ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016, 2. SEMESTER
- Študijski koledar
- Za lokacije glejte zemljevid.


UVOD V KOGNITIVNO ZNANOST 2 (10 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar, vaje Izr. prof. dr. Urban Kordeš,
urban.kordes@guest.arnes.si
Govorilne ure: Glej stran PeF.

Asist. dr. Toma Strle,
toma.strle@pef.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran PeF.
Sr., 10:00-16:00
(začetek: 2. 3.)
Pedagoška fakulteta, 116

UVOD V RAZISKOVANJE 2 (10 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Seminar Prof. dr. Maja Bresjanac,
maja.bresjanac@mf.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran nosilke.

Ostali izvajalci: izr. prof. dr. Urban Kordeš, izr. prof. dr. Grega Repovš, izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja
Sr., 16:30-18:30
(začetek: 24. 2.)
- 11.5.: 16:30-19:30 (druga lokacija; t.b.a.)

Obiski laboratorijev v dogovoru z izvajalko.
Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, seminar 3
Vaje Asist. dr. Toma Strle,
toma.strle@pef.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran PeF.
Pon., 9:00-11:00
(začetek: 22. 2.)
- in 11.5.: 16:30-19:30 (druga lokacija; t.b.a.)
- 18.4.: Seminar 1 Katedre za javno zdravje

MEi:CogSci konferenca 2016, Dunaj: 23.-25. 6.

Nekateri termini bodo znani tekom semestra.
Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, seminar 3
(18.4.: seminar 1)


UMETNA INTELIGENCA 1 (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar, vaje Prof. dr. Ivan Bratko,
ivan.bratko@fri.uni-lj.si

Asist. Domen Šoberl

Govorilne ure: v dogovoru z izvajalcema.
Tor., 17:00-20:00
(začetek: 23. 2.)
Fakulteta za računalništvo in informatiko, P2

UVOD V FILOZOFIJO (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja prof. dr. Olga Markič,
olga.markic@guest.arnes.si
Govorilne ure: glej stran FF.
Tor., 8:00-9:30
(začetek: 23. 2.)
Filozofska fakulteta, 325.
Seminar prof. dr. Olga Markič,
olga.markic@guest.arnes.si
Govorilne ure: glej stran FF.
Tor., 14:40-16:20
(začetek: 23. 2.; nadaljnji datumi bodo znani naknadno)
Filozofska fakulteta, 404.
Vaje Asist. dr. Toma Strle,
toma.strle@pef.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran PeF.
Pon., 11:30-13:30
(začetek: 14. 3.; nadaljnji datumi bodo znani naknadno)

Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, seminar 3 (18.4.: seminar 1).

UVOD V STATISTIKO (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja Izr. prof. dr. Anja Podlesek,
anja.podlesek@ff.uni-lj.si


Govorilne ure: Glej stran FF.
Čet., 8:00-9:35
(začetek: 25.2.)
Filozofska fakulteta, 012.
Vaje Asist. dr. Luka Komidar,
luka.komidar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure: Glej Glej stran FF.
Pet., 13:50 do 17:10
(začetek: obrnite se na asistenta; vaje ne bodo potekale vsak teden)
Filozofska fakulteta, 012
KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA 2 (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar Izr. prof. dr. Grega Repovš,
grega.repovs (at) psy.ff.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran FF.
Čet., 13:00-14:40 (pred. 012) & 15:30-17:05 (pred. 05)

(začetek: 25. 2.)
Filozofska fakulteta, 012 in 05

STATISTIČNA ANALIZA V KOGNITIVNI ZNANOSTI (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja Izr. prof. dr. Grega Repovš,
grega.repovs (at) psy.ff.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran FF.
Čet., 13:00-14:40 (pred. 012) & 15:30-17:05 (pred. 05)

(začetek: 25. 2.)
Filozofska fakulteta, 012 in 05
Vaje Asist. Anka Slana,
anka.slana@psy.ff.uni-lj.si
Govorilne ure: Glej stran FF.
Pet., 12.10-13.50
(začetek: 26. 2.)
Filozofska fakulteta, 119

STUDY YEAR 2015/2016, 4th SEMESTER
- study calendar

MASTER THESIS SEMINAR (5 ECTS)
Lecturer(s) and contacts Date Location
Seminar prof. dr. Olga Markič,
olga.markic@guest.arnes.si
Consultation hrs: see Faculty of Arts webpage.

Other lecturers: izr. prof. dr. Anja Podlesek, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, prof. dr. Ivan Bratko, izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, Izr. prof. dr. Urban Kordeš
Tuesdays, 17:00-20:00
(beginning: 1.3.)
Medicinska fakulteta (Medical faculty), Katedra za javno zdravje, Zaloška 4, seminar 3 (see map).

ARHIV URNIKOV:
- Urnik zimskega semestra 2013/2014
- Urnik poletnega semestra 2013/2014
- Urnik zimskega semestra 2014/2015
- Urnik poletnega semestra 2014/2015
- Urnik zimskega semestra 2015/2016