LIKOVNA DEJAVNOST MILE VLAŠIĆ GVOZDIĆ

LIKOVNI KROŽEK

Menim, da gre za neke vrste fenomen, da članice likovnega krožka pri Lipi po petih letih še vedno z izrednim zadovoljstvom, kvaliteto in originalnost jo stopajo po poti slikarskega izobraževanja, neutrudnega raziskovanja in učenja.

Samo prizadevno in redno obiskovanje likovnih delavnic skozi vse šolsko leto, spoznavanje in učenje likovne teorije, praktično občudovanje starih mojstrov in njihovih ideologij časa in prostora, analize lastnih likovnih izdelkov, obiski različnih razstav in sodelovanje na slikarskih srečanjih ali ekstemporih, raznolikih druženjih ob otvoritvah zanimivih kulturnih prireditev lahko dajejo takšne rezultate. Na tak način lahko prepoznavamo in negujemo lepoto umetnosti nasploh. Zdrava tekmovalnost članic našega likovnega krožka iz leta v leto dviguje kvaliteto njihovih izdelkov in vpliva na višjo raven poznavanja likovne govorice in umetnosti nasploh. Ta zmore tipno in vidno stvarno~t zliti skozi čutno površino ter na ta način močno seže v globino človekovega duha. Gre za njeno temeljno nalogo, kar nam v Lipi tudi krasno uspeva. V petih letih našega druženja so se med nami zgradile tudi globoke duhovno-človeške vezi, ki so prerasle v čudovita in plemenita prijateljstva, ki zdravijo odnose med članicami in jih polnijo z močjo in pozitivno energijo.
Ponos, samospoštovanje, občudovanje lepote, umetnosti in kulturne dediščine gradi vsem članom likovnega krožka lepo in trajno samopodobo ter potrebno samozavest in izkušnje visoke vrednosti, da kvalitetno in s hvaležnostjo polnimo sebe, svoje bližnje in ta čudoviti svet. Likovni krožek je začel z delom v šolskem letu 1999/2000 z mentorico Mojco Vilar in devetimi člani. Prva skupinska razstava je bila v maju leta 2000. V kulturnem domu Trzin je bila novembra 200 I slikarska razstava ob predstavitvi Literarnega zbornika Ajda zori. Naše članice so likovno opremile zbo!nike Ajda zori, Čas teče, Spomini ostajajo, Besede v vetru in Odmevi mladosti.

Šolsko leto 2002/2003 smo začeli z enajstimi člani. Ekstempore Lipa je bil v marcu 2003 na Veliki planini, skupna razstava pa ob zaključku leta v stari stavbi na Kolodvorski ulici.
V šolskem letu 2003/2004 smo imeli v januarju skupinsko razstavo na Slovenskem Javorniku, v marcu pa ekstempore Lipa v Planici.
Leta 2005 je bil marca zopet ekstempore Lipa v Planici, v maju in juniju pa skupinska razstava v galeriji Beseda v Domžalah.
V letu 2006 smo imeli dva razreda, skupaj enaindvajset učencev, ekstempore na Pokljuki in skupinske razstave v galeriji Beseda, v Domu starejših občanov Domžale in v Menačn'kovi domačiji ter ob otvoritvi Domžalskega doma.
V letu 2007 smo imeli spet ekstempore na Pokljuki in dve razstavi: pregledno razstavo v kamniški knjižnici in skupinsko razstavo v galeriji Beseda.
V okviru našega programa tudi vsako leto obiščemo Narodno galerijo in Galerijo Grad Duplje. Sodelujemo z nekaterimi likovnimi društvi iz okolice in na zunanjih ekstemporih (junij 2005 - LD Krašnja, maj 2005 javni sklad RS Domžale ne­koč in. danes, junij 2006 Mengeš nekoč in danes ter Trzin - Jable, oktober 2006 LD Krašnja, februar 2007 Groblje in junij 2007 Trzin - Jable.)

Marija Mojca Vilar, diplomirana slikarka, mentorica likovnega krožka Lipe Domžale

Likovna sekcija Lipa Domžale

SlikarskRazstav_m.jpg (6141 bytes)   

Slike z delavnice Univerze za tretje življensko obdobje, razstavljene junija 2005, 2006, 2007 in 2008 v Godbenem domu v Domžalah. (Fotografijo lahko povečate, če kliknete nanjo - Hyperlink)

CvetlicniVrt_m.jpg (4783 bytes)

Tulipan_m.jpg (5299 bytes)