COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAPRIL 2021

0 Splošno.

1

DRUŠTVO ICOM - Mednarodni muzejski svet. Slovenski odbor
    Mednarodni muzejski dan [Elektronski vir] : 18. maj 2020. Muzeji in enakost, raznolikost in inkluzivnost / ICOM, Mednarodni muzejski svet Slovenija ; [Katja Širok ... [et al.] ; oblikovanje knjižice Maša P. Žmitek ; oblikovanje osnutka plakata Urška Bavčar]. - E-knjiga. - [Ljubljana] ; ICOM Slovenija, 2020

Način dostopa (URL): https://issuu.com/icom.slovenija/docs/icom_mmd2020?issuu_product=header&issuu_subproduct=document_page&issuu_context=signin&issuu_cta=log_up. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf obliki obsega 51 str. - Opis vira z dne 28. 5. 2020. - Virtualna knjižica ob mednarodnem muzejskem dnevu MMD 2020

069(497.4)

COBISS.SI-ID 17308675

2

KOREN, Majda, 1960-
    Berem z Iksom 3 : dodatne vaje za branje v 3. razredu / [Majda Koren, Sabina Višček ; ilustracije Jaka Vukotič, Shutterstock ; fotografije arhiv Lutkovnega gledališča Ljubljana (fotografija Gregor Gobec) ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Naša ulica)

Avtorici navedeni v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0944-7 : 8,90 EUR

028.5:373.3/.5(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 298992896

3

SÖRENSEN, Hanna
    Koliko je ura? / napisala Hanna Sörensen ; ilustriral Uli Velte ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 24 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Moja prijateljica Kaja)

Prevod dela: Die Uhrzeit. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0802-4 : 5,99 EUR

087.5:373.32.016:50

COBISS.SI-ID 47085571

4

SÖRENSEN, Hanna
    Učimo se pisati / napisala Hanna Sörensen ; ilustriral Uli Velte ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021. - 24 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Moja prijateljica Kaja)

Prevod dela: Schreiben lernen. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-04-0800-0 : 5,99 EUR

003-028.31(02.053.2)

COBISS.SI-ID 47084803

5

ŠTEMBERGER, Tina
    Uvod v pedagoško raziskovanje / Tina Štemberger ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 129 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 27)

200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 111-117. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-293-033-2 : 16,00 EUR

001.891:37.012

COBISS.SI-ID 45332995

6

ŠULEK, Suzana
    Katalogizacija videoposnetkov [Elektronski vir] / Suzana Šulek. - 1. izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (91 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZJ5RYREF. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 4. 2021. - Bibliografija: str. 87-88

ISBN 978-961-7091-13-7 (PDF)

025.3:621.397(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 59345411

7

TRUDEN, Katja
    Interpretativno branje učencev = Interpretative reading of pupils : magistrsko delo / Katja Truden. - Ljubljana : [K. Truden], 2021. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6681/. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 68-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

028-057.874(043.2)

COBISS.SI-ID 60584707

8

ZA človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti (znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo) (9 ; 2021 ; Maribor)
    Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti [Elektronski vir] = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo =9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021 / [uredil Matej Mertik]. - 1. izd. - E-zbornik. - Maribor : AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (499 str.))

Način dostopa (URL): https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 4. 2021. - Povzetki v angl. ali slov.

ISBN 978-961-6966-74-0 (PDF)

004.9:001(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 54791427004 Računalništvo.

9

STROKOVNA konferenca ROSUS (15 ; 2020 ; Maribor)
    ROSUS 2020 [Elektronski vir] : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020 : zbornik 15. strokovne konference / urednik Božidar Potočnik. - 1. izd. - E-zbornik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 116 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/464/560/798-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 3. 2020. - Prispevki in povzetki v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-286-337-1 (PDF) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-337-1

004.932(497.4)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 98306561004(043.2) Računalništvo.

10

FRIŠKOVEC, Tjaša
    Spletne strani za samoregulativno učenje = Websites for self-regulated learning : magistrsko delo / Tjaša Friškovec. - Ljubljana : [T. Friškovec], 2020. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6680/. - Besedilo v slov. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004:37(043.2)

COBISS.SI-ID 605780511 Filozofija.

11

KOMEL, Mirt
    Moderna filozofija : univerzitetni učbenik / Mirt Komel. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 200 str. ; 23 cm

Recenzenta Olga Markić, Peter Stanković, andragoško-pedagoška recenzija Alojzija Židan

ISBN 978-961-235-958-4 : 19,00 EUR
doi: 10.51936/978-961-235-963-8

1"19/20"(075.8)

COBISS.SI-ID 53870851

12

ROŠKER, Jana S.
    Kriza kot nevarnost in upanje [Elektronski vir] : etika pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi / Jana S. Rošker. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (201 str.)). - (Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/258. - Način dostopa (URL): https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125526. - Bibliografija: str. 173-189. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0432-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610604327

130.2:616-036.21(0.034.2)
172:616-036.21(0.034.2)

COBISS.SI-ID 53771267159.9 Psihologija.

13

FREUD, Sigmund
    Nelagodje v kulturi / Sigmund Freud ; prevedel Samo Krušič ; [spremna študija Mladen Dolar]. - Ljubljana : Intelego, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 142 str. ; 20 cm

Prevod dela: Studienausgabe. - 150 izv. - Bibliografija: str. 141-142

ISBN 978-961-6558-46-4 : 16,99 EUR

159.964.2

COBISS.SI-ID 59868163

14

GOSTEČNIK, Christian
    Nevroznanost in relacijska družinska terapija / Christian Gostečnik ; [genogrami Tanja Repič Slavič in Janko Slavič]. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut : Teološka fakulteta, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). - 431 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 25) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 76)

Na ov. tudi: Regulativna relacijska paradigma, psiho-organski prenos, integrativni model. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 421-428. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-61-1 (Brat Frančišek) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-6844-90-1 (Teološka fakulteta)

159.964.2:616.8

COBISS.SI-ID 43844867

15

    INTRODUCTION to counseling : a condensed text / Trey Fitch, Jennifer Marshall, Miles Matise, and Gulnara McCullough. - 1 Edition. - New York : Routledge, cop. 2020. - XIII, 240 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 209-229. - Kazalo

ISBN 978-0-367-42309-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-42312-4 (broš.)

159.964.2

COBISS.SI-ID 61293571

16

MAIBOM, Heidi Lene
    Empathy / Heidi Maibom. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - VI, 180 str. ; 24 cm. - (New problems of philosophy)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-79021-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-79022-2 (broš.)

159.9

COBISS.SI-ID 61290499

17

NEUMANN, Erich
    Otrok : struktura in dinamika nastajajoče osebnosti / Erich Neumann ; [prevod iz angleškega jezika Zoran Leban Trojar]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2021. - 272 str. ; 23 cm

Prevod dela: Das Kind, Struktur und Dynamik der werdenden Persönlichkeit. - Nasl. v kolofonu: Otrok, struktura in dinamika nastajajoče osebnosti. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6967-42-6 : 35,00 EUR

159.964-053.2

COBISS.SI-ID 5335808317 Etika.

18

GLASSER, William
    Najti se in ostati skupaj : razrešitev skrivnosti zakona / William Glasser in Carleen Glasser ; [prevod Mateja Malnar]. - Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). - 133 str. ; 23 cm

Prevod dela: Getting together and staying together. - 700 izv. - Predgovor / Mirjana Palčič Bubnič: str. 7-8

ISBN 978-961-7060-46-1 : 19,90 EUR

173.1:159.9.01

COBISS.SI-ID 482508833 Družbene vede

19

    BLAGINJA v skupnosti : razvojni vidiki in inovacije / urednici Maša Filipovič Hrast in Valentina Hlebec. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 169 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 25)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-235-936-2 : 15,00 EUR

316.334.52(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 39581443

20

GAMBERGER, Jan
    Ptičja hišica za strpno Ljubljano = A bird house for a tolerant Ljubljana : pilotni projekt vključevanja otrok iz Azilnega doma Vič v lokalno skupnost =a pilot project for the integration of children residing in Asylum home Vič into the local community : magistrsko delo / Jan Gamberger. - Ljubljana : [J. Gamberger], 2021. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6687/. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 95-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko

3:341.43(043.2)

COBISS.SI-ID 60646147

21

    MIGRATION, displacement and education [Elektronski vir] : building bridges, not walls. - First edition. - E-knjiga. - Paris : Unesco, cop. 2018. - spletni vir (1 datoteka PDF (XXI, 412 str.)) : . - (Global education monitoring report ; 2019)

Način dostopa (URL): https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/265866E.pdf (Dostop do polnega besedila) - Unesco. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 29. 4. 2020. - Bibliografija: str. 362-412)

ISBN 978-9-23-100283-0! (tiskana knjiga)

314.15:37

COBISS.SI-ID 13151235311/314 Statistika kot znanost.

22

    ANALYZING group interactions : a guidebook for qualitative, quantitative and mixed methods / edited by Matthias Huber and Dominik E. Froehlich. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2020. - VIII, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Qualitative analysis of group interactions - Mixed and quantitative analysis of group interactions - Special applications and topics in analyzing group interactions

ISBN 978-0-367-32111-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-32110-9 (broš.)

311

COBISS.SI-ID 6119961934 Pravo.

23

    ENAKOST spolov - (še) nedokončana zgodba [Elektronski vir] : pregled razvoja na področju enakosti spolov v Sloveniji, 1991-2016 / [urednica Sonja Robnik]. - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016

Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-45VO1QUZ/62c4b3f7-5729-4810-89f4-191303f5b3b3/PDF

ISBN 978-961-6471-37-4 (pdf)

342.726(497.4)"1991/2016"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 286995200

24

    HOW children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown [Elektronski vir] : Spring 2020 : key findings from surveying families in 11 European countries / Lobe, B. ... [et al.]. - E-knjiga. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (48 str.)) : ilustr., zvd.

Način dostopa (URL): https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC124034/kidicoti_online_risks_tech_report_20210209_final_1.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 31. 3. 2021. - Bibliografija: str. 44-45. - Abstract. - RC124034. - EUR 30584 EN

ISBN 978-92-76-29763-5
doi: 10.2760/562534

343:004.738.5-053.2(4)

COBISS.SI-ID 57846019

25

KUHAR, Roman, 1973-
    Prizadevanja za enakost [Elektronski vir] : okviri homofobije v Sloveniji : priročnik / Roman Kuhar in Iztok Šori ; [prevod Andrej Zavrl]. - 1. izd., elektronska. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/7/40/256-1. - Vsebuje tudi prevod v angl.: Campaigning for equality : the frames of homophobia in Slovenia : handbook

ISBN 978-961-237-976-6 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789612379766

342.726(497.4)(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 292783104

26

    ODKLIKNI! : ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti. Učni načrt za izvedbo delavnic Odklikni! [Elektronski vir] / [uredila Ajda Petek]. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://odklikni.enakostspolov.si/wp-content/uploads/2020/01/Odklikni_Ucni_nacrt_za_izvedbo_delavnic_2019.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 5. 2020

ISBN 978-961-235-912-6 (pdf) : brezplačno

343:004.738.5(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303644928

27

    PREMEŠČANJE mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki / Renata Salecl (ur.). - V Ljubljani : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 535 str. ; 24 cm

200 izv. - Recenzenta Darja Zaviršek, Gorazd Meško. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts. - Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-6503-34-1 : 15,00 EUR. - ISBN 978-961-6967-36-5!

343.9(082)

COBISS.SI-ID 30507468837 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

28

    DIDAKTIČKI aspekti samoregulacije učenja darovitih [Elektronski vir] / Aleksandra Gojkov Rajić ... [et al.]. - E-knjiga. - Beograd : Srpska akademija obrazovanja, 2021 (Beograd : Srpska akademija obrazovanja). - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (254 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.sao.org.rs/documents/2021/didakticki_aspekti_samoregulacije_ucenja.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 3. 2021. - E-knjiga v PDF-formatu obsega 254 str. - Bibliografija: str. 221-251

ISBN 978-86-89393-16-3

37.015.3

COBISS.SI-ID 33049865

29

DISSING Sandahl, Iben
    Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro / Iben Dissing Sandahl ; [prevedla Urška Korošec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Play the Danish way. - 2.400 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 204-219. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5898-1 : 22,98 EUR

37.018.1(489)

COBISS.SI-ID 37678339

30

    ENTRECOMP [Elektronski vir] : okvir podjetnostne kompetence / [urednik Anton Polšak ; prevod Ensitra prevajanje]. - Spletna izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/entrecomp.pdf. - Prevod in priredba del: EntreComp ; EntreComp into action. - Predgovor / Anton Polšak: str. 3. - Bibliografija

ISBN 978-961-03-0452-4 (pdf) : brezplačno

37:658(0.034.2)

COBISS.SI-ID 301966080

31

    EQUITY in school education in Europe [Elektronski vir] : structures, policies and student performance : Eurydice report / Teodora Parveva ... [et al.]. - E-knjiga. - Luxembourg : EACEA : European Comission, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (330 str.)) : tabele, graf. prikazi

Način dostopa (URL): https://www.eurydice.si/publikacije/Equity-in-School-Education-in-Europe.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 12. 2020. - Bibliografija: str. 257-271

ISBN 978-92-9484-351-7 (PDF)
doi: 10.2797/286306

37.014

COBISS.SI-ID 43829251

32

KLEMENČIČ Mirazchiyski, Eva, 1978-
    Bralna pismenost četrtošolcev in četrtošolk v Sloveniji [Elektronski vir] : nacionalno poročilo Mednarodne raziskave bralne pismenosti (IEA PIRLS 2016 in ePIRLS 2016) : [znanstvena monografija] / Eva Klemenčič Mirazchiyski, Plamen V. Mirazchiyski. - E-knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (162 str.)) : graf. prikazi. - (Digitalna knjižnica. Documenta ; 15)

Način dostopa (URL): https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-318-9.pdf. - Način dostopa (URL): https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-319-6/mobile/index.html. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorjih: str. 159-160. - Bibliografija: str. 149-158. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-270-318-9 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-270-319-6 (html) : brezplačno
doi: 10.32320/978-961-270-318-9

37.091.3:028(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304882432

33

KUBALE, Valentin
    Priročnik za sodobno letno pripravljanje učiteljev na pouk ter pripravo učnih tem in učnih enot / [besedilo, slike in obrazci] Valentin Kubale. - 3. dopolnjena izd. - Celje : samozal. ; Maribor : Piko's Printshop, 2021. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

Napačna navedba izd. na nasl. in v CIP-u. - 50 izv. - O avtorju: str. [185-186]. - Bibliografija: str. 181-184

ISBN 978-961-236-276-8

37.091.3

COBISS.SI-ID 52785923

34

    MERIA scenariji in moduli [Elektronski vir] / [glavni urednik Kristijan Cafuta ; avtorji besedila Sanja Antoliš ... [et al.] ; prevod v slovenščino Kristijan Cafuta, Selena Praprotnik, Mojca Suban]. - Spletna izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/pdf/meria_scenariji_in_moduli.pdf. - Prevod dela: MERIA scenarios and modules. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 76 str. - Opis vira z dne 22. 11. 2019

ISBN 978-961-03-0451-7 (pdf) : brezplačno

37.091.3:51(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302204416

35

MEŠINOVIĆ, Sanela
    Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli [Elektronski vir] / Sanela Mešinović, Mara Cotič, Amalija Žakelj ; [risbe Alen Ježovnik]. - Digitalna izd. - El. knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2630-3809 ; 5)

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-61-0.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-62-7/index.html. - Način dostopa (URL): https://doi.org/10.26493/978-961-7055-61-0. - Bibliografija. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-61-0 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-7055-62-7 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-7055-61-0

37.015.31:514(0.034.2)
514:373.3(0.034.2)

COBISS.SI-ID 299731456

36

RAKOVEC, Lucija
    Končno poročilo uvajanja in spremljanja tujega jezika v 2. in 3. razredu osnovne šole [Elektronski vir] : šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 / [avtorica Lucija Rakovec]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (60 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/_Koncno_vmesno_porocilo/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorica navedena v kolofonu. - Opis vira z dne 12. 3. 2020

ISBN 978-961-03-0468-5 (pdf) : brezplačno

37.091.3:81'243:373.3(0.034.2)
81'243:373.3(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303490304

37

STROKOVNI in znanstveni posvet športnih pedagogov Slovenije (32 ; 2019 ; Debeli Rtič)
    Zbornik 32. strokovnega in znanstvenega posveta športnih pedagogov Slovenije, Debeli Rtič, 18. in 19. oktober 2019 [Elektronski vir] / [organizator Zveza društev športnih pedagogov Slovenije ; urednika Marjeta Kovač, Marjan Plavčak]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2019

Način dostopa (URL): http://www.zdsps.si. - Način dostopa (URL): http://zdsps.si/zbornik_32posvet_2019_CIP.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 166 str. - Opis vira z dne 25. 11. 2019. - Bibliografija pri večini, povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92965-9-2 (pdf) : brezplačno

37.091.3:796(082)(0.034.2)
796.034-053.5(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302230528

38

ŠROT, Kristina, bibliotekarka
    Učiteljevo razumevanje pomena otrokove likovne govorice v komunikacijskem modelu književne vzgoje : doktorska disertacija / Kristina Šrot. - Maribor : [K. Šrot], 2020. - XXI, 449 str. : tabele, ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75441 (DKUM). - Mentorica Metka Kordigel Aberšek, somentor Matjaž Duh. - Bibliografija: str. 396-421. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk

37.091.3:82(043.3)

COBISS.SI-ID 24738563

39

ŠTEMPIHAR, Marko
    Eseji iz kritične pedagogike : o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu / Marko Štempihar. - Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XXXIII, 501 str. ; 21 cm : ilustr. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

O avtorju: str. II. - 400 izv. - Bibliografija: str. 489-501 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-53-6 : 23 EUR

37.014

COBISS.SI-ID 44886787

40

    VERJETEN vpliv epidemije COVID-19 na izobraževanje [Elektronski vir] : razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov / Giorgio Di Pietro ... [et al.] ; [prevedli Vesna Elikan in Vesna Koželj]. - E-knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (75 str.)) : ilustr. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Documenta ; 17)

Način dostopa (URL): https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-327-1/mobile/index.html#p=21. - Prevod dela: The likely impact of COVID-19 on education. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 10. 2020. - Bibliografija: str. 61-67. - Povzetek

ISBN 978-961-270-326-4 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-270-327-1 (html) : brezplačno
doi: 10.32320/978-961-270-326-4

37:616.9-036.21(0.034.2)

COBISS.SI-ID 27331843

41

VODENJE v vzgoji in izobraževanju. Mednarodna znanstvena konferenca (1 ; 2021 ; online)
    Mreženje kot podpora vodenju za učenje na različnih ravneh [Elektronski vir] : povzetki referatov in interaktivnih delavnic / 1. mednarodna znanstvena konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju, online, 7. in 8. april 2021 ; uredili Petra Weissbacher in Branka Likon. - E-zbornik. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (82 str.))

Način dostopa (URL): http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2021/04/VVI_2021_zbornik-povzetkov.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 4. 2021

37.014

COBISS.SI-ID 58843651371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

42

LANTZ, Annika
    The problems with teamwork, and how to solve them / Annika Lantz, Daniela Ulber, and Peter Friedrich. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - VIII, 309 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-17286-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-17288-6 (broš.)

371.3

COBISS.SI-ID 61203203373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

43

LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
    Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen za razvoj predšolskega otroka / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 136 str. : tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 26)

200 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 119-128. - Povzetek

ISBN 978-961-293-030-1 : 16,00 EUR

373.2

COBISS.SI-ID 40374019373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

44

DEJAK, Barbara
    Rajalne igre v vrtcu : diplomsko delo / Barbara Dejak. - Ljubljana : [B. Dejak], 2021. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6683/. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:793.3(043.2)

COBISS.SI-ID 60606211

45

FRANTAR, Polona
    Sodelovanje vrtca z družino ob prihodu novega družinskega člana : diplomsko delo / Polona Frantar. - Ljubljana : [P. Frantar], 2021. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6679/. - Mentorica Tatjana Devjak, sometorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 60044291

46

JANŠA, Petra, predšolska vzgoja
    Razlogi za izbor javnega ali montessori vrtca : diplomsko delo / Petra Janša. - Ljubljana : [P. Janša], 2021. - 47 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6686. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 41-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 60626947

47

KOSMAČ, Špela, vzgojiteljica
    Stališča vzgojiteljic do uvajanja elementov montessori v delo z otroki : magistrsko delo / Špela Kosmač. - Ljubljana : [Š. Kosmač], 2021. - IV, 70 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6668. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 59106819

48

MAZI, Nina, 1993-
    Uvajanje otrok v vrtec med ukrepi za preprečevanje COVID-19 : diplomsko delo / Nina Mazi. - Ljubljana : [N. Mazi], 2021. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6690/. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 60629763

49

OBAL, Ana
    Pravopisna ozaveščenost vzgojiteljev v pomurskih vrtcih in njihov pogled na lasten profesionalni razvoj na jezikovnem področju : diplomsko delo / Ana Obal. - Ljubljana : [A. Obal], 2021. - 39 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6678. - Mentor Tomaž Petek, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: f. 36-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.011.3-051:81'35(043.2)

COBISS.SI-ID 60538371

50

PINTAR, Brigita
    Otroci prvega starostnega obdobja v varstvu na kmetiji : diplomsko delo / Brigita Pintar. - Ljubljana : [B. Pintar], 2021. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6669/. - Mentor Gregor Torkar ; somentorica Tanja Gregorčič. - Bibliografija: str. 120-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 59847171

51

SMOLE, Lea
    Zelenjavni vrt : diplomsko delo / Lea Smole. - Ljubljana : [L. Smole], 2021. - IX, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6692. - Mentorica Nada Turnšek. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:635.1/.8(043.2)

COBISS.SI-ID 60947459

52

ŠOLMAN, Alja
    Vloga vzgojiteljice pri aktivnem učenju otrok : diplomsko delo / Alja Šolman. - Ljubljana : [A. Šolman], 2021. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6685/. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 60617475373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

53

    POVZETEK poročil skupin za analizo učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji [Elektronski vir] / [urednik Branko Slivar ; avtorji Andreja Bačnik ... et al.]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 108 str.)) : tabele, graf. prikazi

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/povzetek_porocil_skupin_za_analizo_UN.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 3. 2021

ISBN 978-961-03-0542-2 (pdf) : brezplačno

373.3/.5.091.214(0.034.2)

COBISS.SI-ID 48390147373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

54

KRAŠNA, Anka, 1994-
    Mnenje učencev o igranju nasilnih igric in medvrstniškem nasilju : magistrsko delo / Anka Krašna. - Ljubljana : [A. Krašna], 2021. - 51 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6671/. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje matematike in računalništva

373.3:795-057.874(043.2)

COBISS.SI-ID 60050691

55

SKUMAVC, Anja
    Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku slovenščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Anja Skumavc. - Ljubljana : [A. Skumavc], 2021. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6684. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 78-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 60614659

56

ŽGAVC, Jerneja
    Dopolnilni in dodatni pouk slovenščine : magistrsko delo / Jerneja Žgavc. - Ljubljana : [J. Žgavc], 2021. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6688/. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Alenka Rot Vrhovec. - Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 60641283376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

57

HATIĆ, Jasmina
    Izpostavljenost strokovnih delavcev agresivnemu vedenju posameznikov z zmernimi motnjami v duševnem razvoju = Exposure of professional staff to aggressive behaviour of individuals with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo / Jasmina Hatić. - Ljubljana : [J. Hatić], 2020. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6670/. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 107-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 59866627

58

ROZMAN, Bernarda
    Načrtovanje prihodnosti družin oseb s težjimi motnjami v duševnem razvoju z vidika sorojencev = Planning the future of the families with children with severe intellectual disabilities from the siblingsʹ viewpoints : magistrsko delo / Bernarda Rozman. - Ljubljana : [B. Rozman], 2021. - VIII f., 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6689/. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 79-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 60633603378 Visoko šolstvo.

59

    SCHOOL-university partnerships in action : the promise of change / Christopher Day, Qing Gu, and Andrew Townsend, with Catherine Holdich. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2021. - XII, 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 139-155. - Kazalo. - Vsebina: The rise of school-university partnerships : changing circumstances, changing roles ; Successful partnerships : opportunities and outcomes ; Research and development as a shared endeavour ; An exemplar project : working with schools serving high need communities ; Building and sustaining critical friendships ; Schools on the front line : principals as curators of professional learning ; From relational connectedness to trustful collaboration ; The promise of change

ISBN 978-0-367-69482-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-69483-8 (broš.)

378

COBISS.SI-ID 6130253139 Etnologija.

60

    MITSKA krajina [Elektronski vir] : iz različnih perspektiv / uredila Katja Hrobat Virloget. - Elektronska izd. - E-zbornik. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (175 str.)) : ilustr. - (Projekt Mitski park - skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine)

Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-060-8.pdf. - Način dostopa (URL): https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-061-5/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 4. 2021. - Bibliografija ter povzetek v slov., angl. in hrv. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-293-060-8 (PDF) : brezplačno
ISBN 978-961-293-061-5 (HTML) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-293-060-8

719:39(497.4Rodik)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 58959619

61

TURK Niskač, Barbara
    O igri in delu : antropologija zgodnjega otroštva / Barbara Turk Niskač ; [prevod Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 192 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 7)

300 izv. - Bibliografija: str. 165-188. - Povzetek v angl.: Playing at work, working at play: toward an anthropology of childhood

ISBN 978-961-05-0515-0 : 20,00 EUR
doi: 10.3986/9789610505181

39:159.922.73

COBISS.SI-ID 505822755 Naravoslovne vede

62

SÖRENSEN, Hanna
    Učimo se številke / napisala Hanna Sörensen ; ilustriral Uli Velte ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 23 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Moja prijateljica Kaja)

Prevod dela: Zahlen schreiben. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0804-8 : 5,99 EUR

511(02.053.2)

COBISS.SI-ID 47086339502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

63

CENTA, Mateja
    Beagle explores the soil [Elektronski vir] : educational picture book / authors Mateja Centa and Vojko Strahovnik. - E-knjiga. - [Zadar : Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. - 23 str.

Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. - Nasl. v kolofonu: BEAGLE educational picture book. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 1. 2021. - Bibliografija: str. 12. - Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije

502.12:17

COBISS.SI-ID 4882329951 Matematika.

64

MAJARON, Tinka
    Naše zgodbe 4. Matematika : samostojni delovni zvezek za 4. razred osnovne šole / [avtorici Tinka Majaron, Nuška Konec ; (soavtorici posameznih nalog Dubravka Sertić, Mira Lapanje Prinčič) ; ilustracije Gregor Goršič, Robert Valčić, Shutterstock ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 2 zv. (200; 200 str. + [2]f. uv. pril.) : ilustr. ; 29 cm

Dodana aktivacijska koda za portal www.eVedez.si. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0993-5 : 19,90 EUR

51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 304172544

65

    MATEMATIKA 2. Samostojni delovni zvezek za drugi razred osnovne šole / Marina Rugelj ... [et al.] ; [ilustrator Jaka Vukotič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021-     (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za elektronski dostop. - Dosedanja vsebina: Del 1. - 2021. - 103 str. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-01-5974-2 (zv. 1) : 5,90 EUR

51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 52294403

66

SÖRENSEN, Hanna
    Prvo računanje od 1 do 20 / napisala Hanna Sörensen ; ilustriral Uli Velte ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 23 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Moja prijateljica Kaja)

Prevod dela: Erstes Rechnen von 1 bis 20. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0801-7 : 5,99 EUR

51(076.1)

COBISS.SI-ID 4708531553 Fizika.

67

    IZBRANA poglavja iz naravoslovnih znanosti - fizika [Elektronski vir] : laboratorijske vaje / avtorji Borut Krajnc ... [et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba : Pedagoška fakulteta, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (276 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/543. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Selected topics in natural sciences - physics. - Opis vira z dne 31. 3. 2021. - Povzetek

ISBN 978-961-286-436-1 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-436-1

53(075.8)(076)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 5589990754 Kemija.

68

    CHEMISTRY in context : applying chemistry to society / Bradley D. Fahlman, Kathleen L. Purvis-Roberts, John S. Kirk, Resa M. Kelly, Patrick L. Daubenmire ; American Chemical Society. - 10th ed. ; international student ed. for use outside of the U.S. - New York, NY : McGraw-Hill Educatioon, cop. 2021. - XIX, 591 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-260-57081-6

54

COBISS.SI-ID 61305859

69

REID, Norman, kemija
    The Johnstone triangle : the key to understanding chemistry / by Norman Reid. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2021. - XIII, 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in chemistry education series, ISSN 2056-9335 ; no. 6)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-83916-168-1

54:37.091.33

COBISS.SI-ID 5871821155 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

70

SKRINAR, Matjaž
    Potresno inženirstvo [Elektronski vir] : zbirka rešenih zgledov / avtorja Matjaž Skrinar, Denis Imamović. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (244 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/495. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Earthquake engineering. - Opis vira z dne 8. 9. 2020. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-375-3 (Univerzitetna založba, Maribor, PDF)
doi: 10.18690/978-961-286-375-3

550.34(0.034.1):624.131.55(075.8)

COBISS.SI-ID 2685747557/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

71

    UPORABNE rastline od Krasa do Kvarnerja [Elektronski vir] : priročnik za prepoznavanje divjih rastlin s poudarkom na njihovi uporabnosti / Branko Bakan ... [et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (333 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/554. - Nasl. v kolofonu: Useful plants from Karst to Kvarner. - Opis vira z dne 21. 4. 2021. - Nasl. z nasl. zaslona

ISBN 978-961-286-445-3
doi: 10.18690/978-961-286-445-3

581.6(035)

COBISS.SI-ID 5686886757/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

72

KRGOVIĆ, Branka
    Napačne predstave osnovnošolcev o razvrščanju morskih organizmov med živali in rastline = Students' misconceptions about marine organisms classification among animals and plants : magistrsko delo / Branka Krgović. - Ljubljana : [B. Krgović], 2021. - 43 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6675. - Besedilo v slov. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 41-43. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

574.5:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 6045824361 Medicina.

73

MILER, Alenka
    Aktivni in zdravi starejši [Elektronski vir] : bodi aktiven! : priprava na aktivno staranje : kurikulum / [avtorji Alenka Miler, Borut Iršič, Viktorija Barbič]. - E-knjiga. - Ravne na Koroškem : A. L. P. Peca, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (89 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.alppeca.si/dokumenti/ProAge/Aktivni.pdf (Prost dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Tekoči nasl.: Zdravi in aktivni starejši. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na vrhu nasl. str. tudi: ProAge. - Uvod / Dezső Kovács: str. 1-6. - Opis vira z dne 13. 3. 2020. - Bibliografija: str. 86-89 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-91549-1-5 (pdf) : brezplačno

613.98(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303857664

74

    UVOD v varnost in kakovost živil : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva / uredila Mojca Jevšnik, Andrej Ovca. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2020 (Ljubljana : Studio Jager). - [XIV], 296 str. : ilustr. ; 27 cm

250 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6808-96-5

614.31(075.8)

COBISS.SI-ID 30453811264 Gospodinjstvo.

75

    PODEŽELJE in razvoj gastronomije v Sloveniji [Elektronski vir] : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu ʹIzvorno slovenskoʹ / urednica Tanja Lešnik Štuhec. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 514 str.)

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/539. - Nasl. v kolofonu: Rural area and gastronomy development in Slovenia. - Bibliografija: str. 377-379. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-431-6
doi: 10.18690/978-961-286-431-6

338.48:640(497.4)

COBISS.SI-ID 543075877.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

76

PANTIĆ, Rade
    Umetnost skozi teorijo : historičnomaterialistične analize / Rade Pantić ; [prevod Nil Baskar ; spremna beseda Rastko Močnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 (tiskano v Sloveniji). - 345 str. : ilustr. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Teorija ideoloških formacij : spremna beseda / Rastko Močnik: str. 287-345. - 400 izv. - Bibliografija: str. 269-286 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-257-125-2 : 25,00 EUR

7.01:141.82

COBISS.SI-ID 304784128

77

TOMŠIČ Amon, Bea
    Likovna umetnost 7 : učbenik za likovno umetnost v sedmem razredu osnovne šole / Bea Tomšič Amon ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... [et al.] ; ilustrativna ikona Peter Ciuha]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 56

ISBN 978-961-01-5572-0 : 13,90 EUR

7.02(075.2)

COBISS.SI-ID 4376089971/72 Urbanizem. Arhitektura.

78

GLOBOČNIK, Damir
    Trubarjev spomenik v Ljubljani / Damir Globočnik. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2020 ([Žabnica] : Pro grafika). - 86 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Umetnost na Slovenskem ; knj. 14)

300 izv. - Bibliografija: str. 76

ISBN 978-961-93987-7-7 : 15,00 EUR

725.94(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 1350707573/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

79

GLOBOČNIK, Damir
    Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela / Damir Globočnik. - Ljubljana : Revija SRP (svoboda, resnica, pravica), zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, 2021 ([Žabnica] : Pro grafika). - 159 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 154-159

ISBN 978-961-6109-66-6 : 25,00 EUR

75(497.4):929

COBISS.SI-ID 4767488378 Glasba.

80

GLAVINA, Bojan
    Klavirske kratkice. Katalog kratkih komentarjev [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / Bojan Glavina. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (36 str.))

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/kratkice_prirocnik.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 3. 2021

ISBN 978-961-03-0541-5 (pdf) : brezplačno

37.091.3:780.616.433(035)

COBISS.SI-ID 46966787

81

GLOVER, Joanna
    Primary music : later years / Joanna Glover, Susan Young. - London ; Philadelphia : Falmer Press, cop. 1999. - 227 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 221-225. - Kazalo

ISBN 0-750-70646-5 (paper)

78

COBISS.SI-ID 61310211

82

    OPERETA med obema svetovnima vojnama [Elektronski vir] = Operetta between the two world wars : [znanstvena monografija z mednarodno udeležbo] / ur. Jernej Weiss ; [prevod Amidas]. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem ; Ljubljana : Festival Ljubljana, 2021. - 1 spletni vir : ilustr. - (Studia musicologica Labacensia ; 5)

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-055-4.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-056-1/index.html. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov., nem. ali angl., uvodna prispevka v angl. in slov. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki vseh prispevkov v slov. in angl. na koncu zbornika

ISBN 978-961-293-055-4 (Založba Univerze na Primorskem, pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-293-056-1 (Založba Univerze na Primorskem, html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-293-055-4

782.8(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 4963328379 Zabava. Igre. Šport

83

    GLEDALIŠČE pod drobnogledom [Elektronski vir] : priročnik za gledališko opismenjevanje / [avtorji besedil Nika Arhar ... [et al.] ; urednica Maja Šorli ; izbor fotografskega gradiva Maja Šorli, Brina Zoran]. - Elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (276 str.)) : ilustr. - (eSLOGI ; št. 3)

Način dostopa (URL): https://www.slogi.si/publikacije/gledalisce-pod-drobnogledom/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 272-276

ISBN 978-961-6860-30-7 (PDF) : brezplačno

37.091.3:792(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 57406211

84

MILOHNIĆ, Aldo
    Gledališče upora [Elektronski vir] / Aldo Milohnić. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (163 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/257/366/5935-1?inline=1. - Bibliografija: str. 137-145. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0428-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610604280

792(497.4)(091)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 51528195796 Šport. Športne igre

85

KOVAČ, Marjeta, 1956-
    Strokovna priporočila za pouk športa/ŠV po vrnitvi v vrtce in šole [Elektronski vir] / Marjeta Kovač, Gregor Jurak, Gregor Starc. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2021. - 11 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.slofit.org/Portals/0/Vsebina/vrac%CC%8Canjer%20v%20s%CC%8Cole_delavnica%202021.pdf?ver=2021-02-17-182513-827. - Način dostopa (URL): https://www.slofit.org/aktualno/ID/249/Strokovna-priporo%C4%8Dila-za-pouk-%C5%A1porta-%C5%A0V-po-vrnitvi-v-vrtce-in-%C5%A1ole

796:37

COBISS.SI-ID 52993283796(043.2) šport.športne igre.

86

REMEC, Katja
    Uresničevanje planinskih vsebin na razredni stopnji = Mountaineering content implementation in the first five grades of elementary school : magistrsko delo / Katja Remec. - Ljubljana : [K. Remec], 2021. - XIV, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6682/. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franc Krpač. - Bibliografija: str. 81-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

796.52:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 6059673981 Jezikoslovje

87

    SOCIOLINGVISTIČNO iskrenje [Elektronski vir] / urednici in urednik Maja Bitenc, Marko Stabej in Andrejka Žejn. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (307 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/259. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija ter povzetek in abstract pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0416-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610604167

81'27(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 46411779811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

88

    SLOVENŠČINA na dlani 3 [Elektronski vir] / urednica Natalija Ulčnik ; [avtorji Spela Antloga ... et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba : Pedagoška fakulteta, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (150 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Slovene in the palm of your hand 3. - Opis vira z dne 16. 4. 2021. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh poglavjih, skupni povzetek in abstract. - Projekt Slovenščina na dlani. Sofinancerja Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

ISBN 978-961-286-438-5 (Univerzitetna založba, Maribor)
doi: 10.18690/978-961-286-438-5

811.63.6:37(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 5298560382 Književnost nasploh.

89

ALHARTHI, Jokha
    Nebesna telesa / Džoha Alharti ; prevedla Barbara Skubic. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 233 str. : rodoslovna tabela ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Sayyidat el-qamar. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-751-7 : 10,00 EUR

821.411.21'06-311.2

COBISS.SI-ID 51841027

90

BITENC, Nastja
    Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami / [avtorji Nastja Bitenc, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2021. - 155 str. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86, 154-155

ISBN 978-961-6558-53-2 : 13,99 EUR

82.0-4:37.091.27

COBISS.SI-ID 50943491

91

    DOSTOJEVSKI in jaz : ob dvestoti obletnici rojstva F. M. Dostojevskega / uredil Matevž Kos. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). - 328 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 79)

400 izv. - Predgovor / Matevž Kos: str. 7-10. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7017-75-5 : 29,00 EUR

821.161.1.09(082)

COBISS.SI-ID 46628355

92

HADLER, Mateja
    Romska mladinska književnost na Slovenskem : doktorska disertacija / Mateja Hadler ; prevajalka Anamarija Hlača. - [Maribor] : M. Hadler, [2020]. - XV f., 331 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74893 (DKUM). - Mentorica Dragica Haramija. - Bibliografija: str. 314-331. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk

821.214.58(497.4).09-93(043.3)

COBISS.SI-ID 22593283

93

KONČINSKÝ, Tomáš
    Zatipk in Flek / [napisala Tomáš Končinský in Barbora Klárová ; ilustriral Daniel Špaček ; prevedla Diana Pungeršič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 116 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Překlep a Škraloup. - Avtorja navedena v kolofonu. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Magnesia Litera, 2017

ISBN 978-961-272-452-8 : 27,95 EUR

821.162.3-93-32

COBISS.SI-ID 52317699

94

LYSTAD, Mina
    Fejk / Mina Lystad ; prevedla Marija Zlatnar Moe ; [spremna beseda Sonja Merljak Zdovc]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Fake. - 700 izv. - Včasih že ena beseda spremeni vse. Če je lažna, boli še toliko bolj / Sonja Merljak Zdovc: str. 201-205

ISBN 978-961-272-453-5 : 28,95 EUR

821.113.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 52317955

95

    PARAGVAJSKE pravljice / [avtorji Delfina Acosta ... [et al.] ; uredile Barbara Pregelj, Urša Geršak in Maja Šabec ; prevedli Eva Balantič ... [et al.] ; ilustriral Francisco Tomsich ; spremno besedilo o ilustracijah Francisco Tomsich ; spremna beseda Pogled globoko v oči drugega Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 121 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorjih: str. 85-96. - 500 izv. - O ilustracijah / Francisco Tomsich: str. 97-101. - Pogled globoko v oči drugega / Barbara Pregelj: str. 102-115

ISBN 978-961-7122-03-9 : 20,00 EUR

821.134.2(893)-93-34

COBISS.SI-ID 48534531

96

SOROKIN, Vladimir, 1955-
    Opričnikov dan / Vladimir Sorokin ; prevedla Andreja Kalc. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 204 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Den' opričnika. - 800 izv. - Premio Gregor von Rezzori, 2015

ISBN 978-961-284-754-8 : 10,00 EUR

821.161.1-311.9

COBISS.SI-ID 51849475

97

ŠINDELKA, Marek, 1984-
    Utrujenost materiala / Marek Šindelka ; prevedla Nives Vidrih. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 197 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Únava materiálu. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-753-1 : 10,00 EUR

821.162.3-311.2

COBISS.SI-ID 51842563821.111 Angleška književnost.

98

LEVY, Deborah, 1959-
    Mož, ki je videl vse / Deborah Levy ; prevedel Jernej Županič. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 260 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: The man who saw everything. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-749-4 : 10,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 51838467821.111(73) Ameriška književnost.

99

PALACIO, R. J.
    Chrisova zgodba / R. J. Palacio ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2021 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 93 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pluto : a wonder story. - 1.300 izv. (trda vezava), 1.700 izv. (broš.)

ISBN 978-961-94756-9-0 (trda vezava) : 19,99 EUR
ISBN 978-961-7123-00-5 (broš.)

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 48051971

100

PILKEY, Dav, 1966-
    Prigode kapitana Gatnika v barvah / Dav Pilkey predstavlja prvi veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: The adventures of captain Underpants. - 2.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [144]

ISBN 978-961-01-6066-3 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46618627821.112.2 Nemška književnost.

101

FRANK, Anne, 1929-1945
    Dnevnik Ane Frank / Anne Frank ; [prevedla in spremno besedo napisala Polonca Kovač]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 377 str. : č-b fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Anne Frank Tagebuch; izv. stv. nasl.: De dagboeken van Anne Frank. - 800 izv. - Spremna beseda / Polonca Kovač: str. 370-377

ISBN 978-961-01-1802-2 : 27,99 EUR

821.112.5-93-94"1942/1944":929

COBISS.SI-ID 53081091

102

JANISCH, Heinz
    Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena / Heinz Janisch ; ilustrirala Maja Kastelic ; [prevedla Neža Božič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - [48] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Hans Christian Andersen : die Reise seines Lebens. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O pravljičarju Andersenu: str. 46-47. - O avtorju: str. 48

ISBN 978-961-01-6085-4 : 22,98 EUR

821.112.2(436)-93-32

COBISS.SI-ID 47700483

103

SCHNEIDER, Liane
    Kaja gre v vrtec / napisala Liane Schneider ; ilustrirala Janina Görrissen ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Conni kommt in den Kindergarten. - Velike tiskane črke. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Spremno besedilo Tilke Jamnik na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-04-0689-1 : 5,99 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 29882371

104

SCHNEIDER, Liane
    Kaja in dojenček / napisala Liane Schneider ; ilustrirala Eva Wenzel-Bürger ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Conni und das neue Baby. - Velike tiskane črke. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Spremno besedilo Tilke Jamnik na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-04-0690-7 : 5,99 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 29884675

105

SCHNEIDER, Liane
    Kaja je jezna / napisala Liane Schneider ; ilustrirala Janina Görrissen ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Conni ist wütend. - Kot ilustratorka v kolofonu navedena Eva Wenzel-Bürger. - Velike tiskane črke. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Spremno besedilo Tilke Jamnik na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-04-0691-4 (broš.) : 5,99 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 29887747

106

SCHNEIDER, Liane
    Kaja pri zobozdravnici / napisala Liane Schneider ; ilustrirala Janina Görrissen ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Conni geht zur Zahnärztin. - Velike tiskane črke. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Spremno besedilo Tilke Jamnik na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-04-0697-6 : 5,99 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 31417091

107

SCHNEIDER, Liane
    Kaja se uči plavati / napisala Liane Schneider ; ilustrirala Janina Görrissen ; prevedla Alenka Novak. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Conni macht das Seepferdchen. - Velike tiskane črke. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Spremno besedilo Tilke Jamnik na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-04-0694-5 : 5,99 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 29891843821.131.1 Italijanska književnost.

108

ALIGHIERI, Dante, 1265-1321
    Božanska komedija. Pekel / Dante Alighieri ; prepesnil Andrej Capuder ; [ilustracije Gustave Doré]. - 4., pregledana izd., 2. natis. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 298 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Neminljivi ; 7)

Prevod dela: La divina comedia. Inferno. - 500 izv.

ISBN 978-961-218-582-4 : 120 EUR za komplet

821.131.1-13

COBISS.SI-ID 296596480

109

ALIGHIERI, Dante, 1265-1321
    Božanska komedija. Raj / Dante Alighieri ; prepesnil, [spremna beseda] Andrej Capuder ; bibliografija Martin Grum ; ilustracije Gustave Doré]. - 4., pregledana izd., 2. natis. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Neminljivi ; 9)

Prevod dela: La divina commedia. Paradiso. - 500 izv. - Dante - človek in delo ; Dante in njegov čas / Andrej Capuder: str. 257-284. - Dante pri Slovencih / Martin Grum: str. 285-311

ISBN 978-961-218-584-8 : 120 EUR za komplet

821.131.1-13

COBISS.SI-ID 296623104

110

ALIGHIERI, Dante, 1265-1321
    Božanska komedija. Vice / Dante Alighieri ; prepesnil Andrej Capuder ; [ilustracije Gustave Doré]. - 4., pregledana izd., 2. natis. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 270 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Neminljivi ; 8)

Prevod dela: La divina comedia. Purgatorio. - 500 izv.

ISBN 978-961-218-583-1 : 120 EUR za komplet

821.131.1-13

COBISS.SI-ID 296622848

111

DURASTANTI, Claudia
    Tujka / Claudia Durastanti ; prevedla Vera Troha. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 287 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: La straniera. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-752-4 : 10,00 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 52055043821.163.6 Slovenska književnost.

112

ČAKŠ, Lucija, 1988-
    Potem pa Svizci zavijejo --- / Lucija Čakš ; [ilustracije Patrik Benedičič]. - Ljubljana : Zavod Iskreni, 2021 ([Logatec] : Citrus). - 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Svizci ; 1)

2.000 izv. - O avtorici: str. 221

ISBN 978-961-94646-4-9 : 24,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 49481731

113

GRAFENAUER, Niko
    Pedenjped gre v pedenjsvet / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 27 cm + 1CD

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-53-4 : 29,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 37990403

114

GRAFENAUER, Niko
    Živali, živali vsenaokrog / Niko Grafenauer ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [39] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6864-49-7 : 25,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 304535296

115

GRILC, Uroš, 1968-
    Ajdovski zid / napisal Uroš Grilc ; narisal Jaka Vukotič. - Bevke : Škrateljc, 2021 ([Log pri Brezovici] : Bograf). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95178-3-3 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 49719299

116

KREMPL, Urša
    Pogumni gusarji / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo kot priloga revije Zmajček. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-7107-03-6

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 54344451

117

MAJHEN, Zvezdana
    Sončna kraljevina : [pesmi] / Zvezdana Majhen ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Evrografis). - 45 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-230-564-2 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 25877251

118

MATIČ, Lucija
    Iglek : kako se je vse sploh začelo / Lucija Matič ; [fotografije Pixabay ; slika David Matič ; ilustracije Pixabay, Sara Čuden]. - 1. ponatis. - Zapotok : samozal., 2020. - [29] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Iglek ; del 1)

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-722-8 : 12 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24312835

119

MATIČ, Lucija
    Iglek v šoli / Lucija Matič ; [fotografije Pixabay, Pexels, Uroš Fink ; ilustracije Sara Čuden]. - Zapotok : samozal., 2020. - [27] str. : ilustr., fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Iglek ; 2)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-95225-0-9 : 12,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 41997059

120

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Sončnica / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Lea Šugman Bohinc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 315 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

1.500 izv. - Stvari niso takšne, kot so videti / Lea Šugman Bohinc: str. 305-315

ISBN 978-961-01-6070-0 : 27,99 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 48631555

121

    POSAVSKA književna dediščina in njeno vključevanje v turizem [Elektronski vir] : antologija posavskih literatov : literarno ustvarjanje v Posavju od reformacije do današnjih dni / urednica Jasna Potočnik Topler ; [avtorice Mojca Bračun ... et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF [VII], 36 str.))

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/557. - Avtorice navedene v kolofonu: Nuša Cesar, Mojca Strašek Dodig, Ana Kovačič, Nika Kramžar, Mojca Bračun, Maruša Nartnik, Miša Podberšič, Lara Praznik, Martina Senekovič, Zala Virant, Klara Zevnik. - Nasl. v kolofonu: Posavje literary heritage and its integration into tourism: anthology of Posavje writers and poets. Literary creativity in Posavje from reformation to the present day. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 3. 2021

ISBN 978-961-286-451-4 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-451-4

821.163.6-82(0.034.2)

COBISS.SI-ID 57594627

122

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Povodni mož = The water man / France Prešeren ; [ilustracije] Peter Škerl ; [spremna beseda Gaja Kos ; prevod v angleški jezik Henry R. Cooper in Tom Priestly, prevod spremne besede v angleški jezik Petra Zaranšek]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [35] str. : ilustr. ; 32 cm

1.000 izv. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Urškin poslednji ples = Urška's last dance / Gaja Kos: str. 32-35

ISBN 978-961-272-447-4 : 25,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 47398915

123

URH, Kaja
    Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna / ilustrirale Kaja Urh, Maruša Štibelj, Veronika Vesel Potočnik ; [urednik, uvodna beseda Gašper Peternel ; besedilo o umetnicah Kaja Urh, Maruša Štibelj, Veronika Vesel Potočnik ; fotografija Žiga Čebašek]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

"Ilustracije, ki so nastale za razstavo ob 170. obletnici Prešernove smrti ..." --> iz uvoda na str. 5. - 500 izv.

ISBN 978-961-6478-99-1 : 25,00 EUR

821.163.6-1:75.041

COBISS.SI-ID 298321664

124

VOLARIČ, Tina
    Črta / Tina Volarič ; [ilustracije Tina Volarič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [39] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-446-7 : 25,95 EUR

821.163.6

COBISS.SI-ID 47394819929 Biografske in sorodne študije

125

    PO sledeh Antona Martina Slomška v Občini Brežice [Elektronski vir] / urednici Jasna Potočnik Topler, Mojca Strašek Dodig ; [avtorji Maja Alif ... et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF [IX], 60 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/551. - Avtorji navedeni v kolofonu so še: Jure Berglez, Alja Grešak, Patricija Kelhar, Katja Kokot, Maruša Nartnik, Jolanda Pinterič, Kaja Šetinc. - Nasl. v kolofonu: Following the trails of Anton Martin Slomšek in the Municipality of Brežice. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-449-1 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-449-1

338.48(497.4Brežice):929Slomšek A.M.(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 57003779

126

TROBEC, Jože, 1948-
    Strip o Prešernu / [besedilo] Magda Zore in [ilustriral] Jože Trobec. - 1. natis. - Kranj : Gorenjski muzej, 2021 ([Kranj] : Košir). - 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Potiskani spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7071-18-4 : 14,70 EUR

929(084.11)(02.052.6)

COBISS.SI-ID 4629043594 Zgodovina srednjega in novega veka

127

OHLER, Norman
    Popolna omama : droge v tretjem rajhu / Norman Ohler ; [prevedla Neža Božič]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 338 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Der totale Rausch. - 1.700 izv. - Nacionalsocializem in izguba politične realnosti / Hans Mommsen: str. 272-273. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 277-293. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5515-7 : 13,99 EUR

94(430)"1939/1945":32

COBISS.SI-ID 304470272
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 3. 5. 2021