12. (& 13.) 10. 2017, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Multikonferenca Informacijska družba 2017
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra (12. in morebiti 13.) potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2017 (http://is.ijs.si), tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje conference bo “Znanstveni pristopi k raziskovanju zavesti: premoščanje vrzeli in perspektiv”, vendar bodo obravnavani prispevki z vseh področji in pristopov h kognitivni znanosti.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih ter mladih in izkušenih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2017 (prispevke pošlljite na iscogsci@gmail.com, v naslov sporočila dodajte frazo ISCOGSCI 2017).

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, registracijo, pomembne datume, ipd.) najdete na strani multukonference Informacijska družba 2017.

Konferenco v okviru multikonference Informacijska družba organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost.

Vabljeni!