Marko Razpet - Bibliografija (ISO-8859-2)


KAZALO

 1. Strokovno-pedagoško delo
 2. Znanstveno-raziskovalno delo
 3. Poljudni članki
 4. Druga objavljena dela
 5. Nagrade

 1. Strokovno-pedagoško delo

  1. Samostojne publikacije
   1. Sedi in piši z LaTeXom!, Projekt RAČEK-računalniški priročniki, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Ljubljana 1991 (60 strani).
   2. Umbralni račun, Podiplomski seminar iz matematike, DMFA Slovenije, Ljubljana 1992 (144 strani).
   3. Ravninske krivulje, zbirka Sigma, DMFA Slovenije, Ljubljana 1998 (202 strani).

    Priporočeno za dodatno branje v knjigi Zgodovina matematike, zgodbe o problemih, 2. del, Sigma 69 (2001), str. 150.

  2. Članki v strokovnih in izobraževalnih revijah
   1. METODA ARITMETIČNO-GEOMETRIČNE SREDINE, Obzornik mat. fiz. 33 (1986), No. 6, str. 161-164.
   2. POPOLNI ELIPTIČNI INTEGRALI PRVE IN DRUGE VRSTE, Moj mikro 3 (1987), No. 2, str. 36.
   3. O UPORABI REKURZIVNIH FORMUL, Presek 14 (1986/87), No. 4, str. 226-231.
   4. EULER-POISSONOV INTEGRAL NA GEOMETRIJSKI NAČIN, Obzornik mat. fiz. 3 (1987), No. 1, str. 73-74.
   5. SINUSOIDA NEKOLIKO HITREJE, Moj mikro 3 (1987), No. 3, str. 51.
   6. ŠE O UPORABI REKURZIVNIH FORMUL, Presek 14 (1986/87), No. 6, str. 310-313.
   7. KRIVULJE IN HISOFT PASCAL, Presek 15 (1987/88), No. 1, str. 33-35.
   8. KDAJ BOMO (SMO) PUSTOVALI, Presek 15 (1987/88), No. 2, str. 74-76.
   9. KUBIČNE ENAČBE, Obzornik mat. fiz. 35 (1988), No. 1, str. 13-16.

    Priporočeno za dodatno branje v knjigi Zgodovina matematike, zgodbe o problemih, 1. del, Sigma 67 (1999), str. 201.

   10. ŠTEVILA RAZKOSANJ KONČNE MNOŽICE, Presek 15 (1987/88), No. 4 , str. 244-249.
   11. KROŽNA ANTENA, Elektrotehniški vestnik 54 (1987), No. 5, str. 285-290.
   12. PRIMER GEOMETRIJSKE KONSTRUKCIJE, Presek 15 (1987/88), No. 5, str. 261.
   13. VSOTA KVADRATOV PRVIH n NARAVNIH ŠTEVIL, Presek 15 (1987/88), No. 5, str. 262-263.
   14. ŠAHOVSKI KRALJ Z OMEJENO SVOBODO GIBANJA, Presek 15 (1987/88), No. 6, str. 358-361.
   15. ZAKLAD NA SAMOTNEM OTOKU, Presek 15 (1987/88), No. 6, str. 362-365.
   16. O UPORABI ELIPTIČNIH INTEGRALOV, Elektrotehniški vestnik 55 (1988), No. 2, str. 101-106.
   17. KONFORMNE PRESLIKAVE V TEORIJI PRENOSNIH LINIJ, Elektrotehniški vestnik 55 (1988), No. 3-4, str. 227-234.
   18. PREHODNI POJAVI PRI KABLU, Elektrotehniški vestnik 55 (1988), No. 3-4, str. 235-240.
   19. STIRLINGOVA ŠTEVILA DRUGE VRSTE, Obzornik mat. fiz. 35 (1988), No. 6, str. 161-171.
   20. GEOMETRIJSKA PONAZORITEV SKRČENJA DOLŽINE IN PODALJŠANJA ČASA, Presek 16 (1988/89), No. 2, str. 80-81.
   21. KONGRUENCE Z BELLOVIMI POLINOMI, Obzornik mat. fiz. 36 (1989), No. 4, str. 101-107.
   22. NIHANJE PALICE, OBREMENJENE NA NAVOR, Strojniški vestnik 35 (1989), No. 1-3, str. 6-8.
   23. ŠAHOVSKI KRALJ IZBIRA VZOREC, Presek 16 (1988/89), No. 3, str. 13 - 131.
   24. ŠAHOVSKI KRALJ IZBIRA VZOREC NA ZASLONU, Presek 16 (1988/89), No. 3, str. 15 - 153.
   25. VPRAŠANJE 110, Obzornik mat. fiz. 36 (1989), No. 5, str. 154-155.
   26. ŠE O ŠAHOVSKEM KRALJU, Presek 17 (1989/90), No. 3, str. 134-137 in popravek v No. 4, str. 233.
   27. REZANJE VEČKOTNIKA NA TRIKOTNIKE, Presek 18 (1990/91), No. 1, str. 12-16.
   28. TRADICIO EDUCATIVA NACIONALISTA A ESLOVENIA I EDUCATIO MATEMATICA, Comunicatio educativa, 5 (1995), No. 8 , str. 17-19 (soavtorja D. Pagon in J. Giménez).
   29. PITAGOROV IZREK IZ TRAPEZA, Presek 25 (1997/98), No. 1, str. 7.
   30. VSOTA GEOMETRIJSKE VRSTE - PO GEOMETRIJSKO, Presek 25 (1997/98), No. 3, str. 168-170.
   31. KVADRATNO KOLO, VERIŽNICA IN TRAKTRISA, Presek 25 (1997/98), No. 5, str. 294-299 (soavtorica N. Razpet).
   32. NOŽIŠČNE KRIVULJE KROŽNICE, Presek, 26 (1998/99), No. 4, str. 198-201.
   33. DR. FRANC MOČNIK IN CAUCHYJEVA METODA, Presek, 26 (1998/99), No. 5, str. 258-263.
   34. ZLATI PRAVOKOTNIK, Presek, 27 (1999/2000), No. 1, str. 34-43.
   35. KOLIKO TEKOČINE JE ŠE V CISTERNI?, Matematika v šoli, 7 (1999), No. 1/2, str. 98-107.
   36. DVE NALOGI, Presek, 27 (1999/2000), No. 5, str. 258.
   37. ELIPSA, PARABOLA IN PRAVOKOTNI TANGENTI, 27 (1999/2000), No. 6, str. 322.
   38. ELIPSA, PARABOLA IN PRAVOKOTNI TANGENTI - Rešitev iz XXVII, P-6, str 322, Presek, 28 (2000/2001), No. 1, str. 52-54.
   39. DOKAŽI NEENAKOST, Presek, 28 (2000/2001), No. 2, str. 91.
   40. DOKAŽI NEENAKOST - Rešitev s str. 91, Presek, 28 (2000/2001), No. 3, str. 164-165.
   41. NEENAKOST, Presek, 28 (2000/2001), No. 3, str. 133.
   42. POVRŠINE IN PROSTORNINE PRAVILNIH POLIEDROV, Presek, 28 (2000/2001), No. 4, str. 212-220.
   43. THE CYCLOID AND ITS RELATIVES, Function, 24 (2000), No. 5, str. 150-154.
   44. DESETIŠKA, Presek, 28 (2000/2001), No. 6, str. 324.
   45. DESETIŠKA - Rešitev iz XXVIII, P--6, str. 324, Presek, 29 (2001/2002), No. 1, str. 52.
   46. KOTI V PRAVILNEM PETKOTNIKU, Presek, 30 (2002/2003), No. 3, str. 142-147.
   47. TI PRESNETA SEDMICA!, Presek, 30 (2002/2003), No. 6, str. 338-343.
   48. ŽUŽKI, NOŽIŠČNE KRIVULJE ASTEROIDE, Presek, 31 (2003/2004), No. 1, str. 47-52.
   49. KOLIKO ŽIVALI JE VIDEL NACE? Presek, 31 (2003/2004), No. 3, str. II.
   50. ŠTEVILO LIHIH MULTINOMSKIH KOEFICIENTOV, Matematika v šoli, 10 (2003), No. 3/3, str. 229-241.
   51. MIHAEL PETERNEL, Kemija v šoli, 16 (2004), No. 1, str. 2-3.
   52. KOLIKO ŽIVALI JE VIDEL NACE? - rešitev naloge z II. strani ovitka iz 3. številke Preseka, Presek, 31 (2003/2004), No. 5, str. 287.
   53. ŠTEVILO HIŠ NA CERKLJANSKEM LETA 1486, Presek, 31 (2003/2004), No. 6, str. 333.
   54. ŠTEVILO HIŠ NA CERKLJANSKEM LETA 1486 - rešitev s str. 333, Presek, 31 (2003/2004), No. 6, str. 351.
   55. MIHAEL PETERNEL, PRVI RAVNATELJ LJUBLJANSKE REALKE, Obzornik za matematiko in fiziko, 51 (2004), No. 3, str. 80-86.
   56. GRB VITEZA DR. FRANCA MOČNIKA, Matematika v šoli, 11 (2004), No. 3/4, str. 194-195.
   57. NEKAJ PRIMEROV KOMBINATORIČNEGA PREŠTEVANJA, Matematika v šoli, 13 (2007), No. 1/2, str. 78-96.
   58. NEKAJ NALOG S SREDINAMI, Matematika v šoli, 14 (2008), No. 1/2, str. 92-100.
   59. BINARNI PASCALOV TRIKOTNIK IN FERMATOVA ŠTEVILA, Presek, 35 (2007/2008), No. 6, str. 4-7.
   60. ELIPSA IN CASSINIJEV OVAL, Presek, 36 (2008/2009), No. 1, str. 14-15, 18.
   61. POENOSTAVI ŠTEVILA, Presek, 36 (2008/2009), No. 2, str. 6-7.
   62. HUYGENSOVA NALOGA, Obzornik za matematiko in fiziko, 55 (2008), No. 5, str. 161-167.
   63. FERMATOVA ŠTEVILA IN SEDMICA, Presek, 36 (2008/2009), No. 3, str. 4-6.
   64. POENOSTAVI ŠTEVILA - rešitev, Presek, 36 (2008/2009), No. 3, str. 10. No. 1/2, str. 78-96.
   65. PRAVA, EKSCENTRIČNA IN SREDNJA ANOMALIJA, Matematika v šoli, 14 (2008), No. 3/4, str. 234-243.
   66. DO PITAGOREJSKIH TROJIC - GEOMETRIJSKO, Presek, 36 (2008/2009), No. 5, str. 4-6. No. 3/4, str. 234-243.
   67. IRACIONALNOST KROŽNE KONSTANTE, Obzornik za matematiko in fiziko, 56 (2009), No. 2, str. 41-47.
   68. TSCHIRNHAUSOVA KUBIKA, Obzornik za matematiko in fiziko, 56 (2009), No. 3, str. 81-92.
   69. SPOMINSKA PLOŠČA FRANCU HOČEVARJU, Obzornik za matematiko in fiziko, 56 (2009), No. 4, str. 136-143.
   70. ŠESTKOTNIK, Presek, 37 (2009/2010), No. 2, str. 11.
   71. ANAGRAM V STAVKU, Presek, 37 (2009/2010), No. 2, str. 26.
   72. ŠESTKOTNIK - rešitev, Presek, 37 (2009/2010), No. 3, str. 8-9.
   73. BINETOVA ENAČBA, Matematika v šoli, 15 (2009), No. 3/4 , str. 234-249.
   74. PRIMER DIAKAVSTIKE, Obzornik za matematiko in fiziko, 56 (2009), No. 6, str. 193-199.
   75. VSOTA TREH KUBOV, Presek, 37 (2009/2010), No. 5, str. 10.
   76. VSOTA TREH KUBOV - rešitev, Presek, 37 (2009/2010), No. 6, str. 8.
   77. LOGISTIČNA PORAZDELITEV, Obzornik za matematiko in fiziko, 57 (2010), No. 3, str. 81-96.
   78. PRAVA SIMETRIČNA VERIŽNICA, Obzornik za matematiko in fiziko, 57 (2010), No. 4, str. 121-133.
   79. EULERJEVA ŠTEVILA V ANALIZI, Obzornik za matematiko in fiziko, 57 (2010), No. 6, str. 197-215.
   80. POSEBNE PITAGOREJSKE TROJICE IN TRIKOTNIŠKA ŠTEVILA, Presek, 38 (2010/2011), No. 4, str. 7-10.
   81. ZLAGANJE PITAGOREJSKIH TRIKOTNIKOV V PRAVOKOTNIK, Presek, 38 (2010/2011), No. 5, str. 4-7.
   82. POLINOM, Presek, 38 (20010/2011), No. 6, str. 7-8.
   83. NALOGA, Presek, 38 (20010/2011), No. 6, str. 8.
   84. ANAGRAM V STAVKU, Presek, 38 (2010/2011), No. 6, str. 24.
   85. LOGISTIČNI POLINOMI, Obzornik za matematiko in fiziko, 58 (2011), No. 2, str. 41-50.
   86. PREPOGIBANJE PAPIRJA IN PODVOJITEV KOCKE, Presek, 39 (2011/2012), No. 1, str. 4-7.
   87. PORAVNAVANJE NIZOV IN DELANNOYJEVA ŠTEVILA, Obzornik za matematiko in fiziko, 58 (2011), No. 4, str. 133-145.
   88. STIRLINGOVA ŠTEVILA DRUGE VRSTE V INTEGRALSKI OBLIKI, Obzornik za matematiko in fiziko, 58 (2011), No. 6, str. 209-220.
   89. KONSTRUKCIJA PRAVILNEGA PETNAJSTKOTNIKA, Presek, 39 (2011/2012), No. 5, str. 4-8.
   90. SREDINE SREDIN, Obzornik za matematiko in fiziko, 59 (2012), No. 2, str. 41-49.
   91. PITAGOROV IZREK V NEKATERIH JEZIKIH, Presek, 40 (2012/2013), No. 2, str. 9-11.
   92. NEKA VERIŽNICA, Obzornik za matematiko in fiziko, 59 (2012), No. 5, str. 161-169.
   93. ŠESTILO V NEKATERIH JEZIKIH, Presek, 40 (2012/2013), No. 3, str. 7-8.
   94. RAČUNANJE TOČNIH VREDNOSTI TRIGONOMETRIČNIH FUNKCIJ, Presek, 40 (2012/2013), No. 5, str. 4-6.
   95. LUNEBURGOVA LEČA, Obzornik za matematiko in fiziko, 60 (2013), No. 2, str. 41-50.
   96. NALOGA, Presek, 41 (2013/2014), No. 1, str. 9.
   97. NALOGA - rešitev, Presek, 41 (2013/2014), No. 2, str. 9.
   98. NALOGA, Presek, 41 (2013/2014), No. 2, str. 5.
   99. VEČ KOT 150 DECIMALK KROŽNE KONSTANTE PRED LETOM 1800, Obzornik za matematiko in fiziko, 60 (2013), No. 4, str. 129-136.

    Citirano v: B. Wardhaugh A `lost' chapter in the calculation of π: Baron Zach and MS Bodleian 949, Historia Mathematica (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.hm.2015.01.002

   100. REŠITEV NALOGE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE, Presek, 41 (2013/2014), No. 3, str. 7.
   101. VEGOVIH 140 DECIMALK KROŽNE KONSTANTE, Obzornik za matematiko in fiziko, 60 (2013), No. 6, str. 212-224. (skupaj s Petrom Legišo)
   102. KROŽNA KONSTANTA IN SKRIVNOSTNI ROKOPIS, Presek, 41 (2013/2014), No. 5, str. 4-9.
   103. NALOGA, Presek, 41 (2013/2014), No. 6, str. 7.
   104. REŠITEV NALOGE IZ 6. ŠTEVILKE 41. LETNIKA, Presek, 42 (2014/2015), No. 3, str. 9.
   105. FRANC VITEZ MOČNIK: OB 200-LETNICI NJEGOVEGA ROJSTVA, Obzornik za matematiko in fiziko, 61 (2014), No. 6, str. 200-229.
   106. ANAGRAM, Obzornik za matematiko in fiziko, 61 (2014), No. 6, str. XXIII.
   107. ARHITOVA KRIVULJA, Obzornik za matematiko in fiziko, 62 (2015), No. 1, str. 1-11.
   108. NALOGA IZ BAKHŠALIJSKEGA ROKOPISA, Presek, 43 (2015/2016), No. 5, str. 11-12.
   109. NALOGA, Presek, 43 (2015/2016), No. 6, str. 11.
   110. HOLDITCHEV IZREK, Presek, 44 (2016/2017), No. 2, str. 4-5.
   111. NALOGA, Presek, 44 (2016/2017), No. 3, str. 8.
   112. LOKSODROME NA KROŽNEM TORUSU, Obzornik za matematiko in fiziko, 63 (2016), No. 4, str. 121-131.
   113. FORMULA STRASSNITZKEGA, Presek, 44 (2016/2017), No. 4, str. 6-8.
   114. KOVINSKA RAZMERJA, Presek, 44 (2016/2017), No. 4, str. 8-10.
   115. RAČUNANJE KVADRATNEGA KORENA, Obzornik za matematiko in fiziko, 63 (2016), No. 6, str. 201-209.
   116. PO SLEDEH NEKE GEOMETRIJSKE KONSTRUKCIJE, Obzornik za matematiko in fiziko, 64 (2017), No. 5, str. 161-170. (skupaj z Nado Razpet)
   117. NALOGI, Presek, 45 (2017/2018), No. 3, str. 28.
   118. REŠITVI NALOG IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE, Presek, 45 (2017/2018), No. 4, str. 10-11.
   119. V ZAČETKU JE BILA TOČKA, Presek, 45 (2017/2018), No. 5, str. 6-8.
   120. NALOGI, Presek, 45 (2017/2018), No. 5, str. 19.
   121. DIOFANTOVE KNJIGE, Presek, 45 (2017/2018), No. 6, str. 7-8.
   122. ŠTEVILO 41, Matematika v šoli 24 (2018), No. 1, str. 46.
   123. NALOGI, Presek, 46 (2018/2019), No. 2, str. 10.
   124. UGLAJENA ŠTEVILA, Presek, 46 (2018/2019), No. 3, str. 11-12.
   125. PLEMELJ IN METEOR, Presek, 46 (2018/2019), No. 3, str. 21-22.
   126. MOESSNERJEVO SITO, Matematika v šoli 24 (2018), No. 2, str. 46.
   127. POSEBNO ZAPOREDJE ROMBOV, Presek, 46 (2018/2019), No. 4, str. 11-12.
   128. POTENCE KOVINSKIH RAZMERIJ, Obzornik za matematiko in fiziko, 65 (2018), No. 5, str. 161-170.
   129. NALOGE NA PLEMLJEVI MATURI, Presek, 46 (2018/2019), No. 5, str. 9-10.
   130. NALOGE Z OKROGLIM MESTOM, Presek, 46 (2018/2019), No. 5, str. 11-13.
   131. PAPOSOVI ŠESTKOTNIKI, Presek, 46 (2018/2019), No. 6, str. 6-7.
   132. PLOŠČINSKO ENAKA KOLOBARJA IN ŠE KAJ, Matematika v šoli 25 (2019), No. 1, str. 47-48.
   133. PLEMLJEV TRIKOTNIK, Proteus 81, No. 7, str. 328-330.
   134. SEDEŽNI RED V NEKEM GLEDALIŠČU, Presek, 47 (2019/2020), No. 1, str. 4-6.
   135. TRIKOTNIK, ENAKOOSNA HIPERBOLA IN BERNOULLIJEVA LEMNISKATA, Obzornik za matematiko in fiziko, 66 (2019), No. 2, str. 41-53 (skupaj z N. Razpet).
   136. KATAKAVSTIKA BERNOULLIJEVE LEMNISKATE, Obzornik za matematiko in fiziko, 66 (2019), No. 3, str. 81-89.
   137. BERNOULLIJEVA LEMNISKATA, Matematika v šoli 25 (2019), No. 2, str. 2-6.
   138. ŠAHOVSKI KRALJ V POSEBNIH OKOLIŠČINAH, Presek, 47 (2019/2020), No. 4, str. 1-4.
   139. KVADRAT, VČRTAN KROŽNEMU SEKSTANTU, Presek, 47 (2019/2020), No. 4, str. 5-6.
   140. KONGRUI VEČKOTNIŠKIH ŠTEVIL, Obzornik za matematiko in fiziko, 66 (2019), No. 6, str. 211-220.
   141. PREPROSTI ŠTEVILSKI TRIKOTNIKI, Presek, 47 (2019/2020), No. 5, str. 9-10.
  3. Ostale publikacije
   1. Informacija o študiju strojništva, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 1990 (ureditev zbirke nalog iz matematike in fizike ter stavek).
   2. Knjiga Po stopinjah dr. Franca Močnika, Strokovno srečanje matematičnih pedagogov, Založba Bogataj, Idrija 1997 (Urednik).
   3. Članek Zrcaljenje preko krožnice in preslikava Žukovskega, Prispevki k poučevanju matematike, The Improvement of Mathematics Education in Secondary Schools: a Tempus Project, Rotis Maribor, 1996, str. 61-66.
   4. Članek Učbeniki za ljudske šole in realke, prispevek v zborniku Po stopinjah dr. Franca Močnika, Strokovno srečanje matematičnih pedagogov, Založba Bogataj, Idrija 1997 (Soavtor Nada Razpet).
   5. Jurij Vega in koledar, Jurij baron Vega in njegov čas, zbornik ob 250-letnici rojstva, DMFA založništvo, Ljubljana 2006, str. 286-307.
   6. Jurij Vega and Ballistics, Jurij baron Vega in njegov čas, zbornik ob 250-letnici rojstva, DMFA založništvo, Ljubljana 2006, str. 395-408 (Soavtor Mihael Perman).
   7. Povzetek Vegovega dela Matematična predavanja- četrti zvezek, Jurij baron Vega in njegov čas, zbornik ob 250-letnici rojstva, DMFA založništvo, Ljubljana 2006, str. 411.
   8. Posebnosti jezika in simbolov v Vegovih delih, Jurij baron Vega in njegov čas, zbornik ob 250-letnici rojstva, DMFA založništvo, Ljubljana 2006, str. 483-486.
   9. Franc Hočevar and his scientific work, Mathematics in the Austrian-Hungarian empire, Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, Praga 2010, str. 149-160.
  4. Ilustracije
   1. Zbirka nalog za preskus znanja za sprejem v srednje šole, Zavod SRS za šolstvo, Ljubljana 1989 (skice za matematiko in fiziko).
   2. M. Hribar in sodelavci: Elektrika - delovno gradivo, Zavod SRS za šolstvo, Ljubljana 1990 (skice in stavek).
   3. Zbirka nalog za preskus znanja za sprejem v srednje šole, Zavod SRS za šolstvo, Ljubljana 1990 (skice za matematiko in fiziko ter stavek).
   4. T. Uran, Matematika - Gradivo za učitelje, Zavod R Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1990 (skice).
   5. M. Hribar in sodelavci: Mehanika - Gradivo za učence 1. letnika, Zavod SRS za šolstvo, Ljubljana 1990 (skice in stavek).
   6. F. Cvelbar, Laboratorijske vaje iz fizike za 4. letnik naravoslovne smeri, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1991 (skice in stavek).
   7. Zbirka nalog za preskus znanja ob vpisu v programe srednjega izobraževanja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1991 (skice za matematiko).
   8. M. Hribar in sodelavci: Mehanika - Gradivo za 1. letnik, Zavod SRS za šolstvo, Ljubljana 1991 (skice), dopolnjena izdaja prejšnje verzije, večina skic je narisanih na novo z računalnikom.
   9. A. Likar: Osnove fizikalnih merjenj in merilnih sistemov, DMFA Slovenije, Ljubljana 1992, 1. izdaja (vse skice narejene z računalnikom).
   10. A. Likar, G. Planinšič: Naloge iz osnov fizikalnih merjenj in merilnih sistemov, DMFA Slovenije, Ljubljana 1992 (vse skice narejene z računalnikom).
   11. M. Hribar in sodelavci: Mehanika - poskusni učbenik 1. letnika, Didakta, Ljubljana 1992 (skice).
   12. M. Hribar in sodelavci: Mehanika in toplota - Gradivo za 2. letnik, Zavod SRS za šolstvo, Didakta, Ljubljana 1992 (skice), skice narisane z računalnikom.
   13. I. Kuščer, A. Kodre: Mathematik in Physik und Technik, (slike z računalnikom), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest 1993.
   14. M. Hribar in sodelavci: Nihanje in valovanje - Gradivo za 3. letnik, Zavod SRS za šolstvo, Didakta, Ljubljana 1992 (skice), skice narisane z računalnikom.
   15. A. Likar: Uporaba mikroračunalnikov pri merjenjih, Didakta Radovljica 1993 (vse skice narejene z računalnikom).
   16. M. Hribar in sodelavci: Mehanika - poskusni učbenik 1. letnika, Didakta, Ljubljana 1993, prvi ponatis (skice).
   17. M. Hribar in sodelavci: Mehanika in toplota - Gradivo za 2. letnik, Zavod SRS za šolstvo, Didakta, Ljubljana 1994 (skice), skice narisane z računalnikom.
   18. M. Hribar in sodelavci: Elektrika - gradivo za učence 3. letnika, Zavod SRS za šolstvo, Ljubljana 1994 (skice).
   19. I. Kuščer, A. Kodre: Matematika v fiziki in tehniki, (slike z računalnikom), DMFA Slovenije, Ljubljana 1994.
   20. M. Rosina: Višja kvantna mehanika, DMFA Slovenije, Ljubljana 1995.
   21. A. Cedilnik: Matematični priročnik, Didakta Radovljica 1995, 1997 (slike z računalnikom, skupaj z Nado Razpet).
   22. M. Razpet: Ravninske krivulje, zbirka Sigma, DMFA Slovenije, Ljubljana 1998
   23. A. Likar: Osnove fizikalnih merjenj in merilnih sistemov, DMFA Slovenije, Ljubljana 2001, 2. izdaja (vse skice narejene z računalnikom).
   24. A. Likar, G. Planinšič, D. Cvetko : Zgledi iz fizikalnih merjenj, DMFA Slovenije, Ljubljana 2005 (vse skice narejene z računalnikom).
   25. I. Kuščer, A. Kodre: Matematika v fiziki in tehniki, 2. izdaja, (slike z računalnikom), DMFA Slovenije, Ljubljana 2006.
   26. A. Likar: Osnove fizikalnih merjenj, DMFA Slovenije, Ljubljana 2016, (vse skice in statistične tabele narejene z računalnikom).
   27. I. Kuščer, A. Kodre: Matematika v fiziki in tehniki, 3. izdaja, (slike z računalnikom), DMFA Slovenije, Ljubljana 2016.
  5. Objavljeni povzetki s strokovnih srečanj
   1. Über die Geschichte der slowenischen Mathematik, III. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Neuhofen an der Ybbs, 8. - 14. November 1992.
   2. Bernoullijeva in Stirlingova števila, 1. kongres matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Cankarjev dom, 20.-22. oktober 1994, Ljubljana.
   3. Professor Josip Plemelj und die Siebenteilung des Kreises, IV. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Neuhofen an der Ybbs, 5. - 11. November 1995.
   4. Dr. Franz Močnik und die Auflösungsmethode von Cauchy, 14. Österreichischer Mathematikerkongress, Salzburg, 22.-26. September 1997.
   5. Krivulje v naravi, tehniki in umetnosti, predavanje na strokovnem srečanju ob 50. občnem zboru DMFA Slovenije, Lipica, 22. oktobra 1998.
   6. Die Kurven des Perseus, V. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Neuhofen an der Ybbs, 21. - 27. März 1999.
   7. Jurij Vega in koledar, Strokovno srečanje DMFA, Zreče, 9.-11. november 2000.
   8. Logistična verjetnostna porazdelitev, predavanje na strokovnem srečanju ob 53. občnem zboru DMFA Slovenije, Kranjska Gora, 18. oktobra 2001.
   9. Georg von Vega und der Kalender, VI. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Neuhofen an der Ybbs, 28. April - 4. Mai 2002.
   10. Jurij Vega in časoslovje, Vegovi dnevi, Ljubljana 17. - 24. septembra 2002, DMFA, Ljubljana 2002.
   11. Delannoyeva števila, predavanje na strokovnem srečanju ob 54. občnem zboru DMFA Slovenije, Laško, 12. oktobra 2002.
   12. Število lihih multinomskih koeficientov, predavanje na strokovnem srečanju ob 55. občnem zboru DMFA Slovenije, Bohinj, 7. novembra 2003.
   13. Jurij Vega and the Calendar, Vegovi dnevi 2004, Ljubljana 20. - 26. marec 2004, DMFA, SAZU, Ljubljana 2004.
   14. Jurij Vega and the Ballistics, Vegovi dnevi 2004, Ljubljana 20. - 26. marec 2004, DMFA, SAZU, Ljubljana 2004 (skupaj z Mihaelom Permanom).
   15. Nekaj primerov kombinatoričnega preštevanja, predavanje na strokovnem srečanju ob 56. občnem zboru DMFA Slovenije, Cerkno, 12. novembra 2004.
   16. Vegas Schriften über die Ballistik, Mathematik 2005, Celovec, 16. Internationaler Kongress der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft und Jahrestagung 2005 der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. - Klagenfurt : Alpen-Adria Universität, Institut für Mathematik, 2005. - Str. 168. (skupaj z Mihaelom Permanom)
   17. Elipsa in Cassinijev oval, predavanje na strokovnem srečanju ob 57. občnem zboru DMFA Slovenije, Cerkno, 25. novembra 2005.
   18. Shefferjeva polinomska zaporedja, predavanje na Matematičnih kolokvijih DMFA, Ljubljana 23. marca 2006
   19. Zu den Lah-Zahlen mit Hilfe der umbralen Rechnung, VIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach, 21. - 27. Mai 2006.
   20. Poti do adicijskih izrekov, predavanje na strokovnem srečanju ob 58. občnem zboru DMFA Slovenije, Gozd Martuljek, 11. novembra 2006.
   21. Posebni pitagorejski trikotniki, predavanje na strokovnem srečanju ob 59. občnem zboru DMFA Slovenije, Podčetrtek, 9. novembra 2007.
   22. Kaj imajo skupnega Delannoyjeva števila in genetika, 1. slovensko srečanje matematikov raziskovalcev, Podčetrtek, 9. novembra 2007.
   23. Izračunajte, dokažite, povejte, ..., predavanje na strokovnem srečanju ob 60. občnem zboru DMFA Slovenije, Podčetrtek, 7. novembra 2008.
   24. Eulerjeva števila v analizi, 2. slovensko srečanje matematikov raziskovalcev, Podčetrtek, 7. novembra 2008.
   25. Učni pripomočki pri matematiki , predavanje na strokovnem srečanju ob 61. občnem zboru DMFA Slovenije, Bled, 6. novembra 2009.
   26. Zakon hiperboličnega sekansa, 3. slovensko srečanje matematikov raziskovalcev, Bled, 6. novembra 2009.
   27. Kniende und schweigende Universität, X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach, 30. 5.- 5. 6. 2010.
   28. Verižnica, predavanje na FAMNITovih Izletih v matematično vesolje, Koper, 22. oktobra 2010.
   29. Verižnica - nekoliko drugače, predavanje na strokovnem srečanju ob 62. občnem zboru DMFA Slovenije, Portorož, 5. novembra 2010.
   30. Nekoliko drugačna uporaba geoplošče, predavanje na strokovnem srečanju ob 62. občnem zboru DMFA Slovenije, Portorož, 5. novembra 2010.
   31. Diakavstike in GeoGebra, predavanje na strokovnem srečanju ob 63. občnem zboru DMFA Slovenije, Portorož, 28. oktobra 2011.
   32. Kaj vidi kofetarica v skodelici?, predavanje na strokovnem srečanju ob 63. občnem zboru DMFA Slovenije, Portorož, 28. oktobra 2011.
   33. Der Kreisbogen und die Kettenlinie, XI. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach, 22. 4.- 28. 4. 2012.
   34. Izvor besede algoritem, predavanje na strokovnem srečanju ob 64. občnem zboru DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. oktobra 2012.
   35. Pravilni petkotnik, predavanje na strokovnem srečanju ob 64. občnem zboru DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. oktobra 2012.
   36. Krivulje, pridobljene iz vijačnice, predavanje na strokovnem srečanju ob 65. občnem zboru DMFA Slovenije, Bled, 15. novembra 2013.
   37. Jurij Vega in 140 decimalk krožne konstante, predavanje na strokovnem srečanju ob 65. občnem zboru DMFA Slovenije, Bled, 15. novembra 2013 (skupaj z Izidorjem Hafnerjem).
   38. Berechnung von π auf 140 Dezimalstellen von Georg von Vega , XII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach, 4. 5.- 10. 5. 2014.
   39. Matematika v Močnikovem času, predavanje na strokovnem srečanju ob 66. občnem zboru DMFA Slovenije, Cerkno, 24. oktobra 2014.
   40. Tudi matematiki se motimo, predavanje na strokovnem srečanju ob 67. občnem zboru DMFA Slovenije, Ljubljana, 25. septembra 2015.
   41. Eine indische approximative Berechnung der Quadratwurzel , XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach, 1. 5.- 7. 5. 2016.
   42. Kovinska razmerja, predavanje na strokovnem srečanju ob 68. občnem zboru DMFA Slovenije, Maribor, 14. oktobra 2016.
   43. Plemeljsches Dreieck, gleichseitige Hyperbel und Bernoullische Lemniskate, XIV. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach, 29. 4.- 5. 5. 2018.
  6. Seminarji, seminarsko gradivo in organizacijsko delo
   1. Vodenje seminarjev LaTeX, PiCTeX, Cabri-Géomètre in DERIVE za študente in učitelje na PeF Ljubljana (1990-1994).
   2. Seminar LaTeX za srednješolske profesorje, Koper 1991.
   3. Vodenje računalniške delavnice v Tednu Univerze 1993.
   4. Sedi in riši s PiCTeX-om!, seminarsko gradivo, Ljubljana 1993.
   5. Sodelovanje pri delavnici DERIVE (obisk J. Monaghana iz Leedsa) na PeF Ljubljana, 1993.
   6. Predstavitev projekta TEMPUS na IJS v Ljubljani v okviru stalnega strokovnega izobraževanja srednješolskih učiteljev, 1993.
   7. Priprave na prvi kongres slovenskih matematikov oktobra 1994 v Ljubljani.
   8. Bernoullijevi polinomi, Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, 6. december 1994, Ljubljana.
   9. Euler-MacLaurinova formula, Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, 20. december 1994, Ljubljana.
   10. Seminar Izbrane teme iz umbralnega računa, stalno strokovno izpopolnjevanje srednješolskih učiteljev, 27. januarja 1995, Ljubljana.
   11. Seminar Računalnik pri pouku matematike, za učitelje predmetne stopnje, Ljubljana 1995.
   12. Izbrane teme iz umbralnega računa, seminarsko gradivo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 1996.
   13. Seminarji Utrjevanje osnovnih računskih operacij z igro in priprava pisnega gradiva, v okviru stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev, PeF Ljubljana, februar-marec 1996, 4-krat po 6 ur.
   14. Seminarji Načrtovanje s programom Cabri-Géomètre in priprava pisnega gradiva, stalno strokovnega izobraževanja učiteljev, PeF Ljubljana, april, maj 1996, 3-krat po 6 ur.
   15. Vodenje delavnice za matematike v srednji šoli ob predstavitvi zbornika Prispevki k poučevanju matematike, Maribor, september 1996.
   16. Predavanje Učbeniki za ljudske šole dr. Franca Močnika ob občinskem prazniku Občine Cerkno, september 1996.
   17. Seminar Uporaba računalnika pri pouku geometrije in priprava pisnega gradiva, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana November 1996, 6 ur, v okviru Kongresa Ro/2.
   18. Seminar Geometrija na predmetni stopnji in priprava gradiva Ravninske krivulje v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev, Ljubljana, januar 1997, (12 ur predavanj za predmetne učitelje).
   19. Nožiščne krivulje, Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, podiplomski seminar, 25. marec 1997, Ljubljana.
   20. Nožiščne krivulje parabole, predavanje ob strokovnem srečanju ob 49. občnem zboru DMFA Slovenije, Podčetrtek, 10. oktober 1997.
   21. Predavanje na temo René Descartes, analitična geometrija in geometrijske konstrukcije, Poletna šola za mlade matematike, Bled 1997 (4 ure).
   22. Sodelovanje pri Upravnem odboru Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1990-1997), komisija za uporabno matematiko. Organizacija predavanj na občnih zborih DMFA.
   23. Organizacija obiska dr. G. Faustmann (Avstrija) ob obletnici rojstva Jurija Vege (imela je glavni govor v Zagorici in strokovni referat na FMF), 1997.
   24. Organizacija seminarjev na Pedagoški fakulteti v okviru permanentnega izobraževanja učiteljev matematike na predmetni stopnji, od leta 1993.
   25. Seminar Geometrija na predmetni stopnji in priprava gradiva Ravninske krivulje v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev, Cerkno, 23. oktober 1997 (11 ur predavanj za predmetne učitelje).
   26. Nožiščne krivulje, Izbrana poglavja iz matematike, Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev matematike v srednjih šolah, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, 14. november 1997 (3 ure predavanj).
   27. Plemeljsche Näherungskonstruktion des regelmäßigen Siebenecks, Universität Bayreuth, 20. november 1997, predavanje za študente matematike (60 minut).
   28. Predavanje na temo Dinamična geometrija, Poletna šola za mlade matematike, Bled 1998 (3 ure).
   29. Predavanje na temo Dinamična geometrija, Poletna šola za mlade fizike, Bled 1998 (3 ure).
   30. Krivulje v naravi, tehniki in umetnosti , predavanje ob strokovnem srečanju ob 50. občnem zboru DMFA Slovenije, Lipica, 24. oktober 1998.
   31. Umbralni račun , Seminar iz teorije grup in kombinatorike, Fakulteta za matematiko in fiziko, 25. november 1998, Ljubljana.
   32. Cabri-geometre II , Sredin seminar, Fakulteta za matematiko in fiziko, 16. december 1998, Ljubljana (skupaj z N. Razpet).
   33. Seminar Geometrija in sorodne vsebine na predmetni stopnji v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev, Cerkno, 11. - 13. marec 1999 (8 ur predavanj, delavnic in vaj za predmetne učitelje).
   34. Diagonomski koeficienti , Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, 8. junija 1999.
