Napisau dr. Marko Razpet (1997)

Klikn na Žuána, če b rad zlízu not!

Klikn na kamat, če b rad zuíedu, zaki glih na Žuána!


Stáu sn na uo'rhu Kacinajga griča n uideu uakúl sebe cíla Crklajnska:
griče, uasi, daline, grápe, snežet, meje, ... Pamislu sn na ldi, ka žuije tam n se zdo'rznu:
"Kulk anga uídejne, znajne n skušn boje ta starejš uadnesl s sába, ka boje za zmíeri šli."
Zaki na bi medruj tú má zapisál, duko'r je še cajt?


Búh uár, de p kešn tele plátlce al pa slike use uprík prepisouau al pa razmnažouau n se na ta uiža uakaristu bres pasebnga daualejne autorjeu. Túle preber!

Že lít uasko'rbnik, dán za dníem:
Dr. Marko Razpet.

"Čegáu si?" - "Sám súj. Če me uš paídu, m pa túj."

Dán se uad bažiča da suetih treh králau padálša glih za tulk cajta,
kuko'r ga nuca peteln, de ziune.

Za tiste, ka sa u špráh bel zát,
na uole je slauár bagát.

J. N. B. de Courtenay

-->