Študijska gradiva


Besselove funkcije kot integrali s parametrom

Integrali s parametrom

Diferencialne operacije vektorske analize

Teorija množic z matematično logiko

Rešene naloge iz kompleksne analize (mala verzija)

Rešene naloge iz kompleksne analize (velika verzija)

Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami (mala verzija)

Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami (velika verzija)

Spominska obeležja

Zgodovina

Anketa interesa

Seminarji

Matematika v Platonovi Akademiji

Sedi in riši s PiCTeXom!

Iz matematikove ropotarnice

Iz rastlinskega sveta

Madamina

Narava, umetnost in matematika

LaTeX, matematika in klasična grščina

Dioklova cisoida

Proklova hipopeda

Evdoksova hipopeda

Funkcija Lobačevskega

Nikomedova konhoida

Dejnostratova kvadratrisa

Loksodroma

Loksodroma na svitku

Šeststo šestinšestdeset

Anaglifne slike

Babilonski zapis števil

Poslovilno predavanje

Posebni pitagorejski trikotniki

Indijska matematika

Matematično izrazje skozi čas

Napake znanih matematikov

Matematično izrazje grškega izvora

Figarova števila

Osebne izkaznice nekaterih števil

Srebrno razmerje in Pellova števila

Diofant iz Aleksandrije

Kovinska razmerja

Števniki in števila v Homerjevi Odiseji

Predstavitev - MB

Števniki v Dalmatinovem prevodu Geneze

Desetiške predpone

Vincenc Borštner - Plemljev gimnazijski profesor

Plemljeva najplodnejša leta in časopisje

Kvadratne, kubične in kvartične enačbe

Nekoliko drugačna obravnava kubičnih enačb

Bernoullijeva lemniskata

Knjiga kvadratov Leonarda Pisanskega

Trikotniška in kvadratna števila

Geometrija v Šulbasutrah


Nazaj na domačo stran.