COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovember 2020

Vsebina
0 Splošno.

1. Uwe Flick, An introduction to qualitative research, 6th ed., Los Angeles [etc.]: SAGE, cop. 2018, XLI, 653 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-4565-0, ISBN 978-1-5264-4564-3. [COBISS.SI-ID 70874978]
2. Miha Kovač, Berem, da se poberem : 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5965-0. [COBISS.SI-ID 23347715]
3. Melita Moretti, Kako pripraviti dispozicijo magistrskega in doktorskega dela : napotki neposredno iz prakse!, Ljubljana: Institut A-STAT, 2020, 72 str., tabele, ISBN 978-961-95119-0-9. [COBISS.SI-ID 30283779]


004 Računalništvo.

4. Karolj Skala (urednik), MIPRO 2020 : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia : mipro proceedings, Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (LII, 2283 str.)), ilustr., MIPRO ... (CD-ROM), ISSN 1847-3946, http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2020_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 30810883]
5. Solid Edge ST7 : basics and beyond : online instructor, [S. l.: s. n.], cop. 2014, XVI, 340 str., ilustr., ISBN 978-1-5028-5120-8. [COBISS.SI-ID 35128323]


005 Menedžment.

6. Renata Mihalič, Kako upravljam s svojim časom : 30 minut za vodenje, 1. natis, Škofja Loka: Mihalič in partner, 2020, 59 str., Zbirka 30 minut za vodenje, ISBN 978-961-94828-3-4. [COBISS.SI-ID 25133827]


1 Filozofija.

7. Toma Strle (urednik), Jaša Černe (urednik), Olga Markič (urednik), Kognitivna znanost = Cognitive Science : 8. oktober 2020, 8 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek B = volume B, Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ( VI, 74 str.)), ilustr., Informacijska družba, ISBN 978-961-264-190-0, ISBN 978-961-264-191-7, ISSN 2630-371X, http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_B%20-%20Kognitivna%20znanost.pdf. [COBISS.SI-ID 33060355]
8. Thomas Szanto (urednik), Dermot Moran (urednik), Phenomenology of sociality : discovering the 'we', New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, cop. 2016, VII, 337 str., Routledge research in phenomenology, 3, ISBN 978-1-138-49902-7, ISBN 978-1-138-91879-5. [COBISS.SI-ID 35088131]
9. Thiemo Breyer (urednik), Christopher Gutland (urednik), Phenomenology of thinking : philosophical investigations into the character of cognitive experiences, London: Routledge, 2018, cop. 2015, 224 str., Routledge research in phenomenology, ISBN 978-1-138-38717-1, ISBN 978-1-138-90170-4. [COBISS.SI-ID 35091971]
10. Daniel O. Dahlstrom (urednik), Philosophy of mind and phenomenology : conceptual and empirical approaches, London; New York: Routledge, 2017, 334 str., tabele, Routledge research in phenomenology, ISBN 978-0-8153-7196-0, ISBN 978-0-415-70556-1. [COBISS.SI-ID 34994691]


159.9 Psihologija.

11. Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić, Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa, Bestovje: Geromar, cop. 2020, 171 str., ilustr., tabele, ISBN 978-953-48367-3-6. [COBISS.SI-ID 37143299]
12. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je ljubosumen : [kako z vajo iz sofrologije preženemo ljubosumje], 1. natis, Brežice: Primus, 2020, [28] str., ilustr., Prepoznavam čustva, ISBN 978-961-7090-62-8. [COBISS.SI-ID 24526339]
13. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je sramežljiv : [kako z vajo iz sofrologije preženemo sramežljivost], 1. natis, Brežice: Primus, 2020, [28] str., ilustr., Prepoznavam čustva, ISBN 978-961-7090-63-5. [COBISS.SI-ID 24545795]
14. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je zadovoljen : [kako z vajo iz sofrologije širimo zadovoljstvo], 1. natis, Brežice: Primus, 2020, [28] str., ilustr., Prepoznavam čustva, ISBN 978-961-7090-64-2. [COBISS.SI-ID 24547331]
15. Izidor Gašperlin, Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti, 2. izd., Kranj: GI svetovanje, 2020, 296 str., ISBN 978-961-94098-3-1. [COBISS.SI-ID 28572675]
16. Izidor Gašperlin (avtor, fotograf), Solo v dvoje : poti in stranpoti v partnerskih odnosih, Kranj: GI svetovanje, 2020, 270 str., ISBN 978-961-94098-1-7. [COBISS.SI-ID 20783875]
17. Matt Haig, Zapisi o živčnem planetu : kako preživeti v svetu, ki od nas zahteva preveč, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 247 str., Zbirka Upanje, ISBN 978-961-01-5907-0. [COBISS.SI-ID 24574467]
18. Anja Podlesek, Klas Matija Brenk, Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija, 2. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, XII, 267 str., graf. prikazi, tabele, ISBN 978-961-06-0381-8. [COBISS.SI-ID 30090243]


16 Logika

19. José Luis Bermúdez, Cognitive science : an introduction to the science of the mind, 3rd ed., Cambridge, United Kingdom; N.Y., NY: Cambridge University Press, cop. 2020, XXXIII, 488 str., ilustr., ISBN 978-1-108-42449-3, ISBN 978-1-108-44034-9. [COBISS.SI-ID 37227523]
20. Marko Uršič, Olga Markič, Osnove logike, 2. ponatis 2., razširjene izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, XII, 306 str., graf. prikazi, ISBN 978-961-237-049-7. [COBISS.SI-ID 29612035]


17 Etika.

21. Anton Trstenjak, Dobro je biti človek, 2. izd., Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje: Salve; [Bled]: Mlino Turizem, 2018, 163 str., ISBN 978-961-6128-63-6. [COBISS.SI-ID 297269504]


2 Verstvo.

22. Izar Lunaček, Sveto & smešno : stripovski esej o hecni plati religije, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC: Zavod Stripolis, 2020, [240] str., ilustr., ISBN 978-961-05-0471-9. [COBISS.SI-ID 26127875]


316 Sociologija.

23. Jože Gornik, Martina Kotnik, Rafo Pinosa, Jasna Repa, Igre za medkulturni dialog, Ljubljana: Salve, 2008, 36 str., ilustr., Zbirka Žepne igre, ISBN 978-961-211-455-8. [COBISS.SI-ID 240126976]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

24. Steven Desanghere, Poglej me! : cirkuški pristop: delo z otroki in mladostniki preko cirkuških umetnosti, Slovenska izd., Ljubljana: Salve, 2019, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-289-022-3. [COBISS.SI-ID 300175872]
25. Des Hewitt, Susan Tarrant, Innovative teaching and learning in primary schools, Los Angeles: SAGE, cop. 2015, VIII, 203 str., ISBN 978-1-4462-6668-7, ISBN 978-1-4462-6669-4. [COBISS.SI-ID 37210883]
26. Branka D. Jurišić, Vzgoja in vedenje v šoli : podpora pozitivnemu vedenju na ravni šole, Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2020, 38 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-6-9, https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-vzgoja-in-vedenje-v-soli/. [COBISS.SI-ID 33573123]
27. Kristijan Musek Lešnik, Nekaj ti želim povedati, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 137 str., ilustr., avtorj. fotogr., ISBN 978-961-01-5894-3. [COBISS.SI-ID 27617027]
28. Andreja Bratuž, Jože Gornik, Rafo Pinosa, Pia Vrečič, Lucija Umek, Obliž na glavo, 3. izd., dopolnjena, Ljubljana: Salve, 2011, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-211-612-5. [COBISS.SI-ID 259598592]
29. Maja Verdonik (urednik), Corinna Jerkin (urednik), Okrugli stol Mjesto i uloga slikovnice u odgoju i obrazovanju danas i sutra : e-knjiga sažetaka, Rijeca: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet: Gradska knjižnica Rijek, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([21] str.)), http://www.ufri.uniri.hr/files/daniUFRI_2020/Verdonik_E_knjiica_saetaka_Okrugli_stol_Dani_UF-a.pdf. [COBISS.SI-ID 35337219]
30. Majda Cencič (urednik), Barbara Baloh (urednik), Eda Birsa (urednik), Nataša Dolenc-Orbanić (urednik), Barbara Horvat (urednik), Andreja Perčič (urednik), Tina Štemberger (urednik), Tadeja Volmut (urednik), Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020, Elektronska izd., Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (56 str.)), ISBN 978-961-293-002-8, ISBN 978-961-293-003-5, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-002-8.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-003-5/index.html, DOI: 10.26493/978-961-293-002-8. [COBISS.SI-ID 25153539]
31. Zora Rutar Ilc (urednik), Ugotavljanje kompleksnih dosežkov : preverjanje in ocenjevanje v medpredmetnih in kurikularnih povezavah. Priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012, 280 str., preglednice, ISBN 978-961-03-0050-2, https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Ugotavljanje%20kompleksnih%20dose%C5%BEkov/#/1/. [COBISS.SI-ID 262466560]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

32. Patricija Manja Koščak, Odnos med formativno opisno oceno in učno motiviranostjo učencev po strokovnem mnenju učiteljev : magistrsko delo, Ljubljana: [P.M. Koščak], 2020, 66 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6510. [COBISS.SI-ID 35225859]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

33. Urša Dular Kolar, Branka Podboj (avtor, ilustrator), Klepetajva in se igrajva : priročnik za spodbujanje govorno jezikovne komunikacije od 4. do 7. leta starosti, 1. izd., Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2020, 273 str., ilustr., ISBN 978-961-94215-9-8. [COBISS.SI-ID 24823299]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

34. Tjaša Grozde, Različni načini uvajanja otrok v vrtec z vidika vzgojiteljev in svetovalnih delavcev : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Grozde], 2020, 63 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6523. [COBISS.SI-ID 37263107]
35. Barbara Kos, Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Kos], 2020, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6526. [COBISS.SI-ID 39008771]
36. Urška Kovšca, Spolno razlikovanje in stereotipi v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Kovšca], 2020, 48 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6513. [COBISS.SI-ID 35328259]
37. Martin Kunavar, Od ideje do izdelka v tehniškem kotičku z otroki, starimi 5 do 6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kunavar], 2020, VIII, 72 str., V, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6520/. [COBISS.SI-ID 36416003]
38. Suzana Poljanec, Zastopanost glasbenih dejavnosti v vrtcu Idrija : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Poljanec], 2020, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6521/. [COBISS.SI-ID 36423171]
39. Sara Štebe, Tehnični kotiček za razvijanje motoričnih spretnosti otrok starih 4-6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Štebe], 2020, VII, 48, XIII str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6524. [COBISS.SI-ID 37311491]
40. Martina Ugovšek, Vloga vzgojitelja pri obravnavi teme družina v vrtcu : diplomsko delo, Kamnik: [M. Ugovšek], 2020, 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39048707]
41. Blažka Ulčnik, Obravnava predšolskih otrok s tveganjem za pojav učnih težav = Intervention for preschool children at risk for learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Ulčnik], 2020, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6518/. [COBISS.SI-ID 35537667]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

42. Réka Kissné Zsámboki (urednik), Clicked : culture, language, inclusion, competencies, knowledge, education : diverse approaches and national perspectives in the field of primary and pre-primary education, Sopron: University Press, University of Sopron, 2020, 110 str., tabele, ISBN 978-963-334-355-5. [COBISS.SI-ID 34885123]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

43. Karin Mezek, Učenje z večpredstavnostnimi gradivi pri predmetu spoznavanja okolja : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Mezek], 2020, X, 112 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6522/. [COBISS.SI-ID 36700163]


374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

44. Irena Mrak Merhar (avtor, urednik), Lucija Umek, Peter Repnik, Jana Jemec, Didaktične igre in druge dinamične metode, Ljubljana: Salve, 2013, 73 str., ilustr., ISBN 978-961-211-704-7. [COBISS.SI-ID 268747520]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

45. Mary Beirne-Smith, James R. Patton, Shannon H. Kim, Mental retardation : an introduction to intellectual disabilities, 7th ed., Upper Saddle River, N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall, cop. 2006, XXIII, 543 str., ilustr., ISBN 0-13-118189-0. [COBISS.SI-ID 37224451]
46. Dušan Rutar (avtor, urednik), Gibalno ovirani otrok gre v šolo : priročnik za učitelje ; [avtorji Dušan Rutar ... [et al.], 1. izd., Kamnik: CIRIUS, 2020, 290 str., ilustr., ISBN 978-961-95087-0-1. [COBISS.SI-ID 26402307]
47. Dušan Rutar (avtor, urednik), Sanja Brumen (avtor, fotograf), Veronika Lisjak Banko (avtor, fotograf), Suzana Krajnc Joldić, Breda Leskovšek, Ajda Eiselt Čreslovnik, Tjaša Islamčević Lešnik, Nina Pantić Ćehajić, Tadeja Belšak, Strokovni center za skupnostno skrb : poročilo o projektu, 1. izd., Kamnik: CIRIUS, 2020, 212 str., ilustr., ISBN 978-961-95087-1-8. [COBISS.SI-ID 32314883]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

48. Eva Hočevar, Vpliv otroške in mladinske književnosti na stališča učencev do oseb s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Hočevar], 2020, VII, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6512/. [COBISS.SI-ID 35224579]
49. Maruša Loboda, Raven razvitosti izvršilnih funkcij pri predšolskih otrocih = Executive functioning of preschool children : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Loboda], 2020, 88 str., [6] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6511/. [COBISS.SI-ID 35228675]
50. Eva Plevnik, Stališča učiteljev do samostojnosti učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole s prilagojenim programom = Teachers' attitudes towards primary students' autonomy in the first educational period of primary school with an adapted programme : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Plevnik], 2020, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6509. [COBISS.SI-ID 35137795]
51. Tanita Pražen, Vloga logopeda in surdopedagoga ter kvaliteta življenja oseb v domovih za starejše = The role of speech and language therapist-teacher of the deaf and the quality of life of people in nursing homes : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Pražen], 2020, 101 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6516/. [COBISS.SI-ID 35498243]


39 Etnologija.

52. Roman Gašperin (urednik, zbiratelj), Enci benci na kamenci : slovensko otroško izročilo : [izbor iz knjig Enci benci na kamenci 1, 2, 3, 4], Darilna izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 46 str., ilustr., Zbirka Žlabudron, ISBN 978-961-01-5963-6. [COBISS.SI-ID 21436163]


51 Matematika.

53. Eva Horvat, Luka Boc Thaler, Izbrane teme iz osnov matematike, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2020, 140 str., ilustr., ISBN 978-961-253-248-2. [COBISS.SI-ID 34780419]
54. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Matematika za radovedneže 4. Priročnik za učitelje, Kamnik: ICO, 2012, 1 optični disk (CD-ROM), ISBN 978-961-6868-09-9. [COBISS.SI-ID 262347520]


51(043.2) Matematika.

55. Anja Kos, Markovski modeli v filogeniji : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kos], 2020, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6514. [COBISS.SI-ID 35372035]
56. Sara Smrkolj, Analiza zahtevnosti učnih vsebin pri matematiki v 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Smrkolj], 2020, XII, 80 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6525. [COBISS.SI-ID 37412611]


53 Fizika.

57. Linda S. Hirst, Fundamentals of soft matter science, 2nd ed., Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2020, XIX, 283 str., ilustr., ISBN 978-1-138-72444-0, ISBN 978-1-138-72478-5. [COBISS.SI-ID 35099395]
58. Philipp Hofmann, Solid state physics : an introduction, 2nd ed., Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2015, XV, 248 str., ilustr., Physics textbook, ISBN 978-3-527-41282-2. [COBISS.SI-ID 37203203]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

59. William H. Schlesinger, Emily S. Bernhardt, Biogeochemistry : an analysis of global change, 4th ed., London: Academic Press, cop. 2020, XI, 749 str., ilustr., ISBN 978-0-12-814608-8. [COBISS.SI-ID 37221123]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

60. Alenka Medved, Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Medved], 2020, 108 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6527. [COBISS.SI-ID 39020547]
61. Mateja Piberčnik, Lastnosti listov tujerodnih vzpenjavk oljne bučke in navadne vinike in njun vpliv na domorodne vrbe : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Piberčnik], 2020, 50 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6515. [COBISS.SI-ID 35470851]


61 Medicina.

62. Špela Gorenc Jazbec, Z gibanjem do kakovostnega gibalnega razvoja, 1. izd., Kranj: Fiziofit, 2020, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-07-0094-4. [COBISS.SI-ID 26415363]
63. Ana Petelin (urednik), Helena Skočir (urednik), Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (478 str.)), ilustr., ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0, DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 23238403]


61(043.2) Medicina.

64. Tjaša Prelog, Oblike podpore osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi vedenjskimi težavami = Forms of assistance to people with intellectual disabilities with associated behavioural problems : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Prelog], 2020, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6517/. [COBISS.SI-ID 35511811]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

65. Laurence J. Kirmayer (urednik), Re-visioning psychiatry : cultural phenomenology, critical neuroscience, and global mental health, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, XXX, 693 str., ilustr., ISBN 978-1-108-43153-8, ISBN 978-1-107-03220-0. [COBISS.SI-ID 34935299]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

66. John R. Dakers (urednik), Defining technological literacy : towards an epistemological framework, 2nd ed., New York, New York: Palgrave Macmillan, cop. 2014, X, 223 str., ISBN 978-1-137-37346-5. [COBISS.SI-ID 37206531]
67. Sachidanand Jha, 3D printing projects : 200 3D practice drawings for 3D printing on your 3D printer : [200 practice exercises, 3D models & drawings for beginner, intermediate and advance CAD users], [S. l.]: Cadin360, cop. 2019, 106 str., ilustr., ISBN 978-1-0726-1763-1. [COBISS.SI-ID 35081731]
68. Douglas P. Newton, Teaching design and technology 3-11, London; Thousand Oaks, Calif.: Paul Chapman, cop. 2005, VIII, 184 str., ilustr., ISBN 978-1-4129-0161-1. [COBISS.SI-ID 37208323]
69. Johannes Wild, 3D printing : 66 DIY-projects : 66 awesome projects to realize with a 3D printer for beginners & advanced, [S. l.: s. n.], cop. 2019, 178 str., ilustr., ISBN 978-1-0932-3451-0. [COBISS.SI-ID 35089411]


66/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

70. Iva Kosmos (urednik), Tanja Petrović (urednik), Martin Pogačar (urednik), Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 303 str., ilustr., Kulturni spomin, knj. 7, ISBN 978-961-05-0458-0, ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 22291715]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

71. Franca Buttolo, Šopki osmih desetletij, z nekaj brazgotinami : fotokopije ljubiteljskih slik šopkov travniškega cvetja : (barvni svinčniki, pasteli, akvareli in flomastri), Ljubljana: samozal., 2020, 86 str., ilustr., ISBN 978-961-95120-0-5. [COBISS.SI-ID 30413059]
72. Anka Krašna (umetnik, avtor dodatnega besedila, urednik), Marjeta Ciglenečki (avtor dodatnega besedila, urednik), Primož Premzl (urednik), Anka Krašna, 1. izd., Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl; Ptuj: Galerija mesta Ptuj, 2020, 174 str., ilustr., ISBN 978-961-6055-53-6. [COBISS.SI-ID 25635331]


77 Fotografija.

73. Branko Balažic (avtor, fotograf), Fotogovorica, Ljubljana: Salve, 2002, 71 str., fotogr., Katehetska knjižnica, št. 31, ISBN 961-211-239-8. [COBISS.SI-ID 120099328]


78 Glasba.

74. Albinca Pesek, Glasba 3 : zvočni živžav. Delovni zvezek za glasbo v tretjem razredu osnovne šole, 13. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013, 64 str., ilustr., note, ISBN 978-86-11-16119-8. [COBISS.SI-ID 266316032]


79 Zabava. Igre. Šport

75. Gašper Otrin (urednik), Igra je zakon! : 226 iger za otroke, mlade in skupine, Ljubljana: Salve, 2008, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-211-428-2. [COBISS.SI-ID 236966144]
76. Gašper Otrin, Igraj se z mano! : 375 iger za lepši dan, 1. natis, Ljubljana: Salve, 2012, 240 str., ilustr., Zbirka Mladinska knjižnica, 34, ISBN 978-961-211-628-6. [COBISS.SI-ID 261391616]


796 Šport. Športne igre

77. Maja Bobnar, Barbara Kavčnik, Igre za zabavne večere, Ljubljana: Salve, 2009, 40 str., ilustr., Zbirka Žepne igre, 5, ISBN 978-961-211-510-4. [COBISS.SI-ID 248023808]
78. Barbara Kavčnik, Igre za spoznavanje, Ljubljana: Salve, 2007, 48 str., ilustr., Zbirka Žepne igre, 2, ISBN 978-961-211-426-8. [COBISS.SI-ID 236680448]
79. Bojana Krašovec, Nina Sovinc, Anja Bizjak, Vaje za spretne prste : zbirka vaj za zaznavanje in obvladovanje telesa, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2020, 215 str., ilustr., ISBN 978-961-292-010-4. [COBISS.SI-ID 302861568]
80. Mojca Mikac, Martin Lenarčič, Igre s padalom, Ljubljana: Salve, 2011, 47 str., ilustr., Zbirka Žepne igre, 9, ISBN 978-961-211-589-0. [COBISS.SI-ID 257009408]
81. Gašper Otrin, Sanja Obaha Brodnjak, Alenka Š. Butt, Žogaj se z mano! : 123 iger za lepši dan, 1. natis, Ljubljana: Salve, 2014, 88 str., Zbirka Mladinska knjižnica, 44, ISBN 978-961-211-773-3. [COBISS.SI-ID 276361984]
82. Rafo Pinosa, Igre za klošarjenje, Ljubljana: Salve, 2010, 55 str., ilustr., Zbirka Žepne igre, ISBN 978-961-211-528-9. [COBISS.SI-ID 249822208]
83. Claudio Belfiore (urednik), Več kot igrišče, Ljubljana: Salve, 2019, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-211-990-4. [COBISS.SI-ID 298346752]


81 Jezikoslovje

84. Charlotta Plejert (urednik), Multilingual interaction and dementia, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2017, XVII, 244 str., ilustr., Communication disorders across languages, 16, ISBN 978-1-78309-766-1. [COBISS.SI-ID 34919427]


811.111 Angleščina.

85. Marc Roche, CAE writing masterclass : part 1 & part 2 : Cambridge English advanced writing, [S. l.: s. n.], cop. 2018, [136] str., ISBN 978-1-72377-001-2. [COBISS.SI-ID 37220099]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

86. Mateja Gomboc, Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2020, 190 str., ilustr., ISBN 978-961-02-1000-9. [COBISS.SI-ID 31034627]


82 Književnost nasploh.

87. Viola Ardone, Otroci z vlaka, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 229 str., Zbirka Kapučino, ISBN 978-961-01-5822-6. [COBISS.SI-ID 28293379]


82-93 Mladinska književnost.

88. Slavica Remškar (urednik), Cici vici na polici : imenitne šale za Cicibanov 75. rojstni dan, Darilna izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 42 str., ilustr., ISBN 978-961-01-6008-3. [COBISS.SI-ID 30154243]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

89. Rüdiger Safranski, Zlo ali Drama svobode, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020, 257 str., Zbirka Labirinti, 56, ISBN 978-961-7017-66-3. [COBISS.SI-ID 21728515]


821.111 Angleška književnost.

90. Patrick Guest, Okna, Izola: Grlica, 2020, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-244-345-0. [COBISS.SI-ID 24520195]


821.111(73) Ameriška književnost.

91. Rachel Naomi Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi : zdravilne zgodbe, Dopolnjena izd., Nova Gorica: Eno, 2020, 316 str., ilustr., ISBN 978-961-6943-78-9. [COBISS.SI-ID 25986563]
92. Kobi Yamada, Ker sem imel učitelja, 1. natis, Trebelno: BP, 2020, [31] str., ilustr., ISBN 978-961-7001-23-5. [COBISS.SI-ID 29500419]


821.163.6 Slovenska književnost.

93. Tomo Barić Ravbar, Karolina premaga hudobnega kralja Korono, Ljubljana: Buča, 2020, 17 str., ilustr., ISBN 978-961-6704-98-4. [COBISS.SI-ID 28900099]
94. Franca Buttolo, Prva slovenska pesnica Fanny Haussmann : popravljeno in razširjeno predavanje v Medobčinski matični knjižnici Žalec (24. 4. 2003), Ljubljana: samozal., 2020, 31 str., XI str. pril., ISBN 978-961-95120-1-2. [COBISS.SI-ID 32773891]
95. Igor Karlovšek, Ognjeno pleme. [1], Pobeg, 2. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2020, 279 str., ilustr., Zbirka Ognjeno pleme, ISBN 978-961-272-416-0. [COBISS.SI-ID 21731075]
96. Darinka Kobal, Čebela Špela je oslepela, Ljubljana: Salve, 2011, 23 str., ilustr., ISBN 978-961-211-606-4. [COBISS.SI-ID 259096576]
97. Ciril Kosmač, Nanča Kogej Kosmač (urednik), Andraž Gombač (avtor dodatnega besedila, urednik), Lovim pomladni veter, Ljubljana: Beletrina, 2020, 659 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-633-6. [COBISS.SI-ID 23802883]
98. Florjan Lipuš, Zgodnja dela, Maribor: Litera, 2020, 160 str., Knjižna zbirka Litera, ISBN 978-961-7056-67-9. [COBISS.SI-ID 27928067]
99. Benjamin Okorn, Ona je Ana, Maribor: Založba Litera, 2020, 155 str., Knjižna zbirka Litera, ISBN 978-961-7056-60-0. [COBISS.SI-ID 26166275]
100. Vilma Purič, Sodobne tržaške pesnice, Trst: Mladika, 2020, 366 str., ISBN 978-88-7342-286-0. [COBISS.SI-ID 20454659]
101. Igor Saksida (urednik, avtor dodatnega besedila), Repki, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 87 str., ilustr., Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom, ISBN 978-961-01-5754-0. [COBISS.SI-ID 29713411]
102. Jože Trobec (avtor, ilustrator), Basni v stripu, 1. natis, Kranj: Narava, 2020, 55 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-45-4. [COBISS.SI-ID 27128323]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

103. Nevenka Flajs, Krmelj : nekoč do danes, Krmelj: Društvo Svoboda, 2019, 101 str., ilustr., ISBN 978-961-290-355-8. [COBISS.SI-ID 300685056]
104. Uroš Stepišnik, Fizična geografija krasa, 2., dopolnjena in razširjena izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0377-1. [COBISS.SI-ID 28712195]


929 Biografske in sorodne študije

105. Boris Jukić (avtor, urednik), Nela Malečkar (urednik), France Bevk : od Pestrne do Čedermaca : življenje in delo Franceta Bevka : 1890-1970, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 287 str., ilustr., Album, ISBN 978-961-01-5883-7. [COBISS.SI-ID 23156227]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

106. Peter Štih (urednik), Kornelija Ajlec (urednik), Attila Kovács (urednik), "Mi vsi živeti ščemo" : Prekmurje 1919: okoliščine, dogajanje, posledice : zbornik prispevkov mednarodnega in interdisciplinarnega posveta na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana, 29.-30. maj 2019, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020, 702 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-268-072-5. [COBISS.SI-ID 28667907]Naslovno kazalo

Avtorsko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 26. 11. 2020