COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMAJ 2021

Vsebina
0 Splošno.

1

TONNAC, Jean-Philippe de
    Nikar ne upajte, da se boste znebili knjig : (pogovori, ki jih je pripravil in vodil Jean-Philippe de Tonnac) / [intervjuvanca] Jean-Claude Carrière in Umberto Eco ; prevedel Jaroslav Skrušný. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: N'espérez pas vous débarasser des livres. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-475-4 : 24,99 EUR

028:316

COBISS.SI-ID 52463363004 Računalništvo.

2

ALBREHT, Jaka
    Upravljanje s programirljivimi napravami 2 : učbenik za poučevanje strokovnih modulov v programih Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike in Elektrotehnik / Jaka Albreht ; [tehnične ilustracije Jaka Albreht, Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2021 ([Ljubljana] : Present). - V, 118 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za strokovne module Upravljanje s programirljivimi napravami v programu Tehnik računalništva, Digitalna tehnika v programu Tehnik mehatronike in Programirljive naprave v programu Elektrotehnik. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 118

ISBN 978-961-94987-6-7 : 19,90 EUR

004.31:681.527.7(075.3)

COBISS.SI-ID 37995011004(043.2) Računalništvo.

3

KORON, Anja
    Razvoj računalniškega mišljenja skozi Scratch projekte : magistrsko delo / Anja Koron. - Ljubljana : [A. Koron], 2021. - VIII, 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6710. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 89-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004(043.2)

COBISS.SI-ID 632942111 Filozofija.

4

BODENHEIMER, Aron Ronald
    Zakaj? : o obscenosti vpraševanja / Aron Ronald Bodenheimer ; [prevedel Alfred Leskovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2021 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 286 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

Prevod dela: Warum?. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6376-93-8 : 25,00 EUR

161.221.2

COBISS.SI-ID 55757571159.9 Psihologija.

5

CAREY, Tanith
    Kaj razmišlja moj najstnik? : praktična otroška psihologija za sodobne starše / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; [prevedel Gorazd Pipenbaher]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2021 (natisnjeno v EU). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: What's my teenager thinking?. - 2.000 izv. - O avtoricah: str. 220. - Kazalo

ISBN 978-961-261-591-8 : 29,99 EUR

159.922.8(035)

COBISS.SI-ID 50338563

6

DEBELJAK, Tjaš
    Povezanost igranja video iger z duševnim zdravjem / Tjaš Debeljak. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2021. - XI, 95 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 012)

O avtorju: str. 95. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7118-05-6 : 29,00 EUR

159.913:794-028.23

COBISS.SI-ID 48758787

7

GLASSER, William
    Teorija izbire : nova psihologija osebne svobode / William Glasser ; [prevod Aleksander Urbančič]. - Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). - 339 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Choice theory. - 700 izv. - O avtorju: str. 337-338 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7060-50-8 : 27,90 EUR

159.9

COBISS.SI-ID 57343747

8

JUNG, C. G.
    Razvoj osebnosti / C. G. Jung ; prevedla Alfred Leskovec in Barbara Štuhec. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 223 str. ; 24 cm

Prevod dela: Über die Entwicklung der Persönlichkeit. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ovitka. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 221-223 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-284-764-7 : 24,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 55441667

9

KRAJLAH, Dejan
    Praktično učenje : kako se z manj učenja naučiti več in z lahkoto opraviti vsak izpit / Dejan Krajlah. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). - 128 str. ; 18 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94896-7-3 : 14,90 EUR

159.953.5(035)

COBISS.SI-ID 49751299

10

LEBAN, Dare
    Nasprotja / Dare Leban. - Dopolnjena izd. - Celje : Sonart Pro, 2021 (Celje : Grafika Gracer). - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94707-3-2 : 19,00 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 48475907

11

MEGLA, Maja
    Smem biti to, kar sem / Maja Megla. - Višnja Gora : Reset. Restart, 2021 (Begunje : Cicero). - 312 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 305-307 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94807-1-7 (trda vezava) : 29,00 EUR. - ISBN 978-978-96194-8-1!

159.922

COBISS.SI-ID 54820867

12

MESSINA, Karyne E.
    Misogyny, projective identification, and mentalization : psychoanalytic, social, and institutional manifestations / Karyne E. Messina. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019. - XI, 171 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-367-19214-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-19221-1 (broš.)

159.9

COBISS.SI-ID 63274755

13

SOČAN, Gregor
    Psihometrična analiza s programom R : [univerzitetni učbenik] / Gregor Sočan. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). - 529 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju na zadnji str. ov. - 400 izv. - Recenzenta Valentin Bucik, Gaj Vidmar. - Bibliografija: str. 449-461 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-06-0427-3 : 29,90 EUR

159.9.072(075.8)

COBISS.SI-ID 51415299159.9(043.2) Psihologija.