   35. Predavanje na temo Zlati rez in Fibonaccijeva števila, Poletna šola za mlade matematike, Bled 1999 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   36. Struktura srednjic glavne celice, Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, 16. novembra 1999.
   37. Predavanje na temo Zlati rez in sorodne vsebine, Poletna šola za mlade matematike, Bled 2000 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   38. Jurij Vega in koledar , vabljeno predavanje na strokovnem srečanju ob 52. občnem zboru DMFA Slovenije, Zreče, 10. november 2000.
   39. Jurij Vega in koledar, predavanje za Slovensko rodoslovno društvo, Ljubljana, 17. april 2001.
   40. Predavanje na temo Fibonaccijevo zaporedje in zlati rez, Poletna šola za mlade matematike, Bled 2001 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   41. Polinomi, generirani z logistično porazdelitvijo , Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, 20., 27. novembra 2001.
   42. Bernoullijeva števila, seminar društva DMFA, 26. januar 2002 na FMF.
   43. Predavanje na temo Fibonaccijevo zaporedje in zlati rez, Poletna šola za mlade matematike, Bled 2002 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   44. Predavanje na temo Zlati rez in Fibonaccijeva števila, Poletna šola za mlade matematike, Bled 2003 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   45. Predavanje na temo Zlati rez in Fibonaccijeva števila, Poletna šola za mlade matematike, Bled 2004 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   46. Celoštevilske točke oktaedra, 21. 4. 2004, Seminar iz teorije grup in kombinatorike.
   47. Predavanje na temo Zlati rez in sorodne vsebine, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2005 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   48. Predavanje Kaj imajo skupnega zajec, jabolko in zlatnina? , 6. študentska arena, Ljubljana 2005.
   49. Kunci, jabolka in zlatnina, Bilten 50. Matematičnega tekmovanja srednješolcev Slovenije, Gimnazija Kočevje, 22. april 2006.
   50. Rešene naloge iz kompleksne analize, študijsko gradivo, Ljubljana 2006.
   51. Teorija množic z matematično logiko, študijsko gradivo, Ljubljana 2006.
   52. Predavanje na temo Kunci, jabolka in zlatnina, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2006 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   53. Aktuarski polinomi, Seminar za diskretno matematiko, Fakulteta za matematiko in fiziko, 13. marca 2007.
   54. Predavanje na temo Matematične igre, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2008 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   55. Rešene naloge iz kompleksne analize, druga popravljena in razširjena izdaja, študijsko gradivo, Ljubljana 2008.
   56. Uporaba sodobnih medijev pri pouku matematike. Namenski programi za učenje algebre, v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev, Ljubljana, 30. in 31. januar 2009 ter 13. februar 2009 (5 ur predavanj za predmetne učitelje).
   57. Predavanje na temo Mrežni pitagorejski trikotniki, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2009 (4 uri) (Skupaj z Nado Razpet).
   58. Predavanje na temo Mrežni pitagorejski trikotniki, Seminar Matematična raziskovanja v geometriji, DMFA 2010, Ljubljana 22. 1. 2010 (2 uri)
   59. Predavanje na temo Mrežni pitagorejski trikotniki, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2010 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   60. Predavanje na temo Prepogibanje kvadrata, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2011 (4 ure) (Skupaj z Nado Razpet).
   61. A diacaustic curve, referat na GeoGebra Conference 2011, Hagenberg, Avstrija, 30. avgust 2011.
   62. Diakavstike in GeoGebra , vabljeno predavanje na strokovnem srečanju ob 63. občnem zboru DMFA Slovenije, Portorož, 28. oktober 2011.
   63. Oblikovanje matematičnih besedil, referat na mednarodni konferenci InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011.
   64. Sodobna predavanja iz matematike, referat na mednarodni konferenci EDUvision 2011, Ljubljana, 1. december 2011.
   65. LaTeX, matematika in klasična grščina, študijsko gradivo, Ljubljana 2012.
   66. Predavanje na temo Pravilni petkotnik, Poletna šola za mlade matematike, Bohinj 2012 (2 uri).
   67. Hookove elipse in Luneburgova leča, referat na mednarodni konferenci InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012.
   68. Elipsa skozi zgodovino, referat na mednarodni konferenci EDUvision 2012, Ljubljana, 7. december 2012.
   69. Anaglifne slike torusa, referat na mednarodni konferenci EDUvision 2013, Ljubljana, 28. november 2013.
   70. Hipopeda na rogatem torusu, referat na mednarodni konferenci InfoKomTeh 2014, Ljubljana, 17. april 2014.
  7. Somentorstvo pri doktoratih
   1. Uvajanje vsebin iz statistike in verjetnosti ter razširitev pojma matematičnega problema pri razrednem pouku matematike, Mara Cotič, 1998
  8. Mentorstvo pri magistrskih delih
   1. Ravninske mrežne poti, Snežana Mutić, 1996.
   2. Verjetnostni in analitični pristop v umbralnem računu, Darjo Felda, 1999.
   3. Formalne potenčne vrste logaritemskega tipa, Darja Delač Felda, 2002.
   4. Svet petkotniških števil, Polona Črep, 2014.
  9. Mentorstvo pri diplomskih delih
   1. Umbralni račun in Hermitovi polinomi, Tatjana Hodnik, 1993.
   2. Generiranje fraktalov s tenzorskim produktom, Nataša Ravnikar, 1993.
   3. Bernoullijeva števila in Bernoullijevi polinomi, Tomaž Pečjak, 1993.
   4. Električno polje okrog ravnih vodnikov, Tamara Možina, 1993.
   5. Kapaciteta rotacijskega elipsoida, Anastazija Rokavc, 1993.
   6. Kvazinilpotentna ekvivalenca operatorjev, Renata Ozebek, 1993.
   7. Neenakosti s sredinami, Goran Vujovič, 1994.
   8. Kapaciteta splošnega triosnega elipsoida, Zdenka Škrbec, 1994.
   9. Besselove funkcije s polovičnimi indeksi, Anja Čebular, 1994.
   10. Catalanova števila, Vera Orešnik, 1994.
   11. Formalne potenčne vrste in Stirlingova števila druge vrste, Saša Frantar, 1994.
   12. Seštevanje divergentnih vrst, Alenka Jankovec, 1995.
   13. Preslikava Žukovskega, Tatjana Kovač, 1995.
   14. Zgodovinski pregled računanja števila pi, Urška Kenda-Mavrar, 1995.
   15. Osnove teorije realnih analitičnih funkcij, Pavel Virant, 1995.
   16. Funkcije z omejeno totalno variacijo, Martina Bogataj, 1996.
   17. Stieltjesov integral, Lucija Petek, 1996.
   18. Problem momentov, Rok Strašek, 1996.
   19. Infinitezimalni račun v 17. stoletju, Tihana Smolej, 1996. IZR.
   20. Leonhard Euler in variacijski račun, Draga Jan, 1996. IZR.
   21. Soroban - japonsko računalo, Marija Tomšič, 1997. IZR.
   22. Geometrija na Japonskem, Jožica Marter, 1997. IZR.
   23. Začetki algebre na Japonskem, Marija Breceljnik, 1997. IZR.
   24. Fourierova transformacija - teorija in uporaba, Joži Pintar, 1997.
   25. Joseph Louis Lagrange, Irena Klinar Hajdinjak, 1997. IZR.
   26. Laplaceova transformacija - teorija in uporaba, Helena Skok, 1997.
   27. Umbralni račun in Laguerrovi polinomi, Tadeja Šuler, 1997.
   28. Geometrija v Italiji in Nemčiji v 15. in 16. stoletju, Majda Vehovec, 1997. IZR.
   29. Osnova naravnih logaritmov, Renata Kovačič, 1997.
   30. Račun Mikusinskega, Tatjana Mežič, 1997.
   31. Zgodovinski razvoj trigonometrije, Maja Nanut, 1997.
   32. Osnove moderne matematične analize, Primož Trček, 1997
   33. Funkcijska zaporedja in vrste, Irma Kogoj, 1997
   34. Legendrovi polinomi, Aleš Smajić, 1998
   35. Avtomorfne funkcije, Natalija Podjavoršek, 1998
   36. Neskončne vrste pri Bernoullijih, Dobrila Lazović, 1998. IZR.
   37. Nožiščne krivulje, Rebeka Velak, 1998. IZR.
   38. Podoide krivulj drugega reda, Mojca Bizjak, 1998. IZR.
   39. Pafnucij Lvovič Čebišev, Ana Cimperman, 1998. IZR.
   40. Uporaba eliptičnih integralov, Iztok Usenik, 1998.
   41. Cassini in njegova doba, Suzana Harej, 1998.
   42. Pierre Simon Laplace, Nina Zadel, 1998.
   43. Eliptične funkcije theta, Jožica Urukalo, 1998.
   44. Fibonacci in zlato število, Janez Balantič, 1999. IZR.
   45. Osnove kombinatorične analize, Saša Kopač Jazbec, 1999.
   46. Svet rodovnih funkcij, Petra Drnovšček, 2000.
   47. Logaritemska spirala, Tanja Manfreda, 2000.
   48. Sistemi linearnih diferencialnih enačb, Peter Čermelj, 2000
   49. James Stirling, Mojca Lazar, 2000. IZR.
   50. Zlati rez, Tatjana Vilar, 2000.
   51. Diferencialni račun pri Juriju Vegi, Mojca Zupan, 2000.
   52. Krivulje in dinamična geometrija, Selma Štular, 2001.
   53. Uporaba izreka o ostankih, Tanja Lošdorfer, 2001.
   54. Neskončni produkt, Andreja Tušar, 2001.
   55. Matematika in koledar, Vesna Kralj, 2001.
   56. Tretjinjenje kota, Timotej Žohar, 2001.
   57. Dr. Franc Močnik in geometrija v šoli, Nevenka Baskar, 2002. IZR.
   58. Augustin-Louis Cauchy, Tonja Motnik, 2002.
   59. Bernoullijeva števila, Maruša Dežman, 2002.
   60. Kartezični koordinatni sistem v osnovni šoli, Tea Gustinčič, 2003. IZR.
   61. Cikloidne krivulje, Vanja Vogrin, 2003. IZR.
   62. Delannoyjeva števila, Klavdija Kutnar, 2003.
   63. Kompleksna števila, Tadeja Zorč Čarga, 2003.
   64. Premo in obratno sorazmerje pri dr. Francu Močniku, Marija Gorup, 2004. IZR.
   65. Enačbe in sistemi enačb v starejših učbenikih, Marjetka Mrakič, 2004. IZR.
   66. Geometrija v starejših učbenikih, Janka Komac, 2004. IZR.
   67. Ekstremi funkcij, Marija Suhadolnik, 2004.
   68. Poti in kolesa, Donald Beguš, 2004.
   69. Linearne diferencialne enačbe, Petra Kastelic, 2004.
   70. Numerično reševanje enačb, Bernarda Kirn, 2004.
   71. Taylorjeva in Maclaurinova vrsta, Brigita Horvat, 2004.
   72. Logika v osemletni in devetletni osnovni šoli, Kristina Brljak, 2004.
   73. Spreminjanje geometrijskega izrazoslovja v letih 1856 do 1910, Petra Paradiž, 2004.
   74. Infinitezimalni račun v srednji šoli, Polona Gabrovšek, 2004.
   75. Trigonometrija nekoč in danes, Petra Valenčič, 2004.
   76. Nekaj primerov uporabe diferencialnih enačb, Mojca Carmen Rubeša Fernandez, 2005.
   77. Ekstremi, Darja Krek, 2005.
   78. Število π v matematiki, Tomaž Mavri, 2005.
   79. Filotaksa, Mojca Leskovec, 2005.
   80. Pitagorejske trojice, Vesna Kramberger, 2005.
