MEi:CogSci conference 2019, Ljubljana

University of Ljubljana, Faculty of Education, Kardeljeva ploščad 16
June 13, 2019 – June 15, 2019

The 13th MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by University of Ljubljana. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.11. (& 12.) 10. 2018, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2018
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo 11. in 12. oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2018 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje konference bo “Družbene, filozofske in etične implikacije raziskovanja v kognitivni znanosti”, dobrodošli pa so tudi prispevki z ostalih področji kognitivne znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS

Rok za oddajo prispevkov: 2. september 2018 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2018).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, obliko prispevkov, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani konference Informacijska družba 2018. Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Prijazno vabljeni, bodisi v vlogi avtorja bodisi v vlogi obiskovalca!MEi:CogSci conference 2018, Bratislava

Comenius University in Bratislava
June 14, 2018 – June 16, 2018

The 12th MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by Comenius University in Bratislava. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.12. (& 13.) 10. 2017, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2017
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra (12. in morebiti 13.) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2017 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje conference bo “Znanstveni pristopi k raziskovanju zavesti: premoščanje vrzeli in perspektiv”, vendar bodo obravnavani prispevki z vseh področji in pristopov h kognitivni znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih ter mladih in izkušenih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2017 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2017).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani multukonference Informacijska družba 2017. Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!MEi:CogSci conference 2017, Budapest

Eötvös Loránd University
June 22, 2017 – June 24, 2017

The eleventh MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by Eötvös Loránd University. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.13. (& 14.) 10. 2016, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2016
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra (13. in morebiti 14.) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2016 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje conference bo “Utelešena kognicija: od utelešene robotike do udejanjene kognicije”, vendar bodo obravnavani prispevki z vseh področji in pristopov h kognitivni znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih ter mladih in izkušenih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 11. september 2016 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2016).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani multukonference Informacijska družba 2016. Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!MEi:CogSci conference 2016, Dunaj

University of Vienna
June 23, 2016 – June 25, 2016

The tenth MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by the University of Vienna. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.8. & 9. 10. 2015, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2015
MEDNARODNA KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra (8. in morebiti 9.) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2015 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Dobrodošli so prispevki z vseh konstitutivnih področij: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj. Zaradi raznolikosti pristopov je vse bolj jasna potreba po sintezi.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 15. september 2015.

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na domači stran konference in na strani multukonference Informacijska družba 2015. Konferenco organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!
MEi:CogSci conference 2015, Ljubljana

Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
June 18, 2015 – June 20, 2015

The ninth MEi:CogSci (Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science) conference will be hosted by Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.9. & 10. 10. 2014, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2014
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo 9. in 10. oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2014 na Insitutu Jožef Stefan v Ljubjani, tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo.

Dobrodošli so prispevki z vseh konstitutivnih področij: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Eden izmed glavnih ciljev letošnje konference bo izpostaviti potrebo po diskusiji in kritični evalvaciji mnogoterih etičnih vprašanjih, ki se odpirajo v kontekstu mnogih disciplin kognitivne znanosti in bolj specifično, nevroznanosti (nevroetika). V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Urnik konference najdete tukaj. Za nadaljnje informacije glejte domačo stran konference.

Vabljeni!
MEi:CogSci Conference 2014, Kraków

Jagiellonian University in Kraków
June 12, 2014 – June 14, 2014

The eight MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by the Cognitive Science Department of the Jagiellonian University in Kraków.

The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Confirmed Speakers:
Penka Hristova (New Bulgarian University, Bulgaria)
Roman Rosipal (Slovak Academy of Sciences, Slovakia)
Sabine Tebbich (University of Vienna, Austria)

Guests are very welcome!

For further information see conference webpage
.10.-11. 10. 2013, Institut Jožef Stefan

Mednarodna multikonferenca Informacijska družba 2013, KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, tudi v letu 2013 konferenca Kognitivne znanosti, ki bo oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2013, vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivnih znanosti, da predstavite svoje delo. Dobrodošli so prispevki z vseh konstitutivnih področij: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij.

K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj. Zaradi raznolikosti pristopov je vse bolj jasna potreba po sintezi. V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih raziskovalcev, vabimo vse zainteresirane, da se udeležijo konference. Več informacij na strani konference: http://is.ijs.si/is/is2013/seznam_konferenc_eng.asp?lang=eng.

Konferenca se bo odvijala na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani 10.-11. oktobra 2013.MEi:CogSci Conference 2013, Budapest

Eötvös Loránd University in Budapest
June 20, 2013 – June 22, 2013

The seventh MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by the MEi:CogSci team of the Eötvös Loránd University in Budapest.

The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Confirmed Speakers:
Lilia Gurova (New Bulgarian University, Bulgaria)
Olga Markič (University of Ljubljana, Slovenia)
Hans-Bernhard Schmid (University of Vienna, Austria)

For further information see conference webpageOctober 8.-9. 2012


INFORMATION SOCIETY – IS 2012 COGNITIVE SCIENCES CONFERENCE:
FROM WATCHING TO SEEING

(See invitation in Slovene here)

This years’ cognitive science conference is dedicated to vision - a cognitive phenomenon, the research of which stretches across the wide range of disciplines: from basic neurophysiological level, all the way to psychological, phenomenological and philosophical considerations. The title of the conference: From Watching to Seeing, is meant to encapsulate the attempt of cognitive science to breach the so called explanatory gap, i.e. the divide between third-person descriptions (events in neurological system) and first-person perspectives (reports on lived human experience). 

The selection of participants reflects the variety of angles from which the visual processing can be researched as well as variety of levels on which related cognitive phenomena occur. Our key plenary speakers are covering two distinct angles:

(See abstract of plenary lectures here)

The themes and presenters of this years' conference are covering the whole spectrum of perspectives, bracketed by the plenary contributors: neurophysiology (Hawlina), cognitive neuroscience (Pirtošek, Ravnik, Palmović, Bon, Brezovar, Levtsek, Bregant), artificial intelligence and computer vision (Gams, Tkalčič), psychiatry, psychology, phenomenology, philosophy and consciousness research (Škodlar, Smrdu, Albertazzi, Kordeš, Markič, Peruš).
(See schedule of the conference here)

Besides being able to bring together this exceptional group of contributors, our conference also succeeded building a bridge betweens Slovenian society for Cognitive sciences, University Medical Centre's and Institute Jožef Stefan.

Professor Zvezdan Pirtošek from the Department of Neurology is also contributing a PRECONFERENCE WORKSHOP: Functional Anatomy of Visual Structures in Brain. The workshop is intended for general public (no background knowledge is required) and will be held in Slovene. Attendance is free. The workshop is limited to 25 participants - if attending confirmation to kognitivni.sprehod@gmail.com is obligatory.
(See workshop description here)

YOU ARE MOST CORDIALLY INVITED TO ATTEND THE CONFERENCE!
We believe that following the whole range of lectures will enable you to understand the entire path From Watching to Seeing more coherently.

Contact person: Maja Smrdu, maja.smrdu@psih-klinika.si6th MEi:CogSci CONFERENCE 2012, BRATISLAVA


Comenius University in Bratislava

June 22, 2012 – June 23, 2012

 

The sixth MEi:CogSci (Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science) Conference will be hosted by the MEi:CogSci team of the Comenius University in Bratislava.

The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Confirmed Speakers:
Boicho Kokinov, New Bulgarian University
Urban Kordes, University of Ljubljana
Marijan Palmovic, University of Zagreb
Susanne Reiterer, University of Vienna
Laszlo Ropolyi, Eötvös Lorand University in Budapes

View Conference Details


5. MEi:COGSCI KONFERENCA 2011, LJUBLJANA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 17. & 18. Junij, 2011


Mednarodni skupni študijski program kognitivne znanosti MEi:CogSci (Univerza na Dunaju, Univerza v Zagrebu, Univerza Komenski v Bratislavi in Univerza v Ljubljani), katerega del je Skupni interdisciplinarni drugostopenjski študijski program Kognitivna znanost, je letos organiziral že 5. mednarodno konferenco MEi:CogSci.

MEi:CogSci konferenca se je letos odvijala v Ljubljani na Filozofski fakulteti 17. in 18. junija. Krovna tema je bila sicer socialna kognicija, vendar so bili predstavljeni prispevki s celotnega področja kognitivne znanosti. Konferenco je otvoril dekan Filozofske fakultete, prof. Valentin Bucik, otvoritvi pa je sledilo vabljeno predavanje nevrologa prof. Zvezdana Pirtoška z naslovom Uneasy crossroads - philosophy meets neurology.

Poleg prof. Pirtoška so na konferenci predavali še štirje vabljeni predavatelji, ki so predstavili svoje raziskovalno delo s področja kognitivne znanosti:
- Kognitivni biolog prof. Ludwig Huber s predavanjem Challenging the anthropocentric view of imitation z Univerze na Dunaju
- Kognitivni nevroznanstvenik prof. Claus Lamm s predavanjem The social neuroscience of empathy and prosocial behaviour z Univerze na Dunaju
- Strokovnjak umetne inteligence prof. Igor Farkaš s predavanjem On computational modeling and its importance (not only) in social cognition z Univerze v Bratislavi
- Kognitivni etolog Péter Pongrácz s predavanjem More than just noise - emotional and contextual information of dog vocalizations z Univerze Eötvös Loránd v Budimpešti.

Glavni del konference pa so tvorile predstavitve raziskovalnega dela študentov mednarodnega študija Kognitivna znanost - zajemale so celoten spekter področji kognitivne znanosti, od raziskav socialne pozornosti, vloge empatije v moralnem odločanju, raziskav čustev, nevroloških raziskav spomina do učenja v robotiki.

Program konference
Praktične informacija za udeležence
Domača stran konference


MEi:CogSci KONFERENCA 2010, DUBROVNIK

University of Zagreb, Centre for Advanced Academic Studies (CAAS), Dubrovnik, HR, June 18, 2010 – June 19, 2010

Študenti iz vseh petih univerz, na katerih poteka študij, se enkrat letno srečajo na konferenci MEi:CogSci. Tokrat je konferenco organizirala Zagrebška Univerza v svojih čudovitih prostorih v Dubrovniku. Študenti drugih letnikov so predavali o svojih magistrskih nalogah, študenti prvih letnikov pa so predstavili svoje raziskovalne projekte na posterjih. Tukaj je nekaj utrinkov s predstavitve posterjev.

Na meicogsci.eu platformi (za registrirane uporabnike) se nahajajo linki do ostalih slik in ppt-slajdov: http://www.meicogsci.eu/wiki/After_Conference_2010/.

Domača stran konference
Program konference


MEi:CogSci CONFERENCE 2009, VIENNA

University of Vienna
Vienna, AT

June 19, 2009 – June 20, 2009

The third MEi:CogSci (Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science) Conference will be larger than ever. This year the conference takes place in Vienna (Austria). It will be hosted by the MEi:CogSci team of the University of Vienna.

The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Furthermore invited speakers will give talks about their current research in the field of cognitive science.

Confirmed Speakers:
Csaba Pleh, Budapest University of Technology and Economics, Dept. of Cognitive Science
Tilmann Kluge, Austrian Research Centers, Department Safety & Security
Zofia Wodniecka, Jagiellonian University of Cracow, Dept. of Psychology
Alexander Sadikov, University of Ljubljana, Artificial Intelligence Laboratory
Martin Kanovsky, Comenius University Bratislava, Dept. of Cultural Studies

View Conference Details
See Conference Program


MEi:CogSci CONFERENCE 2008, BRATISLAVA


View Conference Details
Presentations and abstracts