COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSOKTOBER 2020

Vsebina
0 Splošno.

1. Sonja Merljak, Literarno novinarstvo : pojav in raba sodobne pripovedne novinarske vrste v ZDA in Sloveniji, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2008, 128 str., ISBN 978-961-241-237-1. [COBISS.SI-ID 238308608]
2. Brian Paltridge, Sue Starfield, Thesis and dissertation writing in a second language : a handbook for students and their supervisors, 2nd ed., New York: Routledge, cop. 2019, 236 str., ilustr., ISBN 978-1-138-04869-0, ISBN 978-1-138-04870-6. [COBISS.SI-ID 31180291]


004 Računalništvo.

3. Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan, E-izobraževanje za digitalno družbo, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2020, VII, 397 str., ilustr., ISBN 978-961-6851-96-1. [COBISS.SI-ID 28267779]
4. Simon Horvat, Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij : učbenik za modul Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij za program Tehnik računalništva in za modul Razvoj spletnih aplikacij za program Tehnik računalništva - PTI, 1. izd., Maribor: Pivec, 2020, 250 str., ilustr., ISBN 978-961-7103-12-0. [COBISS.SI-ID 25215491]
5. Marjan Jenko, Osnove programskega inženirstva, C, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014, ISBN 978-961-6536-80-6, http://www2.arnes.si/~mjenko9/OPI-C/OPI-C.pdf. [COBISS.SI-ID 276199168]
6. Janko Slavič, Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017, ISBN 978-961-6980-45-6, https://github.com/jankoslavic/pypinm/raw/master/pdf/Programiranje%20in%20numeri%C4%8Dne%20metode%20v%20ekosistemu%20Pythona%20-%20november%202017.pdf. [COBISS.SI-ID 292743168]


1 Filozofija.

7. Simone de Beauvoir, Etika dvoumnosti, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014, 232 str., Filozofska zbirka Aut, 72, ISBN 978-961-6894-39-5. [COBISS.SI-ID 274435584]
8. Steven Galt Crowell, Husserl, Heidegger, and the space of meaning : paths toward transcendental phenomenology, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2001, XVIII, 323 str., Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy, ISBN 0-8101-1804-1, ISBN 0-8101-1805-X. [COBISS.SI-ID 33087235]
9. Jacques Derrida, Šibolet ; Ovni, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2020, 227 str., Zbirka Aut, 86, ISBN 978-961-7054-21-7. [COBISS.SI-ID 303326208]
10. Ezequiel A. Di Paolo, Elena Clare Cuffari, Hanne De Jaegher, Linguistic bodies : the continuity between life and language, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, cop. 2018, XII, 414 str., ilustr., ISBN 978-0-262-03816-4. [COBISS.SI-ID 33097987]
11. Erich Fromm, Beg pred svobodo, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2020, 309 str., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-74-5. [COBISS.SI-ID 24071171]
12. Eugene T. Gendlin, Experiencing and the creation of meaning : a philosophical and psychological approach to the subjective, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1997, cop. 1962, XXIX, 302 str., Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy, ISBN 978-0-8101-1427-2. [COBISS.SI-ID 33079555]
13. Martin Heidegger, O stvari mišljenja, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 142 str., Filozofska knjižnica, 48 [i. e.] 68, ISBN 978-961-213-321-4, ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 304165120]
14. Martin Heidegger, Primož Repar (odgovorni urednik), Aleš Košar (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Dean Komel (avtor dodatnega besedila, urednik), O umetnosti, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015, 350 str., fotogr., Filozofska zbirka Aut, 78, ISBN 978-961-6894-77-7. [COBISS.SI-ID 282764288]
15. Karl Marx, Friedrich Engels, Komunistični manifest, Ljubljana: Sanje, 2009, 143 str., ISBN 978-961-6767-37-8, ISBN 978-961-9253-37-3. [COBISS.SI-ID 246695168]
16. Maurice Merleau-Ponty, Adventures of the dialectic, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, cop. 1973, XXIX, 237 str., Northwestern University studies in phenomenology & existential philosophy, ISBN 0-8101-0596-9, ISBN 0-8101-0404-0, ISBN 978-0-8101-0596-6. [COBISS.SI-ID 33100803]
17. Maurice Merleau-Ponty, Dominique Séglard (urednik), Nature : course notes from the Collège de France, Evanston: Northwestern University Press, cop. 2003, XX, 313 str., ilustr., Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy, ISBN 0-8101-1445-3, ISBN 978-0-8101-1445-6, ISBN 0-8101-1446-1, ISBN 978-0-8101-1446-3. [COBISS.SI-ID 2269139]
18. Maurice Merleau-Ponty, The sensible world and the world of expression : course notes from the Collège de France, 1953, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, cop. 2020, LIII, 260 str., Northwestern University Studies in phenomenology and existential philosophy, ISBN 978-0-8101-4142-1, ISBN 978-0-8101-4143-8. [COBISS.SI-ID 33069827]
19. Graham Priest, One : being an investigation into the unity of reality and of its parts, including the singular object which is nothingness, Oxford; New York: Oxford University Press, 2016, XXVIII, 252 str., graf. prikazi, ISBN 978-0-19-877694-9, ISBN 978-0-19-968825-8. [COBISS.SI-ID 41473069]
20. Primož Repar (urednik, prevajalec), Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard], Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard: = Central European Research Institute, 2019, 148 str., ilustr., Zbirka Revija v reviji, 15, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, ISBN 978-961-7054-20-0. [COBISS.SI-ID 303325952]
21. Barbara Vogrinec, Pomagala bi filozofija, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2020, 74 str., Posebne izdaje, 56, ISBN 978-961-7054-25-5. [COBISS.SI-ID 22553859]
22. Alfred North Whitehead, Adventures of ideas, 1st Free Press pbk. ed., New York: Free Press, 1967, cop. 1933, X, 307 str., Free Press paperback, 93517, ISBN 0-02-935170-7, ISBN 978-0-02-935170-3. [COBISS.SI-ID 33092867]
23. Alfred North Whitehead, Modes of thought, 1st Free Press pbk. ed., New York: Free Press, cop. 1968, IX, 179 str., A Free Press paperback, 93521, ISBN 0-02-935210-X, ISBN 978-0-02-935210-6. [COBISS.SI-ID 33091843]


159.9 Psihologija.

24. Claudia Croos-Müller, Vse v redu : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri obremenitvah, travmah in podobnih težavah, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-278-500-0. [COBISS.SI-ID 23306243]
25. Marko Iršič, Mediacija, 2. dopolnjena izd., Ljubljana: Zavod Rakmo, 2020, 420 str., ilustr., ISBN 978-961-7057-09-6. [COBISS.SI-ID 305121024]
26. Aljaž Jelenko, Skrivam, torej sem : življenjski nauki pacientov slavnih terapevtov in drugih znanih oseb s psihičnimi težavami, Brežice: Primus, 2020, 119 str., Zbirka Avtorji, ISBN 978-961-7090-48-2. [COBISS.SI-ID 12878083]
27. Jesper Juul, Še vedno se ljubiva : postavite partnerski odnos na prvo mesto, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 191 str., ISBN 978-961-261-533-8. [COBISS.SI-ID 304801024]
28. Melita Kuhar, Iskreno o osebni rasti, Brežice: Primus, 2020, 168 str., Zbirka Na kavču v Svetovalnici, ISBN 978-961-7090-18-5. [COBISS.SI-ID 303071488]
29. Monika Matschnig, Trema : takojšnja pomoč pri tremi, nenadni blokadi spomina in drugih nevšečnostih, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, 42 str., ilustr., ISBN 978-961-278-501-7. [COBISS.SI-ID 23784451]
30. Esther Perel, Eros v ujetništvu : obujanje erotične inteligence, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 232 str., Zbirka Esenca, ISBN 978-961-01-5899-8. [COBISS.SI-ID 304864000]
31. Boris Vene, Nikola Grubiša, Iz dnevnika novodobnega milijonarja --- ali Bogastvo je v nas, Ljubljana: Inisa, 2004, 366 str., ilustr., Zbirka Divine touch publishing, ISBN 961-91420-0-4. [COBISS.SI-ID 214832896]
32. Vita Poštuvan (urednik, avtor dodatnega besedila), Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja : izbrane teme za psihologe in njim sorodne poklice, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-6832-81-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-17-6.pdf, DOI: 10.26493/978-961-6963-17-6. [COBISS.SI-ID 13992195]


159.9(043.2) Psihologija.

33. Jar Žiga Marušič, Odnosna in vsebinska naravnanosti pri udejanjanju znanja, mišljenju in komuniciranju : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Ž. Marušič], 2020, 125 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6475/. [COBISS.SI-ID 32024323]


16 Logika

34. Martin Heidegger, Introduction to phenomenological research, Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, cop. 2005, XIV, 252 str., Studies in continental thought, ISBN 0-253-34570-7, ISBN 978-0-253-34570-7. [COBISS.SI-ID 33138691]
35. Urban Kordeš, Uvod v prvoosebno raziskovanje : študijsko gradivo za predmet Prvoosebno raziskovanje za študente 1. letnika študijskega programa Kognitivna znanost, Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (28 str.)), ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6471/. [COBISS.SI-ID 31778307]


316 Sociologija.

36. Pierre Bourdieu, Praktični razlogi : o teoriji delovanja, Ljubljana: Krtina, 2019, 193 str., ilustr., Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-122-5, ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 303312128]
37. Malcolm Gladwell, Pogovarjanje z neznanci : kaj moramo vedeti o ljudeh, ki jih ne poznamo, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2020, 391 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-64-6. [COBISS.SI-ID 304250112]
38. Yuval Noah Harari, 21 nasvetov za 21. stoletje : [priročnik], 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 358 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5943-8. [COBISS.SI-ID 304964608]
39. Hui Wang, Kratko kitajsko stoletje, Ljubljana: Studia humanitatis, 2019, 386 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-93-8. [COBISS.SI-ID 303789568]


316(043.2) Sociologija.

40. Maruša Narat, Avtostop kot protiutež glavnemu družbenemu toku : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Narat], 2020, 106 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6489/. [COBISS.SI-ID 32709123]


33 Gospodarstvo

41. Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter, Kvadrant denarnega toka : priročnik bogatega očka, ki vas popelje v finančno svobodo, Ljubljana: Lisac & Lisac, 2002, 264 str., ilustr, ISBN 961-6312-25-1. [COBISS.SI-ID 115712768]
42. Boris Vene, Uživaj življenje --- in postal boš bogat : kako pritegniti in zadržati oboje - srečo in denar!, Ponatis, Bled: Phantom, 2005, 200 str., ISBN 961-90794-7-7. [COBISS.SI-ID 222010624]


34 Pravo.

43. Lija L. Miljavec, E-zlorabe otrok in mladostnikov : priročnik, ki predstavi razsežnosti zlorab otrok in mladostnikov na spletu ter ponudi smernice za ukrepanje, 1. ponatis, Ljubljana: Prijavna točka Spletno oko, Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2018, 48 str., ilustr., ISBN 978-961-235-860-0. [COBISS.SI-ID 297548800]
44. Marko Novak, Uvod v pravo, 1. izd., V Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2010, 494 str., ilustr., Študijsko gradivo, ISBN 978-961-6731-01-0. [COBISS.SI-ID 248837888]
45. Miha Trampuž, Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic : ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti, 1. natis, Ljubljana: GV založba, 2007, 288 str., ISBN 978-961-247-039-5. [COBISS.SI-ID 236152832]
46. Gorazd Trpin, Področja javne uprave in pravnih oseb javnega prava, Ljubljana: GV založba, 2013, 147 str., ISBN 978-961-247-247-4. [COBISS.SI-ID 267212288]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

47. Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan, E-izobraževanje za digitalno družbo, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VII, 397 str.)), ilustr., ISBN 978-961-6851-95-4, https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo/. [COBISS.SI-ID 25591270]
48. Boris Aberšek, Andreja Barle Lakota, Bojan Borstner, Janez Bregant, Kosta Dolenc, Andrej Flogie, Smiljana Gartner, Metka Kordigel Aberšek, Tina Rutar Leban, Alenka Šverc, Mojca Štraus, Mateja Ploj Virtič, Boris Aberšek (urednik), Andrej Flogie (urednik), Metka Kordigel Aberšek (urednik), Alenka Šverc (urednik), Cognitive science in education and alternative teaching strategies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2017, XXIX, 343 str., ilustr., ISBN 1-4438-5684-3, ISBN 978-1-4438-5684-3. [COBISS.SI-ID 23231752]
49. Klavdija Šipuš, Marinko Banjac, Renato Flis, Jožica Gramc, Vojko Kunaver, Damjan Mandelc, Mojca Ogorelc, Marjan Šimenc, Katalog znanja. Aktivno državljanstvo : srednje poklicno izobraževanje (30 ur), Spletna izd., Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 13 str.)), ISBN 978-961-03-0509-5, http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/index.htm. [COBISS.SI-ID 20798211]
50. Klavdija Šipuš, Marinko Banjac, Renato Flis, Jožica Gramc, Vojko Kunaver, Damjan Mandelc, Mojca Ogorelc, Marjan Šimenc, Katalog znanja. Aktivno državljanstvo : srednje strokovno izobraževanje (35 ur), Spletna izd., Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 14 str.)), ISBN 978-961-03-0510-1, http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/index.htm. [COBISS.SI-ID 20800771]
51. Mojca Košič, Montessori za starše : z ljubeznijo in razumevanjem do samostojnega, samozavestnega in srečnega otroka, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 220 str., ilustr., ISBN 978-961-261-545-1. [COBISS.SI-ID 16444675]
52. Jasna Mažgon, Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (190 str.)), tabele, Razprave Filozofske fakultete, ISBN 978-961-06-0380-1, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/239, DOI: 10.4312/9789610603801. [COBISS.SI-ID 29841411]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

53. Jula Justina Čobanović, Poklicna izgorelost in pomen supervizije pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana: [J. J. Čobanović], 2020, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6491/. [COBISS.SI-ID 32800771]
54. Sandra Erčulj, Skrb zase med študenti in praktiki socialne pedagogike in socialnega dela : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Erčulj], 2020, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6470. [COBISS.SI-ID 31570947]
55. Maruša Pišljar, Konceptualizacija izboljšav slovenske osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Pišljar], 2020, 63 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6494. [COBISS.SI-ID 33236227]
56. Nina Popović, Avtoriteta učitelja v programu Evropske šole Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Popović], 2020, 62 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6480. [COBISS.SI-ID 32261891]
57. Ajda Premrl, Pogledi učiteljev na sodelovanje s starši = Teachers' points of view on collaboration with parents : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Premrl], 2020, 71 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6486. [COBISS.SI-ID 32666883]
58. Kerin Škantelj Čretnik, Organizacija šole v naravi in analiza mnenj učencev, staršev in učiteljev : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Škantelj Čretnik], 2020, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6477. [COBISS.SI-ID 32053507]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

59. Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh, Šolska svetovalna služba : stanje in perspektive, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 230 str., ilustr., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0329-0, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 14319619]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

60. Barbara Baloh, Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019, 156 str., tabele, Knjižnica Ludus, 23, ISBN 978-961-7055-92-4, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 302591488]
61. Laurie Dauba, Moj počitniški zvezek Montessori. Počitnice na deželi, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 70 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5752-6. [COBISS.SI-ID 20906755]
62. Laurie Dauba, Moj počitniški zvezek Montessori. Počitnice na morju, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 70 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5751-9. [COBISS.SI-ID 20627971]
63. Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019, 132 str., ilustr., Zbirka Knjižnica Ludus, 22, ISBN 978-961-7055-95-5, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 302684416]
64. Anita Peti-Stantić, Vladimira Velički, Jezične igre za velike i male, 1. izd., Zagreb: Alfa, 2008, 107 str., ilustr., ISBN 978-953-297-075-3. [COBISS.SI-ID 32257539]
65. Barbara Bajd, Gregor Torkar, Marjanca Kos, Luka Praprotnik, Tanja Gnidovec, Začetno naravoslovje - biologija. Navodila za vaje s teoretičnim dodatkom : predmet začetno naravoslovje - biologija : predšolska vzgoja, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 100 str., ilustr., ISBN 978-961-253-267-3. [COBISS.SI-ID 31526403]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

66. Maja Avbar, Likovne dejavnosti kot podpora romskim predšolskim otrokom pri seznanitvi z vzgojno izobraževalnim sistemom : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Avbar], 2020, XI, 102 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6488/. [COBISS.SI-ID 32712195]
67. Anja Bervar, Vloga vzgojiteljice pri spodbujanju moralnega razvoja predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Bervar], 2020, 88 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6462. [COBISS.SI-ID 31367427]
68. Gloria Kovač, Vloga lutke pri spodbujanju prosocialnega vedenja predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Kovač], 2020, 137 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6472. [COBISS.SI-ID 31833347]
69. Anita Novosel, Vpliv staršev na otrokovo bralno pismenost v drugem starostnem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Novosel], 2020, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6490/. [COBISS.SI-ID 32792323]
70. Jožefa Rogelj, Razvijanje besedišča z integriranim učenjem angleškega jezika v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Rogelj], 2020, 53 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6501/. [COBISS.SI-ID 33655299]
71. Lana Šuligoj, Motiv drugačnosti v slikanicah specializirane založbe Malinc : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Šuligoj], 2020, VII, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6454/. [COBISS.SI-ID 30969347]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

72. Albinca Pesek, Glasba 2 : z igro v glasbeni svet. Delovni zvezek za glasbo v drugem razredu osnovne šole, 13. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, 80 str., ilustr., note, ISBN 978-86-11-15916-4. [COBISS.SI-ID 261896960]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

73. Martin Mlakar, Učne priprave za pouk s taborniškimi veščinami : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mlakar], 2020, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6453/. [COBISS.SI-ID 30968579]
74. Petra Povirk, Pojmovanje učnih sposobnosti, samoučinkovitost in pripis atribucij učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Povirk], 2020, VII f., 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6452/. [COBISS.SI-ID 30697475]
75. Eva Šimc, Pogledi učiteljev in učencev na izvedbo in doživljanje ocenjevanja govornih nastopov pri predmetu slovenščina v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Šimc], 2020, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6496/. [COBISS.SI-ID 33262851]
76. Tatjana Velkova, Vzgojni stili z vidika učitelja : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Velkova], 2020, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6449/. [COBISS.SI-ID 30485251]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

77. Marija Kavkler, Karmen Javornik, Milena Košak Babuder, Učenje na daljavo-glas učencev in dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, Ljubljana: [Društvo Bravo], 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.)), http://bravo.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2020/10/ANKETA-MLADOSTNIKI-S-PPPU-COVID-19-7.10.-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 31748355]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

78. Eva Arko, Trening za razvoj socialnih veščin pri predšolskem otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo = Social skills training program for preschool child with attention deficit hyperactivity disorder : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Arko], 2020, 135 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6484/. [COBISS.SI-ID 32449027]
79. Nina Bahor, Dejavnosti za pripravo predšolskih romskih otrok na šolo = Preparation activities of preschool Roma children for schooling : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Bahor], 2020, 130 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6458/. [COBISS.SI-ID 31290115]
80. Ela Bradeško, Proces pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi s težavami z vztrajnostjo, pozornostjo in koncentracijo : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Bradeško], 2020, 130 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6474. [COBISS.SI-ID 32016643]
81. Nina Hedžet, Ozaveščanje vrstnikov o specifičnih učnih težavah sošolcev = Raising peer awareness on specific learning difficulties of their schoolmates : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Hedžet], 2020, VI, 108 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6487. [COBISS.SI-ID 32684291]
82. Katarina Medarić, Uporaba likovnih dejavnosti v procesu inkluzije učenca z gibalno oviranostjo : magistrsko delo = Application of fine arts activities in the inclusion of a physically impaired student : masterʹs thesis, Ljubljana: [K. Medarić], 2020, 88 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6483/. [COBISS.SI-ID 32450051]
83. Anja Rakovec, Pedagoška vrednost obiska muzeja v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Rakovec], 2020, 154 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6507/. [COBISS.SI-ID 33833987]
84. Veronika Rogelj, Otrok z Aspergerjevim sindromom v glasbeni šoli = A child with an Asperger syndrome in a music school : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Rogelj], 2020, 88 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6459/. [COBISS.SI-ID 31293955]
85. Mangala Serčič, Komunikacijske značilnosti otroka z delecijo 19. kromosoma (19p13.13) = Communication characteristics of a child with 19p13.13 deletion syndrome : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Serčič], 2020, VII, 71 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6455. [COBISS.SI-ID 31166467]
86. Neža Sušnik, Soočanje vzgojiteljev v vzgojnih zavodih z agresijo otrok in mladostnikov = Confrontation of educatiors with the aggression of children and adolescents in juvenile correctional facilities : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Sušnik], 2020, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6506. [COBISS.SI-ID 33663747]
87. Sara Trošt, Prepoznavanje in ocenjevanje razvojne jezikovne motnje pri dvojezičnih otrocih : primerjava logopedskih praks s teoretičnimi priporočili : magistrsko delo = Identification and assessment of developmental language disorder in bilingual children : actual practice versus recommended guidelines, Ljubljana: [S. Trošt], 2020, 121 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6503. [COBISS.SI-ID 33654275]
88. Ana Žnidarič, Bralno-napisovalne težave pri mladoletnikih Prevzgojnega doma Radeče : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Žnidarič], 2020, VI, 89 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6498/. [COBISS.SI-ID 33287171]


378 Visoko šolstvo.

89. Diane Montgomery, Teaching for learning gain in higher education : developing self-regulated learners, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2020, 186 str., ilustr., ISBN 978-0-367-48496-5, ISBN 978-0-367-48500-9. [COBISS.SI-ID 31180803]
90. Irena Samide (urednik), Urška Valenčič Arh (urednik), 100 let germanistike na Slovenskem, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (313 str.)), ilustr., Zbirka Historia facultatis, ISBN 978-961-06-0336-8, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/238. [COBISS.SI-ID 17400067]


39 Etnologija.

91. Dušica Kunaver (zbiratelj ljudskega gradiva, urednik), Kaj mi poje ptičica, Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2020, 92 str., ilustr., ISBN 978-961-6979-34-4. [COBISS.SI-ID 305164544]
92. Maja Kastelic, Muren muzikant ali Kako so mravlje vzljubile umetnost : [priredba slovenske ljudske basni], Ljubljana: Forum, 2020, [34] str., ilustr., Zbirka Minimundus, Ta ljudske v stripu, 20, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-7087-08-6. [COBISS.SI-ID 27902211]
93. Milena Igličar (zbiratelj ljudskega gradiva, urednik), Pošten bodi in delaj : folklorne in spominske pripovedi iz župnij Šentjošt in Lučine, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 324 str., [8] f. pril., 21 cm, Zbirka Glasovi, knj. 53, ISBN 978-961-05-0465-8. [COBISS.SI-ID 23518211]
94. Gašper Rus, Štirje godci : [priredba slovenske ljudske pravljice], Ljubljana: Forum, 2020, [36] str., ilustr., Zbirka Minimundus, Ta ljudske v stripu, 21, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-7087-07-9. [COBISS.SI-ID 27898883]
95. Igor Šinkovec, Lovska sreča : [priredba slovenske ljudske pravljice], Ljubljana: Forum, 2020, [24] str., ilustr., Zbirka Minimundus, Ta ljudske v stripu, 22, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-7087-06-2. [COBISS.SI-ID 27894787]


39(043.2) Etnologija.

96. Katja Zajc, Primerjalna analiza izbranih ljudskih pravljic iz zbirk Kristine Brenkove : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Zajc], 2020, VI, 52 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6461. [COBISS.SI-ID 31342339]


5 Naravoslovne vede

97. David E. Drew, Stem the tide : reforming science, technology, engineering, and math education in America, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015, cop. 2011, XIV, [243] str., tabele, ISBN 978-1-4214-1695-3, ISBN 1-4214-1695-6. [COBISS.SI-ID 32901635]
98. Norman G. Furnell, First science investigations, Oxford: Blackwell education, 1989, 124 str., ilustr., ISBN 0-631-90169-8. [COBISS.SI-ID 32329219]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

99. Kuštrovo v pravljičnem gozdu in okolici, [S.l.]: Saubermacher Süd d.o.o., Storitve pri varstvu okolja, 1992, [26] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29007616]
100. Varujmo okolje, Ljubljana: Zavod Moja soseska, 2009, 39 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 231328]


51 Matematika.

101. Mladen Kopasić, Majda Jurkovič, Radovednih pet. Matematika 4. [Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 4 zv. (92; 104; 96; 96 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-329-4. [COBISS.SI-ID 288098816]
102. Alf Coles (urednik), Proceedings of a symposium on learning in honour of Laurinda Brown, New Westminster, B.C.: FLM Publishing Association, 2020, 60 str., ilustr., For the learning of mathematics, 1, ISBN 978-1-7770467-0-5. [COBISS.SI-ID 31185155]
103. Marina Volk, Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019, 111 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 20, ISBN 978-961-7055-93-1, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 302904576]


51(043.2) Matematika.

104. Albulena Gashi, The role of manipulative tools on teaching and learning multiplication and division in second grades in Kosovo = Vloga didaktičnih pripomočkov pri učenju in poučevanju množenja in deljenja v 2. razredu osnovne šole na Kosovem : Master's thesis, Ljubljana: [A. Gashi], 2020, 91 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6482/. [COBISS.SI-ID 32026883]
105. Lucija Gregorc, Pouk matematike v naravi v 1. razredu osnovne šole = Mathematics learning and teaching in nature in the first grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Gregorc], 2020, 110 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6492. [COBISS.SI-ID 33064451]
106. Tjaša Ivančič, Matematična slikanica o geometrijskih likih kot didaktični pripomoček v 1. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Ivančič], 2020, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6504. [COBISS.SI-ID 33657603]
107. Petra Kavaš, Reifikacija pojma funkcije = Reification of the concept of function : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kavaš], 2020, [57] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6505. [COBISS.SI-ID 33661955]
108. Rebeka Mežan, Matematični model v trajnostnem turizmu : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Mežan], 2020, 39 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6473. [COBISS.SI-ID 31941123]
109. Sara Plahuta, Učinki vključevanja gibalnih aktivnosti pri urah matematike na znanje drugošolcev o izbranih aritmetičnih vsebinah : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Plahuta], 2020, 86 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6465. [COBISS.SI-ID 31398403]


52 Astronomija.

110. Lara Albanese, Astronomija za radovedne, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-261-544-4. [COBISS.SI-ID 14162435]


53 Fizika.

111. Miroslav Halilovič, Janez Urevc, Bojan Starman, Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi : delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1, 3. izd., Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019, XIV, 277 str., ilustr., ISBN 978-961-6980-55-5. [COBISS.SI-ID 298352384]
112. Rudolf Kladnik, Stane Kodba (avtor, fotograf), Gibanje in sila. Učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 1, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 223 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0653-8. [COBISS.SI-ID 298620416]
113. Stane Kodba (avtor, fotograf), Gibanje in sila. Zbirka nalog za fiziko za gimnazije in srednje šole 1, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2020, 142 str., ilustr., ISBN 978-961-02-1002-3. [COBISS.SI-ID 18544899]


53(043.2) Fizika.

114. Anita Brolih, Oblika vzvalovane gladine in lom svetlobe = Wavy water surface form and light refraction : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Brolih], 2020, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6467. [COBISS.SI-ID 31540995]


54 Kemija.

115. Simon Field Quellen, Culinary reactions : the everyday chemistry of cooking, Chicago, Ill.: Chicago Review Press, cop. 2012, XV, 238 str., ilustr., ISBN 978-156-976-706-1. [COBISS.SI-ID 2048920370]


54(043.2) Kemija.

116. Matic Hrastar, Vloga selena in antioksidativnih spojin ajde pri prenosu in učinkih kadmija, svinca in cinka vzdolž prehranjevalne verige : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hrastar], 2020, 80 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6468. [COBISS.SI-ID 31402755]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

117. Stane Peterlin (avtor, fotograf), Radensko polje, Grosuplje: Občina, 2008, 134 str., ilustr., ISBN 978-961-90468-3-8. [COBISS.SI-ID 237914368]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

118. Barbara Bajd, Glive niso samo gobe, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2020, 34 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-70-5. [COBISS.SI-ID 25307395]
119. Barbara Bajd, Moje prve morske ribe : preprost določevalni ključ, 2. natis, Ljubljana: Hart, 2020, 53 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-68-2. [COBISS.SI-ID 16713475]
120. Francis J. Chlapowski (urednik), Biochemistry : PreTest self-assessment and review, 7th ed., New York [etc.]: McGraw-Hill, 1993, IX, 211 str., ilustr., ISBN 0-07-052001-1. [COBISS.SI-ID 3025959]
121. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael Lee Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson, Metka Kralj (prevajalec, avtor), Biologija 3 : zgradba in delovanje ekosistemov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole, 2. natis, Celovec: Mohorjeva, 2015, 121 str., ilustr., zvd., portreti, ISBN 978-3-7086-0657-6. [COBISS.SI-ID 279896320]
122. Steven D. Garber, Biology : a self-teaching guide, New York [etc.]: John Wiley & Sons, 1989, IX, 374 str., ilustr., ISBN 0-471-62581-7, ISBN 978-0-4716-2581-0. [COBISS.SI-ID 32271619]
123. Marko Kmecl (avtor, fotograf), Rajko Pavlovec, Skozi gozd in jamo Pekel, Celje: Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Celjskega gozdnogospodarskega območja: Gozdno gospodarstvo: Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva, 1984, 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39110656]
124. Tatjana Kordiš, Biologija 7. Naše telo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 1995, 95 str., ilustr., ISBN 86-341-1594-1. [COBISS.SI-ID 52354816]
125. Markéta Nováková, Eva Bártová, Blanka Sedláková, Vse o jajcu, Jezero: Morfemplus, 2019, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-55-4. [COBISS.SI-ID 298277888]
126. Anton Polenec, Izvor človeka : vodnik po razstavi, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1973, 36 str., ilustr., Prirodoslovni muzej Slovenije, Vodnik, [1]. [COBISS.SI-ID 8789505]
127. Breda Konte (urednik), Rastline in nevretenčarji, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985, 120 str., barvne ilustr., Velika ilustrirana enciklopedija, [10]. [COBISS.SI-ID 19963393]
128. Vse skrivnosti o virusih, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2020, [24] str., ilustr., ISBN 978-961-6882-69-9. [COBISS.SI-ID 21642499]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

129. Miha Lampe, Vpliv obdelave s hladno kisikovo plazmo na glivno združbo semen navadne ajde : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Lampe], 2020, V, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6460. [COBISS.SI-ID 31331075]
130. Hrvoje Malkoč, Optične lastnosti skorje navadne leske : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Malkoč], 2020, VIII, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6481. [COBISS.SI-ID 32336387]
131. Sendi Selič, Izvedba in evalvacija eksperimenta za ponazoritev fotosinteze pri izbirnem predmetu Organizmi v naravi in umetnem okolju : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Selič], 2020, IV, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6456. [COBISS.SI-ID 31275011]
132. Tjaša Zamida, Stališča učencev tretjega triletja osnovne šole o bioloških vsebinah : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Zamida], 2020, 47 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6499. [COBISS.SI-ID 33362691]


61 Medicina.

133. Evelyn Billings, Ann Westmore, Načrtovanje družine z ovulacijsko metodo, Celje: Mohorjeva družba, 1988, 252, [3] str., ilustr., graf. prikazi, Zbirka Družinska knjižnica, 17. [COBISS.SI-ID 3860480]
134. Petra Hopf-Seidel, Bolan po vbodu klopa : kako prepoznati in učinkovito zdraviti boreliozo, 1. izd., Višnja Gora: Korekt plus, 2020, 322 str., ilustr., ISBN 978-961-94497-4-5. [COBISS.SI-ID 304777216]
135. Tuppy Owens, Claire De Than, Pomoč pri seksualnem življenju ljudi s hendikepom : z jasnimi usmeritvami za zdravstvene in socialne delavce, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2020, 268 str., Zbirka Opuščeni program, ISBN 978-961-94813-4-9. [COBISS.SI-ID 17232899]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

136. Insoo Kim Berg, Scott D. Miller, K rešitvi usmerjena psihoterapija : kako pomagati zasvojenim z alkoholom, 1. natis, Ljubljana: UMco: SFU, 2020, 439 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-78-3. [COBISS.SI-ID 26758915]
137. Karen R. Koenig, The rules of "normal" eating : a commonsense approach for dieters, overeaters, undereaters, emotional eaters, and everyone in between!, 1st ed., Carlsbad (CA): Gurze Books, cop. 2005, 235 str., ISBN 0-936077-21-2. [COBISS.SI-ID 32267011]
138. Vlasta Meden-Klavora, Breda Kroflič (avtor, urednik), Umetnostno ustvarjanje kot terapija, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-253-265-9. [COBISS.SI-ID 27575811]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

139. Erna Žgur (avtor, urednik), Tjaša Filipčič (avtor, urednik), Diana Batista, Živa Logar, Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-253-266-6. [COBISS.SI-ID 30615043]
140. Matthew Ratcliffe, Feelings of being : phenomenology, psychiatry and the sense of reality, Oxford; New York: Oxford University Press, cop. 2008, IX, 309 str., International perspectives in philosophy and psychiatry, ISBN 978-0-19-920646-9. [COBISS.SI-ID 33081603]
141. Ignac Schmidt, Anoreksija, neizrekljiva praznina : o telesu, spolu, strahu, krivdi in odraščanju, o razdvojenosti, izogibanju in razpadanju, o biti vse, potem pa nič, 1. izd., Maribor: Pivec, 2020, 294 str., ilustr., ISBN 978-961-7103-14-4. [COBISS.SI-ID 21223427]


616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

142. Helena Grbec, Uporabniška perspektiva opuščanja psihiatričnih zdravil = User's perspective on coming off psychiatric drugs : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Grbec], 2020, 116 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6464. [COBISS.SI-ID 31392771]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

143. Samuel Norman Bernier, Bertier Luyt, Tatiana Reinhard, Design for 3D printing : scanning, creating, editing, remixing, and making in three dimensions, 1st eng. ed., San Francisco: Maker Media, 2015, IX, 149 str., ilustr., Tehnology & Engineering, Inventions, ISBN 978-1-4571-8736-0. [COBISS.SI-ID 4155291]
144. Gwyneth Owen-Jackson (urednik), Debates in design and technology education, London; New York: Routledge, 2013, XVIII, 205 str., ilustr., Debates in subject teaching series, ISBN 978-0-415-68905-2, ISBN 978-0-415-68904-5. [COBISS.SI-ID 32800259]
145. Marko Hočevar, Matevž Dular, Diagnostika v okoljskem strojništvu, 1. elektronska izd., Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2016, ISBN 978-961-6980-24-1, http://lab.fs.uni-lj.si/kes/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu.pdf. [COBISS.SI-ID 286737920]
146. Marko Hočevar, Matevž Dular, Uvod v hidroenergetske sisteme, 1. elektronska izd., Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2015, ISBN 978-961-6980-08-1, http://lab.fs.uni-lj.si/kes/hidroenergetski_sistemi/uvod_v_hidroenergetske_sisteme_elektr.pdf. [COBISS.SI-ID 282772224]
147. Marjan Jenko, Elektrotehnika, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014, ISBN 978-961-6536-79-0, http://www2.arnes.si/~mjenko9/E/Elektrotehnika.pdf. [COBISS.SI-ID 276129792]
148. Jernej Klemenc, Dinamika vozil, 1. elektronska izd., Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019, ISBN 978-961-6980-60-9, http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-XI61PJIC. [COBISS.SI-ID 300788992]
149. Primož Rode, Pozabljene ladje Sredozemlja : od začetkov civilizacij do konca starega veka, 1. izd., Ljubljana: Koščak, 2016, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-92631-8-1. [COBISS.SI-ID 286565632]
150. Clare Benson (urednik), Suzanne Lawson (urednik), Teaching design and technology creatively, New York; London: Routledge, 2017, XV, 184 str., ilustr., Learning to teach in the primary school series, ISBN 978-1-138-65459-4, ISBN 978-1-138-65457-0. [COBISS.SI-ID 32816643]
151. Samo Zupan (avtor, ilustrator), Miha Ambrož (avtor, ilustrator), Vozila, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017, ISBN 978-961-6980-32-6, http://urnregister.nuk.uni-lj.si?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-GLX2EKLR. [COBISS.SI-ID 290488064]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

152. Nejc Urbas, Snovalsko razmišljanje učencev od 6. do 8. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Urbas], 2020, X, 64, VI str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6502. [COBISS.SI-ID 33651971]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

153. Marko Grego (avtor, fotograf), Miha Mlinar (avtor, fotograf), Od planine do Planike : vodnik po razstavi v Mlekarni Planika Kobarid = Dalla malga alla Planika : guida alla mostra nel Caseificio Planika Kobarid, Tolmin: Tolminski muzej, 2019, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-6635-44-8. [COBISS.SI-ID 303250176]
154. Tanya Kant, Kako iz jajca nastane kokoš, Ljubljana: Lipa, 2020, 32 str., ilustr., Zbirka Izjemno, ISBN 978-961-94967-2-5. [COBISS.SI-ID 304327680]


64(043.2) Gospodinjstvo.

155. Alenka Stanonik, Poznavanje in odnos učencev do slovenskih narodnih jedi = Knowledge and attitudes of elementary students towards Slovene traditional dishes : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Stanonik], 2020, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6463. [COBISS.SI-ID 31377155]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

156. Miha Ambrož (avtor, ilustrator), Logistika prometa, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini, 2018, ISBN 978-961-6980-53-1, http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-3EKMR38K, https://www.fs.uni-lj.si/fakulteta_za_strojnistvo/zalozba/e_publikacije/. [COBISS.SI-ID 297027840]
157. Stephen R. Covey, Načela uspešnega vodenja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000, 276 str., graf. prikazi, ISBN 86-11-15614-5. [COBISS.SI-ID 104616448]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

158. Nika Bergant, Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri soočanju z izgubo starša v osnovni šoli = Art therapy as a resource for primary students' coping with a loss of a parent : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Bergant], 2020, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6485. [COBISS.SI-ID 32448515]
159. Anaja Hvastija Gaia, Pojmovanje barve v času Bauhausa : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Hvastija Gaia], 2020, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6497/. [COBISS.SI-ID 33270531]
160. Alenka Žumer, Likovna teorija kot slovnica likovnega jezika : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Žumer], 2020, V, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6451. [COBISS.SI-ID 30691075]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

161. Metod Frlic, Sočasni svetovi = Parallel worlds, 1. izd., Todraž: Modrijan, 2020, 189 str., ilustr., ISBN 978-961-287-122-2. [COBISS.SI-ID 26121987]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

162. Tilen Šenk, Vloga vizualizacije pri medpredmetnem povezovanju likovne umetnosti in športa : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Šenk], 2020, 97 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6493. [COBISS.SI-ID 33121027]


75

163. Veno Pilon (umetnik), Zdenka Štimac (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec), Tina Ponebšek (avtor dodatnega besedila, urednik), L'oracle des peintres : [130 devinettes pour les amis curieux et connaisseurs] = Orakelj slikarjev : [100 ugank za radovedne ljubitelje in poznavalce umetnosti 20. stoletja], Montreuil: Éditions franco-slovènes & Cie, 2020, 78 str., ilustr., ISBN 978-2-9564657-1-3. [COBISS.SI-ID 28012547]


78 Glasba.

164. Nuša Juvan, Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 3. [Učbenik za glasbeno umetnost v tretjem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 64 str., ilustr., note, ISBN 978-961-271-775-9. [COBISS.SI-ID 300934144]
165. Darja Koter, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let : 1939-2019, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Akademija za glasbo, 2020, 335 str., ilustr., Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-06-0368-9, ISSN 2712-6196. [COBISS.SI-ID 25903875]
166. Tadeja Mraz Novak, Novi prijatelji. Glasbena umetnost 2 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 53 str., [3] f. pril. z nalepkami, ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-292-022-7. [COBISS.SI-ID 13805827]
167. Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart, Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-271-677-6. [COBISS.SI-ID 297504256]
168. Albinca Pesek, Glasba 5. Delovni zvezek za glasbo v petem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 104 str., ilustr., note, ISBN 978-961-01-5269-9. [COBISS.SI-ID 304071424]
169. Albinca Pesek, Glasba 5. Učbenik za glasbeno umetnost v petem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 95 str., ilustr., note, ISBN 978-961-01-2376-7. [COBISS.SI-ID 300824064]


79 Zabava. Igre. Šport

170. Meta Hočevar, Prostori igre, 2., dopolnjena izd., Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2020, 111 str., ilustr., Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 174, ISBN 978-961-6369-48-0. [COBISS.SI-ID 304306176]
171. Veronika Gaber Korbar (avtor, urednik), Moč (spo)razumevanja : osnove gledališke pedagogike, Ljubljana: Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 2020, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-94186-4-2. [COBISS.SI-ID 17469955]
172. Carolyn Skitt, Harold Gale, Robert P. Allen, Vadba za možgane : knjiga ugank. Izzivi za bistre glave, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5910-0. [COBISS.SI-ID 13321475]
173. Carolyn Skitt, Harold Gale, Robert P. Allen, Vadba za možgane : knjiga ugank. Zanke in uganke, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5909-4. [COBISS.SI-ID 13323267]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

174. Marika Prošek, Kompetence učiteljev za poučevanje plesa v prvem in drugem triletju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Orehek], 2020, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6508/. [COBISS.SI-ID 34042883]


796 Šport. Športne igre

175. Tine Mihelič, Julijske Alpe. Bohinjske gore, 5., dopolnjena in razširjena izd., Ljubljana: Sidarta, 2020, 192 str., ilustr., Vodniki, ISBN 978-961-6027-94-6. [COBISS.SI-ID 24606979]


80/81

176. Janez Skela, Touchstone 6 new. Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole, 1. natis, Maribor: Obzorja, 2020, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-230-534-5. [COBISS.SI-ID 15070723]
177. Janez Skela, Touchstone new. Učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole, 2. natis, Maribor: Obzorja, 2020, 211 str., ilustr., ISBN 978-961-230-562-8. [COBISS.SI-ID 25947907]


81 Jezikoslovje

178. Peter Amalietti, Mali leksikon antične retorike, 1. izd., Rob: Amalietti & Amalietti, 2020, 166 str., Zbirka Priročniki, ISBN 978-961-7036-48-0. [COBISS.SI-ID 304288256]


81(043.2) Jezikoslovje.

179. Katja Dičovski, Analiza stripov v učbenikih za angleščino za četrti in peti razred osnovne šole ter njihova uporaba pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Dičovski], 2020, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6476/. [COBISS.SI-ID 32025347]
180. Mateja Jarc, Raziskovanje komunikacije, jezika in govora pri vzgojiteljih z dvojezičnimi otroki v vrtcih s slovenskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem = Study of preschool teachers' communication, language and speech with bilingual children in Slovenian kindegarten in the regions of Gorizia and Trieste : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Jarc], 2020, 100 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6469. [COBISS.SI-ID 31557123]


811.111 Angleščina.

181. Janja Čolić, Urška Medved, Touchstone 6 new. Priročnik za učitelje k učbeniku za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole, 1. objava, Maribor: Obzorja, 2020, 134 str., ilustr., ISBN 978-961-230-568-0. [COBISS.SI-ID 25980931]
182. Monika Kavalir, Frančiška Lipovšek, English morphology exercises, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 101 str., ISBN 978-961-06-0323-8. [COBISS.SI-ID 305122304]


811.111(043.2) Angleščina.

183. Maruša Mlekuž, Pogoji za uveljavitev ekstenzivnega bralnega programa v angleščini na osnovnih šolah jugovzhodne regije : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mlekuž], 2020, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6457/. [COBISS.SI-ID 31282947]


811.112.2 Nemščina.

184. Ana Marija Muster, Vaje iz nemščine : slovnica v živi rabi, 5. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003, 191 str., ilustr., Zbirka Jezikovni priročniki, ISBN 961-231-192-7. [COBISS.SI-ID 121969408]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

185. Helena Dobrovoljc, Tina Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza, Peter Weiss, Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (urednik, avtor dodatnega besedila), Tina Verovnik (urednik, avtor dodatnega besedila), Urška Vranjek Ošlak (urednik, avtor dodatnega besedila), Kje pa vas jezik žuli? : prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020, 540 str., ISBN 978-961-05-0273-9. [COBISS.SI-ID 304470016]
186. Tino Mamić, Priimki : njih izvor in pomen. 1, Primorska, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020, 255 str., ilustr., zvd., ISBN 978-88-96632-85-7. [COBISS.SI-ID 10747372]


82 Književnost nasploh.

187. Hans Christian Andersen, Zlate Andersenove pravljice, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 383 str., ilustr., Zbirka Veliki pravljičarji, ISBN 978-961-01-5798-4. [COBISS.SI-ID 23865091]
188. Federico García Lorca, 12 pesmi, 1. natis, Medvode: Malinc, 2020, 37 str., ilustr., ISBN 978-961-6886-85-7. [COBISS.SI-ID 25721603]
189. Anete Melece (avtor, ilustrator), Kiosk, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2020, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-7047-60-8. [COBISS.SI-ID 304424960]


82-93 Mladinska književnost.

190. Jana Bauer, Kako prestrašiti pošast, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2020, [33] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-62-2. [COBISS.SI-ID 304651520]
191. Urša Krempl, Mehurčki prijateljstva, Domžale: Studio Hieroglif, 2020, [23] str., ilustr., ISBN 978-961-7107-01-2. [COBISS.SI-ID 305044480]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

192. Petra Šlankovič, Svetopisemski motivi v pravljicah bratov Grimm : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Šlankovič], 2020, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6448/. [COBISS.SI-ID 30490115]


821.111(73) Ameriška književnost.

193. Emily Winfield Martin (avtor, ilustrator), Tvoja čudovita pot, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2020, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-94978-5-2. [COBISS.SI-ID 23908867]


821.112.2 Nemška književnost.

194. Peter Handke, Žalost onkraj sanj, 1. dotis, Ljubljana: Beletrina, 2020, 93 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-611-4. [COBISS.SI-ID 27092227]
195. Gert Ledig, Povračilo, Ljubljana: Beletrina, 2020, 219 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-625-1. [COBISS.SI-ID 15495683]


821.133.1 Francoska književnost.

196. Anna Gavalda, 35 kil upanja, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 113 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5783-0. [COBISS.SI-ID 25122819]


821.163.6 Slovenska književnost.

197. Boštjan Gorenc, Si že kdaj pokusil Luno?, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [31] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5255-2. [COBISS.SI-ID 301004288]
198. Niko Grafenauer, Halomušnice : telefonske pesmi o živalih, Jezero: Morfemplus, 2020, 77 str., ilustr., ISBN 978-961-7067-18-7. [COBISS.SI-ID 302123008]
199. Jože Horvat, Izrečeno in zamolčano : srečanja in prizori z literati : dnevniški zapisi, Trst: Mladika, 2020, 381 str., ISBN 978-88-7342-285-3. [COBISS.SI-ID 19292675]
200. Lidija Hrnčič Drašković, Fagurjeva zgodba, Dobrna: Center za usposabljanje, delo in varstvo, 2020, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-95070-0-1. [COBISS.SI-ID 24820227]
201. Miroslav Košuta, Na zmajevih krilih : ljubljanski mozaik, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 296 str., fotogr., Spomini, izpovedi, ISBN 978-961-01-5891-2. [COBISS.SI-ID 19125763]
202. Karmen Mandl, Pomagaj gusarju Niku najti pravo pot, 1. natis, Pernica: Anksio; Celje: Grafika Gracer, 2020, 33 str., ilustr., ISBN 978-961-290-862-1. [COBISS.SI-ID 304761344]
203. Desa Muck, Hči lune, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2020, 131 str., ISBN 978-961-02-1028-3. [COBISS.SI-ID 18207747]
204. Anja Novak, Rane rane, 1. edicija, Ljubljana: Sanje, 2020, 209 str., Zbirka Hiša pesmi, ISBN 978-961-274-291-1. [COBISS.SI-ID 24007427]
205. Bogdan Novak, Zvezde bodo ugasnile, če povem jim svojo zgodbo, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 127 str., zvd., ISBN 978-961-261-534-5. [COBISS.SI-ID 304897792]
206. Manuela Pendl, Zakaj je palčka Skakalčka bolel trebušček? : pripoved o palčku Skakalčku, ki je spoznal, zakaj je treba jesti zdravo, 2. izd., Maribor: Center za promocijo zdravja, 2016, 24 str., ilustr., ISBN 978-961-285-344-0. [COBISS.SI-ID 87676929]
207. Dan Podjed, Antropologija med štirimi stenami : spoznavanje družbe in sebe med pandemijo, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0467-2. [COBISS.SI-ID 26744323]
208. Anka Rudolf, Čez drn in strn : velike in male besede iz srca, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2020, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-6870-52-8. [COBISS.SI-ID 305145856]
209. Jack David Zipes, Milena Blažič, Kasilda Bedenk, Slovenske pravljičarke (1848-1918) in evropska tradicija od trubaduric do pravljičark, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 232 str., ISBN 978-961-253-255-0. [COBISS.SI-ID 28595715]


902/904+93/94

210. Darko Štrajn (urednik), Lado Planko (urednik), Goranka Kreačič (urednik), Cvetka Hedžet Tóth (urednik), 1968: čas upora, upanja in domišljije : zgodbe študentskega gibanja 1964-1974, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (466 str.)), ilustr., Zbirka Historia facultatis, ISBN 978-961-06-0370-2, ISSN 2712-6250, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/237. [COBISS.SI-ID 26792707]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

211. Maja Bausovac, Jure Krajšek (avtor, ilustrator), Municipium Claudium Celeia, Celje: Pokrajinski muzej, 2020, 119 str., ilustr., Celeia antiqua, 2, ISBN 978-961-6411-40-0. [COBISS.SI-ID 305076992]
212. Daniela Ribeiro (avtor, kartograf, fotograf), Nika Razpotnik Visković (urednik), Mateja Šmid Hribar (urednik), Bela krajina - sustainability in a karst landscape, 1st ed., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 140 str., ilustr., graf. prikazi, zvd., tabele, Knjižna zbirka Capacities, 5, ISBN 978-961-05-0461-0, ISSN 2232-2477. [COBISS.SI-ID 22518787]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

213. Fabrizio Ardito (avtor, fotograf), Cristina Gambaro (avtor, fotograf), Angela Magri, Korzika, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 224 str., ilustr., Svetovni popotnik, ISBN 978-961-01-1420-8. [COBISS.SI-ID 252461056]
214. Nicola Williams, France, 10th ed., Footscray (Victoria); St. Oakland (CA); London: Lonely Planet, 2013, 1006 str., ilustr., Lonely planet, ISBN 978-1-74220-036-1. [COBISS.SI-ID 51900770]
215. Roger Williams, London : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 192 str., ilustr., Zbirka turističnih vodnikov Naj 10, ISBN 978-86-11-17886-8. [COBISS.SI-ID 255447808]


929 Biografske in sorodne študije

216. Mojca Peček (urednik), Irena Lesar (urednik), "Najbolj srečen kot učitelj" : bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020, 252 str., ilustr., Zbirka Sledi, ISBN 978-961-253-264-2. [COBISS.SI-ID 29076995]
217. Milica Antić Gaber, Ana Ugrinović (urednik), Nepozabne : ženske, ki so premikale meje našega sveta, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5772-4. [COBISS.SI-ID 25910531]
218. Mihael Glavan (urednik), Trubarjev in Ungnadov dar Evropi : novi Trubar v Sloveniji : ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva in v času predsedovanja Republike Slovenije EU : spremna publikacija ob razstavi : Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Turjaška 1, 22. maj - 29. junij 2008, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2008, 68 str., ilustr., ISBN 978-961-6551-24-3. [COBISS.SI-ID 239081472]
219. Tamara Griesser Pečar (urednik), Jelka Piškurić (urednik), Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019, 291 str., ilustr., Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7, ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 302766848]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990


93 Zgodovina.

220. Christian Parma (fotograf), Bogna Parma, Poland, Marki: Parma Press, cop. 2015, 96 str., ilustr., ISBN 978-83-7777-108-2. [COBISS.SI-ID 4130987]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

221. Milan Pahor, Štefan Čok (urednik, avtor dodatnega besedila), Tajna organizacija Borba 1927-1930 : spominske poti Slovencev v Trstu : ob 90-letnici ustrelitve junakov v Bazovici, Trst: Založništvo tržaškega tiska: Narodna in študijska knjižnica; [Gorica]: Sklad "Dorče Sardoč", 2020, 213 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-267-0. [COBISS.SI-ID 25445379]
222. Vesna Robnik, Zgodovina 6 : samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2020, 56 str., ilustr., ISBN 978-961-02-1001-6. [COBISS.SI-ID 305081088]


949.712 Zgodovina Slovenije

223. Martina Kafol, Ace Mermolja, Narodni dom : Trst 1904-1920 : spominske poti Slovencev v Trstu, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2020, 79 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-262-5. [COBISS.SI-ID 20446723]Naslovno kazalo

Avtorsko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 30. 10. 2020