COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSOKTOBER 2018Vsebina
0 Splošno.

1. Tina Bilban, Tilka Jamnik, Knjige na temo staranja in starosti : didaktično gradivo ob paketu knjig, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 42 str., ilustr., ISBN 978-961-272-313-2. [COBISS.SI-ID 296185088]
2. Zoran Smiljanić, Blaž Vurnik, Ivan Cankar : podobe iz življenja, Ljubljana: Forum, 2018, 124 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Republika Strip, 25, ISBN 978-961-6553-91-9. [COBISS.SI-ID 296311552]
3. Tereza Žerdin, Nesrečko! : zgodbe za otroke, ki ne marajo brati, 1. ponatis, Ljubljana: T. Žerdin: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2016, 93 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-0-6. [COBISS.SI-ID 285616896]


0(043.2) Splošno.

4. Anja Mlakar, Partnerski odnos vrtca in staršev - kazalnik kakovosti družinskega branja : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Mlakar], 2018, III, 49 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5425. [COBISS.SI-ID 12181577]


004 Računalništvo.

5. Gregor Anželj, Janez Brank, Andrej Brodnik, Luka Fürst, Matija Lokar, Andrej Brodnik (urednik), Slikovno programiranje : e-učbenik za uvod v programiranje, Ljubljana: Založba Fakultete za računalništvo in informatiko; Maribor: Založba Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2018, ISBN 978-961-7059-99-1, ISBN 978-961-286-192-6, https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/. [COBISS.SI-ID 296343808]


004(043.2) Računalništvo.

6. Klemen Černe, Razvoj aplikacij za šolsko laboratorijsko delo temelječih na bluetooth povezavi med pametnim telefonom in Arduinom : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Černe], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5430. [COBISS.SI-ID 12188233]


069 Muzejska pedagogika

7. Jože Hudales, "Ekomuzej in druge oblike sodobnih lokalnih muzejev", V: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije : idejna zasnova za stalno muzejsko postavitev v Žalcu, Vito Hazler (ur.), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 48-52, Zbirka Kulturna dediščina, zv. 6, Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-237-454-9, http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/73/2/2011/EKOMUZEJ_HMELJARSTVA_IN_PIVOVARSTVA_SLOVENIJE_2147.pdf. [COBISS.SI-ID 46674018]


1 Filozofija.

8. Ana Mehle, Slovenska filozofska bibliografija 1970-1980, 1. izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, ISBN 978-961-237-901-8, http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/slovenska_filo_biblio.pdf. [COBISS.SI-ID 289242624]
9. Bertrand Russell, The problems of philosophy, 2nd ed., Oxford; New York: Oxford University Press, 2001, XVI, 102 str., ISBN 0-19-285423-2. [COBISS.SI-ID 12167497]


159.9 Psihologija.

10. Sarah Andersen, Odraslost je mit, Brežice: Primus, 2018, 109 str., ilustr., Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-43-4. [COBISS.SI-ID 295850240]
nagrada: Goodreads Choice Award, 2016
11. Katherine Benziger, Thriving in mind : the art and science of using your whole brain, Carbondale, Illinois: The human resources technology company, cop. 2006, 332 str., ilustr., ISBN 1-880931-11-7. [COBISS.SI-ID 12168009]
12. Laura E. Berk, Infants, children, and adolescents, 4th ed., Boston: Allyn and Bacon, cop. 2002, XXXII, 639 str., ilustr., ISBN 0-205-33606-X. [COBISS.SI-ID 12179529]
13. Alenka Cemič, Jera Gregorc, Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2018/2019, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12160841]
14. Gary D. Chapman, Pet jezikov ljubezni za samske : [skrivnost, ki bo revolucionarno spremenila vaše odnose], 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 196 str., ISBN 978-961-04-0492-7. [COBISS.SI-ID 294504192]
15. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je jezen : [kako z vajo iz sofrologije preženemo jezo], 1. natis, Brežice: Primus, 2018, [28] str., ilustr., Zbirka Prepoznavam čustva, Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-51-9. [COBISS.SI-ID 296171264]
16. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je žalosten : [kako z vajo iz sofrologije preženemo žalost], 1. natis, Brežice: Primus, 2018, [28] str., ilustr., Zbirka Prepoznavam čustva, Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-52-6. [COBISS.SI-ID 296171776]
17. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožleta je strah : [kako z vajo iz sofrologije preženemo strah], 1. natis, Brežice: Primus, 2018, [28] str., ilustr., Zbirka Prepoznavam čustva, Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-53-3. [COBISS.SI-ID 296172032]
18. Edward De Bono, Paralelno razmišljanje : od sokratskega do debonovskega razmišljanja, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 272 str., ilustr., portret, Zbirka Esenca, ISBN 978-961-01-5122-7. [COBISS.SI-ID 295994880]
19. Monica Thielking (urednik), Mark D. Terjesen (urednik), Handbook of Australian school psychology : integrating international research, practice, and policy, Cham, Switzerland: Springer, cop. 2018, LVI, 799 str., ilustr., ISBN 978-3-319-92879-1, ISBN 978-3-319-45164-0. [COBISS.SI-ID 12157001]
20. Florence Littauer, Osebnostni plus : kako razumeti druge z razumevanjem samega sebe, Izboljšana in razširjena izd., Ljubljana: Chiara, 2018, 223 str., ilustr., ISBN 978-961-94342-9-1. [COBISS.SI-ID 296209152]
21. Osho, Knjiga o otrocih : podprimo svobodo in inteligenco novega rodu : vpogledi v nov način življenja, Brežice: Primus, 2018, 221 str., Zbirka Primula, ISBN 978-961-7033-40-3. [COBISS.SI-ID 295354112]
22. Allan Pease, Barbara Pease, Velika šola govorice telesa : nebesedno izražanje, kulturni vzorci sporazumevanja in branje med vrsticami, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 384 str., ilustr., Zbirka Ogledalo, ISBN 978-86-11-17588-1. [COBISS.SI-ID 284412160]
23. Anja Podlesek (urednik), Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, ISBN 978-961-237-877-6, http://superpsiholog.si/, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Q41HWYFQ. [COBISS.SI-ID 287755776]
24. Mitja Rot, Kaj nam govorijo poteze obraza, 1. izd., Kamnik: Zavod Santvil net, cop. 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-94473-0-7. [COBISS.SI-ID 295814912]
25. John W. Santrock, Life-span development, 6th ed., Madison, WI: Brown & Benchmark Publishers, cop. 1997, XXVII, 705 str., ilustr., ISBN 0-697-23583-1, ISBN 0-697-23582-3. [COBISS.SI-ID 12179785]
26. Ignac Schmidt, Ime mi je jeza : mladostnikovo iskanje identitete, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 271 str., ilustr., ISBN 978-961-7026-63-4. [COBISS.SI-ID 95047169]
27. Helena Smrtnik Vitulić, Razvojna psihologija : gradivo za študente razrednega pouka : študijsko leto 2018/19, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12160585]
28. Eckhart Tolle, Nova zemlja : prebujeno in zavestno življenje, 1. izd., Kranj: Ganeš, 2018, 243 str., ISBN 978-961-200-051-6. [COBISS.SI-ID 294149376]
29. Eckhart Tolle, Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje], 10. ponatis, Kranj: Ganeš, 2018, XXV, 204 str., ISBN 978-961-200-046-2. [COBISS.SI-ID 294465792]
30. Eckhart Tolle, Živeti v sedanjem trenutku : temeljni nauki iz knjige Zdaj! v praksi, 9. natis, Kranj: Ganeš, 2018, 154 str., ISBN 978-961-200-048-6. [COBISS.SI-ID 296194816]


159.9(043.2) Psihologija.

31. Judita Bendelja, Razvoj mentorskih kompetenc v supervizijskem procesu : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Bendelja], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5439. [COBISS.SI-ID 12190281]
32. Roberta Noemi, Učenje v supervizijskem procesu s poudarkom na razvoju kritičnega mišljenja : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Noemi], 2018, 122, 13. str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5409. [COBISS.SI-ID 12160073]
33. Jasmina Perko, Samopodoba romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Perko], 2018, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5400. [COBISS.SI-ID 12155209]


16 Logika

34. Matjaž Potrč (avtor, prevajalec povzetka), Pojavi in psihologija : fenomenološki spisi, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995, 247 str., graf. prikazi, Razprave Filozofske fakultete, ISBN 86-7207-079-8. [COBISS.SI-ID 55577344]
35. Dariusz Kubok (urednik), Thinking critically : what does it mean? : [the tradition of philosophical criticism and its forms in the European history of ideas], Boston; Berlin: de Gruyter, cop. 2018, VI, 304 str., ISBN 978-3-11-056008-4. [COBISS.SI-ID 12158537]


16(043.2) Logika.

36. Viktorija Lipič, Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Lipič], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5434. [COBISS.SI-ID 33964761]


17 Etika.

37. Nijole Vaicaitis Benokraitis, Marriages and families : changes, choices, and constraints, 5th ed., Upper Saddle River: Pearson, Prentice Hall, cop. 2005, XXIII, 618 str., ilustr., ISBN 0-13-130516-6. [COBISS.SI-ID 12177737]
38. Simon Blackburn, Marjan Šimenc (urednik), Etika : zelo kratek uvod, V Ljubljani: Krtina, 2018, 157 str., ilustr., Knjižna zbirka Kratka, 31, ISBN 978-961-260-113-3, ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 295547904]
39. Jordan B. Peterson, 12 pravil za življenje : protistrup za kaos, 1. ponatis, Ljubljana: Družina, 2018, 363 str., ISBN 978-961-04-0487-3. [COBISS.SI-ID 295751424]
40. Luigi Zoja, The father : historical, psychological and cultural perspectives, Revised ed., London; New York: Routledge, 2018, XVII, 328 str., ilustr., ISBN 978-1-138-50091-4, ISBN 978-1-138-50068-6. [COBISS.SI-ID 12177993]


17(043.2) Etika.

41. Sara Resnik, Soočanje očetov z ločitvijo : magistrska naloga, Ljubljana: [S. Resnik], 2018, 59 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5414. [COBISS.SI-ID 12164425]


3 Družbene vede

42. Eduardo Galeano, Narobe : [šola narobe sveta], 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2011, 300 str., ilustr., Zbirka Dokumenta, ISBN 978-961-274-043-6. [COBISS.SI-ID 259354368]


316 Sociologija.

43. Zygmunt Bauman, Retrotopija, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 175 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-090-3. [COBISS.SI-ID 295828992]
44. Haim Omer, The new authority : family, school, and community, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011, XI, 283 str., ISBN 978-0-521-76137-6, ISBN 978-0-521-13776-8. [COBISS.SI-ID 30322781]
45. Tibor Rutar, Mikrotemelji in makrovzroki družbenih pojavov : sodobna sociološka metateorija, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 138 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0104-3. [COBISS.SI-ID 296359680]
46. Meik Wiking, Lykke : dansko iskanje najsrečnejših ljudi na svetu, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 285 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3868-9. [COBISS.SI-ID 295622400]
47. Mirjana Ule (urednik), Tanja Kamin (urednik), Alenka Švab (urednik), Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018, 354 str., ilustr., Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 294473728]


316(043.2) Sociologija.

48. Mateja Andrinek, Vpliv skupinske dinamike na nasilje v razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Andrinek], 2018, 85 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5402. [COBISS.SI-ID 12154441]
49. Neja Komočar, Odnos študentov in visokošolskih učiteljev pedagoških fakultet do obravnave teme mavričnih družin : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Komočar], 2018, 93 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5395. [COBISS.SI-ID 12153161]
50. Sanja Zgonec, Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Zgonec], 2018, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5443. [COBISS.SI-ID 12191305]


32 Politika.

51. Hannah Arendt, Vlasta Jalušič (urednik), Mirt Komel (urednik, prevajalec), O revoluciji, Ljubljana: Krtina, 2017, 345 str., Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-101-0. [COBISS.SI-ID 289020160]


33 Gospodarstvo

52. Albert O. Hirschman, Izhod, glas in lojalnost : odzivi na upadanje v podjetjih, organizacijah in državah, Ljubljana: Krtina, 2018, 203 str., graf. prikazi, Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-115-7. [COBISS.SI-ID 295652864]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

53. David Gobbo, Udejstvovanje v športnih aktivnostih in kvaliteta življenja brezdomnih : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Gobbo], 2018, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5437. [COBISS.SI-ID 12189001]
54. Nuša Vogrin, Mreža služb na področju brezdomstva v Mariboru : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Vogrin], 2018, 66 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5415. [COBISS.SI-ID 12164937]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

55. Robert E. Larzelere (urednik), Amanda Sheffield Morris (urednik), Amanda W. Harrist (urednik), Authoritative parenting : synthesizing nurturance and discipline for optimal child development, 1st ed., Washington: American Psychological Association, 2013, IX, 280 str., ilustr., ISBN 978-1-4338-1240-8, ISBN 1-4338-1240-1. [COBISS.SI-ID 77659649]
56. The book of trends in education 2.0, Gdynia, Poljska: Young digital planet SA a Sanoma company, cop. 2015, 334 str., ilustr., ISBN 978-83-62484-09-6. [COBISS.SI-ID 12167753]
57. Joan M. Lucariello, Mojca Juriševič (urednik), Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, ISBN 978-961-253-234-5, https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/creative-talented/top-principles-gifted-slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 296750336]
58. Branka D. Jurišić (avtor, fotograf), Vedenje in razredna pravila : postopki, poučevanje in podpora pozitivnemu vedenju, 1. izd., Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2018, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-0-7. [COBISS.SI-ID 296472576]
59. Danijela Makovec (urednik), Pedagogika in andragogika med bolonjo in preživetjem : zbornik, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, 45 str., ISBN 978-961-237-630-7, http://www.pedagogika-andragogika.com/files/PAD2014/Zbornik_PAD14.pdf. [COBISS.SI-ID 272198656]
60. Louis B. Rosenblatt, Rethinking the way we teach science : the interplay of content, pedagogy, and the nature of science, New York: Routledge, cop. 2011, 174 str., ilustr., Teaching and learning in science series, ISBN 978-0-415-87733-6, ISBN 978-0-415-87734-3. [COBISS.SI-ID 12167241]
61. Teaching careers in Europe : access, progression and support : Eurydice report, Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2018, 128 str., ilustr., Education and training, ISBN 978-92-9492-692-0, ISBN 978-92-9492-690-6, https://www.zrss.si/ups/wp-content/uploads/Teaching-Careers-in-Europe-Access-Progression-and-Support-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 12169033]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

62. Monika Ganić, Krepitev čustveno-socialne kompetence otrok v osnovni šoli skozi likovne dejavnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ganić], 2018, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5403. [COBISS.SI-ID 12155977]
63. Nina Steklasa, Pristop k reševanju šolskega osipa : primer Danske : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Steklasa], 2018, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5397. [COBISS.SI-ID 12152905]
64. Adela Strniša, Poučevanje strategij zapisovanja v šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Strniša], 2018, XI, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5441. [COBISS.SI-ID 12191817]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

65. Tina Dragić, Tehnične delavnice z zabojem za ustvarjanje in medpredmetno učenje : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Dragić], 2018, VIII, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5390. [COBISS.SI-ID 12152137]
66. Irena Grubar, Otroški literarni junaki v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Grubar], 2018, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5389. [COBISS.SI-ID 12152393]
67. Marko Jenko, Participacija otrok v vsakdanjem življenju v vrtcu : mesec želja : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jenko], 2018, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5424. [COBISS.SI-ID 12180809]
68. Alenka Stanonik, Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Stanonik], 2018, 27 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5382. [COBISS.SI-ID 12150089]
69. Neža Šipelj, Učenje angleščine s pomočjo glasbenih dejavnosti na predšolski stopnji : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šipelj], 2018, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5384. [COBISS.SI-ID 12150601]
70. Ines Tomažin, Vzgojiteljeva pripravljenost izvajanja programov za spodbujanje rezilientnosti otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Tomažin], 2018, 42 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5407. [COBISS.SI-ID 12161353]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

71. Peter Becker (urednik), Barbara Humberstone (urednik), Chris Loynes (urednik), Jochem Schirp (urednik), The changing world of outdoor learning in Europe, 1st ed., Abingdon: Routledge, cop. 2018, 283 str., ilustr., Routledge research in education, ISBN 978-1-13-804766-2. [COBISS.SI-ID 12027977]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

72. Katja Bobnar, Agresivno vedenje otrok do živali : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Bobnar], 2018, 70 str., tabele, graf. peikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5412. [COBISS.SI-ID 12164169]
73. Špela Jenko, Uporaba zunanjih šolskih površin za organizirano učenje in prosto igro : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Jenko], 2018, X, 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12190793]
74. Petra Stražar, Primerjava pouka družboslovja na razredni stopnji v Sloveniji in španski Andaluziji : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Stražar], 2018, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5440. [COBISS.SI-ID 12190537]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

75. Tanja Černe, Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti : [nasveti za starše in učitelje], 1. natis, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2016, 69 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-2-0. [COBISS.SI-ID 283956224]
76. Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov, Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018, 344 str., ilustr., ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 296555520]
77. Haim Omer (avtor, prevajalec), Nonviolent resistance : a new approach to violent and self-destructive children, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, X, 217 str., ISBN 0-521-82948-8, ISBN 0-521-53623-5. [COBISS.SI-ID 1561957]
78. Tadeja F. Zupančič, Milena Košak Babuder (recenzent, urednik), Marija Kavkler (recenzent, urednik), Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje, 1. natis, Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

79. Ana Ferlinc, Veščine ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki pri vsakodnevnih aktivnostih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Ferlinc], 2018, 74 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 12187465]
80. Ana Florjančič, Funkcionalna pismenost oseb, ki so zaključile prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Florjančič], 2018, 69 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5428. [COBISS.SI-ID 12182601]
81. Vesna Rižnik, Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Rižnik], 2018, 158 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5411. [COBISS.SI-ID 12163913]
82. Janja Sunčič, Kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju z njihove perspektive = Quality of life of persons with intellectual disabilities from their viewpoint : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Sunčič], 2018, 77 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5432. [COBISS.SI-ID 12189769]
83. Ingrid Vrabl, Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Vrabl], 2018, VI, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5373. [COBISS.SI-ID 12149065]


39 Etnologija.

84. Janez Bogataj (avtor, fotograf), Slovenija : kulturna dediščina na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in Balkana, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, XII, 105 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-43-9. [COBISS.SI-ID 296248320]
85. Rajko Muršič, Napravi sam : nevladna samonikla prizorišča, tvornost mladih in medgeneracijsko sodelovanje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 96 str., Zbirka Kulturna dediščina, zv. 7, Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-237-474-7, http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/73/2/2011/Rajko_Mursič_-_končna_in_lektorirana_2197.pdf. [COBISS.SI-ID 259365120]


39(043.2) Etnologija.

86. Maja Berčič, Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Berčič], 2018, 148 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5393. [COBISS.SI-ID 12153417]


5 Naravoslovne vede

87. Bernarda Barbo, Doroteja Fon, Dotik narave 6. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 176, [3] str., ilustr., ISBN 978-961-271-861-9. [COBISS.SI-ID 296107520]
88. Doroteja Fon, Tjaša Mrak, Dotik narave 7. Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 185 str., [36] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-271-862-6. [COBISS.SI-ID 296114176]
89. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd (avtor, fotograf), Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, 6., prenovljena izd., Ljubljana: Modrijan, 2013, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-241-638-6. [COBISS.SI-ID 265453056]
90. Miha Slapničar, Iztok Devetak, Naravoslovje - kemijske vsebine : za študente razrednega pouka : teoretične osnove in navodila za terenske vaje, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, ISBN 978-961-253-233-8, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5416/. [COBISS.SI-ID 296660736]


502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

91. Tea Žmavčič, Izvedba in evalvacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri izbirnem predmetu organizmi v naravi in umetnem okolju : [magistrsko delo], Ljubljana: [T. Žmavčič], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5410. [COBISS.SI-ID 12163657]


51 Matematika.

92. Mara Cotič, Iwona Dubok Ražman, Svet matematičnih čudes 3. Učni listi za matematiko v 3. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2016, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0479-4. [COBISS.SI-ID 283472896]
93. Računske igrice in vaje s plakatom. Poštevanka : [7-8 let], [5. ponatis], [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2013], [24] str., [1] zganj. f. pril., ilustr., ISBN 978-86-11-15527-2. [COBISS.SI-ID 266814464]
94. Marko Razpet, Plemljeva najplodnejša leta in časopisje : študijsko gradivo : zgodovina matematike, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2018, http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Plemelj_casopisje_01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5421. [COBISS.SI-ID 12174409]
95. Marko Razpet, Vincenc Borštner Plemljev gimnazijski profesor : študijsko gradivo : zgodovina matematike, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2018, http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Borstner_01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5422/. [COBISS.SI-ID 12174153]
96. Vida Trošt Vidic, Znam za več. Matematika 4 : razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 111 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-271-304-1. [COBISS.SI-ID 284607744]
97. Terezija Uran, Francka Bitenc, Snežana Mutić, Kocka 4 : matematika za 4. razred osnovne šole, 3. izd., Ljubljana: Modrijan, 2011, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-6357-83-8. [COBISS.SI-ID 249827072]
98. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Matematika za radovedneže 4. Učbenik za pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole, Kamnik: Ico, 2011, 140 str., ilustr., ISBN 978-961-6287-84-5. [COBISS.SI-ID 254928640]


51(043.2) Matematika.

99. Petra Čačkov, Riemannova funkcija zeta in praštevila : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Čačkov], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5423. [COBISS.SI-ID 12180041]
100. Iza Hanžek Šušteršič, Kombinatorični izrek o ničlah : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Hanžek Šušteršič], 2018, 24 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5385. [COBISS.SI-ID 12150857]
101. Anja Kos, Množice nezveznosti realnih funkcij : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Kos], 2018, 21 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5380. [COBISS.SI-ID 12149577]
102. Urška Lamovec, Schurova števila : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Lamovec], 2018, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5386. [COBISS.SI-ID 12151113]
103. Marko Obid, Konveksne funkcije : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Obid], 2018, 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12192585]
104. Tina Perše, Liouvilleova števila : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Perše], 2018, 31 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5388. [COBISS.SI-ID 12151625]
105. Katarina Šifrer, Didaktični vidiki dela z nadarjenimi učenci pri pouku matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Šifrer], 2018, V, 79 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5406. [COBISS.SI-ID 12161609]
106. Marina Tomažič, Izrek o metulju in porizem o tetivnih štirikotnikih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Tomažič], 2018, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5396. [COBISS.SI-ID 12152649]


53 Fizika.

107. Leatrice Eiseman, Popoln vodnik po barvni harmoniji : strokovni pregled barv za profesionalne rezultate, Pantone izd., Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 216 str., ilustr., ISBN 978-961-251-441-9. [COBISS.SI-ID 295356928]


53(043.2) Fizika.

108. Sara Čufer, Vrtenje togega telesa okoli stalne osi : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Čufer], 2018, 20 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5387. [COBISS.SI-ID 12151881]
109. Jernej Gorenc, Radon in njegovi potomci : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Gorenc], 2018, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12149321]
110. David Pungert, Odboj svetlobe na obarvanih površinah : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Pungert], 2018, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5399. [COBISS.SI-ID 12155465]
111. Mojca Špende, Učenje z raziskovanjem in barve tekočekristalnega zaslona : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Špende], 2018, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5433. [COBISS.SI-ID 12189513]
112. Urša Župec, Analiza nalog s področja gibanja na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Župec], 2018, 28 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5391. [COBISS.SI-ID 12151369]


54 Kemija.

113. Jan Apotheker, Chemistry for higher education : a practical guide to designing a course in chemistry, 1st ed., Boston, MA: De Gruyter, cop. 2018, XIII, 94 str., ilustr., De gruyter textbook, ISBN 978-3-11-056957-5. [COBISS.SI-ID 12157257]
114. Boris Čeh (avtor, ilustrator), Splošna kemija, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018, XIII, 389 str., ilustr., ISBN 978-961-6756-89-1. [COBISS.SI-ID 295759104]


54(043.2) Kemija.

115. Alenka Stražar, Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Stražar], 2018, 95 str., [62] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5413. [COBISS.SI-ID 12164681]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

116. Claudio Battelli (avtor, fotograf), Staša Tome (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), Naše malo veliko morje, 2., popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018, 285 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6367-46-2. [COBISS.SI-ID 294498816]


61 Medicina.

117. Sonja Bertalanič, Post in celostna hrana človeka, Maribor: Društvo Ibis, 2017, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-285-694-6. [COBISS.SI-ID 290124288]
118. Haim Omer (urednik), Parental vigilant care : a guide for clinicians and caretakers, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017, 143 str., ISBN 978-1-138-65104-3, ISBN 978-1-138-65105-0. [COBISS.SI-ID 12178505]
119. Irvin D. Yalom, Kako sem postal, kar sem : psihiatrovi spomini, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 399 str., ilustr., Zbirka Odkrito, ISBN 978-961-7050-15-8. [COBISS.SI-ID 295678976]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

120. Mojca Trampuš (avtor, fotograf), Naša Šapa, 1. natis, Kranj: Narava, 2018, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-21-8. [COBISS.SI-ID 296114944]


64(043.2) Gospodinjstvo.

121. Lara Maček, Poznavanje novih znakov kakovosti na embalaži živil med osnovnošolci : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Maček], 2018, 49 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5381. [COBISS.SI-ID 12149833]
122. Nives Žabkar, Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Žabkar], 2018, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5394. [COBISS.SI-ID 12153673]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

123. Digital dividends, Washington (D.C.): World Bank, cop. 2016, XXIII, 330 str., tabele, graf. prikazi, World development report, 2016, ISBN 978-1-4648-0671-1, ISBN 978-1-4648-0728-2, ISBN 978-1-4648-0672-8, ISSN 0163-5085, DOI: 10.1596/978-1-4648-0671-110.1596/978-1-4648-0728-2. [COBISS.SI-ID 1798030]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

124. Dana Arnold, Marjan Šimenc (urednik), Umetnostna zgodovina : zelo kratek uvod, Ljubljana: Krtina, 2018, 135 str., ilustr., Knjižna zbirka Kratka, 30, ISBN 978-961-260-112-6, ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 295087616]
125. Dieter Buchhart (urednik), Eleanor Nairne (urednik), Lotte Johnson (urednik), Basquiat : boom for real, Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017, 295 str., ilustr., ISBN 978-3-7913-5122-3. [COBISS.SI-ID 12179017]
126. Nenad Jelesijević, Performans-kritika : zasuk v odpravo umetnosti, 1. izd., Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2018, 375 str., ilustr., Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 170, ISBN 978-961-6369-44-2. [COBISS.SI-ID 295235584]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

127. Neža Benedičič, Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Benedičič], 2018, 110 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5401. [COBISS.SI-ID 12154953]
128. Urša Koželj, Uporaba hrane v sodobni umetnosti in pri predmetu likovna umetnost : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Koželj], 2018, 91 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5431. [COBISS.SI-ID 12187977]
129. Filip Vurnik, Body art kot navdih za osebno umetniško ustvarjanje : diplomsko delo, Ljubljana: [F. Vurnik], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5392. [COBISS.SI-ID 12153929]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

130. Jože Marinko, Atlas arhitekturnih form : arhitektura skozi prostor in čas, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-961-278-393-8. [COBISS.SI-ID 295379712]
131. Daniel Brumund (urednik), Milica Radulović (urednik), Monumenti : promenljivo lice sećanja = the changing face of remembrance : [Centar za kulturnu dokumentaciju, Belgrade, 11-28 June 2012] ; prevodi, translations Luan Morina ... et al.], Belgrade: Forum Ziviler Friedensdienst, [2012], 96 str., ilustr., ISBN 978-86-915567-0-9. [COBISS.SI-ID 60872290]
132. Vili Prinčič, Neme priče vojnih grozot 1915-1918, Trst: Mladika, 2018, 253 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-260-0. [COBISS.SI-ID 10180588]
133. Štěpánka Sekaninová, Zanimive zgodbe zgradb, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-251-438-9. [COBISS.SI-ID 294327040]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

134. Ivana Kobilca (umetnik), Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : vodnik po razstavi, Ljubljana: Narodna galerija, 2018, 59 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-68-6. [COBISS.SI-ID 295293184]
135. Ivana Kobilca (umetnik), Nataša Ciber (urednik, avtor dodatnega besedila), Barbara Jaki (urednik, avtor dodatnega besedila), Alenka Simončič (urednik, avtor dodatnega besedila), Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : [monografija] : Ljubljana, Narodna galerija, 20. junij 2018 - 10. februar 2019, Ljubljana: Narodna galerija, 2018, 507 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-70-9. [COBISS.SI-ID 296166400]
136. Leonardo da Vinci (umetnik), Charles Donald O'Malley (urednik), John Bertrand de Cusance Morant Saunders (urednik, avtor dodatnega besedila), Leonardo da Vinci on the human body : the anatomical, physiological, and embryological drawings of Leonardo da Vinci, New York: Greenwich House, 1982, 506 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34549248]
137. Tomaž Gorjup (umetnik), Zora Stančič (umetnik), et al., Petra Kosi (urednik), Grafika : umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana, Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2018, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-94417-1-8. [COBISS.SI-ID 296666112]
138. Louisa Elderton (urednik), Rebecca Morrill (urednik), Vitamin C : clay + ceramic in contemporary art, London: Phaidon, 2017, 303 str., ilustr., ISBN 978-0-7148-7460-9. [COBISS.SI-ID 12179273]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

139. Živa Čuk, Tkanje in tekstura v slikarstvu : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Čuk], 2018, XII, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5438. [COBISS.SI-ID 12188745]
140. Tina Jakopič, Ploski tisk v šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Jakopič], 2018, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5436. [COBISS.SI-ID 12189257]
141. Jakob Puh, Sitotisk v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Puh], 2018, 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5383. [COBISS.SI-ID 12150345]
142. Nika Rosman, Vključevanje risarskih pripomočkov v pouk likovne umetnosti v 9. razred osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rosman], 2018, 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12192329]
143. Špela Rous, Pristop k poučevanju likovne umetnosti za otroke s primanjkljaji na posameznem učnem področju : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Rous], 2018, 65 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5427. [COBISS.SI-ID 12181833]


78 Glasba.

144. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-271-322-5. [COBISS.SI-ID 295660032]
145. Tjaša Ribizel, Osrednje glasbene ustanove v Ljubljani v očeh dnevnega časopisja 1945-1963, 1. izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, 126 str., Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-237-639-0, http://issuu.com/leonstefanija/docs/ribizel_glasbene_kritike_v_petdeset, DOI: 10.4312/9789612376390. [COBISS.SI-ID 273206016]


78(043.2) Glasba.

146. Sonja Čenčič, Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti s slovenskim ljudskim izročilom v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Čenčič], 2018, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5404. [COBISS.SI-ID 12159305]


79 Zabava. Igre. Šport

147. Emmanuel Barot, Camera politica : dialektika realizma v političnem in militantnem filmu : (skupine Medvedkin, Francesco Rosi, Peter Watkins), 1. izd., Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!: Membrana, 2017, 134 str., Zbirka Kamera, 03, ISBN 978-961-92783-7-6. [COBISS.SI-ID 291660800]
148. Alain Bergala, Vzgoja za film : razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih, 1. izd., Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!: Membrana, 2017, 178 str., Zbirka Kamera, 02, ISBN 978-961-92783-6-9. [COBISS.SI-ID 289155328]
149. Bojana Cvejić, Gregor Moder (urednik), Koreografiranje problemov : izrazni pojmi v evropskem sodobnem plesu, Ljubljana: Maska, 2018, 252 str., ilustr., Zbirka TRANSformacije, knj. št. 41, ISBN 978-961-6572-50-7. [COBISS.SI-ID 294589952]
150. Romana Ercegović, Obredno gledališče : od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa, Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2017, 223 str., ISBN 978-961-6860-21-5. [COBISS.SI-ID 293207808]
151. Frane Erčulj (avtor, urednik), Blaž Bergant, Dejan Gašparin (avtor, fotograf), Aleš Sila, Košarka v obdobju osnovne šole, Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018, 370 str., ilustr., ISBN 978-961-6843-82-9. [COBISS.SI-ID 294320640]
152. Maja Šorli (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Andreja Kopač (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Skupnost emancipiranih misli in teles : metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa 1, Ljubljana: Emanat, 2018, 132 str., fotogr., XS Prehodi, št. 6, ISBN 978-961-93643-2-1. [COBISS.SI-ID 295851520]


792.97 Lutkovno in marionetno gledališče.

153. Samo M. Strelec, Jaz in moja otroška gledališka skupina : priročnik, priumnik, prisrčnik, Ptuj: Zavod Novi Zato., 2017, 80 str., Od besed k dejanjem, ISBN 978-961-285-994-7. [COBISS.SI-ID 93489409]


796 Šport. Športne igre

154. Katarina Barborič, Andreja Holsedl, Tina Jeromen, Tanja Kajtna, Katja Kodelja, Dubravka Martinović, Maja Smrdu, Aleš Vičič, Blaž Zagorc, Praktični vidiki športne psihologije, Ljubljana: Fakulteta za šport: Društvo psihologov Slovenije, Sekcija za psihologijo športa, 2018, 159 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-6843-83-6. [COBISS.SI-ID 295117056]
155. Marko Zadražnik, Gabrijela Marinko (avtor, fotograf), 50 odbojkarskih treningov : interesne dejavnosti v osnovni šoli, 2. izd., Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018, 145 str., ilustr., ISBN 978-961-6843-81-2. [COBISS.SI-ID 293980672]


81 Jezikoslovje

156. Adrian Blackledge, Angela Creese, Multilingualism : a critical perspective, London; New York: Continuum, cop. 2010, IX, 255 str., Advances in sociolinguistics, ISBN 978-0-8264-9210-4, ISBN 978-0-8264-9209-8. [COBISS.SI-ID 12156489]
157. John Edwards, Multilingualism : understanding linguistic diversity, London; New York: Continuum International Pub. Group, cop. 2012, XV, 131 str., ISBN 978-1-4411-2695-5, ISBN 978-1-4411-2348-0. [COBISS.SI-ID 12156233]


811.111 Angleščina.

158. The Farlex grammar book. Volume 1, Complete English grammar rules : examples, exceptions, exercises, and everything you need to master proper grammar, [United States]: Farlex International, cop. 2016, 518 str., ISBN 978-1-5353992-0-3. [COBISS.SI-ID 12156745]
159. Herbert Puchta, Karen Elliott, Activities for very young learners, Cambridge: Cambridge University Press, cop. 2017, IX, 228 str., ilustr., Cambridge handbooks for language teachers, ISBN 978-1-316-62273-5. [COBISS.SI-ID 12178761]
160. Lilijana Štepic, Angleško besedotvorje : za srednješolce in odrasle : priročnik za učinkovito učenje angleškega besedotvorja : razlaga pravil v slovenskem jeziku, veliko vaj z rešitvami in testi, 1. izd., Višnja Gora: Korekt plus, 2018, 126 str., ilustr., ISBN 978-961-94497-0-7. [COBISS.SI-ID 296302848]


811.111(043.2) Angleščina.

161. Ana Skalar, Neformalno učenje angleškega jezika v lokalnem okolju : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Skalar], 2018, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5429. [COBISS.SI-ID 12187721]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

162. Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Branje - pisanje je igra : neumetnostna besedila : 3. razred 8-letne OŠ, 4. razred 9-letne OŠ, Jesenice: Antus, 2008, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-6508-15-5. [COBISS.SI-ID 240698112]
163. Andreja Žele (urednik), Matej Šekli (urednik), Slovenistika in slavistika v zamejstvu - Videm, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2018, 406 str., ilustr., Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28, ISBN 978-961-6715-27-0, ISSN 1408-3043, https://en.calameo.com/read/000889460692ab68eba44. [COBISS.SI-ID 296274688]


82 Književnost nasploh.

164. Karl Ove Knausgård, Moj boj, 3. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016-<2018>, Zv. <1-2>, Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-3965-2, ISBN 978-961-01-4018-4. [COBISS.SI-ID 283393792]
165. Morris (ilustrator), René Goscinny, Tekmeci iz Painful Gulcha, Izola: Graffit, 2018, 46 str., ilustr., Zbirka Lucky Luke, ISBN 978-961-6145-24-4, ISBN 978-961-6145-25-1. [COBISS.SI-ID 294272256]
166. Jo Nesbø, Fantom, 1. ponatis, Radovljica: Didakta, 2017, 472 str., ISBN 978-961-261-408-9, ISBN 978-961-261-402-7. [COBISS.SI-ID 289902336]
167. Jo Nesbø, Snežak, 3. ponatis 1. izd., Radovljica: Didakta, 2017, 439 str., ISBN 978-961-261-362-4. [COBISS.SI-ID 292123136]


82(043.2) Književnost nasploh.

168. Mirjam Gazvoda, Smrt v sodobni madinski književnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Gazvoda], 2018, VII, 61 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5408. [COBISS.SI-ID 12161097]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

169. Magdaleny Dyras (urednik), Alicji Fidowicz (urednik), Marleny Grudy (urednik), Słowiańskie światy wyobraźni = Slavic worlds of imagination, Krakow: Uniwersytet Jagielloński, cop. 2018, 249 str., ilustr., ISBN 978-83-66084-16-2. [COBISS.SI-ID 12160329]


821.111 Angleška književnost.

170. Edwin Abbott Abbott, Dežela Ravnina : pripovedka o več dimenzijah z avtorjevimi ilustracijami, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 159 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-6954-55-6. [COBISS.SI-ID 284055296]


821.131.1 Italijanska književnost.

171. Gabriele Clima, Sonce med prsti, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 166 str., ISBN 978-961-278-408-9. [COBISS.SI-ID 296311808]
nagrada: Andersenova nagrada, 2017


821.163.6 Slovenska književnost.

172. Andrej Capuder, Zamrznjene besede : eseji, 1. izd., V Celovcu: Mohorjeva: = Hermagoras, 2017, 243 str., ISBN 978-3-7086-0939-3. [COBISS.SI-ID 289185792]
173. Jasmin Frelih, Bleda svoboda, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017, 190 str., ISBN 978-961-282-271-2. [COBISS.SI-ID 293489152]
174. Jelka Godec Schmidt (avtor, ilustrator), Tomaž Tomšič, Cicibanda, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [40] str., ilustr., Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5299-6, ISBN 978-961-01-4373-4. [COBISS.SI-ID 295844352]
175. Darja R. Gorup-Godar, Tabu ; erotika, šolstvo, norišnica, cerkev, Ljubljana: samozal., 2018, 134 str., ISBN 978-961-288-487-1. [COBISS.SI-ID 295105792]
176. Jure Jakob, Tri vrane s platane : o živalih, otrocih in drevesih, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-272-303-3. [COBISS.SI-ID 295123968]
177. Amalija Jelen-Mikša, Vražji grižljaj : iskanja, 1. natis, Maribor: Obzorja, 2018, 104 str., ISBN 978-961-230-529-1. [COBISS.SI-ID 94997505]
178. Matjaž Kmecl, Branko Šömen, Poet : scenarij za televizijski film o življenju in nehanju Franceta Prešerna, Ljubljana: Prešernova družba, 2000, 263 str., Prešernova Koledarska zbirka 2001, ISBN 961-6261-64-9. [COBISS.SI-ID 108410624]
179. Jela Krečič, Knjiga drugih, Ljubljana: Beletrina, 2018, 319 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-372-4. [COBISS.SI-ID 294698496]
180. Vinko Möderndorfer, Jaz sem Andrej, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 172 str., ilustr., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5234-7. [COBISS.SI-ID 295569152]
181. Nina Novak, Zbogom, prijatelj moj, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 41 str., ilustr., Zbirka Prijazna družba, ISBN 978-961-278-401-0. [COBISS.SI-ID 295597056]
182. Nejka Selišnik (avtor, ilustrator), Erazem Predjamski, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [36] str., ilustr., ISBN 978-961-278-398-3. [COBISS.SI-ID 295330048]
183. Mojca Smolej (urednik), 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 145 str., ilustr., Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0077-0, ISSN 2386-0561, http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/54-ssjlk/. [COBISS.SI-ID 295357696]
184. Urša Zabukovec, Vseživo : eseji, Ljubljana: KUD Logos, 2017, 174 str., Knjižna zbirka Collectanea, 09, ISBN 978-961-7011-45-6. [COBISS.SI-ID 292617472]


821.163.6(043.2) Slovenska književnost.

185. Nika Cotič, Primerjava pouka slovenske književnosti v četrtem razredu slovenske osnovne šole in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji = Comparison between the Slovenian literature teaching methods in the fourth grade of elementary school in Slovenia and the elementary school with the Slovene language in Italy : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Cotič], 2018, 114 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5398. [COBISS.SI-ID 12155721]
186. Ana Kovačič, Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Vrtec (1871-1945) : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Kovačič], 2018, 72 str., [81] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5442. [COBISS.SI-ID 12191561]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

187. Igor Drnovšek (avtor, fotograf), Najlepše stvari so zastonj : 42 doživetij po Sloveniji za vse čute in letne čase, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 199 str., ilustr., zvd., portret, ISBN 978-961-01-5118-0. [COBISS.SI-ID 296191488]
188. Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja, Prva izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, GeograFF, 17, ISBN 978-961-06-0010-7, ISBN 978-961-06-0011-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/39/94/2045-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0UFQ7G0L, DOI: 10.4312/9789610600114. [COBISS.SI-ID 293397760]
189. Uroš Stepišnik (avtor, fotograf, prevajalec, kartograf), Dejan Cigale (urednik), Barbara Lampič (urednik), Dinarski kras : plitvi kras Zgornje Pivke, 1. izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 115 str., fotogr., zvd., E-GeograFF, 10, ISBN 978-961-237-922-3, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1733/dinarski-kras/. [COBISS.SI-ID 290141696]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

190. Ljubica Ćorović, Belgrade tourist guide, 4th ed., Belgrade: Kreativni centar, 2011, 283 str., ilustr., zvd., ISBN 978-86-7781-242-3. [COBISS.SI-ID 1103912798]


949.712 Zgodovina Slovenije

191. Peter Kovačič Peršin, Stopinje v pesku zgodovine, Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga: distribucija Buča, 2018, 175 str., ISBN 978-961-6140-71-3. [COBISS.SI-ID 294776064]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 25. 10. 2018