COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


December 20160 SPLOŠNO.


1. Barbara Gastel, Robert A. Day, How to write and publish a scientific paper, 8th ed., Santa Barbara, Denwer, Greenwood, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11368521]

2. Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 6), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=144. [COBISS.SI-ID 270320384]

3. Joel Levy, Čebela v katedrali in še 99 zanimivih primerjav iz sveta znanosti, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 261509888]

4. Branka Čagran, Milena Ivanuš-Grmek, Samo Fošnarič, Majda Pšunder, Judita Ladič, Priročnik za izdelavo zaključnega dela : za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, 1. izd., Maribor, Pedagoška fakulteta, 2013. [COBISS.SI-ID 74738433]

5. Wolfgang Schmitz, Hitrejše branje - boljše razumevanje, Tržič, Avrora, 2013. [COBISS.SI-ID 266881280]


0(043.2) SPLOŠNO.


6. Nataša Metlika, Značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Metlika], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4259. [COBISS.SI-ID 11370569]


004 RAČUNALNIŠTVO.


7. Gorazd Potočnik, E-izobraževanje in kompetence v gospodarski družbi X : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Potočnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4283. [COBISS.SI-ID 11379785]

8. Žiga Štamcar, Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Štamcar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4242. [COBISS.SI-ID 11365449]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


9. Kristjan Prosen, Uporaba razvojnega okolja Arduino pri računalniško podprtih šolskih eksperimentih : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Prosen], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4254. [COBISS.SI-ID 11368265]


1 FILOZOFIJA.


10. Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, Očrt zgodovinske slike napredka človeškega duha, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2016. [COBISS.SI-ID 287124480]

11. Drugo pedagoškega diskurza : znanstvena monografija, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 23), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3_PDF/DK_CC%202. 5_Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3.pdf. [COBISS.SI-ID 267001344]

12. Janko Lozar, Nietzsche in Heidegger : ubranosti naproti, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 287210496]

13. Jana S. Rošker, Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno : tradicionalne kitajske teorije države, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 27), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2014, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=148. [COBISS.SI-ID 273281792]

14. Slavoj Žižek, Žižkovi vici : (ste že slišali tistega o Heglu in negaciji?), 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2016. [COBISS.SI-ID 287292672]


159.9 PSIHOLOGIJA.


15. Edward L. Deci, Richard Flaste, Why we do what we do : understanding self-motivation, (A Penguin book), New York, London, Penguin Books, 1996. [COBISS.SI-ID 2766167]

16. Damjana Dodič, Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi, (Zbirka Življenjske zgodbe za otroke), 1. izd., Ljubljana, Corason, 2016. [COBISS.SI-ID 287251456]

17. Damjana Dodič, Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe, (Zbirka Življenjske zgodbe za otroke), 1. izd., Ljubljana, Corason, 2016. [COBISS.SI-ID 287297024]

18. Damjana Dodič, Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka, (Zbirka Življenjske zgodbe za otroke), 1. izd., Ljubljana, Corason, 2016. [COBISS.SI-ID 287344640]

19. Damjana Dodič, Ljubosumje na novorojenčka, (Zbirka Vodniki za vsako družino), 1. izd., Ljubljana, Corason, 2016. [COBISS.SI-ID 287371776]

20. Damjana Dodič, Ločitev, (Zbirka Vodniki za vsako družino), 1. izd., Ljubljana, Corason, 2016. [COBISS.SI-ID 287201280]

21. Damjana Dodič, Smrt in žalovanje, (Zbirka Vodniki za vsako družino), 1. izd., Ljubljana, Corason, 2016. [COBISS.SI-ID 287296256]

22. Marko Iršič, Mediacija, 1. natis, Ljubljana, Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo, 2010. [COBISS.SI-ID 250688000]

23. David Kessler, Videnja, potovanja in polne sobe : koga in kaj vidimo, preden odidemo, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2016. [COBISS.SI-ID 287253760]

24. Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec, Kako spodbujati razvoj mišljenja : od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. [COBISS.SI-ID 286938624]

25. Linda Schierse Leonard, Ranjena ženska : modeli in arhetipi v odnosu oče-hči, (Zbirka Spekter, 2006, 11), Ljubljana, Sophia, 2006. [COBISS.SI-ID 227826688]

26. Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja Peklaj, Early vocabulary and grammar development : Slovenian CDI studies, Saarbrücken, Scholar's Press, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 60669282]

27. Zbornik 21, Vršac, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Arad, Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2016. [COBISS.SI-ID 306009863]

28. Martin Simon, 222 vaj za popoln spomin, (Veliki GU kompas), 2. natis, Kranj, Narava, 2014. [COBISS.SI-ID 275759872]

29. Alenka Kompare, Mihaela Stražišar, Irena Dogša, Tomaž Vec, Janina Curk, Uvod v psihologijo, Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, 1. prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 286893056]

30. Paul Verhaeghe, Identiteta, Mengeš, Ciceron, 2016. [COBISS.SI-ID 287426048]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


31. Zarja Brumen Žarn, Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju : magistrsko delo, Ljubljana, [Z. Brumen Žarn], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4249. [COBISS.SI-ID 11367753]

32. Maja Cvetan, Travma v otroštvu in njen vpliv na socialno življenje v odraslosti : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Cvetan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4262. [COBISS.SI-ID 11371593]

33. Debora Gorjan, Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Gorjan], 2016. [COBISS.SI-ID 11401033]

34. Urška Korelec, Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Korelec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4281. [COBISS.SI-ID 11379529]

35. Mojca Rešek, Koučing kot podpora pri zdravju na delovnem mestu : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Rešek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4298. [COBISS.SI-ID 11398473]

36. Klavdija Stražar, Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Stražar], 2016. [COBISS.SI-ID 11401289]

37. Tamara Škafar, Uporaba obrambnih mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja : diplomsko delo, Ljubljana, [T.Škafar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4261. [COBISS.SI-ID 11370825]

38. Andreja Tomc, Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Tomc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4279. [COBISS.SI-ID 11379273]


17 ETIKA.


39. Luri Urankar, Jaz si upam. Kaj pa ti? : modrosti osemletnice, 1. izd., Celje, Jophiel, 2016. [COBISS.SI-ID 287277056]


2 VERSTVO.


40. Karel Gržan, Vstanimo, v suženjstvo zakleti!, Stop smrtonosni igri polov!, (Zbirka Dokumenta), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 287292928]

41. Nabeel Qureshi, Razumeti islam in džihad, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2016. [COBISS.SI-ID 287123456]


3 DRUŽBENE VEDE


42. Marjan Šimenc, Mitja Sardoč, Ana Mlekuž, Državljanska vzgoja v Sloveniji : nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009, (Digitalna knjižnica, Documenta, 9), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2015, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=151. [COBISS.SI-ID 277905920]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


43. Boris Kožuh, Knjiga o statistiki, 2. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286160128]

44. Bryan F. J. Manly, Jorge A. Navarro Alberto, Multivariate statistical methods : a primer, 4th. ed., Boca Raton, London, New York, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. [COBISS.SI-ID 11368777]

45. Robin Schweiger, Graditi lepši svet, 1. izd., Ljubljana, Dravlje, 2016. [COBISS.SI-ID 287457280]


316 SOCIOLOGIJA.


46. Activating psychosocial local resources in territories affected by war and terrorism, (NATO science for peace and security series. E, Vol. 57), Amsterdam, Washington, IOS Press, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11376201]

47. Jasna Babić, V vrtincu subkultur, (Zbirka Naprej!), Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287156992]

48. Edita Bajramlić, Težave v duševnem zdravju in uporaba spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Bajramlić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4295. [COBISS.SI-ID 11393353]

49. Franco Berardi, Kognitarci in semiokapital, (Zbirka Mediakcije, knj. št.16), Ljubljana, Maska, 2016. [COBISS.SI-ID 287211520]

50. Frank Karsten, Karel Beckman, Ogledalo demokracije : zakaj demokracija ne vodi v solidarnost, bogastvo in svobodo, ampak v socialne konflikte, neobrzdano zapravljanje in tiransko vlado, 1. izd., Škofja Loka, Planet, 2015. [COBISS.SI-ID 279792896]

51. Knjiga za medije - mediji za knjigu, (Biblioteka Multimedia), Beograd, Clio, 2008. [COBISS.SI-ID 151323148]

52. Dragica Marinič, Primerjalna analiza funkcioniranja mladinskih kulturnih centrov v severovzhodni Sloveniji : doktorska disertacija, Maribor, [D. Marinič], 2014. [COBISS.SI-ID 279927296]

53. Obrazovanje za interkulturalizam : položaj Roma u odgoju i obrazovanju : the position of Roma in education, Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2015. [COBISS.SI-ID 8279321]

54. Spremembe očetovstva : moški med delom in starševstvom, 1. izd., Ljubljana, Mirovni inštitut, 2016. [COBISS.SI-ID 286426880]


32 POLITIKA.


55. Florence Hartmann, Mir in kazen : poročilo o tajni vojni med politiko in haaškim pravosodjem, (Zbirka Dokumenta), 2. izd., Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 287343360]

56. Olivier Razac, Politična zgodovina bodeče žice, (Zbirka Mediakcije, knj. št. 15), Ljubljana, Maska, 2016. [COBISS.SI-ID 287185664]

57. Ellen Meiksins Wood, Od državljanov do gospode : socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka, (Zbirka Naprej!), Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 286361344]


33 GOSPODARSTVO


58. Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 8), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=143. [COBISS.SI-ID 270322688]

59. Maja Novak, Tjaša Košir, S trebuhom za kruhom : informacije in motivacija za iskanje dela v tujini, 1. izd., Bled, samozal., 2016. [COBISS.SI-ID 286775808]

60. Gabriel Zucman, Skrito bogastvo narodov : raziskava o davčnih oazah, (Zbirka Naprej!), Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 286360832]


34 PRAVO.


61. Jasminka Dedić, Vlasta Jalušič, Jelka Zorn, Izbrisani : organizirana nedolžnost in politike izključevanja, (Zbirka Politike), Ljubljana, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2003. [COBISS.SI-ID 126444800]

62. Milan Jazbec, Diplomat Martin Krpan, 1. natis, Ljubljana, Forma 7, 2015. [COBISS.SI-ID 278852608]


35 JAVNA UPRAVA.


63. Slovenski lovci v vojni za Slovenijo : [(zbornik razprav, člankov, pričevanj in spominov)], Ljubljana, Lovska zveza Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 89267713]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


64. Klavdija Kustec, Izrazno-ustvarjalni mediji v socialnem delu in sorodnih poklicih pomoči : doktorska disertacija, Ljubljana, [K. Kustec], 2016, http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_KUSTEC. [COBISS.SI-ID 4555365]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


65. Barbara Bizjan, Stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in vloga socialnega pedagoga v tej ustanovi : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Bizjan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4258. [COBISS.SI-ID 11370313]

66. Nina Mezinec, Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Mezinec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4272. [COBISS.SI-ID 11374153]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


67. Avtonomija in javno šolstvo, (Sodobna pedagogika, letn. 56, št. 5, 2005), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 13653558]

68. Challenges and perspectives of inclusive education, (Library Pedagoška teorija i praksa, 42), Beograd, Institute for Educational Research, Faculty of Teacher Education, Volgograd, Volgograd State Socio-Pedagogical University, 2016. [COBISS.SI-ID 225854220]

69. Družina in šola, (Sodobna pedagogika, Letn. 55, št. 3(2004)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 9826972]

70. Sally Featherstone, Ros Bayley, Nabriti fantje : kako sposobni so fantje in kako jim lahko pomagamo do uspeha, 1. izd., Hlebce, Zala, 2012. [COBISS.SI-ID 260038144]

71. Foundational aspects of family-school partnership research, (Research on family-school partnerships, vol. 1), Cham, Springer, 2015. [COBISS.SI-ID 11386697]

72. The handbook of classroom discourse and interaction, (Blackwell handbooks in linguistics, 115), 1st ed., Malden, Wiley Blackwell, 2015. [COBISS.SI-ID 11394633]

73. Barbara Japelj Pavešić, Karmen Svetlik, Znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci v Sloveniji in po svetu : izsledki raziskave TIMSS 2015, (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2015, zv. 2), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2016. [COBISS.SI-ID 287228672]

74. Kvalitativno raziskovanje v pedagogiki, (Sodobna pedagogika, letn. 52, št. 2, 2001), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2001. [COBISS.SI-ID 13655094]

75. Roberta Michnick Golinkoff, Kathy Hirsh-Pasek, Becoming brilliant : what science tells us about raising successful children, 1st ed., Washington, DC, American Psychological Association, APA LifeTools, 2016. [COBISS.SI-ID 62817122]

76. Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih : znanstvena monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 5), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=142. [COBISS.SI-ID 270083584]

77. Neformalno učenje? : kaj pa je to?, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 24), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=140. [COBISS.SI-ID 267921152]

78. Cirila Peklaj, Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj, 2., dopolnjena izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 287118848]

79. Antonella Poce, Cinzia Angelini, Per una nuova cultura didattica : riflessioni sul progetto am-learning, (Ricerche sperimentali), Milano, FrancoAngeli, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 11380809]

80. Vladimir Rosić, Domska pedagogija, Zadar, Naklada, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 16184840]

81. Vladimir Rosić, Jasminka Zloković, Prilozi obiteljskoj pedagogiji, Rijeka, Filozofski fakulet, 2002. [COBISS.SI-ID 11771912]

82. Tatjana Debevec, Klemen Šubic, Špela Grošelj, Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru v letih 2007 in 2008 : metaporočilo Senata za evalvacijo, Ljubljana, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2009. [COBISS.SI-ID 248367360]

83. Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj, (Digitalna knjižnica, Documenta, 10), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2015, http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Documenta_10_ISBN_978-961-270-223-6_PDF/978-961-270-223-6.pdf. [COBISS.SI-ID 281424640]

84. Vpliv mednarodnih primerjav znanja na šolski kurikulum, (Sodobna pedagogika, letn. 55, št. 5), V Ljubljani, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 220450048]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


85. Ana Eržen, Vpliv večkratnega branja slikanice brez besedila na pripovedovanje zgodbe : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Eržen], 2016. [COBISS.SI-ID 11399497]

86. Špela Ivanuša, Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Ivanuša], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4301. [COBISS.SI-ID 11396937]

87. Nina Kovač, Razred kot socialna skupina in vodenje razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Kovač], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4296. [COBISS.SI-ID 11393609]

88. Barbara Marić, Komunikacija pri timskem delu v vrtcu in šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Marić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4275. [COBISS.SI-ID 11375433]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


89. Active learning in teacher education, (Schriften der pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich, 9), Linz, Trauner, 2001. [COBISS.SI-ID 934871]

90. Jean-Claude Beacco, Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education, Strasbourg, Council of Europe, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11381833]


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


91. Individualizacija in diferenciacija pri pouku : zbornik, Ljubljana, MiB, 2016. [COBISS.SI-ID 287323648]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


92. Louise Derman-Sparks, Anti-bias curriculum : tools for empowering young children, (NAEYC, 242), 6th print., Washington, National Association for the Education of Young Children, 1992, cop. 1989. [COBISS.SI-ID 11392073]

93. Anica Majerič Vodičar, Marjana Baričič Vergilas, Ljudske prvine v otroških igrah in plesu : [diplomska naloga], Ljubljana, [A. Majerič Vodičar, M. Baričič Vergilas], 1989. [COBISS.SI-ID 11383881]

94. Brigita Mulej, Barbara Zupanc, Ljudske otroške rajalne igre v Spodnji Savinjski dolini : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Mulej, B. Zupanc], 1991. [COBISS.SI-ID 11384393]

95. Maja Nosan, Ljudske otroške rajalne igre : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Nosan], 1988. [COBISS.SI-ID 11383625]

96. Bärbel Oftring, Gremo v gozd! : 88 namigov za odkrivanje in doživljanje gozda, 1. natis, Olševek, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 262227200]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


97. Larisa Bračič, Življenje in delo v vrtcu Danijelov Levček : diplomska naloga, Ljubljana, [L. Bračič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4250. [COBISS.SI-ID 11367497]

98. Jasmina Bunšek, Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Bunšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4277. [COBISS.SI-ID 11378761]

99. Irena Melinc, Pesmi in glasbene pravljice Janeza Bitenca : diplomska naloga, Ljubljana, [I. Melinc], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4257. [COBISS.SI-ID 11370057]

100. Urška Petač, Naravoslovje v vrtcu montessori : diplomska naloga, Ljubljana, [U. Petač], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4239. [COBISS.SI-ID 11364937]

101. Nina Prokofjev Voga, Primerjava dnevne rutine med slovenskim in belgijskim vrtcem : diplomska naloga, Ljubljana, [N. Prokofjev Voga], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4252. [COBISS.SI-ID 11366985]

102. Marta Rožnik, Ljudske otroške rajalne igre : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Rožnik], [1990?]. [COBISS.SI-ID 11389513]

103. Marina Stančić Nosonjin, Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Stančić Nosonjin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4282. [COBISS.SI-ID 11380041]

104. Darja Verdonik, Predlogi in možne rešitve za lažje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redni program vrtca : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Verdonik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4274. [COBISS.SI-ID 11375177]

105. Breda Zakotnik, Uporaba miselnih vzorcev v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Zakotnik], 1992. [COBISS.SI-ID 11389769]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


106. Osnovna šola Marije Vere Kamnik : 1986-2016 : zbornik ob 30. obletnici samostojne Osnovne šole Marije Vere Kamnik, Kamnik, Osnovna šola Marije Vere, 2016. [COBISS.SI-ID 287204864]

107. Primary geography handbook, Rev. ed., Sheffield, Geographical Association, 2014. [COBISS.SI-ID 11386953]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


108. Tamara Jenko, Močna področja pri enojezičnih in dvojezičnih prvošolcih : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Jenko], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4251. [COBISS.SI-ID 11367241]

109. Karmen Mandelj, Mnenje učencev 5. razredov osnovne šole o naravoslovnem dnevu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Mandelj], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4265. [COBISS.SI-ID 11372361]

110. Petra Zore, Odnos razrednih učiteljev do petja pri pouku glasbene umetnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Zore], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4243. [COBISS.SI-ID 11365705]


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


111. Angela Ivančič, Vida A. Mohorčič Špolar, Natalija Vrečer, Metka Svetina, Samo Pavlin, Ivan Svetlik, Veronika Šlander, Mojca Blažič, Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja : aktivnost OECD 2006-2007 : nacionalno poročilo za Slovenijo, Ljubljana, Center RS za poklicno izobraževanje, 2007, http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Novice/OECD_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 237021440]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


112. Mel Ainscow, Tony Booth, Alan Dyson, Improving schools, developing inclusion, (Improving learning TLRP), London, New York, Routledge, 2006. [COBISS.SI-ID 1537369796]

113. Barbara Močnik, Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Močnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4294. [COBISS.SI-ID 11393097]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


114. Neja Čopič, Izkušnje mladostnikov in staršev pred, po in v procesu usmerjanja v Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Čopič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4248. [COBISS.SI-ID 11368009]

115. Anja Dovečar, Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Dovečar], 2016. [COBISS.SI-ID 11400009]

116. Petra Hlačar, Matere otrok s posebnimi potrebami : aktivne članice društev : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Hlačar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4241. [COBISS.SI-ID 11365193]

117. Andrea Ivačič, Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli : razlike med dečki in deklicami : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Ivačič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4297. [COBISS.SI-ID 11393865]

118. Ana Kepec Marcijan, Evalvacija učinkovitosti obravnave učenca z disleksijo : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Kepec Marcijan], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4269. [COBISS.SI-ID 11373385]

119. Bojana Klančičar, Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Klančičar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4292. [COBISS.SI-ID 11384905]

120. Brigita Klemen, Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Klemen], 2016. [COBISS.SI-ID 11399753]

121. Jasna Munda, Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo : magistrsko delo, Obrež, [J. Munda], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4271. [COBISS.SI-ID 11373897]

122. Anja Pavlin, Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pavlin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4303. [COBISS.SI-ID 11396425]

123. Blaž Povše, Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Povše], 2016. [COBISS.SI-ID 11400265]

124. Marjeta Trček, Trening geometrijskih spretnosti pri učencih z razvojno motnjo koordinacije : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Trček Kavčič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4236. [COBISS.SI-ID 11363145]


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


125. Mira Bitenc, Reforma finančno administrativnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja, (Program Phare MOCCA), Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2000. [COBISS.SI-ID 109608192]

126. Boštjan Zgonc, Slavko Gaber, Memorandum o nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja, (Program Phare MOCCA), Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, = RS Ministry of Education and Sport, 2000. [COBISS.SI-ID 110335744]

127. Zdenko Medveš, Ivan Svetlik, Marija Tome, Janez Renko, Ocena reforme poklicnega in strokovnega izobraževanja ter predlogi za prihodnji razvoj, (Program Phare MOCCA), Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2000. [COBISS.SI-ID 110180864]

128. Posvet o nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja, Zreče 1999, (Program Phare MOCCA), Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2000. [COBISS.SI-ID 110335232]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


129. Tjaša Brajdih, Teja Pintarič, Vesna Vogrin, Kaja Podržaj, Hudo preprosto družinsko ustvarjanje, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Kamnik, PKDV, svetovanje, 2016. [COBISS.SI-ID 286571776]

130. Mayumi Jezewski, 100% iz papirja : [80 ustvarjalnih idej za izdelke iz papirja], (Spretni mali prsti), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286458880]

131. Katja Poznič, Ustvarjalnice, 1. natis, Ljubljana, Mala ulica, 2016. [COBISS.SI-ID 287450880]

132. Tina Zlobec Baša, Vladislava Šerbinek, Ustvarjalne dogodivščine s papirjem, štampiljkami in šablonami, (Knjižna zbirka Ustvarjalne dogodivščine), 1. izd., Ljubljana, Mladika, 2016. [COBISS.SI-ID 286930432]


39 ETNOLOGIJA.


133. Dušica Kunaver, Miza v slovenskem ljudskem izročilu, (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost), Ljubljana, samozal. D. Kunaver, 2014. [COBISS.SI-ID 272708864]

134. Dušica Kunaver, Slovensko ljudsko izročilo v šolskih klopeh, Ljubljana, D. Kunaver, 2014. [COBISS.SI-ID 274924032]

135. Henrik Neubauer, Gib skozi stoletja : obnašanje, gibanje in odnosi med ljudmi od 15. do 19. stoletja, Ponatis, Ljubljana, Forma 7, 2002. [COBISS.SI-ID 115386624]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


136. Barbara Japelj Pavešić, Karmen Svetlik, Znanje matematike in naravoslovja med osmošolci v Sloveniji in po svetu : izsledki raziskave TIMSS 2015, (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2015, zv. 3), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2016. [COBISS.SI-ID 287231232]

137. Simona Štirn, Baterije : e-učna enota : an e-learning unit : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Štirn], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4246. [COBISS.SI-ID 11364169]

138. 365 znanstvenih poskusov : znanost še nikoli ni bila tako zabavna, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 284820736]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


139. Andreja Osredkar, Vrednotenje okolju prijaznega delovanja in znanja o okoljskih problemih pri osnovnošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Osredkar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4253. [COBISS.SI-ID 11366729]


51 MATEMATIKA.


140. Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016, Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 286673408]

141. Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 7), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=145. [COBISS.SI-ID 270443008]

142. Barbara Japelj Pavešić, Karmen Svetlik, Znanje preduniverzitetne matematike in fizike v Sloveniji in po svetu : izsledki raziskave TIMSS advanced 2015, (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2015, zv. 1), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2016. [COBISS.SI-ID 287227392]

143. Laura Overdeck, Matematika za lahko noč : dober izgovor za ponočevanje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286944512]

144. Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7), Münster, WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11390793]


51(043.2) MATEMATIKA.


145. Tina Gačnik, Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Gačnik], 2016. [COBISS.SI-ID 11401801]

146. Matjaž Kraus, Ničle polinoma : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kraus], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4238. [COBISS.SI-ID 11363913]

147. Tadeja Nemanič, Aktivnosti na okrogli geoplošči : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Nemanič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4244. [COBISS.SI-ID 11365961]


52 ASTRONOMIJA.


148. Anna Alter, Hubert Reeves, Skrivnostno in čudovito vesolje : stari astronom pripoveduje, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 286685184]


53 FIZIKA.


149. Randy Beikmann, Physics for gearheads : an introduction to vehicle dynamics, energy, and power with examples from motorsports, Cambridge, Bentley Publishers, 2015. [COBISS.SI-ID 11387465]

150. Janez Ferbar, Franc Plevnik, Metodično-didaktično gradivo za pouk fizike v osmem razredu osnovne šole : poskusna oblika, (Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 23), Ponatis, Ljubljana, Pedagoški inštitut, 1978. [COBISS.SI-ID 3437576]

151. Theodore Frankel, Gravitational curvature : an introduction to Einstein's theory, San Francisco, W. H. Freeman, 1979. [COBISS.SI-ID 86628]

152. Aleksandr Solomonovič Kompaneec, Theoretical physics, 3rd printing, Moscow, Mir Publishers, [1968?]. [COBISS.SI-ID 10654292]

153. Robert M. Turnbull, The structure of matter : an introduction to atomic, nuclear and particle physics, Glasgow, Blackie, 1979. [COBISS.SI-ID 1424484]


54 KEMIJA.


154. Nataša Bukovec, Romana Cerc Korošec, Amalija Golobič, Nina Lah, Elizabeta Tratar-Pirc, Osnove kemijskega računanja : zbirka nalog, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. [COBISS.SI-ID 258079744]


54(043.2) KEMIJA.


155. Martina Bahor, Razumevanje agregatnih stanj snovi pri učencih v sedmem razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bahor], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4273. [COBISS.SI-ID 11374409]

156. Barbara Kramžar, Vrednotenje različnih pristopov poučevanja lipidov : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Kramžar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4302. [COBISS.SI-ID 11396681]

157. Irma Mavrič, Vpliv feritnih nanodelcev na sintezo fotosinteznih pigmentov, fotokemično učinkovitost in oksidativni stres pri sončnici : magistrsko delo : M. Sc. Thesis, Ljubljana, [I. Mavrič], 2016. [COBISS.SI-ID 11401545]


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


158. Barbara Bajd, Gremo v Postojnsko jamo, 1. natis, Ljubljana, Hart, 2016. [COBISS.SI-ID 287206912]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


159. Barbara Bajd, Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ, 2. natis, Celovec, Mohorjeva, 2014. [COBISS.SI-ID 274449664]

160. Danijel Čotar, Ptičje kvatre, Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 2015. [COBISS.SI-ID 8302316]

161. Mate Dolenc, Morski portreti : ribe, raki in školjke Jadrana, Ljubljana, Pisanica, 2003. [COBISS.SI-ID 123591936]

162. Tanja Pangerc Žnidaršič, Damjana Padovnik Lisac, Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik, Dotik življenja 9, [Zvezek za aktivno učenje biologije v 9. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2015. [COBISS.SI-ID 280555008]

163. Urška Lunder, Damjana Padovnik Lisac, Dotik življenja 8 : [zvezek za aktivno učenje biologije v 8. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013. [COBISS.SI-ID 267224320]

164. Anita van Saan, Holger Haag, Ursula Stichmann-Marny, Moj prvi vodnik po živalskem in rastlinskem svetu, 1. natis, Kranj, Narava, 2013. [COBISS.SI-ID 266168832]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


165. Nika Kompara, Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci v Idriji : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Kompara], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4270. [COBISS.SI-ID 11373641]

166. Špela Murn, Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Murn], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4278. [COBISS.SI-ID 11379017]

167. Simona Ruf, Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Ruf], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4284. [COBISS.SI-ID 11381577]

168. Neja Štromajer, Poznavanje alergijskih bolezni pri bodočih učiteljih : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Štromajer], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4240. [COBISS.SI-ID 11364681]


61 MEDICINA.


169. Hye-yeong Choi, Ranil sem se! Kaj naj storim?, Ljubljana, Lekarna, 2016. [COBISS.SI-ID 287023872]

170. Dramatherapy and destructiveness : creating the evidence base, playing with Thanatos, London, New York, Routledge, 2011. [COBISS.SI-ID 11369033]

171. Gi-seon Jang, Prdeča princesa, Ljubljana, Lekarna, 2016. [COBISS.SI-ID 287024640]

172. Seong-chun Kim, Moje čudovito telo, Ljubljana, Lekarna, 2016. [COBISS.SI-ID 287024384]

173. Stojan Kostanjevec, Martina Erjavšek, Francka Lovšin, Prehranske karte, V Ljubljani, Univerza, 2016, http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/12/prirocnik_UZ_gibanje-5.pdf. [COBISS.SI-ID 11390281]

174. Sanja Lončar, Dario Cortese, Klemen Božnik, Ana Vovk Korže, Naravne rešitve za radiacijo, (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje), Ljubljana, Jasno in glasno, 2016. [COBISS.SI-ID 287219456]

175. Elisabeth Lukas, Na sledi veselju : sedem korakov, da bo naša duša vedno čila, 1. izd., Ljubljana, Novi svet, 2016. [COBISS.SI-ID 287194368]

176. Jeong-won Min, Na pomoč, zbolel sem!, Ljubljana, Lekarna, 2016. [COBISS.SI-ID 287024896]

177. Saba Battelino, Polžev vsadek : oddaja Prisluhnimo tišini, RTV SLO 1, 8. november 2015, Ljubljana, RTV Slovenija, 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/prisluhnimo-tisini/174369850. [COBISS.SI-ID 2622636]

178. Gregor Jurak, Gregor Starc, Marjeta Kovač, Stojan Kostanjevec, Petra Radi, Martina Erjavšek, Francka Lovšin, Franc Krpač, Priročnik za preventivne time za izpeljavo dejavnosti na področju gibanja in prehrane v pilotnem testiranju projekta Uživajmo v zdravju, V Ljubljani, Univerza, 2016, http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/12/prirocnik_UZ_gibanje-5.pdf. [COBISS.SI-ID 287953408]

179. Marina Svečko, Spoznavam svoje telo : delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283465472]

180. Marina Svečko, Spoznavam svoje telo : učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2014. [COBISS.SI-ID 272286208]

181. Wilma Weiß, Philipp sucht sein Ich : Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen, (Basistexte Erziehungshilfen), 8. Aufl., Weinheim, Beltz Juventa, 2016 . [COBISS.SI-ID 11383369]


61(043.2) MEDICINA.


182. Katja Kek, Stališča staršev o shemi šolskega sadja in zelenjave : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Kek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4245. [COBISS.SI-ID 11366217]

183. Tjaša Šinkovec, Prehranjevalne navade osnovnošolcev v Sloveniji in na Malti : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Šinkovec], 2016. [COBISS.SI-ID 11400777]

184. Tina Trobec, Vizualizacija prehranske piramide in prehranskega krožnika : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trobec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4235. [COBISS.SI-ID 11362889]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


185. Fredrike Bannink, 101 solution-focused questions for help with trauma, (A Norton professional book), 1st ed., New York, London, W.W. Norton & Company, 2015. [COBISS.SI-ID 11380553]

186. Sue Jennings, Neuro-dramatic-play and trauma : "towards healing and hope", Penang, Malaysia, B. Braun Medical Industries, Healing Tree, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11381321]

187. Ksenija Jovanović, Korelacija med bulimijo in depresijo, Ljubljana, Samopodoba, 2016. [COBISS.SI-ID 286777088]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


188. Mia Brunej, Matej Žibert, Video za začetnike. 1, Osnove snemanja in montaže, (Zbirka Avtorji), Brežice, Primus, 2016. [COBISS.SI-ID 286881792]

189. Erih Skočir, Digitalna elektronika : vaje, (Učila), [1. nat.], Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1987. [COBISS.SI-ID 23384065]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


190. Primož Stare, Tehniški dan za promocijo interesne dejavnosti plastično maketarstvo na osnovi strategije projektnega dela : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Stare], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4256. [COBISS.SI-ID 11369801]


64 GOSPODINJSTVO.


191. Rotraut Susanne Berner, Dagmar von Cramm, Velika kuharska knjiga za otroke : z recepti za vse letne čase, 1. natis, Kranj, Narava, 2015. [COBISS.SI-ID 280062720]

192. Otroci kuhamo : za vso družino in vse priložnosti, (Posebna izdaja revije Dober tek), Ljubljana, Dedal, 2016. [COBISS.SI-ID 287719936]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


193. Matejka Jakob Oven, Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Jakob Oven], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4237. [COBISS.SI-ID 11363401]


655 TISKARSTVO


194. Miha Kovač, Rok Gregorin, Ime česa je konec knjige : skrivnostne sile knjižnega trga, (Zbirka Bralna znamenja), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 286899968]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


195. Oto Bihalji-Merin, Mojstri naivne umetnosti, Ljubljana, Mladinska knjiga, cop. 1972. [COBISS.SI-ID 7308805]

196. Petar Lubarda, Oto Bihalji-Merin, Lubarda : kosovski boj : u svečanoj sali Izvršnog veća NR Srbije, (Umetničke mape), Beograd, Jugoslavija, 1956. [COBISS.SI-ID 1585781]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


197. Katja Gospeti, Knjiga umetnika "Pot" : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Gospeti], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4276. [COBISS.SI-ID 11376457]

198. Rebeka Jerman, Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Jerman], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4299. [COBISS.SI-ID 11398217]

199. Alja Košar, Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Košar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4293. [COBISS.SI-ID 11392585]

200. Darja Zupan, Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Zupan], 2016. [COBISS.SI-ID 11398729]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


201. Ines Unetič, Kultura vrtov : oblikovane zelene površine v Ljubljani od sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286543360]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


202. Antun Augustinčić, Augustinčić, Zagreb, Kultura, 1954. [COBISS.SI-ID 1555310]

203. Wolfgang Balzer, Der junge Daumier und sein Kampfgefhrten : politische Karikatur in Frankreich, 1830 bis 1835, Dresden,, Verlag der Kunst, 1965. [COBISS.SI-ID 1901678]

204. Klaus Berger, Géricault und sein Werk, (Sammlung Schroll), Wien, Anton Schroll, cop. 1952. [COBISS.SI-ID 11386441]

205. Jean Baptiste Siméon Chardin, Michel Florisoone, Chardin : XVIII siècle, (Les trésors de la peinture française), Genève, Skira, 19??. [COBISS.SI-ID 1597806]

206. Luigi Coletti, I primitivi, (Storia della pittura italiana), Novara, Istituto Geografico de Agostini, 1941-1947. [COBISS.SI-ID 22367074]

207. Jean Baptiste Camille Corot, Yvon Taillandier, Corot, (Meister der modernen Malerei), München, Südwest, [1966]. [COBISS.SI-ID 680558]

208. Jean-Baptiste-Camille Corot, Corot, (Les trésors de la peinture française : XIX siècle ; [19]), Genève, A. Skira, 19--. [COBISS.SI-ID 11387721]

209. Honoré Daumier, Paul Valéry, Daumier, (Les trésors de la peinture française. XIX siècle), Genève,, A. Skira, 1943. [COBISS.SI-ID 11387977]

210. Eugène Delacroix, Pierre Courthion, Delacroix, (Les tđrésors de la peinture française. XIX siècle, 10), Genève,, A. Skira, 1943. [COBISS.SI-ID 1752430]

211. Marcel Duchamp, Robert Lebel, André Breton, H. P. Roché, Marcel Duchamp : [von der Erscheinung zur Konzeption], (DuMont Dokumente), Erweiterte Neuauflage, Köln, DuMont Schauberg, cop. 1972. [COBISS.SI-ID 754798]

212. Alfonso Font, Mračne zgodbe, 1. natis, Celje, Studio Risar, 2016. [COBISS.SI-ID 285743872]

213. Piero Antonio Gariazzo, Peiro Antonio Gariazzo pittore. 124 riproduzioni con 10 tavole in tricromia. Introduzione di Massimo Bontempelli, commento critico di D. Buffoni, Milano, Roma, Casa editrice D´arte Bestetti & Tumminelli, 1926. [COBISS.SI-ID 11385929]

214. Paul Gauguin, Louis Hautecoeur, Gauguin, (Les trésors de la peinture française), Genève, Skira, 1946. [COBISS.SI-ID 916590]

215. Vincent van Gogh, Vincent van Gogh : sechs farbige Wiedergaben seiner Werke, Zürich, Rascher, 1943. [COBISS.SI-ID 967534]

216. María Elena González, Serija Govorica dreves : razstava dobitnice velike nagrade 30. grafičnega bienala : [28. 8.-1. 11. 2015] : exhibition of the grand prix winer [i. e. winner] of the 30th Biennial of Graphic Arts : [28. 8.-1. 11. 2015], Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, = International Centre of Graphic Arts, 2016. [COBISS.SI-ID 286160640]

217. El Greco, El Greco, (The Library of great painters, Portfolio Edition), New York, H. N. Abrams, cop. 1953. [COBISS.SI-ID 11388745]

218. B. Haak, Rembrandt Zeichnungen, (DuMont Dokumente: Graphic), Köln, M. DuMont Schauberg, cop. 1974. [COBISS.SI-ID 11385417]

219. Frederick Hartt, Sandro Botticelli, Sandro Botticelli, (The Library of great painters, Portfolio Edition), New York, H. N. Abrams, cop. 1953. [COBISS.SI-ID 11389001]

220. Claude Humbert, Ornamente : 1000 motifs ornementaux = a source book with 1000 illustrations = 1000 ornamentale Motive, München, G. D. W. Callwey, 1970. [COBISS.SI-ID 2974216]

221. Jugoslawische Naive : Künstler über sich selbst, Königstein i. T., Langewiesche, Köster, cop. 1974. [COBISS.SI-ID 11385673]

222. Jean François Millet, Théodore Rousseau, Millet et Th. Rousseau, (Les trésors de la peinture française : XIX siècle ; [19]), Genève, A. Skira, 1946. [COBISS.SI-ID 1948526]

223. La peinture flamande du XVIe siècle : Hieronymus Bosch, Quentin Metsys, Jan Gossaert, Jan Mostaert, Joachim de Patinir, Pieter Bruegel, (Le musée universel), Paris, Les Éditions du Chêne, 1951. [COBISS.SI-ID 11389257]

224. Raffaello Sanzio, Raffael : die malereien der Stanza della segnatura in Rom, (Die grossen Zyklen der Malerei), Berlin, H. E. Günther & Co., [19--]. [COBISS.SI-ID 11388489]

225. John Rewald, Die Geschichte des Impressionismus : Schicksal und Werk der Maler in einer grossen Epoche der Kunst, (Das moderne Sachbuch, Band 42), Erweiterte dt. Ausgabe, Köln, DuMont Schauberg, cop. 1965. [COBISS.SI-ID 694126]

226. Marcel Ruijters, Inferno, (Zbirka Ambasada Strip, 17), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2016. [COBISS.SI-ID 285944576]

227. Zvest Apollonio, Sledi slovenske grafične dediščine, Škofja Loka, Loški muzej, 2009. [COBISS.SI-ID 247650048]

228. Werner Spies, Victor Vasarely, [Köln],, M. DuMont Schauberg, cop. 1971. [COBISS.SI-ID 11387209]

229. Maurice Utrillo, Maurice Utrillo : (born 1883), New York, H.N. Abrams, cop. 1953. [COBISS.SI-ID 11388233]

230. World graphic design : fifty years of advertising art, London, Studio Vista, cop. 1968. [COBISS.SI-ID 11386185]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


231. Ines Dovečer Kurat, Risba in slikarstvo v likovni terapiji : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Dovečer Kurat], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4263. [COBISS.SI-ID 11371849]

232. Veronika Gnidovec, Geometrična abstrakcija z izvedbo likovne naloge pri pouku likovne umetnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Gnidovec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4255. [COBISS.SI-ID 11369289]

233. Miha Henigsman, Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Henigsman], 2016. [COBISS.SI-ID 11399241]

234. Tina Jerič, Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Jerič], 2016. [COBISS.SI-ID 11400521]

235. Simona Kraševec, Celostne grafične podobe blagovnih znamk s področja kulinarike : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kraševec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4260. [COBISS.SI-ID 11371337]

236. Živa Lencl, Vloga gostote v likovni artikulaciji : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Lencl], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4266. [COBISS.SI-ID 11372617]

237. Goran Mangotić, Likovnost v šoli : oddih ali delo za možgane? : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Mangotić], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4267. [COBISS.SI-ID 11372873]

238. Ana Rejec, Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Rejec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4268. [COBISS.SI-ID 11373129]

239. Maja Rus, Likovne značilnosti celostne grafične podobe s področja gradbeništva : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Rus], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4247. [COBISS.SI-ID 11364425]


78 GLASBA.


240. Matjaž Barbo, Uvod v muzikologijo, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286932736]

241. Jaka Pucihar, Zmaj v Postojnski jami : muzikal za otroški zbor in pevca - raperja po ljudski pripovedki, 1. natis z dodanim CD-jem, Ljubljana, RTV Slovenija, ZKP, 2016. [COBISS.SI-ID 287224064]


78(043.2) GLASBA.


242. Kristina Šegel, Pomen otroškega ljudskega izročila v glasbenih zgodbah : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Šegel], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4264. [COBISS.SI-ID 11372105]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


243. Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu, (Knjižnica Annales Kinesiologiae), Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016. [COBISS.SI-ID 284409856]

244. Branko Škof, Šport po meri otrok in mladostnikov : pedagoški, didaktični, psiho-socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne vadbe mladih, 2. dopolnjena izd., Ljubljana, Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2016. [COBISS.SI-ID 286220544]

245. Milan Vinčec, Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras : izbirni vodnik, Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287069440]


81 JEZIKOSLOVJE


246. Ana Božič, Fonološki in fonetični razvoj otroškega govora : usvajanje slovenskega jezika pri otroku, starem od tri do štiri leta : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Božič], 2016. [COBISS.SI-ID 1570445]

247. The handbook of discourse analysis, (Blackwell handbooks in linguistics), 9th ed., Malden (Ma.), Blackwell Publishing, 2011. [COBISS.SI-ID 62371170]

248. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-arabski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 284428544]

249. What do we know about the world? : rhetorical and argumentative perspectives, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 25), (Windsor studies in argumentation, 1), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=139. [COBISS.SI-ID 267920896]


811.111 ANGLEŠČINA.


250. Singlish : otroška pesmarica : za otroke od 4. leta naprej, vrtec in osnovna šola, (Pons), (Učenje angleščine), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284858880]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


251. Ana Jesenovec, Jaka Lenardič, Slovenščina - jezik na maturi : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu], (Zbirka Priročniki, št. 72), [3.] prenovljena izd., Mengeš, Ico, 2016. [COBISS.SI-ID 283424768]

252. Vito Komac, Ljubica Podgoršek, Marjan Bregar, Aleš Jaklič, Slavko Krapež, Igor Dimitrovski, Jan Dujec, Franc Solina, Aleksander Bešir, Luka Cempre, Slovar slovenskega znakovnega jezika, [S. l., s. n.], 2012, http://sszj.fri.uni-lj.si/?stran=staticno.prva. [COBISS.SI-ID 1536667843]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


253. Maja Brajko-Livaković, Nikomur ne povej, Ljubljana, Forma 7, 2014. [COBISS.SI-ID 272006400]

254. Augustín Fernández Paz, Ime mi je Skywalker, 1. natis, Medvode, Malinc, 2015. [COBISS.SI-ID 281919488]
Nagrada: O Barco de Vapor, 2003
Nagrada: Premio Lecturas de GÁLIX, 2005

255. Miljenko Jergović, Oče, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2014. [COBISS.SI-ID 274734080]

256. Đurđica Mađar, Markovi koraki : [izpoved mame otroka s cerebralno paralizo], Ljubljana, Forma 7, 2015. [COBISS.SI-ID 279123456]

257. Synesius Cyrenensis, Hvalnice, (Knjižna zbirka Poezije, 29), Ljubljana, KUD Logos, 2016. [COBISS.SI-ID 286684160]

258. Pavel Šrut, Lihožerci, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2014. [COBISS.SI-ID 272881152]

259. Pavel Šrut, Lihožerci za vedno, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 286508544]

260. Bina Štampe Žmavc, Ogledalo zraka, 1. izd., Dob, Miš, 2013. [COBISS.SI-ID 267974400]

261. Jurij Nikolaevič Tynjanov, Vprašanje pesniškega jezika, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2016. [COBISS.SI-ID 286958080]

262. Mila Vlašić-Gvozdić, Un soffio della terra di Erzegovina, (Biblioteca "Poesia jugoslava"), Napoli, Coop-ed "La sfinge", 1983. [COBISS.SI-ID 3391330]

263. Evgenij Germanovič Vodolazkin, Laurus, (Zbirka Žepnice), 3. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 286883840]

264. Emiel de Wild, Bratovska skrivnost, 1. natis, Hlebce, Zala, 2015. [COBISS.SI-ID 278885632]
Nagrada: Nagrada Srebrno pero 2014

265. France Bevk, Zlata ptica : zgodbe in pesmi s podobami Ančke Gošnik Godec, (Zbirka Sončnica), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285682944]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


266. Jana Bauer, Kako napisati zgodbo?, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 286453248]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


267. David Almond, Deček, ki je plaval s piranhami, (Zbirka Čiv), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2016. [COBISS.SI-ID 286184704]

268. Jeffrey Archer, Only time will tell, (The Clifton chronicles, vol. 1), London, Pan Books, 2011. [COBISS.SI-ID 25083448]

269. Kristin Butcher, Zeejev način, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2006. [COBISS.SI-ID 230336256]

270. Anna Claybourne, Timothy Knapman, William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 285679616]

271. Benji Davies, Dedkov otok, 1. natis, Hlebce, Zala, 2015. [COBISS.SI-ID 277716992]

272. Alison Donald, Knjižničar kosmatinec, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 286828032]

273. Siobhan Dowd, Čisti krik, 1. natis, Hlebce, Zala, 2015. [COBISS.SI-ID 280133632]
Nagrada: Branford Boase Award, 2007

274. Claire Freedman, Andrej in Piki, 1. natis, Hlebce, Zala, 2015. [COBISS.SI-ID 278172416]

275. Beth Goobie, Močnejša od besede, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2007. [COBISS.SI-ID 236785152]

276. Beth Goobie, Punca, ki nekaj velja, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2011. [COBISS.SI-ID 254614016]

277. Sarah N. Harvey, Plastika, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2011. [COBISS.SI-ID 254240256]

278. James Heneghan, Udarno moštvo, (Zbirka Iziberi), Dob pri Domžalah, Miš, 2005. [COBISS.SI-ID 223041024]

279. Michael Morpurgo, Nežni velikan, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286291712]

280. Linda Sarah, Na Hitrem hribu, 1. natis, Hlebce, Zala, 2015. [COBISS.SI-ID 277096960]

281. Dave Shelton, Deček in medved v čolnu, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2014. [COBISS.SI-ID 273397760]

282. Robin Hjordis Stevenson, Ne brez boja, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2009. [COBISS.SI-ID 248869120]

283. Alex Van Tol, Viralni posnetek, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2016. [COBISS.SI-ID 286469376]

284. Pam Withers, Do zadnjega diha, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2007. [COBISS.SI-ID 234764288]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


285. Ava Dellaira, Ljubezenska pisma mrtvim, Žepna izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. [COBISS.SI-ID 82851329]

286. Bob Dylan, Ni še mrak, (Zbirka Nova lirika, 27), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286931712]

287. Uzodinma Iweala, Zveri brez domovine, (Zbirka Sanje, Roman), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 287037952]
Nagrada: Los Angeles Times Book Prize, 2005
Nagrada: John Llewellyn Rhys Prize, 2005
Nagrada: Sue Kaufman Prize for First Fiction from the American Academy of Arts and Letters, 2006
Nagrada: Young Lions Fiction Award, 2006

288. Jennifer Niven, Vsaj en popoln dan : zgodba o fantu, ki mu je ime Finch in punci, ki ji je ime Violet, 1. izd., Tržič, Učila International, 2015. [COBISS.SI-ID 279974400]

289. Philip Roth, Očetovina : resnična zgodba, (Zbirka Odkrito), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2016. [COBISS.SI-ID 286798080]
Nagrada: National Book Critics Circle Award, 1992

290. Rainbow Rowell, Eleanor & Park, (An Orion paperback), Paperback ed., London, Orion Books, 2013. [COBISS.SI-ID 23809591]

291. Oliver Sacks, Hvaležnost, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 286840576]

292. Bill Watterson, Nekaj pod posteljo se slini : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2011. [COBISS.SI-ID 259716352]


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


293. Liane Moriarty, What Alice forgot, New York, Berkly Books, 2012. [COBISS.SI-ID 11380297]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


294. Lukas Bärfuss, Koala, (Zbirka Bralec, 103), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 286476288]
Nagrada: Schweizer Buchpreis, 2014

295. Antje Damm, Goljata čakam, 1. natis, Hlebce, Zala, 2016. [COBISS.SI-ID 286985984]

296. Monika Helfer, Michael Köhlmeier, Rosie in pradedek, 1. izd., Ljubljana, eBesede, 2015. [COBISS.SI-ID 280266752]

297. Lisa Tetzner, Otroci iz hiše št. 67, (Zbirka Novi mladinski klasiki), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278782976]


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


298. Paolo Rumiz, Kot konji, ki spijo stoje, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 286795520]
Nagrada: Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, 2015


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


299. Albina Avsec, Kajina zgodba, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2016. [COBISS.SI-ID 286874368]

300. Majda Aja Kastelic, Tam preko, kjer stojim na eni nogi, Ljubljana, Forma 7, 2011. [COBISS.SI-ID 257030400]

301. Damjana Kenda Hussu, Čudežno zdravilo za Zalo : zgodba z mestnih ulic : [za otroke z disleksijo], Ljubljana, Forma 7, 2011. [COBISS.SI-ID 257457664]

302. Damjana Kenda Hussu, Zmajček Topotajček, Ljubljana, Forma 7, 2012. [COBISS.SI-ID 260708096]

303. Manica Klenovšek Musil, Komar Janez, 1. natis, Maribor, Pivec, 2016. [COBISS.SI-ID 89186305]

304. Srečko Kosovel, Strel v tišino, (Zbirka Hiša pesmi), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2015. [COBISS.SI-ID 281861120]

305. Darinka Kozinc, Les Goriciennes, Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 9241324]

306. Helena Kraljič, Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 10), Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 286057984]

307. Bojan Baskar, Kulturni svetniki in kanonizacija, (Studia litteraria, 22), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 286122496]

308. Bojan Macuh, Pridi, Loki, greva : mladinski roman, (Knjižna zbirka Frontier, 093), Maribor, Kulturni center, 2016. [COBISS.SI-ID 87071745]

309. Zvezdana Majhen, Lisica išče vest, 1. izd., Maribor, Založba Obzorja, 2016. [COBISS.SI-ID 89088257]

310. Patricija Peršolja, Teta Alma in gospod Čas, 1. natis, Maribor, Pivec, 2015. [COBISS.SI-ID 84432129]

311. Mateja Pezdirc-Bartol, Navzkrižja svetov : študije o slovenski dramatiki, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 286542848]

312. Vojan Tihomir Arhar, Pravljični cvet : zgodbe in pesmi s podobami Marjance Jemec Božič, (Zbirka Sončnica), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285682688]

313. Sebastijan Pregelj, Do konca jezera in naprej, (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 2), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2016. [COBISS.SI-ID 286812416]

314. Ivan Sivec, Planinska roža : Dragojila, neizpeta ljubezen goriškega slavčka, 1. ponatis, V Ljubljani, Karantanija, 2016. [COBISS.SI-ID 286836224]

315. Lara Sotlar Urankar, Speča deklica, 1. izd., Celje, Jophiel, 2016. [COBISS.SI-ID 287276800]

316. Peter Svetina, Modrost nilskih konjev, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 279755520]

317. Kaja Špruk, Izgubljena v sebi, Ljubljana, Forma 7, 2011. [COBISS.SI-ID 254572032]

318. Bina Štampe Žmavc, Čarimatika, 1. natis, Maribor, Pivec, 2016. [COBISS.SI-ID 89187073]

319. Bina Štampe Žmavc, Pesem za liro, 1. natis, Maribor, Pivec, 2015. [COBISS.SI-ID 84223489]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


320. Erika Pavlenč, Motiv šolstva v reviji Ciciban od 1945 do 2015 : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Pavlenč], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4300. [COBISS.SI-ID 11397449]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


321. Mojca Gätz, Moj Dunaj : po sledeh slovenskega in univerzalnega Dunaja, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2016. [COBISS.SI-ID 287088384]

322. Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar, Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, 34), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, 2016. [COBISS.SI-ID 286727424]

323. Marjeta Raztresen, Eneja Baloh, Milivoj Stankovič, Družba 5, Učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287055872]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


324. Gregor Antoličič, Filip Čuček, Eva Holz, Gregor Jenuš, Aleš Maver, Miha Preinfalk, Andrej Rahten, Vincenc Rajšp, Petra Svoljšak, Peter Vodopivec, Franc Jožef, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 286588928]

325. France Pibernik, Pozni november za pesnika : biografska pripoved : France Balantič, 29. november 1921-24. november 1943, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 287299328]

326. Vladimir Rosić, Anka Došen - Dobud : pedagoginja predškolske pedagogije : uz 89. godišnjicu života, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. [COBISS.SI-ID 11381065]

327. Oliver Sacks, V pogonu : neko življenje, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 286738432]

328. Rebecca Skloot, The immortal life of Henrietta Lacks, London, Pan Books, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 14427190]

329. Ed Wright, Levični velikani svetovne zgodovine, 1. natis, Olševek, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261846016]


93 ZGODOVINA.


330. Igor Grdina, Vozli zgodovine in spomina : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 26), Ljubljana, Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2016. [COBISS.SI-ID 285376768]

331. Danijela Trškan, Oral history education : dialogue with the past, 1st ed., Ljubljana, Slovenian National Commission for UNESCO, 2016. [COBISS.SI-ID 285071104]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


332. Katarina Brešan, Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik, Nova Gorica, Goriški muzej Kromberk, 2016. [COBISS.SI-ID 284979200]

333. Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. [COBISS.SI-ID 286054144]

334. Ingrid von Oelhafen, Tim Tate, Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016. [COBISS.SI-ID 286460672]

335. Drago Sedmak, Kronika vasi pod Grmado v letih 1914 - 1918, 2. izd., Nabrežina, Občina Devin Nabrežina, = Aurisina, Comune di Duino Aurisina, 2014. [COBISS.SI-ID 7508716]

336. W Galicji i nad Socza : Polacy i Słoweńcy na frontach i wojny światowej : Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne, Kraków, Historia Iagellonica, 2016. [COBISS.SI-ID 62367330]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO