Založba:

Haiku društvo Slovenije, zanj Jože Volarič

Naslov:

Teh nekaj besed (haiku-izbor -antologija)

Izbor in spremni eseji:

Marko Hudnik in Jože Volarič

Oblikovanje in stavek:

Daniel Artiček

Fotografija na naslovnici:

Alenka Zorman

Ilustracije:

Alenka Zorman, Maja Zorman in Zlata Volarič

Tisk:

Fleks d.o.o. Kranj, 2002

Naklada: 300 izvodov

Predsednik HDS Jože Volarič

Kranj, 2001

Str. 110

Mila Vlašić

izbor J. V.

Pred svitom dneva
lepe rdeče vrtnice
se darujejo.

Sadovnjak brenči.
Tam vzcvetelo drevo
vabi čebele.

S kamna na kamen
v odsevu gora teče
igriva Soča.

Na starem grmu
sedi in v daljavo strmi
zvesta brinovka.


Pomladno pesem
- zaigraj sončni žarek -
škrjanček poje. 

Magnolijin cvet:
prelestna pesem dehtenja
osrečuje vrt.