COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSFEBRUAR 20170 SPLOŠNO.


1. Gerald Graff, Cathy Birkenstein, "They say / I say" : the moves that matter in academic writing, 3rd ed., New York, London, W.W. Norton & Company, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11468105]

2. Slovenska bibliografija, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1948-1985. [COBISS.SI-ID 15906562]


159.9 PSIHOLOGIJA.


3. Kelly McGonigal, Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 288315136]

4. Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika : razumevanje osebnostne zgradbe skozi klinični proces, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 288395776]

5. Multimodal perspectives of language, literacy, and learning in early childhood : the creative and critical art of making meaning, (Educating the young children, Advances in theory and research, vol. 12), New York, NY, Springer Berlin Heidelberg, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11469641]

6. Marshall B. Rosenberg, Living nonviolent communication : practical tools to connect and communicate skillfully in every situation, Boulder, Colorado, Sounds true, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11469897]

7. Marshall B. Rosenberg, Nonviolent communication : a language of life : empathy, collaboration, authenticity, freedom, 3rd. ed., Encinitas, CA, PuddleDancer, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11468361]

8. Anthony K. Van Reusen, The self-advocacy strategy : for enhancing student motivation and self-determination : an education & transition planning process, Revised ed., Lawrence (Kansas), Edge Enterprises, 2015, cop. 1994. [COBISS.SI-ID 11459657]

9. Petra Urban, Prekipevati od življenja : sprejeti staranje kot darilo, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 285841408]


17 ETIKA.


10. Drago Jerebic, Sara Jerebic, Bližina osrečuje, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Družinski inštitut Bližina, 2017. [COBISS.SI-ID 287441664]


2 VERSTVO.


11. Gwenaëlle Boulet, Anne-Laure Fournier le Ray, Marine Gérald de Malartic, Sonia Goldie, Lucie Tour, Noélie Viallet, Zakaj sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 287448832]


3 DRUŽBENE VEDE


12. Cinzia Arruzza, Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287876864]

13. Nina Dragičević, Slavne neznane : zvočne umetnice v konstrukciji družbe, (Zbirka Vizibilija, 39), Ljubljana, Škuc, 2016. [COBISS.SI-ID 286893824]

14. Experiencing gender : international approaches, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015. [COBISS.SI-ID 11423305]


303 METODE DRUŽBENIH VED


15. Questioning causality : scientific explorations of cause and consequence across social contexts, Santa Barbara, Praeger, 2016. [COBISS.SI-ID 11453257]


316 SOCIOLOGIJA.


16. Frantz Fanon, Črna koža, bele maske, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2016. [COBISS.SI-ID 287286272]

17. Daniel Miller, Materialna kultura, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2016. [COBISS.SI-ID 288309760]


32 POLITIKA.


18. Obmejni fašizem : kulturna in socialna zgodovina : zbornik povzetkov, Koper, 20. in 21. junij 2016, Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales, 2016, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/obmejni-fasizem-kulturna-in-socialna-zgodovina-zbo-2051. [COBISS.SI-ID 285095680]


34 PRAVO.


19. Dan B. Allender, Ranjeno srce : upanje za odrasle, žrtve spolnih zlorab v otroštvu, 1. izd., Ljubljana, Emanuel, 2016. [COBISS.SI-ID 287077376]

20. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Gregor Lapajne, Gregor Mešič, Robert Miklavčič, Delo s povzročitelji nasilja : strokovne smernice in predstavitev dela, Elektronska izd., Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, http://www.drustvo-dnk.si/. [COBISS.SI-ID 288692480]

21. Tjaša Hrovat, Sabina Čobec, Katja Strle, Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok : najpogostejša vprašanja in odgovori nanje, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, http://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 288682752]

22. Tjaša Hrovat, Sabina Čobec, Katja Strle, Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok : najpogostejša vprašanja in odgovori nanje, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2016. [COBISS.SI-ID 287966720]

23. Tjaša Hrovat, Zmorem drugače : priročnik za osebe, ki želijo prenehati s povzročanjem nasilja, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2016. [COBISS.SI-ID 287728128]

24. Hans Kelsen, Kaj je pravičnost?, (Zbirka Pravna obzorja, Mali format, 1), 1. natis, Ljubljana, IUS Software, GV Založba, 2016. [COBISS.SI-ID 287817984]

25. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Andreja Sušnik, Nasilje nad otroki : strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015, http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/publikacije/2015-smernice_otroci.pdf. [COBISS.SI-ID 282563072]

26. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Andreja Sušnik, Nasilje nad otroki : strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje, Elektronska izd., Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, http://www.drustvo-dnk.si/. [COBISS.SI-ID 288689408]

