Je mínu zdej, de šou naprej bo u míeru,
hudíer pa spustu ni ga da Mihúona.

[ Darwinau líta 2009 ] [ Rutarsku-grantarske ] [ Lužiške mpa crklajnske ]

[ Uab Kámnišk Bisto'rc ] [ Míšajne čo'rk ]

[ Botáničn uo'rt | Súnčne ure | Kíerga sma danc ]

[ Učás mpa danc | Zgadauina Slauencau | Zgadauina Tminščga ]

[ Deuje bábe | Kaku se reče pa crklajnsku | Uon z zapisnkau | Želíznca ]

[ Šurkau kazu | Uablítnca | Tank | Fon mpa Mon ]

[ Níki zanimiuast uon z de Courtenayjeuih uapásk | Terenske ibnge ]

[ Kámnšč uo'rh | Spletnak ]

[ Uišina Kuojce | In signo eius vincebant | Dríeškau | Kíerga sma danc? ]