Razpis za vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 2022/2023
- Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete tukaj, razdelek "Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2022/2023" (podrobno sledite navodilom!).

Opozorilo! Nekateri datumi prijavno-vpisnega postopka so v primerjavi z lanskim študijskim letom spremenjeni.
- Rok za prijavo: 1. junij 2022
- Izbirni izpit: V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 27. junija 2022
- Rok za izpolnjevanje vpisnih pogojev in oddajo dokazil (npr. rok, do katerega mora kandidat oddati potrdilo o diplomi, če do roka za prijavo še ni diplomiral): 9. 9. 2022

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov (torej prijave, oddane do 1. 6. 2022), ki bodo na dan 9. september 2022 izpolnjevali vse pogoje za vpis.Multikonferenca Informacijska družba 2022
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST
Slovensko društvo za kognitivno znanost tudi letos organizira slovensko konferenco Kognitivna znanost, ki bo potekala 13. oktobra, pod okriljem multikonference Informacijska družba 2022 (http://is.ijs.si) na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Dobrodošli so vsi prispevki s področja kognitivne znanosti. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS.

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2022.

Vabilo za prispevke in nadaljnje informacije (navodila za oddajo, obliko prispevkov, registracijo, pomembne datume, kontakt ipd.) najdete na strani konference Informacijska družba 2022.

Prijazno vabljeni, bodisi v vlogi avtorja bodisi v vlogi obiskovalca!