Delo z računalniškim programom Cabri Geometre II, ki je nerazpoznavno popolnejša verzija starega programa Cabri Geometre, je res prijetno.


Študenta Jelka Košir in Gregor Anželj sta pod strokovnim vodstvom dr. Z. Magajne poskrbela za prevod v slovenščino. Datoteko Slovene.cgl je treba prepisati na imenik, kjer je nameščen Cabri Geometre II. Nato poženemo Cabri, odpremo Možnosti/Jezik in izberemo slovenščino. Priporočamo se za sugestije in komentarje.

To the beginning