SEMESTER IZMENJAVE
Vsak študent en semester (previdoma 3. semester) opravi na eni izmed partnerskih univerz študija MEi:CogSci, kjer opravi 30 KT obveznosti.

Osnovna struktura semestra izmenjave:
- Trendi v kognitivni znanosti (obvezni modul, 10 KT)
- Raziskovalni projekt (10-20 KT)
- Izbirni predmeti s širšega področja kognitivne znanosti (0-10 KT)

IZBIRA UNIVERZE ZA IZMENJAVO: do 31. 12. (št. l. 2016/2017)
Koordinator programa študentom sredi decembra posreduje povezavo do spletnega obrazca, na katerem študenti navedejo svoja zanimanja in želje glede partnerskih univerz, na katerih bi želeli opravljati mobilnostni semester (zaradi omejitve prostih mest na posamezni partnerski univerzi, program MEi:CogSci ne zagotavlja, da bodo lahko študenti mobilnostni sememster opravili na želeni univerzi).

Nekatere specializacije/teme in raziskovalni projekti gostujočih univerz konzorcija MEi:CogSci ter kontakti potencialnih mentorjev raziskovalnega dela so navedeni na Specialisations of MEi:CogSci Partner Universities. Študenti se lahko v dogovoru z lokalnimi koordinatorji gostujočih univerz za raziskovalne projekte dogovorijo tudi izven "ponudbe", ki je navedena na prej omenjeni spletni strani.

Kontakti lokalnih koordinatorjev gostujočih univerz so navedeni na koncu te strani (nanje se študenti seveda lahko obrnejo glede raziskovalnih projektov).ERASMUS+ IZMENJAVA
- Obrazce in vse informacije v zvezi z Erasmus+ izmenjavo najdete na straneh Pedagoške fakultete.
- Kontakt: Igor Repac, Pedagoška fakulteta, soba 034, 01 5892 347, mednarodna@pef.uni-lj.si.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS. Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Prijava za Erasmus+ izmenjavo: do 12. 1. 2018
- Za natančne napotke glede prijave in nadaljnjih postopkov glej spletno stran Pedagoške fakultete.
- Izpolnite prijavo v VISu in podpisano natisnjeno prijavo oddajte oddelčnemu koordinatorju (Tomaju Strletu) na Pedagoško fakulteto (Kardeljeva ploščad 16!) v predalček na recepciji do navedenega datuma.
- Predvideno trajanje izmenjave: 5-6 mesecev. Glede začetka semestra na partnerskih univerzah glej spletne strani partnerskih univerz: Univerza na Dunaju, Univerza Komenski v Bratislavi, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti in brošuro univerze ELTE. Na povezavah najdete mnogo nadaljnjih uporabnih informacij o Erasmus+ izmenjavi na partnerskih univerzah.

Nadaljnji koraki
Pedagoška fakulteta bo nominirala vašo izmenjavo na izbrani tuji visokošolski ustanovi, od koder boste nato spomladi prejeli navodila, kje, kako in do kdaj se morate prijaviti za vpis. Še pred poletjem vam bo nato univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL poslala natančna navodila za uporabo spletne aplikacije za Erasmus+ finančno pomoč. Prosimo, da ta navodila skrbno in natančno preberete ter se držite rokov.

Learning agreement
- Po prijavi boste morali izpolniti in podpisati obrazec "Learning agreement" (http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=102) ter poskrbeti za podpis domačega Erasmus koordinatorja (Igor Repac, mednarodna@pef.uni-lj.si) in tujega koordinatorja. Podpise lahko pridobite preko e-maila oz. v skenirani obliki.
- Poleg ostalih podatkov, na obrazec vpišite:
a) Pod "Study cycle" vpišite "2nd cycle", pod "Subject area, Code" vpišite "Cognitive Science, 9025 Others in Other Areas of Study ERA-16.9".
b) Pod "Component code" (v tabeli A in B) vpišite "See MEi:CogSci reference curriculum pgs. 9, 23, 24" and http://www.meicogsci.eu/mei-cogsci.html.
c) V tabelo A navedite naslednje predmete (oz. specifične predmete, ki jih boste opravljali na izmenjavi):
- New Trends in Cognitive Science (10 ECTS)
- Special Topic of Interest (Project) - Interdisciplinary Module I (10 ECTS)
- Special Topic of Interest - Interdisciplinary Module II (10 ECTS)
d) V tabelo B navedite naslednje predmete:
- Trends in cognitive science (10 ECTS)
- Interdisciplinary approach to a cognitive phenomenon 1 (10 ECTS).
- Interdisciplinary approach to a cognitive phenomenon 2 (10 ECTS).
e) Pod "Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning outcomes" vpišite http://www.meicogsci.eu/.
f) Pod "Responsible person in the sending institution" navedite "Igor Repac"; "international@pef.uni-lj.si"; "International coordinator, Faculty of Education UL".

Podaljšanje izmenjave
Izmenjavo načeloma lahko podaljšate, vendar Univerza v Ljubljani ne zagotavlja financiranja dodatnih mesecev. Erasmus+ izmenjavo lahko kljub temu podaljšate, če vam lastna sredstva to omogočajo. V tem primeru ohranite status Erasmus+ študenta z vsemi pravicami in obveznostmi, ki vam pripadajo, razen Erasmus+ finančne pomoči. Vsi tisti, ki nameravate svojo Erasmus izmenjavo podaljšati z lastnimi sredstvi še za en semester, morate do konca januarja v svoji spletni aplikaciji za Erasmus+ finančno pomoč, v zavihku “Prošnja za podaljšanje izmenjave” naložiti naslednje dokumente:
- prošnjo, v kateri je potrebno obrazložiti, zakaj želite podaljšati in navesti predviden novi datum zaključka (ni posebnega obrazca, napišete prosti tekst),
- pisno strinjanje domačega kordinatorja (lahko mail),
- pisno strinjanje tujega kordinatorja (lahko mail),
- nov LA (learning agreement) za drugi semester, podpisan z obeh strani.

Vse navedene informacije so le okvirne in se lahko spreminjajo iz leta v leto, zato natančno sledite informacijam, ki vam jih posredujejo Erasmus+, gostujoča in domača univerza!MEi:CogSci UČNA POGODBA (learning contract): DOGOVOR O SESTAVI SEMESTRA IZMENJAVE
Z mentorjem za raziskovalni projekt in gostujočo inštitucijo se morate dogovoriti glede vašega raziskovalnega projekta in izpolniti learning contract (učna pogodba med vami in gostujočo inštitucijo), kjer določite temo in načrt vaše raziskave ter ostale predmete, ki jih boste opravljali v semestru izmenjave. Rok za oddajo učne pogodbe je 31. 10. (po epošiti koordinatorju gostujoče univerze in Tomaju Strletu na toma.strle@pef.uni-lj.si). Podpise boste pridobili po tem, ko boste končali s projektom in opravili izpite. Več o izpolnjevanju učne pogodbe spodaj.PO KONCU IZMENJAVE
- Po koncu izmenjave boste od Erasmusa dobili navodila, kaj morate še storiti, katere dokumente poslati, ipd.
- Prav tako morate po končani izmenjavi začeti postopek priznavanja obveznosti, ki ste jih opravili na gostujoči univerzi (spodaj). Rok za začetek postopka priznavanja obveznosti, opravljenih na izmenjavi, je načeloma 30 dni po končani izmenjavi in najkasneje do konca študijskega leta, v katerem ste opravili izmenjavo! Vsekakor pa pazite tudi na morebitno relevantne roke gostujoče inštitucije (npr. rok, do katerega vam na gostujoči inštituciji še lahko vpišejo ocene, ipd.).

POSTOPEK PRIZNAVANJA OBVEZNOSTI, OPRAVLJENIH NA IZMENJAVI
Oddati morate naslednje dokumente (Tomaju Strletu, PeF):
a) Popolno izpolnjeno, v celoti natisnjeno učno pogodbo (learning contract) s poročilom o projektu, podpisi (brez podpisa in štemplja lokalnega koordinatorja domače univerze), ocenami ipd.
b) Transcript of records

Dokumenta lahko oddate ali po navadni pošti, v predalček Tomaja Strleta na recepciji PeF ali osebno na govorilnih urah.
Oba zgoraj navedena dokumenta morate v popolni obliki oddati na zgoraj opisan način (npr. oddaja po epošti, oddaja le dela učne pogodbe, nepopolno izpolnjena učna pogodba, ipd. pomeni, da se postopek priznavanja ne bo začel – če vam bodo npr. z gostujoče inštitucije poslali transcript of records ali podpisani del učne pogodbe po pošti na PeF, morate sami poskrbeti, da ga boste prevzeli in dodali celoti). Če se boste s koordinatorjem na gostujoči inštituciji dogovorili, da vam dokumente pošlje na Pedagoško fakulteto, jih morate prevzeti pri Igorju Repcu v mednarodni pisarni.

Ko boste oddali zgoraj navedene dokumente, bo sprožen postopek priznavanja obveznosti, opravljenih na izmenjavi. Po koncu postopka vam bo Pedagoška fakulteta poslala sklepe o priznavanju. Dokument s sklepi o priznavanju boste morali na koncu naložiti še na univerzitetno spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč (kot dokazilo o priznanih ECTS kreditih). Za stanje postopka se obrnite na Igorja Repca, mednarodna pisarna PeF.

Četrti semester, predmet Master thesis seminar
Priznavanje predmeta Master thesis seminar (Magistrski seminar), ki ga študent opravi na eni od partnerskih univerz konzorcija MEi:CogSci, poteka kot priznavanje ostalih predmetov, ki jih študent opravi na izmenjavi. Tisti, ki predmet Master thesis seminar opravijo na Univerzi Komenski v Bratislavi, pa se morajo dodatno prijaviti tudi na izpitni rok na VISu Pedagoške fakultete. Prav tako morajo prof. dr. Olgi Markič po mailu poslati potrdilo, da so opravili Magistrski seminar (transcript of records ali stran podpisane učne pogodbe, kjer je navedena ocena). Nosilka predmeta (prof. dr. Olga Markič) bo potem vpisala oceno. Ocena ne bo vpisana, če se študenti ne bodo prijavil na razpisan rok ali oddali potrdila!

MEi:CogSci UČNA POGODBA (LEARNING CONTRACT): NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
- MEi:CogSci učna pogodba
- Učna pogodba mora biti popolno izpolnjena - natančno preglejte, kaj morate izpolniti, katere podpise potrebujete, ipd.!

1) Prva stran z osnovnimi podatki

2) Semester contract:

3) Special Topic of Interest (vaš raziskovalni projekt) (S-I-PJ): plan in opis projekta, poročilo o projektu, ocena projekta (host/home grade), vaš podpis in datum, štempelj in podpis mentorja na gostujoči univerzi (inštituciji), ipd.:

4) Special Topic of Interest (S-I): Predmeti, ki ste jih opravili na izmenjavi.CEEPUS
- Kontakt, koordinator: prof. dr. Olga Markič, olga.markic@ff.uni-lj.si

Prijava
- Registracija na spletni strani Ceepusa.
- Izbira mreže, ki ji ustrezajo naslednje lastnosti: V št. Ima AT + Home institution=University of Ljubljana, Faculty of Arts, dr. Olga Markic, Host institution=University of Vienna, Department of Philosophy, Univ. prof. dr. Markus F. Peschl.

Informacije so le okvirne in se lahko spreminjajo iz leta v leto, zato natančno sledite informacijam, ki vam jih posredujejo Ceepus, gostujoča in domača univerza!KOORDINATORJI PROGRAMA NA TUJIH UNIVERZAH

Univerza na Dunaju
Elisabeth Zimmermann in Peter Hochenauer: meicogsci@univie.ac.at
MEi:CogSci Study Program


Univerza Komenski v Bratislavi
Igor Farkas: farkas@fmph.uniba.sk
Department of Applied Informatics (Center for Cognitive Science)

Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti
Ildikó Király, Márton Nagy Marci: cogsci@ppk.elte.hu
Cognitive science at ELTE
Budapest Semester in Cognitive Science