2. OSEBJE NA ODDELKU, ZAPOSLENI NA PEF IN ZUNANJI

< td>
Matija Cencelj
Špela Cerar
Tatjana Hodnik
Eva Horvat
Boštjan Kuzman
Zlatan Magajna
Aleksander Malnič
Vida Manfreda - Kolar
Adrijana Mastnak
Irena Nančovska - Šerbec
Marko Razpet
Dušan Repovš
Jože Rugelj
Marko Slapar
Tadej Starčič
Primož Šparl, predstojnik
Matej Zapušek
Alenka Žerovnik

To the beginning