COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


JUNIJ 20160 SPLOŠNO.


1.
BEAUDRY, Jeffrey S.
        Research literacy : a primer for understanding and using research / by Jeffrey S. Beaudry and Lynne Miller. - New York : Guilford Press, cop. 2016. - XX, 380 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 349-355. - Kazali

ISBN 978-1-4625-2462-4 (broš.)
ISBN 978-1-4625-2463-1
a) research b) literacy c) methodology d) raziskovanje e) pismenost f) metodologija g) informacijska pismenost h) kvalitativno raziskovanje i) kvantitativno raziskovanje j) eksperimentalno raziskovanje k) metode l) recenzije

001:028
001 BEAUDRY, J. S. Research literacy
COBISS.SI-ID 11056457

2.
        The GENDER challenge in research funding : assessing the European national scenes / [prepared by] European Commission, Directorate-General for Research. - Luxembourg : Office for Official Publiacations of the European Communities, cop. 2009. - 131 str. : ilustr., tabele, graf.prikazi ; 30 cm. - (EUR ; 23721 EN)

Bibliografija: str. 75-78

ISBN 978-92-79-10599-9
a) research - European Union b) participation c) sex d) raziskovanje - Evropska Unija e) soodločanje f) spol g) ženske h) različnost i) uspešnost

001.891:061.1EU
II 001 GENDER challenge
COBISS.SI-ID 754243

3.
GRAFF, Rhonda
        The big book of differentiated reading response activities : 75 engaging, tiered reproducibles to help you find the just-right activity for every reader / by Rhonda Graff. - New York : Scholastic, cop. 2014. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Teaching resources)

Na ovoju: "Grades 2-3". - Bibliografija: str. 128. - Vsebina: Teacher notes pages and reproducibles. Traits ; Prediction ; Characterization ; Character actions ; Character change ; Main Idea ; Simile ; Retell ; Conflict ; Fact and opinion ; Compare and contrast ; Idiom ; Setting ; Questioning ; Point of view and perspective ; Theme ; Summarize ; Cause and effect ; Classify and sort ; Interesting language ; Multiple meaning words ; Visualization ; General/Specific ; Highlight: Nonfiction ; Appendix. Student interest inventory ; Parent inventory ; Teacher considerations ; Possible alternative assignments

ISBN 978-0-545-55233-2
a) reading b) child c) branje d) otrok e) aktivnosti

028
II 028 GRAFF, R. Big book
COBISS.SI-ID 11038025

4.
GRAFF, Rhonda
        Leveled reading-response activities for guided reading : 70+ comprehension-boosting reproducibles that provide just-right activities for readers at every level from A to N / by Rhonda Graff. - New York : Scholastic, cop. 2013. - 175 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Teaching resources)

Na ovoju: "Grades K-3". - Bibliografija: str. 175

ISBN 978-0-545-44271-8
a) early reading b) learning c) child d) zgodnje branje e) učenje f) otrok g) bralni nivoji h) spretnosti i) pisanje j) bralni programi

028
II 028 GRAFF, R. Leveled
COBISS.SI-ID 11038281

5.
KORANTER, Sonja
        Zakaj imamo koledarje? : kdo si je izmislil 29. februar? / Sonja Koranter ; [[slike] iStock.com/thumbnail, iStock.com/HiRes]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 38 str. : ilustr. ; 22 cm

Dislektikom prijazno. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-48-9
a) astronomy b) astronomija c) čas d) koledar

006.95(02.053.2)
008 KORANTER, S. Zakaj
COBISS.SI-ID 284573952

6.
MIHAJLOVIĆ Trbovc, Jovana
        Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje / Jovana Mihajlović Trbovc in Ana Hofman ; [prevod Slobodan Vinulović]. - 1. naklada, 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 55 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-254-909-1
a) Znanstveno raziskovanje - Enakost spolov b) Izobraževanje - Enakost spolov

001.891:342.7
001 MIHAJLOVIĆ Trbovc Priročnik
COBISS.SI-ID 284814592

7.
        RESEARCH Policy, Financing & Performance : Croatia, Serbia and Slovenia in comparative perspective / Jelena Branković ... [et al.]. - Belgrade : Centre for Education Policy, 2011 (Belgrade : Dosije studio). - 137 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

500 izv. - Contributors: str. [138]. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-86-87753-06-8
a) research policy b) financing c) raziskovalna politika d) finaciranje e) znanstveno raziskovanje f) družba znanja g) regulative

001.891(4-12)
001 RESEARCH policy
COBISS.SI-ID 188549132

8.
RICHARDSON, Jan
        Next step guided reading in action : view & do guide / Jan Richardson. - New York : Scholastic Inc., cop. 2013. - 61 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 DVD + 1 CD-ROM

Na ovoju: "Supports the Common Core State Standards". - Na ovoju: Grades K-2. - Vsebina: Pre-A readers. Profile of a pre-A reader ; Pre-A lesson plan : step by step ; Model lesson in action : pre-A reader ; The pre-A lesson framework and the CCSS ; Reproducible : pre-A lesson plan ; Emergent readers. Profile of an emergent reader ; Emergent guided reading lesson plan : step by step ; Model lesson in action : emergent reader ; The emergent guided reading lesson framework and the CCSS ; Reproducible : emergent guided reading lesson plan ; Early readers. Profile of an early reader ; Early guided readin glesson plan : step by step ; Model lesson in action : early reader ; The early guided reading lesson framework and the CCSS ; Reproducible : early guided reading lesson plan ; DVD. Model lessons ; CD. Planning & assessment forms

ISBN 978-0-545-52345-5
a) reading b) early reading c) child d) branje e) zgodnje učenje f) otrok g) vodeno branje h) vodič i) video

028
II 028 RICHARDSON, J. Next step
COBISS.SI-ID 11048521

9.
RICHARDSON, Jan
        Next step guided reading in action : view & do guide / Jan Richardson. - New York : Scholastic Inc., cop. 2013. - 64 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 DVD + 1 CD-ROM

Na ovoju: "Supports the Common Core State Standards". - Bibliografija: str. 63. - Vsebina: Transitional readers. Profile of a transitional reader ; Transitional lesson plan : step by step ; Model lesson in action : transitional reader level M ; Model lesson in action : transitional reader level O ; Individual conference : struggling reader ; Correlation to CCSS ; Reproducible : assessment summary chart for transitional readers ; Reproducible : transitional guided reading lesson plan ; Fluent readers. Profile of a fluent reader ; Fluent lesson plan : step by step ; Model lesson in action : fluent reader level S ; fiction ; Model lesson in action : fluent reader level S ; nonfiction ; Advanced fluent lesson highlights : level U/V ; Individual conference : struggling reader ; Correlation to CCSS ; Reproducible : assessment summary chart for fluent readers ; Reproducible : fluent guided reading lesson plan ; Transitional readers and fluent readers. Profile of transitional and fluent readers ; Transitional and fluent guided reading lesson plans : step by step (Traditional lesson plan ; Fluent lesson plan) ; Model lesson in action : transitional reader ; The transitional guided reding lesson framework and the CCSS ; Model lesson in action : fluent reader ; The fluent guided reading lesson framework and the CCSS ; Reproducible : transitional guided reading lesson plan ; Reproducible : fluent guided reading lesson plan ; DVD. Model lessons ; CD. Planning & assessment forms

ISBN 978-0-545-39706-3
ISBN 978-0-545-52344-8
ISBN 978-0-545-52346-2
ISBN 978-0-545-52352-3
a) reading b) child c) branje d) otrok e) vodeno branje f) video g) učne ure

028
II 028 RICHARDSON, J. Next step
COBISS.SI-ID 11038537

10.
RICHARDSON, Jan
        The next step in guided reading : focused assessments and targeted lessons for helping every student become a better reader / Jan Richardson. - New York : Scholastic Inc., cop. 2009. - 304 str. : ilustr. ; 28 cm

Grades K-8

ISBN 978-0-545-13361-6
a) reading b) early reading c) child d) branje e) zgodnje branje f) otrok g) vodeno branje h) učne ure i) ocenjevanje

028
II 028 RICHARDSON, J. Next step
COBISS.SI-ID 11048265


0(043.2) SPLOŠNO.


11.
MIHELIČ, Tjaša, 1976-
        Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok : magistrsko delo / Tjaša Mihelič. - Ljubljana : [T. Mihelič], 2016. - 91 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3483. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) reading b) fairy tale c) family d) branje e) pravljica f) družina g) bralna pismenost otrok h) družinsko branje i) družinska pismenost

028:173(043.2)
ZZ II 02(043.2) MIHELIČ, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 11030601


1 FILOZOFIJA.


12.
CERKOVNIK, Borut
        Proti meji smisla : razprave k Logično filozofskemu traktatu / Borut Cerkovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 209 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnji notranji str. ov. - Bibliografija: str. 201-206. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-627-7
a) philosophy b) filozofija c) semantika d) jezik e) Wittgenstein f) filozofski traktat

1Wittgenstein L.
1 CERKOVNIK, B. Proti meji
COBISS.SI-ID 271997952

13.
GALEOTTI, Anna Elisabetta
        Multiculturalismo : filosofia politica e conflitto identitario / Anna Elisabetta Galeotti. - 1. ed. - Napoli : Liguori, cop. 1999. - VIII, 195 str. ; 22 cm. - (Filosofia pubblica ; 15) (Paradigma)

Bibliografija: str. 179-191. - Kazalo

ISBN 88-207-2983-0
ISBN 978-88-207-2983-7
a) political philosophy b) identity c) conflict d) politična filozofija e) identiteta f) konflikt g) multikulturalizem

130.2
1 GALEOTTI, A. E. Multiculturalismo
COBISS.SI-ID 11060041

14.
HRIBAR Sorčan, Valentina
        Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti : na poti k sodobnosti / Valentina Hribar Sorčan ; [prevod povzetka Janko Lozar]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 146 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 135-141. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-604-8
a) philosophy b) filozofija c) filozofija d) estetika e) postmodernizem f) jezik g) tragedija h) moderna umetnost

141.78
1 HRIBAR Sorčan, V. Jaz
COBISS.SI-ID 268903424

15.
LOZAR, Janko
        Nietzsche skozi nihilizem / Janko M. Lozar. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 136 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 129-131. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-237-714-4
a) philosophy b) filozofija c) nemški filozofi

1Nietzsche F.
1 LOZAR, J. Nietzsche
COBISS.SI-ID 276788480

16.
PATEMAN, Carole
        Spolna pogodba / Carole Pateman ; [prevod Urban Tarman in Ksenija Zubković ; predgovor napisala Ksenija Vidmar Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 263 str. ; 24 cm

Prevod dela: The sexual contract. - 300 izv. - Spolna pogodba in njen postnacionalni aneks / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-16. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-825-7
a) sociology b) human relations c) sex d) sociologija e) medčloveški odnosi f) spol g) kapitalizem h) zakonska zveza i) ženske j) spolna identiteta k) prostitucija l) delitev dela

141.72:32
1 PATEMAN, C. Spolna
COBISS.SI-ID 284530688


159.9 PSIHOLOGIJA.


17.
        HANDBOOK of self-determination research / edited by Edward L. Deci & Richard M. Ryan. - Rochester (NY) : The University of Rochester Press, 2004, cop. 2002. - X, 470 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavja. - Kazali

Vsebina:
PART 1: INTRODUCTION: 1. Overview of self-determination theory : an organismic dialectical perspective / Richard M. Ryan, Edward L. Deci
PART II: THEORETICAL ISSUES AND CONSIDERATIONS: 2. Intrinsic and extrinsic motivation : a hierarchical model / Robert J. Vallerand, Catherine F. Ratelle. 3. The self-concordance model of healthy goal striving : when personal goals correctly represent the person / Kennon M. Sheldon. 4. The integrating self and conscious experience / Holley S. Hodgins, C. Raymond Knee. 5. Distinguishing three ways of being internally motivated : a closer look at introjection, identification, and intrinsic motivation / Richard Koestner, Gaëtan F. Losier. 6. Sketches for a self-determination theory of values / Tim Kasser. 7. Social contagion of motivational orientations / T. Cameron Wild, Michael E. Enzle
PART III: SELF-DETERMINATION IN LIFE DOMAINS: 8. What makes parents controlling? / Wendy S. Grolnick, Nicholas H. Apostoleris. 9. Self-determinati on theory applied to educational settings / Johnmarshall Reeve. 10. A motivational analysis of self-determination for pro-environmental behaviors / Luc G. Pelletier. 11. Improving patients' health through supporting the autonomy of patients and providers / Geoffrey C. Williams. 12. Intrinsic need satisfaction in organizations : a motivational basis of success in for-profit and not-for-profit settings / Paul P. Baard. 13. Self-determination theory and participation motivation research in the sport and exercise domain / Christina M. Frederick-Recascino
PART IV: RELATED VIEWPOINTS: 14. Self-determination, coping, and development / Ellen Skinner, Kathleen Edge. 15. Distinguishing between secure and fragile forms of high self-esteem / Michael H. Kernis, Andrew W. Paradise. 16. The need for competence / Andrew J. Elliot, Holly A. McGregor, Todd M. Thrash. 17. Three views of the agentic self : a developmental synthesis / Todd D. Little ... [et al.]. 18. An educational-psychological theory of interest and its relation to SDT / Andreas Krapp
PART V: CONCLUDING COMMENTS: 19. Self-determination research : reflections and future directions / Edward L. Deci, Richard M. Ryan

ISBN 1-58046-156-5 (broš.)
ISBN 978-1-58046-156-6 (broš.)
a) teorije b) kompetence c) samoodločenost d) samopotrditev

159.947.5(082)
CC-APA:
3120
159.942 HANDBOOK of self-determi
COBISS.SI-ID 40630882

18.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije (1982 ; Portorož)
        Posvetovanje psihologov Slovenije, Portorož, november 1982 / [uredil Janez Gregorač]. - Ljubljana : Društvo psihologov SR Slovenije, 1983. - 401 str. : graf. prikazi ; 24 cm

a) duševni razvoj b) otroci c) vzgojni domovi d) šole e) psihosomatika f) psihologija dela g) raznolikost h) skupinska dinamika

159.9(497.12)(082)
ZZ 159.9 POSVETOVANJE Posvetovanje
COBISS.SI-ID 1749508

19.
        PSYCHOSOCIAL skills and school systems in the 21st century : theory, research, and practice / Anastasiya A. Lipnevich, Franzis Preckel, Richard D. Roberts editors. - New York : Springer, cop. 2016. - XXI, 401 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Springer series on human exceptionality / series editors Donald H. Saklofske and Moshe Zeidner, ISSN 1572-5642)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-3-319-28604-4
a) psychology b) school system c) psihologija d) šolski sistem e) psihosocialne spretnosti f) kurikulum g) kreativnost h) čustva i) čustvena inteligenca

159.9:371
159.953 PSYCHOSOCIAL skills
COBISS.SI-ID 11056713

20.
THOULESS, Robert H.
        Prava in kriva pota mišljenja / Robert H. Thouless ; [prevedla Doris Debenjak]. - Ljubljana : Dopisna delavska univerza, 1973. - 164 str. ; 17 cm. - (Osebnostno izpopolnjevanje ; 2)

Prevod dela: Straight and crooked thinking
a) thinking b) psychology c) mišljenje d) psihologija e) napake f) predsodki g) manipulacija h) logične napake

159.955
ZZ 159.9 THOULESS, R. H. Prava
COBISS.SI-ID 20133632

21.
TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
        Če bi še enkrat živel ali Psihologija življenjske modrosti / Anton Trstenjak. - Celje : Mohorjeva družba, 1965 (Celje : Celjski tisk). - 167 str. ; 20 cm

Nasl. na ov.: Če bi še enkrat živel. - Opombe z bibliografijo: str. 161-167
a) življenjska modrost b) sreča c) psihološki nasveti

17.023.34
ZZ 159.9 TRSTENJAK, A. Če bi še enkrat
COBISS.SI-ID 4074497


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


22.
JAGODIĆ, Dijana
        Konstrukt sreče v postmoderni družbi : diplomsko delo / Dijana Jagodić. - Ljubljana : [D. Jagodić], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3518. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 30-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) affection b) consumption c) value d) čustvo e) potrošnja f) vrednota g) sreča h) postmoderna družba i) potrošništvo j) čustva

159.942:3(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) JAGODIĆ, D. Konstrukt
COBISS.SI-ID 11054921

23.
POTOČAR, Mihael
        Učenje učenja : možnosti učiteljev za razvijanje učnih strategij pri učencih : magistrsko delo / Mihael Potočar. - Ljubljana : [M. Potočar], 2016. - 209 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3514. - Mentorica Cveta Razdevšek Pučko. - Bibliografija: str. 169-182. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) learning b) primary education c) učenje d) osnovnošolski pouk e) samoregulacijsko učenje f) bralne učne strategije g) bralna pismenost h) akcijsko raziskovanje

159.953.5(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) POTOČAR, M. Učenje
COBISS.SI-ID 11050569


17 ETIKA.


24.
BAUMAN, Zygmunt, 1925-
        Postmoderna etika / Zygmunt Bauman ; [prevod Urban Tarman]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 269 str. ; 24 cm

Prevod dela: Postmodern ethics. - 300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-827-1
a) etika b) sociology c) etika d) sociologija e) moralnost f) univerzalnost g) moralna skupnost h) družbeni prostori

17:141.78
17 BAUMAN, Z. Postmoderna
COBISS.SI-ID 284584448


17(043.2) ETIKA.


25.
URBIČ, Beno
        Samomor in mladostniki : preventivna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga : diplomsko delo / Beno Urbič. - Ljubljana : [B. Urbič], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3481. - Bibliografija: f. 64-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) youth b) suicide c) mladina d) samomor e) izobraževanja f) primarna preventiva

179.7-053.6(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) URBIČ, B. Samomor
COBISS.SI-ID 11029577


3 DRUŽBENE VEDE


26.
CERAR, Miro, 1963-
        Svet smo mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole / Miro Cerar ; [fotografije Shutterstock ... [et al.] ; ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Nova Gorica] : Garfika Soča). - 77 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0507-4
a) civics - textbook b) ethics c) državljanska vzgoja - učbenik d) etika e) družba f) domovinska vzgoja g) demokracija h) svetovna skupnost

3(075.2)
II 17 CERAR, M. Svet smo mi 8
COBISS.SI-ID 274557184


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


27.
KLINE, Paul
        An easy guide to factor analysis / Paul Kline. - London ; New York : Routledge, cop. 1994. - VIII, 194 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 185-187. - Kazali. - Vsebina: A general description of factor analysis ; Statistical terms and concepts ; Principal components analysis ; Other methods of factor analysis ; Rotation of factors ; Confirmatory factor analysis and path analysis ; The interpretation and use of factor analysis: examples from personality testing ; Factor analysis in test construction ; Factor analysis in a wider context ; Interpreting confirmatory and path analyses ; Summary and conclusions: the use and abuse of factor analysis in research

ISBN 0-415-09490-9 (broš.)
ISBN 978-0-415-09490-0 (broš.)
ISBN 0-415-09489-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-09489-4 (trda vezava)
a) factor analysis b) psychology c) statistics d) faktorska analiza e) psihologija f) test osebnosti

31
31 KLINE, P. Easy guide
COBISS.SI-ID 11039049

28.
SPIEGEL, Murray R.
        Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel ; adapted for SI units by R.L. Constable. - 2nd ed. in SI units, metric ed. - London [etc.] : McGraw-Hill International, cop. 1992. - VIII, 504 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Schaum's outline series. Metric editions) (McGraw-Hillinternational editions)

Ov. nasl.: Theory and problems of statistics. - Hrbtni nasl.: Statistics. - Kazalo

ISBN 0-07-707706-7
ISBN 0-07-112820-4 (intern. ed.)
a) statistics b) matematics c) statistika d) matematika e) teorija grafov f) matematična statistika g) statistika h) spremenljivke i) grafi j) meritve k) metrika l) reševanje problemov m) verjetnostni račun n) disperzni sistemi o) korelacije p) testiranje q) vzorčenje r) vrednotenje s) ocenjevanje t) odločanje u) časovne vrste v) rešitve

311.1(075.8)
II 3 SPIEGEL Murray Schaum's
COBISS.SI-ID 3027006

29.
ŠTEMBERGER, Tina
        Univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji : raba statističnih preizkusov in primeri SPSS-izpisov / Tina Štemberger. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 73 str. : tabele ; 24 cm. - (Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678)

400 izv. - Bibliografija: str. 73

ISBN 978-961-6964-31-9
a) education b) statistics c) vzgoja in izobraževanje d) statistika e) analiza podatkov f) statistične metode g) SPSS

311.1:37.01(075.8)
31 ŠTEMBERGER, T. Univariatne
COBISS.SI-ID 283136512


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


30.
MUJKANOVIĆ, Sabina, 1984-
        Udejanjanje interkulturnosti v srednji poklicni in strokovni šoli : magistrsko delo / Sabina Mujkanović. - Ljubljana : [S. Mujkanović], 2016. - 192 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3497. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 182-192. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) secondary school b) immigrant c) srednja šola d) priseljenec e) potomci priseljencev f) interkulturna pedagogika g) Velenje

314.117-054.52:373.5 (043.2)
ZZ II 3(043.2) MUJKANOVIĆ, S. Udejanjanje
COBISS.SI-ID 11036745


316 SOCIOLOGIJA.


31.
        COMPUTATIONAL social science : discovery and prediction / R. Michael Alvarez. - New York, NY : Cambridge University Press, cop. 2016. - X, 327 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Analytical methods for social research)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-107-10788-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-51841-4 (broš.)
a) social sciences b) data processing c) research d) družbene vede e) research f) obdelava podatkov g) metode h) merjenje

316
316 COMPUTATIONAL social
COBISS.SI-ID 11026761

32.
        POKLICNO informiranje in svetovanje za Rome - PISR : zbornik projekta / [urednici Nada Žagar, Vera Klopčič ; prevodi iz slovenščine v angleščino Marta Strmec]. - Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo = Institute for Education and Culture, 2006 ([Krasinec] : Kapušin). - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., delno tudi v angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Izbor bibliografije s poudarkom na izobraževanju in zaposlovanju Romov: str. 309-330. - Povzetek v slov. in angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-238-703-6
a) marginal group b) vocational education c) marginalna skupina d) poklicno izobraževanje e) Romi

37.048.4(497.4=214.58)(082)
316.35 POKLICNO informiranje
COBISS.SI-ID 227345408

33.
        UVOD v sociologijo : učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju / Mirjam Počkar ... [et al.] ; [ilustracije Darko Birsa]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 211 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 208-211

ISBN 978-961-02-0110-6
a) sociology - textbook b) secondary education c) sociologija - učbenik d) srednješolski pouk

316(075.3)
II 3 UVOD v sociologijo
COBISS.SI-ID 283482368

34.
VREG, France, 1920-2007
        Družbeno komuniciranje : mnenjski in komunikacijski procesi v družbenem sistemu / France Vreg. - Maribor : Obzorja, 1973. - 430 str. ; 21 cm. - (Sociološka in politološka knjižnica ; 1)

a) society b) communication c) družba d) komunikacija e) komunikologija f) komuniciranje g) množične komunikacije h) množični mediji

316.77
ZZ 316 VREG, F. Družbeno
COBISS.SI-ID 7983361

35.
        WOMEN in science and technology : creating sustainable careers / [prepared by] European Commission, Directorate-General for Research. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 2009. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EUR / European Commission ; 23721 EN)

Dostopno tudi na: http://www.genderportal.eu/sites/default/files/resource_pool/wist2_sustainable-careers-report_en.pdf. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-92-79-11150-1
a) women's work b) technological sciences c) žensko delo d) tehnološke vede e) znanost in tehnologija f) ženske g) kariera

316.346.2
II 3 WOMEN in science
COBISS.SI-ID 11028041


33 GOSPODARSTVO


36.
        The CRAFT seller's companion : the crafty entrepreneur's essential directory : suppliers, resources and advice / compiled by Rebecca Bennett and Abbie Sawyer. - Newton Abbot, UK : David & Charles, cop. 2013. - 207 str. ; 24 cm

At head of title: Stitch / Craft Create Business. - Kazalo

ISBN 978-1-4463-0310-8
a) marketing b) craft c) business management d) trženje e) obrt f) poslovodstvo g) dobavitelji h) spletna prodaja i) trgovine j) ustanavljanje podjetja

330
330 CRAFT sellers
COBISS.SI-ID 11027017

37.
TROJANOW, Ilija
        Odvečni človek / Ilija Trojanow ; [v slovenščino prevedla Ana Jasmina Oseban]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 90 str. ; 20 cm

Prevod dela: Der überflüssige Mensch. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86-89. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-3-7086-0803-7
a) capitalism b) demography c) kapitalizem d) demografija e) kvaliteta življenja f) človeški kapital g) človekovo dostojanstvo h) prebivalstvo sveta i) neoliberalizem

330.342.14:17
330 TROJANOW, I. Odvečni
COBISS.SI-ID 274932736

38.
VAROUFAKIS, Yanis, 1961-
        Ta svet je lahko boljši : kako sem hčeri razložil gospodarstvo / Janis Varufakis ; prevedla Jelena Isak Kres. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Milóntas sten kóre moy gia ten oikonomía. - 800 izv.

ISBN 978-961-282-143-2
a) politics b) economic development c) economics d) politika e) gospodarski razvoj f) ekonomska veda g) ekonomska neenakost h) ekonomske teorije i) etika j) kapital k) pravičnost

330.1(02.053.2)
330 VAROUFAKIS, Y. Ta svet
COBISS.SI-ID 284357632


33(043.2) GOSPODARSTVO.


39.
POČIVALŠEK, Špela
        Doživljanje prehoda na trg dela z vidika socialnih pedagoginj : magistrsko delo / Špela Počivalšek. - Ljubljana : [Š. Počivalšek], 2016. - 102 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3485. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) labour market b) young worker c) delovni trg d) mlad delavec e) trg dela f) mladi g) brezposelnost h) prehod mladih i) iskanje zaposlitve j) socialni pedagogi k) strategije spoprijemanja

331.5(043.2)
ZZ II 330(043.2) POČIVALŠEK, Š. Doživljanje

COBISS.SI-ID 11031113


34(043.2) PRAVO.


40.
TIRŠEK, Tjaša
        Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih : magistrsko delo / Tjaša Tiršek. - Ljubljana : [T. Tiršek], 2016. - VII, 121 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3521. - Mentorica Olga Poljšak Škraban, somentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 100-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prisoner b) sexual offence c) zapornik d) spolni prestopek e) spolna zloraba otrok f) storilci spolne zlorabe g) programi dela h) strokovno delo v zaporu

343.8(043.2)
ZZ II 34(043.2) TIRŠEK, T. Delo
COBISS.SI-ID 11056969


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


41.
KOS, Matjaž, 1979-
        Psihosocialna pomoč družinam v okviru Centra za socialno delo : magistrsko delo / Matjaž Kos. - Ljubljana : [M. Kos], 2016. - 125 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 97-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) social service b) social psychology c) family d) socialna služba e) socialna psihologija f) družina g) psihosocialna družinska terapija

36:159.9(043.2)
Č II 36(043.2) KOS, M. Psihosocialna
COBISS.SI-ID 11041097


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


42.
        The EDUCATION system in the Republic of Slovenia / [editor Tanja Taštanoska ; translation Babylon, Jezikovno izobraževanje in svetovanje ; photos Nada Žgank and Domen Pal]. - Ljubljana : Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, 2015 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 74 str. : fotogr. ; 21 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6101-76-9
a) education - Slovenia b) vzgoja in izobrževanje - Slovenija c) šolstvo d) izobraževalna politika e) izobraževalni sistemi f) Eurydice

37(497.4)
37 EDUCATION system
COBISS.SI-ID 278406656

43.
        ENTREPRENEURSHIP education at school in Europe / European Commission, Education and Training ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA, Educaiton and Youth Policy Analysis). - [Luxembourg] : Publications Office of the European Union, 2016. - 234 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Eurydice report)

Dostopno tudi na: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/4/45/195EN.pdf. - Bibliografija: str. 115-117

ISBN 978-92-9492-093-5

doi: 10.2797/875134
a) education b) enterprise c) vzgoja in izobraževanje d) podjetje e) podjetništvo f) kurikulum g) izobraževanje učiteljev h) podjetniško izobraževanje

37
II 37 ENTREPRENEURSHIP education
COBISS.SI-ID 1141315

44.
KASTELEC, Ana, 1991-
        Nadarjeni učenci pri pouku družbe v osnovni šoli : magistrsko delo / Ana Kastelec. - Ljubljana : [A. Kastelec], 2016. - 84 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3513. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) gifted c) osnovnošolski pouk d) nadarjeni e) pouk družbe f) nadarjeni učenci g) vloga učitelja h) kvalitativna raziskava

37.091.212.3:908(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) KASTELEC, A. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 11050313

45.
        OKVIRNI vzgojni program za domove učencev srednjih šol / [urednik Edi Serpan]. - Ljubljana : Zavod za šolstvo RS Slovenije, 1973 (Ljubljana : Dopisna delavska univerza). - 25 str. ; 20 cm

1200 izv.
a) community home b) secondary education c) vzgojni dom d) secondary education

37.018.3
ZZ 37.018.3 OKVIRNI vzgojni
COBISS.SI-ID 23991809

46.
PLANINC, Mojca, 1976-
        Kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja : magistrsko delo / Mojca Planinc. - Ljubljana : [M. Planinc], 2016. - IV, 82 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3507. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) teacher b) primary school c) učitelj d) osnovna šola e) lik učitelja f) učenci g) kompetence učitelja h) razredna interakcija i) osebnostne lastnosti učitelja

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 37(043.2) PLANINC, M. Kako
COBISS.SI-ID 11047497

47.
SIEGEL, Daniel J., 1957-
        Vzgoja brez drame : celostni razvoj otroških možganov : umirimo kaos in spodbudimo duševni razvoj otroka / Daniel J. Siegel in Tina Payne Bryson ; [prevedla Lučka Lučovnik ; ilustracije Tuesday Mourning]. - 1. izd. - Domžale : Družinski in terapevtski center Pogled, 2016 ([Cerknica] : Abakos). - XXIV, 202 str. : ilustr. ; 24 cm + navodila

Izv. stv. nasl.: No-drama discipline. - 1.000 izv. - Uvodnik / Andreja Vukmir: str. [IX-X]. - O avtorjih: str. [204]

ISBN 978-961-93462-3-5
a) child b) intellectual development c) parent-child relation d) otrok e) intelektualni razvoj f) odnos med starši in otrokom g) vzgoja h) starševstvo i) možgani j) umirjenost k) vzgojni pristopi

37.018.1:159.922.7(035)
37.018 SIEGEL, D. Vzgoja
COBISS.SI-ID 284478976


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


48.
IGLIČ, Neža
        Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Neža Iglič. - Ljubljana : [N. Iglič], 2016. - X, 98 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3480. - Mentorica Mojca Juriševič, somentorica Katarina Susman. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) science education b) primary education c) educational game d) naravoslovna vzgoja e) osnovnošolski pouk f) didaktična igra g) naravoslovje h) didaktične igre i) zgodnje poučevanje in učenje naravoslovja j) igra pri pouku

37.091.33:5(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) IGLIČ, N. Uporaba
COBISS.SI-ID 11030345

49.
MLINAR, Polona
        Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Polona Mlinar Biček. - Ljubljana : [P. Mlinar Biček], 2016 (1 CD-ROM). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jože Rugelj, somentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 94-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mathematics b) primary education c) matematika d) osnovnošolski pouk e) interaktivna tabla f) učni stili g) ulomki h) deli celote

37.091.3:51(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) MLINAR, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 11061577


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


50.
        BRINGING theory and practice closer in teacher learning : partnerships between faculties of education and schools in conducting practicum, continuing professional development, and action research / foreword by Malak Zaalouk (project leader) ; authored by Eleanore Hargreaves, Maria Kambouri, Pete Bradshaw and Michelle Attard. - Cairo : The American University, Graduate School of Education : The Middle East Institute for Higher Education, cop. 2016 (Cairo : Metropole Advanced Printing Facilities). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Co-funded by the Tempus programme of the European Union; project number 530614 - TEMPUS - 1 - 2012 - 1 - EG - TEMPUS - JPHES. - Foreword / by Malak Zaalouk: str. 5-8. - Bibliografija: str. 9 in na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-977-416-791-1
a) teacher b) learning c) career development d) učitelj e) učenje f) poklicni razvoj g) sodelovanje h) pedagoške fakultete i) akcijsko raziskovanje j) šole k) raziskovanje

371
II 371 BRINGING theory cdr 371 BRINGING theory
COBISS.SI-ID 11022921

51.
JOHNSON, David W.
        Joining together : group theory and group skills / David Johnson, Frank Johnson. - 11th ed. - Essex, UK : Pearson Education Limited, cop. 2014. - II, 637 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Pearson new international edition)

Na naslovni strani: "Pearson new international edition". - Bibliografija: str. 569-622. - Kazalo. - Vsebina: Group dynamics ; Group goals, social interdependence, and trust ; Communication within groups ; Experiential learning ; Leadership ; Using power ; Decision making ; Controversy and creativity ; Managing conflicts of interest ; Valuing diversity ; Cooperative learning in the classroom ; Leading growth and counseling groups ; Team development, team training

ISBN 978-1-292-02263-5
a) group dynamics b) leadership c) skupinska dinamika d) vodstvo e) soodvisnost f) komunikacija g) eksperimentalno učenje h) odločanje i) različnost

371.3
II 371.3 JOHNSON, D. W. Joining
COBISS.SI-ID 11027273

52.
        OKVIRNI vzgojni program za domove učencev / [pripravila delovna skupina Franjo Klojčnik ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1980. - 43 str. ; 24 cm

a) community home b) vgojni dom

37.018.3(497.12)
ZZ 37.018.3 OKVIRNI vzgojni
COBISS.SI-ID 4938497

53.
        SKUPNOST in šola : vrata se odpirajo v obe smeri / Petra Gregorčič Mrvar ... [et al.] ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 201 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 191-196. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-823-3
a) school environment b) education c) community d) school e) šolsko okolje f) vzgoja in izobraževanje g) skupnost h) šola i) starši j) šolska svetovalna služba k) partnersko sodelovanje l) domače okolje m) lokalne skupnosti

37.06
371.2 SKUPNOST in šola
COBISS.SI-ID 284410880


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


54.
DOLAR, Ana
        Gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev : diplomsko delo / Ana Dolar. - Ljubljana : [A. Dolar], 2016. - IV, 34 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3504. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 32-34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) parents c) motion d) predšolski otrok e) starši f) gibanje g) gibalne dejavnosti otrok in odraslih h) vloga odraslih i) družina j) zdrav življenjski slog

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DOLAR, A. Gibalne
COBISS.SI-ID 11045961

55.
FAJDIGA, Damjana
        Predstave predšolskih otrok o medvedu : diplomsko delo / Damjana Fajdiga. - Ljubljana : [D. Fajdiga], 2016. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3493. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) animal c) predšolski otrok d) žival e) začetno naravoslovje f) aktivno učenje

373.2.016:59(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FAJDIGA, D. Predstave
COBISS.SI-ID 11035721

56.
FERJANČIČ, Tanja
        Obravnava ugank v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Tanja Ferjančič. - Ljubljana : [T. Ferjančič], 2016. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3488. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) children's and youth literature c) predšolska vzgoja d) mladinska književnost e) literarna uganka f) književna oblika g) otroci h) uganke za otroke

373.2.016:82-93(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FERJANČIČ, T. Obravnava
COBISS.SI-ID 11031625

57.
GAVRIĆ Kušljić, Milanka
        Naravoslovje v vrtcu v povezavi z elementi koncepta Reggio Emilia : diplomska naloga / Milanka Gavrić Kušljić. - Ljubljana : [M. Gavrić Kušljić], 2016. - XIII, 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3491. - Mentor Dušan Krnel. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kis f) učenje naravoslovja z raziskovanjem g) projektno delo

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GAVRIĆ Kušljić Naravoslovje

COBISS.SI-ID 11032649

58.
KARKOVIĆ, Barbara
        Pogledi vodstev vrtcev in vzgojiteljev na inoviranje vzgojne prakse v Sloveniji in na Hrvaškem : magistrsko delo / Barbara Karković. - Ljubljana : [B. Karković], 2016. - 65 str., 29 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3502. - Bibliografija: str. 59-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) trainer c) leadership d) Slovenia e) Croatia f) vrtec g) vzgojitelj h) vodstvo i) Slovenija j) Hrvaška k) subjektivne teorije pedagoških delavcev l) inovacija m) motivacija n) spreminjanje prakse

373.2:37.091.113(497.4):(497.5)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KARKOVIĆ, B. Pogledi
COBISS.SI-ID 11040329

59.
KRALJ, Sonja, 1991-
        Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Sonja Kralj. - Ljubljana : [S. Kralj], 2016. - V, 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3489. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) predšolski otrok d) pismenost e) branje

373.2:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRALJ, S. Vloga
COBISS.SI-ID 11032137

60.
MARAVIČ, Ana
        Vloga in naloge mentorja v javnih vrtcih : magistrsko delo / Ana Maravič. - Ljubljana : [A. Maravič], 2016. - 78 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3524. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 87-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) training of trainers c) vrtec d) usposabljanje vzgojiteljev e) javni vrtci f) mentorji g) mentorstvo h) praktično pedagoško usposabljanje i) pripravništvo j) strokovni izpit

373.2.011.3-051(043.3)
ZZ 373.2(043.2) MARAVIČ, A. Vloga
COBISS.SI-ID 11058249

61.
MEDLE, Anja, 1988-
        Knjižna in književna vzgoja v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Anja Medle. - Ljubljana : [A. Medle], 2016. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3511. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) reading d) predšolski otrok e) pismenost f) branje g) predšolska vzgoja h) družinsko branje i) bralna pismenost j) kurikul za vrtce

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEDLE, A. Knjižna
COBISS.SI-ID 11049289

62.
RAJER, Nina
        Uporaba zgodbe kot sredstva za doseganje ciljev začetnega naravoslovja : diplomsko delo / Nina Rajer. - Ljubljana : [N. Rajer], 2016. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3494. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) zgodba f) predstave otrok g) volk

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) RAJER, N. Uporaba
COBISS.SI-ID 11035977

63.
REPANŠEK, Zdenka
        Ustvarjanje od 5- do 6-letnih otrok z zbirko Makedo : diplomska naloga / Zdenka Repanšek Tavčar. - Ljubljana : [Z. Repanšek Tavčar], 2016. - X f., 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3490. - Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) tehnika f) ekologija

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REPANŠEK, Z. Ustvarjanje

COBISS.SI-ID 11032393


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


64.
HOCKLY, Nicky
        Going mobile : teaching with hand-held devices / Nicky Hockly and Gavin Dudeney. - Peaslake : Delta Publishing, 2014. - 120 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

Includes bibliographical references

ISBN 978-1-909783-06-5
a) English language - Study and teaching - Foreign speakers - Technological innovations b) Pocket computers c) Mobile computing d) Englischunterricht e) Neue Medien f) Smartphone g) Medienpädagogik

373.32.016:81
373.32.016:81 HOCKLY, N. Going
COBISS.SI-ID 11061833

65.
HOCKLY, Nicky
        Teaching online : tools and techniques, options and opportunities / Nicky Hockly with Lindsay Clandfield. - Peaslake : Delta Publishing, 2010. - 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

ISBN 978-1-905085-35-4
a) Teaching - Computer network resources b) Education - Computer network resources c) Distance education d) Web-based instruction

373.32.016:81
373.32.016:81 HOCKLY, N. Teaching
COBISS.SI-ID 11062345

66.
KUKANJA-Gabrijelčič, Mojca
        Nadarjeni in talentirani učenci : med poslanstvom in odgovornostjo / Mojca Kukanja Gabrijelčič ; [izdajatelj] Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 205-221. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-37-1
a) gifted b) talent c) pupil d) primary education e) nadarjeni f) talent g) učenec h) osnovnošolski pouk i) terminologija j) identifikacija k) didaktika l) zakonodaja m) Slovenija n) Evropa o) učitelji

373.3.091.21:159.924-053.5
159.928 KUKANJA Gabrijel. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 282956032

67.
MAWER, Kyle
        Digital play : computer games and language aims / Kyle Mawer and Graham Stanley. - Peaslake : Delta Publishing, 2011. - 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

ISBN 978-1-905085-55-2
a) English language - Study and teaching - Computer games b) Computer games - Education

373.32.016:81
373.32.016:81 MAWER, K. Digital
COBISS.SI-ID 11062089

68.
STO sedemdeset
        170 let šolstva v Mislinji : [1834 Mislinja, 1859 Dolič, 1872 Završe, 1884 Paški Kozjak, 1946 Mislinjski Jarek] / [urednica Irena Sešelj ; fotografije arhiv OŠ Mislinja in zasebna last, Tomo Jeseničnik]. - Mislinja : Osnovna šola, 2005 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 287 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Podnasl. na ov. - 1.000 izv.

ISBN 961-91585-0-4
a) school - history - Mislinja b) šola - zgodovina - Mislinja c) osnovne šole d) učenci e) učitelji f) spomini g) zgodovinski pregledi

373.3(497.4 Mislinja)(091)(082)
ZZ II 373.3 170 LET šolstva
COBISS.SI-ID 220243968


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


69.
KOREN, Laura
        Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL : magistrsko delo / Laura Koren. - Ljubljana : [L. Koren], 2016. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3506. - Mentorica Tatjana Hodnik Čadež, somentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) mathematics b) English language c) primary education d) matematika e) angleščina f) osnovnošolski pouk g) zgodnje poučevanje tujega jezika h) prvi razred i) CLIL j) geometrijski liki

373.32.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KOREN, L. Vključevanje
COBISS.SI-ID 11047241

70.
LEBAN, Erika
        Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Erika Leban Zaletelj. - Ljubljana : [E. Leban Zaletelj], 2016. - IX f., 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3496. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) social sciences c) osnovnošolski pouk d) družbene vede e) vzgojno-izobraževalni proces f) strukture sodelovalnega učenja g) stališča učencev

373.32.016:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LEBAN, E. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 11036489

71.
MARN Kosin, Urša
        Poklicni in organizacijski viri stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli : magistrsko delo / Urša Marn Kosin. - Ljubljana : [U. Marn Kosin], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3501. - Bibliografija: str. 95-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) guidance officer b) primary school c) svetovalec d) osnovna šola e) strategije spoprijemanja

373.3:364-784:159.944.4(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MARN Kosin Poklicni
COBISS.SI-ID 11039817


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


72.
BURIAN, Maja
        Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne / Maja Burian, Borut Pistotnik ; [ilustracije Mateja Velušček]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 51 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 51

ISBN 978-961-253-191-1
a) blind b) visually handicapped c) play d) slepi e) slabovidni f) igra g) slepota h) slabovidnost i) strategije poučevanja j) metode dela k) igre l) igrarije m) primeri elementarnih iger in igrarij

376-056.262:796.1
376.1-056.262 BURIAN, M. Elementarne
COBISS.SI-ID 284988416

73.
LORENZ, Stephanie
        Otroci z Downovim sindromom : vodnik za učitelje in pedagoške pomočnike v rednih osnovnih šolah razredne in predmetne stopnje / Stephanie Lorenz ; [prevod Igor Ravnik]. - Ljubljana : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, [2010] (Ljubljana : Forma 1). - 118 str. : ilustr. ; 23 cm

Uvod k slovenski izdaji / Igor M. Ravnik: str. 3. - Prevod dela: Children with Down's syndrome. - Bibliografija: str. 115-118
a) Down's syndrome b) Downov sindrom c) inkluzija d) kurikulum e) vedenje f) opismenjevanje g) starši

376.1-056.34: 616.899.6
376.1-056.34 LORENZ, S. Otroci
COBISS.SI-ID 18496264

74.
MITCHELL, David R.
        What really works in special and inclusive education : using evidence-based teaching strategies / David Mitchell. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XVI, 347 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Vsebina: Machine generated contents note: ch. 1 Introduction ; ch. 2 A learning and teaching model ; ch. 3 Strategy 1: Cooperative group teaching: `Help learners to learn from each other' ; ch. 4 Strategy 2: Peer tutoring and peer influences: `Utilize peers to teach and support each other' ; ch. 5 Strategy 3: Social skills training: `Teach learners how to positively interact with others' ; ch. 6 Strategy 4: Collaborative teaching: `Become an effective team player' ; ch. 7 Strategy 5: Parent involvement and support: `Respect families' rights, skills and needs' ; ch. 8 Strategy 6: Cognitive strategy instruction: `Teach learners ways of thinking' ; ch. 9 Strategy 7: Self-regulated learning: `Help learners take control of their own learning' ; ch. 10 Strategy 8: Memory strategies: `Help learners to remember important information' ; ch. 11 Strategy 9: Review and practice: `Practice makes perfect' ; ch. 12 Strategy 10: Reciprocal teaching: `Help learners understand what they read' ; Contents note continued: ch. 13 Strategy 11: Behavioural approaches: `Control antecedents and consequences to change behaviours' ; ch. 14 Strategy 12: Functional behavioural assessment: `Change problem behaviours by changing their antecedents and consequences' ; ch. 15 Strategy 13: Cognitive behavioural therapy: `Help learners change their negative thinking' ; ch. 16 Strategy 14: Direct instruction: `Make lessons highly structured, briskly paced and successful' ; ch. 17 Strategy 15: Formative assessment and feedback: `Regularly check and inform learners of their progress' ; ch. 18 Strategy 16: Assistive technology: `Enhance learners' skills' ; ch. 19 Strategy 17: Augmentative and alternative communication: `Utilize all means to develop communication skills' ; ch. 20 Strategy 18: Phonological awareness and phonological processing: `Use a sound reading strategy' ; Contents note continued: ch. 21 Strategy 19: Quality of the indoor physical environment: `Provide a physical environment that enables learning' ; ch. 22 Strategy 20: Universal design for learning: `Ensure all learners always have access to all aspects of learning' ; ch. 23 Strategy 21: Response to intervention: `Employ a gradation of evidence-based interventions to take account of the extent of individual needs' ; ch. 24 Strategy 22: Classroom climate: `Create a safe, positive and motivating classroom environment' ; ch. 25 Strategy 23: School-wide strategies: `Create a multi-tiered system to prevent or minimize problem behaviours' ; 23.1.School culture ; 23.2.School-wide positive behaviour support ; 23.3.Success for all ; ch. 26 Strategy 24: Inter-agency cooperation: `Move from fragmented to coordinated services' ; 24.1.Wraparound intervention ; 24.2.Full-service schools ; ch. 27 Strategy 25: Inclusive education: `Adapt the classroom programme to suit all learners' ; Contents note continued: ch. 28 Strategy 26: Case study of an education system: Finland ; ch. 29 Strategy 27: Opportunities to learn: `Provide sufficient quantity and quality of time for learning'

ISBN 978-0-415-62322-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-62323-0 (broš.)
a) remedial instruction sciences b) integration c) class management d) special education e) specialna pedagogika f) integracija g) vodenje razreda h) pouk po prilagojenem programu i) inkluzija j) pouk k) finski izobraževalni sistem l) nevroznanost m) skupinski pouk n) socialne veščine o) starši p) spomin q) samoregulacijsko učenje r) obnašanje

376
376.1 MITCHELL, D. What
COBISS.SI-ID 2393468

75.
        PEDAGOGIA speciale in Europa : problematiche e stato della ricerca / a cura di Angelo Lascioli ; con un saggio di Pedagogia comparativa di Battista Orizio ; prefazione di Franco Larocca. - Milano : FrancoAngeli, cop. 2007. - 784 str. : tabele ; 25 cm. - (Collana di pedagogia ed educazione speciale ; 14)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-88-464-9633-1
a) remedial instruction sciences b) special education c) specialna pedagogika d) pouk po prilagojenem programu e) metodika

376
376.1 PEDAGOGIA speciale
COBISS.SI-ID 11052873

76.
        PRIROČNIK aktivnosti vseživljenjskega učenja / [uredniški odbor Dušan Parazajda ... [et al.] ; izdajatelj[i] Center Dolfke Boštjančič [in] Ministrsto za delo, družino in socialne zadeve RS [in] Sožitje - Zveza društev za pomoč duševno prizadetim ; fotografije Zvone Konstantinovič in arhiv Centra]. - Draga : Center Dolfke Boštjančič, 2000. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naša pot)

Nasl. na hrbtu knj.: Vseživljenjsko učenje. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 135-139. - Povzetek ; Summary
a) special education b) lifelong learning c) pouk po prilagojenem programu d) vseživljenjsko učenje e) projekt f) senzomotorika g) samstojnost h) igra i) kreativne dejavnosti j) kognitivne sposobnosti k) socializacija

376.4(082)
376.1 PRIROČNIK aktivnosti
COBISS.SI-ID 108363264


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


77.
BEVC, Mihela
        Vloga in naloge učitelja pri individualiziranem programu : diplomsko delo / Mihela Bevc. - Ljubljana : [M. Bevc], 2016. - VIII f., 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3479. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) teacher c) role d) individualized teaching e) osnovna šola f) učitelj g) vloga h) individualiziran pouk i) diferenciacija j) individualizacija k) integracija l) inkluzija m) timsko delo

376.1:373.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BEVC, M. Vloga
COBISS.SI-ID 11029321

78.
KANALEC, Tjaša
        Opazovanje in ocenjevanje otrokovih predopismenjevalnih veščin : magistrsko delo / Tjaša Kanalec. - Ljubljana : [T. Kanalec], 2016. - X, 175 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3500. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 156-165. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) literacy c) predšolski otrok d) pismenost e) predšolsko obdobje f) razvojni zaostanek g) zgodnje prepoznavanje h) preventiva i) ocenjevanje j) profil

376:373.2043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KANALEC, T. Opazovanje
COBISS.SI-ID 11040073

79.
PASTORČIČ, Tamara
        Pozitivne karakteristike in močna področja učencev z motnjo ADHD, ki jih je potrebno spodbujati pri pouku : diplomsko delo / Tamara Pastorčič. - Ljubljana : [T. Pastorčič], 2016. - 54 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3517. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) hyperactivity b) behaviour disorder c) hiperaktivnost d) motnje vedenja e) učenci z motnjo ADHD f) nemirnost g) pozitivne lastnosti

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PASTORČIČ, T. Pozitivne
COBISS.SI-ID 11053641

80.
PERAN, Anuška
        Stališča učiteljev do dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo / Anuška Peran. - Ljubljana : [A. Peran], 2016. - 84 f., 6 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3482. - Bibliografija: f. 80-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) teacher c) attitude d) backward child e) osnovna šola f) učitelj g) stališče h) otrok s posebnimi potrebami i) specialni in rehabilitacijski pedagog j) inkluzija k) timsko delo

376.1:373.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PERAN, A. Stališča
COBISS.SI-ID 11029833

81.
PIRIH, Neža
        Postopki pomoči in podpore dijakom z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Neža Pirih. - Ljubljana : [N. Pirih], 2016. - 160 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3477. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 153-159. - Povzetek ; Abstract
a) backward child b) secondary school c) otrok s posebnimi potrebami d) srednja šola e) dijaki z lažjo motnjo v duševnem razvoju f) karierno načrtovanje g) karierno vodenje h) prehod na trg dela i) prehod na višjo stopnjo izobraževanja

376:373.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PIRIH, N. Postopki
COBISS.SI-ID 11028809

82.
PURKAT, Maja
        Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo : magistrsko delo / Maja Purkat. - Ljubljana : [M. Purkat], 2016. - 65 str., [14] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3478. - Mentor Janez Jerman, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 61-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) pre-school child b) backward child c) predšolski otrok d) otrok s posebnimi potrebami e) tranzicija f) svetovalni delavci g) starši

376:373.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PURKAT, M. Prehod
COBISS.SI-ID 11029065

83.
RAJŠP, Petra
        Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Petra Rajšp. - Ljubljana : [P. Rajšp], 2016. - 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3523. - Mentorica Lidija Magajna, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 74-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) learning difficulty b) anxiety c) primary education d) učne težave e) anksioznost f) osnovnošolski pouk g) specifične učne težave h) primanjkljaji na posameznih področjih učenja i) testna anksioznost j) samoregulacijsko učenje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAJŠP, P. Testna
COBISS.SI-ID 11057481

84.
SKUMAVC, Gregor, 1981-
        Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo / Gregor Skumavc. - Ljubljana : [G. Skumavc], 2016. - VIII, 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3503. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 99-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) computer network b) pupil c) backward child d) računalniška mreža e) učenec f) otrok s posebnimi potrebami g) informacijsko komunikacijska tehnologija h) nasilje i) družabna omrežja

376:004.738(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SKUMAVC, G. Spletno
COBISS.SI-ID 11042889

85.
ŠKRLJ, Kristina
        Povezanost sistematično načrtovanega poslušanja izbranega glasbenega programa z motnjami avtističnega spektra in z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : specialistično delo / Kristina Škrlj Trošt. - Ljubljana : [K. Škrlj Trošt], 2016. - VI f., 131 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3498. - Mentor Mirko Slosar. - Bibliografija: str. 123-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) autism c) music d) otrok s posebnimi potrebami e) avtizem f) glasba g) pomoč z umetnostjo h) glasbena terapija i) TLP metoda

376:78(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠKRLJ Trošt, K. Povezanost

COBISS.SI-ID 11037001

86.
VEBER Zazula, Jasna
        Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Jasna Veber Zazula. - Ljubljana : [J. Veber Zazula], 2016. - 107 str., XXXVI : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3510. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 101-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) fine arts b) backward child c) likovna umetnost d) otrok s posebnimi potrebami e) učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju f) medsebojni odnosi g) pouk likovne umetnosti h) prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom i) konstruktivistično poučevanje in učenje likovne umetnosti j) socialna integracija

376:7(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VEBER ZAZULA, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 11049033


378 VISOKO ŠOLSTVO.


87.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah / Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 183-193. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-822-6
a) enterprise b) student c) vocational training - Poklicno usposabljanje d) podjetje e) študent f) poklicno usposabljanje g) praktično usposabljanje h) delovna praksa i) delovne organizacije j) mentorji k) kompetence l) komunikacija m) izobraževanje

378.091.33-027.22
378 GOVEKAR Okoliš Mentorstvo
COBISS.SI-ID 284397312

88.
        RESOLUTION on the National higher education programme 2011-2020 ; Resolution on the Research and innovation strategy of Slovenia 2011-2020 / [edited by Jana Kolar and Janja Komljenovič]. - Ljubljana : Ministry of Higher Education, Science and Technology, 2011 ([Grosuplje] : Partner graf). - XX, 228 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Nasl. na ov.: National higher education programme 2011-2020 ; Research and innovation strategy of Slovenia 2011-2020. - Na ov. tudi: Audacious Slovenia. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 206-208 in 223-224

ISBN 978-961-6853-02-6
a) higher education - Slovenia - 2011-2020 b) visokošolsko izobraževanje - Slovenija - 2011-2020 c) izobraževalna politika d) razvojna strategija e) programi f) znanstvenoraziskovalno delo

378(497.4)"2011/2020"
378 RESOLUTION
COBISS.SI-ID 256904192


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


89.
BAN, Tatjana
        Njami! / [avtorica, fotografija in ilustracija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 39 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Otrok ustvarja)

250 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94036-1-7
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
64 BAN, T. Njami!
COBISS.SI-ID 284874240

90.
ELLIS, Gail
        Teaching children how to learn : [plan, do, review] / Gail Ellis and Nayr Ibrahim. - Peaslake (Surrey) : Delta Publishing, cop. 2015. - 176 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Delta teacher development series)

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-1-905085-86-6
ISBN 1-905085-86-9
a) učenje b) poučevanje c) načrtovanje pouka d) jezikovni pouk e) metodika pouka f) otroci

37.091.3:159.953.5-053.2
159.953.5-053.2:37.091.3
81'24-053.2:37.091.3
373.32.016:81 ELLIS, G. Teaching
COBISS.SI-ID 60390754


5 NARAVOSLOVNE VEDE


91.
        NARAVOSLOVJE 6. [Zvezek za aktivno učenje] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Mešić ... [et al.] ; fotografije Shutterstock in drugi viri ; urednica Doroteja Fon]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016. - 2 zv. (79, 63 str.) : ilustr. ; 28 cm, v škatli 29 x 21 x 5 cm + 1 zgibanka z ilustracijami rastlin + 9 kartonskih ilustriranih listov

Podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. na škatli: Interaktivni učni komplet nove generacije za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. - Na zadnji str. ov. 1. dela nalepljena aktivacijska koda za interaktivni učbenik za učenca
- - Naravoslovje 6. Interaktivni učbenik. Navodila za aktivacijo dostopa. - [2] str. ; 13 cm

ISBN 978-961-271-628-8
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk

5(075.2)(076)
II 5(075.2) NARAVOSLOVJE 6
COBISS.SI-ID 283673600

92.
NAYLOR, Stuart
        Concept cartoons in science education / Stuart Naylor and Brenda Keogh. - Revised ed. - Sandbach : Millgate House, cop. 2010. - 193 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 191-193

ISBN 978-0-955-62608-1
a) science education b) comics c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) strip e) naravni procesi f) okolje g) naravni materiali h) sila i) gibanje j) svetloba k) zvok l) energija

5
II 5 NAYLOR, S. Concept
COBISS.SI-ID 11028553

93.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo in gradimo 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Dunja Kofler ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0729-0
a) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole b) Tehnika - Vaje za osnovne šole c) začetni pouk

5(075.2)(076.5)
II 5 SKRIBE-DIMEC Raziskujemo 4
COBISS.SI-ID 284187392

94.
        STE jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole / [avtorji] Staša Tome ... [et al.] ; [recenzenti Lovrenc Lipej, Irena Drevenšek Olenik, Margareta Vrtačnik, Marija Borčnik ; uredila Katarina Košir ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; ilustracije Aleš Sedmak ... [et al.] ; tehnične risbe Darko Simeršek, Blaž Hribar, Davor Grgičević, Vilma Zupan ; zemljevida Mateja Rihtaršič, Rok Pisek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 142 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-241-950-9
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) letni časi

5(075.2)
II 5 STE jo že videli
COBISS.SI-ID 284156416


51 MATEMATIKA.


95.
CHENG, Eugenia
        Cakes, custard + category theory : easy recipes for understanding complex mathematics / Eugenia Cheng. - London : Profile Books, 2015. - XI, 291 str. : ilustr. ; 22 cm

Includes index

ISBN 978-1-78125-287-1
a) mathematics b) matematika c) kompleksna matematika d) kategorijska teorija

51-8
51 CHENG, E. Cakes
COBISS.SI-ID 11026505

96.
CHENG, Eugenia
        How to bake [pi] : easy recipes for understanding complex mathematics / Eugenia Cheng. - [London] : Profile books, cop. 2016. - 291 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-1-781-25288-8
a) mathematics b) matematika c) kompleksna matematika d) kategorijska teorija

51
51 CHENG, E. How to
COBISS.SI-ID 11045193

97.
FARRIS, Frank A.
        Creating symmetry : the artful mathematics of wallpaper patterns / Frank A. Farris. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2015. - XIII, 230 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 227. - Kazalo

ISBN 978-0-691-16173-0
ISBN 0-691-16173-9
a) mathematics b) art c) matematika d) umetnost e) simetrija

51:7
Č 51 FARRIS, F. Creating
COBISS.SI-ID 11044681

98.
HODNIK Čadež, Tatjana
        Matematika 4 : matematika za 4. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Terezija Uran ; [ilustracije Davor Grgičević, Marko Renko ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2016

ISBN 978-961-241-913-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-951-6 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-952-3 (zv. 3)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51 HODNIK ČADEŽ Matematika 4
COBISS.SI-ID 280553472

99.
        INQUIRY-based learning in maths and science classes : what it is and how it works - examples - experiences / [Ana M. Abril... et. al ; editors Katja Maaß, Karen Reitz-Koncebovski, native english editor Gina Billy ; Lubo Balko with drawings by Robert Len]. - Freiburg, Germany : University of Education, Pädagogische Hochschule, 2013. - 82 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Monografija nastala v okviru projekta PRIMAS - Promoting inquiry in mathematics and science across Europe. - Na naslovni platnici: Seventh framework programme in PRIMAS - Promoting inquiry in mathematics and science across Europe

ISBN 978-3-00-043851-6
a) teaching method b) mathematics c) science education d) lesson e) didaktična metoda f) matematika g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) učna ura i) aktivno učenje j) raziskovalno učenje

51:373.3
51:371.3 INQUIRY-based learning
COBISS.SI-ID 11024457

100.
        MATEMATIKA 1. Zbirka nalog za gimnazije / Olga Arnuš ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat, tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. : ilustr. ; 25 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0094-9
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)(076.2)
51(075.3) MATEMATIKA 1
COBISS.SI-ID 283480320

101.
        MATEMATIKA 2. Zbirka nalog za gimnazije / Olga Arnuš ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat, tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Olga Arnuš, Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 (Zagreb : Kerschoffset). - 303 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0136-6
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)(076.2)
51(075.3) MATEMATIKA 2
COBISS.SI-ID 278080512

102.
        SVET matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustracije Uroš Hrovat, Shutterstock.com ; fotografije Shutterstock.com in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 122 str. : ilustr. ; 29 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-02-0742-9
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) začetni pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET matematičnih 4
COBISS.SI-ID 284686592


51(043.2) MATEMATIKA.


103.
BIZJAK, Anja, 1992-
        Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Anja Bizjak. - Ljubljana : [A. Bizjak], 2016. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3512. - Mentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) mathematics b) teaching method c) matematika d) didaktična metoda e) koncept realistične matematike f) RME g) ulomki h) realistični problemi

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) BIZJAK, A. Stališča
COBISS.SI-ID 11049545

104.
MIHELAK, Veronika, 1990-
        Pravilni ikozaeder : diplomsko delo / Veronika Mihelak. - Ljubljana : [V. Mihelak], 2016. - XIV f., 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3499. - Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: str. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika-Tehnika
a) mathematics b) matematika c) pravilni poliedri d) Eulerjeva karakteristika e) zlato razmerje f) ikozaedrska igra

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MIHELAK, V. Pravilni
COBISS.SI-ID 11039561


53 FIZIKA.


105.
        MEHANIKA in toplota : zbirka nalog : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Gorazd Planinšič, tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 26 str.

ISBN 961-6357-85-9
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk

531(075.3)(076.1)
53(075.3) MEHANIKA
COBISS.SI-ID 122392064

106.
MOHORIČ, Aleš, 1969-
        Moja fizika v srednji šoli : zbirka nalog, povzetkov snovi in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli / Aleš Mohorič, Vitomir Babič ; [slikovno gradivo Aleš Mohorič, Vitomir Babič, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

1.600 izv. - O avtorjih: str. 6

ISBN 978-961-01-4385-7
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk e) naloge f) rešitve

53(075.3)(076.1/.2)
II 53 MOHORIČ, A. Moja fizika
COBISS.SI-ID 284740864

107.
ROVELLI, Carlo, 1956-
        Sedem kratkih lekcij iz fizike / Carlo Rovelli ; [prevedel Alojz Kodre]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 74 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 48)

Prevod dela: Sette brevi lezioni di fisica. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-270-6
a) physics b) fizika c) teorija relativnosti d) vesolje e) kvantna mehanika f) črne luknje g) znanstvena odkritja

530
53 ROVELLI, C. Sedem
COBISS.SI-ID 284269824

108.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 1 : za srednje šole. Mehanika / Dejan Zupan ; [ilustracije Martina Zavec ; risbe Franc Šinko]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2016. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-48-9
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

531(075.3)(076.2)
53(075.3) ZUPAN, D. Rešene; Meh
COBISS.SI-ID 283057920

109.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 2 : za srednje šole. Toplota, nihanje in valovanje / Dejan Zupan ; [ilustracije, risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2016. - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6225-91-5
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk

53(075.3)(076.2)
53(075.3) ZUPAN, D. Rešene; Toplo
COBISS.SI-ID 283058176


54 KEMIJA.


110.
ČEH, Boris
        Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah / Boris Čeh, Darko Dolenc ; [ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec ; fotografije Roman Remškar, Nedžad Žujo idr. ; formule in modeli organskih spojin Darko Dolenc]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 168 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 168. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0077-2
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.3)
II 54 ČEH, B, Snovi
COBISS.SI-ID 260092416


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


111.
NADBATH, Mateja
        Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 1, Meteorološka opazovanja I / Mateja Nadbath ; [sodelavci Ana Car ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2015 ([Ljubljana] : Solos). - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 192-194

ISBN 978-961-6024-63-1
a) climate - Slovenia b) podnebje - Slovenija c) meteorologija d) vreme e) meteorološka opazovanja f) vremenske spremenljivke g) klimatske spremembe

551.501.9
II 55 NADBATH, M. Podnebna
COBISS.SI-ID 284215552

112.
VERTAČNIK, Gregor
        Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 2, Kontrola in homogenizacija podnebnih podatkov / avtorji Gregor Vertačnik, Zorko Vičar, Renato Bertalanič ; [sodelavci Urška Bajec ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2015 ([Ljubljana] : Solos). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6024-64-8
a) climate - Slovenia b) podnebje - Slovenija c) klimatske spremembe d) meteorologija e) meritve

551.583.1
II 55 VERTAČNIK, G. Podnebna
COBISS.SI-ID 284071936


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


113.
OROŽEN Adamič, Andreja
        Mikrobiologija. Učbenik za farmacevtske in kozmetične tehnike / Andreja Orožen Adamič, Kristina Sernec ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 295 str. : ilustr. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 294-295. - Kazalo

ISBN 978-86-341-3985-3
a) biologija - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk e) parazitologija f) medicinska humana mikrobiologija g) bakteriologija h) mikologija i) okužbe kože

579(075.3)
II 57 OROŽEN Adamič Mikrobiologija
COBISS.SI-ID 283436800


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


114.
LAINŠČEK, Tadej
        Popis flore na ekstenzivnih travnikih izbranega območja pri Kobilju : diplomsko delo / Tadej Lainšček. - Ljubljana : [T. Lainšček], 2016. - VIII, 148 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3505. - Mentor Nejc Jogan, somentorica Tinka Bačič. - Bibliografija: str. 143-147. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) flora d) habitatni tipi e) ekstenzivni travniki f) Kobilje g) Prekmurje h) ogroženost

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) LAINŠČEK, T. Popis
COBISS.SI-ID 11046473

115.
LAVTIŽAR, Teja
        Odnos mladostnikov do biologije : magistrsko delo / Teja Lavtižar. - Ljubljana : [T. Lavtižar], 2016. - 48 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3519. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) biology b) attitude c) biologija d) stališče e) odnos učencev f) osnovnošolci g) srednješolci h) projekt ROSE

57:37(043.2)
ZZ II 57(043.2) LAVTIŽAR, T. Odnos
COBISS.SI-ID 11055433


61 MEDICINA.


116.
GATHEN, Katharina von der, 1972-
        A te lahko nekaj vprašam? : 101 otroško vprašanje o človeku, spolnosti, odnosih (z odgovori brez zadrege!) / Katharina von der Gathen ; ilustrirala Anke Kuhl ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 219 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Klär mich auf. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 219. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4319-2
a) puberty b) sex education c) puberteta d) spolna vzgoja e) človeško telo f) spolnost g) ljubezen h) nosečnost i) porod j) vprašanja in odgovori

613.956(02.053.2)
613.88 GATHEN, K. A te lahko
COBISS.SI-ID 284406272

117.
JAKŠE, Boštjan
        Kronično bolni so biznis / Boštjan Jakše ; [ilustrator Vid Alič]. - 1. izd. - Maribor : SITIS, 2016. - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov. - Bibliografija: str. 106-142

ISBN 978-961-93913-1-0
a) nutrition b) health c) disease d) prehrana e) zdravje f) bolezen g) javno zdravje h) zdrava prehrana i) veganstvo

613.2
61 JAKŠE, B. Kronično
COBISS.SI-ID 284471296

118.
KALIŠNIK, Miroslav
        Priročnik za spolno vzgojo in pouk v osnovni šoli / [avtorji in sodelavci: Miro Kališnik [et al.]]. - Ljubljana : Svet za šolstvo LR Slovenije v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, 1960. - 113 str. ; 20 cm

a) sex education b) primary school c) spolna vzgoja d) osnovna šola

613.88
ZZ 613.88 KALIŠNIK, M. Priročnik
COBISS.SI-ID 956680

119.
PROCTOR, Robert, 1954-
        Zlati holokavst : izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi : kako so proizvajalci cigaret ustvarili popoln stroj za zasvojenost in posledice kajenja napravili za "lanski sneg" / Robert N. Proctor ; prevedel Sandi Kodrič ; [spremna beseda, številčenje kazala Luka Šolmajer]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 695 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Golden holocaust. - 500 izv. - Resnica o industriji, ki so ji že zdavnaj potekli vsi roki trajanja / Luka Šolmajer: str. 683-695. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 603-619. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-59-4
a) smoking - history b) kajenje - zgodovina c) cigarete d) odvisnost e) rakotvornost f) tobačna industrija

613.84
613.8 PROCTOR, R. Zlati
COBISS.SI-ID 284676096


61(043.2) MEDICINA.


120.
KNOLL, Claudia
        Glasbena improvizacija kot metoda v superviziji : magistrsko delo / Claudia Knoll. - Ljubljana : [C. Knoll], 2016. - 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3526. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 112-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Supervizija, Osebno in organizacijsko svetovanje
a) supervision b) creativity c) music therapy d) supervizija e) ustvarjalnost f) glasbena terapija g) ustvarjalna supervizija h) refleksivnost

615.851:159.913(043.2)
ZZ II 61(043.2) KNOLL, C. Glasbena
COBISS.SI-ID 11060553

121.
PREBIL, Nataša, 1982-
        Pogostnost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter nekateri vzroki zanje : magistrsko delo / Nataša Prebil. - Ljubljana : [N. Prebil], 2016. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3486. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 81-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) speech defect b) govorna motnja c) glas d) glasovne motnje e) glasovne težave f) dejavniki tveganja g) igralci h) pevci

616.22(043.2)
ZZ II 61(043.2) PREBIL, N. Pogostnost
COBISS.SI-ID 11031881

122.
TKALEC, Anita, 1990-
        Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo : magistrsko delo / Anita Tkalec. - Ljubljana : [A. Tkalec], 2016. - X, 90 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3527. - Mentorica Tjaša Filipčič, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 77-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) cerebral palsy b) sport c) cerebralna paraliza d) šport e) kakovost življenja f) športne dejavnosti

616.831.9-002:796(043.2)
ZZ II 61(043.2) TKALEC, A. Subjektivna
COBISS.SI-ID 11060809


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


123.
        OBNOVLJIVI viri energije v Sloveniji : [prerez časa in prostora] / [gradivo pripravili Eva Činkole Kristan ...[et al.] ; glavna urednika Eva Činkole Kristan in Borut Rajer]. - Ljubljana : Borzen, 2016 ([Velenje] : Eurograf). - 136 str. : ilustr. ; 27 cm

600 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji in urednika navedeni v kolofonu. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-961-285-219-1
a) engineering - Slovenia b) tehnika - Slovenija c) hidroenergija d) elektrika e) male elektrarne f) fotovoltaika g) vetrna energija h) bioplin

620.9:502.174.3(497.4)
II 62 OBNOVLJIVI viri
COBISS.SI-ID 284537344


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


124.
BAN, Tatjana
        Posadimo fižolček in se z njim poigrajmo / [avtorica, fotografija in ilustracija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2016. - 20 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

250 izv. - Notranje str. ov. potiskani

ISBN 978-961-94036-0-0
a) Fižol - Knjige za otroke b) Družabne igre - Knjige za otroke

633.35(02.053.2)
63 BAN, T. Posadimo
COBISS.SI-ID 284873984


64 GOSPODINJSTVO.


125.
GOSTENČNIK, Darinka
        Trajno pecivo : učbenik za program Slaščičar / Darinka Gostenčnik ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 195 str. : ilustr. ; 29 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul Trajno pecivo za program Slaščičar. - 200 izv.

ISBN 978-961-02-0195-3
a) home economics - textbook b) secondary education c) gospodinjstvo - učbenik d) srednješolski pouk e) živilska tehnologija f) slaščičarstvo g) trajno pecivo h) kuharski recepti

664.68(075.3)
II 64 GOSTENČNIK, D. Trajno pecivo
COBISS.SI-ID 283485440

126.
VOLČIČ, Bine
        Kuhinja išče šefa 2 : recepti 2. sezone šova Gostilna išče šefa / Bine Volčič ; [fotografije Miha Bratina - Bratinov]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pro plus, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 86 str. : fotogr. ; 23 cm

Na dnu nasl. str.: Gostilna išče šefa. - 5.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-91401-4-7
a) home economics b) gospodinjstvo c) predjedi d) glavne jedi e) sladice f) priprava jedi g) kuharski recepti h) tehnike

641.55(083.12)
64 VOLČIČ, B. Kuhinja
COBISS.SI-ID 274657280

127.
VOLČIČ, Bine
        Kuhinja išče šefa 3 : recepti 3. sezone šova Gostilna išče šefa / Bine Volčič ; [fotografije Miha Bratina - Bratinov]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pro plus, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 77 str. : fotogr. ; 23 cm

Na dnu nasl. str.: Gostilna išče šefa. - 15.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-91401-5-4
a) home economics b) gospodinjstvo c) kuharski recepti d) predjedi e) glavne jedi f) sladice g) priprava jedi h) kuharske tehnike

641.55(083.12)
64 VOLČIČ, B. Kuhinja
COBISS.SI-ID 275554816

128.
VOLČIČ, Bine
        Kuhinja išče šefa : recepti 1. sezone šova Gostilna išče šefa / Bine Volčič ; [fotografije Miha Bratina]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pro plus, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 88 str. : fotogr. ; 23 cm

Na dnu nasl. str.: Gostilna išče šefa. - 5.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91401-3-0
ISBN 978-961-91401-3-8 !
a) home economics b) gospodinjstvo c) predjedi d) glavne jedi e) sladice f) priprava jedi g) kuharski recepti h) tehnike i) recepti

641.55(083.12)
64 VOLČIČ, B. Kuhinja
COBISS.SI-ID 274657024


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


129.
HERLEC, Manca
        Trajnost znanja likovnih pojmov : magistrsko delo / [Manca Herlec]. - Ljubljana : [M. Herlec], 2016. - 123 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3522. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: f. 115-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) fine arts b) knowledge c) likovna umetnost d) znanje e) likovni pojmi f) likovna področja

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) HERLEC, M. Trajnost
COBISS.SI-ID 11057225

130.
JAKŠA, Janja
        Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih : magistrsko delo / Janja Jakša. - Ljubljana : [J. Jakša], 2016. - 118 str., [61] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3515. - Mentor Črtomir Frelih, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 112-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) secondary education b) art education c) srednješolski pouk d) likovna vzgoja e) individualizacija f) sproščanje g) vizualizacija h) likovna artikulacija i) moč likovnih izrazil

7:373.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) JAKŠA, J. Vizualizacija
COBISS.SI-ID 11050825

131.
ZUPAN, Daniela
        Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in" : magistrsko delo / Daniela Zupan. - Ljubljana : [D. Zupan], 2016. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3520. - Mentorica Metoda Kemperl, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 107-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvostopenjski magistrski študijski program Poučevanje: Likovna pedagogika
a) fine arts b) primary education c) likovna umetnost d) osnovnošolski pouk e) Ways in f) analiza umetnin g) vrednotenje umetnin h) Paul Klee

7:37.015.31(043.2)
ZZ II 7(043.2) ZUPAN, D. Analiza
COBISS.SI-ID 11056201


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


132.
MIHALIČ Deškovič, Sara
        Dojemanje arhitekturnega objekta v očeh prebivalcev v ožjem urbanem prostoru : magistrsko delo / Sara Mihalič Deškovič. - Ljubljana : [S. Mihalič Deškovič], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3525. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Drugostopenjski magistrski študijski program, Likovna Pedagogika
a) architecture b) urban environment c) arhitektura d) urbano okolje e) urbanizem f) stanovanjska hiša Gradaška g) kondominij Trnovski pristan

72(043.2)
ZZ II 7(043.2) MIHALIČ DEŠKOVIČ Dojemanje
COBISS.SI-ID 11060297


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


133.
AMODEO, Fabio
        Arte e natura a colloquio : [sorprendenti opere di artisti contemporanei lungo un itinerario di frontiera tra ambienti naturali e siti appartati] = Umetnost in narava v dvogovoru : [presenetljiva dela sodobnih umetnikov vzdolž obmejne poti med naravnimi prizorišči in odmaknjenimi zaselki] / [progetto e coordinamento, projekt in koordinacija] Nadia Bassanese ; [testi, tekst] Fabio Amodeo, Giulio Montenero ; [fotografie, fotografije] Elio e Stefano Ciol ; [traduzioni, prevod Devana Jovan]. - Trieste : Comune = Trst : Občina, [2000?] ([Trieste] : Editoriale Lloyd). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. na ov. - Vzpor. besedilo v it. in prevod v slov. - Opombe z bibliografijo: str. 55-56. - Kazali

ISBN 88-8190-137-4
a) culture b) art c) kultura d) umetnost e) Furlanija-Julijska krajina f) Primorska g) cerkvena umetnost h) umetnostni spomeniki i) izleti

7(450.36)(036)
75 AMODEO, F. Arte
COBISS.SI-ID 1764588

134.
        BODY and the East : od šestdesetih let do danes : Moderna galerija Ljubljana, [7.julij - 27. september 1998] = from the 1960s to the present : Museum of Modern Art, [Ljubljana, 7 July - 27 September 1998] / [urednica kataloga Mika Briški ; avtorji uvodnih esejev Zdenka Badovinac ... [et al.] ; ureditev biografskih in bibliografskih podatkov Katja Kranjc, Sabina Povšič ; prevodi Amidas ... [et al.] ; fotografije otvoritvenih performansov Denis Sarkić ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 1998 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 192 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v slov. in angl. - 2.000 izv. - Bibliografija pri večini umetnikov

ISBN 961-206-019-3
a) Performance art - Vzhodna Evropa - Razstavni katalogi b) Body art - Vzhodna Evropa - Razstavni katalogi c) evropska umetnost d) alternativna umetnost e) avantgarda f) Vzhodna Evropa g) performance art h) happening i) body art j) skupinske razstave k) mednarodne razstave

7.038.531(4-014/-015)(083.824)
7 BODY and the east
COBISS.SI-ID 77482240

135.
DVA tisoč plus
        2000+ Arteast collection : umetnost Vzhodne Evrope v dialogu z Zahodom : od 1960. let do danes : razstava del za nastajajočo zbirko : Moderna galerija Ljubljana, novi muzejski prostori na Metelkovi - v nastajanju, 24. junij-24. september 2000 = the art of Eastern Europe in dialogue with the West : from the 1960s to the present : exhibition of works for an emerging collection : Museum of Modern Art, new museum premises at Metelkova - site under construction, 24 June-24 September 2000 / [urednica kataloga, catalogue editor Mika Briški ; uvodna besedila, introductory texts Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevodi, translations Mika Briški ... [et al.] ; biografske in bibliografske podatke uredila, biographies and bibliographies compiled by Alja Mravljak ; fotografije, photographs Lado Mlekuž, Matija Pavlovec, Bojan Salaj]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2000 (Postojna : Čukgraf). - 200 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Nasl. v kolofonu: Arteast 2000+. - 1.500 izv. - Bibliografija pri posameznih umetnikih

ISBN 961-206-027-4
a) Moderna galerija, novi muzejski prostori na Metelkovi (Ljubljana) - 24. 6.-24. 9. 2000 b) vzhodnoevropska umetnost c) skupinske razstave d) razstavni katalogi e) 1960-2000 f) zbirka Arteast 2000+ g) muzejske zbirke

7.038.53(4-015)(083.824)
II 7 2000+ ARTEAST collection
COBISS.SI-ID 1411187

136.
FUCHS, Rudi
        Po modernizmu ali Predrznost Güntherja Förga / Rudi Fuchs ; [prevod v slovenščino Veronika Simoniti, prevod v italijanščino Amidas]. - Piran : Obalne galerije ; Zürich : Lelong, 1999 (Koper : Gepard 1). - 94 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Edicija Artes)

Čelni nasl. - Ov. nasl.: Günther Förg : po modernizmu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 85-94. - Povzetek v it.

ISBN 961-90495-6-X
a) painting b) slikarstvo c) modernizem d) nemško slikarstvo e) postmodernizem

75(430):929 Förg G.
75 FUCHS, R. Po modernizmu
COBISS.SI-ID 99110400

137.
GATNIK, Kostja
        Ni miru za Magno Purgo : Moderna galerija Ljubljana, [22. april - 20. maj 2004] / Kostja Gatnik ; [teksti Braco Rotar, Igor Španjol, Igor Vidmar ; dokumentacija Bojana Rogina]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2004 (Ljubljana : S. Peklaj). - 34 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. v kolofonu: Ni miru za Magna Purgo. - 500 izv. - Splošna literatura o stripu Kostje Gatnika: str. 32-33
a) Gatnik, Kostja (1945-) - "Magna Purga" - Razstavni katalogi

769.9(497.4):929 Gatnik K.
II 7 GATNIK, K. Ni miru
COBISS.SI-ID 213277696

138.
GRAFIČNI bienale (27 ; 2007 ; Ljubljana)
        [Sedemindvajseti]
        27. grafični bienale, 6. 9.-28. 10. 2007 = The 27th Biennial of Graphic Arts, 6 September-28 October 2007 / [uredništvo MGLC ; prevod Rawley Grau ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 443 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov. in angl. - 900 izv.

ISBN 978-961-6229-19-7
a) Mednarodni grafični bienale (27 ; 2007 ; Ljubljana) - Razstavni katalogi b) Grafika - 21.st. - Mednarodni bienale c) mednarodne razstave d) skupinske razstave

76(100)"20"(083.824)
76 GRAFIČNI bienale
COBISS.SI-ID 234156544

139.
JAKAC, Božidar, 1899-1989
        B. Jakac : jubilejna razstava 1979 : slike, pasteli, grafike, risbe 1918-1979 : [v Likovnem razstavišču Rihard Jakopič od 19. julija do 19. avgusta 1979] / [predgovor Zoran Kržišnik ; biografski podatki in izbor besedil v katalogu Melita Stele-Možina ; prevod v francoščino Viktor Jesenik ; fotografski posnetki Edo Gregorič in Lado Mlakuž, Marjan Pfeifer]. - Ljubljana : Moderna galerija, 1979. - VI, 84 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorj. podpis kot nasl. - Nasl. na ov.: Božidar Jakac. - Tretji podnasl. na prelim. str. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v franc.
a) painting - catalog b) slikarstvo - katalog c) slovensko slikarstvo d) slovenski slikarji e) osebne razstave f) študije

75/76(497.4) Jakac B.
75 JAKAC, B. B. Jakac
COBISS.SI-ID 280328

140.
KOKOLE, Metoda
        Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu / Metoda Kokole, Stanko Kokole, Barbara Murovec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebinsko kazalo na zadnji notr. str. ov. - "Posavski muzej Brežice. Knjiga je izšla ob razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, 21. april - 19. oktober 2016." --> kolofon. - 300 izv. - Bibliografija: str. 77-79

ISBN 978-961-254-903-9
a) Remb, Karel Frančišek (1674-1718) - slovenski slikarji b) painting c) musical instrument d) slikarstvo e) glasbilo f) grad Brežice g) stensko slikarstvo h) baročne poslikave i) baročne freske j) baročna glasbila k) baročna glasba l) upodobitve glasbe m) 18.st.

75.052(497.4Brežice)
75 KOKOLE, M. Imago
COBISS.SI-ID 86606849

141.
POSTER Festival (2009 ; Ljubljana)
        Mojstrovine : socialno-politični plakati : Narodna galerija, Ljubljana, 16. maj - 14. junij 2009 / [Poster Festival, Ljubljana '09 ; besedila Max Bruinsma ... [et al.] ; urednica Barbara Predan ; prevod Babylon]. - Ljubljana : Fundacija Brumen, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 229 str. : ilustr. ; 23 cm

Korporativni avtor naveden na hrbtu. - 200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-91699-4-0
a) graphic arts - catalog b) grafika - katalog c) grafična umetnost d) plakati e) tuji imetniki

766:32.019.5(4)(083.824)
76 POSTER Festival Mojstrovine
COBISS.SI-ID 245070592

142.
POTRČ, Marjetica
        Next stop, Kiosk = Naslednja postaja Kiosk : Moderna galerija Ljubljana, 29. 10.-30. 11.2003 / Marjetica Potrč ; [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] = texts Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevodi Rawley Grau, Tamara M. Soban = translations Rawley Grau ; fotografije razstave Dejan Habicht, Matija Pavlovec = photographs of the exhibition Dejan Habicht, Matija Pavlovec]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art ; Frankfurt am Main : Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2003 (Postojna : ČukGraf). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v angl. in slov. - Bibliografija: str. 126-127 in 158-159

ISBN 961-206-038-X (Moderna galerija)
ISBN 3-936919-97-6 (Revolver)
a) Potrč, Marjetica (1953-) - Razstavni katalogi b) slovenska umetnost c) osebne razstave d) slovenske kiparke

730(497.4):929 Potrč M.
7 POTRČ, M. Next stop
COBISS.SI-ID 126577920

143.
ŠERBELJ, Ferdinand
        Anton Cebej : 1722-1774 : [Narodna galerija, Ljubljana, 27. marec-26. maj 1991] / [[uvodna študija], katalog, literatura] Ferdinand Šerbelj ; [prevod v italijanščino Daniela Milotti-Bertoni, v angleščino Igor Maver]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1991 (Ljubljana : Delo). - 209 str., XII str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in prevod v it. in angl. - Razstavni katalog. - 3.500 izv. - Katalog: str. 73-101. - Seznam Cebejevih del po abecednem redu krajev: str. 102-103. - Bibliografija: str. 104-109
a) painting b) slikarstvo c) slovensko slikarstvo d) baročno slikarstvo e) osebne razstave

75(497.12):929 Cebej A.
75 ŠERBELJ, F. Anton Cebej
COBISS.SI-ID 23579904


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


144.
BREGAR, Mojca, 1984-
        Kolaž kot sredstvo likovne artikulacije : diplomsko delo / Mojca Bregar. - Ljubljana : [M. Bregar], 2016. - VI f., 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3487. - Mentor Jurij Selan, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 80-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) kubizem d) tekstura e) likovna spremenljivka f) orisne likovne prvine

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BREGAR, M. Kolaž
COBISS.SI-ID 11031369

145.
FRLIC, Mojca
        Likovne značilnosti celostne grafične podobe s področja kmečkega turizma : diplomsko delo / Mojca Frlic. - Ljubljana : [M. Frlic], 2016. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3476. - Mentor Jurij Selan. - Bibliografija: str. 50-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) graphic arts c) umetnost d) grafika e) celostna grafična podoba f) grafično oblikovanje g) logotip h) grafični znak i) turistična kmetija

766:655.26(043.2)
ZZ II 75(043.2) FRLIC, M. Likovne
COBISS.SI-ID 11030089

146.
POTOČNIK, Robert, 1980-
        Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija / Robert Potočnik. - Ljubljana : [R. Potočnik], 2016. - 294 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3495. - Bibliografija: str. 273-294. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) cultural heritage b) art education c) kulturna dediščina d) likovna vzgoja e) odnos do kulturne dediščine f) učne metode g) oblike dela h) učni mediji i) likovni materiali j) načini likovnega izražanja

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) POTOČNIK, R. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 11036233


77 FOTOGRAFIJA.


147.
SALGADO, Sebastiao, 1944-
        Geneza = Genesis : MGML - Mestni muzej Ljubljana, Galerija Jakopič, 31. 5.-31. 8. 2016 / Sebastiao Salgado ; [besedila Blaž Peršin, Marija Skočir ; prevodi Marjana Karer]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2016. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-93900-4-7
a) photography b) fotografija c) brazilska fotografija

77.04(81):929Salgado S.
77 SALGADO, S. Geneza
COBISS.SI-ID 284769024


78 GLASBA.


148.
LAH, Špela, 1975
        Slovenska operna ustvarjalnost med obema vojnama [Elektronski vir] / Špela Lah. - 1. izd., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 (Ljubljana : Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete). - 135 str. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918)

Način dostopa (URL): http://issuu.com/leonstefanija/docs/slovenska_operna_ustvarjalnost_med_. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 6. 2014. - El. knjiga v PDF formatu v obsegu 135 str. - Recenzenta Gregor Pompe in Darja Koter. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija pri posamezni obravnavi opere

ISBN 978-961-237-652-9 (pdf)

doi: 10.4312/9789612376529 (E-knjige FF)
a) Glasbena kultura - Slovenija - 1918-1941 b) Slovenska opera - 1918-1941 c) glasbene ustanove d) zgodovinski pregledi e) slovenska glasba f) slovenski glasbeniki g) kulturna zgodovina

78(497.4)"1918/1943"(0.034.2)
782(497.4)"1918/1943"(0.034.2)
FRASCATI:
6-307
COBISS.SI-ID 274190080

149.
        USTANOVE, politika in glasba v Sloveniji in Srbiji 1945-1963 [Elektronski vir] = Institucije, politika i muzika u Srbiji i Sloveniji 1945-1963 / urednika Tatjana Marković & Leon Stefanija. - 1. izd., elektronska. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - Ilustr. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918)

Način dostopa (URL): http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/?page_id=27. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne: 18. 3. 2016. - El. publikacija v pdf obliki obsega 228 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki v slov. ali srb. in angl.

ISBN 978-961-237-790-8 (pdf)
a) Glasbene ustanove - Zgodovina - Slovenija - 1945-1963 - Zborniki b) Glasbene ustanove - Zgodovina - Srbija - 1945-1963 - Zborniki c) Glasbena kultura - Slovenija - 1945-1963 - Zborniki d) Glasbena kultura - Srbija - 1945-1963 - Zborniki e) Glasba - Politični vidik - Jugoslavija - 1945-1963 - Zborniki f) Jugoslavija - Kulturna politika - 1945-1963 - Zborniki g) politika h) ideologija i) elektronske knjige

78(497.1)"1945/1963"(082)(0.034.2)
351.854(497.1)"1945/1963"(082)(0.034.2)
32:78(497.1)"1945/1963"(082)(0.034.2)
FRASCATI:
6-307
COBISS.SI-ID 281981184


81 JEZIKOSLOVJE


150.
COSSUTTA, Rada
        Ribiška jezikovna in kulturna dediščina v Tržaškem zalivu in slovenski Istri / Rada Cossutta. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 277 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda / Rada Cossutta: str. 9-10. - Na zadnjem zavihku ov. odlomka iz recenzij J. Škofic in M. Šeklija. - Bibliografija: str. 275-277. - Povzetek ; Sintesi ; Summary
- - Ribištvo Tržaškega zaliva in slovenske Istre [Videoposnetek] : Nabrežina, Križ, Piran / Rada Cossutta ; režija in kamera Damjan Muhič ; informanti Ladi Gruden, Franco Cossutta, Sergio Perentin. - 1 video DVD (ca 45 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm
Nasl. z nasl. ekrana

ISBN 978-961-6964-16-6
a) agriculture b) cultural heritage c) kmetijstvo d) kulturna dediščina e) Tržaški zaliv f) tržaška pokrajina g) Istra (Slovenija) h) Piran i) Izola j) Koper k) ribiči l) ribolov m) plovila n) pomorstvo o) morje p) slovenščina q) italijanščina r) dialektologija s) narečni izrazi

81'28:639.2(450.36+497.472)
811.163.6 COSSUTTA, R. Ribiška DVD 811.163.6 COSSUTTA, R. Ribiška
COBISS.SI-ID 279078144


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


151.
BERC-Prah, Dubravka
        Barve jezika 1. Učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Dubravka Berc Prah, Tanja Slemenjak, Saša Pergar ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. [142]. - Kazalo

ISBN 978-961-271-711-7
a) Slovenian language b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk e) sporazumevanje f) besedila g) branje h) pisanje i) govorjenje

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 BERC-Prah, D. Barve jezika 1
COBISS.SI-ID 284688896

152.
GANTAR, Polona
        Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju [Elektronski vir] / Polona Gantar ; [prevod povzetka Simon Krek]. - 1. izd., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 431 str. : ilustr. - (Zbirka Sporazumevanje / Trojina, zavod za uporabno slovenistiko)

Način dostopa (URL): http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/ZnanstvenaZalozba/e-knjige/Leksikografski.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne: 10. 12. 2015. - El. knjiga v formatu pdf obsega 431 str. - Bibliografija: str. 412-428. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-792-2 (pdf)

doi: 10.4312/9789612377922
a) leksikalna baza b) digitalna leksikografija c) spletni slovarji d) korpusna leksikografija e) lexical database f) digital lexicography g) web dictionary h) corpus lexicography

811.163.6'374:004.9(0.034.2)
FRASCATI:
6-200
COBISS.SI-ID 282009600

153.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 4. Učbenik za slovenski jezik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja / Mateja Gomboc ; [ilustracije Uroš Hrovat ; fotografije Shuttestock in arhiv DZS]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-02-0647-7
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk e) slovnica f) besedila

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) GOMBOC, M. Besede 4
COBISS.SI-ID 278297600

154.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-albanski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Selda Sukaj Kocinaj ; ilustrirala Ajda Erznožnik. - Hoče : Skrivnost, 2016. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-54-5
a) dictionary b) Albanian language c) slovar d) albanščina e) slikovni slovar

811.163.6'374.3=18(02.053.2)
II 811.163.6 MAJCENOVIČ Kline Slovensko-alb.

COBISS.SI-ID 284299776


811.163.6(043.2) SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


155.
CERAR, Zala
        Avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v osnovni šoli : magistrsko delo / Zala Cerar. - Ljubljana : [Z. Cerar], 2016. - 190 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3509. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 183-186. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) Slovenian language b) teacher autonomy c) primary education d) slovenščina e) avtonomija učiteljev f) osnovnošolski pouk g) učna gradiva h) bralna pismenost i) sporazumevalna zmožnost j) taksonomije znanja k) ravni razumevanja besedila

811.163.6:373.3(043.2)
ZZ II 811.163.6(043.2) CERAR, Z. Avtonomija

COBISS.SI-ID 11048777


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


156.
BULGAKOV, Mihail Afanas´evič, 1891-1940
        Štiri drame / Mihail Afanasjevič Bulgakov ; prevedli Lijana Dejak, Urša Zabukovec in Borut Kraševec. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 319 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 36)

Podatki nasl. str. razporejeni čez dve str. - 200 izv. - Štiri drame / Borut Kraševec: str. 318-319. - Vsebina: Dnevi Turbinovih = Dni Turbinyh ; Zojkino stanovanje = Zojkina kvartira ; Beg = Beg ; Adam in Eva = Adam i Eva

ISBN 978-961-6699-48-8
a) Bulkakov, Mihail Afanas´evič (1891-1940) - Literarni komentarji b) literature c) literatura d) ruska književnost e) dramatika

821.161.1-2
821.161.1 BULGAKOV, M. A. Štiri drame
COBISS.SI-ID 284067328

157.
BYRNE, Skye
        Moč Erikove domišljije / napisala Skye Byrne & ilustriral Nic George ; [prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - [40] str. : ilustr. ; 24 x 27 cm

Prevod dela: The power of Henry's imagination. - 2.500 izv. - Na nasl. str. tudi napis in logotip "The secret"

ISBN 978-961-01-4268-3
a) dečki b) domišljija c) plišaste igrače d) zajci

821.111(94)-93-32
821.111 BYRNE, S. Moč Erikove
COBISS.SI-ID 283367168

158.
HOF, Marjolijn
        Pravila treh / Marjolijn Hof ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 132 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: De regels van drie. - 650 izv. - Spremna beseda / Sara Lozej: str. 130-132

ISBN 978-961-272-171-8
a) družina b) življenje c) starejši d) strpnost

821.112.5-32
821 HOF, M. Pravila
COBISS.SI-ID 277107712

159.
LOVIS-Miler, Kateřina
        Krtek in ribica / besedilo Kateřina Miler ; ilustracije Zdeněk Miler in Kateřina Miler ; prevedla Nives Vidrih. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno v Ukrajini). - 55 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Krtek a rybka. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-82-4
a) biseri b) pomoč c) prijateljstvo d) ribe e) živali v domišljiji

821.162.3-93-34
821.162.3 LOVIS-Miler Krtek in ribica
COBISS.SI-ID 283710208

160.
        OD branja do znanja : književnost 2 : učbenik za slovenščino v 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja / Jakob J. Kenda ... [et al.] ; [ilustracije Ksenija Konvalinka ; izbor slikovnega gradiva Majda Degan Kapus, Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 191 str. : ilustr. ; 26 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 190-191. - Kazala

ISBN 978-961-02-0085-7
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

821-82(075.3)
II 82 OD branja do znanja
COBISS.SI-ID 283489536

161.
        OD branja do znanja. Književnost 1 : učbenik za slovenščino v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja / Darinka Ambrož ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 139 str. : ilustr. ; 26 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 139. - Kazalo

ISBN 978-86-341-4206-8
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura d) srednješolski pouk

821-82(075.3)
II 82 OD branja do znanja
COBISS.SI-ID 278113792

162.
POITIER, Anton
        Kdo je naslednji? / [besedilo Anton Poitier ; ilustracije Sophia Touliatou ; prevod Irma Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2016. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Who's next?. - Avtor naveden v kolofonu. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6978-06-4
a) picture book b) animal c) slikanica d) žival

821-93
II 821 POITIER, A. Kdo je
COBISS.SI-ID 283019776

163.
ŠTEFAN, Anja
        Še sto ugank / Anja Štefan ; [ilustrirala] Jelka Reichman. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [37] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3304-9
a) uganke

821.163.6-93-193.1
II 821.163.6 ŠTEFAN, A. Še sto
COBISS.SI-ID 277961728


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


164.
NARANČIĆ Kovač, Smiljana
        Jedna priča - dva pripovjedača : slikovnica kao pripovijed / Smiljana Narančić Kovač. - Zagreb : ArTresor naklada, 2015. - 447 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Raspon ; knjiga 3)

Bibliografija: str. 414-434. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-953-8012-04-4
a) picture book b) story telling c) slikanica d) pripovedovanje zgodb e) pripovedništvo f) pripovedovalec g) bralec h) diskurz i) slikanica kot pripoved

82-93
82-93 NARANČIĆ KOVAČ Jedna
COBISS.SI-ID 11022665


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


165.
GRAD, Mirjam, 1988-
        Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena : diplomsko delo / Mirjam Grad. - Ljubljana : [M. Grad], 2016. - 107 str., [1] f. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3508. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 104-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) Andersenove pravljice d) Biblija e) biblijski motiv

82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) GRAD, M. Biblijski
COBISS.SI-ID 11046985

166.
RENKO, Tina, 1983-
        Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011) : magistrsko delo / Tina Renko. - Ljubljana : [T. Renko], 2016. - 162 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3484. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 122-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) Slovenian language b) reading c) children's and youth literature d) slovenščina e) branje f) mladinska književnost g) bralna pismenost h) leposlovje i) učni načrti j) obvezni avtorji in dela

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) RENKO, T. Primerjalna
COBISS.SI-ID 11030857

167.
SAMIDA, Simona
        Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška : magistrsko delo / Simona Samida Cerk. - Ljubljana : [S. Samida Cerk], 2016. - XIV, 209 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3516. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 155-160. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) children's and youth literature b) teaching c) mladinska književnost d) pouk e) almanah Lutkovnega gledališča Ljubljana f) didaktika mladinske književnosti g) komunikacijski pouk h) učni načrt za slovenščino i) pouk književnosti v osnovni šoli j) projektno delo

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) SAMIDA, S. Analiza
COBISS.SI-ID 11051081


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


168.
        ESEJ na maturi 2017 / Nada Barbarič Naskov ... [et al.] ; [slikovno gradivo Shutterstock, arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-4379-6
a) literature b) secondary education c) literatura d) srednješolski pouk e) eseji f) matura

82.0-4:37.091.27
82 ESEJ 2017
COBISS.SI-ID 284460032


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


169.
BROOKS, Kevin
        Dnevnik iz bunkerja / Kevin Brooks ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Bisernice)

Prevod dela: The bunker diary. - 700 izv. - Spremna beseda / Simona Sanda: str. 255-257. - O avtorju: str. [258]. - Medalja CILIP Carnegie

ISBN 978-961-272-204-3
a) mladostništvo b) pubertete c) ugrabitev d) travme e) dnevniki

821.111-311.2
821.111 BROOKS, K. Dnevnik
COBISS.SI-ID 282896640

170.
DONALDSON, Julia
        Bi se gnetli na tej metli? / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 4. natis z dodanim DVD-jem. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno v Belgiji). - [26] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Room on the broom. - 1.800 izv. - Ilustr. na spojnih listih
- - Bi se gnetli na tej metli? [Videoposnetek] : sinhronizirani animirani film / directed by Max Lang & Jan Lachauer ; based on the book Room on the broom by Julia Donalds & Axel Scheffler ; adapted by Julia Donaldson, Max Lang ; music composed by René Aubry ; prevod Milan Dekleva, Nina Dekleva ; režiser [slovenske sinhronizacije] Jaša Jamnik. - 1 video DVD (ca 26 min) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-01-3516-6
a) mačke b) psi c) strah d) žabe e) živali v domišljiji f) pripoved v verzih g) animiran film

821.111-93-1
821.111 DONALDSON, J. Bi se gnetli DVD 821.111 DONALDSON, J. Bi se gnetli
COBISS.SI-ID 282117376

171.
DOWD, Siobhan
        Barjanski otrok / Siobhan Dowd ; prevedla [in spremna beseda] Tina Mahkota. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 327 str. ; 22 cm

Prevod dela: Bog child. - 600 izv. - Ozadje romana / Tina Mahkota: str. 318-324. - O pisateljici / Tina Mahkota: str. 325-327

ISBN 978-961-6859-57-8
a) politično nasilje b) Severna Irska

821.111-93-311.2
821.111 DOWD, S. Barjanski
COBISS.SI-ID 274609408

172.
GLEESON, Libby
        Zaspi, Sanja! / [avtorica] Libby Gleeson in [ilustracije] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2016. - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Go to sleep, Jessie!. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-53-8
a) družina b) priprava na spanje c) problemi najmlajših d) sestre e) velike tiskane črke

821.111(94)-93-32
II 821 GLEESON, L. Zaspi, Sanja!
COBISS.SI-ID 284272640

173.
HILL, David, 1942-
        Bratova vojna / David Hill ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 235 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nekoč)

Prevod dela: My brother's war. - 650 izv. - Zakaj o vojni? Zakaj Nova Zelandija? / beseda odgovorne urednice [i. e. Irene Miš Svoljšak]: str. 233-235

ISBN 978-961-272-152-7
a) bratje b) svetovna vojna

821.111(931)-93-311.6
821.111 HILL, D. Bratova
COBISS.SI-ID 273475328

174.
HUXLEY, Aldous, 1894-1963
        Krasni novi svet / Aldous Huxley ; [prevedel Boris M. Verbič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - 262 str. ; 24 cm

Prevod dela: Brave new world. - 6.500 izv. - Predgovor k izdaji leta 1946 / prevedla Mojca Krevel: str. 253-262

ISBN 978-86-11-16689-6
a) antiutopija b) prihodnost c) maturitetni esej

821.111-312.9
821.111 HUXLEY, A. Krasni
COBISS.SI-ID 283853312

175.
KALANITHI, Paul
        Ko dih postane zrak / Paul Kalanithi ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 206 str. ; 20 cm

Prevod dela: When breath becomes air. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2974-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2975-5 (broš.)
a) bolniki b) doživljanje bolezni c) družina d) medosebni odnosi e) pljučni rak

821.111(73)-312.6
821.111 KALANITHI, P. Ko dih
COBISS.SI-ID 284531200

176.
NESS, Patrick
        Sedem minut čez polnoč : napisano po zamisli Siobhan Dowd / Patrick Ness ; ilustriral Jim Kay ; [prevedla Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 214 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: A monster calls. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-2684-3
a) bolezen b) matere c) smrt d) strah e) sinovi f) pošasti

821.111-93-312.9
821.111 NESS, P. Sedem
COBISS.SI-ID 264793600

177.
SHAKESPEARE, William
        Pesmi iz iger / William Shakespeare ; [izbral, prevedel, spremna besedila in variacije na Shakespearove pesmi napisal] Marjan Strojan. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 233 str. ; 19 cm

800 izv. - Snov prečudna in dragocena / Marjan Stojan [!]: str. 161-233. - Vsebuje tudi: Igre iz pesmi / Marjan Strojan

ISBN 978-961-282-145-6
a) angleški književniki b) angleška poezija c) drame

821.111-1
821.111 SHAKESPEARE, W. Pesmi iz iger
COBISS.SI-ID 284182784


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


178.
CARRIERE, Jean-Claude, 1931-
        Krhkost : (esej) / Jean-Claude Carriere ; [prevod Danica Geršak]. - Maribor : Enajsta šola-šala, 2014 (Maribor : DesignStudio). - 237 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fragilité. - 500 izv.

ISBN 978-961-283-003-8
a) miti b) legende c) zgodbe d) plemena e) ljudstva

821.133.1-4
821.133.1 CARRIERE, J.-C. Krhkost
COBISS.SI-ID 273274368

179.
MURAIL, Marie-Aude
        Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 187 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: O, boy!. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-122-0
a) sirote b) skrbništvo c) družina d) mladi

821.133.1-93-311.2
821.133.1 MURAIL, M.-A. Oh boy!
COBISS.SI-ID 267973888


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


180.
BAN, Tatjana
        Moja mala sestrica / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

120 izv.

ISBN 978-961-94036-2-4

821.163.6-93-1
II 821.163.6 BAN, T. Moja
COBISS.SI-ID 284957440

181.
GRŽAN, Karel
        Čas prekratkih hlač / Karel Gržan ; [ilustracije Marjan Rožen]. - Ponatis. - Koper : Ognjišče, 2016. - 191 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-263-106-2
a) Mladostniki - Samovzgoja - V leposlovju

821.163.6-93-32
821.163.6 GRŽAN, K. Čas
COBISS.SI-ID 284479744

182.
KAČIČ, Mila
        Prigodnice / Mila Kačič ; [uredila Vesna Arhar Štih]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 293 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 147)

1.000 izv. - Vse v enem žaklju / Vesna Arhar Štih: str. 287-293. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6369-19-0
a) pesmi b) slovenska književost c) proza

821.163.6-1
821.163.6 KAČIČ, M. Prigodnice
COBISS.SI-ID 241284608

183.
KERMAUNER, Aksinja
        Bela kot galeb : zgodba o deklici z albinizmom / Aksinja Kermauner ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Poučne slikanice. Ljubezni je za vse dovolj ; 8)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Ingrid Žolgar: vzpor. nasl. str.

ISBN 978-961-6933-21-6
a) albinizem

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KERMAUNER, A. Bela kot galeb
COBISS.SI-ID 274394624

184.
KODRIČ Filipić, Neli
        Superga / Neli Kodrič Filipić ; [narisal] Damijan Stepančič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2015 (Nova Gorica : Soča). - 71 str., [2] str. pril. : ilustr., zvd. ; 27 cm. - (Knjižna zbirka Strip)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-205-228-7
a) comics b) refugee c) strip d) begunci e) begunska pot f) Afganistanci g) azil h) migranti

821.163.6-93-1
II 821.163.6 KODRIČ FILIPIĆ Superga
COBISS.SI-ID 282849536

185.
KUKOVIČ, Roman
        Alah pod Sveto Trojico : pretresljiva zgodba sirskega begunca / Roman Kukovič. - Brežice : Primus, 2016 ([Brežice] : Forma digital print). - 174 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-54-1
a) begunci b) Sirci c) prostovoljno delo d) Slovenija

821.163.6-311.2
821.163.6 KUKOVIČ, R. Alah pod
COBISS.SI-ID 284589824

186.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kuzma, trinajsti škrat / Svetlana Makarovič ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - 54 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Svetlanovčki)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3305-6
a) škratje b) meseci

821.163.6-93-34
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Kuzma
COBISS.SI-ID 276066304

187.
MESSNER, Janko, 1921-2011
        Kako sem postal gospod = Wie ich ein "Gospod" wurde / Janko Messner. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2002. - 29 str. ; 20 cm

Vzporedno slov. in nem. besedilo. - "Posebni odtis iz "Gorših storij" ...." --> hrbet nasl. str.

ISBN 3-85435-385-5

821.163.6(436.5)-32
821.163.6 MESSNER, J. Kako sem
COBISS.SI-ID 850388

188.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Pesmi in pesmičice / Vinko Möderndorfer ; ilustrirala Suzi Bricelj ; [spremno besedo napisal Igor Saksida]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 139 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Kako nastane pesem? Slikaj svet z mobilnikom besed! / Igor Saksida: str. 131-134

ISBN 978-961-01-3706-1
a) poezija b) slovenska književnost

821.163.6-93-1
821.163.6 MÖDERNDORFER, V. Pesmi
COBISS.SI-ID 278427136

189.
MUROVEC, Marija Cvetka
        Raztrgano jutro / Marija Cvetka Murovec ; [barvne slike Silvester Pecoler]. - Ljubljana : Društvo tabornikov, rod Rožnik, 2000 (Ljubljana : Studio Print). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Galebi : Knjižnica Društva tabornikov, rod Rožnik, ISSN 1580-2892 ; št. 22)

Marija-Cvetka Murovec, Raztrgano jutro / Milan Vincetič: str. 3. - Cvetkinim pesmim na pot / Silva Šuc: str. 4
a) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 MUROVEC, M. C. Raztrgano jutro
COBISS.SI-ID 109800704

190.
PEVEC, Stane
        Na robu sebe / Stane Pevec. - Ljubljana : samozal., 1988 (v Ljubljani : F.Jama). - 117 str. ; 20 cm

600 izv.
a) pesmi

886.3-1
821.163.6 PEVEC, S. Na robu
COBISS.SI-ID 6915840

191.
PREGL, Slavko
        Poker z ničlami / Slavko Pregl. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 255 str. ; 24 cm. - (Zbirka POPisano)

600 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-272-214-2
a) družina b) družbene razmere c) izguba službe d) propad podjetja

821.163.6-311.2
821.163.6 PREGL, S. Poker
COBISS.SI-ID 283876608

192.
ŠINIGOJ, Damijan
        Iskanje Eve / Damijan Šinigoj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 158 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srečanja)

600 izv.

ISBN 978-961-272-155-8
a) najstniki b) prijateljstvo c) ljubezen d) Švedi e) potovanja

821.163.6-93-311.2
821.163.6 ŠINIGOJ, D. Iskanje
COBISS.SI-ID 273749504


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


193.
CORTESE, Dario
        Slovenija v objemu : izletniški vodnik / [besedilo in fotografije] Dario Cortese. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 159 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

1.800 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-3777-1
a) obmejna področja b) izleti

913(497.4-192.2)(036)
913(497.4) CORTESE, D. Slovenija
COBISS.SI-ID 284560896

194.
        PRIPRAVA in izvedba geografskih terenskih vaj v Iški vasi [Elektronski vir] : visokošolski priročnik učnih priprav in učnih listov za organizacijo in izvedbo fizičnogeografskih terenskih vaj za dijake srednjih šol : relief in kamnine, vodovje, prst in rastlinstvo, orientacija / [avtorji Uršula Dačić ... [et al.] ; urednici Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun ; [fotograf Jernej Tiran]. - 1. izd., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 206 str. : ilustr., zvd.

Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/priprava_in_izvedba_geografskih_tv_v_iski_vasi.pdf. - Nasl. z nasl. str. - El. publikacija v pdf formatu obsega 206 str. - Opis vira z dne 28. 7. 2015. - Soavtorji: Barbara Dermastija, Uroš Gjureč, Marsel Hotić, Špela Intihar, Dan Kardum Šibila, Rok Kastelic, Urška Kovačič, Maja Lupše, Živa Ovsenek, Nina Prešeren, Teja Rupčič, Martina Sirk, Maja Sirše, Borut Stojilković, Rok Škrlec, Peter Tratnik, Anita Vrtin, Simon Zakovšek. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-237-743-4 (pdf)

doi: 10.4312/9789612377434
a) Geografija - Pouk - Srednje šole šole b) fizična geografija c) šolska geografija d) izobraževanje e) terensko delo f) priročniki

910.2:373.5(0.034.2)
FRASCATI:
5-404
COBISS.SI-ID 279223296


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


195.
LUKANC, Maja
        Ana Celjska : [celjska grofica na poljskem prestolu] = Anna Cylejska : [cylejska hrabianka na polskim tronie] / Maja Lukanc & Rolanda Fugger Germadnik ; [uvod Stane Rozman ; prevod v poljski jezik Joanna Sławińska ; fotografija Codices Electronici AG ... et al.]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 69 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Starožitnosti : vodniki Pokrajinskega muzeja Celje = Starożytności : przewodniki Muzeum Regionalnego w Celju ; 8)

Dodatka k nasl. v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v pol. - 1.000 izv. - Uvod, Wstęp / Stane Rozman: str. 6-7. - Rodovnik grofov Celjskih v povezavi s Piasti in Anžuvinci na spojnih listih. - Opombe z bibliografijo med besedilom

ISBN 978-961-6411-31-8
a) local studies b) celjska rodbina c) poljska kraljica d) biografija

929Ana Celjska
II 929 LUKANC, M. Ana Celjska
COBISS.SI-ID 284579328


93 ZGODOVINA.


196.
TRŠKAN, Danijela
        Didaktika zgodovine 1996-2016 : (prispevki k zgodovini v šoli) / Danijela Trškan. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 357 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 341-349 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-819-6
a) history b) school c) didactics d) zgodovina e) šola f) didaktika g) učne oblike h) učne spretnosti i) preverjanje j) ocenjevanje k) izvenšolske dejavnosti l) učitelji

37.02:93/94
FRASCATI:
6-100
93:371.3 TRŠKAN, D. Didaktika
COBISS.SI-ID 284291072


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


197.
KRIVOGRAD, Alojz, 1934-2007
        Prispevki k zgodovini koroške krajine / [avtorji besedila ] Alojz Krivograd, [Maksimilijan Večko, Karla Oder]. - Ravne na Koroškem : Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem, 2004 (Ravne na Koroškem : Zip center). - 383 str. : tabele ; 24 cm

Drugi in tretji avtor navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Prva objava prispevkov: str. 381-382

ISBN 961-6346-07-5
a) local studies b) history c) domoznanstvo d) zgodovina e) železarstvo f) rudarstvo g) delavsko gibanje h) Koroška

94(497.4-17)"18/19"
94(497.4) KRIVOGRAD, A. Prispevki
COBISS.SI-ID 53113345


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO