NAKLADNICI Institut Fontes Sapientiae i

Neovisna (prireaivačeva) naklada

Biblioteka Naramak knjiga - 1

Za nakladnike Ivan Čulo Zdravko Kordie

Urednik Zdravko Kordie

RačunaIni slog Darko Pandža

Tisak FRAM-ZIRAL, Mostar

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb

UDK 821.163.42 (497.6) - 822

JEZIK I HRID : pisana riječ članova DHK HE / odabrao i priredi o Zdravko Kordie. -

Zagreb; Mostar: Institut Fontes

Sapientiae, 2005. - (Biblioteka Naramak ; knj. 1)

ISBN 953-95205-0-9

1. Kordie, Zdravko

450927028

Str. 36

Mila VlašiC-GVOZDIC (1928.)

VRAČAM SE POČESTO

u svoj
zavičaj
pozdraviti
djetinjstvo

i zadržati ga
da mi
ne utekne

ZATREPERI OZRAČJE U OSVITU JUTRA

Kadulja se ogmu
Rosom

Sva sjemena
Zemlje rođene
Isklijaše
U srcu mome

Prosu se proljece

Obecani plodovi
Raznose čari 

ZAČUDENA

KAD PROHODAH
začudih se ljepoti
kamena

KAD PRISLUHNUH

začudih se žuboru
Neretve

KAD ZASANJAH
začudih se čarlijanju
lahora

ISPOVIJED ZLOKOBNA
VREMENA

Samo je još
nekoliko minuta
prije ponoći.
Moram se
ispovijedati.

Ja ne mogu naći izlaza.
Po livadama mučilišta i
oranicama smrti
ne mogu se obuzdati. 

Sijem sjeme čudne mržnje
i žanjem, osvetoljubivu osvetu
po vrtu Balkana.

Evo mi nestade
sjemena za sjetvu
i nemam što žeti.

Neka i mene nestane.

U zadnjem svom trzaju
gledam tebe
izraslo trešnjevo stablo
ozareno pored Neretve.

Sa svih obronaka
sunca tebi pristižu
da što brže olistaš.

Hrle ti sunčevi zraci
da se stobom u miru druže

u novo Proljece