Družinsko drevo Razpetovih (Raspetovih, Respetovih)

Kratko notico o priimku je prispeval mag. Silvo Torkar, ZRC SAZU.


Anton Respet (?-?) + Marijana Peternel (?-?), starši Ivana Respeta (1874-1940)
Ivan Respet (1874-1940) (Labinje) + Marija Golob (1876-1965) (Gorje)

Ivan Respet (1874--1940)

Ivan Lovrenc Respet (1900--1977)


Respet Ivan Lovrenc (1900-1977) (Planina 35, Pri Očancu) + Planinc Marija (1905-1988) (Zakriž 15, Pri Andrjaču)Otilija Marija Razpet + Anton Kranjc (Andrejev iz Čepleza)


Anton Ivan Razpet + Iva Štravs (Bregarjeva iz Čepleza)


Lovrenc Viktor Razpet + Marta Stopar (Lokev pri Divači)


Marija Razpet + Cristoforo Signoracci (Opicina)


Valentin Razpet + Teja Sušinski (Boštanj)


Marko Razpet + Nada Šmon (Domžale)


Na Markovo domačo stran.


Dobi se tudi datoteko .ged, ki je bila ustvarjena s programom Family Tree, ki ga je napisal Nils Meier za OS/2.

Zadnja sprememba 25. januarja 2006, ko je datoteka RAZPET.GED vsebovala 163 porok in 486 oseb.


Slovensko rodoslovje


Vzdržuje: M. R.