ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015, 2. SEMESTER
(študijski koledar)


UVOD V KOGNITIVNO ZNANOST 2 (10 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar, vaje Izr. prof. dr. Urban Kordeš,
urban.kordes@guest.arnes.si
Govorilne ure: sr., 12:00, PeF, 320.

Asist. Toma Strle,
toma.strle@pef.uni-lj.si
Govorilne ure: sr., 12:00, PeF, 320.
Čet., 11:00-17:00
(začetek: 26.2.)
Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, seminar 3UVOD V RAZISKOVANJE 2 (10 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Seminar Prof. dr. Maja Bresjanac,
maja.bresjanac@mf.uni-lj.si
Govorilne ure: glej http://www.pafi.si/Base/p-clan.php?ime=mbresjanac.

Ostali izvajalci: izr. prof. dr. Urban Kordeš, izr. prof. dr. Grega Repovš, izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja
Sr., 16:30-18:30
(začetek: 25.2.)
- 13.5.: 14:30-18:30

Obiski laboratorijev v dogovoru z izvajalko.
Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, seminar 3

13.5.: srednja predavalnica MF, Korytkova 2, Medicinska fakulteta.
Vaje Asist. Toma Strle,
toma.strle@pef.uni-lj.si
Govorilne ure: sr., 12:00, PeF, 320.
Sr., 14:30-16:15
(začetek: 25.2.)
- 13.5.: 14:30-18:30

MEi:CogSci konferenca 2015, Ljubljana: 18.-20. 6.

Zaradi narave predmeta bodo nekateri termini znani tekom semestra.
Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, seminar 3

13.5.: srednja predavalnica MF, Korytkova 2, Medicinska fakulteta.


UMETNA INTELIGENCA 1 (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar, vaje Prof. dr. Ivan Bratko,
ivan.bratko@fri.uni-lj.si

Asist. Domen Šoberl

Govorilne ure: po dogovoru z izvajalcema.
Tor., 17:15-20:00
(začetek: 24.2.)
Fakulteta za računalništvo in informatiko, predavalnica P2UVOD V FILOZOFIJO (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar prof. dr. Olga Markič,
olga.markic@guest.arnes.si
Govorilne ure: glej stran FF.
Sr., 9:00-13:00
(ko bodo vaje, se predavanja / seminar zaključijo prej)
(začetek: 25.2.)
MF ("Zvezdarna").
Vaje Asist. Toma Strle,
toma.strle@pef.uni-lj.si
Govorilne ure: sr., 12:00, PeF, soba 320.
Sr., 11:00-13:00
Datumi vaj: 4.3., 25.3., 22.4., 20.5.

MF ("Zvezdarna").UVOD V STATISTIKO (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja Izr. prof. dr. Anja Podlesek,
anja.podlesek@ff.uni-lj.si


Govorilne ure: Glej http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Predstavitev/Zaposleni.
Pon., 9:40-12:05
Termini: 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 4.5., 11.5., 18.5.
Filozofska fakulteta, 029.
Vaje Asist. dr. Luka Komidar,
luka.komidar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure: Glej http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Predstavitev/Zaposleni.
Pet., 13:50-17:00
Termini: 6.3., 13.3., 27.3., 8.5., 22.5., 29.5.
Filozofska fakulteta, 012.

KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA 2 (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja, seminar Izr. prof. dr. Grega Repovš,
grega.repovs (at) psy.ff.uni-lj.si
Govorilne ure: glej http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Predstavitev/Zaposleni.
Tor., 9:00-12:00
(začetek: 24.2.)
Katedra za javno zdravje, seminar 1STATISTIČNA ANALIZA V KOGNITIVNI ZNANOSTI (5 KT)
Predavatelj(i) in kontakti Čas Lokacija
Predavanja Izr. prof. dr. Grega Repovš,
grega.repovs (at) psy.ff.uni-lj.si
Govorilne ure: glej http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Predstavitev/Zaposleni.
Tor., 9:00-12:00
(začetek: 24.2.)
Katedra za javno zdravje, seminar 1
Vaje Asist. Anka Slana,
anka.slana@psy.ff.uni-lj.si
Govorilne ure: glej http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Predstavitev/Zaposleni.
Tor., 13:00-16:00
(začetek: 3.3.)
Katedra za javno zdravje, seminar 1


STUDY YEAR 2014/2015, 4th SEMESTER
(study calendar)

MASTER THESIS SEMINAR (5 ECTS)
Lecturer(s) and contacts Date Location
Seminar prof. dr. Olga Markič,
olga.markic@guest.arnes.si
Consultation hrs: see Faculty of Arts page

Other lecturers: izr. prof. dr. Anja Podlesek, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, prof. dr. Ivan Bratko, izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, Izr. prof. dr. Urban Kordeš
Tuesdays, 17:00-20:00
(beginning: 24.2.)
Medicinska fakulteta (Medical faculty), Katedra za javno zdravje, Zaloška 4, seminar 3