COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVEMBER 20170 SPLOŠNO.


1. Irene C. Fountas, Gay Su Pinnell, Guided reading : good first teaching for all children, Portsmouth, NH, Heinemann, cop. 1996. [COBISS.SI-ID 11799113]

2. Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice, (Strokovna poročila IFLA, št. 86), Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 251521024]

3. Vibeke Lehmann, Joanne Locke, Smernice za knjižnične storitve za zapornike, (Strokovna poročila IFLA, št. 92), Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 242403328]

4. Sue Neuen, Elizabeth Tebeaux, Writing science right : strategies for teaching scientific and technical writing, (An eye on education book), New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11827017]

5. Riitta Oittinen, Anne Ketola, Melissa Garavini, Translating picturebooks : revoicing the verbal, the visual and the aural for a child audience, (Routledge Advances in Translation and Interpreting Studies), London, Routledge, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11829577]


004 RAČUNALNIŠTVO.


6. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2017, http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety. [COBISS.SI-ID 30859303]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7. Mateja Bevčič, Kateri programski jezik naj sledi Scratchu? Javascript? : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Bevčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4872. [COBISS.SI-ID 11828297]

8. Mišel Cevzar, Vodenje robotske roke z metodo podpornih vektorjev in odprto kodnim elektromiografom : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Cevzar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4865. [COBISS.SI-ID 11822665]

9. Mariza Močnik, Algoritem za štetje malih induciranih podgrafov in orbit vozlišč v redkih grafih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Močnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4863. [COBISS.SI-ID 11823945]


1 FILOZOFIJA.


10. Varja Štrajn, Smisel stavkov v Wittgensteinovi filozofiji : razprava o teoriji smisla in pomena ter možnostih spoznanja, Ljubljana, Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave, 2017. [COBISS.SI-ID 290846464]


159.9 PSIHOLOGIJA.


11. Raymond W. Gibbs, Embodiment and cognitive science, Repr., Cambridge, Cambridge University Press, 2010, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 11816521]

12. Sabina Jagodnik, Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo : magistrsko delo, [S. l.], [S. Jagodnik], 2017. [COBISS.SI-ID 11839561]

13. Ana Kandare Šoljaga, Najstniki : praktični vodnik za starše, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292102144]

14. Anica Mikuš-Kos, Duševno zdravje otrok današnjega časa, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 292030464]


17 ETIKA.


15. Dušan Kos, Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290918144]

16. Saša Poljak Lukek, Ko odnosi postanejo družina : oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291645952]

17. Jože Ramovš, Sožitje v družini, (Zbirka Smisel), Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Ljubljana, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 2017. [COBISS.SI-ID 291528448]

18. Shefali Tsabary, Prebujena družina : revolucija v starševstvu, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 292164608]


2 VERSTVO.


19. Biblije na Slovenskem : Narodna galerija, Ljubljana, 19. september 1996-5. januar 1997, V Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. [COBISS.SI-ID 61675520]

20. Dalmatinova Biblija, Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo, Slovenj Gradec, Združenje Trubarjev forum, 2017. [COBISS.SI-ID 289726208]


3 DRUŽBENE VEDE


21. Karel Gržan, 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma, (Zbirka Aktivni državljan), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 291097600]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


22. Marika Šadl, Statistika, 1. natis, Ljubljana, eBesede, 2013. [COBISS.SI-ID 269582080]


316 SOCIOLOGIJA.


23. Louisa Thomsen Brits, Hygge : danska umetnost srečnega življenja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290273536]

24. Carolin Emcke, Proti sovraštvu, (Zbirka Premiki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 291524864]

25. Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1), 1st ed., Ljubljana, Faculty of Education, 2017. [COBISS.SI-ID 292595456]

26. Gorazd Vodeb, Franc Trček, Polona Vilar, Informacijsko vedenje na slovenskem podeželju : študija primera, Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282642688]


32 POLITIKA.


27. Rudolph Herzog, Heil Hitler, prasec je mrtev!, Mengeš, Ciceron, 2017. [COBISS.SI-ID 291763200]

28. Vesna Mikolič, Susanna Pertot, Nives Zudič Antonič, Med kulturami in jeziki, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2006. [COBISS.SI-ID 228909312]

29. Jan-Werner Müller, Kaj je populizem, (Zbirka Premiki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291524608]

30. Gorazd Bajc, Skupnost v središču Evrope : Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, Trst, ZTT, Slori, 2017. [COBISS.SI-ID 9926124]


33 GOSPODARSTVO


31. Sandra Antolović, Ranljive skupine na trgu dela : psihološki pogled na izzive in priložnosti, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291593472]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32. Adam Abdulla, Coaching students in secondary schools : closing the gap between performance and potential, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11826505]

33. Martine Agassi, Z rokami ne tepemo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291048192]

34. Françoize Boucher, Knjiga, ki ti bo končno razložila vse o tvojih starših : (zakaj te silijo z zelenjavo in druge norosti), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291733760]

35. Children learning outside the classroom : from birth to eleven, 2nd ed., London [etc.], SAGE, 2017. [COBISS.SI-ID 11817801]

36. Ronald C. Martella, J. Ron Nelson, Nancy E. Marchand-Martella, Mark O'Reilly, Comprehensive behavior management : individualized, classroom, and schoolwide approaches, 2nd ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2012. [COBISS.SI-ID 11834441]

37. How to be a brilliant mentor : developing outstanding teachers, 2nd ed., New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11828041]

38. Izobraževanje talentov : zbornik : III. mednarodna znanstvena konferenca, 26.-28. 10. 2017 : collection of contributions : III. international scientific conference, 26.-28. 10. 2017, Ljubljana, MIB, 2017. [COBISS.SI-ID 292196096]

39. Matt Lloyd-Rose, The character conundrum : how to develop confidence, independence and resilience in the classroom, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11826761]

40. Daniel Muijs, David Reynolds, Effective teaching : evidence and practice, 4th ed., Los Angeles, SAGE, 2018. [COBISS.SI-ID 11819337]

41. Vesna Pobežin, Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa?, (Zbirka Analecta), 1. natis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017. [COBISS.SI-ID 291778560]

42. The prospects of reforming teacher education, Prishtinë, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. [COBISS.SI-ID 11828553]

43. Bill Rogers, Classroom behaviour : a practical guide to effective teaching, behaviour management and colleague support, 4th ed., Los Angeles [etc.], Sage, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 1109993822]

44. Cvetka Rutar, S čuječnostjo do harmonije odnosov : vodič za starše mlajših otrok na poti zavedanja, Dobrova, Animayush, 2017. [COBISS.SI-ID 291510528]

45. Elaine B. Wilson, School-based research : a guide for education students, 3nd ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11818057]

46. Elizabeth Verdick, Z besedami ne žalimo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291047168]

47. Elizabeth Verdick, Z nogami ne brcamo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291047424]

48. Elizabeth Verdick, Z zobmi ne grizemo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291047680]

49. Jocelyn Wishart, Mobile learning in schools : key issues, opportunities and ideas for practice, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11813961]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


50. Jera Csipö, Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Csipö], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4864. [COBISS.SI-ID 11824201]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


51. Sara Knight, Forest school in practice : [for all ages], Los Angeles [etc.], SAGE, 2016. [COBISS.SI-ID 11820361]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


52. Derek Haylock, Anne Cockburn, Understanding mathematics for young children : a guide for teachers of children 3-7, 5th ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11820617]

53. Sean MacBlain, Jill Dunn, Ian Luke, Contemporary childhood, Los Angeles [etc.], Sage Publications, 2017. [COBISS.SI-ID 11819081]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


54. Monika Majnik, Profesionalni razvoj švedskih in slovenskih vzgojiteljev : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Majnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4876. [COBISS.SI-ID 11831881]

55. Valeriia Marianova, Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Marianova], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4861. [COBISS.SI-ID 11820873]

56. Mateja Novljan, Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Novljan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4875. [COBISS.SI-ID 11830089]

57. Manca Peternelj, Spremljanje in dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Peternelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4878. [COBISS.SI-ID 11831625]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


58. Paul Chambers, Nicholas Souter, Explaining primary science, Los Angeles [etc.], SAGE, 2017. [COBISS.SI-ID 11820105]

59. Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Lojze Kalinšek, Paša za oči 3 : učbenik za likovno vzgojo v 5. in 6. razredu osnovne šole, 1. natis, Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 261453056]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


60. Ronit Bird, The dyscalculia toolkit : supporting learning difficulties in maths, 3rd edition., Los Angeles [etc.], Sage Publications, 2017. [COBISS.SI-ID 11821129]

61. Sally J. Peterson-Falzone, Judiith E. Trost-Cardamone, Michael P. Karnell, Mary A. Hardin-Jones, The clinician's guide to treating cleft palate speech, 2nd ed., St. Louis, Missouri, Elsevier, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11829833]

62. Alan Hodkinson, Key issues in special educational needs & inclusion, (Education studies, key issues), 2nd ed., Los Angeles [etc.], Sage, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 2048049259]

63. Michael F. McTear, Gina Conti-Ramsden, Pragmatic disability in children, (Studies in disorders of communication), Reprinted, London, Whurr, 2002. [COBISS.SI-ID 11816009]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64. Esmeralda Božić, Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Božić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4858. [COBISS.SI-ID 11805257]

65. Nina Pavlin, Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Pavlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4873. [COBISS.SI-ID 11830601]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


66. Joseph L. Murray, Undergraduate research for student engagement and learning, New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11814217]


39 ETNOLOGIJA.


67. Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje, Žiri, Jutri 2052, 2017. [COBISS.SI-ID 292193536]

68. Yei Theodora Ozaki, Japanese fairy tales, Barrie, RNU Press, 2010. [COBISS.SI-ID 11797833]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


69. Jerry J. Wellington, Gren Ireson, Science learning, science teaching, 4th ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11825993]

70. Iztok Devetak, Miloš Kovič, Gregor Torkar, Diana Rutar, Zvezek za aktivno učenje 6, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2012. [COBISS.SI-ID 263026432]


51 MATEMATIKA.


71. Children's errors in mathematics, (Transforming primary QTS), 4th ed., London [etc.], SAGE, Learning Matters, 2017. [COBISS.SI-ID 11818825]

72. Petar Pavešić, Splošna topologija, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 43), 2. natis, Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 291826432]

73. Jaka Smrekar, Rešene naloge iz splošne topologije, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 50), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292323584]


52 ASTRONOMIJA.


74. Ben Gilliland, Jack Challoner, Znanost na malo drugačen način : ko spoznanja o vesolju niso več znanstvena fantastika, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291129600]


54 KEMIJA.


75. Jack Challoner, Elementi : popolni ilustrirani vodič, 1. natis, [Ljubljana], Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290619392]

76. Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek, Peti element 8, Učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290859520]

77. Miha Slapničar, Vesna Ferk Savec, Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile. php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

78. Andrej Smrdu, Kemijo razumem, kemijo znam 1 : naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, (Svet kemije), 2. prenovljena in razširjena izd., Ljubljana, Jutro, 2017. [COBISS.SI-ID 290435328]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


79. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Metka Kralj, Tomaž Amon, Borut Lazar, Lisa A. Urry, Biologija 1 : zgradba in delovanje celice : učbenik za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol, 4. natis, Celovec, Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 290263296]


61 MEDICINA.


80. Françoize Boucher, Knjiga, ki ti bo končno povedala vse o puncah in fantih : (velika skrivnost razkrita!), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291700992]

81. Kako deluje telo : [dejstva na dlani], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291612928]

82. Patricija Valentina Kobilšek, Alojzija Fink, Prva pomoč in nujna medicinska pomoč : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Prva pomoč in nujna medicinska pomoč, 1. natis, Ljubljana, Grafenauer, 2017. [COBISS.SI-ID 291539456]

83. Berta Korošak, Biologija človeka, 4. natis, Celovec, Mohorjeva založba, 2014. [COBISS.SI-ID 274280960]

84. Oxford textbook of creative arts, health, and wellbeing : international perspectives on practice, policy, and research, (Oxford textbooks in public health), 1st ed., Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11799369]

85. Irvin D. Yalom, Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2018. [COBISS.SI-ID 291747328]


61(043.2) MEDICINA.


86. Anastazija Babič, Podpora ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Babič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4860. [COBISS.SI-ID 11810377]

87. Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kleč], 2017. [COBISS.SI-ID 11836745]

88. Dušanka Novaković, Povezava med telesno pozo in pragom bolečine : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Novaković], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4862. [COBISS.SI-ID 11822409]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


89. Matt Haig, Zakaj je vredno živeti?, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 292302336]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


90. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26), Ljubljana, IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, http://erk.fe.uni-lj.si/2017/, http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11818068]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


91. Marko Bevk, Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bevk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4696. [COBISS.SI-ID 11800137]

92. Petra Pintar, Učna pot kot koncept tehnične vzgoje na primeru Zlatorogove pravljične dežele : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Pintar], 2017. [COBISS.SI-ID 11835977]

93. Anja Urbanija, Načrtovanje tehniškega dne o izkoristku sončnih celic : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Urbanija], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4880. [COBISS.SI-ID 11831113]

94. Pavel Zakal, Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Zakal], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4874. [COBISS.SI-ID 11830345]


64 GOSPODINJSTVO.


95. Mirjam Grilc, Sladice z zelišči, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 291062784]


655 TISKARSTVO


96. Branka Bizjak Zabukovec, Andrej Blatnik, Jelka Ciglenečki, Suzana Duhovnik, Andrej Gogala, Marko Hercog, Mojca Hribar, Alenka Kepic Mohar, Marta Kocjan-Barle, Gaja Kos, Miha Kovač, Aleš Pogačnik, Samo Rugelj, Aleš Učakar, Pavle Učakar, Matjaž Vračko, Renata M. Zamida, Založniški standardi : kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji, (Zbirka Bralna znamenja), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291240960]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


97. Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič-Čerkez, Andrej Brumen-Čop, Črtomir Frelih, Tomaž Gorjup, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Uršula Podobnik, Jurij Selan, Zora Stančič, Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017, Ljubljana, Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11828809]

98. Marko Trobevšek, Tisoč let mraka in luči : oris kulturne zgodovine srednjega veka : slikarstvo, glasba, literatura, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 289654528]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


99. Urša Grm, Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Grm], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4879. [COBISS.SI-ID 11831369]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


100. Peter Krečič, Veselin Mišković, Damjan Prelovšek, Da ne pride v pogin in pozabljenje : Plečnikova vizija Ljubljane - slovenskih Aten : arhitektov dar knjižnici, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. [COBISS.SI-ID 231081984]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


101. Kerry Lord, Kvačkane zverinice : 40 prisrčnih živali iz enega osnovnega vzorca, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 285945088]

102. Nancy Nicholson, Vezenje : 30 sodobnih stvaritev po vzoru ljudskih vezenin, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289829888]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


103. Judith Lynne Hanna, Dancing to learn : the brain's cognition, emotion, and movement, Lanham [etc.], Rowman & Littlefield, 2015. [COBISS.SI-ID 11834953]

104. Knowing bodies, moving minds : towards embodied teaching and learning, (Landscapes, vol. 3), Dordrecht, Boston, London, Springer Science+Buisiness Media, 2004. [COBISS.SI-ID 11835209]

105. Siegfried Kracauer, Filmska čitanka, (Zbirka Imago), 1. izd., Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2017. [COBISS.SI-ID 288219904]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


106. Kristina Di Dio, Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije : pregled plesnih zvrsti in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Di Dio], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4877. [COBISS.SI-ID 11832137]


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


107. Edi Majaron, Vera v lutko : razmišljanja o lutkovni umetnosti, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 168), 1. izd., Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, 2017. [COBISS.SI-ID 291613440]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


108. Igor Cvetko, Otroške igre na Slovenskem od A do Ž, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291638528]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


109. Maja Vogrič, Primerjava slovenskega in nizozemskega osnovnošolskega učnega načrta za športno vzgojo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Vogrič], 2017. [COBISS.SI-ID 11832393]


81 JEZIKOSLOVJE


110. Affect in foreign language and second language learning : a practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere, (The McGraw-Hill second language professional series, Directions in second language learning), Boston [etc.], McGraw Hill, cop. 1999, http://catdir.loc.gov/catdir/toc/mh022/98044296.html. [COBISS.SI-ID 22185446]

111. Jeziki v stiku : zbornik povzetkov : libro degli abstracts : book of abstracts, Koper, Annales ZRS, 2017, http://www.zrs-kp.si/monografije/single/jeziki-v-stiku-lingue-in-contatto-languages-in-con-2220. [COBISS.SI-ID 65511778]


811.111 ANGLEŠČINA.


112. Paul Carley, Inger M. Mees, Beverley Collins, English phonetics and pronunciation practice, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11816265]

113. Graham Hall, Exploring English language teaching : language in action, (Routledge introductions to applied linguistics), 2nd ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11798345]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


114. Ema Šmid, Opisno ocenjevanje pri pouku angleščine v drugem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Šmid], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4857. [COBISS.SI-ID 11800649]


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


115. Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani : posvečeno Andreju Rozmanu, (Knjižna zbirka Slavica Slovenica, št. 2), 1. izd., V Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291865856]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


116. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A1, 2. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 291323136]

117. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Slovenščina za vsak dan 9, Učbenik : izdaja s plusom, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290874112]

118. Marija Stanonik, Etnolingvistika po slovensko, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290541312]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


119. Tereza Boučková, Leto petelina, (Zbirka Bralec, 88), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 279649792]

120. Juan Kruz Igerabide, Adijo, Jona, (Zbirka Še), Dvojezična izd., Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 291100672]

121. Francesc Puigpelat, Deklica, ki se je spremenila v mobi, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291549696]
Nagrada: Nagrada Josep M. Folch i Torres, 2015

122. Juan Rulfo, Pedro Páramo, (Zbirka Veliki večni romani), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290265856]

123. Vladimir Šarov, Vaje : roman, (Pretakanja, 6), 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290469120]

124. Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017, Nova Gorica, School of humanities, 2017. [COBISS.SI-ID 11830857]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


125. Karen Coats, The Bloomsbury introduction to children's and young adult literature, London [etc.], Bloomsbury Academic, 2018. [COBISS.SI-ID 11834697]

126. Roni Natov, The poetics of childhood, (Children's literature and culture, 24), New York, London, Routledge, 2006. [COBISS.SI-ID 11816777]

127. Debbie Pullinger, From tongue to text : a new reading of children's poetry, (Bloomsbury perspectives on children's literature), London [etc.], Bloomsbury Academic, 2017. [COBISS.SI-ID 11817033]

128. Lisa Sainsbury, Ethics in British children's literature : unexamined life, (Bloomsbury perspectives on children's literature), 1st pbk ed., London, Bloomsbury, 2015, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 57567586]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


129. Silvija Borovnik, Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 123), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017. [COBISS.SI-ID 93062657]

130. James Wood, Kako nas nagovarja literatura, Novo mesto, Penca in drugi, 2017. [COBISS.SI-ID 290463232]

131. Alojzija Zupan Sosič, Teorija pripovedi, (Knjižna zbirka Znanstvena literatura), Maribor, Litera, 2017. [COBISS.SI-ID 91812097]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


132. John Green, Krive so zvezde, (Zbirka Žepnice), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290999296]

133. Alan Alexander Milne, Šest let imam, (Zbirka Pisanice), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291974400]

134. Renee Sandy, Collection of 8 wonderful bedtime stories for young children, [S. l.], Create Space Independent Publishing Platform, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11798089]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


135. Erin Frankel, Čudna!, (Serija Čudno), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291045888]

136. Erin Frankel, Drzna!, (Serija Čudno), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291045120]

137. Erin Frankel, Groba!, (Serija Čudno), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291045376]

138. Erin Frankel, Nihče! : zgodba o tem, kako premagati medvrstniško nasilje v šolah, Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291046656]

139. Jennifer Moore-Mallinos, Marko v težavah, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292112384]

140. Jennifer Moore-Mallinos, Matej in računalniški vampirji, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292112128]

141. Laura Ingalls Wilder, Little house in the big woods, (Little house), New York, Harper Trophy, HarperCollins Publisher, 1981. [COBISS.SI-ID 1098220894]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


142. Najlepše basni : po izboru Matthiasa Reinerja in v ilustracijah Reinharda Michla, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 291899648]


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


143. Nathacha Appanah, Povratnik nasilja, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292177408]

144. Marco Erba, Med nama, Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 291162880]

145. Elena Ferrante, Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje, (Neapeljski cikel, knj. 1), (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288975616]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


146. Milan Dekleva, Uganke za Anke in Janke, Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 290107904]

147. Lucia Emiliani, Najboljši prijateljici, (Zbirka Gozdne pravljice), Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 290447616]

148. Mihael Glavan, Zvonko Kovač, Vladimir Osolnik, Ustvarjalci dveh kultur : razstavni katalog : Nacionalna i sveučilišna knjižica, Zagreb, 7. oktober 2006 - 4. november 2006, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, 9. november 2006 - 25. november 2006, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižica, 2006. [COBISS.SI-ID 229060352]

149. Manica Klenovšek Musil, Slon Stane, 1. natis, Maribor, Založba Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 91346433]

150. Fran Levstik, Martin Krpan, (Zbirka Velike slikanice), Jubilejna izd. ob 100. obletnici natisa prve slovenske slikanice, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290656256]

151. Florjan Lipuš, Gramoz, (Knjižna zbirka Piramida), Maribor, Litera, 2017. [COBISS.SI-ID 91715073]

152. Miha Mazzini, Zelena pošast, (Zbirka Velike slikanice), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290793984]

153. Fran Milčinski, Butalci, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292014848]

154. Tina Mlinar Rozinger, Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008- : študija primera Veveriček posebne sorte : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Mlinar Rozinger], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4859. [COBISS.SI-ID 11800905]

155. 500 let reformacije : zbornik povzetkov, Maribor, 9.-10. 11. 2017, Maribor, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Evengeličanska cerkvena občina Maribor, 2017, https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Documents/Zbornikpovzetkov_500%20let%20protestantizma.pdf. [COBISS.SI-ID 11818313]

156. Lilijana Praprotnik-Zupančič, Zakaj so zebre progaste? : posebna izdaja v Braillovi pisavi, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2010. [COBISS.SI-ID 251741952]

157. Anja Štefan, Drobtine iz mišje doline, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292292352]

158. Goran Vojnović, Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite!, 1. izd., Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, 2011. [COBISS.SI-ID 258936320]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


159. Feldmaršal Radetzky in Slovenci, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 5), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290578944]

160. Darinka Kladnik, (Ne)znani Slovenci, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291753728]

161. Tatjana Kovač, Darovi : ob 80-letnici Toneta Pavčka, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2008. [COBISS.SI-ID 242636032]

162. Tatjana Kovač, Odhojene stopinje : razstava ob 85-letnici Zorka Simčiča, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006. [COBISS.SI-ID 26516525]

163. Daniel Pittet, Micheline Repond, Odpustil sem vam : resnična zgodba o ranjenem otroštvu, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290382592]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


164. Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Slovenija v vojni : 1941-1945, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 291388928]

165. Neil Faulkner, Ljudska zgodovina oktobrske revolucije, Mengeš, Ciceron, 2017. [COBISS.SI-ID 291560960]

166. Lenart Rihar, Helena Jaklitsch, Helena Janežič, Rojstvo novih domovin : bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 291513344]

167. Yugoslavia from the historical perspective, Belgrade, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2017. [COBISS.SI-ID 240800780]

168. Kaja Širok, Nevenka Troha, Marko Klavora, Zdravko Duša, Selvino Ceshia, Lorenzo Ielen, Začasna meja : življenje in hrepenenje v coni A : (1945-1947), Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 291421952]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO