COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSFEBRUAR 2020

Vsebina
004 Računalništvo.

1. Darko Miletić, Moodle security : learn how to install and configure Moodle in the most secure way possible, Birmingham; Mumbai: Packt Publishing, cop. 2011, V, 185 str., ilustr., Community experience distilled, ISBN 978-1-849512-64-0. [COBISS.SI-ID 12772169]


1 Filozofija.

2. Peter Klepec, Kapitalizem in perverzija. 2, Matrice podrejanja, 1. natis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019, 243 str., Zbirka Analecta, ISBN 978-961-6376-89-1. [COBISS.SI-ID 303260928]
3. Delia Steinberg Guzmán, Vsakodnevni heroj : filozofska razmišljanja, 1. izd., Ljubljana: Nova Akropola, 2019, 103 str., ISBN 978-961-93371-7-2. [COBISS.SI-ID 302194688]


159.9 Psihologija.

4. Becky Cummings, Čarobni jaz : duhovni vodnik k zdravju in zadovoljstvu za otroke, Brežice: Primus, 2019, 203 str., ilustr., Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7090-15-4. [COBISS.SI-ID 302804480]
5. Rachel Hollis, Punca, zbrihtaj se : ne verjemi lažem o tem, kakšna si, in postani prava ti, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 217 str., ISBN 978-961-94458-4-6. [COBISS.SI-ID 298241792]
6. Arlene K. Unger, Lona Eversden, Pogum : 50 vaj čuječnosti in sproščanja za krepitev samozavesti, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5590-4. [COBISS.SI-ID 301592832]


33 Gospodarstvo

7. Srečo Dragoš (urednik), Bojan Dekleva (urednik), Enostavna ideja : univerzalni temeljni dohodek, V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2019, 228 str., ilustr., ISBN 978-961-6569-72-9. [COBISS.SI-ID 97605121]


34 Pravo.

8. Boštjan J. Turk, Klara Nemanič, Šolsko pravo : praktična vprašanja in odgovori z najpomembnejšo zakonodajo, Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2019, 151 str., sl. avtorjev, Zbirka Pravo za državljana, ISBN 978-961-7074-04-8. [COBISS.SI-ID 302791424]
9. Vesna Leskošek (urednik), Tadeja Kodele (urednik), Nina Mešl (urednik), Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019, 277 str., ISBN 978-961-6569-71-2. [COBISS.SI-ID 97499137]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

10. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Leonida Kobal, Nina Mešl, Miran Možina, Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, 6. natis, V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2019, 124 str., Zbirka Katalog socialnega dela, ISBN 978-961-6569-54-5. [COBISS.SI-ID 97468929]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

11. Francka Lovšin, Gaja Črnac, Nina Čuk, Karin Gosenca, Živa Jakšić Ivačič, Lea Turk, Nina Žnidaršič, Mija Kordež, Alenka Pavko-Čuden, Didaktična gradiva za poučevanje tekstilnih vsebin na temelju trajnosti in tradicije : priročnik za učitelje, V Ljubljani: Pedagoška fakulteta Univerze, 2018, ISBN 978-961-253-222-2, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_3/TEKSTRA_prirocnik_za_ucitelje.pdf. [COBISS.SI-ID 293543424]
12. Mojca Orel (urednik), Stanislav Jurjevčič (urednik), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (1850 str.)), ilustr., ISBN 978-961-94950-0-1, http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 304095232]
13. National core curriculum for basic education 2014 : [national core curriculum for basic education intended for pupils subject to compulsory education], [Helsinki]: Finnish national board of education, 2016, 508 str., ISBN 978-952-13-6004-6. [COBISS.SI-ID 2048512624]
14. Marko Radovan, Nina Kristl, Sanja Jedrinović, Marko Papić, Luka Hrovat, Rok Žurbi, Vesna Ferk Savec, Mitja Dečman, Janez Bešter, Anže Pratnemer, Mira Metljak, Lea Vrečko, Špela Cerar, Jože Rugelj, Matej Zapušek, Franc Drobnič, Gregor Burger, Manica Danko, Damijana Keržič, Jure Dimec, Branimir Leskošek, Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolski pedagoški proces na članicah Univerze v Ljubljani : analiza stanja didaktične uporabe IKT na članicah Univerze v Ljubljani s tehničnimi in organizacijskimi vidiki uporabe IKT, Ljubljana: Univerza, 2018, ISBN 978-961-6410-59-5, https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-/z_inovativno_uporabo_ikt_do_odlicnosti/. [COBISS.SI-ID 300550144]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

15. Antonija Balić Šimrak, Mirjana Bakotić, Dijete - cjelovitost - umjetnost - krug : svašta se može dogoditi u krugu---, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, cop. 2018, 215 str., ilustr., ISBN 978-953-212-481-1. [COBISS.SI-ID 12792649]
16. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka : zbornik, Ljubljana: MIB, 2020, 402 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-11-1. [COBISS.SI-ID 303412480]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

17. Melisa Mešić, Priljubljenost pravljičnih junakov pri predšolskih otrocih med 5. in 6. letom starosti : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Mešić], 2020, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6179. [COBISS.SI-ID 12810057]
18. Neža Petrovčič, Posredovanje vrednot v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Petrovčič], 2019, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6173. [COBISS.SI-ID 12801609]
19. Maja Šuštaršič, Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2020, 138 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6177/. [COBISS.SI-ID 12809545]
20. Vanda Turuk, Metode pomoči z umetnostjo kot podpora govornemu izražanju predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Turuk], 2020, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6175. [COBISS.SI-ID 12804425]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

21. Nada Nedeljko (urednik), Katarina Podbornik (urednik), Povezujem, povezujeva, povezujemo : zbornik povzetkov, Spletna izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (178 str.)), ISBN 978-961-03-0470-8, https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/RazredniPouk/. [COBISS.SI-ID 304162304]
22. Dušan Krnel, Tatjana Hodnik (avtor, fotograf), Tatjana Kokalj, Milica Antić Gaber, Mojca Pečar, Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2017, 3 zv., ilustr., ISBN 978-961-241-649-2, ISBN 978-961-241-650-8, ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 288363520]
23. Bernardka Lesjak Skrt (avtor, ilustrator), Reci vreča, v njej je sreča : govorni razvoj skozi igro, izštevanke in pesmice od A do Ž, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020, 1 mapa (131 str., 104 nevezanih f.), ilustr., ISBN 978-961-03-0449-4. [COBISS.SI-ID 302348032]
24. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Mojca Pečar (avtor, fotograf), Barbara Bajd (avtor, fotograf), Janez Ferbar, Milica Antić Gaber, Davor Grgičević (avtor, ilustrator), Darja Skribe-Dimec, Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2017, 2 zv., ilustr., ISBN 978-961-241-541-9, ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 288371200]
25. Urša Vilhar (odgovorni urednik), Boris Rantaša (odgovorni urednik), Priročnik za učenje in igro v gozdu, 1. ponatis, Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2019, 108 str., ilustr., Zbirka Gozd eksperimentov, ISBN 978-961-6993-07-4. [COBISS.SI-ID 298920448]
26. Gary Raham (avtor, ilustrator), Teaching science fact with science fiction, Portsmouth, NH: Teacher ideas, cop. 2004, XV, 139 str., ilustr., ISBN 978-1-56308-939-8. [COBISS.SI-ID 12800841]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

27. Katja Mulej, Uporabnost internetnih likovnih izzivov pri snovanju likovnih nalog = Applicability of internet fine arts' challenges at creating fine arts' assignments : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Mulej], 2020, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6178/. [COBISS.SI-ID 12809801]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

28. Marjeta Dečman, Ingrid Dorner Radosavljević, Priročnik za krepitev vzgojne moči staršev otrok s čustveno vedenjskimi motnjami, 1. natis, Smlednik: Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega, 2019, 208 str., ilustr., ISBN 978-961-290-622-1. [COBISS.SI-ID 302696448]
29. Ina Kreft Toman (urednik), Uvajanje sprememb pri podpori mladim s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Ljubljana: Mladinski dom Jarše, 2019, 378 str., ilustr., ISBN 978-961-94860-0-9. [COBISS.SI-ID 302590464]
30. Andreja Žele, Znakovni jezik : govorica kretenj : z vidika uzaveščanja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine : kako iz kretalne govorice v zapisano slovenščino, 2. izd., Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2019, 57 str., ISBN 978-961-94259-6-1. [COBISS.SI-ID 300600320]


378 Visoko šolstvo.

31. Tone Smolej (urednik), Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872-1918), 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0250-7, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/179/275/4578-1, DOI: 10.4312/9789610602507. [COBISS.SI-ID 301871104]


39 Etnologija.

32. Fiabe resiane = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita, 2. e-izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePub), Zborzbirk, ISBN 978-961-05-0207-4, https://www.biblos.si/isbn/9789610502074. [COBISS.SI-ID 300951296]
33. Mungi Ngomane, Ubuntu : afriška modrost o povezanosti vseh ljudi, Brežice: Primus, 2020, 240 str., ilustr., Zbirka Primula, ISBN 978-961-7090-16-1. [COBISS.SI-ID 302876672]


5 Naravoslovne vede

34. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik (avtor, fotograf), Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, 6., prenovljena izd., Ljubljana: Modrijan, 2017, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 288372224]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

35. Peter Skoberne, Utrinki narave = Images of nature, Škocjan: Park Škocjanske jame, 2019, [155] str., fotogr., ISBN 978-961-6490-49-8. [COBISS.SI-ID 299427840]


54 Kemija.

36. Jack Stocker (urednik), Chemistry and science fiction, Washington, DC: American Chemical Society, cop. 1998, XXII, 292 str., ilustr., ISBN 978-0-8412-3248-8, ISBN 0-8412-3248-2. [COBISS.SI-ID 12800073]


54(043.2) Kemija.

37. Maša Mele Dužnik, Preučevanje prednosti in slabosti izvedbe kemijskega eksperimentalnega dela v mikro merilu v primerjavi z izvedbo v makro merilu = Micro-scale and macro-scale comparison of advantages and disadvantages of conducting chemical experiments : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mele Dužnik], 2019, VI, 75, [30] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6174. [COBISS.SI-ID 12801865]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

38. Tamara Sakovič, Optične lastnosti listov rušnate masnice (Deschampsia caespitosa) z različnih rastišč = Optical properties of leaves of Deschampsia caespitosa from different locations : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Sakovič], 2019, VIII, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6169/. [COBISS.SI-ID 12797769]


61 Medicina.

39. Alejandro Algarra, Moje čudovito človeško telo : [44 odgovorov za boljše razumevanje našega telesa], 1. izd., Radovljica: Didakta, 2020, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-261-517-8. [COBISS.SI-ID 301549568]
40. Petr Eisner, Spolnost ni tabu : za starše oseb z motnjami v duševnem razvoju o odnosih, spolnosti in podpori pri odraščanju, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 43 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-19-2. [COBISS.SI-ID 302964224]
41. Robert H. Lustig, Oprani možgani, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 383 str., ilustr., Zbirka Esenca, ISBN 978-961-01-5496-9. [COBISS.SI-ID 303100672]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

42. Roel Bouwkamp, Sonja Bouwkamp, Clara Bartelds, Mija Marija Klemenčič Rozman (avtor dodatnega besedila, urednik), Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2020, 386 str., ilustr., ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 303939072]
43. Jill P. Weber, Kar mirno : preverjene tehnike za zaustavljanje tesnobe, 1. natis, Celje: Zavod Gaia planet, 2019, 220 str., ilustr., ISBN 978-961-7079-04-3. [COBISS.SI-ID 302798592]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

44. Ivan Prebil, Samo Zupan, Tehnična dokumentacija, 2. izd., Ljubljana: Stri svetovanje, 2011, 440 str., ilustr., ISBN 978-961-93169-1-7. [COBISS.SI-ID 259015680]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

45. Katie Elzer-Peters, Naj zraste spet : vnovična uporaba ostankov zelenjave, semen in gomoljev : kuhinjsko vrtnarjenje brez odpadkov, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5588-1. [COBISS.SI-ID 301556992]


64 Gospodinjstvo.

46. Bernarda Gostečnik, Kolači in torte, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020, 63 str., ilustr., Praznične dobrote sestre Bernarde, ISBN 978-961-282-416-7. [COBISS.SI-ID 303114240]
47. Bernarda Gostečnik, Šarklji in potice, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020, 63 str., ilustr., Praznične dobrote sestre Bernarde, ISBN 978-961-282-417-4. [COBISS.SI-ID 303114496]


66/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

48. Andrej Grošelj, Lesarska tehnologija. 2, Konstrukcije pohištva in konstrukcijska dokumentacija, Ljubljana: Pridi.com, 2019, 296 str., ilustr., ISBN 978-961-94255-9-6. [COBISS.SI-ID 300879360]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

49. Katja Žagar, Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Žagar], 2020, 101, [2] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6172. [COBISS.SI-ID 12801353]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

50. Franca Buttolo, Bele rože z Ravbarkomande : ljubiteljske slike cvetja v kraški naravi iz okolice Postojne : barvni svinčniki, pasteli in akvareli, Ljubljana: samozal., 2020, 58 str., ilustr., ISBN 978-961-290-731-0. [COBISS.SI-ID 303264512]
51. Drago Tršar (umetnik), Monument - Drago Tršar : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 18. 5. - 8. 9. 2019, Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2019, 43 str., ilustr., ISBN 978-961-6684-48-4. [COBISS.SI-ID 301546752]
52. Drago Tršar (umetnik), Jure Mikuž, Sarival Sosič (avtor, urednik, avtor razstave), Monument. Erotična skulptura= Erotic sculpture : pregledna razstava = overview exhibition : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 22. 11. 2018-20. 1. 2019 = Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana[, 22. 11. 2018-20. 1. 2019], Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija: = Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana, 2019, 117 str., ilustr., ISBN 978-961-6969-32-1. [COBISS.SI-ID 301373184]


79 Zabava. Igre. Šport

53. Barbara Hanuš, Križkraž, po Sloveniji se igraš, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2020, 14 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-61-3. [COBISS.SI-ID 303607808]


811.111 Angleščina.

54. Jay Maurer, Focus on grammar 5 : [with essential online resources], 5th ed., Hoboken, NJ: Pearson Education, cop. 2017, XXIX, 452 str., ilustr., ISBN 978-0-13-458331-0, ISBN 0-13-458331-0. [COBISS.SI-ID 12800329]
55. Martin Lamb (urednik), The Palgrave handbook of motivation for language learning, Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2019, XXIX, 697 str., ilustr., ISBN 978-3-030-28379-7. [COBISS.SI-ID 12800585]


82 Književnost nasploh.

56. Albert Espinosa, Rumeni svet : kako me je boj za življenje naučil živeti, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 223 str., ISBN 978-961-94783-6-3. [COBISS.SI-ID 302843904]
57. Sally Rooney, Normalni ljudje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 279 str., Zbirka Kapučino, ISBN 978-961-01-5592-8, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga. [COBISS.SI-ID 301672448]
nagrada: British Book Awards, 2019


82-93 Mladinska književnost.

58. Milena Blažič, Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, 324 str., ilustr., ISBN 978-961-253-059-4. [COBISS.SI-ID 274767872]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

59. Magdaleny Dyras (urednik), Alicji Fidowicz (urednik), Marleny Grudy (urednik), Słowiańskie światy wyobraźni : granice tolarncji, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2019, 224 str., ilustr., ISBN 978-83-233-4774-3. [COBISS.SI-ID 12803657]


821.111 Angleška književnost.

60. Morris Gleitzman, Dobrota ni sirota, 1. izd., Dob: Miš, 2020, 214 str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-272-388-0. [COBISS.SI-ID 303794944]
nagrada: CBCA Notable Book, 2019
61. Julian Gough, Zajec in medvedka. Dva zoba in konec sveta, Jezero: Morfemplus, 2019, 89 str., ilustr., ISBN 978-961-7067-10-1. [COBISS.SI-ID 299876864]
62. Julian Gough, Zajec in medvedka. V ječo z malo nesrečo, Jezero: Morfemplus, 2019, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-69-1. [COBISS.SI-ID 297048576]
63. Julian Gough, Zajec in medvedka. Zajec kosmat, grdih navad, Jezero: Morfemplus, 2019, 92 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-68-4. [COBISS.SI-ID 297052672]
64. Julian Gough, Zajec in medvedka. Zgaga ne omaga, Jezero: Morfemplus, 2019, 94 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-37-0. [COBISS.SI-ID 297048832]
65. Axel Scheffler (avtor, ilustrator), Lan in Luna. Božična jelka, Jezero: Morfemplus, 2019, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-96-7. [COBISS.SI-ID 299119616]
66. Axel Scheffler (avtor, ilustrator), Lan in Luna. Dan na snegu, Jezero: Morfemplus, 2019, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-94-3. [COBISS.SI-ID 299119104]
67. Axel Scheffler (avtor, ilustrator), Lan in Luna. Novi prijatelj, Jezero: Morfemplus, 2019, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-95-0. [COBISS.SI-ID 299119360]
68. Zoë Tucker, Greta in velikani, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [31] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5757-1. [COBISS.SI-ID 302894080]


821.111(94) Avstralska književnost.

69. Markus Zusak, Fant, ki je postal most, 2. edicija, Ljubljana: Sanje, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePub), Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-105-1, https://www.biblos.si/isbn/9789612741051. [COBISS.SI-ID 303666944]


821.112.2 Nemška književnost.

70. Mariana Leky, Selma je sanjala o okapiju, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 312 str., sl. avtorice, ISBN 978-961-94783-3-2, ISBN 978-961-94783-4-9. [COBISS.SI-ID 302269440]
71. Marcus Pfister (avtor, ilustrator), Mavrična ribica se uči izgubljati, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, [25] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5583-6. [COBISS.SI-ID 301243392]
72. Jan Weiler, Puberzver : [prigode iz družinskega življenja], 1. natis, Ljubljana: Vida, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-94458-1-5, ISBN 978-961-94458-0-8. [COBISS.SI-ID 295356160]


821.133.1 Francoska književnost.

73. Daniel Pennac, Ernest in Celestina, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 193 str., ilustr., Zbirka Pisanice, ISBN 978-961-01-5623-9. [COBISS.SI-ID 302437632]


821.163.6 Slovenska književnost.

74. Polonca Kovač, Težave in sporočila psička Pafija, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 74 str., ilustr., Zbirka Deteljica, ISBN 978-86-11-16284-3. [COBISS.SI-ID 275954432]
75. Nina Mav Hrovat, Posluh, jazbec gre!, 1. izd., Dob: Miš, 2020, [44] str., ilustr., ISBN 978-961-272-355-2. [COBISS.SI-ID 300716800]
76. Boris Pahor, Zdravko Duša (urednik), Pavle Učakar (urednik), Tako mislim, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5765-6. [COBISS.SI-ID 303112960]
77. Damijan Stepančič (avtor, ilustrator), Lucija Stepančič, Anton! : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik], Posebna darilna izd., Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2018, [55] str., ilustr., ISBN 978-961-94259-5-4. [COBISS.SI-ID 296573184]
78. Ada Škerl, Tanja Petrič (urednik, avtor dodatnega besedila), Speči metulji : zbrane pesmi, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 353 str., ilustr., Knjižnica Kondor, zv. 365, ISBN 978-961-01-5432-7. [COBISS.SI-ID 302064384]
79. Jože Urbanija, Urmal, mamutov prijatelj : domišljijski roman, Brežice: Primus, 2019, 68 str., Zbirka Avtorji, ISBN 978-961-7090-14-7. [COBISS.SI-ID 302760704]
80. Janja Vidmar, Zala pokvari zabavo, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2020, 63 str., ilustr., Zbirka Zala Zgaga, del 2, ISBN 978-961-272-368-2. [COBISS.SI-ID 301595392]
81. Oton Župančič, Alenka Župančič (urednik), Cvetličice, Ljubljana: Forma 7, 2019, 49 str., ilustr., ISBN 978-961-7000-24-5. [COBISS.SI-ID 302406144]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

82. Maja Umek, Olga Janša-Zorn (avtor, fotograf), Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik], 9., prenovljena izd., Ljubljana: Modrijan, 2016, 118 str., ilustr., ISBN 978-961-241-631-7. [COBISS.SI-ID 283932160]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 28. 2. 2020