COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


November 20160 SPLOŠNO.


1. Branje je potovanje : ob 50-letnici bralne značke, Ljubljana, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2011. [COBISS.SI-ID 255876352]

2. Mateja Demšar, Vaje za tekoče branje : kako lahko odrasli spodbujamo tekoče branje pri otrocih v prvem triletju osnovne šole, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, 2016, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-ic-pika-vaje-za-tekoce-branje/. [COBISS.SI-ID 11347017]

3. Na stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286123520]


0(043.2) SPLOŠNO.


4. Alenka Lukaček, Klasična pravljica v prvem triletju osnovne šole in družinska pismenost : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Lukaček], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4193. [COBISS.SI-ID 11347785]

5. Maja Strel, Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti v drugem razredu osnovne šole : študija primera dobre prakse : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Strel], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4200. [COBISS.SI-ID 11350345]


004 RAČUNALNIŠTVO.


6. Leslie Lamport, LATEX : a document preparation system : user's guide and reference manual, 2nd ed., Reading (Massachusetts) [etc.], Addison-Wesley, cop. 1994. [COBISS.SI-ID 2637401]

7. Max Wainewright, Osnove programiranja : vodič po računalniškem programiranju, 1. izd., Tržič, Učila International, 2016. [COBISS.SI-ID 284735488]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


8. Saša Bukovec, Poučevanje šifriranja v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Bukovec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4203. [COBISS.SI-ID 11351369]

9. Andreja Filipič, Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Filipič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4103. [COBISS.SI-ID 11316553]

10. Manca Pogladič, Razlike med spoloma pri računalništvu v povezavi s tekmovanjem Bober : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pogladič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4137. [COBISS.SI-ID 11328841]

11. Jure Simon, Izdelava aplikacije za preverjanje znanja in organizacijo praktičnega pedagoškega usposbaljanja : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Simon], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4216. [COBISS.SI-ID 11356489]

12. Gregor Spačal, Matematično ozadje algoritma PageRank : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Spačal], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4157. [COBISS.SI-ID 11335497]

13. Ana Zgonc, Poučevanje programskih spremenljivk z uporabo problemskega pristopa v 4. in 7. razredu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Zgonc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4198. [COBISS.SI-ID 11349833]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


14. Florence Ducatteau, Obiščimo muzej, (Zvedavček, Opravila), Murska Sobota, Pomurska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 256392192]


1 FILOZOFIJA.


15. Axel Honneth, Ideja socializma : poskus aktualizacije, (Zbirka Krt, 179), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 285881600]

16. Darja Šinkovec, Milena Jaklič, Abeceda odličnosti, mojstrstva in etike OŠ Brusnice : pot k uveljavljanju odličnosti, mojstrstva in etike s pomočjo Rastoče knjige ter zamisli prof. Marije Gabrijelčič in dr. Janeza Gabrijelčiča : [(posnetek stanja v šolskem letu 2012/13)], Brusnice, Osnovna šola, 2015. [COBISS.SI-ID 277750528]


159.9 PSIHOLOGIJA.


17. Rhena Branch, Rob Willson, Kognitivno-vedenjska terapija za telebane, 2. natis, Ljubljana, Pasadena, 2016. [COBISS.SI-ID 279000320]

18. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow : the psychology of optimal experience, 1st Harper Perennial Modern Classics ed., New York [etc.], HarperPerennial ModernClsssics, 2008, cop. 1990. [COBISS.SI-ID 11323721]

19. Silvia Dirnberger-Puchner, Ali postajamo naši starši? : umetnost spremeniti svoje življenje, 1. izd., Logatec, Firis Imperl, 2016. [COBISS.SI-ID 286610432]

20. Charles Duhigg, Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju, (Zbirka Angažirano), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2016. [COBISS.SI-ID 286663424]

21. Carol S. Dweck, Moč miselnosti : kako uresničiti svoje zmožnosti, 1. izd., Tržič, Učila International, 2016. [COBISS.SI-ID 286113280]

22. Allen Elkin, Obvladovanje stresa za telebane : 2. izdaja, 1. natis, Ljubljana, Pasadena, 2014. [COBISS.SI-ID 273843968]

23. William Glasser, Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem : teorija nadzora, [2. slov. izd.], Ljubljana, samozal. A. Urbančič, 2007. [COBISS.SI-ID 235037952]

24. William Glasser, Nova psihologija osebne svobode : teorija izbire, Ljubljana, Louisa, 2007. [COBISS.SI-ID 235831040]

25. Adam M. Grant, Izvirnost : kako nekonformisti spreminjajo svet, 1. izd., Tržič, Učila International, 2016. [COBISS.SI-ID 286369024]

26. Muriel James, Dorothy Jongeward, Rojeni za zmago : transakcijska analiza z gestalt vajami in eksperimenti : posodobljena izdaja z novim predgovorom avtoric, 1. izd., Ljubljana, Iskanja, 2012. [COBISS.SI-ID 260902656]

27. Robert Alan Johnson, On : psihologija moškega, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2011. [COBISS.SI-ID 257666304]

28. Robert Alan Johnson, Ona : psihologija ženske, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2011. [COBISS.SI-ID 257666560]

29. Sabina Jurič Šenk, Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski, Ljubljana, Centerkontura, 2016. [COBISS.SI-ID 286231808]

30. Jacques Lacan, Štirje temeljni koncepti psihoanalize, (Zbirka Analecta), 1. ponatis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996. [COBISS.SI-ID 3384731]

31. Richard S. Marken, Timothy A. Carey, Smo kontrolirani ali kontroliramo? : paradoks človekove narave, Kranj, Evropski inštitut za realitetno terapijo, 2016. [COBISS.SI-ID 285756160]

32. Intrapersonalna darovitost - mogućnosti razvoja : zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa, Vršac, 1. 07. 2016 : international scientific conference book of abstracts, Vrsac, 1 July 2016, (Zbornik rezimea, 22), Vršac, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2016. [COBISS.SI-ID 306011143]

33. Partnerski odnos v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Partnerski odnos v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 10.-11. oktober 2014, Kranj, Inštitut za realitetno terapijo, 2014. [COBISS.SI-ID 275743488]

34. Danny Penman, Čuječnost za ustvarjalnost : kako se prilagajati, ustvarjati in uspevati v ponorelem svetu, 1. izd., Tržič, Učila International, 2016. [COBISS.SI-ID 286376704]

35. William T. Powers, Umevanje vedenja, Kranj, Inštitut za realitetno terapijo, 2016. [COBISS.SI-ID 285756928]

36. Karen Pryor, Ne lajaj na psa : nova umetnost učenja in treninga, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2015. [COBISS.SI-ID 281301248]

37. Psihoterapija na Slovenskem : pregled psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Psihoterapija na Slovenskem, Bled 26.-28. februar 2010, Kranj, Inštitut za realitetno terapijo, 2010. [COBISS.SI-ID 249897984]

38. Ken Robinson, Lou Aronica, V elementu : ko odkriješ svojo strast, se vse spremeni, 1. natis, Ljubljana, Lectour, 2016. [COBISS.SI-ID 285580544]

39. Kathleen Dowling Singh, Milina staranja : prebujenje v zrelih letih, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2016. [COBISS.SI-ID 285435136]

40. Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 6. in 7. marec 2015, Kranj, Evropski inštitut za realitetno terapijo, 2015. [COBISS.SI-ID 278303744]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


41. Maja Godec, Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Godec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4085. [COBISS.SI-ID 11309385]

42. Matjaž Hegedič, Frustration or persistence? : evolution and function of affect in creative problem solving based on study of behavior in common ravens : evolucija in funkcija afekta v reševanju problemov na podlagi proučevanja vedenja navadnih krokarjev : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Hegedič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4150. [COBISS.SI-ID 11333193]

43. Katarina Radovič, Navezovanje matere in otroka med dojenjem : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Radovič], 2016. [COBISS.SI-ID 11283017]

44. Andreja Semenič, Čuječnost v supervizijskem procesu : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Semenič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4201. [COBISS.SI-ID 11350601]

45. Kaja Vidic, Vpliv nadomestne komunikacije na vedenje (študija primera) : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Vidic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4023. [COBISS.SI-ID 11278153]

46. Vanda Zorec, Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Zorec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4031. [COBISS.SI-ID 11282249]


17 ETIKA.


47. Brigitte Labbé, Michel Puech, Filozalogajčki, Murska Sobota, Pomurska založba, 2005. [COBISS.SI-ID 216980736]


17(043.2) ETIKA.


48. Dominika Pajnik, Pedagoški delavci osnovne šole o ločitvah staršev in prilagajanju dela z otroki : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Pajnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4166. [COBISS.SI-ID 11338825]

49. Nadja Vulić, Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in dileme v šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Vulić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4205. [COBISS.SI-ID 11353161]


2 VERSTVO.


50. Stanko Gerjolj, Živeti, delati, ljubiti : pedagoška in psihološka interpretacija bibličnih pripovedi : Prva Mojzesova knjiga, Druga Mojzesova knjiga, Tobitova knjiga, 3. izd., Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2009. [COBISS.SI-ID 243455232]

51. Roman Globokar, Stanko Fajdiga, Alenka Šverc, Za človeka gre 4 : [učbenik za predmet Vera in kultura za 4. letnik gimnazij], Ljubljana, Celje, Mohorjeva družba, 2003. [COBISS.SI-ID 125072128]


3 DRUŽBENE VEDE


52. Državljanska vzgoja v Evropi, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2005. [COBISS.SI-ID 222764288]

53. Jovana Mihajlović Trbovc, Ana Hofman, Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching, (GARCIA working papers, 6), Trento, University, 2015, http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6D.pdf. [COBISS.SI-ID 39121709]


316 SOCIOLOGIJA.


54. Država želi, da ostanemo cigani! : teoretske refleksije in prakse izključevanja/vključevanja Romov v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2012. [COBISS.SI-ID 263121408]

55. Anna Friso, Alberto Friso, Ločiti se --- in potem? : boleče okoliščine ločitve, Ljubljana, Novi svet, 2016. [COBISS.SI-ID 285420800]

56. Ana Kralj, Nepovabljeni : globalizacija, nacionalizem in migracije, (Knjižnica Annales Majora), Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2008. [COBISS.SI-ID 242290432]

57. Mateja Mikluš, Problematika preveč skrbnih in ljubečih staršev ter premalo odgovornih otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mikluš], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4173. [COBISS.SI-ID 11340361]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


58. Ingrid Klemenčič, Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Klemenčič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4217. [COBISS.SI-ID 11358281]

59. Vesna Štefanec, Pomen družbenih razmerij moči za socialno pedagoško delo : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Štefanec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4219. [COBISS.SI-ID 11358793]


32 POLITIKA.


60. Raznolikost v raziskovanju etničnosti : izbrani pogledi, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2016. [COBISS.SI-ID 284852992]


33 GOSPODARSTVO


61. Richard G. Wilkinson, Kate Pickett, Velika ideja : zakaj je enakost boljša za vse, Novo mesto, Penca in drugi, 2012. [COBISS.SI-ID 262202112]


34 PRAVO.


62. Evropski priročnik za poučevanje varstva zasebnosti in osebnih podatkov v šolah, [S. l.], EAP, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11280969]

63. Moisés Naím, Nedovoljeno : kako tihotapci, prekupčevalci in posnemovalci ugrabljajo globalno gospodarstvo, Ljubljana, Gnostica, 2008. [COBISS.SI-ID 240945152]

64. Zvone Vodovnik, Luka Tičar, Osnove delovnega in socialnega prava, 2., spremenjena in dopolnjena izd., Ljubljana, IUS Software, GV založba, 2016. [COBISS.SI-ID 286617344]


34(043.2) PRAVO.


65. Katja Hribar, Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Kušar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4231. [COBISS.SI-ID 11361097]

66. Sara Slokan, Značilnosti spolnega nadlegovanja deklet na spletu : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Slokan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4158. [COBISS.SI-ID 11336009]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


67. Vida Miloševič-Arnold, Socialno delo, l.natis, Ljubljana, samozaložba, 1989. [COBISS.SI-ID 7182848]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


68. Robert Kerep, Teorija kompleksnosti v strateškem civilnem kriznem menedžmentu : sinergetika psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Kerep], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4095. [COBISS.SI-ID 11314249]

69. Ina Kreft Toman, Odraščanje v izvendružinski vzgoji kot dejavnik brezdomstva : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Kreft Toman], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4089. [COBISS.SI-ID 11309641]

70. Tadeja Mašič, Mladostnikovo doživljanje sebe in bivanja v vzgojnem zavodu : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Mašič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4045. [COBISS.SI-ID 11289929]

71. Tjaša Tomažič, Psihosocialne značilnosti dolgotrajno bolnega otroka : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Tomažič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4164. [COBISS.SI-ID 11338313]

72. Mateja Žumer, Rejništvo z vidika rejnikov : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Žumer], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4208. [COBISS.SI-ID 11354441]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


73. Gert Biesta, The beautiful risk of education, (Interventions: education, philosophy, and culture), Boulder, Paradigm Publishers, 2013. [COBISS.SI-ID 58072418]

74. Frits G. Evelein, Fred A. J. Korthagen, Practicing core reflection : activities and lessons for teaching and learning from within, New York, London, Routledge, 2015. [COBISS.SI-ID 11287881]

75. Ada Holcar Brunauer, Formativno spremljanje v podporo učenju : priročnik za učitelje in strokovne delavce, 2. dopolnjena izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. [COBISS.SI-ID 286268672]

76. Glasserjeva kakovostna šola na Slovenskem : izbrani članki objavljeni ob strokovnem srečanju Glasserjeva kakovostna šola na Slovenskem, Bled 24.-27. marec 2011, Kranj, Inštitut za realitetno terapijo, 2011. [COBISS.SI-ID 255203328]

77. Pat Brander, Rui Gomes, Carmen Cardenas, Mark Taylor, Juan de Vicente Abad, Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih : izobraževalni priročnik : vsi drugačni, vsi enakopravni - evropska mladinska kampanja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti, (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 43), 2. izd. (posodobljena in dopolnjena), V Strasbourgu, Svet Evrope, v Ljubljani, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2006. [COBISS.SI-ID 229157632]

78. Borut Likar, Peter Fatur, Inovativnost v šoli : [od ustvarjalnega poučevanja do inovativnosti in podjetnosti], Ljubljana, Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus, 2004. [COBISS.SI-ID 213678336]

79. Key Data on Education in Europe 2005, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2005, http://abdigm.meb.gov.tr/belge/EU_KeyData_Eurydice_2005.pdf. [COBISS.SI-ID 481603]

80. Mirjana Kozmi, Dijaški domovi in marketing : trženje osnovnih in dodatnih storitev v dijaških domovih, Grosuplje, Grafis Trade, 2004. [COBISS.SI-ID 213937664]

81. Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink, Fred A. J. Korthagen, The professional teacher educator : roles, behaviour, and professional development of teacher educators, (Professional learning, 13), Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11287625]

82. Richard E. Mayer, Multimedia learning, 2nd ed., Cambridge [etc.], Cambridge University Press, 2012. [COBISS.SI-ID 20262920]

83. Teacher education for multilingual and multicultural settings, (Studienreihe der Pädagogischen Hochschule Steinmark, Bd. 7), Graz, Leykam, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11318345]

84. Tadej Vidmar, Pol stoletja nagrajevanja izjemnih dosežkov na področju vzgoje in izobraževanja : od Žagarjevih nagrad do nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016. [COBISS.SI-ID 88558593]

85. Carolyn Webster-Stratton, Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2016. [COBISS.SI-ID 286960640]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


86. Darja Barborič Vesel, Analiza socialnopedagoškega dela v razredu z uporabo tehnik čuječnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Vesel Barborič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4111. [COBISS.SI-ID 11317833]

87. Gregor Dular, Individualno svetovanje mladostnikom : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Dular], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4043. [COBISS.SI-ID 11289161]

88. Špela Godeša, Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Godeša], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4104. [COBISS.SI-ID 11317321]

89. Katja Koprivšek, Prednosti in slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Koprivšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4147. [COBISS.SI-ID 11331913]

90. Živa Kos, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji : med nadzorom in varnostjo : doktorska disertacija, Ljubljana, [Ž. Kos], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4142. [COBISS.SI-ID 11330633]

91. Irena Lah, Antiavtoritarnost in šola : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Lah], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4102. [COBISS.SI-ID 11315529]

92. Petra Maček, Lik učitelja in kakovost osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Maček], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4079. [COBISS.SI-ID 11306057]

93. Veronika Marovt, Prilagojenost šolskega pohištva matičnih učilnic v posebnem programu vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Marovt], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4076. [COBISS.SI-ID 11305033]

94. Nataša Pibernik, Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Pibernik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4121. [COBISS.SI-ID 11322441]

95. Špela Pucelj, Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Pucelj], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4131. [COBISS.SI-ID 11326281]

96. Mirjana Slapšak, Program razvijanja veščin pisanja pri drugojezičnih oziroma socialno-kulturno drugačnih učencih : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Slapšak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4080. [COBISS.SI-ID 11306825]

97. Urška Stepišnik, Učiteljeva avtoriteta z vidika učencev in učiteljev : magistrsko delo, Vojnik, [U. Stepišnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4139. [COBISS.SI-ID 11329609]

98. Jera Telič, Pomen prisotnosti psa v vzgojnih zavodih : terapija s psi v VZ Planina : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Telič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4126. [COBISS.SI-ID 11323209]

99. Tanja Vajdl, Sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Vajdl], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4068. [COBISS.SI-ID 11301449]


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


100. Melita Rožič, Spretnosti timskega dela in stališča do njega pri strokovnih delavcih v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Rožič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4077. [COBISS.SI-ID 11305289]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


101. Dane Katalinič, Iz sveta pravljic v svet narave, Murska Sobota, Pomurska založba, 2008. [COBISS.SI-ID 60386049]

102. Dane Katalinič, Prvi naravoslovni koraki, Odranci, Mizarstvo Antolin, 2010. [COBISS.SI-ID 64374529]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


103. Tamara Bastarda, Kriteriji za izbor kakovostne literature v vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Bastarda], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4195. [COBISS.SI-ID 11348297]

104. Emira Bečić, Likovna apreciacija kot subjektivizacija pri likovnem izražanju otrok med 3. in 4. letom starosti : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Bečič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4028. [COBISS.SI-ID 11282761]

105. Ines Beganović, Spodbujanje otrokove igre z nestrukturiranim materialom : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Beganović], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4182. [COBISS.SI-ID 11343177]

106. Polona Bolčina, Prosta igra otrok in vloga vzgojitelja : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Bolčina], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4101. [COBISS.SI-ID 11315273]

107. Sabina Erjavec, Blago kot material za spoznavanje matematičnih pojmov : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Erjavec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4188. [COBISS.SI-ID 11345225]

108. Manuela Fišer, Analiza napredka veščin zgodnje pismenosti predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Fišer], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4026. [COBISS.SI-ID 11280457]

109. Kaja Galič, Oblikovanje družabne igre za spodbujanje emocionalne inteligentnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Galič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4054. [COBISS.SI-ID 11296073]

110. Nuša Justin, Obravnavanje plovnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Justin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4185. [COBISS.SI-ID 11346249]

111. Sanda Kandrič, Povezovanje kurikularnih vsebin skozi umetnost v prvem starostnem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kandrič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4114. [COBISS.SI-ID 11320393]

112. Tadeja Kokot, Vpliv staršev na življenje in delo vrtca : diplomska naloga, Ljubljana, [T. Kokot], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4232. [COBISS.SI-ID 11359817]

113. Barbara Košir, Otrokovo izražanje jeze v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Košir], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4144. [COBISS.SI-ID 11332169]

114. Katja Krk, Participacija otrok pri prehranjevanju in spanju v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Krk], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4194. [COBISS.SI-ID 11348041]

115. Janja Kump, Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok : diplomska naloga, Ljubljana, [J. Kump], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4039. [COBISS.SI-ID 11288649]

116. Klavdija Longar, Vključevanje lokalne tradicije v življenje in delo vrtca : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Longar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4034. [COBISS.SI-ID 11284297]

117. Barbara Margon, Stališča staršev in vzgojiteljev o vzgoji otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Margon], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4096. [COBISS.SI-ID 11313993]

118. Anja Mežik, Življenje v alpski hiši nekoč : učenje z raziskovanjem v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Mežik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4221. [COBISS.SI-ID 11359305]

119. Barbara Mikložič, Od igre z blagom do aktivnega učenja : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Mikložič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4088. [COBISS.SI-ID 11309897]

120. Katja Miloševič, Prehranjevalne navade predšolskih otrok : diplomska naloga, Ljubljana, [K. Miloševič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4027. [COBISS.SI-ID 11280713]

121. Petra Pezdirc, Vrtec kot vključujoča skupnost : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Pezdirc Stopar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4222. [COBISS.SI-ID 11359561]

122. Jasmina Prepadnik, Družinska pismenost v vsakdanjem življenju : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Prepadnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4145. [COBISS.SI-ID 11332681]

123. Anamarija Škerjanc Štrus, Slovenska kulturna dediščina : kozolci : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Škerjanc Štrus], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4213. [COBISS.SI-ID 11355721]

124. Eva Tomažin, Povezovanje med programi predšolske vzgoje : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Tomažin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4138. [COBISS.SI-ID 11329097]

125. Karmen Urbanc, Predšolski otroci spoznavajo vire električne energije : diplomsko delo, Šoštanj, [K. Urbanc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4098. [COBISS.SI-ID 11314505]

126. Maja Zabukovec, Joga in njen vpliv na vedenje otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Zabukovec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4056. [COBISS.SI-ID 11296841]

127. Petra Železnikar, Kreiranje spodbudnega učnega okolja v prvih starostnih skupinah v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Železnikar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4181. [COBISS.SI-ID 11342921]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


128. Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumše, Martina Rajšp, Jasna Žic, Lili in Bine 1, [Medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2015. [COBISS.SI-ID 278607360]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


129. Petra Bašek, Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Bašek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4115. [COBISS.SI-ID 11320649]

130. Lara Brajer, Odnos učencev petega razreda do angleške bralne značke : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Brajer], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4214. [COBISS.SI-ID 11355977]

131. Katja Farkaš, Razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Farkaš], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4090. [COBISS.SI-ID 11309129]

132. Ljiljana Ferko, Lutka kot metoda dela pri pouku : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Ferko], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4070. [COBISS.SI-ID 11301961]

133. Vesna Germ, Izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Germ], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4124. [COBISS.SI-ID 11322697]

134. Marko Novak, Evropska unija pri predmetih spoznavanje okolja in družba v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Novak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4169. [COBISS.SI-ID 11339593]

135. Pavlina Ošlak, Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Ošlak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4204. [COBISS.SI-ID 11352393]

136. Mojca Pažon, Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pažon], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4086. [COBISS.SI-ID 11310409]

137. Štefan Petkovšek, Doživljanje izobraževanja dijakov v srednji poklicni in strokovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Petkovšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4083. [COBISS.SI-ID 11308105]

138. Mojca Rolih, Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Rolih], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4136. [COBISS.SI-ID 11328585]

139. Eva Vidmar, Vpliv izkušenj učiteljev razrednega pouka na njihovo mnenje o vključevanju šolskega vrta v pouk : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Vidmar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4227. [COBISS.SI-ID 11361865]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


140. Rhea Paul, Courtenay F. Norbury, Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating, 4th ed., St. Louis, Elsevier, 2012. [COBISS.SI-ID 11324233]

141. The SAGE handbook of special education, 2nd. ed., Los Angeles [etc.], SAGE, 2014. [COBISS.SI-ID 57635682]

142. Barbara Tavčar, Tako zmorem tudi jaz : prilagoditve pri ocenjevanju znanja za učence s posebnimi potrebami, Dopolnjena izd., Poljane, Osnovna šola, 2016. [COBISS.SI-ID 286125568]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


143. Ana Berložnik, Vaje za spodbujanje fonološkega zavedanja verbalnega spomina s pomočjo glasbenih dejavnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Berložnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4069. [COBISS.SI-ID 11301705]

144. Meta Bevk Vončina, Prosti čas učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bevk Vončina], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4215. [COBISS.SI-ID 11356233]

145. Žiga Bižal, Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi težavami : specialistično delo, Ljubljana, [Ž. Bižal], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4229. [COBISS.SI-ID 11361353]

146. Barbara Božič, Gibalne aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Božič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4134. [COBISS.SI-ID 11328073]

147. Anja Božnar, Vpliv izkušnje specialnega jadranja na odnos do oseb s posebnimi potrebami : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Božnar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4129. [COBISS.SI-ID 11324489]

148. Nina Brglez, Otroci s polževim vsadkom in poznavanje slovnice : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Brglez], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4112. [COBISS.SI-ID 11318089]

149. Karin Debevec, Prilagojeno izvajanje vsebin športa za učenca s slepoto in slabovidnostjo (študija primera) : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Debevec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4135. [COBISS.SI-ID 11328329]

150. Darja Eržen, Stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v mobilnih službah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Eržen], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4036. [COBISS.SI-ID 11285833]

151. Mojca Ferlež, Analiza zapisa nareka pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Ferlež], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4223. [COBISS.SI-ID 11360585]

152. Žaneta Jagerič, Usposabljanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana, [Ž. Jagerič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4210. [COBISS.SI-ID 11354953]

153. Amela Jašarević, Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jašarević], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4212. [COBISS.SI-ID 11355465]

154. Mojca Jereb Šifrar, Razumevanje in doživljanje dodatne strokovne pomoči med učenci v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Jereb Šifrar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4143. [COBISS.SI-ID 11331657]

155. Tanja Krenker, Pristopi učiteljev do učencev z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Krenker], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4075. [COBISS.SI-ID 11304521]

156. Katja Mauko, Razvijanje organizacijskih in učnih spretnosti pri učenki z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Mauko], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4155. [COBISS.SI-ID 11335241]

157. Mateja Meh, Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Meh], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4071. [COBISS.SI-ID 11302217]

158. Blažka Merkac, Senzomotorična integracija otroka z nerazvito strukturo corpus callosum in delecijo 1q43 kromosoma : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Merkac], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4220. [COBISS.SI-ID 11359049]

159. Nuša Rutar, Razvijanje pojma vojna v devetem razredu osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Rutar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4072. [COBISS.SI-ID 11302473]

160. Nataša Smonkar, Primerjava samostojnosti med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so v institucionalni in dnevni obravnavi : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Smonkar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4184. [COBISS.SI-ID 11343689]

161. David Stergar, Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja : dober načrt dela ali le zakonska zahteva : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Stergar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4065. [COBISS.SI-ID 11299913]

162. Eva Škrlec, Vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Škrlec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4228. [COBISS.SI-ID 11361609]

163. Mateja Štefanec, Kvaliteta življenja učencev osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Štefanec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4230. [COBISS.SI-ID 11362377]

164. Eva Vrtovec, Vključevanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v redno osnovno šolo : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Vrtovec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4092. [COBISS.SI-ID 11312457]


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


165. Mojca Cek, Petra Vranješ, Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji 2001 : pri pripravi poročila so sodelovali Jelka Arh ... [et al.], 1. izd., Ljubljana, Nacionalni observatorij za poklicno izobraževanje in usposabljanje, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 2002. [COBISS.SI-ID 117152256]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


166. Zbornik Fakultete za šport Univerze v Ljubljani : 1960-2010, Ljubljana, Fakulteta za šport, 2010. [COBISS.SI-ID 253415936]

167. Grozdanka Gojkov, Aleksandra Gojkov-Rajić, Aleksandar Stojanović, Heurističke didaktičke strategije u visokoškolskoj nastavi, (Biblioteka Istraživačke studije, 65), Vršac, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2014. [COBISS.SI-ID 11334217]


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


168. Sintayehu Kassaye Alemu, Konceptualizacija internacionalizacije visokega izobraževanja in akademske profesije s primerjalno analizo Evrope, Pacifiškega dela Azije in Afrike : doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Novak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4140/. [COBISS.SI-ID 11329865]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


169. Phil Hansen, Tattoo a banana : and other ways to turn anything and everything into art, New York, Perigee book, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11327817]

170. Kirsty Neale, Sue Hunter-Jones, Katy Rhodes, 365 ustvarjalnih zamisli za majhne in velike, 1. izd., Tržič, Učila International, 2013. [COBISS.SI-ID 267165440]

171. Donna Wilson, Ustvarjalne zverinice : [izvirne zamisli za ustvarjanje z otroki], 1. izd., Tržič, Učila International, 2013. [COBISS.SI-ID 265709056]


39 ETNOLOGIJA.


172. Franjo Frančič, Istrske pravljice : (priredbe po starih zapisih in pripovedovanjih), (Zbirka Desetnica), V Ljubljani, Karantanija, 2000. [COBISS.SI-ID 108594432]


39(043.2) ETNOLOGIJA.


173. Klara Kejžar, Družabno življenje ljubljanskih meščanov v prvi polovici 20. stoletja kot vsebina pri pouku družbe : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Kejžar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4146. [COBISS.SI-ID 11331401]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


174. Špela Mrak, Poskusi iz optike z zbirko pripomočkov projekta Fibonacci : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Mrak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4225. [COBISS.SI-ID 11360841]

175. 1000 neverjetnih podatkov, 1. izd., Tržič, Učila International, 2014. [COBISS.SI-ID 273826816]

176. 1000 vprašanj in odgovorov, 1. izd., Tržič, Učila International, 2014. [COBISS.SI-ID 273823232]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


177. Neil Morris, Zeleni otroci, Murska Sobota, Pomurska založba, 2010. [COBISS.SI-ID 251146496]

178. Responsible living : concepts, education and future perspectives, Cham, Springer International Publishing, 2015, doi: 10.1007/978-3-319-15305-6. [COBISS.SI-ID 10477897]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


179. Tanja Crepulja, Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev Porcellio scaber : diplomsko delo, univerzitetni študij : graduation thesis : university studies, Ljubljana, [T. Crepulja], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4149. [COBISS.SI-ID 11332937]

180. Tevž Globokar, Raziskovanje s hidrogeli kot obogatitvena dejavnost pri pouku naravoslovja in tehnike za učence petega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Globokar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4172. [COBISS.SI-ID 11340617]

181. Zala Skubic, Poznavanje okoljskih vsebin pri učencih sedmega razreda osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [Z. Skubic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4207. [COBISS.SI-ID 11354185]


51(043.2) MATEMATIKA.


182. Doris Brne, Načini izvajanja dodatne pomoči pri matematiki : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Brne], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4180. [COBISS.SI-ID 11342665]

183. Petra Burkeljca, Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Burkeljca], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4179. [COBISS.SI-ID 11342409]

184. Terezija Ceferin, Vivianijev izrek in njegove posplošitve : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Ceferin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4174. [COBISS.SI-ID 11340873]

185. Ida Femc, Primerjava med realno in p-adično analizo : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Femc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4141. [COBISS.SI-ID 11330121]

186. Tadeja Lah, Kvaternioni in Eulerjevi koti : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Lah], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4167. [COBISS.SI-ID 11339337]

187. Ana Mavec, Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Mavec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4170. [COBISS.SI-ID 11339849]

188. Blažka Riosa, Tlakovanje z zvezdastimi mnogokotniki : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Riosa], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4100. [COBISS.SI-ID 11315017]

189. Patricija Ružić, Osvajanje osnovnih matematičnih pojmov s konceptom Montessori pedagogike : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Ružić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4151. [COBISS.SI-ID 11333961]

190. Katja Skubic, Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Skubic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4040. [COBISS.SI-ID 11288137]

191. Alja Šubic, Nikjer-ničelni pretoki : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Šubic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4202. [COBISS.SI-ID 11350857]

192. Klavdija Turk Suka, Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Turk Suka], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4190. [COBISS.SI-ID 11344713]

193. Špela Zobavnik, Aksiomatska konstrukcija naravnih števil : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Zobavnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4156. [COBISS.SI-ID 11335753]

194. Alenka Žnidaršič, Razumevanje števila nič pri šestošolcih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Žnidaršič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4178. [COBISS.SI-ID 11341641]


52 ASTRONOMIJA.


195. Brian Greene, Tkanina vesolja : prostor, čas in tekstura resničnosti, Tržič, Učila International, 2005. [COBISS.SI-ID 222196992]

196. Philip's astronomy encyclopedia, Fully revised and expanded ed., London, Philip's, BCA, 2002. [COBISS.SI-ID 118686976]


52(043.2) ASTRONOMIJA.


197. Mateja Viršek, Opazovanje Lune : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Viršek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4108. [COBISS.SI-ID 11316809]


53 FIZIKA.


198. Tonči Andreis, Miro Plavčić, Nikica Simić, Fizika 2 : udžbenik za drugi razred gimnazije i srodnih škola s četverogodišnjim programom ("varijanta B"), Zagreb, Profil, 2003. [COBISS.SI-ID 11353929]

199. Tonči Andreis, Miro Plavčić, Nikica Simić, Fizika 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije i srodnih škola s četverogodišnjim programom (varijanta "B"), Zagreb, Profil, 2003. [COBISS.SI-ID 11353673]

200. Jožko Battestin, Fizikalni praktikum. Del 1, Mehanika, toplota, zvok, 1. natis, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1985. [COBISS.SI-ID 14564097]

201. Aleš Mohorič, Vito Babič, Fizika 2 : učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 278816512]

202. Janez Strnad, Kvantna fizika za začetnike, (Postdiplomski seminar iz fizike, 7), Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov SR Slovenije, 1980. [COBISS.SI-ID 21756928]


53(043.2) FIZIKA.


203. Medina Alagić, Pregled uspešnosti reševanja izbranih fizikalnih nalog raziskave TIMSS z vidika tematike, kognitivne stopnje in strukture nalog v primerjavi z nalogami v učbenikih in delovnih zvezkih : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Alagić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4078. [COBISS.SI-ID 11305545]

204. Dušanka Colnar, Statistika meta kocke na elementarnem nivoju : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Colnar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4128. [COBISS.SI-ID 11323977]

205. Metka Kamnik Krek, Fizika, ki se jo lahko naučimo iz delovanja avtomobila : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kamnik Krek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4084. [COBISS.SI-ID 11307593]

206. Primož Susman, Sesalna natega pri pouku fizike : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Susman], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4199. [COBISS.SI-ID 11350089]

207. Lucija Uršič, Analiza nalog kratkih odgovorov iz področja tlaka na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 2016 : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Uršič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4191. [COBISS.SI-ID 11347273]

208. Borut Zdešar, Reaktorji na kontrolirano zlivanje jeder - rešitev energijske krize? : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Zdešar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4118. [COBISS.SI-ID 11321417]


54(043.2) KEMIJA.


209. Urška Drnovšek, Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrim testom, titracijo in spektrometrijo : diplomsko delo : graduation thesis, Ljubljana, [U. Drnovšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4060. [COBISS.SI-ID 11297353]

210. Matic Hrastar, Selektivne redukcije pripojenih piran-2-onov : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Hrastar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4165. [COBISS.SI-ID 11338569]

211. Anita Kočevar, Uporaba videoposnetkov v angleščini pri pouku kemije v 9. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Kočevar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4110. [COBISS.SI-ID 11317577]

212. Sandra Starešinič, Sinteza biodizla iz lipidov alg : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Starešinič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4159. [COBISS.SI-ID 11336265]

213. Barbara Zaman, Pogled študentov Pedagoške fakultete na srednješolsko kemijo : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Zaman], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4107. [COBISS.SI-ID 11316297]


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


214. Andrej Hočevar, Zdravko Petkovšek, Meteorologija : osnove in nekatere aplikacije, [2. popravljena] izpopolnjena izd., Ljubljana, Partizanska knjiga, 1984. [COBISS.SI-ID 14909185]

215. Steve Parker, Podnebna kriza, (Zelena knjižnica), Murska Sobota, Pomurska založba, 2005. [COBISS.SI-ID 218875136]


55(043.2) GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE.METEOROLOGIJA.


216. Tea Žmavčič, Priprava eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Žmavčič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4123. [COBISS.SI-ID 11321929]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


217. David Burnie, Drevo : od drobnega semena do mogočnega gozda, (Zbirka Brezmejnost znanja), 1. izd., Tržič, Učila International, 2011. [COBISS.SI-ID 257432576]

218. Jonathan A. Coddington, Matjaž Kuntner, Brent D. Opell, Systematics of the spider family Deinopidae with a revision of the genus Menneus, (Smithsonian contributions to zoology, no. 636), Washington, Smithsonian Institution Scholary Press, 2012, http://hdl.handle.net/10088/18517. [COBISS.SI-ID 34457901]

219. Matt Ridley, Genom : biografija človeške vrste, Tržič, Učila International, 2002. [COBISS.SI-ID 118912256]

220. Richard Walker, Kdo sem jaz? : [kako možgani, geni in telo sodelujejo, da nastaneš Ti], 1. izd., Tržič, Učila International, 2013. [COBISS.SI-ID 265004800]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


221. Petra Bezeljak, Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne redkvice in trstikaste bilnice : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Bezeljak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4183. [COBISS.SI-ID 11343433]

222. Lucija Brezovšček, Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovnih šol na Štajerskem o evoluciji človeka : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Brezovšček], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4035. [COBISS.SI-ID 11285065]

223. Valentina Budak, Optične lastnosti listov treh vrst slanuš : diplomsko delo : graduation thesis, Ljubljana, [V. Budak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4177. [COBISS.SI-ID 11341897]

224. Vesna Danilović, Botanika v slovenskih učbenikih od leta 1864 do 1969 : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Danilović], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4062. [COBISS.SI-ID 11298633]

225. Špela Gaberšek, Biologija in ogroženost petelinčka (Zerynthia polyxena) v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Gaberšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4081. [COBISS.SI-ID 11308873]

226. Lea Gešman, Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Gešman], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4053. [COBISS.SI-ID 11295817]

227. Bernarda Jamnik Zupančič, Kariološka analiza skupine gozdne spominčice (Myosotis sylvatica agg.) : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Jamnik Zupančič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4226. [COBISS.SI-ID 11362121]

228. Simona Janžekovič, Razumevanje in sprejemanje evolucije med gimnazijci na Dolenjskem : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Janžekovič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4154. [COBISS.SI-ID 11334729]

229. Neva Jelenko, Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Jelenko], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4117. [COBISS.SI-ID 11321161]

230. Katarina Jordan, Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Jordan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4116. [COBISS.SI-ID 11320905]

231. Barbara Jurjevec Štok, Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Jurjevec Štok], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4024. [COBISS.SI-ID 11278409]

232. Lucija Lah, Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Lah], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4233. [COBISS.SI-ID 11360073]

233. Elinda Logar, Osamitev in identifikacija gliv iz grenčice Sečoveljskih solin : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Logar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4160. [COBISS.SI-ID 11336521]

234. Erika Lončar, Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji človeka : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Lončar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4163. [COBISS.SI-ID 11338057]

235. Katja Malovrh, Razlikovanje vrst jagodnjakov (Fragaria L.) v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Malovrh], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4162. [COBISS.SI-ID 11337801]

236. Tea Oplotnik, Določanje kopenskih polžev z uporabo preprostega biološkega ključa : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Oplotnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4132. [COBISS.SI-ID 11326537]

237. Katja Prek Ljubetič, Optične lastnosti listov trstične pisanke : diplomsko delo : graduation thesis, Ljubljana, [K. Prek Ljubetič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4046. [COBISS.SI-ID 11290185]

238. Špela Velše, Revizija skupine alpske spominčice (Myosotis alpestris agg.) v Sloveniji in sosednjih državah : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Velše], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4211. [COBISS.SI-ID 11355209]

239. Tina Vogrinec, Vpliv vnosa vode na koncentracijo mikroveziklov v periferni krvi : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Vogrinec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4033. [COBISS.SI-ID 11284041]

240. Urša Zadnik, Znanje in stališča dijakov programa Kmetijsko podjetniški tehnik o volkovih : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Zadnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4038. [COBISS.SI-ID 11286089]


61 MEDICINA.


241. Alanna Collen, 10-odstotno človek : vse, kar morate vedeti o svojih bakterijah, ki jih še kako potrebujete, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285840896]

242. Človeško telo : interaktivni vodnik : [odkrij presenetljiva dejstva o človeškem telesu], 1. izd., Tržič, Učila International, 2014. [COBISS.SI-ID 271647232]

243. Dan Green, Kako deluje človeško telo, 1. izd., Tržič, Učila International, 2013. [COBISS.SI-ID 264658432]

244. Leon Lojk, Bosiljka Lojk, Psihoterapija na Slovenskem : Bled 26.-28.02. 2010, Kranj, Inštitut za realitetno terapijo, 2010. [COBISS.SI-ID 7472414]

245. Patricia Ann Macnair, Gibala : kosti, mišice in sklepi, (Zbirka Teloskop), Murska Sobota, Pomurska založba, 2005. [COBISS.SI-ID 219976704]

246. Gillian McKeith, Si to, kar ješ, Ljubljana, Vale-Novak, 2005. [COBISS.SI-ID 221129216]

247. Dare Kovačič, Robert Masten, Svetlana Logar, Katja Dular, Barbara Horvat Rauter, Darja Potočnik, Lejla Kmetič, Urša Čižman Štaba, Maja Sagadin, Barbara Starovasnik Žagavec, Mojca Hribar, Liza Prajnc, Edo Gošnjak, Bojana Fulder, Kamila Temlin, Zlatka Jakopec, Teja Bandel, Mojca Ferlič, Simona Korez, Ana Petrović, Nina Bras, Črtomir Bitenc, Psihologija v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo, 1. izd., Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015. [COBISS.SI-ID 282698752]

248. Maja Toroš, Pozitivni učinki ustvarjanja mandal : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Toroš], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4192. [COBISS.SI-ID 11347529]

249. Anna Trökes, Joga : več energije in miru, (Zbirka Zdravo življenje), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2007. [COBISS.SI-ID 233617920]

250. Marneta Viegas, Relax kids, Aladinova leteča preproga in druge pravljične meditacije za otroke (starejše od treh let), 1. natis, Ljubljana, Star Elysium, 2012. [COBISS.SI-ID 261450752]

251. Marneta Viegas, Relax kids, Čarobna skrinjica : 52 domišljijskih meditacij za otroke (od petega leta naprej), 1. natis, Ljubljana, Star Elysium, 2014. [COBISS.SI-ID 273958656]

252. Marneta Viegas, Relax kids, Zvezdica želja : 52 meditacij za otroke (starejše od pet let), 1. natis, Ljubljana, Star Elysium, 2012. [COBISS.SI-ID 261451008]

253. Sjef de Vries, Roel Bouwkamp, Psihosocialna družinska terapija, Logatec, Firis Imperl & Co., 2002. [COBISS.SI-ID 115974144]

254. Robert Winston, Kaj se mota v moji glavi?, Murska Sobota, Pomurska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 256840192]

255. Pierre Winters, To sem jaz, (Zvedavček, Narava), Murska Sobota, Pomurska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 251872512]


61(043.2) MEDICINA.


256. Biserka Marjetka Adamlje, Odnos vzgojiteljic do prehranske oskrbe otrok v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [B.M. Adamlje], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4058. [COBISS.SI-ID 11297097]

257. Sara Janže, Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Janže], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4061. [COBISS.SI-ID 11299401]

258. Jasna Jarc, Neurodegeneration-associated tau protein in the human developing brain : master´s thesis, Ljubljana, [J. Jarc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4109. [COBISS.SI-ID 11317065]

259. Janja Jug, Prehranska pismenost študentov : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Jug], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4057. [COBISS.SI-ID 11296329]

260. Mateja Kodrič, Uživanje mesa med odraslimi v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kodrič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4030. [COBISS.SI-ID 11282505]

261. Maruška Merisa Krajnc, Otroci alkoholikov : diplomsko delo, Ljubljana, [M.M. Krajnc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4186. [COBISS.SI-ID 11345737]

262. Urška Kranjec, Prehranske veščine osnovnošolcev : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Kranjec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4055. [COBISS.SI-ID 11296585]

263. Tamara Novak, Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Novak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4175. [COBISS.SI-ID 11341129]

264. Bruce Duncan Perry, Maia Szalavitz, The boy who was raised as a dog : and other stories from a child psychiatrist's notebook : what traumatized children can teach us about life, loss, love, and healing, New York, Basic Books, 2008, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 5411162]

265. Andreja Rančigaj, Primerjava med psihoterapijo in socialno pedagogiko z vidika (doseženih) sprememb : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Rančigaj], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4105. [COBISS.SI-ID 11315785]

266. David Sakić, Izzvane spominske konfabulacije pri bolnikih z boleznimi možganov : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Sakić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4197. [COBISS.SI-ID 11349577]

267. Meta Šuligoj, Učinek seciranja na znanje in čustveni odziv pri učencih : diplomsko delo : graduation thesis, Ljubljana, [M. Šuligoj], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4048. [COBISS.SI-ID 11290697]

268. Klavdija Winder Pantner, Plosko stopalo in odrivna noga : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Winder Pantner], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4037. [COBISS.SI-ID 11285577]

269. Tanja Zupančič, Odnos osnovnošolcev do priporočil o zdravi prehrani : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Zupančič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4074. [COBISS.SI-ID 11302985]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


270. William Glasser, Duševno zdravje - problem javnega zdravja : nova vloga svetovalcev in psihoterapevtov, (Posebna izdaja revije Svet kakovosti), Ljubljana, Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 227433216]

271. Irvin D. Yalom, Rabelj ljubezni in druge psihoterapevtske zgodbe, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2016. [COBISS.SI-ID 284054784]


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


272. Maja Jakob, Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jakob], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4125. [COBISS.SI-ID 11322953]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


273. Marijan Brezinšćak, Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti, (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu), Zagreb, Tehnička knjiga, 1971. [COBISS.SI-ID 9242]

274. Design in educational technology : design thinking, design process, and the design studio, (Educational Communications and Technology), Cham [etc.], Springer, 2014, doi: 10.1007/978-3-319-00927-8. [COBISS.SI-ID 11348553]

275. Jože Pahor, Mihotronika : priročnik za vesele radovedneže, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1983. [COBISS.SI-ID 21888519]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


276. Beti Mikuž, Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Mikuž], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4133. [COBISS.SI-ID 11327305]

277. Klavdija Modic, Učni stili, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Modic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4044. [COBISS.SI-ID 11289673]

278. Petra Štepic, Ocenjevanje znanja pri tehniki in tehnologiji na osnovi konceptualnih načrtov : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Štepic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4091. [COBISS.SI-ID 11311689]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


279. Martyn Cox, Moj naravni vrt : [več kot 30 nasvetov, kaj lahko narediš, da povabiš živali v svoj vrt], Murska Sobota, Pomurska založba, 2010. [COBISS.SI-ID 251600640]


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


280. Nina Aupič, Čebelarjenje v Varstveno delovnem centru Črnomelj : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Aupič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4025. [COBISS.SI-ID 11278665]


64 GOSPODINJSTVO.


281. Nina Engels, Jens Dreisbach, Veliki kuharski leksikon v slikah, 1. izd., Tržič, Učila International, 2012. [COBISS.SI-ID 261510656]

282. Michel Montignac, Montignacovi recepti in jedilniki : [Jem, torej hujšam v praksi : zelenjava, ribe in meso za vitkost in zdravje], Ljubljana, Vale-Novak, 2006. [COBISS.SI-ID 226842880]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


283. Tim Osmak, Poznavanje označb na živilih pri osnovnošolcih : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Osmak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4119. [COBISS.SI-ID 11319369]

284. Nataša Rustja, Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rustja], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4161. [COBISS.SI-ID 11336777]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


285. Steve Parker, Gradiva, Plastika, Murska Sobota, Pomurska založba, 2004. [COBISS.SI-ID 128301824]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


286. Neval Konuk, Sultan II. Mahmud'un Rumeli Seyahati ve nişan taşlari, Ankara, Merkez repro, 2016. [COBISS.SI-ID 11329353]

287. Minoritska zbirka. Del 1, Ostanki srednjeveškega slikarstva in kiparstva ter baročne oltarne plastike iz prvotne minoritske cerkve sv. Petra in Pavla, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2014. [COBISS.SI-ID 80596481]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


288. Saša Ameršek, Okraševanje telesa : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Ameršek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4218. [COBISS.SI-ID 11358537]

289. Maja Kuhar, Uporaba novih medijev pri likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu : specialistično delo, Ljubljana, [M. Kuhar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4189. [COBISS.SI-ID 11344969]

290. Nace Mirosavljević, Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Mirosavljević], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4224. [COBISS.SI-ID 11360329]

291. Petra Novak Trobentar, Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Novak Trobentar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4042. [COBISS.SI-ID 11288905]

292. Anita Zavodnik, Barva v prostorskem oblikovanju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Zavodnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4050. [COBISS.SI-ID 11293257]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


293. Špela Šeme, V vrtincu potrošnje, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2006. [COBISS.SI-ID 228285184]


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


294. Natali Veršič, Identiteta in nepremična kulturna dediščina : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Veršič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4032. [COBISS.SI-ID 11281481]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


295. Franca Buttolo, Motivi iz Rakovega Škocjana : fotokopije ljubiteljskih akvarelov različnih motivov s štirinajstih točk naravoslovne učne poti po notranjski kraški dolini potoka Rak, Ljubljana, samozal., 2016. [COBISS.SI-ID 285265920]

296. Albin Lugarič, Albin Lugarič : (1927-2014) : iz umetnikove zapuščine, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2016. [COBISS.SI-ID 88974337]

297. Henri J. M. Nouwen, Platno ljubezni : duhovna razlaga Rembrandtove slike, Ljubljana, Župnijski zavod Dravlje, 2006. [COBISS.SI-ID 224382720]

298. Egon Pelikan, Tone Kralj in prostor meje, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 285626880]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


299. Barbara Bobinac, Starši in vzgojno-izobraževalni proces likovne umetnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Bobinac], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4153. [COBISS.SI-ID 11333449]

300. Živa Čuk, Vpliv grafične tehnike na izvedbo likovnega motiva : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Čuk], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4187. [COBISS.SI-ID 11345481]

301. Andreja Jamnik Oblak, Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna umetnost v našem prostoru skozi čas : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jamnik Oblak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4106. [COBISS.SI-ID 11316041]

302. Urška Jeraj, Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Jeraj], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4171. [COBISS.SI-ID 11340105]

303. Anja Kopač Lautar, Dotik v kiparstvu in v družbi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kopač Lautar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4073. [COBISS.SI-ID 11302729]

304. Milena Oblak Erznožnik, Prostor slike : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Oblak Erznožnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4052. [COBISS.SI-ID 11295561]

305. Erika Razpet, Združevanje slikanja in fotografije kot pot k razumevanju abstrakcije : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Razpet], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4148. [COBISS.SI-ID 11332425]

306. Nina Rehar, Svetloba barvne krajine : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rehar], 2016. [COBISS.SI-ID 11362633]

307. Špela Sebanc, Prenova celostne grafične podobe Studia S : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Sebanc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4196. [COBISS.SI-ID 11349065]

308. Maša Tratnik, Primerjava med likovnimi značilnostmi stripa za otroke in odrasle : [diplomsko delo], Ljubljana, [M. Tratnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4206. [COBISS.SI-ID 11353417]

309. Valentina Vodenšek, Frotaž med risbo in grafiko : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Vodenšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4130. [COBISS.SI-ID 11324745]

310. Življenje našega drevesa : projekt izgradnje mozaikov v Šentvidu pri Stični, Šentvid pri Stični, OŠ Ferda Vesela, 2016. [COBISS.SI-ID 286462464]


78 GLASBA.


311. European perspectives on music education. Vol. 5, International cooperation, Innsbruck, Helbling, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 2565511]

312. Praznične pesmi, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286369536]

313. Larisa Vrhunc, Glasbeni stavek : oblikoslovje, 4. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286379008]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


314. Agrippina Jakovlevna Vaganova, Osnove klasičnega plesa, (Zbirka Razvoj plesa in baleta), Ljubljana, Debora, 1999. [COBISS.SI-ID 105095680]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


315. Rosana Dular, Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade 7 do 9-letnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Dular], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4082. [COBISS.SI-ID 11308617]

316. Urša Žužek, Priljubljenost vaj aerobike v primerjavi z gimnastičnimi vajami v uvodnem delu ure športa pri petošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Žužek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4041. [COBISS.SI-ID 11288393]


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


317. Anja Mohar, Lutka v prvem starostnem obdobju : diplomska naloga, Ljubljana, [A. Mohar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4049. [COBISS.SI-ID 11290953]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


318. Silke Behling, Mala jahalna šola : priročnik za začetnike in izkušene jahače, 1. izd., Tržič, Učila International, 2009. [COBISS.SI-ID 245161728]

319. Andrej Miklavc, Šepetalec športnim otrokom : zakaj imajo otroci radi šport in kako jih starši pri tem spodbujamo?, Domžale, Minat, 2015. [COBISS.SI-ID 277620480]

320. Sam Murphy, Hoja, (Zdravi in aktivni), 1. izd., Tržič, Učila International, 2010. [COBISS.SI-ID 247140096]

321. Dave Smith, Kolesarjenje, (Zdravi in aktivni), 1. izd., Tržič, Učila International, 2010. [COBISS.SI-ID 247050496]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


322. Lucija Kupec, Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi sposobnostmi otrok, starih od 6 do 9 let : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Kupec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4209. [COBISS.SI-ID 11354697]

323. Katja Podjed, Športna aktivnost staršev osnovnošolskih otrok v povezavi z izdatki, ki jih namenijo za šport : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Podjed], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4047. [COBISS.SI-ID 11290441]

324. Mojca Rode, Ritmična gimnastika v prvi in drugi triadi osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Rode], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4152. [COBISS.SI-ID 11333705]

325. Maja Vtič, Razširjenost smučarskih skokov med učenci prvega triletja osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Vtič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4127. [COBISS.SI-ID 11323465]


81 JEZIKOSLOVJE


326. Anton Grad, Henry Leeming, Slovensko-angleški slovar, (Slovarji DZS), Ljubljana, DZS, 1997. [COBISS.SI-ID 65275648]

327. Toporišičeva obdobja, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, http://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-35/. [COBISS.SI-ID 286999296]


811.111 ANGLEŠČINA.


328. Angleščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2016. [COBISS.SI-ID 285604096]

329. Gašper Ilc, English verbs in use I : exercises for students, 3. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286177024]

330. Tatjana Marvin, Gašper Ilc, English verbs in use II : exercises for students, 3. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286177280]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


331. Barbara Masnik, Uporaba teorije mnogoterih inteligentnosti pri učenju in poučevanju angleščine v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Masnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4059. [COBISS.SI-ID 11295305]

332. Aleksandra Petrović, Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleškega jezika v drugem razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Petrović], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4168. [COBISS.SI-ID 11339081]

333. Maja Trunkelj, Trening angleščine pri učencih z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Trunkelj], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4120. [COBISS.SI-ID 11321673]


811.112.2 NEMŠČINA.


334. Nemščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2016. [COBISS.SI-ID 285604608]


811.13 ROMANSKI JEZIKI.


335. Francoščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2016. [COBISS.SI-ID 285604352]

336. Španščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2016. [COBISS.SI-ID 285605120]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


337. Simon Krek, Slovenski jezik v digitalni dobi, (White paper), Heidelberg [etc.], Springer, cop. 2012, doi: 10.1007/978-3-642-30636-5. [COBISS.SI-ID 2540283]

338. Jerica Snoj, Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Sinonimni slovar slovenskega jezika, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, 2016. [COBISS.SI-ID 286687744]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


339. Pascal Bruckner, Pridni sinko, (Poteze), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 277716224]

340. Takashi Hiraide, Pride mačka na obisk, (Zbirka Bralec, 99), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 285575424]

341. Kristín Steinsdóttir, Angel v soseski, (Zbirka Še), 1. natis, Medvode, Malinc, 2016. [COBISS.SI-ID 285662720]

342. Mariasun Landa, Moja roka v tvoji, 1. natis, Medvode, Malinc, 2016. [COBISS.SI-ID 286458112]

343. Jan Malík, Žogica Nogica, (Zbirka Velike slikanice), 2. dopolnjena izd. z dodanim zvočnim zapisom, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286765056]

344. Alen Mešković, Ukulele jam, (Zbirka Bisernice), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2015. [COBISS.SI-ID 277381888]

345. Bárđur Oskarsson, Sploščeni zajec, 1. izd., Hlebce, Zala, 2016. [COBISS.SI-ID 286564864]

346. Håkon Øvreås, Super Rjavko, 1. izd., Hlebce, Zala, 2016. [COBISS.SI-ID 286207488]
Nagrada: Nagrada za prvenec Trollkrittet (2013)
Nagrada: Nagrada norveškega Ministrstva za kulturo (2013)
Nagrada: Nagrada Nordijskega sveta (2014)
Nagrada: Srebrno pero (2015)

347. Maria Parr, Tonja iz Hudega brega, (Zbirka Sinji galeb, 339), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280866560]

348. Maria Parr, Vafljevi srčki, (Zbirka Sinji galeb, 342), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285940992]
Nagrada: Zilveren Griffel
Nagrada: Prix Sorcières

349. Ransom Riggs, Otok nenavadnih otrok, (Zbirka Luna), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 286095360]

350. Literatura in etika, Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, = The Slovene Writersʼ Association, 2016. [COBISS.SI-ID 286153984]

351. Teaching with fire : poetry that sustains the courage to teach, 1st ed., San Francisco, Jossey-Bass, cop. 2003. [COBISS.SI-ID 1110045534]

352. Ivana Zajc, Literarno delo in njegov (implicitni) avtor : vidika literarne vede in šolske prakse : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Zajc], 2016. [COBISS.SI-ID 61642850]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


353. Barbara Strnad, Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Strnad], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4093. [COBISS.SI-ID 11312713]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


354. Boris A. Novak, Oblike duha : zakladnica pesniških oblik, (Zbirka Sončnica), 3. razširjena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285644544]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


355. Monika Rokavec, Primerjalna analiza pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Rokavec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4099. [COBISS.SI-ID 11314761]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


356. Margery Williams Bianco, Baržunasti zajček ali kako igrače oživijo, Nova Gorica, Eno, 2007. [COBISS.SI-ID 230752768]

357. Chris Cleave, The other hand, London, Sceptre, 2009. [COBISS.SI-ID 1110232670]

358. Brian Conaghan, When Mr Dog bites, London, Bloomsbury, 2014. [COBISS.SI-ID 11284553]

359. Eve Ensler, Čustveno bitje sem : skrivno življenje deklet po vsem svetu, Ljubljana, Gnostica, 2010. [COBISS.SI-ID 252104192]

360. Helen Fielding, Bridget Jones's baby : the diaries, New York, Toronto, Alfred A. Knopf, 2016. [COBISS.SI-ID 11326025]

361. Paula Hawkins, The girl on the train, London, Black Swan, 2016. [COBISS.SI-ID 1111524446]

362. Jojo Moyes, After you, [London], Penguin Books, 2016. [COBISS.SI-ID 8561336]

363. Graham Norton, Holding, London, Hodder & Stoughton, 2016. [COBISS.SI-ID 11286345]

364. Natasha Pulley, The watchmaker of Filigree Street, Pbk. ed., London, Bloomsbury, 2016. [COBISS.SI-ID 11285321]

365. David Walliams, Awful auntie, London, HarperCollins Children's Books, 2014. [COBISS.SI-ID 11286601]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


366. Louisa May Alcott, Male ženske, (Klasične zgodbe), Murska Sobota, Pomurska založba, 2011. [COBISS.SI-ID 257023232]

367. A. J. Banner, The good neighbor, Seattle, Lake Union Publishing, 2015. [COBISS.SI-ID 11325769]

368. Bill Bryson, The road to Little Dribbling : more notes from a small island, London, Black Swan, 2016. [COBISS.SI-ID 11287113]

369. Ta-Nehisi Coates, Between the world and me, Melbourne, Text publishing, 2015. [COBISS.SI-ID 15364406]

370. Allen Eskens, The life we bury : a novel, Amherst, Seventh Street Books, 2014. [COBISS.SI-ID 15272758]

371. Elizabeth George, With no one as witness, London, Hodder & Stoughton, 2012. [COBISS.SI-ID 11284809]

372. John Green, Paper towns, New York, Speak, 2012. [COBISS.SI-ID 11327561]

373. Kristin Hannah, The nightingale, London, Pan Books, 2015. [COBISS.SI-ID 159439]

374. Laila Ibrahim, Yellow Crocus, Seattle, Lake Union Publishing, 2014. [COBISS.SI-ID 11325513]

375. Charles Martin, Long way gone, Nashville, Thomas Nelson, 2016. [COBISS.SI-ID 11326793]

376. R. J. Palacio, Čudo, Ponatis 2. natisa, Zagorje ob Savi, Ocean, 2016. [COBISS.SI-ID 285281536]

377. Jodi Picoult, The tenth circle, London, Hodder, 2013. [COBISS.SI-ID 11287369]

378. D. M. Pulley, The dead key, Seattle, Thomas & Mercer, 2015. [COBISS.SI-ID 11325257]

379. Alice Walker, Skrivnost radosti, Nova Gorica, Eno, 2002. [COBISS.SI-ID 117029376]

380. Kobi Yamada, Kaj storiš z idejo?, 1. natis, Ljubljana, BP, 2016. [COBISS.SI-ID 286773248]


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


381. Liane Moriarty, The hypnotist's love story, London, Penguin Books, 2012. [COBISS.SI-ID 11286857]

382. Liane Moriarty, The last anniversary, London, Penguin Books, 2014. [COBISS.SI-ID 11325001]

383. Doris Pilkington, Zajčja ograja, Nova Gorica, Eno, 2008. [COBISS.SI-ID 237005312]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


384. Johann Wolfgang von Goethe, Trpljenje mladega Wertherja, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 279164416]

385. Katrin Rohmann, Jabolčni kolač in baklava ali nova domovina za Lejlo, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 286482688]


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


386. Susanna Tamaro, Papirofobija, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2011. [COBISS.SI-ID 258624000]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


387. Muriel Barbery, Življenje vilinov, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016, http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3306. [COBISS.SI-ID 285064704]

388. Stéphanie Benson, Hana, the dangerous elf in njegov zaklad, (Na koncu jezika), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286495488]

389. Stéphanie Benson, Tomaž in skrivnostni haunted castle, (Na koncu jezika), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286496000]

390. André Breton, Zgubljeni koraki, (Zbirka Labirinti, 46), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. [COBISS.SI-ID 285416192]

391. Bernard Friot, Zgodbe za minutko, (Naval smeha, 8 do 9 let), Izola, Grlica, 2016. [COBISS.SI-ID 286074112]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


392. Domovina skozi otroške oči, Brusnice, Osnovna šola, 2012. [COBISS.SI-ID 260849152]

393. Saša Eržen, Maruša Ivančič, Kobrowsky, Rozagroza in Plavalava, Ljubljana, Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, 2016. [COBISS.SI-ID 286473216]

394. Damjana Kenda Hussu, Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje, Domžale, Studio Hieroglif, 2016. [COBISS.SI-ID 286058240]

395. Špela Kranjec, Pojedla sem anoreksijo : avtobiografija, 1. izd., Ljubljana, samozal., 2016. [COBISS.SI-ID 284372992]

396. Zvezdana Majhen, Planet ugank : 123 ugank, Maribor, Založba Pivec, 2016. [COBISS.SI-ID 88905985]

397. Nina Mav Hrovat, Neredko!, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 256105216]

398. Vilenica : literatura in etika = literature and ethics, Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, = Slovene Writers' Association, 2016. [COBISS.SI-ID 285941248]

399. Niko Grafenauer, O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli (ob desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija], Ljubljana, Slovenska matica, KUD Logos, 2017. [COBISS.SI-ID 286707200]

400. Boris Paternu, Premisleki o književnosti in jeziku, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 285348864]

401. Vida Drnovšek, Sonja Frelih, Mateja Hana Hočevar, Alida Klemenčič, Dejan Merlak, Melita Vidmar, Nejc Vrzel, Potovanja : Beletrinina literarna šola za vsakogar, Ljubljana, Beletrina, 2015. [COBISS.SI-ID 282057728]

402. Breda Pugelj, Želim, hočem, zmorem : dramska besedila za otroke in odrasle s posebnimi potrebami, 1. izd., Maribor, Založba Pivec, 2016. [COBISS.SI-ID 88604161]

403. Lucija Stepančič, Prehlajeni čarodej, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 286785536]

404. Anja Štefan, Iščemo hišico, (Zbirka Velike slikanice), 4., dopolnjeni natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286301184]

405. Anja Štefan, Sadje z naše ladje, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286775296]

406. Karmen Vidmar, Pikica na obzorju, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2016. [COBISS.SI-ID 286404608]

407. Jožica Vogrinc Drenovec, Sence v srcu : otrok ločencev, Krško, samozal., 2011. [COBISS.SI-ID 257525760]

408. Nejc Zaplotnik, Pot, (Zbirka Žepnice), 4. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286440704]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


409. Barbara Avguštinčič, Obravnava mladinske igre Pavla Golie z naslovom Jurček v šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Avguštinčič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4122. [COBISS.SI-ID 11322185]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


410. Andrej Bandelj, Jože Mihelič, Jernej Zupančič, Zamejska Koroška, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 286381824]

411. Iztok H. Šuc, Gašper Vovk, Miha Čelar, Bobri voz : kako so barjanski koliščarji iznašli kolo : interaktivni strip : strip po istoimenskem animiranem filmu, Celje, Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 285089792]


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


412. Lucija Knavs, Stari predmeti v Loškem potoku kot viri učenja : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Knavs], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4097. [COBISS.SI-ID 11313737]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


413. Stanko Vraz : 1810-1851 : zbornik referatov ob dvestoti obletnici rojstva, Ormož, Zgodovinsko društvo, 2010. [COBISS.SI-ID 66338561]

414. Zapuščina Franceta Miheliča, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2014. [COBISS.SI-ID 79844609]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO