Dvomestno število XY je popolni kvadrat, ki je vsota treh različnih popolnih kvadratov.
Naravno število N je popolni kvadrat, če je kvadratni koren števila N tudi naravno število.