goran.jpg (4426 bytes)

Lepo pozdravljeni!

Sem Goran ISKRIĆ. Do 1. 9. 2015 sem bil laborant za fiziko na oddelku za fiziko in tehniko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Pred tem sem med drugim več kot 10 let učil fiziko in matematiko na osnovni šoli Toneta Čufarja v Ljubljani.

  Spletne strani so namenjene študentkam in študentom Pedagoške fakultete in njenim diplomantom - vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih ter učiteljicam in učiteljem na osnovnih in srednjih šolah, ter profesoricam in profesorjem ter ostalim sodelavcem na Pedagoški fakulteti. Predstaviti sem želel pripravo pripomočkov in izvedbo poskusov iz naravoslovja - fizike. Večino pripomočkov sem fotografiral, ker menim, da fotografija zaleže več kot pisna razlaga, brez katere pa seveda tudi ne gre.

Za fotografijo "model daljnovidnega in kratkovidnega očesa", sem na prvem natečaju raziskovalne fotografije 2005 Slovenske znanstvene fundacije prejel prvo nagrado, novembra 2009 pa priznanje Društva matematikov fizikov in astronomov Slovenije.

   

  Pričujoči opisi poskusov so nastali ob dolgoletnem sodelovanju s pokojnim prof. dr. Janezom FERBARJEM pri poučevanju metodike začetnega naravoslovja - fizikalne vsebine za študentke oddelka za predšolsko vzgojo, naravoslovja-fizikalni del, didaktike naravoslovja-fizikalne vsebine in izbirnega predmeta didaktične igre za študentke oddelka za razredni pouk, ter pri različnih seminarjih za vzgojiteljice in učiteljice. Pri tem je s pomočjo projekta TEMPUS JEP 2204-92/2, ki ga je vodil in ga je financirala Evropska skupnost, ustvarili ogromno zbirko učnih pripomočkov, igrač in učil. Kljub temu je poudarjal, naj bodo poskusi preprosti in nazorni iz priročnih pripomočkov, ki si jih lahko učitelj ali učenec pripravi sam in s pomočjo katerih se bo čim bolj samostojno dokopal do novih spoznanj.

  Sodeloval je pri nastajanju učnega načrta za spoznavanje okolja za 1., 2. in 3. razred devetletke in je soavtor učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje za omenjeni predmet v prvem triletju. Bil je predsednik kurikularne komisije za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu osnovne šole, in soavtor kurikuluma za naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne osnovne šole. Ker je to nov predmet v osnovni šoli je začel pripravljati tudi program doizobraževanja za učitelje kemije in biologije iz fizikalnih vsebin naravoslovja v 6. in 7. razredu devetletke.

Začel je tudi z angleškim projektom CASE, ki ga je poimenoval "Bistrenje z naravoslovjem".

Poučeval je didaktiko fizike za študente fizike z vezavami. Leta 1976 je začel s temeljito prenovo fizike v takratnem 7. in 8. razredu osnovne šole. Napisal je učbenik, metodično - didaktično gradivo, naloge FIZIFI in podrobna navodila za poskuse iz posameznih poglavij fizike. Kasneje (leta 1994) je prevedel tako imenovani Karsrujski tečaj fizike in leta 1996 Energija in spremembe, ter vpletel posamezna poglavja tudi v svoja predavanja. Bil je tudi koordinator skupnega strukturnega evropskega projekta EDEN S_JEP-09578-95 za Slovenijo, ki ga je sofinancirala Evropska skupnost v okviru programa Tempus Phare za učitelje fizike v osnovni in srednji šoli.
 

Na naslednjih straneh je seznam pripomočkov za izvedbo poskusov, ki sem jih opisal in fotografiral, tako v razredu kot na terenu. Fotografij je več kot 2000. V tekstu je najdaljša stranica  fotografije 180 pixelov (nekaj manj kot 10 kB), lahko pa jo povečate, če "kliknete" nanjo, na najdaljšo stranico 640 pixlov (VGA - do največ 100 kB).

Učne pripomočke, ki so navedeni z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI najdete v popisu učil pod zaporedno številko, ki je navedena v oklepaju. Lahko si jih tudi sposodite pod določenimi pogoji.

Sodeloval sem s prof dr. Mojco Čepič in njeno asistentko mag. Ano Gostinčar Blagotinšek pri

MEHANIKI V POUČEVANJU za študente 1. letnika fizike z vezavami,
TERMODINAMIKI za študente 1. letnika fizike z vezavami,
FIZIKALNEM POGLEDU NA NARAVO za študente 1. letnika fizike z vezavami,
DIDAKTIKI FIZIKE 1 in 2 za študente 3. letnika fizike z vezavami,
DIDAKTIKI FIZIKE V NARAVOSLOVJU, fizikalne vsebine za študentke 3. letnika pri strokovnih izbirnih predmetih C

nadalje z docentom, dr. Juretom BAJCEM in njegovo asistentko dr. Barbaro ROVŠEK pri

DIDAKTIKI FIZIKE 3 in 4 za študente 4. letnika fizike z vezavami

z docentko dr. Jernejo PAVLIN in njeno asistentko dr. katarino SUSMAN pri

NARAVOSLOVJU, fizikalni del za študentke 1. letnika oddelka za razredni pouk,
DIDAKTIKI NARAVOSLOVJA, za študente 3. letnika oddelka za razredni pouk

višjo predavateljico mag. Ano Gostinčar BLAGOTINŠEK pri

ZAČETNO NARAVOSLOVJE - fizikalne vsebine za študentke 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo in pri izbirnem predmetu C in D

© Spletne strani so namenjene le za vašo uporabo.®

MERJENJE, ENOTE
Začetno naravoslovje
4. in 5. r.
8. r.

SILE, RAVNOVESJE, STATIKA
Začetno naravoslovje
4. in 5. r.
Bistrenje z naravoslovjem
8. r.

GIBANJE, DINAMIKA, KINEMATIKA
Začetno naravoslovje
Pojavi
4. in 5. r.
6. in 7. r.
  9. r.

TLAK
4. in 5. r.
Bistrenje z naravoslovjem
6. in 7. r.
8. r.

SNOVNE LASTNOSTI,
MOLEKULARNA SLIKA
Začetno naravoslovje
4. in 5. r.
8. r.

GOSTOTA, VZGON, PLAVANJE, VISKOZNOST
Začetno naravoslovje
4. in 5. r.
Bistrenje z naravoslovjem
6. in 7. r.
8. r.

DELO IN ENERGIJA
Začetno naravoslovje
Bistrenje z naravoslovjem
8. r.

SNOVNI TOKOVI
HIDRODINAMIKA
4. in 5. r.
6. in 7. r.
8. r.

TEMPERATURA, TOPLOTA, KALORIKA, TERMODINAMIKA
4. in 5. r.
6. in 7. r.
8. r.

KROŽENJE, NAHANJE, VALOVANJE
6. in 7. r.
9. r.

ZVOK, AKUSTIKA
4. in 5. r.
Bistrenje z naravoslovjem
6. in 7. r.

SVETLOBA, OPTIKA
4. in 5. r.
6. in 7. r.

ELEKTRIKA, MAGNETIZEM
4. in 5. r.
Bistrenje z naravoslovjem
6. in 7. r.
9. r.

ASTRONOMIJA
4. in 5. r.
9.r
terenske


PeF6_m.JPG (3606 bytes)  
  Sodeloval sem pri rednem in izrednem študiju, doizobraževanju učiteljev, različnih seminarjih in projektih.
P008_m.jpg (4805 bytes)    Pri omenjenih predmetih sem pripravljal demonstracijske poskuse na predavanjih, množične poskuse pri laboratorijskih vajah študentov, pri terenskih vajah in eksperimentalnem delu izpitov.

  Študentom sem pomagal tudi pri pripravi poskusov, ki jih imajo ob nastopih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ter pri predstavitvi seminarskih nalog, ki ne morejo biti brez eksperimenta in sicer v pripravljalnici v podpritličju P008.

P017_m.JPG (3067 bytes)    Delovne prostore sem si delil s kolegom Gregorjem Tarmanom v podpritličju P017 na hodniku s sončevim sistemom, kjer boste večkrat našli tudi profesorje za fiziko ali vsaj izvedeli kje so. Sedaj sta laboranta Otokar Kerševan in Draško Drašković

  Pišete mi lahko na naslov: goran.iskric (at) pef.uni-lj.si


POVEZAVE Z NEKATERIMI DRUGIMI SPLETNIMI STRANMI

http://www.arso.gov.si Spletne strani Ministrstva za okolje in  prostor, Agencije republike Slovenije za okolje, Vojkova 3
http://www.mirs.si/
http://www.mirs-info.si/Main/mainindex.php
Spletna stran Ministrstva za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana
hisaExperiment_m.jpg (5502 bytes) http://www.h-e.si Spletna stran Hiše eksperimentov na Trubarjevi 39 v Ljubljani
SlovSolMuz_m.jpg (4851 bytes) http://www.ssolski-muzej.si/slo/ Spletna stran Slovenskega šolskega muzeja na Plečnikovem trgu v Ljubljani
http://www.fibonacci-project.si/
Spletna  stran projekta FIBONACCI
http://www.naravoslovje.com Sin prof. Janeza Ferbarja, Domen Ferbar, je že pred časom uredil spletne strani iz naravoslovja
http://www.fife-education.org.uk/scienceweb/5to14/case_prog.htm Angleška spletna stran programa CASE (povezava tudi na fiziko)
www.astronomija2009.si/
Leto 2009 je svetovno leto astronomije
http://www.pef.uni-lj.si/~mojcac/ Spletne strani prof. dr. Mojce Čepič za fiziko, did. fizike in naravoslovje za RP
http://www2.arnes.si/~uljpf1/ Spletne strani mag. Ane Gostinčar Blagotinšek za oddelek za predšolsko vzgojo
http://www2.pef.uni-lj.si/barbara/
Spletne strani dr. Barbare Rovšek za didaktiko fizike
http://www.pef.uni-lj.si/~marjanh Spletna stran prof. dr. Marjana Hribarja o didaktiki fizike
http://www.pef.uni-lj.si/gregort/ Spletna stran laboranta Gregorja Tarmana
http://www2.arnes.si/~supgiskr Če želite zvedeti kaj več o mojem dedu, ki se je boril na Soški fronti, ter  prejel odlikovanje Marije Terezije, lahko obiščete spletno stran, ki jo ureja moj sin Mitja
http://www.pef.uni-lj.si/strani/mila_vlasic_gvozdic/index.htm
Če želite prebrati kakšno pesem Mile Vlašić Gvozdić, upokojene profesorice metodike srbohrvaškega jezika na bivši Pedagoški akademiji v hrvaščini, slovenščini ali italijanščini, lahko obiščete spletno stran, ki jo urejam
http://www.pef.uni-lj.si/sviz Kot sindikalni zaupnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Pedagoške fakultete, urejam tudi njeno spletno stran
http://www2.arnes.si/~supgiskr/cs/

  Kot bivši predsednik in sedanji član Sveta Četrtne skupnosti Center mestne občine Ljubljana, urejam tudi njeno spletno stran

Upam, da vam bodo informacije koristile in vam želim veliko uspeha pri vašem delu!
Če imate kakršnekoli pripombe, predloge ali vprašanja, mi prosim pišite na naslov: goran.iskric (at) pef.uni-lj.si

Od 1. 1. 2003 do 31. 5. 2006 je spletno stran obiskalo 20.000, od takrat dalje pa naslednje število uporabnikov:

-----