DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH PESNICE MILE VLAŠIĆ

UČINILO MI SE, DA SU ZVIJEZDE - Zazdelo se mi je, da so zvezde - (Klub pisaca "Abrašević" Mostar, 1969)
  

    Biografski in bibliografski podatki do konca l. 1986 so v ULBB 3, str. 1358, in ULBB 4, str. 1913 - 1914, Ljubljana 1995:
    Leta 1982 je bila izvoljena v naziv višje predavateljice. Ob metodiki pouka srbskohrvatskega - hrvatskosrbskega jezika je odprla praktikum interesnih dejavnosti za bodoče mentorje - literarno-novinarski oz. dopisniški krožek Pionirski lanac.
    Dopolnila je didaktični komplet k svoji vadnici sh/hs jezika v slovenskih osnovnih šolah, s tem, da je k že prej objavljenim elementom dodala flanelograme, grafoskopske prosojnice, stenski karti in stenske slike.
    Je soavtorica učnega načrta za fakultativni pouk sh/hs jezika v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole.
    Je soavtorica učnega načrta za redni pouk sh/hs jezika v 5. razredu (program življenja in dela osnovne šole - umetnostno vzgojno izobraževalno področje).
    Je recenzentka učil za pouk sh/hs jezika.
    Izdelala je osnutek za visokošolski študij metodike pouka sh/hs jezika, hrvaške in srbske mladinske književnosti in praktikum za bodoče mentorje.
    Je izpraševalka v komisiji za strokovne izpite predmetnih učiteljev osnovnih šol pri Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.
    Nadaljuje svoje literarno delo. Objavlja posamezne pesmi v jugoslovanskih literarnih revijah. Nastopa na pesniških manifestacijah (Šantićevi večeri, Šimićevi susreti, Mostarsko ljeto), sodeluje v literarnih nokturnih in literarnih utrinkih RTV Ljubljana. Njene pesmi so uvrščene tudi v učbenik za slovenske zdomske otroke Moja domovina SFRJ, peti del.
    Izdala je drugo samostojno pesniško zbirko Un soffio della terra di Ercegovina, Coop -ed "La Sfinge" - Napoli 1983, in tretjo samostojno pesniško zbirko Pesmi za prijatelje, ki je hkrati prva zbirka njenih izvirnih pesmi v slovenskem jeziku (bibliofilska izdaja 1986).
    Prevaja slovenske pesnike v hrvaški jezik.

DELA

Izvedena dela

    Grafoskopske prosojnice k vadnici srbskohrvatskega-hrvatskosrbskega jezika v osnovnih šolah. - Ljubljana 1977, 16 prosojnic, DZS.

BIBLIOGRAFIJA

Samostojne publikacije

    Flanelogram k vadnici srbskohrvatskega-hrvatskosrbskega jezika v slovenskih osnovnih šolah. - Ljubljana 1977, 23 flan, DZS.
    Stenske slike k vadnici srbskohrvatskega-hrvatskosrbskega jezika v slovenskih osnovnih šolah. - Ljubljana, DDU Univerzum 1977, 37 slik.
    Vadnica srbskohrvatskega-hrvatskosrbskega jezika v slovenskih osnovnih šolah. Metodične enote 5. za fakultativni pouk. - Ljubljana, MK 1984, 165-235.
    Pesmi za prijatelje. - Ljubljana, (samozal.) 1986, 46 str.

Strokovni sestavki  

    Prozdržljivka. Poziv. Pismo. Vjeverjičja škola. - V: Ciciban se igra, Ljubljana, MK 1979, na platnicah. (S: Makarović, M. Vlašić - Gvozdić)

UNIVERZA V LJUBLJANI

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE UNIVERZITETNIH UČITELJEV ZNANSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV


PETA KNJIGA 1987-1996 III. DEL

LJUBLJANA 1999    Mila VLAŠIĆ - GVOZDIĆ, prof. srb. in hrv. jez., viš. pred. za metodiko pouka srbskega in hrvaškega jezika ter srbsko in hrvaško mladinsko književnost.
    Po reformi na Pedagoški Akademiji in razpustitvi oddelka predmetne skupine se je upokojila.
    Za prehodno obdobje učenja srbskohrvaškega oziroma hrvaškosrbskega jezika je pripravila prenovo vadnice - metodične enote 1 - 4 za redni pouk v 5. razredu osnovne šole, metodične enote 5 za fakultativni pouk in delovni zvezek (1991). Izšli so tudi ponatisi (18) Vadnice hrvatskega ali srbskega jezika v slovenskih osnovnih šolah.
    Še naprej ustvarja v slovenskem in hrvaškem jeziku. Pesmi objavlja v literarnih revijah in časnikih. Nastopa na pesniških manifestacijah (Šimićevi susreti, Sarajevski dani poezije, Srečanje literatov drugih narodov in narodnosti, ki živijo v Sloveniji, na slovenskih in begunskih osnovnih šolah v Vodnikovi domačiji, v Kliničnem centru, na otroškem oddelku Ortopedske klinike itd.).
    Sodeluje v literarnih nokturnih in literarnih utrinkih Radia Ljubljana.
    Izdala je četrto samostojno pesniško zbirko Na rukama me u grad donijeli (1994), poklon domovini v vojni in v svetovnem letu družine in peto samostojno pesniško zbirko Ko je zemlja darove delila (1996), s podnaslovom Dr. Francetu Prešernu z ljubeznijo, ki je hkrati druga zbirka njenih izvirnih pesmi v slovenskem jeziku.
    Bila je pobudnica vsakoletnega pomladanskega literarnega maratona slovenskih pesnic in pisateljic. Z vodstvom Vodnikove domačije je uresničila svojo zamisel maja 1996.

BIBLIOGRAFIJA

Samostojne publikacije

    Na rukama me u grad donijeli - Ljubljana, Vodnikova domačija 1994, 38 str.
    Ko je zemlja darove delila: dr. Francetu Prešernu z ljubeznijo - Maribor 1996, 62 str.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Leta 1973 je Mila Vlašić s študenti Pedagoške akademije prvič obiskala hrvaškega pesnika Dragutina Tadijanovića, direktorja Inštituta za hrvaško književnost. Pesnik Dragutin Tadijanović je v svojem obsežnem predavanju o hrvaški književnosti poudaril druženje in sodelovanje s slovenskimi literati. Študenti so se zahvalili s svojimi literarnimi deli.

    

Do leta 1987 je Mila Vlašić s svojimi študenti še enkrat obiskala pesnika Dragutina Tadijanovića. Študenti so recitirali njegovo pesem Balada o zaklanim ovcama iz Vadnice, metodična enote 1 - 4 in brali odlomke svojih seminarjev o mladinskih pisateljih Mati Lovraku in Tonetu Seliškarju v katerih so iskali podobnosti. Recitirali so njegovo pesem "Dugo u noć, u zimsku bijelu noč" iz Vadnice, metodične enote 5.

Študent Ivan Cimerman, na fotografiji skupaj z Milo Vlašić in Dragutinom Tadijanovićem, je  uspešen pisatelj in pesnik.
(Osebnosti; Veliki slovenski biografski leksikon str. 141)

Študent Pedagoške akademije Darko Komac, priznan pesnik, prevajalec in pisatelj, je leta 1982 prevedel Prihod Hrvatov.
(Osebnosti; Veliki slovenski biografski leksikon str. 502)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   

        MILA VLAŠIĆ, 12 let

MOJI DRAGI BRALCI!

Rojena sem v Sovićih, zaselek Vlašići, v občini Grude (zahodna Hercegovina), v bližini Mostarja (18.9.1928). Mostar je mesto mojega otroštva in zgodnje mladosti. Odraščala sem v skromni družini ob toplem ognjišču ljubezni in v velikem prijateljstvu z družino pesnika A. B. Šimića. Njegova pesem Opomena, me vodi kot sopotnica na vsakem koraku mojega življenja.
Čovječe pazi,/da ne ideš malen/ispod zvijezda.
V Mostarju sem končala osnovno šolo, nižjo gimnazijo in učiteljišče, v Sarajevu Višjo Pedagoško, v Ljubljani pa Filozofsko fakulteto.Več kot petdeset let živim v Sloveniji, tako da imam še eno domovino, kot svojo, prelepo in meni ljubo.  

MOJI DRAGI ČITATELJI!

    Rođena sam u Sovićima, zaselak Vlašići, općina Grude (zapadna Hercegovina), nedaleko Mostara (18. 9. 1928). Mostar je grad moga djetinjstva i rane  mladosti. Rasla sam u skromnoj obitelji uz toplo ognjište ljubavi i u velikom prijateljstvu s obitelji pjesnika A. B. Šimića. Njegova me pjesma  Opomena vodi kao prva pratnja pri svakom koraku u mome životu.
    Čovječe pazi, / da ne ideš malen / ispod zvijezda
    U Mostaru sam završila osnovnu školu, nižu gimnaziju i učiteljsku školu, u Sarajevu Višu Pedagošku, a u Ljubljani Filozofski fakultet.
    Više od pedeset godina živim u Sloveniji, tako imam još jednu domovinu, kao svoju, prelijepu meni voljenu.

                                                                                                                                                                                                 Mila 
                                                       Strani ureja goran.iskric(at)guest.arnes.si 

UN SOFFIO DELLA TERRA DI ERZEGOVINA - Dah zemlje Hercegovine - (Coop-ed "Le Sfinge", Neapelj, 1983)
PESMI ZA PRIJATELJE
TEČEM S SRCEM NERETVE IN SOČE - (Samozaložba, Jesenice, 1986)
NA RUKAMA ME U GRAD DONIJELI - Na rokah so me v mesto prinesli - (Zbirka "Egzil ABC", Ljubljana, 1994)
KO JE ZEMLJA DAROVE DELILA - Dr. Francetu Prešernu z ljubeznijo - Kada je zemlja darove dijelila - Dr. Francetu Prešernu s ljubavju (ZKO Maribor, "Mariborska literarna družba", Maribor, 1996)
CIJELI VIJEK TIHE ČEŽNJE
Za življenje tihega hrepenenja - (Smart/Mariborska literarna družba, Maribor 1997)
MOJ MOSTAR, LJUBAVI MOJA - Moj Mostar, ljubezen moja - (Mariborska literarna družba, Maribor 1999 in Matica Hrvatska - Mostar)
USRED JARKA SUNCA
Antunu Branku Simiću s dubokom Ljubavi
Sredi jarkega sonca (Mariborska literarna družba, Maribor  in Matica hrvatska, Mostar1999)
TRAŽI ME u šuštanju travki
v šelestenju trav ME IŠČI
Naklada Jurčić, Zagreb 2004
GORA SA SEDAM ČUDESA
ŠEHEREZADEJE 5
Mariborska literarna družba 2011
VEČJEZIČNA PESNIŠKA ANTOLOGIJA
Hrvatsko Društvo Ljubljana 2011 pdf
 4. kijevski književni susreti
Zbornik posvečen Antunu B. Simiću 2005
Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o Antunu Branku Simiću
Drinovci 5. i 6. rujna 2008
OSVIT
Časopis za književnost, kulturu i društvene teme
Naklada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar
PARALELE
Revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji
Srečanja pesnikov in pisateljev drugih narodov in narodnosti, ki živijo v Sloveniji Almanaha ob 12. in 20. srečanju 
HERCEGOVINA, Antologija hrvatske lirike, Zagreb 2002
MOST,  Časopis za kulturu i društvena pitanja, Mostar 1974, 1975. Prevodi pesmi slovenskih pesnikov Ivana Minattija in Cirila Zlobca v hrvaščino.
MOGUĆNOSTI, Split. Prevodi lirike slovenskih pesnic Svetlane Makarovič, Ele Peroci, Ade Škerl, Saše Vegri, Katje Špur, Neže Maurer in Mile Kačič v hrvaščino.
Hrvatsko Slovo, 19. rujan 2008,
15. srpnja 2011
HRVATSKA MISAO, Matica Hrvatska, Sarajevo 2001
Zborniki literarnega krožka Društva LIPA Domžale Univerze za tretje življenjsko obdobje
Haiku Sofija Bolgarija
ČITANKA za 7. r. osnovne šole Školska knjiga Zagreb 1992
Jezik i hrid Zagreb - Mostar 2005
Teh nekaj besed  Haiku društvo Slovenije, Kranj 2001
Revija SODOBNOST, leto XXIII - številka 7, 1975
  OBZORNIK
Mesečna ljudska revija Prešernove družbe
  KNJIGA
  KNJIŽEVNI LISTI, pesmi objavljene v prilogi časopisa Delo
  PROSVETNI DELAVEC, pesmi objavljene v časopisu za učitelje (sedaj Šolski razgledi)
  BOREC - XLVI Revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, april 1994
  ŠOLSKA KRONIKA - 11 Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXV Ljubljana, 2/2002
  ČASOPISNI ČLANKI
  IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA ŠOLSTVA
Vadnica 1 - 4 v pdf obliki
LIKOVNA DEJAVNOST  MILE VLAŠIĆ