MOJE PRVE FOTOGRAFIJE

Bolnišnica Franja Jagarše
Landarska jama Moja pot v šolo - po 40 letih (v cerkljanskem narečju)
Simpozij v Avstriji Razglednice iz Polic
Šebrelje Planina pri Cerknem
Utrinki iz življenja PeF v Ljubljani Osvojitev Porezna, 20. junija 2001
Vzpon na Ratitovec, 9. decembra 2001 Podobe s Cerkljanske (v cerkljanskem narečju)
Pokriti mostovi Slovenije Narava, umetnost in matematika
Mala fotografska galerija Dvorec Cerkno

Na osebno domačo stran.