The 11th European Affective Education Network Conference

Promoting the Social Emotional Aspects of Education;
A Multi-faceted Priority

Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja; raznotere naloge

Ljubljana, Slovenia, 26-30 June 2011

 

 

Photo Gallery