COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


MAJ 20160 SPLOŠNO.


1.
BRAČUN Sova, Rajka
        Umetnina - ljubezen na prvi pogled? [Elektronski vir] : pedagoški pomen interpretacije v umetnostnem muzeju / Rajka Bračun Sova. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes, ISSN 1855-9638 ; 28)

ISBN 978-961-270-239-7
a) museum b) museum education c) muzej d) muzejska pedagogika e) muzejske zbirke f) interpretacija g) pedagoški vidik h) dostopnost i) obiskovalci j) odnosi z javnostmi

069.62:37.01(0.034.44)
cdr 069 BRAČUN SOVA, R. Umetnina
COBISS.SI-ID 284257280

2.
FORD, Michael P.
        Guided reading : what's new, and what's next? / by Michael P. Ford. - North Mankato, MN : Maupin House Pub., Inc. by Capstone Professional, cop. 2016. - 208 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 199-207. - Vsebina: Where have we been, and where are we with guided reading practices? ; Why is guided reading still important? what is the purpose of guided reading? ; How does guided reading fit into the rest of the literacy program? ; How should texts be selected for guided reading? ; How do we support different types of learners during guided reading? ; What is the rest of the class doing during guided reading? ; How is guided reading positioned for intervention?

ISBN 978-1-4966-0527-6 (broš.)
a) reading b) literacy c) classroom d) branje e) pismenost f) učilnica g) vodeno branje h) program pismenosti i) besedila j) učenci

028
II 028 FORD, M. P. Guided
COBISS.SI-ID 10993993

3.
SMITH, David Julian, 1944-
        Če --- : nov, osupljiv pogled na velike ideje in številke / David J. Smith ; ilustriral Steve Adams ; [prevedla Julija Potrč]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 40 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: If. - 700 izv. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-6970-29-7
a) sciences b) vede c) zanimivosti d) izumi e) zemlja f) galaksija g) življenje

088(02.053.2)
001 SMITH, D. Če
COBISS.SI-ID 283124224


1 FILOZOFIJA.


4.
        KREPOST kot temelj dobrega sosedstva : konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji / Jana S. Rošker (ur.) ; [prevodi Tinka Delakorda Kawashima ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-237-818-9
a) philosophy - East Asia b) filozofija - Vzhodna Azija c) konfucijanstvo d) konfucianizem e) neokonfucianizem

1(5-11):221.7
1 KREPOST
COBISS.SI-ID 284272384

5.
        UTOPIJE - še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju / [Neven Borak ... [et al.] ; ureditev Neda Pagon, Saša Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 524 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetki

ISBN 978-961-6798-61-7
a) philosophy b) filozofija c) utopizem d) antiutopizem e) distopija f) družbena gibanja g) filozofija h) politika i) književnost j) slikarstvo k) glasba l) zgodovinski pregledi

141.81(082)
1 UTOPIJE
COBISS.SI-ID 283764736


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
BROWN, Brené, 1965-
        Neizmeren pogum : kako pogum, da si dovolimo biti ranljivi, spremeni način, kako živimo, ljubimo, vzgajamo otroke in vodimo / Brené Brown ; [prevod Nataša Martinčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2014. - 307 str. ; 21 cm

Prevod dela: Daring greatly. - 700 izv. - O avtorici: str. [309]. - Bibliografija: str. 295-307

ISBN 978-961-6769-79-2
a) family education b) child c) družinska vzgoja d) otrok e) samorealizacija f) vsakodnevno življenje g) ranljivost h) sodelovanje

159.923.2(035)
159.942 BROWN, B. Neizmeren
COBISS.SI-ID 276793088

7.
BUCAY, Jorge
        Pot samoodvisnosti / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 193 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Serija Kažipoti)

Prevod dela: El camino de la autodependencia. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4330-7
a) personality development b) psychotherapy c) osebnostni razvoj d) psihoterapija e) samozavedanje f) samospoznavanje g) samorealizacija h) odvisnost i) soodvisnost j) samoodvisnost k) odgovornost l) svoboda m) zdravilne zgodbe

159.923.2(035)
159.923 BUCAY, J. Pot
COBISS.SI-ID 284287488

8.
GOLEMAN, Daniel
        Fokus : skrito gonilo odličnosti / Daniel Goleman ; [prevod Janez Penca]. - 1. natis. - Novo mesto : Penca in drugi, 2016 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 289 str. ; 21 cm

Prevod dela: Focus. - 350 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 287-289

ISBN 978-961-91228-7-7
a) affection b) attention c) čustvo d) pozornost e) samozavedanje f) umna vadba g) vodja

159.942
159.95 GOLEMAN, D. Fokus
COBISS.SI-ID 282930944

9.
        O psihoanalizi povsem odkrito / Eduard Klain in sodelavci ; [prevod Pavel Koltaj ... [et al.] ; predgovor k slovenski izdaji Pavel Fonda]. - Ljubljana : Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo : Zavod za psihoterapijo, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 101 str. ; 24 cm

Prevod dela: O psihoanalizi sasvim otvoreno. - 500 izv. - Uvodna beseda k slovenski izdaji / Pavel Fonda: str. 9-10. - Bibliografija: str. 99-101

ISBN 978-961-285-105-7
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) psihodinamična psihiatrija d) Ojdipov kompleks e) psihotravme f) nezavedno g) očetje

159.964.2(082)
159.964.2 O psihoanalizi
COBISS.SI-ID 282793216

10.
WEIMER-Langer, Britta
        Konec s slabimi ocenami : kako to doseči?! / Britta Weimer, Sabine Hess, Manuela Brademann ; [prevedla in priredila Jana Ambrožič]. - 1. ponatis. - Radovljica : Didakta, 2004 (Murska Sobota : Soboška tiskarna - Solidarnost). - 120 str. : ilustr., tabele ; 22 cm. - (Zbirka Mladostniki)

Prevod dela: Schluss mit schlechten Noten

ISBN 961-6363-87-5
a) learning b) school success c) učenje d) šolski uspeh e) mladostniki f) učne navade g) motivacija za delo h) spomin i) mentalne tehnike j) strah k) trema l) razporejanje časa m) učni tipi n) šolske naloge o) sistematično predelovanje tekstov p) izboljšanje stila pisanja q) iskanje informacij r) ureditev delovnega mesta

159.953.5(035)
159.953 WEIMER-LANGER Konec
COBISS.SI-ID 213124864


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


11.
DRAGIČEVIĆ, Ivana, psihologinja
        When transmitted memories become autobiographical : emotionally-charged memories from the war in ex-Yugoslavia : master of science (MSc) / Ivana Dragicevic. - Wien : [I. Dragicevic], 2016. - V, 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-53. - Abstract ; Zusammenfassung. - Universität Wien
a) emotion b) memory c) cognition d) emocija e) spomin f) kognicija g) avtobiografski spomini h) vojna

159.942:355.01(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) DRAGIČEVIĆ, I. When
COBISS.SI-ID 11020361

12.
MAJCEN, Nina, 25.4.1989-
        Vpliv pozornosti na vzdražljivost primarne motorične skorje : študija s transkranialno magnetno stimulacijo : magistrsko delo / Nina Majcen. - Ljubljana : [N. Majcen], 2016. - [57] str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3443. - Mentorica Maja Kojović. - Bibliografija: str. [51-57]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) attention b) pozornost c) transkranialna magnetna stimulacija d) primarni motorični korteks e) vzdražljivost f) senzorične modalnosti

159.952(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) MAJCEN, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10985801


17 ETIKA.


13.
FABRIS, Adriano, 1958-
        Etika komunikacije / Adriano Fabris ; [prevod Jurij Verč ; spremna beseda Dean Komel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 146 str. ; 23 cm

Prevod dela: Etica della comunnicazione. - 500 izv. - Komunikacija kot etično izkustvo / Dean Komel: str. 9-12. - O avtorju: str. 5-6 in na ov. zadaj. - Bibliografske opombe na dnu nekaterih str. - Bibliografija: str. 139-146

ISBN 978-961-04-0262-6
a) ethics b) communication c) etika d) komunikacija e) sporazumevanje f) deontologija g) družba h) virtualnost

17:316.77
17 FABRIS, A. Etika
COBISS.SI-ID 283950336

14.
GRADIŠAR, Cveto
        Sotočja družinskih odnosov / Cveto Gradišar ; [ilustracije Nika Regali, Romana Kapš]. - Novo mesto : samozal., 2005 (Brežice : Utrip). - 428 str. : ilustr. ; 24 cm

O knjigi / Maja Rus Makovec: str. 7-9. - O knjigi / Hubert Požarnik: str. 10-11. - Bibliografija: str. 424-426

ISBN 961-236-808-2
a) family b) interpersonal relations c) družina d) medosebni odnosi e) partnerstvo f) sodobna družina g) družinska terapija h) družinska medicina i) psihosocialna problematika

173.5/.7
173 GRADIŠAR, C. Sotočja
COBISS.SI-ID 218672896

15.
SEARS, William, 1939-
        Povezovalno starševstvo : kako po zdravi pameti vzgajati in razumeti otroka / William Sears in Martha Sears ; [prevedla Petra Piber ; ilustrirala Deborah Maze ; fotografije Shutterstock in Petra Korenjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Delo). - 267 str. : ilustr. ; 25 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-01-0472-8 (24,94 EUR)
a) parents b) child c) infant d) interpersonal relations e) starši f) otrok g) medosebni odnosi h) dojenček i) povezovanje j) domača vzgoja k) materinstvo l) spanje m) nasveti

173.5-055.52(035)
173 SEARS, W. Povezovalno
COBISS.SI-ID 237961984


2 VERSTVO.


16.
VESELIČ, Maja
        Dobri muslimani, moderni državljani : islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske / [[avtorica besedila in] fotograf] Maja Veselič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 254 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Prostor, kraj, čas, ISSN 2335-4208 ; 11)

365 izv. - Recenzenti Helena Motoh, Rajko Muršič, Luka Culiberg. - Bibliografija: str. 231-254 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček ; Abstract: Good Muslims, modern citizens

ISBN 978-961-254-883-4
a) Islam - China b) islam - Kitajska c) sodobna Kitajska d) Huiji e) manjšine f) muslimani g) modernizacija h) sociologija religije

28:316.422(510):316.74
2 VESELIČ, M. Dobri
COBISS.SI-ID 283884288


3 DRUŽBENE VEDE


17.
BURCAR, Lilijana
        Restavracija kapitalizma : repatriarhalizacija družbe / Lilijana Burcar. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - [X], 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Knjigi na pot / Cvetka Hedžet Tóth: str. 345-352. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 315-343. - Summary: Restoration of capitalism = repatriarchalization of society. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-90-0
a) female b) social status c) capitalism d) ženska e) družbeni položaj f) kapitalizem g) feminizem h) kapitalistična družba i) patriarhat j) socializem k) emancipacija žensk

305-055.2
305 BURCAR, L. Restavracija
COBISS.SI-ID 282940160

18.
SIMČIČ, Andreja, 1991-
        Družboslovne vsebine v drugem triletju osnovne šole na primeru podjetja Salonit Anhovo : magistrsko delo / Andreja Simčič. - Ljubljana : [A. Simčič], 2016. - VIII, 88 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3446. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 85-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) social studies b) industry c) worker d) occupational satisfaction e) primary education f) družboslovne študije g) industrija h) delavec i) poklicno zadovoljstvo j) osnovnošolski pouk k) družboslovje l) poklicne bolezni m) azbest

3:373.3(043.2)
ZZ II 3(043.2) SIMČIČ, A. Družboslovne
COBISS.SI-ID 10996553

19.
TRČEK, Jože
        Medosebno komuniciranje - kontaktna kultura / Jože Trček ; [ilustracije Tamara Trček Pečak]. - 2. izd. - Ljubljana : Korona plus, 1998 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - III, 189 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 186-189

ISBN 961-90592-0-4
a) communication b) interpersonal relations c) komunikacija d) medosebni odnosi e) barve f) sporočanje g) kontaktna kultura h) intervju i) človek

316.772.4
159.913:316.472.42
159.9 TRČEK, J. Medosebno
COBISS.SI-ID 72923648


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


20.
PETERKA, Ana
        Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli : magistrsko delo / Ana Peterka. - Ljubljana : [A. Peterka], 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3451. - Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) social status b) immigrant c) primary school d) družbeni položaj e) priseljenec f) osnovna šola g) predsodki h) medkulturni dialog i) socialni kapital

314.117-054.52:373.3(043.2)
ZZ II 3(043.2) PETERKA, A. Socialna
COBISS.SI-ID 10999369


316 SOCIOLOGIJA.


21.
GREBENC, Vera
        Ljubljanske zgodbe : biografije navadnih ljudi / Vera Grebenc, Amra Šabić. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Medvode : Pleško). - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str.175-180. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-50-7
a) sociology b) sociologija c) družboslovno raziskovanje d) socialno delo e) etnografski zemljevidi skupnosti f) rutina g) potek dneva h) življenjske zgodbe

308(497.4Ljubljana):303.686
316.6 GREBENC, V. Ljubljanske
COBISS.SI-ID 76607745

22.
KOVAČIČ, Boštjan, sociolog
        Ples, duh in človeška kultura / Boštjan Kovačič. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015 (Ljubljana : Primitus). - 202 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Glasba in ples)

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 199-202

ISBN 978-961-6934-52-7
a) sociology b) dance c) culture d) sociologija e) ples f) kultura g) nezavedno h) umetnost i) zavest j) kognicija k) miti l) telo

316.74:2: 133.2
316.7 KOVAČIČ, B. Ples
COBISS.SI-ID 279063040

23.
MILOHNIĆ, Aldo
        Umetnost v času vladavine prava in kapitala / Aldo Milohnić ; [spremna beseda Lev Kreft ; imensko kazalo Amelia Kraigher, Nika Leskovšek]. - Ljubljana : Maska, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 196 str. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 37)

400 izv. - Umetnost - pravo - kapital / Lev Kreft : str. 177-191. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 161-171. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-43-9
a) art b) society c) umetnost d) družba e) pravo f) svoboda umetniškega ustvarjanja g) avtonomija h) imuniteta i) avtorske pravice j) pravna država k) ideologija l) politična ekonomija

316.75:34
7.01:34
316.74:7
316.7 MILOHNIĆ, A. Umetnost
COBISS.SI-ID 283802624

24.
WEBER, Max, 1864-1920
        Izbrani spisi iz sociologije religije / Max Weber ; [prevod Štefan Vevar ; izbor, strokovni pregled in spremna študija Marko Kerševan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 341 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Izbor in prevod iz: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I ; Wirtschaft und Gesellschaft. - Letnica izida v CIP-u 2016 [!], prava letnica 2015 v kolofonu. - 400 izv. - Max Weber in sociologija religije / Marko Kerševan: str. 295-333. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Temeljne knjižne izdaje del Maxa Webra v nemščini: str. 335-337. - Prevodi Maxa Webra v slovenščino: str. 339. - Nekaj angleških prevodov Webrovih del: str. 341

ISBN 978-961-6798-62-4
a) sociology b) religion c) sociologija d) religija e) konfucianizem f) puritanizem g) etika h) gospodarstvo i) sociologija religije j) religije

316.74:2
316 WEBER, M. Izbrani
COBISS.SI-ID 284008192


32 POLITIKA.


25.
MCCARNEY, Rosemary
        Vsak dan je Malalin dan / Rosemary McCarney in Plan International ; [prevod Irena Miš Svoljšak]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 23 x 29 cm

Prevod dela: Every day is Malala Day. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-206-7
a) Yousafzai, Malala (1997-) - Knjige za mladino b) girl c) child d) human rigts e) education f) deklica g) otrok h) človekove pravice i) vzgoja in izobraževanje j) Malala

342.726-055.25(02.053.2)
342.7 MCCARNEY, R. Vsak
COBISS.SI-ID 282897920

26.
MOUBAYED, Sami M.
        Sveta vojna pod črno zastavo / Sami Moubayed ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 315 str. ; 20 cm

Prevod dela: Under the black flag. - Tiskano po naročilu. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo: str. 297-315

ISBN 978-961-6627-64-1
a) Islam b) politics c) islam d) politika e) islamski fundamentalizem f) ISIS g) Islamska država h) terorizem i) džihad

323.28:28
32 MOUBAYED, S. Sveta
COBISS.SI-ID 284427264


33 GOSPODARSTVO


27.
        INDUSTRIJSKA dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave / [avtorji kataloga Inga Miklavčič Brezigar (ur.) ... [et al.] ; fotografije arhiv Goriškega muzeja ... [et al.] ; dokumentacija Andreja Bandelj]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2015 (Šempeter pri Gorici : A-media). - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Industrijska dediščina na Goriškem. - Prvi dodatek k nasl. naveden na ov. in hrbtu. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl.

ISBN 978-961-6201-59-9
a) industry - history - Goriška b) local studies c) industrija - zgodovina - Goriška d) domoznanstvo e) tovarne f) tehniška dediščina g) severna Primorska

338.45(497.473)(091)(083.824)
II 330 INDUSTRIJSKA dediščina
COBISS.SI-ID 282924800


34 PRAVO.


28.
VIDEMŠEK, Boštjan
        Na begu : moderni eksodus (2005-2016) : z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam / Boštjan Videmšek ; fotografije Jure Eržen ; spremna beseda Ervin Hladnik-Milharčič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 322 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Zvd. na notr. str. ov. - 500 izv. - Potovali smo v nasprotno smer / Ervin Hladnik-Milharčič: str. 319-322. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-53-2
a) migration - 2005-2016 b) refugee c) migracija - 2005-2016 d) begunci e) mednarodne migracije f) begunske poti proti Evropi g) usode beguncev h) sirski begunci i) pričevanja j) reportaže

341.43
34 VIDEMŠEK, B. Na begu
COBISS.SI-ID 284011264


34(043.2) PRAVO.


29.
DOBRAVC, Sonja
        Etiološki in viktimološki vidiki kriminalitete mlajših polnoletnih storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo / Sonja Dobravc. - Ljubljana : [S. Dobravc], 1990. - 46 f. : tabele ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za specialno pedagogiko MVO - Domska vzgoja. - Bibliografija: f. 43-44
a) youth b) crime c) mladina d) delikt e) storilci

343.614(043.2)
ZZ II 34(043.2) DOBRAVC, S. Etiološki
COBISS.SI-ID 11007049

30.
GOMBOC, Marjan
        Begi gojencev iz Prevzgojnega doma Radeče : diplomska naloga / Marjan Gomboc. - Ljubljana : [M. Gomboc], 1990. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za specialne pedagoge. - Bibliografija: f. 43
a) community home b) vzgojni dom c) gojenci

343.614(043.2)
ZZ II 34(043.2) GOMBOC, M. Begi
COBISS.SI-ID 11007305


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


31.
        COMPETENCES for democratic culture : living together as equals in culturally diverse democratic societies. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2016. - 73 str. ; 24 cm + Executive summary (11 str. ; 21 cm)

Bibliografija: str. 59-67

ISBN 978-92-871-8237-1
a) intercultural education b) democracy c) medkulturna vzgoja d) demokracija e) strpnost f) multikulturnost g) demokratična družba h) kompetence

37.014.53
37.01 COMPETENCES
COBISS.SI-ID 11013193

32.
        FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN 7 / Pädagogische Hochschule Wien ; Christian Fridrich ... [et al.] (Hg.). - Wien : LIT Verlag, 2016. - III, 215 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Forschungsperspektiven ; Band 7)

Ima ISSN 2412-799X. - Povzetki v nemščini in angleščini. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-643-50698-6
a) research b) career development c) teacher education d) education e) raziskovanje f) poklicni razvoj g) izobraževanje učiteljev h) vzgoja in izobraževanje i) demokracija j) mobing k) socialna pedagogika l) književnost m) izobraževanje učiteljev n) holokavst o) CLIL

37
37 FORSCHUNGS PERSPEKTIVEN 7
COBISS.SI-ID 10997321

33.
        IZBRANA poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju / uredili Mihaela Zavašnik Arčnik, Justina Erčulj. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - IX, 143 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Dostopno tudi na: http://www.solazaravnatelje.si/isbn/978-961-6637-99-2/flipbook.html. - 2.500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6637-97-8
a) school based management b) head teacher c) vodenje šole d) ravnatelj šole e) vzgojno-izobraževalni zavodi f) ravnateljevanje g) pravni vidiki h) finančni vidiki i) uvajanje sprememb j) sodelovanje z družinami k) komuniciranje l) motivacija sebe in sodelavcev m) spremljanje in opazovanje pouka n) ravnateljeve in medsebojne hospitacije o) vodenje za učenje

37.091.113(082)
371 IZBRANA poglavja
COBISS.SI-ID 281795328

34.
JALOVEC, Viljenka
        Slikovno-črkovna stavnica [Slikovno gradivo] / [Viljenka Jalovec, Danica Golli ; ilustriral Igor Ribič, Atelier IM s sodelavci]. - 13. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 [i.e.] 2015 (Ljubljana : Januš). - 1 komplet črk ([390] kartončkov 5 x 3 cm, [25] slikovnih predlog 11 x 30 cm) : papir, barve ; v mapi, 33 x 26 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Učni pripomoček je namenjen začetnemu branju in pisanju

ISBN 978-86-11-16884-5
a) pre-writing b) pre-reading c) priprave na učenje pisanja d) priprave na učenje branja e) opismenjevanje f) učni pripomočki g) začetno branje h) začetno pisanje

373.32.016:81(076)
Č II 373.32.016:81 JALOVEC, V. Slikovno
COBISS.SI-ID 279018240

35.
NEWMANN, Fred M.
        Authentic intellectual work : improving teaching for rigorous learning / Fred M. Newmann, Dana L. Carmichael, M. Bruce King. - Thousand Oaks : Corwin, 2016]. - X, 140 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 128-132. - Kazalo

ISBN 978-1-4833-8108-4 (broš.)
a) Teachers - Professional relationships - United States b) Effective teaching - United States c) Academic achievement - United States

37.015
37.015 NEWMANN, F. M. Authentic
COBISS.SI-ID 11017033

36.
        OSNOVNA šola za odrasle [Elektronski vir] : podoba in poslanstvo / uredila Estera Možina. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2016

Način dostopa (URL): http://arhiv.acs.si/publikacije/Osnovna_sola_za_odrasle_Podoba_in_poslanstvo.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 5. 2016. - El. publikacija obsega 263 str. - Bibliografija: str. 252-263

ISBN 978-961-6851-52-7 (pdf)
a) adult education b) primary school c) izobraževanje odraslih d) osnovna šola e) andragogika f) program g) udeleženci h) uspešnost

374.7(082)(0.034.2)
373.3:374.7(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 283877888

37.
ZAKRAJŠEK, Srečo
        Nujne spremembe v osnovni šoli zaradi sodobnih tehnologij / Srečo Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Biteks, 2016 (AEC). - 148 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

80 izv. - Predstavitev avtorja: str. 146-147. - Bibliografija: str. 130-138

ISBN 978-961-93959-3-6
a) primary school b) information technology c) osnovna šola d) informacijska tehnologija e) tehnološki razvoj f) sodobna izobraževalna tehnologija g) komunikacijska tehnologija h) multimedia i) Evropska unija j) Slovenija k) uvajanje sodobnih tehnologij v izobraževanje

37.091.6:004(497.4)
371.6 ZAKRAJŠEK, S. Nujne
COBISS.SI-ID 284304896


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


38.
BERGMANN, Jonathan
        Flipped learning : gateway to student engagement / Jonathan Bergmann, Aaron Sams. - 1st ed. - Eugene ; Washington : International society for technology in education, cop. 2014. - XII, 169 str. : ilustr. ; 22 cm

About the authors: str. IV. - Bibliografija: str. 167-169

ISBN 978-1-56484-344-9 (broš.)
a) teaching b) teaching method c) activity method d) learning e) pouk f) didaktična metoda g) aktivna metoda h) učenje i) obrnjeno učenje j) učilnica k) sodobna informacijska tehnologija l) učitelj m) športna vzgoja n) angleščina o) poklicni razvoj p) videoposnetki q) aktivna vloga učenca

37.091.3
371.3 BERGMANN, J. Flipped
COBISS.SI-ID 10992969

39.
        GOVERNANCE of educational trajectories in Europe : pathways, policy and practice / edited by Andreas Walther, Marcelo Parreira do Amaral, Morena Cuconato, and Roger Dale. - New York, NY : Bloomsbury Academic, cop. 2016. - XIV, 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [291]-332. - Kazalo Machine generated contents note: ; Introduction: The Reshaping of Educational Trajectories in European Knowledge Societies, Morena Cuconato (University of Bologna, Italy), Roger Dale (University of Bristol, UK), Marcelo do Parreira do Amaral (University of Münster, Germany) and Andreas Walther (University of Frankfurt, Germany) ; 1. Comparative Perspective on the Governance of Education in the Life Course, Andreas Walther (University of Frankfurt, Germany), Marcelo Parreira do Amaral (University of Münster, Germany), Morena Cuconato (University of Bologna, Italy) and Roger Dale (University of Bristol, UK) ; 2. The Diversity of Education and Welfare Systems in Europe, Jenni Tikkanen (University of Turku, Finland), Andy Biggart (Queens University Belfast, UK) and Alex Pohl (IRIS e.V., Germany) ; Part I: Governance of Education ; 3. Scales, Discourses and Institutions in the Governance of Educational Trajectories in Europe, Roger Dale (University of Bristol, UK), Yuri Kazepov (University of Urbino, Italy), Risto Rinne (University of Turku, Finland) and Susan Robertson (University of Bristol, England) ; 4. Translation of Policy Instruments and Negotiation of Subject-Positions in Local School Spaces, Patricia Loncle (High school of public health, Rennes, France), Alessandro Martelli (University of Bologna, Italy), Karin Amos (University of Tübingen, Germany), Eduardo Barberis (University of Urbino, Italy), Valérie Becquet (University of Cergy-Pontoise, France), Ulrich Theobald (University of Tübingen, Germany) ; Part II: Access to Education ; 5. Understanding the Interactive Emergence of Educational Inequalities through Access and Accessibility of Education, Barbara Stauber (University of Tübingen, Germany), Marcelo Parreira do Amaral (University of Münster, Germany) and Isabelle Danic (University of Rennes, France) ; 6. Producing Accessibility through Discretionary Practices of Educational Professionals, Eduardo Barberis (University of Urbino, Italy), Izabela Buchowicz (Warsaw School of Economics, Poland) and Nicola De Luigi (University of Bologna, Italy) ; Part III: Coping with Educational Demands ; 7. Educational and Vocational Guidance as Support Mechanisms in Schools, Ilse Julkunnen (University of Helsinki, Finland) and Joanna Felczak (Warsaw School of Economics, Poland) and Susan Robertson (University of Bristol, UK) ; 8. Co-operation and Problems of Recognition between Schools and Parents in Supporting Young Peoples' Educational Trajectories, Hulya Kosar Altinyelken (University of Amsterdam, The Netherlands), Silvia Demozzi (University of Bologna, Italy), Felicitas Boron (University of Tübingen, Germany) and Federica Taddia (University of Bologna, Italy) ; Part IV: Relevance of Education ; 9. Comparing the Views of Students, Parents, and Teachers on the Emerging Notions of Relevance of Education, Joanne McDowell (University of Hertfordshire, UK), Andreja Živoder (University of Ljubljana, Slovenia) and Alessandro Tolomelli ( University of Bologna, Italy) ; 10. The Relevance of Informal Learning and Out-of-school Contexts for Formal Educational Transitions and Students' Life Courses, Veronica Salovaara (University of Helsinki, Finland) and John Litau (University of Frankfurt, Germany) ; Part V: Educational Transitions in the Life Course ; 11. Students Decision Making Strategies During Transitions, Morena Cuconato (University of Bologna, Italy), Karolina Majdzinska (Warsaw School of Economics, Poland), Andreas Walther (University of Frankfurt, Germany) and Annegret Warth (University of Frankfurt, Germany) ; 12. Teachers and Parents as Actors in the Students' Educational Transitions, Mirjana Ule (University of Ljubljana, Slovenia), Andreja Zivoder (University of Ljubljana, Slovenia), Harry Lunabba (University of Helsinki, Finland) and Manuela du Bois-Reymond (University of Amsterdam, The Netherlands) ; Conclusion: Comparative Multilevel Analysis of Educational Trajectories, Andreas Walther (University of Frankfurt, Germany) and Marcelo Parreira do Amaral (University of Münster, Germany) ; Bibliography ; Index

ISBN 978-1-4725-8952-1 (trda vezava)
a) education - European Union b) educational policy c) youth d) vzgoja in izobraževanje - Evropska unija e) politika vzgoje in izobraževanja f) mladina g) odločanje h) upravljanje i) različnost j) dostopnost k) izobraževalne zahteve l) tranzicija

37.091
371 GOVERNANCE of educational
COBISS.SI-ID 10994249

40.
        A GUIDE to early years & primary teaching : [teaching ages 3-11] / edited by Dominic Wyse & Sue Rogers. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2016. - XVI, 353 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-0694-5 (broš.)
ISBN 978-1-4739-0693-8
a) early childhood education b) early learning c) training personnel d) teacher e) pre-school child f) primary education g) teaching h) vzgoja v ranem otroštvu i) zgodnje učenje j) vzgojitelji k) učitelj l) predšolski otrok m) osnovnošolski pouk n) pouk o) razvoj otroka p) dober učitelj q) učitelj začetnik r) različnost s) inkluzija t) sodelovanje u) refleksija v) pravo w) prva služba x) informacijska tehnologija

37.091.3
371.3 GUIDE to early
COBISS.SI-ID 11003977

41.
HERRMANN, Eve
        Slikovni slovar Montessori [Garnitura] : 150 kartic za bogatenje otrokovega besednega zaklada in učenje branja / Eve Hermann ; [ilustrirala] Emmanuelle Tchoukriel ; [prevedla Majda Travnik Vode]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 komplet (150 kartic) : karton, barve ; v škatli 22 x 19 x 5 cm

Prevod dela: Mon imagier Montessori. - 2.000 izv.
- - Knjižica dejavnosti : opis in uporaba kartic za urejanje. - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm

ISBN 978-961-01-3540-1
a) pre-school child b) pre-reading c) pre-school education d) predšolski otrok e) priprave na učenje branja f) predšolska vzgoja g) učenje h) branje i) jezikovni pouk j) pedagogika Montessori

37.091.4Montessori(038)
Č 371.481 HERRMANN, E. Slikovni
COBISS.SI-ID 276644096

42.
UŠTEVIĆ, Maja
        Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji : diplomsko delo / Maja Uštević. - Ljubljana : [M. Uštević], 2016. - 58 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3448. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) educationalist c) predšolska vzgoja d) pedagog e) pedagogika montessori f) pedagogi montessori g) Maria Montessori

37.091.4(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) UŠTEVIĆ, M. Značilnosti
COBISS.SI-ID 10997065


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


43.
DAVIES, Bronwyn, 1945-
        Listening to children : being and becoming / Bronwyn Davies. - London ; New York : Routledge, 2014. - XVI, 88 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contesting early childhood)

Bibliografija: str. 83-86. - Kazalo. - Vsebina: 1. Children and community ; 2. Emergent listening as creative evolution ; 3. Intra-active becoming ; 4. Reading anger in early childhood intra-actions ; 5. The affective flows of art-making ; 6. Lines of flight in stories for children

ISBN 978-1-138-78088-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-78090-3 (broš.)
a) teacher b) early childhood education c) pre-school education d) učitelj e) vzgoja v ranem otroštvu f) predšolska vzgoja g) pristop Reggio Emilia h) poslušanje i) skupnost j) jeza k) umetnost l) zgodbe za otroke

373.2
373.2 DAVIES, B. Listening
COBISS.SI-ID 11006281

44.
EDMISTON, Brian
        Forming ethical identities in early childhood play / Brian Edmiston. - London ; New York : Routledge, 2008. - X, 213 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 197-207. - Kazalo. - Vsebina: Ethics in play ; Mythic and everyday play ; Playing with possible selves, authoring identities ; Co-authoring ethical selves and identities ; Play as ethical pedagogy

ISBN 978-0-415-43547-5 (hbk)
ISBN 0-415-43547-1 (hbk)
ISBN 978-0-415-43548-2 (broš.)
ISBN 0-415-43548-X (broš.)
ISBN 978-0-203-93473-9 (ebk)
ISBN 0-203-93473-3 (ebk)
a) moral development b) play c) identity d) ethics e) childhood f) moralni razvoj g) igra h) identiteta i) etika j) otroštvo k) moralna vzgoja l) etična vzgoja m) etična identiteta n) predšolska vzgoja

373.2:17
373.2 EDMISTON, B. Forming
COBISS.SI-ID 43102818

45.
HMELAK, Maja, 1982-
        Izbrane teme predšolske pedagogike : izzivi predšolske pedagogike na začetku 21. stoletja / Maja Hmelak, Jurka Lepičnik Vodopivec. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 110 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-107. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-38-8
a) pre-school education b) predšolska vzgoja c) predšolska pedagogika d) predšolski otroci e) knjižnica v vrtcu f) zgodnje učenje g) otroške revije h) socialne kompetence vzgojitelja i) igra j) gibalni razvoj k) gibanje l) stres pri otroku m) vrtci n) normativi

373.2.01
373.2 HMELAK, M. Izbrane
COBISS.SI-ID 282320896

46.
MOSS, Peter, 1945-
        Transformative change and real utopias in early childhood education : a story of democracy, experimentation and potentiality / Peter Moss. - London ; New York : Routledge, 2014. - 231 str. ; 24 cm : ilustr. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 209-223. - Kazalo

ISBN 978-0-415-65600-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-65601-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-77990-4 (e-knjiga)
a) early childhood education b) democracy c) pre-school child d) vzgoja v ranem otroštvu e) demokracija f) predšolski otrok g) predšolska pedagogika h) reforme i) pripovedovanje zgodb j) neoliberalizem k) eksperimentiranje

373.2
373.2 MOSS, P. Transformative
COBISS.SI-ID 55028322

47.
MURRIS, Karin
        The posthuman child : educational transformation through philosophy with picturebooks / Karin Murris. - London ; New York : Routledge, 2016. - XVIII, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contesting early childhood)

Bibliografija: str. 248-264. - Kazalo

ISBN 978-1-138-85844-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-85843-5 (trda vezava)
a) education b) philosophy c) child d) picture book e) childhood f) vzgoja in izobraževanje g) filozofija h) otrok i) slikanica j) otroštvo k) posthumanistični vidik l) južna Afrika m) Velika Britanija n) dekolonizacija o) pedagogika

373.2
373.2 MURRIS, K. Posthuman
COBISS.SI-ID 11006537

48.
SELLERS, Marg
        Young children becoming curriculum : Deleuze, Te Whariki and curricular understandings / Marg Sellers. - London ; New York : Routledge, 2013. - XXIV, 199 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contesting early childhood)

Bibliografija: str. 183-194. - Kazalo. - Vsebina: Preceding echoes : foreshadowing ; Reconceiving curriculum : mapping (a) milieu(s) of becoming ; Children performing curriculum complexly ; Children and childhood ; Rhizo-mapping ; Play(ing) ; Children playing rhizo-methodology ; Becoming-child(ren) becoming-power-full ; Matters of materiality : materiality matters ; Aftrwrdng

ISBN 978-0-415-53610-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-53611-0 (broš.)
a) Deleuze, Gilles (1925-1995) b) early childhood education c) curriculum d) child e) vzgoja v ranem otroštvu f) kurikulum g) otrok h) Gilles Deleuze i) Felix Guattari j) platoji k) igra l) pomembnost m) rizomatično učenje n) dinamična okolja

373.2
373.2 SELLERS, M. Young
COBISS.SI-ID 11006025


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


49.
BRVAR Zupančič, Maja
        Obravnava Kosovelove poezije v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Maja Brvar Zupančič. - Ljubljana : [M. Brvar Zupančič], 2016. - VIII, 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3438. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) poetry c) predšolski otrok d) poezija e) Srečko Kosovel f) Jelka Reichman g) pesniški jezik h) aktivnosti otrok i) otroške pesmi j) predšolsko obdobje k) interpretacija

373.2.016:82-1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BRVAR ZUPANČIČ Obravnava

COBISS.SI-ID 10984265

50.
CVETEŽAR, Helenca
        Kako varujem okolje, ko ločujem odpadke? : naravoslovno znanje kot eden izmed temeljev vzgoje za varstvo okolja v zgodnjem otrošvu : diplomska naloga / Helenca Cvetežar. - Ljubljana : [H. Cvetežar], 2016. - IX, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3460. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) okoljska vzgoja f) ločeno zbiranje odpadkov g) začetno naravoslovje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CVETEŽAR, H. Kako
COBISS.SI-ID 11015497

51.
FELINI, Anastassia
        Poletje v vrtcu : projekt otroške participacije : diplomska naloga / Anastassia Felini. - Ljubljana : [A. Felini], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3461. - Mentorica Nadica Turnšek. - Bibliografija: str. 94-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) predšolski otrok d) participacija e) projektno delo f) reševanje problemov odprtega tipa g) državljanska vzgoja h) participacija predšolskih otrok v vrtcu

373.2. 016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FELINI, A. Poletje
COBISS.SI-ID 11016265

52.
MILARDOVIĆ, Kaja
        Čevljarstvo v našem kraju : učenje z raziskovanjem : diplomsko delo / Kaja Milardović. - Ljubljana : [K. Milardović], 2016. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3472. - Mentorica Nada Turnšek. - Bibliografija: str. 51. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) learning c) activity method d) predšolski otrok e) učenje f) aktivna metoda g) učenje v predšolskem obdobju h) projektno učno delo i) aktivno učenje j) raziskovanje k) kulturna dediščina

373.2. 016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MILARDOVIĆ, K. Čevljarstvo

COBISS.SI-ID 11019849

53.
POVŠE, Nuša
        Razvoj in učenje v prvi starostni skupini vrtca : diplomsko delo / Nuša Povše. - Ljubljana : [N. Povše], 2016. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3456. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) learning c) play d) child development e) predšolska vzgoja f) učenje g) igra h) razvoj otroka i) prva starostna skupina j) spodbudno učno okolje k) vloga vzgojitelja

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) POVŠE, N. Razvoj
COBISS.SI-ID 11013449

54.
ROGELJ, Ana, 1984-
        Razlike med spoloma v izražanju čustev pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Ana Rogelj. - Ljubljana : [A. Rogelj], 2016. - 55 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3464. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sex difference c) emotion d) predšolski otrok e) spolna razlika f) emocija g) vrtec

373.2.:159.942(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROGELJ, A. Razlike
COBISS.SI-ID 11015241

55.
ŠEVO, Katja
        Spoznavanje lune s pomočjo didaktičnih iger v drugi starostni skupini predšolskih otrok : diplomska naloga / Katja Ševo. - Ljubljana : [K. Ševo], 2016. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3468. - Mentorica Katarina Susman. - Bibliografija: f. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) astronomy c) predšolski otrok d) astronomija e) osončje f) luna g) didaktične igre

373.2.016:52(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠEVO, K. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 11017289

56.
TRATNIK, Petra, 1982-
        Uporaba plesnih elementov v plesnem gledališču pri študentih predšolske vzgoje : magistrsko delo / Petra Tratnik. - Ljubljana : [P. Tratnik], 2016. - X, 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3441. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 74-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) dance c) predšolska vzgoja d) ples e) vrtec f) umetnost g) ustvarjalni gib h) plesno izražanje i) plesno gledališče

373.2.016:793.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRATNIK, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 10985289


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


57.
HORIN, Niki
        Vrtnarček : [zabavna šola vrtnarjenja in čudoviti izdelki za male vrtnarje] / Niki Horin ; [prevedel Jakob Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 60 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The little gardeners guide. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3958-4
a) garden - children's book b) vrt - knjiga za otroke c) vrtnarjenje z otroki d) rastline e) gojenje rastlin f) zabavni vrtnarski izdelki g) otroci

373.32.016:635(035)(02.053.2)
373.32.016:50 HORIN, N. Vrtnarček
COBISS.SI-ID 281944064

58.
ZDEŠAR, Neža
        Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti : magistrsko delo / Neža Zdešar. - Ljubljana : [N. Zdešar], 2016. - 185 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3458. - Mentorica Barbara Sicherl-Kafol, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 174-178. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje - Poučevanje na razredni stopnji
a) music education b) primary education c) glasbena vzgoja d) osnovnošolski pouk e) sodobna glasba f) glasbena umetnost

373.3:78(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ZDEŠAR, N. Stališča
COBISS.SI-ID 11013961


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


59.
FRELIH Meglič, Urška
        Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Urška Frelih Meglič. - Ljubljana : [U. Frelih Meglič], 2016. - VII, 172 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3442. - Mentorica Maja Umek, somentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 129-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) spoznavanje okolja f) slikovno gradivo g) procesno učenje h) strategije dela

373.32.016:50(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) FRELIH MEGLIČ Poučevanje

COBISS.SI-ID 10985545

60.
NOVAK, Ines, 28.2. 1991-
        Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja : magistrsko delo / Ines Novak. - Ljubljana : [Novak, I.], 2016. - IX, 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Katarina Susman, somentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) science education b) play c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) igra f) osnovnošolski pouk g) predmet Spoznavanje okolja h) igra pri pouku i) didaktične igre

373.32.016:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) NOVAK, I. Odzivi
COBISS.SI-ID 11020105

61.
SITAR, Erika, 1990-
        Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo / Erika Sitar. - Ljubljana : [E. Sitar], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3465. - Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pupil b) sex c) primary school d) učenec e) spol f) osnovna šola g) družba h) razlike med spoloma i) stereotipi j) razred k) interakcija učitelj-učenec

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SITAR, E. Obravnava
COBISS.SI-ID 11015753


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


62.
DUNLEA, Anne
        Vision and the emergence of meaning : blind and sighted children's early language / Anne Dunlea. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006, cop.1989. - XV, 196 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 176-192. - Kazalo

ISBN 978-0-521-02463-1
a) language b) special education c) blind d) early learning e) child f) speech g) jezik h) pouk po prilagojenem programu i) slepi j) early learning k) otrok l) govor m) semantika n) pragmatika o) slepota p) metodologija q) besede r) glasovi

376
376.1 DUNLEA, A. Vision
COBISS.SI-ID 10995529

63.
        MULTILAYERED transcription / edited by Nicole Müller. - San Diego ; London ; Brisbarne : Plural Publishing, 2006. - XI, 175 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Vsebina: What is transcription and why should we do it? / Nicole Muller, Jack Damico, Jacqueline A. Guendouzi ; Orthographic transcription / Jacqueline A. Guendouzi, Nicole Muller ; Transcribing at the segmental level / Martin J. Ball ; Transcribing at the suprasegmental level / Joan Rahilly ; Transcribing gaze and gesture / Jack S. Damico, Nina Simmons-Mackie ; Transcribing at the discourse level / Nicole Muller, Jacqueline A. Guendouzi ; The clinical analysis level / John A. Tetnowski, Thomas C. Franklin ; Assembling and extending the tool kit / Nicole Muller, Martin J. Ball ; Appendix: Transcribing conventions

ISBN 978-1-59756-024-5
ISBN 1-59756-024-3
a) speech defect b) language c) speech d) speech therapy e) phonetics f) govorna motnja g) jezik h) govor i) logopedija j) fonetika k) transkripcija l) glasovi

376-056.264:612.78
376.1-056.264 MULTILAYERED transcription
COBISS.SI-ID 10989897


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
KOVAČIČ, Simona, 1967-
        Vidiki učiteljev do inkluzivne prakse v osnovnih šolah v Savinjski dolini : diplomsko delo / Simona Kovačič. - Ljubljana : [S. Kovačič], 2016. - 72 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3457. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) backward child c) osnovna šola d) otrok s posebnimi potrebami e) inkluzija v šoli f) otroci s posebnimi potrebami g) učitelji

376(043.2)
ZZ II 376.1 KOVAČIČ, S. Vidiki
COBISS.SI-ID 11013705

65.
SEVŠEK, Tamara
        Pripovedovanje zgodbe 6-9 let starih otrok s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo / Tamara Sevšek. - Ljubljana : [T. Sevšek], 2016. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3454. - Mentorica Martina Ozbič, somentorica Simona Kranjc. - Bibliografija: str. 77-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) story telling b) child c) speech defect d) pripovedovanje zgodb e) otrok f) govorna motnja g) Žabji kralj

376:808.5:616.89-008.434(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SEVŠEK, T. Pripovedovanje

COBISS.SI-ID 10998345


378 VISOKO ŠOLSTVO.


66.
BUCKLER, Scott
        Your dissertation in education / Scott Buckler, Nicholas Walliman. - 2nd ed. - Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, cop. 2016. - XIV, 340 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 334-337 in na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-0748-5 (broš.)
ISBN 978-1-4739-0747-8 (trda vezava)
a) thesis b) research c) education d) doktorska disertacija e) raziskovanje f) vzgoja in izobraževanje g) dispozicija h) disertacija i) znanstveno pisanje j) metodologija k) analiza podatkov l) organiziranje dela

378.245
378 BUCKLER, S. Your dissertation
COBISS.SI-ID 11008841

67.
        DEVELOPMENT of teacher calling in higher education / [authors] Danuta Al-Khamisy ... [et al.] ; edited by Gabriella Pusztai, Ágnes Engler and Ibolya Revák Markóczi. - Nagyvárad ; Budapest : Partium, cop. 2015. - 194 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Higher Education & Society = Felsőoktatás & Társadalom ; 5)

Dostopno tudi na: http://mek.oszk.hu/14700/14766/14766.pdf. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-1233-99-5
a) higher education - Carpathian b) teacher education c) visokošolsko izobraževanje - Karpati d) izobraževanje učiteljev e) študenti f) poklicna identiteta g) socializacijski proces h) reforme

378
378 DEVELOPMENT of teacher
COBISS.SI-ID 10997833


39 ETNOLOGIJA.


68.
LÉVI-Strauss, Claude
        Žalostni tropi / Claude Lévi-Strauss ; [prevod Suzana Koncut ; spremna študija Bojan Baskar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 559 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Tristes tropiques. - 500 izv. - Claude Lévi-Straus[s] med idealom "pravšnje razdalje" in ekstremnimi fantazijami ali Bolj veselim tropom naproti / Bojan Baskar: str. 525-559. - Bibliografija: str. 523-524

ISBN 978-961-6798-59-4
a) civilization - Brazil b) civilizacija - Brazilija c) staroselci d) mitologija e) ljudski običaji f) socialna antropologija g) etnologija h) etnografija i) osebna doživetja j) Južna Amerika k) Indija l) Brazilija m) Pakistan n) potopisi

39(=84/=88)
39 LÉVI-Straus, C. Žalostni
COBISS.SI-ID 283297792

69.
PISANI, Lea
        Ravni oblačenja = Dress code : z nasveti za goste na televiziji, pogovor za službo, pogrebno slovesnost, poroko, maturantski ples, šolo / Lea Pisani. - 1. izd. - Ljubljana : L. Pisani, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 157 str. : barvne fotogr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 154

ISBN 978-961-285-161-3
a) ethnology b) etnologija c) ženska oblačila d) moška oblačila e) priložnostna oblačila f) modni dodatki g) pokrivala h) čevlji i) spodnje perilo j) ličenje k) nasveti l) dress code

391(035)
39 PISANI, L. Ravni
COBISS.SI-ID 283943424

70.
        VEKULI riti u garžet : folklorne in spominske pripovedi s Kraškega roba do Brkinov, Sežane in Razdrtega / [zbrala, ilustracije in uvodni zemljevid] Nada Kerševan ; [uredila Marija Stanonik ; strokovni prispevek Karin Marc Bratina]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 345 str.,[4] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 47)

Zvd. na spojnih listih. - 500 izv. - Summary / translated by Danijel Kerševan ; Zusammenfassung / Übersetzung Martina Piko-Rustja ; Riepilogo / traduzionne Maria Novella Benedetti

ISBN 978-961-254-888-9
a) folk culture b) ljudska kultura c) folkloristika d) pripovedke e) narečna besedila f) anekdote g) pravljice

398.2(497.4)
398 VEKULI riti
COBISS.SI-ID 284099072


5 NARAVOSLOVNE VEDE


71.
AMBROSE, Jamie
        [Tristo petinšestdeset]
        365 aktivnosti na prostem, ki jih moraš preizkusiti! / Jamie Ambrose ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Slovaškem). - [192] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: 365 outdoor activities you have to try!. - 2.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3521-0
a) open air activities b) play c) manual skill d) dejavnosti na prostem e) igra f) ročna spretnost g) otroške igre h) družabne igre i) ustvarjalnost j) zabavne aktivnosti v naravi

5:379.826(035)(02.053.2)
5 AMBROSE, J. 365 aktivnosti
COBISS.SI-ID 277462528

72.
BAJD, Barbara
        [Tri]
        3 dvoživke : žaba, močerad, človeška ribica / Barbara Bajd. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2016. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6882-22-4
a) animal b) žival c) žabe d) dvoživke

597.8(02.053.2)
59 BAJD, B. 3 dvoživke
COBISS.SI-ID 284091136

73.
DEMŠAR, Irena
        Naravoslovje in tehnika 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole / Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ... et al. ; fotografije Foto Prim ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4365-9
a) science education - exercise b) engineering - exercise c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) tehnika - vaja f) osnovnošolski pouk g) premikanje h) živa bitja i) pretakanje j) človek k) snovi

5(075.2)(076.5):62
II 5 DEMŠAR, I. Naravoslovje 4
COBISS.SI-ID 284086016

74.
        KOCKA 6 : matematika za 6. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 8., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-241-713-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 KOCKA 6
COBISS.SI-ID 272620800

75.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 5. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole / Alenka Mesojedec, Simona Hribar Kojc, Špela Jenko, Dominika Mesojedec ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Foto Prim ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4366-6
a) science education - exercise b) primary education c) engineering d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) osnovnošolski pouk f) tehnika

5(075.2)(076.5)
II 5 NARAVOSLOVJE 5
COBISS.SI-ID 284392192


51 MATEMATIKA.


76.
BOALER, Jo, 1964-
        Mathematical mindsets : unleashing students' potential through creative math, inspiring messages, and innovative teaching / Jo Boaler ; foreword by Carol Dweck. - San Francisco, CA : Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, cop. 2016. - XIII, 292 str. : ilustr. ; 24 cm

Foreword / by Carol Dweck. - Bibliografija: str. 209-216. - Kazalo. - Vsebina: The brain and mathematics learning ; The power of mistakes and struggle ; The creativity and beauty in mathematics ; Creating mathematical mindsets: the importance of flexibility with numbers ; Rich mathematical tasks ; Mathematics and the path to equity ; From tracking to growth mindset grouping ; Assessment for a growth mindset ; Teaching mathematics for a growth mindset

ISBN 978-0-470-89452-1 (broš.)
a) mathematics b) secondary education c) teaching d) brain e) creativity f) matematika g) srednješolski pouk h) pouk i) ustvarjalnost j) možgani k) razum l) inovativni pouk m) miselnost n) števila o) matematične naloge

51:371.3
51:371.3 BOALER, J. Mathematical
COBISS.SI-ID 10996297

77.
        KOCKA 6 : matematika za 6. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 8., prenovljena izd., 3. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-241-713-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 KOCKA 6
COBISS.SI-ID 278053376

78.
        KOCKA 8 : matematika za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Tončka Stanonik, Jurij Senegačnik]. - 11. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 178 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.
- - Kocka 8. Rešitve. - 19 str.

ISBN 978-961-6465-65-6
a) Matematika - Vaje za osnovne šole

51(075.2)(076.2)
II 51 KOCKA 8 Del. zv.
COBISS.SI-ID 271592704

79.
        KOCKA 9 : matematika za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 10. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv.
- - Kocka 9 : matematika za 9. razred osnovne šole. Rešitve. - 19 str.

ISBN 978-961-241-047-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 KOCKA 9
COBISS.SI-ID 278054912

80.
MANFREDA Kolar, Vida
        Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - Dopolnjena izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (131; 127 str.) : ilustr. ; 30 cm + 4 listi

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3570-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-3571-5 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

51(075.2)(076.1)
II 51 MANFREDA Kolar Druga
COBISS.SI-ID 283014656

81.
        MATEMATIKA 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole / Tanja Bogataj ... [et al.] ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Dejan Vatovec, Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (150; 177 str.) : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000

ISBN 978-961-01-4361-1 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-4362-8 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51 MATEMATIKA 4
COBISS.SI-ID 284096512

82.
        MATEMATIKA 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole / Tanja Bogataj ... [et al.] ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Dejan Vatovec, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (161; 156 str.) : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com

ISBN 978-961-01-4363-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-4364-2 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
II 51 MATEMATIKA 5
COBISS.SI-ID 284317696

83.
QUINTERO, Ana Helvia
        Math makes sense! : a constructivist approach to the teaching and learning of mathematics / Ana Helvia Quintero, Héctor Rosario. - New Jersey : Imperial College Press, cop. 2016. - VIII, 277 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: Fostering the learning of mathematics ; Construction of concepts and mathematical interpretations ; Numbering ; Addition and subtraction ; Multiplication and division ; Fractions, decimals, and percentages ; Measurement ; Exploring space ; Probability and statistics ; Patterns, relations, and functions ; The joy of puzzles ; Technology : a tool for analysis and interpretation ; Assessment ; Concluding remarks

ISBN 978-1-78326-863-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-78326-864-1 (broš.)
a) mathematics b) teaching c) learning d) matematika e) pouk f) učenje g) konstruktivistični pristop h) puzzle i) ocenjevanje

51:37
51 QUINTERO, A. H. Math
COBISS.SI-ID 11009097

84.
VIDAV, Ivan
        O deljenju z ostankom in še o čem / Ivan Vidav. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 139 str. : graf. prikazi, portret ; 24 cm

Predgovor / Peter Legiša: str. [3]. - V spomin akademiku Ivanu Vidavu (1918-2015) / Josip Globevnik: str. 7-10. - Profesor Ivan Vidav je dobil nagrado Avnoj za matematiko / Peter Petek: str. 11-13. - Pogovor s prof. Ivanom Vidavom ob 40. obletnici smrti prof. Josipa Plemlja / pogovor je pripravil Damjan Kobal: str. 14-41. - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-212-271-3
a) mathematics b) matematika c) algebra d) teorija števil e) izbor poljudnih člankov

511
511 VIDAV, I. O deljenju
COBISS.SI-ID 284270080


51(043.2) MATEMATIKA.


85.
MATKO, Sara
        Eatonova leča : diplomsko delo / Sara Matko. - Ljubljana : [S. Matko], 2016. - X, 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3471. - Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) optics c) matematika d) optika e) stožnice f) elipsa g) Fermatov princip h) Binetova enačba

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MATKO, S. Eatonova
COBISS.SI-ID 11019593

86.
MILINKOVIĆ, Dijana
        Elipsa skozi zgodovino : diplomsko delo / Dijana Milinković. - Ljubljana : [D. Milinković], 2016. - VIII, 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3447. - Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika-Fizika
a) mathematics b) history c) astronomy d) matematika e) zgodovina f) astronomija g) stožnice h) zgodovina stožnic i) Apolonij iz Perga j) elipse v vesolju

514(091)(043.2)
ZZ II 51(043.2) MILINKOVIĆ, D. Elipsa
COBISS.SI-ID 10996809

87.
PAPIČ, Magda
        Razcep polinomov nad končnimi polji : diplomsko delo / Magda Papić. - Ljubljana : [M. Papić], 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3466. - Mentor Aleksander Malnič, somentor Boštjan Kuzman. - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) algoritem

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) PAPIČ, M. Razcep
COBISS.SI-ID 11016009


53 FIZIKA.


88.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 3 : za srednje šole. Elektrika in magnetizem, atomika / Dejan Zupan ; [risbe Matej Mahkovic]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Ataja, 2014 ([Celje] : Grafika Gracer). - 177 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-6734-05-9
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk e) elektrika f) magnetizem g) atomika

53(075.3)(076.2)
53(075.3) ZUPAN, D. Rešene 3
COBISS.SI-ID 272076032


53(043.2) FIZIKA.


89.
GAČNIK, Neda
        Razumevanje pojma gostota pri učencih razredne stopnje : magistrsko delo / Neda Gačnik Čebulj. - Ljubljana : [N. Gačnik Čebulj], 2016. - VI, 154 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3439. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) gostota f) teža g) kognitivni konflikt

531.424:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) GAČNIK ČEBULJ Razumevanje
COBISS.SI-ID 10985033

90.
NAHTIGAL, Neja, 1990-
        Vrstniško učenje elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Neja Nahtigal. - Ljubljana : [N. Nahtigal], 2016. - VIII, 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3463. - Bibliografija: str. 75-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) "peer instruction" f) tehnika poučevanja g) naravoslovje h) tehnika

537
ZZ II 53(043.2) NAHTIGAL, N. Vrstniško
COBISS.SI-ID 11014985


54 KEMIJA.


91.
CEBIN, Nika
        Kemijske reakcije : zbirka nalog za kemijo v gimnaziji / Nika Cebin, Branka Klemenčič, Marjeta Prašnikar ; [ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 112 str. : ilustr. ; 26 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-750-5
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)(076.1)
54(075.3) CEBIN, N. Kemijske
COBISS.SI-ID 267923200

92.
CEBIN, Nika
        Verige in obroči. Zbirka nalog za kemijo v gimnaziji / Nika Cebin, Branka Klemenčič, Marjeta Prašnikar ; [ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 124 str. : ilustr. ; 26 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-897-7
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

547(075.3)(075.1)
54(075.3) CEBIN, N. Verige
COBISS.SI-ID 279556608


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


93.
SEDEMDESET
        70 geoloških zanimivosti Slovenije / [avtorji Jure Atanackov ... et al.] ; uredila Nina Rman in Matevž Novak ; [priprava geološke karte Staša Čertalič, priprava topografske karte Geodetski inštitut Slovenije]. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Flaksy). - 204 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 197-204

ISBN 978-961-6498-46-3
a) geology b) Slovenia c) geologija d) Slovenija e) vodniki

719:55(497.4)(036)
55 70 GEOLOŠKIH zanimivosti
COBISS.SI-ID 283981824


56 PALEONTOLOGIJA


94.
        PRADAVNINA / [avtorji Douglas Palmer ... [et al.] ; glavna urednika Angeles Gavira Guerrero, Peter Frances ; ilustracije Antbits ... [et al.] ; posebna fotografija Gary Ombler ; kartografija Paul Eames ; prevedla Milan Lovka, Aleksander Horvat]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Slovaškem). - 512 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 zganj. plakat. - (Velika ilustrirana enciklopedija)

Prevod dela: Prehistoric : the definitive visual history of life on Earth. - Ilustr. na spojnih listih. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3969-0
a) geology b) history c) geologija d) zgodovina e) geološke dobe f) mikropaleontologija g) paleobiologija h) paleobotanika i) paleozoologija j) paleoklimatologija k) paleoantropologija l) evolucija (biologija)

56(031)
II 55 PRADAVNINA
COBISS.SI-ID 282904576


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


95.
GRIL, Ana
        Vpliv izkustvenega učenja na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih : magistrsko delo / Ana Gril. - Ljubljana : [A. Gril], 2016. - 59 str., V str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3462. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje-Predmetno poučevanje
a) zoology b) secondary education c) zoologija d) srednješolski pouk e) znanje f) izkustveno učenje

599.744.111.1:373.5(043.2)
ZZ II 59(043.2) GRIL, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 11014729

96.
MLINŠEK, Blaž, 1985-
        Možnosti vključevanja avtohtonih živalskih vrst v pouk biologije in naravoslovja v osnovni šoli : diplomsko delo = Integration of native animal species in the teaching of biology and science in primary school : graduation thesis / Blaž Mlinšek. - Ljubljana : [B. Mlinšek], 2016. - IX, 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3453. - Bibliografija: str. 57-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
- - Priročnik o gojenju organizmov in delu z organizmi v šoli
a) primary education b) zoology c) osnovnošolski pouk d) zoologija e) izkustveni pouk f) avtohtoni organizmi g) zakonodaja h) učni načrt i) učni listi

59:373.3(043.2)
ZZ II 59(043.2) MLINŠEK, B. Možnosti
COBISS.SI-ID 10998601

97.
ŠURLA, Irena
        Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem : magistrsko delo / Irena Šurla. - Ljubljana : [I. Šurla], 2016. - VI, 46 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3467. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje - Predmetno poučevanje
a) primary education b) science education c) biology d) osnovnošolski pouk e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) biologija g) evolucija

575.8:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) ŠURLA, I. Razumevanje
COBISS.SI-ID 11016521


61 MEDICINA.


98.
BARONE, Tom
        Arts based research / Tom Barone, Elliot W. Eisner. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2012. - XVI, 183 str. ; 24 cm

About the authors: str. 183. - Bibliografija: str. 173-176. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-8247-4
a) art b) qualitative research c) methodology d) umetnost e) kvalitativno raziskovanje f) metodologija

615.851:001.891
615.851 BARONE, T. Arts based
COBISS.SI-ID 11016777

99.
BOTTON, Alain de, 1969-
        Art as therapy / Alain de Botton, John Armstrong. - Reprinted. - London ; New York : Phaidon Press, 2015 (Printed in China). - 239 str. : ilustr. ; 28 cm. - (The school of life)

Kazalo

ISBN 978-0-7148-6591-1 (trda vezava)
a) art b) therapy c) umetnost d) terapija e) umetnostna terapija f) metodologija g) ljubezen h) narava i) denar j) politika

615.851:7
II 61 BOTTON, A. Art as
COBISS.SI-ID 10993225

100.
CERGOL Paradiž, Ana
        Evgenika na Slovenskem / Ana Cergol Paradiž. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Znosna in neznosna privlačnost evgenike / Marta Verginella: str. 267-274. - O avtorici: str. II. - Bibliografija: str. 245-265. - Summary: Eugenics on the Slovenian-speaking territory. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-89-4
a) genetics b) selection c) heredity d) genetika e) selekcija f) dednost g) evgenika h) zgodovina i) Slovenija j) rasna higiena k) populacijska genetika

613.94(497.4)(091):314.113
61 CERGOL PARADIŽ Evgenika
COBISS.SI-ID 281294848

101.
CONTENTO, Isobel R.
        Nutrition education : linking research, theory, and practice / Isobel R. Contento. - 3rd ed. - Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, cop. 2016. - XXIV, 638 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-284-07800-8
a) nutrition b) nutrition education c) dietetics d) eating habit e) prehrana f) prehranska vzgoja g) dietetika h) prehrambena navada i) izbira hrane j) diete k) obnašanje l) okolje m) motivacija n) mediji o) učitelji

613.2
II 61 CONTENTO, I. Nutrition
COBISS.SI-ID 11006793

102.
DEČMAN, Ivanka
        Poškodba možganov / Ivanka Dečman ; [izdal] Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja ; [ilustracije Tomaž Primožič]. - Kranj : Vid, 1996 (Ljubljana : [Kurir]). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 57

ISBN 961-90342-0-1
a) brain b) brain injury c) možgani d) možganska poškodba e) medicinska rehabilitacija f) fizioterapija g) nevrofizioterapija

616.831-001-085.8
61 DEČMAN, I. Poškodba
COBISS.SI-ID 59653120

103.
GRAIMES, Nicola
        Prava hrana za otroške možgane : več kot 100 receptov, s katerimi boste vzpodbudili inteligenco svojega otroka / Nicola Graimes ; [prevedla in uredila Amanda Mlakar]. - Izola : Meander, 2005. - 128 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zgibanka (tedenski jedilnik). - (Meander)

Prevod dela: Brain food for kids. - Kazalo

ISBN 961-6473-50-6
a) child b) food c) nutrition d) intelligence e) otrok f) hrana g) prehrana h) možgani i) kuharski recepti

613.22
613.95 GRAIMES, N. Prava
COBISS.SI-ID 218856960

104.
HIXON, Thomas J., 1940-2009
        Preclinical speech science : anatomy, physiology, acoustics, and perception / Thomas J. Hixon, Gary G. Weismer, Jeannette D. Hoit. - San Diego ; Oxford ; Brisbarne : Plural Publishing, 2008. - XII, 642 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali. - Vsebina: Breathing and speech production ; Laryngeal function and speech production ; Velopharyngeal-nasal function and speech production ; Velopharyngeal-nasal disorders in speech production ; Pharyngeal-oral function and speech production ; Acoustics ; Acoustic theory of vowel production ; Theory of consonant acoustics ; Speech acoustic analysis ; Acoustic phonetics data ; Speech perception ; Swallowing

ISBN 978-1-59756-182-2
ISBN 1-59756-182-7
a) speech b) physiology c) anatomy d) speech therapy e) govor f) fiziologija g) anatomija h) logopedija i) percepcija j) akustika k) dihanje l) glasovi m) požiranje n) fonetika

612.78
II 61 HIXON, T. J. Preclinical
COBISS.SI-ID 10989641

105.
HOLMES, Jeremy
        John Bowlby and attachment theory / Jeremy Holmes. - London ; New York : Routledge, 1993. - xi, 249 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Makers of modern psychotherapy)

Bibliografija: str. [228]-243. - Kazalo

ISBN 0-415-07729-X
ISBN 0-415-07730-3 (broš.)
a) attachment b) psychoanalysis c) behaviour d) child e) mother-child relation f) navezanost g) psihoanaliza h) vedenje i) otrok j) odnos med materjo in otrokom k) psihoterapija l) razvojna psihologija

615.851
615.851 HOLMES, J. John
COBISS.SI-ID 553061

106.
HROVAT-Kuhar, Eva
        Poporodni izziv : ko dvojina postane množina --- / Eva Hrovat Kuhar ; [fotografije Nina Berčič Demšar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

2.700 izv.

ISBN 978-961-01-0890-0
a) female b) birth c) ženska d) rojstvo e) poporodno obdobje f) poporodna depresija g) dojenje h) sorojenci i) materinstvo j) medosebni odnosi k) starševstvo l) medosebne komunikacije m) spolnost n) dojenčki o) jok p) spanje q) očetje r) partnerstvo s) nasveti

618.6/.7(035)
613.95 HROVAT-KUHAR Poporodni
COBISS.SI-ID 249416704

107.
LLEWELLYN, Claire
        Dejstva o astmi / napisala Claire Llewellyn ; prevedla Darinka Soban. - Radovljica : Didakta, 2003 (Kitajska). - 32 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The facts about asthma. - Kazalo

ISBN 961-6463-00-4
a) disease b) child c) bolezen d) astma e) astma

616.248(02.053.2)
II 61 LLEWELLYN, C. Dejstva
COBISS.SI-ID 120027904

108.
MASSON, Jeffrey Moussaieff, 1941-
        Zablode psihoterapije : čustvena tiranija in mit o psihološkem zdravljenju / Jeffrey Masson ; [prevod Aleksandra Furlan]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 365 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela.: Against therapy. - 200 izv.

ISBN 978-961-6954-57-0
a) psychotherapy - criticism b) psihoterapija - kritika c) psihoanaliza d) spolnost e) nasilje f) terapije g) zlorabe pacientov h) Freud i) Jung

615.851:159.964
615.851 MASSON, J. Zablode
COBISS.SI-ID 284154112

109.
MCLEOD, Sharynne
        Seeing speech : a quick guide to speech sounds / Sharynne McLeod, Sadanand Singh. - San Diego ; Oxford ; Brisbarne : Plural Publishing, 2009. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-1-59756-322-2
ISBN 1-59756-322-6
a) phonetics b) speech c) speech therapy d) fonetika e) govor f) logopedija g) glasovi h) izgovorjava i) sličice j) patologija k) artikulcija l) transkripcija

612.78
61 MCLEOD, S. Seeing
COBISS.SI-ID 10990409

110.
        NAŠ imunski sistem : kaj je in kako nas ščiti pred boleznimi? / vsebino so pripravili člani Japonskega imunološkega društva (JIS) ; ilustracije Tamoko [i.e Tomoko] Ishikawa ; [avtorizirani prevod iz japonščine v angleščino: Anjali Patel ; avtorizirani prevod v slovenščino iz angleške verzije in posodobitve Vladimir Kotnik] ; [izdajatelj v Sloveniji] Slovensko imunološko društvo. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 71 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Izv. nasl.: Karada wo mamoru meneki no fushigi; prevedeno iz angl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-278-163-7
a) pathology b) disease c) patologija d) bolezen e) imunski sistem f) telo g) celice

612.017(035)
II 61 NAŠ imunski
COBISS.SI-ID 275666688

111.
NORTHRUP, Christiane
        Žensko telo, ženska modrost : priročnik o zdravju in dobrem počutju v drugem življenjskem obdobju / Christiane Northrup ; [prevedla Mojca Vodušek]. - Tržič : Učila International, 2006. - 619 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga. Priročniki / Učila International ; 194 = 127, 1)

Prevod dela: The wisdom of menopause. - O avtorici: str. 619

ISBN 961-6588-27-3
a) menopause b) mena c) ženske d) klimakterij e) staranje f) zdravo življenje g) hormonsko nadomestno zdravljenje h) prehrana i) spolno življenje j) telesna nega k) osebnostni razvoj l) zdravstveni nasveti m) psihološki nasveti

618.173(035)
613.95 NORTHRUP, C. Žensko
COBISS.SI-ID 226013184

112.
        NOVOSTI v intenzivnem zdravljenju otrok. Dislipidemije pri otrocih in mladostnikih. Izbrane novosti s področja neonatologije. Funkcionalne bolečine v trebuhu. Akutni bronhiolitis / [urednika Ciril Kržišnik, Tadej Battelino]. - V Ljubljani : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 254 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz pediatrije, ISSN 1408-354X ; 25)

600 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6454-27-8
a) paediatrics b) pediatrija c) otroci d) intenzivna terapija e) dislipidemija f) neonatologija g) bolečine v trebuhu h) bronhiolitis i) diagnostika j) zdravljenje

616-053.2(082)
616 NOVOSTI v intenzivnem
COBISS.SI-ID 267168512

113.
        ROJSTVO = Birth : čudež življenja v medicini, fotografiji in poeziji = miracle of life through medicine, photography and poetry : znanstvena in umetniška monografija / [medicinski prispevki Zvonka Zupanič Slavec ... et al.] ; [urednika] Zvonka Zupanič Slavec, Adolf Lukanović ; [fotografija] Jelka Simončič ; [poezija] Tone Pavček ; [prevod angleških povzetkov Mojca Pirc ; portretne fotografije Peter Irman ... et al.]. - Ljubljana : Ginekološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra ; [Celje] : Celjska Mohorjeva družba, 2011 (Trzin : Herle M&V). - 103 str. : fotogr. ; 22 x 31 cm

Besedilo v slov., predgovori tudi v angl. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-218-937-2 (Celjska Mohorjeva družba)
a) birth b) photography c) poetry d) medicine e) rojstvo f) fotografija g) poezija h) medicina i) porodništvo j) babištvo k) nosečnost l) porod m) materinstvo n) novorojenčki o) družina p) prezgodnji porod q) umetniška fotografija r) literarni motivi s) fotomonografije

618.4(082)
61 ROJSTVO
COBISS.SI-ID 254250496

114.
TRDAN, Matevž
        Navdih za boljši vdih : priročnik za šolo astme / [Matevž Trdan]. - Preserje : Javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, 2013. - [21] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 10.000 izv. - Bibliografija: str. [21]

ISBN 978-961-93510-0-0
a) asthma b) child c) medical treatment d) astma e) otrok f) zdravljenje g) zdravila h) simptomi i) aplikatorji j) poslabšanje k) zdravstveni nasveti

616.248-053.2(035)
616 TRDAN, M. Navdih
COBISS.SI-ID 267229952


61(043.2) MEDICINA.


115.
POGLAJEN, Katarina
        Nosečnost, materinstvo in uporaba drog : magistrsko delo / Katarina Poglajen. - Ljubljana : [K. Poglajen], 2016. - 78 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3449. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) pregnancy b) drug addiction c) nosečnost d) zasvojenost z drogami e) droge f) ženske g) materinstvo h) uporaba drog i) programi pomoči

613.83-055.26(043.3)
ZZ II 61(043.2) POGLAJEN, K. Nosečnost
COBISS.SI-ID 10998089


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


116.
        INTERACTIVE and improvisational drama : varieties of applied theatre and performance / Adam Blatner, editor, with Daniel J. Wiener. - New York : iUniverse, cop. 2007. - XXV, 383 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: Foreword / David Shephard ; Introduction / Adam Blatner ; Playback theatre / Hannah Fox ; Bibliodrama: exploring the written word through action / Linda Condon ; Lifedrama with elders / Rosilyn Wilder ; Healing the wounds of history / Ron Miller and Armand Volkas ; Designing and conducting rituals, ceremonies and celebrations / Adam Blatner ; Reflections: a teen issues improv troupe / Staci Block ; Cultivating a presence in a community through applied theatre / Mecca Burns ; Creative drama and role playing in education / Adam Blatner ; Process drama in education / Gustave J. Weltsek-Medina ; Theatre in education / Allison Downey ; Playbuilding with Pacific Island students / Daniel Kelin II ; The fictional family in the drama class and across the curriculum / Muriel Gold ; Applied drama in business / Joel Gluck and Ted Rubenstein ; Museum theatre / Catherine Hughes ; Psychodrama, sociodrama, role playing, and action methods / Adam Blatner ; Drama therapy / Sally Bailey ; Rehersals for growth / Daniel Wiener ; Insight improvisation / Joel Gluck ; Learning to parent apart: drama in parent skills training / Deborah J. Zuver and Mary K. Grigsby ; Drama in prisons / Clark Baim ; Theatre of the oppressed / John Sullivan, Mecca Burns and Doug Paterson ; Acting for advocacy / Deborah J. Zuver ; Women's empowerment through drama / Abigail Leeder and Jade Raybin ; Self-revelatory performance / Sheila Rubin ; Actingout: an interactive youth drama group / Kim Burden and Mario Cossa ; The art of play / Adam Blatner and Allee Blatner ; Theatresports and competitive dramatic improvisation / David Young ; Interactive mystery theatre / Anne Curtis and Gordon Hensley ; Medieval re-enactments / Tom Stallone ; Interactive clown practices / Doyle Ott ; The moviexperience / Dan Wiener ; Theatre of games / Bernie DeKoven ; Related fields / Adam Blatner

ISBN 978-0-595-41750-6 (broš.)
a) theatre b) drama c) education d) psychotherapy e) gledališče f) drama g) vzgoja in izobraževanje h) psihoterapija i) participativno gledališče j) improvizacija k) dramska terapija l) nastopanje m) bibliodrama n) opolnomočenje

615.851:7
615.851 INTERACTIVE and improvisat
COBISS.SI-ID 11009353

117.
SPITZER, Manfred
        Digitalna demenca : kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet / Manfred Spitzer ; iz nemščine prevedel Stanislav M. Maršič. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016. - 325 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Digitale Demenz. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 294-316. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0860-0
a) computer b) računalnik c) digitalni mediji d) digitalne komunikacije e) družbeni vidik f) pametni telefoni g) internet h) odvisnost i) negativne posledice

616.89:613.8
616.89 SPITZER, M. Digitalna
COBISS.SI-ID 283982592


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


118.
GODEC, Boštjan, agr.
        Jabolko na dan : od starih sort do novih receptov / Boštjan Godec, Andrej Goljat ; [fotografije Milena Bregar, Boštjan Godec, Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2009 (Grosuplje : Impress). - 97 str. : ilustr. ; 22 cm

1500 izv. - Bibliografija: str. 96

ISBN 978-961-203-355-2
a) agriculture - Slovenia b) kmetijstvo - Slovenija c) jablane d) jabolka e) avtohtone sorte f) sadjarstvo g) sorte h) stare sorte i) živila j) prehrana k) kuharski recepti l) priprava jedi m) jedi z jabolki

634.11(497.4)
641 GODEC, B. Jabolko
COBISS.SI-ID 246886656


64 GOSPODINJSTVO.


119.
GRANT, Amanda
        Naravna hrana za dojenčke in malčke : popolna zdrava prehrana za otroke od rojstva do treh let / Amanda Grant ; [prevedla Katarina Bajželj Žvokelj ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (natisnjeno v Hong Kongu). - 142 str. : fotogr. ; 24 cm

Prevod dela: Organic baby & toddler foods. - Beseda recenzenta / Rok Orel: str. 3. - Kazalo

ISBN 86-365-0400-7
a) infant b) nutrition c) dojenček d) prehrana e) otroci f) dojenje g) uvajanje goste hrane h) ekološka živila i) zdrava prehrana j) vegetarijanci k) kuharski recepti

641.562(083.1):613.22
641 GRANT, A. Naravna
COBISS.SI-ID 117959680

120.
HEWAT, Katie, 1982-
        Kuharček : [zabavna šola kuhanja in slastni recepti za male kuharje] / [napisala Katie Hewat ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 60 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The little chefs guide. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3948-5
a) nutrition b) prehrana c) kuhanje d) kuharski recepti e) knjige za otroke

641.55(083.12)(02.053.2)
641 HEWAT, K. Kuharček
COBISS.SI-ID 282219776

121.
KAUSHAL, Anita
        Doma : družinski življenjski slog / Anita Kaushal ; s fotografijami Penny Wincer ; [prevedla Katja Berden]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2008 (Kitajska : C & C Offset Printing). - 256 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Family lifestyle. Home. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str.

ISBN 978-961-259-019-2
a) family life b) home economics c) družinsko življenje d) gospdinjstvo e) dom f) stanovanje g) notranja oprema h) albumi i) domače okolje j) prostori k) praznovanja l) prostori na prostem

64
64 KAUSHAL, A. Doma
COBISS.SI-ID 238746624


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


122.
        NA cesti : priročnik za bodoče voznike in prekaljene mačke / [avtorji teksta Miha Oven ... [et al.] ; karikature Marta Lotrič ; foto Miha Oven ... et al.]. - 9. izd. - Dobrova : Društvo TečajCPP.com, 2015 ([Dobova] : AR tisk). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-91666-8-0
a) road safety b) prometna varnost c) prometni predpisi d) prometni znaki e) prometna signalizacija f) vozniški izpiti g) cestni promet

656.1.05(035)
NA cesti 65
COBISS.SI-ID 281720832


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


123.
        KRIZE in novi začetki : umetnost v Sloveniji 2005-2015 : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 22. 12. 2015 - 3. 4. 2016 / [urednika Tamara Soban, Igor Španjol ; besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; fotografije arhiv Moderne galerije, arhivi umetnikov]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2015 (Beograd : SGR Standard 2). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.mg-lj.si/media/2a3e2493dd/katalog_MSUM_notranjost.pdf. - 500 izv. - Urednika in avtorji besedil navedeni v kolofonu. - Sodelujoči umetniki in umetniške skupine: Nika Autor, Jože Barš, Marko Batista, Viktor Bernik, Goran Bertok, Rok Biček, BridA,Tom Kerševan, Sendi Mango Jurij Pavlica, Vesna Bukovec, Jasmina Cibic, Miha Ciglar, Špela Čadež, Ana Čigon, Maja Delak & Luka Prinčič, Delavsko-punkerska univerza, Jon Derganc, Aleksandra Domanović, Lenka Đorojević & Matej Stupica, Milan Erič, Vadim Fiškin, Tomaž Furlan, Bojan Gorenec, Meta Grgurevič & Urša Vidic, Dejan Habicht, Minna Henriksson, Miha Hočevar, Maja Hodošček, Ištvan Išt Huzjan, IRWIN, Matjaž Ivanišin, Sanela Jahić, Janez Janša & Janez Janša & Janez Janša, Jaša, Sergej Kapus, Staš Kleindienst, Matjaž Klopčič, Marko Kociper, Kaja Kraner (Neteorit), KSEVT, Andreja Kulunčić & Ibrahim Ćurić & Said Mujić & Osman Pezić, Tomaž Lavrič, Tanja Lažetić, Zmago Lenárdič, Polonca Lovšin, Izar Lunaček, Davorin Marc, Luiza Margan, Jurij Meden, Domen Ograjenšek (Neteorit), Alen Ožbolt, Passaporta (Mara Ambrožič, Jasmina Cibic, Mery Favaretto, Meta Grgurević), Marko Peljhan, Borut Peterlin, Alenka Pirman, Anja Planinšček & Katarina Čaks, Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti,Tjaša Pogačar (Neteorit), Marika & Marko Pogačnik, Uroš Potočnik, Marjetica Potrč, Mark Požlep, Arjan Pregl, Luka Prinčič, Pei-Ying Lin, Špela Petrič, Dimitris Stamatis, Jasmina Weiss, Marija Mojca Pungerčar, Franc Purg in Sara Heitlinger, Tobias Putrih, Peter Rauch, Viktor & Daria Radić, Maruša Sagadin, Sašo Sedlaček, Iztok Sitar, Jože Slak Đoka, Ana Sluga, Small but dangers, Zoran Smiljanić, Mladen Stropnik, Vlado Škafar, Nika Špan, Igor Štromajer, Miha Štrukelj, Andrej Štular, Apolonija Šušteršič & Bojana Kunst, TEMP, Irena Tomažin, Polona Tratnik, Aleksandra Vajd & Hynek Alt, Veli & Amos, Via Negativa, Matej Andraž Vogrinčič, Tao G. Vrhovec Sambolec

ISBN 978-961-206-118-0
a) art - Slovenia - 2005-2015 b) umetnost - Slovenija - 2005-2015 c) slovenska umetnost

7(497.4)"2005/2015"(083.824)
7 KRIZE in novi
COBISS.SI-ID 282377216


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


124.
        PRESERVATION education : sharing best practices and finding common ground / edited by Barry L. Stiefel and Jeremy C. Wells. - Hanover ; London : University Press of New England, cop. 2014. - IX, 301 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu poglavij

ISBN 978-1-61168-596-1 (broš.)
ISBN 978-1-61168-595-4
a) cultural heritage b) education c) kulturna dediščina d) vzgoja in izobraževanje e) varovanje f) ohranjanje g) okoljska vzgoja h) konzervatorstvo i) etnografija j) izobraževalni programi

719:39
71 PRESERVATION education
COBISS.SI-ID 11004745

125.
ZUPANEC Bajželj, Andreja
        Po ljubljanskih ulicah : prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja = Through Ljubljana streets : traffic in Ljubljana in the 20th century / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji fotografij Dragan Arrigler ... [et al.] ; prevod Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-961-6665-41-4
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - Razstavni katalogi b) local studies c) domoznanstvo d) Ljubljana e) urbanizem f) mestni promet g) fotografske zbirke h) slovenski fotografi

711.7(497.4Ljubljana)"19"(083.824)
II 71 ZUPANEC BAJŽELJ Po ljubljanskih
COBISS.SI-ID 283680768


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


126.
BOULEAU, Charles, 1906-
        The painter's secret geometry : a study of composition in art / Charles Bouleau ; with a preface by Jacques Villon ; [translated by Jonathan Griffin]. - [S. l.] : Allegro editions, [2014], cop. 1963 (Printed in the USA). - 268 str. : črnobele fotogr. ; 23 x 23 cm

Prevod dela: Charpentes, la géométrie secrete des peintres. - Bibliografija: str. 261-265. - Kazalo

ISBN 978-1-62654-927-2
a) painting b) geometry c) slikarstvo d) geometrija e) slikarske tehnike f) kompozicija g) harmonija h) proporci i) perspektiva j) zgodovina k) evropsko slikarstvo

75.01
75 BOULEAU, C. Painter's
COBISS.SI-ID 10993481

127.
BOULEAU, Charles, 1906-
        The painter's secret geometry : a study of composition in art / Charles Bouleau ; with a preface by Jacques Villon ; [translated from the French by Jonathan Griffin]. - Mineola (New York) : Dover Publications, 2014. - 268 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Charpentes, la géométrie secrete des peintres. - "This Dover edition ... is an unabridged republication of the work, translated from the French by Jonathan Griffin ..." --> Bibliographical note, str. 4. - Bibliografija: str. 261-265. - Kazalo

ISBN 978-0-486-78040-5
ISBN 0-486-78040-6
a) painting b) geometry c) slikarstvo d) geometrija e) slikarske tehnike f) kompozicija g) harmonija h) proporci i) perspektiva j) zgodovina k) evropsko slikarstvo

75.01
Č II 75 BOULEAU, C. Painter's
COBISS.SI-ID 1110505822


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


128.
ERČULJ, Anamarija
        Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli : magistrsko delo / Anamarija Erčulj. - Ljubljana : [A. Erčulj], 2016. - 238 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3452/. - Bibliografija: str. 161-169. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) art education c) osnovnošolski pouk d) likovna vzgoja e) likovni materiali f) likovna orodja g) motivacija

73:373.3.016(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ERČULJ, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 10998857

129.
ZORJAN, Marlene
        Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev : magistrsko delo / Marlene Zorjan. - Ljubljana : [M. Zorjan], 2016. - 220 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 160-166. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) art education c) osnovnošolski pouk d) likovna vzgoja e) likovni materiali f) likovni pripomočki g) likovni spomin h) doživljanje likovnega problema i) reševanje likovne naloge

73: 373.32.016(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ZORJAN, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 11020617


78 GLASBA.


130.
PESEK, Albinca
        Glasba 4. Samostojni delovni zvezek za glasbo v četrtem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 92 str. : ilustr., note ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4367-3
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 PESEK, A. Glasba 4
COBISS.SI-ID 284287744

131.
STRMČNIK, Helena
        Šola za kljunasto flavto 1 [Glasbeni tisk] : palčkove igrarije za Tinko in Tončka : učbenik za prvi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje / Helena Strmčnik ; [ilustratorja Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MK]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 131 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISMN 979-0-709008-21-6
a) Kljunasta flavta - Učbeniki

780.642.1(075)
II 78 STRMČNIK, H. Šola
COBISS.SI-ID 262649856

132.
STRMČNIK, Helena
        Šola za kljunasto flavto 2 [Glasbeni tisk] : palčkove igrarije za Tončka in Tinko : učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje / Helena Strmčnik ; [ilustratorja Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MK ; notografiral Andrej Lenarčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 123 str. : ilustr. ; 31 str.

1.000 izv.

ISMN 979-0-709008-22-3
a) Kljunasta flavta - Učbeniki b) Učbeniki - Kljunasta flavta

780.8:780.642.1(075)
II 78 STRMČNIK, H. Šola
COBISS.SI-ID 262735616


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


133.
GRANDA, Špela
        Nastajanje lutkovne predstave : diplomsko delo / Špela Granda. - Ljubljana : [Š. Granda], 2016. - III, 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3459. - Mentorica Helena Korošec. - Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) lutke c) lutkovne tehnike d) izdelovanje lutk e) režija f) elementi lutkovne predstave g) lutkovna predstava

792.97(043.2)
ZZ II 79(043.2) GRANDA, Š. Nastajanje
COBISS.SI-ID 11014473


81 JEZIKOSLOVJE


134.
        ACTION, gesture and symbol : the emergence of language / edited by Andrew Lock ; foreword by Jerome Bruner. - London ; New York ; San Francisco : Academic Press, 1978. - XIII, 588 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 556-581. - Kazalo

ISBN 0-12-454050-3
a) gesture b) language c) communication d) linguistics e) gesta f) jezik g) komunikacija h) lingvistika i) slepi j) živali k) simboli l) družba

81'34:159.922.7(082)
81 ACTION, gesture
COBISS.SI-ID 10997577

135.
        BEYOND names for things : young children's acquisition of verbs / edited by Michael Tomasello, William E. Merriman. - New York ; London : Psychology Press, 2014, cop. 1995. - VI, 421 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-138-87637-8 (broš.)
ISBN 978-0-8058-1250-3 (trda vezava)
a) linguistics b) child c) learning d) speech e) lingivstika f) otrok g) učenje h) govor i) besede j) semantika k) argumenti

81:159.922.7(082)
81 BEYOND names
COBISS.SI-ID 10994505

136.
        The CAMBRIDGE handbook of linguistic multi-competence / edited by Vivian Cook and Li Wei. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2016. - XI, 562 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo Machine generated contents note: 1. Premises of multi-competence Vivian Cook; 2. Research questions and methodology of multi-competence Goro Murahata, Yoshiko Murahata and Vivian Cook; 3. Multi-competence in Second Language Acquisition: inroads into the mainstream? Lourdes Ortega; 4. Not through a glass darkly: refocusing the psycholinguistic study of bilingualism through a 'bivocal' lens Jyotsna Vaid and Renata Meuter; 5. Multilingualism research Rita Francheschini; 6. Multi-competence and dynamic/complex systems Kees de Bot; 7. Multi-competence and dominant language constellation Larissa Aronin; 8. Consequences of multi-competence for sociolinguistics research Li Wei; 9. A usage-based account of multi-competence Joan Kelly Hall; 10. Multi-competence and syntax Éva Berkes and Suzanne Flynn; 11. Syntactic processing Leah Roberts; 12. Language and cognition in bilinguals Annette M. B. de Groot; 13. Gestures in multi-competence Amanda Brown; 14. Pragmatic transfer in foreign language learners: a multi-competence perspective I-Ru Su; 15. Multi-competence and endangered language revitalization Tracy Hirata-Edds and Lizette Peter; 16. Multi-competence and first language attrition Bregtje Seton and Monika S. Schmid; 17. Cognitive consequences of multi-competence Panos Athanasopoulos; 18. Space, motion and thinking for language Anna Ewert; 19. Multi-competence and personality Jean-Marc Dewaele; 20. Multi-competence as a creative act: ramifications of the multi-competence paradigm for creativity research and creativity fostering education Anatoliy V. Kharkhurin; 21. Multi-competence and language teaching Virginia M. Scott; 22. Multi-competence and emotion Jean-Marc Dewaele; 23. Multi-competence and English as a lingua franca Ian MacKenzie; 24. A critical reaction from second language acquisition research David Singleton; 25. Questions of multi-competence: a written interview on issues raised in this book Guillaume Thierry; 26. Epilogue: multi-competence and the translanguaging instinct Li Wei

ISBN 978-1-107-05921-4 (trda vezava)
a) multilinguism b) communication c) second foreign language d) language e) linguistics f) multilingvizem g) komunikacija h) drugi tuji jezik i) jezik j) lingvistika k) kompetence l) raziskovanje m) metodologija n) kognicija o) čustva

81
81 CAMBRIDGE handbook
COBISS.SI-ID 10993737

137.
        LINGUISTIC rhythm and literacy / edited by Jenny Thomson, Linda Jarmulowicz. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2016. - XIV, 286 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Trends in language acquisition research, ISSN 1569-0644 ; 17)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4407-9 (trda vezava)
a) language b) literacy c) reading d) speech e) psycholinguistics f) jezik g) pismenost h) branje i) govor j) psiholingvistika k) ritem l) fonologija m) črkovanje n) disleksija

81'23:028
81 LINGUISTIC rhythm
COBISS.SI-ID 11008073

138.
MENYUK, Paula
        Early language development in full-term and premature infants / Paula Menyuk, Jacqueline W. Liebergott, Martin C. Schultz. - Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum, 2009, cop. 1995. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 232-237. - Kazali

ISBN 0-8058-1772-7 (broš.)
ISBN 0-8058-1773-5 (broš.)
a) languages b) early learning c) infant d) speech e) jeziki f) zgodnje učenje g) dojenček h) govor i) razvoj j) mati - otrok k) leksika l) večvesedni test m) semantika

81
81 MENYUK, P. Early
COBISS.SI-ID 10996041

139.
NACIONALNA konferenca Jeziki v izobraževanju (2 ; 2016 ; Ljubljana)
        Jeziki nas povezujejo : zbornik povzetkov / 2. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju, 15. april 2016, Ljubljana ; [organizatorja] Zavod RS za šolstvo [in Urad za razvoj izobraževanja,] Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ; [urednica Mojca Poznanovič Jezeršek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016 ([Sodražica] : Kamitex). - 68 str. ; 23 cm

Povzetki v slov., en tudi v angl. - 200 izv. - Bibliografija pri nekaterih povzetkih

ISBN 978-961-03-0340-4
a) Jeziki - Pouk - Zborniki b) jezikovni pouk

81'24:37.091.3(082)
81 NACIONALNA Jeziki
COBISS.SI-ID 284383488

140.
NOLAN, Rita, 1935-
        Cognitive practices : human language and human knowledge / Rita Nolan. - Oxford ; Cambridge : Blackwell, 1994. - X, 171 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 158-164. - Kazalo

ISBN 978-0-631-18973-2
ISBN 0-631-18974-2 (broš.)
ISBN 978-0-631-18974-9 (broš.)
a) language b) psycholinguistics c) cognition d) jezik e) psiholingvistika f) kognicija g) znanje h) dinamika i) metafore j) razum k) družba

81:159.9
81 NOLAN, R. Cognitive
COBISS.SI-ID 10988105

141.
        PROSTOR in čas v frazeologiji / uredile Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 539 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv., rus., ukr., polj., slovaš., češ., mak., angl., srb. in bolg. - Lat. in cir. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Izvlečki v jeziku prispevkov in angl., eden le v angl.

ISBN 978-961-237-813-4
a) language sciences b) jezikoslovje c) frazeologija d) tuji jeziki e) frazeološko gradivo

81'373.7(082)
81 PROSTOR in čas
COBISS.SI-ID 283959296

142.
ROMAINE, Suzanne, 1951-
        Bilingualism / Suzanne Romaine. - 2nd ed. - Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA : Blackwell, cop. 1995. - XVI, 384 str. ; 23 cm. - (Language in society ; 13)

Bibliografija: [333]-366. - Kazalo

ISBN 0-631-19539-4 (broš.)
a) linguistics b) bilingualism c) speech d) communication e) lingvistika f) dvojezičnost g) govor h) komunikacija i) sociolingvistika j) posameznik k) možgani l) kompetence m) otrok n) izobraževanje o) pristopi

81
81 ROMAINE, S. Bilingualism
COBISS.SI-ID 14593378

143.
        STARTING over : the language development in internationally-adopted children / edited by Fred Genesee, Audrey Delcenserie. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2016. - 208 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Trends in language acquisition research, ISSN 1569-0644 ; 18)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4408-6 (trda vezava)
a) adopted child b) language learning c) language development d) posvojenec e) učenje jezika f) jezikovni razvoj g) mednarodne posvojitve h) posvojeni otroci i) učenje tujega jezika

81'243:-058.865
81 STARTING over
COBISS.SI-ID 11009609

144.
        TALKING to children : language input and acquisition : papers from a conference sponsored by the Committee on Sociolinguistics of the Social Science Research Council (USA) / edited by Catherine E. Snow, Charles A. Ferguson. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013, cop. 1977. - X, 369 str. : ilustr. ; 24 cm

'... conference, entitled Language Input and Acquisition, was held 6-8 September 1974 at the American Academy of Arts and Sciences in Boston, Massachusetts ...' - Preface. - Bibliografija: str. 341-356

ISBN 978-0-521-21318-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-29513-0 (broš.)
a) child b) languages c) linguistics d) learning e) speech f) otrok g) jeziki h) lingvistika i) učenje j) govor k) mati l) dojenčki m) materni jezik n) govorni stili o) sociološki vidik

81
81 TALKING to children
COBISS.SI-ID 10995785

145.
TOMASELLO, Michael
        Constructing a language : a usage-based theory of language acquisition / Michael Tomasello. - 1st Harvard University Press paperback ed. - Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press, 2005. - VIII, 388 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 331-371. - Kazalo

ISBN 978-0-674-01764-1 (pbk.)
ISBN 0-674-01764-1 (pbk.)
ISBN 0-674-01030-2 (cloth)
a) linguistics b) child c) language d) lingvistika e) otrok f) jezik g) učenje h) sintaksa i) besede j) diskurz

81'232:159.955-053.2
81 TOMASELLO, M. Constructing
COBISS.SI-ID 261714944

146.
VOGEL, Jerica
        Razvezani jezik : jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo / Jerica Vogel, Mojca Cestnik ; [ilustrator Zvonko Čoh]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 136 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-86-11-17501-0
a) Slovenščina - Jezikovna pravila - Priročniki b) pravopis c) pravorečje d) sporazumevanje e) učbeniki za osnovne šole

811.163.6'271.1(035)
811.163.6 VOGEL, J. Razvezani
COBISS.SI-ID 278410496


811.111 ANGLEŠČINA.


147.
PETKOVŠEK, Richard A.
        English for Slovenes : the ten most common mistakes that Slovene speakers make in English --- and how to correct them = Angleščina za Slovence : deset najpogostejših napak, ki jih delajo Slovenci pri govorjenju angleščine --- in kako jih popraviti / Richard A. Petkovšek. - Ljubljana : Jutro : Lingula, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 64 str. ; 24 cm

Vzporedno slov. in angl. besedilo. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6746-95-3
a) English language b) angleščina

811.111'271.1(035)
811.111 PETKOVŠEK, R. A. English
COBISS.SI-ID 284239360


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


148.
PERDIH, Andrej, 30.10.1980-
        Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov / Andrej Perdih. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 205 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica ; 8)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 189-202. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-890-2
a) dictionary b) slovar c) slovanski jeziki d) leksikografija e) slovaropisje

811.16(038)
811.16 PERDIH, A. Splošni
COBISS.SI-ID 284286464


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


149.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo / Mateja Gomboc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0086-4
a) Slovenščina - Slovnica - Priročniki

811.163.6'36(035)
811.163.6'36 GOMBOC, M. Mala slovnica
COBISS.SI-ID 278119424

150.
JUS, Marjana
        Mali šolski leksikon slovenskega jezika / [avtorica Marjana Jus]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Soča). - 156 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1710-0
a) Slovenian language b) lexicon c) slovenščina d) leksikon e) jezikoslovni pojmi

811.163.6(031.053.2)
811.163.6 JUS, M. Mali
COBISS.SI-ID 263266816

151.
OSTERMAN, Sonja
        Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole / Sonja Osterman, Tomaž Petek ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. prenovljena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (107; 128 str.) : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.: prenovljeno. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-4350-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-4370-3 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 OSTERMAN, S. Slovenščina 5
COBISS.SI-ID 284186624

152.
        SLOVENŠČINA 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015- (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

600 izv.

Dosedanja vsebina:
Del 1 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Jana Ozimek. - 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 127 str. - 600 izv.

ISBN 978-961-01-0312-7 (zv. 1)
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA 1
COBISS.SI-ID 280445952


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


153.
BERNER, Rotraut Susanne
        Nove Karelčkove zgodbice / [napisala, ilustrirala] Rotraut Susanne Berner ; prevedla Alenka Veler. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 76 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

Prevod dela: Neue Karlchen-Geschichten. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-4252-2
a) problemi najmlajših b) vsakdan c) zajci d) družina

821.112.2-93-32
821.112.2 BERNER, R. Nove
COBISS.SI-ID 283877632

154.
CARDOSO, Dulce Maria, 1964-
        Vrnitev / Dulce Maria Cardoso ; [prevedla Barbara Juršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 285 str. ; 21 cm

Prevod dela: O retorno. - 500 izv. - O avtorici: str. 287

ISBN 978-961-282-013-8
a) Portugalci b) portugalske kolonije c) Afrika d) Angola e) dekolonizacija f) družine g) selitve

821.134.3-311.2
821.134.2 CARDOSO, D. Vrnitev
COBISS.SI-ID 275206400

155.
CARRANZA, Maite, 1958-
        Zastrupljene besede / Maite Carranza ; iz katalonščine prevedla Veronika Rot. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 219 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: Palabras envenenadas. - 600 izv. - O avtorici: str. 219

ISBN 978-961-272-141-1
a) nasilje b) mladostniki c) zlorabe d) čustva

821.134.1-93-311.2
821.134.2 CARRANZA, M. Zastrupljene
COBISS.SI-ID 271667712

156.
GUILLOU, Jan, 1944-
        Zlo / Jan Guillou ; prevedel, [spremna beseda] Darko Čuden. - Radovljica : Didakta, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 326 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Ondskan. - 1.000 izv. - Jan Guillou / Darko Čuden: str. 323-326

ISBN 978-961-6646-77-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6646-76-5 (broš.)
a) Guillou, Jan (1944-) b) nasilje v družini c) najstniki

821.113.6-311.2
821.113 GUILLOU, J. Zlo
COBISS.SI-ID 245272832

157.
JÄGERFELD, Jenny
        Tu ležim in krvavim / Jenny Jägerfeld ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 281 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: Här ligger jag och blöder. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-149-7
a) ljubezen b) mati

821.113.6-311.2
821 JÄGERFELD, J. Tu ležim
COBISS.SI-ID 272567296

158.
JONEVS, Janis
        Metalci '94 : pogubljeni v črnini / Janis Jonevs ; [iz francoščine] prevod Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 317 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Jelgava '94. - 700 izv. - O avtorju: str. [318]. - O prevajalki: str. [319]. - Nagrada Evropske unije za književnost

ISBN 978-961-272-215-9
a) mladi b) metalska scena

821.174-311.2
821 JONEVS, J. Metalci '94
COBISS.SI-ID 284153344

159.
JORGE, Lídia, 1946-
        Mož in druge zgodbe / Lídia Jorge ; prevedla Blažka Müller Pograjc, (zgodbi Pena popoldneva in Priča prevedla Mojca Medvedšek) ; [spremna beseda Blažka Müller Pograjc]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013 ([Ljubljana] : Cicero). - 100 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

Prevod dela: Marido e outros contos. - 400 izv. - Kratka zgodba nas zaziblje v dolge sanje / Blažka Müller Pograjc: str. 89-100

ISBN 978-961-6717-90-8
a) zgodbe b) ženske

821.134.3-32
821 JORGE, L. Mož
COBISS.SI-ID 269942016

160.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Dora Bruder / Patrick Modiano ; prevedel [in spremna beseda] Jaroslav Skrušný. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 127 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dora Bruder. - 600 izv. - Na način romana izpisana (avto)biografija / Jaroslav Skrušný: str. 101-126

ISBN 978-961-284-179-9
a) Bruder, Dora (1926-1942?) b) Modiano, Patrick (1945-) c) holokavst d) Judje e) preganjanje f) Francija g) pogrešane osebe h) svetovna vojna 1939-1945

821.133.1-312.6
821.133.1 MODIANO, P. Dora
COBISS.SI-ID 284282880

161.
        NOVI svet iz besed 4 : [berilo za 4. razred osnovne šole] / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 174 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [175]. - Kazalo

ISBN 978-961-271-011-8
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berila

821-82(075.2)
II 821.163.6 NOVI SVET 4
COBISS.SI-ID 262573056

162.
SANMARTIN Fenollera, Natalia
        Prebujenje gospodične Prim / Natalia Sanmartin Fenollera ; [prevod Vesna Velkovrh Bukilica]. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 251 str. ; 23 cm

Prevod dela: El despertar de la senorita Prim. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-04-0267-1
a) knjižničarke b) življenje c) ženske d) medosebni odnosi

821.134.2-311.2
821.134.2 SANMARTIN F. N. Prebujenje
COBISS.SI-ID 283951872

163.
STEIN, Mathilde
        Moje! / [besedilo] Mathilde Stein & [ilustracije] Mies van Hout ; [prevod Tanja Mlaker]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011. - [25] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevo dela: Van mij!. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-206-1
a) lastnina b) delitev c) posojanje d) otroci e) duhovi

821.112.5-93-32
II 821 STEIN, M. Moje!
COBISS.SI-ID 253610496

164.
        SVINČNIK piše s srcem / [uredila] Vanja Rupnik Rašić, Budimir Nešić ; prevod Olga Kacjan. - Ljubljana : Forma 7, 2014 ([Trbovlje] : Toriprint). - 148 str. ; 22 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6181-93-8
ISBN 978-961-6181-92-1 ! (napačni ISBN na zadnji platnici)
a) child b) imagination c) otrok d) domišljija e) pesmi f) pomen besed g) ustvarjalnost h) čustva

821.163.41-84(02.053.2)
821.163 SVINČNIK piše
COBISS.SI-ID 276096256

165.
ŠPACAPAN, Adrijana
        Šolski album svetovnih književnikov : od življenja do življenja / Adrijana Špacapan, Janja Perko ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič). - 183 str. : ilustr. ; 27 cm

1.800 izv. - Bibliografija: str. 174-181

ISBN 978-961-01-1709-4
a) literature b) literatura c) svetovni književniki d) portreti

821.09(084.1):929
II 82 ŠPACAPAN, A. Šolski
COBISS.SI-ID 258427392


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


166.
BIDARI, Bono
        Jaz, Elvis Riboldi / Bono Bidari ; [iz katalonščine prevedla Veronika Rot]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 194 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Karjola)

Prevod dela: Yo, Elvis Riboldi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-46-4
a) hyperactivity b) hiperaktivnost c) hiperaktivni otroci d) v mladinskem leposlovju

821.134.2-93-32
821.134.2 BIDARI, B. Jaz, Elvis
COBISS.SI-ID 284434944


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


167.
BOYNE, John
        Osupljiva zgodba Barnabyja Brocketa / John Boyne ; prevedel Jure Potokar ; [ilustracije Oliver Jeffers]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čiv)

Prevod dela: The terrible thing that happened to Barnaby Brocket. - 600 izv. - O pisatelju: 268-269

ISBN 978-961-272-114-5
a) otroci b) drugačnost

821.111(417)-93-32
821.111 BOYNE, J. Osupljiva
COBISS.SI-ID 265917184

168.
ELLIOTT, Rebecca
        Moj ljubi Mic / [besedilo in ilustracije] Rebecca Elliott ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - [26] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Missing Jack. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-241-2
a) žalovanje b) hišni ljubljenčki c) smrt d) mačke e) prijateljstvo

821.111-93-32
II 821.111 ELLIOTT, R. Moj ljubi
COBISS.SI-ID 282493696

169.
PARKER, Danny, 1967-
        Popolno / [besedilo] Danny Parker in [ilustracije] Freya Blackwood ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2016. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Perfect. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-52-1
a) otroštvo b) igra c) poletje d) sreča e) pripoved v verzih

821.111(94)-93-1
II 821 PARKER, D. Popolno
COBISS.SI-ID 283603968

170.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Dopolnilni pouk / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2016. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The extra - special group. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-49-1
a) reading b) branje c) pravopis d) prijateljstvo e) problemi najmlajših f) šola g) učne težave h) povečani tisk i) začetno branje j) črkovanje

821.111(94)-93-32
821.111 RIPPIN, S. Hej Jaka!
COBISS.SI-ID 283595520


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


171.
TREIBER, Jutta
        Modro jezero je danes zeleno / Jutta Treiber ; [prevedla Katja Šulc]. - Tržič : Didakta, 2005 ([Grosuplje] : Partner graf). - 102 str. ; 22 cm. - (Zbirka RB)

Prevod dela: Der blaue See ist heute grün. - 1.000 izv. - O avtorici na zavihku ov.

ISBN 961-6530-63-1
a) nosečnost b) dekleta c) najstnice

821.112.2(436)-311.2
821.112.2 TREIBER, J. Modro
COBISS.SI-ID 223628288


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


172.
MURAIL, Marie-Aude
        Simpl / Marie-Aude Murail ; [prevedla Mojca Medvedšek]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 191 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: Simple. - 650 izv. - O avtorici: str. 191

ISBN 978-961-272-115-2
a) bratje b) mladostniki c) drugačnost d) prijateljstvo e) ljubezen

821.133.1-93-311.2
821.133.1 MURAIL, M.-A. Simpl
COBISS.SI-ID 265987328


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


173.
KLEMBAS, Tjaša
        The joys of winter / Tjaša Klembas ; [illustrated by Simona Kokelj ; translated by Sonja Drolc, Chistopher John Rodger, Tjaša Klembas]. - Kranjska Gora : Izvirna založba, zavod za založniško dejavnost, 2016 ([s. l.] : Oman). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm + 1 pismo. - (Timmy discovers)

Izv. stv. nasl.: Zimske radosti. - 750 izv.

ISBN 978-961-93816-2-5
a) družina b) počitnice c) zima d) Kranjska Gora

821.163.6-93-32
821.163.6 KLEMBAS, T. Joys
COBISS.SI-ID 282856448

174.
KLEMBAS, Tjaša
        Nepozabna morska doživetja / Tjaša Klembas ; [ilustrirala Simona Kokelj]. - Kranjska Gora : Izvirna založba, zavod za založniško dejavnost, 2015 ([Kranj] : Oman). - [35] str. : ilustr. ; 25 cm + 1 pismo. - (Zbirka Timi odkriva)

750 izv.

ISBN 978-961-93816-1-8
a) družina b) počitnice c) morje d) poletje e) Slovenska obala

821.163.6-93-32
821.163.6 KLEMBAS, T. Nepozabna
COBISS.SI-ID 280640768

175.
KLEMBAS, Tjaša
        Zimske radosti / Tjaša Klembas ; [ilustrirala Simona Kokelj]. - Kranjska Gora : Izvirna založba, zavod za založniško dejavnost, 2015 ([Kranj] : Oman). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm + 1 pismo. - (Zbirka Timi odkriva)

1.000 izv.

ISBN 978-961-93816-0-1
a) Kranjska Gora b) družina c) počitnice d) zima

821.163.6-93-32
821.163.6 KLEMBAS, T. Zimske
COBISS.SI-ID 278802944

176.
KLENOVŠEK Musil, Manica
        Čarobna školjka / [besedilo in ilustracije] Manica K. Musil. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-45-4
a) picture book b) slikanica c) deklice d) drugačnost e) invalidi f) osamljenost g) školjke

821.163.6-93-34
II 821.163.6 KLENOVŠEK MUSIL Čarobna
COBISS.SI-ID 86265345

177.
LAPAJNE Dekleva, Tomaž
        Komedije : osem dramskih besedil / Tomaž Lapajne Dekleva, Vid Sodnik, Miša Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, 2016. - 208 str. ; 21 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Uvod / Tomaž Lapajne Dekleva: str. 4-6. - Impro na papir / Kristina Mihelj: str. 7-11

ISBN 978-961-92750-2-3
a) dramatizacija b) dramska besedila c) improvizirano ustvarjanje predstave d) improvizacija

821.163.6-2
821.163.6 LAPAJNE DEKLEVA Komedije
COBISS.SI-ID 283035136

178.
MATANOVIĆ, Nika
        Razred / Nika Matanović. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 295 str. ; 22 cm. - (Mladinsko branje)

700 izv.

ISBN 978-961-6968-50-8
a) mladostniki b) šola c) medosebni odnosi d) sošolci e) družina f) ljubezen g) odraščanje h) najstniki

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MATANOVIĆ, N. Razred
COBISS.SI-ID 86365441

179.
MENART, Janez
        Zadnja pomlad / Janez Menart ; ilustrirala Ana Zavadlav ; [izbor Tonka Menart in Barbara Menart Senica ; spremna beseda Barbara Menart Senica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 123 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 4.000 izv. - Prva jesen, zadnja pomlad / Barbara Menart Senica: str. 119-123

ISBN 978-961-01-4090-0
a) pesmi b) slovenska književnost

821.163.6-1
821.163.6 MENART, J. Zadnja
COBISS.SI-ID 284007680

180.
MERCINA, Marija
        Primorska zgodba / Marija Mercina ; [spremna beseda Ana Ogrič]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba [i. e.] Zadruga Goriška Mohorjeva, 2014 (Gorica : Grafica Goriziana). - 165 str. ; 20 cm

Mamin najdaljši dan / Ana Ogrič: str. 5-6

ISBN 978-88-96632-39-0
a) življenjske zgodbe b) matere in hčere c) Goče d) družbene razmere

821.163.6-311.2
821.163.6 MERCINA, M. Primorska
COBISS.SI-ID 271698176

181.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Vse to je tvoje / Tone Pavček ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustriracije Igor Šinkovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Besede, darovi, poti / Igor Saksida: str. 55-64

ISBN 978-961-272-211-1
a) otroci b) družina c) pesmi

821.163.6-93-1
821.163.6 PAVČEK, T. Vse
COBISS.SI-ID 283610368

182.
ŠEGA, Vanda
        Nikogaršnja / Vanda Šega. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 213 str. ; 21 cm

700 izv.

ISBN 978-961-278-244-3
a) ženske b) družinski odnosi c) korespondenca

821.163.6-31
821.163.6 ŠEGA, V. Nikogaršnja
COBISS.SI-ID 283576320

183.
VEZJAK, Boris
        Ali je to zmota? / Boris Vezjak ; ilustracije Igor Cvetko. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 35 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-220-099-2
a) etika b) vrednote c) zmote d) vrline e) sodbe

821.163.6-93:17
II 821.163.6 VEZJAK, B. Ali je to
COBISS.SI-ID 84424961


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


184.
BAHAR, Igor
        Raziskujem domači kraj : [za izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja (šolskega okoliša) in varstvo njegovega okolja v devetem razredu osnovne šole]. Delovni zvezek / Igor Bahar, Jože Račič, Danica Večerić ; [ilustratorja Adriano Janežič, Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ ; zemljevide in grafikone izdelal Andrej Gale]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek. - Podnasl. naveden v kolofonu in na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-86-11-15526-5
a) Geografija - Vaje za osnovne šole b) Domoznanstvo - Vaje za osnovne šole

91(075.2)(076)
II 91 BAHAR, I. Raziskujem
COBISS.SI-ID 236924160

185.
KOZEL, Lea
        Družba 4 : samostojni delovni zvezek za družbo v četrtem razredu osnovne šole / Lea Kozel, Eneja Baloh, Milivoj Stankovič ; [ilustracije Adriano Janežič, Aleš Sedmak ; fotografije Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4358-1
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) družina f) posameznik g) skupnost

908(075.2)(076.1)
II 908 KOZEL, L. Družba 4
COBISS.SI-ID 284007424

186.
        LJUBLJANA v oblačkih [2] : kratke stripovske zgodbe / [avtorice stripov] Anna Sangawa Hmeljak ... [et al.] ; [urednik almanaha Igor Krasnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015 ([Ljubljana] : Januš). - [47] str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Stripovski almanah. - 300 izv.

ISBN 978-961-6952-69-9
a) comics b) strip c) Ljubljana d) ljubljanske znamenitosti e) sprehod po mestu f) nasveti za gibalno ovirane g) slovenski stripi

908(497.4):741.52
908(497.4) LJUBLJANA v oblačkih
COBISS.SI-ID 282821632

187.
        LJUBLJANA v oblačkih : štiri kratke stripovske zgodbe / [avtorji stripov Anna Sangawa Hmeljak ... [et al.] ; urednik almanaha Igor Krasnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [37] str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6952-39-2 (2 EUR)
a) comics b) strip c) Ljubljana d) znamenitosti

908(497.4):741.52
908(497.4) LJUBLJANA v oblačkih
COBISS.SI-ID 277351168

188.
MELIK, Jelka
        Ljubljana, the green city / Jelka Melik, Mateja Jeraj ; [illustrations Mojca Sekulič Fo, Ela Hartman, Pia Cvar ; photos Jelka Melik ... [et al.] ; translated by Maja Jug Hartman]. - 1st printing. - Ljubljana : Hart Publishing, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

Izv. stv. nasl.: Ljubljana, zeleno mesto. - 300 izv. - Potiskani notr. stv. ov.

ISBN 978-961-6882-21-7
a) local studies b) ecology c) domoznanstvo d) ekologija e) Ljubljana f) zelena prestolnica Evrope 2016

908(497.4Ljubljana)(02.053.2)
908(497.4) MELIK, J. Ljubljana
COBISS.SI-ID 284090880

189.
NATEK, Karel
        Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole [Kartografsko gradivo] / [strokovni uredniki, avtorji besedil in zemljevidov Karel Natek, Darko Ogrin, Irma Potočnik Slavič] ; urednika Milivoj Stankovič, Jure Tičar ; avtorji zemljevidov oz. kartografske izdelave Geodetski inštitut Slovenije ... [et al.] ; ilustracije Aleš Sedmak ; geološke vsebine ilustracij Ladislav Placer ; slikovni material arhiv MKZ ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 1 atlas (128 str.) : barve ; 31 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Seznam občin z grbi na zadnjem spojnem listu. - Pregled zemljevidov po straneh na sprednjem spojnem listu. - Bibliografija: str. 123. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1711-7
a) geography - atlas b) geografija - atlas

912.44(497.1)(075.2/.3)
II 912 NATEK, K. Atlas Slovenije
COBISS.SI-ID 271205632

190.
RAZTRESEN, Marjeta
        Družba 5. Samostojni delovni zvezek za družbo v petem razredu osnovne šole / Marjeta Raztresen, Eneja Baloh, Milivoj Stankovič ; [ilustracije Adriano Janežič, Aleš Sedmak ; fotografije Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 127 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4359-8
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(497.4)(075.2)(076.1)
II 908(075.2) RAZTRESEN, M. Družba 5
COBISS.SI-ID 284419840


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


191.
PUHAR, Alenka
        Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja 1886-1958 / [zasnovala, zbrala eseje in slikovno gradivo [ter del besedila napisala]] Alenka Puhar ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 278 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

1.200 izv. - Potiskani spojni listi. - Izbrana bibliografija Izidorja Cankarja: str. 255-269. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4089-4
a) Cankar, Izidor (1886-1958) b) biography c) biografija d) slovenski pisatelji e) umetnostni zgodovinarji f) diplomati g) biografije

929
II 929 PUHAR, A. Izidor
COBISS.SI-ID 284241152


93 ZGODOVINA.


192.
FEBVRE, Lucien
        Boj za zgodovino ; in Civilizacija - beseda in ideja / Lucien Febvre ; [prevod Varja Balžalorsky Antić ; spremna študija Marko Štuhec]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 340 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Combats pour l'histoire. - 400 izv. - Lucien Febvre, bojeviti ()evolucionar / Marko Štuhec: str. 317-340. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-60-0
a) history b) civilization c) zgodovina d) civilizacija e) filozofija zgodovine f) zgodovinopisje g) Francija

930.1
93 FEBVRE, L. Boj za
COBISS.SI-ID 283423488


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO