COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


KNJIŽNA BERA 20170 SPLOŠNO.


1. Stephen Bailey, Academic writing : a handbook for international students, 5th ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11874633]

2. Stephen Bailey, The essentials of academic writing for international students, London, New York, Routledge, 2015. [COBISS.SI-ID 11861065]

3. Tina Bilban, 50 abstraktnih izumov, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290580992]

4. Catalogus librorum qui nundinis Labacensibus autumnalibus in officina libraria Joannis Baptistæ Mayr, venales prostant : anno M. DC. LXXVII., Faksimile, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1966. [COBISS.SI-ID 7962120]

5. Sašo Dolenc, Kratke zgodbice o skoraj vsem, Elektronska izd., Ljubljana, Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789619407035. [COBISS.SI-ID 286027776]

6. Sašo Dolenc, Vesolje zgodb : eseji o znanosti, Ljubljana, Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 287283456]

7. Anja Dular, Živeti od knjig : zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja, (Knjižnica "Kronike", časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 7), Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2002, http://hdl.handle.net/11686/29984. [COBISS.SI-ID 119736320]

8. Luciano Floridi, Informacija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 26), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 288081408]

9. Irene C. Fountas, Gay Su Pinnell, Guided reading : good first teaching for all children, Portsmouth, NH, Heinemann, cop. 1996. [COBISS.SI-ID 11799113]

10. Irene C. Fountas, Gay Su Pinnell, Guided reading : responsive teaching across the grades, 2nd ed., Portsmouth, NH, Heinemann, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11705161]

11. Frank Furedi, Moč branja : od Sokrata do Twitterja, (Zbirka Knjige o knjigah), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290906880]

12. Gerald Graff, Cathy Birkenstein, "They say / I say" : the moves that matter in academic writing, 3rd ed., New York, London, W.W. Norton & Company, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11468105]

13. Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice, (Strokovna poročila IFLA, št. 86), Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 251521024]

14. Antonija Kolerič, Marjan Pertot, Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama : 1918 - 30. 4. 1945, Trst, Narodna in študijska knjižnica, 1966. [COBISS.SI-ID 28726017]

15. Vibeke Lehmann, Joanne Locke, Smernice za knjižnične storitve za zapornike, (Strokovna poročila IFLA, št. 92), Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 242403328]

16. Daniel J. Levitin, Terenski vodnik po lažeh : kritično razmišljanje v informacijski dobi, (Zbirka Angažirano), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2018. [COBISS.SI-ID 291440128]

17. Sue Neuen, Elizabeth Tebeaux, Writing science right : strategies for teaching scientific and technical writing, (An eye on education book), New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11827017]

18. Nancy Newman, Vzgajanje strastnih bralcev : 5 preprostih korakov do uspeha v šoli in življenju, Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91212545]

19. Odklenjeni kriki : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2016, Ljubljana, Mestna knjižnica, 2017. [COBISS.SI-ID 292526848]

20. Riitta Oittinen, Anne Ketola, Melissa Garavini, Translating picturebooks : revoicing the verbal, the visual and the aural for a child audience, (Routledge Advances in Translation and Interpreting Studies), London, Routledge, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11829577]

21. Sonja Pečjak, Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261427456]

22. Pavel Plesničar, Narod naš dokaze hrani : bibliografski pregled slovenskega tiska na Primorskem do konca l. 1918, V Ljubljani, [s. n.], 1940. [COBISS.SI-ID 28726273]

23. Theories of reading development, (Studies in written language and literacy, 15), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11686729]

24. V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti, Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268. [COBISS.SI-ID 92934657]

25. Ana Hofman, Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola, 1. e-izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277. [COBISS.SI-ID 288273920]

26. Marina Zupančič, Katalog zbirke spomeniških vodnikov : 1965-2015, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 219), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 288885504]

27. Ženske v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. [COBISS.SI-ID 269872640]


0(043.2) SPLOŠNO.


28. Lara Bratec, Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Bratec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4740. [COBISS.SI-ID 11731785]

29. Katja Cegnar, Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Cegnar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]

30. Ana Kočevar, Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kočevar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4833. [COBISS.SI-ID 11768393]

31. Jasmina Melavc, Bralne navade podeželskih in mestnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Melavc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4390. [COBISS.SI-ID 11475785]

32. Leonard Mlodinow, Pokončni misleci : potovanje človeštva od življenja na drevju do razumevanja vesolja, 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290497024]

33. Anja Moškerc, Analiza slikopisov v revijah Ciciban in Cicido : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Moškerc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4664. [COBISS.SI-ID 11701065]

34. Agnes Pajsar, Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pajsar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4423. [COBISS.SI-ID 11500617]

35. Blanka Rejc, Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Rejc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4439. [COBISS.SI-ID 11525193]


004 RAČUNALNIŠTVO.


36. Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017, Reading, Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11744329]

37. Aleš Hvasti, Upravljanje s programirljivimi napravami 1 : učbenik za modul Upravljanje s programirljivimi napravami (Osnove programiranja) v programih Tehnik računalništva, Elektrotehnik in Tehnik elektronskih komunikacij, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289576448]

38. Kognitivna znanost : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9-13. oktober 2017, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October 2017, Ljubljana, Slovenia : volume B, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2017, http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety. [COBISS.SI-ID 30859303]

39. Maruša Perič Vučko, Peter Krebelj, Računalniška omrežja : učbenik za modul Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij v programih Tehnik računalništva, Računalnikar in Elektrikar ter za modul Upravljanje IK-sistemov v programu Tehnik računalništva, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291196160]

40. Anne Rooney, Ne bi hotel živeti brez interneta!, (Ne bi hotel ---), Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91027713]

41. SI robotika, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 288886016]

42. Carol Vorderman, Računalniško programiranje za otroke, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287635200]

43. Jože Vovk, Programiranje naprav : učbenik za predmet programiranje naprav v 2. letniku programa Mehatronik operater ali tehnik, 1. natis, Ljubljana, Hart, 2017. [COBISS.SI-ID 289888768]

44. Tilen Žbona, Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Žbona], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4446/. [COBISS.SI-ID 11528777]

45. Aleš Žiberna, Osnovna statistična analiza v R-ju, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016, http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/osnovna-statisticna-analiza-v-rju.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 284426496]

46. Tamara Žnidar, Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 289755904]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


47. Mateja Bevčič, Kateri programski jezik naj sledi Scratchu? Javascript? : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Bevčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4872. [COBISS.SI-ID 11828297]

48. Domen Brglez, Programiranje izobraževalnih iger v programu Unity : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Brglez], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4779. [COBISS.SI-ID 11741001]

49. Mišel Cevzar, Vodenje robotske roke z metodo podpornih vektorjev in odprto kodnim elektromiografom : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Cevzar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4865. [COBISS.SI-ID 11822665]

50. Matija Čufer, Anja Knežević, Uporaba družbenih medijev za namen spodbujanja stikov iz oči v oči : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Čufer, A. Knežević], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4721. [COBISS.SI-ID 11726921]

51. Anja Jeglič, Računanje v Scratchu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Jeglič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4772. [COBISS.SI-ID 11740489]

52. Anja Luštek, Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Luštek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

53. Mariza Močnik, Algoritem za štetje malih induciranih podgrafov in orbit vozlišč v redkih grafih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Močnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4863. [COBISS.SI-ID 11823945]

54. Sabina Perenič, Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Perenič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4746. [COBISS.SI-ID 11733577]

55. Luka Viktor Rogač, Neodločljivi problemi v teoriji izračunljivosti : magistrsko delo, Ljubljana, [L. V. Rogač], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4835. [COBISS.SI-ID 11768905]

56. Maja Ropret, Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Ropret], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4765. [COBISS.SI-ID 11737417]

57. Ida Štimec, Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Štimec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]

58. Špela Zavrl, Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Zavrl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4590. [COBISS.SI-ID 11656521]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


59. Rajka Bračun Sova, Likovna umetnost in estetska vzgoja, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11618121]

60. Rajka Bračun Sova, Museum education, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11526985]

61. 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran, Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = acta, Radovljica, SMD, Slovensko muzejsko društvo, = Slovenian Museum Association, Ljubljana, SMS, Skupnost muzejev Slovenije, = Slovenian Museum Confederation, Celje, ICOM Slovenija, = ICOM Slovenia, 2017. [COBISS.SI-ID 291599104]

62. Nataša Polajnar Frelih, Tadej Trnovšek, Irena Potočnik, Marko Okorn, Darja Srebnik, Sit hic museum! : 10 let Muzeja krščanstva na Slovenskem in 33 let muzejske dejavnosti v Stični, Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem, 2016. [COBISS.SI-ID 287068928]

63. Tatjana Devjak, Barbara Pečnik, Veronika Vasič, Andrej Perhaj, Lidija Čop, Renata Lesar Hržič, Marija Lampret, Marija Oblak, Magda Grajš, Zum Jubiläum des Trubar-Hofes : 1986-2016, 1. Ausg., Velike Lašče, Gemeinde, 2017. [COBISS.SI-ID 290212864]


1 FILOZOFIJA.


64. Louis Althusser, Predavanja o Rousseauju, (Nova znamenja, 53), Maribor, Študentska založba Litera, 2017. [COBISS.SI-ID 90843393]

65. Alain Badiou, Pogoji, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. [COBISS.SI-ID 230767360]

66. Walter Benjamin, Usoda in značaj : spisi, proza, fragmenti, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2016. [COBISS.SI-ID 287073792]

67. Miran Božovič, Telo v novoveški filozofiji, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. [COBISS.SI-ID 120507392]

68. Aleš Erjavec, Ljubezen na zadnji pogled : avantgarda, estetika in konec umetnosti, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 213613568]

69. Andreas Gelhard, Kritika kompetence, (Zbirka Krt, 183), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292077568]

70. Frédéric Gros, Filozofija hoje, (Zbirka Tridvaena, knj. 8), 1. izd., Ljubljana, V. B. Z., 2017. [COBISS.SI-ID 288342272]

71. Barry Hymer, Roger Sutcliffe, Filozofija za otroke : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 29), V Ljubljani, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290816512]

72. Peter Klepec, Vznik subjekta, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 216900608]

73. Sarah Kofman, Camera obscura : ideologije : Alexandru Jacquesu Derridaju, (Zbirka Kamera, 01), 1. izd., Ljubljana, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Membrana, 2016. [COBISS.SI-ID 287304448]

74. Ernesto Laclau, Emancipacija, emancipacije, (Zbirka Philosophica, Prizma), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. [COBISS.SI-ID 240145664]

75. Elisabeth Lukas, Vse se uglasi in izpolni : logoterapija v poznejšem življenjskem obdobju, (Zbirka Smisel), 2., dopolnjena izd., Celje, Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291634432]

76. Jean-François Lyotard, Navzkrižje, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. [COBISS.SI-ID 127032832]

77. John Robertson, Razsvetljenstvo : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 25), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 286822656]

78. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Zgodnji spisi, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 288766976]

79. Varja Štrajn, Smisel stavkov v Wittgensteinovi filozofiji : razprava o teoriji smisla in pomena ter možnostih spoznanja, Ljubljana, Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave, 2017. [COBISS.SI-ID 290846464]

80. Matej Tušak, Patricia Blatnik, Živeti s stresom : tehnike samopomoči, 1. izd., Maribor, Poslovna založba MB, 2017. [COBISS.SI-ID 92168705]

81. Tomo Virk, Trojka s Filozofske : spisi o Vebru, Bartolu in Jugu, (Zbirka Historia facultatis), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 288973824]

82. Ludwig Wittgenstein, Modra in Rjava knjiga, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 286967808]

83. Franci Zore, Jan Ciglenečki, Začetki grškega mišljenja, (Knjižna zbirka Collectanea, 08), Ljubljana, KUD Logos, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 286750976]


159.9 PSIHOLOGIJA.


84. APA handbook of giftedness and talent, (APA handbooks in psychology), 1st ed., Washington, American Psychological Association, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11795273]

85. Ashton Applewhite, Lepota let : manifest proti starizmu, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2017. [COBISS.SI-ID 289553152]

86. Thomas Armstrong, Pametniji si nego što misliš : dečji vodič do višestrukih inteligencija, (Edicija Kreativna škola), 1. izd., Beograd, Kreativni centar, 2004. [COBISS.SI-ID 116956428]

87. Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič, Temeljni vidiki osebnosti, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290146304]

88. Boštjan Bajec, Eva Boštjančič, Sara Tement, Človek, delo in organizacija : pregled psiholoških področij in perspektiv, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 287942912]

89. Portia Beers, Ženska in moški, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, Zagreb, Naprijed, 1973. [COBISS.SI-ID 480542]

90. Kathleen Stassen Berger, The developing person through childhood and adolescence, 10th ed., New York, Worth Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11708489]

91. Irena Borštnar, Razvoj supervizorja s poudarkom na začetni stopnji razvoja : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Borštnar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4317. [COBISS.SI-ID 11402057]

92. Alain de Botton, Kako ti Proust lahko spremeni življenje, Ljubljana, Vale-Novak, 2003. [COBISS.SI-ID 123258368]

93. Susan Cain, Tihi : moč introvertnih ljudi v svetu, ki ne zna molčati, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287657984]

94. Rebecca Campbell, Sestrstvo : kako osvoboditi modro, divjo žensko v sebi, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2017. [COBISS.SI-ID 292488448]

95. Alenka Cemič, Jera Gregorc, Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2017/2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11781193]

96. Gary D. Chapman, Pet jezikov ljubezni : skrivnost trajne ljubezni, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290008576]

97. Hans Dieckmann, Kompleksi : diagnostika in terapija v analitični psihologiji, Ljubljana, Hermes IPAL, 2017. [COBISS.SI-ID 289153536]

98. Angela Duckworth, Grit : why passion and resilience are the secrets to success, London, Vermilion, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11543113]

99. Angela Duckworth, Predanost : moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu, (Zbirka Angažirano), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290907136]

100. Kristina Duvnjak, Jasna Cvetković-Lay, Priručnik za rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi : mali vodič za provedbu projektne nastave u prirodoslovlju, Zagreb, Bioteka, udruga za promicanje biologije in srodnih znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 11862345]

101. Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hildebrandt, Helle Jensen, Michael Stubberup, Empatija : pot do sebe in do drugega, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 292507392]

102. Robert D. Enright, Odpuščanje je odločitev : korak za korakom se rešite jeze in si povrnite upanje, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 287993600]

103. Tomaž Erzar, Dolga pot odpuščanja : [psihološka, socialna in terapevtska spoznanja], 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290220032]

104. Ann Turnbull, Rud Turnbull, Elizabeth J. Erwin, Leslie C. Soodak, Karrie A. Shogren, Families, professionals, and exceptionality : positive outcomes through partnerships and trust, 7th ed., Upper Saddle River, N.J., Pearson, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11672905]

105. Raymond W. Gibbs, Embodiment and cognitive science, Repr., Cambridge, Cambridge University Press, 2010, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 11816521]

106. John Gray, Arjuna Ardagh, Prebujeni moški, Ljubljana, Gnostica, 2017. [COBISS.SI-ID 289134592]

107. Thomas P. Hébert, Understanding the social and emotional lives of gifted students, Waco (Texas), Prufrock Press, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 19946248]

108. Ryan Holiday, Ego je naš sovražnik : obvladajmo svojega največjega nasprotnika, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289587200]

109. Marko Iršič, Mediacija : pomoč pri razreševanju konfliktov, 1. natis, Ljubljana, Zavod Rakmo, 2017. [COBISS.SI-ID 289594368]

110. Sabina Jagodnik, Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo : magistrsko delo, [S. l.], [S. Jagodnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4884. [COBISS.SI-ID 11839561]

111. Norbert Jaušovec, Anja Pahor, Increasing intelligence, London [etc.], Elsevier, Academic Press, cop. 2017, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128094075. [COBISS.SI-ID 22979592]

112. C. G. Jung, Psihologija in alkimija, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289322240]

113. Jesper Juul, Agresivnost : nov in nevaren tabu, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287502592]

114. Ana Kandare Šoljaga, Najstniki : praktični vodnik za starše, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292102144]

115. Adrian Predrag Kezele, Intuicija : modrost prave izbire, Ljubljana, Chiara, 2017. [COBISS.SI-ID 289727744]

116. Klinična psihologija, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. [COBISS.SI-ID 265859328]

117. Karmen Kmetović Prkačin, Ivana Mijić Vulinović, Vodnik skozi razvezo zakonske zveze : psihološko-pravni priročnik, Ljubljana, Forma 7, 2017. [COBISS.SI-ID 290604288]

118. Darja Kobal Grum, Samopodoba v diferencialni psihologiji, (Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290619136]

119. Tilka Kren, Razumevanje lastnih čustev, Maribor, Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 90528769]

120. Dušica Kunaver, Učim se pomagati učiti : priročnik za starše, (Zbirka Učitelji - učenci - starši), Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2016. [COBISS.SI-ID 286879488]

121. Arnold M. Ludwig, How do we know who we are? : a biography of the self, Oxford, New York, Oxford University Press, cop. 1997. [COBISS.SI-ID 11761481]

122. Katarina Majerhold, Čustveni izzivi : prepoznavanje različnih čustev in reševanje čustvenih stisk učencev, (Učiteljeva orodja), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288579584]

123. Make them shine : identification and understanding of gifted children under consideration of their social and emotional needs, (Make them shine. Giftedness viewed differently, Vol. 2), Zürich, Lit Verlag, 2015. [COBISS.SI-ID 11524425]

124. Kelly McGonigal, Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 288315136]

125. Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika : razumevanje osebnostne zgradbe skozi klinični proces, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 288395776]

126. Anica Mikuš-Kos, Duševno zdravje otrok današnjega časa, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 292030464]

127. James T. Webb, Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults : ADHD, bipolar, OCD, Asperger's, depression, and other disorders, 2nd ed., Tuscon, AZ, Great potential press, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11659849]

128. Multimodal perspectives of language, literacy, and learning in early childhood : the creative and critical art of making meaning, (Educating the young children, Advances in theory and research, vol. 12), New York, NY, Springer Berlin Heidelberg, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11469641]

129. Padraig O'Morain, Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo, Ljubljana, Vita, 2017. [COBISS.SI-ID 289736448]

130. Nara Petrovič, Človek: navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika, (Zbirka Luna), 4., dopolnjena in spremenjena izd., Ljubljana, Sanje, 2014. [COBISS.SI-ID 273319168]

131. Veronika Podgoršek, Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva, (Zbirka Ogledalo), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289949184]

132. Pozitivna psihologija v edukaciji : zbornik znanstvenih prispevkov študentov v letu 2016/2017, 1. izd., Brezovica pri Ljubljani, Ipsos, 2017, http://www.ipsos.si/popsed2017.pdf. [COBISS.SI-ID 291884032]

133. Providing for the special needs of students with gifts & talents, Dublin, CTYI Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11840073]

134. Johnmarshall Reeve, Understanding motivation and emotion, 6th ed., Hoboken, (New Jersey), Wiley, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 2770775]

135. Hetty van de Rijt, Frans X. Plooij, The wonder weeks : how to stimulate your baby's mental development and help him turn his 10 predictable, great, fussy phases into magical leaps forward, Updated ed., Arnhem, Kiddy World, 2013. [COBISS.SI-ID 11541065]

136. Marshall B. Rosenberg, Living nonviolent communication : practical tools to connect and communicate skillfully in every situation, Boulder, Colorado, Sounds true, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11469897]

137. Marshall B. Rosenberg, Nonviolent communication : a language of life : empathy, collaboration, authenticity, freedom, 3rd. ed., Encinitas, CA, PuddleDancer, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11468361]

138. Donald A. Schön, The reflective practitioner : how professionals think in action, Aldershot, U.K., Ashgate, 1991, cop. 1983. [COBISS.SI-ID 11719241]

139. Anthony K. Van Reusen, The self-advocacy strategy : for enhancing student motivation and self-determination : an education & transition planning process, Revised ed., Lawrence (Kansas), Edge Enterprises, 2015, cop. 1994. [COBISS.SI-ID 11459657]

140. Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson, The whole-brain child : [12 proven strategies to nurture your child's developing mind], London, Robinson, 2012. [COBISS.SI-ID 11540297]

141. Janko Stergar, Vpeljava čuječnosti in čuječnostnih praks v razvojno-edukativni model supervizije : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Stergar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4410. [COBISS.SI-ID 11490121]

142. Bruno Šimleša, Šola življenja : kako ustvarjati pristno srečo, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287235072]

143. Eva Škobalj, Čuječnost in vzgoja, Maribor, Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017. [COBISS.SI-ID 288647936]

144. Alenka Tacol, 10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike, 2. natis, Celje, Zavod za zdravstveno varstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 258599424]

145. Yi Yuan Tang, Brain-based learning and education : principles and practice, London, United Kingdom, San Diego, CA, Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11745097]

146. Alenka Tacol, To sem jaz, verjamem vase : priročnik za fante in punce : 10 korakov do boljše samopodobe, 2. natis, Celje, Zavod za zdravstveno varstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 258599680]

147. Sandra Toni, Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri različnih stopnjah kognitivnega razvoja : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Toni], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4647. [COBISS.SI-ID 11692873]

148. Petra Urban, Prekipevati od življenja : sprejeti staranje kot darilo, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 285841408]

149. Carol Vorderman, Kako se (na)učiti? : priročnik za učinkovito in uspešno učenje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 291043328]

150. Maja Zupančič, Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah, 1. izd., Ljubljana, i2, Centerkontura, 2016. [COBISS.SI-ID 287162624]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


151. Filip Agatić, Sensory information gating during perparatory control over emotional actions : magistrsko delo, Ljubljana, [F. Agatić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4754. [COBISS.SI-ID 11733833]

152. Katja Begelj, Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Begelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4478. [COBISS.SI-ID 11562313]

153. Sabina Blažević, Žalovanje mladostnika ob smrti starša : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Blažević], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4688. [COBISS.SI-ID 11714121]

154. Barbara Bon, Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Bon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4748. [COBISS.SI-ID 11734345]

155. Teja Černe, Ali te bom še kdaj videl? : tema smrti in žalovanja v otroški literaturi : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Černe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4693. [COBISS.SI-ID 11715913]

156. Sara Drožđek, Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Drožđek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

157. Nataša Jokan, Socialna vključenost nadarjenih učencev : primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Jokan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4795. [COBISS.SI-ID 11749705]

158. Manca Kavčič, Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Kavčič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4354. [COBISS.SI-ID 11434569]

159. Meta Kurent Golob, Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ˝Vzgoja za življenje˝ : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Kurent Golob], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4406. [COBISS.SI-ID 11489097]

160. Bojana Kvartuh, Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Kvartuh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4591. [COBISS.SI-ID 11657033]

161. Ana Omerza, Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Omerza], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4660. [COBISS.SI-ID 11697737]

162. Tjaša Pikl, Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Pikl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4494. [COBISS.SI-ID 11582793]

163. Irena Podjed, Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Podjed], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4530. [COBISS.SI-ID 11613513]

164. Živa Rigler, Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto : magistrsko delo, Ljubljana, [Ž. Rigler], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4442. [COBISS.SI-ID 11526217]

165. Marina Ristić, Soustvarjanje supervizijskega procesa : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ristić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4887. [COBISS.SI-ID 11842889]

166. Alja Rožman, Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Rožman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4619. [COBISS.SI-ID 11681353]

167. Sebastijan Veselič, Assessing changes in cognitive functioning after estradiol administration using computational modelling and experiential probing : master's thesis : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Veselič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4745. [COBISS.SI-ID 11733065]

168. Maruša Zabukovec, Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zabukovec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4357. [COBISS.SI-ID 11439689]


16 LOGIKA


169. Kognitivna znanost v šoli za 21. stoletje, Kamnik, Cirius, 2017. [COBISS.SI-ID 289744128]


16(043.2) LOGIKA.


170. Ema Demšar, The circular character of the conceptual space of cognitive science : between scientific and lived realities of the mind : master's thesis : med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Demšar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4847. [COBISS.SI-ID 11782473]

171. Elena Gobbo, Vpliv prisotnosti psa na psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Gobbo], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4738/. [COBISS.SI-ID 11730761]


17 ETIKA.


172. Gary D. Chapman, Pet jezikov ljubezni najstnikov : skrivnost izražanja ljubezni najstnikom, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290248960]

173. Claudia Croos-Müller, Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288960512]

174. Tomaž Grušovnik, Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016. [COBISS.SI-ID 287352576]

175. Alojz Ihan, Deset božjih zapovedi, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289321728]

176. Drago Jerebic, Sara Jerebic, Bližina osrečuje, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Družinski inštitut Bližina, 2017. [COBISS.SI-ID 287441664]

177. Dušan Kos, Ljubezen, greh in kazen : podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290918144]

178. Saša Poljak Lukek, Ko odnosi postanejo družina : oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291645952]

179. Michael J. Puett, Christine Gross-Loh, Pot : nov način razmišljanja o vsem, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 292688384]

180. Jože Ramovš, Sožitje v družini, (Zbirka Smisel), Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Ljubljana, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 2017. [COBISS.SI-ID 291528448]

181. Vojko Strahovnik, Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16), 1. izd., Maribor, Aristej, 2016. [COBISS.SI-ID 89944321]

182. Jelica Šumič-Riha, Mutacije etike : od utopije sreče do neozdravljive resnice, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. [COBISS.SI-ID 120324864]

183. Shefali Tsabary, Prebujena družina : revolucija v starševstvu, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 292164608]


17(043.2) ETIKA.


184. Tjaša Frumen, Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Frumen], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4620. [COBISS.SI-ID 11681609]

185. Maja Hercog, Predstave mladih o ljubezni in viri informacij : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Hercog], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4625. [COBISS.SI-ID 11682889]

186. Kristina Škerjanec, Odnos z mamo v družini po razvezi : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Škerjanec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4621. [COBISS.SI-ID 11681865]

187. Cirila Zorenč, Etika in sodobne čuječnostne prakse : magistrsko delo, Ljubljana, [C. Zorenč], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4666. [COBISS.SI-ID 11701321]


2 VERSTVO.


188. Biblije na Slovenskem : Narodna galerija, Ljubljana, 19. september 1996-5. januar 1997, V Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. [COBISS.SI-ID 61675520]

189. Cveto Uršič, Peter Andrejčák, Marijan Peklaj, Marjan Lampret, Marjeta Horvat-Fajdiga, Jože Ramovš, Nace Kovač, Vesna Švab, Dane Kastelic, Cerkev vseh in za vse : vključevanje invalidov v življenje Cerkva na Slovenskem, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2015. [COBISS.SI-ID 281803776]

190. Dalmatinova Biblija, Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo, Slovenj Gradec, Združenje Trubarjev forum, 2017. [COBISS.SI-ID 289726208]

191. Svetlana Slapšak, Antična miturgija, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 291097088]

192. Gwenaëlle Boulet, Anne-Laure Fournier le Ray, Marine Gérald de Malartic, Sonia Goldie, Lucie Tour, Noélie Viallet, Zakaj sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 287448832]


3 DRUŽBENE VEDE


193. Cinzia Arruzza, Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287876864]

194. Nina Dragičević, Slavne neznane : zvočne umetnice v konstrukciji družbe, (Zbirka Vizibilija, 39), Ljubljana, Škuc, 2016. [COBISS.SI-ID 286893824]

195. Experiencing gender : international approaches, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015. [COBISS.SI-ID 11423305]

196. Karel Gržan, 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma, (Zbirka Aktivni državljan), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 291097600]

197. Maca Jogan, Sociologija in seksizem, (Knjižna zbirka Ost, 14), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. [COBISS.SI-ID 272605184]

198. Komunikološka hrestomatija 1, Začetki komunikologije v Evropi in ZDA, (Knjižna zbirka Javnost), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2001. [COBISS.SI-ID 115175424]

199. Polona Sitar, "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 6), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1442. [COBISS.SI-ID 290333696]

200. Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. [COBISS.SI-ID 292610304]

201. Alison E. Woodward, Prizadevanja za uravnoteženo zastopanost žensk in moških : vodnik za uravnoteženje sprejemanja odločitev : dobri načini ravnanja, namenjeni doseganju uravnotežene zastopanosti spolov pri političnem in družbenem odločanju, (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 17), [Strasbourg], Svet Evrope, v Ljubljani, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Urad Vlade RS za enake možnosti, 2001. [COBISS.SI-ID 114490112]


303 METODE DRUŽBENIH VED


202. Jennifer Mason, Qualitative researching, 3rd ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2018. [COBISS.SI-ID 11861321]

203. Questioning causality : scientific explorations of cause and consequence across social contexts, Santa Barbara, Praeger, 2016. [COBISS.SI-ID 11453257]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


204. Boljši, slabši, povprečni : statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti 2017, (Boljši, slabši, povprečni), [Slovenska tiskana izd.], Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 2017, http://www.stat.si/dokument/9467/boljsi_slabsi_povprecni.pdf. [COBISS.SI-ID 11545673]

205. Dennis Howitt, Duncan Cramer, Introduction to statistics in psychology, 4th ed., Harlow, Prentice Hall, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 11720521]

206. Khalid Koser, Mednarodne migracije : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 27), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290256384]

207. Povsod je lepo --- : turisti in turizem v številkah, Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 291588608]

208. Regije v številkah : statistični portret slovenskih regij 2017, (Regije v številkah), [Slovenska tiskana izd.], Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 2017, http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9374. [COBISS.SI-ID 11545417]

209. Marika Šadl, Statistika, 1. natis, Ljubljana, eBesede, 2013. [COBISS.SI-ID 269582080]

210. Tjaša Učakar, Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju, (Zbirka Dela, 2017, 4), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290709760]


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


211. Alenka Čuš, Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu : doktorska disertacija, Koper, [A. Čuš], 2017, https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Cus-Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 1539360708]

212. Tjaša Leskovšek, Vrnitev mladostnikov v Slovenijo po življenju v tujini : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Leskovšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4673. [COBISS.SI-ID 11703881]


316 SOCIOLOGIJA.


213. Theodor W. Adorno, Uvod v sociologijo, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287156480]

214. Immanuel Maurice Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi M. Derluguian, Craig J. Calhoun, Ali ima kapitalizem prihodnost?, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2013. [COBISS.SI-ID 269535744]

215. Louisa Thomsen Brits, Hygge : danska umetnost srečnega življenja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290273536]

216. Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger, Obljuba mediacije, Odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2010. [COBISS.SI-ID 252730112]

217. Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger, Obljuba mediacije, Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2011. [COBISS.SI-ID 254194176]

218. Kenneth Cloke, Joan Goldsmith, Razreševanje osebnih in organizacijskih konfliktov : zgodbe o transformaciji in odpuščanju, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2012. [COBISS.SI-ID 262373376]

219. Carolin Emcke, Proti sovraštvu, (Zbirka Premiki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291524864]

220. Frantz Fanon, Črna koža, bele maske, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2016. [COBISS.SI-ID 287286272]

221. Fifty years of the Coleman report, (CEPS Journal edition, 1), 1st ed., Ljubljana, Faculty of Education, 2017. [COBISS.SI-ID 292595456]

222. John Fiske, Uvod v komunikacijske študije, (Knjižna zbirka Maklen), Slovenska izd., Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2004. [COBISS.SI-ID 215760896]

223. David Graeber, Utopija pravil : o tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 292382208]

224. Helena Haraštová, Pavla Hanáčková, Kako živijo otroci po svetu, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 285092096]

225. Ruth Najda, Intercultural fluency : essential skills for engaging across cultures : toolkit : building good foundations and rapport across cultures, [S. l.], British Council, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11666249]

226. Kate Sullivan, Intercultural fluency : essential skills for engaging across cultures : toolkit : communicating across cultures, [S. l.], British Council, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11665993]

227. Anne Berest, Kako biti Parižanka vedno in povsod : ljubezen, stil in razvade, 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2017. [COBISS.SI-ID 289120768]

228. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Manca Košir, Igor Koršič, Mitja Svete, Goran Šoster, Matjaž Hanžek, Ana Murn, Dušan Plut, Stojan Habjanič, Miha Humar, Andreja Kutnar, Mitja Piškur, Renata Karba, Vida Ogorelec Wagner, Matej Zonta, Jože Vogrinc, Boris Vezjak, Franček Drenovec, Janez Malačič, Marjetka Anžič, Igor Pribac, Kam plovemo? : premisleki o izhodu iz krize, (Zbirka Aktivni državljani), 1. izd., Ljubljana, Sanje, 2013. [COBISS.SI-ID 266110464]

229. Komunikološka hrestomatija 2, Razvoj empirične komunikologije v ZDA, (Knjižna zbirka Javnost), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 1999. [COBISS.SI-ID 98897920]

230. Komunikološka hrestomatija 3, Teorije javnega mnenja, (Knjižna zbirka Javnost), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2007. [COBISS.SI-ID 235009792]

231. Daniel Miller, Materialna kultura, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2016. [COBISS.SI-ID 288309760]

232. Tea Hvala, Anej Korsika, Kaja Kraner, Tjaša Pureber, Aleš Mendiževec, Osemdeseta o osemdesetih, Ljubljana, Moderna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 289220608]

233. Katja Praznik, Paradoks neplačanega umetniškega dela : avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 288252416]

234. Tibor Rutar, Sodobni zagovor historičnega materializma : sociologija, zgodovina, filozofija, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287876352]

235. Renata Salecl, Tek na mestu, (Kultura), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289804544]

236. Iztok Sitar, Kako je Jaka Racman postal fašist : eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu, (Zbirka Varia), Ljubljana, Založba /*cf., 2017. [COBISS.SI-ID 291736832]

237. Paul Stephens, Social pedagogy : heart and head, (Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy, XXIV), Bremen, EHV, 2013. [COBISS.SI-ID 11743817]

238. Emmanuel Todd, Kdo je Charlie? : sociologija verske krize, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 286624768]

239. Lars Tornstam, Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju, Ljubljana, Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. [COBISS.SI-ID 291750144]

240. Gorazd Vodeb, Franc Trček, Polona Vilar, Informacijsko vedenje na slovenskem podeželju : študija primera, Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282642688]

241. Meik Wiking, Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 289175296]

242. Gita Zadnikar, Družbena gibanja in njihovi mediji : revolucionarna pot od svobodnega radia do televizije na ulici : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 28), Ljubljana, Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2016. [COBISS.SI-ID 284976128]

243. Melita Zajc, Medijski pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 8), 1. izd., Maribor, Aristej, 2016. [COBISS.SI-ID 89881345]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


244. Verena Gallob, Sozialpädagogische jugendwohngemeinschaften : ein vergleich zwischen Österreich und Slowenien utner besonderer berücksichtigung der bundesländer Kärnten und Steiermark = primerjava med Avstrijo in Slovenijo v posebnem oziru na zvezni deželi Koroška in Štajerska : diplomarbeit zur erlangung des akademischen grades einer magistra der philosophie, Graz, [V. Gallob], 2001. [COBISS.SI-ID 11519049]

245. Špela Ivančič, Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Ivančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4477. [COBISS.SI-ID 11561801]

246. Doris Špurej, Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Špurej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4801. [COBISS.SI-ID 11752265]


32 POLITIKA.


247. Eamonn Butler, Pravica do javne izbire, (Zbirka Izzivi svobode), Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. [COBISS.SI-ID 290374144]

248. Noam Chomsky, Kdo vlada svetu?, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290854656]

249. Bojana Skrt, Anja Šerc, Beti Hohler, Peter Mesarec, Jerneja Domajnko, Samo Novak, Debatirajmo o evropskem parlamentu! : izobraževalni priročnik, (Zbirka Za in proti, št. 1), Ljubljana, Za in proti, zavod za kulturo dialoga, 2007. [COBISS.SI-ID 233588992]

250. Rudolph Herzog, Heil Hitler, prasec je mrtev!, Mengeš, Ciceron, 2017. [COBISS.SI-ID 291763200]

251. Ivan Lapajne, Kriza sistema : odsev časa: kje smo in kam gremo?, Brezovica pri Ljubljani, Lara, 2014. [COBISS.SI-ID 275401984]

252. Vesna Mikolič, Susanna Pertot, Nives Zudič Antonič, Med kulturami in jeziki, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2006. [COBISS.SI-ID 228909312]

253. Jan-Werner Müller, Kaj je populizem, (Zbirka Premiki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291524608]

254. Obmejni fašizem : kulturna in socialna zgodovina : zbornik povzetkov, Koper, 20. in 21. junij 2016, Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales, 2016, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/obmejni-fasizem-kulturna-in-socialna-zgodovina-zbo-2051. [COBISS.SI-ID 285095680]

255. Wolfgang Reinhard, Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti, (Zbirka Krt, 182), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290330880]

256. Gorazd Bajc, Skupnost v središču Evrope : Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, Trst, ZTT, Slori, 2017. [COBISS.SI-ID 9926124]

257. Timothy Snyder, O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja, 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2017. [COBISS.SI-ID 290339072]

258. Gáspár Miklós Tamás, Komunizem po letu 1989 : razprave o razredni teoriji, realsocializmu in Vzhodni Evropi, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 288253696]

259. David Van Reybrouck, Proti volitvam, (Zbirka Krt, 185), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292362240]


32(043.2) POLITIKA.


260. Maruša Gajić, Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Gajić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4576. [COBISS.SI-ID 11651913]


33 GOSPODARSTVO


261. Daniel M. Bell, Ekonomija želje : krščanstvo in kapitalizem v postmodernem svetu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 52), Ljubljana, KUD Logos, 2016. [COBISS.SI-ID 287755520]

262. Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Polona Tominc, Dinamika podjetniškega potenciala : GEM Slovenija 2016, (Slovenski podjetniški observatorij), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/GEM_2016__web.pdf. [COBISS.SI-ID 91360001]

263. Srečo Dragoš, Vesna Leskošek, Gospodarstvo za 1 % : Oxfamovo poročilo št. 210, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 286796032]

264. Jim McGuigan, Neoliberalna kultura, (Dialogi, letn. 16), 1. izd., Maribor, Aristej, 2016. [COBISS.SI-ID 90057217]

265. Daniel Miller, Potrošnja in njene posledice, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2017. [COBISS.SI-ID 291488512]

266. Matjaž Nidorfer, Marja Milič, Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma, Ljubljana, Revija Moje finance, Časnik Finance, 2017. [COBISS.SI-ID 290694400]

267. Nara Petrovič, Slovenija : navodila za uporabo : vodič do osebne in skupne suverenosti, (Zbirka Luna), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 289165568]

268. Črt Poglajen, Skozi oči prekariata : brez konsenza : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija, 1. izd., Ljubljana, samozal., 2017. [COBISS.SI-ID 290408960]

269. Iris Čop, Olga Tomšič, Janez Zalaznik, Janez Arko, Poklici in šole, Ljubljana, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 1978. [COBISS.SI-ID 28647681]

270. Tomaž Pušnik, Mobilna Evropska unija, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016, http://knjigarna.fdv.si/knjige/i_727_mobilna-evropska-unija. [COBISS.SI-ID 287641344]

271. Sandra Antolović, Ranljive skupine na trgu dela : psihološki pogled na izzive in priložnosti, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291593472]

272. Steven Van Belleghem, Ko digitalno postane človek : tranformacija odnosov s kupci, Ljubljana, Medijski partner, 2017. [COBISS.SI-ID 289441792]


33(043.2) GOSPODARSTVO.


273. Ema Marija Hudelja, Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih : magistrsko delo, Ljubljana, [E. M. Hudelja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4424. [COBISS.SI-ID 11500105]

274. Miha Lovšin, Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Lovšin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4355. [COBISS.SI-ID 11437129]


34 PRAVO.


275. (S)poznajte svoje obveznosti : priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev, [Ljubljana], Amnesty international, 2012. [COBISS.SI-ID 11697971]

276. Dan B. Allender, Ranjeno srce : upanje za odrasle, žrtve spolnih zlorab v otroštvu, 1. izd., Ljubljana, Emanuel, 2016. [COBISS.SI-ID 287077376]

277. Nejc Brezovar, Prepoved diskriminacije glede na starost, (Zbirka Scientia iustitia, 28), 1. natis, Ljubljana, IUS Software, GV založba, 2017. [COBISS.SI-ID 289183488]

278. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Gregor Lapajne, Gregor Mešič, Robert Miklavčič, Delo s povzročitelji nasilja : strokovne smernice in predstavitev dela, Elektronska izd., Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, http://www.drustvo-dnk.si/. [COBISS.SI-ID 288692480]

279. Petra Christine Hardt, Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic, 2., predelana in posodobljena izd., Ljubljana, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290042112]

280. Tjaša Hrovat, Sabina Čobec, Katja Strle, Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok : najpogostejša vprašanja in odgovori nanje, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, http://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 288682752]

281. Tjaša Hrovat, Sabina Čobec, Katja Strle, Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok : najpogostejša vprašanja in odgovori nanje, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2016. [COBISS.SI-ID 287966720]

282. Tjaša Hrovat, Zmorem drugače : priročnik za osebe, ki želijo prenehati s povzročanjem nasilja, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2016. [COBISS.SI-ID 287728128]

283. Jure Jamnik, Uporabnost metode nadzorovanja resničnosti pri razlikovanju izjav o resničnih in na izkušnjah temelječih lažnih dogodkov : magistrsko delo, Koper, [J. Jamnik], 2017. [COBISS.SI-ID 1539859140]

284. Marko Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. [COBISS.SI-ID 235009280]

285. Hans Kelsen, Kaj je pravičnost?, (Zbirka Pravna obzorja, Mali format, 1), 1. natis, Ljubljana, IUS Software, GV Založba, 2016. [COBISS.SI-ID 287817984]

286. Kiko in roka, [Strasbourg], Council of Europe, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 4481893]

287. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Andreja Sušnik, Nasilje nad otroki : strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015, http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/publikacije/2015-smernice_otroci.pdf. [COBISS.SI-ID 282563072]

288. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Andreja Sušnik, Nasilje nad otroki : strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje, Elektronska izd., Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, http://www.drustvo-dnk.si/. [COBISS.SI-ID 288689408]

289. Barbara Novak, Družinsko pravo, 2., spremenjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290529792]

290. Nina Obran, Katja Zabukovec, Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2014, http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/publikacije/2014-nasilje_nad_zenskami-pravni_prirocnik.pdf. [COBISS.SI-ID 276138496]

291. Veronika Bajt, Sovražni govor, (Časopis za kritiko znanosti, Let. 45, št. 268), Ljubljana, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 1862625]

292. Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 1, Revščina in človekove pravice, (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo), London, Amnesty International, [2011], https://issuu.com/amnesty/docs/name82e504/5. [COBISS.SI-ID 512141878]

293. Andraž Teršek, Socialna ustavna demokracija : iz filozofije in teorije v prakso, (Knjižnica Ludus, 4), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2017. [COBISS.SI-ID 290838784]

294. Young people and active citizenship in post-Soviet times : a challenge for citizenship education, (Asia-Europe education dialogue), Abingdon, Oxon, New York, NY, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11708233]


34(043.2) PRAVO.


295. Sara Justin, Vloga strokovnega delavca pri delu z mladoletnimi begunci brez spremstva : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Justin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4715. [COBISS.SI-ID 11725129]

296. Taja Lampe, Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Lampe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4854. [COBISS.SI-ID 11793737]

297. Špela Marussig, Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Marussig], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4543. [COBISS.SI-ID 11625545]

298. Matej Žalig, Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Žalig], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4506. [COBISS.SI-ID 11598409]


35 JAVNA UPRAVA.


299. Peter Debeljak, Demokratičnost odprte metode koordinacije, 1. izd., Ljubljana, Vega, 2016. [COBISS.SI-ID 286589696]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


300. Care work : present and future, London, New York, Routledge, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 11709513]

301. Gary Clapton, Social work with fathers : positive practice, (Policy and practice in health and social care, 18), Edingburgh, London, Dunedin Academic Press, 2013. [COBISS.SI-ID 11862089]

302. Critical practice in social work, 2nd ed., Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009. [COBISS.SI-ID 11744073]

303. Klavdija Aničić, Tanja Hrovat Svetičič, Tjaša Hrovat, Gregor Lapajne, Gregor Mešič, Robert Miklavčič, Delo s povzročitelji nasilja : strokovne smernice in predstavitev dela, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015. [COBISS.SI-ID 282563328]

304. Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2016, https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. [COBISS.SI-ID 88412673]

305. Simona Gerenčer Pegan, Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2017. [COBISS.SI-ID 90005249]

306. Handbook for practice learning in social work and social care : knowledge and theory, 3rd ed., London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11710025]

307. Asja Hrvatin, Socialno delo v avtonomnih prostorih : vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2016. [COBISS.SI-ID 88608513]

308. Mija Marija Klemenčič Rozman, Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči, 1. elektronska izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532000. [COBISS.SI-ID 287762688]

309. Bojan Macuh, Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija, (Knjižna zbirka Frontier, 101), 1. izd., Maribor, Kulturni center, 2017. [COBISS.SI-ID 91595265]

310. Judith Milner, John Stephen Myers, Patrick O'Byrne, Assessment in social work, 4th ed., Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2015. [COBISS.SI-ID 4294757]

311. Richard Sendi, Igor Bizjak, Nina Goršič, Boštjan Kefo Kerbler, Sabina Mujkić, Biba Tominc, Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi, (Zbirka Urbani izziv), 1. natis, Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282263808]

312. Anica Mikuš-Kos, Franc Zlatar, Marina Uzelac, Primož Jamšek, Priročnik za psihosocialno pomoč otrokom beguncem, 1. natis, Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 290527232]

313. Julie Taylor, Anne Lazenbatt, Child maltreatment and high risk families, (Protecting children and young people series), Edinburgh, Dunedin, 2014. [COBISS.SI-ID 11867977]

314. Barbra Teater, An introduction to applying social work theories and methods, 2nd ed., Maidenhead, Open University Press, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11709769]

315. Vida Miloševič-Arnold, Špela Humljan Urh, Vera Grebenc, Tone Kladnik, Matej Križanič, Simona Neuvirt Bokan, Terensko delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela, (Zbirka Katalog socialnega dela), Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2009. [COBISS.SI-ID 248363520]

316. Pamela Trevithick, Social work skills and knowledge : a practice handbook, 3rd ed., Maidenhead, Berkshire, New York, Open University Press/McGraw-Hill, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11710281]

317. Cveto Uršič, Vodnik po pravicah invalidov, 1. natis, Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Vodnik_po_pravicah_invalidov.pdf. [COBISS.SI-ID 280762624]

318. Tamara Zaner, Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Zaner], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4462. [COBISS.SI-ID 11543881]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


319. Natalija Kujavec, Iz rejništva v vzgojni zavod : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Kujavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4714. [COBISS.SI-ID 11725385]

320. Lea Lah, Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Lah], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4902. [COBISS.SI-ID 11866441]

321. Kaja Leskovšek, Podpora ranljivim družinam na domu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Leskovšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4638. [COBISS.SI-ID 11691337]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

322. Tajda Lukan, Vzgojiteljska soba kot stimulativni prostor za individualno delo z mladostniki stanovanjske skupine : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Lukan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4681. [COBISS.SI-ID 11706185]

323. Milka Podobnik, Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva : ˝Nevid(e)na Lublana˝ : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Podobnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4375. [COBISS.SI-ID 11454281]

324. Greta Škarabot, Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Škarabot], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

325. Ema Štokovnik, Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Štokovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4438. [COBISS.SI-ID 11524169]

326. Nežka Agnes Vodeb, Osnove dela z mladim na javnih površinah in različni pristopi : diplomsko delo, Ljubljana, [N.A. Vodeb], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4792. [COBISS.SI-ID 11748681]

327. Marsela Zlodej, Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zlodej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4593. [COBISS.SI-ID 11657545]

328. Urša Železnikar, Stanovanjsko ranljive družine : magistrska naloga, Ljubljana, [U. Železnikar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4806. [COBISS.SI-ID 11753545]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


329. Adam Abdulla, Coaching students in secondary schools : closing the gap between performance and potential, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11826505]

330. Martine Agassi, Z rokami ne tepemo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291048192]

331. Jessica Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl, Vzgoja po dansko : kaj eni najsrečnejših ljudi na svetu vedo o vzgoji samozavestnih in sposobnih otrok, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291106304]

332. Robin Alexander, Essays on pedagogy, London, New York, Routledge, 2008. [COBISS.SI-ID 60897378]

333. Robin Alexander, Towards dialogic teaching : rethinking classroom talk, 4th ed., [Thirsk], Dialogos, 2016. [COBISS.SI-ID 11627593]

334. Angelin vrtec : 2002-2012 : zbornik ob 10-letnici, Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2012. [COBISS.SI-ID 686251]

335. An arena for educational ideologies : current practices in teacher education programs, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11633737]

336. Katarina Aškerc Veniger, Internacionalizacija kurikuluma : vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces : priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje, Ljubljana, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2017, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 291312128]

337. Jonathan Bergmann, Aaron Sams, Flip your classroom : reach every student in every class every day, Eugene, Washington, DC, International Society for Technology in Education, Alexandria, ASCD, 2012. [COBISS.SI-ID 11544905]

338. Best practices in writing instruction, 2nd ed., New York, London, Guilford Press, 2013. [COBISS.SI-ID 11478089]

339. Paul Bloomberg, Barb Pitchford, Leading impact teams : building a culture of efficacy, Thousand Oaks, Corwin, 2017. [COBISS.SI-ID 11497033]

340. Brent A. Bogan, Matthew R. Ogles, Flipping the classroom : unconventional classroom, Murfreesboro, Unconventional Classroom, 2014. [COBISS.SI-ID 11546185]

341. Françoize Boucher, Knjiga, ki ti bo končno razložila vse o tvojih starših : (zakaj te silijo z zelenjavo in druge norosti), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291733760]

342. Barbara Bray, Kathleen McClaskey, How to personalize learning : a practical guide for getting started and going deeper, Thousand Oaks, Corwin, 2017. [COBISS.SI-ID 11440969]

343. Jerome Bruner, Toward a theory of instruction, Harvard, Cambridge, The Belknap press of Harvard University press, 1968. [COBISS.SI-ID 31634530]

344. Patricia Calton Buoncristiani, Martin Buoncristiani, Thinking in a digital world : taking our kids into the deep end, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11633225]

345. The Cambridge handbook of multimedia learning, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2016, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 11450185]

346. Celodnevna šola - odpiranje šole, (Sodobna pedagogika, letn. 56, št. 3), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 14237192]

347. Children learning outside the classroom : from birth to eleven, 2nd ed., London [etc.], SAGE, 2017. [COBISS.SI-ID 11817801]

348. Richard L. Cohen, Vrstniki razrešujejo konflikte : vrstniška mediacija v šolah, 1. natis, Ljubljana, Zavod Rakmo, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 258328832]

349. Ronald C. Martella, J. Ron Nelson, Nancy E. Marchand-Martella, Mark O'Reilly, Comprehensive behavior management : individualized, classroom, and schoolwide approaches, 2nd ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2012. [COBISS.SI-ID 11834441]

350. Amy K. Conley, Teachers, mindset, motivation, and mastery : research translated to K-12 practice, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11637577]

351. Metka Cotič, Čudovito starševstvo : knjiga o vzgoji otrok, Ljubljana, Bistisk, 2017. [COBISS.SI-ID 289431552]

352. Mandy Swann, Creating learning without limits, Maidenhead, Open University Press, 2012. [COBISS.SI-ID 11604041]

353. Terence Mark Cronin, Karen Argent, Christine Collett, Poverty and inclusion in early years education, (Diversity and inclusion in the early years), London, New York, Routledge, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11835465]

354. Gary A. Davis, Sylvia B. Rimm, Education of the gifted and talented, 6th ed., Harlow, Pearson, 2014. [COBISS.SI-ID 11525449]

355. Catherine DePino, Helping kids live mindfully : a grab bag of classroom activities for middle school students, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11532105]

356. Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, Beograd, Učiteljski fakultet, 2016, http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/didakticko.pdf. [COBISS.SI-ID 1538949316]

357. The Dutch Way in education : teach, learn & lead the Dutch Way, 1st ed., Helmond, Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen, 2017. [COBISS.SI-ID 11626825]

358. Education in the European Union : post-2003 member states, (Education around the world series), London [etc.], Bloomsbury Academic, 2017. [COBISS.SI-ID 11546441]

359. Franjo Jakhel, Jerica Lorger, Štefanija Milošević, Alojz Širec, Franc Vodušek, Elementi za učiteljeve priprave na pouk fizike v 7. razredu osnovne šole in vzorec časovne razporeditve učne snovi - poskusna oblika, Ljubljana, Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1979. [COBISS.SI-ID 702519]

360. Reinhard Pekrun, Emotions at school, (Ed Psych Insights), New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11854409]

361. Eye-tracking technology applications in educational research, (Advances in business information systems and analytics (ABISA) book series), Hershey, IGI Global, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11753289]

362. Sonja Filipič, Oblikovanje vizije osnovne šole z vidika vrednot : magistrsko delo, Maribor, [S. Filipič], 2011, http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22206. [COBISS.SI-ID 18390536]

363. Ada Holcar Brunauer, Formativno spremljanje v podporo učenju : priročnik za učitelje in strokovne delavce, 2. dopolnjena izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 288472064]

364. Forschungsperspektiven 8, (Forschungsperspektiven, 8), Wien, LIT, 2016. [COBISS.SI-ID 11430473]

365. Kathleen P. Fulton, Time for learning : top 10 reasons why flipping the classroom can change education, Thousand Oaks, Corwin, 2014. [COBISS.SI-ID 11545161]

366. John Taylor Gatto, Weapons of mass instruction : a schoolteacher's journey through the dark world of compulsory schooling, 5th printing, Gabriola Island, New Society Publishers, 2015, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11541833]

367. Giftedness and talent in the 21st century : adapting to the turbulence of globalization, (Advances in creativity and giftedness, vol. 10), Rotterdam, Boston, Sense Publishers, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11524937]

368. Haim G. Ginott, Alice Ginott, H. Wallace Goddard, Med staršem in otrokom : klasična uspešnica, ki je revolucionirala komunikacijo med starši in otroki, (Zbirka Preobrazba), 2. izd., Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 291440384]

369. Global perspectives on teacher motivation, (Current perspectives in social and behavioral sciences), Cambridge, Cambridge University Press, 2017, doi: 10.1017/9781316225202. [COBISS.SI-ID 11778121]

370. Kevin Hawkins, Mindful teacher, mindful school : improving wellbeing in teaching and learning, Los Angeles [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11660617]

371. Tanja Holcar, Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Holcar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4505. [COBISS.SI-ID 11597897]

372. How to be a brilliant mentor : developing outstanding teachers, 2nd ed., New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11828041]

373. Eva Hrovat-Kuhar, Izzivi sodobne vzgoje : z ljubeznijo, potrpežljivostjo in postavljanjem meja do sožitja v družini, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 291686144]

374. Marie K. Iding, Robert Murray Thomas, Drop that chalk! : a guide to better teaching at universities and colleges, Lanham [etc.], Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11590729]

375. Inspiration and innovation in teaching and teacher education, Lanham, Lexington Books, 2017. [COBISS.SI-ID 11531849]

376. Roberta Israeloff, George McDermott, What went right : lessons from both sides of the teacher's desk, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11632713]

377. Izobraževanje talentov : zbornik : III. mednarodna znanstvena konferenca, 26.-28. 10. 2017 : collection of contributions : III. international scientific conference, 26.-28. 10. 2017, Ljubljana, MIB, 2017. [COBISS.SI-ID 292196096]

378. Miranda Jefferson, Michael Anderson, Transforming schools : creativity, critical reflection, communication and collaboration, London, UK, New York, NY, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, Plc, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11685449]

379. Zoran Jelenc, Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih, Nova Gorica, Educa, 2016. [COBISS.SI-ID 287824128]

380. Penny Johnson, Tina Rae, Crucial skills : an anger management and problem solving teaching programme for high school students, Bristol, Lucky duck, cop. 1999. [COBISS.SI-ID 11511625]

381. Marko Juhant, Teja Bučinel, Mali nasilnež : priročnik za starše in vzgojitelje, 1. izd., Mavčiče, Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290414336]

382. Dušan Rutar, Bernarda Kokalj, Marija Jeraša, Alenka Levec, Darja Lukan, Irena Praznik, Anica Justinek, Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem : navodila delodajalcem za vodenje dijakov s posebnimi potrebami pri praktičnem usposabljanju z delom, Ljubljana, Center RS za poklicno izobraževanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262698240]

383. Katja Kajič, Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč : magistrsko delo, Novo mesto, [K. Kajič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4577. [COBISS.SI-ID 11655753]

384. Kdo bo z nami šel v gozdiček? : berilo 3 : za tretji razred osnovne šole, 4. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 279206144]

385. Marie Kirchner, Moj zvezek Montessori : zbirka nalog za spoznavanje oblik, črk, števil, narave in zemljepisa : [s priloženimi nalepkami], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287210752]

386. Andrej Kociper, Razlogi ponavljanja dijakov v slovenskih srednjih šolah : magistrsko delo, Maribor, [A. Kociper], 2009. [COBISS.SI-ID 17736456]

387. Jože Kokole, Bibliografija doktorskih disertacij univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920-1968, Ljubljana, Univerza, 1969. [COBISS.SI-ID 8388869]

388. Mitja Krajnčan, Od igre do projekta : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 2), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2016. [COBISS.SI-ID 288071680]

389. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi, (Annales Ludus Manualis), Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/prakticno-pedagosko-usposabljanje-2007. [COBISS.SI-ID 283213312]

390. Jessica Lahey, The gift of failure : how the best parents learn to let go so their children can succeed, 1st Harper pbk. ed., New York [etc.], Harper, 2016. [COBISS.SI-ID 11453513]

391. Susan Hart, Learning without limits, Maidenhead, Open University Press, 2004. [COBISS.SI-ID 11604553]

392. Irena Lesar, O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu : pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas, 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532079. [COBISS.SI-ID 290138624]

393. Matt Lloyd-Rose, The character conundrum : how to develop confidence, independence and resilience in the classroom, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11826761]

394. Mami, očka, otrok in ---, Ljubljana, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 1977. [COBISS.SI-ID 618547]

395. Robert J. Marzano, The new art and science of teaching, Bloomington, Solution Tree Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11603273]

396. Matthew T. McCrudden, Danielle S. McNamara, Cognition in education, (Ed psych insights), New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11854665]

397. Zbornik izbranih prispevkov, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 290305024]

398. Zbornik prispevkov, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

399. Wendy Mogel, The blessing of a skinned knee : using Jewish teachings to raise self-reliant children, 1st Scribner trade pbk. ed., New York, Scribner, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 11628105]

400. Daniel Muijs, David Reynolds, Effective teaching : evidence and practice, 4th ed., Los Angeles, SAGE, 2018. [COBISS.SI-ID 11819337]

401. Naša ulica, Delovni listi : dodatne vaje za 1. razred, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 280295680]

402. Neoliberalizem, konservativizem in šola, (Sodobna pedagogika, letn. 59, št. 3, 2008), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 13652534]

403. New ways to teach and learn in China and Finland : crossing boundaries with technology, Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang, 2016, doi: 10.3726/978-3-631-69873-0. [COBISS.SI-ID 11454793]

404. NQT : the beginning teacher's guide to outstanding practice, London, Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11590473]

405. Marinko Banjac, Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije : emocije, humor in kritična misel, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017, http://knjigarna.fdv. si/knjige/interdisciplinarno/i_737_novi-pristopi-k-izobrazevanju-in-tematike-evropske-unije-emocije-humor-in-kriticna-misel. [COBISS.SI-ID 290909440]

406. Nenad Fanuko, Jadranka Goja, Miroslav Vujević, Gordana Bosanac, Vera Turković, Šime Pilić, Obrazovanje u kontekstu tranzicije : prilozi sociologiji obrazovanja, (Biblioteka Školskog vjesnika, knj. 3), Split, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, Časopis Školski vjesnik, 2008. [COBISS.SI-ID 513056204]

407. Ocenjevanje v našem šolskem sistemu, (Sodobna pedagogika, Letn. 55, št. 1(2004)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 9826460]

408. Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice, (The Cambridge Education Research series), Cambridge, Cambridge University Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11544137]

409. Vesna Pobežin, Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa?, (Zbirka Analecta), 1. natis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017. [COBISS.SI-ID 291778560]

410. W. James Popham, The ABCs of educational testing : demystifying the tools that shape our schools, Thousand Oaks, Corwin, 2017. [COBISS.SI-ID 11523913]

411. Postmodernizem v pedagogiki, (Sodobna pedagogika, Letn. 54, št. 3(2003)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 570444]

412. Pravice in pravičnosti v izobraževanju, (Sodobna pedagogika, Letn. 54, št. 4(2003)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 570188]

413. Prihodnost šole v družbah dela brez dela, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 288467968]

414. Prihodnost šole v družbah dela brez dela, 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532062. [COBISS.SI-ID 288494848]

415. Alan Pritchard, Ways of learning : learning theories for the classroom, 4th ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11836233]

416. The prospects of reforming teacher education, Prishtinë, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, 2017. [COBISS.SI-ID 11828553]

417. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017, Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2017, http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 291616256]

418. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [strokovna monografija], (Digitalna knjižnica, Documenta, 12), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2017, http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-264-9.pdf. [COBISS.SI-ID 291711488]

419. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2017, http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-258-8.pdf. [COBISS.SI-ID 291297536]

420. Razsežnosti sodobnih učnih okolij, (Knjižnica Ludus, 3), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2017. [COBISS.SI-ID 289080832]

421. Dragica Haramija, Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše, Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017. [COBISS.SI-ID 92936449]

422. Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem : [večavtorska znanstvena monografija], Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2015, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-65-7.pdf. [COBISS.SI-ID 280197120]

423. Reimagining utopias : theory and method for educational research in post-socialist contexts, (Bold visions in educational research, vol. 55), Rotterdam, Sense, 2017. [COBISS.SI-ID 64567394]

424. Majda Rižnar, Dileme osebnega in profesionalnega razvoja učiteljev osnovnih šol : magistrsko delo, Maribor, [M. Rižnar], 2012, http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53376. [COBISS.SI-ID 19642888]

425. Bill Rogers, Classroom behaviour : a practical guide to effective teaching, behaviour management and colleague support, 4th ed., Los Angeles [etc.], Sage, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 1109993822]

426. Michel Candelier, Antoinette Camilleri, Véronique Castellotti, Jean François De Pietro, Ildikó Lőrincz, Franz-Joseph Meißner, Artur Noguerol, Anna Schröder-Sura, ROPP - referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam : zmožnosti in viri, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2017, http://www.zrss.si/pdf/pluralisticni-pristopi-k-jezikom.pdf. [COBISS.SI-ID 290671360]

427. Wendy Beth Rosen, Self-smart : the little book with big ideas to help kids thrive, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11635017]

428. Routledge international handbook of outdoor studies, (Routledge international handbooks), London, New York, Routledge, 2016. [COBISS.SI-ID 11411017]

429. Zora Rutar Ilc, Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju, (K novi kulturi pouka), 2. natis, Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. [COBISS.SI-ID 216765440]

430. Cvetka Rutar, S čuječnostjo do harmonije odnosov : vodič za starše mlajših otrok na poti zavedanja, Dobrova, Animayush, 2017. [COBISS.SI-ID 291510528]

431. Elaine B. Wilson, School-based research : a guide for education students, 3nd ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11818057]

432. Maura Sellars, Reflective practice for teachers, 2nd ed., Los Angeles [etc.], SAGE, 2017. [COBISS.SI-ID 11603529]

433. Skriti kurikulum, (Sodobna pedagogika, Letn. 55, št. 2(2004)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 9826716]

434. Helena Smrtnik Vitulić, Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 255960064]

435. The social and emotional development of gifted children : what do we know?, 2nd ed., Waco, Prufrock, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11524681]

436. Lawrence Stenhouse, An introduction to curriculum research and development, Oxford, Heinemann educational Books Ltd, 1975. [COBISS.SI-ID 2392]

437. Student (under) achievement : perspectives, approaches, challenges, (Digitalna knjižnica), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2016. [COBISS.SI-ID 287383040]

438. Margot Sunderland, Znanost o vzgoji : o ljubezni, vzgoji in igri z vašim otrokom, 2. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 288871936]

439. Gordon Tait, Schooling and society : myths of mass education, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11590217]

440. Teachers resource book : teaching ecology through apps : learning engagement and fun : TEALEAF project, [S. l.], [s. n.], [2017], https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/products. [COBISS.SI-ID 11723593]

441. TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559), Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4633. [COBISS.SI-ID 291626240]

442. Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

443. Mednarodni znanstveni posvet Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti, Moravske Toplice, Slovenija, 7.- 8. april 2006, Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti, (Sodobna pedagogika, Letn. 57 (123), 2006, Posebna izdaja), Posebna izd., Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 10189389]

444. Elizabeth Verdick, Z besedami ne žalimo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291047168]

445. Elizabeth Verdick, Z nogami ne brcamo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291047424]

446. Elizabeth Verdick, Z zobmi ne grizemo, (Lepo obnašanje), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291047680]

447. Jana Grah, Vključujoča šola : priročnik za učitelje in strokovne delavce, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292219648]

448. Blaž Vrečko Ilc, Tomaž Pušnik, Marinko Banjac, Vloga (priznavanja) neformalnega izobraževanja v evropskih integracijskih procesih, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016, http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/i_714_vloga-priznavanja-neformalnega-izobrazevanja-v-evropskih-integracijskih-procesih. [COBISS.SI-ID 283294464]

449. Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/2017, Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017, http://www.eurydice.si/images/publikacije/BROSURA-vzgoja-in-izobrazevanje-v-RS-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 288547072]

450. Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji : 2016/17, Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017, http://www.eurydice.si/images/publikacije/BROSURA-vzgoja-in-izobrazevanje-v-RS-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 22790962]

451. Jocelyn Wishart, Mobile learning in schools : key issues, opportunities and ideas for practice, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11813961]

452. Writing studio pedagogy : space, place, and rhetoric in collaborative environments, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11531593]

453. Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za varnostne vede, 2017. [COBISS.SI-ID 288266496]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


454. Eva Arh, Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Arh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4481. [COBISS.SI-ID 11572041]

455. Jera Csipö, Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Csipö], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4864. [COBISS.SI-ID 11824201]

456. Tjaša Dolinar, Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Dolinar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4617. [COBISS.SI-ID 11680841]

457. Anita Hrovatin, Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Hrovatin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4761. [COBISS.SI-ID 11737673]

458. Branka D. Jurišić, "Učenci ne upoštevajo pravil in zahtev : e-svetovanje IC Pika, 21. 9. 2017", Pika, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/35-odgovorili-smo-ucenci-ne-upostevajo-pravil-in-zahtev/. [COBISS.SI-ID 11743305]

459. Tadeja Kodele, Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Kodele], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4890. [COBISS.SI-ID 11847753]

460. Rebeka Kos, Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Kos], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4852. [COBISS.SI-ID 11792457]

461. Tjaša Kramar, Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kramar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4926. [COBISS.SI-ID 11873097]

462. Husmira Kurtović, Poljudna literatura kot pomoč staršem pri vzgoji otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Kurtović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4709. [COBISS.SI-ID 11722825]

463. Ivana Milič, Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Milič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

464. Lucija Peršin, Šole kot središča skupnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Peršin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4545. [COBISS.SI-ID 11628617]

465. Maja Petkovšek, Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Petkovšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4758. [COBISS.SI-ID 11736905]

466. Ana Mari Škodnik, Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana, [A. M. Škodnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4519. [COBISS.SI-ID 11608649]

467. Katja Tandler, Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Tandler], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4635. [COBISS.SI-ID 11689289]

468. Laura Velkner, Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Velkner], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4436. [COBISS.SI-ID 11521609]

469. Jerneja Vraber Jagodic, Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Vraber Jagodic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4648. [COBISS.SI-ID 11693129]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


470. Louise Derman-Sparks, Julie Olsen Edwards, Anti-bias education for young children and ourselves, (NAEYC, #254), Washington, DC, National Association for the Education of Young Children, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11739977]

471. Disciplina in/ali vzgoja v javni šoli oziroma vrtcu, (Sodobna pedagogika, letn. 56, št. 4), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 20153400]

472. Robin Fogarty, Brian Pete, From staff room to classroom : a guide for planning and coaching professional development, 2nd ed., Thousand Oaks, California, Corwin, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11670857]

473. Frank Furedi, Zapravljeno : zakaj šola ne izobražuje več, (Knjižna zbirka Krt, 181), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 286968320]

474. Sara Knight, Forest school in practice : [for all ages], Los Angeles [etc.], SAGE, 2016. [COBISS.SI-ID 11820361]

475. Stevan Krnjajić, Pogled u razred, (Biblioteka Pedagoška teorija i praksa, 20), Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 2007. [COBISS.SI-ID 144267020]

476. Valentin Kubale, Priročnik za sodobno letno pripravljanje učiteljev na pouk ter pripravo učnih tem in učnih enot, 2. dopolnjena izd., Celje, samozal., Maribor, Piko's Printshop, 2014. [COBISS.SI-ID 524920601]

477. Laura Mahalingappa, Terri L. Rodriguez, Nihat Polat, Supporting Muslim students : a guide to understanding the diverse issues of today's classrooms, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11633481]

478. Učna motivacija : zbornik, Ljubljana, MiB, 2017. [COBISS.SI-ID 292673280]

479. Igra in učenje v OPB : zbornik, Ljubljana, MiB, 2017. [COBISS.SI-ID 289279232]

480. Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 288395008]

481. Model based learning and instruction in science, (Models and modeling in science education, vol. 2), New York, Springer, 2008. [COBISS.SI-ID 11795529]

482. Carolyn Nuttall, Janet Leigh Millington, Outdoor classrooms : a handbook for school gardens, Repr., East Meon, Permanent Publications, 2016. [COBISS.SI-ID 11510857]

483. Jerneja Pirc, Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Pirc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4803. [COBISS.SI-ID 11751497]

484. Tracey Shiel, Designing and using performance tasks : enhancing student learning and assessment, Thousand Oaks, Corwin, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11468617]

485. Kathryn J. Strom, Adrian D. Martin, Becoming-teacher : a rhizomatic look at first-year teaching, (Imagination and praxis, 12), Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11776585]

486. Svetovalno delo v vrtcih in šolah, (Sodobna pedagogika, letn. 59, št. 2, 2008), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 13652022]

487. Carol A. Tomlinson, The differentiated classroom : responding to the needs of all learners, 2nd ed., Alexandria, VA, ASCD, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11543625]

488. Marijanca Ajša Vižintin, Medkulturna vzgoja in izobraževanje : vključevanje otrok priseljencev, (Migracije, 27), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290540544]


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


489. Nika Sedmak, Maruša Lojk, Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Sedmak in M. Lojk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4568. [COBISS.SI-ID 11644233]

490. Katarina Šifrer, Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri pouku matematike : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Šifrer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4665. [COBISS.SI-ID 11700809]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


491. Gregor Bucik, Izgubljene živali : labirinti, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291359744]

492. Nataša Bucik, Gregor Bucik, Miselne igrarije : miselne naloge za bistroumne, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291359488]

493. Od baštine za baštinu : dijete - baština - odgoj i obrazovanje, Hvar, Dječji vrtić "Vanđela Božitković", 2014. [COBISS.SI-ID 11518281]

494. Mirisi djetinstva : obitelj, djete, vrtić : zbornik radova, Split, Dječji vrtić "Grigor Vitez", Dječji vrtić ˝Cvit Mediterana˝, 2010. [COBISS.SI-ID 11519305]

495. Emergent literacy : children's books from 0 to 3, (Studies in written language and literacy, v. 13), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Pub. Co., cop. 2011. [COBISS.SI-ID 11742025]

496. Di Gammage, Playful awakening : releasing the gift of play in your life, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11876681]

497. Derek Haylock, Anne Cockburn, Understanding mathematics for young children : a guide for teachers of children 3-7, 5th ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11820617]

498. Ève Herrmann, Moje dejavnosti Montessori : naloge za bogatitev besedišča in raziskovanje sveta : [s priloženimi nalepkami], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287212288]

499. Ève Herrmann, 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri malčkih po metodi Montessori, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290502912]

500. An introduction to early childhood studies, 4th ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2018. [COBISS.SI-ID 11861577]

501. Lynda Keith, Developing young children's mathematical learning outdoors : linking pedagogy and practice, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11835721]

502. Learning from picturebooks : perspectives from child development and literacy studies \ edited by Bettina Kümmerling-Meibauer, Jörg Meibauer, Kerstin Nachtigäller and Katharina J. Rohlfing, London, New York, Routledge, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11741769]

503. Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 1), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2016. [COBISS.SI-ID 287648768]

504. Sean MacBlain, Jill Dunn, Ian Luke, Contemporary childhood, Los Angeles [etc.], Sage Publications, 2017. [COBISS.SI-ID 11819081]

505. Carmen McGuinness, Geoffrey McGuinness, Reading reflex : the foolproof Phono-GraphixTM method for teaching your child to read, (A Fireside book), New York [etc.], Simon & Schuster, 1999. [COBISS.SI-ID 20165474]

506. Igra in učenje predšolskega otroka : zbornik, Ljubljana, MiB, 2017. [COBISS.SI-ID 288347392]

507. Robert Mlinarec, Strela, grom --- in elektrika : kako je Modrin odkril elektriko, (Zbirka Ježek), [1. natis], [Ljubljana], V. B. Z., [2016]. [COBISS.SI-ID 287034880]

508. Naš vrtec : 50 let vrtca v Lenartu : 1957-2007, Lenart v Slovenskih goricah, Osnovna šola, enota Vrtec, 2007. [COBISS.SI-ID 235695104]

509. Lilijana Praprotnik-Zupančič, Radi štejemo, (Zbirka Žlabudron), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288352000]

510. Različni otroci - enake možnosti, Ljubljana, Supra, 2017. [COBISS.SI-ID 288403200]

511. Kako prebuditi otroka v sebi?, Ljubljana, Skupnost vrtcev Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 63798882]

512. Supporting children's creativity through music, dance, drama and art : creative conversations in the early years, 2nd ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11838025]

513. Simona Turičnik, Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Turičnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4497. [COBISS.SI-ID 11585353]

514. Britta Vorbach, Moja mala šola, Barve, oblike in števila : 3-4 leta, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286649600]

515. Britta Vorbach, Moja mala šola, Prijateljice besede : 5-6 let, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286651392]

516. Britta Vorbach, Moja mala šola, Prijateljice črke : 5-6 let, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286650880]

517. Britta Vorbach, Moja mala šola, Rešujem zabavne naloge : 3-4 leta, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286651648]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


518. Nina Ajdič, Pomoč vrtca družini : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Ajdič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4394. [COBISS.SI-ID 11487561]

519. Kelly Avsenik Hanson, Likovne transformacije med risbo in kipom : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Avsenik Hanson], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4516. [COBISS.SI-ID 11602505]

520. Janja Avsenik, Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Avsenik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4844. [COBISS.SI-ID 11775561]

521. Katja Balažic, Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Balažic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4452. [COBISS.SI-ID 11534921]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

522. Elma Beganović, Spodbudno učno okolje v prvem starostnem obdobju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Beganović], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4350. [COBISS.SI-ID 11424841]

523. Katja Benčina, Lutka v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [K. Benčina], 1990. [COBISS.SI-ID 11491913]

524. Anja Bervar, Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Bervar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4596. [COBISS.SI-ID 11659081]

525. Urška Boštic, Medijska vzgoja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Boštic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4541. [COBISS.SI-ID 11623241]

526. Valentina Celarc, Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Celarc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4457. [COBISS.SI-ID 11538249]

527. Petra Cimermančič, Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok do staršev : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Cimermančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4925. [COBISS.SI-ID 11873353]

528. Klavdija Cvitkovič, Načini vključevanja romskih otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Cvitkovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4611. [COBISS.SI-ID 11678793]

529. Nika Černe, Rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Černe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4719. [COBISS.SI-ID 11724105]

530. Janet Čufer, Spolne zlorabe otrok : o nalogah vrtca in vzgojiteljev/vzgojiteljic, ki jih nalagajo pravilnik in zakoni, ter o pravnem vidiku s perspektive državne tožilke : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Čufer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4609. [COBISS.SI-ID 11679561]

531. Dita Debeljak, Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Debeljak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4493. [COBISS.SI-ID 11582537]

532. Ariana Dežman, Projekt mozaik v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Dežman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4653. [COBISS.SI-ID 11693897]

533. Nataša Doutlik, Ustvarjanje in konstruiranje z večfunkcijsko didaktično igračo : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Doutlik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4762. [COBISS.SI-ID 11716937]

534. Ema Erzar, Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Erzar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

535. Jožica Frankovič, Postavljanje mej otrokom v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Frankovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4720. [COBISS.SI-ID 11728201]

536. Claudia Gogala, Otrokova izkušnja smrti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [C. Gogala], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4618. [COBISS.SI-ID 11681097]

537. Mateja Golc, Zimski tabor za predšolske otroke : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Golc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4453. [COBISS.SI-ID 11535177]

538. Anja Goričan, Vpliv gojenja živali na odnos do njih pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Goričan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4695. [COBISS.SI-ID 11716681]

539. Karin Govek, Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Govek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4888. [COBISS.SI-ID 11843145]

540. Nastja Grenc, Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Grenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4557. [COBISS.SI-ID 11639625]

541. Danaja Hafnar, Prilagajanje vzgojnega dela otroku z epilepsijo : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Hafnar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4433. [COBISS.SI-ID 11515977]

542. Kaja Hegedič, Učenje in igra na prostem v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Hegedič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4710. [COBISS.SI-ID 11723081]

543. Tajda Ivanc, Vloga vzgojitelja pri vpeljavi NTC-dejavnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Ivanc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4632. [COBISS.SI-ID 11687753]

544. Tara Jaketič, Projekt v tehničnem kotičku : od gozda do pručke : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Jaketič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4815. [COBISS.SI-ID 11757385]

545. Zdenka Jan, Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [Z. Jan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4369. [COBISS.SI-ID 11446601]

546. Katja Janežič, Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Janežič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4547. [COBISS.SI-ID 11631689]

547. Romana Janežič, Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Janežič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4544. [COBISS.SI-ID 11628361]

548. Nastja Jenko, Matematika prvih civilizacij za najmlajše : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Jenko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4434. [COBISS.SI-ID 11516233]

549. Lana Kaštelan, Uporaba slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Kaštelan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4613. [COBISS.SI-ID 11678281]

550. Brigita Klemenčič, Vpliv stališč in vednosti vzgojiteljic na mišljenje otrok o spolu : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Klemenčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4752. [COBISS.SI-ID 11735113]

551. Gašper Kos, Spodbudno glasbeno okolje v zgodnjem otroštvu : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Kos], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4920. [COBISS.SI-ID 11870281]

552. Katja Kotnik, Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kotnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4885. [COBISS.SI-ID 11839817]

553. Timeja Kragolnik Račnik, Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Kragolnik Račnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4455. [COBISS.SI-ID 11536969]

554. Ana Leš, Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Leš], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4608. [COBISS.SI-ID 11677769]

555. Klara Letnik, Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Letnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

556. Janja Levičnik, Matematični kotiček v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Levičnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4391. [COBISS.SI-ID 11476041]

557. Kaja Ljubi, Ustvarjalni gib v 1. starostnem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Ljubi], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4832. [COBISS.SI-ID 11768137]

558. Sara Ložar, Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Domžale, [S. Ložar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4630. [COBISS.SI-ID 11685961]

559. Monika Lužnik Črep, Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Lužnik Črep], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4426. [COBISS.SI-ID 11508553]

560. Monika Majnik, Profesionalni razvoj švedskih in slovenskih vzgojiteljev : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Majnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4876. [COBISS.SI-ID 11831881]

561. Valeriia Marianova, Kulturne razlike in vzgoja predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Marianova], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4861. [COBISS.SI-ID 11820873]

562. Špela Mirtič, Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Mirtič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4407. [COBISS.SI-ID 11488841]

563. Katarina Mohorič, Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Mohorič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4711. [COBISS.SI-ID 11723337]

564. Martina Mohorič, Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Mohorič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

565. Mima More, Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [M. More], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4549. [COBISS.SI-ID 11632457]

566. Irena Narobe, Mnenje vzgojiteljev o praksi : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Narobe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4456. [COBISS.SI-ID 11537225]

567. Tina Nemanič, Spanje in počitek otrok v vrtcu : diplomsko delo, Metlika, [T. Nemanič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4459. [COBISS.SI-ID 11541577]

568. Jerneja Nose, Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Nose], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4532. [COBISS.SI-ID 11618633]

569. Miranda Novak, Lutka v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Novak], 1991. [COBISS.SI-ID 11492169]

570. Nina Novak, Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Novak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4320. [COBISS.SI-ID 11406153]

571. Mateja Novljan, Analiza izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Novljan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4875. [COBISS.SI-ID 11830089]

572. Meta Oblak, Otroško ljudsko glasbeno izročilo v drugem starostnem obdobju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Oblak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4639. [COBISS.SI-ID 11690825]

573. Polona Oblak, Vloga lutke v socialnih interakcijah med otroki : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Oblak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4567. [COBISS.SI-ID 11643465]

574. Špela Odar, Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Odar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4718. [COBISS.SI-ID 11724361]

575. Katarina Okorn, Primerjava med vključevanjem predšolskih otrok v smučarske tečaje in na zimovanja : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Okorn], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4768. [COBISS.SI-ID 11737161]

576. Petra Petan, Spoznavanje polžev v skupini otrok, starih 3-4 let : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Petan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4698. [COBISS.SI-ID 11717705]

577. Jasmina Peterle, Vloga očeta pri vzgoji predšolskega otroka : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Peterle], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4380. [COBISS.SI-ID 11465033]

578. Zvezdana Peternel Amon, Sprostitvene dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [Z. Peternel Amon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4853. [COBISS.SI-ID 11792969]

579. Manca Peternelj, Spremljanje in dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Peternelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4878. [COBISS.SI-ID 11831625]

580. Barbara Pfeifer, Spoznavanje vesolja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pfeifer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4843. [COBISS.SI-ID 11775817]

581. Hilda Plohl Križnar, Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Plohl Križnar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4840. [COBISS.SI-ID 11766345]

582. Barbara Pogačnik Hlade, Lutkovna dejavnost v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Pogačnik Hlade], 1996. [COBISS.SI-ID 11492425]

583. Anastazija Pograjc, Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Pograjc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4650. [COBISS.SI-ID 11693641]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

584. Eva Poklar, Participacija otrok : naši radovedni kotički : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Poklar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4382. [COBISS.SI-ID 11465545]

585. Valentina Poljak, Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Poljak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4739. [COBISS.SI-ID 11730505]

586. Kristina Praprotnik, Otrokovo raziskovanje vpliva sončnega obsevanja na temperaturo v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Praprotnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4676. [COBISS.SI-ID 11702857]

587. Mija Pustoslemšek, Vaja tišine in pozornost otrok v javnih vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Pustoslemšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4776. [COBISS.SI-ID 11742281]

588. Petra Putre, Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Putre], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4495. [COBISS.SI-ID 11583561]

589. Ula Rakuša, Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Rakuša], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4644. [COBISS.SI-ID 11691593]

590. Tina Remc, Pomen zgodbe pri izbiri in oblikovanju mehkih kiparskih materialov : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Remc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4782. [COBISS.SI-ID 11742537]

591. Katarina Seliger, Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Seliger], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4444. [COBISS.SI-ID 11526729]

592. Kaja Sevčnikar, Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Sevčnikar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4389. [COBISS.SI-ID 11475017]

593. Dunja Srdarev, Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Srdarev], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4562. [COBISS.SI-ID 11646537]

594. Tilen Stenovec, Analiza načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu med metodo igre in klasičnimi metodami poučevanja : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Stenovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4529. [COBISS.SI-ID 11613257]

595. Anja Šifrar, Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Šifrar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4431. [COBISS.SI-ID 11515209]

596. Mojca Štrukelj, Igrajmo se lutkovno gledališče : diplomska naloga, Koper, [M. Štrukelj], 2004. [COBISS.SI-ID 1200087]

597. Suzana Šumrada, Tabu teme v družini : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Šumrada], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4532. [COBISS.SI-ID 11617353]

598. Natalija Šuštar, Projekt Vesolje in participacija otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Šuštar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4443. [COBISS.SI-ID 11526473]

599. Nina Tori, Otrokove predstave o matematičnih pojmih : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Tori], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4373. [COBISS.SI-ID 11450953]

600. Špela Torkar, Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Torkar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4548. [COBISS.SI-ID 11631945]

601. Mateja Tratnik, Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Tratnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4540. [COBISS.SI-ID 11622985]

602. Blaž Ukmar, Dvojezičnost v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Ukmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4432. [COBISS.SI-ID 11515465]

603. Nina Valič, Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, starih od 2 do 4 let : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Valič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4610. [COBISS.SI-ID 11679305]

604. Nuša Verdev, Analiza izvajanja planinskih vsebin v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Verdev], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4614. [COBISS.SI-ID 11679049]

605. Alja Vidmar, Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4408. [COBISS.SI-ID 11489609]

606. Urša Zalar, Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Zalar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4927. [COBISS.SI-ID 11872841]

607. Petra Zidanšek, Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Zidanšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4904. [COBISS.SI-ID 11864649]

608. Urška Zupančič, Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Zupančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4637. [COBISS.SI-ID 11691081]

609. Petra Žnidarčič, Vzgojiteljeva raba narečja v štajerskih vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Žnidarčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4727. [COBISS.SI-ID 11728713]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


610. Colin-Thibert, Bénédicte Colin, Christine Beigel, Sandrine Guilloré-Chotard, Brihtna glavca na počitnicah : naloge za kratek čas : 8-9 let, (Zbirka Brihtna glavca), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 267934208]

611. Paul Chambers, Nicholas Souter, Explaining primary science, Los Angeles [etc.], SAGE, 2017. [COBISS.SI-ID 11820105]

612. Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Claudio Battelli, Dotik okolja 2, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289123584]

613. Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Iztok Devetak, Dotik okolja 3, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283307008]

614. Matjaž Duh, Jerneja Herzog, Tomaž Zupančič, Likovna edukacija in okoljska trajnost, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 118), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2016, doi: 10.18690/978-961-286-002-8. [COBISS.SI-ID 89837569]

615. Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Lojze Kalinšek, Paša za oči 3 : učbenik za likovno vzgojo v 5. in 6. razredu osnovne šole, 1. natis, Celovec, Mohorjeva, 2012. [COBISS.SI-ID 261453056]

616. Walter Grudina, Napake in spake, proč! Pomagajmo Packotu! : [ob 70-letnici Pastirčka], (Pastirčkova knjižnica, 25), Gorica, Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 9884908]

617. Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Dotik okolja 1, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289123328]

618. Marko Juhant, 62 napačnih razlogov : zakaj učitelji v osnovni šoli zahtevajo naloge in učenje med počitnicami in prazniki?, 1. izd., Mavčiče, Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290141952]

619. Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Lili in Bine, [Delovni zvezek za opismenjevanje], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 287888128]

620. Priročnik za učenje in igro v gozdu, (Zbirka Gozd eksperimentov), Elektronska izd., Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2016, http://dx.doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0003. [COBISS.SI-ID 284930816]

621. Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Slovenščina, Zbirka nalog za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285037824]

622. Mary Shea, Running records : authentic instruction in early childhood education, New York, London, Routledge, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11416137]

623. Silvo Šinkovec, Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev, Ljubljana, Jutro, Inštitut Franca Pedička, 2017. [COBISS.SI-ID 288857344]

624. Urška Štamcar, Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Štamcar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4551. [COBISS.SI-ID 11633993]

625. Tonka Tacol, Likovno izražanje 1, Priročnik za učitelje 1. razreda osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285096960]

626. Tonka Tacol, Likovno izražanje 2, Priročnik za učitelje 2. razreda osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285097472]

627. Tonka Tacol, Likovno izražanje 3, Priročnik za učitelje 3. razreda osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285097728]

628. Anja Tisovec, Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Tisovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4924. [COBISS.SI-ID 11870793]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


629. Ana Arh, Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Arh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4368. [COBISS.SI-ID 11445577]

630. Katja Bencak, Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Vadarci, [K. Bencak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4834. [COBISS.SI-ID 11768649]

631. Jana Beronja, Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Beronja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4367. [COBISS.SI-ID 11445321]

632. Kristina Bogataj, Komunikacijski stili razrednih učiteljev : razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Bogataj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4755. [COBISS.SI-ID 11734089]

633. Selma Brdar, Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Brdar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

634. Karmen Cimermančič, Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Cimermančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4366. [COBISS.SI-ID 11445065]

635. Mojca Debeljak, Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in družboslovja s pristopom "Orff-Schulwerk" : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Debeljak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4371. [COBISS.SI-ID 11447369]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

636. Katja Gašperič, Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Gašperič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4321. [COBISS.SI-ID 11408457]

637. Ana Habjan, Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Habjan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4656. [COBISS.SI-ID 11694665]

638. Tjaša Janežič, Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Janežič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

639. Anita Jerman, Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jerman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4756. [COBISS.SI-ID 11735881]

640. Ana Jurca, Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jurca], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

641. Urška Klopčič, Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Klopčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4571. [COBISS.SI-ID 11645769]

642. Anja Kopinič, Sodelovanje vzgojitelja in učitelja razrednega pouka pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v 1. razredu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Kopinič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4785. [COBISS.SI-ID 11746633]

643. Urška Kovač, Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Kovač], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4538. [COBISS.SI-ID 11621449]

644. Mojca Kralj, Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Kralj Ciglič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4351. [COBISS.SI-ID 11431241]

645. Lara Kuhar, Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Kuhar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4460. [COBISS.SI-ID 11542089]

646. Nives Kukovec, Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Kukovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4489/. [COBISS.SI-ID 11579721]

647. Tina Marjanović, Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Marjanović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4819. [COBISS.SI-ID 11758665]

648. Sara Masnec, Primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v osnovni šoli pri pouku družboslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Masnec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4364. [COBISS.SI-ID 11444553]

649. Tjaša Medved, Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Medved], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4560. [COBISS.SI-ID 11640905]

650. Nejc Mesesnel, Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Mesesnel], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4655. [COBISS.SI-ID 11697481]

651. Maja Mesojedec, Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Mesojedec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4556. [COBISS.SI-ID 11640137]

652. Lidija Pečar, Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Pečar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4767. [COBISS.SI-ID 11736649]

653. Nina Perme, Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Perme], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2017

654. Marjana Ražen, Uporaba interaktivne table in/ali tabličnega računalnika pri pouku angleščine v 1. triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ražen], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4393. [COBISS.SI-ID 11485257]

655. Maja Salamon, Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Salamon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4817. [COBISS.SI-ID 11758153]

656. Manela Suhonić, Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Suhonić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4818. [COBISS.SI-ID 11758409]

657. Tadeja Tolar, Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Tolar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4802. [COBISS.SI-ID 11752009]

658. Alja Vencelj, Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Vencelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4349. [COBISS.SI-ID 11424329]

659. Doris Vidic, Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Vidic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4465. [COBISS.SI-ID 11547977]

660. Katja Žibert, Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Žibert], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4570. [COBISS.SI-ID 11645513]


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


661. Boris Lipužič, Gimnazija : gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1964. [COBISS.SI-ID 35498753]

662. Mojca Jamnik, Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jamnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4574. [COBISS.SI-ID 11648329]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


663. Jožica Glažar, Zdravko Omerza, Majda Puhar, Milena Šubert, Gragica Ulaga, Berilo v slikah za II. in III. razred šole za gluho mladino, Beograd, Kosmos, 1955. [COBISS.SI-ID 512058476]

664. Ronit Bird, The dyscalculia toolkit : supporting learning difficulties in maths, 3rd edition., Los Angeles [etc.], Sage Publications, 2017. [COBISS.SI-ID 11821129]

665. Dorothy V. M. Bishop, The Children's communication checklist, 2nd ed., London, The Psychological Corporation, cop. 2003. [COBISS.SI-ID 11739209]

666. Tony Booth, Mel Ainscow, The index for inclusion : a guide to school development led by inclusive values, 4th ed., Cambridge, Index for Inclusion Network, 2016. [COBISS.SI-ID 11627849]

667. Maja Burian, Borut Pistotnik, Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik], 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532024. [COBISS.SI-ID 287762944]

668. Deborah Fry, Child protection and disability : methodological and practical challenges for research, (Protecting children and young people), Edinburgh, London, Dunedin, 2017. [COBISS.SI-ID 11874889]

669. Sally J. Peterson-Falzone, Judiith E. Trost-Cardamone, Michael P. Karnell, Mary A. Hardin-Jones, The clinician's guide to treating cleft palate speech, 2nd ed., St. Louis, Missouri, Elsevier, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11829833]

670. Mira Dobravec, V Klari je nekaj več : (tudi en majhen kromosom), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289323520]

671. Dyslexia and effective learning in secondary and tertiary education, Repr., London, Philadelphia, Whurr, 2005. [COBISS.SI-ID 11603017]

672. Romana Ferlič, "Kaj je fer? : e-svetovanje IC Pika, 9. 10. 2017", Pika, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/37-odgovorili-smo-kaj-je-fer/. [COBISS.SI-ID 11840329]

673. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 1, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11470665]

674. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 2, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11470921]

675. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 3, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11471177]

676. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 4, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11471433]

677. Elizabeth Franks, Myra Nicholson, Celia Stone, Beat dyslexia : a step-by-step multi-sensory literacy programme. 5, 2nd ed., Cambridge, LDA, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11471689]

678. Handbook of (central) auditory processing disorder. Volume 1, Auditory neuroscience and diagnosis, San Diego, Oxford, Brisbane, Plural Publishing, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11720265]

679. Alan Hodkinson, Key issues in special educational needs & inclusion, (Education studies, key issues), 2nd ed., Los Angeles [etc.], Sage, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 2048049259]

680. Inclusive educational practice in Europe : psychological perspectives, London, Trentham Books (an imprint of the UCL Institute of Education Press), cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11672393]

681. Pika, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, [201-]-, http://icpika.si/. [COBISS.SI-ID 11575625]

682. Branka D. Jurišić, Družine in rutine : priročnik za izvajalce zgodnje obravnave, 1. izd., Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2017. [COBISS.SI-ID 292437504]

683. Branka D. Jurišić, "Prilagoditve in pričakovana vedenja (ADHD) : e-svetovanje IC Pika, 7. 9. 2017", Pika, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/34-odgovorili-smo-prilagoditve-in-pricakovana-vedenja-adhd/. [COBISS.SI-ID 11700041]

684. Lydia Kopel, Elissa Kilduff, IEP goal writing for speech-language pathologists : utilizing state standards, San Diego, Plural Publishing, Inc, 2016. [COBISS.SI-ID 11776841]

685. Learning and teaching : the collected papers of Irene Caspari, Reprinted, [London], Forum for the advancement of educational therapy and therapeutic teaching, 2000. [COBISS.SI-ID 11520585]

686. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, August 27 - September 1, Seoul, Korea, COPS : cognitive profiling system : the scientifically proven system for early identification of dyslexia, Comprehensive diagnostic assessment for ages 4 to 8, Yorkshire, Lucid research, cop. 2008, http://www.lucid-research.com/t/manuals#. [COBISS.SI-ID 11738953]

687. Michael F. McTear, Gina Conti-Ramsden, Pragmatic disability in children, (Studies in disorders of communication), Reprinted, London, Whurr, 2002. [COBISS.SI-ID 11816009]

688. Mojca Molek, Prehodi tečejo kot pesem : napotki za vzgojitelje in starše, ki otrokom olajšajo prehajanje od ene dejavnosti k drugi, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2017, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-ic-pika-prehodi-tecejo-kot-pesem/. [COBISS.SI-ID 11534153]

689. Pika Novak, Poglej me, govorim z rokami! : [pobarvanka z elementi slovenskega znakovnega jezika], 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, 2016. [COBISS.SI-ID 285685504]

690. 20 let : Javna dvojezična ljudska šola 24 : Öffentliche zweisprachige Volksschule 24, Klagenfurt am Wörthersee, Öffentliche zweisprachige Volkschule 24, = Celovec ob Vrbskem jezeru, Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu, Promlad, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 514651532]

691. Matic Pavlič, Kako otrok z okvaro sluha usvoji jezik? : priročnik za starše in strokovne delavce, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, 2016. [COBISS.SI-ID 286058752]

692. Katarina Picelj, Znakolov : povej z rokami, [S. l.], Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Center za razvoj znakovnega jezika, 2015. [COBISS.SI-ID 512690240]

693. Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, Naučimo se slovenskega znakovnega jezika : učbenik za slovenski znakovni jezik 3, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268145152]

694. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 1 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika, 2. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277643008]

695. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 2 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 2, 2. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287721984]

696. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 3 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 3, Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne, 2013. [COBISS.SI-ID 267014912]

697. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 4 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 4, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 279900928]

698. Klara Popčević, Težave v komunikaciji : prepoznati in ukrepati, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2017, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-ic-pika-prevod-tezave-v-komunikaciji/. [COBISS.SI-ID 11533897]

699. Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju : konceptualne i metodičke odrednice, Zagreb, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. [COBISS.SI-ID 11518537]

700. Irena Stramljič Breznik, Ljubica Podboršek, Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 274113024]

701. Marko Štanta, Naglušni naglušnemu : o sluhu in slušnih aparatih, Nova Gorica, Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, 2013. [COBISS.SI-ID 266344704]

702. Colleen A. Thoma, Paul Wehman, Getting the most out of IEPs : an educator's guide to the student-directed approach, Baltimore, Paul H. Brookes Publishing Co, 2010. [COBISS.SI-ID 11776329]

703. Andreja Vouk, Glasovna analiza : učni listi za prvo triletje : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 1. izd., Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 289131520]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


704. Nastja Beljev, Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Beljev], 2017. [COBISS.SI-ID 11754825]

705. Moira Berginc, Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Berginc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]

706. Barbara Berlot, Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Berlot], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4616. [COBISS.SI-ID 11680329]

707. Eva Bolčina, Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Bolčina], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4569. [COBISS.SI-ID 11644745]

708. Esmeralda Božić, Zlorabe otrok z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju ter njihove vedenjske in čustvene težave : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Božić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4858. [COBISS.SI-ID 11805257]

709. Pia Buh, Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Buh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4490. [COBISS.SI-ID 11579977]

710. Tadeja Deželan, Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Deželan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

711. Sara Ferlin, Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Ferlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

712. Katarina Fijavž, Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Fijavž], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

713. Melisa Herakovič, Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Herakovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4479. [COBISS.SI-ID 11562057]

714. Nina Hočevar, Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Hočevar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4578. [COBISS.SI-ID 11652425]

715. Tamara Hovnik, Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Hovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4523. [COBISS.SI-ID 11609929]

716. Urška Ivančič, Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Ivančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4517. [COBISS.SI-ID 11605577]

717. Nika Jelenc, Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Jelenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4552. [COBISS.SI-ID 11635273]

718. Janja Jurečič, Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Jurečič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

719. Vanja Jurič, Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Jurič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4409. [COBISS.SI-ID 11489865]

720. Ana Kavčič, Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kavčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4374. [COBISS.SI-ID 11451209]

721. Ana Kavčič, Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kavčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4794. [COBISS.SI-ID 11750217]

722. Tina Kolar, Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kolar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

723. Tara Koren, Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Koren], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4800. [COBISS.SI-ID 11751241]

724. Sara Kosec, Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Kosec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

725. Alisa Kovačevič, Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kovačevič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4378. [COBISS.SI-ID 11464521]

726. Eva Krampl, Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Krampl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4764. [COBISS.SI-ID 11738697]

727. Katja Krašovec, Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Krašovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4573. [COBISS.SI-ID 11646281]

728. Polona Kreže, Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Kreže], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

729. Petra Kuplenk, Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Kuplenk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4850. [COBISS.SI-ID 11788617]

730. Alja Lečnik, Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Lečnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4379. [COBISS.SI-ID 11465289]

731. Ana Medved, Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Medved], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

732. Nuša Merzdovnik, Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Merzdovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4470. [COBISS.SI-ID 11558985]

733. Jerneja Mežnarc, Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Mežnarc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4855. [COBISS.SI-ID 11793993]

734. Eva Moškon, Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Moškon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4597. [COBISS.SI-ID 11659337]

735. Irena Nadler, Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Nadler], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4830. [COBISS.SI-ID 11766089]

736. Lina Novak, Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Novak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4566. [COBISS.SI-ID 11642953]

737. Nina Orgolič Štuhec, Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Orgolič Štuhec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

738. Simona Pajnkiher, Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Pajnkiher], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4816. [COBISS.SI-ID 11757641]

739. Eva Pančur, Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Pančur], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4848. [COBISS.SI-ID 11782729]

740. Nina Pavlin, Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Pavlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4873. [COBISS.SI-ID 11830601]

741. Vita Peharc, Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Peharc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4675. [COBISS.SI-ID 11704393]

742. Katarina Petrič, Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Petrič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]

743. Kaja Plohl, Pogledi logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Plohl], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4370. [COBISS.SI-ID 11446857]

744. Veronika Pogačnik, Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Pogačnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4845. [COBISS.SI-ID 11775305]

745. Tina Pogorelčnik, Življenje posameznika v kronični fazi afazije : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Pogorelčnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4559. [COBISS.SI-ID 11640393]

746. Ana Praprotnik, Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Praprotnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4747/. [COBISS.SI-ID 11733321]

747. Tina Rajh, Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Rajh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4502. [COBISS.SI-ID 11588937]

748. Katja Roškar, Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Roškar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4831. [COBISS.SI-ID 11767881]

749. Katjuša Rozman, (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Rozman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4558. [COBISS.SI-ID 11639881]

750. Špela Senekovič, Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Senekovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4496. [COBISS.SI-ID 11584073]

751. Ana Simončič, Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Simončič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474. [COBISS.SI-ID 11560009]

752. Adrijana Skok, Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Skok], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4563. [COBISS.SI-ID 11646793]

753. Neža Sluga, Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sluga], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4804. [COBISS.SI-ID 11752521]

754. Nina Sorić, Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sorić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4561. [COBISS.SI-ID 11642185]

755. Alja Strgar, Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Strgar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4450. [COBISS.SI-ID 11534409]

756. Tjaša Strniša, Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Strniša], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4813. [COBISS.SI-ID 11756617]

757. Jana Šircelj, Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Šircelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4471. [COBISS.SI-ID 11559241]

758. Špela Šmitek, Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Šmitek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4820. [COBISS.SI-ID 11758921]

759. Alja Šumak, Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Šumak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4472. [COBISS.SI-ID 11560521]

760. Tina Tanacek, Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Tanacek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4622. [COBISS.SI-ID 11682121]

761. Maja Tašner, Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Tašner], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4323. [COBISS.SI-ID 11419209]

762. Monika Tostovršnik, Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Tostovršnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

763. Anja Vidmar, Erna Žgur, Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]

764. Betina Zamuda, Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Zamuda], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4636. [COBISS.SI-ID 11690057]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


765. Jože Ciperle, Tatjana Dekleva, Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919 : občasna razstava od decembra 2009 do februarja 2010, V Ljubljani, Univerza, 2009. [COBISS.SI-ID 248441088]

766. Iz tradicije v (u)pravo smer : zbornik ob 60. obletnici Fakultete za upravo, 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2016. [COBISS.SI-ID 287151104]

767. Mojca Kompara, Tomasz Stępień, Spatialisation of higher education : Poland and Slovenia, (Comparative studies on education, culture and technology, vol. 6), Frankfurt am Main, P. Lang, 2017, doi: 10.3726/b10587. [COBISS.SI-ID 1539017412]

768. Joseph L. Murray, Undergraduate research for student engagement and learning, New York, London, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11814217]

769. Anders Norberg, From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education, (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete), Umeå, Umeå Universitet, Department of applied educational science, [= Umeå University], 2017, https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068011/FULLTEXT01.pdf. [COBISS.SI-ID 11472457]

770. Jubilejno poročilo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 1947-2007, in Poročilo o delu pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2006/2007, V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, = Faculty of Education, 2007. [COBISS.SI-ID 235459584]

771. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016. [COBISS.SI-ID 11542601]

772. Raziskovalni vodiči, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2015-, http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/index.php. [COBISS.SI-ID 290623744]

773. The university as a critical institution?, (Higher education research in the 21st century series, 10), Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11676233]

774. Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del, V Ljubljani, Univerza, 2007. [COBISS.SI-ID 234630400]

775. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu, (Knjižnica Ludus, 6), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2017. [COBISS.SI-ID 291631872]

776. Mai Trang Vu, Logics and politics of professionalism : the case of university English language teachers in Vietnam, Umeå, Umeå Universitet, Department of language studies, [= Umeå University], cop. 2017, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068038/FULLTEXT03.pdf. [COBISS.SI-ID 11472201]


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


777. Sina Westa, Akademska svoboda v poučevanju v visokem šolstvu v Evropi in v azijsko-pacifiškem območju : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Westa], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4706. [COBISS.SI-ID 11722057]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


778. The Sage handbook of outdoor play and learning, London [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11663433]

779. Denise Scicluna, Veseli kamenčki : iz preprostih kamnov do zabavne umetnine, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287920896]

780. Keri Smith, To ni knjiga, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 290092032]

781. Miha Zorec, Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete, 1. natis, Grosuplje, Knjigca, 2017. [COBISS.SI-ID 289820672]


39 ETNOLOGIJA.


782. Bled v ljudski pripovedi, (Zbirka Slovenija - dežela legend), 3. dopolnjena izd., Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. [COBISS.SI-ID 290119680]

783. Mateja Gomboc, Matic in Meta vsepovsod, (Zbirka Mavrična knjižnica), 1. ponatis, Ljubljana, Družina, 2015. [COBISS.SI-ID 279190272]

784. Barbara Gorše, Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Gorše], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4435. [COBISS.SI-ID 11520329]

785. Helena Haraštová, Pavla Hanáčková, Kako otroci po svetu praznujejo praznike, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 285143296]

786. Indijske pravljice, (Zbirka Pravljice), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 288850688]

787. Kaj so nam zapustili na Krasu : ljudski običaji, prazniki, pesmi in navade, 1. izd., Koper, Libris, 2016. [COBISS.SI-ID 287460352]

788. Kar tresla se je od lepote : folklorne pripovedi iz Selške doline, (Zbirka Glasovi, knj. 50), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290915328]

789. Jože Karlovšek, Ivan Grafenauer, Albert Papler, Dušan Ludvik, Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban, Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe, 2. izd., Ljubljana, Društvo Slovenski staroverci, 2017. [COBISS.SI-ID 289601792]

790. Bojan Knific, Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad, 1. izd., Tržič, Tržiški muzej, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 288891136]

791. Dušica Kunaver, Brigita Lipovšek, Legende treh rek : Ljubljanica, Soča, Sava, (Zbirka Slovenija, dežela legend), Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. [COBISS.SI-ID 280508928]

792. Ljudske uganke : 100 najljubših ugank iz zakladnice ljudskega izročila, 1. izd., Ljubljana, Karantanija, 2017. [COBISS.SI-ID 289221376]

793. Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače, 1. elektronska izd., Žiri, Jutri 2052, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789619287248. [COBISS.SI-ID 290172416]

794. Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje, Žiri, Jutri 2052, 2017. [COBISS.SI-ID 292193536]

795. Moja koklja špiklja špoklja : slovenska ljudska pesmica, (Knjižnica Čebelica, 454), 3. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290747648]

796. Yei Theodora Ozaki, Japanese fairy tales, Barrie, RNU Press, 2010. [COBISS.SI-ID 11797833]

797. Irena Potočar Papež, Moj prijatelj BonTonček : [knjiga za otroke in odrasle o kulturnem vedenju ter pogovarjanju], Novo mesto, Peresa, 2017. [COBISS.SI-ID 292628992]

798. Repa velikanka : ruska narodna pravljica, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 292379904]

799. Marija Stanonik, Procesualnost slovstvene folklore : slovenska nesnovna kulturna dediščina, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. [COBISS.SI-ID 229144832]

800. Marija Stanonik, Slovstvena folkloristika : med jezikoslovjem in literarno vedo, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 215439872]

801. Stori to : navodilo za lepo vedenje, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 290253824]

802. Ta mala dujačesa, illustrazioni di Brunetta Di Lenardo], [S. l.], Circolo culturale resiano Rozajanski dum, 2004. [COBISS.SI-ID 2234860]

803. What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9), Trier, Wissenschaftlicher Verlag, 2017. [COBISS.SI-ID 41521965]

804. Zlata skledica : pravljice z vsega sveta, (Zbirka Zlata ptica), 2., prenovljeni natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290372608]

805. Janja Žagar, Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 287171584]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


806. Contextualizing teaching to improve learning : the case of science and geography, (Education in a competitive and globalizing world), New York, Nova science, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11659593]

807. Enhancing learning with effective practical science 11-16, London [etc.], Bloomsbury Academic, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11844681]

808. Dejan Govc, Unimodal category : doctoral thesis, Ljubljana, [D. Govc], 2017, http://www.matknjiz.si/doktorati/2017/Govc-14521-30.pdf. [COBISS.SI-ID 18139993]

809. Samo Jamšek, Vasja Kožuh, Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289942272]

810. Vesna Kržičnik Mirt, Mavrična paleta poskusov : za predšolske in osnovnošolske otroke, 1. natis, Leskovec pri Krškem, Posredništvo in prodaja B. Mirt, 2016. [COBISS.SI-ID 287251200]

811. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290994944]

812. Christopher Moore, Creating scientists : teaching and assessing science practice for the NGSS, (An eye on education book), New York, London, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11875401]

813. Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta Oblak, Naravoslovje 7 : za 7. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, 2. izd., Ljubljana, Modrijan, 2007. [COBISS.SI-ID 230436608]

814. Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta Oblak, Naravoslovje 7 : za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 3. natis, Ljubljana, Modrijan, 2008. [COBISS.SI-ID 240117760]

815. Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta Oblak, Naravoslovje 7 : za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 4. izd., Ljubljana, Modrijan, 2009. [COBISS.SI-ID 243224064]

816. Andreja Kolman, Danica Mati, Danica Pintar, Irena Furlan Vukoja, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman, Rudi Ocepek, Naravoslovje 7, [Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013. [COBISS.SI-ID 266888192]

817. Jerneja Pavlin, Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec, Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290862592]

818. Saša A. Glažar, Metka Kralj, Mitja Slavinec, Uroš Herlec, Naravoslovje za 6. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, (Vedež 6), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2009. [COBISS.SI-ID 244168192]

819. Mara Cotič, Igor Saksida, Darjo Felda, Marija Pisk, Janja Plazar, Nataša Dolenc-Orbanić, Sabina Višček, Zalka Uršič, Sanela Mešinović, Monika Rebec, Naša ulica 2, Medpredmetni delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : slovenščina, matematika, angleščina, okolje, umetnost, šport, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 282951424]

820. Carla Nieto Martínez, Zabavni poskusi za otroke, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288966144]

821. Science education for responsible citizenship : report to the European commission of the expert group on science education, (EUR (Luxembourg), 26893 EN), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015, http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf. [COBISS.SI-ID 11535433]

822. Martina Bačič, Mojca Vilfan, Simona Strgulc-Krajšek, Jasna Dolenc Koce, Vane Krajšek, Spoznavamo naravo 6 : učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 2. dopolnjena in popravljena izd., Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261690368]

823. Martina Bačič, Spoznavamo naravo 6 : učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, samozal. T. Bačič [etc.], 2011, http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo/. [COBISS.SI-ID 257890560]

824. Martina Bačič, Barbara Vilhar, Mojca Vilfan, Simona Strgulc-Krajšek, Cene Fišer, Danilo Bevk, Rok Tkavc, Spoznavamo naravo 7 : učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, Kranj, Narava, 2014, http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo7/. [COBISS.SI-ID 273981696]

825. Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik, Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290829568]

826. Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec, Aktivno v naravoslovje 2, Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283464192]

827. Jerry J. Wellington, Gren Ireson, Science learning, science teaching, 4th ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11825993]

828. Iztok Devetak, Miloš Kovič, Gregor Torkar, Diana Rutar, Zvezek za aktivno učenje 6, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2012. [COBISS.SI-ID 263026432]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


829. Roger Canavan, Ne bi hotel živeti brez čiste vode!, (Ne bi hotel ---), Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91033601]

830. Mateja Gomboc, Matic in Meta za ohranitev planeta, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 292083712]

831. Samo Jamšek, Vasja Kožuh, Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289942016]

832. Lučka Kajfež-Bogataj, Planet, ki ne raste, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 288443904]

833. Anton Komat, Zemlja, voda, seme, Domžale, [samozal.] A. Komat, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 292113408]

834. Nataša Dolenc-Orbanić, Igor Saksida, Naša ulica 1, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287729408]

835. Nataša Dolenc-Orbanić, Igor Saksida, Naša ulica 2, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288761600]

836. Jaroslav Biolek, Svet med vrsticami : priročnik za učitelje, ki jih zanima globalno učenje, Ljubljana, Društvo Humanitas, 2012, http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1368621342.pdf. [COBISS.SI-ID 264079104]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


837. Tina Čampa, Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Čampa], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4527. [COBISS.SI-ID 11612745]

838. Maša Imperl, Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Imperl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4592. [COBISS.SI-ID 11657289]

839. Barbara Jančič, Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Jančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4589. [COBISS.SI-ID 11656265]

840. Ana Janjac, Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : učna tema snovi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Janjac], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4553. [COBISS.SI-ID 11636297]

841. Sabina Kralj, Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje v 6. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kralj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4708. [COBISS.SI-ID 11722569]

842. Saša Mencin, Primerjava pomnjenja informacij o živalih in rastlinah pri učencih 4. in 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Mencin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4383. [COBISS.SI-ID 11466057]
Nagrada: Ferbarjeva nagrada za leto 2017

843. Vika Planinšek, Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Planinšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4469. [COBISS.SI-ID 11556937]

844. Viktorija Simončič, Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Simončič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4535. [COBISS.SI-ID 11620937]

845. Veronika Škerbec, Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Škerbec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463. [COBISS.SI-ID 11544393]

846. Sabina Zaleznik, Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Zaleznik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4546. [COBISS.SI-ID 11629385]


51 MATEMATIKA.


847. Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič, Vasja Kožuh, Skrivnosti števil in oblik 6, [Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284847616]

848. Tanja Bogataj, Mateja Rozman, Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290281984]

849. Mirjam Bon Klanjšček, Darjo Felda, Matematika 4 : učbenik za gimnazije, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2012. [COBISS.SI-ID 260606976]

850. Children's errors in mathematics, (Transforming primary QTS), 4th ed., London [etc.], SAGE, Learning Matters, 2017. [COBISS.SI-ID 11818825]

851. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Iksove zvezdice 3, Matematika : delovni listi za 3. razred osnovne šole, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290681856]

852. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Naša ulica 3, Matematika : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288552448]

853. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež, Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283471616]

854. Satyan L. Devadoss, Joseph O'Rourke, Discrete and computational geometry, Princeton, Oxford, Princeton University Press, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 17099865]

855. Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko, Mednarodni matematični kenguru 2012-2016, (Presekova knjižnica, 49), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 288529664]

856. Jana Draksler, Marjana Robič, Znam za več, iMatematika 9+ : zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290172160]

857. Barbara Drinovec-Drnovšek, Sašo Strle, Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 46), 2. izd., Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 287122944]

858. Francis M. Fennell, Beth McCord Kobett, Jonathan Wray, The formative 5 : everyday assessment techniques for every math classroom, Thousand Oaks, Corwin Mathematics, 2017. [COBISS.SI-ID 11544649]

859. Johan Gielis, The geometrical beauty of plants, [Paris?], Atlantis Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11660105]

860. History of mathematics : states of the art : flores quadrivii - studies in honor of Christoph J. Scriba, San Diego [etc.], Academic press, 1996. [COBISS.SI-ID 6665736]

861. Tatjana Hodnik Čadež, Terezija Uran, Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017-. [COBISS.SI-ID 289560064]

862. Bojan Hvala, Zbirka izpitnih nalog iz analize : z namigi, nasveti in rezultati, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 35), 4. natis, Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 287124224]

863. Andrej Petrovič Kiselev, Kiselev's geometry. Book II, Stereometry, El Cerrito, Calif., Sumizdat, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 11745353]

864. Mladen Kopasić, Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288934400]

865. Valentin Kubale, Didaktika matematike, 2. dopolnjena izd., Celje, samozal. V. Kubale, Maribor, Piko's Printshop, 2010. [COBISS.SI-ID 64598273]

866. Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson, Schaum's outline of discrete mathematics, (Schaum's outline series), 3rd ed., New York [etc.], McGraww Hill, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 64875521]

867. Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson, Schaum's outlines probability, (Schaum's outline series), 2nd ed., New York [etc.], McGraww Hill, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 11478601]

868. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek, Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole, 3. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289558016]

869. Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj, Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289559040]

870. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Mateja Štefančič, Matematika 7 : samostojni delovni zvezek za matematiko v sedmem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289404672]

871. Carol Vorderman, Barry Lewis, Andrew Jeffrey, Marcus Weeks, Matematika : po korakih do odličnega znanja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 275337472]

872. Mara Cotič, Igor Saksida, Naša ulica 1, Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287978496]

873. Petar Pavešić, Splošna topologija, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 43), 2. natis, Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 291826432]

874. Gregor Pavlič, Dušan Kavka, Marina Rugelj, Janez Šparovec, Planum novum : matematika za gimnazije, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 278055936]

875. Ernest Robert, Raziskujem zgodovino števil, (Zbirka Ugankarski zvezki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290560000]

876. Anne Rooney, Matematika v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289838848]

877. Jaka Smrekar, Rešene naloge iz splošne topologije, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 50), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292323584]

878. Tadej Starčič, Nekaj nalog iz elementarne geometrije obarvanih z zgodovino : učno gradivo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4915/. [COBISS.SI-ID 11868745]

879. Alenka Stare, Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 1. izd., Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 290353920]

880. Symmetry comes of age : the role of pattern in culture, Seattle, London, University of Washington Press, 2004. [COBISS.SI-ID 11528009]

881. Terezija Uran, Andrej Kuzman, Matematika za nižje poklicno izobraževanje : [učbenik], 1. prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289412352]

882. Majda Vehovec, Matematika : [nacionalni preizkus znanja], Zbirka nalog z rešitvami za pripravo na nacionalni preizkus znanja v 6. razredu, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289557504]

883. Cédric Villani, Rojstvo teorema : človeški vidiki matematične avanture, 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2017. [COBISS.SI-ID 289398016]


51(043.2) MATEMATIKA.


884. Sara Arko, Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Arko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4483. [COBISS.SI-ID 11574089]

885. Vesna Balant, Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Balant], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4542. [COBISS.SI-ID 11624009]

886. Eva Benedičič, Ortogonalne krožnice : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Benedičič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4691. [COBISS.SI-ID 11715401]

887. Nuša Butala, Hamiltonska razčlenitev grafa in otroški plesi : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Butala], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4652. [COBISS.SI-ID 11694409]

888. Petra Družinec, Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Družinec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4918. [COBISS.SI-ID 11869257]

889. Teja Franko, Preproste namizne igre kot modeli markovskih verig : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Franko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4694. [COBISS.SI-ID 11716169]

890. Marko Glavan, Diedrska simetrija : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Glavan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4687. [COBISS.SI-ID 11711561]

891. Maja Hladnik, Diskretne harmonične in analitične funkcije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Hladnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4667. [COBISS.SI-ID 11701577]

892. Erik Hrvatin, Vizualizacija polarnega razcepa linearnih transformacij : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Hrvatin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4654. [COBISS.SI-ID 11695433]

893. Špela Jazbar, Šolsko matematično znanje in tekmovanje matematični Kenguru : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Jazbar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4686. [COBISS.SI-ID 11711305]

894. Sanja Jedrinović, Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Jedrinović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4662. [COBISS.SI-ID 11700297]

895. Petra Klinc, Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Klinc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4412. [COBISS.SI-ID 11491145]

896. Matej Mencin, Slučajni grafi : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mencin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4658. [COBISS.SI-ID 11695689]

897. Tilen Miklavec, Množica transcendentnih realnih števil : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Miklavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4659. [COBISS.SI-ID 11696457]

898. Jošt Mlinarič, Kje je bila kamera : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Mlinarič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4690. [COBISS.SI-ID 11715145]

899. Ana Mrdavšič, Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Mrdavšič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4716. [COBISS.SI-ID 11724873]

900. Maša Nahtigal, Zlati rez v geometriji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Nahtigal], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4642. [COBISS.SI-ID 11689801]

901. Tina Orejaš, Neštevne množice in igra realnih števil : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Orejaš], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4680. [COBISS.SI-ID 11705929]

902. Janja Pogačar, Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Pogačar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4646. [COBISS.SI-ID 11692617]

903. Katarina Polc, Invariantni podprostori linearnih operatorjev nad R : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Polc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4701. [COBISS.SI-ID 11718473]

904. Nina Potočar, Riemannov upodobitveni izrek : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Potočar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4651. [COBISS.SI-ID 11694153]

905. Darja Prevc Mavrin, Problem Steinerjevega drevesa : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Prevc Mavrin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4587. [COBISS.SI-ID 11655241]

906. Nežka Rugelj, Shorov algoritem : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rugelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4668. [COBISS.SI-ID 11701833]

907. Jera Stojko, Preštevanje dreves : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Stojko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4723. [COBISS.SI-ID 11727689]

908. Urša Šega, Palično število in njegova uporaba : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Šega], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4780. [COBISS.SI-ID 11743561]

909. Nina Šere, Povezavno 3-obarvljivi grafi : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Šere], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4677. [COBISS.SI-ID 11704905]

910. Tina Špringer, Globalni izreki o sklenjenosti krivulj : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Špringer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4661. [COBISS.SI-ID 11699785]

911. Sabina Šubic, Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Šubic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4674. [COBISS.SI-ID 11704137]

912. Maša Tomažič, Pomen in poznavanje definicije v osnovnošolski geometriji : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Tomažič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4670. [COBISS.SI-ID 11702601]

913. Maruša Turk, Integracija in pozitivna mera : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Turk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4919. [COBISS.SI-ID 11870537]

914. Gorazd Vasiljević, O simetričnih Nest grafih : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Vasiljević], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4501. [COBISS.SI-ID 11588681]

915. Andreja Vidervol, Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Vidervol], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4741. [COBISS.SI-ID 11732041]

916. Gloria Vidmar, Funkcijski prostori, odvod in integral : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4396. [COBISS.SI-ID 11488585]

917. Katarina Vidmar, Kombinatorični dokazi Fibonaccijevih in sorodnih identitet : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4725. [COBISS.SI-ID 11727177]

918. Urša Žitko, Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Žitko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4671. [COBISS.SI-ID 11703113]


52 ASTRONOMIJA.


919. Hale Bradt, Astronomy methods : a physical approach to astronomical observations, 1st ed., Cambridge [etc.], Cambridge University press, 2004. [COBISS.SI-ID 11227958]

920. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2017 : [priročnik za opazovanje v letu 2017], 1. natis, Ljubljana, Cambio, 2016. [COBISS.SI-ID 287752192]

921. Ben Gilliland, Jack Challoner, Znanost na malo drugačen način : ko spoznanja o vesolju niso več znanstvena fantastika, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291129600]

922. Bojan Kambič, Raziskujmo ozvezdja z daljnogledom 10X50, 2. popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana, Cambio, 2014. [COBISS.SI-ID 273492480]

923. Ivan Ketiš, Raziskovanje sončnega sistema, 1. natis, Maribor, Založba Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 91916545]

924. Ben Morgan, Raziskovalec vesolja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289060352]

925. Hubert Reeves, Vesolje, kakor ga razlagam svojim vnukom, 2. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 290169600]

926. Francesca Simon, Grozni Gašper, Vesolje, (Zbirka Grozni leksikon), 1. izd., Tržič, Učila International, 2015. [COBISS.SI-ID 281020416]

927. Vrtljiva zvezdna karta, [Ljubljana, Spika], 2017. [COBISS.SI-ID 11881289]


52(043.2) ASTRONOMIJA.


928. Eva Premrl, Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Premrl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4466. [COBISS.SI-ID 11552329]


53 FIZIKA.


929. Timotej Maroševič, Mihael Gojkošek, Danica Mati, Riko Jerman, Fizika 9, [Zvezek za aktivno učenje], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284048896]

930. Rudolf Kladnik, Stane Kodba, Elektrika, magnetizem in atomi : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 3, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290015232]

931. Sonja Koranter, Zakaj zvoka ne vidimo?, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 289166848]

932. Aleš Mohorič, Vito Babič, Fizika 3 : učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 278816768]

933. Barbara Rovšek, EMV in optika : zbirka kolokvijskih nalog, Ljubljana, [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017, http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/emv-opt-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434057]

934. Barbara Rovšek, Aleksander Kregar, Fizikalni eksperimenti 2, Ljubljana, [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017, http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/eksperimenti2.pdf. [COBISS.SI-ID 11433801]

935. Barbara Rovšek, Nihanje in valovanje : zbirka kolokvijskih nalog z rešitvami, Ljubljana, [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017, http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/nih-val-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434313]

936. Janez Strnad, Mala fizika. 1, Mehanika, toplota : učbenik za pouk fizike v gimnazijskem in srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2013. [COBISS.SI-ID 265837824]

937. Janez Strnad, Mala zgodovina Dopplerjevega pojava, (Knjižnica Sigma, 97), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 284268800]

938. Andreja Šarlah, Gregor Skačej, Naloge iz fizike za študente matematike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 53), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 289019648]

939. Sašo Žigon, Matjaž Pintarič, Andreja Jagodic, Fizika 9 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289371392]

940. Matjaž Žitnik, Rešene naloge iz matematične fizike II, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 54), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 291784960]


53(043.2) FIZIKA.


941. David Croselli, Obravnava učinkov upora v vodi in zraku pri pouku fizike : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Croselli], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4643. [COBISS.SI-ID 11689545]

942. Urh Grobljar, Absorpcija svetlobe vidnega in UVA dela spektra v vodi : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Grobljar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4685. [COBISS.SI-ID 11711049]

943. Dragana Jurić, Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Jurić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4793. [COBISS.SI-ID 11749449]

944. Nika Marolt, Tlak in z njim povezane vsebine pri poučevanju v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Marolt], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4634. [COBISS.SI-ID 11689033]

945. Tjaša Matičič, Od gravitacije do črne luknje : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Matičič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4640. [COBISS.SI-ID 11690569]

946. Urša Pavlin, Analiza rezultatov pri odprti nalogi z državnega tekmovanja osmošolcev iz znanja fizike : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Pavlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4703. [COBISS.SI-ID 11721289]

947. Maj Pirih, Izkušnja učenca z optično prevaro : Amesova soba : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pirih], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4849. [COBISS.SI-ID 11782985]

948. Neja Tkalec, Raziskovanje Kayevega pojava kot aktivnost za osnovnošolce : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Tkalec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4663. [COBISS.SI-ID 11700553]

949. Blaž Uršič, Nihanje plavajočega polvalja : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Uršič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4783. [COBISS.SI-ID 11745865]


54 KEMIJA.


950. Nataša Bukovec, Kemija za gimnazije 1, Zbirka nalog za 1. letnik gimnazij, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2011. [COBISS.SI-ID 256764416]

951. Nataša Bukovec, Kemija za gimnazije 2 : zbirka nalog za 2. letnik gimnazij, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 286501888]

952. Nika Cebin, Branka Klemenčič, Marjeta Prašnikar, Verige in obroči, zbirka nalog za kemijo v gimnaziji, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 288370176]

953. Jack Challoner, Elementi : popolni ilustrirani vodič, 1. natis, [Ljubljana], Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290619392]

954. Boris Čeh, Darko Dolenc, Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283478528]

955. Boris Čeh, Darko Dolenc, Snovi, okolje, prehrana, Delovni zvezek za kemijo v srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289068288]

956. Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek, Peti element 8, Učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290859520]

957. Darko Dolenc, Mojca Graunar, Barbara Modec, Kemija danes 2, Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283466240]

958. Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc, Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1, Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283467008]

959. Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik, Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1, Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 280307968]

960. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, 3. izd., Ljubljana, Modrijan, 2009. [COBISS.SI-ID 246640640]

961. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 11. izd., Ljubljana, Modrijan, 2014. [COBISS.SI-ID 273374208]

962. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 5. izd., Ljubljana, Modrijan, 2010. [COBISS.SI-ID 249880832]

963. Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej Godec, Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016-2017. [COBISS.SI-ID 285692160]

964. Relevant chemistry education : from theory to practice, Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11543369]

965. Miha Slapničar, Vesna Ferk Savec, Poskusi iz organske kemije za bodoče učitelje kemije, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile. php/2/course/section/2/poskusi%20iz%20organske%20kemije%20za%20bodo%C4%8De%20u%C4%8Ditelje%20kemije.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4867. [COBISS.SI-ID 292304128]

966. Andrej Smrdu, Kemija, Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije, (Svet kemije), 2. izd. (posodobljena) po učnem načrtu iz leta 2008, Ljubljana, Jutro, 2015. [COBISS.SI-ID 279887872]

967. Andrej Smrdu, Kemijo razumem, kemijo znam 1 : naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, (Svet kemije), 2. prenovljena in razširjena izd., Ljubljana, Jutro, 2017. [COBISS.SI-ID 290435328]

968. Andrej Smrdu, Od atoma do molekule, Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Svet kemije), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2012. [COBISS.SI-ID 260540672]

969. Andrej Smrdu, Od molekule do makromolekule, Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, (Svet kemije), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2013. [COBISS.SI-ID 266617856]

970. Andrej Smrdu, Od molekule do makromolekule, Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole, (Svet kemije 9), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2013. [COBISS.SI-ID 266332160]

971. Margareta Vrtačnik, Nataša Zupančič-Brouwer, Organska kemija : [učbenik za pouk kemije v gimnaziji], 2. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 122568960]

972. Kenneth L. Williamson, Katherine M. Masters, Macroscale and microscale organic experiments, 7th ed., Boston, Cengage Learning, 2017. [COBISS.SI-ID 11511113]


54(043.2) KEMIJA.


973. Neja Benedetič, Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111) : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Benedetič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4528. [COBISS.SI-ID 11613001]

974. Anja Bregar, Razumevanje fizikalnih in kemijskih sprememb na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov pri študentih razrednega pouka : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Bregar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4707. [COBISS.SI-ID 11722313]

975. Nina Brudar, Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na različne oblike in koncentracije selena : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Brudar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4749. [COBISS.SI-ID 11734601]

976. Ana Ferjančič, Vezava fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo diferenciranih živčnih celic in na celice človeške ustne sluznice : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ferjančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4712. [COBISS.SI-ID 11725897]

977. Tanja Gnidovec, Vezava izbranih fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo nediferenciranih živčnih celic in človeške celice ustne sluznice : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Gnidovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4713. [COBISS.SI-ID 11725641]

978. Ines Horvat, Fizikalno kemijske lastnosti vodnih raztopin deciltrimetilamonijevega dekanoata : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Horvat], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4786. [COBISS.SI-ID 11746377]

979. Staša Jerman Zagorc, Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Jerman Zagorc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4731. [COBISS.SI-ID 11729737]

980. Tadeja Klenar, Vpeljava elektroforeze DNA v pouk osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Klenar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4789. [COBISS.SI-ID 11747145]

981. Tina Klun, Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Klun], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4889. [COBISS.SI-ID 11843401]

982. Tadeja Kosi, Strupenost in učinki vodne raztopine natrijevega klorata(I) na vodne bolhe (Daphnia magna) : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Kosi], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4735. [COBISS.SI-ID 11731529]

983. Urška Mesar, Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Mesar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4583. [COBISS.SI-ID 11654729]

984. Urban Šček, Meritve lastnosti galvanskih členov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Šček], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4770. [COBISS.SI-ID 11739465]

985. Primož Trontelj, Bakrove(II) koordinacijske spojine s kinaldinatom in alkoholamini : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Trontelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4822. [COBISS.SI-ID 11760457]

986. Tamara Trpin, Razvoj preizkusa znanja za ugotavljanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih pojmov pri predmetu Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trpin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4729. [COBISS.SI-ID 11728969]

987. Luka Vinko, Vpliv poli-L-lizina na urotelij sečnega mehurja miši : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Vinko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4777. [COBISS.SI-ID 11742793]


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


988. Alejandro Algarra, Vreme in letni časi, (Mali radovednež), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290572800]

989. Miha Jeršek, Matija Križnar, Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 289726976]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


990. Barbara Bajd, Moje prve ptice pozimi : preprost določevalni ključ, Prenovljena izd., Ljubljana, Hart, 2017. [COBISS.SI-ID 292723200]

991. Barbara Bajd, Moje prve ribe celinskih voda : preprost določevalni ključ, 1. natis, Ljubljana, Hart, 2017. [COBISS.SI-ID 290328320]

992. Idan Ben-Barak, Ne liži te knjige, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290697728]

993. Iztok Tomažič, Primož Zidar, Jasna Dolenc Koce, Jerneja Ambrožič, Biologija 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290044672]

994. Maja Božič, Romana Predin, Marinka Trehtar, Mikrobiologija : delovni zvezek za mikrobiološke vaje, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289034752]

995. David Burnie, Raziskovalec žuželk, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289058816]

996. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Metka Kralj, Tomaž Amon, Borut Lazar, Lisa A. Urry, Biologija 1 : zgradba in delovanje celice : učbenik za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol, 4. natis, Celovec, Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 290263296]

997. Dušan Devetak, Bernarda Novak, Sistem živih bitij : preglednica za učence, 9. prenovljena izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290366464]

998. Helen E. Fisher, Anatomija ljubezni : evolucija spolnosti, zakonske zveze in prešuštva, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289538816]

999. Tina Fornazarič, Selitvena dinamika vrtne penice (Sylvia Borin) v Sloveniji na podlagi obročkovalskih podatkov : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Fornazarič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4824. [COBISS.SI-ID 11761225]

1000. François Jacob, Logika živega : zgodovina dednosti, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292519168]

1001. Marko Kmecl, Rajko Pavlovec, Skozi gozd in jamo Pekel : [gozdno-geološka učna pot], 2. izd., Celje, Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo celjskega gozdnogospodarskega območja, Gozdno gospodarstvo, Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva, 1988. [COBISS.SI-ID 3995648]

1002. Angelika Lang, Krmljenje ptic : [opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst], (Narava na dlani), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290748928]

1003. Urška Lunder, Doroteja Fon, Brigita Urbančič, Damjana Padovnik Lisac, Biologija 8, [Zvezek za aktivno učenje], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284046848]

1004. Kim Munih, Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Munih], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4381. [COBISS.SI-ID 11464777]

1005. Claudio Battelli, Staša Tome, Naše malo veliko morje, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287931392]

1006. Miha Ogorevc, Arboretum Volčji potok, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 90), V Mariboru, Obzorja, 1979. [COBISS.SI-ID 3353089]

1007. Paleoanthropology : recent advances and future prospects, Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Education, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 290575616]

1008. Tanja Pangerc Žnidaršič, Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik, Damjana Padovnik Lisac, Doroteja Fon, Biologija 9, [Zvezek za aktivno učenje], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284047616]

1009. Smilja Pevec, Biologija, Laboratorijsko delo, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 278116096]

1010. Špela Pungaršek, 99 rastlinskih vrst Alpskega botaničnega vrta Juliana v Trenti, Ponatis, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 289007616]

1011. Vinko Strgar, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 41), V Mariboru, Obzorja, 1973. [COBISS.SI-ID 3339009]

1012. Življenje z medvedi, Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, 2015-, http://dinalpbear.eu/prenos-2/dokumenti/. [COBISS.SI-ID 284195328]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


1013. Jaka Črtalič, Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Kos], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4581. [COBISS.SI-ID 11653705]

1014. Maja Dacar, Vedenjski odziv jamskih in površinskih vodnih osličkov (Asellus aquaticus) na vodni tok : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Dacar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4705. [COBISS.SI-ID 11721801]

1015. Tina Fabijan, Revizija rodu diplotaxis (Brassicaceae) v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Fabijan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4733. [COBISS.SI-ID 11730249]

1016. Anka Ferkolj, Morfologija kože človeške ribice (Proteus anguinus anguinus) : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ferkolj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4704. [COBISS.SI-ID 11721545]

1017. Barbara Ferlin, Optične lastnosti listov in vsebnosti fitolitov v listih ječmena in pire : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Ferlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4928. [COBISS.SI-ID 11878217]

1018. Uršula Fric, Morfološka analiza nevromastov pri človeški ribici : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Fric], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4826. [COBISS.SI-ID 11761737]

1019. Lea Gešman, Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Gešman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4751. [COBISS.SI-ID 11735369]

1020. Anja Hace, Vedenjski odziv deževnikov na prisotnost različnih bakrovih soli in bakrovih pripravkov v prsti : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Hace], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4797. [COBISS.SI-ID 11750985]

1021. Saša Hladnik, Protiglivna aktivnost vodnih in organskih izvlečkov zlate rozge : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Hladnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4579. [COBISS.SI-ID 11652937]

1022. Maruša Hribar Skubic, Načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Hribar Skubic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4760. [COBISS.SI-ID 11737929]

1023. Nina Kalc, Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na in ob pivških presihajočih jezerih : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Kalc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4732. [COBISS.SI-ID 11729993]

1024. Tjaša Klinkon, Zanimanje mladostnikov za biološke teme : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Klinkon], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4318. [COBISS.SI-ID 11402313]

1025. špela Marolt, Optimalni umetni pogoji za gojenje in razmnoževanje krempljark (Xenopus laevis) : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Marolt], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4784. [COBISS.SI-ID 11746121]

1026. Mitja Močilar, Ugotavljanje velikosti populacije sviščevega mravljiščarja Maculinea alcon (Lepidoptera:Lycaenidae) v povezavi z lastnostmi rastišč hranilne rastline v osrednji Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Močilar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4520. [COBISS.SI-ID 11608905]

1027. Anja Novak, Možnosti uporabe živalskih organov namenjenih prehrani ljudi pri poučevanju bioloških vsebin v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Novak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4750. [COBISS.SI-ID 11735625]

1028. Amela Osmić, Vpliv selena in joda na izbrane biokemijske in morfološke lastnosti pri kalicah kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Osmić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4475. [COBISS.SI-ID 11560265]

1029. Teja Osolnik, Vpliv izvlečka iz listov in korenik japonskega dresnika na celično delitev pri čebuli : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Osolnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4641. [COBISS.SI-ID 11690313]

1030. Ana Posavec, Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Posavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4726. [COBISS.SI-ID 11728457]

1031. Valentina Stojilkovič, Vpliv kompostiranja na kaljivost pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia L.) : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Stojilković], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4669. [COBISS.SI-ID 11702089]

1032. Leo Šamanić, Spremembe v jadranski ihtiofavni : izbrane vrste rib, njihov socio-ekonomski pomen in mogoči vpliv na ekosistem Jadranskega morja : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Šamanić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4645. [COBISS.SI-ID 11692361]

1033. Mojca Žemlja, Vpliv izvlečkov japonskega dresnika na rast korenin vrtne redkvice : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Žemlja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4657. [COBISS.SI-ID 11695177]


61 MEDICINA.


1034. Yael Adler, Koža od blizu : vse o našem največjem organu, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 290704128]

1035. Adolescent drug abuse : clinical assessment and therapeutic interventions, (NIDA research monograph, 156), (NIH publication, no. 95-3908), Rockville, MD, U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Division of Clinical and Services Research, 1995. [COBISS.SI-ID 11665737]

1036. Frederic C. Appel, Spoznajte svoje telo, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, Zagreb, Naprijed, 1973. [COBISS.SI-ID 1847345]

1037. Art therapy in private practice : theory, practice and research in changing contexts, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11875913]

1038. Sally Atkins, Melia Snyder, Nature-based expressive arts therapy : integrating the expressive arts and ecotherapy, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11875657]

1039. Maja Bajt, Helena Jeriček Klanšček, Priprava programov promocije zdravja po korakih in evalvacija, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/priprava_programov_pz_junij_2017_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 290519040]

1040. Françoize Boucher, Knjiga, ki ti bo končno povedala vse o puncah in fantih : (velika skrivnost razkrita!), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291700992]

1041. Urška Božič Križaj, Pravljična joga : priročnik za vadbo joge za otroke, stare od 2 do 5 let, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263013632]

1042. Viljem Brumec, Kratka zgodovina medicine, Maribor, Pivec, 2008. [COBISS.SI-ID 60785665]

1043. Susan M. D. Carr, Portrait therapy : resolving self-identity disruption in clients with life-threatening and chronic illnesses, London, Philadelphia, PA, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11876937]

1044. Jack Challoner, Možgani : z obogateno resničnostjo se podaj v svojo glavo, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290039808]

1045. Robert J. Demarest, John S. Sciarra, Zanositev, porod, preprečevanje nosečnosti, Ljubljana, Beograd, Zagreb, Mladinska knjiga, 1971. [COBISS.SI-ID 1793566]

1046. Essentials of dance movement psychotherapy : international perspectives on theory, research and practice, London, New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11561289]

1047. Helena Jeriček Klanšček, Lucija Furman, Saška Roškar, Maja Bajt, Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/evalvacija_programa_ko_ucenca_strese_stres_2017_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 291239168]

1048. Kenneth Holmqvist, Eye tracking : a comprehensive guide to methods and measures, Oxford, Oxford University Press, 2011. [COBISS.SI-ID 11430217]

1049. Daisy Fancourt, Arts in health : designing and researching interventions, 1st ed., New York, NY, OUP, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11720009]

1050. Ciane Fernandes, The moving researcher : Laban/Bartenieff movement analysis in performing arts education and creative arts therapies, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2015. [COBISS.SI-ID 11561033]

1051. Foundations of expressive arts therapy : theoretical and clinical perspectives, London, Philadelphia, J. Kingsley Publishers, cop. 1999. [COBISS.SI-ID 11672649]

1052. Viktor E. Frankl, Preslišani krik po smislu : psihoterapija in humanizem, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 285020672]

1053. Clive Gifford, Človeški možgani v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289838080]

1054. Christian Gostečnik, Družinske terapije in klinična praksa, (Monografije FDI, 20), (Znanstvena knjižnica, 53), Ljubljana, Brat Frančišek, Teološka fakulteta, Frančiškanski družinski inštitut, 2017. [COBISS.SI-ID 289717504]

1055. Maureen Green, Spolnost v ljubezni, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1973. [COBISS.SI-ID 18665473]

1056. Susan Hogan, Art therapy theories : a critical introduction, London, New York, Routledge, 2016. [COBISS.SI-ID 11418953]

1057. Human nutrition, 13th ed., New York, Oxford University Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 3902856]

1058. Alojz Ihan, Čas nesmrtnosti : smrt v dobi bionike, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2016. [COBISS.SI-ID 287477248]

1059. Kako deluje telo : [dejstva na dlani], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291612928]

1060. Edwina A. M. Kidd, Sally Joyston-Bechal, Essentials of dental caries : the disease and its management, 2nd ed., Oxford[ etc.], Oxford University Press, 2000. [COBISS.SI-ID 11869001]

1061. Patricija Valentina Kobilšek, Alojzija Fink, Prva pomoč in nujna medicinska pomoč : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Prva pomoč in nujna medicinska pomoč, 1. natis, Ljubljana, Grafenauer, 2017. [COBISS.SI-ID 291539456]

1062. Erika Koncut, Maja Južnič Sotlar, Marko Vudrag, Azbest - nikoli dokončana zgodba, 1. ponatis, Nova Gorica, Društvo ko-RAK.si, 2016. [COBISS.SI-ID 286185728]

1063. Berta Korošak, Biologija človeka, 4. natis, Celovec, Mohorjeva založba, 2014. [COBISS.SI-ID 274280960]

1064. Urška Krišelj Grubar, Kdo se boji dr. Ruglja?, Ljubljana, Mangart, Delo revije, 2007. [COBISS.SI-ID 234564864]

1065. Ines Kvaternik, Politika drog : pogledi uporabnikov in uporabnic, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2006. [COBISS.SI-ID 229741312]

1066. Patricia Leavy, Method meets art : arts-based research practice, New York, London, The Guilford Press, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11752777]

1067. Peter Likar, Borut Likar, Bioritem, Ljubljana, Korona, 1989. [COBISS.SI-ID 14051072]

1068. Krystyna Lipka-Sztarbałło, Vprašanja iz kopalnice, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 290031616]

1069. Sanja Lončar, Biljana Dušić, Adriana Dolinar, Kako ohraniti možgane, (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje), Ljubljana, Jasno in glasno, 2017. [COBISS.SI-ID 291369728]

1070. Elisabeth Lukas, Osnove logoterapije : človeška podoba in metode, (Zbirka Smisel), 4., pregledana izd., Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, [Celje], Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 290416640]

1071. Elisabeth Lukas, Tvoje življenje je tvoja priložnost : spodbude, kako oblikovati življenje s smislom, 1. izd., Ljubljana, Novi svet, 2017. [COBISS.SI-ID 292542464]

1072. Mojca Mihelčič, Planet Asperger : kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra, 1. izd., Ljubljana, Mladika, 2017. [COBISS.SI-ID 291928576]

1073. Helena Jeriček Klanšček, Saška Roškar, Karmen Britovšek, Nina Scagnetti, Marja Kuzmanić, Mladostniki o duševnem zdravju, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/mladostniki_o_dusevnem_zdravju.pdf. [COBISS.SI-ID 287905792]

1074. Nada Rotovnik-Kozjek, Roberta Situlin, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nina Mohorko, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Nutrition recommendations for older adults : the PANGeA study : scientific monography, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/nutrition-recommendations-for-older-adults-the-pan-2052. [COBISS.SI-ID 284435968]

1075. Alenka Oven, Ustvarjalnost v delovni terapiji, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2016, http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/ustvarjalnost-v-delovni-terapiji_book.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 286486784]

1076. Tuppy Owens, Claire De Than, Supporting disabled people with their sexual lives : a clear guide for health and social care professionals, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2015. [COBISS.SI-ID 11522889]

1077. Oxford textbook of creative arts, health, and wellbeing : international perspectives on practice, policy, and research, (Oxford textbooks in public health), 1st ed., Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11799369]

1078. Marie-Claire Pasquier, Gaëlle Tertrais, Kaj je ljubezen?, 1. ponatis, Ljubljana, Emanuel, 2016. [COBISS.SI-ID 286897408]

1079. David Perlmutter, Kristin Loberg, Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 291439872]

1080. Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače, Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015. [COBISS.SI-ID 277562368]

1081. Bogi Pretnar, Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, [Ljubljana], Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, 2017. [COBISS.SI-ID 292558080]

1082. Health hazards in adolescence, (Prevention and intervention in childhood and adolescence, 8), Berlin, New York, W. de Gruyter, cop. 1990. [COBISS.SI-ID 11664457]

1083. Preventive nutrition : the comprehensive guide for health professionals, (Nutrition and health), New York, NY, Springer Science+Business Media, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11663177]

1084. Psychodrama : empirical Research and Science 2 : empirische Forschung and Wissenschaft 2, (Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, Sonderheft, 7/2016), Wiesbaden, Springer VS, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11519561]

1085. Ulrike Raiser, Zdravilna moč limone : čudež narave, Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290156288]

1086. Rhythms of relating in children's therapies : connecting creatively with vulnerable children, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11876169]

1087. Tako velik, pa še vedno nevzgojen - mavričnost otrok z ADHD : zbornik prispevkov s strokovne konference, Ljubljana, 14. 4. 2017, Ljubljana, Zdravstvena fakulteta, 2017, http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/ADHD.pdf. [COBISS.SI-ID 290677504]

1088. Bogdan Tekavčič, Kaj mora ženska vedeti o sebi, Ljubljana, Cankarjeva založba, cop. 1972. [COBISS.SI-ID 6721849]

1089. Marneta Viegas, Relax kids, Zvezdice : 52 sprostitvenih zgodbic za otroke (mlajše od šest let), 1. natis, Ljubljana, Star Elysium, 2016. [COBISS.SI-ID 287184384]

1090. Irvin D. Yalom, Strmenje v sonce : kako premagamo grozo pred smrtjo, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2018. [COBISS.SI-ID 291747328]

1091. Saška Roškar, Urška Kolar, Nuša Konec Juričič, Ksenija Lekić, Alenka Tančič Grum, Mirna Macur, Helena Jeriček Klanšček, Tatjana Škornik Tovornik, Mihaela Törnar, Vita Poštuvan, Bogdan Dobnik, Mojca Vatovec, Anamarija Zavasnik, Onja Tekavčič-Grad, Znanje strokovnjakom, pomoč ljudem - MOČ : ključni rezultati in ugotovitve projekta ter predlog smernic za oblikovanje ukrepov na področju javnega duševnega zdravja, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kljucni_rezultati_in_ugotovitve_projekta_ter_predlog_smernic.pdf. [COBISS.SI-ID 3688421]

1092. Jelka Zorec, Zdravstvena nega zdravega in bolnega otroka : učbenik za srednje zdravstvene šole za program Tehnik zdravstvene nege pri predmetu Zdravstvena nega in prva pomoč - zdravstvena nega otroka v 2. in 3. letniku, 1. izd., Maribor, Pivec, 2009. [COBISS.SI-ID 63255297]


61(043.2) MEDICINA.


1093. Špela Adam, Uporaba metode igre na področju obravnave zasvojenosti : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Adam], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4842. [COBISS.SI-ID 11771721]

1094. Alja Andromako, Vpliv sovrstnikov na odločitve srednješolcev o prehranjevanju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Andromako], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4697. [COBISS.SI-ID 11717193]

1095. Anastazija Babič, Podpora ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Babič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4860. [COBISS.SI-ID 11810377]

1096. Mateja Balanč, Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Balanč], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4585. [COBISS.SI-ID 11656009]

1097. Elisa Carmen Brumat, Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies : magistrsko delo, Ljubljana, [E. C. Brumat], 2017. [COBISS.SI-ID 11753801]

1098. Nina Burja, Odnos z družinskimi člani v času zdravljenja od prepovedanih drog v terapevtski skupnosti Sopotnica : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Burja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4631. [COBISS.SI-ID 11686217]

1099. Bea De Cecco, Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo, Ljubljana, [B. De Cecco], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

1100. Karin Franko, Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Franko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4575. [COBISS.SI-ID 11654473]

1101. Vid Govejšek, Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične skorje? : študija s transkranialno magnetno stimulacijo : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Govejšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4533. [COBISS.SI-ID 11619657]

1102. Eva Gruber, Prehranjevalne navade Erasmus študentov : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Gruber], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4799. [COBISS.SI-ID 11750473]

1103. Tjaša Jerak, Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Jerak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4441. [COBISS.SI-ID 11525961]

1104. Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kleč], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4883. [COBISS.SI-ID 11836745]

1105. Larisa Korva, Položaj sorojencev v družini z izkušnjo odvisnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Korva], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4683. [COBISS.SI-ID 11706697]

1106. Damjana Lampe, Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Lampe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4682. [COBISS.SI-ID 11706441]

1107. Maja Ljubič Pavalec, Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ljubič Pavalec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4929. [COBISS.SI-ID 11878473]

1108. Maja Meglič, Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Meglič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4724. [COBISS.SI-ID 11727433]

1109. Nace Mikuš, Vloga medialnega prefrontalnega korteksa pri odločanju v negotovih razmerah pri podganah : magistrsko delo : master's thesis, Ljubljana, [N. Mikuš], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4322. [COBISS.SI-ID 11414601]

1110. Dušanka Novaković, Povezava med telesno pozo in pragom bolečine : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Novaković], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4862. [COBISS.SI-ID 11822409]

1111. Tamara Stojanović, Distribution of y-aminobutyric acid type A (GABAa) receptor subunits in human brain structures involved in motor learning and cognition : master´s thesis, Ljubljana, [T. Stojanović], 2017. [COBISS.SI-ID 11585609]

1112. Nika Stradovnik, Klopni meningoencefalitis in borelioza : izkušnje in mnenja vzgojiteljev o problematiki : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Stradovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4649. [COBISS.SI-ID 11693385]

1113. Tina Trobec, Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Trobec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


1114. Claudia Croos-Müller, Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288960000]

1115. John Joseph Donvan, Caren Brenda Zucker, In a different key : the story of autism, London, Allen Lane, 2016. [COBISS.SI-ID 11478345]

1116. Zalka Drglin, Zima v srcu : ko se materinstvu pridružita depresija in tesnoba, radost pa odide : kažipot skozi obporodne stiske, 2., posodobljena izd., Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zima_v_srcu_zalka_drglin_2_izdaja_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 291115264]

1117. Maja Bajt, Helena Jeriček Klanšček, Karmen Britovšek, Jasmina Krajnc, Duševno zdravje na delovnem mestu, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dz_na_delovnem_mestu.pdf. [COBISS.SI-ID 282708224]

1118. Eric Emerson, Stewart L. Einfeld, Challenging behaviour, (Cambridge medicine), 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2011. [COBISS.SI-ID 11497289]

1119. Julie A. Fast, John Preston, Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju, (Zbirka Knjiga kot zdravilo), Ljubljana, Chiara, 2017. [COBISS.SI-ID 290528512]

1120. Matt Haig, Zakaj je vredno živeti?, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 292302336]

1121. Andrej Perko, Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 289547264]

1122. Ignac Schmidt, Jan Schmidt, Majda Schmidt, Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 90005505]

1123. Umska manjrazvitost : multidisciplinarni pristop, (Varstvo duševnega zdravja otrok, 1, posebna publ. št. 3), Ljubljana, Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1985. [COBISS.SI-ID 1362539]

1124. Using trauma theory to design service systems, (New directions for mental health services (Print), 89), San Francisco, Jossey-Bass, cop. 2001. [COBISS.SI-ID 11776073]

1125. Irvin D. Yalom, Darilo terapije : odprto pismo novi generaciji terapevtov in njihovim klientom, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289192448]


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


1126. Lucija Benedičič, Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Benedičič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4810. [COBISS.SI-ID 11755337]

1127. Pia Javornik, Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti, študija primera : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Javornik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4836. [COBISS.SI-ID 11767369]

1128. Vlatka Kolar, Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Kolar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4828. [COBISS.SI-ID 11764809]

1129. Marjeta Trček Kavčič, Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Trček Kavčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4392. [COBISS.SI-ID 11481417]

1130. Tina Turinek, Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Turinek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4827. [COBISS.SI-ID 11761993]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


1131. Mia Brunej, Matej Žibert, Video za začetnike. 2, Različni formati videa, (Zbirka Avtorji), Brežice, Primus, 2017. [COBISS.SI-ID 291422976]

1132. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26), Ljubljana, IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, http://erk.fe.uni-lj.si/2017/, http://erk.fe.uni-lj.si/2017/erk2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11818068]

1133. France Mlakar, Splošne električne meritve, (Knjižnica "Elektrotehniškega vestnika", 7), 2., razširjena izd., Ljubljana, Uprava "Elektrotehniškega vestnika", 1951. [COBISS.SI-ID 3190017]

1134. Milenko Roš, Mihael Jožef Toman, Izrazi na področju voda, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2017. [COBISS.SI-ID 290111488]

1135. Damir Žniderič, Od jantarja do tiskanih vezij : zgodovinski pregled razvoja elektrotehnike, (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika), Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290704896]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


1136. Marko Bevk, Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bevk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4696. [COBISS.SI-ID 11800137]

1137. Bernarda Jančik, Spoznavanje lesa prek paličnih profilov z otroki, starimi 2-3 leta, v okviru tehnične vzgoje : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Jančik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4846. [COBISS.SI-ID 11775049]

1138. Tamara Jensterle, Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Jensterle], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4464. [COBISS.SI-ID 11545929]

1139. Barbara Pajk, Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pajk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4623. [COBISS.SI-ID 11682377]

1140. Petra Pintar, Učna pot kot koncept tehnične vzgoje na primeru Zlatorogove pravljične dežele : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Pintar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4882. [COBISS.SI-ID 11835977]

1141. Nika Rupel, Obravnava svetlečih diod pri poučevanju lastnosti električnega kroga na predmetni stopnji : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rupel], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4766. [COBISS.SI-ID 11736137]

1142. Anja Urbanija, Načrtovanje tehniškega dne o izkoristku sončnih celic : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Urbanija], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4880. [COBISS.SI-ID 11831113]

1143. Pavel Zakal, Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Zakal], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4874. [COBISS.SI-ID 11830345]

1144. Jona Zalar, Kritično mišljenje pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Zalar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4594. [COBISS.SI-ID 11658569]


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


1145. Franko Florjančič, Sonja Zajc, Naravoslovje in tehnika 5 : navodila za delo pri pouku in tehniških dnevih, Miklavž na Dravskem polju, Izotech, 2012. [COBISS.SI-ID 69675521]

1146. Maksimilijan Mezek, Sončne celice kot obnovljiv vir za pridobivanje električne energije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mezek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4700. [COBISS.SI-ID 11718217]


64 GOSPODINJSTVO.


1147. Ann Craig, Odkrijte svojo lepoto, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1973. [COBISS.SI-ID 7512121]

1148. Saša Drobnič Škrjanec, Jedi iz sklede, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 291063296]

1149. Mirjam Grilc, Sladice z zelišči, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 291062784]

1150. Simona Hribar Kojc, Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole, 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290960128]

1151. Blanka Vombergar, Ivan Kreft, Marija Horvat, Stanko Vorih, Ječmen, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 290409472]

1152. Klarisa M. Jovanović, Dobra jed se sama ponuja : jedi stoletij za sodobne čase, (KulinArt), Trst, ZTT, = EST, 2016. [COBISS.SI-ID 9293548]

1153. Francka Lovšin, Marina Svečko, Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289074688]

1154. Helena Mrzlikar, Male skrivnosti dobre gospodinje, Ljubljana, Kmečki glas, 1998. [COBISS.SI-ID 76770816]

1155. Irena Orešnik, Kuhajmo s siri, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 291413504]

1156. Cilka Sukič, Jedi nekdanjih in sedanjih dni : prekmurska, prleška in štajerska kuhinja, Ljubljana, Horvat M&M, 1997. [COBISS.SI-ID 65751552]

1157. Milena Suwa-Stanojević, Hrana in prehrana, 1. izd., Ljubljana, i2, 2017. [COBISS.SI-ID 287473408]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


1158. Sabrina Barbarič, Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Barbarič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4790. [COBISS.SI-ID 11747401]

1159. Sanda Kostelac, Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kostelac], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4743. [COBISS.SI-ID 11732553]

1160. Branka Krgović, Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Krgović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4742. [COBISS.SI-ID 11732297]

1161. Anja Krištof, Odnos uporabnikov restavracije Pedagoške fakultete do odgovornega ravnanja s hrano : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Krištof], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4744. [COBISS.SI-ID 11732809]

1162. Irena Logar, Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Logar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]

1163. Ana Murko, Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Murko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]

1164. Petra Štirn, Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Štirn], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4595. [COBISS.SI-ID 11658825]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


1165. Peter Breznik, Borut Boc, Franc Jurman, Brane Šimenc, Dober voznik bom : [interaktivni priročnik] : prometni vodnik za vso družino, lahko nam reši življenje!, 2. dopolnjena izd., Maribor, Primotehna, 2016. [COBISS.SI-ID 87733761]

1166. Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Kristina Glojek, Implementation of sustainable mobility in education, (GeograFF, 23), 1st ed., Ljubljana, University Press, Faculty of Arts, = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290146048]

1167. Dijana Močnik, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik, Slovenska podjetja in družbena odgovornost : slovenski podjetniški observatorij 2016, (Slovenski podjetniški observatorij), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2017/03/Slovenski-podjetni%C5%A1ki-observatorij-2016-web.pdf, doi: 10.18690/978-961-286-012-7. [COBISS.SI-ID 90847489]


655 TISKARSTVO


1168. Branka Bizjak Zabukovec, Andrej Blatnik, Jelka Ciglenečki, Suzana Duhovnik, Andrej Gogala, Marko Hercog, Mojca Hribar, Alenka Kepic Mohar, Marta Kocjan-Barle, Gaja Kos, Miha Kovač, Aleš Pogačnik, Samo Rugelj, Aleš Učakar, Pavle Učakar, Matjaž Vračko, Renata M. Zamida, Založniški standardi : kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji, (Zbirka Bralna znamenja), Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291240960]


655(043.2) TISKARSTVO.


1169. Daša Praznik, Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Praznik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4825. [COBISS.SI-ID 11759433]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


1170. Ian Graham, Ne bi hotel živeti brez plastike!, (Ne bi hotel ---), Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91032833]

1171. Mihaela Pichler Radanov, Babičina kozmetika, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2014. [COBISS.SI-ID 275809792]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


1172. Animals, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2016. [COBISS.SI-ID 869103]

1173. Concepts of modern art : from fauvism to postmodernism, (World of art), 3rd ed., expanded and updated, London, Thames and Hudson, 2015. [COBISS.SI-ID 11450441]

1174. Stjepan Kovačević, Smiljana Zrilić, Violeta Valjan Vukić, Magdalena Miočić, Miroslav Huzjak, Hicela Ivon, Umjetnički odgoj i obrazovanje u školskom kurikulu, Split, Filozofski fakultet, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, 2010. [COBISS.SI-ID 513051596]

1175. Documentary, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2013. [COBISS.SI-ID 582383]

1176. Ethics, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2015. [COBISS.SI-ID 759535]

1177. Eduardo Abaroa, Giorgio Agamben, Paul Barolsky, Larry Bell, John Berger, Daniel Birnbaum, Heike Bollig, Will Bradley, Bazon Brock, Johanna Burton, John Cage, Richard Hylton, Jennifer Higgie, Jörg Heiser, Renée Green, Clive Gillman, Liam Gillick, Joel Fischer, David Weiss, Peter Fischli, Russell Ferguson, Sam Durant, Brian Dillon, Emma Dexter, Gilles Deleuze, Tacita Dean, Gabriela Jauregui, Ray Johnson, Jean-Yves Jouannais, Inés Katzenstein, Søren Kierkegaard, Joseph Kosuth, Christy Lange, Lisa Lee, Lotte Møller, Stuart Morgan, Hans-Joachim Müller, Yoshua Okon, Simon Patterson, William Pope.L, Karl Raimund Popper, Mark Prince, Yvonne Rainer, Paul Ricoeur, Dieter Roth, Scott A. Sandage, Edgar Schmitz, Julian Schnabel, Robert Smithson, Abigail Solomon-Godeau, Frances Stark, Harald Szeemann, Sarah Thornton, Coosje van Bruggen, Marcus Verhagen, Paul Watzlawick, William Wegman, Michael Wilson, Ludwig Wittgenstein, Failure, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2010. [COBISS.SI-ID 335087]

1178. Forms of education : couldn't get a sense of it, [Seattle], Institute for new connotative action press, 2016. [COBISS.SI-ID 861679]

1179. Tine Germ, Podoba in pomen v likovni umetnosti : osnove ikonografije, 1. natis, Maribor, Pivec, 2006. [COBISS.SI-ID 56847873]

1180. Marina Gržinić, Situated contemporary art practices : art, theory and activism from (the east of) Europe, Ljubljana, Založba ZRC, = ZRC Publishing, Frankfurt am Main, Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2004. [COBISS.SI-ID 215233280]

1181. Information, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2016. [COBISS.SI-ID 868847]

1182. Zoran M. Jovanović, Slovenian artists in Belgrade, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2016. [COBISS.SI-ID 286853120]

1183. Martin Kemp, The science of art : optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat, New Haven, Yale University Press, cop. 1990. [COBISS.SI-ID 11713865]

1184. Fred Leeman, Anamorphosen : ein spiel mit der wahrnehmung, dem schein und der wirklichkeit, Köln, DuMont Schauberg, cop. 1975. [COBISS.SI-ID 3204718]

1185. Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič, Likovno izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285990656]

1186. Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič, et al., Likovno izražanje : učbenik za 8. razred osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Debora, 2015. [COBISS.SI-ID 280486656]

1187. Litterae pictae : scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 289786112]

1188. Materiality, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2015. [COBISS.SI-ID 809455]

1189. Tomaž Brejc, OHO : 1966-1971, (Študentski kulturni center, 16), Ljubljana, Študentski kulturni center, 1978. [COBISS.SI-ID 6556673]

1190. Andrej Pezelj, Umetnost in disciplina : zgodovina urjenja umetnikov, tkalcev in beračev v klasični dobi, (Oranžna zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 288925184]

1191. Queer, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2016. [COBISS.SI-ID 841455]

1192. Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič-Čerkez, Andrej Brumen-Čop, Črtomir Frelih, Tomaž Gorjup, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Uršula Podobnik, Jurij Selan, Zora Stančič, Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017, Ljubljana, Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11828809]

1193. Tadej Pogačar, Božo Repe, Nina Popič, Polona Poberžnik, The second explosion : the 1990's : 90. leta, Ljubljana, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2016. [COBISS.SI-ID 287502080]

1194. Sexuality, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2014. [COBISS.SI-ID 719855]

1195. Time, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2013. [COBISS.SI-ID 582639]

1196. Polona Tratnik, Umetnost kot intervencija, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 288254208]

1197. Boris Groys, Onkraj naše oble, Ljubljana, Moderna galerija, 2016. [COBISS.SI-ID 285664768]

1198. Marko Trobevšek, Tisoč let mraka in luči : oris kulturne zgodovine srednjega veka : slikarstvo, glasba, literatura, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 289654528]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


1199. Urša Grm, Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Grm], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4879. [COBISS.SI-ID 11831369]

1200. Mojca Jeram, Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo, Cerkno, [M. Jeram], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

1201. Mateja Kališnik, Pomen barvnih odnosov pri doživljanju likovnih del : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kališnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4692. [COBISS.SI-ID 11715657]

1202. Katja Kovše, Telo kot izhodišče umetniškega ustvarjanja : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kovše], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4612. [COBISS.SI-ID 11678537]

1203. Barbara Lapuh, Uporaba prostorskih ključev pri osmošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Lapuh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4769. [COBISS.SI-ID 11739721]

1204. Valentina Nagode, Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Nagode], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4851. [COBISS.SI-ID 11791945]

1205. Marija Perdih, Spontano in naključno v likovnem delu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Perdih], 1995. [COBISS.SI-ID 11558473]

1206. Tadeja Pogačnik, Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Pogačnik], 2017. [COBISS.SI-ID 11754313]

1207. Nina Sladič, Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sladič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4759. [COBISS.SI-ID 11738185]

1208. Viviana Škrabec, Avtoportret renesančnih umetnic : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Škrabec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4722. [COBISS.SI-ID 11727945]

1209. Daša Štrbenc, Eksperiment likovnega ustvarjanja kot oblika pomoči z umetnostjo : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Štrbenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4781. [COBISS.SI-ID 11744841]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


1210. Arhitektura [ni enako] umetnost : zbornik, (Knjižna zbirka Drugi prostori, 03), Ljubljana, Umetniško izobraževalno društvo Praznine, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, 2017. [COBISS.SI-ID 290159104]

1211. Gernot Candolini, Labirinti : popotovanje po labirintih sveta, 1. izd., Ljubljana, Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev - zveza, 2017. [COBISS.SI-ID 289660416]

1212. Andrej Hrausky, Simboli v Plečnikovi arhitekturi : Ljubljana 1921-1957, Ljubljana, Lili in Roza, 2016. [COBISS.SI-ID 286967296]

1213. Davor Kernel, Razširjenost uporabe različnih vrst kamna v arhitekturi mesta Sežana, Nova Gorica, Goriški muzej Kromberk, 2016. [COBISS.SI-ID 284236288]

1214. Peter Krečič, Veselin Mišković, Damjan Prelovšek, Da ne pride v pogin in pozabljenje : Plečnikova vizija Ljubljane - slovenskih Aten : arhitektov dar knjižnici, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. [COBISS.SI-ID 231081984]

1215. Andy Merrifield, Novo urbano vprašanje, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 286824704]

1216. Katarina Mohar, Vila Bled, (Umetnine v žepu, 13), Ljubljana, Založba ZRC, 2016. [COBISS.SI-ID 288008192]

1217. Marjan Ocvirk, Arhitekturna misel v skici, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2017. [COBISS.SI-ID 289543680]

1218. Robert Peskar, Milan Sagadin, Andrej Šebalj, Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju : njeno obličje in pomen, Ljubljana, Slovensko konservatorsko društvo, 2017. [COBISS.SI-ID 288454400]

1219. Ivan Stopar, Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 292516864]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


1220. Gottfried Bammes, The artist's guide to animal anatomy, (Dover books on anatomy), Dover ed., Mineola, New York, Dover Publications, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11523657]

1221. Maria Bonomi, Breda Škrjanec, Za vedno grafika : [16. 6.-29. 10. 2017, Galerija Jakopič] : [16. 6.-29. 10. 2017 Jakopič Gallery], Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, 2017. [COBISS.SI-ID 290482688]

1222. Kasia Dudziuk, Preprosto risanje : po korakih, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 287793408]

1223. Damir Globočnik, Likovno in simbolno : kolektivni spomin Slovencev v likovni umetnosti, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 291571712]

1224. Serge Goldwicht, Le manuel de dessin spontané à l'usage des adultes, Paris, Éditions l'Harmattan, EME, 2016. [COBISS.SI-ID 11432009]

1225. Irena Borić, Kriterij rojstva : [kratki vodič] : [short guide], Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, 2017. [COBISS.SI-ID 290435840]

1226. Alex Irvine, Ceramic sculpture : making faces : a guide to modeling the head & face with clay, New York, Lark Ceramics, 2014. [COBISS.SI-ID 14582326]

1227. Aleksander Bassin, Iskanje matrice : [razstava, 22. december 2016 - 28. januar 2017, Galerija Velenje], Velenje, Festival Velenje, Galerija, 2016, https://issuu.com/opacelica/docs/galerija_velenje_iskanje_matrice_ka/4. [COBISS.SI-ID 11447881]

1228. Kolekcija Vugrinec : hrvaška moderna : hrvaška umetnost 1880-1945 iz zbirke Davorja Vugrinca, Ljubljana, Narodna galerija, 2016. [COBISS.SI-ID 287091200]

1229. Milena Koren-Božiček, Ivan Napotnik, (Umetnost na Slovenskem, knj. 5), Ljubljana, Slovensko društvo likovnih kritikov, 2016. [COBISS.SI-ID 283692800]

1230. Kerry Lord, Kvačkane zverinice : 40 prisrčnih živali iz enega osnovnega vzorca, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 285945088]

1231. Roman Makše, Objekti, Prazno, Gledalec, 1. izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ribnica, Galerija Miklova hiša, 2017. [COBISS.SI-ID 292086016]

1232. Roman Makše, Objekti, Prazno, Gledalec, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Ribnica, Galerija Miklova hiša, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]

1233. Masterpieces of western art : a history of art in 900 individual studies : from the gothic to the present day, Köln [etc.], Taschen, cop. 2002. [COBISS.SI-ID 119867392]

1234. Etike(te), Novo mesto, Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2017. [COBISS.SI-ID 291386368]

1235. Andrej Medved, Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji, Koper, Hyperion, Nova Gorica, Kulturni dom, 2017. [COBISS.SI-ID 266014976]

1236. Črtomir Frelih, Ivo Mršnik, 1. međunarodni trijenale grafike Livno : 26. 6. - 01. 10. 2017. Livno, Livno, Franjevački muzej i galerija Gorica, = Franciscan Museum and Gallery Gorica, 2017. [COBISS.SI-ID 24121350]

1237. Breda Ilich-Klančnik, Miha Maleš, slikajoči pesnik, (Zbirka Album), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, Kamnik, Medobčinski muzej, 2017. [COBISS.SI-ID 291886080]

1238. Miloš Mijatović, Slikarji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet), 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 288891648]

1239. Michel Mohor, Nataša Ciber, Ferdinand Šerbelj, Pot slovenskega impresionizma. Del 1, Pot sejalca, (Kulturne poti Sveta Evrope), Ljubljana, Narodna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 290419712]

1240. Vesna Benedetič, Na krilih galeba : slovenski ilustratorji v Italiji : gli illustratori sloveni in Italia, Trst, Založništvo tržaškega tiska, Zveza slovenskih kulturnih društev, = Trieste, Editoriale stampa triestina, Unione dei circoli culturali sloveni, 2017. [COBISS.SI-ID 9988844]

1241. Nancy Nicholson, Vezenje : 30 sodobnih stvaritev po vzoru ljudskih vezenin, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289829888]

1242. Plakat & znak : vodilni temi slovenskega sodobnega oblikovanja vidnih sporočil : the leading themes of modern Slovenian visual communications design : vodeće teme suvremenog slovenskog oblikovanja vizuelnih poruka, Ljubljana, Art Directors Club, Revija Sinteza, 1988. [COBISS.SI-ID 6924544]

1243. Doroteja Rušnik Stramšak, Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Rušnik Stramšak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4565. [COBISS.SI-ID 11642697]

1244. Ivan Sedej, Sto znanih slovenskih umetniških slik, V Ljubljani, Prešernova družba, 1985. [COBISS.SI-ID 15652609]

1245. Patricija Simonič, Trženje duše : trženje umetnosti : [strokovna monografija], (Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 105), 1. izd., Maribor, Kulturni center, 2017. [COBISS.SI-ID 92756993]

1246. Iztok Sitar, Zgodovina slovenskega stripa : 1927-2017 : devetdeset let stripa na Slovenskem, (Zbirka Dos Pesos), Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290498304]

1247. Kaja Avberšek, Stripovsko desetletje : strip v Sloveniji 2006-2016 : Galerija sodobne umetnosti Celje 10. 3.-7. 5. 2017, Celje, Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti, Ljubljana, Forum, 2017. [COBISS.SI-ID 289082880]

1248. Helena Vurnik, Andrej Smrekar, Helena Vurnik : slikarka in oblikovalka, 1882-1962 : Narodna galerija, 20. september - 3. december 2017, Ljubljana, Narodna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 291566848]

1249. Paul Andrew Wandless, Image transfer on clay : screen, relief, decal & monoprint techniques, 1st ed., New York, Lark Books, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 2478190]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


1250. Lavra Ambrož, Razlika med površinsko in globinsko geometrijo v slikarstvu : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Ambrož], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4717. [COBISS.SI-ID 11724617]

1251. Valentina Cencič, Prenos risbe v grafiko : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Cencič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4753. [COBISS.SI-ID 11734857]

1252. Marija Draksler, Krajina - barva skozi svetlobo : diplomska naloga, Ljubljana, [M. M. Draksler], 1992. [COBISS.SI-ID 11558729]

1253. Žiga Eržen, Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Eržen], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4684. [COBISS.SI-ID 11709257]

1254. Jože Foltin, Barva kot izrazno sredstvo : diplomska naloga, Ljubljana, [J. Foltin], 1992. [COBISS.SI-ID 11558217]

1255. Aljaž Glavina, Kip med visokim modernizmom in pop artom : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Glavina], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4689. [COBISS.SI-ID 11714377]

1256. Alenka Jan, Skice za jedkanico in akvatinto : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Jan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4491. [COBISS.SI-ID 11582281]

1257. Oto Jurgec, Snovnost barve : diplomska naloga, Ljubljana, [O. Jurgec], 1992. [COBISS.SI-ID 11557961]

1258. Maruša Kokol, Vloga likovnih tehnik oglja in tuša v izraznosti risbe : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kokol], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4774. [COBISS.SI-ID 11741513]

1259. Ema Nunar, Oblikovanje celostne grafične podobe s področja avdio-video produkcije : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Nunar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4823. [COBISS.SI-ID 11760969]

1260. Eva Osterman, Sakralna umetnost skozi ustvarjanje Marka Ivana Rupnika : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Osterman], 2005. [COBISS.SI-ID 11557705]

1261. Jure Plavec, Kregarjev vrhunec v sakralnem slikarstvu : Triptih: stvarjenje - odrešenje - poveličanje : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Plavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4730. [COBISS.SI-ID 11729481]

1262. Ana Šorli, Chine collé pri grafiki v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Šorli], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4702. [COBISS.SI-ID 11718729]


77 FOTOGRAFIJA.


1263. George Barr, From camera to computer : how to make fine photographs through examples, tips, and techniques, 1st ed., Santa Barbara, CA, Rocky Nook, Sebastopol, CA, Distributed by O'Reilly Media, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11487817]

1264. Roland Barthes, Camera lucida : zapiski o fotografiji, (Studia humanitatis), 2. natis, Ljubljana, Studia humanitatis, 2004. [COBISS.SI-ID 215750400]


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


1265. Metka Zupanič, Fotografski narcizem na socialnih omrežjih in v umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zupanič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4805. [COBISS.SI-ID 11753033]


78 GLASBA.


1266. Kaja Avberšek, Peter Kus, Boštjan Gorenc, Pojoči grad : priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!, (Zbirka Minimundus), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2010. [COBISS.SI-ID 252513280]

1267. Bogdana Borota, Alenka Kovačič Divjak, Dejavnosti glasbenega opismenjevanja, (Annales Ludus Manualis), Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/dejavnosti-glasbenega-opismenjevanja-1954. [COBISS.SI-ID 281190400]

1268. Brent Coppenbarger, Music theory secrets : 94 strategies for the starting musician, (Music secrets for the starting musician), Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11662409]

1269. Tomaž Habe, Ura je na morje šla, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289992960]

1270. Nuša Juvan, Lili in Bine 2, Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v drugem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284568064]

1271. Nuša Juvan, Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 2, [Učbenik za glasbeno umetnost v drugem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290052864]

1272. Nuša Juvan, Lili in Bine 3, [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v tretjem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2015. [COBISS.SI-ID 279850752]

1273. Nuša Juvan, Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 3, [Učbenik za glasbeno umetnost v tretjem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290053120]

1274. Jani Kovačič, Besne pesmi : [prigodnice za vsakdanjo rabo], Ljubljana, Založba Radio Študent, 2017, http://radiostudent.si/glasba/tolpa-bumov/ana-pupedan-in-jani-kova%C4%8Di%C4%8D-besne-pesmi. [COBISS.SI-ID 13235486]

1275. Križ, kraž, Matijaž : slovenski ljudski godci z otroki za otroke, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2011. [COBISS.SI-ID 258190592]

1276. Miloš Mijatović, Skladatelji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet), 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 288891392]

1277. Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 1, [Učbenik za glasbeno umetnost v prvem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290052608]

1278. Naša partizanska pesem : [moški zbori], 3. predelana izd., Ljubljana, Zveza združenj borcev in udeležencev NOB mesta Ljubljane, 1993. [COBISS.SI-ID 37021696]

1279. Breda Oblak, Naša ulica 1, Glasbena umetnost : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287183616]

1280. Breda Oblak, Naša ulica 2, Glasbena umetnost : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287183872]

1281. Breda Oblak, Naša ulica 3, Glasbena umetnost : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288509440]

1282. Nika Solce, Nesem sončnico na rami : [uglasbene Kosovelove otroške pesmi], [Koper], [samozal.] KD Matita, [2017]. [COBISS.SI-ID 13215006]

1283. Helena Strmčnik, Šola za kljunasto flavto 1 : palčkove igrarije za Tinko in Tončka : učbenik za prvi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289125376]


78(043.2) GLASBA.


1284. Maja Jakič, Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jakič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4425. [COBISS.SI-ID 11499849]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


1285. Andreja Goetz, Maja Krajnc, Kolja Saksida, Timon Leder, Samo Krušič, Martina Peštaj, Igor Prassel, Hana Repše, Matija Šturm, Animirajmo! : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah, 2. izd., Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/. [COBISS.SI-ID 286268928]

1286. Isabelle Petit-Jean, Pascale Chavanette-Iglesia, Lilas Nord, Sandrine Guilloré-Chotard, Brihtna glavca na počitnicah : naloge za kratek čas : 9-10 let, (Zbirka Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262640384]

1287. Tim Dedopulos, Logični izzivi : preizkusite sposobnosti logičnega sklepanja in preverite svoj IQ z 200 ugankami, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290208768]

1288. Tim Dedopulos, Ocenite svoj IQ : izziv za vašo možgansko moč z 200 sijajnimi ugankami, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290204928]

1289. Judith Lynne Hanna, Dancing to learn : the brain's cognition, emotion, and movement, Lanham [etc.], Rowman & Littlefield, 2015. [COBISS.SI-ID 11834953]

1290. Andrew Hewitt, Družbena koreografija : ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju, (Zbirka Transformacije, knj. št. 39), Ljubljana, Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, 2017. [COBISS.SI-ID 291293952]

1291. Elizabeta M. Jenko, Doris Krajnc Cerny, Slovenija pod drobnogledom : družabni kviz o Sloveniji : quizspiel rund um Slowenien, Wien, = Dunaj, Liaunigg, [2013]. [COBISS.SI-ID 11632201]

1292. Knowing bodies, moving minds : towards embodied teaching and learning, (Landscapes, vol. 3), Dordrecht, Boston, London, Springer Science+Buisiness Media, 2004. [COBISS.SI-ID 11835209]

1293. Siegfried Kracauer, Filmska čitanka, (Zbirka Imago), 1. izd., Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2017. [COBISS.SI-ID 288219904]

1294. Živa Kraigher, Ko se zgodi ples : zapisi, dokumenti, spomini, (Zbirka Posebne izdaje, knj. št. 18), Ljubljana, Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 2016. [COBISS.SI-ID 289420544]

1295. Blaž Lukan, Po vsem sodeč : gledališke kritike 1993-2013, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letn. 52, št. 93), Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015. [COBISS.SI-ID 282785024]

1296. Hodim, plešem, sem, Ljubljana, JSKD, 2017. [COBISS.SI-ID 291883520]

1297. Gareth Moore, Vadba za možgane : knjiga ugank, Trdi orehi za bistre glave, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288751872]

1298. Gareth Moore, Vadba za možgane : knjiga ugank, Zapletene uganke, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288752384]

1299. 50 godina Pozorišta lutaka u Mostaru : 1952. - 2002., Mostar, Pozorište lutaka, 2003. [COBISS.SI-ID 11849478]

1300. Standing up, speaking out : stand-up comedy and the rhetoric of social change, New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11589193]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


1301. Kristina Di Dio, Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije : pregled plesnih zvrsti in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Di Dio], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4877. [COBISS.SI-ID 11832137]

1302. Katja Mulej, Izdelava animirane knjižice s pomočjo osnovnih animacijskih zakonitosti : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Mulej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4771. [COBISS.SI-ID 11740233]


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


1303. Edi Majaron, Vera v lutko : razmišljanja o lutkovni umetnosti, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 168), 1. izd., Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, 2017. [COBISS.SI-ID 291613440]

1304. Most sporazumevanja : zbornik, Ljubljana, Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 2013. [COBISS.SI-ID 512502336]

1305. Helen Nicholson, Theatre, education and performance, New York, Palgrave Macmillan, 2011. [COBISS.SI-ID 2223959]

1306. Playing in a house of mirrors : applied theatre as reflective practice, Rotterdam, The Netherlands, Boston, Sense Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11713609]

1307. U susret 55. obljetnici, Mostar, Lutkarsko kazalište, 2007. [COBISS.SI-ID 1024050927]


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


1308. Karin Ropotar, Lutka, ljubljenec skupine : vsi enaki, vsi drugačni : all the same, all different : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Ropotar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4395. [COBISS.SI-ID 11488329]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


1309. Kate Alexander, Anne Stafford, Children and organised sport, (Protecting children and young people series), Edinburgh, Dunedin Academic Press, 2011. [COBISS.SI-ID 11863369]

1310. Bojan Matković, Antropološka analiza košarkaške igre, Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11669577]

1311. Sara Baroselli, Erica Beltrame, Francesca Tosolini, V hribe z otroki : Kanalska dolina, Rezija, Benečija, Posočje : Valcanale, Resia, Slavia, Alta Valle dell'Isonzo, Čedad, = Cividale del Friuli, Most, [2016]. [COBISS.SI-ID 9060332]

1312. Fearne Cotton, Joga malčki, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 292024832]

1313. Igor Cvetko, Otroške igre na Slovenskem od A do Ž, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291638528]

1314. Michel Doussot, Rokomet, 1. natis, Brežice, Primus, 2017. [COBISS.SI-ID 290529024]

1315. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 6-9 let, (Zbirka Futsal program Peros, 1), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283871488]

1316. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 10-11 let, (Zbirka Futsal program Peros, 2), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283871744]

1317. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 12-13 let, (Zbirka Futsal program Peros, 3), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283872000]

1318. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 14-15 let, (Zbirka Futsal program Peros, 4), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283872256]

1319. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 16-18 let, (Zbirka Futsal program Peros, 5), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283872512]

1320. Claudia Tunsch, Gregor Starc, Izboljševanje ključnih veščin deprivilegiranih mladih s športom, Ljubljana, Zavod za šport, 2006, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 225201152]

1321. Bojan Jošt, Teorija in metodika smučarskih skokov : (izbrana poglavja), Ljubljana, Fakulteta za šport, 2009. [COBISS.SI-ID 249015040]

1322. Boris Neljak, Kineziološka metodika u osnovnom in srednjem školstvu, Zagreb, Gopal, 2013. [COBISS.SI-ID 11670345]

1323. Boris Neljak, Opća kineziološka metodika, Zagreb, Gopal, 2013. [COBISS.SI-ID 11670089]

1324. Ute Ochsenbauer, Velika knjiga o šoli jahanja, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 288569600]

1325. Mitja Gerževič, Matej Plevnik, Iztok Retar, Urška Čeklić, Andrej Kocjan, Predstavitveni priročnik z navodili za uporabo gibalnih parkov na trasi Parenzane : Parenzana : put zdravlja i prijateljstva = strada della salute e dellʼamicizia = the route of health and friendship = pot zdravlja [!] in prijateljstva, Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/predstavitveni-prirocnik-z-navodili-za-uporabo-gib-2016. [COBISS.SI-ID 282454784]

1326. Jurij Ravnik, Kraški rob : Slovenija, Italija : plezalni vodnik : Slovenia, Italy : climbing topo, 1. izd., Kranj, Toka Piki, 2017. [COBISS.SI-ID 288756736]

1327. Alex Slezak, Revolucija pri športni vzgoji : enostaven pristop za učitelje športne vzgoje, da stopijo iz povprečja, spreminjajo življenja, rešujejo problem prekomerne teže in prebudijo spečega velikana v športu mladih, Ljubljana, Športni klub Vidra, 2015. [COBISS.SI-ID 279042304]

1328. Branka Vajngerl, Ravnotežja v ritmični gimnastiki, 1. natis, Ljubljana, BP, 2017. [COBISS.SI-ID 291728384]

1329. Rajko Vute, Tatjana Novak, Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2017. [COBISS.SI-ID 11522121]

1330. Športna vzgoja za novo tisočletje : zbornik referatov, Ljubljana, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2000. [COBISS.SI-ID 109648128]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


1331. Vesna Blatnik, Prilagajanje pouka športa debelim in prekomerno težkim učencem v prvem in drugem triletju : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Blatnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4903. [COBISS.SI-ID 11865929]

1332. Melita Čibej, Odnos učencev 2. in 3. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Čibej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4930. [COBISS.SI-ID 11877961]

1333. Eva Klemenčič, Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Klemenčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4482. [COBISS.SI-ID 11573577]

1334. Sebastjan Kovač, Primerjava aerobne zmogljivosti mater in njihovih hčera : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kovač], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4788. [COBISS.SI-ID 11746889]

1335. Katja Štebe, Priprava, izvedba in vrednotenje planinskih športnih dni v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Štebe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4931. [COBISS.SI-ID 11877705]

1336. Maja Vogrič, Primerjava slovenskega in nizozemskega osnovnošolskega učnega načrta za športno vzgojo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Vogrič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4881. [COBISS.SI-ID 11832393]


81 JEZIKOSLOVJE


1337. Affect in foreign language and second language learning : a practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere, (The McGraw-Hill second language professional series, Directions in second language learning), Boston [etc.], McGraw Hill, cop. 1999, http://catdir.loc.gov/catdir/toc/mh022/98044296.html. [COBISS.SI-ID 22185446]

1338. The companion to language assessment, Chichester, West Sussex, U.K., Malden, MA, Wiley-Blackwell, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11510601]

1339. Early language learning : complexity and mixed methods, (Early Language Learning in School Contexts, 1), St Nicholas House, Bristol, UK, Blue Ridge Summit, PA, USA, Multilingual Matters, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11662665]

1340. Paolo Fabbri, Semiotski obrat, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290441216]

1341. Ofelia García, Susana Ibarra Johnson, Kate Seltzer, The translanguaging classroom : leveraging student bilingualism for learning, Philadelphia, Caslon, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11705417]

1342. Michael Alexander Kirkwood Halliday, Colin Yallop, Leksikologija : kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 28), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290540032]

1343. Handbook of second language assessment, (Handbooks of applied linguistics, vol. 12), Boston, Berlin, Mouton de Gruyter, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11523145]

1344. Kristine Horner, Jean Jacques Weber, Introducing multilingualism : a social approach, 2nd ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11745609]

1345. Rebecca Hughes, Beatrice Szczepek Reed, Teaching and researching speaking, (Applied linguistics in action), 3rd ed., New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11440713]

1346. Kitajščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2017. [COBISS.SI-ID 289537536]

1347. Language awareness and multilingualism, (Encyclopedia of language and education), 3rd ed., New York, NY, Springer Berlin Heidelberg, cop. 2017, doi: 10.1007/978-3-319-02240-6. [COBISS.SI-ID 11686473]

1348. Roy Lyster, Content-based language teaching, (The Routledge e-modules on contemporary language teaching), New York, NY, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11662921]

1349. Jeziki v stiku : zbornik povzetkov : libro degli abstracts : book of abstracts, Koper, Annales ZRS, 2017, http://www.zrs-kp.si/monografije/single/jeziki-v-stiku-lingue-in-contatto-languages-in-con-2220. [COBISS.SI-ID 65511778]

1350. Cathy Miyata, Kako postati dobar govornik : nastavne igre, vežbe i aktivnosti koje će vašim đacima pomoći da postanu dobri govornici i pripovedači, (Edicija Kreativna škola), 1. izd., Beograd, Kreativni centar, 2004. [COBISS.SI-ID 116556300]

1351. Rebecca L. Oxford, Teaching and researching language learning strategies : self-regulation in context, 2nd ed., New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11469129]

1352. Fred Perry, Research in applied linguistics : becoming a discerning consumer, 3rd ed., New York, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11664201]

1353. Noumane Rahouti, Lawrence Baines, Optimal language learning : the strategies and epiphanies of gifted language learners, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11528265]

1354. Researching multilingualism : critical and ethnographic perspectives, London, New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11480649]

1355. Carsten Roever, Aek Phakiti, Quantitative methods for second language research : a problem-solving approach, New York, NY, Routledge, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11687241]

1356. Ruščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2017. [COBISS.SI-ID 289537280]

1357. Second language pronunciation assessment : interdisciplinary perspectives, (Second language acquisition, 107), Bristol, Blue Ridge Summit, Multilingual Matters, 2017, doi: 10.21832/ISAACS6848. [COBISS.SI-ID 11412041]

1358. Arran Stibbe, Ecolinguistics : language, ecology and the stories we live by, London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. [COBISS.SI-ID 58962530]

1359. Peter Umek, Tolmačenje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 289404160]

1360. Why gesture? : how the hands function in speaking, thinking and communicating, (Gesture studies, vol. 7), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11660873]

1361. Tanja Žigon, Karin Almasy, Andrej Lovšin, Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju : kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. [COBISS.SI-ID 288412928]


811.111 ANGLEŠČINA.


1362. Silva Bratož, Mojca Žefran, English for education studies, 2nd revised ed., Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2016. [COBISS.SI-ID 286712064]

1363. James Dean Brown, Introducing needs analysis and English for specific purposes, (Routledge introductions to English for specific purposes), London, New York, Routledge, 2016. [COBISS.SI-ID 11480137]

1364. Paul Carley, Inger M. Mees, Beverley Collins, English phonetics and pronunciation practice, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11816265]

1365. Joanne Collie, Petra Bizjak, Maja Šantl, Way up, [Upper intermediate, Učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284546560]

1366. Alan Cruttenden, Gimson's pronunciation of English, 8th ed., London, New York, Routledge, 2014. [COBISS.SI-ID 56298338]

1367. Diana Goodey, Noel Goodey, Terry Prosser, Tatjana Ignatov Žlebnik, Kristina Poljanšek, Messages 1, Učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288101120]

1368. Diana Goodey, Noel Goodey, Messages 2, Učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284343296]

1369. Diana Goodey, Noel Goodey, Miles Craven, Messages 3, Učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284343040]

1370. Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy, Messages 4, Učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284812288]

1371. Noel Goodey, Diana Goodey, Karen Thompson, Alenka Cizel, Janja Černe, Tatjana Lukovnjak, Messages 1, Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288101888]

1372. Noel Goodey, Diana Goodey, David Bolton, Alenka Cizel, Janja Černe, Tatjana Lukovnjak, Messages 2, Delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288102144]

1373. Graham Hall, Exploring English language teaching : language in action, (Routledge introductions to applied linguistics), 2nd ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11798345]

1374. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 1 new, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 92041473]

1375. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 1 new, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 92041985]

1376. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 2 - New, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92686337]

1377. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 2 new, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92673793]

1378. Nevenka Jesenik, Tjaša Milijaš, Viljenka Šavli, My sails 3 - New, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92772353]

1379. Nevenka Jesenik, Tjaša Milijaš, Viljenka Šavli, My sails 3 - New, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 93108225]

1380. Niki Joseph, Hans Mol, Magic adventure 3, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290247424]

1381. Niki Joseph, Hans Mol, Magic adventure 3, Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290246912]

1382. Maja Krese, Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 8. in 9. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285227776]

1383. Learning foreign languages in primary school : research insights, (Second language acquisition, 115), Bristol, Blue Ridge Summit, Multilingual Matters, 2017. [COBISS.SI-ID 11603785]

1384. Meredith Levy, Noel Goodey, Diana Goodey, Simona Napast, 1971-Nevenka Jesenik, Messages 3, Delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288242944]

1385. Meredith Levy, Noel Goodey, Diana Goodey, Simona Napast, Nevenka Jesenik, Messages 4, Delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288100096]

1386. Bojana Mihelač, Reach for the stars, Delovni zvezek za pouk angleščine : 6. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 6), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289075200]

1387. Bojana Mihelač, Danica Š. Novosel, Reach for the stars, Učbenik za pouk angleščine : 6. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 6), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289075712]

1388. Hans Mol, Magic adventure 1, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284625152]

1389. Hans Mol, Niki Joseph, Magic adventure 2, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290681600]

1390. Magdalena Novak, Jožica Nuč, Reach for the stars 4, Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289553664]

1391. Magdalena Novak, Jožica Nuč, Reach for the stars, Delovni zvezek za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 5), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290614784]

1392. Špela Podlipnik, Maja Krese, Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283528960]

1393. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Emma Szlachta, Garan Holcombe, Super minds, Studentʼs book 1, Cambridge, Cambridge University Press, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 23442184]

1394. Silva Bratož, Mojca Žefran, Anja Pirih, Polona Lilić, Reach for the stars 3 : delovni učbenik za angleščino v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290901760]

1395. Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč, Touchstone 6 : angleški jezik za 6. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 6. ponatis, Maribor, Obzorja, 2016. [COBISS.SI-ID 86978561]

1396. Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč, Touchstone 6 : angleški učbenik za 6. razred osnovne šole, [Učbenik], 7. natis, Maribor, Obzorja, 2015. [COBISS.SI-ID 82440449]

1397. Janez Skela, Lori King-Videtič, Touchstone 7 : angleški jezik za 7. razred devetletne osnovne šole, Učbenik, Ljubljana, Tangram, 2006. [COBISS.SI-ID 226999296]

1398. Janez Skela, Alenka Kresevič, Touchstone 8 : angleški jezik za 8. razred osnovne šole, Prenovljeni delovni zvezek, 3. izd., Ljubljana, Tangram, 2016. [COBISS.SI-ID 284794368]

1399. Janez Skela, Lori King-Videtič, Alenka Kresevič, Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, 1. natis, Ljubljana, Tangram, 2006. [COBISS.SI-ID 227412224]

1400. Janez Skela, Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Učbenik, 1. izd., Ljubljana, Tangram, 2006. [COBISS.SI-ID 227293184]

1401. 1000 angleških besed : ilustrirani slovar, 1. natis, Kranj, Narava, 2014. [COBISS.SI-ID 274928896]

1402. Janez Skela, Lori King-Videtič, Bernarda Avsenik, Andrea German, Touchstone 7 : angleški jezik za 7. razred osnovne šole, Prenovljeni delovni zvezek, 3. izd., Ljubljana, Tangram, 2014. [COBISS.SI-ID 273518592]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


1403. Maša Blaško, Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Blaško], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4467. [COBISS.SI-ID 11555145]

1404. Dunja Đurić, Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Đurić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4476. [COBISS.SI-ID 11561545]

1405. Ana Gorenc, Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika : primerjava Slovenije in Nizozemske : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Gorenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4672. [COBISS.SI-ID 11703625]

1406. Ana Ilić, Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Ilić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437. [COBISS.SI-ID 11521865]

1407. Katja Kern, Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Kern], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4584. [COBISS.SI-ID 11654985]

1408. Maša Oplotnik, Zaznave osem- do desetletnih učencev angleščine o nalogah višjih taksonomskih ravni pri pouku vsebinsko in jezikovno integriranega učenja : magistrsko delo, Breda, [M. Oplotnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4388. [COBISS.SI-ID 11474505]

1409. Anja Podpečan, Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Podpečan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440. [COBISS.SI-ID 11525705]

1410. Anja Praček, Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Praček], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4515. [COBISS.SI-ID 11602249]

1411. Manja Pratnemer, Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pratnemer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4811. [COBISS.SI-ID 11756105]

1412. Lucija Slapničar, Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Slapničar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4763. [COBISS.SI-ID 11738441]

1413. Ana Stošič, Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Stošič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4917. [COBISS.SI-ID 11869769]

1414. Urša Svetek, Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Svetek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]

1415. Ema Šmid, Opisno ocenjevanje pri pouku angleščine v drugem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Šmid], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4857. [COBISS.SI-ID 11800649]

1416. Tina Župan, Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Župan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4679. [COBISS.SI-ID 11705673]


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


1417. Tjaša Alič, Ina Ferbežar, Tanja Jerman, Mihaela Knez, Metka Lokar, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Nataša Pirih Svetina, Mojca Stritar Kučuk, Med Slovani, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. [COBISS.SI-ID 290223872]

1418. Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani : posvečeno Andreju Rozmanu, (Knjižna zbirka Slavica Slovenica, št. 2), 1. izd., V Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291865856]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


1419. Kozma Ahačič, Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289028096]

1420. Kozma Ahačič, Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289028608]

1421. Norina Bogatec, Veronika Lokar, Pouk slovenščine : raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu : una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste, Trst, Sklad Libero in Zora Polojaz, Slovenski raziskovalni inštitut, = Trieste, Fondazione Libero e Zora Polojaz, Istituto sloveno di ricerche, 2016. [COBISS.SI-ID 9319660]

1422. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_DZ_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281396480]

1423. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 2. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_DZ_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 291323904]

1424. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281396224]

1425. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A1, 2. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 291323136]

1426. Mihaela Knez, Tjaša Alič, Damjana Kern, Matej Klemen, Katja Kralj, Čas za slovenščino 2, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo2_DZ_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281546496]

1427. Mihaela Knez, Damjana Kern, Tjaša Alič, Matej Klemen, Katja Kralj, Čas za slovenščino 2, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo2_Ucbenik_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281545984]

1428. Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina, Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni : zbirka testov, 2. natis, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Izpitni center, 2008. [COBISS.SI-ID 237234944]

1429. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 5, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284432896]

1430. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 5, [Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013. [COBISS.SI-ID 264787712]

1431. Mateja Hočevar Gregorič, Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 278268928]

1432. Elizabeta M. Jenko, Milena Blažič, Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru : obravnava slikanic, 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532017. [COBISS.SI-ID 287763712]

1433. Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman, Oblike v oblakih, Slovnične preglednice, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 285162240]

1434. Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern, Križ kraž 1, Priročnik za učitelje, 2. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291212544]

1435. Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern, Križ kraž 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke, 2. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291212288]

1436. Rada Lečič, Osnove slovenskega jezika : slovnični priročnik, Dopolnjena izd., Cerkno, Gaya, 2016. [COBISS.SI-ID 286238720]

1437. Barbara Majcenovič Kline, Delovni zvezek za slikovne slovarje, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 289094144]

1438. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-francoski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 286894080]

1439. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-hrvaški slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 288270336]

1440. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-makedonski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 285239808]

1441. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-nemški slikovni slovar, 2. natis, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 286092288]

1442. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-španski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 288283648]

1443. aspm20172,aspmon2017,mcm2017,ohk2017majsla,bibl2017, Matej Meterc, Paremiološki optimum : najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini, (Zbirka Lingua Slovenica, 10), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 289617152]

1444. Igor Saksida, Naša ulica 1, Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287676416]

1445. Sonja Osterman, Nataša Potočnik, Vida Medved-Udovič, Slovenščina 3 : s slikanico na rami, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v tretjem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017-. [COBISS.SI-ID 288152576]

1446. Marija Pisk, Suzana Boj, Rajko Tekalec, Iksove zvezdice 3, Slovenščina : delovni listi za 3. razred osnovne šole, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 291117568]

1447. Raz-stavljena usta : z Luthrom v svet besed : mit Luther in die Welt der Wörter, Ljubljana, Goethe-Institut, 2017. [COBISS.SI-ID 289513216]

1448. Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 53), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/53-ssjlk/, doi: 10.4312/SSJLK.53. [COBISS.SI-ID 290542336]

1449. Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Dubravka Berc-Prah, Barve jezika 2, Učbenik za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289839872]

1450. Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, Robert Cazinkić, Slovenščina - jezik na maturi : zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov : [miselni vzorci, preglednice, naloge za ponovitev, analize neumetnostnih besedil], 6. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 274152192]

1451. Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje, 8. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283015680]

1452. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Slovenščina za vsak dan 9, Učbenik : izdaja s plusom, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290874112]

1453. Anita Smole, Nuša Otorepec, Sonja Osterman, Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280448512]

1454. Marko Stabej, Naj gre za jezik, 1. izd., Zagorje ob Savi, Ocean, 2017. [COBISS.SI-ID 292298240]

1455. Marija Stanonik, Etnolingvistika po slovensko, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290541312]

1456. Damjana Šubic, Andreja Dvornik, Hej hoj 4, Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283524608]

1457. Damjana Šubic, Andreja Dvornik, Breda Sivec, Marija Sivec, Hej, hoj 4, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 284718080]

1458. Jerica Vogel, Marjana Hodak, Silva Kastelic, Slovenščina 4 : z besedo do besede, Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 3. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014-. [COBISS.SI-ID 273626880]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


1459. Chimamanda Ngozi Adichie, Vsi moramo biti feministi, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 289224192]

1460. Amfitrion od antike do klasicizma, (Dialog z antiko, 24), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. [COBISS.SI-ID 287683584]

1461. Hans Christian Andersen, Snežna kraljica, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 284967424]

1462. Bernardo Atxaga, Xola in teta iz Amerike, 1. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 289006592]

1463. Svetislav Basara, Fama o kolesarjih, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2015. [COBISS.SI-ID 280294656]

1464. Els Beerten, Vsi si želimo nebes, (Zbirka Najst), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 287456256]
Nagrada: Golden Owl, 2009

1465. Rocio Bonilla, Čuden ptič, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 289590528]

1466. Rocio Bonilla, Kakšne barve je poljubček?, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288371712]

1467. Rocio Bonilla, Najvišja gora knjig na svetu, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288404480]

1468. Tereza Boučková, Leto petelina, (Zbirka Bralec, 88), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 279649792]

1469. Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Jakob J. Kenda, Samo Koler, Rajko Korošec, Boža Krakar-Vogel, Mojca Poznanovič, Adrijana Špacapan, Branja 2 : berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 1., prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283463168]

1470. Eulàlia Canal, Prikazni ne potrkajo na vrata, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 289590272]

1471. Wenxuan Cao, Bron in Sončnica, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292459776]

1472. Jesús Carrasco, Na prostem, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2016. [COBISS.SI-ID 285841920]

1473. Ana Marija Cetin Lapajne, Žarek, Brezovica pri Ljubljani, Lara, 2014. [COBISS.SI-ID 275402240]

1474. Juana Cortés Amunarriz, Greta in Cirkus Simba Jo-Jo, 1. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 289053952]

1475. Federico De Rosa, Moj avtizem in moja vera, 1. izd., Ljubljana, Novi svet, 2017. [COBISS.SI-ID 292544000]

1476. Siobhan Dowd, Uganka Londonskega očesa, 1. izd., Hlebce, Zala, 2016. [COBISS.SI-ID 288151552]

1477. Euripides, Bakhantke, (Zbirka Dialog z antiko, 25), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. [COBISS.SI-ID 287755008]

1478. Euripides, Prošnjice, Heraklovi otroci, (Zbirka Dialog z antiko, 26), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. [COBISS.SI-ID 288211456]

1479. Gabriel García Márquez, S poti po Vzhodni Evropi, (Zbirka S poti), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291552000]

1480. Hella S. Haasse, Črno jezero, (Zbirka Svila), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 289846528]

1481. Fiona Higgins, Mamice, (Zbirka Popisano), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289666560]

1482. Marjolijn Hof, Mama številka nič, (Zbirka Prva zorenja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2009. [COBISS.SI-ID 248102400]

1483. Stian Hole, Garmannovo poletje, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 289308160]

1484. Juan Kruz Igerabide, Adijo, Jona, (Zbirka Še), Dvojezična izd., Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 291100672]

1485. Jonas Jonasson, The girl who saved the king of Sweden, London, Fourth Estate, 2014. [COBISS.SI-ID 6269363]

1486. Marko Juvan, Hibridni žanri : študije o križancih izkustva, mišljenja in literature, (Zbirka Novi pristopi, 68), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 290117632]

1487. Andrus Kivirähk, Sara, Simon in skrivnost, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278855168]

1488. László Krasznahorkai, Vojna in vojna, (Zbirka Vilenica), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2015. [COBISS.SI-ID 280647168]

1489. Guus Kuijer, Knjiga vseh stvari, (Zbirka !Najnaj), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2008. [COBISS.SI-ID 237986560]

1490. Jana Kvas, Mlada obzorja, Književnost 1 : učbenik za 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283436288]

1491. Tosca Menten, Mumija Dumi in zlati skarabej, (Knjižnica Sinjega galeba, 341), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 282247424]

1492. Marija Mercina, Nada Barbarič, Esej na maturi 2018, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289922304]

1493. Motovilka, (Čudoviti svet pravljic), [1. izd.], [Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012]. [COBISS.SI-ID 262667520]

1494. Lidija Golc, Alenka Žbogar, Valentina Kobal, Klemen Lah, Janja Perko, Bernarda Lenaršič, Marijan Dović, Darja Pavlič, Odkrivajmo življenje besed 2 : učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290404608]

1495. Viktor Olegovič Pelevin, Čelada groze : [mit o Tezeju in Minotavru], (Zbirka Miti), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 228053504]

1496. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289921280]

1497. Titus Maccius Plautus, Perzijec, Kazina, (Zbirka Dialog z antiko, 27), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. [COBISS.SI-ID 291678208]

1498. Francesc Puigpelat, Deklica, ki se je spremenila v mobi, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291549696]
Nagrada: Nagrada Josep M. Folch i Torres, 2015

1499. Sukumar Ray, Brezvezne rime, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 288176640]

1500. Juan Rulfo, Pedro Páramo, (Zbirka Veliki večni romani), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290265856]

1501. Care Santos, Prodam mamo, 2. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 288730112]

1502. Care Santos, Prodam Rozinkota, 1. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 289268224]

1503. José Saramago, Kajn, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 257090560]

1504. Gábor Schein, Irijam in Jonibe : pravljica v verzih za otroke in odrasle, 1. natis, Medvode, Malinc, 2016. [COBISS.SI-ID 287962368]

1505. Henryk Sienkiewicz, Brez dogme, (Izbrana dela Henryka Sienkiewicza, 11), Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1975. [COBISS.SI-ID 6228225]

1506. Henryk Sienkiewicz, Mali vitez, (Izbrana dela Henryka Sienkiewicza, 6), Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1974. [COBISS.SI-ID 893470]

1507. Henryk Sienkiewicz, Novele, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1975. [COBISS.SI-ID 871966]

1508. Ivan Sivec, Kraljica s tremi kronami : o nesrečni sestri Mihelini Turnški, predvsem pa o trojni kraljici in cesarici Barbari Celjski, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 9), (Celjski grofje in knezi, 3), Mengeš, Ico, 2016. [COBISS.SI-ID 281686272]

1509. Beck Stanton, Matt Stanton, To je žoga, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289667072]

1510. Ulf Stark, Ko mi je očka pokazal vesolje, 1. natis, Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291013120]

1511. Vladimir Šarov, Vaje : roman, (Pretakanja, 6), 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290469120]

1512. Pavel Šrut, Lihožerci se vračajo, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278779904]

1513. Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017, Nova Gorica, School of humanities, 2017. [COBISS.SI-ID 11830857]

1514. Edmond Tupja, Ko bolečina obeta ljubezen : živeti z avtističnim otrokom, Ljubljana, samozal. A. Maliqi, 2017. [COBISS.SI-ID 291598336]

1515. Dubravka Ugrešić, Evropa v sepiji, (Vilenica), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291123200]

1516. Michal Viewegh, Kratke pravljice za utrujene starše, 1. natis, Kranj, Narava, 2016. [COBISS.SI-ID 287513600]

1517. Anna Woltz, Mavec, (Zbirka Z(o)renja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288128256]

1518. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287639040]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


1519. Rosana Šenk, Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Šenk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4905. [COBISS.SI-ID 11865161]

1520. Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Urankar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4582. [COBISS.SI-ID 11654217]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


1521. Milena Blažič, Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti, 1. elektronska izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612531997. [COBISS.SI-ID 287764224]

1522. Mirjam Bratož, Mladinska dela Alenke Goljevšček : diplomska naloga, Nova Gorica, [M. Bratož], 1985. [COBISS.SI-ID 11669833]

1523. Vlasta Bremec, Uporniška mladinska tematika pri Bevku : diplomska naloga, Nova Gorica, [V. Bremec], 1984. [COBISS.SI-ID 11668553]

1524. Canon constitution and canon change in children's literature, (Children's literature and culture), New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11777353]

1525. Karen Coats, The Bloomsbury introduction to children's and young adult literature, London [etc.], Bloomsbury Academic, 2018. [COBISS.SI-ID 11834697]

1526. Suzana Jakin, Knjige in filmi o Kekcu : diplomska naloga, Nova Gorica, [S. Jakinj], 1985. [COBISS.SI-ID 11667785]

1527. Anka Jug, Lojze Kovačič : otroška proza : diplomska naloga, Nova Gorica, [A. Jug], 1985. [COBISS.SI-ID 11671625]

1528. Denis Klinec, Zbirka pravljic Ele Peroci Za lahko noč : diplomska naloga, Nova Gorica, [D. Klinec], [1986]. [COBISS.SI-ID 11666505]

1529. Irena Komic, Otroška proza Leopolda Suhodolčana : diplomska naloga, Nova Gorica, [I. Komic], 1984. [COBISS.SI-ID 11666761]

1530. Vinko Möderndorfer, Kit na plaži, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280234752]

1531. Roni Natov, The courage to imagine : the child hero in children's literature, (Bloomsbury Perspectives on Children's Literature), London [etc.], Bloomsbury Academic, 2018. [COBISS.SI-ID 11860809]

1532. Roni Natov, The poetics of childhood, (Children's literature and culture, 24), New York, London, Routledge, 2006. [COBISS.SI-ID 11816777]

1533. New directions in picturebook research, New York, London, Routledge, 2012. [COBISS.SI-ID 11740745]

1534. Desire Pahor, Tone Seliškar : mladinska dela med obema vojnama : diplomska naloga, Nova Gorica, [D. Pahor], 1985. [COBISS.SI-ID 11671881]

1535. Debbie Pullinger, From tongue to text : a new reading of children's poetry, (Bloomsbury perspectives on children's literature), London [etc.], Bloomsbury Academic, 2017. [COBISS.SI-ID 11817033]

1536. Katja Rijavec, France Bevk Tonček : diplomska naloga iz mladinske književnosti, Nova Gorica, [K. Rijavec], 1984. [COBISS.SI-ID 11669321]

1537. Lisa Sainsbury, Ethics in British children's literature : unexamined life, (Bloomsbury perspectives on children's literature), 1st pbk ed., London, Bloomsbury, 2015, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 57567586]

1538. Helena Sirk, Mladinska dela Karla Grabeljška : diplomska naloga, Nova Gorica, [H. Sirk], 1985. [COBISS.SI-ID 11668809]

1539. Lilijana Skupek, Bevkove pastirske zgodbe : diplomska naloga, Nova Gorica, [L. Skupek], 1983. [COBISS.SI-ID 11669065]

1540. Anica Sulič, Značilnosti mladinskih del Svetlane Makarovič : diplomsko delo, Nova Gorica, [A. Suličj], 1983. [COBISS.SI-ID 11668297]

1541. Lorena Šuligoj, Umetne pravljice pri Slovencih : diplomska naloga, Nova Gorica, [L. Šuligoj], 1985. [COBISS.SI-ID 11668041]

1542. Marija Šuligoj, Mladinska dela Bogomirja Magajne : diplomska naloga, Nova Gorica, [M. Šuligoj], 1984. [COBISS.SI-ID 11667529]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


1543. Klara Čermelj, Astrid Lindgren: Pika Nogavička : diplomska naloga iz mladinske književnosti, Nova Gorica, [K. Čermelj], 1986. [COBISS.SI-ID 11791177]

1544. Lucija Orehar, Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Orehar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4550. [COBISS.SI-ID 11632969]

1545. Maja Rupnik, Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Rupnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4798. [COBISS.SI-ID 11750729]

1546. Saška Škrubej, Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Škrubej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]

1547. Tjaša Trček, Ekokritika : upodobitve narave v izbranih mladinskih delih : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trček], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4319. [COBISS.SI-ID 11402825]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


1548. Boris Akunin, Pisatelj in samomor, (Zbirka Labirinti, 48), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 287320064]

1549. Irena Avsenik Nabergoj, Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu, (Razprave in eseji, 72), Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 291696896]

1550. Silvija Borovnik, Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 123), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017. [COBISS.SI-ID 93062657]

1551. Allan Lazar, Dan Karlan, Jeremy Salter, 101 najvplivnejša oseba, ki ni nikoli živela : kako liki iz književnosti, mitov, legend, filmov in s televizije oblikujejo družbo, vplivajo na naše vedenje in usmerjajo tok zgodovine, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290313216]

1552. James Wood, Kako nas nagovarja literatura, Novo mesto, Penca in drugi, 2017. [COBISS.SI-ID 290463232]

1553. Alojzija Zupan Sosič, Teorija pripovedi, (Knjižna zbirka Znanstvena literatura), Maribor, Litera, 2017. [COBISS.SI-ID 91812097]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


1554. Jeffrey Archer, Best kept secret : The Clifton Chronicles : volume three, New York, St. Martin's Paperbcks, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 11481161]

1555. Jeffrey Archer, The sins of the father : the Clifton Chronicles : volume two, London, Pan Books, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 2061472]

1556. Philip Ardagh, Grozljiva dejanja : druga knjiga v trilogiji Edija Dikensa, (Zbirka Zvezdogled), (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 2), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 288126976]

1557. Philip Ardagh, Grozni konec, (Zbirka Zvezdogled), (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, 1), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 281244928]

1558. Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli, Esej na maturi 2018 : človek med preteklostjo in sedanjostjo, 1. izd., Ljubljana, Intelego, 2017. [COBISS.SI-ID 292657152]

1559. Julian Barnes, Hrumenje časa, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289944320]

1560. Jo Ellen Bogart, Beli muc in menih : po starodavni irski pesmi "Pangur Bán", 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 289049088]

1561. John Boyne, Deček na vrhu gore, (Zbirka Nekoč), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290569984]

1562. John Boyne, Obmiruj, nato odidi, (Zbirka Nekoč), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288128768]

1563. Dan Brown, Da Vincijeva šifra, (Zbirka Žepnice, Kriminalke), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 224189952]

1564. Rod Campbell, Dear Zoo, London [etc.], Puffin Books, 2008. [COBISS.SI-ID 11450697]

1565. Lewis Carroll, Alice's adventures in Wonderland, 150th anniversary ed., New York, National Museum of Mathematics, Princeton, Oxford, Princeton University Press, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 84907521]

1566. Lauren Child, Malce nevidna : nastopata Čarli in Lola in pravposeben gost Soren Lorensen, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 268613120]

1567. Lauren Child, Novi mali človeček, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 274477824]

1568. John Colapinto, Bruce Brenda David : deček, ki so ga vzgajali kot deklico, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290264576]

1569. Roald Dahl, Zbrane kratke zgodbe, (Zbirka Sanje), 1. ponatis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 287325696]

1570. Katerina Diamond, Učitelj, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 288470528]

1571. Julia Donaldson, Mamica, kje si?, (Zbirka Velike slikanice), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287336704]

1572. Julia Donaldson, Zverjasec, (Zbirka Velike slikanice), 6. natis z dodanim DVD-jem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287162112]

1573. Siobhan Dowd, Cesta utehe, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 289049600]

1574. Jonathan Franzen, Območje nelagodja : osebna zgodovina, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2010. [COBISS.SI-ID 250505472]

1575. Emily Gravett, Monkey and me, London, Macmillan Children's Books, 2008. [COBISS.SI-ID 11560777]
Nagrada: Winner of Booktrust Early Years Award: Best Emerging Illustrator 2007
Nagrada: Shortlisted for Kate Greenaway Medal 2008.

1576. John Green, Krive so zvezde, (Zbirka Žepnice), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290999296]

1577. Marija Hočevar, Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283990016]

1578. Mindy Kaling, Why not me?, London, Ebury Press, 2015. [COBISS.SI-ID 11441225]

1579. John Lennon, Pomisli, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 289308928]

1580. David Litchfield, Medved in klavir, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 289399552]
Nagrada: Waterstone (najlepše ilustrirana knjiga), 2016

1581. Mireille Messier, Moja veja, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291418624]

1582. Alan Alexander Milne, Šest let imam, (Zbirka Pisanice), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291974400]

1583. Toni Morrison, Bog pomagaj otroku, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 287641088]

1584. Magdalena Novak, Reach for the stars 5, Učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290381568]

1585. Wendy Orr, Nimin otok, (Zbirka Čiv!), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2008. [COBISS.SI-ID 240331264]

1586. R. J. Palacio, Wonder, London, Puffin, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11780937]

1587. Danny Parker, Drevo : majhna zgodba o velikih stvareh, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 291538688]

1588. Justin Richardson, Peter Parnell, In s Tango smo trije, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2010. [COBISS.SI-ID 248410368]

1589. Chris Riddell, Otilija in rumena mačka, 1. natis, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278998784]

1590. J. K. Rowling, Harry Potter, Kamen modrosti, (Zbirka Harry Potter), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289676288]

1591. Renee Sandy, Collection of 8 wonderful bedtime stories for young children, [S. l.], Create Space Independent Publishing Platform, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11798089]

1592. Graeme C. Simsion, The Rosie project, New York [etc.], Simon & Schuster paperbacks, 2014. [COBISS.SI-ID 11469385]

1593. Oscar Wilde, Cantervillski duh, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 286256896]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


1594. Richard Bach, Jonatan Livingston Galeb, (Zbirka Zlata knjiga), [4. ponatis], Ljubljana, Mladinska knjiga, 1989. [COBISS.SI-ID 8576256]

1595. Eric Carle, From head to toe, [New York], Harper Collins, cop. 1997. [COBISS.SI-ID 9926969]

1596. Noah Charney, Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej, Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289910784]

1597. J. P. Delaney, The girl before, London, Quercus, 2017. [COBISS.SI-ID 22445106]

1598. Anthony Doerr, All the light we cannot see : a novel, London, Fourth Estate, 2015. [COBISS.SI-ID 19975477]
Nagrada: Pulitzer Prize for Fiction, 2015

1599. Gayle Forman, Kamor je šla, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289130752]

1600. Erin Frankel, Čudna!, (Serija Čudno), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291045888]

1601. Erin Frankel, Drzna!, (Serija Čudno), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291045120]

1602. Erin Frankel, Groba!, (Serija Čudno), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291045376]

1603. Erin Frankel, Nihče! : zgodba o tem, kako premagati medvrstniško nasilje v šolah, Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 291046656]

1604. Jacob Grant, Ptiček in kletvica, 1. izd., Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 288590592]

1605. John Green, Katherine, Katherine, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284236800]

1606. Jessica Knoll, Luckiest girl alive, 1. izd., London, Macmillan, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11418185]

1607. Joseph Kuefler, Vladarja na igrišču, 1. izd., Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 288532224]

1608. Oren Lavie, Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291905280]

1609. E. Lockhart, Bili smo lažnivci, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 291898624]

1610. Bill Martin, Eric Carle, Brown bear, brown bear, what do you see?, London, Puffin, 2015. [COBISS.SI-ID 11468873]

1611. Jennifer Moore-Mallinos, Marko v težavah, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292112384]

1612. Jennifer Moore-Mallinos, Matej in računalniški vampirji, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292112128]

1613. Celeste Ng, Everything I never told you, New York, Penguin Books, 2015. [COBISS.SI-ID 11441737]

1614. R. J. Palacio, Julianova zgodba, 1. natis, Zagorje ob Savi, Ocean, 2017. [COBISS.SI-ID 290728448]

1615. R. J. Palacio, We're all wonders, London, Puffin, 2017. [COBISS.SI-ID 1113021790]

1616. Lisa Papp, Zoja in Belka, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290047488]

1617. Jodi Picoult, Small great things, London, Hodder & Stoughton, 2017. [COBISS.SI-ID 11591241]

1618. Jodi Picoult, The storyteller : a novel, New York [etc.], Washington Square Press, 2013. [COBISS.SI-ID 11663689]

1619. Pripojedke : pravljična kuharska knjiga za mlade bralce, jedce in kuhalce, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92759553]

1620. Amy Krouse Rosenthal, Pujsek, (Knjižnica Čebelica, 445), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280232448]

1621. Oliver Sacks, Noga, na katero se opreš, (Zbirka Odkrito), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289190656]

1622. Nicholas Sparks, Two by two, New York, Boston, Grand Central Publishing, 2016. [COBISS.SI-ID 11480905]

1623. John Steinbeck, Sadovi jeze, Ljubljana, Plug, 1943. [COBISS.SI-ID 597249]

1624. Laura Ingalls Wilder, Little house in the big woods, (Little house), New York, Harper Trophy, HarperCollins Publisher, 1981. [COBISS.SI-ID 1098220894]

1625. Kobi Yamada, Kaj storiš s problemom?, 1. natis, Ljubljana, BP, 2017. [COBISS.SI-ID 288767232]

1626. Nicola Yoon, The sun is also a star, London, Corgi Books, 2016. [COBISS.SI-ID 11590985]


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


1627. Morris Gleitzman, Kmalu, (Zbirka Nekoč), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 287853312]
Nagrada: The Children's Book Council of Australia, 2016

1628. Liane Moriarty, The husband's secret, London [etc.], Penguin Books, 2013. [COBISS.SI-ID 1104968030]

1629. Liane Moriarty, What Alice forgot, London [etc.], Penguin Books, 2014. [COBISS.SI-ID 19597365]

1630. M. L. Stedman, The light between oceans : a novel, New York [etc.], Scribner, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11417161]

1631. Margaret Wild, Simon in Skokec, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 288456704]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


1632. Jana Frey, Zrak za zajtrk, (Zbirka Na robu), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 289737216]

1633. Hendrik Groen, Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj, (Zbirka Kapučino), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286297856]

1634. Ulrich Hub, Lisice ne lažejo, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 287673088]

1635. Torben Kuhlmann, Lindbergh : velika pustolovščina letečega Miška, Izola, Grlica, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 291059200]

1636. Adolf Loos, Ornament in zločin, Volče, Kulturno društvo Myra Locatelli, 2017. [COBISS.SI-ID 290138880]

1637. Najlepše basni : po izboru Matthiasa Reinerja in v ilustracijah Reinharda Michla, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 291899648]

1638. Oliver Pötzsch, Rabljeva hči in črni menih : zgodovinski roman, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 266200064]

1639. Rafik Schami, To ni papagaj!, 1. natis, Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 290719232]

1640. Franz Xaver von Schönwerth, Schönwerthove pravljice, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 292052736]

1641. Anna Seghers, Izlet mrtvih deklet, (Zbirka Svila), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290164480]

1642. Michael Stavarič, Mala Matilda, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 274394368]

1643. Aglaja Veteranyi, Zakaj se otrok v polenti kuha, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 288829696]
Nagrada: Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis, 2000


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


1644. Nathacha Appanah, Povratnik nasilja, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292177408]

1645. Luigi Ballerini, Gospodična Evforbija : učiteljica slaščičarstva, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291014400]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2014

1646. Umberto Eco, Ime rože, (Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 1), Ljubljana, Mladinska knjiga [i. e.] Delo, 2004. [COBISS.SI-ID 128832512]

1647. Marco Erba, Med nama, Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 291162880]

1648. Elena Ferrante, Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje, (Neapeljski cikel, knj. 1), (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288975616]

1649. Margaret Mazzantini, Sijaj, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289180928]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


1650. Laurent Binet, Sedma funkcija jezika, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289948416]
Nagrada: Prix du roman Fnac, 2015
Nagrada: Prix Interallié, 2015

1651. Drevo v letnih časih, Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 290248192]

1652. Ève Herrmann, Na sprehodu, (Moje zgodbe), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291315968]

1653. Ève Herrmann, Vse na svojem mestu, (Moje zgodbe), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291316224]

1654. Anne-Dauphine Julliand, Poseben dan : pripoved mame o soočenju z boleznijo in smrtjo otroka, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 287852544]

1655. Isabelle Pandazopoulos, Odločitev, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 282950912]

1656. Marcel Proust, Radosti in dnevi, (Nostalgija), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290464000]

1657. Antoine de Saint-Exupéry, Letalo in planet, Ljubljana, Študentska založba, 2007. [COBISS.SI-ID 232314112]

1658. Larry Tremblay, Nasad oranževcev, (Pretakanja, 7), 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 285801472]
Nagrada: Prix des libraires du Québec, 2014
Nagrada: Prix littéraire des collégiens, 2015

1659. Hervé Tullet, Press here, San Francisco, Chronicle Books, 2011. [COBISS.SI-ID 11441481]

1660. Tomi Ungerer, Pet fantastičnih živali : [pet slikanic v eni knjigi], (Zbirka Deteljica), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290748672]

1661. Caroline Valentiny, Pot na rob praznine : [moje življenje z depresijo in anoreksijo], 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290183168]

1662. Émile Zola, Beznica, (Svetovni roman), V Ljubljani, Slovenski knjižni zavod, 1956. [COBISS.SI-ID 1982209]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


1663. Marija Arh, V dveh deželah doma : kdor je tujec, še ni vsiljivec, Zagorje ob Savi, OŠ Toneta Okrogarja, 2007. [COBISS.SI-ID 11665481]

1664. Vojan Tihomir Arhar, O snažnem pujsku Benjaminu in druge zgodbe, (Mladinska knjižnica, 41), Celje, Mohorjeva družba, 2000. [COBISS.SI-ID 108959232]

1665. Vojan Tihomir Arhar, Tratnice, 1. izd., Ljubljana, Genija, 2008. [COBISS.SI-ID 240068096]

1666. Tina Arnuš Pupis, Za devetimi drevesi, (Zbirka Miškolinke), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 287747840]

1667. Doris Avbelj, Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Avbelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4365. [COBISS.SI-ID 11444809]

1668. Aleš Berger, Arles, večkrat : (in enkrat Saint-Nazaire), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 287909120]

1669. Cvetka Bevc, Škampi v glavi, (Zbirka Lunapark, Zrcala), Novo mesto, Goga, 2010. [COBISS.SI-ID 249516800]

1670. France Bevk, Grivarjevi otroci, Pastirci, 13. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289540352]

1671. Jiři Bezlaj, Evangelij za pitbule, (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284385024]

1672. Slavica Biderman, Ravnovesje na visokih petkah : da lažje ubežimo demenci, Celje, KUD Art-energija, 2017. [COBISS.SI-ID 272892672]

1673. Miha Blažič, Samoumevni svet, (Kultura), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286426624]

1674. Milena Blažič, Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav, 1. elektronska izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612531980. [COBISS.SI-ID 288040960]

1675. Milena Blažič, Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2016. [COBISS.SI-ID 288040704]

1676. Silva Brank, Mala kraljestva, 2., razširjena izd., Škofja Loka, samozal., 1997. [COBISS.SI-ID 71365376]

1677. Silva Brank, V senci magnolije, Škofja Loka, samozal., 1999. [COBISS.SI-ID 97611264]

1678. Silva Brank, Vrbanov vrh, Škofja Loka, v samozal., 1995 [i. e. 1996]. [COBISS.SI-ID 58236416]

1679. Bojan Brezigar, Šest dni v Kataloniji, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 292521216]

1680. Meta Brulec, Kroki praznuje, (Knjižnica Čebelica, 453), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290748160]

1681. Neva Capuder Grce, Pravljice, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2009. [COBISS.SI-ID 243489536]

1682. Milan Dekleva, Uganke za Anke in Janke, Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 290107904]

1683. Indira Dizdarevič, Lenine zgodbe, 1. natis, Ljubljana, samozal., 2015. [COBISS.SI-ID 281743360]

1684. Ivana Djilas, Hiša, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 288125696]

1685. Manca Dostal, Cabello por cabello, Ig, Osnovna šola, = Escuela primaria, Občina, = Ayuntamiento, 2010. [COBISS.SI-ID 251230464]

1686. Bolna miška, Ljubljana, Vrtec Pedenjped, 2004. [COBISS.SI-ID 11491657]

1687. Lucia Emiliani, Najboljši prijateljici, (Zbirka Gozdne pravljice), Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 290447616]

1688. Damir Feigel, Humoreske, V Idriji, Bogataj, 2009. [COBISS.SI-ID 248936192]

1689. Fran Saleški Finžgar, Pod svobodnim soncem, (Zbirka Prve prave), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290581760]

1690. Aljoša Furlan, Domov, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 288396800]

1691. Albina Gatej Ostrouška, Naša prva šola : trinajst zgodbic o partizanski šoli pri Zakovkarju v Davči 1944/1945 : napisano v Kopru leta 1975, 1. izd., Koper, Libris, 2017. [COBISS.SI-ID 288416768]

1692. Mihael Glavan, Zvonko Kovač, Vladimir Osolnik, Ustvarjalci dveh kultur : razstavni katalog : Nacionalna i sveučilišna knjižica, Zagreb, 7. oktober 2006 - 4. november 2006, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, 9. november 2006 - 25. november 2006, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižica, 2006. [COBISS.SI-ID 229060352]

1693. Tadej Golob, Jezero, 1. ponatis, Novo mesto, Goga, 2016. [COBISS.SI-ID 288251136]

1694. Žiga Gombač, Črno belo, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289698560]

1695. Boštjan Gorenc, Kaj se skriva očku v bradi?, (Knjižnica Čebelica, 453), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290821888]

1696. Blaž Gracar, Tat not, 1. elektronska izd., Izola, Vseočesje, 2017, https://www.biblos.si/isbn/9789612859640, http://www.tatnot.si/TAT-NOT.epub. [COBISS.SI-ID 292594176]

1697. Niko Grafenauer, Kraljice mačke, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2014. [COBISS.SI-ID 272422400]

1698. Andreja Gregorič, Darilo, (Zbirka Mušnica), 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 290016768]

1699. Uroš Grilc, Mali plac, (Zbirka Škratolovščine), Bevke, Škrateljc, Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja, 2017. [COBISS.SI-ID 289539328]

1700. Tea Hvala, Špela Oberstar, Skrivna bolnišnica, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290535936]

1701. Jure Jakob, Skrivni gozd, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289110016]

1702. Drago Jančar, In ljubezen tudi, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289723648]

1703. Drago Jančar, Klementov padec, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287694336]

1704. Nina Jelen, Ženičke in strički za daljnimi grički, 1. izd., Zagorje ob Savi, Ocean, 2017. [COBISS.SI-ID 288420352]

1705. Berta Jereb, Moj brat, taboriščnik številka 96, Ljubljana, eBesede, 2017. [COBISS.SI-ID 288325888]

1706. Lidija Jesenovec, Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Jesenovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4572. [COBISS.SI-ID 11646025]

1707. Dunja Jogan, Srečkov kovček, (Zbirka Mušnica), 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 288647424]

1708. Filip Jurkovič, Pa zbogom, junaki --- : vojni dnevnik Filipa Jurkoviča (1914-1918), Ljubljana, RTV Slovenija, MMC RTV Slovenija, 2017. [COBISS.SI-ID 292029184]

1709. Miha Kacafura, Muca vegetarijanka, Maribor, Sončna pot, 1999. [COBISS.SI-ID 43926017]

1710. Aksinja Kermauner, Žiga špaget gre v širni svet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik], 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282317312]

1711. Manica Klenovšek Musil, Koza Cilka, Jezero, Morfem, 2013. [COBISS.SI-ID 266100992]

1712. Manica Klenovšek Musil, Koza Cilka in kdo je popil vodo, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 274394112]

1713. Manica Klenovšek Musil, Pobalinska pujsa, 1. natis, Maribor, Pivec, 2015. [COBISS.SI-ID 82292225]

1714. Manica Klenovšek Musil, Slon Stane, 1. natis, Maribor, Založba Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 91346433]

1715. Maja Klobučar, Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Klobučar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4498. [COBISS.SI-ID 11585097]

1716. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 9 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284465408]

1717. Neli Kodrič Filipić, Povej mi po resnici, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288180224]

1718. Tanja Komadina, Boštjan Gorenc, Moj lajf : po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja, (Zbirka Cankar v stripu, št. 1), Bevke, Škrateljc, 2017. [COBISS.SI-ID 292347904]

1719. Nataša Konc Lorenzutti, Bližina daljave, (Pretakanja, 5), 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289599232]
Nagrada: Svetlobnica, 2016

1720. Nataša Konc Lorenzutti, Lica kot češnje, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 277766400]

1721. Nataša Konc Lorenzutti, Nisem smrklja, (Zbirka Deteljica), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289850880]

1722. Majda Koren, Skuhaj mi pravljico!, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 287673600]

1723. Barbara Korun, Ostrina miline, (Zbirka Prvenci), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1999. [COBISS.SI-ID 98396416]

1724. Ciril Kosmač, A day in spring, (Vilenica), Ljubljana, Mladinska knjiga International, Društvo slovenskih pisateljev, 1988. [COBISS.SI-ID 6765056]

1725. Srečko Kosovel, Integrals, (Litterae slovenicae, 1998, 2), Ljubljana, Slovene Writers' Association, 1998. [COBISS.SI-ID 5080881]

1726. Miroslav Košuta, Mavrična školjka : [izbrane in nove štirivrstičnice], Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2011. [COBISS.SI-ID 254406656]

1727. Miroslav Košuta, Ponikalnice : petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 291458048]

1728. Miroslav Košuta, Spomini Angela Katice : skoraj družinski roman, (Knjižna zbirka Mornik), Elektronska izd., Trst, ZTT, = EST, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9788871742076. [COBISS.SI-ID 9428460]

1729. Miroslav Košuta, Zmaj v parku, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 292229376]

1730. Eva Kovač, Sonce zahaja v Celju, (Knjižna zbirka Piramida), 1. elektronska izd., Maribor, Litera, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789617018189. [COBISS.SI-ID 288951808]

1731. Jani Kovačič, Agencija za človeške vire, (Zbirka Hiša pesmi), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 288709120]

1732. Kajetan Kovič, Moj prijatelj Piki Jakob, (Zbirka Deteljica), 16. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284508928]

1733. Helena Kraljič, Moj dedek, Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 288356096]

1734. Helena Kraljič, Moja babica, Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 288281344]

1735. Helena Kraljič, Nimam časa, Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 278278144]

1736. Helena Kraljič, Pismo za Matjaža, (Serija Poštnice, 4), Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 280683264]

1737. Helena Kraljič, Veliki strašni volk, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 263307776]

1738. Ljuba Krušič, Od zrna do kruha : Nadinina pekarna, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2016 [i. e.] 2017. [COBISS.SI-ID 292151296]

1739. Mojca Kumerdej, Kronosova žetev, (Zbirka eBeletrina), Ljubljana, Beletrina, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612841843. [COBISS.SI-ID 284683008]

1740. Mojca Kumerdej, Temna snov, (Knjižna zbirka Beletrina), 2. natis, Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 290430720]

1741. Polona Kunaver Ličen, Skrivnostni gozd, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 289787392]

1742. Niko Kupper, Zmaji na poti, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 292354304]

1743. Ambrož Kvartič, Pa se je to res zgodilo? : sodobne povedke v Sloveniji, (Zupaničeva knjižnica, št. 42), Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 288349440]

1744. Feri Lainšček, Instead of whom does the flower bloom, (Litterae slovenicae, 2002, 2), Ljubljana, Slovene Writers' Association, Slovene P.E.N., Association of the Slovene Literary Translators, 2002. [COBISS.SI-ID 119262464]

1745. Feri Lainšček, Velecirkus Argo, Ljubljana, Beletrina, 2015. [COBISS.SI-ID 278832128]

1746. Miroslava Leban, Medved zobozdravnik, [Gorica], Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 9908972]

1747. Anita Leskovec, Pujsek in ura, (Knjižnica Čebelica, 446), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280233472]

1748. Fran Levstik, Kdo je napravil Vidku srajčico? : priredba pravljice Frana Levstika v slovenskem znakovnem jeziku, 2. izd. pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico v slovenskem znakovnem jeziku, Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277361920]

1749. Fran Levstik, Martin Krpan, (Zbirka Velike slikanice), Jubilejna izd. ob 100. obletnici natisa prve slovenske slikanice, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290656256]

1750. Fran Levstik, Martin Krpan, 2nd print, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290277888]

1751. Florjan Lipuš, Gramoz, (Knjižna zbirka Piramida), Maribor, Litera, 2017. [COBISS.SI-ID 91715073]

1752. Florjan Lipuš, Stesnitev : neogibni, a sumljivi opravki z zmedo, Celovec, Salzburg, Wieser, cop. 1995. [COBISS.SI-ID 1364284]

1753. Zvezdana Majhen, Gnezdo srca, 1. natis, Maribor, Založba Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 93176577]

1754. Svetlana Makarovič, Zima vezilja, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287089664]

1755. Ivan Malavašič, Spomini, (Zbirka Pod lipo), Ljubljana, Koščak, 2009. [COBISS.SI-ID 245002752]

1756. Mimi Malenšek, Inkvizitor : roman, Koper, Lipa, 1964. [COBISS.SI-ID 3547137]

1757. Marjan Manček, Modre misli Malega muca : 154 izrekov znanih ljudi, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 291660544]

1758. Miha Mazzini, Zelena pošast, (Zbirka Velike slikanice), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290793984]

1759. Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo : ob 80-letnici Jožeta Lipnika : Jože Lipnikʼs 80th anniversary, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119), Maribor, Univerzitetna založba, 2017, doi: 10.18690/978-961-286-004-2. [COBISS.SI-ID 89979649]

1760. Ivanka Mestnik, Ema hoče v svet, Novo mesto, samozal., 2010. [COBISS.SI-ID 252943872]

1761. Simon Mičić, Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba, 1. natis, Prebold, Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2016. [COBISS.SI-ID 285996288]

1762. Fran Milčinski, Butalci, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292014848]

1763. Fran Milčinski, O dušici majceni, ki ni smela v nebesa, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292557568]

1764. Fran Milčinski, Vila, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292557312]

1765. Fran Milčinski, Zlata hruška, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292558336]

1766. Frane Milčinski, Sončna ura, (Zbirka Ježek), 1. ponatis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292415488]

1767. Dragan Milkovič, Spoštujmo naravo, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 291292928]

1768. Tina Mlinar Rozinger, Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008- : študija primera Veveriček posebne sorte : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Mlinar Rozinger], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4859. [COBISS.SI-ID 11800905]

1769. Erik Modic, Leteči Leo, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 291840512]

1770. Mojca Pokrajculja : koroška ljudska pripovedka v slovenskem znakovnem jeziku, 2. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277362944]

1771. Desa Muck, Blazno resno o šoli, (Zbirka Blazno resno o ---), Darilna izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 256534272]

1772. Josip Murn, Izbrane pesmi, (Klasje, zv. 26), 1. izd., Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1951. [COBISS.SI-ID 12992305]

1773. Boris A. Novak, Vrata nepovrata : epos. Knj. 1, Zemljevidi domotožja, (Literarna zbirka Goga), 1. ponatis, Novo mesto, Goga, 2015, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 278890496]

1774. Boris A. Novak, Vrata nepovrata : epos. Knj. 2, Čas očetov, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2015. [COBISS.SI-ID 282022144]

1775. Boris A. Novak, Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2017. [COBISS.SI-ID 288149248]

1776. Nina Novak, Jakob dobi sestrico, (Zbirka Prijazna družba), Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288172544]

1777. Vera Nuhijev-Galičič, Zasledovalke sreče, Ljubljana, Forma 7, 2017. [COBISS.SI-ID 289107968]

1778. O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 291747584]

1779. Maša Ogrizek, Gospa s klobukom, (Zbirka Deteljica), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288648448]

1780. Maša Ogrizek, Krasna zgodba : ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 284524032]

1781. Polona Glavan, Mojca Kumerdej, Davorin Lenko, Samo Rugelj, Ana Schnabl, Opazovani, 1. natis, Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289859328]

1782. Tone Partljič, Hotel sem prijeti sonce, Dopolnjena in razširjena izd., Ljubljana, Karantanija, 2016. [COBISS.SI-ID 284069888]

1783. Tone Pavček, Majhnice in majnice : pesmi mnogih let za mnoge bralce : poems of many years for many readers, 2. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2009. [COBISS.SI-ID 247327744]

1784. Tone Pavček, Poems and years, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2008. [COBISS.SI-ID 241229312]

1785. Tone Peršak, Stanja, Ljubljana, Knjižna zadruga, 2016. [COBISS.SI-ID 287126272]

1786. Peter Klepec : priredba slovenske ljudske pravljice v slovenskem znakovnem jeziku, 2. izd. priredbe slovenske ljudske pravljice Peter Klepec v slovenskem znakovnem jeziku, Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277361664]

1787. Dragan Petrovec, Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe, 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 287976192]

1788. 500 let reformacije : zbornik povzetkov, Maribor, 9.-10. 11. 2017, Maribor, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Evengeličanska cerkvena občina Maribor, 2017, https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Documents/Zbornikpovzetkov_500%20let%20protestantizma.pdf. [COBISS.SI-ID 11818313]

1789. Katarina Picelj, Zmajček in morska deklica : zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287121408]

1790. Ana Nuška Pišek, Navdih srca, Vrhnika, [samozal.] A. N. Pišek, 2008. [COBISS.SI-ID 239233024]

1791. Igor Plohl, Pustolovščine v Prlekiji, (Zbirka Prijatelji na potepu), 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 90038529]

1792. Mojiceja Podgoršek, Eko Papirko, 1. izd., Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 286631424]

1793. Peter Kolšek, Portreti sodobne slovenske literature : 1991-2016, Celje, Fit media, 2017. [COBISS.SI-ID 289029888]

1794. Draga Potočnjak, Drame, Ljubljana, Knjižna zadruga, 2010. [COBISS.SI-ID 251964416]

1795. Lilijana Praprotnik-Zupančič, Zakaj so zebre progaste? : posebna izdaja v Braillovi pisavi, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2010. [COBISS.SI-ID 251741952]

1796. Andrej Predin, Gnusna kalnica, Jezero, Morfem, 2013. [COBISS.SI-ID 266533120]

1797. Sebastijan Pregelj, K morju, (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 3), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 291458304]

1798. Sanja Pregl, Pravi prijatelj, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 11), Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 288844288]

1799. Slavko Pregl, Odprava Zelenega zmaja, Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 269142016]

1800. Slavko Pregl, Poletje pod lastovičjim zvonikom, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288075776]

1801. France Prešeren, A toast, 1st ed., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290318848]

1802. France Prešeren, Zdravljica, (Zbirka Velike slikanice), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 273364736]

1803. Marija Puntar, Prosim in Hvala sta nam zbežala!, (--- mi se imamo radi!), [Trst], ZTT, = EST, 2016. [COBISS.SI-ID 9271788]

1804. Nande Razboršek, Vlado Garantini, Vlado Poredoš, Šlemunga, Zagorje ob Savi, Občina, 2015. [COBISS.SI-ID 279817984]

1805. Igor Saksida, Trkaj, Kla kla klasika, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288465664]

1806. Naja Savarin, Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Savarin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4353. [COBISS.SI-ID 11433289]

1807. Ana Schnabl, Razvezani : kratke zgodbe, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289723904]

1808. Ivan Sivec, Samotna divja roža : [Veronika Deseniška] : o ubogem Mihaelu Turnškem ter o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 10), (Celjski grofje in knezi, 4), Mengeš, Ico, 2016. [COBISS.SI-ID 281688320]

1809. Skrivnosti naše ulice : berilo za 3. razred osnovne šole, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 291393280]

1810. Slepomišnice : antologija pesmi o otrokovih pravicah, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 288182528]

1811. Breda Smolnikar, Ko se tam gori olistajo breze : (ena od Zlatih dépovških pripovedk), Depala vas, samozal. B. Smolnikar, 2006. [COBISS.SI-ID 224342272]

1812. Cvetka Sokolov, V napačni zgodbi, (Zbirka Z(o)renja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289109760]

1813. Fran Levstik, Sončnica na rami : pesmi za otroke od Frana Levstika do danes, (Zbirka Sončnica), 4., prenovljena, razširjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 288180992]

1814. Marko Sosič, Balerina, Balerina : kratki roman, 2. izd., Trst, Mladika, 2014, http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1651. [COBISS.SI-ID 7050732]

1815. Borut Spacal, Nočni cvet : spomini na očeta, Trst, ZTT, = EST, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9788871742069. [COBISS.SI-ID 9429228]

1816. Damijan Stepančič, Andrej Rozman, Hlapci : ko angeli omagajo : po motivih drame Hlapci Ivana Cankarja, (Zbirka Cankar v stripu, št. 3), Bevke, Škrateljc, 2017. [COBISS.SI-ID 292347648]

1817. Damijan Stepančič, Lucija Stepančič, Strip kolumne, (Zbirka Littera picta, 4), Ljubljana, LUD Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 290279424]

1818. Lucija Stepančič, Arsenije!, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288198400]
Nagrada: Nagrada Hinka Smrekarja za ilustracije

1819. Primož Suhodolčan, Goran : legenda o zmaju : Goran Dragić : resnična pravljica, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290931968]

1820. Primož Suhodolčan, Košarkar naj bo!, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Karantanija, 2017. [COBISS.SI-ID 290961408]

1821. Lučka Susič, Mali gledališki vrtiljak : pet prizorčkov za vse priložnosti : ob 70-letnici revije Pastirček, (Pastirčkova knjižnica, 24), (Pastirčkov oder, 3), Gorica, Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 9872876]

1822. Svatbo žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov, 1. natis, Ljubljana, Karantanija, 2016. [COBISS.SI-ID 287474688]

1823. Ivo Svetina, Oče, tvoje oči gorijo : 2012-2016, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 292380416]

1824. Peter Svetina, Domače naloge, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 276791296]

1825. Peter Svetina, Sosed pod stropom, (Zbirka Čudaške prigode), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 288406272]

1826. Peter Svetina, Uho sveta, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290581504]

1827. Peter Svetina, Vsakdanje geometrije, (Zbirka Prišleki), Ljubljana, LUD Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 289551360]

1828. Tomaž Šalamun, Šepetanje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288316160]

1829. Saša Šega Crnič, Buča zmagovalka, Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 281423616]

1830. Damijan Šinigoj, Iskanje Eve, (Zbirka Srečanja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2016. [COBISS.SI-ID 287084544]

1831. Igor Šinkovec, Žiga Gombač, Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja, (Zbirka Cankar v stripu, št. 2), Bevke, Škrateljc, 2017. [COBISS.SI-ID 292346880]

1832. Anja Štefan, Bobek in zlate kokoši, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289421056]

1833. Anja Štefan, Drobtine iz mišje doline, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292292352]

1834. Marcel Štefančič, Route 66 : v postelji s kadilakom, kaduljo, kontrakulturo in odprto cesto, (Knjižna zbirka Posebne izdaje), Ljubljana, Študentska založba, 2006. [COBISS.SI-ID 227052032]

1835. Aleš Šteger, Šahovnice ur : [pesmi], (Zbirka Prvenci), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1995. [COBISS.SI-ID 47671040]

1836. Zoran Šteinbauer, Katka in polžka, Maribor, Založba Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 93341953]

1837. Suzana Štravs, Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu : resnična zgodba, 1. natis, Prebold, Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2017. [COBISS.SI-ID 290988288]

1838. Irena Štusej, Nikolika, Jezero, Morfem, 2013. [COBISS.SI-ID 266535680]

1839. Ti si čist normalen : raperske pesmi za mlade in vse druge, (Zbirka Sončnica), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289471232]

1840. Ljerka Trampuž, Miška, slonček in muzejsko morje : vodnik po morski diorami za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 289863168]

1841. Špela Tratnik, Zgodba o vitezu Galu Timoteju in treh princeskah, Dornberk, samozal., 2008. [COBISS.SI-ID 238536704]

1842. Lida Turk, Zora, Elektronska izd., Trst, ZTT, = EST, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9788871742052. [COBISS.SI-ID 9429740]

1843. Janja Vidmar, Peklenske počitnice : za dekleta, ki ne verjamejo v lastno moč, in za fante, ki grdo govorijo o njih, (Zbirka Slovenska košarica, knj. 3), Ljubljana, DZS, 2004. [COBISS.SI-ID 216131072]

1844. Janja Vidmar, Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature, 1. izd., Dob, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288357120]

1845. Karmen Vidmar, Generacija Z : oprosti mi, mama, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 289756416]

1846. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak, Slovenščina 9, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v devetem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290098176]

1847. Mira Voglar, Biba buba baja, (Zbirka Žlabudron), 4., prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289541632]

1848. Goran Vojnović, Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite!, 1. izd., Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, 2011. [COBISS.SI-ID 258936320]

1849. Nina Volčanjk, Jaz + ti + on = mi : zakaj nasilje?, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 288329728]

1850. Janez Vrečko, Srečko Kosovel, (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 13), (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 247), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 258144512]

1851. Tina Vrščaj, Plah, plašen, najplašnejši Tapatapata : o zajcu, ki se je postavil zase, (Knjižnica Čebelica, 452), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290763776]

1852. Janez Zdešar, Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 292082432]

1853. Anita Zupanc, Kilogram zarečenega kruha, prosim! : roman, (Zbirka Avtorji), Brežice, Primus, 2017. [COBISS.SI-ID 289203456]

1854. Matjaž Zupančič, Obiskovalec, (Zbirka Žepnice, (Iz)brano leposlovje), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 227679488]

1855. Žarnica, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288082944]

1856. Danila Žorž, Primer neznanega letečega predmeta, (Zbirka Najhit), 1. izd., V Ljubljani, Karantanija, 2009. [COBISS.SI-ID 248365312]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


1857. Katja Brinšek, France Prešeren v slikaniški obliki za otroke : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Brinšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4484. [COBISS.SI-ID 11573833]

1858. Ksenja Knez, Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Knez], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]

1859. Vesna Kosmatin, Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Kosmatin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4554. [COBISS.SI-ID 11636553]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


1860. Andreja Breznik, Po poteh skozi čas : vodnik po arheoloških parkih Slovenije, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287853568]

1861. Valentin Schein, Tanja Vasilevska, Saša Drobnič, Irena Likar, Jošt Stergaršek, Meta Vončina Gnezda, Cerkniško jezero, 1. izd., Cerknica, Notranjski regijski park, 2009. [COBISS.SI-ID 249118976]

1862. Bernarda Županek, Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town], Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. [COBISS.SI-ID 288312832]

1863. Božidar Flajšman, Podsreda, zgodbe z razglednic, 1. izd., Podsreda, Kozjanski park, 2017. [COBISS.SI-ID 291510784]

1864. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2), Brno, Masarykova univerzita, 2016. [COBISS.SI-ID 64037474]

1865. Franci Just, Porabje, (Knjižna zbirka Vse o), Murska Sobota, Franc-Franc, 2009. [COBISS.SI-ID 63528961]

1866. Nejc Bobovnik, Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline, (GeograFF, 22), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 289227008]

1867. Blaž Komac, Matija Zorn, Naša družba 4, Učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 277963776]

1868. Miha Mlinar, Matija Turk, Mirjam Bajt Leban, Andrej Ferletic, Nina Gartner, Katja Kavkler, Viljem Kuhar, Petra Leben-Seljak, Tjaša Tolar, Prapoti skozi praproti : arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice : [katalog razstave], Tolmin, Tolminski muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 287474944]

1869. Morana Polovič, Slovenija : slikoviti zemljepis, Zagreb, Turistička naklada, 2017. [COBISS.SI-ID 289165312]

1870. Ranko Rajović, Milivoj Stankovič, Slovenija : pobarvanka z nalogami, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291126016]

1871. Jurij Senegačnik, Svet : geografija za 2. letnik gimnazij, 10., prenovljena izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 277805568]

1872. Slovenija VII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva], (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290204160]

1873. Jernej Tiran, Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani, (Georitem, 28), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, 2017. [COBISS.SI-ID 287273216]


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


1874. Žiga Bokal, Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v družboslovju od 1. do 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [Ž. Bokal], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4791. [COBISS.SI-ID 11748169]


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


1875. Milan Bufon, Družbena geografija sveta : globalni sistemi in regionalne dinamike, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2014, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/druzbena-geografija-sveta-globalni-sistemi-in-regionalne-dimanike-1855. [COBISS.SI-ID 277399552]

1876. Vid Jakša Opačić, Potepanja po zahodni Hrvaški : izleti po Istri, Kvarnerju, Gorskem kotarju in Liki, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289153792]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


1877. Jennifer Berne, Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 284708608]

1878. Rasto Božič, Schindlerjev vojak : zgodba Staneta Ponikvarja, (Knjižna zbirka Frontier, 092), Maribor, Kulturni center, 2016. [COBISS.SI-ID 88173057]

1879. Hazel Carey, Ubuntu : my life in other people, Kibworth Beauchamp, Matador, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11660361]

1880. Julia Courtney, Sir Peter Scott : ustanovitelj Svetovnega sklada za naravo, ki je svoje življenje posvetil varovanju narave, (Zbirka Véliki ljudje za boljši svet), Celje, Mohorjeva družba, 1997. [COBISS.SI-ID 64488704]

1881. Dr. Aleš Bebler - Primož : življenje in delo : zbornik referatov znanstvenega sestanka, Ankaran, 11. december 2015, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2017. [COBISS.SI-ID 291334912]

1882. Feldmaršal Radetzky in Slovenci, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 5), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290578944]

1883. Alan I. Forrest, Napoleon, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288466176]

1884. Marta Milena Keršič, Jelka Piškurić, "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : begunska pot družine Adamič iz Sodražice : refugee story of the Adamič family from Sodražica, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, = Study Centre for National Reconciliation, 2016. [COBISS.SI-ID 288148736]

1885. Darinka Kladnik, (Ne)znani Slovenci, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291753728]

1886. Tatjana Kovač, Darovi : ob 80-letnici Toneta Pavčka, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2008. [COBISS.SI-ID 242636032]

1887. Tatjana Kovač, Odhojene stopinje : razstava ob 85-letnici Zorka Simčiča, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006. [COBISS.SI-ID 26516525]

1888. France Križanič, Splošno in posebno : [(nakladanja in otepanja)], (Zbirka Varia), Ljubljana, Studia humanitatis, 2003. [COBISS.SI-ID 127745792]

1889. Andrijan Lah, Slovenski književniki in književnice v komunističnih zaporih, 1. natis, Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289369856]

1890. Volker Leppin, Martin Luter, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288950528]

1891. Mons. Ivan Trinko : (1863-1954) : spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami = promotore della conoscenza e del dialogo tra culture : [zbornik posveta, Špeter, 16.10.2004 = atti del convegno, San Pietro al Natisone, [16.10.2004]], Čedad, Kulturno društvo Ivan Trinko, = Cividale, Circolo di cultura [Ivan Trinko], 2006. [COBISS.SI-ID 2708204]

1892. Sebag Montefiore, Stalin : na dvoru rdečega carja, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 289061376]

1893. Holger Noltze, Wagner na kratko, (Vademecum na kratko), Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Ljubljana, Društvo Richarda Wagnerja, 2009. [COBISS.SI-ID 246401536]

1894. Novi Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-, http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]

1895. Simona Paravani-Mellinghoff, Otroški žepni vodnik okrog sveta : [knjiga za sanjače, za katere je svet ocean priložnosti], Maribor, Zavod Izida Vita, 2015. [COBISS.SI-ID 281998336]

1896. France Pibernik, Jože Udovič : [monografija], (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 270), (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 16), 1. izd., Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 286500096]

1897. Daniel Pittet, Micheline Repond, Odpustil sem vam : resnična zgodba o ranjenem otroštvu, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290382592]

1898. Mojiceja Podgoršek, Božena Groboljšek, Zabavno do znanja : kviz o Juriju Vegi : od 6. leta dalje : družabna igra, 96 vprašanj, 2-6 igralcev, Moravče, Osnovna šola Jurija Vege, 2007. [COBISS.SI-ID 232149760]

1899. Manca G. Renko, Lastno življenje : srečanje z Zofko Kveder, Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 288739328]

1900. Tatjana Rojc, Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2013. [COBISS.SI-ID 268060672]

1901. Ivan Sivec, Resnica o Prešernu, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288076288]

1902. Vladimir Šlebinger, Podobe iz albuma družine Simonič Šlebinger, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 91292929]

1903. Rajko Šugman, Drago Ulaga, (Zbirka Pomembne osebnosti slovenskega športa), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 228056576]

1904. Andrea Wulf, Iznajdba narave : pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti, (Zbirka S terena), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 291525888]


93 ZGODOVINA.


1905. Jürgen Brück, Joachim Gartz, Mark Schubert, Ključne osebnosti svetovne zgodovine, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288900096]

1906. Jawaharlal Nehru, Očetova pisma hčerki, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2014. [COBISS.SI-ID 275972608]

1907. John Romer, Zgodovina starega Egipta. Del 2, Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 292228352]

1908. Socialna in kulturna zgodovina hrane, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287442432]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


1909. Irena Avsenik Nabergoj, Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Razprave in eseji, 70), Ljubljana, Slovenska matica, 2016. [COBISS.SI-ID 289114624]

1910. Vilma Brodnik, Robert A. Jernejčič, Srečko Zgaga, Zgodovina 1, Učbenik za prvi letnik gimnazije, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289073920]

1911. Carlo M. Cipolla, Allegro ma non troppo, (Zbirka Varia), 5. natis, Ljubljana, Studia humanitatis, ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 283015936]

1912. Christopher M. Clark, Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 287631104]

1913. Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, Slovenija v vojni : 1941-1945, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 291388928]

1914. Neil Faulkner, Ljudska zgodovina oktobrske revolucije, Mengeš, Ciceron, 2017. [COBISS.SI-ID 291560960]

1915. Janez Mahnič, Zgodovina novega veka : za tretji razred nižjih srednjih šol, Trst, Zavezniška vojaška uprava, Britsko-ameriški pas Svobodnega tržaškega ozemlja, Urad za prosveto, 1948. [COBISS.SI-ID 2420460]

1916. Adam Makos, Larry Alexander, Višji klic : resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge svetovne vojne, Celje, Ljubljana, Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 292585472]

1917. Mednarodni in transnacionalni vidiki jugoslovanske krize in nastanka držav naslednic SFRJ, 1980-1992 : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, Koper, 9. in 10. november 2016, Dvorana Pokrajinskega muzeja Koper, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016, http://www.zrs.upr.si/monografije/single/mednarodna-znanstvena-konferenca-mednarodni-in-tra-2107. [COBISS.SI-ID 287587840]

1918. Jelka Miranda Razpotnik, Helena Verdev, Raziskujem preteklost 8, Samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290472704]

1919. Jelka Miranda Razpotnik, Anja Plazar, Helena Verdev, Raziskujem preteklost 9, Samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 291235584]

1920. Mislimo revolucije : ob 100-letnici oktobrske revolucije, (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 45, št. 269), Ljubljana, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 11851849]

1921. Ivan Mitrevski, Žiga Gombač, Zgodovina Slovenije v stripu, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288659968]

1922. Valentin Pečenko, Čudež pri Kobaridu, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), (V fokusu), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174498666. [COBISS.SI-ID 1113831774]

1923. Božo Repe, Darja Kerec, Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288528640]

1924. Lenart Rihar, Helena Jaklitsch, Helena Janežič, Rojstvo novih domovin : bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 291513344]

1925. John Romer, Zgodovina starega Egipta : od prvih kmetovalcev do Velike piramide, Ljubljana, Slovenska matica, 2016. [COBISS.SI-ID 286999808]

1926. Anton Markočič, Frančiška Oblak, Dora Obljubek, Janez Podobnik, Bruno Podveršič, Oskar Reya, Spišem eno povest : spomini in zapiski o prvi svetovni vojni v Brdih, (Berila, zv. 14), Nova Gorica, Goriški muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 287594752]

1927. Teaching contemporary Southeast European history : source books for history teachers, Thessaloniki, Center for democracy and reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE), 2016. [COBISS.SI-ID 62373986]

1928. TIGR v zgodovini in zgodovinopisju, (Zbirka Vpogledi, 17), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. [COBISS.SI-ID 290693120]

1929. Yugoslavia from the historical perspective, Belgrade, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2017. [COBISS.SI-ID 240800780]

1930. Kaja Širok, Nevenka Troha, Marko Klavora, Zdravko Duša, Selvino Ceshia, Lorenzo Ielen, Začasna meja : življenje in hrepenenje v coni A : (1945-1947), Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 291421952]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


1931. Filip Čuček, Svoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju, (Zbirka Razpoznavanja, 29), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. [COBISS.SI-ID 287984128]

1932. Bogumil Vošnjak, Peter Amalietti, Franc Miklošič, Matevž Ravnikar, Srečo Smole, Gospa sveta : zbornik, (Zbirka Zamolčana slovenska zgodovina), 1. izd., Ljubljana, Amalietti & Amalietti, 2017. [COBISS.SI-ID 290149888]

1933. Eva Kocuvan, Kratka zgodovina Slovencev, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 288466432]

1934. Katarina Jurjavčič, Nataša Strlič, Nikoli jim ni bilo bolje? : modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Sloveniji, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287837952]

1935. Blaž Vurnik, Barbara Savenc, Janez Polajnar, Urška Strle, Irena Žmuc, Marko Zajc, Sonja Ifko, Mojca Zabukovec, Meta Štular, Nova doba prihaja! : industrija - delo - kapital : industry - labour - capital, Ljubljana, Mestni muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 286872832]

1936. Rado Gruden, Tom Marc, Jasna Rauber, Okno v svet Slovencev v Italiji : Primorski dnevnik, 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika], Trst, DZP [i. e.] Družba za založniške pobude z enim družabnikom, 2015. [COBISS.SI-ID 4446647]

1937. Jožef Pernarčič, Kolišča : vasi sredi jezera = villages in the middle of the lake, Ljubljana, Gledališče EU Enigma ustvarjanja, 2015. [COBISS.SI-ID 277715456]

1938. Matej Šurc, Prevarana Slovenija : domoljubje, zapisano z ničlami, (Zbirka Dokumenta), 1. izd., Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 283550720]

1939. Ciril Ulčar, Orožje, uši in svoboda, 1. natis, Ljubljana, eBesede, 2017. [COBISS.SI-ID 289827072]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO