10. 10. 2019, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2019
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo 10. oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2019 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje konference bo “Umetna inteligenca in kognitivna znanost v 21. stoletju”, dobrodošli pa so tudi prispevki z ostalih področji kognitivne znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2019.

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, obliko prispevkov, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani konference Informacijska družba 2019. Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Prijazno vabljeni, bodisi v vlogi avtorja bodisi v vlogi obiskovalca!MEi:CogSci conference 2019, Ljubljana

University of Ljubljana, Faculty of Education, Kardeljeva ploščad 16
June 13, 2019 – June 15, 2019

The 13th MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by University of Ljubljana. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see click here or visit the official conference webpage.11. (& 12.) 10. 2018, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2018
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo 11. in 12. oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2018 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje konference bo “Družbene, filozofske in etične implikacije raziskovanja v kognitivni znanosti”, dobrodošli pa so tudi prispevki z ostalih področji kognitivne znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS

Rok za oddajo prispevkov: 2. september 2018 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2018).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, obliko prispevkov, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani konference Informacijska družba 2018. Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Prijazno vabljeni, bodisi v vlogi avtorja bodisi v vlogi obiskovalca!MEi:CogSci conference 2018, Bratislava

Comenius University in Bratislava
June 14, 2018 – June 16, 2018

The 12th MEi:CogSci - Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science will be hosted by Comenius University in Bratislava. The primary purpose of the conference is to allow students of cognitive science to present their work to an international and interdisciplinary audience. Their talks will be complemented by invited speakers, who will present their current research.

Guests are very welcome!

For more information see conference webpage.