Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

Mednarodni matematični kongresi

Hausdorff

Cassiniji

Tschirnhaus

Šestilo in Lorenzo Mascheroni

Arhimedov problem o govedu

Klasična grščina, TeX in matematika

Ivan Štalec

Matematiki in 20. december

Franc Hočevar

France Križanič

Alojzij Vadnal

Johannes Frischauf

Avstrijski simpoziji o zgodovini matematike

Figurativna števila skozi zgodovino

Jože Andrej Čibej

Verižnica

Al Hvarizmi - oče algebre

Razvoj pisave in matematika

Pomen geometrije v renesančni umetnosti in filozofiji

12. avstrijski simpozij o zgodovini matematike

Franc Močnik in konstrukcija pravilnega petkotnika