COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJANUAR 2020

Vsebina
004 Računalništvo.

1. Mitja Luštrek (urednik), Zbornik 22. mednarodne multikonference - IS 2019, 7.-11. oktober 2019 = Proceedings of the 22nd International Multiconference - IS 2019, 7-11 October 2019, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019, Informacijska družba, ISBN 978-961-264-176-4, ISBN 978-961-264-177-1, ISSN 1581-9973, http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety. [COBISS.SI-ID 302842624]
2. Darko Miletić, Moodle security : learn how to install and configure Moodle in the most secure way possible, Birmingham; Mumbai: Packt Publishing, cop. 2011, V, 185 str., ilustr., Community experience distilled, ISBN 978-1-849512-64-0. [COBISS.SI-ID 12772169]
3. Elliot Soloway (urednik), James C. Spohrer (urednik), Studying the novice programmer, New York; London: Psychology press, 2009, V, 497 str., ilustr., ISBN 0-8058-0003-4. [COBISS.SI-ID 12772425]


004(043.2) Računalništvo.

4. Žan Ternik, Analiza rezultatov tekmovanja Bober skozi prizmo razumevanja konceptov računalništva ter računalniškega mišljenja = Analysis of the results of the "Bober" competition based on the understanding of the computer science concepts and on computional thinking : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Ternik], 2019, 103 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6158/. [COBISS.SI-ID 12774729]


1 Filozofija.

5. Vladimir Sergeevič Solovʹev, Izbrani filozofski spisi, Ljubljana: KUD Logos, 2019, 363 str., Knjižna zbirka KUD Logos, 70, ISBN 978-961-7096-00-2. [COBISS.SI-ID 302745856]
6. Oksana Timofeeva, Zgodovina živali, Ljubljana: Maska, 2019, 226 str., Mediakcije, knj. 18, ISBN 978-961-6572-56-9. [COBISS.SI-ID 301852160]
7. Alenka Zupančič Žerdin, Konec, 1. natis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019, 227 str., ilustr., Zbirka Analecta, ISBN 978-961-6376-87-7. [COBISS.SI-ID 302504960]
financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije


159.9 Psihologija.

8. Tina Kavčič, Andreja Avsec, Mojca Petrič, Gaja Zager Kocjan, Funkcionalni vidiki osebnosti, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 269 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0268-2. [COBISS.SI-ID 302537984]
9. Robert Križaj, Čuječnost : trening za obvladovanje stresa in polno prisotnost v življenju : [odkrijte možnost izbire in resnično svobodo], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 265 str., ilustr., Zbirka Most, ISBN 978-961-01-5116-6. [COBISS.SI-ID 303075584]
10. Anne-Sixtine Pérardel, 10 korakov do boljšega čustvenega življenja, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020, 145 str., ilustr., ISBN 978-961-278-454-6. [COBISS.SI-ID 302273024]
11. Vita Poštuvan, Pogovor o samomoru : praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020, ISBN 978-961-7055-90-0, ISBN 978-961-7055-91-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-90-0.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7055-90-0. [COBISS.SI-ID 303383552]


159.9(043.2) Psihologija.

12. Katja Zupanič, Emergence of visual consciousness in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) = [Vznik vizualne zavesti pri otrocih s sindromom pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD)] : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Zupanič], 2019, 87 str., [18] f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6157/. [COBISS.SI-ID 12777289]


3 Družbene vede

13. Mary Beard, Marta Verginella (avtor dodatnega besedila, urednik, recenzent), Ženske in oblast : manifest, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 113 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0276-7. [COBISS.SI-ID 302902016]


316 Sociologija.

14. Joseph E. Zins (urednik), Bullying, victimization, and peer harassment : a handbook of prevention and intervention, New York; London: Routledge, cop. 2007, XIX, 428 str., tabele, graf. prikazi, Haworth school psychology, ISBN 978-0-7890-2218-9, ISBN 0-7890-2218-4, ISBN 978-0-7890-2219-6, ISBN 0-7890-2219-2. [COBISS.SI-ID 12771657]
15. Péter Érdi, Ranking : the unwritten rules of the social game we all play, New York: Oxford University Press, 2020, XVII, 246 str., ilustr., ISBN 978-0-19-093546-7. [COBISS.SI-ID 5284709]
16. Maruša Pušnik, Kulturna zgodovina elektronskih medijev : od telefona do walkmana, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019, 174 str., ilustr., Knjižna zbirka Media, ISBN 978-961-235-894-5. [COBISS.SI-ID 302401024]


32 Politika.

17. Roger Scruton, Zablode, prevare, hujskaštva : misleci nove levice, Ljubljana: Družina, 2019, 301 str., ISBN 978-961-04-0500-9. [COBISS.SI-ID 298863360]


34 Pravo.

18. Peter Pavlin, Simona Drenik Bavdek (urednik), Darja Tadič (urednik), O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, 2019, 192 str., ilustr., ISBN 978-961-93175-2-5. [COBISS.SI-ID 302942720]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

19. Michael E. Sherr, Johnny M. Jones, Introduction to competence-based social work : the profession of caring, knowing, and serving, 2nd ed., New York: Oxford University Press, 2020, XVIX, 302 str., ISBN 978-0-19-092303-7, ISBN 978-0-19-092304-4, ISBN 978-0-19-092305-1. [COBISS.SI-ID 5284197]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

20. Deborah Eyre (urednik), Lynne McClure (urednik), Curriculum provision for the gifted and talented in the primary school : English, math, science, ICT, London; New York: Routledge, 2016, XIV, 146 str., ilustr., A NACE/Fulton Publication, ISBN 978-1-138-17858-8, ISBN 978-1-85346-771-4. [COBISS.SI-ID 12783177]
21. Charlotte Svendler Nielsen (urednik), Stephanie Burridge (urednik), Dancing across borders : perspectives on dance, young people and change, Abingdon; New York: Routledge, 2020, XXII, 196 str., ilustr., ISBN 978-0-367-44257-6, ISBN 978-0-367-44259-0. [COBISS.SI-ID 12785225]
22. Christian Fridrich (urednik), Forschungsperspektiven 10, Wien: LIT, 2019, 245 str., ilustr., Forschungsperspektiven, Bd. 11, ISBN 978-3-643-50924-6, ISBN 978-3-643-65924-8, ISSN 2412-799X. [COBISS.SI-ID 12775497]
23. Mojca Orel (urednik, recenzent), Mednarodna konferenca Mindfulness 2019, Terme Olimia, 3.-5. oktober 2019, Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost, Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: Eduvision, 2019, ISBN 978-961-94307-8-1, http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov1. [COBISS.SI-ID 302634496]
24. Bianca Sillak-Riesinger, The potential of massive open online courses in the context of corporate training and development, Wiesbaden: Springer Gabler, cop. 2017, XVI, 123 str., ilustr., BestMasters, ISBN 978-3-658-16648-9. [COBISS.SI-ID 12771401]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

25. Barbara Baloh, Od črte do črke : priročnik k delovnemu zvezku za razvoj grafomotoričnih spretnosti in sposobnosti : za vzgojitelje, učitelje in starše, Trst: ZTT: = EST, 2019, 40 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-246-5. [COBISS.SI-ID 10719468]
26. Sonja Čotar Konrad (urednik), Bogdana Borota (urednik), Sonja Rutar (urednik), Karmen Drljić (urednik), Giuliana Jelovčan (urednik), Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019, 424 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 19, ISBN 978-961-7055-69-6, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 301573632]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

27. Tina Vrtačič, Pripovedovanje zgodb po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti ter vpliv družinskega branja na govorno-jezikovni razvoj otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Vrtačič], 2020, 42 str., tabele. [COBISS.SI-ID 12790857]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

28. David Baler Petrović, Analiza dosežkov devetošolcev na državnem tekmovanju iz kemije leta 2017 : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Baler Petrović], 2019, VII, 92 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6155/. [COBISS.SI-ID 12774985]
29. Ana Omerza, Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri pouku biologije = The perception of the classroom climate among students and teachers in relation with academic achievements of students in biology classes : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Omerza], 2020, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6166/. [COBISS.SI-ID 12784713]
30. Anuša Sarić, Vloga ptujskega gradu pri obravnavi teme Turki v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Sarić], 2019, 119 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6156/. [COBISS.SI-ID 12775241]
31. Maša Verlič, Umetnostna besedila pri waldorfskem pouku = The role of storytelling at waldorf school : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Verlič], 2011, 78 f., [36] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9228105]


373.5 Srednje šole. Druga šolska stopnja

32. National core curriculum for general upper secondary schools 2015 : national core curriculum for general upper secondary education intended for young people, [Helsinki]: Finnish National Board of Education, 2016, 289 str., ISBN 978-952-13-6266-8. [COBISS.SI-ID 2472060]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

33. Katja Rojnik, Poučevanje otrok s cerebralno paralizo : vidik učiteljev, učencev in staršev : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Rojnik], 2019, 91 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6162/. [COBISS.SI-ID 12781641]
34. Ana Vidmar, Odgovornost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za uspeh učencev s posebnimi potrebami = Responsibilty of special education teachers for success of students with special needs : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Vidmar], 2019, 51 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6165. [COBISS.SI-ID 12784201]


378 Visoko šolstvo.

35. Chunfang Zhou (urednik), Handbook of research on creative problem-solving skill development in higher education, Hershey: IGI Global, cop. 2017, XXXI, 631 str., ilustr., Advances in higher education and professional development (AHEPD) book series, ISBN 978-1-5225-0643-0, ISSN 2327-6983, ISSN 2327-6991. [COBISS.SI-ID 8158561]
36. Rebecca Bennett (urednik), Mike Kent (urednik), Massive open online courses and higher education : what went right, what went wrong and where to next?, Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, XIII, 191 str., ilustr., ISBN 978-1-4724-8198-6, ISBN 978-0-367-34920-2. [COBISS.SI-ID 12761673]
37. Dušan Nećak, Tone Smolej, Kornelija Ajlec, Peter Mikša, Barbara Šatej, Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Prva e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0233-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/184/281/4817-2, DOI: 10.4312/9789610602330. [COBISS.SI-ID 301528320]


39 Etnologija.

38. Oskar Hudales, Zlati krompir, 1. izd., Maribor: Založba Pivec, 2019, [27] str., ilustr., Zbirka slikanic Mariborske vedute, 7, ISBN 978-961-7026-95-5. [COBISS.SI-ID 97530881]
39. Dragica Haramija (urednik), Mariborske vedute II : pripovedke o Mariboru in Pohorju, 2. dopolnjena in razširjena izd., Maribor: Založba Pivec, 2019, 300 str., ISBN 978-961-7026-92-4. [COBISS.SI-ID 97322497]


51 Matematika.

40. Gregor Dolinar, Matematika v bioznanostih : naloge s postopki in rešitvami, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019, IX, 310 str., ilustr., Učbeniki in priročniki, 20, ISBN 978-961-212-298-0. [COBISS.SI-ID 302798336]
41. Marko Kandić, Rešene naloge iz analize 2 : za študente finančne matematike, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019, 251 str., ilustr., Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 53, ISBN 978-961-212-296-6, ISSN 1408-0850. [COBISS.SI-ID 298498048]
42. Sonja Osterman, Branka Dolenc, Računanje je igra 4 : zbirka nalog za 4. razred osnovne šole, 4. natis, Jesenice: Antus, 2014, 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 529219609]


51(043.2) Matematika.

43. Ana Vrečar, Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Vrečar], 2020, 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12790345]


52 Astronomija.

44. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2020 : [priročnik za opazovanje v letu 2020], 1. natis, Ljubljana: Cambio, 2019, 139 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-92148-9-3. [COBISS.SI-ID 302597888]


53 Fizika.

45. Irena Drevenšek Olenik, Boštjan Golob, Igor Serša, Naloge iz fizike za študente tehniških fakultet, 4. natis, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019, 69 str., ilustr., Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 38, ISBN 978-961-212-143-3, ISSN 1408-0451. [COBISS.SI-ID 302614016]
46. Carlo Rovelli, Zapovrstje časa, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019, 153 str., ilustr., ISBN 978-961-212-299-7. [COBISS.SI-ID 303071232]


54 Kemija.

47. Keith S. Taber, Foundations for teaching chemistry : chemical knowledge for teaching, London; New York: Routledge, cop. 2020, XIII, 175 str., ilustr., ISBN 978-0-8153-7774-0, ISBN 978-0-8153-7767-2. [COBISS.SI-ID 12782153]
48. Keith S. Taber, The nature of chemical concept : re-constructing chemical knowledge in teaching and learning, Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2019, XXIII, 377 str., ilustr., Advances in chemistry education series, no. 3, ISBN 978-1-78262-460-8, ISSN 2056-9335. [COBISS.SI-ID 1538373571]


54(043.2) Kemija.

49. Barbara Kramžar, Mikrokapsuliranje eteričnih olj s koacervacijskim postopkom v šolskem laboratoriju : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Kramžar], 2014, V, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2403. [COBISS.SI-ID 10198601]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

50. Miha Marenče, Podobe živali naših gora, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-31-7. [COBISS.SI-ID 301418496]
51. Jure Slatner, Mesojede rastline : lepotice in zveri, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-37-9. [COBISS.SI-ID 302580736]


61 Medicina.

52. Dennis C. Daley, Antoine Douaihy, A family guide to coping with substance use disorders, New York: Oxford University Press, 2019, VIII, 144 str., ISBN 978-0-19-092663-2. [COBISS.SI-ID 5284965]
53. Anthony Giddens, Preobrazba intimnosti : spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah, 2., popravljena izd., Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 231 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-122-1. [COBISS.SI-ID 302490368]
54. Slavko Pečar (avtor, ilustrator), Janez Mravljak (avtor, ilustrator), Šumi življenja ali Radikali in druge reaktivne snovi v telesu, Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2015, 319 str., ilustr., ISBN 978-961-92900-6-4. [COBISS.SI-ID 279040256]
55. Philip Striano, Anatomija vadbe za zdrav hrbet : vadbeni program kiropraktika proti bolečinam v hrbtu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5473-0. [COBISS.SI-ID 299628288]
56. Helena Jeriček Klanšček (avtor, urednik), Maja Roškar (avtor, urednik), Andreja Drev (avtor, urednik), Vesna Pucelj, Helena Koprivnikar, Tina Zupanič (avtor, urednik), Aleš Korošec, Pia Prelec Poljanšek (urednik), Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019, 108 str., ilustr., ISBN 978-961-7002-87-4, https://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 302244096]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

57. Swapnil Gupta, Rebecca Miller, John D. Cahill, Deprescribing in psychiatry, New York: Oxford University Press, 2019, XIV, 247 str., graf. prikazi, ISBN 978-0-19-065481-8, ISBN 978-0-19-065482-5, ISBN 978-0-19-065483-2. [COBISS.SI-ID 5283941]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

58. Guillaume Morel, Pierre Bonnard, [S.l.]: Könemann; París: Place des Victoires, cop. 2018, 239 str., ilustr., ISBN 978-3-7419-2151-3. [COBISS.SI-ID 12788297]
59. Martin Salisbury, Morag Styles, Children's picturebooks : the art of visual storytelling, 2nd ed., London: Laurence King, 2020, 200 str., ilustr., ISBN 978-1-78627-573-8. [COBISS.SI-ID 12782409]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

60. Alenka Di Battista, Katarina Mohar, Občinska stavba v Novi Gorici, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 74 str., ilustr., Umetnine v žepu, 17, ISBN 978-961-05-0243-2, ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 303034368]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

61. Andrej Jemec (umetnik), Vse, kar je --- : slike 2018-19 = All there is --- : paintings 2018-19, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-213-314-6. [COBISS.SI-ID 302811392]
62. Tone Rački, Veščina risanja. 3, Majhne skrivnosti velikih mojstrov, Ljubljana: JSKD, 2019, 111 str., ilustr., Likovni odsevi, 24, ISBN 978-961-6819-03-9, ISSN 0352-0358. [COBISS.SI-ID 301133056]


78 Glasba.

63. Jela Kršić, Klavirska hrestomatija za učenike IV razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje, Beograd: Zavod za udžbenika i nastavna sredstva; Knjaževac: Nota, 1985, 1 partitura (128 str.). [COBISS.SI-ID 3425353]
64. Gary McPherson (urednik), Graham Welch (urednik), Music learning and teaching in infancy, childhood, and adolescence : an Oxford handbook of music education. Volume 2, New York, NY: Oxford University Press, [2018], XX, 346 str., ilustr., Oxford handbooks, ISBN 978-0-19-067459-5, ISBN 0-19-067459-8, ISBN 978-0-19-067461-8. [COBISS.SI-ID 1541025476]
65. Katarina Zadnik, Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli : med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 181 str., ilustr., note, Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-06-0266-8, ISSN 2350-6350. [COBISS.SI-ID 302387712]


79 Zabava. Igre. Šport

66. Charlotte Nichol, Lise Uytterhoeven, What moves you? : shaping your dissertation in dance, London; New York: Routledge, 2017, 98 str., ilustr., ISBN 978-1-138-85730-8, ISBN 978-1-138-85729-2. [COBISS.SI-ID 12787785]
67. Lynnette Young Overby, Jenny Olin Shanahan, Gregory Young, Undergraduate research in dance : a guide for students, London; New York: Routledge, 2019, XVIII, 181 str., ilustr., Routledge undergraduate research series, ISBN 978-1-138-48412-2, ISBN 978-1-138-48411-5. [COBISS.SI-ID 12786761]


796 Šport. Športne igre

68. Iztok Retar, Zgodnje gibalno učenje in poučevanje : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019, 215 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 21, ISBN 978-961-7055-94-8, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 302481664]


81 Jezikoslovje

69. Katarina Podbevšek (urednik), Nina Žavbi (urednik), Govor v pedagoški praksi, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019, ISBN 978-961-06-0280-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/185/283/4891-1, DOI: 10.4312/9789610602804. [COBISS.SI-ID 303010560]
70. Matic Pavlič, Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika, 1. izd., Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: Založba ZRC, 2019, V, 153 str., ilustr., ISBN 978-961-94259-7-8, ISBN 978-961-94259-8-5. [COBISS.SI-ID 301102592]
71. Tatjana Balažic Bulc (urednik), Jana Kenda (urednik), Meta Lah (urednik), Vesna Požgaj-Hadži (urednik), Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0277-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/180. [COBISS.SI-ID 302938880]


811.111 Angleščina.

72. Maria Cleary, World around : [an intercultural journey through English-speaking countries] : teacher's book, [S.l.]: Helbling Languages, cop. 2008, 76 str., ilustr., ISBN 978-88-95225-07-4. [COBISS.SI-ID 12783689]
73. Maria Cleary, World around : [an intercultural journey through English-speaking countries], [S.l.]: Helbling Languages, cop. 2008, 128 str., ilustr., ISBN 978-88-95225-06-7. [COBISS.SI-ID 12783433]
74. Susan R. Copeland (urednik), Elizabeth B. Keefe (urednik), Effective literacy instruction for learners with complex support needs, 2nd ed., Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co., cop. 2018, XVIII, 381 str., ilustr., Effective literacy instruction for students with moderate or severe disabilities, ISBN 978-1-68125-059-5. [COBISS.SI-ID 12782921]
75. Jeremy Harmer, Herbert Puchta, Story-based language teaching, Innsbruck: Helbling, cop. 2018, 147 str., ilustr., The Resourceful teacher series, ISBN 978-3-99045-769-6. [COBISS.SI-ID 12782665]
76. Rachel Spack Koch, Focus on grammar. 5, Workbook, 5th ed., Hoboken, NJ: Pearson Education, Inc., cop. 2017, V, 234 str., ilustr., Winnipeg Public Library. English as a Second Language Collection, ISBN 978-0-13-457962-7. [COBISS.SI-ID 12769353]
77. Dušica Kunaver, Angleščina v treh korakih z matematičnim pristopom, Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, [2018], 1 mapa ([16] str.), ilustr., Zbirka Angleščina po mavrični bližnjici, ISBN 978-961-6979-23-8. [COBISS.SI-ID 296851200]
78. Rick Sampedro, Steve Sampedro, Lost on the coast, Innsbruck: Helbling languages, 2013, 24 str., ilustr., Helbling Young Readers, Big books, Level e, ISBN 978-3-85272-729-5. [COBISS.SI-ID 12762185]


82 Književnost nasploh.

79. Erling Kagge, Hoja : korak za korakom, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 158 str., ilustr., ISBN 978-961-94783-5-6. [COBISS.SI-ID 302560000]
80. Issa Watanabe (avtor, ilustrator), Pregnanci, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, [34] str., ilustr., Zbirka Sanjska knjigica, ISBN 978-961-274-094-8. [COBISS.SI-ID 302448640]


82-93 Mladinska književnost.

81. Clémentine Beauvais (urednik), Maria Nikolajeva (urednik), The Edinburgh companion to children's literature, Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 2017, VII, 376 str., ilustr., ISBN 978-1-4744-1463-0. [COBISS.SI-ID 12787273]
82. John Stephens (urednik), The Routledge companion to international children's literature, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, cop. 2017, XXV, 485 str., ilustr., Routledge companions, ISBN 978-1-138-77806-1. [COBISS.SI-ID 12787017]


821.111 Angleška književnost.

83. Maria Cleary, Skater boy, [Innsbruck]: Helbling Languages, 2017, 32 str., ilustr., Helbling Young Readers, Level d, ISBN 978-3-85272-526-0. [COBISS.SI-ID 12761161]
84. Chelsea Clinton, She persisted around the world : 13 women who changed history, New York, NY: Philomel Books, cop. 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-5255169-9-6. [COBISS.SI-ID 12765513]
85. Lara Hawthorne (avtor, ilustrator), Stoletna riba Alba, Ljubljana: Družina, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-04-0600-6. [COBISS.SI-ID 301518592]
86. Sally Rooney, Pogovori s prijatelji, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 301 str., sl. avtorice, Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-619-3, ISBN 978-961-274-615-5. [COBISS.SI-ID 300771072]
87. Charlotte Artese (urednik), Shakespeare and the folktale, Princeton, NJ: Princeton University Press, cop. 2019, X, 377 str., ISBN 978-0-691190-86-0, ISBN 978-0-691190-85-3. [COBISS.SI-ID 12788041]


821.111(73) Ameriška književnost.

88. Michael Gruenbaum, Todd Hasak-Lowy (avtor, avtor dodatnega besedila), Nekje še sije sonce : spomini na holokavst, 1. izd., Maribor: Pivec, 2019, 251 str., ilustr., Zbirka Mladinsko branje, ISBN 978-961-7026-96-2. [COBISS.SI-ID 97597185]
89. Jennifer Moore-Mallinos, Ana v pasti spletne klepetalnice, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5070-1. [COBISS.SI-ID 302330624]
90. Jennifer Moore-Mallinos, Žiga preizkuša svoj pogum, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5069-5. [COBISS.SI-ID 302330368]


821.131.1 Italijanska književnost.

91. Niccolò Ammaniti, Vera Troha, Jaz in ti, Ljubljana: Študentska založba, 2011, 82 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-242-356-8. [COBISS.SI-ID 255050752]
92. Ali Smith, The story of Antigone, London: Pushkin Children's Books, 2015, cop. 2013, 98 str., ilustr., Save the story, ISBN 978-1-782690-89-4. [COBISS.SI-ID 12761929]


821.163.6 Slovenska književnost.

93. Mitja Duh, Moč duha, Trbovlje: Športno-humanitarno društvo Človek, 2019, 155 str., fotogr., ISBN 978-961-94849-0-6. [COBISS.SI-ID 302438912]
94. Mateja Gomboc, Tinka [zgoraj] 2, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2014, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0106-3. [COBISS.SI-ID 275098112]
95. Ciril Horjak (avtor, ilustrator), Mihael Rudl, Marija Lotrič, Najmanjša velika enciklopedija stripa : strip dr. Horowitza, 4. samostojna izd., Maribor: Založba Pivec, 2019, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6494-41-0. [COBISS.SI-ID 97684481]
96. Marko Juhant, Boštjan in Košek, 1. izd., Mavčiče: ČMRLJ, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019, 34 str., ilustr., ISBN 978-961-94240-5-6. [COBISS.SI-ID 302781952]
97. Manica Klenovšek Musil (avtor, ilustrator), Trije mucki in zmaj, 1. izd., Ljubljana: Mladika, 2011, [23] str., ilustr., Knjižna zbirka Planika, ISBN 978-961-205-170-9. [COBISS.SI-ID 255231232]
98. Matevž Kos, Leta nevarnega življenja : pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 191 str., Razprave in eseji, 75, ISBN 978-961-213-306-1, ISSN 1408-4511. [COBISS.SI-ID 302812928]
99. Svetlana Makarovič, Žiga Kosec (urednik, avtor dodatnega besedila), Pesmi muce potovke : zbrane pesmi za otroke, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 334 str., ilustr., ISBN 978-961-274-095-5. [COBISS.SI-ID 302498816]
100. Kristina Martelanc, Vzponi iz brezna stiske, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2019, 193 str., ISBN 978-88-96632-82-6. [COBISS.SI-ID 10710252]
101. Maša Ogrizek, Ljubo doma : zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih, Trst: ZTT: = EST, 2019, 77 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-247-2. [COBISS.SI-ID 10713324]
102. Andreja Legan Ravnikar (urednik), Irena Orel (urednik), Alenka Jelovšek (urednik), Oživljeni Vodnik : razprave o Valentinu Vodniku, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 267 str., ilustr., Zbirka Linguistica et philologica, 39, ISBN 978-961-05-0241-8. [COBISS.SI-ID 302913536]
103. Damijan Stepančič, Mihael Glavan, Naš Maister, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-272-369-9. [COBISS.SI-ID 301596160]
104. Peter Svetina, Timbuktu, Timbuktu, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 51 str., ilustr., ISBN 978-961-272-307-1. [COBISS.SI-ID 295125760]
105. Bina Štampe Žmavc, Kraljična onkraj ogledala : pravljičnih devet in ena za nasmeh, 1. natis, Maribor: Pivec, 2019, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-6968-56-0. [COBISS.SI-ID 97365761]
106. Blanka Tacer (avtor, avtor dodatnega besedila), Oskar Sambt Tacer (avtor, avtor dodatnega besedila), Srečolovke : pesmi o vrlinah, Ljubljana: B. Tacer, 2019, [40] str., ilustr., ISBN 978-961-290-382-4. [COBISS.SI-ID 301099776]
107. Urška Vinder, Čebeljčnjaček, Maribor: Skrivnost, 2020, [23] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-22-3. [COBISS.SI-ID 301970944]
108. Lojze Wieser (avtor, avtor dodatnega besedila), Zgodba o zmaju Direndaju, Hici-Mici, zmajki Direndajki in zmaju Araratu, Celovec: Drava; Trst: ZTT: = EST, 2018, 23 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-222-9, ISBN 978-3-85435-873-2. [COBISS.SI-ID 10130668]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

109. Barbara Hanuš, Križkraž - Slovenijo spoznaš, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 47 str., ilustr., Utripi sveta, ISBN 978-961-6882-53-8. [COBISS.SI-ID 300806912]
110. Maja Umek, Olga Janša-Zorn (avtor, fotograf), Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole. [Učbenik], 9., prenovljena izd., Ljubljana: Modrijan, 2016, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-241-629-4. [COBISS.SI-ID 283930368]


929 Biografske in sorodne študije

111. France Pibernik, Alojz Rebula 1924-2018 : dokumentarna monografija, Trst: Mladika, 2019, 117, [14] str., ilustr., ISBN 978-88-7342-280-8. [COBISS.SI-ID 10674924]


93 Zgodovina.

112. Peter Turk (avtor, urednik), Matija Turk (avtor, urednik, fotograf), Polona Bitenc (urednik, fotograf), Najstarejše zgodbe s stičišča svetov, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019, 254 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6981-40-8. [COBISS.SI-ID 302418944]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 31. 1. 2020