SVETOVNO LETO FIZIKE 2005             SLF-logo_m.jpg (5734 bytes)

WORD YEAR OF PHYSICS 2005

VERIŽNI EKSPERIMENT

Več o svetovnem letu fizike na spletnih straneh:

http://www.physics2005.org (Amerika)

http://www.wyp2005.org (Evropa)

http://www.fizika2005.net (Slovenija)

Projekt v Sloveniji vodi dr. Jure Bajc, ki mu lahko pišete na elektronski naslov: jure.bajc1@guest.arnes.si.
Sodeluje dr. Barbara Rovšek, ki ji lahko pišete na naslov Barbara.Rovsek@ijs.si

navodila za študente, ki bodo pripravili naprave za verižni eksperiment

 1. Povezovalni člen
 2. za verigo leta 2005 bo sestavljen iz kovinske kroglice in nagnjenega žleba. Poleg tega bodo vsi udeleženci dobili še dva odrezana vratova 1,5 l plastenk. Eno lahko uporabijo kot lovilec na začetku žleba, ki bo poskrbel, da kroglica res lepo pristane na žlebu, drugo pa po potrebi na spodnjem delu žleba kot lovilec. Poleg tega bodo v spodnjem delu plastenk
  e lahko imeli tudi dve elektrodi, tako da bodo kovinsko kroglico lahko uporabili za sklenitev električnega stikala. Uporabili bodo torej lahko sunek sile zaradi hitrosti kroglice ali pa visoko električno prevodnost kroglice.
 3. Ker bodo naprave izdelali študentje fizike
 4. bi bilo prav, da se v vsaki napravi pojavita vsaj dva različna fizikalna pojava, na primer pretakanje tekočine ali plina, delovanje navora, pretvorba potencialne energije v translacijsko kinetično ali rotacijsko, delovanje napetosti površin, viskoznost, nihanje, trenje, magnetni odboj/privlak, itd...
 5. Čas delovanja naprave
 6. v verižnem eksperimentu mora biti smiselno omejen. Poskusimo se držati najkrajšega časa delovanja vsaj 20 sekund in najdaljšega časa delovanja 120 sekund.
 7. Velikost naprave
 8. naj bo omejena na velikost šolske klopi, torej nekako 120 cm krat 60 cm. Glede višine načelno ni omejitev, a stabilnost sestavnih delov naprave verjetno omejuje višino na kak meter ali 1,5 metra. Pri višini začetnega in končnega povezovalnega člena je potrebno misliti na višino predhodnega in naslednjega poskusa.
 9. V napravi ne sme biti
 10. nevarnih snovi, torej česa vnetljivega, visoke napetosti, strupenih kemikalij in podobno.
 11. Morebitni uporabljeni električni deli
 12. naprave (črpalke, ventilatorji, elektromotorji, itd ...) morajo delovati na nizki napetosti (baterije ali akumulatorji ali morda izjemoma tudi preko omrežne napetosti in pretvornika).
 13. Pomoč pri elektronskih delih
 14. naprav, kot so svetlobna vrata, kakšno stikalo in podobno, lahko dobite na PeF, kdor se sam ne znajde ima pa dobro idejo, za katero bi potreboval tak del.
 15. Naprave
 16. naj bi bile narejene iz preprostih poceni sestavnih delov, ki si jih lahko privoščijo tudi učenci osnovnih ali srednjih šol. Ni torej namen, da se kupi nekakšno drago igračo ali drugačno napravo, ki potem izvede trik, temveč da si vsak udeleženec poskusi izmisliti kakšen svoj prenos energije, ki bo privlačen na pogled in bo vseboval kakšen zanimiv fizikalni pojav.

Nekaj zanimivih informacij lahko najdete na spletnih straneh:

Honda Accord COG Television Commercial (tu najdete reklamni filemček, ki je res krasen primer natančnega mehanskega delovanja na videz nepovezanih sestavnih elementov)

MIT Invention Studio (Več različnih idej, tudi verižni členi)

MIT Museum: F.A.T. Chain Reaction (nekaj o bivših verižnih eksperimentih, tudi filmček)

Vezni element na fotografiji, ki jo lahko povečate, če "kliknete" nanjo, ki povezuje poskuse v verižni eksperiment, lahko dobite pri meni. Predhodno mi pišite na naslov: goran.iskric@uni-lj.si

WYP_m.jpg (7964 bytes)plakat_m.jpg (7439 bytes)NYofPh2005Plak_m.jpg (7748 bytes)NYFKajJe_m.jpg (7574 bytes)
VezniElem_m.jpg (2693 bytes)VezniElem1_m.jpg (3048 bytes)

VerizEksper_m.jpg (6927 bytes)VerEx5_m.jpg (8385 bytes)VerizExperim_m.jpg (6558 bytes)VerizEksperimenti_m.jpg (7093 bytes)VerizExp_m.jpg (7761 bytes)VerEx8_m.jpg (8208 bytes)VerizEksperim_m.jpg (6024 bytes)

Tudi študentke in študenti oddelka za razredni pouk so v okviru seminarskih vaj izdelali verižni eksperiment (glej tudi njihov plakat)
VerizniExp_m.jpg (6512 bytes)VeriznEx_m.jpg (5646 bytes)