naslov1

Študij in zaposlitev

Zadnja posodobitev: 9. februar 2012

Študijski program, v katerega je vključen študij izobraževalne fizike, je zasnovan po sistemu znanem kot 4 + 1.

Prva bolonjska stopnja traja 4 leta in ima 240 kreditnih točk (KT, mednarodna oznaka ESTS). Po uspešnem zaključku študijskega programa Dvopredmetni učitelj dobi diplomant naziv Profesor fizike in ... (recimo fizike in računalništva, fizike in tehnike, fizike in matematike, fizike in kemije). S tem nazivom diplomant nima licence za samostojno poučevanje, pač pa se lahko zaposli kot laborant na šoli ali v panogah izven šolstva, za katere ima ustrezne kompetence.

Druga bolonjska stopnja traja 1 leto in ima 60 kreditnih točk. Naziv magister profesor poučevanja prinaša možnost za poučevanje enega ali dveh predmetov na predmetni stopnji osnovne šole in izbranih predmetov (odvisno od vezave na prvi stopnji) na srednješolskih strokovnih programih. Zato pričakujemo, da bo večina študentov po prvi stopnji nadaljevala na drugi stopnji.

Tretja bolonjska stopnja traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk. 60 KT je organiziranih oblik dela (predavanja, konzultacije, seminarji) in 120 KT individualnega raziskovalnega dela, ki se zaključi z doktorsko disertacijo in podelitvijo naziva doktor/-ica znanosti.

Podrobnejše informacije o študijskih programih dobite v podpoglavjih:
     > prva stopnja
     > druga stopnja
     > tretja stopnja

Več o možnostih za zaposlitev in pogovori z nekaterimi od diplomantov najdete v podpoglavju
     > zaposlitev.