RAZPISANE MAGISTRSKE TEME

Prof. dr. Marko Robnik Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL (Kontakt):
- Lahko branje (Opis)
- Avtomatska analiza berljivosti besedila (Opis)

Programska skupina pod vodstvom prof. dr. Anje Podlesek, Filozofska fakulteta UL (Kontakt):
- Validacijska študija igre CCRacer 2.0 (igre za merjenje kognitivnega nadzora)
- Razvoj treninga kognitivnega nadzora
- Ovrednotenje učinkovitosti treninga z nalogami iz knjige Misleca
- Preverjanje uporabnosti različnih računalniških iger za kognitivni trening
- Razvoj kognitivnega treninga z nalogami iz vsakdanjega življenja
- Razvoj mer funkcioniranja v vsakdanjem življenju
- Učinkovitost spletnega treninga čuječnosti
- Spreminjanje očesnih premikov med ponavljanjem izvajanja kognitivne naloge

Prof. dr. Grega Repovš, Filozofska fakulteta UL (Kontakt):
- Preučevanje delovnega spomina (uporaba diskretnih vs. kontinuiranih reprezentacij; narava kodiranja prostorskih informacij, itd.)

Prof. dr. Olga Markič, Filozofska fakulteta UL (Kontakt):
- Etična vprašanja ob uporabi kognitivnih tehnologij (skupaj z doc. dr. Tomajem Strletom)
- Nevropravo (skupaj z doc. dr. Tomajem Strletom; za kratek opis tem glej MEi:CogSci stran, Projects at the University of Ljubljana)
- Svobodna volja / avtonomija: premislek klasične teme ob novih spoznanjih v kognitivni znanosti

Doc. dr. Toma Strle, Pedagoška fakulteta UL (Kontakt):
- Sistematični pregled prvoosebnih študij odločanja (Opis)
- Odločanje (utelešeni vidiki; odločanje v vsakdanjem življenju vs. odločanje v laboratoriju; vloga samonanašujočih procesov v odločanju): za kratek opis tem glej (MEi:CogSci stran, Projects at the University of Ljubljana)
- Nevropravo (skupaj s prof. dr. Olgo Markič; za kratek opis tem glej MEi:CogSci stran, Projects at the University of Ljubljana)
- Etična vprašanja ob uporabi kognitivnih tehnologij (skupaj s prof. dr. Olgo Markič)

Medicinska fakulteta UL; kandidati naj kontaktirajo prof. dr. Zvezdana Pirtoška (Kontakt):
- Analiza dejavnikov, ki vplivajo na izid zdravljenja življenjsko ogroženih bolnikov z intrakranialno krvavitvijo (Opis)
- Učinek dveh zdravil za esencialni tremor na CŽS (Opis)
- Učinek zolpidema pri bolnikih z žariščno distonijo (Opis)
- Ocenjevanje tremorja pri bolnikih z ALS (Opis)
- Patofiziološki mehanizmi toddove pareze in drugih motoričnih fenomenov po epileptičnem napadu (Opis)
- Prehranska problematika bolnikov s parkinsonovo boleznijo(Opis)
- Spremljanje bolnikov z motnjo faze spanja REM (RBD) (Opis)
- Proučevanje vpliva pridruženih bolezni (art. hipertenzija, poškodba glave, okužba s HIV) na FDG/PET izvid možganov pri bolnikih z začetnim kognitivnim upadom (začetne AD ali BKM). Opazovalna mednarodna študija, ki jo koordinira IAEA (Opis)
- Proučevanje varnosti in učinka zdravila "NBMI (N1, N3 -BIS(2-MERCAPTOETHYL) ISOPHTHALAMIDE" pri bolnikh s parkinsonizmom plus (Opis)
- Krhkost in motorično-kognitivni dejavniki tveganja za napredovanje kognitivnega upada pri bolnikih z blago kognitivno motnjo (BKM) (Opis)
- Nevrološki mehanizmi impulzivnega vedenja pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo (Opis)
- Primerjava učinkov standardne in individualizirane transkranialne magnetne stimulacije (TMS) na uspešnost zdravljenja depresije (Opis)
- Učinek dopaminskega agonista bromokriptina na možgansko-žilne zaplete (Opis)
- Opredelitev biomarkerjev subjektivne kognitivne pritožbe (Opis)

Izr. prof. dr. Gregor Geršak, Fakulteta za elektrotehniko UL (Kontakt):
- Termolaž (Opis)
- Poslušanje neslišnega (Opis)
- Fiziologija počutja šolarjev (Opis)
- Slabost v navidezni resničnosti (Opis)
- Fiziologija in čustva (Opis)
- Fiziologija in hrana (Opis)

Doc. dr. Sebastjan Vörös, Filozofska fakulteta UL (Kontakt):
- Kontemplativno-meditativne tradicije in kognitivna znanost (Opis)
- Fenomenološka in gestalt tradicija ter kognitivna znanost (Opis)
- Teoretsko-metodološki temelji enaktivizma in utelešene kognicije (Opis)
- Odnos življenje-kognicija (Opis)

Doc. dr. Samo Beguš, UL Fakulteta za elektrotehniko; somentorstvo (predvidoma) prof. dr. Tatjana Marvin, UL Filozofska fakulteta (Kontakt):
- Govorna avdiometrija (Opis)

Doc. dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta UL (Kontakt):
- Prepoznavanje in razumevanje pomenskih informacij v slovarskih definicijah z vidika jezikovnih uporabnikov (Opis)
- Pomenska (ne)razstavljivost stalnih besednih zvez in frazeoloških enot (Opis)

Dr. Špela Arhar Holdt, Fakulteta za računalništvo UL in Filozofska fakulta UL (Kontakt):
- Sprejemljivost konceptualnih novosti v jezikovnih virih za slovenščino (Opis)

Izr. prof. dr. Jan Babič, Institut Jožef Stefan (Kontakt):
- Utelešenje v humanoidnega robota (Opis)

Doc. dr. Tina Bregant, dr.med., spec. pediatrije, spec. FRM, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Kontakt):
- Primitivni refleksi (Opis)
- Ali so otroci danes res bolj razviti in tudi shodijo prej? (Opis)
- Testiranje vprašalnika SDQ (Opis)
- Prakticiranje čuječnosti za otroke v vrtcih (Opis)
- Testiranje empatije pri otrocih