Mednarodna šola Utelešenega kritičnega mišljenja (TECT) - "Movement, Mindfulness and Cognitive Science"
Na Centru za kognitivno znanost UL PeF skupaj z mednarodno interdisciplinarno ekipo raziskovalcev iz Slovenije, Islandije, Nizozemske, Nemčije, Francije in Izraela soizvajamo Erasmus+ projekt, šolo Utelešenega kritičnega mišljenja "Training in Embodied Critical Thinking”. Eden od glavnih ciljev projekta je izvedba daljših treningov kritičnega in kreativnega mišljenja s tehnikami, ki temeljijo na uvidih utelešene kognicije, raziskovanja doživljanja (npr. mikrofenomenologija), čuječnosti, ipd. (več o projektu na https://www.trainingect.com).

Letos bo trening zasnovan okrog teme Movement, Mindfulness and Cognitive Science, potekal pa bo od marca do oktobra 2023 (več na https://www.trainingect.com/year-3.html). Trening sestoji iz treh delov: webinarjev (potekali bodo v živo od marca do maja), kjer se udeleženci spoznajo z osnovami relevantnih področji in veščin utelešenega kritičnega mišljenja; poletne šole, kjer udeleženci svoje veščine poglabljajo (potekala bo konec junija na Nizozemskem, na Univerzi v Groningenu); individualnega projekta (ki ga udeleženci izvajajo pod izbranim mentorjem po poletni šoli).

Za študente je trening brezplačen – trije študenti z vsake sodelujoče univerze pa bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ delno financiranje poti in nastanitve za poletno šolo. Za neštudente je predvidena kotizacija. Ker želimo manjšo in motivirano mednarodno ekipo udeležencev, bomo z vsake sodelujoče univerze sprejeli približno 5 udeležencev.

Rok za prijavo je 20. 12. 2022. Navodila za prijavo najdete na https://www.trainingect.com/applications.html. Kontakt: tect@hi.is.

Vse zainteresirane vabimo k prijavi!
Ekipa Centra za kognitivno znanost