Urednica

A VEN KA ŽURIC

Recenzenti DRAGUTIN ROSANDIC RASIMA KAJIC MIRJANA ROSANDIC-KLEONČIC

Recenzenti 6. (1. izmijenjenog) izdanja KREŠIMIR NEMEC DUBRA VKA LAZIC

ANA GABRIJELA ŠABIC

Tekstove akcentirao DANIJEL ALERIC

Konzultant za likovnu kulturu

MARIJAN JAKUBIN

Konzultant za glazbenu kulturu MIROSLAV VUK

Grafički urednik TOMISLAV JUKIC

Likovni urednik

ANTE SCHRAMADEI

Lektorica PAVICA HROMIN

Naslovna stranica

MARIJAN JAKUBIN

Na naslovndj stranki umjetnička reprodukcija Mala čitalica Camillea Carola

Ministarstvo prosvjetc i kulture Republike Hrvatske odobrilo privremenu uporabu ove knjige u školama rješenjem broj 532-02-113-91-01 od 10. svibnja 1991.

elP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna bibliotcka, Zagreb

372.882-ll22(075.2)

DAROVI riječi: čitanka iz književnosti, scenske i filmske umjetnosti za VII. razred osnovne škale I [priredili] Zvonimir Diklic ...

[et aL]. - 2. izmijenjeno izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1992. - 306 str. : ilus!r. (pretežno u bojama) ; 24 cm

Kazala.

ISBN 86-03-00697-0

1. Diklic, Zvonimir

Tisak

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKEPogled na planinu Prenj - Hercegovina

Str. 14

      DAH ŽIVOTA ZEMLJE HERCEGOVINE ...

I ritam kamenjara od iskana ja sam.

Ja, bijelo djetinjstvo, bijelo djetinjstvo, ljubav, svijetla misao.

Ja, pčelinja košnica, plodno zrnje iz ambara, kadulja neiskorijenjena.

 

Ja, potomak gange i prela, pripjev, miris duhana, člivarka ognjišta pnldjedova.

Ja, trpko vino neispijeno, Ja, nikada izrečena,

Ja, Neretva neistočena.

Živodarna ustajem s izlaskom Sunca kao i preci moji iz prastarih vremena.

Nosim li sebi silnčevinu i osmijeh za sutrašnji dan.

Mila Vlašic-Gvozdic

   INTERPRETACIJA

·          U pjesnikinji živi dah života zemlje Hercegovine. Kako?

1 Hercegovina i pjesnikinja su izraz: prirodnosti, jednostavnosti, prvobitnosti, životnosti itd. Potvrdi stihovima tu tvrdnju.

·          Koje ti asocijacije izazivaju stihovi: 1 ritam kamenjara od iskana

Ja sam.

Nosim u sebi sunčevinu i osmijeh za sutrašnji dan.

·           Otkrivaš li u pjesmi neka obilježja ljudi hercegovačkog podneblja? Koja?

VLAŠIC-GVOZDIC, MILA, rodena je u Hercegovini, a živi i radi u Ljubljani. Mila Vlašic-Gvozdic je suptilni lirski pjesnik, ali i poznati pedagoški djelatnik. RadeCi na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani, afirmirala se kao metodičar hrvatskoga i srpskoga jezika. Napisala je nekoliko udžbenika za nastavu hrvatskog i srpskog jezika u slovenskim osnovnim školama. Poznata joj je zbirka pjesama Učinilo mi se da su zvijezde.