   81. Kombinacije in Stirlingova števila, Tadeja Mlakar, 2005.
   82. Osnovne neenakosti v matematiki, Marko Ovnič, 2005.
   83. Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb, Sabina Smolar, 2005.
   84. Numerična integracija, Marija Hlastan, 2006.
   85. Cikloide, Valentina Cunja, 2006.
   86. Pascalov trikotnik, Simon Rupar, 2006.
   87. Verižni ulomki, Miha Simončič, 2006.
   88. Uporaba kompleksne analize, Špela Gregorčič, 2006.
   89. Diferenčne enačbe, Marjeta Mihelčič, 2006.
   90. Osnove verjetnostnega računa, Vesna Šošter, 2006.
   91. Uporaba integrala, Simona Rotovnik Stergar, 2006.
   92. Stožnice, Martina Brence, 2006.
   93. Osnovne metode reševanja linearnih diferencialnih enačb, Urška Becele, 2007.
   94. Pravilni petkotnik, Mateja Kastelic, 2007.
   95. Ludolfovo število v analizi, Barbara Kobal, 2007.
   96. Descartesovo pravilo predznakov, Tatjana Vrhovšek, 2007.
   97. Laurentove vrste, Alenka Močnik, 2007.
   98. Pitagorejski trikotniki, Kristina Arh, 2007.
   99. Markovske verige, Klavdija Berginc, 2007.
   100. Linearne diferencialne enačbe prvega reda, Brigita Oblak, 2008.
   101. Uporaba Laplaceove transformacije, Nina Otrin, 2008.
   102. Euler-Mascheronijeva konstanta, Jernej Gabrijel, 2008.
   103. Vključevanje programa GeoGebra v pouk matematike, Tina Porenta, 2008.
   104. Rodovne funkcije in njihova uporaba v kombinatoriki in verjetnostnem računu, Urška Mihalič, 2008.
   105. Villarceaujeve krožnice, Janja Ledinek, 2008.
   106. Uporaba integrala pri računanju vztrajnostnih momentov, Dina Plut, 2008.
   107. Delannoyjeva števila in poravnavanje nizov, Mojca Kavčič, 2008.
   108. Cassinijevi ovali, Andreja Klančar, 2008.
   109. Stožnice in ukrivljenost, Ivanka Terzer, 2008.
   110. Uporaba programa Ravnilo in šestilo pri načrtovanju trikotnika in štirikotnika v sedmem razredu devetletke, Mojca Mezeg, 2008.
   111. Gaussova cela števila, Diana Kvartuh, 2008.
   112. Trikotniška števila, Klara Štravs, 2008.
   113. Primeri konformnih preslikav, Andreja Turk, 2008.
   114. Arabska matematika, Barbara Toman, 2009.
   115. Tschirnhausova kubika, Sara Bajuk, 2009.
   116. Kompleksna števila in geometrija, Nuša Zagorc, 2009.
   117. Felix Christian Klein, Mateja Kociper, 2009.
   118. Mrežni pitagorejski trikotniki, Vesna Drole, 2009.
   119. Ogrinjače, Sonja Strgar, 2009.
   120. Številska zaporedja in številske vrste v srednji šoli, Tanja Černigoj, 2009.
   121. Bernoullijeva lemniskata, Mateja Turk, 2009.
   122. Eulerjeva števila in Eulerjevi polinomi, Ingrid Škerjanc, 2010.
   123. Ciklometrične funkcije, Uroš Pantelić, 2010.
   124. Kvazilinearne parcialne diferencialne enačbe prvega reda, Simona Štupica, 2010.
   125. Egipčanska matematika, Jožica Knez, 2010.
   126. Matematični sprehod, Jožica Cimermančič, 2011.
   127. Verižnica, Gregor Pungaršek, 2011.
   128. Riccatijeve diferencialne enačbe, Anita Brolih, 2011.
   129. Pickov izrek, Tamara Oštir, 2011.
   130. Stereografska projekcija, Natalija Naglič, 2011.
   131. Vivianijeva krivulja, Teja Rozman, 2011.
   132. Računanje krožne konstante z vrstami, Tina Curk, 2011.
   133. Geometrijski izrazi grškega izvora, Tina Bohinc, 2011.
   134. Teorija množic pri poučevanju matematike, Petra Rotar, 2012.
   135. E-gradiva pri poučevanju matematike, Tina Fajfar, 2012.
   136. Problem lestve in kavča, Meta Hrast, 2012.
   137. Hagovi izreki, Maja Ravnikar, 2012.
   138. Pitagorejske trojice in Pellova enačba, Katja Hočevar, 2012.
   139. Hiperbolične funkcije, Teja Bergant, 2012.
   140. Katakavstike, Nada Andrejčič, 2012.
   141. Kardioida, Nataša Skenderija, 2012.
   142. Cavalierijevo načelo, Simona Oblak, 2013.
   143. Tetivni štirikotniki, Vesna Brezar, 2013.
   144. Heronova formula, Ana Malavašič, 2013.
   145. Hagovi izreki za srebrne pravokotnike, Petra Lavrič, 2013.
   146. Nihanje strune, Karja Bolte, 2013.
   147. Hookove elipse, Darja Mihelčič, 2013.
   148. Ravninske krivulje z imenom grškega izvora, Maja Bojanc, 2013.
   149. Astroida, Marijana Fidel, 2013.
   150. Petkotniška števila, Polona Lužnik, 2013.
   151. Fibonaccijevo zaporedje in krožna konstanta, Maja Osterman, 2013.
   152. Al Kaši, Kristina Kleč, 2013.
   153. Pravilni poliedri, Andreja Verdnik, 2013.
   154. Alhazen, Rok Gorjup, 2014.
   155. Evdoksova hipopeda, Petra Gulja, 2014.
   156. Raziskovanje Fermatovega principa z GeoGebro, Rok Krese, 2014.
   157. Računanje krožne konstante v 18. stoletju, Barbara Gantar, 2014.
   158. Ploskve in krivulje v prostoru z anaglifnimi slikami, Matic Primožič, 2015.
   159. Kako so indijske števke osvojile svet?, Nina Miklavžina, 2015.
   160. Hipopeda in njej sorodne krivulje, Katja Stojnšek, 2015.
   161. Arhitas iz Tarenta, Polona Mandl, 2015.
   162. Elipsa skozi zgodovino, Dijana Milinković, 2016.
   163. Eatonova leča, Sara Matko, 2016.
   164. Pravilni ikozaeder, Veronika Mihelak, 2016.
   165. Traktrisa, Nadja Apšner, 2016.
   166. Ortooptične krivulje, Mihela Orešnik, 2016.
   167. Dioklova cisoida, Edita Pašagić, 2016.
  10. Fakultetne Prešernove nagrade študentom
   1. Catalanova števila, Vera Orešnik, 1994.
   2. Osnove moderne matematične analize, Primož Trček, 1997
   3. Tetivni štirikotniki, Vesna Brezar, 2013
  11. Somentorstvo pri diplomskih delih
   1. O Pitagori in njegovem izreku v elementarni matematiki, Tanja Zorn, 1993.
   2. Prvo srečanje s statistiko in verjetnostnim računom, Suzana Stanič, 1993.
   3. Naloge iz logike, Elizabeta Šiškovič, 1993.
   4. Matematični model antropomorfne robotske roke, Irma Oblak, 1994.
   5. Naloge za bistre glave, Jasmina Bubnič, 1994.
   6. Uvajanje v merjenje in merske enote, Lidija Švigir, 1994.
   7. Didaktične igrače pri pouku matematike v 2. razredu osnovne šole, Vlasta Ipavec, 1994.
   8. Didaktične igrače pri pouku matematike v prvem razredu, Vesna Varda, 1994.
   9. Didaktične igre pri pouku matematike v drugem razredu, Petra Kokalj, 1995.
   10. Matematični bistroumneži, Mateja Drobnič, 1995.
   11. Državno tekmovanje osmošolcev iz matematike v maju 1994: predstavitev rezultatov ankete: analiza nalog in rezultatov s tekmovanja, Tamara Stjepović, 1995.
   12. Merjenje dolžine, obsega in ploščine, Bojana Kržič, 1995
   13. Logika pri matematiki v 1. razredu, Nancy Bohak, 1995.
   14. Množenje in deljenje v 2. razredu, Nataša Božič, 1996.
   15. Matematika pri šestletnikih in sedemletnikih, Lilijana Pesek, 1996.
   16. Oblikovanje pojmov množenja in deljenja v drugem razredu osnovne šole, Mirela Flego, 1995.
   17. Zbirka nalog za dodatni pouk matematike v četrtem razredu, Marija Pivk, 1995.
   18. Z igro v usvajanje matematičnih znanj v waldorfski šoli, Marija Klopčar, 1996.
   19. Metoda ustvarjalnega giba pri pouku matematike v prvem razredu, Dijana Novak, 1996.
   20. Starodavni učbeniki matematike, Marija Felkar, 1996.
   21. Oblikovanje pojmov množenja in deljenja v drugem razredu osnovne šole, Nuša Koželj, 1996.
   22. Matematika in igra v prvem in drugem razredu, Mateja Rejc, 1996.
   23. Matematika in igra v tretjem in četrtem razredu, Maja Rejc, 1996.
   24. Oblikovanje pojma naravnih števil, Irena Dobec, 1996.
   25. Dejavnosti za nastanek in razvoj osnovnih matematičnih pojmov, Igor Kralj, 1996.
   26. Oblikovanje pojma števila v prvem razredu, Barabara Staniša, 1996.
   27. Predšolska matematika na Poljskem, Urša Sušin, 1996.
   28. Težave pri uporabi žepnih računal na srednjih in tehniških šolah, Mateja Jakob, 1996.
   29. Merjenje v osnovni šoli, Nada Nikolič, 1996.
   30. Primerjava pouka matematike na predmetni stopnji v Sloveniji s poukom matematike na nižji srednji šoli v Italiji, Diomira Tkalčič, 1996.
   31. Matematika v prvem razredu angleških šol, Jasna Softić, 1996.
   32. Oblikovanje pojma seštevanja in odštevanja, Mirjana Tomažič, 1996
   33. Pisno računanje, Tanja Potokar, 1996
   34. Pouk matematike na začetku šolanja v novi devetletki, Barbara Bočkor Starc, 1997
   35. Matematika v waldorfski šoli: od 1. do 4. razreda, Nadja Lazar, 1997.
   36. Učni primomočki pri pouku geometrije na razredni stopnji, Alenka Rus, 1997
   37. Matematika pri projektnem učnem delu in integriranem pouku v drugem razredu, Ema Pečovnik, 1997
   38. Didaktična sredstva pri pouku geometrije v tretjem in četrtem razredu osnovne šole, Kristina Hudomalj, 1997
   39. Reševanje matematičnih problemov v drugem razredu, Slavka Gregorinčič, 1997
   40. Reševanje matematičnih problemov v četrtem razredu, Ivana Žakelj, 1997
   41. Obdelava podatkov v četrtem razredu, Slavka Crljen, 1997
   42. Realistično poučevanje geometrije ob krojenju, Amela Sambolič-Beganović, 1997
   43. Reševanje matematičnih problemov na razredni stopnji, Darja Sodnikar, 1997
   44. Program Miha in dinamična geometrija, Barbara Rodica, 1999
   45. Kvantna stanja delcev v centralno simetričnem potencialu, Darja Vengar, 2000
   46. Učna pomoč pri matematiki, Mateja Peršolja, 2001.
   47. Poučevanje algebre na srednjih tehniških šolah s programom za simbolno računanje Derive, Matjaž Erjavec, 2001
   48. Strah pred matematiko, Nataša Umek Plankar, 2002
   49. Manj uspešen učenec pri nivojskem pouku matematike, Danijela Pezdirc, 2002
   50. Kontekst v učbenikih matematike za poklicne šole, Maja Lebar, 2003
   51. Obdelava podatkov v devetem razredu osnovne šole, Franc Renko, 2005
   52. Izbirni predmet logika v sedmem razredu devetletne osnovne šole, Barbara Strnad, 2005
  12. Mentorstvo pri diplomskih nalogah
   1. Diferenčne enačbe, Barbara Breskvar, 1990.
   2. Lucasov izrek, Milojka Kandus, 1990.
   3. Gaussova ukrivljenost ploskve, Mojca Bizjak, 1990.
   4. Linearna lomljena transformacija, Vesna Harej, 1990.
   5. Ekvivalenčne relacije, Rebeka Velak, 1990.
   6. Evolute ravninskih krivulj, Barbara Čerin, 1990.
   7. Vpliv sploščenosti Zemlje na gibanje umetnih satelitov, Miran Jerič, 1990.
   8. Izrek o implicitni funkciji, Mirjam Gorišek, 1991.
   9. Kompozitum formalnih potenčnih vrst, Marinka Frelih, 1991.

  Kazalo

 2. Znanstveno-raziskovalno delo

  1. Samostojne publikacije
   1. Markovske verige z zveznim časom, samozaložba, Ljubljana 1973.
   2. Posplošeni spektralni operatorji, magistrsko delo, samozaložba, Ljubljana 1984.
   3. Uporaba umbralnega računa pri kombinatoričnem preštevanju, disertacija, Ljubljana 1989.
   4. Umbralni račun, Podiplomski seminar iz matematike 20, DMFA, Ljubljana 1992 (144 strani).
   5. Ravninske krivulje, DMFA Slovenije, Ljubljana 1998 (208 strani).

    Priporočeno za dodatno branje v knjigi Zgodovina matematike, zgodbe o problemih, 2. del, Sigma 69 (2001), str. 150.

  2. Članki v znanstvenih revijah
   1. AN APPLICATION OF UMBRAL CALCULUS, J. Math. Anal. Appl., Vol. 149 (1990), No. 1, str. 1-16.

    Citirano v: A. Di Bucchianico, D. Loeb, A Selected Survey of Umbral Calculus, The Electronic Journal of Combinatorics 2 (1995), # DS3.

    Citirano v: A. Bottreau, A. Di Bucchianico, D. Loeb, Computer Algebra and Umbral Calculus, Discrete Mathematics 180 (1-3) (1998), # DS3.

    Citirano v: A. Di Bucchianico, G. Soto y Koelemeijer, Solving linear recurrences using functionals, Algebraic combinatorics and computer science, 461-472, Springer Italia, Milan, 2001.

    Citirano v: H. Niederhausen, Rota's Umbral Calculus and Recursions, Algebra Universalis, 49 (2003), 435 - 457.

    Citirano v: Sui Sun Cheng, Partial Difference Equations, Advances in Discrete Mathematics and Applications, 3 (2003).

    Citirano v: Exercises of The Mathematica GuideBook for Numerics, (2004).

    Citirano v: E. Di Nardo, H. Niederhausen, D. Senato, The classical umbral calculus: Sheffer sequences, (2009).

    Citirano v: E. Di Nardo, H. Niederhausen, D. Senato, A symbolic handling of Sheffer polynomials, (2009).

    Citirano v: E. Di Nardo, D. Senato, Symbolic solutions of some linear recurrences, (2012).

   2. DIVISIBILITY PROPERTIES OF SOME NUMBER ARRAYS, Ars Combinatoria 30 (1990), str. 308-318.

    Citirano v: M. Sved, R. J. Clarke, King's Walk on the Infinite Chessboard, Australasian Journal of Combinatorics 2 (1990), str. 191-215.

    Citirano v: D. Berend, A. Kriger, On some questions of Razpet regarding binomial coefficients, Discrete Mathematics 260 (2003), str. 177-182.

    Citirano v: M. Yossi, Conjecture of McIntosh regarding LP-sequences, International J. of Number Theory 3 (2007), str. 599-610.

   3. A NEW CLASS OF POLYNOMIALS AND APPLICATIONS, J. Math. Anal. Appl. Vol. 150 (1990), No. 1, str. 85-99.

    Citirano v: A. Di Bucchianico, D. Loeb, A Selected Survey of Umbral Calculus, The Electronic Journal of Combinatorics 2 (1995), # DS3.

    Citirano v: A. Di Bucchianico, G. Soto y Koelemeijer, Solving linear recurrences using functionals, Algebraic combinatorics and computer science, Springer Italia, Milan (2001,) str. 461-472.

    Citirano v: H. Niederhausen, Rota's Umbral Calculus and Recursions, Algebra Universalis, 49 (2003), 435 - 457.

   4. A NOTE ON SHEFFER SHIFT OPERATOR, J. Math. Anal. Appl., Vol. 150 (1990), No. 1, str. 284-288.

    Citirano v: A. Di Bucchianico, D. Loeb, A Selected Survey of Umbral Calculus, The Electronic Journal of Combinatorics 2 (1995), # DS3.

   5. THE QUASINILPOTENT EQUIVALENCE IN BANACH ALGEBRAS, J. Math. Anal. Appl., 166 (1992), No. 2, str. 378-385.

    Citirano v: N. B. Kone, Quasinilpotent Equivalence in Banach Algebras, magistrsko delo na univerzi v Johannesburgu (2007).

   6. AN APPLICATION OF ELLIPTIC INTEGRALS, J. Math. Anal. Appl., 168 (1992), No. 2, str. 425-429.

    Citirano v: J. L. Lopez, Asymptotic Expansions of Symmetric Standard Elliptic Integrals, Siam J. Math. Anal. 31 (2000), No. 4, 754-775.

   7. A RELATIVE OF THE SHIFT OPERATOR, Linear Algebra and Its Applications 169 (1992), str. 1-8.
   8. A NOTE ON DIVISIBILITY OF BINOMIAL COEFFICIENTS, Discrete Mathematics 135 (1994), 377-379.

    Citirano v: M. Bayat, H. Teimoori, The Linear Algebra of the Generalized Pascal Functional Matrix, Linear Algebra and its Applications 295 (1999), 81-89.

    Citirano v: M. Bayat, H. Teimoori, Pascal k-Eliminated Functional Matrix and Its Property, Linear Algebra and its Applications 308 (2000), 65-75.

    Citirano v: M. Bayat, H. Teimoori, Pascal k-Eliminated Functional Matrix and Eulerian Numbers, Linear and Multilinear Algebra 49 (2001), 183-194.

    Citirano v : J. M. Holte, Residues of Generalized Binomial Coefficients Modulo a Prime, The Fibonacci Quarterly 38 (2000), 227-238.

    Citirano v : R. K. Guy, Unsolved problems in number theory, Springer Science (2004), 132.

    Citirano v : J. M. Holte, Fractal dimension of arithmetical structures of generalized binomial coefficients moduloo a prime, The Fibonacci Quarterly 48 (2006), 46-58.

    Citirano v: M. Bayat, H. Teimoori, Minimal Polynomial of Pascal Matrices over the Field Zp, Discrete Mathematics 232 (2001), 91-94.

    Citirano v: D. Berend, A. Kriger, On some questions of Razpet regarding binomial coefficients, Discrete Mathematics 260 (2003), str. 177-182.

   9. A SELF-SIMILARITY STRUCTURE GENERATED BY KING'S WALK, Discrete Mathematics 244 (2002), 423-433.
   10. THE LUCAS PROPERTY OF A NUMBER ARRAY, Discrete Mathematics 248 (2002), 157-168.

    Citirano v: Hao Pan, A congruence of Lucas' type, Discrete Mathematics 288, 1-3, (Nov 2004), 173-175.

    Citirano v: Gi-Sang Cheon, Hana Kim, Louis W. Shapiro, A generalization of Lucas polynomial sequence, Discrete Applied Mathematics 157, 5, (Mar 2009), 920-927.

   11. THE MIDDLE ROW OF THE PRINCIPAL CELL, Discrete Mathematics 307 (2007), 592-598.
  3. Objavljeni povzetki z znanstvenih srečanj
   1. Divisibility properties of some number arrays, A small symposium on graph theory, Ljubljana, June 26, 1990.
   2. Multidimensional Lattice Paths, Workshop on Algebraic and Topological Methods in Graph Theory, Bled, June 24-28, 1991.
   3. The Norms of Some Commutators, 12th Leoben-Ljubljana, Seminar on Graph Theory, Ankaran, January 14-16, 1994.
   4. Bernoullijeva in Stirlingova števila, 1. kongres matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Cankarjev dom, 20.-22. oktober 1994, Ljubljana.
   5. Some commutators generated by shift operators, 3rd Slovenian International Conference in Graph Theory, Bled, June 25 - 30, 1995, Slovenia.
   6. A self-similarity structure generated by king's walk, Fourth Slovene International Conference in Graph Theory, Bled, June 28 - July 2, 1999, Slovenia.
   7. The middle row of the principal cell, The 5th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, June 22 - 27, 2003, Slovenia.
   8. Delannoy paths of a given length, 6th Slovenian International Conference in Graph Theory, Bled, June 24 - 30, 2007, Slovenia.
   9. Franc Hočevar and his scientific work, XXIII ICHST, Symposia: Mathematics in the Austrian-Hungarian empire, Budimpešta, 1, avgust 2009.
  4. Ostalo
   1. Raziskovalna naloga: Topološka teorija grafov in invariante grafov - 7. del, 244 (1989), A Note on Sheffer Shift Operator, str. 166-171.
   2. Raziskovalna naloga: Topološka teorija grafov in invariante grafov - 8. del, (1990), An Application of Umbral Calculus, A New Class of Polynomials and Applications.
   3. Raziskovalna naloga: Topološka teorija grafov in invariante grafov - 8A. del, (1990).
   4. Raziskovalna naloga: Topološka teorija grafov in invariante grafov - 9. del, (1991).

  Kazalo

 3. Poljudni članki

  1. VPRAŠANJE ŠT. 13, Proteus 27 (1964/65), No. 8, str. 235..
  2. ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŠT. 14, Proteus 28 1965/66), No. 1, str. 31.
  3. GEOMETRIJSKI PRIKAZ NEKATERIH ZAKLJUČKOV EINSTEINOVE RELATIVNOSTNE TEORIJE, Proteus 32 (1969/70), No. 6, str. 254.

  Kazalo

 4. Druga objavljena dela

  1. Domoznanska dela
   1. Deuje babe, Občina Cerkno, Jutro 2006.
   2. Kako se reče po cerkljansko, Občina Cerkno, Jutro 2006.
  2. Članki
   1. ELIPTIČKI INTEGRALI, Radioamater 40 (1986), No. 5, str. 152.
   2. PRECIZNIJI QRB, Radioamater 40 (1986), No. 6, str. 172-173.
   3. IZREDEN NAPREDEK V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV, Šolski razgledi, 26. januar 1998, str. 5-6, intervjuvanca Marko Razpet in Dušan Repovš, intervju vodi Jože Malešič.
   4. NAGRADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE NA PODROČJU MATEMATIKE, Vestnik, Univerza v Ljubljani, 28 (1998), No. 1-3, str. 9.
   5. IDRIJSKIM RAZGLEDOM OB 50-LETNICI, Idrijski razgledi 50 (2005), No. 2,
   6. JEZIK STARIH SEJNIH ZAPISNIKOV, Idrijski razgledi 52 (2007), No. 1, str. 79-87.
   7. NAŠ UČITELJ VIKTOR, Idrijski razgledi 60 (2015), No. 2, str. 107-117.
   8. MOČNIKOVA PRVOROJENKA, Idrijski razgledi 61 (2016), No. 1, str. 122-131.
   9. MOČNIKOVO POROČILO O STANJU LJUDSKEGA ŠOLSTVA NA KRANJSKEM, Idrijski razgledi 61 (2016), No. 2, str. 84-91.
   10. MOČNIKOVO PISMO OKRAJNEMU GLAVARJU V LJUBLJANI, Idrijski razgledi 62 (2017), No. 1, str. 109-111.
   11. NAŠ ATA IN VÉLIKA VOJNA, Idrijski razgledi 64 (2019), No. 1, str. 87-95.
  3. Recenzije
   1. A. Kufner - A. M. Sändig, Some applications of weighted Sobolev spaces, (Recenzija: Strojniški vestnik 34 (1988), No. 4-6, str. 77).
   2. N. Sieber - H. J. Sebastian, Spezielle Funktionen, (Recenzija: Strojniški vestnik 34 (1988), No. 7-9, str. 137).
   3. O. Beyer - H. J. Girlich - H. U. Zschiesche, Stochastische Prozesse und Modelle, (Recenzija: Strojniški vestnik 34 (1988), No. 7-9, str. 137).
   4. T. Klinc, Predavanja iz matematike - I. del, učbenik z nalogami za študente Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Ljubljana 1994, 461 strani.
   5. F. Oblak, Naloge in vaje iz matematike. Prva vadnica, Samozaložba, Ljubljana 1991.
   6. F. Oblak, Naloge in vaje iz matematike. Druga vadnica, Samozaložba, Ljubljana 1992.
   7. T. Klinc, Predavanja iz matematike - II. del, učbenik z nalogami za študente Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Ljubljana 1994, 399 strani.
   8. F. Oblak, Naloge in vaje iz matematike. Tretja vadnica, Samozaložba, Ljubljana 1994.
   9. F. Oblak, Naloge in vaje iz matematike. Četrta vadnica, Samozaložba, Ljubljana 1995.
   10. J. Šrekl, Izbrana poglavja iz matematike, Fakulteta za kemijo in tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 1997.
   11. M. Cotič, Obdelava podatkov pri pouku matematike 1-5, Teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999
   12. M. Cotič, Matematični problemi v osnovni šoli 1-5, Teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999
   13. J. A. Bondy, S. C. Locke, Triangle-Free Subgraphs of Power of Cycles, Graphs and Combinatorics 8 (1992), str. 109-118 (Recenzija v Mathematical Reviews 93e:05079).
   14. H. Prodinger, How to select a loser, Discrete Mathematics 120 (1993), str. 149-159, (Recenzija v Mathematical Reviews 94g:0510).
   15. S. D. Sarti, Remarks on umbral evaluations of chromatic polynomials, Discrete Mathematics 126 (1994), str 431-437, (Recenzija v Mathematical Reviews 94m:05016).
   16. Xie-Hua Sun, New Characteristics of Some Polynomial Sequences in Combinatorial Theory, Journal of Mathematical Analysis and Applications 175 (1993), str. 199-205, (Recenzija v Mathematical Reviews 94b:05020).
   17. S. Todorčević, Kratak osvrt ma Ramsejevu teoremu i srodne rezultate, (Recenzija v Mathematical Reviews 94b:05171).
   18. M. Bousquet-Mélou, J.-M. Fédou, The generating function of convex polyominoes: the resolution of a q-differential system, Discrete Mathematics 137 (1995), str. 53-75 (Recenzija v Mathematical Reviews 95m:05009).
   19. H. Niederhausen, Lattice path enumeration and umbral calculus, (Recenzija v Mathematical Reviews 98g:05012)
   20. V. Nyu, O sushchestvovanii ostovnyh tsepei v grafah s korotkimi tsiklami, Diskretnyi analiz i issledovanie operatsii, 1996, 3, No.4, 64-68 (Recenzija v Mathematical Reviews 98m:05112).
   21. B. I. Selivanov, O kombinatornyh funktsiyah, svyazannyh s ryadom Byurmana-Lagranzha. Sootnosheniya kvaziortogonal'nosti. Diskretnaya matematika 10 (1998), No.1, 127-140 (Recenzija v Mathematical Reviews 2000a:11034).
   22. N. Ray, Universal Constructions in Umbral Calculus, 343-357 (Recenzija v Mathematical Reviews 99e:05015).
   23. A. Di Bucchianico, D. E. Loeb, Natural Exponential Families and Umbral Calculus, 196-211 (Recenzija v Mathematical Reviews 99g:05015).
   24. A. Di Bucchianico, A Selected Survey of Umbral Calculus, The Electronic Journal of Combinatorics 2 (1995), #DS3, 1-28 (Recenzija v Mathematical Reviews 99j:05017).
   25. M. Bayat, H. Teimoori, Pascal k-eliminated functional matrix and its property, Linear Algebra and its Applications 308 (2000), 65-75 (Recenzija v Mathematical Reviews 2000m:05009).
   26. S. S. Cheng, Symbolic calculi for sequences, Differential equations and computational simulations (Chengdu, 1999), 42-49, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2000 (Recenzija v Mathematical Reviews 2001e:11014).
   27. E. Barcucci, A. Del Lungo, A. Frosini, S. Rinaldi, A Technology for Reverse-Engineering a Combinatorial Problem from a Rational Generating Function, Advances in Applied Mathematics 26 (2001), 129-153, (Recenzija v Mathematical Reviews 2001j:05005).
   28. I. Zajc, M. Koželj, Matematika v srcu umetnosti, Branko, Nova Gorica 2001
   29. Dongsu Kim, Jiang Zeng, A Combinatorial Formula for the Linearization Coefficients of General Sheffer Polynomials, Europ. J. Combinatorics 22 (2001), 213-332, (Recenzija v Mathematical Reviews 2001k:05023).
   30. D. Senato, A. Venezia, A Set-Theoretic Interpretation of the Umbral Calculus, Computers and Mathematics with Applications 41 (2001), 1109-1124, (Recenzija v Mathematical Reviews 2002c:05028).
   31. A. Di Bucchianico, G. Soto y Koelemeijer, Solving linear recurrences using functionals, Algebraic combinatorics and computer science, Springer Italia, Milan (2001), 461-472, (Recenzija v Mathematical Reviews 2002g:05018).
   32. M. Cotič in ostali: Svet matematičnih čudes 4, DZS, Ljubljana 2002.
   33. D. Zeilberger, The Umbral Transfer-Matrix Method III: Counting Animals, New York J. of Math., 7 (2001), 223-231, (Recenzija v Mathematical Reviews 2003e:05013).
   34. D. Zeilberger, The Umbral Transfer-Matrix Method V: The Goulden-Jackson Cluster Method for Infinitely Many Mistakes, Integers 2, (2002), 223-231, (Recenzija v Mathematical Reviews 2003f:05010).
   35. M. Kolar, Skupaj skozi analizo I, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2003.
   36. A. K. Kwaśniewski, On extended umbral calculus, oscillator-like algebras and generalized Clifford algebra, Adv. Appl. Clifford Algebra 11 (2001), No. 2, 273-285 (2002), (Recenzija v Mathematical Reviews 2003m:05015).
   37. A. K. Kwaśniewski, Main theorems of extended finite operator calculus, Integral Transforms and Special Functions, 14 (2003), No. 6, 499-516, (Recenzija v Mathematical Reviews 2004h:05014).
   38. A. N. Kochubei, Umbral calculus in positive characteristics, Advances in Applied Mathematics, 34 (2005), 175-191, (Recenzija v Mathematical Reviews 2005h:05020).
   39. K. Humphreys, H. Niederhausen, Counting lattice paths that have infinite step sets that can not be reinterpreted as weighted, finite step sets, Congressus numerantium 169 (2004), 33-54, (Recenzija v Mathematical Reviews 20005k:05027).
   40. A. K. Kwaśniewski, E. Borak, Extended finite operator calculus - an example of algebraization of analysis, Central European Journal of Mathematics 2 (2004), No. 5, 767-792, (Recenzija v Mathematical Reviews 2006h:05029).
   41. A. K. Kwaśniewski, More on the Bernoulli-Taylor formula for extended umbral calculus, Adv. appl. Clifford alg. 16 (2006), 29-39, (Recenzija v Mathematical Reviews 2007c:05020).
   42. G. G. Il'yuta, Ryad N'yutona, pravilo Leibnitsa i funktsiji konechnogo poryadka, UMN, 61 (2006), No. 4 (370), 189-190. (Recenzija v Mathematical Reviews 2007k:05232).
   43. G. Wiseman, Set maps, umbral calculus, and the chromatic polynomial, Discrete Mathematics, 308 (2008), 3551-3564. (Recenzija v Mathematical Reviews 2009d:05082).
   44. W. P. Berlinghoff, F. Q. Gouvea, Matematika skozi stoletja, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz. 56 (2009), No. 4, str. 160-XV).
   45. I. N. Bronštejn, K. A. Semendjajev, G. Musiol, H. Mühlig, Matematični priročnik, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz. 56 (2009), No. 5, str. 182-183)
   46. A. Doxiadis, Stric Petros in Goldbachova domneva, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz. 56 (2009), No. 5, str. 184)
   47. J. Grasselli, Elementarna teorija števil, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz. 57 (2010), No. 1, str. 39-40)
   48. J. Grasselli, Elementarna teorija števil, (Predstavitev knjige v Preseku 37 (2009/10), No. 6, str. 10-11.)
   49. R. Eckler, Making the Alphabet Dance, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 2, str. 64-66.)
   50. J. A. Adam, A Mathematical Nature Walk, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 2, str. 71-72.)
   51. S. Englert, S. Jäger, Café Andromeda, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 3, str. 107-109.)
   52. G. Schury, Wer nicht sucht, der findet, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 3, str. 110-114.)
   53. J. Strnad, Fiziki 7, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 3, str. 118-120.)
   54. C. Faustmann, W. Thirring, Einstein entformelt - Wie ihm ein Teenager auf die Schliche kam, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 4, str. 144-146.)
   55. M. Cook, Mathematicians - An Outher View of the Inner World, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 4, str. 149.)
   56. C. Faustmann, Schwarze Löcher - Rätselhafte Phänomene im Weltall, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 57 (2010), No. 5, str. 196-XIX.)
   57. H. Gintis, The Bounds of Reason - Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 58 (2011), No. 1, str. 36.)
   58. H. Gintis, Game Theory Evolving - A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic Interaction, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 58 (2011), No. 1, str. 37-38.)
   59. P. J. Bentley, Knjiga o številih - Skrivnost števil in kako so ustvarila sodobni svet, (Predstavitev knjige v Preseku 38 (2010/11), No. 6, str. 9-10.)
   60. P. J. Bentley, Knjiga o številih - Skrivnost števil in kako so ustvarila sodobni svet, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 58 (2011), No. 3, str. 130-131.)
   61. K. Haga, Origamics, (Predstavitev knjige v Preseku 39 (2011/12), No. 1, str. 7-8.)
   62. M. du Sautoy, The number mysteries, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 58 (2011), No. 4, str. 164-166.)
   63. K. Haga, Origamics, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 58 (2011), No. 4, str. 167-XV.)
   64. E. Di Nardo, H. Niederhausen, D. Senato, The classical umbral calculus: Sheffer sequences, Lecture Notes of Seminario Interdisciplinare di Matematica, 8 (2009), str. 101-130. (Recenzija v Mathematical Reviews 2011j:05007.
   65. K. Belbahri, Scale invariant operators and combinatorial expansions, Advanced in Applied Mathematics, 45 (2010), 548-563. (Recenzija v Mathematical Reviews 2011j:05040.
   66. Kupin, E. J., Yuster, D. S, Generalizations of the Goulden--Jackson cluster method , J. Difference Equ. Appl. 16 (2010), No. 12, December 2010, pages 1463--1480. (Recenzija v Mathematical Reviews 2011m:05029.
   67. Lampret, V, Matematika 1 - prvi del: preslikave, števila in vektorski prostori, Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012.
   68. J. O'Rourke, How to fold it - the mathematics of linkages, origami, and polyhedra, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 59 (2012), No. 4, str. 157-158.)
   69. W. Thirring, Lust am Forschen - Lebensweg und Begegnungen, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 59 (2012), No. 4, str. 155-156.)
   70. A. Ostermann, G. Wanner, Geometry by its history, , (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 59 (2012), No. 4, str. 152-154.)
   71. U. C. Merzbach, C. B. Boyer, A history of mathematics, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 59 (2012), No. 4, str. 167-XV.)
   72. U. Leonhardt, T. Philbin, Geometry and light, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 60 (2013), No. 3, str. 112-113.)
   73. S. Simonson, Rediscovering Mathematics, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 60 (2013), No. 4, str. 150-151.)
   74. V. Lampret, Matematika I, prvi del - preslikave, števila in vektorski prostori, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 61 (2014), No. 6, str. 230-231.)
   75. D. Reimer, Count like an Egyptian, A hands-on introduction to ancient mathematics , (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 61 (2014), No. 6, str. 234-236.)
   76. K. Plofker, Mathematics in India, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 61 (2015), No. 2, str. 75-78.)
   77. K. Devlin, The man of numbers: Fibonacci's arithmetic revolution, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 61 (2015), No. 3, str. 113-115.)
   78. A. Lo Bello, Origin of mathematical words, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 61 (2015), No. 4, str. 153-156.)
   79. K. S. Patwardhan, S. A. Naimpally, S. L. Singh, Lilavati of Bhaskaracarya, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 61 (2015), No. 6, str. 199-202.)
   80. J. Sesiano, Books IV to VII of Diophantus' Arithmetica in the Arabic Translation, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 64 (2017), No. 3, str. 119-XI.)
   81. C. Parikh, The Unreal life of Oscar Zariski, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 64 (2017), No. 6, str. 240-XXIII.)
   82. R. S. Schultze, Mathematicians Fleeing from Nazi Germany, Individual Fates and Global Impact, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 65 (2018), No. 2, str. 79-VII.)
   83. K. Devlin, Finding Fibonacci, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 65 (2018), No. 5, str. 184-186.)
   84. E. Deza, M. Deza, Figurate Numbers, (Predstavitev knjige v Obzorniku mat. fiz 66 (2019), No. 5, str. 187-190.)
  4. Poročila
   1. News and announcements, Slovenia, International Mathematical News Nr. 170 (1995), str. 15.
   2. Tagung über Graphentheorie (Bled, 28. juni - 2. Juli 1999), International Mathematical News Nr. 182 (1999), str. 27.
   3. LAW '99 (Bled, June 1 - 10, 1999), International Mathematical News Nr. 182 (1999), str. 28-29.

  Nagrade in priznanja

  1. VHF diploma za sodelovanje na tradicionalnem YU4 tekmovanju (3. mesto v kategoriji 432 MHz postaj) leta 1982.
  2. Diploma YU1-VHF, UHF, SHF (6. mesto v kategoriji 432 MHz postaj, en operator) leta 1983.
  3. Bronasta značka Zveze radioamaterjev Slovenije za leto 1984.
  4. Bevkova nagrada občine Cerkno za leto 2002.
  5. Priznanje DMFA Slovenije za leto 2004.
  6. Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2011.

  Vse pravice pridržane M. R.

  Zadnji popravek: 17. oktobra 2011.

  Kazalo

  Nazaj na osebno domačo stran.