Karierni center PeF

 

 

 

Pri načrtovanju kariere je bodočim vzgojiteljicam, vzgojiteljem, učiteljem in učiteljicam na voljo karierni center. Tu dobite informacije in nasvete za pripravo pisne in osebne predstavitve potencialnemu delodajalcu, o inovativnih načinih iskanja zaposlitve in samopredstavitve, o zaposlitvenih možnostih, lahko se udeležujete različnih delavnic, obiskov in predstavitev delodajalcev, posvetov, okroglih miz, predavanj, itd., kar vse prispeva k dvigu vaše zaposljivosti in lažjem prehodu na trg dela.

 

Vsako sredo, od 8.00 do 15.00, sem za vas prisotna na fakulteti v sobi 405 (oz. po predhodnem dogovoru).

 

 

Kontakt: Sabina Ž. Žnidaršič, sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si

 

Da boste vedno na tekočem o vseh aktivnostih, ki jih pripravljamo za vas, se prijavite na prejemanje obvestil in e-novic kariernih centrov  TUKAJ.

 

Obvestilo (9.12.2013): Objavljen je razpis, ki spodbuja zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja - pripravništvo. Več informacij dobite v PDF priloženem dokumentu.

 


Že med študijem lahko vplivamo na dvig svoje zaposljivosti in tako povečamo svoje zaposlitvene možnosti z AKTIVNIM:

  • sodelovanjem v študijskem procesu, z raziskovanjem, dogovarjanjem in izvedbo seminarskih nalog, vaj, projektnih in diplomskih del (povezovanje s profesorji in asistenti) in reševanjem konkretnih primerov pri potencialnih delodajalcih;
  • sodelovanjem na študijski izmenjavi ali praksi v tujini (izboljšanje znanja jezika, pridobivanje mednarodnih in medkulturnih izkušenj);
  • pridobivanjem praktičnih izkušenj (opravljanje študijske prakse, študentskega dela ali prostovoljnega dela);
  • spremljanjem novosti na strokovnem področju (prebiranje strokovne literature, udeležba na okroglih mizah, posvetih, konferencah);
  • osebnim in spletnim mreženjem (s profesorji, sošolci, delodajalci, predstavniki strokovnih združenj, splet: LinkedIn, Facebook, Twitter, blog ipd.);
  • sodelovanjem v obštudijskih dejavnostih (tutorstvo, študentski svet, študentska organizacija, društva);
  • vključevanjem v izobraževanja in usposabljanja (delavnice in drugi dogodki kariernih centrov UL, mladinskih organizacij, študentskih društev ipd.);
  • spremljanjem novic na fakultetnih in študentskih spletnih straneh (informiranje o strokovnih in družabnih dogodkih, novicah in izmenjava izkušenj in mnenj na forumih).

 

Spletna stran univerzitetnega kariernega centra: www.kc.uni-lj.si

 

Facebook: Karierni centri ULhttps://www.facebook.com/KarierniCentriUL

 

 

Vabljeni v Kariernem centru Pedagoške fakultete!

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri