POGOJI ZA IZPOSOJO UČNIH PRIPOMOČKOV NA ODDELKU ZA FIZIKO

Popis je namenjen učiteljem in študentom Pedagoške fakultete. Je še v nastajanju in ga še dopolnjujem. Zajeti so vsi učni pripomočki na oddelku za fiziko (nekaj čez 3000).

Študentje si lahko nekatere učne pripomočke tudi izposodijo, če jih v vrtcu ali na šoli resnično nimajo ali ne morejo nabaviti in tako ne bi mogli ustrezno izvesti zahtevanega
-nastopa v okviru integrirane prakse v vrtcih na oddelku za predšolsko vzgojo,
-nastope v okviru didaktike naravoslovja na razredni stopnji osnovne šole na oddelku za razredni pouk in
-nastope in pedagoško prakso na predmetni stopnji osnovne in srednje šole na oddelku za fiziko.
Tudi seminar na fakulteti ne more biti brez poskusa.
Nekaj dni pred seminarjem ali nastopom študentka oz. študent v prisotnosti laboranta (ne tik pred pričetkom predavanj ali vaj - glej urnik) izvedejo poskus v pripravljalnici P008. Pripomočke nato zložijo v pladenj v katerega dajo manjši listek s svojimi podatki (priimek in ime, študijska smer, letnik in telefonsko številko (GSM), datumom nastopa ali seminarja in seznamom potrebščin). Dan pred nastopom študent vpiše izposojene pripomočke v poseben zvezek izposoj s svojimi podatki (telefon) in odnese pripomočke. Najkasneje naslednji dan po nastopu mora prinesti potrebščine nazaj, o tem obvesti laboranta in jih zloži nazaj na mesta, kjer so bila pred izposojo.
Učni pripomočki so vneseni v programu "access", na internetu pa so objavljeni v obliki navadne tabele, ki pa je zelo obsežna (1,2 Mb), v pretežni meri po lokaciji in sicer v naslednjih stolpcih:
-zaporedna številka (trenutno 2500),
-ime izdelka z opisom učnega pripomočka,
-kategorija, kjer je navedeno širše področje (npr.: merjenje, svetloba, igre in igrače, ipd.),
-vaja, kjer je navedeno ožje področje (npr.: prirejanje, merjenje tlaka, brownovo gibanje, ipd.),
-proizvajalec, kjer je naveden proizvajalec, kataloška številka, kraj in država, če je znan   (npr.: Phywe 02565.00, Götingen, Nemčija; Nathan 375041, Paris, Francija; DIPRO DU 67, Ljubljana; Oddelek, če je izdelek narejen na našem oddelku; študent, če je izdelek izdelal študent, ipd.), glej seznam proizvajalcev
-število izdelkov, ki so na voljo (trenutno 25.000) in
-lokacija: učni pripomočki se nahajajo v O(marah) na H(odniku) od št. 1 do 40 z(goraj) ali s(podaj), OH11z torej pomeni omara na hodniku št. 11 zgoraj, Tempusovi učilnici P(odpritličje) 021 na p(olicah) in sicer prva št. pomeni oddaljenost od vhodnih vrat (levo), druga pa oddaljenost od  tal, P021p70 torej pomeni učilnica P021, sedma polica od vrat na tleh, učilnici P019, računalniški učilnici P020, pripravljalnici P008, sobi P010 in P012. V peredavalnici P006 so razstavljeni nekateri starejši "muzejski" učni pripomočki in plakati.
Če bi torej želeli npr. modre, bele, rdeče in rumene vžigalične škatlice različnih mas, jih lahko poiščete tako, da kliknete na Urejanje -> Najdi (na tej strani...) in v okence odtipkate npr. *škatlica*. Lahko pa tudi v četrtem stolpcu "vaja" poiščete *operacijsko opredeljevanje*.

Veliko uspeha vam želi

laborant Goran ISKRIČ