14

ILIOSKA, Iva
    Vpliv zaupanja na zaznavo socialnega dotika pri osamljenih starejših : fMRI raziskava : magistrsko delo = The influence of trust on the perception of social touch in lonely elderly individuals : an fMRI study : master thesis / Iva Ilioska. - Ljubljana : [I. Ilioska], 2020. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6713/. - Besedilo v angl. - Mentor Claus Lamm, somentorica Federica Riva. - Bibliografija: f. 40-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Universität Wien, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost

159.942(043.2)

COBISS.SI-ID 6402611516 Logika

15

WIESE, Wanja
    Experienced wholeness : integrating insights from Gestalt theory, cognitive neuroscience, and predictive processing / Wanja Wiese. - Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, cop. 2018. - XVI, 352 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 311-342. - Kazalo

ISBN 978-0-262-03699-3

16

COBISS.SI-ID 632775713 Družbene vede

16

MIKIĆ, Jasna
    Spol in jezik / Jasna Mikić. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost ; 26)

Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 174. - Bibliografija: str. 147-171. - Kazalo

ISBN 978-961-235-956-0 : EUR 15

305:81'27

COBISS.SI-ID 53469443316 Sociologija.

17

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 1, Osnove / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Andrej Kirn ... [et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2020. - XIII, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center Maribor, ISSN 2630-1962 ; 014)

300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov in angl. pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6781-94-7 : 29,00 EUR

316

COBISS.SI-ID 39403011

18

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 2, Praktični primeri / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Petra Kunc ... [et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2020. - XII, 154 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center Maribor, ISSN 2630-1962 ; 015)

300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov in angl. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6781-99-2 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39436547316(043.2) Sociologija.

19

GRBEC, Daša
    Odzivi na moteče vedenje pri vodenju skupine = Responses on disruptive behaviour in managing a group : magistrsko delo / Daša Grbec. - Ljubljana : [D. Grbec], 2021. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6720/. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 105-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.624-053.6(043.2)

COBISS.SI-ID 6479923533 Gospodarstvo

20

HENDRY, John, 1952-
    Menedžment : zelo kratek uvod / John Hendry ; [prevedla Nataša Velikonja]. - Ljubljana : Krtina, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 146 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka, ISSN 2536-2097 ; 37)

Prevod dela: Management. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 133-139. - Kazalo

ISBN 978-961-260-137-9 : 14,00 EUR

330:005

COBISS.SI-ID 5336089934 Pravo.

21

AUER, Ana
    Tehnike mediacije skozi prakso / Ana Auer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. - IX, 64 str. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 010)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 49-50 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6781-37-4 : 29,00 EUR

347.9

COBISS.SI-ID 38841347

22

    LAHKO berljiva Ustava Republike Slovenije / [avtorji besedila Živa Jakšić Ivačič ... [et al.] ; ilustrator Žan Rode]. - Ljubljana : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2021. - 189 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-sozitje.si/lahko-berljiva-ustava.html. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-6828-21-5

342.4(497.4)

COBISS.SI-ID 53393155

23

    LAHKO berljiva Ustava Republike Slovenije [Elektronski vir] / [avtorji besedila Živa Jakšić Ivačič ... [et al.] ; ilustrator Žan Rode]. - Elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (189 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.zveza-sozitje.si/LAHKO-BERLJIVA-USTAVA.HTML. - Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6705/. - Soavtorji: Nina Fricelj, Natalija Golob, Lara Hodej, Sara Danilovska, BarbaraKadunc, Nastja Obrul, Špela Mlakar, Špela Schmid, Špela Kaiser, Petra Suhoveršnik,Maja Ošlak, Tim Savelli, Doroteja Benedejčič, Tadeja Donša, Tinka Ferkolj, Irena Marinič,Nika Bedek in Mija Primec

ISBN 978-961-6828-24-6 (PDF) : brezplačno

342.4(497.4)"1991"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 5771341136(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

24

BIRK Dular, Nežka
    Inovativne oblike pomoči za reševanje in zmanjševanje duševnih stisk mladih : magistrsko delo / Nežka Birk Dular. - Ljubljana : [N. Birk Dular], 2021. - 68 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6703. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 57-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

36-785-053.6(043.2)

COBISS.SI-ID 6227993937 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

25

BROWN, Chris, 1975-
    Educating tomorrow : learning for the post-pandemic world / by Chris Brown and Ruth Luzmore. - [S.l.] : Emerald group publishing, cop. 2021. - 187 str. ; 20 cm. - (SocietyNow)

Bibliografija: str. 167-180. - Kazalo

ISBN 978-1-80043-663-3

37

COBISS.SI-ID 63287555

26

INTERNATIONAL Scientific Conference on Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education (2020 ; Stavropol)
    Innovative approaches to the application of digital technologies in education 2020 [Elektronski vir] : SLET 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference on Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education (SLET 2020), Stavropol, Russia, November 12-13, 2020 / edited by Jože Rugelj, Maria Lapina. - E-zbornik. - Aachen : CEUR-WS, 2020. - (CEUR workshop proceedings, ISSN 1613-0073 ; vol. 2861)

Način dostopa (URL): http://ceur-ws.org/Vol-2861/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 5. 2021. - Bibliografija in povzetek v angl. pri posameznih prispevkih

37.091.6:004

COBISS.SI-ID 63886595

27

JENSEN, Eric
    Engaging students with poverty in mind : practical strategies for raising achievement / Eric Jensen. - Alexandria : ASCD, 2013. - XI, 197 str. : ilustr. ; 23 cm

About the author: str. 197. - Bibliografija: str.: 177-189. - Kazalo

ISBN 978-1-4166-1572-9

37:364.662

COBISS.SI-ID 63181571

28

PEČJAK, Sonja
    Medvrstniško nasilje v šoli / Sonja Pečjak, Tina Pirc in Katja Košir. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). - 315 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 251-282

ISBN 978-961-06-0423-5 : 24,90 EUR

37.015.3:364.632(075.8)

COBISS.SI-ID 49009155

29

    UNDERSTANDING dyscalculia : a guide to symptoms, management and treatment / edited by Daniela Lucangeli. - London ; New York : Routledge, 2021. - VII, 158 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-38988-5 (broš.)
ISBN 978-1-138-38987-8 (trda vezava)

376

COBISS.SI-ID 63137283

30

ZAVRŠNA konferencija projekta Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija (FamResPlan) (2019 ; Zagreb)
    Specifična obilježja obitelji u riziku [Elektronski vir] : doprinos planiranju kompleksnih intervencija (FamResPlan) : knjiga sažetaka i radova / Završna konferencija projekta, Zagreb, 22. 11. 2019 ; urednice Antonija Žižak, Ivana Maurović, Ivana Borić. - E-zbornik. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (103 str.))

Način dostopa (URL): https://drive.google.com/drive/folders/1orMFqaX7DldOg02303sdRm7fvWm1p3-W

37.013.42

COBISS.SI-ID 63833091

31

    ŽIVA pedagoška misel Zdenka Medveša / Robi Kroflič, Tadej Vidmar, Klara Skubic Ermenc (ur.) ; [prevod povzetka Andrej Zavrl]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-06-0392-4 : 22,90 EUR
doi: 10.4312/9789610603917

37.01:929Medveš Z.(082)

COBISS.SI-ID 36533251371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

32

PERŠOLJA, Mateja
    Formativno spremljanje znanja v praksi : priročnik za učitelje / Mateja Peršolja ; [prevod povzetka Simona Podobnik Uršič ; fotografije Mateja Peršolja, Borut Peršolja, Kristina Ferel ; učni listi Mateja Peršolja, Kristina Ferel, Nataša Puhner]. - 3. dopolnjena in popravljena izd. - Domžale : M. Peršolja, 2020 ([Maribor] : Demago). - 145 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - O avtorici: str. 4. - Bibliografija: str. 143-145. - Povzetek; Abstract

ISBN 978-961-95180-0-7 : 23,00 EUR

37.091.26(035)

COBISS.SI-ID 36848899373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

33

    NANDE raziskuje barve : 0-3 leta / [zbrala in uredila Aleksandra Lutar Ivanc ; ilustracije Jaka Vukotič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 15 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-6073-1

373.2

COBISS.SI-ID 46304771

34

    NANDE raziskuje besede : 0-3 leta / [zbrala in uredila Aleksandra Lutar Ivanc ; ilustracije Jaka Vukotič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 15 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-6074-8

373.2

COBISS.SI-ID 46305283373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

35

BOLTA Salihović, Urška
    Literarna analiza živalskih pravljic v zbirki Babica pripoveduje : diplomsko delo / Urška Bolta Salihović. - Ljubljana : [U. Bolta Salihović], 2021. - 35 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6708/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:82-343(043.2)

COBISS.SI-ID 63013891

36

GRIŽON, Pia
    Kaj in koliko brati otrokom v vrtcu : diplomsko delo / Pia Grižon. - Ljubljana : [P. Grižon], 2021. - V, 47 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6712. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:028(043.2)

COBISS.SI-ID 64001795

37

JARC, Manca, 1997-
    Dnevna rutina v Vrtcu Kolezija = Daily routine in the Kindergarten of Kolezija : diplomsko delo / Manca Jarc. - Ljubljana : [M. Jarc], 2021. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6719/. - Besedilo v slov. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 77-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 64794627

38

JORDAN, Klara, 1998-
    Analiza vključevanja predšolskih otrok v organizirane gibalne dejavnosti : diplomsko delo / Klara Jordan. - Ljubljana : [K. Jordan], 2021. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6702/. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 35-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:79(043.2)

COBISS.SI-ID 62116611

39

KOSMAČ, Lea, vzgojiteljica
    Predšolska vzgoja v očeh medijev in laične javnosti : magistrsko delo / Lea Kosmač. - Ljubljana : [L. Kosmač], 2021. - 86 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6701. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 68-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 62128131

40

ORAŽEM, Manca
    Pomen sprostitvenih dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo / Manca Oražem. - Ljubljana : [M. Oražem], 2021. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6709. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 63031043373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

41

MALOVRH, Anja, 6.7.1995-
    Analiza pisnih preizkusov znanja iz matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Anja Malovrh. - Ljubljana : [A. Malovrh], 2021. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6700/. - Mentorica Tatjana Hodnik. - Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:51(043.2)

COBISS.SI-ID 62099459

42

ŠUŠTAR, Jera
    Mnenja učiteljev o uporabi tiskanih in elektronskih delovnih zvezkov pri družbi v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Jera Šuštar. - Ljubljana : [J. Šuštar], 2021. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6723/. - Mentorica Irena Hergan. - Bibliografija: str. 78-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.32.016:3(043.2)

COBISS.SI-ID 64934915376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

43

ČERNOHORSKI, Karina Lana
    Analiza britanskega jezikovnega programa nadomestne in dopolnilne komunikacije: Makaton = An analysis of british augmentative and alternative communication language programme: Makaton : magistrsko delo / Karina Lana Černohorski. - Ljubljana : [K. L. Černohorski], 2021. - XII, 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 71-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34(043.2)

COBISS.SI-ID 65027331

44

HORVAT, Sarah, 1995-
    Metakognitivni trening reševanja matematičnih besedilnih nalog pri učencih z znaki ADHD in učnimi težavami pri matematiki = Metacognitive training to solve mathematical text problems of students with ADHD signs and learning difficulties in mathematics : magistrsko delo / Sarah Horvat. - Ljubljana : [S. Horvat], 2021. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6704/. - Besedilo v slov. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 75-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-053.6:373.32.016:51(043.2)

COBISS.SI-ID 62138371

45

JAKOB, Zala
    Pohodništvo na izbranih šolah s Posebnim programom vzgoje in izobraževanja = Hiking in selected schools with a special education programme : magistrsko delo / Zala Jakob. - Ljubljana : [Z. Jakob], 2021. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6718/. - Besedilo v slov. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: f. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:796.51(043.2)

COBISS.SI-ID 64764419

46

ŠOBOT, Petra
    Medsebojno sodelovanje med starši in specialnimi pedagogi = Mutual cooperation between parents and special education teachers : magistrsko delo / Petra Šobot. - Ljubljana : [P. Šobot], 2020. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6698/. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 55-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:37.018.26(043.2)

COBISS.SI-ID 6191488339 Etnologija.

47

FRLIC, Špela
    "Zgodbe si jemljemo za svoje!" : za 2 groša fantazije in sodobno pripovedovanje na Slovenskem / Špela Frlic ; [prevod Mateja Žuraj ; foto Nada Žgank]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2020 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 54)

Knjigi na pot / Anja Serec Hodžar: str. 7. - 300 izv. - Bibliografija: str. 164-174 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6775-25-0

398:821.163.6-3(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 42646275

48

MONTANARI, Massimo, 1949-
    Hrana kot kultura / Massimo Montanari ; [prevod Mojca Šorli]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2020 ([Ljubljana] : Studio print). - 161 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Il cibo come cultura. - 400 izv.

ISBN 978-961-6798-95-2 : 20,00 EUR

392.8(091):316.7

COBISS.SI-ID 41675523

49

ZOREC, Marjeta
    Slovenske šege in navade skozi leto / [napisala Marjeta Zorec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zlata Slovenija)

3.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 209-211

ISBN 978-961-01-6100-4 : 24,99 EUR

39(497.4)

COBISS.SI-ID 4969523539(043.2) Etnologija.

50

VOVK, Klavdija
    Prepoznavanje procesa žalovanja pri mladostnikih v vzgojnem zavodu z vidika mladostnikov in vzgojiteljev = Recognizing the grieving process in adolescents at juvenile correctional homes from the viewpoint of adolescents and caregivers : magistrsko delo / Klavdija Vovk. - Ljubljana : [K. Vovk], 2021. - 104 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6696/. - Besedilo v slov. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 93-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

393.7:343.815-053.6(043.2)

COBISS.SI-ID 618836515 Naravoslovne vede

51

    NAŠE zgodbe 4. Naravoslovje in tehnika : samostojni delovni zvezek za 4. razred osnovne šole / [avtorji Irena Demšar ... [et al.] ; ilustracije Gregor Goršič, Shutterstock ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS, Petra Režek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 176 str. + [2]f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodana aktivacijska koda za portal www.eVedez.si. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0994-2 : 11,90 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 304170752

52

    NAŠE zgodbe 5. Naravoslovje in tehnika : samostojni delovni zvezek za 5. razred osnovne šole / [avtorji Irena Demšar ... [et al.] ; ilustracije Gregor Goršič, Shutterstock ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS, Petra Režek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2021. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-02-1025-2

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 54205955

53

TOMAŽIČ, Iztok, 1974-
    Naravoslovje 6 : samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole / Iztok Tomažič, Sašo Žigon, Petra-Štefanija Kavčič ; [ilustrator Miroslav Mrva ; slikovno gradivo Iztok Tomažič ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. - 210 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na hrbtu: Samostojni delovni zvezek s poskusi. - Dodana aktivacijska koda za dostop do portala Učimse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-5025-1 : 12,90 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 304043264

54

TOMAŽIČ, Iztok, 1974-
    Naravoslovje 7 : samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole / Iztok Tomažič, Sašo Žigon, Andrej Godec ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ... [et al.] ; slikovno gradivo Iztok Tomažič ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 227 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za dostop do portala Učimse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-5346-7 : 12,90 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 299538432502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

55

JOVIĆEVIĆ, Vanja
    Spoznavanje okolja 2. Samostojni delovni zvezek za drugi razred osnovne šole / Vanja Jovićević ; [ilustrator Jaka Vukotič ; slikovno gradivo Vanja Jovićević ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za portal UČIMse.com. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-01-5973-5 : 9,90 EUR

502.2(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 5547929951(043.2) Matematika.

56

CERAR, Manca
    Razumevanje matematičnih dokazov in veljavnosti dokazov v osnovni šoli = Understanding mathematical proof and the validity of proofs in elementary school : magistrsko delo / Manca Cerar. - Ljubljana : [M. Cerar], 2021. - 108, [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6715. - Besedilo v slov. - Mentor Zlatan Magajna, somentorica Adrijana Mastnak. - Bibliografija: str. 104-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

510.7:37(043.2)

COBISS.SI-ID 6408345953 Fizika.

57

KINGTON, Emily
    Svetloba in zvok : kaj naredi stvari svetle in glasne? / Emily Kington ; [prevedla Maja Jug Hartman ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 24 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Možičkovi naravoslovni oreščki)

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-75-0 : 18,00 EUR

534/535(02.053.2):373.32.016:50

COBISS.SI-ID 4610176357/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

58

TOMAŽIČ, Iztok, 1974-
    Biologija 8. Samostojni delovni zvezek z dejavnostmi za biologijo v osmem razredu osnovne šole / Iztok Tomažič, Miloš Vittori ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Iztok Tomažič ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na hrbtu: Samostojni delovni zvezek. - Dodana aktivacijska koda za portal UČIMse.com. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5574-4 : 12,90 EUR

57:611/612(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 4927027561 Medicina.

59

CROSSMAN, Alan R.
    Neuroanatomy : an illustrated colour text / Alan R. Crossman, David Neary ; illustrated by Ben Crossman. - 6th ed. - [S. l.] : Elsevier, cop. 2020 (printed in China). - IX, 173 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo

ISBN 978-0-7020-7462-2

616.8

COBISS.SI-ID 63191299

60

    ENCIKLOPEDIJA znanja. Človeško telo! / [uredniki Tim Harris, Andrea Mills ; strokovna sodelavka za medicino Kristina Routh ; sodelavci Anna Claybourne ... [et al.] ; 3D-ilustracije Arran Lewis, Rajeev Doshi, dodatne ilustracije Michael Parkin, Maltings Partnership ; slikovno gradivo Deepak Negi ; prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Slovaškem). - 208 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Knowledge encyclopedia. Human body!. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6095-3 : 29,99 EUR

611/612

COBISS.SI-ID 49551619

61

OSWALD, Amanda, 1960-
    Prožilne točke : moč dotika za življenje brez bolečine / Amanda Oswald ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Slovaškem). - 144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zdravje na dosegu roke)

Prevod dela: Trigger points. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 144. - Bibliografija: str. 138-139. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5967-4 : 19,99 EUR

615.82:616-009.7-036.1

COBISS.SI-ID 24342275

62

    PANDEMIJA covid-19 v Aziji [Elektronski vir] : tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij : slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani / Jana S. Rošker (ur.). - 1. e-izd. - E-zbornik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (227 str.)) : ilustr. - (Studia Humanitatis Asiatica)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/268. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 5. 2021. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0446-4 (PDF) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610604464

616.98:578.834:316(5)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 58698243

63

WESTMACOTT-Brown, Nathalia, 1971-
    Zdravilni dih : z dihanjem do življenjske moči in mirnega uma / Nathalia Westmacott-Brown ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Slovaškem). - 144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zdravje na dosegu roke)

Prevod dela: Breathwork. - O avtorici: str. 144. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 138-139. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6060-1 : 19,99 EUR

615.8:612.2(035)

COBISS.SI-ID 4269184361(043.2) Medicina.

64

PIVK, Eva, 1994-
    Obravnava vsebin zdravega življenjskega sloga v osnovnošolskih učbenikih = Presentation of healthy lifestyle contents in elementary school textbooks : magistrsko delo / Eva Pivk. - Ljubljana : [E. Pivk], 2021. - VII, 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6697/. - Besedilo v slov. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 88-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje

613:37.091.214(043.2)

COBISS.SI-ID 61899523

65

SELAK, Manca, 1994-
    Rezilientnost družin otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami = Family resilience of families of children with autism disorders : magistrsko delo / Manca Selak. - Škofja Loka : [M. Selak], 2021. - 89, [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6699. - Besedilo v slov. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 79-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
- - Kako podpreti družine otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami : smernice za strokovne delavce. - 7 str. ; 30 cm

616.896:173(043.2)

COBISS.SI-ID 6201446762 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

66

KINGTON, Emily
    Materiali : iz česa so narejene stvari? / Emily Kington ; [prevedla Maja Jug Hartman ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 24 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Možičkovi naravoslovni oreščki)

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-76-7 : 18,00 EUR

620.1/.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 4610432363 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

67

    AGROEKOLOGIJA s primeri agroekoloških praks [Elektronski vir] / uredila Andreja Borec. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (129 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/541. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Agroecology with examples of agroecology practices. - Opis vira z dne 10. 3. 2021. - Bibliografija in povzetek pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-286-433-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-433-0

631.95(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 5274419564 Gospodinjstvo.

68

JOVANOVIĆ, Klarisa M.
    Pravljica, pogrni se : za mizo s pravljičnimi junaki / [pravljice izbrala, prevedla, obnovila in priredila] Klarisa M. Jovanović ; ilustriral Štefan Turk ; [uredila Alina Carli]. - Trst : ZTT = EST ; [Celovec] : Drava, 2021 (Gorica : Grafica Goriziana). - 124 str. : ilustr. ; 25 cm

Potiskani spojni listi. - Na ov. tudi: 34 receptov, 21 ljudskih pravljic

ISBN 978-88-7174-275-5 (Založništvo tržaškega tiska) : 19,00 EUR
ISBN 978-3-85435-973-9 (Drava) : 19,00 EUR

641.55(083.12)(02.053.2):398.2(=163.6)

COBISS.SI-ID 4178125164(043.2) Gospodinjstvo.

69

PIRNAT, Janja, 1995-
    Gospodinjska pismenost dijakov, ki bivajo v dijaških domovih : magistrsko delo / Janja Pirnat. - Ljubljana : [J. Pirnat], 2021. - XII, 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6722/. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 74-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje

64-057.87(043.2)

COBISS.SI-ID 649259557.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

70

HODGE, Susie, 1960-
    Modern art in detail : 75 masterpieces / Susie Hodge. - London : Thames & Hudson, 2017 (printed in China). - 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazali

ISBN 978-0-500-23976-6

7.036

COBISS.SI-ID 6320435571/72 Urbanizem. Arhitektura.

71

DI Battista, Alenka
    Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici / Alenka Di Battista ; [urednici žepnice Marjeta Ciglenečki, Helena Seražin ; tehnični urednik Gorazd Bence]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 77 str. : ilustr., načrti ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 20)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. [80-83]. - Financer: ARRS, Program, SI, P6-0061, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru. - Financer: ARRS, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

ISBN 978-961-05-0538-9 : 12,00 EUR

72(497.4):711.4

COBISS.SI-ID 5808077173/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

72

BERGANT, Fortunat
    Fortunat Bergant (1721-1769) : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana, 11. marec-30. maj 2021] / [avtorji besedil Tina Košak ... [et al.] ; urednica Katra Meke ; predgovor Barbara Jaki ; urednica literature in dokumentacije Nataša Ciber ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 293 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 263-290

ISBN 978-961-6743-85-3 : 35,00 EUR

75.034.7(497.4):929Bergant F.

COBISS.SI-ID 52720131

73

    The HANDBOOK of visual culture / edited by Ian Heywood and Barry Sandywell. - [S.l.] : Bloomsbury visual arts, 2021. - XXI, 792 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-8478-8573-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-3502-5077-2 (broš.)

73/77

COBISS.SI-ID 6328371573/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

74

FERFOLJA, Dea
    Uporaba črtne risbe v slikanici = The use of line drawing in picture book : magistrsko delo / Dea Ferfolja. - Ljubljana : [D. Ferfolja], 2021. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6714/. - Besedilo v slov. - Mentor Zora Stančič, somentorica Bea Tomšič Amon. - Bibliografija: str. 167-176. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

73(043.2)

COBISS.SI-ID 64020483796 Šport. Športne igre

75

VUTE, Rajko
    Izbrane teme terapevtske rekreacije za starejše : študijsko gradivo za izbirni predmet Terapevtska rekreacija za starejše : izročki/teze / Rajko Vute in Maja Burian. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2021. - 27 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 26-27

796-053.9

COBISS.SI-ID 63943171796(043.2) šport.športne igre.

76

PAVLIČ, Lara
    Model planinskega krožka v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Mountaineering club model in the first and second elementary school education periods : magistrsko delo / Lara Pavlič. - Ljubljana : [L. Pavlič], 2021. - XIV, 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6707/. - Besedilo v slov. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franc Krpač. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

796.52:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 62997251

77

SEVER, Ingrid, razredni pouk
    Poučevanje na daljavo pri predmetu šport na razredni stopnji med epidemijo COVID-19 : magistrsko delo / Ingrid Sever. - Ljubljana : [I. Sever], 2021. - 100 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6711. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 71-75, 99-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

796:37.018.43(043.2)

COBISS.SI-ID 63453955811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

78

    NAŠE zgodbe 4. Slovenščina : samostojni delovni zvezek za 4. razred osnovne šole / [ilustracije Gregor Goršič, Robert Valčić, Shutterstock ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

Dodana aktivacijska koda za portal www.eVedez.si. - 1.000 izv.

Vsebina:
Del 1 / [avtorji Rajko Tekalec, Maja Sušin in Tadeja Drašler]. - 112 str.
Del 2 / [avtorji Rajko Tekalec, Maja Sušin in Suzana Boj]. - 112 str.

ISBN 978-961-02-0992-8 : 16,90 EUR

811.163.6(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 30417100882 Književnost nasploh.

79

BASTAŠIĆ, Lana
    Ujemi zajca / Lana Bastašić ; iz bosanščine prevedla Dijana Matković. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 187 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Uhvati zeca. - European Union prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2020

ISBN 978-961-274-422-9 (trda vezava) : 27,95 EUR
ISBN 978-961-274-467-0 (broš.)

821.163.4(497.6)-311.2

COBISS.SI-ID 3516672382-93 Mladinska književnost.

80

SMOTLAK, Maja
    O črnem ptičku in beli ptičici / Maja Smotlak ; ilustrirala Nana Homovec. - 1. natis. - Celovec : Fran, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 list - pobarvanka + 1 razglednica

1.000 izv. - O avtorici: str. 28

ISBN 978-3-902832-18-4 : 17,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 50077187821.111 Angleška književnost.

81

SOTOMAYOR, Sonia
    Le vprašaj! : bodi drugačen, bodi pogumen, bodi ti / Sonia Sotomayor ; ilustriral Rafael López ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2020 ([Poljane nad Škofjo Loko] : Format design, Borut Demšar). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Just ask!. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici: str. 3

ISBN 978-961-6864-48-0 : 22,90 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 304394752821.111(73) Ameriška književnost.

82

JOHNSON Debeljak, Erica
    Devica, kraljica vdova, prasica / Erica Johnson Debeljak ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 273 str. ; 21 cm. - (Kultura)

Prevod dela: Virgin wife widow whore. - Nasl. v kolofonu: Devica, kraljica, vdova, prasica. - 1.800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-01-6025-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-94

COBISS.SI-ID 53011203821.112.2 Nemška književnost.

83

MACI, Enis
    Sladoledarna Evropa : eseji / Enis Maci ; prevedli Urška Brodar ... [et al.]. - Ljubljana : Beletrina : Goethe-Institut, 2021. - 207 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Eiscafé Europa. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 188-207

ISBN 978-961-284-769-2 (Beletrina) : 10,00 EUR

821.112.2-4

COBISS.SI-ID 59378435821.133.1 Francoska književnost.

84

LAFAY, Anne, 1985-
    Matija ne mara matematike! : [zgodba o --- diskalkuliji] / Anne Lafay ; ilustracije Annie Boulanger ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Grlica, 2021 ([Koper] : Primorski tisk). - [24] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Zgodba o ---)

Prevod dela: Mathis n'aime pas les maths. - Dodatek k nasl. na ov. - Več o diskalkuliji: str. 22-24. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-356-6 : 16,95 EUR

821.133.1-93-32:376.1

COBISS.SI-ID 45796099821.163.6 Slovenska književnost.

85

GOMBAČ, Borut
    Skrivnost lebdeče knjige / Borut Gombač ; [ilustracije Neda Hafner]. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Epps). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - V l. 2021 nominacija za desetnico

ISBN 978-961-7056-73-0 : 24,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 34182915

86

KARLOVŠEK, Igor
    Ognjeno pleme. [4], Velika bitka / Igor Karlovšek ; [ilustracije Marina Gabor]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ognjeno pleme)

Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - Zvd. na spojnih listih. - 700 izv. - Čas in prostor Ognjenega plemena / Miha Pohar: str. 281-284

ISBN 978-961-272-451-1 : 28,95 EUR

821.163.6-93-311.6

COBISS.SI-ID 51121411

87

KARLOVŠEK, Igor
    Ognjeno pleme. [3], Zmage in porazi / Igor Karlovšek ; [ilustracije Marina Gabor]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 277 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ognjeno pleme)

Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu. - Zvd. na spojnih listih. - 700 izv. - Čas in prostor Ognjenega plemena / Miha Pohar: str. 273-277

ISBN 978-961-272-412-2 : 28,95 EUR

821.163.6-93-311.6

COBISS.SI-ID 19958531

88

KOROŠEC Zavšek, Sabina
    Mihec in živali / Sabina Korošec Zavšek ; [ilustracije Katarina Pavšer]. - Celje : Radovedni Mihec, 2020 (Kraków : Grafkarton). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv. - Besedilo podprto z vsebinami dostopnimi preko QR kod

ISBN 978-961-95160-0-3 : 29,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 35098627

89

KOŽELJ Horvat, Sabina
    Deseta dežela / Sabina Koželj Horvat ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). - 362 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. - Dobrodošli pred portalom Krjavljeve koče / Saška Ocvirk: str. 7-8. - Kratek vodnik po Jurčičevem Opusu: str. 355-360. - Fotogr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-526-0 : 28,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 53818627

90

LIKAR, Mirana
    Pripovedovalec / Mirana Likar ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 284 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Zaklad, pokopan z molkom / Matej Bogataj: str. 275-284. - O avtorici na zadnji str. ov. - Nominacija za nagrado kresnik 2020. - Nominacija za Cankarjevo nagrado 2020

ISBN 978-961-277-280-2 : 24,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 44636675

91

MENCINGER, Blaž
    Nežka se cepi / Blaž Mencinger ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Društvo študentov medicine Slovenije, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 27 cm

Na nasl. str. tudi: Projekt Imuno. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-01-5517-1 : 9,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 301595904

92

    PESMI in igre Daneta Zajca : (refleksije, razprave, spomini) / uredila Neža Zajc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2021. - 212 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0534-1

821.163.6.09Zajc D.(082)

COBISS.SI-ID 57837571

93

RAMOVEŠ, Janez
    Na pasja ravan / Janez Ramoveš ; znamenja Andrej Brumen Čop. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : M. Hren). - 107 str. : ilustr. ; 15 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-7022-48-3 : 19,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 38373635

94

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Ljubil sem slovenski narod : črtice o zavednem primorskem duhovniku Virgilu Ščeku / Ivan Sivec ; [spremna beseda Vili Kovačič ; fotografije Ivan Sivec, pisateljev arhiv in muzejski arhivi]. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenski narodni buditelji ; 1)

1.000 izv. - Zakaj sem se lotil tega projekta? / Vili Kovačič: str. 181-183. - O avtorju: str. 188-192. - Fotografsko gradivo: str. 193-[224]. - Povečani tisk. - Bibliografija: str. 177-180

ISBN 978-961-04-0806-2 : 29,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 53875971

95

STEPANČIČ, Lucija
    Naj me kdo zbudi / Lucija Stepančič ; [spremna beseda Urška Perenič]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 285 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - V deželi Ni(Je) / Urška Perenič: str. 277-285. - O avtorici na zadnji str. ov. - Nominacija za Cankarjevo nagrado 2020. - V l. 2021 nominacija za nagrado kritiško sito

ISBN 978-961-277-256-7 : 24,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 17179395

96

VIDMAR, Janja, 1962-
    Niti koraka več / Janja Vidmar ; [fotografije osebni arhiv avtorice]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 331 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

700 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7050-89-9 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 48902659908+91 Domoznanstvo. Geografija.

97

KOŽUH, Vasja
    Naše zgodbe 4. Družba : samostojni delovni zvezek za 4. razred osnovne šole / [avtor Vasja Kožuh ; ilustracije Gregor Goršič ... [et al.] ; fotografije Shutterstock ... [et al.] ; zemljevidi Geodetska družba]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Maribor] : Evrografis). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Dodana aktivacijska koda za portal www.eVedez.si. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0995-9 : 10,90 EUR

908(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 304216832

98

KOŽUH, Vasja
    Naše zgodbe 5. Družba : samostojni delovni zvezek za 5. razred osnovne šole / [avtor Vasja Kožuh ; ilustracije Gregor Goršič ... [et al.] ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS, drugi viri ; zemljevidi Geodetska družba]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2021 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 104 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Dodana aktivacijska koda za portal www.eVedez.si. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-1026-9 : 10,90 EUR

908(497.4)(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 55012355929 Biografske in sorodne študije

99

    LEONARDO da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino / [urednika Igor Grdina, Željko Oset]. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2021 ([Nova Gorica] : A-media). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: 95-99. - Kazalo

ISBN 978-961-7025-16-3 : 20 EUR

929:7(450)

COBISS.SI-ID 41681411

100

PODGORŠEK, Mojiceja
    O graščaku, ki je za knjigo prodal svoj grad / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Ilustr. in tisk na spojnih listih. - 800 izv. - O Janezu Vajkardu Valvasorju na str. 26

ISBN 978-961-7082-48-7 : 21,70 EUR

929

COBISS.SI-ID 4369305993 Zgodovina.

101

FARNDON, John
    Svetovna zgodovina. Raziskovanja in revolucije : 1500 do 1900 / napisal John Farndon ; ilustriral Christian Cornia ; [prevod Tanja Železnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 31 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-72-9 : 19,90 EUR

94(100)"1500/1900"(02.053.2)

COBISS.SI-ID 42861827
Naslovno kazalo

Avtorsko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 31. 5. 2021