COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


JULIJ in AVGUST 20180 SPLOŠNO.


1. Willie Tan, Research methods : a practical guide for students and researchers, Singapore, World Scientific, 2017. [COBISS.SI-ID 12891932]


0(043.2) SPLOŠNO.


2. Alenka Cimerman, Bralna pismenost študentov Pedagoške fakultete : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Cimerman], 2018. [COBISS.SI-ID 12097865]


004 RAČUNALNIŠTVO.


3. Peter Krebelj, Vzdrževanje informacijske programske opreme : učbenik za programe Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Računalnikar, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 294741760]

4. Sonja Lajovic, Python za otroke, 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2018. [COBISS.SI-ID 294530560]

5. Janez Škrubej, Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo, (Zbirka Ventilator), Ljubljana, Pasadena, 2008. [COBISS.SI-ID 238893568]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6. Anka Katrašnik, Upravljanje nagibnega labirinta s pomočjo Arduina : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Katrašnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5226. [COBISS.SI-ID 12085833]

7. Matej Mavri, Poznavanje in varna uporaba spleta ter oblačnih storitev med osnovnošolskimi učlitelji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Mavri], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5235. [COBISS.SI-ID 12089673]


005 MENEDŽMENT.


8. Organizational management : approaches and solutions, London, Philadelphia, Kogan Page, 2016. [COBISS.SI-ID 12076361]


1 FILOZOFIJA.


9. Marjan Šimenc, Nove prakse filozofije, 2. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 295511808]


159.9 PSIHOLOGIJA.


10. Peg Dawson, Richard Guare, Executive skills in children and adolescents : a practical guide to assessment and intervention, (The Guilford practical intervention in the schools series), 3rd ed., New York, London, Guilford Press, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12073033]

11. Developing human relations and ethnic understanding : proceedings of the 2nd Asian and 33rd IAAP international Conference, 26-28 February, 1997, Hardwar (U.P.), India, Dept. of Psychology Gurukul Kangri University, 1997. [COBISS.SI-ID 12078153]

12. Jean-Marc Dewaele, Emotions in multiple languages, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, NY, Palgrave Macmillan, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 12096585]

13. From the laboratory to the classroom : translating science of learning for teachers, London, New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 12072777]

14. Marko Iršič, Conflict competence : understanding, assessing and improving the ability to deal with conflicts, 1st electronic ed., Ljubljana, Zavod Rakmo, 2017, http://www.rakmo.si/books.html, https://www.biblos.si/isbn/9789619431054. [COBISS.SI-ID 293207296]

15. Marko Iršič, Umetnost obvladovanja konfliktov, 1. elektronska izd., Ljubljana, Zavod Rakmo, 2018, http://www.rakmo.si/literatura/e-knjige.html, https://www.biblos.si/isbn/9789619440032. [COBISS.SI-ID 294262016]

16. Barica Marentič-Požarnik, Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju, 2. prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 294765056]

17. Alan Watts, Knjiga o tabuju spoznanja, kdo ste, (Zbirka Prestop, knj. 13), 1. izd., Ljubljana, V. B. Z., 2018. [COBISS.SI-ID 293882880]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18. Urška Jerovšek, Značilnosti mišljenja pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Jerovšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5153. [COBISS.SI-ID 12051273]

19. Lara Likar, Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Likar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5151. [COBISS.SI-ID 12050249]

20. Nina Mezinec, Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Mezinec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5152. [COBISS.SI-ID 12050505]

21. Estera Žibert, Značilnosti čustvovanja mladostnikov v vzgojnem zavodu : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Žibert], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5236. [COBISS.SI-ID 12089929]


17 ETIKA.


22. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Maja Zupančič, Domovinska in državljanska kultura in etika, Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, (Planet znanja), 1. izd., Ljubljana, i2, 2018. [COBISS.SI-ID 293400320]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


23. Marie Pislar Fernandez, Slovenci v železni Loreni (1919-1939) skozi družinske pripovedi, (Migracije, 5), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 215921664]


316 SOCIOLOGIJA.


24. The disaster of European refugee policy : perspectives from the "Balkan route", Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2018. [COBISS.SI-ID 3211607]

25. Mary Douglas, Kako mislijo institucije, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 295307008]

26. Carl Honoré, Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti, Ljubljana, Chiara, 2018. [COBISS.SI-ID 294281472]

27. Ivan Bernik, Tina Kogovšek, Roman Kuhar, Alenka Švab, Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, (Knjižna zbirka Ost, 16), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. [COBISS.SI-ID 294473472]

28. Marko Iršič, Introduction to interpersonal conflict resolution, 1st electronic ed., Ljubljana, Zavod Rakmo, 2018, https://www.biblos.si/isbn/9789619431085, http://www.rakmo.si/books.html. [COBISS.SI-ID 294177024]

29. Old issues : new perspectives, Athens, Athens Institute for Education and Research, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12101961]

30. Michel Serres, Palčica, Ljubljana, Književno društvo Hiša poezije, 2018. [COBISS.SI-ID 294841856]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


31. Ajda Oven Brecelj, Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Oven Brecelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5196. [COBISS.SI-ID 12072009]


34 PRAVO.


32. Marko Iršič, Mediacija : pomoč pri razreševanju konfliktov, Elektronska izd., Ljubljana, Zavod Rakmo, 2017, https://www.biblos.si/isbn/9789619431016, http://www.rakmo.si/literatura/e-knjige.html. [COBISS.SI-ID 292477952]

33. Gustav Radbruch, Arthur Kaufmann, Marijan Pavčnik, Zakonsko (ne)pravo, (Zbirka Pravna obzorja, Mali format, 2), 1. natis, Ljubljana, Lexpera, GV založba, 2018. [COBISS.SI-ID 294554880]

34. Splošna deklaracija človekovih pravic, (Zbirka Mednarodno pravo, Mednarodni dokumenti), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 294645248]


34(043.2) PRAVO.


35. Tjaša Božič, Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Božič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5143. [COBISS.SI-ID 12047689]

36. Leja Markelj, Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Markelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5184. [COBISS.SI-ID 12067145]

37. Anina Matiš, Odzivanje in doživljanje vzgojiteljev ob samopoškodbenem vedenju otrok v vzgojnem zavodu : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Matiš], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5180. [COBISS.SI-ID 12064073]

38. Suzana Poropat, Stališča učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Poropat], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5186. [COBISS.SI-ID 12070729]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


39. Blanka Šiško, Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Šiško], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5158. [COBISS.SI-ID 12056137]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


40. Creative contradictions in education : cross disciplinary paradoxes and perspectives, (Creativity theory and action in education, vol. 1), [Basel], Springer, 2017, doi: 10.1007/978-3-319-21924-0. [COBISS.SI-ID 12059977]

41. Handbook of self-regulation of learning and performance, (Educational psychology handbook series), 2nd ed., New York, London, Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12037193]

42. Katarina Kesič Dimic, Vzgojarije : 64 skrivnosti, norosti in radosti vzgajanja, Celje, Ljubljana, Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 295158784]

43. Peter Merrotsy, Pedagogy for creative problem solving, London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12037449]

44. The Routledge encyclopaedia of educational thinkers, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 12073289]

45. Viljem Ščuka, Šolar na poti do sebe : oblikovanje osebnosti : priročnik za učitelje in starše, [3. natis], Radovljica, Didakta, 2008. [COBISS.SI-ID 239606016]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


46. Klemen Kos, Potrebe razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Kos], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5181. [COBISS.SI-ID 12066633]

47. Helena Plazl, Vsakdanje življenje ljudi po 65. letu : magistrsko delo, Ljubljana, [H. Plazl], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5128. [COBISS.SI-ID 12041545]

48. Veronika Rogelj, Uporabnost strukturiranih tehnik umetnostne terapije pri socialno pedagoškem delu z mladostniki v vzgojnem zavodu : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Rogelj], 2018. [COBISS.SI-ID 12099913]

49. Katrin Sevšek, Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Sevšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5191. [COBISS.SI-ID 12069705]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


50. Breda Jontes, Likovni razvoj in otroška risba, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, [2001]. [COBISS.SI-ID 12068937]

51. Maria Montessori, Nagovori staršem : nasveti o vzgoji priznane pedagoginje Marie Montessori : izbor člankov Marie Montessori s predgovorom Paule Polk Lillard, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2018. [COBISS.SI-ID 295340544]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


52. Sabina Agić, Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Agić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5213. [COBISS.SI-ID 12079177]

53. Tea Blagus, Dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Blagus], 2018. [COBISS.SI-ID 12099145]

54. Nuša Cegnar, Vpliv aktivizirajoče knjige na razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti v drugi starostni skupini vrtca : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Cegnar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5218. [COBISS.SI-ID 12081481]

55. Ana Grum, Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Grum], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5201. [COBISS.SI-ID 12075081]

56. Meta Hostnik, Optimalna obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Hostnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5237. [COBISS.SI-ID 12090185]

57. Manca Jeras, Učenje o čebelah s pomočjo igre vlog : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Jeras], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5171. [COBISS.SI-ID 12062537]

58. Julija Kozorog, Doživljanje pomladi ob plesu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Kozorog], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5185. [COBISS.SI-ID 12066889]

59. Hana Kumar, Odnos staršev predšolskih otrok do družinske pismenosti : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Kumar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5223. [COBISS.SI-ID 12084041]

60. Darja Marn, Odnos vzgojiteljev do dietne prehrane v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Marn], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5225. [COBISS.SI-ID 12086089]

61. Matic Mavri, Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mavri], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5173. [COBISS.SI-ID 12063817]

62. Petra Novak, Dejavnosti v gozdu za predšolske otroke prvega starostnega obdobja : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Novak], 2018. [COBISS.SI-ID 12098889]

63. Ana Ocvirk, Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti s pomočjo slikanice : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ocvirk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5217. [COBISS.SI-ID 12081225]

64. Mateja Podgorelec, Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Podgorelec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5197. [COBISS.SI-ID 12072521]

65. Marta Pogačar, Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Pogačar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5126. [COBISS.SI-ID 12042313]

66. Katarina Praprotnik, Stališča vzgojiteljev in staršev do bralne značke v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Praprotnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5208. [COBISS.SI-ID 12077641]

67. Žan Rode, Učinkovitost učenja s pomočjo učbenika v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Rode], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5219. [COBISS.SI-ID 12081737]

68. Maša Vrtačnik, Obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom strahu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Vrtačnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5243. [COBISS.SI-ID 12093001]

69. Petra Žgajnar, Vloga ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Žgajnar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5207. [COBISS.SI-ID 12077897]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


70. Barbara A. Lewis, Kaj nas uči narava? : zgodbe z dejavnostmi za oblikovanje značaja učencev, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 293467392]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


71. Manca Cimperman, Trening za razvoj napisovalnih spretnosti pri učencu iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Cimperman], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5234. [COBISS.SI-ID 12089417]

72. Jerneja Fefer, Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Fefer], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5124. [COBISS.SI-ID 12040521]

73. Tanja Gnidovec, Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Gnidovec], 2018. [COBISS.SI-ID 12100425]

74. Ines Huber, Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Huber], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5244. [COBISS.SI-ID 12092745]

75. Sabina Krajnik, The correlation between student achievements in English as a foreign language and the use of ICT in teaching English as a foreign language in Slovenia and in the Netherlands in 11- and 12-year old students : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Krajnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5157. [COBISS.SI-ID 12054601]

76. Karmen Lazić, Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Lazić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5148. [COBISS.SI-ID 12052297]

77. Urša Malavašič, Razvoj sistemskega mišljenja pri družbi v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Malavašič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5230. [COBISS.SI-ID 12087369]

78. Nives Malovrh, Projekt radijska igra : od besedila do predvajanja na šolskem radiu : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Malovrh], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5199. [COBISS.SI-ID 12073801]

79. Mojca Novak, Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Novak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5206. [COBISS.SI-ID 12075337]

80. Nejc Novak, Usnjarstvo v Domžalah kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Novak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5231. [COBISS.SI-ID 12088905]

81. Urška Omahna, Glasbene dejavnosti kot pomoč učencu s čustvenimi in z vedenjskimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Omahna], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5232. [COBISS.SI-ID 12088649]

82. Anja Podlogar, Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Podlogar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5125. [COBISS.SI-ID 12042569]

83. Nastja Pugelj, Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Pugelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5220. [COBISS.SI-ID 12082249]

84. Vanja Resnik, Nadarjeni učenci pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Resnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5193. [COBISS.SI-ID 12071497]

85. Natalija Zdovc, Uporaba metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Zdovc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5233. [COBISS.SI-ID 12088393]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


86. Attention-deficit hyperactivity disorder : a handbook for diagnosis and treatment, 4th ed., New York, London, The Guilford Press, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 2048291179]

87. Michele Daloiso, Supporting learners with dyslexia in the ELT classroom, (Oxford handbooks for language teachers), Oxford, Oxford University Press, 2017. [COBISS.SI-ID 1114219614]

88. David Grant, That's the way I think : dyslexia, dyspraxia, ADHD and dyscalculia explained, 3rd ed., New York, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12037705]

89. Irena Hočevar-Boltežar, Nataša Prebil, Glasovne motnje pri profesionalnih uporabnikih glasu : študijsko gradivo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 12078409]

90. Irena Hočevar-Boltežar, Razcepi v orofacialnem področju : Kraniofacialne govorne motnje in motnje primarnih oralnih funkcij : [študijsko gradivo], Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Logopedija in surdopedagogika, 2017. [COBISS.SI-ID 12078665]

91. Špela Pirc, Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL" : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Pirc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5156. [COBISS.SI-ID 12055369]

92. Gavin Reid, Jane Kirk, Dyslexia in adults : education and employment, Chichester, New York, John Wiley, cop. 2001. [COBISS.SI-ID 12096329]

93. Anne Margaret Smith, Including dyslexic language learners : activities that accommodate neurodiversity in the language classroom, Lancaster, UK, ELT well, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12061513]

94. Anne Margaret Smith, Raising awareness of specific learning differences (SpLDs) : activities to build a supportive learning environment, Morecambe, UK, ELT well, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12061769]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


95. Nadja Čavničar, Sodelovanje tiflopedagogov in staršev v času zgodnje obravnave : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Čavničar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5135. [COBISS.SI-ID 12043337]

96. Urška Golčman, Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Golčman], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5179. [COBISS.SI-ID 12065865]

97. Nina Hinić, Uporaba tipne knjige kot didaktične igrače pri otroku z Apertovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Hinić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5209. [COBISS.SI-ID 12077385]

98. Jasna Jakopič Meze, Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Jakopič Meze], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5139. [COBISS.SI-ID 12046665]

99. Tina Kogovšek, Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kogovšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5222. [COBISS.SI-ID 12084553]

100. Ajda Krstulović, Oblika zaposlitve in njen vpliv na kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Krstulović], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5240. [COBISS.SI-ID 12091465]

101. Suzana Panić, Slikopisi Anje Štefan v tipni obliki : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Panić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5212. [COBISS.SI-ID 12078921]

102. Mojca Paradiž, Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Paradiž], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5177. [COBISS.SI-ID 12066377]

103. Polona Pirš, Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Pirš], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5144. [COBISS.SI-ID 12050761]

104. Lucija Polenik, Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [l. Polenik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5178. [COBISS.SI-ID 12066121]

105. Maja Ravnikar, Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ravnikar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5221. [COBISS.SI-ID 12084809]

106. Peter Rot, Avdio deskripcija kot prilagoditev za osebe s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Rot], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5242. [COBISS.SI-ID 12090697]

107. Janja Trunk, Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Trunk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5241. [COBISS.SI-ID 12091209]

108. Vesna Turičnik, Dejavniki poklicnega stresa : primerjalna študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji v osnovni šoli : a comparative study of special and rehabilitation educators and primary school teachers : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Turičnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5182. [COBISS.SI-ID 12069193]

109. Saša Voler, Obravnava otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem po programu It Takes Two to Talk : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Voler], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5211. [COBISS.SI-ID 12076873]

110. Danica Zec, Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Zec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5145. [COBISS.SI-ID 12051017]

111. Sandra Zelko Sitar, Sprostitvene dejavnosti za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v času podaljšanega bivanja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Zelko Sitar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5142. [COBISS.SI-ID 12047433]

112. Neja Zupanc, Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Zupanc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5168. [COBISS.SI-ID 12060745]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


113. Internacionalizacija kot pot k sodelovanju in povezovanju v vzgoji in izobraževanju : internacionalizacija kot pristop za izboljšanje visokošolskega izobraževanja v sodobni družbi : university students' views on the impact of student mobility on their achievements and future prospects, (Sodobna pedagogika, 2018, 2), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 12074313]


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


114. Maruša Hauptman Komotar, Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Hauptman Komotar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5192. [COBISS.SI-ID 12071753]


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


115. Majda Grbec Plestenjak, Skupno preživljanje prostega časa staršev in njihovih predšolskih otrok : [magistrsko delo], [S. l.], [M. Grbec Plestenjak], [2018], http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5200. [COBISS.SI-ID 12074057]


39 ETNOLOGIJA.


116. Barbara Ivančič Kutin, Krivopete : divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 13), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. [COBISS.SI-ID 294906112]


39(043.2) ETNOLOGIJA.


117. Sandra Voh, Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Voh], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5202. [COBISS.SI-ID 12074825]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


118. Andrej Šorgo, Saša A. Glažar, Mitja Slavinec, Aktivno v naravoslovje 1, Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293495296]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


119. Trevor C. Weekes, Andrew Howells, Prue Sailer, Bernadette Drabsch, Daniel Atkins, Observe, research, create : case studies in natural history illustration PhD projects, Champaign, IL, Common Ground Research Networks, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12094281]


51 MATEMATIKA.


120. [Book of abstracts], Koper, UP FAMNIT, UP IAM, 2018, https://conferences.famnit.upr.si/indico/event/7/material/0/4.pdf. [COBISS.SI-ID 12064329]

121. Joe Cameron, Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ, Logične zavozlanke, 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288660992]

122. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež, Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289028864]

123. Eva Horvat, Zbirka nalog iz elementarne geometrije, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 295533824]

124. Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan, Znam za več, Matematika 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013. [COBISS.SI-ID 264836352]

125. Gregor Pavlič, Dušan Kavka, Marina Rugelj, Janez Šparovec, Spatium novum : matematika za gimnazije, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 278056192]

126. Kristopher Tapp, Symmetry : a mathematical exploration, New York [etc.], Springer, cop. 2012, doi: 10.1007/978-1-4614-0299-2. [COBISS.SI-ID 36574981]

127. Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ, Miselni orehi, 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 294963712]


51(043.2) MATEMATIKA.


128. Dejan Krejić, Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Krejić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5238. [COBISS.SI-ID 12090441]

129. Martina Salamon, Formativno spremljanje znanja pri matematiki : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Salamon], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5146. [COBISS.SI-ID 12051529]

130. Polona Šenkinc, Laplaceova transformacija in linearne diferencialne enačbe : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Šenkinc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5224. [COBISS.SI-ID 12086345]

131. Karmen Žugič, Nekateri geometrijski problemi z lestvijo : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Žugič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5134. [COBISS.SI-ID 12043593]


53 FIZIKA.


132. Vito Babič, Fizika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017, (Maturitetni izpiti), 1. izd., Ljubljana, Državni izpitni center, 2018. [COBISS.SI-ID 294875392]

133. Bilten 38. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : šolsko leto 2017/2018, Ljubljana, DMFA, 2018, https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 12054089]


53(043.2) FIZIKA.


134. Maša Kenda, Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Kenda], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5176/. [COBISS.SI-ID 12065353]


54 KEMIJA.


135. Rachel Mamlok-Naaman, Professional development of chemistry teachers : theory and practice, (Advances in chemistry series), London, Royal Society of Chemistry, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12096841]

136. Andrej Smrdu, Kemija, Snov in spremembe 3 : učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije, (Svet kemije), 2. izdaja po učnem načrtu iz leta 2008, Ljubljana, Jutro, 2016. [COBISS.SI-ID 285548800]

137. Andrej Smrdu, Kemijo razumem, kemijo znam 2 : naloge iz kemije za 2. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, (Svet kemije), Ponatis, Ljubljana, Jutro, 2018. [COBISS.SI-ID 295034624]

138. Andrej Smrdu, Kemijo razumem, kemijo znam 3 : naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, (Svet kemije), Ponatis, Ljubljana, Jutro, 2018. [COBISS.SI-ID 295034880]


54(043.2) KEMIJA.


139. Sandra Starešinič, Vrednotenje upoštevanja principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu v osnovni šoli metodo Zelene zvezde : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Starešinič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5239. [COBISS.SI-ID 12090953]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


140. Gregor Belušič, Biologija 2 : o zgradbi in delovanju organizmov : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295280128]

141. Challenges in biology education research : [a selection of papers presented at the XIth conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Karlstad, 5-9 September 2016], Karlstad, Sweden, University printing office, 2018. [COBISS.SI-ID 12048969]

142. Tatjana Keržan, Ugotavljanje velikosti populacije in ogroženosti deteljinega modrina (Polyommatus thersites) na Savskih prodih pri Ljubljani : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Keržan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5147. [COBISS.SI-ID 12052041]

143. Selected studies in biodiversity, London, UK, IntechOpen, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12069449]

144. Teaching biology in schools : global research, issues, and trends, (Teaching and learning in science series), New York, London, Routledge, 2018 . [COBISS.SI-ID 12076105]

145. Peter Wohlleben, Skrivne mreže narave : kako drevesa naredijo oblake in deževniki krotijo divje svinje, 1. natis, Kranj, Narava, 2018. [COBISS.SI-ID 295107584]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


146. Maja Dacar, Optične lastnosti cvetov črnega teloha : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Dacar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5214. [COBISS.SI-ID 12079433]

147. Doroteja Drnovšek, Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Drnovšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5169. [COBISS.SI-ID 12061001]

148. Martina Furlani, Razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Furlani], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5187. [COBISS.SI-ID 12070473]

149. Urša Malovrh, Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na optične lastnosti listov prosa (Panicum miliaceum) : magistrsko delo : master's thesis, Ljubljana, [U. Malovrh], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5198. [COBISS.SI-ID 12073545]

150. Tanja Murn, Vloga antioksidantov in selenovih spojin v listih navadne (Fagopyrum esculentum) in tatarske (Fagopyrum tataricum) ajde na prenos in učinke živega srebra vzdolž prehranjevalne verige : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Murn], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5189. [COBISS.SI-ID 12070217]

151. Urška Pančur, Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Pančur], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5210. [COBISS.SI-ID 12077129]

152. Urška Praznik, Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Praznik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5154. [COBISS.SI-ID 12051785]

153. Marko Vrbec, Vsebinska analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017 : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Vrbec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5247. [COBISS.SI-ID 12091977]

154. Marta Zupančič, Ocena naravovarstvenega pomena ekstenzivnih travnikov na podlagi vrstne pestrosti dnevnih metuljev in kukavičevk v Beli krajini : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zupančič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5204. [COBISS.SI-ID 12075849]


61 MEDICINA.


155. Applied theatre : international case studies and challenges for practice, Bristol, Chicago, Intellect, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 12059721]

156. Kathryn Dawson, Bridget Kiger Lee, Drama-based pedagogy : activating learning across the curriculum, Bristol, Chicago, Intellect, 2018. [COBISS.SI-ID 12076617]

157. Alojzija Fink, Marija Edita Černelč, Pomoč in oskrba 1 : učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec : [učbenik za bolničarje negovalce], 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289035008]

158. The handbook of art therapy and digital technology, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2018. [COBISS.SI-ID 12059465]

159. Jožica Petek, Odnos do telesa na poti iz odvisnosti, 1. izd., Ljubljana, Sonce, 2008. [COBISS.SI-ID 240106752]

160. Philip Taylor, Applied theatre : creating transformative encounters in the community, Portsmouth, NH, Heinemann, cop. 2003. [COBISS.SI-ID 12057929]


61(043.2) MEDICINA.


161. Melani Bernjak, Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bernjak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5248. [COBISS.SI-ID 12093513]

162. Teja Kern, Soočanje žensk z rakom dojke in življenje z izkušnjo raka dojke : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kern], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5229. [COBISS.SI-ID 12086857]

163. Špela Osolnik, Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Osolnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5137. [COBISS.SI-ID 12045129]

164. Tanja Rudolf, Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Rudolf], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5194. [COBISS.SI-ID 12071241]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


165. Gregor Trtnik, Gradbene konstrukcije skozi čas, (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika pri 2018, št. 7/8), Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 295467008]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


166. Mitja Juvan, Tehniško naravoslovni dan : model vozila na reaktivni pogon : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Juvan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5161. [COBISS.SI-ID 12055113]

167. Liza Penov, Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Penov], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5195. [COBISS.SI-ID 12072265]

168. Miklavž Šef, Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Šef], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5172. [COBISS.SI-ID 12062281]

169. Sebastjan Škrjanc, Merilni sistem za določitev izkoristka dvotaktnega motorja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Škrjanc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5170. [COBISS.SI-ID 12062793]


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


170. Dragica Pešaković, Andrej Šafhalter, Prava tehnika 8, Učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294196480]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


171. Handbook for learning and play in the forest, (Collection The forest of experiments), 1st ed., Ljubljana, Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, 2017, http://dx.doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0008. [COBISS.SI-ID 290586112]


64 GOSPODINJSTVO.


172. Janez Frelih, Alfred Polak, Strežba : [učbenik], 3. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293504768]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


173. Eva Pivk, Vsebine gospodinjstva v Waldorfski osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Pivk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5246. [COBISS.SI-ID 12092233]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


174. Assessment in arts education, Portsmouth, Heinemann, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 12060233]

175. Milenko Matanovič, Igor Španjol, Beti Žerovc, Valovi : 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 29. 3.-24. 6. 2018 : 50 years of Milenko Matanovič art : Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, [29. 3.-24. 6. 2018], Ljubljana, Moderna galerija, 2018. [COBISS.SI-ID 294149120]

176. Tomo Stanič, Podoba in njena zunanjost, (Zbirka Analecta), 1. natis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2018. [COBISS.SI-ID 295453696]


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


177. Svetlana Jakimovska-Rodić, Merilo pri nalogah iz arhitekturnega oblikovanja v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Jakimovska Rodić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5136. [COBISS.SI-ID 12045385]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


178. Črtomir Frelih, Zora Stančič, et al., Iskanje matrice : Galerija Velenje, 22. december 2016 - 8. januar 2017, Velenje, Festival Velenje, Galerija, 2018. [COBISS.SI-ID 294778624]

179. Maja Kastelec, Vloga barve v impresionizmu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kastelec], 2018. [COBISS.SI-ID 12099657]

180. The new earthwork : art, action, agency, (Perspectives on contemporary sculpture, v. 4), 1st ed., Hamilton, NJ, ISC Press, Seattle, WA, Distributed by University of Washington Press, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 12036681]

181. Monika Plemen, Abjektno telo v mojem slikarstvu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Plemen], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5203. [COBISS.SI-ID 12074569]

182. A sculpture reader : contemporary sculpture since 1980, Hamilton, NJ, ISC Press, Seattle, WA, Distributed by University of Washington Press, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 2793582]

183. Sculpture techniques, (Ceramics arts handbook series), Westerville, Ohio, The American Ceramic Society, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 12060489]

184. Kate Singleton, Ceramics : contemporary artists working in clay, San Francisco, Chronicle Books, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 12036937]

185. William Tucker, The Language of Sculpture, Reprinted, London, Thames and Hudson, 1988. [COBISS.SI-ID 555528]

186. Mateja Velušček, Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Velušček], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5162. [COBISS.SI-ID 12053833]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


187. Petra Javornik, OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Javornik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5215. [COBISS.SI-ID 12079689]

188. Katja Kovačič, Valerski ključi kot nosilci razpoloženjskega vtisa slike : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kovačič], 2018. [COBISS.SI-ID 12100169]

189. Marina Matančić Šendula, Zamaknjenje svetega Frančiška : eno prvih sakralnih del Michelangela Merisia da Caravaggia : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Matančić Šendula], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5245. [COBISS.SI-ID 12092489]

190. Valerija Pegam, Likovni prostor v abstraktnem ekspresionizmu : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Pegam], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5175. [COBISS.SI-ID 12065609]


78 GLASBA.


191. Albinca Pesek, Glasba danes in nekoč 7, [Učbenik za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295628032]


78(043.2) GLASBA.


192. Manca Kukenberger, Kompetence zborovodij otroških pevskih zborov v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Kukenberger], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5205. [COBISS.SI-ID 12075593]

193. Polona Peternelj, Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Peternelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5183. [COBISS.SI-ID 12068681]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


194. Alja Jurkošek, Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jurkošek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5138. [COBISS.SI-ID 12046153]

195. Sara Marolt, Primerjava Andersenove pravljice Snežna kraljica in animiranega filma Ledeno kraljestvo : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Marolt], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5216. [COBISS.SI-ID 12079945]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


196. Eva Planinšek, Vpliv joge na gibalne sposobnosti otrok v 1. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Planinšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5159. [COBISS.SI-ID 12055881]

197. Tajda Vidič, Planinski športni dnevi z medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Vidič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5127. [COBISS.SI-ID 12041801]


81 JEZIKOSLOVJE


198. Assessing L2 students with learning and other disabilities, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013. [COBISS.SI-ID 9858377]


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


199. Martina Škoflek, Interakcija med otrokom in materjo : analiza posnemanja prozodičnih elementov govora pri dojenčku v prvem letu življenja : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Škoflek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5155. [COBISS.SI-ID 12052553]


811.111 ANGLEŠČINA.


200. Jure Aljaž, Vpliv pesmi na učenje in pomnjenje besedišča pri učenju angleščine v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Aljaž], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5190. [COBISS.SI-ID 12069961]

201. Nevenka Jesenik, Znam za več, Angleščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2008. [COBISS.SI-ID 239489792]

202. New ways in teaching reading, (New ways in TESOL series), Revised ed., Alexandria (Virginia), TESOL International Association, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 12095561]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


203. Maja Pušenjak, Poučevanje slovnice pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pušenjak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5160. [COBISS.SI-ID 12054857]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


204. Mateja Gomboc, Besede 5, Delovni zvezek za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293672960]

205. Mateja Gomboc, Besede 5, Učbenik za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 279763456]

206. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož, Stanislava Židan, Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294918144]

207. Igor Saksida, Naša ulica 1, Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293576192]

208. Igor Saksida, Naša ulica 2, Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 294194944]

209. Marija Pisk, Igor Saksida, Suzana Boj, Rajko Tekalec, Sabina Višček, Naša ulica 3, Slovenščina, Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293660416]

210. Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Slovenščina 4, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295743232]

211. Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Barve jezika, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294989568]

212. Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Barve jezika, Učbenik za slovenščino v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294835456]

213. Janja Štrbenk, Pouk slovenščine v računalniški učilnici : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Štrbenk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5150. [COBISS.SI-ID 12048713]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


214. Fredrik Backman, Babica vas pozdravlja in se opravičuje, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286088704]

215. Fredrik Backman, Mož z imenom Ove, (Zbirka Žepnice), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290988032]

216. Fredrik Backman, Tu je bila Britt-Marie, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291887360]

217. Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Jakob J. Kenda, Samo Koler, Rajko Korošec, Boža Krakar-Vogel, Mojca Poznanovič, Adrijana Špacapan, Branja 2 : berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 1., prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289214464]

218. Darinka Ambrož, Majda Degan-Kapus, Jakob J. Kenda, Boža Krakar-Vogel, Irena Novak-Popov, Marjan Štrancar, Katarina Torkar-Papež, Alojzija Zupan Sosič, Branja 3 : berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 1., prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293532416]

219. Fedor Mihajlovič Dostoevskij, Zapiski iz mrtvega doma, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 295070976]

220. Hendrik Groen, Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 85 let : do konca se živi, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293972992]

221. Vasilij Semenovič Grossman, Vse teče, (Zbirka Izzivi svobode), Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. [COBISS.SI-ID 294785792]

222. Jonas Jonasson, Morilec, ki je hotel v nebesa, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291937536]

223. Michael Katz Krefeld, Grob greha, 1. izd., Tržič, Učila International, 2018. [COBISS.SI-ID 295043584]

224. Javier Marías, Benetke, interier, (Zbirka S poti), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2018. [COBISS.SI-ID 294732544]

225. Jo Nesbø, Macbeth : [kri bo maščevana s krvjo], 1. izd., Radovljica, Didakta, 2018. [COBISS.SI-ID 294494464]

226. Jo Nesbø, Odrešenik, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2014, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=887. [COBISS.SI-ID 276196352]

227. Jo Nesbø, Ščurki, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2018. [COBISS.SI-ID 294766336]

228. Jo Nesbø, Žeja, 1. ponatis 1. izd., Radovljica, Didakta, 2018. [COBISS.SI-ID 294120704]

229. Erich Neumann, Amor and psyche : the psychic development of the feminine : a commentary on the tale by Apuleius, (Bollingen series, 54), Princenton, Princeton University Press, 1971. [COBISS.SI-ID 12096073]

230. Arto Paasilinna, Deset prisrčnih trmoglavk, (Zbirka Žepnice, Roman), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293973248]

231. Suzana Tratnik, Tombola ali življenje!, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289063168]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


232. Manja Gradišar, Stališča razrednih učiteljev prvega triletja osnovnih šol do vključevanje medkulturne vzgoje v pouk književnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Gradišar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5149. [COBISS.SI-ID 12048457]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


233. Lea Zupančič, Slikaniški projekt s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Zupančič], 2018. [COBISS.SI-ID 12100681]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


234. Adrijana Špacapan, Zoran Božič, Lidija Golc, Eva Kraševec, Andrej Adam, Esej na maturi 2019 : [maturitetna romana: Andreï Makine: Francoski testament, Maja Haderlap: Angel pozabe], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 294790400]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


235. Adventures on inkling island, (Dekko comics), [S. l.], ELT Well, [2018]. [COBISS.SI-ID 12062025]

236. Margaret Eleanor Atwood, Deklina zgodba, (Zbirka Žepnice), 3. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292424192]

237. Enid Blyton, Skrivnih sedem, (Zbirka Skrivnih sedem, 1), 1. natis, Ljubljana, Karantanija, 2018. [COBISS.SI-ID 294052864]

238. Julia Donaldson, Pet grdin, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293469696]

239. Danny Parker, Monika in Mija, Hoče, Skrivnost, 2018. [COBISS.SI-ID 293877248]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


240. Beth Bracken, Sramežljivi Staš in govorni nastop, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 294257408]

241. Harlan Coben, Pogrešam te, 1. izd., Tržič, Učila International, 2018. [COBISS.SI-ID 294376192]

242. Julie Gassman, Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja!, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 294258688]

243. Christianne Jones, Lara Kosmulja, mala klepetulja, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 294257664]

244. Christianne Jones, Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 294257152]

245. Corinna Luyken, The book of mistakes, New York, Dial Books for Young Readers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 23881010]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


246. Lucia Emiliani, Izgubljeno jajce, (Zbirka Gozdne pravljice), Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 291191808]

247. Polona Glavan, Gverilci, (Knjižna zbirka Beletrina), 2. izd., Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 295523584]

248. Maja Haderlap, Angel pozabe, 2. ponatis, Maribor, Litera, 2018. [COBISS.SI-ID 94342145]
Nagrada: Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch, 2011
Nagrada: Rauriser Literaturpreis, 2012

249. Franc Jeza, Zakasnela pomlad in druge kratke zgodbe, 1. natis, Hajdina, Občina, 2010. [COBISS.SI-ID 250119936]

250. Katarina Kesič Dimic, Kamaroni s parabajzovo omako, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2010. [COBISS.SI-ID 250553344]

251. Anja Klančar, Ko izgubiš --- : zgodba o prebolevanju samomora v družini, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2018. [COBISS.SI-ID 294004736]

252. Miha Mazzini, Pohlep, Novo mesto, Goga, 2018. [COBISS.SI-ID 294904576]

253. Jani Oswald, Quaran Tanja : homeland eastland west lend Fremd end konec, Klagenfurt, = Celovec, Drava, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 515351692]

254. Pogovori z Evaldom Flisarjem : o ljubezni in smrti, smislu in nesmislu življenja ..., Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 285951232]

255. Bina Štampe Žmavc, Nabiralka samot, (Zbirka Hiša pesmi), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2018. [COBISS.SI-ID 295131904]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


256. Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak, Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, 7., prenovljena izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 283939072]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


257. Huiqin Wang, Jaz, Marco Polo, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295243520]


93 ZGODOVINA.


258. Patrick Boucheron, Kaj zmore zgodovina : nastopno predavanje na Collège de France, 17. decembra 2015, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2018. [COBISS.SI-ID 294794752]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


259. Alenka Cedilnik, Gordana Popovič Lozar, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja, Mirjam Oblak, Irena Paradžik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Zgodovina 1 : prazgodovina in stari vek : učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295418624]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


260. Ilegalčki : vojna Ljubljana 1941-1945 : iz zapuščine Ade Krivic, (Knjižnica ZAK, knj. 1), 1. izd., Ljubljana, Društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2004. [COBISS.SI-ID 214436352]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO