Multikonferenca Informacijska družba 2021
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST
Slovensko društvo za kognitivno znanost tudi letos organizira slovensko konferenco Kognitivna znanost, ki bo potekala 7. oktobra, pod okriljem multikonference Informacijska družba 2021 (http://is.ijs.si) na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Dobrodošli so vsi prispevki s področja kognitivne znanosti.Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS.

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2021.
Podaljšan rok za oddajo prispevkov: 8. september 2021.

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, obliko prispevkov, registracijo, pomembne datume, kontakt ipd.) najdete na strani konference Informacijska družba 2021.

Prijazno vabljeni, bodisi v vlogi avtorja bodisi v vlogi obiskovalca!