27. Nina Obran, Katja Zabukovec, Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2014, http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/publikacije/2014-nasilje_nad_zenskami-pravni_prirocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 276138496]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


28. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Gregor Lapajne, Gregor Mešič, Robert Miklavčič, Delo s povzročitelji nasilja : strokovne smernice in predstavitev dela, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015. [COBISS.SI-ID 282563328]

29. Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2016, https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. [COBISS.SI-ID 88412673]

30. Asja Hrvatin, Socialno delo v avtonomnih prostorih : vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2016. [COBISS.SI-ID 88608513]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


31. Milka Podobnik, Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva : ˝Nevid(e)na Lublana˝ : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Podobnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4375. [COBISS.SI-ID 11454281]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32. The Cambridge handbook of multimedia learning, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2016, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 11450185]

33. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi, (Annales Ludus Manualis), Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/prakticno-pedagosko-usposabljanje-2007. [COBISS.SI-ID 283213312]

34. Jessica Lahey, The gift of failure : how the best parents learn to let go so their children can succeed, 1st Harper pbk. ed., New York [etc.], Harper, 2016. [COBISS.SI-ID 11453513]

35. New ways to teach and learn in China and Finland : crossing boundaries with technology, Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang, 2016, doi: 10.3726/978-3-631-69873-0. [COBISS.SI-ID 11454793]

36. Prihodnost šole v družbah dela brez dela, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 288467968]

37. Prihodnost šole v družbah dela brez dela, 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532062. [COBISS.SI-ID 288494848]

38. Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/2017, Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017, http://www.eurydice.si/images/publikacije/BROSURA-vzgoja-in-izobrazevanje-v-RS-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 288547072]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


39. Tracey Shiel, Designing and using performance tasks : enhancing student learning and assessment, Thousand Oaks, Corwin, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11468617]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


40. Igra in učenje predšolskega otroka : zbornik, Ljubljana, MiB, 2017. [COBISS.SI-ID 288347392]

41. Različni otroci - enake možnosti, Ljubljana, Supra, 2017. [COBISS.SI-ID 288403200]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


42. Zdenka Jan, Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [Z. Jan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4369. [COBISS.SI-ID 11446601]

43. Jasmina Peterle, Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Peterle], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4380. [COBISS.SI-ID 11465033]

44. Eva Poklar, Participacija otrok : naši radovedni kotički : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Poklar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4382. [COBISS.SI-ID 11465545]

45. Nina Tori, Otrokove predstave o matematičnih pojmih : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Tori], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4373. [COBISS.SI-ID 11450953]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46. Ana Arh, Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Arh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4368. [COBISS.SI-ID 11445577]

47. Jana Beronja, Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Beronja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

48. Karmen Cimermančič, Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Cimermančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4366. [COBISS.SI-ID 11445065]

49. Mojca Debeljak, Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Debeljak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]

50. Sara Masnec, Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Masnec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4364. [COBISS.SI-ID 11444553]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


51. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 1, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11470665]

52. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 2, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11470921]

53. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 3, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11471177]

54. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 4, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11471433]

55. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 5, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11471689]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


56. Ana Kavčič, Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kavčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

57. Alisa Kovačevič, Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kovačevič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

58. Alja Lečnik, Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Lečnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4379. [COBISS.SI-ID 11465289]

59. Kaja Plohl, Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Plohl], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4370. [COBISS.SI-ID 11446857]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


60. Anders Norberg, From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education, (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete), Umeå, Umeå Universitet, Department of applied educational science, [= Umeå University], 2017, https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068011/FULLTEXT01.pdf. [COBISS.SI-ID 11472457]

61. Mai Trang Vu, Logics and politics of professionalism : the case of university English language teachers in Vietnam, Umeå, Umeå Universitet, Department of language studies, [= Umeå University], cop. 2017, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068038/FULLTEXT03.pdf. [COBISS.SI-ID 11472201]


39 ETNOLOGIJA.


62. Indijske pravljice, (Zbirka Pravljice), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 288850688]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


63. Andreja Kolman, Danica Mati, Danica Pintar, Irena Furlan Vukoja, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman, Rudi Ocepek, Naravoslovje 7, [Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013. [COBISS.SI-ID 266888192]

64. Martina Bačič, Mojca Vilfan, Simona Strgulc-Krajšek, Jasna Dolenc Koce, Vane Krajšek, Spoznavamo naravo 6 : učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 2. dopolnjena in popravljena izd., Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261690368]

65. Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec, Aktivno v naravoslovje 2, Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283464192]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


66. Saša Mencin, Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Mencin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4383. [COBISS.SI-ID 11466057]


51 MATEMATIKA.


67. Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko, Mednarodni matematični kenguru 2012-2016, (Presekova knjižnica, 49), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 288529664]

68. Carol Vorderman, Barry Lewis, Andrew Jeffrey, Marcus Weeks, Matematika : po korakih do odličnega znanja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 275337472]


52 ASTRONOMIJA.


69. Hale Bradt, Astronomy methods : a physical approach to astronomical observations, 1st ed., Cambridge [etc.], Cambridge University press, 2004. [COBISS.SI-ID 11227958]

70. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2017 : [priročnik za opazovanje v letu 2017], 1. natis, Ljubljana, Cambio, 2016. [COBISS.SI-ID 287752192]

71. Bojan Kambič, Raziskujmo ozvezdja z daljnogledom 10X50, 2. popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana, Cambio, 2014. [COBISS.SI-ID 273492480]


54 KEMIJA.


72. Nataša Bukovec, Kemija za gimnazije 1, Zbirka nalog za 1. letnik gimnazij, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2011. [COBISS.SI-ID 256764416]

73. Nataša Bukovec, Kemija za gimnazije 2 : zbirka nalog za 2. letnik gimnazij, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 286501888]

74. Andrej Smrdu, Od molekule do makromolekule, Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, (Svet kemije), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2013. [COBISS.SI-ID 266617856]

75. Andrej Smrdu, Od molekule do makromolekule, Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole, (Svet kemije 9), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2013. [COBISS.SI-ID 266332160]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


76. Kim Munih, Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Munih], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4381. [COBISS.SI-ID 11464777]

77. Claudio Battelli, Staša Tome, Naše malo veliko morje, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287931392]

78. Življenje z medvedi, Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, 2015-, http://dinalpbear.eu/prenos-2/dokumenti/. [COBISS.SI-ID 284195328]


61 MEDICINA.


79. Viljem Brumec, Kratka zgodovina medicine, Maribor, Pivec, 2008. [COBISS.SI-ID 60785665]

80. Alojz Ihan, Čas nesmrtnosti : smrt v dobi bionike, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2016. [COBISS.SI-ID 287477248]

81. Nada Rotovnik-Kozjek, Roberta Situlin, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nina Mohorko, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Nutrition recommendations for older adults : the PANGeA study : scientific monography, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/nutrition-recommendations-for-older-adults-the-pan-2052. [COBISS.SI-ID 284435968]

82. Jelka Zorec, Zdravstvena nega zdravega in bolnega otroka : učbenik za srednje zdravstvene šole za program Tehnik zdravstvene nege pri predmetu Zdravstvena nega in prva pomoč - zdravstvena nega otroka v 2. in 3. letniku, 1. izd., Maribor, Pivec, 2009. [COBISS.SI-ID 63255297]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


83. Ignac Schmidt, Jan Schmidt, Majda Schmidt, Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 90005505]


64 GOSPODINJSTVO.


84. Klarisa M. Jovanović, Dobra jed se sama ponuja : jedi stoletij za sodobne čase, (KulinArt), Trst, ZTT, = EST, 2016. [COBISS.SI-ID 9293548]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


85. Peter Breznik, Borut Boc, Franc Jurman, Brane Šimenc, Dober voznik bom : [interaktivni priročnik] : prometni vodnik za vso družino, lahko nam reši življenje!, 2. dopolnjena izd., Maribor, Primotehna, 2016. [COBISS.SI-ID 87733761]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


86. Concepts of modern art : from fauvism to postmodernism, (World of art), 3rd ed., expanded and updated, London, Thames and Hudson, 2015. [COBISS.SI-ID 11450441]

87. Tine Germ, Podoba in pomen v likovni umetnosti : osnove ikonografije, 1. natis, Maribor, Pivec, 2006. [COBISS.SI-ID 56847873]

88. Boris Groys, Onkraj naše oble, Ljubljana, Moderna galerija, 2016. [COBISS.SI-ID 285664768]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


89. Aleksander Bassin, Iskanje matrice : [razstava, 22. december 2016 - 28. januar 2017, Galerija Velenje], Velenje, Festival Velenje, Galerija, 2016, https://issuu.com/opacelica/docs/galerija_velenje_iskanje_matrice_ka/4. [COBISS.SI-ID 11447881]


78 GLASBA.


90. Bogdana Borota, Alenka Kovačič Divjak, Dejavnosti glasbenega opismenjevanja, (Annales Ludus Manualis), Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/dejavnosti-glasbenega-opismenjevanja-1954. [COBISS.SI-ID 281190400]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


91. Mitja Gerževič, Matej Plevnik, Iztok Retar, Urška Čeklić, Andrej Kocjan, Predstavitveni priročnik z navodili za uporabo gibalnih parkov na trasi Parenzane : Parenzana : put zdravlja i prijateljstva = strada della salute e dellʼamicizia = the route of health and friendship = pot zdravlja [!] in prijateljstva, Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/predstavitveni-prirocnik-z-navodili-za-uporabo-gib-2016. [COBISS.SI-ID 282454784]


81 JEZIKOSLOVJE


92. Rebecca L. Oxford, Teaching and researching language learning strategies : self-regulation in context, 2nd ed., New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11469129]

93. Tanja Žigon, Karin Almasy, Andrej Lovšin, Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju : kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. [COBISS.SI-ID 288412928]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


94. Rocio Bonilla, Kakšne barve je poljubček?, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288371712]

95. Rocio Bonilla, Najvišja gora knjig na svetu, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288404480]

96. Sukumar Ray, Brezvezne rime, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 288176640]

97. Gábor Schein, Irijam in Jonibe : pravljica v verzih za otroke in odrasle, 1. natis, Medvode, Malinc, 2016. [COBISS.SI-ID 287962368]

98. Anna Woltz, Mavec, (Zbirka Z(o)renja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288128256]

99. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287639040]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


100. Rod Campbell, Dear Zoo, London [etc.], Puffin Books, 2008. [COBISS.SI-ID 11450697]

101. Graeme C. Simsion, The Rosie project, New York [etc.], Simon & Schuster paperbacks, 2014. [COBISS.SI-ID 11469385]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


102. Eric Carle, From head to toe, [New York], Harper Collins, cop. 1997. [COBISS.SI-ID 9926969]

103. Bill Martin, Eric Carle, Brown bear, brown bear, what do you see?, London, Puffin, 2015. [COBISS.SI-ID 11468873]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


104. Hendrik Groen, Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj, (Zbirka Kapučino), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286297856]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


105. Doris Avbelj, Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Avbelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4365. [COBISS.SI-ID 11444809]

106. Aleš Berger, Arles, večkrat : (in enkrat Saint-Nazaire), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 287909120]

107. Indira Dizdarevič, Lenine zgodbe, 1. natis, Ljubljana, samozal., 2015. [COBISS.SI-ID 281743360]

108. Aljoša Furlan, Domov, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 288396800]

109. Berta Jereb, Moj brat, taboriščnik številka 96, Ljubljana, eBesede, 2017. [COBISS.SI-ID 288325888]

110. Manica Klenovšek Musil, Pobalinska pujsa, 1. natis, Maribor, Pivec, 2015. [COBISS.SI-ID 82292225]

111. Eva Kovač, Sonce zahaja v Celju, (Knjižna zbirka Piramida), 1. elektronska izd., Maribor, Litera, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789617018189. [COBISS.SI-ID 288951808]

112. Mojca Kumerdej, Kronosova žetev, (Zbirka eBeletrina), Ljubljana, Beletrina, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612841843. [COBISS.SI-ID 284683008]

113. Svetlana Makarovič, Zima vezilja, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287089664]

114. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo : ob 80-letnici Jožeta Lipnika : Jože Lipnikʼs 80th anniversary, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119), Maribor, Univerzitetna založba, 2017, doi: 10.18690/978-961-286-004-2. [COBISS.SI-ID 89979649]

115. Tone Peršak, Stanja, Ljubljana, Knjižna zadruga, 2016. [COBISS.SI-ID 287126272]

116. Igor Saksida, Trkaj, Kla kla klasika, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288465664]

117. Fran Levstik, Sončnica na rami : pesmi za otroke od Frana Levstika do danes, (Zbirka Sončnica), 4., prenovljena, razširjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 288180992]

118. Janja Vidmar, Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature, 1. izd., Dob, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288357120]

119. Nina Volčanjk, Jaz + ti + on = mi : zakaj nasilje?, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 288329728]

120. Žarnica, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288082944]


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


121. Milan Bufon, Družbena geografija sveta : globalni sistemi in regionalne dinamike, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2014, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/druzbena-geografija-sveta-globalni-sistemi-in-regionalne-dimanike-1855. [COBISS.SI-ID 277399552]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


122. Jennifer Berne, Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 284708608]

123. Ivan Sivec, Resnica o Prešernu, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288076288]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


124. Mednarodni in transnacionalni vidiki jugoslovanske krize in nastanka držav naslednic SFRJ, 1980-1992 : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, Koper, 9. in 10. november 2016, Dvorana Pokrajinskega muzeja Koper, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/mednarodna-znanstvena-konferenca-mednarodni-in-tra-2107. [COBISS.SI-ID 287587840]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO