COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEPTEMBER 2020

Vsebina
0 Splošno.

1. Nicola Ulibarri, Amanda Cravens E., Anja Svetina Nabergoj, Sebastian Kernbach, Adam Royalty, Creativity in research : cultivate clarity, be innovative and make progress in your research journey, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, XI, 317 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-1-108-48422-0, ISBN 978-1-108-70611-7, DOI: 10.1017/9781108594639. [COBISS.SI-ID 25152742]


004 Računalništvo.

2. Borut Jereb, Informatika in informacijska varnost : repetitorij, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-251-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/385, DOI: 10.18690/978-961-286-251-0. [COBISS.SI-ID 96327681]
3. Polona Tominc, Vesna Čančer, Maja Rožman, Zbirka vaj za predmet Metode raziskovanja, 1. izd., V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018, ISBN 978-961-286-223-7, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/377, DOI: 10.18690/978-961-286-223-7. [COBISS.SI-ID 95769601]


004(043.2) Računalništvo.

4. Anton Dimic, Večigralski način v izobraževalnih igrah : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Dimic], 2020, 21 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6427. [COBISS.SI-ID 28844291]


159.9 Psihologija.

5. Albert J. Bernstein, Čustveni vampirji v službi : kaj pa, če je vaš sodelavec vampir?, Ljubljana: Chiara, 2020, 299 str., ilustr., Zbirka Knjiga kot zdravilo, ISBN 978-961-7060-24-9. [COBISS.SI-ID 305100288]
6. Tanith Carey, Angharad Rudkin, Kaj razmišlja moj otrok? : praktična otroška psihologija za sodobne starše, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-261-525-3. [COBISS.SI-ID 303774464]
7. Tina Kavčič, Andreja Avsec, Mojca Petrič, Gaja Zager Kocjan, Funkcionalni vidiki osebnosti, 1. elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr., ISBN 978-961-06-0375-7, https://www.biblos.si/isbn/9789610603757, DOI: 10.4312/9789610603757. [COBISS.SI-ID 28179203]
8. Lori Gottlieb, Morda pa se moraš z nekom pogovoriti : razkrijejo se terapevtka, njen terapevt in naša življenja, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2020, 522 str., ilustr., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-73-8. [COBISS.SI-ID 23315971]
9. Eric Jensen, Liesl McConchie, Brain-based learning : the new paradigm of teaching, 3rd ed., Thousand Oaks, California: Corwin Press, cop. 2020, XVI, 222 str., ilustr., ISBN 978-1-5443-6454-4. [COBISS.SI-ID 26593027]
10. Nejc Ašič, Eva Boštjančič (urednik), Andreja Petrovčič (urednik), Kako spodbujati zaposlene : psihološki pristopi od A do Ž, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (531 str.)), ilustr., ISBN 978-961-06-0364-1, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/236/338/5657-1, DOI: 10.4312/9789610603641. [COBISS.SI-ID 25387779]
11. Diane Levy, Seveda te imava rada --- : sedaj pa pojdi v svojo sobo, Izola: Vita, 2020, 387 str., ilustr., ISBN 978-961-94285-5-9, ISBN 978-961-94285-6-6. [COBISS.SI-ID 305020160]
12. Tjaša Baškovč, Eva Brus, Katarina Habe, Špela Homan, Špela Knoll, Kaja Korošec, Tanja Nolimal, Veronika Rogelj, Sanja Smrekar, Polonca Štule, Katarina Habe (urednik), Marta Licardo (urednik), Oblikovanje čustev in vedenja z glasbo : priročnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, terapevte pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-237-4, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/388, DOI: 10.18690/978-961-286-237-4. [COBISS.SI-ID 96151809]


159.9(043.2) Psihologija.

13. Jaša Černe, Fenomenologija spontanega priklica : primerjava lažnih in verodostojnih spominov : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Černe], 2020, 156 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27905539]
14. Benjamin Fele, Pridobivanje in uporaba metaznanja za učinkovitejšo izbiro učnih primerov : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Fele], 2020, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6445/. [COBISS.SI-ID 29757699]


17 Etika.

15. Jorge Bucay, Demián Bucay, O starših in otrocih : kako ohranjati in poglabljati temeljne vezi, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 307 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5896-7. [COBISS.SI-ID 15508483]


311/314(043.2) Statistika kot znanost.

16. Zala Žežlina, Strah pred zamujanjem socialnih izkušenj pri mladih na prehodu v odraslost : diplomsko delo, Ljubljana: [Z. Žežlina], 2020, 35 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6357. [COBISS.SI-ID 26442499]


316 Sociologija.

17. Mirjam Počkar, Teme iz sociologije : učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2020, 184 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0299-8. [COBISS.SI-ID 22670595]
18. Renata Salecl, Človek človeku virus, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 79 str., Zbirka Ergo, ISBN 978-961-01-5949-0. [COBISS.SI-ID 21090051]


316(043.2) Sociologija.

19. Tjaša Leskovšek, Narodnostna identiteta narodnostno mešanih družin slovenskih izseljencev = National identity of nationally mixed families of Slovenian emigrants : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Leskovšek], 2020, 92 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6442/. [COBISS.SI-ID 29765635]
20. Eva Pintarič, Materinstvo kot svobodna izbira sodobne ženske : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Pintarič], 2020, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6387/. [COBISS.SI-ID 28023555]
21. Katarina Rupar, Brezdomne ženske na poti skozi institucije : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Rupar], 2020, 110 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6435/. [COBISS.SI-ID 29411331]
22. Eva Senica, Proces participacije mladih : dan brez telefona : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Senica], 2020, 58 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6394/. [COBISS.SI-ID 28117763]
23. Maša Toplak, Spolno občutljivo mladinsko delo z dekleti = Gender-sensitive youth work with girls : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Toplak], 2020, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6411/. [COBISS.SI-ID 28349187]


33(043.2) Gospodarstvo.

24. Andrej Lavrič, Vpliv osebnih in družbenih dejavnikov na individualno in družinsko prezadolženost : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Lavrič], 2018, 82 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6417. [COBISS.SI-ID 28602883]


34 Pravo.

25. Suzana Kraljić (urednik), Yener Ünver (urednik), Compendium of contemporary legal issues, 1st ed., Maribor: University of Maribor Press, 2019, ISBN 978-961-286-248-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/396, DOI: 10.18690/978-961-286-248-0. [COBISS.SI-ID 96301825]
26. Boštjan Slak (urednik), Danijela Frangež (urednik), Ponarejena zdravila v teoriji in praksi, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2019, ISBN 978-961-286-274-9, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/416, DOI: 10.18690/978-961-286-274-9. [COBISS.SI-ID 96808705]
27. Martina Repas (urednik, recenzent), Avtorska dela na univerzi : konferenčni zbornik, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, ISBN 978-961-286-115-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/278, DOI: 10.18690/978-961-286-115-5. [COBISS.SI-ID 93569537]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

28. Boris Aberšek, Andrej Flogie, Tehniško izobraževanje in inženirska pedagogika, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-229-9, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/389, DOI: 10.18690/978-961-286-229-9. [COBISS.SI-ID 96154625]
29. Laura Brand (avtor, ilustrator), Veseli dnevnik za čaroben in igriv vsakdan : preproste dejavnosti & kreativne ideje za otroke in starše, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2020, 198 str., ilustr., ISBN 978-961-94978-4-5. [COBISS.SI-ID 20637955]
30. Maja Pečar (urednik), Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract, Ljubljana: Faculty of Education, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (65 str.)), ISBN 978-961-253-263-5, http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 26935811]
31. Alenka Lipovec (urednik), Marjan Krašna (urednik), Igor Pesek (urednik), Izzivi in dileme osmišljene uporabe IKT pri pouku, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-257-2, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/402, DOI: 10.18690/978-961-286-257-2. [COBISS.SI-ID 96552193]
32. Katja Košir, Pedagoška psihologija za učitelje : izbrane teme = Educational psychology for teachers : selected topics, Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2017, ISBN 978-961-286-023-3, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/209, https://dk.um.si/Dokument.php?id=110785, DOI: 10.18690/978-961-286-023-3. [COBISS.SI-ID 91474433]
33. Mojca Peček, Irena Lesar, Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 255 str., ilustr., ISBN 978-961-253-261-1. [COBISS.SI-ID 22905347]
34. Andrej Pešec, Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok : priročnik za vzgojo, odnose in delo z mladimi, Boštanj: Društvo Znanje za življenje, 2020, 194 str., ISBN 978-961-94930-0-7. [COBISS.SI-ID 303381504]
35. Ana Mlekuž (urednik), Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija], Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (410 str.)), ilustr., Digitalna knjižnica, Dissertationes, 39, ISBN 978-961-270-324-0, ISBN 978-961-270-325-7, http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf, http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-325-7/index.html, DOI: 10.32320/978-961-270-324-0. [COBISS.SI-ID 26586627]
36. Edvard Protner (urednik), Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije, 1st ed., Maribor: University of Maribor Press, 2020, ISBN 978-961-286-320-3, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450, DOI: 10.18690/978-961-286-320-3. [COBISS.SI-ID 97898241]
37. Alenka Rot Vrhovec, Juhej, že berem! : bralna knjižica 1, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 107 str., ilustr., ISBN 978-961-01-3573-9. [COBISS.SI-ID 24389635]
38. Edvard Protner (urednik), Jernej Kovač (urednik), Marjan Krašna (urednik), Studies in pedagogy - traces of the past and future prospects : book of abstracts, 1st ed., Maribor: University of Maribor Press, 2018, ISBN 978-961-286-132-2, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/310, DOI: 10.18690/978-961-286-132-2. [COBISS.SI-ID 93892609]
39. Aleš Bučar-Ručman, Simon Slokan (avtor, urednik), Bećir Kečanović (avtor, urednik), Vinko Logaj (urednik), Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (232 str.), ilustr., ISBN 978-961-03-0515-6, https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Uporabna_Etika. [COBISS.SI-ID 21957891]
40. Milena Valenčič Zuljan, Jana Kalin, Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 232 str., ilustr., ISBN 978-961-253-262-8. [COBISS.SI-ID 22908419]
41. Alenka Lipovec (urednik), Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti : zbornik povzetkov, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-298-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/433, DOI: 10.18690/978-961-286-298-5. [COBISS.SI-ID 97214977]
42. Simona Kustec, Vinko Logaj, Milan Krek, Andrej Flogie, Polonca Truden-Dobrin, Milena Ivanuš-Grmek, Vinko Logaj (urednik), Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 : modeli in priporočila, Spletna izd., Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (99 str.)), graf. prikazi, ISBN 978-961-03-0517-0, http://www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf. [COBISS.SI-ID 23662339]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

43. Ajda Kolar, Izkustveno učenje otrok v naravnem okolju - učna pot : Rifnik z okolico = Children's experiential learning through nature - educational nature path : Rifnik and its surroundings : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kolar], 2020, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6363. [COBISS.SI-ID 26922755]
44. Alice Štampar, Socialnopedagoški pogled na ideje Ivana Illicha in njegovo kritiko šolstva v knjigi Deschooling society : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Štampar], 2020, 93 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6383. [COBISS.SI-ID 27929603]
45. Kasandra Štebe, Profesionalni razvoj učitelja biologije in gospodinjstva : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Štebe], 2020, 37 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6389. [COBISS.SI-ID 28089603]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

46. Maruša Centrih, Pogledi staršev na uvajanje otroka v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Centrih], 2020, V, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6440/. [COBISS.SI-ID 29772291]
47. Lucija Černe, Učinkovitost individualne vadbe za izboljšanje moči pri otroku s hipotonijo : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Černe], 2020, 28 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6425/. [COBISS.SI-ID 28860931]
48. Veronika Devetak, Spodbujanje komunikacije o pandemskih pravljicah pri predšolskih otrocih = Fostering preschool childrenʹs communication on pandemic tales : študija primera slikanic o Covidu-19 : a case study of picture books about Covid-19 : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Devetak], 2020, 94 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6360/. [COBISS.SI-ID 26453251]
49. Lala Frančeškin, Literarna analiza izbranih slikanic na osnovi kognitivne teorije : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Frančeškin], 2020, XI, 86 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6355/. [COBISS.SI-ID 26211075]
50. Simona Jakob, Sodelovanje s starši ob uvajanju otrok v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Jakob], 2020, 42 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6434. [COBISS.SI-ID 29394691]
51. Petra Janežič, Didaktične igrače v povezavi z gozdno pedagogiko pri otrocih, starih 2-4 leta : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Janežič], 2020, IX, 89 str., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6420/. [COBISS.SI-ID 28768515]
52. Ema Jensterle, Izkustveno učenje predšolskih otrok s pomočjo svetlobne table : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Jensterle], 2020, VI, 61 str., XXIV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6401/. [COBISS.SI-ID 28186627]
53. Matjaž Kolar, Model izkustvenega učenja o živalih, do katerih imamo pogosto predsodke : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kolar], 2020, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6421. [COBISS.SI-ID 28780291]
54. Urška Leskovec, Kakovostno in uspešno sodelovanje vrtca s starši : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Leskovec], 2020, 32 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6352/. [COBISS.SI-ID 26217987]
55. Špela Mihelčič, Učinki 3-tedenskega programa vadbe na gibalni razvoj deklice z zaostankom v razvoju : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Mihelčič], 2020, 52 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6376. [COBISS.SI-ID 27572739]
56. Liza Noč, Prostovoljstvo in vrtci v Gambiji : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Noč], 2020, 40 f., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6367. [COBISS.SI-ID 27314691]
57. Anja Ocepek, Preventivni trening predšolskih otrok s tveganjem za težave pri učenju matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Ocepek], 2020, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6444/. [COBISS.SI-ID 29758723]
58. Heda Poglajen, Pomen konjev in jahanja za predšolske otroke : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Poglajen], 2020, V f., 33 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6366. [COBISS.SI-ID 27314435]
59. Maruša Poklič, Program spodbujanja fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (4-6 let) = Phonological awareness programme for preschool children (aged 4-6) : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Poklič], 2020, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6362. [COBISS.SI-ID 26586371]
60. Katja Požun, Dejavnosti z rastlinami v predšolskem obdobju : pogled vzgojitelja : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Požun], 2020, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6368/. [COBISS.SI-ID 27313923]
61. Nina Rahija, Participacija otrok : naša niša je postala mavrično gnezdo : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Rahija], 2020, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6439. [COBISS.SI-ID 29788163]
62. Manca Rogelj, Primerjava vloge vzgojiteljice pri izvajanju določenih elementov dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Rogelj], 2020, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6358/. [COBISS.SI-ID 26448899]
63. Anja Sečnik, Pomen vzgojiteljeve rezilientnosti za njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Sečnik], 2020, 82 f., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6405/. [COBISS.SI-ID 28253955]
64. Nina Sernel, Spodbujanje natančnejšega naravoslovnega opazovanja in razvoj grafomotorike s pomočjo namizne igre v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Sernel], 2020, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6395/. [COBISS.SI-ID 28116483]
65. Eva Slak, Otroške predstave o vremenskih pojavih : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Slak], 2020, 29 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6399/. [COBISS.SI-ID 28150531]
66. Neža Šmigoc, Reprezentiranje reševanja besedilnih nalog pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šmigoc], 2020, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6430. [COBISS.SI-ID 29257219]
67. Urša Tomažič, Prepoznavanje in preprečevanje trpinčenja otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Tomažič], 2020, 67 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6369. [COBISS.SI-ID 27322883]
68. Katja Vrhovec, Možnosti uporabe tematsko-orientacijske poti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Vrhovec], 2020, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6364. [COBISS.SI-ID 26938627]
69. Karin Zakrajšek, Postopno uvajanje otrok v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Zakrajšek], 2020, VI, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6422/. [COBISS.SI-ID 28801027]
70. Irena Zupan, Zavedanje koncepta tiska pri otrocih, starih od 5 do 6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Zupan], 2020, 38 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6438. [COBISS.SI-ID 29756419]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

71. Dušan Vrščaj (avtor, fotograf), Jelka Strgar, Dorotea Hrvatin Kralj, Vinko Udir, Sabina Popit, Amand Papotnik, Opazujem, raziskujem, razmišljam 3. Delovni zvezek : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2009, 79 str., ilustr., Zakajček 3, ISBN 978-86-341-2942-7. [COBISS.SI-ID 243877120]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

72. Anja Hrovat, Pomen VJIU matrike za načrtovanje povezovanja matematike in angleščine v 2. in 3. razredu OŠ : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Hrovat], 2020, 156 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6418/. [COBISS.SI-ID 28744451]
73. Hana Hunjet, Sodobni pogoji vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Hunjet], 2020, 36 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6382/. [COBISS.SI-ID 28029443]
74. Katja Komplet, Poučevanje o Karantaniji in kmečkih uporih v petem razredu osnovne šole = Teaching fifth graders about Carantania and peasant revolts : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Komplet], 2020, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6397. [COBISS.SI-ID 28140803]
75. David Kristan, Adaptivni virtualni nasprotniki v izobraževalni igri : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Kristan], 2020, X, 28 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6423/. [COBISS.SI-ID 28848899]
76. Petra Lamprečnik, Profesionalni razvoj učiteljev kombiniranega pouka v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod in učnih oblik : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Lamprečnik], 2020, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6436/. [COBISS.SI-ID 29402627]
77. Tjaša Prodan, Učenje z vrstniško razlago pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Prodan], 2020, XI, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6400/. [COBISS.SI-ID 28166147]
78. Simona Stariha, Ustvarjalna klima in spodbujanje ustvarjalnosti v 3. in 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Stariha], 2020, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6446/. [COBISS.SI-ID 29756931]
79. Danuša Vižintin, Uvajanje pametnih telefonov v pedagoški proces v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Vižintin], 2020, VIII, 37 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6353/. [COBISS.SI-ID 26215939]


374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

80. Borut Mikulec, Ana Stanovnik Perčič, Professional development of adult educators and the role of the EU programme, Ljubljana: Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (25 str.)), ISBN 978-961-6628-59-4, ISBN 978-961-6628-60-0, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/Professional-development-of-adult-educators-and-the-role-of-the-EU-programme.pdf. [COBISS.SI-ID 302202880]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

81. Karen A. Erickson, David A. Koppenhaver, Comprehensive literacy for all : teaching students with significant disabilities to read and write, Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co., cop. 2020, XX, 241 str., ilustr., ISBN 978-1-59857-657-3. [COBISS.SI-ID 26588419]
82. James Christopher Law (urednik), Managing children with developmental language disorder : theory and practice across Europe and beyond, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, XVII, 532 str., ilustr., ISBN 978-1-138-31715-4, ISBN 978-1-138-31724-6. [COBISS.SI-ID 26510083]
83. Darlene Mannix, Life skills activities for special children, 2nd ed., San Francisco, CA: Jossey-Bass, cop. 2009, XIV, 383 str., ilustr., ISBN 978-0-470-25937-5. [COBISS.SI-ID 26590723]
84. Darja Sedej Rozman, Tomi Deutsch (sodelavec pri raziskavi), Leonida Zalokar (sodelavec pri raziskavi), Andrej Mihelčič (sodelavec pri raziskavi), Mojca Centrih (sodelavec pri raziskavi), Nadja Čobal (sodelavec pri raziskavi), Katjuša Nadižar Habjanič (sodelavec pri raziskavi), Polona Šoln Vrbinc (sodelavec pri raziskavi), Uvedba celostnega pedagoško-zdravstvenega modela obravnave otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami ali duševnimi boleznimi s pridruženim agresivnim vedenjem : končno poročilo o poskusu : šolska leta 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Spletna izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (53, XLV str.)), tabele, ISBN 978-961-03-0501-9, https://www.zrss.si/pdf/koncno_porocilo_uvedba_modela.pdf. [COBISS.SI-ID 20047363]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

85. Jelka Bračič, Trening reševanja nalog seštevanja in odštevanja z neznanim členom za učence s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Bračič], 2020, 147 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6426/. [COBISS.SI-ID 28878083]
86. Tjaša Čamernik, Javna ozaveščenost o jezikovnih motnjah v Sloveniji = Public awareness of developmental language disorders in Slovenia : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Čamernik], 2020, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6356. [COBISS.SI-ID 26302467]
87. Sara Danilovska, Prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije pri predšolskih otrocih = Identifying early signs of dyslexia in preschool children : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Danilovska], 2020, 64 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6441/. [COBISS.SI-ID 29767683]
88. Lea Koren, Trening pomoči pri matematiki za prvošolca s sopojavnimi motnjami : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Koren], 2020, 138 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6419/. [COBISS.SI-ID 28755203]
89. Lara Kos, Opolnomočenje in vključevanje staršev otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v šolsko okolje : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Kos], 2020, XIV, 132 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6393. [COBISS.SI-ID 28122883]
90. Nina Miklavčič, Subjektivna in objektivna ocena kakovosti življenja družine z otrokom z gibalno oviranostjo = Subjective and objective evaluation of the quality of life of the family with a child with mobility impairment : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Miklavčič], 2020, V, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6433/. [COBISS.SI-ID 29366275]
91. Urška Pijovnik, Dejavniki, ki vplivajo na pojav in uspeh zdravljenja otrok z vozliči : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Pijovnik], 2020, 94 str., [7] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6386/. [COBISS.SI-ID 28025347]
92. Maja Šantl, Učinkovitost skupinske obravnave razreda s težavami na socialnem in čustvenem področju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Šantl], 2020, 82, [8] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6378. [COBISS.SI-ID 27909379]
93. Ana Šuštar, Razvoj bralnega razumevanja po modelu "sodelovalnega strateškega branja" pri učenki z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Šuštar], 2020, 135 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6377. [COBISS.SI-ID 27876099]


378 Visoko šolstvo.

94. Alenka Flander, Manja Klemenčič, Sebastian Kočar, Academic profession in knowledge societies (APIKS) and the conditions of academic work in Slovenia : findings from the 2018 APIKS survey, Ljubljana: CMEPIUS - Centre for Mobility and EU programmes, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (164 str.)), tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-6628-65-5, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/APIKS_2020_ANG.pdf. [COBISS.SI-ID 20249347]
95. Alenka Flander, Manja Klemenčič, Sebastian Kočar, Akademski poklic v družbi znanja (APIKS) in pogoji za akademsko delo v Sloveniji : ugotovitve iz raziskave, izvedene leta 2018, Ljubljana: CMEPIUS, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (129 str.)), tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-6628-66-2, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/APIKS_2020_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 24892419]
96. Katarina Aškerc Veniger (urednik), Conference proceedings, Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2018, ISBN 978-961-6628-53-2, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2019/06/Conference-proceedings_IEQLT_March2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296495104]
97. Jan Kluge, Alexander Schnabl, Ekonomski učinki programa Erasmus+ na slovensko gospodarstvo : poročilo o raziskavi, Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([25] str.), ISBN 978-961-6628-57-0, ISBN 978-961-6628-58-7, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2019/12/Ekonomski-ucinki-programa-E-na-slovensko-gospodarstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 302199296]


39 Etnologija.

98. Alicja Fidowicz (urednik, prevajalec), Monika Kropej Telban (urednik), Milena Blažič (urednik), Biały wąż : baśnie i bajki słoweńskie, Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2020, 115 str., ilustr., ISBN 978-83-8064-821-0. [COBISS.SI-ID 25966595]
99. Mateja Gaber (urednik), Fenomen Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020, 216 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0356-6. [COBISS.SI-ID 21366019]
100. Mateja Gaber (urednik), Fenomen Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (216 str.)), ilustr., ISBN 978-961-06-0355-9, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/231/331/5371-1, DOI: 10.4312/9789610603559. [COBISS.SI-ID 21285891]
101. Monika Kropej Telban (urednik, avtor dodatnega besedila), Roberto Dapit (urednik), Stoji, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih znamenitostih, cerkvah in gradovih, Radovljica: Didakta, 2013, 79 str., ilustr., Zakladnica slovenskih pripovedi, ISBN 978-961-261-314-3. [COBISS.SI-ID 271808768]
102. Breda Podbrežnik Vukmir (urednik, avtor dodatnega besedila), Monika Kropej Telban (urednik, avtor dodatnega besedila), Sveti Coprijan : pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 456 str., ilustr., portret, ISBN 978-961-05-0449-8. [COBISS.SI-ID 17889795]


5 Naravoslovne vede

103. Brigita Ferčec, Matej Mencinger, Algebraične metode v dinamičnih sistemih, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 2018, ISBN 978-961-286-224-4, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73201, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/380, DOI: 10.18690/978-961-286-224-4. [COBISS.SI-ID 95814913]
104. Goran Iskrić, Terenske vaje iz fizikalnega dela naravoslovja : [poročilo], Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, [2019], 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29240579]
105. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Sonja Zajc (avtor, fotograf), Raziskujemo in gradimo 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2014, 119 str. [20] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 272266496]
106. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Sonja Zajc (avtor, fotograf), Raziskujemo in gradimo 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2015, 119 str., [20] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 278114560]
107. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Sonja Zajc (avtor, fotograf), Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2011, 110 str., 16 f. pril., [4] f. pril. z nalepkami, ilustr., Vedež 5, ISBN 978-86-341-3694-4. [COBISS.SI-ID 253806080]
108. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič, Sonja Zajc, Raziskujemo, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2007, 94, [3] str., ilustr., Vedež 5, ISBN 978-86-341-3693-7. [COBISS.SI-ID 231335424]
109. Darja Skribe-Dimec (avtor, fotograf), Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Raziskujemo in gradimo 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 289026816]
110. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2010, 103 str., ilustr., Vedež 4, ISBN 978-86-341-2949-6. [COBISS.SI-ID 249276928]
111. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2012, 103 str., ilustr., Vedež 4, ISBN 978-86-341-2949-6. [COBISS.SI-ID 260088320]
112. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2013, 103 str., ilustr., Vedež 4, ISBN 978-86-341-2949-6. [COBISS.SI-ID 265641728]
113. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič (avtor, fotograf), Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2004, 103 str., ilustr., Vedež 4, ISBN 86-341-2949-7. [COBISS.SI-ID 128481280]
114. Aleksandra Tepeh, Riste Škrekovski, Diskretna matematika, 1. izd., V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2018, ISBN 978-961-286-152-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/323, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70165, DOI: 10.18690/978-961-286-152-0. [COBISS.SI-ID 94296577]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

115. Neal Layton, Planet, v plastiko ujet, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2020, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-6864-44-2. [COBISS.SI-ID 301860864]
116. Jeanette Winter (avtor, ilustrator), Naša hiša gori : poziv Grete Thunberg k reševanju našega planeta, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2020, [40] str., ilustr., ISBN 978-961-6864-46-6. [COBISS.SI-ID 302191872]


51 Matematika.

117. Milan Ambrožič, Robert Repnik, Mitja Slavinec, Višja matematika v fiziki = Higher mathematics in physics, Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2017, ISBN 978-961-286-026-4, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/215, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65487, DOI: 10.18690/978-961-286-026-4. [COBISS.SI-ID 91540225]
118. Alenka Lipovec, Darja Antolin Drešar, Matematika v predšolskem obdobju, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-235-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/379, DOI: 10.18690/978-961-286-235-0. [COBISS.SI-ID 96146945]


51(043.2) Matematika.

119. Špela Frantar, Kotne funkcije in potenčne vrste : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Frantar], 2020, V, 21 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6381/. [COBISS.SI-ID 28020227]
120. Mija Lavrič, Matrične norme : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Lavrič], 2020, 20 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6407. [COBISS.SI-ID 28289795]
121. Nina Šere, Neodvisnostno število grafa : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Šere], 2020, VII, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6371. [COBISS.SI-ID 27336195]


53(043.2) Fizika.

122. Vida Jurečič, Didaktični pripomoček za poučevanje in preverjanje razumevanja koncepta energije = Didactic instrument to teach and assess the understanding of the concept of energy : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Jurečič], 2020, VI, 170 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6413/. [COBISS.SI-ID 28356611]
123. Urša Strenčan, Vsebina navor na državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Strenčan], 2020, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6443/. [COBISS.SI-ID 29761539]


54 Kemija.

124. Thomas R. Gilbert, Rein V. Kirss, Stacey Lowery Bretz, Natalie Foster, Chemistry : the science in context, 6th ed., New York: W. W. Norton & Company, cop. 2020, XXXII, 1130 str., APP-83, G-14, ANS-51, C-4, I-31, ilustr., ISBN 978-0-393-67403-3. [COBISS.SI-ID 28555267]
125. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik (avtor, fotograf), Katarina Senta Wissiak Grm (avtor, fotograf), Moja prva kemija 1 : samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020, 212, [2] str., ilustr., ISBN 978-961-7070-70-5. [COBISS.SI-ID 14001411]


54(043.2) Kemija.

126. Katarina Mlinarec, Baze podatkov pri pouku kemije v osnovni šoli = Databases in teaching and learning chemistry in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Mlinarec], 2020, IV, 56, [36] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6361. [COBISS.SI-ID 26483459]
127. Gašper Teran, Asociacije in odnos učencev osnovne šole do predmeta kemija = Elementary studentsʼ associations and attitudes towards chemistry : [diplomsko delo], Ljubljana: [G. Teran], 2020, VIII, 31 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6372/. [COBISS.SI-ID 27323139]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

128. Andraž Čarni, Pregled gozdnih združb Slovenije : učbenik za izbirni predmet za 2. in 3. letnik na dodiplomskem študiju Ekologija z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-290-9, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/430, DOI: 10.18690/978-961-286-290-9. [COBISS.SI-ID 97119489]
129. Janja Trček, Mikrobna biotehnologija : skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, ISBN 978-961-286-143-8, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/318. [COBISS.SI-ID 94145025]
130. Peter Trontelj (avtor, ilustrator), Biologija 3 : evolucija in znanstveno raziskovanje : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 197 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5356-6. [COBISS.SI-ID 22351107]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

131. Gaja Črnac, Stališča osnovnošolcev do kač ter njihova pripravljenost za varovanje kač : magistrsko delo, Ljubljana: [G. Črnac], 2020, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6396/. [COBISS.SI-ID 28134659]
132. Jožica Janežič, Optične lastnosti šotnega mahu : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Janežič], 2020, 21 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6391. [COBISS.SI-ID 28116227]
133. Nina Kalc, Uporaba pojmovnih zemljevidov za poučevanje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole = Concept maps at science lessons in the sixth grade of elementary school : magistrsko delo, Ilirska Bistrica: [N. Kalc], 2020, VI, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6380/. [COBISS.SI-ID 28013059]
134. Anja Križanič, Izzivi pri poučevanju evolucije človeka v 9. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Križanič], 2020, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6415/. [COBISS.SI-ID 28397571]


61 Medicina.

135. Anna Claybourne, Človeško telo, 1. natis, Kranj: Narava, 2020, 48 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-20-1. [COBISS.SI-ID 296103424]
136. Eloise Macgregor, Z znanjem nad viruse! : otroški vodnik do dobrega zdravja, 1. natis, Ljubljana: Hiša knjig, 2020, 24 str., ilustr., ISBN 978-961-94971-8-0. [COBISS.SI-ID 304701440]
137. Suzana Kraljić (urednik), Jelka Reberšek Gorišek (urednik), Vesna Rijavec (urednik), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija, Globalizacija medicine v 21. stoletju, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-246-6, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398, DOI: 10.18690/978-961-286-246-6. [COBISS.SI-ID 96320513]
138. Klavdija Čuček-Trifkovič (urednik), Ines Mlakar (urednik), 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019, Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019, 520 str., ilustr., ISBN 978-961-286-271-8, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414, DOI: 10.18690/978-961-286-271-8. [COBISS.SI-ID 96697345]
139. Ana Petelin (urednik), Zdravje delovno aktivne populacije = Health of the working-age population : proceedings, Koper: University of Primorska Press, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (168 str.)), ilustr., ISBN 978-961-293-015-8, ISBN 978-961-293-016-5, https://www.healthconference.fvz.upr.si/e_files/content/ZBORNIK%20prispevkov.pdf, https://www.healthconference.fvz.upr.si/o-konferenci.html, DOI: 10.26493/978-961-293-015-8. [COBISS.SI-ID 27363843]
140. Ana Petelin (urednik), Zdravje delovno aktivne populacije. Zbornik povzetkov z recenzijo : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [18. september 2020] = Health of the working-age population. Book of abstracts : [4th scientific and professional international conference, 18th September 2020], Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (211 str.)), ilustr., ISBN 978-961-293-017-2, ISBN 978-961-293-018-9, https://www.healthconference.fvz.upr.si/e_files/content/ZBORNIK%20povzetkov%20z%20recenzijo.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-017-2. [COBISS.SI-ID 27418115]


61(043.2) Medicina.

141. Nina Demšar, Primerjava rezultatov analize funkcijske magnetne resonance z različnimi programskimi orodji : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Demšar], 2020, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6390. [COBISS.SI-ID 28100355]
142. Anja Moškerc, Otrokovo pripovedovanje zgodbe z nevronskim odzivom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Moškerc], 2020, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6424/. [COBISS.SI-ID 28854787]
143. Maja Simnjanovski, Primerjava posrednih in neposrednih metod funkcionalne ocene vedenja pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju = Comparison between indirect and direct methods of functional behaviour assessment in adults with intellectual disability : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Simnjanovski], 2020, 86 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6406/. [COBISS.SI-ID 28265987]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

144. Sanja Rozman, Alenka Mlakar, Peklenska gugalnica : kako lahko postanete odvisni od hrane, seksualnosti, dela, iger na srečo, nakupovanja ter zadolževanja, sanjarjenja, in televizije, duhovnosti, odnosov --- in kako se tega rešite, Elektronska izd., Ljubljana: Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-95090-0-5, https://www.biblos.si/isbn/9789619509005. [COBISS.SI-ID 26520067]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

145. Anamarija Kejžar, Nika Jenko, Simona Nahtigal, Vsak dan znova : knjiga o demenci, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 274 str., ilustr., ISBN 978-961-261-556-7. [COBISS.SI-ID 25264899]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

146. Libby Deutsch, Vsakodnevna potovanja vsakdanjih reči : kako deluje naš svet - od telefonov do hrane in od pošte do kakca ---, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2020, 47 str., ilustr., ISBN 978-961-94978-0-7. [COBISS.SI-ID 304519680]
147. Andrej Žemva (urednik), Andrej Trost (urednik), ERK 2020, Portorož, Slovenija, 21.-22. september 2020, Zbornik devetindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2020 = Proceedings of the Twenty-ninth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2020, Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: = Slovenian Section IEEE, 2020, Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 29, ISSN 2591-0442, https://erk.fe.uni-lj.si/2020/ERK20.pdf. [COBISS.SI-ID 29272067]


62(075.2) Tehnika.U<cv>beniki.

148. Zoran Ren, Aleš Belšak, Zbirka nalog iz strojnih elementov. Del 1, Zbirka nalog, (Popravljena izd.), Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2012, II, 179 str., ilustr., ISBN 978-961-248-343-2. [COBISS.SI-ID 70149633]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

149. Martina Robačer, Tjaša Vukmanič, Franc Bavec, Martina Bavec, Koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, ISBN 978-961-286-124-7, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/303, DOI: 10.18690/978-961-286-124-7. [COBISS.SI-ID 94072833]
150. Andreja Primec, Pika Cvikl, Ana Grilc, Matic Jan Gradišnik, Dominik Klinc, Jure Markovič, Aljaž Močnik, Alja Nedelko, Nelej Potočnik, Mihael Močnik, Andreja Primec (urednik), Rad bi čebelaril : zbirka nasvetov za vse, ki se odločate za prvi panj, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, ISBN 978-961-286-194-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/359, DOI: 10.18690/978-961-286-194-0. [COBISS.SI-ID 95157249]


64 Gospodinjstvo.

151. Saša Femc Knaflič, Asja Štucin, Gospodinjstvo za vsak dan 6. [Učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 98 str., ilustr., ISBN 978-961-292-015-9. [COBISS.SI-ID 17032963]
152. Saša Femc Knaflič, Asja Štucin, Moja prva kuharska knjiga : zbirka receptov z dejavnostmi in posnetki za pouk gospodinjstva v 6. razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 46 str., ilustr., ISBN 978-961-292-016-6. [COBISS.SI-ID 21093891]
153. Darinka Gostenčnik, Sladice : učbenik za modul Sladice za izobraževalni program Slaščičar SPI, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2020, 455 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0345-2. [COBISS.SI-ID 22669827]
154. Katja Graumann, Marmelade in shranki : zaviti z ljubeznijo, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5876-9. [COBISS.SI-ID 304120064]


64(043.2) Gospodinjstvo.

155. Sebastjan Kovač, Odnos osnovnošolcev do hitre mode : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kovač], 2020, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6428/. [COBISS.SI-ID 29059587]
156. Lara Maček, Gibalne didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva = Movement didactic games in home economics lessons : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Maček], 2020, 51 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6375. [COBISS.SI-ID 27530243]
157. Anja Malovrh, Vključenost učencev v šolski vrt in prehranjevalne navade : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Malovrh], 2020, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6359/. [COBISS.SI-ID 26449667]
158. Damjana Njivar, Mnenje učencev o projektnem učnem delu podprtim z uporabo sodobne IKT pri gospodinjstvu : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Njivar], 2020, XVI, 38 str., [6] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6398/. [COBISS.SI-ID 28144387]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

159. Milan Ajduković, Tatu : zgodovina in razvoj : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Ajduković], 2020, II, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6409/. [COBISS.SI-ID 28290819]
160. Gašper Mihelič, Otroški likovni razvoj pod drobnogledom : magistrsko delo, Ljubljana: [G. Mihelič], 2020, 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28292867]
161. Satya Pene, Keramika kot medij v sodobni umetnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Pene], 2020, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6416/. [COBISS.SI-ID 28411395]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

162. Barbara Pavlakovič (urednik), Vladimir Čeligoj (urednik), Zoran Ožbolt (urednik), Marko Koščak (urednik), Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju : II. faza, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-261-9, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/405, DOI: 10.18690/978-961-286-261-9. [COBISS.SI-ID 96556033]
163. Andreja Benko, Helena Seražin (urednik), V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 278 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 304614144]
164. Metka Sitar (urednik), Nataša Šprah (urednik), Vila Tomšičeva : prostorsko-arhitekturne rešitve, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (65 str.)), ilustr., ISBN 978-961-286-313-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/443, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75593, DOI: 10.18690/978-961-286-313-5. [COBISS.SI-ID 97672449]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

165. Matejka Javornik, Papirnato cvetje : umetnost izdelovanja papirnatega cvetja, Ljubljana: Kmečki glas, 2020, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-203-510-5. [COBISS.SI-ID 24416771]
166. Bea Tomšič Amon, Milček Komelj, Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-01-1328-7. [COBISS.SI-ID 18401027]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

167. Špela Jeglič, Eko razmislek v grafičnem ustvarjanju : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Jeglič], 2020, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6388. [COBISS.SI-ID 28093955]
168. Eva Jeraj, Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost = Teachersʹ experience with the inclusion of ceramics in fine arts class : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Jeraj], 2020, VI, 59 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6412/. [COBISS.SI-ID 28353027]
169. Lea Koren, Lakota, grafično delo Vena Pilona : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Koren], 2020, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6414. [COBISS.SI-ID 28364291]
170. Tina Krajnc, Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja = An illustrated collection of mystical reatures in folktales of the Kozjansko and Obsotelje region : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Krajnc], 2020, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6370/. [COBISS.SI-ID 27327491]
171. Julija Leben, Zbiranje in izbiranje v likovnem prostoru = Collecting and selecting in art space : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Leben], 2020, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6365. [COBISS.SI-ID 26934531]
172. Anja Najvirt, Tina Dobrajc : SHE(EP) : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Najvirt], 2020, 36 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6408/. [COBISS.SI-ID 28293635]
173. Leya Repovš, Skrinjica za dragocenosti v Egipčanski sobi na gradu Snežnik : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Repovš], 2020, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6385/. [COBISS.SI-ID 28030723]
174. Isabella Clara Riley, Lastnosti kakovostne pripovedne ilustracije = The attributes of quality narrative illustrations : diplomsko delo, Ljubljana: [I.C. Riley], 2020, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6374. [COBISS.SI-ID 27521283]


77(043.2) Fotografija.

175. Zala Simčič, Fotografija v okoljski umetnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [Z. Simčič], 2020, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6431/. [COBISS.SI-ID 29275139]


78 Glasba.

176. Darja Koter, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let : 1939-2019, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Akademija za glasbo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (335 str.)), ilustr., Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-06-0367-2, ISSN 2350-6350, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/234/334/5396-1, DOI: 10.4312/9789610603672. [COBISS.SI-ID 25833475]


79 Zabava. Igre. Šport

177. Nataša Bucik, Igrajmo se skupaj!, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5922-3. [COBISS.SI-ID 22630403]
178. Ann-Catherine Sullivan, Deconstructing roadblocks to quality physical education, Delhi: Indo American Books, 2018, XII, 205 str., ilustr., ISBN 93-82661-78-6. [COBISS.SI-ID 1870826]


796 Šport. Športne igre

179. Miha Marič, Robert Leskovar, Patrik Arh, Nejc Donaval, Tinkara Kozovinc, Sara Kremsar, Manca Kutnjak, Katja Marolt, Katja Pintarič, Monika Ribič, Aljaž Šenica, Tine Šket, Janez Dekleva, Ana Lambić, Goran Vukovič, Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (V, 660 str.)), ISBN 978-961-286-363-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484, DOI: 10.18690/978-961-286-363-0. [COBISS.SI-ID 20110595]


796(043.2) šport.športne igre.

180. Barbara Tomšič, Plezanje kot elementarni gibalni vzorec učencev, starih od 8 do 11 let : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Tomšič], 2020, XI, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6354/. [COBISS.SI-ID 26212867]


81 Jezikoslovje

181. Polona Vičič (urednik), Nataša Gajšt (urednik), Alenka Plos (urednik), International Language Conference on "The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures", 20. and 21. September 2018, Celje, Slovenia, Conference proceedings, 1st ed., Maribor: University Press; [Celje]: Faculty of Logistics, cop. 2019, ISBN 978-961-286-252-7, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/399, DOI: 10.18690/978-961-286-252-7. [COBISS.SI-ID 96329729]
182. Darinka Sikošek, Stoleten strukturni razvoj definicij kemijskih terminov, zajetih v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, ISBN 978-961-286-227-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/384, DOI: 10.18690/978-961-286-227-5. [COBISS.SI-ID 96263681]


81(043.2) Jezikoslovje.

183. Jelka Čadež, Sistematično opismenjevanje učencev 3. razreda v angleškem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Čadež], 2020, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6379/. [COBISS.SI-ID 27993091]


811.111 Angleščina.

184. Gianfranco Conti, Steve Smith, Breaking the sound barrier : teaching language learners how to listen, [S. l.]: [S. n.] ;, cop. 2019, X, 252 str., ilustr., ISBN 978-1-0969-7388-1. [COBISS.SI-ID 26596611]
185. Janet Enever, Policy and politics in global primary English, Oxford: Oxford University Press, 2018, 196 str., Oxford applied linguistics, ISBN 978-0-19-420054-7. [COBISS.SI-ID 26521347]
186. Sandie Mourão, Gail Ellis, Teaching English to pre-primary children, 1st ed., Stuttgart: Delta Publishing, 2020, 251 str., ilustr., Delta Teacher Development Series, ISBN 978-3-12-501399-5. [COBISS.SI-ID 26516483]
187. Sabina Mulej, Bridging borders : English for students of civil engineering, 1st ed., Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, 2019, II, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-286-232-9, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/382, DOI: 10.18690/978-961-286-232-9. [COBISS.SI-ID 95980033]


811.111(043.2) Angleščina.

188. Julija Barle, Katja Hudolin, Katja Žlebir, Analiza digitalnih spretnosti učencev 6. razredov in uvajanje računalniško podprtega preverjanja znanja angleščine v osnovne šole = The analysis of year 6 studentsʹ digital competence and the implementation of computer-assisted Eglish language assessment into the primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Barle, K. Hudolin, K. Žlebir], 2020, 215 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6392/. [COBISS.SI-ID 28120067]


811.112.2 Nemščina.

189. Alja Lipavic Oštir (avtor, ilustrator), Grundlagen der Semantik, 1. Ausg., Maribor: University of Maribor Press, 2019, ISBN 978-961-286-258-9, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/403, DOI: 10.18690/978-961-286-258-9. [COBISS.SI-ID 96947457]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

190. Iztok Kosem, Mojca Stritar Kučuk, Sara Može, Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt, Tadeja Rozman, Analiza jezikovnih težav učencev : korpusni pristop, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (132 str.)), ilustr., Zbirka Sporazumevanje, ISBN 978-961-06-0353-5, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/229/329/5311-1. [COBISS.SI-ID 21024771]
191. Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar Kučuk, Iztok Kosem, Empirični pogled na pouk slovenskega jezika, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (183 str.)), ilustr., Zbirka Sporazumevanje, ISBN 978-961-06-0351-1, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/227/327/5303-1, DOI: 10.4312/9789610603511. [COBISS.SI-ID 20980995]
192. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Na pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 2 zv. (124; 113 str.), ilustr., ISBN 978-961-292-028-9. [COBISS.SI-ID 18527747]
193. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Na pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-292-029-6. [COBISS.SI-ID 18528003]
194. Kaja Dobrovoljc, Natalija Ulčnik (urednik), Slovenščina na dlani 1, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, ISBN 978-961-286-164-3, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341, DOI: 10.18690/978-961-286-164-3. [COBISS.SI-ID 94682369]
195. Mojca Jerala-Bedenk, Natalija Ulčnik (urednik, lektor, avtor povzetka), Slovenščina na dlani 2, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Pedagoška fakulteta, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (156 str.)), ISBN 978-961-286-319-7, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447, DOI: 10.18690/978-961-286-319-7. [COBISS.SI-ID 97578753]
financer: Projekt Slovenščina na dlani (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA). Sofinancerja Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


82 Književnost nasploh.

196. Rocio Bonilla (avtor, ilustrator), Moj prijatelj z drugega planeta, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, [41] str., ilustr., ISBN 978-961-278-487-4. [COBISS.SI-ID 304092928]
197. Federico García Lorca, Duende : igra in teorija, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2020, 75 str., Zbirka Knjižnica sežganih knjig, ISBN 978-961-274-327-7. [COBISS.SI-ID 25647107]
198. Rosie Kugli, Marijana Pleše, Hoja po robu : [mladinski roman], Ljubljana: Forma 7, 2020, 272 str., ISBN 978-961-7000-34-4. [COBISS.SI-ID 304196864]
199. Mina Lystad, Luzerka, 1. izd., Dob: Miš, 2020, 184 str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-272-420-7. [COBISS.SI-ID 22899459]
200. Heather Morris, Cilkina pot, 1. izd., Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020, 413, [31] str., ISBN 978-961-94906-6-2, ISBN 978-961-94906-7-9. [COBISS.SI-ID 304398336]
201. Gideon Samson, Dnevi na otoku, 1. izd., Dob: Miš, 2020, 199 str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-272-422-1. [COBISS.SI-ID 23719939]
202. Toon Tellegen, Jež in samotni občutek, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5808-0. [COBISS.SI-ID 21473795]


821.111 Angleška književnost.

203. Julia Donaldson, Zog, 1. natis z dodanim DVD-jem, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [31] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5802-8. [COBISS.SI-ID 304149248]
204. Patrice Karst (avtor, avtor dodatnega besedila), Nevidna nit, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, [40] str., ilustr., ISBN 978-961-6864-47-3. [COBISS.SI-ID 302406656]
205. Lucy Rowland, Vitez reče NE, 1. izd., Dob: Miš, 2020, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-272-378-1. [COBISS.SI-ID 302136320]
206. David Walliams, Vsi ti brezupno obupni učitelji, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 304 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5760-1. [COBISS.SI-ID 303972096]


821.111(73) Ameriška književnost.

207. Sylvia Plath, Ljubezenska pesem norega dekleta : zgodnje vrtnice poezije, Dopolnjena izd., Ljubljana: Sanje, 2020, 122 str., Zbirka Hiša pesmi, ISBN 978-961-274-585-1. [COBISS.SI-ID 298485504]
208. Celia Thaxter, Dogodivščine male miške, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [15] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 463, ISBN 978-961-01-5957-5. [COBISS.SI-ID 19104771]


821.111(94) Avstralska književnost.

209. Idan Ben-Barak, Aaa! V tebi je okostnjak!, 1. izd., Dob: Miš, 2020, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-272-418-4. [COBISS.SI-ID 22100995]


821.112.2 Nemška književnost.

210. Kai Lüftner, Za vedno, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5958-2. [COBISS.SI-ID 20690435]


821.133.1 Francoska književnost.

211. Anna Gavalda, 35 kil upanja, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 113 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5783-0. [COBISS.SI-ID 304593920]
212. Christine Naumann-Villemin, Knjiga, ki ni marala otrok, Ljubljana: Družina, 2020, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-04-0623-5. [COBISS.SI-ID 303114752]


821.163.6 Slovenska književnost.

213. Kozma Ahačič, Kozmologija : eseji 2018-2020, Novo mesto: Goga, 2020, 197 str., ISBN 978-961-277-248-2. [COBISS.SI-ID 98117377]
214. Cvetka Bevc, Modri med, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-278-488-1. [COBISS.SI-ID 304144896]
215. France Bevk, Lukec in njegov škorec ; Pestrna, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 205 str., ilustr., Knjižnica Sinjega galeba, 349, ISBN 978-961-01-5933-9. [COBISS.SI-ID 304032256]
216. Andrej Blatnik, Nezbrano delo : majhni premisleki, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020, 277 str., Zbirka Novi pristopi, 77, ISBN 978-961-7017-63-2. [COBISS.SI-ID 16063747]
217. Mate Dolenc, Kako dolg je čas, 2. natis, Ljubljana: Beletrina, 2020, 204 str., ilustr., ISBN 978-961-284-540-7. [COBISS.SI-ID 23929603]
218. Jožica Jožef-Beg (urednik), Drzni iskalci skrivnosti : literarni natečaj, Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2020, 152 str., ilustr., Zbornik Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine, 5, ISBN 978-961-94719-2-0. [COBISS.SI-ID 16862723]
219. Mojca Karnet, Urška Kerin, Nastja Spasković, Tjaša Brinovec Obolnar, Igrišče zgodb : moj dnevnik branja v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-271-650-9. [COBISS.SI-ID 15301891]
220. Alma M. Karlin, Jerneja Jezernik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Daljna ženska : tragična zgodba Franka van Halna : iz avtoričine zapuščine v Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani Ms 1872, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, 196 str., ilustr., ISBN 978-961-278-495-9. [COBISS.SI-ID 20538115]
221. Igor Karlovšek, Na svidenje, Lara, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2020, 211 str., Zbirka Z(o)renja+, ISBN 978-961-272-392-7. [COBISS.SI-ID 304446464]
222. Manica Klenovšek Musil (avtor, ilustrator), Tri muce in zmaj, 1. natis, Maribor: Pivec, 2020, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-6817-84-4. [COBISS.SI-ID 98300673]
223. Ana Koritnik, Miška Frančiška gre v šolo = Little mouse Frannie goes to school, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-489-8. [COBISS.SI-ID 304209408]
224. Tanja Mastnak, Alternativni ukrep, 1. izd., Dob: Miš, 2020, 185 str., Zbirka Z(o)renja+, ISBN 978-961-272-397-2. [COBISS.SI-ID 13131779]
225. Edi Mavrič, Povodni mož in roža ljubezni, Gornji Grad: samozal., 2007, 33 str., ilustr., ISBN 978-961-245-375-6. [COBISS.SI-ID 235444736]
226. Jana Milčinski, Zgodba o levu, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [15] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 464, ISBN 978-961-01-5790-8. [COBISS.SI-ID 19102979]
227. Tone Partljič, Deklica in general : general Maister, 2. dopolnjena izd., Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2018, [42] str., ilustr., Zbirka Znameniti Slovenci, ISBN 978-961-6585-94-1. [COBISS.SI-ID 94962177]
nagrada: Nominacija za desetnico 2014
228. Tone Partljič, O Ivanu in Ani ; Ivan Cankar, 1. izd., Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2013, [25] str., ilustr., Zbirka Znameniti Slovenci, ISBN 978-961-6585-65-1. [COBISS.SI-ID 75920641]
229. Tone Partljič, Škrlatne vile napoved : France Prešeren, 1. izd., Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2016, [25] str., ilustr., Zbirka Znameniti Slovenci, ISBN 978-961-6585-81-1. [COBISS.SI-ID 84924673]
230. Slavko Pregl, O fantu, ki je lepo pozdravljal, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [19] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5806-6. [COBISS.SI-ID 20658691]
231. Polona Rodič, Sestradana, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, 102 str., ilustr., ISBN 978-961-278-485-0. [COBISS.SI-ID 303997440]
232. Simona Semenič, Skrivno društvo KRVZ, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 309 str., ilustr., Modra ptica, ISBN 978-961-01-5931-5. [COBISS.SI-ID 304595456]
nagrada: Nagrada Modra ptica, 2020
233. Dragica Haramija (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenia's best for young readers, Gift ed., Ljubljana: Slovene Writers' Association, 2020, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-6995-63-4. [COBISS.SI-ID 98273281]
234. Cvetka Sokolov, Reči, ki jih ne razumem, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2020, 167 str., ilustr., Zbirka Prva z(o)renja, ISBN 978-961-272-400-9. [COBISS.SI-ID 13258499]
235. Matjaž Ščurek, Klovnov svet, Ljubljana: Buča; Dobrovo: samozal. M. Ščurek, 2016, 41 str., ilustr., ISBN 978-961-6704-58-8. [COBISS.SI-ID 284811008]
236. Bina Štampe Žmavc, Kino z muco Ino : zaljubljena krimi-mijav-ka, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-278-480-5. [COBISS.SI-ID 303562496]
237. Anja Štefan (avtor, prevajalec), Tunes from mousedale dunes, 1st print, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5625-3. [COBISS.SI-ID 304034816]
nagrada: Nagrada Večernica 2018 za najboljše slovensko izvirno otroško in mladinsko delo; Levstikova nagrada 2019; Priznanje Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2018; Priznanje Zlata hruška 2018
238. Ilka Vašte, Nove pravljice, Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2020, 88 str., ilustr., Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, ISBN 978-961-94719-3-7. [COBISS.SI-ID 26253315]
239. Ula Vesel, Dnevnik namišljene resničnosti : v vrtincu odraščanja, 1. izd., Ljubljana: Popr, 2020, 127 str., ISBN 978-961-288-253-2. [COBISS.SI-ID 293659136]
240. Dane Zajc, Jerneja Katona (urednik, avtor dodatnega besedila), Aleš Šteger (urednik), V besedah, Ljubljana: Beletrina, 2020, 463 str., ilustr., avtorj. sl., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-632-9. [COBISS.SI-ID 23879427]


821.163.6(043.2) Slovenska književnost.

241. Maja Čičerov, Obravnava izbranih del Franceta Bevka v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Čičerov], 2020, 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30025219]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

242. Vladimir Drozg (urednik), Uroš Horvat (urednik), Eva Konečnik Kotnik (urednik), Geografije Podravja, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, Prostori, ISBN 978-961-286-074-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/262, DOI: 10.18690/978-961-286-074-5. [COBISS.SI-ID 92890881]
243. Uroš Horvat, Prebivalstvo Maribora : razvoj in demografske značilnosti, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, 156 str., Zbirka Prostori, ISBN 978-961-286-263-3, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/407, DOI: 10.18690/978-961-286-263-3. [COBISS.SI-ID 96581889]
244. Ana Vovk Korže, Sara Repolusk, Nika Kelc, Kristina Pečovnik, Žan Hozjan, Vito Lavrenčič, Janez Flis, Zala Virant, Anja Pušenjak, Iztok Zagorc, Ana Vovk Korže (urednik, avtor dodatnega besedila), Od Maribora do Bele krajine : priročnik za terensko spoznavanje Slovenije, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, ISBN 978-961-286-136-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/314, DOI: 10.18690/978-961-286-136-0. [COBISS.SI-ID 93948417]


93 Zgodovina.

245. Danijela Trškan, Danijela Trškan (urednik, recenzent), Špela Bezjak (urednik, recenzent), Archaeological heritage and education : an international perspective on history education, 1st ed., Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO, 2020, 439 str., ilustr., ISBN 978-961-93589-8-6, http://oddelki.ff.uni-lj.si/zgodovin/DANIJELA/DIDAKTIKAZGODOVINE/_private/UNESCO2/Archaeologicalheritage.pdf. [COBISS.SI-ID 17303299]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

246. Vilma Brodnik, Gregor Antoličič, Dragica Babič, Špela Frantar, Zgodovina 3 : dolgo 19. stoletje : učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 319 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5578-2. [COBISS.SI-ID 22912259]
financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklostiNaslovno kazalo

Avtorsko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 29. 9. 2020