COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPridobljeno gradivo v letu 2019

0 Splošno.

1. Tina Bilban, Kaj sploh je to?, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 109 str., ilustr., ISBN 978-961-272-337-8. [COBISS.SI-ID 299278080]
2. Roberto Biloslavo, Mirela Kljajić-Dervić, Jonatan Vinkler (tehnični urednik, glavni urednik), Dejavniki uspešnosti managementa znanja : primer trgovine v državi v razvoju : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, 248 str., tabele, graf. prikazi, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-6984-43-0, ISBN 978-961-6984-44-7, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-43-0.pdf, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-44-7/index.html. [COBISS.SI-ID 287923200]
3. Hennie Boeije, Analysis in qualitative research, Reprinted, Los Angeles [etc.]: Sage, 2014, XII, 223 str., graf. prikazi, ISBN 978-1-84787-006-3, ISBN 978-1-84787-007-0. [COBISS.SI-ID 12437065]
4. Mira Čudina-Obradović (avtor, avtor dodatnega besedila), Psihologija čitanja : od motivacije do razumijevanja : priručnik, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga: Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2014, 292 str., ilustr., ISBN 978-953-212-446-0, ISBN 978-953-212-448-4. [COBISS.SI-ID 513182156]
5. Mira Čudina-Obradović (avtor, avtor dodatnega besedila), Psihologija čitanja : od motivacije do razumijevanja : radna bilježnica : sadržaj za fotokopiranje, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga: Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2014, 79 str., ilustr., ISBN 978-953-212-446-0, ISBN 978-953-212-447-7. [COBISS.SI-ID 9458713]
6. Sašo Dolenc, Od genov do zvezd in naprej, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019, 167 str., ilustr., Zbirka Najst, ISBN 978-961-231-818-5. [COBISS.SI-ID 300880640]
7. Esther Geva, Gloria Ramírez, Focus on reading, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015, XIV, 184 str., ilustr., Oxford key concepts, ISBN 978-0-19-400312-4. [COBISS.SI-ID 12409673]
8. Clive Gifford, Knjiga primerjav : razišči velikost vsega v svetu okrog sebe, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-251-443-3. [COBISS.SI-ID 296461568]
9. Karri A. Holley, Michael S. Harris, The qualitative dissertation in education : a guide for integrating research and practice, 1st ed., Abingdon; New York: Routledge, cop. 2019, XXI, 219 str., ilustr., ISBN 978-1-138-48670-6, ISBN 978-1-138-48665-2. [COBISS.SI-ID 25073126]
10. Patricia Rupar, Andrej Blatnik, Miha Kovač, Samo Rugelj (urednik, avtor), Knjiga in bralci VI : bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019, Ljubljana: UMco, 2019, 228 str., ilustr., Zbirka Knjige o knjigah, ISBN 978-961-7050-50-9. [COBISS.SI-ID 302039552]
11. Lisica in jež : beneška, Stari trg ob Kolpi: Koce, [1992], 1 mapa ([8] barvnih slik), ilustr., Didaktični komplet Zgodbe v slikah, ISBN 961-6041-03-7. [COBISS.SI-ID 451378]
12. Jean McNiff, Action research : all you need to know, 1st ed., Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, cop. 2017, VI, 277 str., ISBN 978-1-47396-747-2, ISBN 978-1-47396-746-5. [COBISS.SI-ID 12538697]
13. Bojan Mevlja, Klemen Kavčič, Strateški razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji : strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij, Koper: Fakulteta za management, 2012, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-133-5, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-133-5.pdf. [COBISS.SI-ID 263189248]
14. Marija Petek, Tereza Poličnik-Čermelj, Alenka Šauperl (avtor, urednik), Katarina Švab, Organizacija knjižničnih zbirk, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 302 str., ilustr., Bibliothecaria, 17, ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 301846784]
15. Urša Jerše, Marijan Leban, Nina Smerdu, Miha Rajh, Teja Stamać, Po poti inovacij do uspeha na trgu : vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana: Univerza, 2019, 98 str., ilustr., ISBN 978-961-6410-60-1, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120062&lang=slv. [COBISS.SI-ID 300894208]
16. Igor Podbrežnik, Štefan Bojnec, Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah, Koper: Fakulteta za management: Založba Univerze na Primorskem, 2013, 218 str., ilustr., Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISBN 978-961-266-154-0, ISBN 978-961-266-160-1, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-154-0.pdf, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-160-1/flipbook.html. [COBISS.SI-ID 270916864]
17. Michael S. Putman, Tracy Rock, Action research : using strategic inquiry to improve teaching and learning, Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc., [2018], XIX, 264 str., ilustr., ISBN 978-1-50630-7-985. [COBISS.SI-ID 12539209]
18. Richard Sagor, The action research guidebook : a process for pursuing equity and excellence in education, 3rd ed., Thousand Oaks, California: Corwin, cop. 2017, XXII, 262 str., ilustr., ISBN 978-1-50635-0-158. [COBISS.SI-ID 12538953]
19. David Barton (urednik), Mary Hamilton (urednik), Roz Ivanič (urednik), Situated literacies : reading and writing in context, London; New York: Routledge, 2000, XV, 222 str., ilustr., ISBN 0-415-20670-7, ISBN 0-415-20671-5. [COBISS.SI-ID 1621350]
20. Ernest T. Stringer, Action research, 4th ed., Thousand Oaks, California: SAGE, cop. 2014, XXII, 305 str., ilustr., ISBN 978-1-4522-0508-3, ISBN 978-1-4833-0183-9. [COBISS.SI-ID 12538441]
21. Petra Škarja, Česa šole ne povedo? : predavanje za življenje, 1. izd., Trbovlje: 5KA, 2019, [206] str., ilustr., ISBN 978-961-94500-9-3. [COBISS.SI-ID 301740032]
22. Janez Vogrinc, Blerim Saqipi, Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives, Tiranë: Albas, cop. 2019, 112 str., ISBN 978-9928-282-69-9. [COBISS.SI-ID 12373577]
23. Gabriel Zaid, Skrivnost slave : književno srečanje v času blaznosti, Ljubljana: Sodobnost International, 2010, 145 str., Knjižna zbirka Črka ob črki, ISBN 978-961-6564-31-1. [COBISS.SI-ID 253685248]
24. Bojan Macuh (urednik), Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review, 1st ed., Maribor: Alma Mater Press, 2018, 993 str., ISBN 978-961-6966-33-7, https://www.almamater.si/zborniki-s292. [COBISS.SI-ID 294502144]


0(043.2) Splošno.

25. Blažka Gaberc, Spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja s pomočjo glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu = Encouraging the development of phonological awareness through musical activities by Edgar Willems : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Gaberc], 2019, VIII, 114, [12] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6085. [COBISS.SI-ID 12675913]
26. Jana Golob, Metoda dolgega branja književnih besedil v podaljšanem bivanju : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Golob], 2019, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5779/. [COBISS.SI-ID 12475721]
27. Tina Lesar, Razvijanje družinskega branja s personaliziranimi knjigami iz zbirke Mali junaki : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Lesar], 2019, 89 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5958. [COBISS.SI-ID 12591433]
28. Špela Šimenc, Možnosti za sodelovanje nevladnih organizacij s šolo : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Šimenc], 2019, 82 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6040/. [COBISS.SI-ID 12630345]
29. Jasmina Tirović, Mladi bralci pri tabornikih : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Tirović], 2019, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5780/. [COBISS.SI-ID 12475977]
30. Alan Bond (urednik), Your master's thesis : [how to plan, draft, write and revise], Abergele: Studymates Limited, cop. 2006, 135 str., In-focus, ISBN 978-1-84285-070-1, ISBN 1-84285-069-5. [COBISS.SI-ID 12329545]


004 Računalništvo.

31. Dan Bader, Python tricks, [Vancouver, BC]: [D. Bader), 2018, 302 str., ISBN 978-1-7750933-0-5. [COBISS.SI-ID 12482377]
32. Tanja Merčun (urednik), Polona Vilar (urednik), COLIS 10 : conceptions of library and information science : 10th international conference, 16-19 June 2019, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts, 1st e-ed., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: = University Press, Faculty of Arts, 2019, ISBN 978-961-06-0219-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/161/257/4142-1. [COBISS.SI-ID 300546048]
33. Steve Humble (urednik), Creating the coding generation in primary schools : a practical guide for cross-curricular teaching, London; New York: Routledge, 2018, XXVIII, 210 str., ilustr., ISBN 978-1-138-68119-4, ISBN 978-1-138-68118-7. [COBISS.SI-ID 1113951070]
34. Martin Erwig, Once upon an algorithm : how stories explain computing, Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2017, XII, 319 str., ilustr., ISBN 978-0-262-03663-4. [COBISS.SI-ID 18387289]
35. Marko Gašperšič, Python na kub, Trzin: samozal., 2019, ISBN 978-961-93303-7-1. [COBISS.SI-ID 298979072]
36. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer (avtor, fotograf), Drago Slukan (avtor, fotograf), Računalništvo. Računalniška omrežja : delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli, Limbuš: Izotech, 2010, 1 mapa (28 str.), ilustr., 1 optični disk (CD-ROM), ISBN 978-961-6740-15-9. [COBISS.SI-ID 65356801]
37. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer (avtor, fotograf), Drago Slukan (avtor, fotograf), Računalništvo. Računalniška omrežja : učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli, Limbuš: Izotech, 2010, 70 str., ilustr., ISBN 978-961-6740-14-2. [COBISS.SI-ID 65295361]
38. Sergej Iskra, Viktorija Florjančič, Razširjenost piratstva programske opreme med študenti, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 113 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-7023-84-8, ISBN 978-961-7023-85-5, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-84-8.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-85-5/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7023-84-8. [COBISS.SI-ID 294035456]
39. Tomas Tišler, Andrej Koren (odgovorni urednik), Izobraževanje vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2006, 162 str., ilustr., tabele, ISBN 961-6637-04-5, ISBN 978-961-6637-04-6. [COBISS.SI-ID 230804224]
40. Jane Krauss, Kiki Prottsman, Computational thinking and coding for every student : the teacher's getting-started guide, Thousand Oaks, California: Corwin, SAGE Publishing Company, cop. 2017, XXI, 184 str., ilustr., ISBN 978-1-5063-4128-6. [COBISS.SI-ID 12425545]
41. Maruša Perič Vučko (avtor, fotograf, ilustrator), Upravljanje z uporabniško programsko opremo : učbenik za modul Upravljanje z uporabniško programsko opremo v programu Računalnikar ter za modul Osnove obdelave podatkov v programu Tehnik mehatronike, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019, 181 str., ilustr., ISBN 978-961-94357-4-8. [COBISS.SI-ID 299408384]
42. Tijana Borovac, Tena Velki (urednik), Krešimir Šolić (urednik), Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018, 130 str., ilustr., ISBN 978-953-6965-68-7. [COBISS.SI-ID 12457033]
43. Andreja Šet, Informatika s tehniškim komuniciranjem : učbenik : učbenik za srednje poklicno izobraževanje v programih Računalnikar, Elektrikar in Geostrojnik rudar ter srednje strokovno izobraževanje v programih Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij, Geotehnik in Okoljevarstveni tehnik, 1. izd., Ljubljana: i2, 2019, 188 str., ilustr., ISBN 978-961-7038-06-4. [COBISS.SI-ID 294849536]
44. Boštjan J. Turk, Nika Vogrinčič, Internetno pravo : z izvlečki najpomembnejših zakonov, Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2019, 153 str., ilustr., sl. avtorjev, Zbirka Pravo za državljana, ISBN 978-961-7074-00-0. [COBISS.SI-ID 299774976]


004(043.2) Računalništvo.

45. Blaž Abram, Predstavitev naprednejših funkcionalnosti za izdelavo izobraževalnih iger v programu Unity : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Abram], 2019, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5859/. [COBISS.SI-ID 12519497]
46. Boštjan Čerin, Učenje računalniškega programiranja v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Čerin], 2019, V, 19 str., XXII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5823. [COBISS.SI-ID 12497993]
47. Teja Franko, Programiranje robota Sphero v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Franko], 2019, 94 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5721/. [COBISS.SI-ID 12434249]
48. Monika Jensterle, Uporaba didaktične igre Mundus pri preverjanju znanja iz varnosti na spletu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Jensterle], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6075. [COBISS.SI-ID 12662857]
49. Anja Knežević, Matija Čufer, Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Knežević, M. Čufer], 2019, XII, 121 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5633. [COBISS.SI-ID 12356169]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2019
50. Melita Kompolšek, Vzpodbujanje urjenja programiranja s pomočjo problemskega učenja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Kompolšek], 2019, VI, 86 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6083. [COBISS.SI-ID 12672841]
51. Tine Koron, Fizično računalništvo v Scratchu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Koron], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5970/. [COBISS.SI-ID 12595785]
52. Peter Križman, Prvi koraki v programiranje skozi LEGO Mindstorm aktivnosti = First steps into programming through LEGO Mindstorms activities : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Križman], 2019, V, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6082. [COBISS.SI-ID 12667721]
53. Tjaša Marinič, Vključevanje računalniških vsebin v kurikulum osnovne in srednje šole : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Marinič], 2019, 35 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5947. [COBISS.SI-ID 12587849]
54. Jan Markočič, Razvoj in evalvacija sistema za avtomatsko klasifikacijo čustev iz obraznih izrazov : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Markočič], 2019, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6122/. [COBISS.SI-ID 12729929]
55. Tina Orejaš, Informacijsko-komunikacijska tehnologija za pomoč učencem z diskalkulijo : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Orejaš], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5722/. [COBISS.SI-ID 12431177]
56. Nina Pivk, Osnovni brezžični prenosi podatkov in uporaba le teh v razvojnem okolju Arduino : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Pivk], 2019, V, 22 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5915. [COBISS.SI-ID 12577865]
57. Maja Ropret, Učne aktivnosti za zgodnje učenje programiranja v okviru delavnice V vesolje s ScratchJr : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ropret], 2019, 67 str., [15] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5604. [COBISS.SI-ID 12319817]
58. Sandi Sečkar, Uporabnost nadgrajene resničnosti v izobraževanju : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Sečkar], 2019, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5946. [COBISS.SI-ID 12587593]
59. Tilen Štirn, Učenje in poučevanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v prvem triletju osnovne šole = Learning and teaching with information-communication technology in the first triad of the primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Štirn], 2019, IX, 65 str., VI, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5979. [COBISS.SI-ID 12600393]
60. Ana Zgonc, Analiza in vrednotenje spletnih orodij za sprotno preverjanje znanja : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Zgonc Možina], 2018, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5541/. [COBISS.SI-ID 12259401]


005 Menedžment.

61. Gerard Blokdyk, Authentic learning : a complete guide : practical tools for self-assessment, [S. l.]: [5starcooks]: The Art of Service, [2018], 210 str., ISBN 978-0-6553-1316-8. [COBISS.SI-ID 12756041]
62. Marina Ajduković, Lilja Cajvert, Michaela Judy, Wolfgang Knopf, Hubert Kuhn, Krisztina Madai, Mieke Voogd, Brigita Rupar, ECVision : evropski pojmovnik supervizije in koučinga, 1. izd., Ljubljana: Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje, 2016, ISBN 978-961-285-562-8, http://www.drustvozasupervizijo.si/files/2016/12/Pojmovnik_ECVision.pdf. [COBISS.SI-ID 287885568]
63. Armand Faganel, Vera Fois, Dizajnerska kultura in nagrada za oblikovalske dosežke, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 126 str., ilustr., Faculty of Management monograph series, ISBN 978-961-7055-00-9, ISBN 978-961-7055-01-6, http://www.hippocampus.si/isbn/management/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-00-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-01-6/mobile/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-00-9. [COBISS.SI-ID 295504384]
64. Marijana Sikošek, Management prireditev : organizacija študentskih prireditev, Koper: Fakulteta za management, 2010, 104 str., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-068-0, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-068-0.pdf, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-068-0.htm. [COBISS.SI-ID 251414784]
65. Aleš Tankosić, Anita Trnavčevič, Boris Snoj, Oder podob : marketinško komuniciranje, Koper: Fakulteta za management, 2015, 107 str., Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISBN 978-961-266-187-8, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-187-8.pdf. [COBISS.SI-ID 281758464]
66. Nike Kocijančič-Pokorn (urednik), Uršula Lipovec Čebron (urednik), Večjezično zdravje : komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 212 str., Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISBN 978-961-06-0136-4, ISSN 2335-335X, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/137/236/3665-1, DOI: 10.4312/9789610601364. [COBISS.SI-ID 298311424]


1 Filozofija.

67. John Berger, Chris Fox, Michael Dibb, Richard Hollis, Načini gledanja, 1. ponatis, Ljubljana: Emanat; Šmarje-Sap: Buča, 2016, 183 str., ilustr., Zbirka Prehodi, ISBN 978-961-91990-2-2. [COBISS.SI-ID 284233216]
68. Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Kontingenca, hegemonija, univerzalnost, Ljubljana: Krtina, 2019, 343 str., Zbirka Krt, 188, ISBN 978-961-260-120-1, ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 298719488]
69. Olga Markič, Maja Malec, Andrej Ule (avtor, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Olga Markič (urednik), Maja Malec (urednik), Filozofska pot Andreja Uleta, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 354 str., tabela, ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 299629568]
70. Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn in melanholija : študije o zgodovini filozofije narave, medicine, religije in umetnosti, Ljubljana: Študentska založba, 2013, 525 str., [100] str. pril., ilustr., Knjižna zbirka Koda, ISBN 978-961-242-654-5. [COBISS.SI-ID 267361792]
71. Daniel Tatarsky, Kul filozofija : polna nenavadnih dejstev za otroke vseh starosti, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-29-4. [COBISS.SI-ID 300175104]
72. Alberto Villoldo, Srce šamana : zgodbe in prakse svetlobnega bojevnika, 1. natis, Nova Gorica: Eno, 2019, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-6943-62-8. [COBISS.SI-ID 298360320]
73. Slavoj Žižek, Čas konca časa, [Ljubljana: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije], 2010, 58 str. [COBISS.SI-ID 31572013]
74. Slavoj Žižek, Living in the end of times, [Ljubljana: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije], 2010, 60 str. [COBISS.SI-ID 299754496]


1(043.2) Filozofija.

75. Jan Jug, Vznik komunikacije med agenti na podlagi globokega učenja z napovednim procesiranjem : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Jug], 2019, VII, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6114. [COBISS.SI-ID 12726857]
76. Enja Kokalj, Iskanje interakcij s pomočjo interpretacije napovednih modelov na primeru navadne trsne rumenice : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Kokalj], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6036. [COBISS.SI-ID 12628041]
77. Špela Medvešek, Kognitivni vidiki modeliranja glasbenih lastnosti z eksplicitnimi globokimi arhitekturami : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Medvešek], 2019, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5973. [COBISS.SI-ID 12598601]
78. Julija Podbevšek, Doživljanje nekaterih vedenjskih zasvojenosti : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Podbevšek], 2019, 126 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5769. [COBISS.SI-ID 12467273]


159.9 Psihologija.

79. Amy J. L. Baker, Katherine Andre, Kako se uspešno soočiti z ločitvijo staršev : delovni zvezek za otroke, ki se spoprijemajo z ločitvijo, odtujevanjem in konfliktom lojalnosti, 1. izd., Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT, 2018, VII, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-93834-1-4. [COBISS.SI-ID 297245440]
80. Kay Barnham, Jezen sem!, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-94-0. [COBISS.SI-ID 292632576]
81. Jožko Battestin, Osnove grafologije, 2. izd., Ljubljana: Ara, 2019, 296 str., ilustr., ISBN 978-961-6861-86-1. [COBISS.SI-ID 299769856]
82. Nika Bedek, Maruša Loboda, Stališča študentov - prihodnjih učiteljev - do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih : raziskovalno poročilo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, 54 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12370761]
83. Tina Bončina, Izgorelost : si upate živeti drugače? : [prepoznajte in spremenite življenjske vzorce, ki vas uničujejo], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 253 str., ilustr., Zbirka Most, ISBN 978-961-01-5472-3. [COBISS.SI-ID 301469184]
84. Debra E. Burdick, Čuječnost za otroke in najstnike : priročnik za vse, ki delate z otroki : 154 metod, tehnik in aktivnosti, 1. izd., Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2019, XVI, 336 str., ilustr., ISBN 978-961-93462-7-3. [COBISS.SI-ID 299376128]
85. Gemma Cairney, Odpri srce, vzljubi sebe in življenje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 165 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5520-1. [COBISS.SI-ID 299419904]
86. Philip J. Carter, Kenneth A. Russell, Ginny Smith (urednik), Uravnoteženje možganov : testi in vaje za prodornejše možgane, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 160 str., ilustr., portret, ISBN 978-961-251-447-1. [COBISS.SI-ID 296903424]
87. Alenka Cemič, Jera Gregorc, Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2019/2020, Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., 2019, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12609353]
88. Rory McDowall Clark, Childhood in society for early childhood studies, Reprinted, Exeter: Learning Matters, 2011, IV, 140 str., Early childhood studies series, ISBN 978-1-84445-384-9. [COBISS.SI-ID 12680009]
89. Mihaly Csikszentmihalyi, Zanos : psihologija optimalnega izkustva, 1. natis, Ljubljana: Umco, 2019, 442 str., ilustr., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-43-1. [COBISS.SI-ID 300802304]
90. Nevenka Čuturić, Ljestvica psihičkog razvoja rane diječije dobi Brunet-Lezine : BL-R : priručnik, Ljubljana: Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, 1973, 2 zv. (171 f., [9] f. pril.), tabele. [COBISS.SI-ID 174708736]
91. Joe Dispenza, Placebo ste vi : vaš um je pomemben, Brežice: Primus, 2018, 378 str., [24] str. barvnih pril., ilustr., Zbirka Nezavedno, ISBN 978-961-7033-37-3. [COBISS.SI-ID 295270400]
92. David Elkind, The hurried child : growing up too fast too soon, Revised ed., Reading (MA): Addison-Wesley, 1992, XX, 217 str., ISBN 0-201-07397-8. [COBISS.SI-ID 12378697]
93. Oliver Spurgeon English, Gerald Hamilton Jeffrey Pearson, Emotional problems of living : avoiding a neurotic pattern, New York: W. W. Norton & Company, cop. 1945, 438 str. [COBISS.SI-ID 12390729]
94. Howard Gardner, Extraordinary minds : portraits of exceptional individuals and an examination of our extraordinariness, 1st ed., [New York]: Basic books, cop. 1997, XII, 178 str., graf. prikazi, The MasterMinds series, ISBN 0-465-02125-5, ISBN 0-465-04515-4. [COBISS.SI-ID 12409161]
95. Christian Gostečnik, Travma in relacijska družinska terapija, Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019, 391 str., ilustr., Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67, ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
96. Russell Grigg, Helen Lewis, Teaching creative and critical thinking in schools, Los Angeles [etc.]: Sage, 2019, XIV, 264 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-2120-3, ISBN 978-1-5264-2119-7. [COBISS.SI-ID 12310345]
97. Sławomir Trusz (urednik), Interpersonal and intrapersonal expectancies, London; New York: Routledge, 2016, XIII, 188 str., ilustr., ISBN 978-1-138-11892-8, ISBN 978-1-138-11893-5. [COBISS.SI-ID 12633417]
98. Anne S. Fishkin (urednik), Bonnie Cramond (urednik), Paula Olszewski-Kubilius (urednik), Investigating creativity in youth : research and methods, Cresskill: Hampton Press, 1999, XI, 449 str., ilustr., Perspectives on creativity, ISBN 1-57273-126-5, ISBN 1-57273-127-3. [COBISS.SI-ID 12309577]
99. Tim Irwin, Moč vpliva : kako odlični voditelji izvabijo tisto, kar je najboljše v drugih, 1. izd., Ljubljana: Podvig, 2019, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-94693-0-9. [COBISS.SI-ID 299751424]
100. Susanna Isern, Vadnica supermoči, Celje; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2019, 43 str., ilustr., ISBN 978-961-278-469-0. [COBISS.SI-ID 302333440]
101. Ivan Ivić, Čovek kao animal symbolicum : razvoj simboličkih sposobnosti, 1. izd., Beograd: Zavod za udžbenike, 2015, 370 str., ISBN 978-86-17-19288-2. [COBISS.SI-ID 218172172]
102. Nina Jelen, Anja Kurent, Naj, 1. izd., Zagorje ob Savi: Ocean, 2019, 189 str., ilustr., ISBN 978-961-94756-2-1. [COBISS.SI-ID 302493184]
103. C. G. Jung, Psihološki tipovi, Beograd: Kosmos, 1963, XXII, 410 str., [1] f. z avtorj. sl., Karijatide, knj. 5. [COBISS.SI-ID 6790969]
104. Jon Kabat-Zinn, Zdravilna moč čuječnosti, 1. izd., Ljubljana: Iskanja, 2019, 244 str., ilustr., ISBN 978-961-6058-62-9. [COBISS.SI-ID 301952768]
105. Apolonija Klančar, Pozor(nost)! : za starše in učitelje, 1. natis, Žiri: A. Klančar, 2019, 204 str., ilustr., Zbirka Cornucopia, zv. 2, ISBN 978-961-290-376-3. [COBISS.SI-ID 300917504]
106. Melita Kuhar, Iskreno o vzgoji in najstnikih, Brežice: Primus, 2019, 196 str., Zbirka Na kavču v Svetovalnici, ISBN 978-961-7090-01-7. [COBISS.SI-ID 301832448]
107. Jacques Lacan, Govorim zidovom : pogovori v kapeli Svete Ane, Ljubljana: Studia humanitatis, 2019, 81 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-84-6. [COBISS.SI-ID 299061248]
108. Dare Leban, Teorija o strahu : o napačnem učenju strahu in povzročanju stresa otrokom in odraslim zaradi nepoznavanja definicije strahu, Celje: Sonart Pro, 2019, 58 str., ilustr., avtorj. sl., ISBN 978-961-94707-0-1. [COBISS.SI-ID 299872000]
109. Peter A. Levine, Maggie Kline, Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 261 str., fotogr., ISBN 978-961-01-5147-0. [COBISS.SI-ID 298761216]
110. Richard G. Erskine (urednik), Life scripts : a transactional analysis of unconscious relational patterns, London; New York: Routledge, 2018, XXI, 314 str., ilustr., ISBN 978-1-85575-662-5. [COBISS.SI-ID 12605001]
111. Barica Marentič-Požarnik, Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju, 2. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2019, 320 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0946-1. [COBISS.SI-ID 298748416]
112. Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja Peklaj, Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 132 str., ilustr., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0149-4, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 298288128]
113. Špelca Morojna, Pomagajte najstniku (in ostalim ljudem okoli sebe) izraziti jezo : odkrijte skrite zaklade jeze!, Maribor: Poslovna Boginja, 2018, 99 str., ISBN 978-961-94574-0-5. [COBISS.SI-ID 297557504]
114. Joseph Murphy, Arthur R. Pell (urednik), Moč vaše podzavesti, 3. ponatis, Ljubljana: V. B. Z., 2019, 224 str., Zbirka Prestop, knj. 3, ISBN 978-961-6468-63-3. [COBISS.SI-ID 299274752]
115. Charlan Nemeth, V zagovor svojeglavih : pomen nestrinjanja v življenju in pri delu, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 274 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-49-3. [COBISS.SI-ID 301828864]
116. Judith Orloff, Vse, kar morate vedeti, če ste empat : življenjske strategije za senzibilne ljudi, 1. natis, Celje: Zavod Gaia planet, 2019, 269 str., sl. avtorice, ISBN 978-961-94541-3-8. [COBISS.SI-ID 298290176]
117. Loti Palmer, V opoju narcisa : kako prepoznati narcistično osebnostno motnjo, jo odstraniti iz svojega življenja in začeti znova, Ljubljana: Chiara, 2019, 196 str., ilustr., tabele, Zbirka Knjiga kot zdravilo, ISBN 978-961-7060-02-7. [COBISS.SI-ID 298925824]
118. Daniel H. Pink, Kdaj : znanstvene skrivnosti natančne izbire pravega trenutka, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 322 str., ilustr., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-30-1. [COBISS.SI-ID 298148352]
119. Alenka Kompare (avtor, fotograf), Mihaela Stražišar (avtor, fotograf), Irena Dogša (avtor, fotograf), Tomaž Vec (avtor, fotograf), Janina Curk, Psihologija : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, 1. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2019, 303 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0109-0. [COBISS.SI-ID 298620160]
120. Rena Faye Subotnik (urednik), Paula Olszewski-Kubilius (urednik), Frank C. Worrell (urednik), The psychology of high performance : developing human potential into domain-specific talent, Washington: American Psychological Association, 2019, XII, 400 str., ilustr., ISBN 978-1-43382-988-8. [COBISS.SI-ID 12309321]
121. Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style, 7th ed., Washington (DC): American Psychological Association, cop. 2020, XXII, 427 str., ilustr., ISBN 978-1-4338-3215-4, ISBN 978-1-4338-3216-1, ISBN 978-1-4338-3217-8. [COBISS.SI-ID 12673353]
122. Alenka Rebula, Josipa Prebeg, Pristno praznični : [potovanje v nove svetove, ki jih še niste odkrili in ki prebujajo najlepše v življenju], Kozina: Inštitut Vera vase, 2018, 93 str., fotogr., Zbirka Vera vase, 1, ISBN 978-961-94478-2-6. [COBISS.SI-ID 296225792]
123. Ali Redford, The boy who built a wall around himself, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2016, [30] str., ilustr., ISBN 978-1-84905-683-0. [COBISS.SI-ID 12309833]
124. Gail Saltz, Moč različnosti : vez med duševno motnjo, nadarjenostjo in genialnostjo, Ljubljana: UMco, 2019, 321 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-18-9. [COBISS.SI-ID 295942400]
125. Helena Smrtnik Vitulić, Psihomotorični razvoj in učenje : gradivo za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike : študijsko leto 2018/19, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2018], 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12318025]
126. Helena Smrtnik Vitulić, Razvojna psihologija : gradivo za študente specialne in rehabilitacijske ter logo-surdo pedagogike : študijsko leto 2018/19, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2018], 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 12317769]
127. Eline Snel, Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše), 1. natis, Celje: Zavod Gaia planet, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-94541-5-2. [COBISS.SI-ID 298921216]
128. David A. Sousa, How the brain learns, 5th ed., Thousand Oaks: Corwin, cop. 2017, XV, 377 str., ilustr., ISBN 978-1-5063-4630-4. [COBISS.SI-ID 12483145]
129. Betty Staley, Med formo in svobodo : odraščanje mladostnika, 1. izd., Ljubljana: Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2019, 295 str., ISBN 978-961-93675-5-1. [COBISS.SI-ID 301580288]
130. Otto Gerdina, Maca Jogan, Vesna Švab, Borut Ošlaj, Sandra Cico, Tatjana Arnšek, Starost ni za mevže : o nasilju med in nad starimi, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2019, 113 str., Zbirka Opuščeni program, ISBN 978-961-94813-0-1. [COBISS.SI-ID 301917696]
131. Tara Stevens, Physical activity and student learning, New York, NY: Routledge, cop. 2019, 150 str., Ed psych insights, ISBN 978-1-138-34873-8, ISBN 978-1-138-34874-5. [COBISS.SI-ID 12705097]
132. Paula Olszewski-Kubilius (urednik), Talent development as a framework for gifted education : implications for best practices and applications in schools, Waco: Prufrock Press, cop. 2018, VIII, 313 str., tabele, ISBN 978-1-61821-814-8. [COBISS.SI-ID 12299593]
133. Carla Tantillo Philibert, Chris Soto, Lara Veon, Everyday self-care for educators : tools and strategies for well-being, New York; Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2020, 97 str., ilustr., Eye on education, ISBN 978-0-367-22982-5, ISBN 978-0-367-22979-5. [COBISS.SI-ID 12760905]
134. Borut Ambrožič, Gregor Žvelc (urednik), Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ilustr., ISBN 978-961-06-0188-3, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/158. [COBISS.SI-ID 299639040]
135. Alenka Kompare (avtor, fotograf), Mihaela Stražišar, Irena Dogša (avtor, fotograf), Tomaž Vec (avtor, fotograf), Janina Curk (avtor, fotograf), Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, 1. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2019, 200 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 298619904]
136. Jan de Vos, Psychologization and the subject of late modernity, Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2013, XI, 189 str., ISBN 978-0-230-30846-6. [COBISS.SI-ID 12410185]
137. Andreja Vukmir (avtor, avtor dodatnega besedila), Diham, 1. izd., Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2018, [38] str., ilustr., Zbirka Čuječnost za otroke, ISBN 978-961-93462-5-9. [COBISS.SI-ID 297646336]
138. Andreja Vukmir, Moje telo, 1. izd., Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2019, [40] str., ilustr., Zbirka Čuječnost za otroke, ISBN 978-961-93462-6-6. [COBISS.SI-ID 299314688]
139. Matthew P. Walker, Zakaj spimo : moč spanja in sanj, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 431 str., ilustr., Zbirka Ogledalo, ISBN 978-961-01-5309-2. [COBISS.SI-ID 297304320]
140. Otto Weininger, Spol in značaj : načelna preiskava, V Ljubljani: Modra ptica, 1936, XVI, 345 str. [COBISS.SI-ID 231217]
141. Robert Z. Zheng, Michael K. Gardner, Memory in education, New York: Routledge, cop. 2020, XIV, 158 str., ilustr., Ed Psych Insights, ISBN 978-0-367-02856-5, ISBN 978-0-367-02857-2, DOI: 10.4324/9780429019142. [COBISS.SI-ID 12704841]


159.9(043.2) Psihologija.

142. Doroteja Bolko, Izražanje čustev otrok v 3. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Bolko], 2019, 46 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5929/. [COBISS.SI-ID 12581961]
143. Rebeka Novak, Samosupervizija reflektirajočega praktika : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Novak], 2018, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5552. [COBISS.SI-ID 12276297]
144. Tjaša Ostervuh, Srečko - aplikacija za spoprijemanje s stresom : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Ostervuh], 2019, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6134/. [COBISS.SI-ID 12746313]
145. Tjaša Prelog, Razlike med spoloma na področju izvršilnih funkcij pri učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja = Gender differences in executive functions in students in the third triad of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Prelog], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6118. [COBISS.SI-ID 12728137]


16 Logika

146. Gregory Bateson, Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije, Ljubljana: Beletrina: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, 2019, 568 str., Knjižna zbirka Koda, ISBN 978-961-284-531-5. [COBISS.SI-ID 301059072]
147. Marianne Gullberg (urednik), Peter Indefrey (urednik), The cognitive neuroscience of second language acquisition, Malden, MA: Blackwell Pub., cop. 2006, VI, 348 str., ilustr., The Language Learning-Max Planck Institute for Psycholinguistics cognitive neuroscience series, ISBN 978-1-4051-5542-7. [COBISS.SI-ID 12551497]
148. Tim Bayne (urednik), Michelle Montague (urednik), Cognitive phenomenology, Reprinted, Oxford: Oxford University Press, 2013, VI, 378 str., ISBN 978-0-19-957993-8. [COBISS.SI-ID 12537161]
149. Leon de Bruin (urednik), Albert Newen (urednik), Shaun Gallagher (urednik), The Oxford Handbook of 4E Cognition, Oxford: Oxford University Press, cop. 2018, XIII, 940 str., ilustr., Oxford handbooks, ISBN 978-0-19-873541-0. [COBISS.SI-ID 12741705]
150. Sebastian Rödl, Zdravko Kobe (urednik), Samozavedanje, Ljubljana: Krtina, 2018, 255 str., Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-116-4, ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 297400064]


16(043.2) Logika.

151. Ajda Centa, Zavajanje in termografska kamera : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Centa], 2019, 56 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6007. [COBISS.SI-ID 12611145]
152. Matic Prinčič, Comparison of established TMS targeting approaches with MRI-guided TMS localiser based on emotion discrimination task : master's thesis = Primerjava uveljavljenih in najpogosteje uporabljenih pristopov določanja TMS tarče s fMRI-vodenim pristopom na osnovi zmožnosti razločevanja emocij : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Prinčič], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6131. [COBISS.SI-ID 12736585]
153. Lovro Tacol, Povezave med telesnimi merami, gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami v otroštvu : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Tacol], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5612. [COBISS.SI-ID 12330313]


17 Etika.

154. Roland Barthes, Fragmenti ljubezenskega diskurza, Druga, popravljena izd., Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 304 str., ilustr., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-097-2. [COBISS.SI-ID 298889984]
155. Julia Dibbern, Nicola Schmidt, Umirjena družina : sedem sestavin za preprosto življenje z otroki, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 174 str., ilustr., ISBN 978-961-261-520-8. [COBISS.SI-ID 302351360]
156. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič (avtor, urednik), Maja Zupančič, Domovinska in državljanska kultura in etika. Samostojni delovni zvezek. 7. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2019, 94 str., ilustr., Zbirka Učbeniška gradiva, ISBN 978-961-7038-10-1. [COBISS.SI-ID 298146048]
157. Simona Bezjak, Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Eva Klemenčič (avtor, urednik), Janez Justin, Janez Zavrl, Maja Zupančič, Domovinska in državljanska kultura in etika. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2019, 94 str., ilustr., Planet znanja, ISBN 978-961-7038-09-5. [COBISS.SI-ID 297918208]
158. Katarina Kompan Erzar, Družina, vezi treh generacij, Ljubljana: Družina, 2019, 228 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0552-8. [COBISS.SI-ID 298971392]
159. Anton Mlinar, Jonatan Vinkler (glavni urednik, tehnični urednik, lektor), Etika življenja : pogled od znotraj, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, 219 str., ilustr., ISBN 978-961-6832-20-5, ISBN 978-961-6832-21-2, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-20-5.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-21-1/index.html. [COBISS.SI-ID 262767872]
160. Igor Senčar, Boris Pleskovič, Rajko Pirnat, Janez Kranjc, Frane Adam, Peter Volasko, Bojan Žalec, Brane Senegačnik, Jernej Videtič (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenija - vrednote in prihodnost : [zbornik], 1. izd., Ljubljana: Študentska organizacija Univerze: Slovenski akademski klub, 1994, 174 str., ISBN 86-7347-055-2. [COBISS.SI-ID 44712704]
161. Nassim Nicholas Taleb, Tvegati lastno kožo : skrite asimetrije v vsakdanjem življenju, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 385 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-45-5. [COBISS.SI-ID 301041152]
162. Angelika Walser, V tvoji bližini mi je lepo : zakaj so prijateljstva življenjsko pomembna, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 100 str., ISBN 978-961-278-455-3. [COBISS.SI-ID 301574912]


2 Verstvo.

163. Pierre-Hervé Grosjean, Prava ljubezen, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 88 str., ISBN 978-961-278-467-6. [COBISS.SI-ID 302312704]
164. Ioánis Kornarákis, Shizofrenija ali asketizem?, Ljubljana: Srbska pravoslavna cerkev, Zagrebško-ljubljanska metropolija, 2019, 107 str., Knjižna zbirka Orthodoxia, 01, ISBN 978-961-7011-76-0. [COBISS.SI-ID 300957440]
165. Jan Dominik Bogataj (urednik), David Movrin (urednik), Miran Špelič (urednik), Hieronymus noster : povzetki = abstracts, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 148 str., ilustr., ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 301820416]
166. Hârun Yahya, Matter : the other name for illusion : how do images come to be seen as matter, Istanbul: Arastirma, 2002, 256 str., ilustr., ISBN 975-8718-34-7. [COBISS.SI-ID 14283410]


3 Družbene vede

167. Shulamith Firestone, Dialektika spola : zagovor feministične revolucije, Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 344 str., ilustr., Lila zbirka, ISBN 978-961-257-101-6. [COBISS.SI-ID 300684544]
168. Melinda Gates, Trenutek dviga : kako večji vpliv žensk spreminja svet, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 288 str., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-38-7. [COBISS.SI-ID 299932928]
169. Maca Jogan, Pisma, Ljubljana: v samozal., 2019, 250 str., ISBN 978-961-290-193-6. [COBISS.SI-ID 299678208]
170. Tjaša Kovač, Medgeneracijski prenos travme in njegov vpliv na družino : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Kovač], 2019, 57 f., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5690/. [COBISS.SI-ID 12393033]
171. Lidija Apohal Vučković, Tanja Čelebič (avtor, urednik), Eva Zver, Janja Pečar, Socialni razgledi 2009, Ljubljana: UMAR, 2010, 138 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-6031-94-3, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/socrazgledi/2009/socialni_razgledi_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 249974784]


311/314 Statistika kot znanost.

172. Popis prebivalstva 31. marca 1953. navodilo za popisovalce, Ljubljana: Zvezni zavod za statistiko in evidenco, 1953, 57 str. [COBISS.SI-ID 180603904]
173. Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija : položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2008, 314 str., ilustr., Migracije, 15, ISBN 978-961-254-074-6. [COBISS.SI-ID 240121344]


316 Sociologija.

174. Simone de Beauvoir, Otto Gerdina (urednik), Starost. 1, Stališče zunanjosti, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018, 322 str., ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]
175. Ulrich Beck, Risk society : towards a new modernity, Reprinted, London [etc.]: Sage, 2013, 260 str., Theory, culture & society, ISBN 978-0-8039-8345-8, ISBN 978-0-8039-8346-5. [COBISS.SI-ID 13238300]
176. Umberto Galimberti, Besedo imajo mladi : dialog z generacijo dejavnega nihilizma, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2019, 288 str., ISBN 978-961-287-113-0. [COBISS.SI-ID 299378432]
177. Erving Goffman, Azili : eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev, Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 410 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-102-3. [COBISS.SI-ID 300982784]
178. bell hooks, Naša pozicija : razred je pomemben, Ljubljana: Sophia, 2019, VIII, 205 str., Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-42-0, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 302405376]
179. Harold A. Innis, Maruša Pušnik (urednik), Breda Luthar (urednik), Pristranost komuniciranja, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018, 257 str., Knjižna zbirka Theoria, 4, ISBN 978-961-235-864-8. [COBISS.SI-ID 297659648]
180. Bojan Macuh, Medgeneracijsko sodelovanje : potreba in zahteva časa, 1. natis, Maribor: Kulturni center, 2019, XV, 250 str., ilustr., Zbirka Znanstvena monografija, 004, ISBN 978-961-7030-86-0, ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 96968961]
181. Leon Marc, Izpraznjeni prazniki : Slovenci v dobi migracij in populizma, Ljubljana: Družina, 2018, 223 str., ISBN 978-961-04-0523-8. [COBISS.SI-ID 296819712]
182. Slavko Gaber (urednik), Veronika Tašner (urednik), Misliti socialne inovacije, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 358 str., ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]
183. Steven Pinker, Razsvetljenstvo zdaj : v zagovor razumu, znanosti, humanizmu in napredku, 1. natis, Ljubljana: Umco, 2019, 842 str., graf. prikazi, tabele, Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-33-2. [COBISS.SI-ID 299320064]
184. Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik (urednik), Videni : zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 185 str., ISBN 978-961-05-0160-2. [COBISS.SI-ID 299026944]
185. Patrick Schreiner, Podreditev kot svoboda : življenje v neoliberalizmu, Ljubljana: Krtina, 2019, 130 str., Zbirka Krt, 189, ISBN 978-961-260-121-8, ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 300480000]
186. Katja Sešek, Laura Pihlar, Filip Vurnik (avtor, ilustrator), Mavrica v žepu : uporaba umetniških orodij za naslavljanje LGBT+ tematik : priročnik za mladinske delavke_ce in učiteljice_e, Elektronska izd., Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2019, ISBN 978-961-94684-1-8, https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/10/Mavrica-v-zepu-DIGITAL.pdf. [COBISS.SI-ID 299709952]
187. Katja Sešek, Laura Pihlar, Filip Vurnik (avtor, ilustrator), Rainbow in the pocket : addressing LGBT+ topics through art : a manual for youth workers and teachers, Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2019, ISBN 978-961-94684-1-8, https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/10/Rainbow-in-the-pocket-digital.pdf. [COBISS.SI-ID 301686016]
188. Miroljub Ignjatović (urednik), Aleksandra Kanjuo-Mrčela (urednik), Roman Kuhar (urednik), Znanost in družbe prihodnosti, 1. natis, Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019, 236 str., ilustr., ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 302109696]
189. Maja Lamberger Khatib (urednik), Sožitje med kulturami : poti do medkulturnega dialoga IV : [monografija znanstvenih člankov z recenzijami], Maribor: Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru: Založba Pivec, 2019, 211 str., ilustr., ISBN 978-961-7026-87-0. [COBISS.SI-ID 96406017]
190. Igor Škamperle, Matevž Kos (urednik), Endimionove sanje : oblike imaginacije in simbolne tvorbe : eseji in razprave iz sociologije kulture, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013, 439 str., Zbirka Novi pristopi, 57, ISBN 978-961-6717-82-3. [COBISS.SI-ID 266251008]
191. Stuart W. Twemlow, Frank C. Sacco, Why school antibullying programs don't work, Lanham (Maryland, ZDA): Jason Aronson, cop. 2008, X, 168 str., ilustr., Positive vibrations, ISBN 978-0-7657-0475-7, ISBN 0-7657-0475-7, http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy0903/2008011241.html. [COBISS.SI-ID 12634017]
192. Nina Vodopivec, Labirinti postsocializma : socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev, Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2007, 224 str., ilustr., Knjižna zbirka Documenta, 16, ISBN 978-961-6192-37-8, ISSN 1408-1199. [COBISS.SI-ID 235946240]
193. Romana Zidar, Naš skupni dom : povezanost migracij in razvoja v Sloveniji, Ljubljana: Slovenska karitas, 2019, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-93180-2-7. [COBISS.SI-ID 299842048]


316(043.2) Sociologija.

194. Patricija Gruden, Medvrstniško nasilje skozi oči učencev osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Gruden], 2019, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5599. [COBISS.SI-ID 12321865]
195. Maruša Jarc, Izzivi in doživljanje staršev otrok z avtističnimi motnjami = Challenges and experience faced by parents of children with autism spectrum disorder : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Jarc], 2019, 128 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5839/. [COBISS.SI-ID 12505161]
196. Lora Kočan, Petra Zore, Položaj in vloga žensk v verskih skupnostih na Slovenskem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Kočan in P. Zore], 2019, 177 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5748/. [COBISS.SI-ID 12452425]
197. Anthony Paul Smaga, Patricija Urlep, Diskriminacija priseljencev v slovenski družbi = Discrimination against immigrants in the Slovenian society : magistrsko delo, Ljubljana: [A.P. Smaga, P. Urlep], 2019, 140 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5770. [COBISS.SI-ID 12468297]
198. Melani Vrbec, Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol prekmurske regije = Detecting bullying amongst the ninth graders of the elementary schools in Prekmurje : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Vrbec], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6089. [COBISS.SI-ID 12682057]


32 Politika.

199. Adriana Janežič (urednik), Devan Jagodic (urednik), Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica 24. november 2017, Trst, 25. november 2017, Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2017, 165 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10075116]
200. Mladen Dolar, Struktura fašističnega gospostva : marksistične analize fašizma in problemi teorije ideologije, Ljubljana: Univerzum, 1982, 169 str., Analecta. [COBISS.SI-ID 13054721]
201. Roman Kuhar (urednik), Identitete na presečišču kriz, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0169-2, ISSN 2335-3333, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/142/240/3704-1, DOI: 10.4312/9789610601692. [COBISS.SI-ID 299130112]
202. Bruno Latour, Prizemljitev : politična usmeritev za Novi podnebni režim, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 128 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-80-8. [COBISS.SI-ID 298145280]
203. Julijan Čavdek, Devan Jagodic, Marianna Kosic, Martin Lissiach, Jaruška Majovski, Maja Mezgec, Zaira Vidau, Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy, Trst; = Trieste; Gorica; = Gorizia: Slovenska kulturno gospodarska zveza: = Unione culturale economica slovena: = Slovene cultural and economic association: Svet slovenskih organizacij: = Confederazione organizzazioni slovene: = Council of slovene organisations; [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche: = Slovene research institute, 2018, 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10482156]
204. Norman Ohler, Popolna omama : droge v tretjem rajhu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 338 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5510-2. [COBISS.SI-ID 300015616]
205. Plutarchus, Maja Sunčič (prevajalec, urednik), Sreča in politika, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018, 229 str., Zbirka Dialog z antiko, 33, ISBN 978-961-6192-77-4, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 297579008]
206. Štefan Čok (urednik), Anja Škarabot (urednik), Zamejski, obmejni, čezmejni : Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019, 169 str. [COBISS.SI-ID 10556140]


33 Gospodarstvo

207. Janez Drobnič, Kariera in osebe s posebnimi potrebami : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 255 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 16, ISBN 978-961-7055-29-0, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296868352]
208. Marko Juhant, Pavel Rihtaršič, Dva Gorenjca o šparanju. Kako otroke navadimo ravnanja z denarjem, 1. izd., Šenčur: Elementum-Ag, 2019, 56, 52 str., ilustr., ISBN 978-961-94730-0-9. [COBISS.SI-ID 300514304]
209. Kai-Fu Lee, Velesili umetne inteligence : Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 346 str., tabele, graf. prikazi, Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-47-9. [COBISS.SI-ID 301502976]
210. Renata Mihalič, Kako izdelam karierni načrt : 30 minut za vodenje, 1. natis, Škofja Loka: Mihalič in partner, 2019, 43 str., Zbirka 30 minut za vodenje, ISBN 978-961-92820-9-0. [COBISS.SI-ID 287317248]
211. Dijana Močnik, Mojca Duh, Katja Crnogaj, Miroslav Rebernik (urednik), Karin Širec (urednik), Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij : slovenski podjetniški observatorij 2018, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, 120 str., ilustr., Slovenski podjetniški observatorij, ISBN 978-961-286-243-5, ISSN 1854-8040, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/395, DOI: 10.18690/978-961-286-242-8. [COBISS.SI-ID 96215297]
212. Helena Nemec Rudež, Potovalna dejavnost v sodobnem okolju, Koper: Fakulteta za management; Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica; Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2013, 99 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISBN 978-961-266-156-4, ISBN 978-961-266-163-2, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-156-4.pdf, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-163-2/flipbook.html. [COBISS.SI-ID 270979584]
213. Giacomo D'Alisa (urednik), Federico Demaria (urednik), Giorgos Kallis (urednik), Odrast : besednjak za novo dobo, Ljubljana: Studia humanitatis, 2019, 281 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-85-3. [COBISS.SI-ID 299060480]
214. Peter Svetina, Zaposlovanje invalidov na kmetiji : priročnik, Ljubljana: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 2018, 46 str., ilustr., ISBN 978-961-92857-7-0. [COBISS.SI-ID 294614016]
215. Ana Podvršič (avtor, urednik), Maja Breznik (urednik, prevajalec), Verige globalnega kapitalizma, Ljubljana: Sophia, 2019, 313 str., graf. prikazi, tabele, Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-39-0, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 301722880]
216. Ana Vezovišek, Mitja Vezovišek, Adijo, finančni stres : mirna pot skozi obdobja finančne starosti, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 195 str., ilustr., sl. avtorjev, Zbirka Most, ISBN 978-961-01-4631-5. [COBISS.SI-ID 301468672]
217. Robert Masten (urednik), Peter Svetina (urednik), Anamarija Bogolin (urednik), Jana Malovrh (urednik), Neža Podlogar (urednik), Kastelic Katarina (urednik), Zaposlovanje invalidov na primeru zaposlitvenega centra Grunt, 1. izd., Komenda: Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, 2017, 58 str., ilustr., ISBN 978-961-94352-0-5. [COBISS.SI-ID 293153536]


33(043.2) Gospodarstvo.

218. Lara Poljanšek, Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Poljanšek], 2019, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5783/. [COBISS.SI-ID 12479305]


34 Pravo.

219. Josip Bitežnik, Nove postave : razlaga najvažnejših poglavij italijanskega civilnega prava. Del 1, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1930, 214 str. [COBISS.SI-ID 357170]
220. Sue Richardson (urednik), Heather Bacon (urednik), Child sexual abuse : whose problem? : reflections from Cleveland, Revised ed., Bristol: Policy Press, 2018, XII, 276 str., ilustr., ISBN 978-1-4473-5028-6. [COBISS.SI-ID 12384073]
221. Gary W. Giumetti (urednik), Robin M. Kowalski (urednik), Cyberbullying in schools, workplaces, and romantic relationships : the many lenses and perspectives of electronic mistreatment, New York; London: Routledge, 2019, VIII, 227 str., ilustr., ISBN 978-1-138-08716-3, ISBN 978-1-138-08715-6. [COBISS.SI-ID 12383561]
222. Polona Farmany, Meje svobode umetniškega ustvarjanja, 1. natis, Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019, 264 str., Zbirka Scientia iustitia, 33, ISBN 978-961-247-420-1. [COBISS.SI-ID 300968192]
223. Romana Franković, Priročnik za učenje človekovih pravic žensk : (spremljajoči priročnik za osnovne in srednje šole ob izdaji knjige Dokumenti človekovih pravic žensk, uvodna pojasnila in dokumenti), Ljubljana: Društvo Amnesty International Slovenije, 2004, 1 optični disk (CD-ROM), barve, ISBN 961-90760-8-7. [COBISS.SI-ID 215047680]
224. Learning to live together : Council of Europe report on the state of citizenship and human rights education in Europe : in accordance with the objectives and principles of the Council of Europe charter on education for democratic citizenship and human rights education, Strasbourg: Council of Europe, [2019], 153 str., ilustr., ISBN 978-92-871-8598-3. [COBISS.SI-ID 12702537]
225. Manca Ajdišek, Eva Boštjančič (urednik), Ana Reberc (urednik), Obrazi nasilja na delovnem mestu : psihološki pogledi in slovenska praksa, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ilustr., ISBN 978-961-06-0204-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/155/251/3994-1. [COBISS.SI-ID 299945728]
226. Betty Reardon, Educating for human dignity : learning about rights and responsibilities, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, cop. 1995, XII, 238 str., ilustr., Pennsylvania studies in human rights, ISBN 0-8122-3306-9, ISBN 0-8122-1524-9. [COBISS.SI-ID 12681801]
227. Barend van der Heijden (urednik), Bahia Tahzib-Lie (urednik), Reflections on the universal declaration of human rights : a fiftieth anniversary anthology, The Hague; Boston: Martinus Nijhoff Publishers; Cambridge, MA: Sold and distributed in North America by Kluwer Law International, cop. 1998, 344 str., ilustr., ISBN 90-411-1046-1. [COBISS.SI-ID 12679753]
228. Jernej Letnar Černič (avtor, urednik), Matej Avbelj, Marko Novak, Dejan Valentinčič, Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, 1. natis, Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, cop. 2018, 79 str., ISBN 978-961-6901-09-3. [COBISS.SI-ID 297650688]
229. Igor Bernik, Karin Merc, Darja Tadič (urednik), Sodba v imenu medijev : punitivnost v slovenskih medijskih prispevkih o kriminaliteti, 1. natis, Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016, ISBN 978-961-6503-32-7, http://inst-krim.si/2017/06/sodba-v-imenu-medijev/. [COBISS.SI-ID 287756800]
230. Mateja Turk (urednik), Spolno nasilje, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-08-6. [COBISS.SI-ID 300357888]
231. Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh, Andrej Koren (odgovorni urednik), Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2006, 91 str., ISBN 961-91444-6-5. [COBISS.SI-ID 228453888]
232. Boštjan J. Turk, Teja Komel, Delovno pravo - pravice iz delovnega razmerja : z najzanimivejšimi primeri iz sodne prakse, Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2018, 147 str., sl. avtorjev, Zbirka Pravo za državljana, ISBN 978-961-94224-7-2. [COBISS.SI-ID 297490688]
233. Ti odločaš o svojih osebnih podatkih, [Ljubljana]: Zveza potrošnikov Slovenije, 2019, 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11672487]


34(043.2) Pravo.

234. Nastja Gabor, Izzivi usklajevanja partnerstva in starševstva po rojstvu otroka : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Gabor], 2019, VIII, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6013. [COBISS.SI-ID 12614217]
235. Mateja Mikluš, Vpliv družinskih dejavnikov na razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mikluš], 2019, V, 97 str., IX, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5632. [COBISS.SI-ID 12353097]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

236. Tom Croft, Veronique Crolla, Benoît Mida Briot, T-KIT o socialnem vključevanju, Ljubljana: Urad RS za mladino: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2005, 111 str., ilustr., T-Kit, 8, Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 40, ISBN 961-6285-45-9. [COBISS.SI-ID 223085312]
237. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl, Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019, 218 str., ilustr., ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]
238. Vito Flaker, Katarina Ficko, Vera Grebenc, Jana Mali, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič, Hitra ocena potreb in storitev, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019, 359 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-6569-67-5. [COBISS.SI-ID 96339713]
239. Jana Mali, Vito Flaker, Mojca Urek, Andreja Rafaelič, Inovacije v dolgotrajni oskrbi : primer domov za stare ljudi, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2018, 261 str., ilustr., ISBN 978-961-6569-64-4. [COBISS.SI-ID 296877056]
240. Petra Kavšek Vrhovec, Meta Dolinar, Vem-povem : slikovne kartice : mini set, 1. izd., Polhov Gradec: [samozal.] M. Dolinar; Ivančna Gorica: samozal. P. Kavšek Vrhovec, 2019, 26 slikovnih kartic, barve, ISBN 978-961-94584-0-2, ISBN 978-961-94584-2-6. [COBISS.SI-ID 297730816]
241. Majda Hrženjak (avtor, urednik), Vesna Leskošek, Živa Humer, Mojca Frelih, Razsežnosti skrbstvenega dela, 1. natis, Ljubljana: Sophia, 2018, XIX, 287 str., tabele, Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-29-1, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 297954304]
242. Darja Zaviršek, Skrb kot nasilje, Elektronska izd., Ljubljana: Založba /*cf, 2019, Oranžna zbirka, ISBN 978-961-257-115-3, https://www.biblos.si/isbn/9789612571153. [COBISS.SI-ID 301806336]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

243. Ilma Begović, Mladostnikovo doživljanje obdobja pred odpustom iz vzgojnega zavoda : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Begović], 2019, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5832/. [COBISS.SI-ID 12503113]
244. Karina Berginc, Spremljanje procesa podpore in pomoči ranljivi družini : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Berginc], 2019, 99 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5597. [COBISS.SI-ID 12322121]
245. Irena Bilčić, Prevencija brezdomstva mladih = Prevention of youth homelessness : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Bilčić], 2019, 79 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6017. [COBISS.SI-ID 12618057]
246. Aleksandra Čergan Ristić, Proces pomoči na podlagi potreb družin z otroki s posebnimi potrebami : doktorska disertacija, Ljubljana: [A. Čergan Ristić], 2019, X, 231 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5745/. [COBISS.SI-ID 12450121]
247. Ines Jaušovec, Soočanje društva Kralji ulice z izzivi odprte scene : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Jaušovec], 2019, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5766/. [COBISS.SI-ID 12465737]
248. Laura Kerčmar, Glas mladostnikov v procesu institucionalne pomoči in podpore : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Kerčmar], 2019, 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6091/. [COBISS.SI-ID 12687177]
249. Helena Ločniškar, Pomen skupnostnih prostorov : javne dnevne sobe z vidika uporabnikov : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Ločniškar], 2019, 112 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5726. [COBISS.SI-ID 12437321]
250. Sandra Pegam, Samopoškodbeno vedenje med mladostnicami v vzgojnem zavodu : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Pegam], 2019, 91 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5976/. [COBISS.SI-ID 12599369]
251. Nika Petek, Doživljanje varstvenega nadzorstva s strani obsojenih in strokovnih delavcev ter uvajanje probacije : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Petek], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6028. [COBISS.SI-ID 12623433]
252. Julija Raišp, Možnosti za reševanje stanovanjskega problema starostnikov v Mariboru = Possiblities for resolving the housing problem of the elderly in Maribor : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Raišp], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6138/. [COBISS.SI-ID 12752969]
253. Mojca Sovdat, Generativne teme tabora ob zavodu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Sovdat], 2019, 93 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5990. [COBISS.SI-ID 12605257]
254. Marija Trnovec, Življenje mladih s kronično vnetno črevesno boleznijo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Trnovec], 2019, VI, 100 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5743/. [COBISS.SI-ID 12448585]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

255. Sharon Tindall-Ford, Advances in cognitive load theory : rethinking teaching, London; New York: Routledge, 2020, XVII, 248 str., ilustr., Local/global issues in education, ISBN 978-0-367-24690-7, ISBN 978-0-367-24688-4. [COBISS.SI-ID 12685129]
256. Tanja Bezić (avtor, urednik), Akceleracija in drugi sodobni pristopi za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci in dijaki : [teoretična izhodišča in študije primerov], Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, ISBN 978-961-03-0433-3, http://www.zrss.si/pdf/akceleracija.pdf. [COBISS.SI-ID 298663424]
257. Jerneja Bone, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti na fakultetah in Zavodu RS za šolstvo : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 62 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0446-3, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_fakultete.pdf. [COBISS.SI-ID 301337856]
258. Brian J. Caldwell, Tanya Vaughan, Transforming education through the arts, London; New York: Routledge, 2012, XIV, 166 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-0-415-68701-0, ISBN 978-0-415-68702-7. [COBISS.SI-ID 12299849]
259. K. Ann Renninger (urednik), Suzanne E. Hidi (urednik), The Cambridge handbook of motivation and learning, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2019, XIX, 803 str., ilustr., ISBN 978-1-316-63079-2, ISBN 978-1-107-17793-2. [COBISS.SI-ID 12349257]
260. Lynne Cameron, Penny McKay, Bringing creative teaching into the young learner classroom, Oxford: Oxford University Press, 2017, 104 str., ilustr., Into the classroom, ISBN 978-0-19-442248-2. [COBISS.SI-ID 12412745]
261. Mira Cencič, Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 528 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 18, ISBN 978-961-7055-37-5, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 298077440]
262. Stephen Kemmis, Changing practices, changing education, Singapure [etc.]: Springer, 2014, XV, 278 str., ilustr., ISBN 978-981-10-1175-7. [COBISS.SI-ID 12709961]
263. Isabel Simões Dias (urednik, avtor), Pablo Ruiz Estévez, Marta Licardo (urednik), Contemporary themes in early childhood education and international educational modules, 1st ed., Maribor: University of Maribor Press, 2019, ISBN 978-961-286-269-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/413/408/686-3, DOI: 10.18690/978-961-286-269-5. [COBISS.SI-ID 96691457]
264. Eeva Anttila (urednik), Anniina Suominen (urednik), Critical articulations of hope from the margins of arts education : international perspectives and practices, London; New York, NY: Routledge, cop. 2019, XVI, 166 str., ilustr., ISBN 978-0-8153-6283-8. [COBISS.SI-ID 12312137]
265. Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj : dnevnik Praktičnega usposabljanja 1, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, ISBN 978-961-7023-86-2, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-86-2.pdf. [COBISS.SI-ID 293650688]
266. Gita Mateja De Laat, Kam pa ti hodiš v šolo? : šolanje na domu v Sloveniji, Grosuplje: S. Jamnik, 2018, 179 str., ilustr., ISBN 978-961-93406-1-5. [COBISS.SI-ID 293509120]
267. Olga Denac, Načrtovanje glasbenih dejavnosti v zgodnjem obdobju otroštva : visokošolski učbenik, Maribor: Pedagoška fakulteta, 2012, ISBN 978-961-6647-34-2, http://www.pef.um.si/content/Studij/1stopnja/E_studijska_gradiva/Denac/6834_Visokošolski_učbenik_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 69348609]
268. Linda Daniela (urednik), Didactics of smart pedagogy : smart pedagogy for technology enhanced learning, Cham: Springer, 2019, XXXV, 478 str., ilustr., ISBN 978-3-030-01550-3. [COBISS.SI-ID 12291401]
269. Iztok Devetak, Nina Zupanc, Luka Vinko, Miha Slapničar, Določanje trdote vode : zbirka eksperimentov, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Kemikum/Dokumenti/Dolo%C4%8Danje_trdote_vode_zbirka_eksperimentov.pdf. [COBISS.SI-ID 12653129]
270. Lila Anthopoulou, et al., Stanislav Avsec (urednik), Branko Kaučič (urednik), Dreamy m-learning. Moduli usposabljanja, Maribor: Initut, institut informacijskih tehnologij, 2019, ISBN 978-961-94811-1-0, http://www.initut.com/zalozba/dreamy-moduli-usposabljanjamobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 301905152]
271. Stanislav Avsec, et al., Stanislav Avsec (urednik), Samiye Hancioglu (urednik), Branko Kaučič (urednik), Dreamy m-learning. Prilagodljivo mobilno učenje : aplikacija Mobilno učenje za podjetnice, ki začenjajo svoj posel od doma, Maribor: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, 2019, ISBN 978-961-94811-0-3, http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 301872640]
272. Dragutin Franković (urednik), Enciklopedijski rječnik pedagogije, Zagreb: Matica Hrvatska, 1963, 1146 str. [COBISS.SI-ID 1053470]
273. Oren Ergas, Reconstructing 'education' through mindful attention : positioning the mind at the center of curriculum and pedagogy, London: Palgrave Macmillan, cop. 2017, XXI, 343 str., ilustr., ISBN 978-1-137-58781-7. [COBISS.SI-ID 12549193]
274. Armand Faganel, Anita Trnavčevič, Diskurz marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja skozi časopisne članke, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, 184 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-6984-45-4, ISBN 978-961-6984-46-1, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-45-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-46-1/index.html. [COBISS.SI-ID 287419136]
275. Armand Faganel, Anita Trnavčevič, Marketizacijski diskurz v izobraževanju : dekonstrukcija znanstvene publicistike, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017, 133 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-7023-51-0, ISBN 978-961-7023-52-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-51-0.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-51-0. [COBISS.SI-ID 292903680]
276. Armand Faganel, Zaznavanje kakovosti visokošolskih storitev, Koper: Fakulteta za management, 2010, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-089-5, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-089-5.pdf. [COBISS.SI-ID 253921792]
277. Susan M. Sheridan (urednik), Elizabeth Moorman Kim (urednik), Family-school partnerships in context, Cham: Springer, cop. 2016, XIII, 124 str., ilustr., Research on family-school partnerships, vol. 3, ISBN 978-3-319-19227-7. [COBISS.SI-ID 12339529]
278. Viktorija Florjančič, Moodle Wiki v izobraževanju, Koper: Fakulteta za management, 2010, Managerjeva knjižnica, ISBN 978-961-266-067-3, ISSN 1855-0886, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-067-3.pdf. [COBISS.SI-ID 251755264]
279. Donna Y. Ford, Recruiting & retaining culturally different students in gifted education, Waco: Prufrock Press, cop. 2013, X, 265 str., ilustr., ISBN 978-1-61821-049-4. [COBISS.SI-ID 12560457]
280. Christian Fridrich (urednik), Forschungsperspektiven 10, Wien: LIT, 2018, III, 291 str., ilustr., Forschungsperspektiven, Bd. 10, ISBN 978-3-643-50873-7, ISBN 978-3-643-65873-9, ISSN 2412-799X. [COBISS.SI-ID 12326729]
281. Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts, [Hungary]: [s. n.], 2019, 826 str., ilustr., https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12531529]
282. Roman Globokar, Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 247 str., ilustr., Znanstvena knjižnica, 69, ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]
283. Karel Gržan, 95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 160 str., Zbirka Dokumenta, ISBN 978-961-274-082-5, ISBN 978-961-274-083-2. [COBISS.SI-ID 302112000]
284. Michael Hammond, Jerry J. Wellington, Education research : the basics, London; New York: Routledge, 2020, VII, 180 str., tabele, The basics, ISBN 978-1-138-38679-2, ISBN 978-1-138-38676-1. [COBISS.SI-ID 12682569]
285. Lois Ruth Harris, Gavin T. L. Brown, Using self-assessment to improve student learning, New York; London: Routledge, 2018, XV, 127 str., ilustr., Student assessment for educators, ISBN 978-1-138-28336-7, ISBN 978-1-138-28337-4, ISBN 978-1-351-03697-9. [COBISS.SI-ID 12319049]
286. Joanna Haynes, Karin Murris, Picturebooks, pedagogy and philosophy, New York; London: Routledge, 2011, XIV, 269 str., ilustr., Routledge research in education, ISBN 978-0-415-88080-0, ISBN 978-0-415-81792-9. [COBISS.SI-ID 64676962]
287. Dorothy R. Howie, Thinking about the teaching of thinking : the Feuerstein approach, 2nd ed., London; New York: Routledge, 2020, XIII, 210 str., ilustr., ISBN 978-0-367-31287-9, ISBN 978-0-367-31286-2. [COBISS.SI-ID 12683849]
288. Dejan Hozjan, Sistemski vidiki priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja, 1. izd., Koper: Fakulteta za management, 2010, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-090-1, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-090-1.html. [COBISS.SI-ID 253192448]
289. Pavel Zgaga (urednik, avtor dodatnega besedila), Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities, Berlin: Peter Lang, cop. 2019, 269 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-3-631-77859-3, DOI: 10.3726/b15452. [COBISS.SI-ID 12430921]
290. Jože Rugelj (urednik), Vesna Ferk Savec (urednik), Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu, Ljubljana: Univerza, 2019, 282 str., ISBN 978-961-6410-61-8, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123308&lang=slv. [COBISS.SI-ID 301676544]
291. Eeva-Liisa Kronqvist (urednik), Insights and outlouds : childhood research in the North, Oulu: Oulun yliopisto, cop. 2010, 201 str., ilustr., Acta Universitatis Ouluensis, E Scientiae rerum socialium, 107, ISBN 978-951-42-6108-4. [COBISS.SI-ID 12680777]
292. Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe : national policies and measures : Eurydice report, Brussels: Education, audiovisual and culture executive agency (EACEA), Education and youth policy analysis, cop. 2019, 192 str., ilustr., Education and training, ISBN 978-92-9492-846-7, ISBN 978-92-9492-849-8, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_schools_in_europe_national_policies_and_measures.pdf. [COBISS.SI-ID 12350537]
293. Sebastjan Čagran (urednik), Justina Erčulj (urednik), Branka Likon (urednik), Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019, 380 str., ilustr., ISBN 978-961-6989-27-5. [COBISS.SI-ID 298487808]
294. Vesna Ferk Savec (urednik), Jože Rugelj (urednik), Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike, Ljubljana: Univerza, 2019, ilustr., ISBN 978-961-6410-62-5, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 301782784]
295. Karmen Javornik, Kako naj naredim to? : knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca, 1. natis, Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2019, 41 str., ilustr., ISBN 978-961-92931-9-5. [COBISS.SI-ID 301477120]
296. Marko Juhant, Recepti v vzgoji, 1. izd., Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019, 104 str., ISBN 978-961-94240-3-2. [COBISS.SI-ID 300019200]
297. Marko Juhant, Trma, 1. izd., Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019, 123 str., ISBN 978-961-94240-4-9. [COBISS.SI-ID 301307648]
298. Jesper Juul, Od krušnih do bonus staršev : priložnosti in izzivi sestavljenih družin, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 102 str., ISBN 978-961-261-505-5. [COBISS.SI-ID 298910720]
299. Ryan J. Kettler, Research methodologies of school psychology : critical skills, London; New York: Routledge, 2019, VIII, 248 str., ilustr., Foundations of school psychology research and practice, ISBN 978-1-138-85150-4, ISBN 978-1-138-85149-8. [COBISS.SI-ID 12424777]
300. Tanja Bezić (urednik), Tamara Malešević (urednik), 19. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov = 19. contributions of disciplines to the counselling work in practice : book of abstracts, Spletna izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0419-7, http://www.zrss.si/pdf/zbornik-konference-o-solskem-svetovalnem-delu-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296325376]
301. Zala Mehonić (urednik), Zbornik prispevkov, V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-247-5, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Kongresi_in_posveti/Ucitelj/Zbornik_1.konference_U%C4%8Ditelj_u%C4%8Ditelju_u%C4%8Ditelj.pdf?fbclid=IwAR1ikRs-PdKMbZRgz_nJlutBfGIkPOlu9AXMjdAzmMo46yfw_ReD1daPdZA, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6128/. [COBISS.SI-ID 301943040]
302. Vilma Brodnik (urednik), Mladi in identiteta : zbornik povzetkov, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0422-7, http://www.zrss.si/pdf/zbornik-konference-DUH-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296626176]
303. Ana Koritnik, Razvijanje komunikacijske kompetence in funkcionalne pismenosti na populaciji otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju z metodami recepcijske didaktike : doktorska disertacija, [Maribor: A. Koritnik], 2019, VII, 603 str., graf. prikazi, tabele, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72732. [COBISS.SI-ID 24490248]
304. Sabina Košmrl, Srčni učitelj, 1. izd., Trbovlje: 5KA, Katapult, 2019, 203 str., ilustr., ISBN 978-961-94500-5-5. [COBISS.SI-ID 299339008]
305. Manja Kristanc, Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da : zgodba o motivaciji otroka, 2. dopolnjena izd., Ljubljana: M. Kristanc, 2018, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-283-878-2. [COBISS.SI-ID 294595072]
306. Tadej Rifel (urednik), "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018, Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018, 272 str., ilustr., Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8, ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 297726720]
307. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Keli Gorela, Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 179 str., tabele, Knjižnica Ludus, 15, ISBN 978-961-7055-25-2, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296867840]
308. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli : izbrane teme iz družboslovja : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017, 195 str., graf. prikazi, tabele, Knjižnica Ludus, 8, ISBN 978-961-7023-59-6, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 293101568]
309. Chris Kyriacou, Essential teaching skills, 5th ed., Oxford: Oxford University Press, 2018, 240 str., ilustr., ISBN 978-0-19-842331-7. [COBISS.SI-ID 12700233]
310. Mark Le Messurier, Madhavi Nawana Parker, What's the buzz with teenagers? : a universal social and emotional literacy resource, London; New York: Routledge, 2019, XV, 278 str., ilustr., ISBN 978-0-367-14978-9, ISBN 978-0-367-14977-2. [COBISS.SI-ID 12366153]
311. Kenneth A. Leithwood, Leadership development on a large scale : lesssons for long-term success, Thousand Oaks (CA): Corwin, cop. 2019, XIX, 178 str., ISBN 978-1-5443-4221-4. [COBISS.SI-ID 12347977]
312. Alja Lipavic Oštir, Alenka Lipovec, Problemorientierter Soft CLIL Ansatz, Wien: LIT, 2018, IV, 207 str., tabele, Didaktik, Bd. 19, ISBN 978-3-643-50886-7, ISBN 978-3-643-65886-9. [COBISS.SI-ID 24417032]
financer: Znanstvena monografija je izšla s pomočjo sofinanciranja ARRS.
313. Smilla Lynggaard, Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo, 1. izd., Ljubljana: Inštitut za sodobno družino Manami, 2019, 127 str., ISBN 978-961-92870-4-0. [COBISS.SI-ID 299011072]
314. Barica Marentič-Požarnik, Marjeta Šarić, Barbara Šteh, tš19,bib2019ped, Izkustveno učenje, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 163 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0226-2. [COBISS.SI-ID 300830464]
315. Robert J. Marzano, Debra Pickering, Jane E. Pollock, Classroom instruction that works : research-based strategies for increasing student achievement, Alexandria (Virginia): Association for Supervision and Curriculum Development: ASCD, cop. 2001, VI, 178 str., ilustr., ISBN 0-87120-504-1, ISBN 978-0-87120-504-9. [COBISS.SI-ID 608471]
316. Angela McFarlane, Authentic learning for the digital generation : realising the potential of technology in the classroom, Milton Park, Abingdon, Oxon ;; New York, NY :: Routledge, 2015, IX, 147 str., ilustr., ISBN 978-1-138-01410-7, ISBN 978-1-138-01411-4. [COBISS.SI-ID 1788546]
317. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju : zbornik, Ljubljana: MiB, 2019, 347 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-08-1. [COBISS.SI-ID 301204992]
318. Mojca Orel (urednik), Stanislav Jurjevčič (urednik), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Polhov Gradec: EDUvision, 2018, ISBN 978-961-94307-6-7, http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov. [COBISS.SI-ID 299273472]
319. Mojca Suban (urednik), Apolonija Jerko (urednik), Zbornik razširjenih povzetkov, Spletna izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0411-1, https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/ZbornikKUPM_2018/. [COBISS.SI-ID 295445504]
320. Marica Horvat (urednik), 1. mednarodni simpozij Inkluzija - proces spreminjanja družbe, Maribor, 22. maj 2018, Zbornik prispevkov, Maribor: Dom Antona Skale, 2019, [99] str., ilustr., ISBN 978-961-92139-2-6. [COBISS.SI-ID 96408833]
321. Sanela Mešinović, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti v vrtcih : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 40 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0443-2, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_vrtci.pdf. [COBISS.SI-ID 301330944]
322. Simona Knavs, Barbara Bauman, Amela Sambolić Beganović, Tanja Bezić, Tomaž Kranjc, Tamara Malešević, Metodologija spremljanja in preprečevanja zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 2019, ISBN 978-961-03-0429-6, http://www.zrss.si/pdf/metodologija-spremljanja-in-preprečevanja.pdf. [COBISS.SI-ID 298328576]
323. Borut Mikulec, Evropeizacija izobraževanja : izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 338 str., Zbirka Nagrajene doktorske disertacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-06-0142-5, ISBN 978-961-06-0143-2, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/133/232/3631-1. [COBISS.SI-ID 297913856]
324. Živa Jakšić Ivačič (avtor, urednik), Helena Grbec, Nika Bedek, Nina Popovič, Rok Gumzej, Nina Zupanc, Sara Danilovska, Janez Vogrinc (avtor dodatnega besedila), Moč pedagoškega dela : Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, [74] str., ISBN 978-961-253-237-6, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298755328]
325. Živa Jakšić Ivačič (avtor, urednik), Helena Grbec, Nika Bedek, Nina Popovič, Rok Gumzej, Nina Zupanc, Sara Danilovska, Moč pedagoškega dela, 1. elektronska izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-238-3, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298745088]
326. Tina Štemberger (urednik), Sonja Čotar Konrad (urednik), Sonja Rutar (urednik), Amalija Žakelj (urednik), Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 488 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 10, ISBN 978-961-7055-15-3, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296208640]
327. Darja Brezovar, Petra Javrh (avtor, urednik), Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Alenka Magajne, Slava Šarc, Ester Možina, Opisniki temeljne zmožnosti. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 45 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-59-6, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Matemati%C4%8Dna_kompetenca_in_osnovne_kompetence_v_znanosti_in_tehnologiji.pdf. [COBISS.SI-ID 288273408]
328. Olga Veldin Bednjanič, Petra Javrh (avtor, urednik), Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Opisniki temeljne zmožnosti. Samoiniciativnost in podjetnost, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 45 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-60-2, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Samoiniciativnost_in_podjetnost.pdf. [COBISS.SI-ID 288273664]
329. Stanislav Avsec (urednik, avtor dodatnega besedila), Slavko Kocijančič (urednik, avtor dodatnega besedila), Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-252-9, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 303091456]
330. Sue Palmer, Zastrupljeno otroštvo : kako sodobni svet vpliva na naše otroke in kaj lahko storimo, 1. izd., Ljubljana: Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2019, 430 str., ilustr., ISBN 978-961-93675-6-8. [COBISS.SI-ID 301580544]
331. Jana Kalin (urednik), Renata Čepić (urednik), Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies, 1. izd., V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019, 266 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0196-8, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. [COBISS.SI-ID 299773184]
332. Jana Kalin (urednik), Renata Čepić (urednik), Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teachers' professional development : status and transversal competencies, 1. e-izd., V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = [Ljubljana]: Ljubljana University Press, Faculty of Arts; na Reki: Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019, 266 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0195-1, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/150/246/3900-1, DOI: 10.4312/9789610601951. [COBISS.SI-ID 299762944]
333. Roberta V. Nata (urednik), Progress in education. Vol. 56, New York: Nova Science Publishers, cop. 2019, XIV, 236 str., tabele, Progress in education (Huntington, N.Y.), 56, ISBN 978-1-53614-553-3, ISSN 1535-4806. [COBISS.SI-ID 12367689]
334. Nevenka Tatković (urednik), Fulvio Šuran (urednik), Marina Diković (urednik), Reaching horizons in contemporary education, Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Educational Sciences, 2018, 276 str., graf. prikazi, ISBN 978-953-7320-74-4. [COBISS.SI-ID 1541366468]
335. Christine Redecker, Nives Kreuh (urednik), Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: : DigCompEdu, 1. spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0421-0, http://www.zrss.si/pdf/digcompedu.pdf. [COBISS.SI-ID 297044480]
336. Joel Malin (urednik), Chris Brown (urednik), The role of knowledge brokers in education : connecting the dots between research and practice, London; New York: Routledge, 2020, XVIII, 193 str., ilustr., ISBN 978-1-138-61614-1, ISBN 978-1-138-61613-4. [COBISS.SI-ID 12687433]
337. Tom Balchin (urednik), Barry Hymer (urednik), Dona Mathews (urednik), The Routledge international companion to gifted education, London; New York: Routledge, cop. 2009, XXIV, 376 str., ilustr., Routledge international companions, ISBN 0-415-46136-7, ISBN 978-0-415-46137-5, ISBN 0-415-46137-5, ISBN 978-0-415-46137-5, http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0904/2008009721.html. [COBISS.SI-ID 63408129]
338. Benjamin Arino, Marco Bartolucci, Federico Batini, Agnieszka Borek, Bénédicte Halba, Mojca Kovačič, Sofie Peetroons, Dan Podjed, Laura Rabiej, Fernando Rosa, Alberto Santoro, Rachel Savoie, Wouter Smets, Mojca Kovačič (urednik), Marjeta Pisk (urednik), Dan Podjed (urednik), Schola : be a volunteer, succeed at school, 1st e-ed., Ljubljana: Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology: ZRC Publishing House, 2018, 105 str., ISBN 978-961-05-0117-6, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1531. [COBISS.SI-ID 296328704]
339. Mike Sharples, Practical pedagogy : 40 new ways to teach and learn, London; New York: Routledge, cop. 2019, XI, 253 str., ilustr., ISBN 978-1-138-59981-9, ISBN 978-1-138-59980-2. [COBISS.SI-ID 12425033]
340. Lyn Sharratt, Clarity : what matters most in learning, teaching, and leading, Thousand Oaks: Corwin, cop. 2019, XXVII, 368 str., ilustr., ISBN 978-1-5063-5872-7. [COBISS.SI-ID 12390473]
341. Črtomir Matejek, Samo Fošnarič, Jurij Planinšec, Robert Repnik, Some aspects of health in the educational process : water, ergonomy and physical activity as important factors of students' health, Hamburg: Dr. Kovač, 2019, VIII, 125 str., ilustr., Didaktik in Forschung und Praxis, Bd 102, ISBN 978-3-339-11100-5, ISSN 1616-5586. [COBISS.SI-ID 24637960]
342. Tatjana Ažman, Barbara Japelj Pavešić, Nataša Potočnik, Mihaela Zavašnik, Mojca Peček (urednik), Sporočilo konference Učeča se profesionalna skupnost, Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019, ISBN 978-961-7065-02-2, http://www.eurydice.si/sporocilo-konference-uceca-se-profesionalna-skupnost.pdf. [COBISS.SI-ID 299314944]
343. Sašo Stanojev, Viktorija Florjančič, Digitalna pismenost srednješolcev, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 117 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-7023-78-7, ISBN 978-961-7023-79-4, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-78-7.pdf. [COBISS.SI-ID 293934592]
344. Richard Steward, The gradual art of school improvement : a practical guide, London; New York: Routledge, 2020, XIV, 192 str., ISBN 978-0-367-13691-8, ISBN 978-0-367-13689-5. [COBISS.SI-ID 12687945]
345. Sonja Čotar Konrad (urednik), Tina Štemberger (urednik), Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, Knjižnica Ludus, 12, ISBN 978-961-7055-20-7, ISBN 978-961-7055-21-4, ISSN 2630-3809, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-21-4/index.html. [COBISS.SI-ID 297709824]
346. Anita Trnavčevič (urednik), Sodelovanje s starši da, toda kako? : zbornik, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2003, 283 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 49361409]
347. James H. Stronge, Qualities of effective teachers, 3rd ed., Alexandria (VA): ASCD, cop. 2018, XII, 348 str., ilustr., ISBN 978-1-4166-2586-5. [COBISS.SI-ID 12481097]
348. Suzie Strutt, Inspiring learning through cooking, London; New York: Routledge, 2019, 257 str., ilustr., ISBN 978-1-138-48567-9, ISBN 978-1-138-48566-2. [COBISS.SI-ID 12365385]
349. Alojz Širec, Ravnateljeva skrb za učenje, Maribor: Obzorja, 2019, 219 str., ilustr., ISBN 978-961-230-540-6. [COBISS.SI-ID 96498945]
350. Marjana Škalič (avtor, prevajalec), Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ, Moravske Toplice: Pretok, 2018, 356 str., ISBN 978-961-94596-0-7. [COBISS.SI-ID 297909248]
351. Mojca Kukanja-Gabrijelčič (urednik), Maruška Željeznov Seničar (urednik), Teaching gifted and talented children in a new educational era, Koper: University of Primorska Press, 2018, Knjižnica Ludus, 14, ISBN 978-961-7055-22-1, ISBN 978-961-7055-23-8, ISSN 2536-1937, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-22-1.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-23-8/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-22-1. [COBISS.SI-ID 296558592]
352. Saša A. Glažar (urednik), Katarina Senta Wissiak Grm (urednik), Iztok Devetak (urednik), Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-243-7, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]
353. Mateja Marovič (urednik), Andreja Sinjur (urednik), Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 217 str., ISBN 978-961-7023-95-4, ISBN 978-961-7023-96-1, http://www.hippocampus.si/isbn/edukacijske-vede/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-95-4.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-95-4. [COBISS.SI-ID 294472960]
354. Alenka Lipovec (urednik), Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti : zbornik povzetkov, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, XVIII, 344 str., ISBN 978-961-286-299-2, DOI: 10.18690/978--961-286-298-5. [COBISS.SI-ID 97214721]
355. Arnold Wentzel, Teaching complex ideas : how to translate your expertise into great instruction, New York; London: Routledge, cop. 2019, XIX, 230 str., ilustr., ISBN 978-1-138-48237-1, ISBN 978-1-138-48236-4. [COBISS.SI-ID 12436553]
356. Edward Conrad Wragg, George Brown, Explaining in the secondary school, Rev. ed., London; New York: Routledge/Falmer, 2001, VIII, 72 str., ilustr., Successful teaching series, ISBN 0-415-24956-2, ISBN 978-0-415-24956-0. [COBISS.SI-ID 12318537]
357. Živa Kos, Ljubica Marjanovič Umek, Nika Šušterič, Marjan Šimenc, Veronika Tašner, Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize, 1. izd., Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta: SVIZ Slovenija, 2012, 52 str., tabele, Žepnica, Študije edukacijksih strategij, ISBN 978-961-253-088-4, ISBN 978-961-253-089-1, http://www.sviz.si/Brosure/media/E-Zepnica_SPLET.pdf. [COBISS.SI-ID 261364224]
358. Zelena učna okolja : [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Aktivnosti s prilogo, Kamnik: Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018, ISBN 978-961-288-816-9, http://gozdna-pedagogika.si/files/GLE_Activity_Pack_SLOfinal.pdf. [COBISS.SI-ID 296939776]
359. Zelena učna okolja : [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Priloga, Kamnik: Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018, ISBN 978-961-288-817-6, http://gozdna-pedagogika.si/files/GLE_Activity_Pack_Priloge_SLO_final.pdf. [COBISS.SI-ID 296941568]
360. Klaus Zierer, Putting learning before technology! : the possibilities and limits of digitalization, London; New York: Routledge, 2019, X, 120 str., ilustr., ISBN 978-1-138-32051-2, ISBN 978-1-138-32050-5. [COBISS.SI-ID 12363849]
361. Značilnosti jezuitske vzgoje, Ljubljana: Predstojništvo slovenske province Družbe Jezusove, 1990, 93 str. [COBISS.SI-ID 4710147]
362. Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti v osnovnih šolah : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 52 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0444-9, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 301336576]
363. Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti v srednjih šolah : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 52 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0445-6, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_srednje_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 301335552]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

364. Daša Bitenc, Motiviranost dijakov za sodelovanje pri pouku po mnenju profesorjev španskih in slovenskih programov srednješolskega izobraževanja : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Bitenc], 2019, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5928/. [COBISS.SI-ID 12581449]
365. Velimir Brunski, Nasilje nad učitelji in vprašanje njihove strokovne avtoritete : diplomska naloga, Ljubljana: [V. Brunski], 2002, 64 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12329801]
366. Teja Cimperman, Projektno učno delo z mladinsko pripovedjo Kekec : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Cimperman], 2019, 129 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5930. [COBISS.SI-ID 12582217]
367. Karmen Gregorič, Odzivi petošolcev na ustvarjalni gib pri pouku : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Gregorič], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5560. [COBISS.SI-ID 12284489]
368. Manca Jasenc, Vloga podpore vodstva in kolegov v profesionalnem razvoju po presoji učiteljev : magistrsko delo, Kočevje: [M. Jasenc], 2019, XI, 186 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6027. [COBISS.SI-ID 12623177]
369. Danijela Jelisavac, Stili navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči in njihovi odnosi z učenci : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Jelisavac], 2019, 86 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5883/. [COBISS.SI-ID 12559177]
370. Špela Kalan, Viri opor pri pedagoškem delu : magistrsko delo, Škofja Loka: [Š. Kalan], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5664. [COBISS.SI-ID 12367433]
371. Tjaša Kapun, Socialnopedagoško ustvarjanje sprememb pri povezanosti mladih v podeželskem naselju Črešnjevec = Social pedagogical creation of changes in the interaction of young people in the rural settlement Črešnjevec : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kapun], 2019, 133 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5959. [COBISS.SI-ID 12591689]
372. Mariša Pajk, Vpliv učnih metod na pojav motečega vedenja pri pouku : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Pajk], 2019, IX, 104 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5937. [COBISS.SI-ID 12583497]
373. Matevž Peterka, Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Peterka], 2019, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5764. [COBISS.SI-ID 12464457]
374. Romina Plešec Gasparič, Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje : doktorska disertacija, Ljubljana: [R. Plešec Gasparič], 2019, XXV, 439 str., [41] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5781. [COBISS.SI-ID 12476489]
375. Darija Premk, Vključenost staršev v izobraževanje njihovih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Premk], 2019, 108 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6145/. [COBISS.SI-ID 12760649]
376. Ankica Radivojević, Cirkuška umetnost pri delu z otroki in mladostniki : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Radivojević], 2019, 66, [5] str. pril., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6043/. [COBISS.SI-ID 12624969]
377. Tjaša Slevec, Strategije uravnavanja čustev učiteljev in socialnih pedagogov pri pedagoškem delu v osnovni šoli = Teachers' and social pedagogues' emotional regulation strategies at educational work in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Slevec], 2019, IV, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5775/. [COBISS.SI-ID 12471369]
378. Taja Šebalj, Učenčeva vprašanja : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Šebalj], 2019, 40 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6059. [COBISS.SI-ID 12644169]
379. Ana Tadl, Vloga šole v življenju učenca, obolelega za rakom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Tadl], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5785/. [COBISS.SI-ID 12479817]
380. Lea Verbič, Metodični izzivi vzgojiteljev vzgojnih zavodov : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Verbič], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5751/. [COBISS.SI-ID 12454473]
381. Luka Vinko, Uporaba demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah = Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Vinko], 2019, IX, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5685. [COBISS.SI-ID 12377929]
382. Claudia Wilke Pacek, Vloga šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri obravnavi otrok z duševnimi stiskami : magistrsko delo, Ljubljana: [C. Wilke Pacek], 2019, 120 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5771/. [COBISS.SI-ID 12469321]
383. Matej Žalig, Nastanek in razvoj socialne pedagogike skozi perspektivo biooblasti = The emergence and development of social pedagogy from the viewpoint of biopolitics : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Žalig], 2019, 63 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6026. [COBISS.SI-ID 12622921]
384. Iva Željko, Samozaznavanje profesionalnega razvoja na področju timskega dela pri študentih pedagoških smeri : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Željko], 2019, XII, 87 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5772. [COBISS.SI-ID 12469577]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

385. Krystle Cobran, The brave educator : honest conversations about navigating race in the classroom, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2020, XI, 147 str., ilustr., ISBN 978-1-138-38927-4, ISBN 978-1-138-38931-1. [COBISS.SI-ID 12685897]
386. Coline Creton, Moj delovni zvezek Montessori. Raziskujem naravo in svet, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 57 str., [38] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-01-5380-1. [COBISS.SI-ID 301736704]
387. Caitriona McDonagh, Enhancing practice through classroom research : a teacher's guide to professional development, 2nd ed., London; New York: Routledge, 2020, XIII, 232 str., ISBN 978-1-138-39457-5, ISBN 978-1-138-39456-8. [COBISS.SI-ID 12686921]
388. Jonathan Firth, The teacherʼs guide to research : engaging with, applying and conducting research in the classroom, London; New York: Routledge, cop. 2020, 259 str., ISBN 978-1-138-33625-4, ISBN 978-1-138-33627-8. [COBISS.SI-ID 12689993]
389. Tanja Bezić, Petra Gregorčič Mrvar, Sonja Pečjak, Tamara Malešević, Cvetka Bizjak, Marina Vidmar, Ines Celin, Melita Zagorc Vegelj, Darija Erbus, Ana Pačnik, Silva Kos (avtor, fotograf), Katja Repolusk (avtor, fotograf), Jerneja Lisjak (avtor, fotograf), Suzana Strelec, Darja Cigüt (avtor, fotograf), Maja Šebjanič Oražem, Doroteja Vodopivec, Cvetka Bizjak (urednik), Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0448-7. [COBISS.SI-ID 301607424]
390. Nikolaj Lipič (urednik), Zbornik povzetkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019, Ljubljana: Strokovni izobraževalni center: Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019, 81 str., ilustr., ISBN 978-961-94016-1-3. [COBISS.SI-ID 299631872]
391. Nikolaj Lipič (urednik), Zbornik prispevkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019, Ljubljana: Strokovni izobraževalni center: Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-94016-2-0. [COBISS.SI-ID 299632128]
392. Debbie Newman, The noisy classroom : developing debate and critical oracy in schools, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2020, XI, 107 str., ilustr., ISBN 978-1-138-49691-0, ISBN 978-1-138-49692-7. [COBISS.SI-ID 12691529]
393. Mike Lambert (urednik), Practical research methods in education : an early researcher's critical guide, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2019, XVIII, 153 str., ilustr., ISBN 978-0-8153-9355-9, ISBN 978-0-8153-9356-6. [COBISS.SI-ID 12365897]
394. Andreas Schleicher, Šole za učence 21. stoletja : močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi : mednarodno srečanje na vrhu o učiteljskem poklicu, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019, 84 str., ilustr., ISBN 978-961-6989-40-4. [COBISS.SI-ID 301219584]
395. Nancy Sulla, Tanya Bosco, Julie Marks, Students taking charge implementation guide for leaders : inside the learner-active, technology-infused classroom, New York: Routledge,Taylor & Francis Group, cop. 2019, XVII, 168 str., ilustr., ISBN 978-1-138-71385-7, ISBN 978-1-138-71387-1. [COBISS.SI-ID 12706377]
396. Učni načrt za višje razrede gimnazij in klasičnih gimnazij : začasni pravilnik o maturi, Ljubljana: Svet za prosveto in kulturo LRS, 1955, 143 str. [COBISS.SI-ID 35567361]
397. Delphine Urvoy, Moj delovni zvezek Montessori. Raziskujem matematiko, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 71 str., [24] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-01-5379-5. [COBISS.SI-ID 301736960]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

398. Barbara Zych (urednik), Abeceda, [4. ponatis], [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019], [22] str., ilustr., ISBN 978-961-01-2071-1. [COBISS.SI-ID 299526912]
399. Verity Campbell-Barr, Professional knowledge & skills in the early years, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, cop. 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-4122-5, ISBN 978-1-5264-4121-8. [COBISS.SI-ID 12705865]
400. Leanne Gibbs (urednik), Michael Gasper (urednik), Challenging the intersection of policy with pedagogy, London; New York: Routledge, 2019, XXII, 220 str., ilustr., Thinking about pedagogy in early childhood education, ISBN 978-1-138-31926-4, ISBN 978-1-138-31925-7. [COBISS.SI-ID 12364105]
401. Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Vzgoja predšolskega otroka, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 288 str., ilustr., ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]
402. Anka Došen-Dobud, Dijete - istraživač i stvaralac : igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi, Zagreb: Alinea, 2016, 320 str., Biblioteka Pedagogija, kolo 1, knj. 19, ISBN 978-953-180-188-1. [COBISS.SI-ID 1024408201]
403. Marion Dowling, Young children's personal, social and emotional development, 2nd ed., reprinted, London; Thousand Oaks; New Delhi: Paul Chapman, 2007, XXII, 202 str., ilustr., ISBN 978-1-4129-0691-3. [COBISS.SI-ID 12681033]
404. David Elkind, Miseducation : preschoolers at risk, New York: Alfred A. Knopf, 1992, 221 str., ISBN 0-394-75634-7. [COBISS.SI-ID 12378953]
405. Betka Vrbovšek (urednik), Darinka Belak (urednik), Simona Žnidar (urednik), Gibalne dejavnosti v vrtcu, Ljubljana: Supra, 2019, 567 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-93626-7-9. [COBISS.SI-ID 298408960]
406. Gifted and talented test preparation : for children in preschool and kingergarten, [S. l.]: Gateway gifted resources, cop. 2016, 101 str., ilustr., ISBN 978-0-9979439-0-0. [COBISS.SI-ID 12292681]
407. Tamsin Grimmer, Calling all superheroes : supporting and developing superhero play in the early years, London; New York: Routledge, 2020, XVI, 195 str., ilustr., ISBN 978-1-138-55697-3, ISBN 978-1-138-55696-6. [COBISS.SI-ID 12684617]
408. Key data on early childhood education and care in Europe : 2019 edition, 2nd ed., Brussels; Luxembourg: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: Euopean Union, 2019, 213 str., ilustr., ISBN 978-92-9492-975-4, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/ec0319375enn_0.pdf. [COBISS.SI-ID 12646729]
409. Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 121 str., tabele, Knjižnica Ludus, 11, ISBN 978-961-7055-12-2, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296653056]
410. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Osebnostni razvoj predšolskega otroka : zbornik, Ljubljana: MiB, 2019, 315 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-05-0. [COBISS.SI-ID 298367232]
411. Betka Vrbovšek (urednik), Darinka Belak (urednik), Simona Žnidar (urednik), Miselni izzivi v vrtcu, Ljubljana: Supra, 2016, 432 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-2-4. [COBISS.SI-ID 283043072]
412. Marija Sivec (urednik), Fanika Fras-Berro (urednik), Urška Margan (urednik), O državljanski vzgoji in medkulturnem dialogu : posvet vrtcev Slovenije : zbornik prispevkov, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, 75 str., ilustr., ISBN 978-961-234-727-7. [COBISS.SI-ID 239542784]
413. Betka Vrbovšek (urednik), Simona Žnidar (urednik), Darinka Belak (urednik), Odnosi s starši - izziv in obveza, Ljubljana: Supra, 2018, 432 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-5-5. [COBISS.SI-ID 293340160]
414. Ioanna Palaiologou, Child observation : a guide for students of early childhood, 4th ed., London: Learning Matters, cop. 2019, X, 286 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-6067-7, ISBN 978-1-5264-4999-3. [COBISS.SI-ID 12706121]
415. Vilko Petrić, Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Rijeka: Učiteljski fakultet, 2019, 155 str., ilustr., ISBN 978-953-7917-19-7. [COBISS.SI-ID 12697673]
416. Sophie Alcock (urednik), Nicola Stobbs (urednik), Rethinking play as pedagogy, London; New York: Routledge, 2019, XXII, 215 str., ilustr., Thinking about pedagogy in early childhood education, ISBN 978-1-138-31922-6, ISBN 978-1-138-31921-9. [COBISS.SI-ID 12363081]
417. Betka Vrbovšek (urednik), Timsko načrtovanje iz izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu, Ljubljana: Supra, 2008, 171 str., ISBN 978-961-91347-9-5. [COBISS.SI-ID 236965888]
418. Claire Warden, Learning with nature : embedding outdoor practice, 1st ed., London: SAGE, 2016, XIV, 95 str., ilustr., ISBN 978-1-4462-8746-0, ISBN 978-1-4462-8745-3. [COBISS.SI-ID 23892232]
419. Shirley Willis (avtor, ilustrator), Brihtni mulci. Povej mi, kako daleč je, Izola: Grlica, 2019, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-244-306-1. [COBISS.SI-ID 298177024]
420. Shirley Willis (avtor, ilustrator), Brihtni mulci. Povej mi, koliko tehta, Izola: Grlica, 2019, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-244-307-8. [COBISS.SI-ID 298176768]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

421. Simona Agrež Franko, Kakovost spremljanja otrokovega razvoja in napredka pri načrtovanju in evalvaciji vzgojnega dela v vrtcu = Quality of monitoring child's development and progress in planning and evaluating educational work in prechool : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Agrež Franko], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5593/. [COBISS.SI-ID 12320585]
422. Tjaša Ajdovec, Branje v nadaljevanju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Ajdovec], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5980. [COBISS.SI-ID 12600649]
423. Teja Avguštin, Profesionalni razvoj vzgojiteljev v procesu mentoriranja : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Avguštin], 2019, 61 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6136. [COBISS.SI-ID 12748361]
424. Petra Berčič, Modeli sodelovanja med starši in strokovnimi delavci v vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Berčič], 2019, 71 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5993. [COBISS.SI-ID 12606793]
425. Tanja Berkopec, Spoznavanje materialov v prvem in drugem starostnem obdobju preko tolkal : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Berkopec], 2019, VIII, 82, VII str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6072. [COBISS.SI-ID 12660553]
426. Ivanka Bider Petelin, Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let : doktorska disertacija, Ljubljana: [I. Bider Petelin], 2019, XI, 218 str., [1] f. zganj. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5761/. [COBISS.SI-ID 12462921]
427. Klara Bojc, Predstave predšolskih otrok o planetu Zemlja : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Bojc], 2019, 34 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6020. [COBISS.SI-ID 12620617]
428. Maša Burger, Primerjava vloge vzgojitelja v dnevni rutini v javnem vrtcu in vrtcu Marie Montessori : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Burger], 2019, 56 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5693. [COBISS.SI-ID 12407113]
429. Tanja Cerar, Sodelovanje učencev in predšolskih otrok pri izvajanju eksperimentov pri začetnem naravoslovju : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Cerar], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5914. [COBISS.SI-ID 12578121]
430. Ana Cerkovnik, Vstop v šolo : stališča in izkušnje otrok, učiteljev in vzgojiteljev : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Cerkovnik], 2018, IV, 36 str., [15] str. pril., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5565. [COBISS.SI-ID 12300617]
431. Maruša Čebulj, Analiza gibalnih odzivov otrok na različno izvedbo gibalnih dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Čebulj], 2018, 38 f., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5561. [COBISS.SI-ID 12287817]
432. Manja Čepin, Razlike med otrokovim pripovedovanjem ob slikanici pred branjem in po prebrani vsebini : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Čepin], 2019, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5601/. [COBISS.SI-ID 12324425]
433. Alenka Demšar, Socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami : študija primera : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Demšar], 2019, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5938. [COBISS.SI-ID 12583753]
434. Mira Dolenc, Kostno-mišična obolenja vzgojiteljev predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Dolenc], 2019, 50 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6092. [COBISS.SI-ID 12692041]
435. Janja Dovč, Plesne dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Dovč], 2019, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5853/. [COBISS.SI-ID 12517961]
436. Urška Drolc, Razvoj govora in pomen slušne pozornosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Drolc], 2019, 34 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5767/. [COBISS.SI-ID 12465993]
437. Nuša Erjavec, Raketa : učenje z raziskovanjem : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Erjavec], 2019, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5590. [COBISS.SI-ID 12319561]
438. Nika Eterovič, Razvijanje tehnično pravilnega ravnanja z igračo pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Eterovič], 2019, [XII], 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5755/. [COBISS.SI-ID 12458057]
439. Zala Fister, Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Fister], 2019, X, 129 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5801/. [COBISS.SI-ID 12490313]
440. Klara Fon, Vpeljevanje pojma vzrok-posledica s projektnim delom v starostni skupini 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Fon], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6140/. [COBISS.SI-ID 12758089]
441. Alenka Gartnar, Predstave predšolskih otrok o plesnih : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Gartnar], 2019, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5908. [COBISS.SI-ID 12573769]
442. Maša Govednik, Primerjava slovenskega kurikuluma za vrtce in kurikuluma javnih vrtcev v Kaliforniji s poudarkom na tehnični vzgoji : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Govednik], 2019, VI, 63 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5933. [COBISS.SI-ID 12582473]
443. Petra Grabljevec, Učenje skozi igro v igralnici in gozdu : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Grabljevec], 2019, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5689. [COBISS.SI-ID 12392777]
444. Anita Grčman, Spolni stereotipi pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Grčman], 2019, 36 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5992. [COBISS.SI-ID 12606537]
445. Urška Gutnik, Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Gutnik], 2019, 113 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5941/. [COBISS.SI-ID 12586057]
446. Špela Homan, Lutka v Waldorfskem vrtcu = Waldorf kindergarten puppetry : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Homan], 2019, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5817. [COBISS.SI-ID 12495689]
447. Ema Hostnik, Opazovanje in dokumentiranje otrokovega napredka in razvoja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Hostnik], 2019, 30 f., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5920. [COBISS.SI-ID 12578889]
448. Vilma Hrovat, Vzgojiteljeva stališča do inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami v slovenskih in švedskih vrtcih = The views on the inclusion of children with special needs in Slovenia and Sweden : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Hrovat], 2019, 99 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6060/. [COBISS.SI-ID 12643913]
449. Maja Jamnik, Kakovostno okolje vrtca kot dejavnik zmanjšanja govorno-jezikovnih težav predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jamnik], 2019, 77 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5882/. [COBISS.SI-ID 12557385]
450. Eva Janečko, Veliko hrupa za nič : ugotavljanje razumevanja števila nič v vrtcu in prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Janečko], 2019, VI, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5987. [COBISS.SI-ID 12604233]
451. Irena Janžekovič Žmauc, Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu : doktorska disertacija, Ljubljana: [I. Janžekovič Žmauc], 2019, XII, 330 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5626. [COBISS.SI-ID 12334921]
452. Julija Jazbinšek Jenko, Seznanjenost vzgojitelja z ukrepi prve pomoči pri predšolskem otroku : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Jazbinšek Jenko], 2019, 42 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5964. [COBISS.SI-ID 12593737]
453. Klavdija Jerovšek, Uporaba metode popolnega telesnega odziva s pripovedovanjem zgodb za učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Jerovšek], 2019, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5828. [COBISS.SI-ID 12499785]
454. Patricia Jert, Participacija otrok pri dnevni rutini : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Jert], 2019, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6073. [COBISS.SI-ID 12662345]
455. Maja Jurgalič, Govorno-jezikovni razvoj in gibalne spodbude v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jurgalič], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5972. [COBISS.SI-ID 12598089]
456. Urška Kalan, Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Kalan], 2018, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5572. [COBISS.SI-ID 12296009]
457. Nina Kasagič, Spoznavanje tekstila kot tehničnega materiala prek igre otrok, starih 2-3 leta : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Kasagič], 2019, V, 53, IV str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6084. [COBISS.SI-ID 12674121]
458. Petra Kic, Moč in plezanje v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Kic], 2019, 49 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5725/. [COBISS.SI-ID 12437833]
459. Tina Klemenčič, Slikanice brez besedila na Slovenskem : otrok kot (so)ustvarjalec pripovedi : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Klemenčič], 2019, 56 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5719. [COBISS.SI-ID 12435785]
460. Maja Kljajić, Vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb v pedagoško delo kot dejavnik njegovega profesionalnega razvoja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Kljajić], 2019, 115 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5555. [COBISS.SI-ID 12280649]
461. Urša Klobčar, Zmožnost pripovedovanja in obnavljanja zgodb v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Klobčar], 2019, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5659. [COBISS.SI-ID 12362825]
462. Mojca Kočevar, Pomen pogostosti izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti za gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kočevar], 2018, 35 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5557. [COBISS.SI-ID 12285513]
463. Urška Kodila, Projekt "Jaz" : aktivno učenje z raziskovanjem : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Kodila], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6070. [COBISS.SI-ID 12660041]
464. Maruša Koren, Pomen izvajanja gibalnih aktivnosti pred vodenimi dejavnostmi v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Koren], 2019, II, 28, 8 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6078. [COBISS.SI-ID 12663625]
465. Matej Koščak, Oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas in njihova uporaba v matematičnih dejavnostih pri otrocih v starostni skupini od 4 do 6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Koščak], 2018, 55 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5562. [COBISS.SI-ID 12293193]
466. Veronika Koščak, Soočanje predšolskih otrok s tabu temo smrti : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Koščak], 2019, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6129/. [COBISS.SI-ID 12734281]
467. Mateja Koželj, Problematika uvajanja digitalne tehnologije v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Koželj], 2019, VII, 61 str., XIII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5716. [COBISS.SI-ID 12435017]
468. Nives Krajnc, Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Krajnc], 2019, 133 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5838/. [COBISS.SI-ID 12505673]
469. Sandra Kregar, Bibarije in prstne igre za malčke : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Kregar], 2019, 109 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5921. [COBISS.SI-ID 12579145]
470. Bojan Latin, Porajajoča se pismenost v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Kočevje : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Latin], 2019, VI, 43 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5616. [COBISS.SI-ID 12332105]
471. Sara Lazar, Spoznavanje 3D-tiska pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Lazar], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5811/. [COBISS.SI-ID 12494921]
472. Katja Leben, Spoznavanje pojma hiša skozi ustvarjalni gib v starostni skupini 4-5 let : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Leben], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5851/. [COBISS.SI-ID 12517193]
473. Klavdija Levičnik, Odnos vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do rabe slovenščine v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Levičnik], 2019, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5855/. [COBISS.SI-ID 12518473]
474. Neža Majcen, Koordinacija v povezavi s plezanjem predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Majcen], 2019, 40 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6031. [COBISS.SI-ID 12625225]
475. Irena Malovrh, Kamišibaj preko izobraževanja, festivala in nastopov v različnih okoljih do igralnice : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Malovrh], 2019, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5943/. [COBISS.SI-ID 12586569]
476. Klara Malovrh, Vrtec na prostem : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Malovrh], 2019, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5816. [COBISS.SI-ID 12496713]
477. Tamara Medja, Naravoslovni poskusi v 1. starostnem obdobju v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Medja], 2019, 90 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5985. [COBISS.SI-ID 12601929]
478. Teja Medved, Občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Medved], 2019, 33 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5655. [COBISS.SI-ID 12360009]
479. Helena Mohorič Kejžar, Vloga lutke v socialnih odnosih v skupini in krepitev sodelovalnega učenja z lutko : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Mohorič Kejžar], 2019, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5642. [COBISS.SI-ID 12357705]
480. Ana Možek, Pismenost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Možek], 2019, 57 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5952/. [COBISS.SI-ID 12590409]
481. Eva Mušič, Sprejemanje literarnih likov v izbranih slikanicah v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Mušič], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6130/. [COBISS.SI-ID 12734537]
482. Urška Novinič, Medpodročno povezovanje v projektu "Cirkus" v drugem starostnem obdobju otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Novinič], 2019, [10], 55, [15] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6142/. [COBISS.SI-ID 12759113]
483. Katja Oman, Verbalno nasilje nad otroki in odraslimi v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Oman], 2019, 47 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5905. [COBISS.SI-ID 12572745]
484. Renata Osolnik, Z lutko do spoznavanja medkulturnosti v skupini : diplomsko delo, Ljubljana: [R. Osolnik], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5810/. [COBISS.SI-ID 12494409]
485. Nika Ostanek, Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Ostanek], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5842/. [COBISS.SI-ID 12510793]
486. Ana Papež, Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Papež], 2019, V f., 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5579. [COBISS.SI-ID 12308041]
487. Anita Perko, Vzgojiteljevo preventivno delovanje pri razvoju otrokove osebnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Perko], 2019, 48 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6132/. [COBISS.SI-ID 12741961]
488. Anja Petelin, Kokošje volitve - izkušnja demokratičnega odločanja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Petelin], 2019, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5713/. [COBISS.SI-ID 12428617]
489. Ksenija Podergajs, Pričakovanja in čustva otrok ter njihovih staršev ob vstopu v osnovno šolo : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Podergajs], 2019, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5953/. [COBISS.SI-ID 12590665]
490. Urška Pogačnik, Primerjava različnih pristopov vodenja skupine predšolskih otrok pri spoznavanju biotske pestrosti gozda : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Pogačnik], 2019, XII, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5652. [COBISS.SI-ID 12359241]
491. Melita Poglajen, Vloga lutke pri razvoju socialnih veščin v skupini : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Poglajen], 2019, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5969/. [COBISS.SI-ID 12595529]
492. Marilen Polajžer, Ideje za vključevanje projekta Sports4Peace v gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Polajžer], 2019, 29 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5999. [COBISS.SI-ID 12608585]
493. Mirjam Poljanšek, Zaznavno-motorični program za razvijanje predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Poljanšek], 2019, 94 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5742/. [COBISS.SI-ID 12448841]
494. Sandra Pucelj, Tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Pucelj], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5854/. [COBISS.SI-ID 12518217]
495. Žana Radovan, Spodbujanje socialnih interakcij v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [Ž. Radovan], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5589. [COBISS.SI-ID 12319305]
496. Petra Rebernik, Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Rebernik], 2019, 47 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5686. [COBISS.SI-ID 12377673]
497. Neja Rebolj, Vzgojiteljeva pomoč otroku, ki je izgubil starša : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Rebolj], 2019, 26 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6042/. [COBISS.SI-ID 12631369]
498. Irena Rupar, Volna kot material pri izkustvenem učenju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Rupar], 2019, VII, 97 str., XXIII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5654. [COBISS.SI-ID 12359497]
499. Ines Skubic, Usklajenost zaznavanja spretnosti timskega dela med člani tima v vrtcu = The consistency of teamwork skills perception between team members in kindergarten : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Skubic], 2019, VI, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6141/. [COBISS.SI-ID 12757577]
500. Erika Smrke, Medgeneracijsko sodelovanje med vrtcem in domom starejših občanov : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Smrke], 2019, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5975. [COBISS.SI-ID 12599113]
501. Nika Spruk, Razvijanje prostora kot element plesa pri otrocih, starih 1-2 let : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Spruk], 2019, XI, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5850/. [COBISS.SI-ID 12516681]
502. Nuša Strniša, Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Strniša], 2019, 58 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5983. [COBISS.SI-ID 12601417]
503. Nina Šink, Primerjava dnevne rutine v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šink], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5971. [COBISS.SI-ID 12597577]
504. Kristina Škerjanec, Vključevanje romskih otrok v vrtec = The inclusion of Roma children in kindergarten : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Škerjanec], 2019, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6095/. [COBISS.SI-ID 12697161]
505. Natalija Špehonja, Razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti v urbanem in ruralnem okolju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Špehonja], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5844/. [COBISS.SI-ID 12509257]
506. Laura Šubic, Prepoznavanje gibalne nespretnosti v predšolskem obdobju s pomočjo malega vprašalnika koordinacije in testa ABC-2 : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Šubic], 2019, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6010. [COBISS.SI-ID 12612169]
507. Maja Šuštaršič, Projektno učno delo v vrtcu ob izdelavi preprostih glasbenih instrumentov : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2019, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5847/. [COBISS.SI-ID 12514889]
508. Nina Švab, Odnos vzgojiteljev do zavržkov hrane v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Švab], 2019, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5932. [COBISS.SI-ID 12579657]
509. Darinka Tomažin, Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v posavskih vrtcih : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Tomažin], 2019, 143 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5786/. [COBISS.SI-ID 12480073]
510. Anja Trček, Zagotavljanje enakih možnosti v procesu vpisa otrok v vrtec : magistrsko delo, Logatec: [A. Trček], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5668. [COBISS.SI-ID 12371017]
511. Manca Trošt, Kako ustanoviti zasebni vrtec z dvojezičnim programom? : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Trošt], 2019, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5951/. [COBISS.SI-ID 12590153]
512. Tina Uštar Logar, Od drevesa do papirja : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Uštar Logar], 2019, VI, 43 f., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5627. [COBISS.SI-ID 12334409]
513. Irena Vadeevaloo, Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju s pomočjo lutke : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Vadeevaloo], 2019, 103 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5878/. [COBISS.SI-ID 12554057]
514. Tjaša Vadnau, Odpadni nestrukturiran material kot spodbuda za ustvarjalni gib : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Vadnau], 2019, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5843/. [COBISS.SI-ID 12510537]
515. Neli Vajda, Vloga slikanice v govornem razvoju predšolskega otroka : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Vajda], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5615. [COBISS.SI-ID 12331849]
516. Nika Valentinčič, Spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja predšolskega otroka v konceptu gozdne pedagogike : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Valentinčič], 2019, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5672. [COBISS.SI-ID 12371529]
517. Špela Velepec, Čustva otrok ob vključitvi terapevtskega psa v vrtčevsko skupino : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Velepec], 2019, 70 str., [18] str. pril., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5658. [COBISS.SI-ID 12362569]
518. Urška Vidmar, Obravnava izbranih avtorskih slikanic : Lauren Child : Čarli in Lola : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Vidmar], 2019, 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5812. [COBISS.SI-ID 12494665]
519. Vanja Vidmar, Predopismenjevanje v Sloveniji in na Majorki : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Vidmar], 2018, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5546. [COBISS.SI-ID 12271177]
520. Monika Virant, Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem starostnem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Virant], 2019, IX, 56 str., XIX, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5653. [COBISS.SI-ID 12358985]
521. Naja Volavšek, Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Volavšek], 2019, 135 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5696/. [COBISS.SI-ID 12411721]
522. Lucija Vrankar, Vzgojno ukrepanje v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Vrankar], 2019, 64 str., tabele, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/peflj/12604489. [COBISS.SI-ID 12604489]
523. Nina Vrhovnik, Vpliv družbene neenakosti na izobraževalne dosežke : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Vrhovnik], 2019, 50 f., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5824. [COBISS.SI-ID 12498249]
524. Lara Zajc, Taborniško poletje v vrtcu Vrhnika kot način spodbujanja socialnih interakcij med otroki : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Zajc], 2019, 47, 4 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6003. [COBISS.SI-ID 12609865]
525. Petra Zalaznik, Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Zalaznik], 2019, 102 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5989. [COBISS.SI-ID 12604745]
526. Vanja Zidar, Ustvarimo si svojo otroško predstavo : participacija v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Zidar], 2019, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6058. [COBISS.SI-ID 12643401]
527. Melita Zukić, Potrebe staršev po islamskem vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zukić], 2019, 88 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6066. [COBISS.SI-ID 12653897]
528. Lara Zupan, Spodbujanje čutnih zaznav pri predšolskih otrocih s pomočjo tehničnih dejavnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Zupan], 2019, VIII, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5758/. [COBISS.SI-ID 12459593]
529. Manca Zupan, Verbalno nasilje v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Zupan], 2019, 49 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5724/. [COBISS.SI-ID 12437577]
530. Neja Zupan, Sodelovanje in tekmovanje v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Zupan], 2019, [64] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6046/. [COBISS.SI-ID 12634441]
531. Katja Zupančič, Vloga vzgojitelja pri medkulturni vzgoji v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Zupančič], 2019, IX, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6055. [COBISS.SI-ID 12640585]
532. Anja Žerovnik, Gozdna tehnična vzgoja za razvijanje tehnološke pismenosti 5-6 let starih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Žerovnik], 2019, VI, 49 str., III, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5727. [COBISS.SI-ID 12435529]
533. Maruša Žgank, Vzgojiteljev profesionalni razvoj ob otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Žgank], 2019, 154 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5825/. [COBISS.SI-ID 12498505]
534. Tanja Žura, Vloga vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju predšolskega otroka : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Žura], 2019, 41 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5965. [COBISS.SI-ID 12593993]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

535. Lesley Mandel Morrow (urednik), Best practices in literacy instruction, 2nd ed., New York: The Guilford Press, cop. 2003, XXIV, 358 str., ilustr., ISBN 1-57230-876-1, ISBN 1-57230-875-3. [COBISS.SI-ID 1176934]
536. Marie M. Clay, Running records : for classroom teachers, 2ed., Auckland: The Marie Clay Literacy Trust, 2018, 47 str., ilustr., ISBN 978-0-325-09279-9. [COBISS.SI-ID 12477769]
537. Čitanka 1 : udžbenik za srpski jezik i književnost za prvi razred osnovne škole, 1. izd., Beograd: Naša kuća znanja, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-86-81250-03-7. [COBISS.SI-ID 265716236]
538. Tilen Abram, Nastja Ambrožič, Maruša Grešak, Matic Grešak, Hana Hunjet, Tina Krajnc, Alja Pehar, Špela Trdan, Vita Tušek, Laura Železen, Drugi skozi umetnost : premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti, [Ljubljana]: [s. n.], 2019, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_gradiva/KON%C4%8CNO_GRADIVO_Drugi_skozi_umetnost_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12607305]
539. Stefan Gates, Science you can eat : [putting what we eat under the microscope], London: Dorling Kindersley, cop. 2019, 96 str., barvne ilustr., ISBN 978-0-2413-0183-8. [COBISS.SI-ID 12483401]
540. Nataša Grošelj, Marija Ribič, Lili in Bine 2. [Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 86 str., ilustr., ISBN 978-961-271-214-3. [COBISS.SI-ID 300933120]
541. Liz Lee Heinecke, Kitchen science lab for kids : 52 family- friendly experiments from around the house, Beverly, Massachusetts: Quarry Books, 2014, 144 str., ilustr., ISBN 978-1-59253-925-3. [COBISS.SI-ID 12460105]
542. Teunis Ijdens (urednik), Ben Bolden (urednik), Ernst, umetnostni zgodovinar Wagner (urednik), International yearbook for research in arts education. Volume 5 (2017), Arts education around the world : comparative research seven years after the Seoul Agenda, Münster; New York: Waxmann, cop. 2018, 423 str., ilustr., ISBN 978-3-8309-3797-5. [COBISS.SI-ID 12563273]
543. Valerija Janićijević, Teorija književnosti u razrednoj nastavi, Beograd: Učiteljski fakultet, 2016, 332 str., Edicija Monografije, knj. 28, ISBN 978-86-7849-229-7. [COBISS.SI-ID 226427660]
544. Natalija Komljanc, Izhodišča za delo v podružničnih šolah in kombiniranem pouku z vidika sodobnih teorij učenja in poučevanja v Republiki Sloveniji : analiza dela podružničnih šol in kombiniranega pouka v Republiki Sloveniji v letu 2018, 1. spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0424-1, http://www.zrss.si/pdf/izhodisca-za-delo-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296905984]
545. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Tatjana Hodnik, Tatjana Kokalj, Tanja Vrecl, Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 3 zv., ilustr., ISBN 978-961-7053-28-9, ISBN 978-961-7053-29-6, ISBN 978-961-7053-30-2. [COBISS.SI-ID 297612032]
546. Breda Oblak, Glasbena slikanica 2 : delovni učbenik za glasbo v 2. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0481-7. [COBISS.SI-ID 293485056]
547. Breda Oblak, Glasbena slikanica 3 : delovni učbenik za glasbo v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0615-6. [COBISS.SI-ID 293485312]
548. Milica Antić Gaber, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor Grgičević (avtor, ilustrator, fotograf), Dušan Krnel, Mojca Pečar, Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]
549. Cvetka Kovačič (urednik), Sara Dravčbaher (urednik), 50 let posebnega programa na OŠ Gustava Šiliha Maribor, Maribor: OŠ Gustava Šiliha, Posebni program VI, 2019, 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12643145]
550. Jean Potter, Science in seconds for kids : over 100 experiments you can do in ten minutes or less, San Francisco, CA: Jossey-Bass, Wiley Imprint, [2013], IX, 132 str., ilustr., ISBN 0-471-04456-3, ISBN 978-0-471-04456-7. [COBISS.SI-ID 12500809]
551. Alenka Rot Vrhovec, Slikovno-črkovna stavnica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 1 garnitura (škatla, zvezek, lističi), ilustr., ISBN 978-961-01-5408-2. [COBISS.SI-ID 300007680]
552. Nataša Šefer, Vilma Kumše, Lili in Bine 1. [Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 2 zv. (55, [1] f. z nalepkami; 55 str., [1] f. z nalepkami), ilustr., ISBN 978-961-271-798-8. [COBISS.SI-ID 292718848]
553. Slavka Adamlje, Polona Kastelic (urednik), Nejka Omahen Šikonja (urednik), Šola, blagor za mladež in narod : zbornik ob 232-letnici šolstva v Šentvidu pri Stični in 50-letnici obstoječe šolske zgradbe, Šentvid pri Stični: Osnovna šola Ferda Vesela, 2016, 205 str., ilustr., ISBN 978-961-94087-1-1. [COBISS.SI-ID 286828544]
554. Tonka Tacol (avtor, fotograf), Božena Šupšáková, Likovni razvoj in simbol v vizualni komunikaciji otroka, 1. izd., Ljubljana: Debora, 2018, 263 str., ilustr., ISBN 978-961-6525-95-4. [COBISS.SI-ID 293043968]
555. John Almarode, Douglas Fisher, Joseph Assof, Sara Delano Moore, John A. C. Hattie, Nancy Frey, Teaching mathematics in the visible learning classroom : grades 6-8, Thousand Oaks: Corwin, cop. 2019, XVI, 239 str., ilustr., ISBN 978-1-5443-3318-2. [COBISS.SI-ID 12380233]
556. Alenka Zupančič Danko (avtor, urednik), Težave pri pisanju in disgrafija : kako jih prepoznamo in kako pomagamo : priročnik za starše, Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12721993]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

557. Alja Andromako, Bogastvo in mladi : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Andromako], 2019, V, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5691. [COBISS.SI-ID 12394569]
558. Ida Ažbe, Pogledi učiteljev na preprečevanje in zmanjševanje nasilja = Teachers' views on violence prevention and reduction : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Ažbe], 2019, 78 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5885/. [COBISS.SI-ID 12559689]
559. Doris Barat, Stališča učencev do živali in dela v šolskem vivariju : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Barat], 2019, 33 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5892/. [COBISS.SI-ID 12565321]
560. Monika Bitežnik, Vpliv vaj igra tišine in hoja po črti na pozornost učencev v javni osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Bitežnil], 2019, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5684. [COBISS.SI-ID 12378441]
561. Petra Bobnar, Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah = Attitude toward school of students with special needs in mainstream and specialized institutions : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Bobnar], 2019, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6093/. [COBISS.SI-ID 12696905]
562. Kristina Bogataj, Pouk družboslovnih vsebin ob filmih : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Bogataj], 2019, 87 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5665. [COBISS.SI-ID 12368201]
563. Maša Bricl, Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Bricl], 2019, 149 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5960. [COBISS.SI-ID 12592713]
564. Katja Bunderšek, Izkušnje in stališča učiteljev o uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Bunderšek], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5600/. [COBISS.SI-ID 12322889]
565. Nika Čater, Sodelovanje učencev 4. razreda Osnovne šole Jurija Vege Moravče z društvi lokalne skupnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Čater], 2019, 110 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5857/. [COBISS.SI-ID 12518985]
566. Kaja Čepin, Analiza vzgojnih načrtov osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Čepin], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5870/. [COBISS.SI-ID 12540745]
567. Gaja Črnac, Znanje in napačne predstave osnovnošolcev o kačah ter njihova pripravljenost za varovanje kač : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Črnac], 2019, 47 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5692. [COBISS.SI-ID 12394313]
568. Anita Čujec, Formativna povratna informacija v funkciji spodbujanja učne samoregulacije : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Čujec], 2019, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5884/. [COBISS.SI-ID 12559433]
569. Špela Dimič, Izkušnje z naravo do dopolnjenega 12. leta starosti treh generacij : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Dimič], 2019, 69-75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6039/. [COBISS.SI-ID 12630089]
570. Špela Dragan, Prostorske predstave učencev in uspešnost reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Dragan], 2019, 97 str.148 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5581. [COBISS.SI-ID 12311881]
571. Tina Fabijan, Skrb za psa in odnos do narave med učenci : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Fabijan], 2018, 56 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5872/. [COBISS.SI-ID 12543049]
572. Mihael Furjan, Namizne družabne igre v likovnem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Furjan], 2019, 105 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5846/. [COBISS.SI-ID 12510281]
573. Katja Gorenčič, Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu osnovne šole z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Gorenčič], 2019, VIII, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6022. [COBISS.SI-ID 12621129]
574. Nastja Gosar, Obravnava in poustvarjanje izbranih ljudskih pesmi iz Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Gosar], 2019, VI, 114 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5663. [COBISS.SI-ID 12367945]
575. Ana Jagodic, Občutek za števila in količine učencev 3. razreda z izrazitimi težavami pri učenju matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Jagodic], 2019, 131 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5879/. [COBISS.SI-ID 12553801]
576. Ana Jančigaj, Spopadi s pluralizmom vrednot in prepričanj v javni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Jančigaj], 2019, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5822. [COBISS.SI-ID 12497737]
577. Jerca Kirn, Prepričanja razrednih učiteljev o pomenu gibanja in njegovem vključevanju v pouk : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Kirn], 2019, 73 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6034. [COBISS.SI-ID 12625481]
578. Kristina Klinc, Spodbujanje povezanosti med učenci s socialnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Klinc], 2019, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6144/. [COBISS.SI-ID 12760393]
579. Aja Komel, Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2012) : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Komel], 2019, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5774/. [COBISS.SI-ID 12470601]
580. Tanja Košir, Mnenje učiteljev razrednega pouka o medpredmetnem povezovanju med naravoslovjem in likovno umetnostjo = Primary school teachers' opinion on interdisciplinarity of science and fine arts : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Košir], 2019, 91 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6018. [COBISS.SI-ID 12618825]
581. Klavdija Kovač, Analiza eksperimentov za poučevanje mešanja barv (pigmentov) v 1. in 2. triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Kovač], 2019, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5603. [COBISS.SI-ID 12324681]
582. Tanja Kovjenić, Ana Kveder, Poučevanje slovenščine četrtošolcev z ustvarjalnim gibom : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kovjenić in A. Kveder], 2019, 254 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5699/. [COBISS.SI-ID 12413257]
583. Meta Koželj, Vloga Slovenskega šolskega muzeja pri spoznavanju zgodovine šolstva v četrtem in petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Koželj], 2019, 59 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5925/. [COBISS.SI-ID 12580681]
584. Sabina Kralj, Stališča osnovnošolcev do krastače, močerada, zelene žabe in človeške ribice : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kralj], 2018, XI, 75 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5875/. [COBISS.SI-ID 12546121]
585. Eva Kunej, Oblikovanje meril za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del učencev na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Kunej], 2019, 128 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5997. [COBISS.SI-ID 12608073]
586. Sara Kurbus, Domače naloge pri pouku književnosti od prvega do petega razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kurbus], 2019, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5873/. [COBISS.SI-ID 12545353]
587. Nastja Kurež, Uporaba učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Kurež], 2019, 122 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5881/. [COBISS.SI-ID 12554569]
588. Nika Lakič, Utrjevanje učne snovi s pomočjo ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu podaljšanega bivanja : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Lakič], 2019, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5841/. [COBISS.SI-ID 12511049]
589. Damjana Lampe, Preverjanje izkušenjskega učenja na primeru zelišč in začimb : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Lampe], 2019, VII f., 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5765/. [COBISS.SI-ID 12463689]
590. Luciana Legat, Primerjava argentinskega in slovenskega učnega načrta za spoznavanje okolja in analiza elementov državljanske in domovinske vzgoje v njem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Legat], 2019, 122 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5978/. [COBISS.SI-ID 12600137]
591. Petra Leskovec, Povezovanje matematike in likovne umetnosti v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Leskovec], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6038/. [COBISS.SI-ID 12629833]
592. Špela Lumpert, Poučevanje prometnih znakov z didaktičnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Lumpert], 2019, 130 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5981. [COBISS.SI-ID 12600905]
593. Tina Malovrh, Točka in linija v konceptualni umetnosti in land artu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Malovrh], 2019, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5806. [COBISS.SI-ID 12493129]
594. Nejc Mesesnel, Analiza uspešnosti reševanja nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Mesesnel], 2019, V, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5927/. [COBISS.SI-ID 12581193]
595. Lea Metelko, Vzgojni načrt osnovne šole z vidika socialnih pedagogov : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Metelko], 2019, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5864/. [COBISS.SI-ID 12521545]
596. Petra Mišmaš, Poučevanje izbranih matematičnih vsebin v tujem jeziku po pristopu CLIL v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Mišmaš], 2019, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5998. [COBISS.SI-ID 12608329]
597. Karmen Mlinar, Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli : doktorska disertacija, Ljubljana: [K. Mlinar], 2019, XXVII, 446 str., [14] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5587. [COBISS.SI-ID 12318281]
598. Aljaž Mulec, Pomen furmanstva na območju Rakeka in okolice kot družboslovna vsebina v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Mulec], 2019, 91 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5631. [COBISS.SI-ID 12352073]
599. Maša Mušič, Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mušič], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5871/. [COBISS.SI-ID 12542793]
600. Vanja Novak, Pregled sodobne in klasične slovenske slikanice : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Novak], 2019, 143 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6099/. [COBISS.SI-ID 12703049]
601. Tina Opalk Knavs, Razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij med učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 2 : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Opalk Knavs], 2019, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5702. [COBISS.SI-ID 12422473]
602. Teja Pajk, Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Pajk], 2019, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6126/. [COBISS.SI-ID 12733769]
603. Tadeja Palčič, Šola, ki upošteva spoznanja o travmi = Trauma - informed school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Palčič], 2019, 85 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5768/. [COBISS.SI-ID 12466249]
604. Simona Pezdir, Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine = Word processor in Slovene lessons : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Pezdir], 2019, 140 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5661/. [COBISS.SI-ID 12363593]
605. Darja Požun, Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Požun], 2019, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6102/. [COBISS.SI-ID 12710473]
606. Ajda Premrl, Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Premrl], 2019, VII f., 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5807/. [COBISS.SI-ID 12493385]
607. Kristjan Prosen, Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Prosen], 2019, VII, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6052/. [COBISS.SI-ID 12639817]
608. Klavdija Prosenc Zemljič, Odkrivamo kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem z učenci 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Prosenc Zemljič], 2019, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5757/. [COBISS.SI-ID 12459849]
609. Laura Raspor, Dejavniki in doživljanje stresa pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Raspor], 2018, 155 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5542/. [COBISS.SI-ID 12259657]
610. Anže Rozman, Analiza kode in odkrivanje tipičnih napak pri učenju programiranja : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Rozman], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6057/. [COBISS.SI-ID 12642889]
611. Jerneja Skapin, Uporaba kamišibaja pri obravnavi umetnostnega besedila v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Skapin], 2019, 177 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6021. [COBISS.SI-ID 12620873]
612. Stanislav Stariha, Domače učno okolje romskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Stariha], 2019, 94 f., [59] f. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5670. [COBISS.SI-ID 12371273]
613. Špela Strmec, Spodbujanje razvoja vrednot prek književnosti v 3. razredu osnovne šole = Encouraging the development of values through literature in the third grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Strmec], 2019, 101 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6035. [COBISS.SI-ID 12625993]
614. Katjuša Šlibar Nemec, Sodelovalno učenje pri pouku družbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Šlibar Nemec], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5797. [COBISS.SI-ID 12487497]
615. Neja Štromajer, Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole = Six grade students' knowledge about alergic diseases : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Štromajer], 2018, VIII, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5558. [COBISS.SI-ID 12285257]
616. Grega Šumrada, Didaktične igre za učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne : magistrsko delo, Ljubljana: [G. Šumrada], 2019, XII, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5752/. [COBISS.SI-ID 12454729]
617. Neja Tkalec, Raziskovanje in poučevanje sodobnih učnih vsebin v osnovni šoli - Kayev pojav : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Tkalec], 2019, VII, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5798/. [COBISS.SI-ID 12487753]
618. Eva Tomažič, Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli : Controlling behaviour with tangible reinforcements in elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Tomažič], 2019, 93 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6012. [COBISS.SI-ID 12613961]
619. Maja Tušar, Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu = Understanding diversity of people using creative movement in the second and fifth grade of primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Tušar], 2019, VII f., 157 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5800/. [COBISS.SI-ID 12490057]
620. Urška Vodičar, Učenje z miselnimi vzorci pri družbi v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Vodičar], 2019, 121 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6143/. [COBISS.SI-ID 12760137]
621. Katja Vodopivec, Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Vodopivec], 2019, 185 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5893/. [COBISS.SI-ID 12565577]
622. Jana Zajc, Mnenja učencev o vzgojnih stilih in avtoriteti učiteljev v sodobni osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Zajc], 2019, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6045/. [COBISS.SI-ID 12633929]
623. Nastja Zalašček, Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine v 3. razredu OŠ : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zalašček], 2019, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6047. [COBISS.SI-ID 12637513]
624. Eva Zavrl, Razlike v izvajanju planinskih vsebin med vrtcem in šolo : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Zavrl], 2019, 78 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5688. [COBISS.SI-ID 12394057]
625. Nina Zoran, Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zoran], 2019, 113 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5874/. [COBISS.SI-ID 12545865]
626. Ana Zupanc, Medkulturna vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli z vidika učencev in zaposlenih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Zupanc], 2019, 48 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5869/. [COBISS.SI-ID 12534857]
627. Ema Žvokelj, Izkušnje učencev petega razreda z vrtnarjenjem in njihov vpliv na odnos do doma pridelane zelenjave = Gardening experience of fifth graders and its impact on their attitude towards home produced vegetables : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Žvokelj], 2019, 70 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6019. [COBISS.SI-ID 12620105]


373.5 Srednje šole. Druga šolska stopnja

628. Lidija Butina (urednik), Iz preteklosti v sedanjost in prihodnost : spominski zbornik ob 20-letnici Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Ljubljana: Srednja zdravstvena šola, 2017, 131 str., ilustr., ISBN 978-961-91528-3-6. [COBISS.SI-ID 289511936]


374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

629. Petra Javrh, Ester Možina (urednik), Opisniki temeljnih zmožnosti : priročna knjižica z navodili, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 39 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-57-2, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Prirocna_knjizica_z_navodili.pdf. [COBISS.SI-ID 288272640]
630. Petra Javrh (avtor, ilustrator), Raziskava spretnosti odraslih : metodologija in rezultati - na kratko, 2. natis, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2017, 26 str., ilustr., ISBN 978-961-6851-55-8. [COBISS.SI-ID 292817920]
631. Ester Možina (urednik), Katja Bider (urednik), Špela Lenič (urednik), Raziskava spretnosti odraslih : [2013] : vodnik za bralca, [Slovenska izd.], Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2015, 132 str., ilustr., ISBN 978-961-6851-51-0. [COBISS.SI-ID 279615744]
632. Olga Veldin Bednjanič, Petra Javrh (avtor, urednik), Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Mateja Chvatal, Ljuba Fišer, Darij Olenik, Jasmina Šubic, Ester Možina, Sporazumevanje v materinem jeziku. Opisniki temeljne zmožnosti, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 37 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-58-9, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Sporazumevanje_v_maternem_jeziku.pdf. [COBISS.SI-ID 288272896]
633. Darja Kušar, Petra Javrh (avtor, urednik), Tanja Princes, Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Ester Možina, Učenje učenja. Opisniki temeljne zmožnosti, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 38 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-61-9, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Ucenje_ucenja.pdf. [COBISS.SI-ID 288274176]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

634. Alida Anderson (urednik), Arts integration and special education : an inclusive theory of action for student engagement, New York; London [i. e.] Abingdon: Routledge, 2015, XIX, 198 str., ilustr., ISBN 978-0-415-74417-1, ISBN 978-0-415-74418-8. [COBISS.SI-ID 292986624]
635. Bojana Caf (urednik), Leonida Rotvejn Pajič (urednik), Biti starš otroku z ADHD, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, 123 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-5-1. [COBISS.SI-ID 301513472]
636. Antonia Chitty, Victoria Dawson, Sleep and your special needs child, London: Robert Hale, cop. 2014, 192 str., tabele, ISBN 978-0-7198-0791-6. [COBISS.SI-ID 12740937]
637. Scot Danforth, The incomplete child : an intellectual history of learning disabilities, New York [etc.]: Peter Lang, cop. 2009, 301 str., Disability studies in education, Vol. 6, ISBN 978-1-4331-0170-0, ISBN 978-1-4331-0171-7, ISSN 1548-7210. [COBISS.SI-ID 12410697]
638. Vincent Mark Durand, Sleep better! : a guide to improving sleep for children with special needs, Revised ed., Baltimore; London; Sydney: Paul H. Brookes, cop. 2014, XXI, 263 str., ilustr., ISBN 978-1-59857-294-0, ISBN 1-59857-294-6. [COBISS.SI-ID 12741193]
639. Elena Grigorenko (urednik), Educating individuals with disabilities : IDEIA 2004 and beyond, New York: Springer Publishing Company, cop. 2008, XVIII, 494 str., ilustr., ISBN 978-0-8261-0356-7. [COBISS.SI-ID 12444745]
640. Tjaša Filipčič, Barbara Božič, Gibalno-športne aktivnosti za odrasle invalide in invalide starostnike, Ljubljana: Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, 2016, ISBN 978-961-91430-4-9, http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2017/02/Prirocnik_GibalneAktivnsoti_InvalidiStarostniki.pdf. [COBISS.SI-ID 287201792]
641. M. Cay Holbrook (urednik), Tessa McCarthy (urednik), Cheryl Kamei-Hannan (urednik), Foundations of education/. volume 1, History and theory of teaching children and youths with visual impairments / M. Cay Holbrook, Tessa McCarthy, Cheryl Kamei-Hannan, editors ; Kim T. Zebehazy, multimedia editor., 3rd ed., New York, NY: AFB Press, American Foundation for the Blind, cop. 2017, XIX, 529 str., ilustr., ISBN 978-0-891286-9-50. [COBISS.SI-ID 12550217]
642. Simona Gerenčer Pegan (avtor, avtor dodatnega besedila), Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto, 1. natis, Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije Taktil, 2019, 137 str., ilustr., ISBN 978-961-92247-6-2. [COBISS.SI-ID 302263040]
643. Katja Černe (urednik), Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 98 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-06-0199-9, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/162/258/4149-1. [COBISS.SI-ID 299855616]
644. Martin John Ball (urednik), Grammatical profiles : further languages of LARSP, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, XIX, 306 str., tabele, Communication disorders across languages, 18, ISBN 978-1-78892-438-2. [COBISS.SI-ID 12547401]
645. Angela Greenwood, Understanding, nurturing and working effectively with vulnerable children in schools : "why can't you hear me?", London; New York: Routledge, 2020, XX, 340 str., ilustr., ISBN 978-0-367-02546-5, ISBN 978-0-367-02544-1. [COBISS.SI-ID 12682825]
646. Diane Haager, Janette K. Klingner, Differentiating instruction in inclusive classrooms : the special educator's guide, Boston [etc.]: Pearson Education, cop. 2005, XIII, 465 str., ilustr., ISBN 0-205-34074-1. [COBISS.SI-ID 12443209]
647. Marija Horvat, Učno-socializacijski vidik dela z romskimi učenci na začetku šolanja : prispevek pedagoginje v projektu : diplomska naloga, Ljubljana: [Horvat M.], [1998], 243 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29884258]
648. Sue Hutchings, The social skills handbook : practical activities for social communication, 2nd ed., Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2020, XIV, 175 str., ilustr., ISBN 978-0-367-10987-5. [COBISS.SI-ID 12689225]
649. Beverley H. Johns, Donalyn Heise, Adrienne D. Hunter, Working with students who have anxiety : creative connections and practical strategies, New York, NY: Routledge, cop. 2020, XV, 205 str., An Eye on Education book, ISBN 978-0-367-13868-4, ISBN 978-0-367-13867-7. [COBISS.SI-ID 12705609]
650. Petra Kavšek Vrhovec, Meta Dolinar, Vem-povem : slikovne kartice, 1. izd., Polhov Gradec: [samozal.] M. Dolinar; Ivančna Gorica: samozal. P. Kavšek Vrhovec, 2019, 2 seta, barve, ISBN 978-961-94584-1-9, ISBN 978-961-94584-2-6. [COBISS.SI-ID 297731584]
651. Kelly R. Kelley, David L. Westling, Teaching, including, and supporting college students with intellectual disabilities, New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, IX, 220 str., ISBN 978-1-138-61807-7, ISBN 978-1-138-61808-4. [COBISS.SI-ID 12691273]
652. Aksinja Kermauner, Janja Plazar, Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami, Nova Gorica: Educa, Izobraževanje, 2019, 184 str., ilustr., ISBN 978-961-6753-50-0. [COBISS.SI-ID 298548992]
653. Tanja Klavž (avtor, urednik), Razvojna motnja koordinacije ali dispraksija : kako jih prepoznamo in kako pomagamo : priročnik za starše, Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12723785]
654. Jana Kodrič, Motnje tikov : napotki za starše in otroke s tiki, ki pridejo prav tudi učiteljem, Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2019, 17 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-3-8, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/. [COBISS.SI-ID 299372032]
655. Simona Rogič Ožek, Matic Pavlič, Katja Krajnc, Marjetka Kulovec, Dušan Kuhar, Iris Kodrič, Mateja Frangež, Matjaž Juhart, Polona Šoln Vrbinc, Simona Rogič Ožek (urednik), Koncept umestitve slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor : elaborat, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, ISBN 978-961-03-0442-5, http://www.zrss.si/pdf/slovenski-znakovni-jezik.pdf. [COBISS.SI-ID 301052928]
656. Katja Krajnc, Meta Štampek, Simona Zupan Šmigič, Me razumeš 1. Delovni učbenik za komunikacijo v slovenskem jeziku in slovenskem znakovnem jeziku za prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom v prvem razredu, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 58 str., [3] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-03-0458-6. [COBISS.SI-ID 302370560]
657. Katja Krajnc, Meta Štampek, Simona Zupan Šmigič, Me razumeš 1. Priročnik za učitelje za komunikacijo v slovenskem jeziku in slovenskem znakovnem jeziku za prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom v prvem razredu, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 36 str., [5] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-03-0459-3. [COBISS.SI-ID 302370048]
658. Tristan Middleton, Lynda Kay, Using an inclusive approach to reduce school exclusion : a practitioner's handbook, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2020, XVII, 223 str., ilustr., ISBN 978-1-138-31689-8, ISBN 978-1-138-31691-1. [COBISS.SI-ID 12692297]
659. Sandra Križnar (urednik, avtor dodatnega besedila), Motnje vedenja pri otrocih in kako preživeti?, Ljubljana: Supra, 2017, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-4-8. [COBISS.SI-ID 292545792]
660. Mirjam Bregar, Sandra Kolarič (avtor, urednik), Na pomoč : brošura v pomoč izvajalcem prostočasnih dejavnosti, 1. izd., Murska Sobota: Osnovna šola IV, 2019, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-290-484-5, http://www.osp-4.ms.edus.si/images/stories/gradivo/2019/NA_POMOC.pdf. [COBISS.SI-ID 301889024]
661. Nives Skamlič (urednik), Naših 50 let : zbornik referatov strokovnega srečanja, 29. in 30. maj 2012, konferenčna dvorana Kadetnice Maribor : [ob 50-letnici Centra za sluh in govor Maribor, (1962-2012)], Maribor: Center za sluh in govor, 2012, 134 str., ilustr., ISBN 978-961-91901-4-2. [COBISS.SI-ID 69659393]
662. Miran Babič, Neja Briški, Mateja Hudoklin, Peter Janjušević, Dorotea Hrvatin Kralj, Mateja Petric, Alenka Seršen Fras, Daša Vervega, Peter Janjušević (urednik), Odklanjanje šole : preprečevanje, prepoznavanje in pomoč : priročnik za osnovne in srednje šole, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, 118 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-6-8. [COBISS.SI-ID 301689344]
663. Rhea Paul, Courtenay F. Norbury, Carolyn Gosse, Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating, 5th ed., St. Louis: Elsevier, 2018, XX, 812 str., ilustr., ISBN 978-0-323-44234-3. [COBISS.SI-ID 12318793]
664. Bruce Franklin Pennington, Lauren M. McGrath, Robin L. Peterson, Diagnosing learning disorders : from science to practice, Third edition., New York: The Guilford Press, cop. 2019, XVI, 399 str., ilustr., ISBN 978-1-4625-3791-4. [COBISS.SI-ID 12410441]
665. Filip Dougan, Gregor Dugar, Katja Filipčič, Marija Kavkler, Barbara Novak, Grega Strban, Mojca Urek, Katja Vadnal, Alenka Šelih (urednik), Barbara Novak (urednik), Pravni in družbeni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019, 156 str., graf. prikazi, Razprave, 37, ISBN 978-961-268-063-3. [COBISS.SI-ID 301345792]
666. Sabina Pšeničnik, Branka D. Jurišić, Pika se predstavi : dejavnosti izobraževalnega centra Pika : za strokovne delavce, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, ter za starše in družine teh otrok, Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2019, 22 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-3-8, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/. [COBISS.SI-ID 12615497]
667. Simona Rogič Ožek, Sonja Dobravc, Tanja Cedilnik (avtor, fotograf), Dženi Rostohar, Andreja Jurkovič, Andreja Gjerek Kreslin (avtor, fotograf), Klavdija Paldauf, Alja Tekalec, Spomenka Juretič (avtor, fotograf), Diana Horvat, Tjaša Vajdetič, Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami : priročnik za strokovne delavce, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0432-6. [COBISS.SI-ID 298814464]
668. Katja Rojs (avtor, urednik), Neverbalne specifične učne težave : kako jih prepoznamo in kako pomagamo : priročnik za starše, Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12710729]
669. Katie Stringer, Programming for people with special needs : a guide for museums and historic sites, Lanham: Rowman & Littlefield, cop. 2014, XII, 98 str., ilustr., American Association for State and Local History Book Series, ISBN 978-1-4422-2760-6, ISBN 978-1-4422-2761-3. [COBISS.SI-ID 12364873]
670. Jonathan Glazzard, Teaching and supporting children with special educational needs and disabilities in primary schools, 3rd ed., Thousand Oaks, CA: Sage, cop. 2019, 242 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-5950-3. [COBISS.SI-ID 12365641]
671. Nadja Gantar (urednik), Tončkina pot : spominski zbornik VDC Tončke Hočevar, Ljubljana: VDC Tončke Hočevar, 2018, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-288-700-1, http://www.vdc.si/wp-content/uploads/2016/08/VDC-Zbornik-low.pdf. [COBISS.SI-ID 296333056]
672. Simona Rogič Ožek, Tomi Deutsch, Sonja Dobravc, Andreja Vouk, Vesna Vršič, Sandra Mršnik, Mojca Dolinar, Simona Rogič Ožek (urednik), Vmesno poročilo o uvajanju, spremljanju in evalvaciji prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami : prva tri leta izvajanja programa (od prvega do tretjega razreda) v šolskih letih 2015/16, 2016/17 in 2017/18, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, ISBN 978-961-03-0441-8, http://www.zrss.si/pdf/vmesno-porocilo-avtisticne-motnje.pdf. [COBISS.SI-ID 301054464]
673. Susan Winebrenner, Teaching kids with learning difficulties in the regula classrom : strategies and techniques every teacher can use to challenge and motivate struggling students, Minneapolis: Free Spirit Publishing, 1996, 235 str., ilustr., ISBN 1-57542-004-X. [COBISS.SI-ID 616578]
674. Janko Pleterski, Simona Gerenčer Pegan (urednik, avtor dodatnega besedila), Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi : živeti z gluhoslepoto, 1. natis, Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan, 2019, 97 str., ISBN 978-961-92247-4-8. [COBISS.SI-ID 302102016]
675. Tereza Žerdin, Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja : [priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika, branja in pisanja], 1. ponatis, Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2011, 2 zv. (368 str.), ilustr., ISBN 978-961-91056-1-0. [COBISS.SI-ID 256301824]
676. Erna Žgur (avtor, urednik), Ana Ferlinc, Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 60 str., ilustr., ISBN 978-961-253-239-0. [COBISS.SI-ID 298668544]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

677. Melita Ažman, Stand-up komedija kot oblika podpore pri rehabilitaciji gibalno oviranih oseb : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ažman], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6041/. [COBISS.SI-ID 12630857]
678. Tamara Benko, Merske karakteristike BTNS - Butt testa neverbalnega sklepanja = Metric characteristics of BNVR - the Butt non-verbal reasoning test : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Benko], 2019, VIII, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5759/. [COBISS.SI-ID 12461129]
679. Ana Bezenšek, Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra : doktorska disertacija, Ljubljana: [A. Bezenšek], 2019, XV, 392 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5900. [COBISS.SI-ID 12570953]
680. Laura Bogdan, Ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji = Raising dyslexia awareness of seventh and eighth graders : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Bogdan], 2018, 91 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5559. [COBISS.SI-ID 12285001]
681. Ana Bovhan, Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo : magistrsko delo, Trbovlje: [A. Bovhan], 2019, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5602. [COBISS.SI-ID 12323401]
682. Valentina Božič, Stališča predmetnih učiteljev do inkluzivne vzgoje in izobraževanja = Subject teachers attitudes towards inclusive education : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Božič], 2019, 116 str., 26 str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5858/. [COBISS.SI-ID 12519241]
683. Andreja Cole, Motivi spremljevalcev otrok z motnjami v duševnem razvoju in cerebralno paralizo za delo na poletnih taborih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Cole], 2019, 83 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5729/. [COBISS.SI-ID 12438089]
684. Ana Deutsch Sodnik, Vključevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu = Sports activities for special and rehabilitation pedagogues as a professional stress prevetative measure : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Deutsch Sodnik], 2019, 62 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5805/. [COBISS.SI-ID 12492873]
685. Tinka Ferkolj, Kvaliteta življenja oseb z Usherjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Ferkolj], 2019, 73 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5897/. [COBISS.SI-ID 12567625]
686. Daša Ferš, Priprava turističnega vodnika za mesto Maribor v lahko berljivi obliki v sodelovanju z osebami in za osebe z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Ferš], 2019, VII, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5994. [COBISS.SI-ID 12607049]
687. Ana Filipič, Pomoč dijaku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami = Assistance to secondary school student with non-verbal learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Filipič], 2019, 116 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6016. [COBISS.SI-ID 12614985]
688. Janja Gašper, Izobraževanje o spolnosti v lahkem branju za mladostnike z zmerno motnjo v duševnem razvoju = Sexual education in easy-to-read texts for young people with moderate intellectual disability : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Gašper], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5961/. [COBISS.SI-ID 12592969]
689. Margaret Godec, Trening strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Godec], 2019, 149 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5628. [COBISS.SI-ID 12340809]
690. Veronika Grebenc, Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu = Personality traits of special education and rehabilitation teachers at work : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Grebenc], 2019, 103 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6000. [COBISS.SI-ID 12608841]
691. Vanja Hanžekovič, Učinkovitost specialno pedagoških diagnostičnih preizkusov pisanja za prepoznavanje učencev s težavami pri pisanju ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja = Effectiveness of special education writing diagnostic tests for identification of pupils with writing difficulties at the end of the first triad : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Hanžekovič], 2019, XI f., 107 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5804/. [COBISS.SI-ID 12491081]
692. Mojca Hrovat, Ocenjevanje sposobnosti poslušanja slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom pred vstopom oz. ob vstopu v šolo = Assessment of listening skills in hearing children and children with cochlear implant prior to or at the school entrance : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hrovat], 2019, IX, 103 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5834/. [COBISS.SI-ID 12504649]
693. Nika Kikelj, Subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju = Subjective assessment of the quality of life of adults with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Kikelj], 2019, 87 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5580. [COBISS.SI-ID 12310601]
694. Katja Komac, Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami avtističnega spektra v času poletnih počitnic : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Komac], 2018, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5563. [COBISS.SI-ID 12294473]
695. Nataša Kozel, Starši - enakovredni partnerji v procesu uresničevanja individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Kozel], 2016, [138] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5640. [COBISS.SI-ID 12357449]
696. Veronika Krečič, Individualizirano načrtovanje samostojnega življenja za osebo z gibalno oviranostjo = Individualized planning of independent living for person with physical disability : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Krečič], 2019, 140 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5904. [COBISS.SI-ID 12571209]
697. Nika Lekić, Atribucije, učne strategije in učni uspeh učencev devetih razredov osnovnih šol s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom = Attributions, learning strategies and academic achievement of 9th graders in elementary schools with adapted programme of a lower educational standard : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Lekić], 2019, [IX], 69 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5657/. [COBISS.SI-ID 12361801]
698. Živa Logar, Program terapevtskega jahanja za osebe s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Logar], 2019, VI, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5708/. [COBISS.SI-ID 12426825]
699. Eva Lorenčič, Uporabnost metode funkcionalnega učenja pri gibalno oviranem otroku v prilagojenem programu za predšolske otroke : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Lorenčič], 2019, VI, 71 str., [30] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5675. [COBISS.SI-ID 12373833]
700. Urška Lužar, Izvajanje glasbenih dejavnosti in kompetentnost učiteljev v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Lužar], 2018, 86, 6 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5570. [COBISS.SI-ID 12304713]
701. Tina Merela, Podpora pri razvoju samozagovorniških veščin s pomočjo dramskih dejavnosti pri otroku z več motnjami v razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Merela], 2019, 123 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6076. [COBISS.SI-ID 12663369]
702. Blaž Mišica, Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom = Sociopragmatic skills and speech intelligibility of children with cochlear implant : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Mišica], 2019, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6090/. [COBISS.SI-ID 12686665]
703. Matic Mur, Čuječnost v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči za učence in dijake z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) = Mindfulness in school practice of additional professional assistance to the pupils and students with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mur], 2019, 112 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5833. [COBISS.SI-ID 12504393]
704. Jana Nusdorfer Recek, Domače naloge in družine z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja = Homework and families with children with specific learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Nusdorfer Recek], 2019, 103 str., [9] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6137. [COBISS.SI-ID 12749129]
705. Maja Odar, Stališča strokovnih delavcev in staršev do uresničevanja individualiziranega programa = Professionals' and parents' attitudes towards the individualized educational programme implementatiton : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Odar], 2019, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5860/. [COBISS.SI-ID 12519753]
706. Lidija Pajk, Možnosti zaposlovanja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Pajk], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5955. [COBISS.SI-ID 12591177]
707. Dominika Pajnik, Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode - perspektiva staršev, mladostnikov in vzgojiteljev = Collaboration with families following the placement of juveniles in correctional facilities from the viewpoint of parents, juveniles and educators : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Pajnik], 2019, V, 112 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5773. [COBISS.SI-ID 12469833]
708. Aneja Peršič, Vpliv izvajanja socialnih aktivnosti v razredu na psihosocialni položaj učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Peršič], 2019, 170 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5707/. [COBISS.SI-ID 12427081]
709. Mija Plevnik, Prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Plevnik], 2018, 70 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5564. [COBISS.SI-ID 12293449]
710. Jasmin Podversic, Zanesljivost in veljavnost slovenske verzije vprašalnika "Pediatric Voice Handicap Index" : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Podversic], 2018, VII, 56 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5608. [COBISS.SI-ID 12328521]
711. Eva Polančec, Ocenjevanje znakov jecljanja pri predšolskih otrocih : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Polančec], 2019, 70 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6067. [COBISS.SI-ID 12654153]
712. Iza Pomlad, Ocena neverbalne komunikacijske kompetence gluhih in naglušnih oseb = Evaluation of verbal and non-verbal communication competency in deaf and hard-of-hearing individuals : magistrsko delo, Trzin: [I. Pomlad], 2019, 153 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5894/. [COBISS.SI-ID 12565833]
713. Nika Puc, Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih = Identification and assessment of specific language impairment in preschool children : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Puc], 2019, 111 str., [4] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6009. [COBISS.SI-ID 12611913]
714. Barbara Razboršek, Vpliv motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Razboršek], 2019, 63 str., [7] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5750/. [COBISS.SI-ID 12453449]
715. Martina Rezar, Evalvacija učbenikov za družboslovne predmete v osnovni in srednji šoli glede na posebne potrebe učencev z učnimi težavami = Evaluation of social science textbooks for elementary and secondary schools in terms of special needs of students with learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Rezar], 2019, 167 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6025. [COBISS.SI-ID 12622409]
716. Janja Rihter, Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj = Collaboration between a special education teacher and an art teacher at work with pupils with learning difficulties and their professional development : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Rihter], 2019, VIII, 173 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5818. [COBISS.SI-ID 12497225]
717. Tanja Schmidt, Sodelovanje mobilnih logopedov surdopedagogov s starši : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Schmidt], 2019, 82 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5754. [COBISS.SI-ID 12447305]
718. Janja Sečkar, Samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z vrstniki brez težav = Self-image of pupils with disabilities in specific areas of learning compared to peers without disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Sečkar], 2019, VI, 56 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5861/. [COBISS.SI-ID 12520521]
719. Eva Slapšak, Razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka s hipotonijo pri urah dodatne strokovne pomoči : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Slapšak], 2019, 131 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5715. [COBISS.SI-ID 12433993]
720. Sara Slokan, Pod eno streho : izkušnja sobivanja učencev redne osnovne šole in učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja = Under the same roof : experience of co-existence of mainstream students and special education programme students : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Slokan], 2019, 109 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6001. [COBISS.SI-ID 12609097]
721. Urška Smolič, Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo = Inclusion of children with autism spectrum disorders in adapted educational programme with additional professional assistance : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Smolič], 2019, XIV, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6079. [COBISS.SI-ID 12665161]
722. Barbara Sotenšek, Razvijanje predpogojev za učenje matematike, s poudarkom na besedišču, za otroke priseljencev = Developing prerequisites for maths learning, focusing on vocabulary, of immigrants' children : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Sotenšek], 2019, 124 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6002. [COBISS.SI-ID 12609609]
723. Manca Starašinič, Program pomoči za spodbujanje razvoja samostojnosti hranjenja pri otroku s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Starašinič], 2019, 95 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6005. [COBISS.SI-ID 12610377]
724. Sandra Stušek, Poznavanje razvoja govora s poudarkom na artikulaciji in posledic govorno-jezikovnih motenj s strani staršev : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Stušek], 2019, 57 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5831. [COBISS.SI-ID 12502601]
725. Klavdija Šanca, Presoja profesionalne poti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v zaključnem obdobju kariere : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Šanca], 2019, 105 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5966. [COBISS.SI-ID 12594249]
726. Neja Šeme, Učinkovitost treninga spretnosti pisnega sporočanja pri učencih s težavami na področju pisnega sporočanja : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Šeme], 2019, 81 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5808. [COBISS.SI-ID 12493641]
727. Lucija Šprem-Veljavečki, Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Hrvaškem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Šprem-Veljavečki], 2019, 134 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 12625737]
728. Mojca Štrekelj, Program za spodbujanje samostojnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju pri delu pod posebnimi pogoji = Incentive program for encouraging independence in individuals with intellectual disabilities employed under special conditions : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Štrekelj], 2019, XI, 89 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5939. [COBISS.SI-ID 12584009]
729. Maruša Štular, Kakovost življenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju in v stanovanjskih skupnostih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Štular], 2019, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6124. [COBISS.SI-ID 12733257]
730. Tjaša Tavčar, Obravnava učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike in svetovanje staršem pri delu z njimi : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Tavčar], 2019, 116 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5660/. [COBISS.SI-ID 12363337]
731. Barbara Vindiš Bratušek, Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoč matičnim institucijam = Additional professional assistance providers' affiliation to the main school : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Vindiš Bratušek], 2019, 79 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6098/. [COBISS.SI-ID 12702793]
732. Maja Vončina, Uporaba socialnih zgodb za pridobivanje socialnih in komunikacijskih spretnosti pri otroku z motnjo v duševnem razvoju in avtistično motnjo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Vončina], 2019, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5574. [COBISS.SI-ID 12307017]
733. Blaž Vozelj, Vpliv duhovnega življenja na celovito kvaliteto življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Vozelj], 2019, 66 str., 35 str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5718/. [COBISS.SI-ID 12434505]
734. Ines Wolf, Timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli : primerjalna študija Slovenije in Anglije = Team work of education professionals at offering professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties in elementary school : a comparative study of Slovenia and England : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Wolf], 2019, 188 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6029. [COBISS.SI-ID 12624201]
735. Živa Zalokar, Informiranost staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju o nadaljnjih možnostih v življenju po zaključku osnovne šole = Informing parents of people with intellectual disabilities about their further opportunities in life after finishing elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Zalokar], 2019, 85 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5949. [COBISS.SI-ID 12588617]
736. Maja Zelič, Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem športa pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami in njun profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zelič], 2019, 118 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6037/. [COBISS.SI-ID 12629577]


378 Visoko šolstvo.

737. María Estela Brisk, Engaging students in academic literacies : genre-based pedagogy for K-5 classrooms, New York: Routledge, cop. 2015, XI, 366 str., ilustr., ISBN 978-0-415-73703-6, ISBN 978-0-415-73704-3. [COBISS.SI-ID 12409417]
738. Slavko Cvetek, Na študenta osredinjeno poučevanje : priročnik za visokošolske učitelje, Ribniško selo: Akadem, 2019, X, 114 str., [6] str. pril., ISBN 978-961-290-019-9. [COBISS.SI-ID 95977985]
739. Tamara Dagen, Danica Fink-Hafner, Impact of globalisation on internationalisation of universities, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019, XV, 224 str., tabele, Book series Javne politike, 8, ISBN 978-961-235-885-3. [COBISS.SI-ID 300202752]
740. Pavel Zgaga (urednik), Ulrich Teichler (urednik), Hans G. Schuetze (urednik), Andrä Wolter (urednik), Higher education reform : looking back - looking forward, 2nd revised ed., Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019, 465 str., graf. prikazi, tabele, Higher education research and policy, vol. 8, ISBN 978-3-631-66275-5, ISSN 2193-7613. [COBISS.SI-ID 12443977]
741. Bruno Broucker (urednik), Kurt De Wit (urednik), Liudvika Leišyte (urednik), Higher education system reform : an international comparison after twenty years of Bologna, Leiden; Boston: Brill Sense, cop. 2019, XV, 238 str., ilustr., ISBN 978-90-04-40009-2, ISBN 978-90-04-40010-8. [COBISS.SI-ID 12480585]
742. Cordelia Bryan (urednik), Karen Clegg (urednik), Innovative assessment in higher education : a handbook for academic practitioners, 2nd ed., London; New York: Routledge, cop. 2019, XVIII, 255 str., ilustr., ISBN 978-1-138-58119-7, ISBN 978-1-138-58118-0. [COBISS.SI-ID 12424521]
743. Peter E. Kahn, Lorraine Anderson, Developing your teaching : towards excellence, 2nd ed., New York: Routledge, cop. 2019, XV, 202 str., ilustr., Key guides for effective teaching in higher education series, ISBN 978-1-138-59118-9, ISBN 978-1-138-59119-6. [COBISS.SI-ID 69392994]
744. Nada Trunk Širca (urednik), Model učinkovitega managementa visokošolskega zavoda, Koper: Fakulteta za management, 2010, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-080-2, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2.pdf. [COBISS.SI-ID 254019328]
745. Dragica Haramija (urednik), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta : zbornik : 50 let, Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2011, 324 str., ilustr., Revija za elementarno izobraževanje, letn. 4, Posebna številka, ISSN 1855-4431. [COBISS.SI-ID 18760968]
746. Tadej Bajd (urednik), Gregor Dolinar (urednik), Zdenka Oven (urednik), Nina Gržinič Frelih (urednik), Vesna Paradiž (urednik), Diferencial časa : 100 let elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2019, 311 str., ilustr., ISBN 978-961-243-384-0. [COBISS.SI-ID 299809792]
747. Igor Lukšič (urednik), Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019, 211 str., ilustr., Knjižna zbirka Stičišča, ISBN 978-961-235-892-1. [COBISS.SI-ID 302016000]
748. Robert Wagenaar, Reform! : tuning the modernisation process of higher education in Europe : a blueprint for student-centred learning, Bilbao; Groningen: University of Deusto: University of Groningen, 2019, ilustr., xi, 506 str., ISBN 978-84-1325-032-8, ISBN 978-84-1325-033-5. [COBISS.SI-ID 12449609]


379.8 Oblikovanje prostega časa

749. Paul Calver, Toby Reynolds, Dejavnosti za deževen dan : množica 10-minutnih umetniških projektov, [1. izd.], [Radovljica: Didakta, 2019], 96 str., ilustr., ISBN 978-961-261-513-0. [COBISS.SI-ID 299536128]


39 Etnologija.

750. Čarovničin dvorec : kubanska ljudska pravljica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [15] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 458, ISBN 978-961-01-5279-8. [COBISS.SI-ID 295281152]
751. Monika Kropej Telban (urednik, avtor dodatnega besedila), Roberto Dapit (urednik), Čudežne pravljice slovenskih pokrajin : čarobni svet princev in vilincev, 2. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 99 str., ilustr., Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi, ISBN 978-961-261-489-8. [COBISS.SI-ID 294123776]
752. Philippe Descola, Onstran narave in kulture, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 686 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-81-5. [COBISS.SI-ID 298423552]
753. Katja Hrobat Virloget, Ko Baba dvigne krilo : prostor in čas v folklori Krasa, 1., e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0221-7, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/165/261/4207-1, DOI: 10.4312/978-961-06-0221-7. [COBISS.SI-ID 300631040]
754. Bojan Knific, Kolarska obrt in življenje v Kurnikovi hiši, 1. izd., Tržič: Tržiški muzej, 2019, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-92838-9-9. [COBISS.SI-ID 300828672]
755. Alenka Konc Ambrožič, Z uganko v slovenski svet, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 110 str., ilustr., ISBN 978-961-278-423-2. [COBISS.SI-ID 298052864]
756. David Krančan (avtor, ilustrator), Grdina : [Zverinice iz Rezije v stripu], 1. ponatis, Ljubljana: Forum, 2016, 34 str., ilustr., Zbirka Minimundus, 11, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-6553-68-1. [COBISS.SI-ID 287242496]
757. Marija Stanonik (urednik), Mednarodni znanstveni simpozij Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike : ob stoletnici rojstva akademika Milka Matičetovega (10. 9. 1919 - 5. 12. 2014) : SAZU, Akademijska dvorana, Novi trg 3, Ljubljana, 10. in 11. september 2019, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, [2019], [26] str. [COBISS.SI-ID 45031213]
758. Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 3, Moške zgodbe, Žiri: Jutri 2052, 2019, 526 str., ilustr., ISBN 978-961-92872-9-3. [COBISS.SI-ID 301899520]
759. Viv Croot, Robert Alan Segal (urednik, avtor dodatnega besedila), Mitologija v 30 sekundah : 50 najpomembnejših antičnih mitov, pošasti, junakov in bogov, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-251-457-0. [COBISS.SI-ID 299597312]
760. Anja Mlakar (avtor, prevajalec povzetka), Monika Kropej Telban (recenzent, urednik), Skrivnostni tujec in demonski sovražnik : drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 240 str., ilustr., Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 14, ISBN 978-961-05-0169-5. [COBISS.SI-ID 299120896]
761. Anita Nair, Čarobni indijski miti, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, 181 str., ilustr., ISBN 978-961-7047-49-3. [COBISS.SI-ID 301537280]
762. Katja Hrobat Virloget (urednik), Petra Kavrečič (urednik), Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 136 str., ISBN 978-961-6963-41-1, ISBN 978-961-6963-42-8, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-41-1.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-42-8/index.html. [COBISS.SI-ID 279337216]
763. Matija Ogrin (avtor, fotograf), Cvetka Rezar (urednik), Slovensko slovstveno izročilo : drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 271 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-278-463-8. [COBISS.SI-ID 302152192]
764. Pëjta ziz nami = Cantiamo insieme = Pojte z nami, [Rezija]: Gruppo folkloristico Val Resia, Comitato per la conservazione del folklore resiano, [2018], 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10235628]
765. Aljoša Pužar, Odraščanje v Južni Koreji : feministične etnografije transgresije, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 251 str., ilustr., Prostor, kraj, čas, 17, ISBN 978-961-05-0222-7, ISSN 2335-4208. [COBISS.SI-ID 301904384]
766. Vera Albreht, Jelka Reichman (ilustrator, urednik, avtor dodatnega besedila), Irena Matko Lukan (urednik, avtor dodatnega besedila), Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 383 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-5386-3. [COBISS.SI-ID 299101440]
767. Tanja Roženbergar (avtor, fotograf), Urbani fenomeni muzejske perspektive : v etnološkem in kulturnoantropološkem diskurzu, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2018, 218 str., ilustr., Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 52, ISBN 978-961-6775-23-6. [COBISS.SI-ID 298195456]
768. Slavica Remškar (urednik, prireditelj), Skrinja pisana : slovenske ljudske pesmi za otroke, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 447, ISBN 978-961-01-3704-7. [COBISS.SI-ID 280232960]
769. Andrej Pleterski (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Slovaške pravljice, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, 119 str., ilustr., Zbirka Pravljice, ISBN 978-961-7047-41-7. [COBISS.SI-ID 301161984]
770. Slovenska ljudska modrost, 2. izd., Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2019, 82 str., ilustr., ISBN 978-961-6979-24-5. [COBISS.SI-ID 297704704]
771. Katja Hrobat Virloget (urednik), Stone narratives : heritage, mobility, performance, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, ISBN 978-961-6963-95-4, ISBN 978-961-6963-96-1, http://www.hippocampus.si/ISBN/ 978-961-6963-95-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/ 978-961-6963-96-1/index.html. [COBISS.SI-ID 281170176]
772. Anja Štefan (zbiratelj, urednik, avtor dodatnega besedila), Tristo zajcev : najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 270 str., ilustr., Zbirka Zlata ptica, ISBN 978-961-01-5488-4. [COBISS.SI-ID 301460992]
773. Milan Trobič, Po Krpanovih sledeh, Logatec [i. e.] Postojna: Amata, 2005, 367 str., ilustr., ISBN 961-90904-3-8. [COBISS.SI-ID 223474176]
774. Monika Kropej Telban (urednik, avtor dodatnega besedila), Roberto Dapit (urednik, avtor dodatnega besedila), Zmago Šmitek (urednik, avtor dodatnega besedila), Zakladnica slovenskih pripovedi : 101 najlepša zgodba, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 186 str., ilustr., Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi, ISBN 978-961-261-516-1. [COBISS.SI-ID 301688576]
775. Dušan Šarotar, Miljana Cunta (avtor dodatnega besedila, urednik), Živa coprnija Pohorja in Istre : izleti po poteh pripovednega izročila, Ljubljana: Beletrina, 2019, 153 str., ilustr., ISBN 978-961-284-493-6. [COBISS.SI-ID 298032640]


5 Naravoslovne vede

776. Neil Ardley, 101 great science experiments : [a step-by-step guide], London: Dorling Kindersley, cop. 2015, 120 str., barvne ilustr., ISBN 978-0-2413-0183-8. [COBISS.SI-ID 12483657]
777. Eduardo Banqueri, Vreme, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 32 str., ilustr., Terenski vodniki, ISBN 978-961-251-455-6. [COBISS.SI-ID 297974528]
778. Kirsty Bertenshaw, Tried and tested primary science experiments : practical enhancements for science in the primary curriculum, London; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, 126 str., ilustr., ISBN 978-1-138-31781-9, ISBN 978-1-138-31782-6. [COBISS.SI-ID 12691785]
779. Marijanca Cuderman, Novi prijatelji. Spoznavanje okolja 1 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 94 str., ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-271-936-4. [COBISS.SI-ID 300101632]
780. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko. Del 1, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, 324 str., ilustr., ISBN 978-961-290-113-4, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST1.pdf. [COBISS.SI-ID 40003077]
781. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko. Del 2, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, 414 str., ilustr., ISBN 978-961-290-117-2, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST2.pdf. [COBISS.SI-ID 40003333]
782. Iztok Devetak, Lovro Rozman, Maja Sopotnik, Katarina Susman, Doroteja Fon, Dotik narave 7. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 159 str., ilustr., ISBN 978-961-271-860-2. [COBISS.SI-ID 297370112]
783. Irena Hergan (avtor, fotograf), Saša Biderman (avtor, fotograf), Jerneja Pavlin (avtor, fotograf), Spoznavanje okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]
784. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-321-8. [COBISS.SI-ID 284273664]
785. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 295659520]
786. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 123 str., ilustr., ISBN 978-961-271-679-0. [COBISS.SI-ID 284278528]
787. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-685-1. [COBISS.SI-ID 290995456]
788. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-685-1. [COBISS.SI-ID 295660544]
789. Andrej Šorgo, Boris Čeh (avtor, ilustrator), Darko Dolenc, Mitja Slavinec, Naravoslovje za poklicne šole. Učbenik za predmet Naravoslovje v srednjih poklicnih šolah, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 240 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0654-5. [COBISS.SI-ID 301714688]
790. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd (avtor, fotograf), Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, 7. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-35-7. [COBISS.SI-ID 297613568]
791. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik (avtor, fotograf), Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, 7. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-36-4. [COBISS.SI-ID 297613824]
792. Adrian Schmit, Jeremy Pollard, WJEC GCSE science double award, London: Hodder Education, cop. 2017, X, 253 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8359-0. [COBISS.SI-ID 12461641]
793. Nataša Šefer, Vilma Kumše, Lili in Bine 1. [Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 2 zv. (55, [1] f. z nalepkami; 55 str., [1] f. z nalepkami), ilustr., ISBN 978-961-271-798-8. [COBISS.SI-ID 288927744]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

794. Joseph Bharat Cornell, Doživljanje narave : dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 194 str., ilustr., fotogr., note, ISBN 978-961-278-432-4. [COBISS.SI-ID 299257088]
795. Erika Rustja (urednik), Education for sustainable development : examples of good practice in Slovenia, 1st ed., Ljubljana: Ministry of Education and Sport: The National Education Institute Slovenia, 2007, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-234-618-8. [COBISS.SI-ID 235255808]
796. Greta Osredkar, 12 korakov za okolje : za velike spremembe z malimi dejanji, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 55 str., ilustr., ISBN 978-961-94783-1-8. [COBISS.SI-ID 301661184]


502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

797. Špela Likovič, Učinkovitost uporabe modela celice pri pouku naravoslovja = Effectiveness of the cell model use at science teaching : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Likovič], 2019, 46, [21] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6062. [COBISS.SI-ID 12648521]
798. Dora Martinc, Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda osnovne šole = 5th grade students' understanding of dissolving concepts in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Martinc], 2019, 74 str, [7] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5944. [COBISS.SI-ID 12584521]


51 Matematika.

799. Drago Bajc, Kvadrat : v 100 nalogah, Trst: Mladika, 2018, 77 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-261-7. [COBISS.SI-ID 10223852]
800. Elliot Benjamin, Numberama : recreational number theory in the school system, Sharjah: Bentham Science Publishers, cop. 2017, 142 str., ilustr., ISBN 978-1-68108-513-5. [COBISS.SI-ID 12741449]
801. Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič, Skrivnosti števil in oblik 8. Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole, 3. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 263 str., ilustr., ISBN 978-961-271-945-6. [COBISS.SI-ID 301474048]
802. Mirjam Bon Klanjšček (avtor, ilustrator), Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, 11. dopolnjena izd., Nova Gorica: Bomi, 2019, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-90764-9-1. [COBISS.SI-ID 299319808]
803. Janko Bračič, Uvod v analitično teorijo števil, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2003, 209 str., graf. prikazi, Podiplomski seminar iz matematike, 26, ISBN 961-212-138-9, ISSN 1408-063X. [COBISS.SI-ID 123402496]
804. Matej Brešar, Uvod v algebro, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018, VIII, 252 str., ilustr., Matematični rokopisi, 26, ISBN 978-961-212-293-5, ISSN 1408-6247. [COBISS.SI-ID 296417792]
805. Meighan I. Dillon, Geometry through history : euclidean, hyperbolic, and projective geometries, New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, cop. 2018, XII, 350 str., ilustr., ISBN 978-3-319-74134-5. [COBISS.SI-ID 12365129]
806. Marjan Divjak, Naravoslovna matematika : kvantitativni jezik znanosti, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, ISBN 978-961-290-099-1, http://www.diameter.si/scimath/SCIMATH.pdf. [COBISS.SI-ID 299004416]
807. Marjan Divjak, Naravoslovna matematika : kvantitativni jezik znanosti, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, 215 str., ilustr., ISBN 978-961-290-099-1, http://www.diameter.si/scimath/SCIMATH.pdf. [COBISS.SI-ID 40003589]
808. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko : drugi del, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, ISBN 978-961-290-117-2, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST2.pdf. [COBISS.SI-ID 299144448]
809. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko : prvi del, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, ISBN 978-961-290-113-4, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST1.pdf. [COBISS.SI-ID 299107584]
810. Carolyn Yackel (urednik), Sarah-Marie Belcastro (urednik), Figuring fibers, Providence: American Mathematical Society, 2018, XVI, 232 str., ilustr., ISBN 978-1-470-42931-7. [COBISS.SI-ID 12291145]
811. Amy Shell-Gellasch (urednik), Hands on history : #a #resource for teaching mathematics, Washington, D.C.: Mathematical Association of America, cop. 2007, XII, 177 str., ilustr., MAA notes, no. 72, ISBN 978-0-88385-182-1. [COBISS.SI-ID 12501833]
812. Tatjana Hodnik (avtor, fotograf), Terezija Uran, Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, <1-3> zv., ilustr., ISBN 978-961-7070-45-3, ISBN 978-961-7070-46-0, ISBN 978-961-7070-47-7. [COBISS.SI-ID 301248768]
813. Eva Horvat, Luka Boc Thaler, Izbrane teme iz osnov matematike, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019, 139 str., ilustr., ISBN 978-961-253-248-2. [COBISS.SI-ID 302058496]
814. Gareth A. Jones, Mary J. Jones, Elementary number theory, London: Springer, 2005, VIII, 301 str., ilustr., Springer undergraduate mathematics series, ISBN 978-3-540-76197-6. [COBISS.SI-ID 12337481]
815. Mladen Kopasić, Radovednih pet. Matematika 4. Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 88 str., ilustr., Znam za več, ISBN 978-961-271-805-3. [COBISS.SI-ID 293169664]
816. Mladen Kopasić, Radovednih pet. Matematika 5. [Samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 3 zv. (116; 108; 120 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-678-3. [COBISS.SI-ID 284274432]
817. Mladen Kopasić, Radovednih pet. Matematika 5. Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 83 str., ilustr., Znam za več, ISBN 978-961-271-806-0. [COBISS.SI-ID 293169920]
818. Mira Kramarič, Majda Pipan, Novi prijatelji. Matematika 1 : samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 3 zv. (76, 84, 64 str.), ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-271-935-7. [COBISS.SI-ID 300046336]
819. Bojan Magajna, Uvod v diferencialne enačbe, kompleksno in Fourierovo analizo, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018, 334 str., ilustr., Matematika - fizika, 55, ISBN 978-961-212-292-8, ISSN 1408-1571. [COBISS.SI-ID 294824192]
820. Zlatan Magajna, OK Geometry Basic. Part I : Reference for OK Geometry Basic, Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_Eng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455497]
821. Zlatan Magajna, OK Geometry Basic. Part II : Reference for OK Geometry Sketch Editor, Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EditEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455753]
822. Zlatan Magajna, OK Geometry Easy : Reference for OK Geometry Easy (v.17), Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EasyEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455241]
823. Zlatan Magajna, OK Geometry Plus : Reference for OK Plus (v.17), Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_PlusEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12456009]
824. Zlatan Magajna, Računalniško podprto dokazovanje v šolski geometriji, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2018, http://www.z-maga.si/UserFiles/File/RacunalniskoPodprtoDokazovanjeGeometrija.pdf. [COBISS.SI-ID 12456265]
825. Irena Majcen, Matjaž Željko (urednik), Smelo na Olimp : 303 naloge iz teorije števil, 1. izd., Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2011, 222 str., ilustr., ISBN 978-961-91896-4-1. [COBISS.SI-ID 255242240]
826. Mirjam Bon Klanjšček, Darjo Felda, Sonja France, Mateja Škrlec, Matematika 4. Zbirka nalog za gimnazije, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 243 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0225-7. [COBISS.SI-ID 298751488]
827. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Mateja Štefančič, Matematika 7 : učbenik za matematiko v sedmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 284 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5340-5. [COBISS.SI-ID 299262720]
828. Mara Cotič, Darjo Felda, Simon Dražič, Sanela Mešinović, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Matematika 7. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 2 zv. (156; 167 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0915-7. [COBISS.SI-ID 297977856]
829. Mara Cotič, Darjo Felda, Simon Dražič, Sanela Mešinović, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Matematika 8. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 2 zv. (167, 167 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0973-7. [COBISS.SI-ID 300723200]
830. Vanja Ocvirk-Karner, Uroš Medar, Mitja Vatovec, Matematika 9. Samostojni delovni zvezek za matematiko v devetem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-, 136 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5341-2, ISBN 978-961-01-5342-9. [COBISS.SI-ID 299476224]
831. Roman Brilej (avtor, urednik), Barbara Kušar, Tatjana Robič, Zlatko Rojs, Omega 3. Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana: Ataja, 2009, 157 str., ilustr., ISBN 978-961-6225-81-6. [COBISS.SI-ID 246187264]
832. Nikolaos Papageorgiou, Vicenţiu Rǎdulescu, Dušan Repovš, Nonlinear analysis - theory and methods, Cham: Springer, cop. 2019, XI, 577 str., Springer monographs in mathematics, ISBN 978-3-030-03429-0, ISBN 978-3-030-03430-6, ISSN 1439-7382. [COBISS.SI-ID 18583897]
833. Gregor Pavlič, Na vrtiljaku števil, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 224 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5140-1. [COBISS.SI-ID 300702208]
834. Werner Hatt, Petra Ihn-Huber, Stefan Kobr, Ursula Kobr, Elisabeth Plankl, Beatrix Pütz, Radovedne zvezdice. Matematika : 4. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 64 str., [16] str. pril., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0629-3. [COBISS.SI-ID 294050304]
835. Gareth E. Roberts (urednik), From music to mathematics : exploring the connections, Baltimore: Johns Hopkins University Press, cop. 2016, XVIII, 301 str., ilustr., ISBN 978-1-4214-1918-3. [COBISS.SI-ID 89980673]
836. Tadej Starčič, Naloge iz matematike za biologe in kemike z rešitvami : učno gradivo, Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za matematiko in računalništvo, Katedra za matematiko in didaktiko matematike, 2019, 59 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5567/. [COBISS.SI-ID 12286537]
837. Alan Sultan, Alice F. Artzt, The mathematics that every secondary school math teacher needs to know, 2nd ed., New York; London: Routledge, 2018, XXIV, 760 str., ilustr., Studies in mathematical thinking and learning, ISBN 978-1-138-22861-0, ISBN 978-1-138-22860-3. [COBISS.SI-ID 12634953]
838. Branko Škiljan (avtor, urednik), Branko Topić (urednik), Drugi način : [matematički sadržaji za znatiželjne i ustrajne osmaše], Varaždin: Varaždinska županija, 2019, 246 str., graf. prikazi, ISBN 978-953-95699-5-0. [COBISS.SI-ID 12426057]
839. Mateja Škrlec, Matematika 1. Zbirka nalog za 1. letnik gimnazije, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 304 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0975-1. [COBISS.SI-ID 299469568]
840. Silvia Tabarelli, Matematika na dlani, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 183 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5381-8. [COBISS.SI-ID 300792576]
841. John Taylor, Jumpstart! Maths : maths activities and games for ages 5-14, 3rd ed., London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, XII, 94 str., ilustr., Jumpstart!, ISBN 978-0-367-20746-5, ISBN 978-0-367-20748-9. [COBISS.SI-ID 12686409]
842. Gregor Pavlič (avtor, fotograf), Dušan Kavka, Marina Rugelj (avtor, fotograf), Janez Šparovec, Tempus novum : matematika za gimnazije, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2016, 351 str., ilustr., ISBN 978-961-241-800-7. [COBISS.SI-ID 283413760]
843. Gregor Pavlič (avtor, fotograf), Dušan Kavka, Marina Rugelj (avtor, fotograf), Janez Šparovec, Tempus novum : matematika za gimnazije, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 351 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-40-8. [COBISS.SI-ID 300884992]
844. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Jožica Smogavec, Matematika za radovedneže 5. Delovni zvezek za pouk matematike v 5. razredu devetletne osnovne šole, Kamnik: Ico, 2011, 2 zv. (352 str.), ilustr., ISBN 978-961-6287-87-6. [COBISS.SI-ID 254929408]
845. Martin H. Weissman, An illustrated theory of numbers, Providence: American Mathematical Society, cop. 2017, XV, 323 str., ilustr., ISBN 978-1-4704-3493-9. [COBISS.SI-ID 12325705]


51(043.2) Matematika.

846. Ana Banovec, Učinkovitost učiteljevih oblik učne pomoči pri matematiki v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Banovec], 2019, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6011. [COBISS.SI-ID 12613705]
847. Domen Brglez, Uporaba strojnega učenja na področju športne analitike : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Brglez], 2019, 94 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5710/. [COBISS.SI-ID 12427337]
848. Alja Gašparut, Sodelovanje staršev in učiteljev pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri pouku matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Gašparut], 2019, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5814/. [COBISS.SI-ID 12496969]
849. Maja Hladnik, Kompleksne ortogonalne matrike = Complex orthogonal matrices : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hladnik], 2019, 50 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6008. [COBISS.SI-ID 12611657]
850. Erik Hrvatin, Spekter grafa in njegova uporaba = Graph spectrum and its applications : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Hrvatin], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5711/. [COBISS.SI-ID 12427593]
851. Uršula Jaklič Žagar, Vloga stotičnega kvadrata pri raziskovanju zaporedij števil v 3. razredu osnovne šole = Hundred square in the number sequences research in the third grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Jaklič Žagar], 2019, VI, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5835/. [COBISS.SI-ID 12504905]
852. Katja Kugonič, Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot metodi utrjevanja znanja pri matematiki : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Kugonič], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6087. [COBISS.SI-ID 12678729]
853. Teja Makše, Zabavna matematika v "sobi pobega" : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Makše], 2019, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5813/. [COBISS.SI-ID 12495945]
854. Nina Marolt, Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3., in 4. razredov osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Marolt], 2019, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5827/. [COBISS.SI-ID 12499529]
855. Tilen Miklavec, Grupa obrnljivih elementov kolobarja ▫$\mathbb Z_n$▫, Ljubljana: [T. Miklavec], 2019, II, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5886/. [COBISS.SI-ID 12561225]
856. Jošt Mlinarič, Primer geometrijske obravnave besedišča : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Mlinarič], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5592/. [COBISS.SI-ID 12320329]
857. Ana Mrdavšič, Točnost ocenjevanja zahtevnosti geometrijskih nalog : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Mrdavšič], 2019, 117 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5591/. [COBISS.SI-ID 12320073]
858. Miha Okorn, Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Okorn], 2018, 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5556. [COBISS.SI-ID 12280393]
859. Zala Poljanšek, Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog iz matematike in fizike : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Poljanšek], 2019, IX f, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5862/. [COBISS.SI-ID 12521033]
860. Nina Potočar, Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pri razvoju geometrijskih spretnosti in znanj v 7. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Potočar], 2019, 131 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5728/. [COBISS.SI-ID 12439113]
861. Tajda Ribič, Analiza geometrijskih nalog v učbenikih matematike : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Ribič], 2019, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5916. [COBISS.SI-ID 12577609]
862. Tjaša Skvarča, Neformalno znanje o pisnem deljenju pri učencih tretjega in četrtega razreda osnovne šole = Informal knowledge of long division among pupils in the third and fourth grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Skvarča], 2019, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5746/. [COBISS.SI-ID 12451145]
863. Valentina Slopšek, Prepoznavanje in uporaba geometrije in merjenja v naravi : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Slopšek], 2019, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5829/. [COBISS.SI-ID 12502089]
864. Jera Stojko, Razčlenitve grafov : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Stojko], 2019, 59, [2] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5984. [COBISS.SI-ID 12601673]
865. Urša Šega, Polinomske invariante vozlov : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Šega], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5837/. [COBISS.SI-ID 12505417]
866. Alja Šubic, Hipohamiltonovi grafi : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Šubic], 2019, V, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5683. [COBISS.SI-ID 12378185]
867. Tina Žakelj, Ekvidekomponibilnost poligonov : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Žakelj], 2019, VII, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5911. [COBISS.SI-ID 12575561]
868. Miha Žarn, Vpliv vrstniškega učenja na kakovost skript pri matematiki = Impact of peer-learning on the quality of scripts in mathematics : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Žarn], 2019, VI, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5865/. [COBISS.SI-ID 12522057]
869. Urša Žitko, Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah za učno šibkejše učence : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Žitko], 2018, 86 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5547. [COBISS.SI-ID 12271689]
870. Tjaša Žunič, Primerjava učnih načrtov matematike v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter obsega matematičnih vsebin v izobraževanju bodočih učiteljev razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na Finskem in Poljskem : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Žunić], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5687. [COBISS.SI-ID 12391497]


52 Astronomija.

871. Eduardo Banqueri, Orientacija in zemljevidi, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 32 str., ilustr., Terenski vodniki, ISBN 978-961-251-454-9. [COBISS.SI-ID 297974016]
872. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2019 : [priročnik za opazovanje v letu 2019], 1. natis, Ljubljana: Cambio, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-92148-8-6. [COBISS.SI-ID 297108992]
873. Justina Engelmann, Grem opazovat zvezde : raziskujem nebo, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 94 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-28-7. [COBISS.SI-ID 300154624]
874. Róbert Farkas (avtor, ilustrator), Moja prva knjiga o vesolju : kako se rodijo zvezde?, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [36] str., ilustr., Pripovedke pametne lisice, ISBN 978-961-272-380-4. [COBISS.SI-ID 302431232]
875. Anne McRae, Atlas vesoljskih pustolovščin, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 45 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5444-0. [COBISS.SI-ID 299532032]
876. Dragan Roša, Metode astronomskih istraživanja, 1. izd., Zagreb: Alfa: Zvjezdarnica, cop. 2010, 326 str., ilustr., ISBN 978-953-297-276-4. [COBISS.SI-ID 513893574]
877. Neil deGrasse Tyson, Astrofizika za vse, ki se jim mudi, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 169 str., ISBN 978-961-00-3960-0, ISBN 978-961-00-3961-7. [COBISS.SI-ID 297168128]


52(043.2) Astronomija.

878. Matjaž Jerala, Stellarium in uporaba programa v šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jerala], 2019, VIII, 33 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5923. [COBISS.SI-ID 12580169]
879. Aljaž Mikuš, Statistične lastnosti kometov v odvisnosti od njihove orbitalne periode : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Mikuš], 2019, XI, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5849/. [COBISS.SI-ID 12515657]


53 Fizika.

880. Eugenia Etkina, Gorazd Planinšič, Alan Van Heuvelen, College physics : explore and apply, 2nd ed., New York: Pearson, [2018], XVIII, 981, [42] str., ilustr., ISBN 0-134-60182-3, ISBN 978-0-134-60182-3, ISBN 0-134-68330-7, ISBN 978-0-134-68330-0. [COBISS.SI-ID 3165796]
881. Eugenia Etkina, Gorazd Planinšič, Alan Van Heuvelen, College physics : explore and apply : student solutions manual, 2nd ed., New York: Pearson, 2019, 1 zv. (loč. pag.), ilustr., ISBN 978-0-134-88014-3, ISBN 0-134-88014-5. [COBISS.SI-ID 12312649]
882. Samo Jamšek, Fizika 9. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0917-1. [COBISS.SI-ID 298291712]
883. Branko Beznec (avtor, fotograf), Branko Cedilnik, Tatjana Gulič (avtor, fotograf), Jerica Lorger, Danica Vončina, Moja prva fizika 1. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 198 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-47-0. [COBISS.SI-ID 300474624]
884. Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina, Moja prva fizika 1. Učbenik za 8. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-13-5. [COBISS.SI-ID 300881920]
885. Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina, Moja prva fizika 2. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-31-9. [COBISS.SI-ID 297612800]
886. Jeremy Pollard, WJEC GCSE physics, London: Hodder Education, cop. 2017, VIII, 124 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8356-9. [COBISS.SI-ID 12462153]
887. Andrej Zorko, Miha Nemevšek, Nejc Košnik, Matic Lubej, Zbirka rešenih nalog iz moderne fizike, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018, VI, 147 str., ilustr., Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 55, ISBN 978-961-212-291-1, ISSN 1408-0451. [COBISS.SI-ID 294758912]
888. Lucija Željko, Fizika, narava, življenje 1. Računske naloge : zbirka nalog za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3798-9. [COBISS.SI-ID 298618624]


53(043.2) Fizika.

889. Eva Benedičič, Primerjava rezultatov podobnih nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike in na tekmovanju Čmrlj : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Benedičič], 2019, VIII, 66 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5899. [COBISS.SI-ID 12569673]
890. Urh Grobljar, Izdelava UV-vidnega spektroskopa in njegova uporaba v izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Grobljar], 2019, 13, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5796/. [COBISS.SI-ID 12486985]
891. Nejc Mežnar, Eksperimentalna naloga za devetošolce z državnega tekmovanja v znanju fizike 2019 : analiza naloge in rezultatov : diplomsko delo, [S. l.]: [N. Mežnar], 2019, 30 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5934. [COBISS.SI-ID 12583241]
892. Eva Miklič, Analiza poskusov v izbranem delovnem zvezku za 8. razred osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Miklič], 2019, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5777. [COBISS.SI-ID 12471113]


54 Kemija.

893. Nataša Bukovec, Kemija za gimnazije 2 : zbirka nalog za 2. letnik gimnazij, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0255-4. [COBISS.SI-ID 298656256]
894. Nika Cebin, Branka Klemenčič, Marjeta Prašnikar, Verige in obroči. Zbirka nalog za kemijo v gimnaziji, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-41-5. [COBISS.SI-ID 300885248]
895. Boris Čeh (avtor, ilustrator), Anorganska kemija, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019, XV, 351 str., ilustr., ISBN 978-961-6756-94-5. [COBISS.SI-ID 299037696]
896. Jenny Dean, Wild color : the complete guide to making and using natural dyes, Revised and updated ed., New York: Watson-Guptill, cop. 2010, 144 str., ilustr., ISBN 978-0-8230-5879-2. [COBISS.SI-ID 12651337]
897. Iztok Devetak, Miha Slapničar, Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-253-246-8. [COBISS.SI-ID 302023680]
898. Darko Dolenc, Organska kemija : univerzitetni učbenik, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019, IX, 381 str., ilustr., ISBN 978-961-7078-00-8. [COBISS.SI-ID 300361984]
899. Jason C. Gallagher, Conan MacDougall, Antibiotics simplified, 4th ed., Burlington (MA): Jones & Bartlett Learning, cop. 2018, XIII, 352 str., ilustr., ISBN 978-1-284-11129-3. [COBISS.SI-ID 12631113]
900. Mojca Graunar, Mojca Podlipnik (avtor, ilustrator), Tanja Cvirn Pavlin, Kemija za gimnazije 3. Učbenik za organsko kemijo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 248 str., ilustr., portreti, ISBN 978-961-02-0861-7. [COBISS.SI-ID 298156800]
901. Uroš Grošelj, Krištof Kranjc (avtor, fotograf), Franc Požgan, Biološko pomembne spojine : univerzitetni študijski program biokemije, 2. stopnja : [univerzitetni učbenik], 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019, VIII, 86 str., ilustr., ISBN 978-961-6756-96-9. [COBISS.SI-ID 299610112]
902. Tom Jackson, Periodni sistem : slikovna enciklopedija elementov, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 208 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5385-6. [COBISS.SI-ID 298525696]
903. Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc (avtor, ilustrator), Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0283-7. [COBISS.SI-ID 298653952]
904. Aleksandra Kornhauser Frazer, Organska kemija 2 : organske kisikove spojine, lipidi, ogljikovi hidrati, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986, 215 str., ilustr., Srednje izobraževanje, Kemija. [COBISS.SI-ID 6066233]
905. Berta Košmrlj, Mojca Graunar, Kemija za gimnazije 3. Naloge za organsko kemijo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 2 zv. (118; 118 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0912-6. [COBISS.SI-ID 301061376]
906. Ivar Olovsson, Snow, ice and other wonders of water : a tribute to the hydrogen bond, New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2016, VIII, 116 str., ilustr., ISBN 978-981-4749-35-0, ISBN 978-981-4749-36-7. [COBISS.SI-ID 2938980]
907. Nadja Prijatelj, Farmakognozija. Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2015, 155 str., ilustr., ISBN 978-86-341-4016-3. [COBISS.SI-ID 278121728]
908. Adrian Schmit, Jeremy Pollard, WJEC GCSE chemistry, London: Hodder Education, cop. 2017, VI, 120 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8353-8. [COBISS.SI-ID 12462409]
909. Margareta Séquin, The chemistry of plants : perfumes, pigments, and poisons, Reprinted, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018, X, 215 str., ilustr., ISBN 978-1-84973-334-2. [COBISS.SI-ID 12645961]


54(043.2) Kemija.

910. Natalija Gruden, Acetilsalicilna kislina v kontekstu življenjskih situacij pri eksperimentalnem delu kemije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Gruden], 2019, IX, 49 str., [ 72] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5919. [COBISS.SI-ID 12578633]
911. Urška Keber, Histokemijsko določanje ß-glukanov v zrnih ječmena : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Keber], 2019, IX, 37 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5867/. [COBISS.SI-ID 12534089]
912. Jasmina Kolbl, Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov : doktorska disertacija, Ljubljana: [J. Kolbl], 2019, XI, 232 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5629. [COBISS.SI-ID 12342857]
913. Aleš Pršin, Lastnosti binarnih mešanic etanola in izopropanola : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Pršin], 2019, IV, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5917. [COBISS.SI-ID 12577353]
914. Valerija Tompa, Razumevanje agregatnih stanj vode ter procesov zmrzovanja in sublimacije vode pri učencih sedmega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Tompa], 2019, X, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5701. [COBISS.SI-ID 12420425]
915. Nina Zupanc, Analiza trenutno veljavnih osnovnošolskih učbenikov za kemijo na osnovi oblikovanih kriterijev kakovosti = Analysis of current elementary chemistry textbooks based on developed quality criteria : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zupanc], 2019, XI, 95 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5940. [COBISS.SI-ID 12584265]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

916. Miloš Bavec, Zgodbe iz podzemlja : geologija za vse otroke, Ljubljana: Študentska založba: Geološki zavod Slovenije, 2013, 58 str., ilustr., Zbirka Čuvaji planeta, ISBN 978-961-242-568-5. [COBISS.SI-ID 265447680]
917. Jen Green, Oceani v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0518-4. [COBISS.SI-ID 296460544]


55(043.2) Geologija in sorodne vede.Meteorologija.

918. Medina Radončić Alagić, Seizmologija kot izbirna vsebina v osnovni šoli : Seismology as an elective subject in elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [M Radončić Alagić], 2019, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6006. [COBISS.SI-ID 12610889]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

919. Barbara Bajd, Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 40 str., ilustr., Utripi sveta, ISBN 978-961-6882-55-2. [COBISS.SI-ID 301154048]
920. Barbara Bajd, Moje prve spomladanske cvetlice : preprost določevalni ključ, Prenovljena izd., Ljubljana: Hart, 2019, 82 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-48-4. [COBISS.SI-ID 299339264]
921. Barbara Bajd, Moji prvi listi dreves in grmov : preprost določevalni ključ, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 34 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-47-7. [COBISS.SI-ID 298851584]
922. Barbara Bajd, Moji prvi morski raki : preprost določevalni ključ, 3. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 38 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-50-7. [COBISS.SI-ID 299842304]
923. Tracey Greenwood, Lisa Brainbridge-Smith, Richard Allan, Kent Pryor, Biologija za gimnazije. Delovni zvezek, 3. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 272 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-30-9. [COBISS.SI-ID 300747776]
924. Karsten Brensing, Neznani svet živali : kako živali razmišljajo in kaj čutijo, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 309 str., ilustr., fotogr., ISBN 978-961-01-5396-2. [COBISS.SI-ID 298462208]
925. Caz Buckingham, Andrea Pinnington, Spoznavajmo naravo. Živalski in rastlinski svet, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 1 kartonka ([32] str.), ilustr., ISBN 978-961-251-453-2. [COBISS.SI-ID 297467904]
926. Sean Callery, Dinozavri v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0519-1. [COBISS.SI-ID 296461312]
927. Matjaž Černila (avtor, fotograf), Nočni metulji Slovenije, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 79 str., ilustr., Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, ISBN 978-961-251-456-3, ISBN 978-961-251-458-7. [COBISS.SI-ID 300276736]
928. Otmar Diez, Naša užitna drevesa in grmi : 81 vrst natančno določiti, pazljivo nabirati, preprosto pripraviti, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-36-2. [COBISS.SI-ID 301739520]
929. Ivan Esenko (avtor, fotograf), Svet vrtnih živali, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 301 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0578-8. [COBISS.SI-ID 299410688]
930. Ute Harms (urednik), Evolution education re-considered : understanding what works, Cham: Springer, cop., 2019, XIV, 347 str., ilustr., ISBN 978-3-030-14697-9. [COBISS.SI-ID 12631881]
931. Špela Gaberšek, Vpliv upravljanja z ekstenzivnimi travniki na pestrost dnevnih metuljev v dolini Rečice pri Laškem : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Gaberšek], 2019, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5950. [COBISS.SI-ID 12588873]
932. Andreja Geržina, Nina Pucko, Biologija 8. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0972-0. [COBISS.SI-ID 299281408]
933. Frank Hecker (avtor, fotograf), Živalski sledovi v naravni velikosti, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 111 str., ilustr., fotogr., avtorj. sl., ISBN 978-961-7031-25-6. [COBISS.SI-ID 298418176]
934. Marko Kreft, Mojca Stojan Dolar, Doroteja Fon (avtor, ilustrator), Klavdija Sotlar, Marija Borčnik, Človeško telo : učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 153 str., ilustr., ISBN 978-961-271-865-7. [COBISS.SI-ID 300915200]
935. Kata Laštro, Moje prvo zeleno berilo, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 37 str., ilustr., Zbirka Zelena nit, ISBN 978-961-7031-26-3. [COBISS.SI-ID 298439936]
936. Michael Ian Gurr, Lipids : biochemistry, biotechnology and health, 6th ed., Chichester: Wiley Blackwell, cop. 2016, XXI, 420 str., ilustr., ISBN 978-1-118-50113-9. [COBISS.SI-ID 12630601]
937. Bruce H. Lipton, Biologija prepričanj : znanstveni dokaz o nadvladi uma nad snovjo, Brežice: Primus, 2019, 340 str., ilustr., Zbirka NeZavedno, ISBN 978-961-7090-07-9. [COBISS.SI-ID 302192640]
938. Urška Lunder, Dotik življenja 8 : [učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 149 str., ilustr., ISBN 978-961-271-863-3. [COBISS.SI-ID 299755264]
939. Tina Petras (avtor, fotograf), Gorsko cvetje v Sloveniji = Alpine flowers in Slovenia, Ljubljana: Kartografija, 2019, 129 str., ilustr., fotogr., zvd., ISBN 978-961-93293-4-4. [COBISS.SI-ID 298857728]
940. Andrea Pinnington, Caz Buckingham (avtor, ilustrator), Mala knjiga o pesmih vrtnih ptic, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 1 kartonka ([24] str., ilustr., ISBN 978-961-251-450-1. [COBISS.SI-ID 297086720]
941. Špela Pungaršek (avtor, ilustrator, fotograf), Kako potujejo semena, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018, 28 str., ilustr., ISBN 978-961-6367-47-9. [COBISS.SI-ID 297247232]
942. Adrian Schmit, WJEC GCSE biology, London: Hodder Education, cop. 2017, VI, 112 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8350-7. [COBISS.SI-ID 12461897]
943. Margareta Séquin, The chemistry of plants and insects : plants, bugs, and molecules, London: Royal Society of Chemistry, cop. 2017, X, 186 str., ilustr., ISBN 978-1-78262-448-6. [COBISS.SI-ID 39111429]
944. Jakob Streit, Knjiga o čebelah, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-278-439-3. [COBISS.SI-ID 299449856]
945. Peter Stušek (avtor, ilustrator), Sonja Škornik, Dominik Vodnik (avtor, fotograf), Zgradba in delovanje organizmov. Učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in strokovnem izobraževanju : biologija v gimnaziji, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 399 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3990-7. [COBISS.SI-ID 291154688]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

946. Yvonn Brčina, Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana: [Y. Brčina], 2019, VII, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5910. [COBISS.SI-ID 12574537]
947. Anja Cerovšek, Osamitev in identifikacija gliv s človeške ribice in njenega neposrednega vodnega okolja : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Cerovšek], 2019, IX, 63 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5912. [COBISS.SI-ID 12575305]
948. Maja Dobravc, Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na prisotnost biominerolov v listih navadnega ječmena (Hordeum vulgare L.) : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Dobravc], 2019, X, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5756/. [COBISS.SI-ID 12460361]
949. Tina Erznožnik, Izbrane značilnosti pri kamnokreču (Saxifraga hostii) izpostavljenem različnim UV-B tretmajem na višinskem gradientu Kobariškega Stola : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Erznožnik], 2019, VII, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6044. [COBISS.SI-ID 12633673]
950. Anka Ferkolj, Kritična analiza priprav učiteljev naravoslovja in biologije za temo celična zgradba organizmov : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Ferkolj], 2019, VI, 49 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6024. [COBISS.SI-ID 12621897]
951. Tina Fornazarič, Vpliv izkustvenega pouka na znanje učencev šestega razreda osnovne šole o semenih in plodovih rastlin : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Fornazarič], 2019, VII, 37 str., III str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5739/. [COBISS.SI-ID 12446793]
952. Taja Gorenšček, Mnenje učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v osmem razredu osnovne šole = Viewpoints of biology teachers on biology learning objectives for eight graders : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Gorenšček], 2019, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6101/. [COBISS.SI-ID 12710217]
953. Ines Horvat, Vpliv izkustvenega pouka na znanje in razumevanje spolnega razmnoževanja rastlin pri učencih šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Horvat], 2019, VI, 46 str., IV str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5737/. [COBISS.SI-ID 12446025]
954. Amedea Klopčič Vukšinič, Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o izločalih pri človeku : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Klopčič Vukšinič], 2019, VI, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5906. [COBISS.SI-ID 12574281]
955. Klavdija Klopčič, Mnenje učiteljev biologije o NPZ iz biologije leta 2017 : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Klopčič], 2019, 66 str., [31] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5907. [COBISS.SI-ID 12574025]
956. Marinka Kržič, Lokalizacija in vezavne oblike svinca pri ranem mošnjaku (Noccaea praecox Wulf) : magistrsko delo = Localization and ligand environment of lead in pennycress (Noccaea praecox Wulf) : masters thesis, Ljubljana: [M. Kržič], 2018, XI, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5545. [COBISS.SI-ID 12270921]
957. Miha Lampe, Vpliv biološkega pospeševalca rasti rastlin na mineralno prehrano sončnice : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Lampe], 2019, VII, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5913. [COBISS.SI-ID 12576073]
958. Klara Lončar, Uporaba računalniške simulacije rasti in razvoja rastline pri pouku naravoslovja in tehnike v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Lončar], 2019, 48 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6127/. [COBISS.SI-ID 12733513]
959. Tilen Miklavčič, Mahovi iz rodu Leucobryum v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Miklavčič], 2019, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5895/. [COBISS.SI-ID 12566089]
960. Teja Osolnik, Vpliv mikroplastike na rast korenin in mitotsko celično delitev pri čebuli : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Osolnik], 2019, VII, 62 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5740/. [COBISS.SI-ID 12447561]
961. Ana Posavec, Uporaba modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli = Using a lung model at biology lessons in elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Posavec], 2019, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5954. [COBISS.SI-ID 12590921]
962. Maja Prešern, Znanje študentov Biotehniške in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani o evoluciji človeka = Human evolution knowledge of the students of the Biotechnical Faculty and the Faculty of Education of the University of Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Prešern], 2019, XI, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5673/. [COBISS.SI-ID 12371785]
963. Nastja Rejc, Vpliv izkustvenega učenja na stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rejc], 2019, 76., III str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6056. [COBISS.SI-ID 12640841]
964. Zala Skubic, Zanimanje osnovnošolcev Vrhnike in okolice za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Skubic], 2019, XII, 60 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5717. [COBISS.SI-ID 12435273]
965. Laura Starič, Analiza pogovorov otrok o izbranih vrstah primatov v Živalskem vrtu Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Starič], 2019, VI, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5674. [COBISS.SI-ID 12373321]
966. Leo Šamanić, Vpliv srebrnoproge napihovalke Lagocephalus sceleratus na ekosistem vzhodnega Mediterana : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Šamanić], 2018, VI f., 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5618/. [COBISS.SI-ID 12334665]
967. Petra Štirn, Znanje učencev 6. razreda osnovne šole o mikroskopiranju : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Štirn], 2019, VII, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5705. [COBISS.SI-ID 12425801]
968. Marko Vrbec, Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Vrbec], 2019, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6077/. [COBISS.SI-ID 12663113]
969. Ana Vreš, Znanje koroških osnovnošolcev o evoluciji človeka = Knowledge about human evolution of upper primary school pupils in the Slovenian Carinthia : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Vreš], 2019, VII, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6064. [COBISS.SI-ID 12650057]


61 Medicina.

970. Adam Alter, Sužnji zaslona : kako nas tehnologija zasvoji, industrija pa to izkoristi, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 404 str., ilustr., Zbirka Ogledalo, ISBN 978-961-01-5500-3. [COBISS.SI-ID 300893696]
971. Marija Bec (avtor, fotograf), Zdenka Salobir (avtor, fotograf), Pedikura : učbenik za modul pedikure v programih kozmetični tehnik in bolničar-negovalec, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 117 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0054-3. [COBISS.SI-ID 298557696]
972. Jeff T. Bowles, Vitamin D3 : čudežni rezultati zdravljenja z visokimi odmerki sončnega hormona, Sela pri Dragatušu: samozal. G. Šuštarič, 2016, 151 str., ISBN 978-961-283-738-9. [COBISS.SI-ID 286785024]
973. Peggy Claudel-Pierre, The secret language of eating disorders : the revolutionary new approach to understanding and curing anorexia and bulimia, London: Doubleday, cop. 1998, XV, 288 str., ilustr., ISBN 0-385-40856-0. [COBISS.SI-ID 7139775]
974. Lojze Čatar, Josip Karis, Dušan Repovš, Neprevidnost ni pogum, Ljubljana: Življenje in tehnika, 1961, [18] str., ilustr., Mala tehnična knjižnica "Življenje in tehnika", št. 11. [COBISS.SI-ID 513229676]
975. Breda Konte (urednik), Družinski zdravstveni vodnik : konvencionalno in alternativno zdravljenje, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 1104 str., barvne ilustr., Domači zdravnik, ISBN 86-11-15290-5. [COBISS.SI-ID 78743040]
976. Dušan Enova (avtor, urednik), Jerneja Pavček, Aleksandra Kocmut (urednik), Do izvirov zdravja in modrosti skozi umetnost, 1. izd., Ljubljana: Društvo za pomoč z umetnostjo Lotisa, 2013, 240 str., ilustr., ISBN 978-961-269-970-3. [COBISS.SI-ID 266122240]
977. Sue Fletcher-Watson, Francesca Happé, Autism : a new introduction to psychological theory and current debate, London; New York: Routledge, 2019, XIII, 194 str., ilustr., ISBN 978-1-138-10612-3, ISBN 978-1-138-10611-6. [COBISS.SI-ID 12347209]
978. Mateja Turk (urednik), Ginekološki pregled, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-11-6. [COBISS.SI-ID 300363776]
979. Anton Gradišek, Hubert Požarnik, Dušan Repovš, Zdravstvena vzgoja, 2. izpopolnjena izd., Ljubljana: Univerzum, 1985, 174 str., ilustr., Srednje izobraževanje, Skupna vzgojnoizobrazbena osnova. [COBISS.SI-ID 15481857]
980. Petra Hopf-Seidel, Kronična persistentna lajmska borelioza, 1. izd., Višnja Gora: Korekt plus, 2019, 74 str., ilustr., ISBN 978-961-94497-3-8. [COBISS.SI-ID 302021120]
981. Tom Jackson, Možgani : ilustrirana zgodovina nevroznanosti, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-251-452-5. [COBISS.SI-ID 299350784]
982. Darja Kerec, Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes, Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019, 285 str., ilustr., ISBN 978-961-6103-43-5. [COBISS.SI-ID 299848960]
983. Aleksandra Klopčič, Dojenje po prvem letu : vodnik, ki prisluhne otrokovemu in maminemu ritmu odstavljanja, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 212 str., ilustr., Zbirka Sanje, Priročnik, ISBN 978-961-274-586-8. [COBISS.SI-ID 297728256]
984. Mateja Turk (urednik), Ljubezen, seks in jaz, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 48 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-07-9. [COBISS.SI-ID 300355072]
985. Gabor Maté, Ko telo reče ne : skriti stres terja davek, Brežice: Primus, 2019, 361 str., Zbirka InZdravje, ISBN 978-961-7090-04-8. [COBISS.SI-ID 302106112]
986. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov : zbornik, Ljubljana: MiB, 2019, 355 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-07-4. [COBISS.SI-ID 299803136]
987. Sabina Kerec (urednik), Nina Trstenjak Fekonja (urednik), 9. Mednarodna znanstvena konferenca Prehrana, gibanje in zdravje, Rakičan, 21.11.-23.11.2018, Prehrana, gibanje in zdravje, Rakičan: RIS Dvorec, 2018, ISBN 978-961-94331-3-3, https://www.ris-dr.si/data/attachment/40b4efaaa821a3b5b1282b8c60e1b82c3b05baae/1551950384Bilten_Prehrana_gibanje_in_zdravje_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95571713]
988. Miroslav Mižigoj, Dušan Repovš, Polde Štukelj, Prva pomoč : priročnik za osnovne šole, Ljubljana: Zavod za šolstvo SRS, 1971, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6614785]
989. Helena Jeriček Klanšček, Ada Hočevar-Grom, Mirna Macur, Katja Rostohar, Igor Krasnik, Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji : ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj, Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-6523-65-3. [COBISS.SI-ID 297533440]
990. Mateja Turk (urednik), Nosečnost, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 44 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-05-5. [COBISS.SI-ID 300353280]
991. Tanja Pate, Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 112 str., ilustr., Znanstvena knjižnica, 66, ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]
992. Miranda Paul, Devet mesecev : preden se otrok rodi, Maribor: Skrivnost, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-19-3. [COBISS.SI-ID 301029888]
nagrada: Caldecott Honor
993. Mateja Turk (urednik), Porod, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-06-2. [COBISS.SI-ID 300353792]
994. Uroš Ahčan (avtor, urednik, fotograf), Damjan Slabe (avtor, urednik, fotograf), Radoljub Šutanovac (avtor, urednik, fotograf), Said Al Mawed, Miha Avbelj (avtor, fotograf), Saba Battelino, Martin Bauer, Roman Bošnjak, Miran Brvar, Barbara Cvenkel, Aljoša Danieli, Janez Eržen, Jurij Gorjanc, Matija Gorjanc, Raja Gošnak Dahmane (avtor, fotograf), Primož Gradišek, Blaž Grošelj, Urh Grošelj, Ciril Grošelj, Simon Herman, Mojca Jevšnik, Miran Kolar, Miha Kovač, Anže Kristan, Miran Križančič, France Malešič, Tomaž Malovrh, Robert Masten, Miroslav Petrovec, Jože Prestor, Tom Ploj, Klemen Stražar, Boštjan Sluga, Matjaž Špan, Blaž Trotovšek, Primož Trunk, Viktor Švigelj, Ivan Vidmar, Dušan Vlahović, Peter Zorman, Prva pomoč : priročnik za bolničarje, 1. izd., Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2008, VI, 367 str., ilustr., ISBN 978-961-6103-29-9. [COBISS.SI-ID 243207680]
995. Ivan Kalinšek, Miroslav Mižigoj (avtor, urednik), Dušan Repovš, Tine Velikonja, Prva pomoč na cesti : osnovni ukrepi : navodila za voznike motornih vozil, 6. predelana in dopolnjena izd., Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 1993, 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34615296]
996. Daša Rajh, Motnje govora in požiranja pri osebah s Parkinsonovo boleznijo = Speech and swallowing disorders of persons with Parkinson's disease : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Rajh], 2019, 161 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6068. [COBISS.SI-ID 12657481]
997. Maja Vovk, Čudovita princesa : knjiga za deklice ob vstopu v puberteto, Ljubljana: Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2019, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-94646-1-8. [COBISS.SI-ID 301185024]
998. Richard Walker, E.raziskovalec. Človeško telo : [sodobna ilustrirana enciklopedija s spletnimi povezavami], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-01-0097-3. [COBISS.SI-ID 232338688]
999. Helmut Wandmaker, Hočeš biti zdrav? Proč s kuhinjskim loncem!, Ljubljana: Aura, 1994, 338 str., ilustr., Posebna izdaja revije Aura, ISBN 961-6087-02-9, ISSN 1318-5276. [COBISS.SI-ID 42416640]
1000. Sabina Ličen (urednik), Igor Karnjuš (urednik), Mirko Prosen (urednik), Women, migrations and health : ensuring transcultural healthcare = Donne, migrazioni e salute : assicurare l'assistenza transculturale sanitaria = Ženske, migracije in zdravje : zagotavljanje transkulturne zdravstvene obravnave, Koper: University of Primorska Press, 2019, 226 str., ISBN 978-961-7055-43-6, ISBN 978-961-7055-44-3, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-43-6.pdf. [COBISS.SI-ID 298382336]
1001. Ana Petelin (urednik), Nejc Šarabon (urednik), Boštjan Žvanut (urednik), Zdravje delovno aktivne populacije : [znanstvena monografija] = Health of the working-age population : [proceedings], Koper: University of Primorska Press, 2017, 235 str., ISBN 978-961-7023-32-9, ISBN 978-961-7023-33-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-32-9.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-32-9. [COBISS.SI-ID 291501824]
1002. Ana Petelin (urednik), Matej Plevnik (urednik), Urška Čeklić (urednik), Boštjan Žvanut (urednik), Patrik Pucer (urednik), Mariza Bulič (urednik), Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference, Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019, ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-73-3. [COBISS.SI-ID 301645568]
1003. Ana Petelin (urednik), Matej Plevnik (urednik, recenzent), Urška Čeklić (urednik, recenzent), Patrik Pucer (urednik), Zdravje otrok in mladostnikov, znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, Portorož, 20. september 2019, Zdravje otrok in mladostnikov = Health of children and adolescents : [proceedings], Koper: University of Primorska Press, 2019, 198 str., ISBN 978-961-7055-71-9, ISBN 978-961-7055-72-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-71-9.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7055-71-9. [COBISS.SI-ID 301620480]
1004. Ana Petelin (urednik, recenzent), Nejc Šarabon (urednik, recenzent), Zdravje starostnikov : [znanstvena monografija] = Health of the elderly : [proceedings], Koper: University of Primorska Press, 2018, ISBN 978-961-7055-18-4, ISBN 978-961-7055-19-1, http://www.hippocampus.si/isbn/zdravstvene-vede/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-18-4.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7055-18-4. [COBISS.SI-ID 296376064]
1005. Matjaž Zwitter, Pogovarjamo se o evtanaziji, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 114 str., ilustr., ISBN 978-961-213-299-6. [COBISS.SI-ID 301110272]
1006. Mateja Turk (urednik), Življenje moškega, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-09-3. [COBISS.SI-ID 300359680]
1007. Mateja Turk (urednik), Življenje ženske, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 48 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-10-9. [COBISS.SI-ID 300361216]


61(043.2) Medicina.

1008. Ema Antončič, Delo z uporabniki psihoaktivnih substanc znotraj vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Antončič], 2019, 83 f., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5731. [COBISS.SI-ID 12439369]
1009. Sabrina Barbarič, Odnos študentov do zdravega življenjskega sloga = Students attitude to the healthy lifestyle habits : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Barbarič], 2019, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5787/. [COBISS.SI-ID 12480329]
1010. Anja Bregar, Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju = Adults' attitudes towards healthy diet recommendations : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Bregar], 2019, VI, 91 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5803/. [COBISS.SI-ID 12490825]
1011. Petra Čeh, Uporaba drog na after partijih : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Čeh], 2019, 127 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6123. [COBISS.SI-ID 12727369]
1012. Kristina Hosta, Izbira slušnega pripomočka pri težko naglušnem otroku : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Hosta], 2017, 62 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5635. [COBISS.SI-ID 12356425]
1013. Anja Krištof, Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Krištof], 2018, 62, 4 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5571. [COBISS.SI-ID 12304457]
1014. Petra Malešič, Gibalna aktivnost in z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s končno ledvično odpovedjo = Physical activity and health related quality of life in patients with end stage renal disease : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Malešič], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5802/. [COBISS.SI-ID 12490569]
1015. Lucija Malovrh, Odnos odraslih do prehranskih dopolnil : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Malovrh], 2019, XI, 82 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5935. [COBISS.SI-ID 12582985]
1016. Mia Mešter, Poznavanje skrbi za glas pri učiteljih osnovnih in srednjih šol v Reki, Hrvaška : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mešter], 2019, 64 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5890/. [COBISS.SI-ID 12563017]
1017. Tina Mrhar, Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Mrhar], 2019, 54 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5639. [COBISS.SI-ID 12355657]
1018. Katja Podbevšek, Medikalizacija menstrualnega cikla : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Podbevšek], 2019, 78 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5903. [COBISS.SI-ID 12571465]
1019. Nuša Slana, Motnje hranjenja in požiranja pri nedonošenčkih : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Slana], 2019, VII, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5889/. [COBISS.SI-ID 12562761]
1020. Nina Škrlj, Izdelava otroške različice govornoavdiometričnega preizkusa v slovenskem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Škrlj], 2019, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5782. [COBISS.SI-ID 12474185]
1021. Luka Železnik, Minimal neuronal circuit for action command generation and motor behaviour in Caenorhabditis elegans : master's thesis, Ljubljana: [L. Železnik], 2018, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5611. [COBISS.SI-ID 12330569]
1022. Urška Žunič, Pomen grobe motorike za dečka s hemofilijo : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Žunič], 2019, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5826/. [COBISS.SI-ID 12498761]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

1023. Nicola Shaughnessy (urednik), Affective performance and cognitive science : body, brain, and being, London: Bloomsbury, cop. 2013, XIV, 300 str., ilustr., ISBN 978-1-4081-8398-4, ISBN 978-1-4081-8577-3. [COBISS.SI-ID 12503881]
1024. Imelda Almqvist, Natural born shamans - a spiritual toolkit for life : using shamanism creatively with young people of all ages, Winchester (UK); Washington: Moon Books, 2016, XXV, 307 str., ISBN 978-1-78535-368-0. [COBISS.SI-ID 12292169]
1025. Susan Hogan (urednik), Arts therapies and gender issues : international perspectives on research, London; New York: Routledge, 2020, XII, 274 str., ilustr., International research in the arts therapies, ISBN 978-0-8153-5869-5. [COBISS.SI-ID 12576329]
1026. Janka Bergel Pogačnik, Kadar kuža spreminja odnose : učenje socialnih veščin s pomočjo psa, 1. izd., Zgoša: Digiars, 2019, 200 str., ISBN 978-961-94764-0-6. [COBISS.SI-ID 301192192]
1027. Gillie Bolton, The therapeutic potential of creative writing : writing myself, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2008, 252 str., ISBN 978-1-85302-599-0. [COBISS.SI-ID 12743241]
1028. Jorge Bucay, Najlepše pravljice : da se bolje spoznamo, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 263 str., ISBN 978-961-01-5316-0. [COBISS.SI-ID 297420032]
1029. Jorge Bucay, Še več najlepših pravljic, da se bolje spoznamo, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 236 str., ISBN 978-961-01-5410-5. [COBISS.SI-ID 299945216]
1030. Amelia Oldfield (urednik), Mandy Carr (urednik), Collaborations within and between dramatherapy and music therapy : experiences, challenges and opportunities in clinical and training contexts, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-135-3. [COBISS.SI-ID 12501321]
1031. Peter Duffy (urednik), Drama research methods : provocations of practice, Leiden; Boston: Brill sense, 2019, XXV, 262 str., ilustr., Bold visions in educational research (Print), 62, ISBN 978-90-04-38954-0, ISBN 978-90-04-38956-4, ISSN 1879-4262. [COBISS.SI-ID 12326473]
1032. Kathleen Adams (urednik), Expressive writing : classroom and community, Lanham ... [etc.]: Rowman & Littlefield, cop. 2014, XXIII, 240 str., ilustr., It's easy to W.R.I.T.E., Expressive writing series, ISBN 978-1-4758-1218-3, ISBN 978-1-4758-1217-6. [COBISS.SI-ID 12742985]
1033. Bent Falk, Honest dialogue : presence, common sense and boundaries when you want to help someone, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2018, 117 str., ISBN 978-1-78592-353-1. [COBISS.SI-ID 12326217]
1034. Rasta Fašmon, Praktično delo, [Ljubljana]: [R. Fašmon], 2007, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12336201]
1035. Alenka Fifolt, Poročilo o opravljanju praktičnega dela, Ljubljana: [A. Fifolt], 2009, 38 f. [COBISS.SI-ID 12335433]
1036. Jason Maratos (urednik), Foundations of group analysis for the twenty-first century, London: Karnac, cop. 2015, XXXII, 304 str., New international library of group analysis, ISBN 978-1-78220-112-0. [COBISS.SI-ID 12381257]
1037. Avi Goren Bar, Kristjan Černič, Secrets of expressive arts therapy & coaching : a dialogue between master and disciple, [S. l.: Createspace, 2018], 2 zv. (217, 246 str.), ilustr., ISBN 978-1-98-634010-6, ISBN 978-1-98-653704-9. [COBISS.SI-ID 12462665]
1038. Robert P. Gray, Art therapy and psychology : a step-by-step guide for practitioners, Abingdon; New York: Routledge, cop. 2019, VII, 145 str., [12] str. pril., ilustr., ISBN 978-0-8153-5591-5, ISBN 978-0-8153-5590-8. [COBISS.SI-ID 12381769]
1039. Jean B. Crockett (urednik), Sharon M. Malley (urednik), Handbook of arts education and special education : policy, research, and practices, New York: Routledge, cop. 2018, XII, 370 str., ISBN 978-1-138-66959-8, ISBN 978-1-138-66960-4. [COBISS.SI-ID 12409929]
1040. Celia Hunt, Therapeutic dimensions of autobiography in creative writing, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, cop. 2006, 208 str., ISBN 978-1-85302-747-5, ISBN 1-85302-747-2. [COBISS.SI-ID 12742729]
1041. Sandra Ingerman, Henry Barnard Wesselman, Awakening to the spirit world : the shamanic path of direct revelation, Boulder (Colorado): Sounds True, cop. 2010, XXVII, 329 str., ISBN 978-1-59179-750-0. [COBISS.SI-ID 12310857]
1042. Sandra Ingerman, Llyn Roberts, Speaking with nature : awakening to the deep wisdom of the earth, Rochester (Vermont); Toronto (Canada): Bear & Company, 2015, 280 str., ilustr., ISBN 978-1-59143-190-9. [COBISS.SI-ID 12325961]
1043. Sandra Ingerman, Walking in light : the everyday empowerment of a shamanic life, Boulder (Colorado): Sounds True, cop. 2014, XXII, 241 str., ISBN 978-1-62203-428-4. [COBISS.SI-ID 12291913]
1044. Izbor poročil specializantk udeleženk praktikuma dramske terapije v Dragonji : praktikum dramske terapije, Dragonja, 1996 - 2009, mentor Vlado Šav : dogajanje, doživljanje, razmišljanje, [Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza, 2019], [44] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12618313]
1045. Vann Joines, Ian Stewart, Personality adaptations : a new guide to human understanding in psychotherapy and counselling, Reprinted, Melton Mowbray; Chapel Hill: Lifespace Publishing, 2018, XVI, 419 str., ilustr., ISBN 1-870244-01-X. [COBISS.SI-ID 12605769]
1046. Andy Kempe, Drama, disability and education : a critical exploration for students and practitioners, London; New York: Routledge, cop. 2013, 191 str., ISBN 978-0-415-67503-1, ISBN 978-0-415-67504-8. [COBISS.SI-ID 12364361]
1047. Robert J. Landy, David T. Montgomery, Theatre for change : education, social action and therapy, New York: Palgrave Macmillan, cop. 2012, XXVIII, 309 str., ilustr., ISBN 978-0-230-24365-1, ISBN 978-0-230-24366-8. [COBISS.SI-ID 12550985]
1048. Patricia Leavy, Research design : quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches, New York; London: Guilford Press, cop. 2017, XVIII, 301 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-1-4625-1438-0, ISBN 978-1-4625-2999-5. [COBISS.SI-ID 23925222]
1049. Zoran Milivojević, Formule ljubezni : ne zapravimo življenja v iskanju prave ljubezni : nova izdaja s predgovorom avtorja, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 542 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5620-8. [COBISS.SI-ID 302678784]
1050. Caoimhe McAvinchey (urednik), Performance and community : commentary and case studies, London: Bloomsbury Methuen Drama, cop. 2014, XIII, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-4081-4642-2. [COBISS.SI-ID 12504137]
1051. Tim Prentki, Michael Balfour (urednik), Sheila Preston (urednik), Applied theatre : development, London, UK; New York: Bloomsbury Methuen Drama, cop. 2015, X, 291 str., ilustr., Applied theatre, ISBN 978-1-4725-1195-9, ISBN 978-1-4725-0986-4. [COBISS.SI-ID 12503369]
1052. Stephen Hupp (urednik), Pseudoscience in child and adolescent psychotherapy : a skeptical field guide, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2019, XXI, 314 str., ISBN 978-1-316-62695-5, ISBN 978-1-107-17531-0. [COBISS.SI-ID 12387145]
1053. Hollie Rankin, Guide to re-building trust with traumatised children : emotional wellbeing in school and at home, London; New York: Routledge, 2019, VII, 68 str., ilustr., ISBN 978-1-138-36047-1. [COBISS.SI-ID 12690249]
1054. Hollie Rankin, Guide to supporting children through bereavement and loss : emotional wellbeing in school and at home, London; New York: Routledge, 2019, VII, 56 str., ilustr., ISBN 978-1-138-36041-9. [COBISS.SI-ID 12688457]
1055. Hollie Rankin, The house that wouldn't fall down : a short tale of trust for traumatised children, London; New York: Routledge, 2019, [14] str., ilustr., Speechmark book, ISBN 978-1-138-36048-8. [COBISS.SI-ID 12690505]
1056. Hollie Rankin, When the sun fell out of the sky : a short tale of bereavement and loss, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2019, 15 str., ilustr., ISBN 978-1-138-36044-0. [COBISS.SI-ID 12692553]
1057. Helen Payne (urednik), Sabine C. Koch (urednik), Jennifer Tantia (urednik), Thomas Fuchs (urednik), The Routledge international handbook of embodied perspectives in psychotherapy : approaches from dance movement and body psychotherapies, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, XXXVIII, 439 str., ilustr., Routledge international handbooks, ISBN 978-1-138-06575-8. [COBISS.SI-ID 12652617]
1058. Borut Ambrožič, Gregor Žvelc (urednik), Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]
1059. Betsy de Thierry, Teaching the child on the trauma continuum, Guildford: Grosvenor House Publishing, cop. 2015, 145 str., ilustr., ISBN 978-1-78148-449-4. [COBISS.SI-ID 12292425]
1060. Vlasta Meden-Klavora, Breda Kroflič (avtor, urednik), Umetnostno ustvarjanje kot terapija, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-253-250-5. [COBISS.SI-ID 302818048]
1061. Nicola Grove (urednik), Using storytelling to support children and adults with special needs : transforming lives through telling tales, London; New York: Routledge, cop. 2013, X, 136 str., ilustr., ISBN 978-0-415-68775-1. [COBISS.SI-ID 12364617]
1062. Gareth White, Michael Balfour (urednik), Sheila Preston (urednik), Applied theatre : aesthetics, London, UK; New York: Bloomsbury Methuen Drama, cop. 2015, X, 308 str., ilustr., Applied theatre, ISBN 978-1-4725-1387-8, ISBN 978-1-4725-1355-7. [COBISS.SI-ID 12503625]
1063. Donald Woods Winnicott, Playing and reality, London; New York: Routledge, cop. 2005, XVIII, 214 str., Routledge classics, ISBN 0-415-34546-4, ISBN 978-0-415-34546-0. [COBISS.SI-ID 1554903]


615.851(043.2) Pomoč z umetnostjo.

1064. Nadja Arhar, Uporaba čuječnosti pri delu z otroki v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Arhar], 2019, 39 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5918. [COBISS.SI-ID 12578377]
1065. Nela Bajrović Petek, Povezanost med ustvarjalnostjo in motivom pri pomoči z likovno umetnostjo : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Bajrović Petek], 2019, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5747/. [COBISS.SI-ID 12451913]
1066. Iryna Stanković, Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Stanković], 2019, 176 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6135. [COBISS.SI-ID 12746569]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

1067. Erna Žgur, Tjaša Filipčič (urednik), Erna Žgur (urednik), Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-253-249-9. [COBISS.SI-ID 302672896]
1068. Simon Brezovar, Osebnostne motnje v teoriji in praksi : zakaj nastanejo, kako jih prepoznamo in kako zdravimo, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 642 str., tabele, Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-51-6. [COBISS.SI-ID 302388224]
1069. Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar, Depresija in bipolarna motnja razpoloženja : [priročnik za vse tiste, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje], 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, ISBN 978-961-05-0125-1, https://www.omra.si/media/1230/prirocnik-2-web.pdf. [COBISS.SI-ID 296706560]
1070. Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar, Vodič po motnjah razpoloženja : poti iz labirintov : rešitev vedno obstaja, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, ISBN 978-961-05-0127-5, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1532. [COBISS.SI-ID 296707584]
1071. Saška Roškar (urednik), Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji : povzetek publikacije, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019, 57 str., ilustr., ISBN 978-961-7002-80-5. [COBISS.SI-ID 299904000]
1072. Marya Hornbacher, Wasted : a memoir of anorexia and bulimia, London: Flamingo, 1998, 298 str., ISBN 0-00-255880-7. [COBISS.SI-ID 10219321]
1073. Peter Janjušević (urednik), Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, 122 str., grafični prikazi, ISBN 978-961-93422-7-5. [COBISS.SI-ID 301699584]
1074. Ashok Roy (urednik), Meera Roy (urednik), David Clarke (urednik), The psychiatry of intellectual disability, Abingdon: Radcliffe, cop. 2006, IX, 196 str., ilustr., ISBN 978-185-7756-95-1, ISBN 185-7756-95-9. [COBISS.SI-ID 12522825]
1075. Manfred Spitzer, Osamljenost : nespoznana bolezen : boleča, nalezljiva, življenjsko nevarna, 1. izd., Ljubljana: Ara, 2019, 295 str., ilustr., ISBN 978-961-6861-92-2. [COBISS.SI-ID 302761472]
1076. Bojan Dekleva (urednik), Juš Škraban (urednik), Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019, 278 str., ilustr., ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 299284224]
1077. Simona Weiss, Leseni deček sodobnega časa : Aspergerjev sindrom : teoretska spoznanja in študija primera : [pregled od zgodnjih spoznanj o Aspergerjevem sindromu od današnjega razumevanja in skrbi za osebe z njimi : znanstvena monografija], 1. natis, Maribor: Založba Obzorja, 2018, 312 str., ISBN 978-961-230-531-4, ISBN 978-961-230-535-2. [COBISS.SI-ID 95368961]
1078. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 1, Razvoj otroka in diagnostična obravnava, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 100 str., tabele, ISBN 978-961-267-147-1. [COBISS.SI-ID 297638656]
1079. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 2, Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 110 str., ilustr., ISBN 978-961-267-148-8. [COBISS.SI-ID 297638912]
1080. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 3, Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 129 str., tabele, ISBN 978-961-267-149-5. [COBISS.SI-ID 297641472]
1081. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 4, Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 94 str., tabele, ISBN 978-961-267-150-1. [COBISS.SI-ID 297641728]
1082. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 5, Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 96 str., tabele, ISBN 978-961-267-151-8. [COBISS.SI-ID 297642240]


616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

1083. Nives Medved, Izkušnje staršev otrok z motnjami avtističnega spektra pri obravnavi in sodelovanju z različnimi strokovnimi službami : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Medved], 2019, 108 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5630. [COBISS.SI-ID 12351817]
1084. Manca Vrhovnik, Pomoč staršem otroka z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Vrhovnik], 2019, 79 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5877. [COBISS.SI-ID 12553545]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

1085. Mirko Geršak, Lesarska tehnologija. 1, Les in tvoriva, Ljubljana: samozal. M. Geršak, 2018, 346 str., ilustr., ISBN 978-961-288-355-3. [COBISS.SI-ID 294324480]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

1086. Patricija Bizjak, S tehnologijo podprto kritično mišljenje za razvijanje tehnološke pismenosti : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Bizjak], 2019, X, 70, XXXV str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6051/. [COBISS.SI-ID 12639561]
1087. Maja Hafner, Ocenjevanje izdelkov pri tehniki in tehnologiji : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Hafner], 2019, 28 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5863/. [COBISS.SI-ID 12521289]
1088. Ines Huber, Učinki gozdne pedagogike na primeru vsebin tehnike in tehnologije za razvijanje tehnološke pismenosti učencev 6. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Huber], 2019, IX, 71, XX str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5888/. [COBISS.SI-ID 12562505]
1089. Špela Jazbar, Inovacijsko-podjetniška pripravljenost učencev 8. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Jazbar], 2019, VIII, 118, VII str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5799/. [COBISS.SI-ID 12488009]
1090. Monika Kogoj, Ponovna raba materialov pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kogoj], 2019, IV, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6004/. [COBISS.SI-ID 12610121]
1091. Veronika Mihelak, Okoljsko tehnična pripravljenost učencev od 4. do 9. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Mihelak], 2019, VII, 51, II str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6061. [COBISS.SI-ID 12645705]
1092. Petra Nagode, Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Nagode], 2017, VII, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5261/. [COBISS.SI-ID 12109129]
1093. Liza Penov, Samoregulativno učenje pri vsebinah tehnike in tehnologije : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Penov], 2019, VII, 88 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5887/. [COBISS.SI-ID 12561737]
1094. Nejc Urbas, 3D tehnologije pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Urbas], 2019, VII, 34 str., III, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5948. [COBISS.SI-ID 12588105]
1095. Aja Uršič, Razvijanje tehniške inovativnosti učencev od prvega do petega razreda na primeru modela jadralnega letala : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Uršič], 2019, V, 41 str., XXX str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5732/. [COBISS.SI-ID 12440137]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

1096. Markus Imhoof, Claus-Peter Lieckfeld, Več kot med : o življenju in preživetju čebel, Ljubljana: Medtem, zavod za kulturo in naturo: Društvo Urbani čebelar, 2019, 188 str., ilustr., ISBN 978-961-94700-0-8. [COBISS.SI-ID 299826432]
1097. Mačke, Tržič: Učila International, 2008, 288 str., ilustr., Zbirka Praktični vodnik, ISBN 978-961-00-0344-1. [COBISS.SI-ID 235863040]


64 Gospodinjstvo.

1098. Tatjana Ban (avtor, ilustrator, fotograf), Jami njam!, Domžale: Tamaj, 2019, 39 str., ilustr., ISBN 978-961-94489-5-3. [COBISS.SI-ID 298923776]
1099. Andrej Goljat, Sladice hitro in preprosto, Ljubljana: Kmečki glas, 2019, 147 str., ilustr., ISBN 978-961-203-491-7. [COBISS.SI-ID 298219776]
1100. Felicita Kalinšek, Bernarda Gostečnik, Velika slovenska kuharica, 30. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 1006 str., ilustr., ISBN 978-961-282-317-7, ISBN 978-961-282-329-0. [COBISS.SI-ID 294628608]
1101. Pepika Levstek, Jožica Pirc, Štefan Pogačar, Hitra kuhinja : dobra in poceni, po domačih receptih, [2. izd.], [Ljubljana]: Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1982, 175 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19974407]
1102. Leonie van Mierlo, Hans den Engelsen, Testenine, 1. izd., Tržič: Učila International, 2012, [62] str., fotogr., ISBN 978-961-00-1597-0. [COBISS.SI-ID 262005504]
1103. Blanka Vombergar, Ivan Kreft, Marija Horvat, Stanko Vorih, Oves = Oats, Ljubljana: Kmečki glas, 2019, 120 str., ilustr., ISBN 978-961-203-488-7. [COBISS.SI-ID 299798528]
1104. Preproste in okusne jedi v nekaj minutah, Ljubljana: Dedal - revija Dober tek, 2012, 96 str., fotogr., ISBN 978-961-6612-42-5. [COBISS.SI-ID 263876096]
1105. Asja Štucin, Saša Femc Knaflič, Radovednih pet. Gospodinjstvo 5. Zbirka aktivnosti s prilogami in interaktivnim gradivom, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-271-870-1. [COBISS.SI-ID 294043904]
1106. Tatjana Šubic (avtor, fotograf), Darja Mavrin, Osnove živilstva : učbenik za strokovni modul Osnove živilstva v vseh programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja na področju živilstva, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0514-2. [COBISS.SI-ID 298546176]


64(043.2) Gospodinjstvo.

1107. Maja Dacar, Vpliv barve na izbiro hrane in pijače pri osnovnošolcih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Dacar], 2019, 69, XII str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6074. [COBISS.SI-ID 12662601]
1108. Sanda Kostelac, Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju = Use of nutritional cards in nutritional education : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kostelac], 2019, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5784/. [COBISS.SI-ID 12479561]
1109. Gloria Krapež, Tekstilne tehnike - zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Krapež], 2019, [V], 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5962/. [COBISS.SI-ID 12593225]
1110. Alja Pilih, Vodenje osebnih finančnih evidenc med osnovnošolci in srednješolci v Savinjski regiji : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Pilih], 2019, XVII, 48 str., [14] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5986. [COBISS.SI-ID 12602697]
1111. Mateja Rupnik, Odnos osnovnošolcev do uživanja energijskih pijač = Attitudes of elementary students towards energy drinks consumption : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Rupnik], 2019, VI, 41 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5924. [COBISS.SI-ID 12580425]
1112. Špela Škof, Pogled učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Škof], 2019, VI, 42 str., 5 str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5942/. [COBISS.SI-ID 12586313]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

1113. Dejan Jelovac (urednik), Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij, Ljubljana: Radio Študent: Študentska organizacija Univerze; v Kopru: Visoka šola za management, 2002, 351 str., graf. prikazi, preglednice, ISBN 961-6268-67-8, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6268-67-8.htm. [COBISS.SI-ID 117438720]
1114. Irena Janžekovič Žmauc (avtor, fotograf), Učenec pešec : učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok v I. triletju, Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, 2019, ISBN 978-961-6025-29-4, https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucno-gradivo-ucenec-pesec. [COBISS.SI-ID 301905920]
1115. Andrej Kohont, Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011, 359 str., ilustr., tabele, Znanstvena knjižnica, 61, ISBN 978-961-235-444-2. [COBISS.SI-ID 258162176]
1116. Vlado Kotnik, Medijske etnografije : k antropološki imaginaciji medijev in komuniciranja : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, ISBN 978-961-7055-38-2, ISBN 978-961-7055-39-9, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-38-2.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-39-9/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-38-2. [COBISS.SI-ID 297308672]
1117. David Krančan (avtor, ilustrator), Poljub po nesreči : Miha Mah & Lučka Mrak v prometu, Elektronska izd., Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, 2018, ISBN 978-961-6025-26-3, ISBN 978-961-6025-27-0, https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/publikacije/, https://www.biblos.si/isbn/9789616025263. [COBISS.SI-ID 294512128]
1118. Richard H. Thaler, Nerazumno vedenje : razvoj vedenjske ekonomije, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 525 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-31-8. [COBISS.SI-ID 298365952]
1119. Filip Zule, Miha Kovač, Ana Vogrinčič Čepič, Matevž Rudolf, Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 44 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0208-8, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/156/252/3990-1. [COBISS.SI-ID 300044288]


655 Tiskarstvo

1120. David Krančan, Žiga Gombač, Pot knjige : od avtorja do bralca, Elektronska izd., Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2018, ISBN 978-961-94184-9-9, ISBN 978-961-94441-0-8, https://www.biblos.si/isbn/9789619418499. [COBISS.SI-ID 295076864]


66/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

1121. Evgen Gec, Ličenje : učbenik za modul Ličenje v programih Kozmetični tehnik in Frizer, 1. ponatis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, 150 str., ilustr., ISBN 978-961-6864-23-7. [COBISS.SI-ID 299506176]
1122. Nina Kočevar Glavač (avtor, urednik), Damjan Janeš (avtor, urednik, ilustrator), Mateja Lumpert, Katja Stojilkovski, Meta Kokalj, Eva Tavčar Benković, Mirjam Gosenca Matjaž, Helena Hendrychová, Mirjana Gašperlin, Mojca Lunder, Saša Baumgartner, Sodobna kozmetika : sestavine naravnega izvora, 1. izd., Velenje: Širimo dobro besedo, 2015, 943 str., ilustr., ISBN 978-961-285-016-6. [COBISS.SI-ID 281719808]
1123. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, ilustrator, fotograf), Kozmetični izdelki : učbenik za modul Kozmetični izdelki v izobraževalnem programu Kozmetični tehnik, 2. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2017, 254 str., ilustr., ISBN 978-961-6864-24-4. [COBISS.SI-ID 291221760]
1124. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, fotograf, ilustrator), Kozmetologija : samostojni delovni zvezek za predmet Kozmetologija v 4. letniku programa Kozmetični tehnik, 2. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009, 56 str., ilustr., tabele, ISBN 978-86-365-0652-3. [COBISS.SI-ID 248077824]
1125. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, fotograf, ilustrator), Kozmetologija. Učbenik za predmet Kozmetologija v 2. letniku programa Kozmetični tehnik, 2. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010, 121 str., ilustr., ISBN 978-86-365-0556-4. [COBISS.SI-ID 250888704]
1126. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, fotograf), Splošna kozmetologija : učbenik za modul Splošna kozmetologija za program Kozmetični tehnik, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 187 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0196-0. [COBISS.SI-ID 298547200]
1127. Dimitrij Jeraj (urednik, fotograf), Vaje letenja : Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka : izdelki 2018 = Exercise in flying : Secondary School for Wood Engineering : products [2018], Škofja Loka: Šolski center, Srednja šola za lesarstvo, 2019, 75, [8] str., fotogr., ISBN 978-961-91986-6-7. [COBISS.SI-ID 298640640]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

1128. Chris Naughton (urednik), Gert Biesta (urednik), David Cole (urednik), Art, artists and pedagogy : philosophy and the arts in education, London; New York: Routledge, 2018, XVII, 160 str., ISBN 978-1-138-50051-8, ISBN 978-1-138-50060-0, ISBN 978-1-315-14388-0. [COBISS.SI-ID 66041954]
1129. The chemistry of art : a resource pack form the Royal Society of Chemistry and the National Gallery, London, London: Royal Society of Chemistry and the National Gallery, 1999-2001, 1 mapa (4 zv., [10] A3 listov), ilustr., ISBN 1-85709-282-1. [COBISS.SI-ID 25381381]
1130. Brad Finger, Christiane Weidemann, 50 contemporary artists you should know, Munich; London; New York: Prestel, cop. 2018, 154 str., ilustr., ISBN 978-3-7913-8442-9. [COBISS.SI-ID 12288073]
1131. Bojana Piškur (avtor, avtor razstave), Tamara Soban (urednik, prevajalec), Južna ozvezdja : poetike neuvrščenih : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 7. 3.- 31. 8. 2019, Ljubljana: Moderna galerija, 2019, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-206-137-1. [COBISS.SI-ID 298853120]
1132. Thomas Köster, Lars Röper, 50 artists, you should know, Munich; London; New York: Prestel, cop. 2016, 156 str., barvne ilustr., ISBN 3-7913-3716-5. [COBISS.SI-ID 12291657]
1133. Jelena Erdeljan (urednik), Tine Germ (urednik), Ivana Prijatelj Pavičić (urednik), Marina Vicelja Matijašić (urednik), Migrations in visual art, 1st ed., e-ed., Belgrade [etc.]: Faculty of Philosophy, University of Belgrade [etc.], 2018, Pontes academici, ISBN 978-86-6427-102-8, ISBN 978-961-06-0116-6, ISBN 978-953-352-028-5, ISBN 978-953-7975-73-9, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/122/215/3177-1, DOI: 10.4312/9789610601166. [COBISS.SI-ID 296729344]
1134. Helena Seražin (urednik), Caterina Franchini (urednik), Emilia Garda (urednik), MoMoWo : women's creativity since the modern movement (1918-2018) : toward a new perception and reception, 1st e-ed., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, 1192 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0106-0, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1536. [COBISS.SI-ID 296713472]
1135. Jožef Muhovič, Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija], Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018, 263 str., ilustr., Humanistična zbirka INR, ISBN 978-961-7014-13-6. [COBISS.SI-ID 298919936]
1136. Robert Pfaller, Gregor Moder (urednik), Interpasivnost : radosti delegiranega uživanja, Ljubljana: Maska, 2019, 190 str., Zbirka Mediakcije, knj. št. 17, ISBN 978-961-6572-53-8. [COBISS.SI-ID 298369024]
1137. Mija Oter Gorenčič (urednik, lektor), Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 366 str., ilustr., Opera instituti artis historiae, ISBN 978-961-05-0147-3. [COBISS.SI-ID 298083072]
1138. Michael P. Fleming (urednik), The Routledge international handbook of the arts and education, London; New York: Routledge, 2015, XVII, 424 str., ilustr., ISBN 978-1-138-57727-5, ISBN 978-0-415-83921-1. [COBISS.SI-ID 12482121]
1139. Bea Tomšič Amon, Likovna umetnost 9 : učbenik za likovno umetnost v devetem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 60 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5384-9. [COBISS.SI-ID 299486976]
1140. Nataša Ciber (avtor dodatnega besedila, urednik), Umetnost za nove dni. Zbirka Dravske banovine (1929-1941) : [Narodna galerija, 5. september 2019-5. januar 2020], Ljubljana: Narodna galerija, 2019, 141 str., [1] zganj. pril. (6 str.), ilustr., ISBN 978-961-6743-76-1. [COBISS.SI-ID 301289984]
1141. Louisa Elderton (urednik), Rebecca Morrill (urednik), Vitamin T : threads and textiles in contemporary art, London: Phaidon Press Limited, cop. 2019, 303 str., ilustr., ISBN 978-0-7148-7661-0. [COBISS.SI-ID 12560713]
1142. Janez Zalaznik, Oblo + oglato : ter o tem, kako ju je posvojil kubizem, Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2019, 103 str., ilustr., Likovni odsevi, 33, ISBN 978-961-7010-40-4. [COBISS.SI-ID 299055104]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

1143. Melisa Cahnmann-Taylor (urednik), Richard Siegesmund (urednik), Arts-based research in education : foundations for practice, 2nd ed., New York; London: Routledge, 2018, XVI, 273 str., ilustr., ISBN 978-1-138-23519-9, ISBN 978-1-138-23517-5. [COBISS.SI-ID 12481865]
1144. Katja Lampret, Senzorne strategije pri likovnem ustvarjanju mladostnice z motnjo senzorne integracije : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Lampret], 2018, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5815. [COBISS.SI-ID 12496201]
1145. Teja Lazar, Fotografija v povezavi z risbo : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Lazar], 2019, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5901. [COBISS.SI-ID 12572489]
1146. Debora Oberžan, Vključevanje izdelave voščenk v pouk likovne umetnosti v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Oberžan], 2019, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5931. [COBISS.SI-ID 12579913]
1147. Katja Sorta, Meditacija o ideji črnega kvadrata : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Sorta], 2019, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5856/. [COBISS.SI-ID 12518729]
1148. Viviana Škrabec, Odnos in stališča dijakov do spolnih stereotipov in možnosti ozaveščanja spolne enakosti pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Škrabec], 2019, IX, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6086. [COBISS.SI-ID 12676425]
1149. Eva Verdev, Slikarstvo ekspresionizma in likovno ustvarjanje otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Verdev], 2015, [V], 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5641. [COBISS.SI-ID 12357193]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

1150. Mateja Gaber (urednik, prevajalec), Bauhaus - Baumensch : človek, umetnost, tehnologija, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0202-6. [COBISS.SI-ID 299924992]
1151. Mateja Gaber (urednik, prevajalec), Bauhaus - Baumensch : človek, umetnost, tehnologija, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0205-7, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/154/250/3924-1, DOI: 10 4312/9789610602057. [COBISS.SI-ID 299947008]
1152. Tomaž Jurca (avtor, prevajalec), Plečnik in sveto = Plečnik and the sacred, Ljubljana: Muzej in galerije mesta: = Museum and Galleries of Ljubljana: Plečnikova hiša: = Plečnik House, 2018, 49 str., ilustr., ISBN 978-961-94350-6-9. [COBISS.SI-ID 297653760]
1153. Borut Juvanec (avtor, fotograf), Slovenija, arhitektura in dediščina, 1. izd., Ljubljana: i2: SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018, 260 str., ilustr., ISBN 978-961-7038-08-8. [COBISS.SI-ID 297648896]
1154. M. J. T. Lewis, Surveying instruments of Greece and Rome, Cambridge; New York: Cambridge University Press, cop. 2001, XX, 389 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12501577]
1155. Katarina Šmid, Orfejev spomenik na Ptuju, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 55 str., ilustr., Umetnine v žepu, 16, ISBN 978-961-05-0195-4, ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 300077056]
1156. Nadja Valentinčič Furlan (urednik, prevajalec), Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine = Visualising intangible cultural heritage, Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2018, 129, 129 str., ilustr., ISBN 978-961-6388-68-9. [COBISS.SI-ID 296581632]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

1157. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 5, Aleksij Kobal, Starless, 1992, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202811]
1158. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 3, Andraž Šalamun, Mah in srebro, 1995, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202299]
1159. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 18, Andrej Brumen-Čop, Igra, 1999, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208187]
1160. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 19, IRWIN, Rdeči revirji, 1987, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208443]
1161. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 11, Bogdan Borčić, Plava vrata, 1993, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16204347]
1162. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 8, Bojan Gorenec, Laični topos slikarstva, 1988, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203579]
1163. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 17, Dušan Kirbiš, Simfonija Božanska komedija, 1993, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207931]
1164. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 12, Emerik Bernard, Materada, 1987, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16205115]
1165. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 2, Gustav Gnamuš, Brez naslova, 1992, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202043]
1166. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 13, Jože Slak Đoka, Kakor jelen hrepeni po potokih voda, 2007, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16206907]
1167. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 6, Ksenija Čerče, Rdeča slika, 2001, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203067]
1168. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 1, Metka Krašovec, Večerno zvonjenje, 1994, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16201787]
1169. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 20, Miha Štrukelj, Brez naslova, 2005, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208699]
1170. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 21, Mitja Ficko, Pristan I., 2006, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208955]
1171. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 22, Sandi Červek, Slika, 2006, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16209211]
1172. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 10, Sergej Kapus, Rojstvo planeta II, 1994, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16204091]
1173. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 14, Silvester Plotajs - Sicoe, Divji v srcu, 1998, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207163]
1174. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 16, Tugo Šušnik, Štirje letni časi, 1991, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207675]
1175. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 9, Zdenka Žido, Kamen, 1993, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203835]
1176. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 15, Zmago Lenardič, Čakalnica, 2001, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207419]
1177. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 7, Žare Vrezec, Les Demoiselles, 1987, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203323]
1178. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 4, Živko Marušič, Brejčeva pljuča, 1982, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202555]
1179. Françoise Claustres, Sveto pismo v 30 umetninah, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 74 str., ilustr., ISBN 978-961-278-451-5. [COBISS.SI-ID 300998400]
1180. Dragica Čadež Lapajne, Dragica Čadež : keramika : Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom, 2. 10. - 16. 11. 2019, Novo mesto: Dolenjski muzej, 2019, 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12624457]
1181. Aljaž Glavina, Uporaba voska pri likovni umetnosti : magistrsko delo = Use of wax in fine arts, Ljubljana: [A. Glavina], 2019, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5974. [COBISS.SI-ID 12598857]
1182. Boris Jesih, Grafika : visoki tisk, ploski tisk, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 116 str., ilustr., ISBN 978-961-253-251-2. [COBISS.SI-ID 302873600]
1183. Sergej Kapus (umetnik, intervjuvanec, urednik), Futur antérieur, Ljubljana: Moderna galerija, 2019, 138 str., ilustr., ISBN 978-961-206-141-8. [COBISS.SI-ID 301821696]
1184. Bojan Kovačič (umetnik), Andrej Smrekar (urednik, avtor), Kristina Preininger (urednik, avtor), Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji 2004-2018 : Ljubljana, Narodna galerija, 20. marec - 19. maj 2019, Ljubljana: Narodna galerija, 2019, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-73-0. [COBISS.SI-ID 299117568]
1185. Luka Vidmar (urednik), Križanke, Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018, 351 str., ilustr., zvd., faks., ISBN 978-961-94494-0-0. [COBISS.SI-ID 296249600]
1186. Boris Lurie (umetnik), Marko Košan (avtor, prevajalec, urednik), Ivonna Veiherte, Boris Lurie in NO!art : Koroška galerija likovnih umetnosti, [5. 4.-2. 6. 2019], Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti; New York: Boris Lurie Art Foundation, 2019, 193 str., ilustr., ISBN 978-961-6827-16-4, https://borislurieart.org/sites/default/files/publications/NO%21Art_katalog_last_SMALL.pdf. [COBISS.SI-ID 96388609]
1187. Taja Klemen, Monika Malnarič, Ana Marija Rauch, Eva Sikošek, Teja Sulejmanovič, Iztok Devetak, Jurij Selan, Franci Kavčič, Robert Potočnik, Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo, [Ljubljana]: [s. n.], 2019, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]
1188. Klavdij Tutta (urednik, avtor dodatnega besedila), Črno in belo = Black and white, Kranj: Zavod za turizem in kulturo: Gorenjski muzej: Likovno društvo - ZDSLU, 2018, 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16912694]
1189. Mina Mušinović (avtor, fotograf), O ženski spomeniški figuri na Gorenjskem po drugi svetovni vojni, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-94357-5-5. [COBISS.SI-ID 299416832]
1190. Elza Obereigner Kastl (umetnik), Blaž Peršin, Angelika Hribar, Barbara Savenc, Elza Kastl Obereigner : (1884-1973) : kiparka in slikarka = Bildhauerin und Malerin, Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej: = Museum und Galerien der Stadt Ljubljana, Stadtmuseum von Ljubljana, 2018, 141 str., ilustr., ISBN 978-961-6509-58-9. [COBISS.SI-ID 297117184]
1191. Jurij Selan (urednik, grafični oblikovalec), [Oriental charm ink : itinerant exhibition of The belt and road initiative : 40th anniversary of reform and opening-up], Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education, [2019], [73] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12474697]
1192. Metka Krašovec (umetnik), Andrej Brumen-Čop (umetnik), Anja Jerčič Jakob (umetnik), Aleksandra Kostič (urednik, avtor dodatnega besedila), Nina Jeza (urednik, avtor dodatnega besedila), Snežana Štabi (urednik), Prisotnosti : Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v Ljubljani : razstavišče Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor, razstava od 20. aprila do 7. julija 2018 = Presences : Metka Krašovec and artists - former students of the Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana : venue Kibla Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia, exhibition 20 April - 7 July 2018, Maribor: KID Kibla: = ACE Kibla, 2018, 135 str., ilustr., Zbirka Tox, letn. 23, št. 62, ISBN 978-961-6304-42-9. [COBISS.SI-ID 95646977]
1193. Gianni A. Sarcone, Marie J. Waeber, Optične iluzije, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-251-446-4. [COBISS.SI-ID 296818944]
1194. Marjeta Ciglenečki, Milena Koren-Božiček, Irene Mislej, Barbara Savenc (avtor, avtor dodatnega besedila), Nadja Zgonik, Sedem slovenskih kipark : 1918-1945 : [Katarina Drenik Marussig, Elsa Kasimir Oeltjen, Karla Bulovec Mrak, Dana Pajnič, Mara Kralj, Milena Dolgan, Sonja Rauter Zelenko], Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2008, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-6599-09-2. [COBISS.SI-ID 242455552]
1195. Katja Kovše, Nika Rosman, Polona Suhadolc, Alenka Žumer, Lenart Gazvoda, Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del : učno gradivo, [Ljubljana]: [s. n.], 2019, http://www.pef.uni-lj.si/~files/Zbornik_ET-ART.pdf. [COBISS.SI-ID 12558409]
1196. Branko Vnuk, Marjeta Ciglenečki, Ptujski dominikanski samostan, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, 73 str., ilustr., Umetnine v žepu, 15, ISBN 978-961-05-0141-1, ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 297489152]
1197. Otto Dix (umetnik), Vojna = War = Krieg, Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2017, 44 str., ilustr., ISBN 978-961-6827-13-3. [COBISS.SI-ID 93601025]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

1198. Ana Fon, Obravnava svetlobe z barvo v slikarstvu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Fon], 2019, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5922. [COBISS.SI-ID 12579401]
1199. Ana Forjan, Sodobni portret v grafiki = Contemporary portrait in printmaking : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Forjan], 2019, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5936. [COBISS.SI-ID 12582729]
1200. Veronika Gnidovec, Medpredmetno povezovanje na področju kiparstva v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Gnidovec], 2019, 73 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6015. [COBISS.SI-ID 12614729]
1201. Katja Gospeti, Odzivanje otrok na različne ilustracije v slikanicah Rdeče Kapice : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Gospeti], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5991. [COBISS.SI-ID 12606281]
1202. Ana Hribar, Valjček kot matrica v tehniki visokega tiska : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Hribar], 2019, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5848/. [COBISS.SI-ID 12515145]
1203. Natalija Jeraj, "Dobre" grafike : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Jeraj], 2019, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5852/. [COBISS.SI-ID 12517705]
1204. Neli Košir Pegan, Analiza slikanic, nagrajenih z nagrado izvirna slovenska slikanica : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Košir Pegan], 2017, 124 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5634. [COBISS.SI-ID 12355913]
1205. Hana Mele, Posnemanje videza površin v tehniki jedkanica : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Mele], 2019, V, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5902. [COBISS.SI-ID 12571977]
1206. Ema Nunar, Plakat kot sredstvo poučevanja likovnih spremenljivk = Poster as a means of teaching art variables : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Nunar], 2019, 141 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5945. [COBISS.SI-ID 12586825]
1207. Klementina Pečar, Odnos med risbo in grafiko : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Pečar], 2019, VI, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5967. [COBISS.SI-ID 12594505]
1208. Monika Pešič, Uprizarjanje figuralike v ekspresionizmu in art brut-u : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Pešič], 2019, VIII, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5963/. [COBISS.SI-ID 12593481]
1209. Tamara Pintarič, Likovno transponiranje iz slikarske tehnike v grafiko : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Pintarič], 2019, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5926/. [COBISS.SI-ID 12580937]
1210. Amadea Ris, Oblikovanje celostne grafične podobe tarot kart : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Ris], 2019, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5982. [COBISS.SI-ID 12601161]
1211. Anja Škulj, Materiali in pripomočki pri urah grafike : magistrsko delo, Novo mesto: [A. Škulj], 2019, IX., 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5977/. [COBISS.SI-ID 12599881]
1212. Sara Šmid, Medpodročno povezovanje kot strategija načrtovanja likovnih nalog : magistrsko delo, Kamnik: [S. Šmid], 2016, VIII, 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12361033]
1213. Anamarija Tušar, Dekle reši Aristomena iz ujetništva : slikarsko delo Franca Kavčiča : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Tušar], 2019, 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5968/. [COBISS.SI-ID 12595273]
1214. Andrea Volk, Uporaba zemlje v slikarstvu = The use of soil in painting : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Volk], 2019, 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5614. [COBISS.SI-ID 12330825]


78 Glasba.

1215. Blaž Dolinšek, Veronika Furlan, Simona Vozelj (urednik), Notek in notica : učbenik za 4. razred pri predmetu Glasbena umetnost, 1. izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2019, 1 optični disk (12 cm), ISBN 978-961-03-0414-2. [COBISS.SI-ID 300489984]
1216. James Harding, From Wibbleton to Wobbleton : adventures with the elements of music and movement, San Francisco: Pentatonic Press, cop. 2013, 196 str., ilustr., note, The Pentatonic Press Integrated Learning Series, Teaching the whole child through music: creative play, ISBN 978-0-9773712-5-9, ISBN 0-9773712-5-5. [COBISS.SI-ID 12313161]
1217. Jožica Jožef-Beg, Lorena Mihelač, Na začetku je bila pesem : medpredmetni samostojni delovni zvezek za književno in glasbeno vzgojo, Novo mesto: Šolski center, 2019, 100 str., ilustr., note, ISBN 978-961-6496-63-6. [COBISS.SI-ID 300058112]
1218. Marjetka Pušenjak (urednik), Kje so tiste rožice, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300225792]
1219. Gerhard Kubik, Theory of African music. Volume I, Wilhelmshaven: Florian Noetzel, cop. 1994, 464 str., ilustr., note, Intercultural music studies, 7, ISBN 3-7959-0560-5. [COBISS.SI-ID 12292937]
1220. Gerhard Kubik, Theory of African music. Volume II, Chicago; London: The University of Chicago Press, cop. 2010, VIII, 359 str., ilustr., Chicago studies in ethnomusicology, ISBN 978-0-226-45694-2, ISBN 978-0-226-45693-5, ISBN 0-226-45694-3, ISBN 0-226-45693-5. [COBISS.SI-ID 12300361]
1221. Natalija Kustec, Čudoviti svet glasbe 5. Učbenik za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 71 str., ilustr., note, ISBN 978-961-02-0859-4. [COBISS.SI-ID 290093824]
1222. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost 4], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 104 str., ilustr., note, ISBN 978-961-271-323-2. [COBISS.SI-ID 288072704]
1223. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost 4], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-271-323-2. [COBISS.SI-ID 292795904]
1224. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-271-322-5. [COBISS.SI-ID 300949760]
1225. Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart, Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 103 str., ilustr., note, ISBN 978-961-271-677-6. [COBISS.SI-ID 287960064]
1226. Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart, Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 72 str., ilustr., note, ISBN 978-961-271-683-7. [COBISS.SI-ID 300955904]
1227. Jernej Weiss (urednik), Nova glasba v "novi" Evropi med obema svetovnima vojnama = New music in the "new" Europe between the two World Wars : [znanstvena monografija z mednarodno udeležbo], Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2018, Studia musicologica Labacensia, 2, ISBN 978-961-7023-72-5, ISBN 978-961-7023-73-2, ISSN 2536-2445, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-72-5.pdf. [COBISS.SI-ID 293344512]
1228. Timothy S. Brophy (urednik), The Oxford handbook of assessment in music education, New York, NY: Oxford University Press, cop. 2019, 2 knj. (974, 974 str.), ilustr., Oxford handbooks, ISBN 978-0-190248-09-3, ISBN 978-0-190248-1-30. [COBISS.SI-ID 12560969]
1229. Albinca Pesek, Glasba 1 : zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 46 str., ilustr., note, Lahki učbeniki, ISBN 978-961-01-0797-2. [COBISS.SI-ID 244871168]
1230. Albinca Pesek, Glasba 4. Učbenik za glasbo v četrtem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 68 str., ilustr., ISBN 978-961-01-2389-7. [COBISS.SI-ID 285465344]
1231. Albinca Pesek, Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-01-2376-7. [COBISS.SI-ID 285465600]
1232. Jaka Strajnar, Boomwhackers - zabavne glasbene cevi : glasbene aktivnosti za vrtce, osnovne šole in glasbene šole, 1. izd., Škofja Loka: Strajnar Publishing, 2019, 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 301407744]
1233. Jaka Strajnar (avtor, skladatelj), Svet ritmov. Aktivnosti, ritmi in skladbe za cajon, lastne inštrumente in druga tolkala, 1. izd., Škofja Loka: Strajnar Publishing, 2019, 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 301695744]
1234. Barbara Haselbach (urednik), Esther Bacher (urednik), Studientexte zu Theorie und Praxis des Orff-Schulwerks. Band 1, Basistexte zum Orff-Schulwerk : Beitrage aus den Jahren 1932-2010 = Texts on theory and practice of Orff-Schulwerk. Volume 1, Basic texts on the Orff-Schulwerk : reports from the years 1932-2010, Mainz: Schott Music, cop. 2011, 345 str., Schriftenreihe des Orff-Schulwerk-Forums Salzburg, ISBN 978-3-7957-0756-9. [COBISS.SI-ID 12300105]
1235. Katarina Zadnik, Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli : med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019, Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-06-0159-3, ISSN 2350-6350, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/136. [COBISS.SI-ID 298714368]


78(043.2) Glasba.

1236. Tina Koren, Pevski repertoar v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Koren], 2019, 104 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6081. [COBISS.SI-ID 12667209]
1237. Ingrid Križaj, Analiza glasbenih vsebin pesmi v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Križaj], 2019, 191 str., tabele, note, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6071. [COBISS.SI-ID 12660297]
1238. Nina Rožmanec, Vokalna tehnika in glasovna higiena pri bodočih učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rožmanec], 2019, 231 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5876/. [COBISS.SI-ID 12546377]


79 Zabava. Igre. Šport

1239. Nataša Bucik, Pri nas doma, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 31 str., ilustr., Igrajmo se s Kukujem, ISBN 978-961-01-2353-8. [COBISS.SI-ID 272781312]
1240. Stephanie Burridge (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Charlotte Svendler Nielsen (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Dance, access and inclusion : perspectives on dance, young people and change, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, XXI, 205 str., ilustr., fotogr., portreta, ISBN 978-1-138-67407-3, ISBN 978-1-138-67408-0. [COBISS.SI-ID 1114154078]
1241. Karen A. Kaufmann, Jordan Dehline, Dance integration : 36 dance lesson plans for science and mathematics, Champaign: Human Kinetics, cop. 2014, X, 229 str., ilustr., ISBN 978-1-4504-4133-9, ISBN 1-4504-4133-5. [COBISS.SI-ID 12313417]
1242. Hana Alhady, Julian Boal, Jana Burger, Kaja Jurgele, Petra Koritnik, Nina Mlakar, Barbara Polajnar (avtor, urednik), Katja Sešek, Jaka A. Vojevec (prevajalec, avtor), Ema Weixler, Michael Wrentschur, Urša Adamič (urednik), Gledališče zatiranih na delu : gledališče zatiranih kot metoda za raziskovanje in povezovanje družbe : zbornik 1. konference gledališča zatiranih, Spletna izd., Ljubljana: Kulturno umetniško društvo Transformator, 2018, ISBN 978-961-288-882-4, http://kudtransformator.com/wp-content/uploads/2018/11/Gledališče-zatiranih-na-delu_Zbornik-1.-Konference-gledališča-zatiranih-1.pdf. [COBISS.SI-ID 297274880]
1243. Mojca Košmrlj, Eko družabne igre, Jezero: Morfem, 2012-2018, 3 zv. (40; 53; 61 str.), ilustr., ISBN 978-961-6840-31-6, ISBN 978-961-93869-7-2, ISBN 978-961-7034-16-5. [COBISS.SI-ID 259770368]
1244. Manica Maver, Luč na odru : priročnik za mentorje otroških in mladinskih dramskih skupin, Trst: Mladika, 2019, 173 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-277-8. [COBISS.SI-ID 10606828]
1245. Gareth Moore, Miselne igre za brihtne otroke, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [96] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5329-0. [COBISS.SI-ID 297331200]
1246. Željka Nemet Flegar, Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija : priručnik za profesionalce, nastavnike, učitelje, studente i entuzijaste, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016, 104 str., ilustr., ISBN 978-953-6965-51-9. [COBISS.SI-ID 12569161]
1247. Freddie Rokem, Gregor Moder (urednik), Filozofi in gledališčniki : misliti uprizoritev, Ljubljana: Maska, 2019, 221 str., fotogr., Zbirka TRANSformacije, knj. št. 42, ISBN 978-961-6572-52-1. [COBISS.SI-ID 297780736]
1248. Alja Cerar Mihajlović, Mojca Dimec Bogdanovski, Olivija Grafenauer, Jošt Jesenovec, Sara Šoukal, Jošt Cafuta Maček, Urša Strehar Benčina, Mistral Majer (avtor, recenzent), ŠILA mentorski priročnik : ogrevalne igre in discipline, Ljubljana: Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, 2019, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-290-064-9. [COBISS.SI-ID 298744320]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

1249. Vanja Grišin Šertelj, Razredno gledališče in pravljica Sneguljčica : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Grišin Šertelj], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6053. [COBISS.SI-ID 12640073]
1250. Katja Kovše, Strip - gibanje - animacija = Comic - motion - animation : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Kovše], 2019, 111 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5762/. [COBISS.SI-ID 12464201]
1251. Jera Kunčič, Analiza borb inkluzivnega juda oseb s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Kunčič], 2019, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6139/. [COBISS.SI-ID 12753737]
1252. Sara Žvab, Pomen integracije posturalnih in dinamičnih refleksov za otrokov razvoj po nevrosenzomotorični metodi dr. Masgutove : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Žvab], 2019, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5735. [COBISS.SI-ID 12440393]


792.97 Lutkovno in marionetno gledališče.

1253. Teodora Vigato (urednik), Lutka je sve, sve je lutka!, Zadar: Sveučilište: Kazalište lutaka: UNIMA, 2019, 208 str., ilustr., ISBN 978-953-331-244-6. [COBISS.SI-ID 12646473]


796 Šport. Športne igre

1254. Aleš Filipčič, Tjaša Filipčič, Janez Vodičar, Expert modelling in tennis, Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2019, 169 str., ilustr., Schriften zur Sportwissenschaft, band 146, ISBN 978-3-339-10694-0, ISSN 1435-6546. [COBISS.SI-ID 12277577]
1255. Gorazd Gorišek (avtor, fotograf), Gorniška potepanja z otroki, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4592-9. [COBISS.SI-ID 298486784]
1256. Uwe Pühse (urednik), Markus Gerber (urednik), International comparison of physical education : concepts, problems, prospects, Oxford: Meyer & Meyer Sport, cop. 2005, 719 str., ilustr., ISBN 978-1-84126-161-4. [COBISS.SI-ID 12425289]
1257. Jonatan Vinkler (glavni urednik), Nika Pegan (urednik), Urška Čeklić (urednik), Tadeja Volmut (urednik), Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli = Let's measure and diversify a physical education class, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 96 str., ISBN 978-961-6963-68-8, ISBN 978-961-6963-69-5, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-68-8.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-69-5/index.html. [COBISS.SI-ID 280362240]


796(043.2) šport.športne igre.

1258. Karolina Aškerc, Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Aškerc], 2019, 64 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5909. [COBISS.SI-ID 12573513]
1259. Pika Kerpan, Analiza uvodnega dela pouka športa učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kerpan], 2019, 68 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5830. [COBISS.SI-ID 12502345]
1260. Marta Lampič, Primerjava mnenj učencev o pedagoških ravnanjih razrednega učitelja pri predmetu šport in pri drugih predmetih v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Lampič], 2019, 74 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5714. [COBISS.SI-ID 12431433]
1261. Melita Marinč, Povezava med gibalno/športno aktivnostjo otrok in njihovimi gibalnimi sposobnostmi : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Marinč], 2018, V, 60 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5594. [COBISS.SI-ID 12321609]
1262. Kaja Toplišek, Kompetence učiteljev razrednega pouka za poučevanje gimnastičnih vsebin v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Toplišek], 2019, 62 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6080. [COBISS.SI-ID 12665673]


81 Jezikoslovje

1263. Bojan Bizjak, Kreativno pisanje : teoretične osnove in vaje, Brežice: Primus, 2019, 87 str., Zbirka Avtorji, ISBN 978-961-7033-82-3. [COBISS.SI-ID 299654144]
1264. Joanna Rokita-Jaśkow (urednik), Melanie Ellis (urednik), Early instructed second language acquisition : pathways to competence, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, X, 257 str., ilustr., Early language learning in school contexts, 2, ISBN 978-1-78892-249-4, ISBN 978-1-78892-250-0. [COBISS.SI-ID 12350025]
1265. Virginia Evans, Jenny Dooley, Elizabeth Norton, Science, Newbury: Express Publishing, 2014, 38, 40, 41 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-2688-6. [COBISS.SI-ID 1542013]
1266. Susan M. Gass, Alison Mackey, Stimulated recall methodology in applied linguistics and L2 research, 2nd ed., New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017, X, 150 str., ilustr., Second Language Acquisition Research series, ISBN 978-0-4157438-8-4, ISBN 978-0-4157438-9-1. [COBISS.SI-ID 12551753]
1267. Vasilia Kourtis-Kazoullis (urednik), Interdisciplinary research approaches to multilingual education, London; New York: Routledge, 2019, XXII, 284 str., ilustr., Routledge Research in Language Education, ISBN 978-0-815-34686-9. [COBISS.SI-ID 12673097]
1268. Richard Geyman Kern, Literacy and language teaching, Oxford: Oxford University Press, cop. 2000, X, 358 str., graf. prikazi, Oxford applied linguistics, ISBN 978-0-19-442162-1. [COBISS.SI-ID 12424265]
1269. Patsy Lightbown, Focus on content-based language teaching, Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2014, XII, 164 str., tabele, Oxford key concepts for the language classroom, ISBN 978-0-19-400082-6, ISBN 0-19-400082-6. [COBISS.SI-ID 58956386]
1270. Valentina Majdenić (urednik), Dijete i jezik danas : razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku : zbornik sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem = [Children and languages today : first and second language literacy development : proceedings of the international scientific conference, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti = Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of education, 2019, 225 str., ilustr., ISBN 978-953-6965-73-1. [COBISS.SI-ID 12594761]
1271. Peter Mickan, Language curriculum design and socialisation, Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, cop. 2013, XVI, 133 str., ilustr., ISBN 978-1-84769-829-2, ISBN 978-1-84769-830-8. [COBISS.SI-ID 12410953]
1272. Tomaž Petek, Govorno nastopanje v pedagoškem procesu, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 123 str., ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]
1273. Enrica Piccardo, Brian North, The action-oriented approach : a dynamic vision of language education, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, VII, 338 str., ilustr., New perspectives on language and education, 72, ISBN 978-1-78892-433-7, ISBN 978-1-78892-434-4. [COBISS.SI-ID 12558665]
1274. Katarina Podbevšek (urednik), Nina Žavbi (urednik), Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019, 38 str. [COBISS.SI-ID 4682843]
1275. Martina Ožbot (urednik, prevajalec), Prevajanje Prešerna = Translation of Prešeren = Translation of fairy tales : 26. prevajalski zbornik = proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 26, Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = Association of Slovene Literary Translators, 2001, 409 str., ilustr., Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 26, ISBN 961-90386-6-5. [COBISS.SI-ID 114178560]
1276. Michael Byram (urednik), Adelheid Hu (urednik), Routledge encyclopedia of language teaching and learning, 2nd ed., London; New York: Routledge, 2017, XXVI, 817 str., ilustr., ISBN 978-1-138-70980-5, ISBN 978-0-415-59376-2. [COBISS.SI-ID 12559945]
1277. Ferdinand de Saussure, Splošno jezikoslovje, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 362 str., ilustr., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-82-2. [COBISS.SI-ID 298431744]
1278. Marion Williams, Sarah Mercer, Stephen G. Ryan, Exploring psychology in language learning and teaching, Oxford: Oxford University Press, 2015, IX, 171 str., ilustr., Oxford handbooks for language teachers, ISBN 978-0-19-442399-1, ISBN 0-19-442399-9. [COBISS.SI-ID 63440226]
nagrada: Ben Warren International House trust Prize, 2015


81(043.2) Jezikoslovje.

1279. Jasmina Delić, Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Delić], 2018, 146 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5554. [COBISS.SI-ID 12282185]
1280. Nuša Štefanič, Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Štefanič], 2018, VII, 139 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5548. [COBISS.SI-ID 12271433]


811.111 Angleščina.

1281. Roger Berry, English grammar : a resource book for students, 2nd ed., London; New York: Routledge, cop. 2018, XVII, 274 str., ilustr., Routledge English language introductions series, ISBN 978-1-138-24345-3, ISBN 978-1-138-24344-6. [COBISS.SI-ID 12436809]
1282. Jason Blake, 101 English tips : a quick guide to avoiding Slovenglish, 1. ed., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 62 str., ISBN 978-961-237-529-4. [COBISS.SI-ID 263436800]
1283. Angela Christaki, Jenny Dooley, Nutrition & dietetics, Newbury: Express Publishing, 2018, 118 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-7221-0. [COBISS.SI-ID 1024911466]
1284. Angela Christaki, Jenny Dooley, Nutrition & dietetics : teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2018, 124 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-7222-7. [COBISS.SI-ID 1024912746]
1285. Joanne Collie, Petra Bizjak, Darja Marjanović, Way up. [Intermediate. Učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij in vseh letnikih srednjih strokovnih šol], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-271-021-7. [COBISS.SI-ID 300963584]
1286. Edmund Dudley, Erika Osváth, Mixed-ability teaching, Oxford: Oxford University Press, cop. 2016, 112 str., ilustr., Into the classroom, ISBN 978-0-19-420038-7. [COBISS.SI-ID 12424009]
1287. Subhan Zein (urednik), Sue Garton (urednik), Early language learning and teacher education : international research and practice, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, IX, 282 str., ilustr., Early language learning in school contexts, 3, ISBN 978-1-78892-264-7, ISBN 978-1-78892-265-4. [COBISS.SI-ID 12350281]
1288. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers, Art & Design. [Teacherʼs guide], 2nd impression, Newbury: Express Publishing, 2016, 132 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-3934-3. [COBISS.SI-ID 2025853]
1289. Virginia Evans, Jenny Dooley, Will Kennedy, Computing, Newbury: Express Publishing, 2014, 117 str. loč. pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-1917-8. [COBISS.SI-ID 1464957]
1290. Virginia Evans, Jenny Dooley, Will Kennedy, Computing. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2017, 120 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5417-9. [COBISS.SI-ID 1024766431]
1291. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley, Cooking, Newbury: Express Publishing, 2013, 117 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-1360-2. [COBISS.SI-ID 1024501098]
1292. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley, Cooking. [2], Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2016, 120 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5190-1. [COBISS.SI-ID 12755785]
1293. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hallum, Food service industries, 4th impression, Newbury: Express Publishing, 2019, 118 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-2025-9. [COBISS.SI-ID 12753993]
1294. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hallum, Food service industries : teacher's guide, 2nd impression, Newbury: Express Publishing, 2018, 139 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-3755-4. [COBISS.SI-ID 12754249]
1295. Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor, Kindergarten Teacher, Newbury: Express Publishing, cop. 2014, 1 zv. (39, 39, 39 str.), ilustr., 2 zvočna CD (14 min, 29 sek; 14 min, 30 sek), stereo, Career paths, ISBN 978-1-4715-3335-8, ISBN 978-1-4715-3331-0, ISBN 978-1-4715-3332-7, ISBN 978-1-4715-3333-4. [COBISS.SI-ID 432892]
1296. Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor, Kindergarten teacher. Teacher's guide, Newbury: Express, 2016, 131 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5167-3. [COBISS.SI-ID 12756553]
1297. Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran, Medical, 9th impression, Newbury: Express Publishing, 2019, 39, 39, 39 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-78098-657-9. [COBISS.SI-ID 12751945]
1298. Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran, Medical. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2014, 142 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-2156-0. [COBISS.SI-ID 12752201]
1299. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 1, Newbury: Express Publishing, 2015, 39, 40, 39 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-3516-1. [COBISS.SI-ID 1541501]
1300. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 1. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2016, 133 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5165-9. [COBISS.SI-ID 1542781]
1301. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 2, Newbury: Express Publishing, 2016, 39, 39, 39 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-4938-0. [COBISS.SI-ID 12751433]
1302. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 2. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2016, 133 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-4940-3. [COBISS.SI-ID 12751689]
1303. Virginia Evans, Jenny Dooley, Elizabeth Norton, Science. Teacherʹ s guide, Berkshire, UK: Express Publishing, cop. 2016, 131 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-4825-3. [COBISS.SI-ID 12755017]
1304. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Joseph Cassidy, University studies, Newbury: Express Publishing, 2015, 119 str. loč. pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-4549-8. [COBISS.SI-ID 12755273]
1305. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Joseph Cassidy, University studies. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2015, 120 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-4550-4. [COBISS.SI-ID 12755529]
1306. Richard R. Day, Extensive reading, Oxford: Oxford University Press, cop. 2015, 120 str., ilustr., Into the classroom, ISBN 978-0-19-420036-3. [COBISS.SI-ID 12411209]
1307. Danling Fu, Marylou M. Matoush, Focus on literacy, Oxford: Oxford University Press, cop. 2015, XII, 145 str., Oxford key concepts for the language classroom series, ISBN 978-0-19-400086-4. [COBISS.SI-ID 12419913]
1308. Marjorie Fuchs, Margaret Bonner, Jane Curtis, Focus on grammar workbook 4, 5th ed., Hoboken, New Jersey: Pearson Education, Inc., cop. 2017, V, 197 str., ilustr., ISBN 978-0-13-457960-3. [COBISS.SI-ID 12706633]
1309. Stephan Gramley, The history of English : an introduction, 2nd ed., London; New York: Routledge, 2019, XXXI, 473 str., ilustr., ISBN 978-1-138-50109-6, ISBN 978-1-138-50108-9. [COBISS.SI-ID 12438857]
1310. Carol A. Chapelle (urednik), Shannon Sauro (urednik), The handbook of technology and second language teaching and learning, 1st ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., cop. 2017, XIV, 503 str., ilustr., Blackwell handbooks in linguistics, ISBN 978-1-118-91403-8, ISBN 978-1-119-10847-4. [COBISS.SI-ID 12709449]
1311. Petra Hrovat, Irena Klander, Matura. Angleščina : za pripravo na splošno maturo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 152 str., ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0506-7. [COBISS.SI-ID 301718272]
1312. Julijana Kmetič, Angleščina z iksom. Vaje za začetno učenje angleščine, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 39 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0980-5. [COBISS.SI-ID 298743552]
1313. Stella Maidment, Lorena Roberts, Happy Street. 2, Teacher's resource pack, New ed., Oxford: Oxford University Press, 2009, loč. pag., ilustr., ISBN 978-0-19-473278-9, ISBN 0-19-473278-9. [COBISS.SI-ID 12473161]
1314. Suvarna Molugu, Creativity and innovations in language teaching and learning, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2013, 63 str., ISBN 978-3-659-33129-9. [COBISS.SI-ID 12563529]
1315. Gerald Nelson, English : an essential grammar, 3rd ed., London; New York: Routledge, 2019, XVIII, 244 str., Essential grammar, ISBN 978-0-8153-5830-5, ISBN 978-0-8153-5828-2. [COBISS.SI-ID 12438345]
1316. Denise C. Mussman (urednik), New ways in teaching writing, revised, Alexandria (Virginia): TESOL International Association, cop. 2013, XIV, 315 str., ilustr., New ways in TESOL series, 2, ISBN 978-1-931185-13-4. [COBISS.SI-ID 12436297]
1317. Christine Nuttall, J. Charles Alderson, Teaching reading skills in a foreign language, London: Macmillan Education, 2005, VI, 282 str., ilustr., Macmillan books for teachers, ISBN 1-4050-8005-1, ISBN 978-1-4050-8005-7. [COBISS.SI-ID 1539156420]
1318. Allison Pierce, Jenny Dooley, Museum management & curatorship, Newbury: Express Publishing, 2018, 38, 39, 41 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-7203-6. [COBISS.SI-ID 12752457]
1319. Allison Pierce, Jenny Dooley, Museum management & curatorship. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2018, 133 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-7204-3. [COBISS.SI-ID 12752713]
1320. Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar, Znam za več. iAngleščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 94 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-271-885-5. [COBISS.SI-ID 293592064]
1321. Beverley Collins, Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar, Andrej Stopar, Present-day English pronunciation : a guide for Slovene students, Revised and enlarged 3rd ed., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 232 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0242-2. [COBISS.SI-ID 301613568]
1322. Herbert Puchta, Günter Gerngross, The bully, [S. l.]: HelblingLanguages, [2016], 32 str., ilustr., The thinking train, ISBN 978-3-9904540-4-6. [COBISS.SI-ID 12754761]
1323. Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, Think 1. Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-271-948-7. [COBISS.SI-ID 300835840]
1324. Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, Jana Kunčič, Simona Napast, Terry Prosser, Think 1. Učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole z dodatnimi e-vsebinami, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 120 str., ilustr., ISBN 978-961-271-949-4. [COBISS.SI-ID 300729600]
1325. Barbara Gleich, Irene Reindl, Dodi-Katrin Schmidt, Britta Schöpe, Radovedne zvezdice. Angleščina : 3. in 4. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 64 str.[2] f. pril. z nalepkami, [16] str. pril. z rešitvami, ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0630-9. [COBISS.SI-ID 294049280]
1326. Barbara Gleich, Irene Reindl, Dodi-Katrin Schmidt, Britta Schöpe, Radovedne zvezdice. Angleščina : 4. in 5. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 64 str., [16] str. pril., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0631-6. [COBISS.SI-ID 294049536]
1327. Clare Reynolds, Jenny Dooley, Plant production, Newbury: Express Publishing, 2017, 117 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-6792-6. [COBISS.SI-ID 1024911722]
1328. Clare Reynolds, Jenny Dooley, Plant production : teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2017, 144 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-6793-3. [COBISS.SI-ID 1024912490]
1329. Urška Vidmar, Nepravilni glagoli : za osnovno šolo, 1. natis, Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2019, 50 str., ilustr., ISBN 978-961-93895-6-0. [COBISS.SI-ID 302285312]
1330. Urška Vidmar, Poslovna angleščina : vsi nepogrešljivi izrazi in vse najpogostejše fraze na enem mestu, 1. natis, Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2019, 16 str., tabele, ISBN 978-961-93895-7-7. [COBISS.SI-ID 302285568]
1331. The wizard of Oz, [S. l.]: Young Learner Publications, [201-], [20] str., ilustr., Global ELT Fairy Tales, ISBN 978-1-78164-998-5. [COBISS.SI-ID 12754505]


811.111(043.2) Angleščina.

1332. Rebeka Androjna, Povezanost med dostopnostjo do besedil v tiskani in elektronski obliki in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih v regiji Posavje : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Androjna], 2019, 96 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5845/. [COBISS.SI-ID 12509769]
1333. Jan Gačnik, Vloga delovnega spomina in vrst nalog slušnega razumevanja v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Gačnik], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5898/. [COBISS.SI-ID 12567881]
1334. Sara Jurčič, Uporaba zgodb pri pouku angleščine na razredni stopnji za obravnavanje medkulturnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Jurčič], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5776/. [COBISS.SI-ID 12472137]
1335. Julija Kokalj, Izkušnje učiteljev angleščine v 3. razredu z začetnim opismenjevanjem v angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [J. kokalj], 2019, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6063. [COBISS.SI-ID 12649289]
1336. Maja Kovič, Trening vodenega branja v angleščini z učenci z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Kovič], 2019, 128 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5738/. [COBISS.SI-ID 12446537]
1337. Klavdija Lekan, Povezanost med bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini kot maternim jezikom in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih glede na način besedilnega vnosa : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Lekan], 2019, 58 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5868/. [COBISS.SI-ID 12534601]
1338. Lara Miklavc, Trening fonoloških in ortografskih zmožnosti v angleščini za učenca z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Miklavc], 2019, 82 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5736/. [COBISS.SI-ID 12445257]
1339. Lucija Ovniček, Analiza nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole = Analysis of the tasks for the development of writing skills in workbooks for teaching English as a foreign language to the fourth and fifth graders : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Ovniček], 2019, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6023. [COBISS.SI-ID 12621385]
1340. Lara Pavlin, Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleščine v 3. razredu v osnovnih šolah na Goriškem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Pavlin], 2019, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5763/. [COBISS.SI-ID 12465225]
1341. Urška Pust, Risanke in učenje angleščine kot tujega jezika = Cartoons and learning English as a foreign language : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Pust], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5676. [COBISS.SI-ID 12374089]
1342. Nina Trobec, Analiza možnosti uporabe rezultatov nacionalnega preverjanja znanja pri angleščini v 6. razredu za potrebe poučevanja : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Trobec], 2019, 92 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6069. [COBISS.SI-ID 12658249]
1343. Anita Vidič, Motivacija za branje v angleščini kot tujem jeziku pri učencih 6. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Vidič], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5712. [COBISS.SI-ID 12427849]
1344. Nika Zrilić, Mnenje učencev 6. razreda o učiteljevi uporabi maternega jezika (slovenščine) pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zrilić], 2019, 68 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6014. [COBISS.SI-ID 12614473]


811.16/.17 Slovanski jeziki.

1345. Karol Visinko, Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika, 1. izd., Zagreb: Profil Klett, 2016, 192 str., ilustr., ISBN 978-953-12-1708-8. [COBISS.SI-ID 12563785]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

1346. Dubravka Berc-Prah, Dragica Kapko, Simona Jan, Radovednih pet. Slovenščina 4. [Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-271-337-9. [COBISS.SI-ID 296425216]
1347. Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič, Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-, Zv. <1->, ilustr., ISBN 978-961-01-5352-8. [COBISS.SI-ID 299258624]
1348. Milena Čuden, Slovenščina. Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 104, XII str., ilustr., Brihtna glavca, ISBN 978-961-01-4983-5. [COBISS.SI-ID 297774336]
1349. Mateja Gomboc, Slovenščina : po korakih do odličnega znanja, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 267 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 302369024]
1350. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 130 str., ilustr., ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 299787008]
1351. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 4. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 2 zv. (117; 106 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 298659072]
1352. Primož Hieng (avtor, avtor dodatnega besedila), Afne guncat : 21 zgodbic o nevsakdanjih izrazih, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2019, 47 str., ilustr., ISBN 978-961-6008-52-5. [COBISS.SI-ID 300865792]
1353. Jožica Jožef-Beg, Sanja Kostanjšek, Adrijana Špacapan, Matura. Slovenščina : za pripravo na splošno maturo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 183 str., ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0502-9. [COBISS.SI-ID 301718016]
1354. Martina Križaj, Marja Bešter, Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 231 str., Učiteljeva orodja, ISBN 978-961-271-917-3. [COBISS.SI-ID 297626624]
1355. Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017, Rastoči slovarji, ISBN 978-961-05-0017-9, ISSN 2536-2968, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1449. [COBISS.SI-ID 290592768]
1356. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 166 str., ilustr., ISBN 978-961-271-933-3. [COBISS.SI-ID 300233216]
1357. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Andreja Ponikvar (urednik), Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-961-271-93-40. [COBISS.SI-ID 300246784]
1358. Sonja Osterman, Tomaž Petek (avtor, lektor), Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, 2. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 2 zv. (136;107 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 298681600]
1359. Matic Pavlič, Bogdan Kuhar, Daša Peperko, Frida Planinc, Ljubica Podboršek, Maja Kuzma, Marija Möderndorfer, Metka Lah, Natalija Spark (prevajalec, avtor), Nina Orešnik, Robert Lah Veršič, Sabina Hmelina, Sonja Trampuž, Tamara Grm (prevajalec, avtor), Valerija Škof, Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika, Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, [2019], ISBN 978-961-94259-9-2, http://szj.si/default.aspx?category=a6a832d5-0699-11e9-8051-664613a3acef, https://www.youtube.com/channel/UC6cl7qGLmD70R8pbPn5Erpw/videos. [COBISS.SI-ID 301109248]
1360. Tomaž Petek, Sonja Osterman, Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 132 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5351-1. [COBISS.SI-ID 298386944]
1361. Damjan Popič, Vejica, pa pika! : zbirka pravopisnih vaj za slovenščino, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 166 str., tabele, ISBN 978-961-06-0118-0. [COBISS.SI-ID 296817152]
1362. Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Slovenščina 4. Učbenik za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5348-1. [COBISS.SI-ID 298217216]
1363. Kozma Ahačič, Helena Dobrovoljc, Marjeta Doupona, Nataša Gliha Komac, Janja Hojnik, Damjan Huber, Živa Jakšić Ivačič, Matjaž Juhart, Damjana Kogovšek, Polonca Kovač, Simona Kranjc, Erika Kržišnik, Nina Ledinek, Tina Verovnik, Mojca Lipec-Stopar, Tanja Mirtič, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Matic Pavlič, Katarina Podbevšek, Mojca Poznanovič, Miro Romih, Vera Smole, Mojca Smolej, Marko Snoj, Mojca Šorli, Saška Štumberger, Hotimir Tivadar, Katja Vadnal, Marijanca Ajša Vižintin, Jerica Vogel, Mitja Žagar, Nina Žavbi, Andreja Žele, Jerneja Žganec Gros, Ingrid Žolgar, Nataša Gliha Komac (urednik), Polonca Kovač (urednik), Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu, 1. e-izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša: Založba ZRC, 2018, ISBN 978-961-05-0089-6, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1521. [COBISS.SI-ID 295180800]
1364. Marija Ribič, Maruša Veber, Polona Vodičar, Novi prijatelji. Slovenščina 1 : samostojni delovni zvezek za slovenščino v prvem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 2 zv. (80, 69 str.), ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-271-937-1. [COBISS.SI-ID 300046080]
1365. Hotimir Tivadar (urednik), Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 530 str., ilustr., Obdobja, 38, ISBN 978-961-06-0259-0, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/knjige/gradiva/zborniki-simpozija-obdobja/obdobja-38_zbornik/obdobja-38_zbornik_za-listanje/#page/4, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Program_Obdobja_2019_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 302184960]
1366. Matej Šekli (urednik), Lidija Rezoničnik (urednik), Slovenski jezik in njegovi sosedje, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019, 543 str., preglednice, Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29, ISBN 978-961-6715-29-4, ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 301766144]
1367. Mojca Bavdek, Katja Premru Kampuš, Tanja Slemenjak (avtor, urednik), Matej Šekli, Hotimir Tivadar, Jerica Vogel, Nataša Hafner (urednik), Joži Trkov (urednik), Slovenščina. Razčlemba neumetnostnega besedila, 1. izd., Ljubljana: Državni izpitni center, 2019, 2 zv. (145, 117 str.), ilustr., Maturitetni izpiti, ISBN 978-961-6899-48-2. [COBISS.SI-ID 298724352]
1368. Mojca Smolej (avtor, prevajalec povzetka), Besedilne vrste v spontanem govoru, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 236 str., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-237-507-2. [COBISS.SI-ID 261971456]
1369. Damjana Šubic, Andreja Dvornik, Francka Bitenc, Hej, hoj 5. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2016, 2 zv. (96; 96 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0734-4. [COBISS.SI-ID 285524736]
1370. Hotimir Tivadar, Urban Batista, Mateja Lutar (urednik), Fonetika 1, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 68 str., ilustr., 1 CD (60 min, 18 sek), stereo, ISBN 978-961-06-0193-7. [COBISS.SI-ID 299696384]
1371. Ada Vidovič-Muha, Iz zgodovine slovenskega besedotvorja, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 244 str., ISBN 978-961-06-0185-2. [COBISS.SI-ID 299633408]
1372. Elina Rafaela Zupanc, Preseganje tradicionalnih vlog spolov in problemska tematika v sodobni slovenski mladinski književnosti = Transcending traditional gender roles and problem-orientated topics in contemporary Slovenian children's litrature : magistrsko delo, Ljubljana: [E. R. Zupanc], 2019, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5795. [COBISS.SI-ID 12486473]


811.163.6(043.2) slovensko jezikoslovje.

1373. Karmen Dolenc, Zmožnost obnavljanja besedil v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Dolenc], 2019, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6088. [COBISS.SI-ID 12676937]


82 Književnost nasploh.

1374. Selja Ahava, Stvari, ki padejo z neba, Ljubljana: Sodobnost International, 2019, 188 str., Knjižna zbirka Horizont, ISBN 978-961-7047-18-9. [COBISS.SI-ID 297997056]
nagrada: European Union Prize for Literature, 2016
1375. Susana Aliano Casales, Francesca Dell'Orto (ilustrator), Leru leru, [S. l.]: Más Pimienta!, cop. 2018, [21] str., barvne ilustr., ISBN 978-84-09-04335-4. [COBISS.SI-ID 12392521]
1376. Luigi Ballerini, Šifra 2.0, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 184 str., Zbirka Zvezdogled, ISBN 978-961-7047-21-9. [COBISS.SI-ID 298195968]
nagrada: Nagrada bancarellino, 2016
1377. Iban Barrenetxea (avtor, ilustrator), Mizarjeva zgodba, 1. natis, Medvode: Malinc, 2019, [41] str., ilustr., ISBN 978-961-6886-69-7. [COBISS.SI-ID 301758976]
1378. Rocio Bonilla (avtor, ilustrator), Bratec in sestrica, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [25, 25] str., ilustr., ISBN 978-961-278-424-9. [COBISS.SI-ID 298046464]
1379. Darinka Ambrož, Jakob J. Kenda, Boža Krakar-Vogel, Jana Kvas, Irena Novak-Popov, Mojca Poznanovič, Marjan Štrancar, Alojzija Zupan Sosič, Majda Degan-Kapus (urednik), Branja 4 : berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 322 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0231-8. [COBISS.SI-ID 298539520]
1380. Menena Cottin, The black book of colours, London: Walker, cop. 2010, [24] str., ilustr., ISBN 978-1-4063-2218-7. [COBISS.SI-ID 12482889]
nagrada: BolognaRagazzi Award.; English Association Picture Book Award.
1381. Antonio Di Benedetto, Zama, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 278, avtorj. sl., Knjižnica Kondor, zv. 363, ISBN 978-961-01-5188-3. [COBISS.SI-ID 298465024]
1382. Lidija Dimkovska, Non-Oui, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2019, 216 str., Zbirka Bralec, 121, ISBN 978-961-287-111-6. [COBISS.SI-ID 298973696]
1383. György Dragomán, Beli kralj : roman, 2. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 269 str., ISBN 978-961-261-522-2. [COBISS.SI-ID 302332160]
1384. Mateja Pezdirc-Bartol, Bernarda Lenaršič, Katarina Torkar-Papež, Simona Stres, Rok Andres, Esej na maturi 2020, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 188 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5358-0. [COBISS.SI-ID 299872256]
1385. Euripides, Maja Sunčič (urednik), Elektra ; Ion, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018, 195 str., Zbirka Dialog z antiko, 34, ISBN 978-961-6192-78-1, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 298204672]
1386. Zlata Filipović, Zlatin dnevnik : otroštvo v obleganem Sarajevu, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994, 219 str., barvne ilustr., ISBN 86-11-14155-5. [COBISS.SI-ID 39772160]
1387. A first book of fairy tales, London: Dorling Kindersley, cop. 2006, 80 str., ilustr., Dorling Kindersley book, ISBN 978-1-4053-1553-1. [COBISS.SI-ID 12560201]
1388. Carl-Johan Forssén Ehrlin, Pogumni Luka. Narobe teden, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 30 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5398-6. [COBISS.SI-ID 298203392]
1389. Aleksandar Gatalica, Nevidni : pikareskni roman v pismih, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 271 str., Prevodi iz svetovne književnosti, 20, ISBN 978-961-213-303-0. [COBISS.SI-ID 302340864]
1390. Guido van Genechten (avtor, ilustrator), Neverjetna, a resnična zgodba o dinozavrih, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-272-329-3. [COBISS.SI-ID 298594560]
1391. William Hansen, Ariadne's thread : a guide to international tales found in classical literature, 1st published, Ithaca [NY]; London: Cornell University Press, 2002, XV, 458 str., Myth and poetics, ISBN 0-8014-3670-2, ISBN 978-0-8014-7572-6. [COBISS.SI-ID 2281075]
1392. Daniel Hartley, Politika stila : k marksistični poetiki, 1. natis, Ljubljana: Sophia, 2018, XIII, 400 str., Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-35-2, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 298088960]
1393. Anna Höglund (avtor, ilustrator), Biti jaz, 1. izd., Maribor: Založba Pivec, 2018, [81] str., ilustr., Zbirka Mladinsko branje, ISBN 978-961-7026-69-6. [COBISS.SI-ID 95550465]
1394. Susanna Isern, Velika knjiga supermoči, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [42] str., ilustr., ISBN 978-961-278-383-9. [COBISS.SI-ID 293926400]
1395. Ana Jesenovec, Jaka Lenardič, Književnost na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu], [Posodobljena izd.], Mengeš: Ico, 2019, 292 str., ilustr., Zbirka Priročniki, št. 80, ISBN 978-961-6868-95-2. [COBISS.SI-ID 298730752]
1396. Adrian Predrag Kezele, Angel pod masko, 2. izd., Ljubljana: Chiara, 2019, 193 str., ISBN 978-961-7060-12-6. [COBISS.SI-ID 301072640]
1397. Rosie Kugli, Nisem ti povedala ---, Ljubljana: Forma 7, 2019, 184 str., ISBN 978-961-7000-19-1. [COBISS.SI-ID 298258944]
nagrada: Nagrada Grigor Vitez za najboljše delo za mlade leta 2015, literarna nagrada Stjepko Težak.
1398. Charles Godfrey Leland, Jack David Zipes (urednik, avtor dodatnega besedila), The book of one hundred riddles of the fairy Bellaria, Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2018, 169 str., ilustr., ISBN 978-1-5179-0608-5. [COBISS.SI-ID 12348745]
1399. Astrid Lindgren, Never violence!, Lidingö: Astrid Lindgren Text, cop. 2018, 45 str., ilustr., ISBN 978-91-87659-14-0. [COBISS.SI-ID 12565065]
1400. Isabel Minhós Martins, Nihče čez črto!, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-361-3. [COBISS.SI-ID 300833792]
1401. Ferenc Molnár, Dečki Pavlove ulice, Ljubljana: Beletrina, 2018, 195 str., ilustr., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-378-6. [COBISS.SI-ID 294700032]
1402. Margriet de Moor, Virtuoz, Ljubljana: Študentska založba, 2011, 120 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-242-357-5. [COBISS.SI-ID 255051520]
1403. Jo Nesbø, Nož, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 509 str., Zbirka Krimi, ISBN 978-961-01-5616-1. [COBISS.SI-ID 302080512]
1404. Jo Nesbø, The snowman, London: Vintage Books, 2010, 550 str., zvd., ISBN 978-0-099-55174-4. [COBISS.SI-ID 1105391710]
1405. Sven Nordqvist (avtor, ilustrator), Findus se odseli, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-261-509-3. [COBISS.SI-ID 299208448]
1406. Darinka Ambrož, Jakob J. Kenda, Boža Krakar-Vogel, Jana Kvas, Majda Degan-Kapus (urednik), Ksenija Konvalinka (ilustrator, urednik), Od branja do znanja : književnost 3 : učbenik za slovenščino v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 221 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0176-2. [COBISS.SI-ID 298554624]
1407. Maria Parr, Golmanka in morje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 221 str., ilustr., Zbirka Sinji galeb, 347, ISBN 978-961-01-5238-5. [COBISS.SI-ID 301299456]
1408. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi 2019 : priročnik, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 284 str., ISBN 978-961-01-5062-6. [COBISS.SI-ID 294781696]
1409. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi 2020 : priročnik, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 278 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-01-5359-7. [COBISS.SI-ID 299787776]
1410. Titus Maccius Plautus, Maja Sunčič (urednik), Komedija prepoznave, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2019, 345 str., ilustr., Zbirka Dialog z antiko, 36, ISBN 978-961-6192-79-8, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 301728000]
1411. Martin Puchner, Napisani svet : kako so zgodbe oblikovale ljudi, zgodovino in civilizacije, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 465 str., [16] str. pril., ilustr., Zbirka Knjige o knjigah, ISBN 978-961-7050-44-8. [COBISS.SI-ID 301040640]
1412. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 295659264]
1413. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 181 str., ilustr., ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 295660288]
1414. Katarzyna Ryrych, Repinčevo polje, 1. natis, Hlebce: Zala, 2019, 179 str., ilustr., ISBN 978-961-6994-58-3. [COBISS.SI-ID 299698944]
1415. Care Santos, Laž, 1. natis, Medvode: Malinc, 2019, 208 str., ISBN 978-961-6886-62-8. [COBISS.SI-ID 298368768]
1416. Annet Schaap (avtor, ilustrator), Lučka, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 292 str., ilustr., Zbirka Sanje, Fantazija, ISBN 978-961-274-610-0, ISBN 978-961-274-611-7, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6601. [COBISS.SI-ID 299281152]
nagrada: Zlato pero, 2018
1417. Juraj Šebesta, Pes pa v smeh, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 349 str., Zbirka Najst, ISBN 978-961-282-275-0. [COBISS.SI-ID 295314944]
nagrada: Nagrada Bibiana, slovaška sekcija IBBY, 2008
1418. Julia L. Mickenberg (urednik), Philip Nel (urednik), Tales for little rebels : a collection of radical children's literature, New York; London: New York University Press, cop. 2008, XII, 295 str., ilustr., ISBN 978-0-8147-5720-8, ISBN 0-8147-5720-0. [COBISS.SI-ID 12368457]
1419. Nancy L. Canepa (urednik), Teaching fairy tales, Detroit: Wayne State University Press, cop. 2019, VIII, 468 str., ilustr., Series in fairy-tale studies, ISBN 978-0-8143-3935-0, ISBN 978-0-8143-4569-6. [COBISS.SI-ID 12349001]
1420. Toon Tellegen, Čriček in temačni občutek, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 183 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4566-0. [COBISS.SI-ID 292639744]
1421. Janne Teller, Vse : novele, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 137 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5401-3. [COBISS.SI-ID 298337024]
1422. Tatʹjana Nikitična Tolstaja, Tuja lepota : izbor esejev, Ljubljana: Beletrina, 2019, 150 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-507-0. [COBISS.SI-ID 298612992]
1423. Pirkko Vainio (avtor, ilustrator), Za tiste, ki hočejo leteti, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [45] str., ilustr., ISBN 978-961-278-361-7. [COBISS.SI-ID 292893184]
1424. Edward van de Vendel, Kužek, ki ga Nino ni imel, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, [31] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-27-1. [COBISS.SI-ID 299164672]
1425. Helen Exley (urednik), Verjemi vase : zbirka citatov, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [142] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5085-5. [COBISS.SI-ID 294539264]
1426. Zgodba o Savitri : pripoved vidca Markandeje iz Mahabharate, Branik: Abram, 2002, 87 str., ilustr., ISBN 961-90635-2-X. [COBISS.SI-ID 120256512]
1427. Jack David Zipes (avtor, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Beauties, beasts and enchantment : classic French fairy tales, Maidstone: Crescent Moon, 2009, 598 str., ilustr., ISBN 978-1-86171-251-6. [COBISS.SI-ID 12461385]


82-93 Mladinska književnost.

1428. Classic fairy tales to read aloud, 1st American ed., New York: Kingfisher, 1998, 224 str., ilustr., ISBN 0-7534-5164-6. [COBISS.SI-ID 12534345]
1429. Michael Morpurgo (urednik), Greatest magical stories, Oxford: Oxford University Press, 2017, 253 str., ilustr., ISBN 978-01-9-276403-4. [COBISS.SI-ID 16882834]
1430. Giorgia Grilli, Myth, symbol, and meaning in Mary Poppins : the governess as provocateur, London; New York: Routledge, 2014, XXI, 178 str., Children's literature and culture, ISBN 978-1-138-85610-3, ISBN 978-0-415-97767-8. [COBISS.SI-ID 12408649]
1431. Ranka Javor (urednik), Dubravka Težak (urednik), Hrvatska dječja knjiga u europskom kontekstu : zbornik, Zagreb: Učiteljski fakultet: Knjižnice grada Zagreba, 2017, 139 str., ilustr., ISBN 978-953-8115-17-2, ISBN 978-953-337-081-1. [COBISS.SI-ID 12753225]
1432. Jan Amos Komenský, Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus: : ... = Joh. Amos Comenius's Visible world: ... in above 150 copper cuts. Written ... in Latin and High-Dutch ... Translated into English by Charles Hoole .., The eleventh edition corrected, and the English made to answer word for word to the Latin., London: Printed for Aaron Ward, 1729, [16], 194, [6] str., ilustr., ISBN 978-1-17104-241-9. [COBISS.SI-ID 12562249]
1433. An Leysen (avtor, ilustrator), Ostržkove sanje, Jezero: Morfemplus, 2019, [58] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-87-5. [COBISS.SI-ID 298673664]
1434. Michael Morpurgo (urednik), Magical myths and legends, Oxford: Oxford University Press, cop. 2018, 254 str., ilustr., ISBN 978-0-19-276735-6, ISBN 978-0-19-276736-3. [COBISS.SI-ID 12709705]
1435. Berislav Majhut, Štefka Batinić, Hrvatska slikovnica do 1945., Zagreb: Hrvatski školski muzej: Učiteljski fakultet, 2017, 443 str., ilustr., ISBN 978-953-7262-19-8. [COBISS.SI-ID 24013064]
1436. Alejandro Palomas, Sin, 1. natis, Hlebce: Zala, 2019, 216 str., ilustr., ISBN 978-961-6994-51-4. [COBISS.SI-ID 298077696]
nagrada: Joaquim Ruyra, La Isla de los libros in dobitnik IBBY častne listine, 2018
1437. Shawn C. Jarvis (urednik, prevajalec), Jeannine Blackwell (urednik, prevajalec), The queen's mirror : fairy tales by German women, 1780-1900, Lincoln; London: University of Nebraska Press, cop. 2001, 372 str., ilustr., European women writers series, ISBN 0-8032-6181-0, ISBN 0-8032-1299-2. [COBISS.SI-ID 12408905]
1438. Kinga Rofusz (avtor, ilustrator), Doma, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, [62] str., ilustr., ISBN 978-961-6882-58-3. [COBISS.SI-ID 302127616]
1439. Jack David Zipes (urednik), The sorcerer's apprentice : an anthology of magical tales, Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2019, XXIV, 403 str., ilustr., ISBN 978-0-691-19142-3. [COBISS.SI-ID 12537673]
1440. Holger Ehrhardt (urednik), Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung, Kassel: Kassel University Press, cop. 2019, 396 str., ilustr., ISBN 978-3-7376-0548-9. [COBISS.SI-ID 12324937]
1441. Rachel Firth (urednik), Lesley Sims (urednik), Usborne illustrated classics : the secret garden & other stories, London: Usborne, 2014, cop. 2008, 383 str., ilustr., ISBN 978-1-4095-8656-2. [COBISS.SI-ID 12549449]
1442. Ruth Wielockx (avtor, ilustrator), Božično drevesce, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6882-56-9. [COBISS.SI-ID 301513984]
1443. Diana Zalar, Marijanka Boštjančić, Vikica Schlosser, Slikovnica i dijete. 1, Kritička i metodička bilježnica, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2008, 43 str., ilustr., ISBN 978-953-212-374-6. [COBISS.SI-ID 12756809]
1444. Diana Zalar, Smiljana Kovač-Prugovečki, Zdenka Zalar, Slikovnica i dijete. 2, Kritička i metodička bilježnica, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2009, 51 str., ilustr., ISBN 978-953-212-398-2. [COBISS.SI-ID 12757065]


82-93(043.2) Mladinska književnost.

1445. Petra Kvas, Spodbujanje branja slikanic : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kvas], 2019, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6109. [COBISS.SI-ID 12724553]
1446. Tjaša Tratnjek, Tema istospolnosti v slikanicah : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Tratnjek], 2019, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6096. [COBISS.SI-ID 12698185]


82(043.2) Književnost nasploh.

1447. Laura Ambrožič, Vloga živali v izbranih delih Frančka Rudolfa : magistrsko delo, [Ljubljana]: [L. Ambrožič], 2019, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5778/. [COBISS.SI-ID 12475209]
1448. Andrej Bajželj, Stališča učencev drugega razreda do problemskih tem ob izbranih besedilih Babette Cole : magistrsko delo, Kranj: [A. Bajželj], 2018, 55 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5595. [COBISS.SI-ID 12322377]
1449. Teja Rajter, Ekokritika v izbranih pravljicah Svetlane Makarovič : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Rajter], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5809/. [COBISS.SI-ID 12494153]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

1450. Namita Subiotto (urednik), Ljudmil Dimitrov (urednik), Bʺlgarija - Makedonija - Slovenija : meždukulturni dialozi v XXI vek : recenzirana kolektivna naučna monografija = Bugarija - Makedonija - Slovenija : meǵukulturni dijalozi vo XXI vek = Bolgarija - Makedonija - Slovenija : medkulturni dialogi v XXI stoletju, Sofija: Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2019, 248 str., ilustr., ISBN 978-619-7065-24-4, https://slavistika.net/pubs/pdf/Medkulturni_dialogi_v_21_stoletju.pdf. [COBISS.SI-ID 69603426]
1451. Clare Barker (urednik), Stuart Murray (urednik), The Cambridge companion to literature and disability, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2018, XXI, 254 str., ilustr., Cambridge companions to topics, ISBN 978-1-107-08782-8, ISBN 978-1-107-45813-0. [COBISS.SI-ID 66572898]
1452. Holly Johnson (urednik), Janelle Mathis (urednik), Kathy Gnagey Short (urednik), Critical content analysis of visual images in books for young people, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, IX, 288 str., ilustr., ISBN 978-1-138-38705-8, ISBN 978-1-138-38706-5. [COBISS.SI-ID 12689737]
1453. Andrew Cutrofello, Vse za nič : Hamletova negativnost, 1. natis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019, 271 str., Zbirka Analecta, ISBN 978-961-6376-84-6. [COBISS.SI-ID 298012160]
1454. Marcello Potocco (urednik), Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature : zbornik povzetkov = The crossroads of literature and social praxis : book of abstracts, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, ISBN 978-961-7055-16-0, ISBN 978-961-7055-17-7, http://www.hippocampus.si/isbn/humanistika/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-16-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-17-7/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-16-0. [COBISS.SI-ID 296215808]
1455. Mojca Smolej (urednik), 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 240 str., ilustr., Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0212-5, ISSN 2386-0561, https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/55-ssjlk-2019/. [COBISS.SI-ID 300369664]
1456. Tomo Virk, Etični obrat v literarni vedi, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018, 362 str., Zbirka Novi pristopi, 71, ISBN 978-961-7017-29-8. [COBISS.SI-ID 296853504]
financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave


821.111 Angleška književnost.

1457. Aleksandr Nikolaevič Afanasʹev, Russian fairy tales, New York: Pantheon Books, [2006], 661 str., ilustr., Pantheon fairy tale & folklore library, ISBN 0-394-73090-9. [COBISS.SI-ID 12527689]
1458. Hugh Vernon-Jackson (urednik), African folk tales, Mineola, N.Y.: Dover, 1958, cop. 1999, III, 58 str., ilustr., Dover children's thrift classics, ISBN 978-0-486-40553-7. [COBISS.SI-ID 12526921]
1459. Hans Christian Andersen, The illustrated tales : with his travels, life and times, Bicentenary ed., London: CRW Publishing, cop. 2005, LXII, 586 str., ilustr., ISBN 1-904919-46-4, ISBN 978-1-904919-46-9. [COBISS.SI-ID 12514121]
1460. Danny Baker (avtor, ilustrator), Goska Lučka, Jezero: Morfemplus, 2019, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-39-4. [COBISS.SI-ID 296219392]
1461. Rachel Bright, Lev v srcu, Jezero: Morfemplus, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-42-4. [COBISS.SI-ID 294902784]
1462. Robert Byrd, Finn MacCoul and his fearless wife : a giant of a tale from Ireland, London: Hodder Children's Books, cop. 2004, [36] str., ilustr., ISBN 978-0-340-90286-8. [COBISS.SI-ID 12508489]
1463. Richard Byrne (avtor, ilustrator), Primer tatu, rdečega od prahu, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-272-341-5. [COBISS.SI-ID 299703552]
1464. Kelly Canby (avtor, ilustrator), Zgodba o luknji, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-331-6. [COBISS.SI-ID 298825216]
1465. Emma Chichester Clark, Lewis Carroll, Alice in Wonderland, London: HarperCollins Children's, cop. 2009, [46] str., ilustr., Best-loved classics, ISBN 978-0-00-735159-6. [COBISS.SI-ID 12508233]
1466. A child's book of stories, New York: Children's Classics, 1998, XII, 463 str., Children's classics, ISBN 0-517-18961-5. [COBISS.SI-ID 44017153]
1467. Lucy Coats, Atticus the storyteller`s 100 greek myths, London: Orion Children's Books, 2002, 252 str., ilustr., ISBN 978-1-84255-279-7. [COBISS.SI-ID 1988068]
1468. Joseph Coelho, Lunin najljubši dan v knjižnici, Hoče: Skrivnost, 2019, [31] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-10-0. [COBISS.SI-ID 296999168]
1469. Chris Colfer, The enchantress returns, London: Little, Brown Young Readers, cop. 2013, 517 str., ilustr., The Land of Stories, 2, ISBN 978-1-907411-77-9. [COBISS.SI-ID 12525897]
1470. Chris Colfer, The Land of Stories. Beyond the kingdoms, First edition., New York: Little, Brown and Company, cop. 2015, 419 str., ilustr., Land of stories, bk. 4, ISBN 978-0-3164068-9-5, ISBN 978-0-3162672-4-3, ISBN 978-0-3164068-7-1, ISBN 978-0-3491244-0-7, ISBN 978-0-3163471-1-2, ISBN 978-0-3163393-8-4, ISBN 978-0-5459308-6-4. [COBISS.SI-ID 12553289]
1471. Sarah Crossan, Zavetje vode, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 256 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5235-4. [COBISS.SI-ID 294876672]
1472. Rachel Cusk, Obris, Ljubljana: Beletrina, 2019, 222 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-510-0. [COBISS.SI-ID 298613504]
1473. Ita Daly, Irish myths and legends, Oxford: Oxford univerity Press, 2006, cop. 2001, 96 str., ilustr., ISBN 978-0-19-275454-7. [COBISS.SI-ID 12525641]
1474. Ita Daly, Stories from Ireland, Oxford: Oxford univerity Press, 2009, 152 str., Oxford children's myths and legends, ISBN 978-0-19-272861-6. [COBISS.SI-ID 12527177]
1475. Julia Donaldson, Lini in Lazi, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [32] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5490-7. [COBISS.SI-ID 299597824]
1476. Julia Donaldson, Prismojene prigode sove in mucka, Jezero: Morfemplus, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-6988-93-3. [COBISS.SI-ID 294769408]
1477. Julia Donaldson, Veliki skakač, Jezero: Morfemplus, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-28-8. [COBISS.SI-ID 294728960]
1478. Joanna Nadin, Michael Morpurgo (urednik), Greatest animal stories, Oxford: Oxford University Press, 2017, 253 str., ilustr., ISBN 978-0-19-274863-8. [COBISS.SI-ID 23449138]
1479. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Grimms' fairy tales, London: Harper Collins, cop. 2013, VIII, [6], 338 str., Collins classics, ISBN 978-0-00-790224-8. [COBISS.SI-ID 12531017]
1480. Derek Hall, Alison Morrison, Louisa Somerville, Bedtime stories for boys, Bath: Parragon, cop. 2001, 191 str., ilustr., ISBN 0-75259-022-7. [COBISS.SI-ID 12507977]
1481. Brian L. Harris, Joe's bedtime stories for boys and girls, [Hertfordshire]: AuthorHouse, 2009, 229 str., ilustr., ISBN 978-1-4389-7600-6. [COBISS.SI-ID 12514633]
1482. David Hill, Duet, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2009, 282 str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-6630-88-7. [COBISS.SI-ID 246632960]
1483. Meredith Hooper, The drop in my drink : the story of water on our planet, London: Frances Lincoln, cop. 1998, 36 str., ilustr., ISBN 0-7112-1181-7, ISBN 0-7112-1182-5. [COBISS.SI-ID 12509001]
1484. Lesley Sims (urednik), Illustrated adventure stories, London: Usborne Pub.; Tulsa, Okla.: EDC Publishing, cop. 2011, 336 str., ilustr., ISBN 978-0-7945284-9-2, ISBN 978-1-4095223-0-0. [COBISS.SI-ID 12553033]
1485. Lesley Sims (urednik), Illustrated classics for children, London: Usborne, cop. 2011, 511 str., ilustr., Illustrated story collections, ISBN 978-1-4095325-9-0. [COBISS.SI-ID 12552265]
1486. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), The heart and the bottle, London: HarperCollins Children's Books, 2010, [32] str., ilustr., ISBN 978-0-00-718234-3. [COBISS.SI-ID 1100189534]
1487. Jane Jolly, Mož s kratkimi lasmi, Maribor: Skrivnost, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-20-9. [COBISS.SI-ID 301030144]
1488. Terry Jones, Fairy tales and fantastic stories, London: Pavilion Children's, cop. 2007, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-84365-098-0. [COBISS.SI-ID 12514377]
1489. Josh Lacey, Varuh zmajev, Jezero: Morfemplus, 2018, 58 str., ilustr., Varuh zmajev, ISBN 978-961-7034-26-4. [COBISS.SI-ID 293644544]
1490. Josh Lacey, Varuh zmajev leti, Jezero: Morfemplus, 2018, 61 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-24-0. [COBISS.SI-ID 293643776]
1491. Josh Lacey, Varuh zmajev v gradu, Jezero: Morfemplus, 2018, 50 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-25-7. [COBISS.SI-ID 293644032]
1492. Andrew Lang (z enoto povezano ime), Tales of Troy and Greece, Hertfordshire: Wordsworth Classics, cop. 1995, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-85326-172-5. [COBISS.SI-ID 12531273]
1493. Grace Lin (avtor, avtor dodatnega besedila), Kjer se Gora dotika Lune, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 193 str., ISBN 978-961-278-420-1. [COBISS.SI-ID 297527040]
1494. David Lucas (avtor, ilustrator), I was made for you, 1st ed., London: Andersen Press, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-1-78344-605-6. [COBISS.SI-ID 12482633]
1495. Kyo Maclear, Virginija Volk, 1. natis, Hlebce: Zala, 2016, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-05-7. [COBISS.SI-ID 284751360]
nagrada: Governor General's Literary Award, Children's Illustration, Canada Council for the Arts, 2012; Best Books for Kids & Teens, Starred Selection, Canadian Children's Book Centre, 2012; Elizabeth Mrazik-Cleaver Picture Book Award, IBBY Canada, 2012; Outstanding International Book, USBBY, 2013; White Raven Award, International Youth Library, 2013; IBBY Honour List Children's Books for 2014, Illustration, IBBY Canada, 2014
1496. Paul McCartney, Hej, Velededi, 1. izd., Jezero: Morfemplus, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-93-6. [COBISS.SI-ID 298923008]
1497. Geraldine McCaughrean, The Orchard book of Greek gods and goddesses, London: Orchard, cop. 2005, 108 str., ilustr., ISBN 978-1-84362-866-8. [COBISS.SI-ID 12507465]
1498. Elena Arevalo Melville (avtor, ilustrator), Dežnik, 1. natis, Ljubljana: Hiša knjig, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-94605-0-4. [COBISS.SI-ID 298132480]
1499. Anna Milbourne, Heather Amery, Gillian Doherty, The Usborne book of myths and legends, London: Usborne, cop. 2006, 190 str., ilustr., ISBN 0-7460-7484-0. [COBISS.SI-ID 12509513]
1500. A. B. Mitford, Tales of old Japan : folklore, fairy tales, ghost stories, and legends of the Samurai, Mineola (New York): Dover publications, [2017], X, 293 str., ilustr., ISBN 0-486-44062-1, ISBN 978-0-486-44062-0. [COBISS.SI-ID 12528713]
1501. Nicholas Oldland (avtor, ilustrator), Zaletavi bober, 1. izd., Hlebce: Zala, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-60-6. [COBISS.SI-ID 301152768]
1502. Saviour Pirotta, The Orchard book of first Greek myths, London: Orchard, cop. 2003, 96 str., ilustr., ISBN 978-1-84121-775-8. [COBISS.SI-ID 12513865]
1503. James Reeves, Stories from England, Oxford: Oxford univerity Press, 2009, 194 str., Oxford children's myths and legends, ISBN 978-0-19-272859-3. [COBISS.SI-ID 12533833]
1504. Chris Riddell (avtor, ilustrator), Otilija in škrlatni lisjak, 1. natis, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-7047-13-4. [COBISS.SI-ID 296708864]
1505. Tales from around the world : a classic collection, [London]: Zero to Ten, cop. 2008, 207 str., ilustr., ISBN 978-1-840895-35-3. [COBISS.SI-ID 12526409]
1506. Andrew Lang (urednik), Tales from King Arthur : [selected stories], Ware (Hertfordshire): Wordsworth classics, 1993, 141 str., ilustr., Wordsworth classics, ISBN 1-85326-115-7. [COBISS.SI-ID 3230013]
1507. Andrew Lang (urednik), Tales from the Arabian nights : edited by Andrew Lang, Ware (Hertfordshie): Wordsworth Editions, 1993, 349 str., ilustr., Wordsworth classics, ISBN 1-85326-114-9. [COBISS.SI-ID 607362]
1508. Kate Temple, Jol Temple, Prostor na skali : vsaka zgodba ima dve plati --- : [ --- preberi me z obeh strani], 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-332-3. [COBISS.SI-ID 298912256]
1509. Sarah Courtauld (urednik), Rosie Dickins (urednik), Usborne illustrated fairy tales, London: Usborne, cop. 2007, 352 str., ilustr., Anthologies and treasuries, ISBN 978-0-7460755-6-2. [COBISS.SI-ID 12552777]
1510. Lesley Sims (urednik), Rachel Firth (urednik), Usborne illustrated stories for children, London: Usborne, cop. 2009, 510 str., ilustr., ISBN 978-1-4095076-5-9. [COBISS.SI-ID 12552521]
1511. The Usborne illustrated tales of King Arthur, London: Usborne, 2014, 304 str., ilustr., ISBN 978-1-4095-6326-6. [COBISS.SI-ID 12711497]
1512. Martin Waddell, Hans Christian Andersen, The Orchard book of Hans Christian Andersen's fairy tales, London: Orchard, cop. 2010, 127 str., ilustr., ISBN 978-1-84616-938-0. [COBISS.SI-ID 12507721]
1513. Oscar Wilde, Stories for children, London: Hodder Children's Books, 1990, cop. 2006, 112 str., ilustr., ISBN 978-0-340-89436-1. [COBISS.SI-ID 12527433]
1514. John Yeoman, Quentin Blake, The bear's winter house, London: Andersen, cop. 2009, [27] str., ilustr., ISBN 978-1-84270-916-0. [COBISS.SI-ID 12508745]
1515. Markus Zusak, Kradljivka knjig, 1. ponatis, Ljubljana: Sanje, 2019, 541 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-6767-90-3. [COBISS.SI-ID 300893440]
1516. Markus Zusak, Odposlanec, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 332 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-618-6, ISBN 978-961-274-606-3. [COBISS.SI-ID 300834560]
nagrada: Children's Book of the Year Award: Older Readers, 2003


821.111(73) Ameriška književnost.

1517. Jon Agee (avtor, ilustrator), Zid sredi knjige, Izola: Grlica, 2019, [42] str., ilustr., ISBN 978-961-244-322-1. [COBISS.SI-ID 300783104]
1518. Katherine Applegate, Drevo želja, 1. izd., Zagorje ob Savi: Ocean, 2019, 172 str., ilustr., ISBN 978-961-94306-9-9, ISBN 978-961-94756-0-7. [COBISS.SI-ID 301043200]
1519. Sandra Boynton (avtor, ilustrator), Pajama time!, New York: Workman Publishing Comany, cop. 2014, [21] str., ilustr., ISBN 978-0-7611-1975-3. [COBISS.SI-ID 12428361]
1520. Jen Bryant, Six dots : a story of young Louis Braille, New York: Alfred A. Knopf, cop. 2016, [32] str., ilustr., ISBN 978-0-449-81337-9, ISBN 978-0-449-81338-6. [COBISS.SI-ID 12483913]
1521. W. Bruce Cameron, A dog's purpose : a novel for humans, London: Pan Books, 2012, 333 str., ISBN 978-1-4472-1062-7. [COBISS.SI-ID 12499273]
1522. Sharon Creech, Za dve luni hoda, Izola: Grlica, 2019, 255 str., ISBN 978-961-244-304-7. [COBISS.SI-ID 299162624]
nagrada: John Newbery Medal, 1995
1523. Trudy Ludwig, Nevidni fant, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-6864-41-1. [COBISS.SI-ID 299744000]
1524. Thomas Merton, O dežju in nosorogu, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 27, 27 str., ilustr., Zbirka Rak samotar, zv. 1, vol. 1, ISBN 978-961-274-616-2. [COBISS.SI-ID 300256256]
1525. James Patterson, Christopher Tebbetts, Strašna šola. Smola, Izola: Grlica, 2019, 301 str., ilustr., ISBN 978-961-244-318-4, ISBN 978-961-244-319-1. [COBISS.SI-ID 301059584]
1526. Peggy Rathmann (avtor, ilustrator), Good night, Gorilla, New York: G. P. Putnam's Sons, cop. 1994, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-399-23003-5. [COBISS.SI-ID 12428105]
1527. Maria Semple, Kam si šla, Bernadette : roman, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 372 str., ISBN 978-961-94458-7-7, ISBN 978-961-94458-8-4. [COBISS.SI-ID 300367616]
1528. Ruta Sepetys (avtor, avtor dodatnega besedila), V morju zrnce soli, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 423 str., zvd., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5422-8. [COBISS.SI-ID 301631232]
nagrada: Carnegie Medal, 2017
1529. Annie Silvestro, Prvi šolski dan, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, [34] str., ilustr., Zbirka Zajčkov bralni krožek, ISBN 978-961-6864-42-8. [COBISS.SI-ID 299972352]
1530. Walt Whitman, Peter Levec (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Travne bilke : (odlomki), 1. izd., Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2019, 141 str., ISBN 978-961-94296-9-3. [COBISS.SI-ID 298758144]


821.111(73)(043.2) Ameriška književnost.

1531. Kristina Fadljević, Rite of passage in YA dystopian novels : The hunger games & The giver : diplomski rad, Zagreb: [K. Fadljević], 2019, 40 str. [COBISS.SI-ID 12526665]


821.112.2 Nemška književnost.

1532. Christian Bärmann, Jack David Zipes (prevajalec, urednik), The giant Ohl and Tiny Tim, [Minneapolis, Minnesota]: Little Mole and Honey Bear, cop. 2019, 88 str., ilustr., ISBN 978-0-578-45849-6. [COBISS.SI-ID 12576841]
1533. Georg Dreißig, Zvezdica v svetilki, Ljubljana: Družina, 2019, 62 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0604-4, ISBN 978-961-04-0605-1. [COBISS.SI-ID 301692928]
1534. Jana Frey, Svet za rešetkami, Izola: Grlica, 2019, 165 str., Na robu, ISBN 978-961-244-300-9. [COBISS.SI-ID 298171648]
1535. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, The complete fairy tales : the brothers Grimm, Ware (Hertfordshire): Wordsworth Editions, 2007, 844 str., ilustr., ISBN 978-1-85326-898-4. [COBISS.SI-ID 12529481]
1536. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Grimm's fairy tales, Mineola, N.Y.: Dover, 1884, cop. 2007, VI, 187 str., Dover thrift editions, ISBN 978-0-486-45656-0. [COBISS.SI-ID 12526153]
1537. Heinrich Hoffmann (avtor, ilustrator), Peter Kušter ali Zabavne zgodbe s hecnimi slikami, 1. izd., Maribor: EPOS; Železniki: Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti, 2013, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-93474-1-6, ISBN 978-961-93474-2-3. [COBISS.SI-ID 270018048]
1538. Michael Köhlmeier, Konrad Paul Liessmann, Kdo ti je povedal, da si nag, Adam? : mitološko-filozofske skušnjave, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2018, 190 str., ISBN 978-961-287-104-8. [COBISS.SI-ID 298056960]
1539. Daniela Kunkel, Mali Skupaj, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, [31] str., ilustr., ISBN 978-961-94783-2-5. [COBISS.SI-ID 301978368]
1540. Sandra Walkshofer, Sveta noč : kako je nastala najbolj znana božična pesem sveta : poetična knjiga s slikami in rimanimi verzi za vso družino, 1. izd., Celovec: Mohorjeva, 2019, 37 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1060-3. [COBISS.SI-ID 301719296]


821.131.1 Italijanska književnost.

1541. Luigi Ballerini, Nova slaščičarna Evforbija, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 132 str., ilustr., ISBN 978-961-278-443-0. [COBISS.SI-ID 299949056]
1542. Cristina Battocletti, Hudičevo ogrinjalo, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 142 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-602-5. [COBISS.SI-ID 298411264]
1543. Elena Ferrante, O izgubljeni deklici : zrela leta, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019, 437 str., Neapeljski cikel, knj. 4, ISBN 978-961-282-397-9. [COBISS.SI-ID 302516224]
1544. Blessing Okoedion, Anna Pozzi, Pogumno v svobodo : pot iz pekla trgovine z ljudmi, Ljubljana: Družina, 2019, 137 str., ISBN 978-961-04-0603-7. [COBISS.SI-ID 301662720]
1545. Susanna Tamaro, Tigrica in akrobat, 1. izd., Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2019, 151 str., ilustr., Knjižna zbirka Bela zbirka, ISBN 978-88-7174-237-3. [COBISS.SI-ID 10539244]


821.133.1 Francoska književnost.

1546. Jean Anouilh, Antigona, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 233 str., Vezana beseda, 32, ISBN 978-961-213-302-3. [COBISS.SI-ID 302482432]
1547. Céline Claire, Zavetje, 1. izd., Hlebce: Zala, 2019, [41] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-64-4. [COBISS.SI-ID 301943808]
1548. Pierre Corneille, Maja Sunčič (urednik), Zlato runo, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum studiorum humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2019, 149 str., Dialog z antiko, 37, ISBN 978-961-6192-80-4, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 301977600]
1549. Marie-Laure Depaulis, Pesem velikanov, Trst: ZTT: = EST, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-88-7174-236-6. [COBISS.SI-ID 10490092]
1550. Gretchen Schultz (urednik, prevajalec), Lewis Carl Seifert (urednik, prevajalec), Fairy tales for the disillusioned : enchanted stories from the French decadent tradition, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019, cop. 2016, XXXIII, 255 str., ilustr., Oddly modern fairy tales, ISBN 978-0-69119-1-416. [COBISS.SI-ID 12753481]
1551. Jean Giono, Mož, ki je sadil drevesa, Ponatis, Branik: Abram, 1999, 54 str., barvne ilustr., ISBN 961-90635-0-3. [COBISS.SI-ID 104693248]
1552. Dalila Heuse, Sramežljivost občutij : roman, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 194 str., ISBN 978-961-278-392-1. [COBISS.SI-ID 295115776]
1553. Édouard Laboulaye, Jack David Zipes (urednik, prevajalec), Smack-bam, or The art of governing men : political fairy-tales of Édouard Laboulaye, Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2018, VII, 276 str., ilustr., Oddly modern fairy tales, ISBN 978-0-691-18186-8. [COBISS.SI-ID 43878445]
1554. Nadine Robert, Špelca, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [29] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5492-1. [COBISS.SI-ID 300272384]
1555. Éric Vuillard, Dnevni red, Ljubljana: Beletrina, 2019, 119 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-509-4. [COBISS.SI-ID 298397184]
nagrada: Prix Goncourt, 2017


821.163.6 Slovenska književnost.

1556. Vera Albreht, Pridite, pomlad je tu!, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [15] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 459, ISBN 978-961-01-5478-5. [COBISS.SI-ID 300723456]
1557. Faruk Šehić, Dijana Matković (urednik, prevajalec), Antologija tesnobe, Posebna izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2016, 136 str., ISBN 978-961-6952-93-4. [COBISS.SI-ID 287223552]
1558. Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli, Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci], 1. izd., Ljubljana: Intelego, 2019, 240 str., tabele, ISBN 978-961-6558-45-7. [COBISS.SI-ID 298796544]
1559. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Gobji bal : pravljica v verzih, Domžale: Tamaj, 2019, [24] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-2-2. [COBISS.SI-ID 298903808]
1560. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Sladica je potica, Domžale: Tamaj, 2019, [28] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-4-6. [COBISS.SI-ID 298904576]
1561. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Volčja Draga, Domžale: Tamaj, 2019, [28] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-3-9. [COBISS.SI-ID 298904064]
1562. Eva Fürst (urednik, ilustrator), Barviti svet slovenske poezije, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 39 str., ilustr., ISBN 978-961-272-381-1. [COBISS.SI-ID 302625536]
1563. Cvetka Bevc, Božiček v ušesu, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 159 str., sl. avtorice, Zbirka Mladinsko branje, ISBN 978-961-7026-71-9. [COBISS.SI-ID 95740161]
1564. Tina Bilban, Hvala za škarje, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 191 str., ISBN 978-961-272-328-6. [COBISS.SI-ID 298296832]
1565. Janez Bitenc, Špela Kranjec (urednik), Metuljček cekinček : izbor priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca, 1. natis, Ljubljana: Hiša knjig, 2019, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-94605-6-6. [COBISS.SI-ID 301937152]
1566. Sabina Buchwald, Viktor in skrivnostna očala, 1. naklada, Celovec: Mohorjeva, 2019, 33 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1041-2. [COBISS.SI-ID 300431872]
1567. Ivan Cankar, Cankar na maturi 2020, 1. izd., Ljubljana: Beletrina, 2019, 312 str., ISBN 978-961-284-561-2. [COBISS.SI-ID 300095744]
1568. Mitja Čander, Slepec, Maribor: Litera, 2019, 209 str., Knjižna zbirka Litera, ISBN 978-961-7056-25-9. [COBISS.SI-ID 97448449]
1569. Bojana Daneu Don, Begunec nikdar, Trst: Mladika, 2018, 362 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-269-3. [COBISS.SI-ID 10406892]
1570. Mira Dobravec, Z vsako smrtjo sem drugačna, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 253 str., ISBN 978-961-04-0602-0. [COBISS.SI-ID 301548032]
1571. Mate Dolenc, Kako dolg je čas, Ljubljana: Beletrina, 2019, 204 str., ilustr., ISBN 978-961-284-540-7. [COBISS.SI-ID 302229504]
1572. Manca G. Renko (urednik), Dom so sveže rjuhe : eseji izseljenih milenijk in milenijcev, Ljubljana: Beletrina, 2018, 89 str., ISBN 978-961-284-474-5. [COBISS.SI-ID 297092096]
1573. Miša Gams, Knjižna paberkovanja in odstiranja : zbirka knjižnih recenzij : (2012-2018), 1. natis, Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018, 145 str., Frontier, 131, ISBN 978-961-7030-49-5, ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 95496705]
1574. Tadej Golob, Dolina rož, Novo mesto: Goga, 2019, 490 str., ISBN 978-961-277-236-9, ISBN 978-961-277-237-6. [COBISS.SI-ID 97566465]
1575. Tadej Golob, Leninov park : [nedolžnih ni ---], 1. ponatis, Novo mesto: Goga, 2018, 477 str., ISBN 978-961-277-209-3. [COBISS.SI-ID 297928448]
1576. Katarina Gomboc, Negotovosti navkljub, Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2018, 69 str., ilustr., Zbirka Prvenke, ISBN 978-961-7010-27-5. [COBISS.SI-ID 296197888]
1577. Uroš Grilc, Škratje s Krasa, Bevke: Škrateljc, 2018, [27] str., ilustr., Zbirka Škratolovščine, ISBN 978-961-94449-4-8. [COBISS.SI-ID 296177920]
1578. Vojka Havlas, Mica Nogavica, 1. natis, Ptuj: OŠ dr. Ljudevita Pivka, 2019, 23 str., ilustr., ISBN 978-961-94687-0-8. [COBISS.SI-ID 299686144]
1579. Ivanka Hergold, Nož in jabolko, 2. izd., Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 135 str., ISBN 978-961-213-295-8. [COBISS.SI-ID 301586176]
1580. Zdenko Huzjan, Mušji ples, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 157 str., ilustr., ISBN 978-961-253-241-3. [COBISS.SI-ID 299482624]
1581. Anica Černej, Slavko Jug, Kajetan Kovič, Jože Snoj, Gregor Strniša, Mira Voglar, Dane Zajc, Igrače korakajo, Darilna izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [16.] str., ilustr., Zbirka Ciciban - zakladi otroštva, ISBN 978-961-01-5543-0. [COBISS.SI-ID 301759744]
1582. Mateja Pezdirc-Bartol, Aljoša Harlamov (avtor, urednik), Irena Novak-Popov, Jožica Čeh Steger, Alojzija Zupan Sosič, Ivan Cankar : literarni revolucionar, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 295 str., ilustr., Album, ISBN 978-961-231-821-5. [COBISS.SI-ID 296512256]
1583. Jure Jakob, Lakota, 1. izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2018, 78 str., Zbirka Prišleki, ISBN 978-961-7017-16-8. [COBISS.SI-ID 293976576]
1584. Irma Jančar, Radio Ku-ku, Domžale: Studio Hieroglif, 2019, [16] str., ilustr., Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki, ISBN 978-961-94438-3-5. [COBISS.SI-ID 299257600]
1585. Dušan Jelinčič, Tržaške prikazni, Trst: ZTT: = EST, 2019, 151 str., ilustr., avtorj. sl., ISBN 978-88-7174-238-0. [COBISS.SI-ID 10544876]
1586. Karmen Jenič, Orientiraj se po soncu, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 189 str., ISBN 978-961-04-0571-9. [COBISS.SI-ID 299360512]
nagrada: Svetlobnica, 2018
1587. Mateja Jerina Gubanc (avtor, avtor dodatnega besedila), Pingvinčki in skrivnostni travnik : [tipna slikanica], 1. izd., Ljubljana: Lekarna, 2019, 30 str., ilustr., ISBN 978-961-7008-10-4. [COBISS.SI-ID 300785152]
1588. Ana Kalin, Nala, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 462, ISBN 978-961-01-5480-8. [COBISS.SI-ID 300724224]
1589. Alma M. Karlin, Moj kitajski ženin : [roman s Kitajskega], 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 204 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-002-3. [COBISS.SI-ID 301417472]
1590. Boris Karlovšek (avtor, avtor dodatnega besedila), Anabel, Dol pri Hrastniku: Marleys, 2019, 190 str., ilustr., Zbirka Aktualna knjiga, ISBN 978-961-290-406-7. [COBISS.SI-ID 301426176]
1591. Boris Karlovšek, Stoja na krogih, Maribor: Litera, 2018, 258 str., Knjižna zbirka Piramida, ISBN 978-961-7056-08-2. [COBISS.SI-ID 96179201]
1592. Igor Karlovšek, Ognjeno pleme. [2], V ujetništvu, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2019, 255 str., ilistr., Zbirka Ognjeno pleme, ISBN 978-961-272-367-5. [COBISS.SI-ID 301594880]
1593. Jakob J. Kenda, Apalaška pot : 3500 kilometrov hribov in Amerike, Ljubljana: ISPO, 2018, 358 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-288-707-0. [COBISS.SI-ID 296396544]
1594. Samira Kentrić (avtor, ilustrator), Pismo Adni, Ljubljana: Beletrina, 2016, [54] str., ilustr., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-170-6. [COBISS.SI-ID 283366400]
1595. Aksinja Kermauner (avtor, avtor dodatnega besedila), Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način], 1. izd., Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2018, 21 str., ilustr., ISBN 978-961-94259-0-9. [COBISS.SI-ID 296545024]
1596. Nežka Klavžar, Škrbabober, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-278-413-3. [COBISS.SI-ID 296816128]
1597. Manica Klenovšek Musil (avtor, ilustrator), Mravljinčar Franc, 1. natis, Maribor: Založba Pivec, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-7026-72-6. [COBISS.SI-ID 96065281]
1598. Jiři Kočica, Izvirnik, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 249 str., ilustr., Nova slovenska knjiga, ISBN 978-961-01-5512-6. [COBISS.SI-ID 299539200]
1599. Nina Kokelj, Urice z dojenčkom, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 28 str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-06-6. [COBISS.SI-ID 294732288]
1600. Miklavž Komelj, Larvae, 1. izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2019, 203 str., Zbirka Prišleki, ISBN 978-961-7017-41-0. [COBISS.SI-ID 299306240]
1601. Nataša Konc Lorenzutti, Društvo starejših bratov, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2013, 90 str., ilustr., ISBN 978-961-272-116-9. [COBISS.SI-ID 266585856]
1602. Nataša Konc Lorenzutti, Zvezek in brezvezek, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 127 str., ilustr., Zbirka Miškolinke, ISBN 978-961-272-304-0. [COBISS.SI-ID 295124480]
1603. Gaja Kos, Migiji migajo : zgodbarski vodnik za aktivno preživljanje prostega časa, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 83 str., ilustr., ISBN 978-961-272-325-5. [COBISS.SI-ID 298072320]
1604. Gaja Kos, Obisk, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [34] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5493-8. [COBISS.SI-ID 300320256]
1605. Srečko Kosovel, Medvedki sladkosnedki, 6. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [24] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-86-11-03814-8. [COBISS.SI-ID 298297088]
1606. Srečko Kosovel, Polona Abram (urednik, avtor dodatnega besedila), Sonce na Krasu, Branik: Abram, 2004, 61 str., ilustr., ISBN 961-90635-3-8. [COBISS.SI-ID 128525312]
1607. Srečko Kosovel, Miklavž Komelj (urednik, avtor dodatnega besedila), Vsem naj bom neznan : neobjavljeni del zapuščine, Novo mesto: Goga, 2019, 2 zv., faks., ISBN 978-961-277-213-0, ISBN 978-961-277-214-7. [COBISS.SI-ID 298899456]
1608. Miroslav Košuta, Igor Saksida (avtor dodatnega besedila, urednik), Ljubezni to pesem : izbor pesmi od prvih korakov do zrelih stopinj, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 141 str., ilustr., ISBN 978-961-272-334-7. [COBISS.SI-ID 299020544]
1609. Miroslav Košuta, Medved z miško na rami : za najmlajše izbrane in z novimi sladkane, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 87 str., ilustr., Zbirka Deteljica, ISBN 978-961-01-5247-7. [COBISS.SI-ID 298848000]
1610. Polonca Kovač, Mali medo, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [15] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-1746-9. [COBISS.SI-ID 298303488]
1611. Darinka Kozinc, Krpanke : ob-robne slike, Ljubljana: Jutro, 2019, 123 str., ISBN 978-961-7024-07-4. [COBISS.SI-ID 298961920]
1612. Helena Kraljič, Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, Jezero: Morfemplus, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-82-0. [COBISS.SI-ID 297392128]
1613. Helena Kraljič, Pod srečno zvezdo, Jezero: Morfemplus, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-63-9. [COBISS.SI-ID 296557568]
1614. Helena Kraljič, Pravi zaklad, Jezero: Morfemplus, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-97-4. [COBISS.SI-ID 299202560]
1615. Aleš Kramolc, Petra Škarja (avtor, ilustrator), Vozim skozi življenje, 1. izd., Trbovlje: 5KA, Katapult, 2019, 192 str., ilustr., ISBN 978-961-94500-2-4. [COBISS.SI-ID 298679552]
1616. David Krančan (avtor, ilustrator), Milko Matičetov (urednik), Pijani zajec, Ponatis, Ljubljana: Forum, 2018, 55 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O, 15, ISBN 978-961-6553-74-2. [COBISS.SI-ID 298094848]
1617. Karmen Kukovič, Srečanje srca, duše in narave : zbirka pesmi, 1. natis, Celje: Grafika Gracer, 2018, 61 str., ilustr., ISBN 978-961-6992-46-6. [COBISS.SI-ID 297166848]
1618. Feri Lainšček, Ljubi me, kot sonce sije : najlepše ljubezenske pesmi, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 63 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-5487-7. [COBISS.SI-ID 301052672]
1619. Feri Lainšček, Moje najljubše pesmi o živalih, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 41 str., ilustr., ISBN 978-961-272-324-8. [COBISS.SI-ID 298072064]
1620. Feri Lainšček, Prvotnost : poema o ljubezni, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 121 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4546-2. [COBISS.SI-ID 295321344]
1621. Nevenka Lekan, Brazgotine, 1. izd., Ljubljana: Salve, 2017, 78 str., ilustr., ISBN 978-961-211-906-5. [COBISS.SI-ID 290427648]
1622. Nevenka Lekan, Nisi sam, 1. izd., Videm - Dobre polje: Nisi sam, 2018, 148 str., ilustr., ISBN 978-961-288-891-6. [COBISS.SI-ID 297305600]
1623. Svetlana Makarovič, Strašni volk, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [22] str., ilustr., Zbirka Svetlanovčki, ISBN 978-961-01-5489-1. [COBISS.SI-ID 300024832]
1624. Svetlana Makarovič, Tacamuca, 4. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [24] str., ilustr., Zbirka Svetlanovčki, ISBN 978-86-11-14462-7. [COBISS.SI-ID 298336768]
1625. Miha Maleš (avtor, umetnik), Breda Ilich-Klančnik (urednik), Obrazi iz sanj, 1. izd., Maribor: Založba Pivec, 2018, 183 str., ilustr., ISBN 978-961-7026-70-2. [COBISS.SI-ID 95640065]
1626. Marjan Manček (avtor, ilustrator), Hribci kremeniti, 2. izd., Ljubljana: Forum, 2019, [106] str., ilustr., Zbirka Minimundus, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-7087-01-7. [COBISS.SI-ID 301925888]
1627. Marjan Manček (avtor, ilustrator), Iz dnevnika čebelice Medke, Radovljica: Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 2005, [21] f., ilustr., ISBN 961-90795-6-6. [COBISS.SI-ID 220942080]
1628. Nina Mav Hrovat, En, dva , tri - slon!, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [24] str., ilustr., ISBN 978-961-272-379-8. [COBISS.SI-ID 302341376]
1629. Nina Mav Hrovat, Ne misli na slona!, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-356-9. [COBISS.SI-ID 300717056]
1630. Darka Mazi, Ana premaga strah pred govorjenjem, Jezero: Morfemplus, 2019, [26] str., ilustr., Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 12, ISBN 978-961-7034-91-2. [COBISS.SI-ID 298814976]
1631. Barbara Menart Senica, Nagajivi škratki, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [15] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 461, ISBN 978-961-01-5551-5. [COBISS.SI-ID 300723968]
1632. Kristina Menih (avtor, avtor dodatnega besedila), Pravljičarija pod Triglavom, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2018, 121 str., ilustr., ISBN 978-961-6870-35-1. [COBISS.SI-ID 296926720]
1633. Franc Ksaver Meško, Tanja Ozvatič (urednik), Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 181 str., ISBN 978-961-278-470-6. [COBISS.SI-ID 302361088]
1634. Marija Mihelčič, Lilly the ladybird, Kranj: Narava, 2013, [19] str., ilustr., ISBN 978-961-6893-33-6. [COBISS.SI-ID 269347584]
1635. Marija Mihelčič, Maj in vetrčki, 1. natis, Kranj: Narava, 2013, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-6893-26-8. [COBISS.SI-ID 267326976]
1636. Marija Mihelčič, Pikapolonica Lili, Kranj: Narava, 2010, [19] str., ilustr., ISBN 978-961-6582-72-8. [COBISS.SI-ID 253254656]
1637. Marija Mihelčič, Pravljice na gumbke, 1. natis, Kranj: Narava, 2016, 223 str., ilustr., ISBN 978-961-6893-76-3. [COBISS.SI-ID 282805504]
1638. Marija Mihelčič, Willy and the little winds, Kranj: Narava, 2013, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-6893-34-3. [COBISS.SI-ID 269347840]
1639. Fran Milčinski, Boriški ban, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 67 str., ilustr., Zbirka Sanje, Zgodbe, ISBN 978-961-274-604-9. [COBISS.SI-ID 298411520]
1640. Frane Milčinski, Nanine pesmi, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2018, 53 str., ilustr., Zbirka Sanjska knjigica, ISBN 978-961-274-572-1. [COBISS.SI-ID 296466688]
1641. Ida Mlakar, Ko hiše zaplešejo, 1. izd., Hlebce: Zala, 2019, [25] str., ilustr., Zbirka Mušnica, ISBN 978-961-6994-54-5. [COBISS.SI-ID 299099136]
1642. Ida Mlakar, Tu blizu živi deklica, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, 24 str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-22-6. [COBISS.SI-ID 298433280]
1643. Božidar Jezernik (urednik), Ingrid Slavec Gradišnik (urednik), Močni, modri in dobri : junaki v slovenski folklori, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 283 str., ilustr., Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 48, ISBN 978-961-06-0262-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1. [COBISS.SI-ID 302266880]
financer: ARRS, Projekti, J6-5558, SI, Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi
1644. Vinko Möderndorfer, Babica za lahko noč, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 75 str., ilustr., ISBN 978-961-272-354-5. [COBISS.SI-ID 300716288]
1645. Nina Novak Kerbler, Hrti na pikniku s prijatelji, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 35 str., ilustr., Zbirka Prijazna družba, ISBN 978-961-278-418-8. [COBISS.SI-ID 297364992]
1646. Tone Pavček, Čenčarija, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 57 str., ilustr., ISBN 978-961-272-377-4. [COBISS.SI-ID 301904896]
1647. Tanja Pečenko, Male baletke in njihove cvetke, 1. izd., Ljubljana: Umetniška dejavnost, T. Pečenko, 2019, [37] str., ilustr., ISBN 978-961-290-102-8. [COBISS.SI-ID 299022336]
1648. Andreja Peklar (avtor, ilustrator), Luna in jaz, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, [32] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-16-5. [COBISS.SI-ID 297474304]
1649. Tomaž Pengov, Drevo : pesniku, ki nas vabi na glasbena odpotovanja, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 460, ISBN 978-961-01-5479-2. [COBISS.SI-ID 300723712]
1650. Ela Peroci, Muca Copatarica, 20. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [15] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-86-11-01313-8. [COBISS.SI-ID 298300928]
1651. Luiza Pesjak, Beatin dnevnik : roman, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0178-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/151/247/3842-1, DOI: 10.4312/9789610601784. [COBISS.SI-ID 299622144]
1652. Milan Petek Levokov, Lov za templjarskim zakladom, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 258 str., ilustr., Knjižnica Sinjega galeba, 345, ISBN 978-961-01-5239-2. [COBISS.SI-ID 297368064]
1653. Igor Plohl (avtor, avtor dodatnega besedila), Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah, 1. izd., Maribor: Založba Pivec; Ljubljana: Zveza paraplegikov Slovenije, 2018, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-7026-64-1. [COBISS.SI-ID 95223041]
1654. Mojiceja Podgoršek, Krava pere knjigo o jajcih, 1. izd., Domžale: Epistola, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-6976-91-6. [COBISS.SI-ID 300077312]
1655. Mojiceja Podgoršek, O dečku, ki je sanjal velike sanje, 1. izd., Domžale: Epistola, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6976-96-1. [COBISS.SI-ID 300431104]
1656. Lilijana Praprotnik-Zupančič (avtor, ilustrator), Ptiči?!, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [31] str., ilustr., Zbirka Žlabudron, ISBN 978-961-01-5495-2. [COBISS.SI-ID 299879936]
1657. Sebastijan Pregelj, V snegu in ledu, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 93 str., ilustr., Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 5, ISBN 978-961-272-335-4. [COBISS.SI-ID 299277568]
1658. Slavko Pregl (avtor, avtor dodatnega besedila), Odprava zelenega zmaja, 3. dopolnjena izd., Ljubljana: Beletrina, 2019, 114 str., ilustr., ISBN 978-961-284-583-4. [COBISS.SI-ID 300721920]
1659. Slavko Pregl, Velika pustolovščina, Ljubljana: Študentska založba, 2013, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-242-892-1. [COBISS.SI-ID 269141760]
1660. Prežihov Voranc, Solzice, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 108 str., ISBN 978-961-01-1412-3. [COBISS.SI-ID 295768064]
1661. Slavica Remškar, Leti, leti, leti ---, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 22 str., ilustr., ISBN 978-961-272-352-1. [COBISS.SI-ID 300715264]
1662. Jasna Reščič, Mrzlica, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2019, 165 str., ilustr., ISBN 978-88-96632-77-2. [COBISS.SI-ID 10535148]
1663. Andrej Rozman, Izbrane Rozine v akciji : pesmi za odrasle od 13. leta naprej, 2. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 103 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-1845-9. [COBISS.SI-ID 256627456]
1664. Andrej Rozman, O začaranem žabcu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [25] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5246-0. [COBISS.SI-ID 300607488]
1665. Andrej Rozman, Rimuzine in črkolazen, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 62 str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5404-4. [COBISS.SI-ID 298488320]
1666. Tone Seliškar, Bratovščina Sinjega galeba, 2. ponatis prenovljene izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 156 str., ilustr., Knjižnica Sinjega galeba, 330, ISBN 978-961-01-1281-5. [COBISS.SI-ID 295712000]
1667. Andrej E. Skubic, Golazni iz omare, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 68 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 3, ISBN 978-961-01-5484-6. [COBISS.SI-ID 298933504]
1668. Andrej E. Skubic, Ne bi smel odpreti tistih vrat, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 71 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 1, ISBN 978-961-01-5252-1. [COBISS.SI-ID 295371776]
1669. Andrej E. Skubic, Težave z angelčki, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 69 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 4, ISBN 978-961-01-5485-3. [COBISS.SI-ID 300230400]
1670. Jože Snoj, Stihožitja in distonije, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 105 str., avtorj. sl., Nova slovenska knjiga, ISBN 978-961-01-5411-2. [COBISS.SI-ID 298786560]
1671. Cvetka Sokolov, Bo res vse v redu?, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2019, 127 str., ilustr., Zbirka Prva z(o)renja, ISBN 978-961-272-376-7. [COBISS.SI-ID 301837824]
1672. Majda Srna, Bager Agi in njegove dogodivščine, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-370-9. [COBISS.SI-ID 298081792]
1673. Tončka Stanonik (avtor, avtor dodatnega besedila), Lučka na klekljarskih počitnicah, 2., prenovljena izd., Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-278-440-9. [COBISS.SI-ID 299584000]
1674. Damijan Stepančič (avtor, ilustrator), Svetilnik, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [36] str., ilustr., ISBN 978-961-272-353-8. [COBISS.SI-ID 300715776]
1675. Ina Stojanović, Čebela Bela iz Podsmreke : pravljica skozi didaktiko, Višnja Gora: samozal. I. Stojanović, 2018, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-288-480-2. [COBISS.SI-ID 295045888]
1676. Gordana Stojiljković, Sama si si kriva, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 127 str., ilustr., Zbirka Upanje, ISBN 978-961-01-4426-7. [COBISS.SI-ID 299593728]
1677. Gregor Strniša (avtor, avtor dodatnega besedila), Vesolje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 142 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5369-6. [COBISS.SI-ID 299262208]
1678. Leopold Suhodolčan, Dvanajst slonov, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 27 str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5549-2. [COBISS.SI-ID 300451072]
1679. Primož Suhodolčan, Ranta in košarkatorji, 1. izd., Ljubljana: Karantanija, 2019, 137 str., ilustr., ISBN 978-961-275-204-0. [COBISS.SI-ID 298529792]
1680. Mira Susic, Čudni gosti, Ljubljana: Ekslibris, 2018, 165 str., ilustr., ISBN 978-961-6838-92-4. [COBISS.SI-ID 296995840]
1681. Mira Susic, Zajčje dogodivščine, [Gorica]: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2019, 14, [11] str., ilustr., ISBN 978-88-96632-80-2. [COBISS.SI-ID 10673132]
1682. Janez Svetina, Duhovna govorica pravljic, Branik: Abram, 1999, 86 str., ilustr., ISBN 961-90635-1-1. [COBISS.SI-ID 103089920]
1683. Peter Svetina, Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, Posebna darilna izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2017, [26] str., ilustr., Zbirka Zlata bralka, zlati bralec, ISBN 978-961-272-268-5. [COBISS.SI-ID 290676992]
1684. Peter Svetina, Metuljčki in mehaniki : slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 245 str., Zbirka Kultura, ISBN 978-961-01-5400-6. [COBISS.SI-ID 298624256]
1685. Peter Svetina, Spoznal sem te po rdečih nogavicah, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 35 str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-19-6. [COBISS.SI-ID 298041600]
1686. Gorazd Šifrer, Pesmi, Maribor: Mariborska literarna družba, 2019, [162] str., ilustr., avtorj. sl., Zbirka Mariborska literarna družba, 71, ISBN 978-961-6850-72-8. [COBISS.SI-ID 96314113]
1687. Natalija Šimunović, Elegija, Maribor: Litera, 2018, 237 str., Knjižna zbirka Piramida, ISBN 978-961-7056-07-5. [COBISS.SI-ID 96173313]
1688. Igor Škamperle, Sneg na zlati veji, Ljubljana: Sidarta, 2018, 239 str., fotogr., ISBN 978-961-6027-87-8. [COBISS.SI-ID 293359872]
1689. Anja Štefan, Lonček na pike, 6. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [42] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-0626-5. [COBISS.SI-ID 298336000]
1690. Kaja Teržan, Krog, Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2018, 94 str., Aleph, 188, ISBN 978-961-6789-61-5. [COBISS.SI-ID 296697600]
nagrada: Jenkova nagrada, 2019
1691. Marjan Tomšič, Óštrigéca, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 206 str., avtorj. sl., Knjižnica Kondor, zv. 364, ISBN 978-961-01-5433-4. [COBISS.SI-ID 300500992]
1692. Marjan Tomšič (avtor, avtor dodatnega besedila), Šavrinke, Ljubljana: Beletrina, 2019, 443 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-512-4. [COBISS.SI-ID 299353856]
1693. Ana Toroš, Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi, Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019, 157 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-276-1. [COBISS.SI-ID 10577132]
1694. Jasna Tuta (avtor, fotograf), Vse barve Polinezije, Komen: Art, 2019, 293 str., [8] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-94317-2-6. [COBISS.SI-ID 298010880]
1695. Milica Antić Gaber, Deja Crnović, Nina Perger, Jasna Podreka, Darja Tadič, Milica Antić Gaber (urednik), Vidiš, tukaj boš pa zdaj doma : življenjske zgodbe moških na prestajanju kazni zapora, 1. izd., Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2019, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-94441-5-3. [COBISS.SI-ID 302411520]
1696. Janja Vidmar, Zalo sreča pamet, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2019, 65 str., ilustr., Zbirka Zala Zgaga, 1, ISBN 978-961-272-336-1. [COBISS.SI-ID 299277824]
1697. Grigor Vitez, O zajcu, ki se je rad smejal, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 69 str., ilustr., Zbirka Čudaške prigode, ISBN 978-961-6970-98-3. [COBISS.SI-ID 293724672]
1698. Valentin Vodnik, Fran Wiesthaler (urednik), Valentina Vodnika izbrani spisi, (Ponatis izd. iz leta 1890), Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 330 str., ilustr., ISBN 978-961-213-301-6. [COBISS.SI-ID 302381568]
1699. Jasmina Vojsk Jakofčič, Larino potovanje : zgodbica z vajami za razgibavanje govoril, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [20] str., ilustr., ISBN 978-961-01-4651-3. [COBISS.SI-ID 297418240]
1700. Nina Volčanjk (avtor, ilustrator), Zalin svet : priporčnik za razumevanje dosleksije, 1. natis, Ljubljana: Alba 2000, 2019, 55 str., ilustr., ISBN 978-961-7062-03-8. [COBISS.SI-ID 298938368]
1701. Dane Zajc, Bela mačica, Darilna izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [18] str., ilustr., Zbirka Ciciban - zakladi otroštva, ISBN 978-961-01-5542-3. [COBISS.SI-ID 301757696]
1702. Dim Zupan, Janja Plazar, Skrivni svet malih zverinic, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 168 str., ilustr., ISBN 978-961-272-327-9. [COBISS.SI-ID 298297344]
1703. Bronja Žakelj, Belo se pere na devetdeset, 4. natis, Ljubljana: Beletrina, 2019, 259 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-386-1. [COBISS.SI-ID 299354368]


821.163.6(043.2) Slovenska književnost.

1704. Neža Strenčan, Mladinska dramatika v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana nekdaj in danes = Plays for young audiences in the Slovene national theatre Drama Ljubljana in the past and present : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Strenčan], 2019, 77 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6097. [COBISS.SI-ID 12698441]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

1705. Myrte Hoekstra, David Bole, Loreta-Andreea Cercleux, Jussi Semi, Mary Hodgson, David Bole (odgovorni urednik), Atlas of industry and industrial towns in Europe, Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = ZRC Publishing House, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2018, ISBN 978-961-05-0069-8, http://brightfuture.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293846784]
1706. Martina Blečić Kavur, Jonatan Vinkler (urednik), Dama iz Čikata = The lady from Čikat = Dama iz Čikata : [strokovna monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, ISBN 978-961-6832-70-0, ISBN 978-961-6832-71-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-70-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-71-7/index.html. [COBISS.SI-ID 272932352]
1707. Matjaž Chvatal (avtor, fotograf), Ljubljana : city guide, Golnik: Turistika, 2015, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-6414-62-3. [COBISS.SI-ID 280412160]
1708. Matjaž Chvatal (avtor, fotograf), Slovenia : guide, Golnik: Turistika, 2015, 170 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6414-66-1. [COBISS.SI-ID 280729344]
1709. Blaž Repe (urednik, kartograf, fotograf), Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, GeograFF, 24, ISBN 978-961-06-0189-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/164/260/4163-1, DOI: 10.4312/9789610601890. [COBISS.SI-ID 299642112]
1710. Martina Petek, Lavinia Hočevar, Jernej Zupančič, Milivoj Stankovič, Geografija 3. Učbenik za geografijo v 2. oz. 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 149 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5355-9. [COBISS.SI-ID 299656960]
1711. Tatjana Gregoritsch (avtor, fotograf), Simon Trießnig, Adrian Kert (avtor, prevajalec), Popotnik po Rožu : kulturnozgodovinski turistični vodnik, Celovec: Mohorjeva, 2019, 220 str., ilustr., fotogr., portreti, ISBN 978-3-7086-1039-9. [COBISS.SI-ID 299355648]
1712. Klay Lamprell, New York : vse, kar te zanima, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, 96 str., ilustr., Ni za starše, ISBN 978-961-01-1899-2. [COBISS.SI-ID 257591296]
1713. Edisa Lozić (avtor, fotograf, kartograf), Mateja Belak (urednik), Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije, 1. e-izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo: Založba ZRC, 2018, E-monographiae Instituti archaeologici Sloveniae, 9, ISBN 978-961-05-0097-1, ISSN 2335-2930, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1524. [COBISS.SI-ID 295375616]
1714. Janez Medvešek (avtor, fotograf), Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Dom sv. Jožef, 2017, 90 str., ilustr., ISBN 978-961-278-304-4. [COBISS.SI-ID 289439488]
1715. Stanko Pelc, Jonatan Vinkler (glavni urednik, tehnični urednik), Mestno prebivalstvo Slovenije, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 222 str., ISBN 978-961-6963-61-9, ISBN 978-961-6963-62-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-61-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-62-6/index.html. [COBISS.SI-ID 282021632]
1716. Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar, Oto Luthar (urednik), Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje, 3. natis, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 173 str., ilustr., ISBN 978-961-254-232-0. [COBISS.SI-ID 300170496]
1717. Cordula Rabe, Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape - z različicami in višinskimi profili, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 253 str., ilustr., ISBN 978-961-01-2330-9. [COBISS.SI-ID 290352640]
1718. Jurij Senegačnik (avtor, fotograf), Geografija Slovenije. Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 146, [4] str., [5] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-7053-45-6. [COBISS.SI-ID 298726656]
1719. Marija Stošić, Beograd : turistički vodič, 1. izd., Beograd: Intersistem, 2008, 203 str., ilustr., zvd., ISBN 978-86-7722-340-3. [COBISS.SI-ID 14091318]
1720. Maja Umek, Olga Janša-Zorn (avtor, fotograf), Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik], 10. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 118 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-31-6. [COBISS.SI-ID 300880896]
1721. Helena Verdev, Jelka Miranda Razpotnik, Radovednih pet. Družba 4. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-271-330-0. [COBISS.SI-ID 295659776]
1722. Helena Verdev, Barbara Žlender, Radovednih pet. Družba 5. [Samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-271-676-9. [COBISS.SI-ID 292797440]
1723. Helena Verdev, Barbara Žlender, Radovednih pet. Družba 5. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-682-0. [COBISS.SI-ID 295660800]
1724. Helena Verdev, Barbara Žlender, Radovednih pet. Družba 5. [Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-682-0. [COBISS.SI-ID 291162112]


908+91(043.2) Domoznanstvo. Geografija.

1725. Johannes Koren, Kurt Roth, Graz und Umgebung, Innsbruck: Pinguin-Verlag, 1982, 103 str., ilustr., barvn. fotogr., ISBN 3-7016-2114-4. [COBISS.SI-ID 7364611]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

1726. Eleanor Berman, New York : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 192 str., ilustr., zvd., Zbirka turističnih vodnikov Naj 10, ISBN 978-961-01-1901-2. [COBISS.SI-ID 257376768]
1727. Iztok Bončina (avtor, fotograf), Posočje : vodnik po dolini smaragdne reke in njeni okolici, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 154 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5301-6. [COBISS.SI-ID 300298496]
1728. Primož Hieng, Z vami bom na rajžo šel : turistični vodnik za invalide : 52 izletov, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2019, 258 str., ilustr., ISBN 978-961-6008-53-2. [COBISS.SI-ID 302127872]


929 Biografske in sorodne študije

1729. Barbara Trnovec, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič, Klara Hrvatin, Helena Motoh, Nataša Visočnik, Chikako Shigemori Bučar, Tina Berdajs, Azija me je povsem uročila : katalog občasne razstave ob 130. obletnici rojstva Alme M. Karlin in 100. obletnici njenega odhoda na pot okrog sveta = Asia utterly bewitched me : catalogue of the temporary exhibition marking the 130th anniversary of Alma M. Karlin's birth and the centenary of her departure on her journey around the world : [Pokrajinski muzej Celje, 16. 10. 2019-31. 5. 2020], Celje: Pokrajinski muzej; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 109 str, ilustr., zvd., ISBN 978-961-6411-38-7. [COBISS.SI-ID 302055424]
1730. Luka Vidmar (urednik), Baron Žiga Zois : nova spoznanja ob dvestoletnici smrti : program simpozija in povzetki referatov, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, 20-22. november 2019, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 2019, 22 str. [COBISS.SI-ID 302790656]
1731. Mateja Ratej (urednik), Biografija na prehodu v digitalnost, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 184 str., Življenje in dela, 22, Biografske študije, 15, ISBN 978-961-05-0226-5, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 301989376]
1732. Jurij Kurillo (avtor, urednik), Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega, Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 299549696]
1733. Marko Frelih, Slovenci ob Belem Nilu = Slovenians along the White Nile, Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2019, 75 str., ilustr., ISBN 978-961-93529-8-4. [COBISS.SI-ID 301164288]
1734. Herbert Gantschacher, Marko Klavora (avtor dodatnega besedila, urednik), Viktor Ullmann, priča in žrtev apokalipse, Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-6201-74-2. [COBISS.SI-ID 296921344]
1735. Bogo Jakopič, Francè Kunaver, Ljubljana: Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih, 1997, 38 str., ilustr., Zbirka Deklica s školjko, Portreti. [COBISS.SI-ID 66737152]
1736. Jakob Klemenčič, Marijan Pušavec, Alma M. Karlin : svetovljanka iz province : življenjepis v stripu, 2. ponatis, Ljubljana: Forum, 2019, 162 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Republika Strip, 22, ISBN 978-961-6553-73-5. [COBISS.SI-ID 298544896]
1737. Aleksandra Kornhauser Frazer, Poti in srečanja, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2018, 416 str., ilustr., ISBN 978-961-287-098-0. [COBISS.SI-ID 296758272]
1738. Francis Ames-Lewis, Martina Wallace (urednik), Leonardo da Vinci v 30 sekundah : 50 njegovih najboljših idej, izumov in umetnin s polminutno razlago, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-251-444-0. [COBISS.SI-ID 296666624]
1739. Martin Ramoveš, Rob : zbadljivi poet v stripu in glasbi, Ljubljana: Forum: Celinka.si, 2019, 79 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Republika Strip, 28, ISBN 978-961-6553-99-5, ISBN 978-961-7087-00-0. [COBISS.SI-ID 301459968]
1740. Martina Humar (urednik), Davorin Devetak (urednik), Aleš Doktorič (urednik), Zaupati čez mejo : vizija Darka Bratine med družbo in politiko : zbornik simpozija, Gorica, 20. oktobra 2017, Gorica: Kinoatelje, 2019, 80, 83 str., [4] str. pril., ISBN 978-88-883-5532-0. [COBISS.SI-ID 10584300]
1741. Božidar Trefalt, Mladost, ki to ni bila : 1928-1949 : zgodba o odraščanju v primežu vojne, Ljubljana: Družina, 2019, 215 str., ilustr., Zbirka Čas in ljudje, knj. 31, ISBN 978-961-04-0580-1. [COBISS.SI-ID 299640320]
1742. Ani Župančič, Alenka Župančič (urednik), Neva Brun (urednik), Spomini na Otona, Ljubljana: Forma 7, 2019, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-7000-20-7. [COBISS.SI-ID 299502080]


93 Zgodovina.

1743. Yuval Noah Harari, Sapiens : kratka zgodovina človeštva, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 440 str., ilustr., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-4492-2. [COBISS.SI-ID 293044992]
1744. Manca Juvan (umetnik), Saša Petejan, Urška Strle, Varuhi žlice, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC: Inštitut za kulturne in spominske študije, 2017, ISBN 978-961-254-992-3, http://varuhizlice.si/knjiga/. [COBISS.SI-ID 289111040]
1745. Blaž Podlesnik (urednik, avtor dodatnega besedila), Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0184-5, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/157/253/4006-1?inline=1, DOI: 10.4312/9789610601845. [COBISS.SI-ID 299630080]
1746. Miha Mlinar (avtor, fotograf), Boštjan Laharnar (avtor, fotograf), Marzia Vidulli Torlo, Anna Crismani, Stari bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : [katalog razstave], Tolmin: Tolminski muzej, 2018, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-6635-40-0. [COBISS.SI-ID 297761280]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

1747. Žarko Lazarević (urednik), Nobuhiro Shiba (urednik), Kenta Suzuki (urednik), The 20th century through historiographies and textbooks : chapters from Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe, Ljubljana: INZ, 2018, 245 str., ilustr., Zbirka Vpogledi, 21, ISBN 978-961-6386-89-0, ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 297387008]
1748. Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi, Ivan Mitrevski (avtor, ilustrator), Žiga Gombač, Zgodovina 7. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 167 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5343-6. [COBISS.SI-ID 299458304]
1749. Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl, Zgodovina 8. Učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 171 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5344-3. [COBISS.SI-ID 299676928]
1750. Sonja Bregar Mazzini (avtor, fotograf), Lorieta Pečoler, Petra Štampfl, Zgodovina 9. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v devetem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 223 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5345-0. [COBISS.SI-ID 299801856]
1751. Aleksandar Diklić, Beograd večiti grad : sentimentalno putovanje kroz istoriju, 1. (14) latinično izd., Beograd: TV produkcija Skordisk, 2016, 575 str., ilustr., Edicija TV Skordisk, Biblioteka Beogradske price, ISBN 978-86-920053-1-2. [COBISS.SI-ID 224401420]
1752. Damjan Hančič, Damjan Hančič (urednik), Jelka Piškurić (urednik), Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018, 126 str., ilustr., zvd., Zbirka Revolucionarno nasilje, 5, ISBN 978-961-94353-2-8. [COBISS.SI-ID 297774592]
1753. Scott M. Harrison, World conflict in the twentieth century, 2nd ed., Walton-on-Thames: Nelson, 1993, 365 str., ilustr., History in the making, 5, ISBN 0-17-435090-2. [COBISS.SI-ID 27010]
1754. Metka Karlovšek, Vesna Robnik, Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje : [učbenik], 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 240 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-02-0250-9. [COBISS.SI-ID 298547456]
1755. Karla Kofol, Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje, Tolmin: Tolminski muzej, 2018, 67 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6635-39-4. [COBISS.SI-ID 295256832]
1756. Sašo Jerše (urednik), Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija], Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej, 2017, 355 str., ilustr., ISBN 978-961-213-276-7. [COBISS.SI-ID 292696320]
1757. Uroš Lipušček, Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 : vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej, 2. dopolnjena izd., Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2019, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-94543-2-9. [COBISS.SI-ID 298698496]
1758. Jelka Miranda Razpotnik, Anja Plazar, Potujem v preteklost 7. Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 166 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-271-939-5. [COBISS.SI-ID 299010560]
1759. Irena Avsenik Nabergoj (urednik), Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 235 str., ilustr., Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5, ISBN 978-961-05-0174-9, ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 299395840]
1760. Aleksander Panjek, Krvavi poljub svobode : upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605, 2. dopolnjena izd., Koper: Založba Univerze na Primorskem; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2016, Presojanja - zgodovinopisne razprave, 2, Zbirka Iz domačega panja, ISBN 978-961-6984-39-3, ISBN 978-961-6984-40-9, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-39-3.pdf, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-40-9/index.html. [COBISS.SI-ID 286892544]
1761. Aleksander Panjek, Kulturna krajina in okolje Krasa : o rabi naravnih virov v novem veku, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 154 str., ISBN 978-961-6963-35-0, ISBN 978-961-6963-36-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-35-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-36-7/index.html. [COBISS.SI-ID 279199744]
1762. Martin Pollack, Kontaminirane pokrajine, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2015, 118 str., ISBN 978-961-241-885-4. [COBISS.SI-ID 277867264]
1763. Hrvoje Ratkajec, Jonatan Vinkler (glavni urednik, tehnični urednik), Industrializacija in prostor : Severni Jadran med Avstro-Ogrsko, Italijo in veliko gospodarsko krizo (1900-1940), Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 263 str., Presojanja - zgodovinopisne razprave, 4, ISBN 978-961-6984-10-2, ISBN 978-961-6984-11-9, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-10-2.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-11-9/index.html. [COBISS.SI-ID 282037504]
1764. Martin Horvat, Srednjeveška Ljubljana = Medieval [Ljubljana], Ljubljana: Muzej in galerije mesta: = Museum and Galleries of Ljubljana, 2018, 217 str., ilustr., ISBN 978-961-94350-5-2. [COBISS.SI-ID 297440768]
1765. Jonatan Vinkler (glavni urednik), Furio Bianco (urednik), Aleksander Panjek (urednik), Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3, ISBN 978-961-6984-08-9, ISBN 978-961-6984-09-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-08-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html. [COBISS.SI-ID 282013440]
1766. Marko Zajc (urednik), Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018, 270 str., ilustr., zvd., Zbirka Vpogledi, 19, ISBN 978-961-6386-91-3, ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 297618944]
1767. Špela Frantar, Damjana Krivec Čarman, Sonja Škrlj Počkaj, Nataša Golob, Maja Vičič Krabonja, Tomaž Lazar, Mirjam Oblak (avtor, urednik), Zgodovina 2 : srednji in novi vek : učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 319 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5357-3. [COBISS.SI-ID 301138432]


949.712 Zgodovina Slovenije

1768. France M. Dolinar, Nataša Golob, Katra Meke (urednik), Odlično mesto ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg 1420-1488, Ljubljana: Narodna galerija, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-77-8. [COBISS.SI-ID 301720576]
1769. Stane Granda, Vižmarski tabor : tabor vseh taborov, 1. izd., Ljubljana: Etnološko društvo Vižmarje, 2019, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-94699-0-3. [COBISS.SI-ID 299814400]
1770. Attila Kovács, Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Odlikovanci, Murska Sobota: Pomurski muzej, 2018, 122 str., ilustr., ISBN 978-961-6579-40-7. [COBISS.SI-ID 95864833]
1771. Mark Krenn, Metka Fujs (avtor dodatnega besedila, urednik), Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Fotografije, Murska Sobota: Pomurski muzej, 2018, 217 str., ilustr., ISBN 978-961-6579-43-8. [COBISS.SI-ID 95865089]
1772. Nataša Robežnik, Plonk listki : slovenska zgodovina 20. stoletja, Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2018, 1 zgibanka ([8] str.), ISBN 978-961-6665-54-4. [COBISS.SI-ID 298065664]
1773. Franc Sever, Past na Menini planini : kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galicija na Menini planini, 5., prenovljena izd., Ljubljana: Sophia, 2019, 154 str., ilustr., ISBN 978-961-7003-37-6. [COBISS.SI-ID 301883648]
1774. Mojca Ferle (avtor, avtor dodatnega besedila), Irena Žmuc (avtor, avtor dodatnega besedila), Zgodovina Ljubljane : od kolišč do zelene prestolnice, Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018, 224 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6509-57-2. [COBISS.SI-ID 297083904]Naslovno kazalo

Imensko kazalo