Kviz o matematiku dr. Francu Močniku


Za odgovor pritisnite gumb na levi strani! Več o dr. Francu Močniku lahko izveste na spletnih straneh. Pričnite na primer na tej kratki cerkljanski, slovenski ali angleški predstavitvi. U pác je tut Níki besídnih pasebnast u Muočnkauih bukuah.
 1. V katerem slovenskem kraju se je 1. oktobra 1814 rodil dr. Franc Močnik?
  V Cerknici.
  V Cerknem.
  V Cerkljah.
  V Cirkulanah.

 2. Kdo je vladal na dunajskem dvoru v času Močnikovega rojstva?
  Marija Terezija.
  Jožef II.
  Franc I.
  Franc Jožef I.

 3. Kako se je pisal znani matematik, s katerim se je dr. Franc Močnik srečal v Gorici leta 1836?
  Georg Cantor.
  Carl Gustav Jacob Jacobi.
  Carl Friedrich Gauß.
  Augustin Louis Cauchy.

 4. Leta 1840 je Franc Močnik postal doktor filozofije. Katera univerza mu je podelila ta naslov?
  Zagrebška.
  Graška.
  Dunajska.
  Praška.

 5. Kateri geometrijski lik je štirjak v slovenskih izdajah Močnikovih učbenikov?
  Trapez.
  Kvadrat.
  Deltoid.
  Romb.

 6. Kateri poljski pridelek je korun, ki je večkrat omenjen v slovenskih izdajah Močnikovih učbenikov?
  Koleraba.
  Koruza.
  Krompir.
  Korenje.

 7. Kaj je piramidni parobek v slovenski izdaji Močnikovih učbenikov?
  Pravilni tetraeder.
  Prisekana piramida.
  Poševni valj.
  Krogelni izsek.

 8. Dr. Franc Močnik se je zelo zavzemal za uvedbo desetiškega merskega sistema. Katera merska enota po nekem pravilu ne spada v druščino čevelj, vedro, meter, vatel, oral, bokal, lot?
  Vatel.
  Meter.
  Vedro.
  Bokal.

 9. Leta 1871 je bil dr. Franc Močnik odlikovan z redom železne krone 3. razreda. Kateri častni naslov si je s tem pridobil?
  Vitez.
  Baron.
  Grof.
  Knez.

 10. V koliko jezikov so bili po najnovejših podatkih prevedeni Močnikovi učbeniki?
  5.
  10.
  15.
  20.

 11. V letih 1846 - 1849 je bil dr. Franc Močnik profesor elementarne matematike in trgovskega računstva na tehniški akademiji v nekem mestu, ki je sedaj v Ukrajini. Kako se to mesto imenuje danes?
  Odesa.
  Černivci.
  Kijev.
  Lvov.

 12. V letih 1849 - 1851 je bil dr. Franc Močnik profesor matematike na neki univerzi v današnji Češki republiki. Kako se to mesto imenuje danes?
  Domažlice.
  Brno.
  České Budějovice.
  Olomouc.

 13. Dr. Franc Močnik je v letih 1851 - 1860 služboval v Ljubljani in opravljal zelo odgovorno delo. Kaj je bil?
  Svetovalec za učno tehnologijo.
  Ravnatelj ljudske šole v Spodnjem Kašlju.
  Šolski svetnik in nadzornik ljudskih šol.
  Šolski inšpektor.

 14. Kaj je bil dr. Franc Močnik v letih 1869 - 1871, predno je bil upokojen?
  Cesarsko-kraljevi dvorni učitelj matematike.
  Deželni šolski nadzornik prve stopnje za Štajersko.
  Šolski svetnik in nadzornik ljudskih šol ter realk v Gradcu.
  Rektor Univerze v Gradcu.

 15. Dr. Franc Močnik je napisal eno samo matematično znanstveno razpravo, o Cauchyjevi metodi. Približno koliko strani obsega?
  10.
  100.
  120
  150.

 16. V Močnikovih računicah je veliko besed, za katere le malokdo ve, kaj pomenijo. Ali morda veste, kaj je maseljc?
  Posebna posoda za maslo.
  Človek, ki ima maslo na glavi.
  Prostorninska mera, približno 3.5 decilitra.
  Močniku podobna jed.

 17. V Močnikovih učbenikih srečamo sem pa tja izraz telesnina. Kaj je to?
  Telesnost.
  Površina.
  Prostornina.
  Debelost.

 18. Od matematkov Louis Lagrange, Blaise Pascal, Karl Theodor Wilhelm Weierstrass in Andrej Nikolajevič Kolmogorov je bil le eden Močnikov sodobnik. Kdo?
  Kolmogorov.
  Weierstrass.
  Pascal.
  Lagrange.

 19. Pri uvajanju desetiškega merskega sistema srečamo v Močnikovih učbenikih enoto miriameter, ki se pa ni prijela. Kaj označuje?
  Deset metrov.
  Sto metrov.
  Pet tisoč metrov.
  Deset tisoč metrov.

 20. Močnikove računice odlikujeta jasnost in praktičnost. Kmet proda 36 hl pšenice in 48 hl rži. Koliko hl žita je to?
  80 hl.
  74 hl.
  84 hl.
  86 hl.

 21. Še ena naloga. Hiša, 1843. leta zidana, pogorela je 39 let pozneje. Katerega leta se je to zgodilo?
  1879.
  1880.
  1881.
  1882.

 22. Na kateri hiši v Cerknem je vzidana spominska plošča v čast dr. Francu Močniku?
  Gantarjeve.
  Lukelove.
  Jamšekove.
  Matetove.

  Močnikova rojstna hiša. Posnel M. R. na Dan Zemlje, 22. aprila 2001. Za povečavo klikni na sliko.

 23. Kako se imenuje tisti predel Ljubljane, v katerem je Močnikova ulica?
  Bežigrad.
  Vodmat.
  Prule.
  Vič.

 24. Koliko celih prestopnih let se je zvrstilo v času Močnikovega življenja?
  17.
  18.
  19.
  20.

 25. Dr. Franc Močnik je umrl 30. novembra 1892 v Gradcu. Kako bi po latinsko in po rimskih pravilih izrazili dan njegove smrti?
  Nonis Novembribus.
  Idibus Novembribus.
  Pridie Kalendas Novembres.
  Pridie Kalendas Decembres.

 26. Kaj pomeni po latinsko moto VIRTUTE ET OPERA, napisan pod grbom dr. Franca Močnika?
  Moli in delaj.
  Z vrlino in delom.
  Deli in vladaj.
  Kruha in iger.

 27. Dne 13. novembra 2004 je v Cerknem imelo svoj redni letni občni zbor neko društvo. Ob tej priložnosti, dobrih 190 let po Močnikovem rojstvu, so predstavniki tega društva položili cvetje pred njegov spomenik. Katero društvo je bilo to?
  Slovensko rodoslovno društvo.
  Učiteljsko in vzgojiteljsko društvo Slovenije.
  Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.
  Statistično društvo Slovenije.Število pravilnih odgovorov:  od  možnih.

Na narečno stran.

Svoje pripombe sporočite na naslov: Marko.Razpetafnaguest.arnes.si

M. R. 12. aprila 2001.