UNIVERZA V LJUBLJANI

PEDAGOŠKA FAKULTETA

ODDELEK ZA MATEMATIKO IN RAČUNALNIŠTVO 

English Abstract

1. SPLOŠNE INFORMACIJE 3. DOGODKI 5. INFORMATIVNI DAN 7. NOVA SPLETNA STRAN ODDELKA
2. OSEBJE NA ODDELKU 4. NE PREZRITE 6. ZANIMIVE POVEZAVE 8. ŠTUDENTSKI SVET

[ Spominska obeležja ] [ Zgodovina ] [ Anketa interesa ] [ Seminarji ] [ Logika & razvedrilna matematika ]

[ Premakljivi prazniki ] [ Senat ] [ Matematika v Platonovi Akademiji ]

[ Sedi in riši s PiCTeXom! ] [ Cabri Geometre II ] [ Iz matematikove ropotarnice ]

[ Iz rastlinskega sveta ] [ MiKTeX z urejevalnikom TextPad ] [ Madamina ]

[ PeF portal ] [ Narava, umetnost in matematika ] [ Preberite! ] [Knjiga kvadratov Leonarda Pisanskega ]

[ Evroračunalo ] [ LaTeX, matematika in klasična grščina ] [ Dioklova cisoida ]

[ Proklova hipopeda ] [ Evdoksova hipopeda ] [ Funkcija Lobačevskega ] [ Loksodroma ]

[ Nikomedova konhoida ] [ Dejnostratova kvadratrisa ] [ Trikotniška in kvadratna števila ]

[ Loksodroma na svitku ] [ Šeststo šestinšestdeset ] [ Anaglifne slike ]

[ Babilonski zapis števil ] [ Poslovilno predavanje ] [ Posebni pitagorejski trikotniki ]

[ Indijska matematika ] [ Matematično izrazje skozi čas ] [ Napake znanih matematikov ]

[ Matematično izrazje grškega izvora ] [ Figarova števila ] [ Osebne izkaznice nekaterih števil ]

[ Srebrno razmerje in Pellova števila ] [ Diofant iz Aleksandrije ] [ Kovinska razmerja ]

[ Števniki in števila v Homerjevi Odiseji ] [ Predstavitev - MB ] [ Desetiške predpone ]

[ Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze ] [Bernoullijeva lemniskata ] [ Geometrija v Šulbasutrah ]

[ Vincenc Borštner - Plemljev profesor ] [ Plemljeva najplodnejša leta in časopisje ]

[ Kvadratne, kubične in kvartične enačbe ] [ Nekoliko drugačna obravnava kubičnih enačb ]

Skrbnik strani: M. Razpet, zadnji popravek: 20. februarja 2015. Stran pogosto obnavljamo.

In se je oče Dideldač resnično zmenil s profesorji tako, da bo sin samo gledal, kako se učijo
in rešujejo naloge drugi, učile se mu bodo oči in ušesa, pa bo znala glava in ne bo kaj trpela.
(parodija na: F. Milčinski, Butalci)