Javna naročila

Javna naročila


 • Evidenčno javno naročilo »VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV)«

 • 25.02.2022: SPREMEMBI RAZPISNE DOKUMENTACIJE – POVABILA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

   

  Naročnik obvešča vse zainteresirane ponudnike o spremembi razpisne dokumentacije, z dne 23.2.2022,

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA STORITVE – VZDRŽEVANJE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV) EVIDENČNI POSTOPEK POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  V poglavju V. PONUDBA, točki 1. Čas, kraj in način oddaje ponudbe (stran 5).

   

  Dosedanje besedilo se izbriše in nadomesti z novim, ki se glasi:

   

  1. sprememba: Čas, kraj in način oddaje ponudbe

   

  Vašo ponudbo pričakujemo do 18.03.2022, najkasneje do 12.00 ure, na elektronski naslov: janez.gartner@pef.uni-lj.si (ponudba z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi prilogami razpisne dokumentacije v obliki priponk skeniranih originalnih dokumentov).

   

  Naročnik si pridržuje pravico, da lahko ponudnika po prejemu ponudbe pozove na pogajanja. Predmet pogajanj bo cena.

   

  Predviden datum sprejema odločitve o izbiri ponudbe je 25.03.2022, sklenitve pogodbe pa do 30.03.2022.

   

  2. sprememba: 

   

  Zainteresirani ponudniki lahko morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavljajo od 08.03.2022 do najkasneje do 15.03.2022, do 12.00.

   

   

→ Zaključena javna naročila

 

Letna poročila

 

Kvartalna poročila o izvedenih evidenčnih javnih naročilih

Arhiv kvartalnih poročil

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri