COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


FEBRUAR 20180 SPLOŠNO.


1. Nataša Golob, Srednjeveški in renesančni rokopisi : materiali, strukture, predstavitve, (Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 292775936]


0(043.2) SPLOŠNO.


2. Barbara Hribar, Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Hribar Pavli], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4982. [COBISS.SI-ID 11916617]

3. Alja Premože, Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Premože], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4977. [COBISS.SI-ID 11911753]


1 FILOZOFIJA.


4. Aleš Erjavec, Heteronomija umetnosti in avantgard, (Zbirka Transformacije, knj. št. 40), Ljubljana, Maska, 2017. [COBISS.SI-ID 293009408]


159.9 PSIHOLOGIJA.


5. Simon Bradley, Nicole Price, Critical thinking : proven strategies to improve decision making skills, increase intuition and think smarter!, [S. l.], [s. n.], cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11921481]

6. Ana Čertanec, (Ne)srečni konci : priročnik za soočanje z življenjem po razhodu in pri iskanju novih priložnosti v življenju, 1. izd., Ljubljana, Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec, 2017. [COBISS.SI-ID 292861952]

7. Adele Faber, Elaine Mazlish, Na pomoč, moji otroci se kregajo! : kako spodbuditi dobre odnose med sorojenci, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2018. [COBISS.SI-ID 293071104]

8. Adil Huselja, Stres v uniformi, 1. izd., Ljubljana, Chiara, 2017. [COBISS.SI-ID 292552192]

9. Joel Levy, Okrepite si možgane : [več kot 300 vaj in namigov za boljši spomin], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 290528000]

10. Jeffrey Masson, Končna analiza : kako postati in ne ostati psihoanalitik, (Zbirka Odkrito), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2018. [COBISS.SI-ID 293206272]

11. Brooke Noel Moore, Richard B. Parker, Critical thinking, 11th ed., New York, McGraw-Hill Education, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 14373713]


316 SOCIOLOGIJA.


12. Florence Hartmann, Žvižgači : slaba vest naših demokracij, (Zbirka Dokumenta), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292977920]


32 POLITIKA.


13. Bogomil Ferfila, Države v vojni na Bližnjem vzhodu : Iraški Kurdistan in Irak, Turčija, Izrael in Palestina, Afganistan, Sirija, Libanon, Libija, Mali, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. [COBISS.SI-ID 292943616]


33 GOSPODARSTVO


14. Tomáš Sedláček, Oliver Tanzer, Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2018. [COBISS.SI-ID 292485376]


34 PRAVO.


15. Klaus-Dieter Borchardt, Osnove prava Evropske unije, Luxembourg, Urad za publikacije Evropske unije, 2017. [COBISS.SI-ID 4789659]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16. Klavdija Aničić, Tjaša Hrovat, Ana Mlinar Kolarič, Besede o nasilju, pogumu in vztrajnosti, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017. [COBISS.SI-ID 293070848]

17. Tjaša Hrovat, Moč za spremembo : priročnik za samopomoč po preživetem nasilju, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017. [COBISS.SI-ID 292895744]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


18. Sharon Boller, Karl M. Kapp, Play to learn : everything you need to know about designing effective learning games, Alexandria, ATD Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11921737]

19. John A. C. Hattie, Klaus Zierer, 10 mindframes for visible learning : teaching for success, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11922505]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


20. Alternativne vzgojne in učne strategije v vrtcu : zbornik, Ljubljana, MiB, 2018. [COBISS.SI-ID 293307136]

21. Alexander K. Zvonkin, Math from three to seven : the story of a mathematical circle for preschoolers, (Mathematical Circles Library, MCL, 5), Berkeley, Mathematical Sciences Research Institute, MSRI, Providence, American Mathematical Society, AMS, 2011. [COBISS.SI-ID 11926089]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


22. Mateja Jagodić, Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jagodić], 2018. [COBISS.SI-ID 11927369]

23. Nastja Karlič, Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Karlič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4988. [COBISS.SI-ID 11924041]

24. Janja Narat, Obravnava slikanice Muca Copatarica v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Narat], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4970. [COBISS.SI-ID 11908937]

25. Mojca Padežnik, Načrtovanje planinskih izletov s programom Ciciban planinec v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Padežnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4975. [COBISS.SI-ID 11910473]

26. Neža Pavli, Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Pavli], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4980. [COBISS.SI-ID 11915593]

27. Špela Škerbec, Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Škerbec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4978. [COBISS.SI-ID 11916105]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


28. Kristina Božič, Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Božič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4981. [COBISS.SI-ID 11916361]

29. Urša Kisovec, Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Kisovec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4973. [COBISS.SI-ID 11909961]

30. Nina Sever, Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sever], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4985. [COBISS.SI-ID 11918409]

31. Tamara Sunarić, Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Sunarić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4979. [COBISS.SI-ID 11915849]

32. Romana Šarec, Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Šarec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4992. [COBISS.SI-ID 11927113]

33. Eva Šebjanič, Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Šebjanič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4983. [COBISS.SI-ID 11916873]

34. Sara Šenica, Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Šenica], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4984. [COBISS.SI-ID 11918153]

35. Maja Zalaznik, Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zalaznik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4972. [COBISS.SI-ID 11909705]

36. Mojca Žveglič Mihelič, Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Žveglič Mihelič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4986. [COBISS.SI-ID 11921225]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


37. Tanja Centa, Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Centa], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4993. [COBISS.SI-ID 11927625]

38. Tjaša Mežnaršič, Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Mežnaršič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4974. [COBISS.SI-ID 11909449]


51 MATEMATIKA.


39. Natasha Rozhkovskaya, Math circles for elementary school students, (Mathematical Circles Library, MCL, 13), Berkeley, Mathematical Sciences Research Institute, MSRI, Providence, American Mathematical Society, AMS, 2014. [COBISS.SI-ID 11924553]


51(043.2) MATEMATIKA.


40. Nina Miklavžina, Razvoj matematične notacije : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Miklavžina], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4969. [COBISS.SI-ID 11908425]

41. Jerneja Rojko, Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Rojko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4949. [COBISS.SI-ID 11893833]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


42. Aljoša Bavec, Majda Kamenšek-Gajšek, Saša Kregar, Marija Meznarič, Andrej Podobnik, Helena Potočnik Vičar, Katja Stopar, Tom Turk, Maruša Vencelj, Biologija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017, (Maturitetni izpiti), 1. izd., Ljubljana, Državni izpitni center, 2017. [COBISS.SI-ID 292867840]

43. Milan Vogrin, Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij : [opazovanje in prepoznavanje vrst], (Zbirka Narava na dlani), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292122112]


61 MEDICINA.


44. Jutta Fiegl, Tako mlad, pa že psihoterapevt : empirična raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije, 1. izd., Ljubljana, Vienna, Sigmund Freud University Press, 2016. [COBISS.SI-ID 285458688]

45. Peter Nemetschek, Sistemska družinska terapija z otroki, mladostniki in starši : model reke življenja in analogne metode, 1. izd., Ljubljana, Vienna, Sigmund Freud University Press, 2016. [COBISS.SI-ID 284426240]

46. The Oxford handbook of dance and wellbeing, New York, NY, Oxford University Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11925577]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


47. Pete Moorhouse, Learning through woodwork : introducing creative woodwork in the early years, Abingdon, Oxon, New York, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11920713]

48. Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret, The 3D printing handbook : technologies, design and applications, Amsterdam, The Netherlands, 3D Hubs B.V., cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11920969]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


49. Vanesa Urek, Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Urek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4961. [COBISS.SI-ID 11907657]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


50. Marjeta Ciglenečki, Forma viva Maribor : (1967-1986), (Umetnine v žepu, 14), Ljubljana, Založba ZRC, 2017. [COBISS.SI-ID 293085696]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


51. Tadeja Begelj, Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Begelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4987. [COBISS.SI-ID 11922761]

52. Gordana Vukman, Poučevanje rolanja v športni in temelji fazi : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Vukman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4971. [COBISS.SI-ID 11909193]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


53. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Slovenščina za vsak dan 6, Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 293138432]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


54. Planeti z lastno svetlobo : 100 pesnikov in pesnic XXI. st. iz 21 evropskih literatur (v slovenskih prevodih 41 prevajalcev) : izbrane pesmi iz 13 letnikov revije/festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2005-2017) : festivalna antologija evropske poezije XXI. st., (mRp./Lirikon21, letn. 13, 2017), Velenje, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2017, https://www.biblos.si/isbn/9789616427258, http://uvkf.si. [COBISS.SI-ID 293362944]

55. Zahar Prilepin, Samostan, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 292947968]

56. Goce Smilevski, Sestra Sigmunda Freuda, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012. [COBISS.SI-ID 260575232]

57. A voyage across self-illuminated planets : 2 x XXIst century Slovenian poets in translation by 39 translators in 16 European languages, (mRp./Lirikon21, vol. 1, 2017), Velenje, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2017, https://www.biblos.si/isbn/9789616427241, http://uvkf.si/sl/a-voyage-across-self-illuminated-planets-potovanje-po-planetih-z-lastno-svetlobo. [COBISS.SI-ID 293359104]

58. Igor Žunkovič, Evolucija in literatura : literarni darvinizem v precepu literarne vede, (Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. [COBISS.SI-ID 293257472]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


59. Manca Frlan, Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček in Veveriček posebne sorte : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Frlan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4960. [COBISS.SI-ID 11907913]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


60. Grigor Vitez, Kad bi drveće hodalo, (Biblioteka Vjeverica), 5. izd., Zagreb, Mladost, 1973. [COBISS.SI-ID 11926345]

61. Grigor Vitez, Pravljica o glinasti ptici in druge zgodbe, (Cicibanova knjižnica), [Ljubljana], Mladinska knjiga, 1964. [COBISS.SI-ID 2951944]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


62. Roald Dahl, Jakec in breskev velikanka, (Zbirka Žepnice), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292969216]

63. Ken Follett, Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293084160]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


64. E. D. Baker, A prince among frogs : book eight in the tales of the frog princess, New York, Bloomsbury, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11921993]

65. Saul Bellow, Planet gospoda Sammlerja, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292530944]
Nagrada: National Book Award for Fiction, 1971


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


66. Kasilda Bedenk, Milena Blažič, Pravljice bratov Grimm - od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 293230080]

67. Alma M. Karlin, Magični obrazi Andov, (Zbirka Z Almo v svet, Peru, 4), 1. izd., Ljubljana, Založništvo J. Jezernik, 2016. [COBISS.SI-ID 285793792]

68. Alma M. Karlin, Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa, (Zbirka Z Almo v svet, Kitajska, 1), 1. izd., Ljubljana, Založništvo J. Jezernik, 2016. [COBISS.SI-ID 284771072]

69. Alma M. Karlin, Vodna vrba, (Zbirka Z Almo v svet, Kitajska, 2), 1. izd., Ljubljana, Založništvo J. Jezernik, 2016. [COBISS.SI-ID 284771328]

70. Alma M. Karlin, Vroča in grešna, (Zbirka Z Almo v svet, Panama, 3), 1. izd., Ljubljana, Založništvo J. Jezernik, 2016. [COBISS.SI-ID 286244096]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


71. Emmanuelle Pagano, Jamski najstniki, (Zbirka Ginko, knj. 14), Ljubljana, Književno društvo Hiša poezije, 2017, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5263. [COBISS.SI-ID 292389888]
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2009


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


72. Ivan Cankar, Podobe iz sanj, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2018. [COBISS.SI-ID 292998400]

73. Ivan Cankar, Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik, (Jubilejna zbirka), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292947712]

74. Evald Flisar, Zbiralec sanj : roman, (Izbrana dela, Proza), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 292918016]

75. Simona Kopinšek, Pajkodlak in Kresnica, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 293177088]

76. Susanna Mattiangeli, Učiteljica, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 293242368]

77. Slon in bonbon : 50 najbolj priljubljenih pesmi naših klasikov za osnovnošolske otroke, 1. natis, Ljubljana, Karantanija, 2018. [COBISS.SI-ID 292993792]

78. Anja Štefan, 7 medvedov, (Cicibanova zbirka), Darilna izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293269248]

79. Kristina Zupančič, Barve, (Zbirka Zlata ribica), Portorož, Center za komunikacijo, sluh in govor, 2016. [COBISS.SI-ID 287281920]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


80. Josef Indig-Ithai, Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa Indiga, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. [COBISS.SI-ID 293111040]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO