COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


APRIL 20160 SPLOŠNO.


1.
BRAČUN Sova, Rajka
        Umetnina - ljubezen na prvi pogled? [Elektronski vir] : pedagoški pomen interpretacije v umetnostnem muzeju / Rajka Bračun Sova. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2016. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes, ISSN 1855-9638 ; 28)

Način dostopa (URL): http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=160. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 195 str. - Kazalo. - Bibliografija: str. 171-184. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-270-240-3 (pdf)
ISBN 978-961-270-241-0 (html)
a) museum education b) muzejska pedagogika c) interpretacija muzejskih zbirk d) muzejske zbirke e) dostopnost f) obiskovalci g) Moderna galerija h) muzejski diskurz

069.62:37.01(0.034.2)
COBISS.SI-ID 284258304

2.
        An INTRODUCTION to systematic reviews / [edited by] David Gough, Sandy Oliver, James Thomas. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - X, 288 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 263-281. - Kazalo

ISBN 978-1-84920-180-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-84920-181-0 (broš.)
a) Družbene vede b) Social sciences c) Znanstveno raziskovanje d) Scientific research e) Metodologija f) Methodology

001.891
001 INTRODUCTION to systematic
COBISS.SI-ID 31581277

3.
RUGELJ, Renate
        Revije o knjigah na Slovenskem 1945-2015 : kratka zgodovina knjižnih revij splošnoinformativnega tipa / Renate Rugelj. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 198 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Knjige o knjigah)

300 izv. - Zares: zakaj potrebujemo revije o knjigah? / Miha Kovač: str. 11-14. - Bibliografija: str. 191-195

ISBN 978-961-6954-52-5
a) periodical b) periodika c) knjižne revije d) založništvo e) uredništvo

655.3.066.12(497.4)"1945/2015"
02 RUGELJ, R. Revije
COBISS.SI-ID 283864320


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
JUVAN, Natalija
        Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju : magistrsko delo / Natalija Juvan. - Ljubljana : [N. Juvan], 2016. - 63 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3418. - Bibliografija: str. 58-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) digitalno pripovedovanje zgodb f) informacijsko-komunikacijska tehnologija g) tehnologija informacijske družbe

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) JUVAN, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10970441


1 FILOZOFIJA.


5.
TROHA, Tadej, 1979-
        Intervencije v nepovratno / Tadej Troha. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 243 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 241-243

ISBN 978-961-6376-68-6
a) Kafka, Franz (1883-1924) b) Beckett, Samuel (1906-1989) c) Kristof, Agota (1935-2011) d) South Park e) philosophy f) filozofija g) filozofija kulture h) Freud in nepovratno i) teoretska psihoanaliza j) kolektivni subjekt

130.2
1 TROHA, T. Intervencije
COBISS.SI-ID 282716160


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
DESAILLY, Juliet
        Creativity in the primary classroom / Juliet Desailly. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015. - XIV, 175 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 167-171. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-1255-7
ISBN 978-1-4739-1256-4 (broš.)
a) creativity b) lesson preparation c) educational planning d) ustvarjalnost e) učne priprave f) načrtovanje izobraževanja

159.954
159.954 DESAILLY, J. Creativity
COBISS.SI-ID 10983241

7.
DODIČ, Damjana
        Bom babico še kdaj videl, zdaj, ko je umrla? : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše / [avtorica] Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2014. - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Srčkove knjige : za pomoč otrokom in staršem)

Dodatek k nasl. na ov.: Vodnik skozi žalovanje ob smrti ljubljene osebe. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 50

ISBN 978-961-281-541-7
a) death b) child c) smrt d) otrok e) doživljanje smrti f) otroci g) žalovanje h) psihološki nasveti

159.942
159.942 DODIČ, D. Bom babico
COBISS.SI-ID 275391488

8.
DODIČ, Damjana
        Bomo še kdaj živeli skupaj? : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše / [avtorica] Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2014. - 52 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Srčkove knjige : za pomoč otrokom in staršem)

Dodatek k nasl. na ov.: Vodnik skozi proces ločitve staršev. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 52

ISBN 978-961-281-524-0
a) divorce b) family c) child of divorced parents d) ločitev e) družina f) otrok ločenih staršev g) razveza zakonske zveze h) otroci i) doživljanje j) psihološki nasveti

159.922.7:316.363.5(035)
159.922.7 DODIČ, D. Bomo
COBISS.SI-ID 275227392

9.
DODIČ, Damjana
        Tia dobi bratca Taia : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše / [avtorica] Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2014. - 48 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Srčkove knjige : za pomoč otrokom in staršem)

Dodatek k nasl. na ov.: Vodnik skozi ljubosumje na novorojenčka. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 48

ISBN 978-961-281-567-7
a) sibling b) interpersonal relations c) jealousy d) bratje in sestre e) medosebni odnosi f) ljubosumnost g) sorojenci h) vzgoja i) psihološki nasveti

159.922.7
159.922.7 DODIČ, D. Tia dobi
COBISS.SI-ID 275761920

10.
ÉON, Patrice
        Proč s kompleksi! / [besedilo] Patrice Éon ; [ilustracije] Chloé Rémiat ; [prevod Irena Ostrouška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 43 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Bistroumni priročniki)

Prevod dela: Marre de mes complexes!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-107-4
a) child b) self-esteem c) otrok d) samospoštovanje e) mladostniški kompleksi f) mladostniki g) odraščanje h) samozavest i) premagovanje težav

159.922.8(02.053.2)
159.922.8 EON, P. Proč
COBISS.SI-ID 242173696

11.
KING, Iain, 1971-
        Kako se dobro odločamo in imamo ves čas prav : kaj je prav in kaj narobe / Iain King ; [prevedel Milan Žlof]. - 1. izd., [1. natis]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk). - 240 str. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: How to make good decisions and be right all the time. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-1643-1
a) decision making b) moral education c) odločanje d) moralna vzgoja e) norme

159.947.24:17(035)
159.95 KING, A. Kako
COBISS.SI-ID 254363904

12.
MALHOTRA, Deepak, 1975-
        Jaz sem premaknil tvoj sir : za ljudi, ki nočejo živeti kot miši v tujem labirintu / Deepak Malhotra ; [prevedla Jasna Bevk]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Soča). - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: I moved your cheese. - 2.500 izv. - O avtorju: str. 105-107

ISBN 978-961-01-2580-8
a) personality b) osebnost c) pozitivno mišljenje d) spremembe e) samorealizacija

159.922
159.92 MALHOTRA, D. Jaz sem
COBISS.SI-ID 264363264

13.
MOONEY, Carol Garhart
        Theories of attachment : an introduction to Bowlby, Ainsworth, Gerber, Brazelton, Kennell, and Klaus / Carol Garhart Mooney. - 1st ed. - St. Paul : Redleaf Press, 2010. - X, 150 str. ; 26 cm. - (Redleaf professional library)

Bibliografija: str. 143-145. - Kazalo

ISBN 978-1-933653-38-9 (broš.)
ISBN 1-933653-38-8
a) Bowlby, John (1907-1990) b) Ainsworth, Mary D. Salter (1913-1999) c) Kennell, John H. (1922-) d) Klaus, Marshall H. (1927-) e) Brazelton, T. Berry (1918-) f) psychology g) attachment h) interpersonal relations i) child j) family k) psihologija l) navezanost m) medosebni odnosi n) otrok o) družina p) teoretiki q) dojenčki r) nega s) jokanje t) ločenost

159.922.7
159.922.7 MOONEY, C. G. Theories
COBISS.SI-ID 3992939

14.
NAUMANN-Villemin, Christine
        Moji starši vedno rečejo ne! / besedilo Christine Naumann-Villemin ; ilustracije Jessica Secheret ; [prevod Irena Ostrouška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 43 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Bistroumni priročniki)

Prevod dela: Mes parents disent non a tout!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-106-7
a) parent-child relation b) odnos med starši in otrokom c) mladostniki d) odraščanje

159.922.8(02.053.2)
159.922.8 NAUMANN-VILLEMIN Moji
COBISS.SI-ID 242174720

15.
RAJOVIĆ, Ranko
        Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka / Ranko Rajović ; [prevod Srđan Milovanović ; sodelavci Ljubomir Vasičin ... [et al.] ; avtor predgovora Mitja Krajnčan ; slikovno gradivo Mirjam Pezdirc ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Slovenski izdaji na pot / Mitja Kranjčan: str. 5-6. - Spremna beseda / Grozdana Gojkov: str. 7-13. - Priporočile Mense / Dušan Šubic: str. 127-128. - O avtorju in programu NTC-učenja: str. 129-130

ISBN 978-961-01-3574-6
a) play b) thinking c) pre-school child d) child psychology e) igra f) mišljenje g) mišljenje h) predšolski otrok i) psihologija otroka j) kognitivni razvoj k) razvojna psihologija l) miselni razvoj m) NTC učenje n) motorične dejavnosti

159.922.72(035)
159.953 RAJOVIĆ, R. Kako
COBISS.SI-ID 283544320

16.
        RELACIJSKA družinska terapija v teoriji in praksi / uredila Barbara Simonič. - Ljubljana : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2015 (Ljubljana : Demat). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 46)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6844-43-7 (Teološka fakulteta)
a) family b) interpersonal relations c) psychoanalysis d) družina e) medosebni odnosi f) psihoanaliza g) odnosi med spoloma h) partnerstvo i) psihoterapija j) relacijska družinska terapija k) relacijska teorija

159.964.2:173.5(082)
615.851 RELACIJSKA družinska
COBISS.SI-ID 282673408

17.
TAPSCOTT, Betty
        Kako ozdraviti samopodobo / Betty Tapscott, Robert DeGrandis ; [prevedel Matej Leskovar]. - Ljubljana : Ignis, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 50 str. ; 20 cm

Prevod dela: Healing of self-image. - Bibliografija: str. 49-50

ISBN 961-6499-03-3
a) personality b) samopodoba c) osebnost d) samopodoba e) otroci f) mladostniki g) psihosocialni razvoj h) identiteta i) samospoštovanje j) duševna higiena

159.92
159.92 TAPSCOTT, B. Kako
COBISS.SI-ID 128845824


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18.
LESAR, Mateja
        Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Mateja Lesar. - Ljubljana : [M. Lesar], 2016. - 119 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3431. - Mentor Urban Kordeš, somentorica Alenka Polak. - Bibliografija: f. 112-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) learning b) primary education c) učenje d) osnovnošolski pouk e) doživljanje učenja f) kognitivni stili g) učni stili h) prvoosebno raziskovanje i) eksplikativni intervju

159.953.5(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) LESAR, M. Fenomenološki
COBISS.SI-ID 10980169


17 ETIKA.


19.
ARIELY, Dan
        Predvidljivo nerazumni : skrite sile, ki izoblikujejo naše odločitve : dopolnjena izdaja / Dan Ariely ; [prevedla Lana Gaber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 326 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Predictably irrational. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 298-307. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1171-9
a) ethics b) etika c) poslovna uspešnost d) razum e) odločanje f) družbene norme g) odlašanje h) lastništvo i) gospodarska kriza j) predvidevanje

17.024.4:33
17 ARIELY, D. Predvidljivo
COBISS.SI-ID 251226112

20.
GLADWELL, Malcolm, 1963-
        Prebojniki : resnica o uspehu / Malcolm Gladwell ; [prevedla Lana Gaber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 244 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Outliers. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 2.500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 224-232. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0870-2
a) achievement b) uspešnost c) uspešneži d) ljudje

17.024.4
159.9 GLADWELL, M. Prebojniki
COBISS.SI-ID 247146496

21.
PIRC, Tadej
        Ethos sodobnosti : postmetafizika ekonomiziranega globalizma / Tadej Pirc ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Gornja Radgona : A priori, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 307 str. ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Cvetka Hedžet Tóth: str. 9-16. - Bibliografija: str. 301-307

ISBN 978-961-93401-8-9
a) ethics b) etika c) filozofija kulture d) globalizacija e) humanizem

17:339.97"20"
17 PIRC, T. Ethos
COBISS.SI-ID 282995712

22.
PIRC, Tadej
        Kozmopolitizem : uvod v filozofijo ideje enega človeštva / Tadej Pirc. - Gornja Radgona : A priori, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 127-132

ISBN 978-961-93401-9-6
a) philosophy b) ethics c) filozofija d) etika e) filozofija kulture f) sodobna politična filozofija g) globalna družba

17:316.7
17 PIRC, T. Kozmopolitizem
COBISS.SI-ID 282996224


2 VERSTVO.


23.
ROSENBERG, Alfons, 1902-1985
        Odkrivajmo simbole : prasimboli in njihovo spreminjanje / Alfons Rosenberg ; [prevedel Alojzij Slavko Snoj ; ilustriral Janez Kogovšek]. - Celje : Mohorjeva družba, 1987 (Ljubljana : Delo). - 143 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Znanstvena knjižnica. Nova serija ; 18)

Prevod dela: Einführung in das Symbolverständnis. - 3.000 izv. - Spremna beseda / Alojzij Slavko Snoj: str. 5-19
a) religion b) religija c) simboli d) pregledi

291.37
2 ROSENBERG, A. Odkrivajmo
COBISS.SI-ID 3723776


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


24.
        NIČESAR o nas brez nas : starejši v Sloveniji / [uredila Mateja Kožuh Novak]. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2000 ([Ljubljana] : Dalmatin). - 63 str. : tabele ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 961-90578-4-8
a) statistics b) elderly person c) Slovenia d) statistika e) starejša oseba f) Slovenija g) vladna politika h) društva

316.346.3-053.9(497.4)
31 NIČESAR o nas
COBISS.SI-ID 110358528


316 SOCIOLOGIJA.


25.
        SADEŽI družbe : priročnik za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti / [avtorji Tjaša Arko ... [et al.] ; uredila Barbara Goričan]. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2011 ([Vrhnika] : Lupa design). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 77

ISBN 978-961-91702-4-3
a) cooperation b) sodelovanje c) medgeneracijsko sodelovanje d) aktivnosti e) etika f) prostovoljstvo g) dobre prakse h) delavnice

316.4.051.63(035)
II 3 SADEŽI družbe
COBISS.SI-ID 258585600


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


26.
ŽELEZNIK, Nives
        Uresničevanje modela žive knjižnice z vidika izvajalcev in obiskovalcev : magistrsko delo / Nives Železnik. - Ljubljana : [N. Železnik], 2016. - 106 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3425. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 100-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prejudice b) stereotype c) voluntary work d) predsodek e) stereotip f) prostovoljno delo g) živa knjižnica h) živa knjiga i) bralec j) medkulturni dialog k) različnost l) življenjska zgodba m) osebni stik

316.647.8(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŽELEZNIK, N. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 10974281


33 GOSPODARSTVO


27.
        PODJETNIŠTVO med priložnostjo in nujo : GEM Slovenija 2015 / Miroslav Rebernik ... [et al.]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 174 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://www.gemslovenia.org/scripts/download.php?file=/data/upload/GEM_2015(1).pdf. - 250 izv. - O avtorjih: str. 171-174. - Bibliografija: str. 147-153. - Uvodni povzetek ; Executive summary

ISBN 978-961-6802-39-0
a) enterprise b) podjetje c) podjetništvo d) globalni podjetniški monitor e) aktivnosti f) demografske značilnosti g) podjetniški ekosistem

334.7(497.4)"2015"
330 PODJETNIŠTVO med priložnostjo
COBISS.SI-ID 86200577


34(043.2) PRAVO.


28.
PAVLIN, Sara
        Vloga vzgojitelja pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki : diplomsko delo / Sara Pavlin. - Ljubljana : [S. Pavlin], 2016. - 41 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3407. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja berčnik. - Bibliografija: f. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) violence c) predšolski otrok d) nasilje e) nasilje nad otroki f) prepoznavanje g) preprečevanje h) vzgojitelji

343.62-053.2:373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 34(043.2) PAVLIN, S. Vloga
COBISS.SI-ID 10962761


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


29.
FLAKER, Vito
        Prispevki k taksonomiji socialnega dela in varstva. Del 1 / Vito Flaker. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2015 (Ljubljana : Pleško). - 264 str. : ilustr. ; 23 cm

"Ob 60-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji" --> hrbet nasl. str. - 200 izv. - Bibliografija: str. 257-264

ISBN 978-961-6569-55-2
a) social work b) socialno delo c) storitev d) socialno varstvo e) socialnovarstvene storitve f) strokovni pogovor g) dezinstitucionalizacija h) blaginski križ

364-78
36 FLAKER, V. Prispevki
COBISS.SI-ID 85461249


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


30.
LAPANJA, Aljoša
        Obravnava otrok in mladostnikov na psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom : socialno-pedagoški izziv : diplomsko delo / Aljoša Lapanja. - Ljubljana : [A. Lapanja], 2016. - 71 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3422. - Bibliografija: f. 55-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) psychiatry c) socio-occupational category d) mladina e) psihiatrija f) socialno-poklicna kategorija g) duševno zdravje h) čustvene motnje i) vedenjske motnje

364.4-053.6:616.89(043.2)
ZZ II 36(043.2) LAPANJA, A. Obravnava
COBISS.SI-ID 10972745


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


31.
DODIČ, Damjana
        Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše / Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2015. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Srčkove knjige : za pomoč otrokom in staršem)

500 izv.

ISBN 978-961-93808-0-2
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom e) neposlušnost f) pospravljanje g) vzgoja otrok

37.018.1
37.018 DODIČ, D. Tia noče
COBISS.SI-ID 278188544

32.
GLADEK, Nevenka Alja
        ABC prostovoljstva v šolah : priročnik za mentorje in koordinatorje prostovoljcev v šolah / [besedilo Nevenka Alja Gladek ; uvodnik Tereza Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2015 ([Žimarice] : Kamitex). - 115, [36] str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu; navedba o avtorici uvodnika v CIP-u. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 300 izv. - Uvodnik / Tereza Novak: str. 5-6. - Bibliografija: str. 115

ISBN 978-961-91702-6-7
a) primary school b) voluntary work c) osnovna šola d) prostovoljno delo e) prostovoljstvo f) opolnomočenje g) mentorstvo h) etika i) pedagoški delavci

37:005.966.2(035)
371.2 GLADEK, N. A. ABC
COBISS.SI-ID 277675520

33.
HEALY, Maureen, 1972-
        Vzgajanje srečnih otrok : kako privzgojiti samozavest, uspešnost in srečo : [združevanje vzhodnjaške modrosti in zahodnjaške filozofije za ohranjanje notranje moči pri otrocih] / Maureen Healy ; prevod Anja Bakan. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 247 str. ; 22 cm

Prevod dela: Growing happy kids. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorici: str. 246-247. - Bibliografija: str. 241-245

ISBN 978-961-6982-39-9
a) child b) child psychology c) family education d) otrok e) psihologija otroka f) družinska vzgoja g) otroci h) sreča i) samozavest j) uspeh k) domača vzgoja

37.018.1(035)
37.018 HEALY, M. Vzgajanje
COBISS.SI-ID 85927681

34.
JERIČEK Klanšček, Helena
        Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem naredi učitelj [Elektronski vir] : priročnik za učitelje in svetovalne delavce / [avtorici Helena Jeriček Klanšček, Maja Bajt]. - 2. dopolnjena izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015

Način dostopa (URL): http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ko_ucenca_strese_stres_2015.pdf. - Pdf dokument obsega 120 str.

ISBN 978-961-6911-48-1 (pdf)
a) Učenci - Stres - Preprečevanje - Priročniki b) otroci c) mladostniki d) šola e) dejavniki tveganja f) duševno zdravje g) učitelji h) vaje

613.86-053.5(035)
37.015.3(035)
COBISS.SI-ID 278656512

35.
LAH, Nina, 1991-
        Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo : magistrsko delo / Nina Lah. - Ljubljana : [N. Lah], 2016. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3412. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Milena Košak-Babuder. - Bibliografija: str. 105-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) dyslexia b) primary education c) disleksija d) osnovnošolski pouk e) zapiski f) izdelovanje zapiskov g) učenci z disleksijo h) kognitivne učne strategije

37.091.322.7:616.89-008.434.5(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) LAH, N. Spretnosti
COBISS.SI-ID 10965833

36.
TOUGH, Paul
        Zakaj nekaterim otrokom uspeva : srčnost, radovednost in skrita moč znanja / Paul Tough ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 265 str. ; 20 cm

Prevod dela: How children succeed. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [266]

ISBN 978-961-00-2150-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2155-1 (broš.)
a) child b) personality development c) achievement d) otrok e) osebnostni razvoj f) uspešnost g) vzgoja h) otroci i) značaj

37.018.1
37.018 TOUGH, P. Zakaj
COBISS.SI-ID 272557312

37.
        UNDERSTANDING child and adolescent behaviour in the classroom : research and practice for teachers / David Armstrong, Fiona Hallett, Julian Elliott, Graham Hallett. - Port Melbourne : Cambridge University Press, 2016. - XII, 166 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 143-159. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Embracing Positive Rules as a Teacher ; 1. Promoting Positive Behaviour in the Classroom ; 2. Using Theory for Understanding Behaviour ; 3. Responding to Children who Present with SEBD ; 4. Behavioural Assessment, Working with Allied Professionals and Policy ; 5. Teacher Expertise ; 6. Research-Informed Teaching and 'Rules for Living' in Schools ; 7. Teacher Behaviour and Wellbeing ; Conclusion: Guiding Principles for Classroom Practice

ISBN 978-1-107-43972-6 (broš.)
a) Classroom management b) Behavior modification

37.015
37.015 UNDERSTANDING child
COBISS.SI-ID 10984521


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


38.
KVENDERC, Jasna
        Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike : magistrsko delo / Jasna Kvenderc. - Ljubljana : [J. Kvenderc], 2016. - VI, 64 str., XXXI str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3424. - Mentor Janez Jamšek, somentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 59-62. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) teacher b) engineering c) učitelj d) tehnika e) učitelji tehnike f) tehniška kompetenca g) tehniško izobraževanje h) tehnika in tehnologija i) tehniška nadarjenost in talentiranost j) merski inštrument

37.011.3-051:62(043.2)
ZZ II 37(043.2) KVENDERC, J. Določanje
COBISS.SI-ID 10974025


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


39.
BIKIĆ, Jolanda
        Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika : magistrsko delo / Jolanda Bikić. - Ljubljana : [J. Bikić], 2016. - 130 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3406. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 107-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) teacher b) primary education c) career development d) učitelj e) osnovnošolski pouk f) poklicni razvoj g) razrednik h) vloge razrednika i) profesionalni razvoj j) sodelovanje s starši

37.091.2(043.2)
ZZ II 371.2 BIKIĆ, J. Dejavniki
COBISS.SI-ID 10962505

40.
KOPOREC, Tjaša
        Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru : magistrsko delo / Tjaša Koporec. - Ljubljana : [T. Koporec], 2016. - 70 str., [6] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3413. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) teaching method b) primary education c) didaktična metoda d) osnovnošolski pouk e) kakovosten pouk f) sodelovalno učenje g) učne oblike h) delo v paru

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) KOPOREC, T. Izkušnje
COBISS.SI-ID 10966089

41.
MEDNARODNA strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (10 ; 2016 ; Ljubljana)
        Praktične strategije v OPB : zbornik / X. mednarodna strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2016 [31. 3. 2016, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2016. - 337 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-961-93789-4-6
a) primary school b) education c) osnovna šola d) vzgoja in izobraževanje e) podaljšano bivanje f) jezik g) književnost h) igra i) ustvarjalnost j) prosti čas k) naravoslovje l) sprostitvene dejavnosti m) učne strategije

37.091.21(082)
371.2 MEDNARODNA Praktične
COBISS.SI-ID 284135936

42.
ZNANSTVENI posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5 ; 2016 ; Portorož)
        Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot izziv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema : zbornik povzetkov / V. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Portorož, 5. in 6. april 2016 ; uredila Eva Valant. - Kranj : Šola za ravnatelje, cop. 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. ; 30 cm

Potiskana prednja notr. str. ov. - 290 izv.
a) education b) learning c) vzgoja in izobraževanje d) učenje e) pouk f) profesionalizem g) ravnatelji h) učitelji i) poklicni razvoj j) učno okolje

37.01(082)
II 371 ZNANSTVENI Udejanjanje
COBISS.SI-ID 1538275268


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
ABAKUMOV, Johana
        Skozi oči otroka : od lutke do predstave : diplomsko delo / Johana Abakumov. - Ljubljana : [J. Abakumov], 2016. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3420. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) predšolski otrok d) lutke e) zgodovina lutk f) igra g) lutkovna predstava

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ABAKUMOV, J. Skozi
COBISS.SI-ID 10972233

44.
BAJDE, Karmen
        Vloga vzgojitelja pri igri s strukturiranim in nestrukturiranim materialom : diplomsko delo / Karmen Bajde. - Ljubljana : [K. Bajde], 2016. - 90 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3405. - Mentorica Tatjana Devjak. - Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) igrače f) dobra igrača g) nestrukturiran material h) strukturiran material i) didaktični materiali

373.2.016:688.72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BAJDE, K. Vloga
COBISS.SI-ID 10962249

45.
DIMIC, Nives
        Sodelovanje vzgojiteljic in staršev v vrtcu : diplomsko delo / Nives Dimic. - Ljubljana : [N. Dimic], 2016. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3421. - Mentorica Marcela Batistič Zorec, somentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) trainer c) parent participation d) vrtec e) vzgojitelj f) sodelovanje staršev g) pomočnik vzgojitelja h) otrok i) komunikacija j) odnosi

373.2:37.064.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DIMIC, N. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 10972489

46.
KOBAL, Anja, 1993-
        Pogledi staršev in strokovnih delavcev vrtca na sodelovanje s potujočo knjižnico : diplomsko delo / Anja Kobal. - Ljubljana : [A. Kobal], 2016. - 61 str., [7] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Tatjana Devjak. - Bibliografija: str. 56-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) library c) cooperation d) vrtec e) knjižnica f) sodelovanje g) potujoča knjižnica h) starši i) strokovni delavci j) otrok in knjiga

373.22:021.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOBAL, A. Pogledi
COBISS.SI-ID 10982729

47.
PRAŠNIKAR, Maja
        Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu : magistrsko delo / Maja Prašnikar. - Ljubljana : [M. Prašnikar], 2016. - V, 75 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) pre-school child b) backward child c) special school teacher d) predšolski otrok e) otrok s posebnimi potrebami f) specialni pedagog g) inkluzija h) otroci s posebnimi potrebami i) vzgojitelji j) starši

373.2:159.922.76(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PRAŠNIKAR, M. Potrebe
COBISS.SI-ID 10981961


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


48.
PUŠENJAK, Marjetka
        Cincidon 2. Glasbeni zvezek za drugi razred osnovne šole [Glasbeni tisk] / [avtorica Metka Pušenjak ; lik Cincidona Jelka Godec Schmidt ; notografiral Andrej Lenarčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča)

3.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISMN 979-0-709008-34-6
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78(075.2)
373.32.016:78 PUŠENJAK, M. Cincidon 2
COBISS.SI-ID 283597312

49.
PUŠENJAK, Marjetka
        Cincidon 3. Glasbeni zvezek za tretji razred osnovne šole [Glasbeni tisk] / [avtorica Metka Pušenjak ; lik Cincidona Jelka Godec Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MK, Shutterstock in drugi viri]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 51 str. : ilustr., note ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

ISMN 979-0-709008-35-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78(075.2)
373.32.016:78 PUŠENJAK, M. Cincidon 3
COBISS.SI-ID 283833856

50.
REPOVŽ, Jure
        Prostovoljno gasilstvo in znanje otrok o gorenju in gašenju : diplomsko delo / Jure Repovž. - Ljubljana : [J. Repovž], 2016. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Iztok Devetak, somentor Miha Slapničar. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) voluntary organization b) science education c) primary education d) prostovoljna organizacija e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) osnovnošolski pouk g) gasilci h) izobraževanje o gasilstvu i) prostovoljni gasilci j) gorenje k) gašenje l) primerjalna analiza učbenikov

373.3:356.13(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) REPOVŽ, J. Prostovoljno
COBISS.SI-ID 10984009

51.
STALFELT, Pernilla
        Knjiga o ljubezni / [besedilo in ilustracije] Pernilla Stalfelt ; [prevod Mita Gustinčič Pahor]. - Radovljica : Didakta, 2009 ([Ljubljana] : Potens). - [27] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Kärlekboken. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-261-083-8
a) Ljubezen - Knjige za otroke

177.6(02.053.2)
373.32.016:3 STALFELT, P. Knjiga
COBISS.SI-ID 244281856

52.
STALFELT, Pernilla
        Knjiga o smrti / [besedilo in ilustracije] Pernilla Stalfelt ; [prevod Mita Gustinčič Pahor]. - Radovljica : Didakta, 2009 ([Horjul] : Potens). - [27] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Dödenboken. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-261-084-5
a) Smrt - Knjige za otroke b) pogrebni običaji c) žalovanje

612.013(02.053.2)
373.32.016:3 STALFELT, P. Knjiga
COBISS.SI-ID 244282368

53.
STOJKO, Estera
        Pevski repertoar v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo / Estera Stojko. - Ljubljana : [E. Stojko], 2016. - 133 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3429. - Mentorica Barbara Sicherl-Kafol. - Bibliografija: str. 106-110. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje-Poučevanje na razredni stopnji
a) singing b) music education c) primary education d) petje e) glasbena vzgoja f) osnovnošolski pouk g) pesmi h) izbira pesmi i) učenje nove pesmi j) učitelj in petje k) prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

373.32.016:78(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) STOJKO, E. Pevski
COBISS.SI-ID 10978121


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54.
PERNUŠ, Natalija
        Povezanost med gibalnimi dejavnostmi in znanjem angleščine pri učencih drugega razreda osnovne šole : magistrsko delo / Natalija Pernuš. - Ljubljana : [N. Pernuš], 2016. - VIII, 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3423. - Mentorica Vesna Štemberger, somentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 64-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) motion b) primary education c) English language d) gibanje e) osnovnošolski pouk f) angleščina g) gibalne dejavnosti h) igre i) celostni razvoj j) medpredmetno povezovanje

373.32.016:811.111(043.3)
ZZ II 373.3(043.2) PERNUŠ, N. Povezanost
COBISS.SI-ID 10973257


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


55.
DODIČ, Damjana
        Kako sprejmemo "drugačnega" otroka v družini in okolici? : vodnik za vse, ki ste v stiku z drugačnim otrokom in za vse, ki želite drugačnost razumeti ter pomagati sebi in drugim / Damjana Dodič ; [fotografije fotolia.com, sxc.hu]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Corason vodniki)

Potiskana notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 56

ISBN 978-961-93808-1-9
a) backward child b) family c) parents d) otrok s posebnimi potrebami e) družina f) starši g) drugačnost h) otroci s posebnimi potrebami i) sprejemanje j) občutki k) sorojenci l) odziv okolice

376
376.1 DODIČ, D. Kako
COBISS.SI-ID 283293952

56.
DODIČ, Damjana
        Zakaj je Eva "drugačna"? : zgodba za otroke ob prihodu "drugačnega" sorojenca, prijatelja --- / Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - [23] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93808-2-6
a) backward child b) family c) otrok s posebnimi potrebami d) družina e) drugačnost f) otroci s posebnimi potrebami g) sprejemanje h) motnje v razvoju

376
376.1 DODIČ, D. Zakaj
COBISS.SI-ID 283411200

57.
        LEARNING disabilities : from identification to intervention / Jack M. Fletcher ... [et al.]. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2007. - XI, 324 str. : ilustr. ; 24 cm

About the authors: str. V-VI. - Bibliografija: str. 275-316. - Kazalo

ISBN 978-1-59385-370-9
ISBN 1-59385-370-X
a) learning difficulty b) reading difficulty c) mathematics d) written expression e) učne težave f) težave pri branju g) matematika h) pisno izražanje i) prepoznavanje j) ocenjevanje

376
376.1 LEARNING disabilities
COBISS.SI-ID 10973001


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


58.
CEBEK, Simona
        Otroško ljudsko izročilo na osnovni šoli s prilagojenim programom : diplomsko delo / Simona Cebek. - Ljubljana : [S. Cebek], 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3415. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) folk culture c) otrok s posebnimi potrebami d) ljudska kultura e) folklora f) ritem g) odrska postavitev h) ples

376:398.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CEBEK, S. Otroško
COBISS.SI-ID 10969673

59.
KAMPUŠ, Nina
        Profesionalni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere : diplomsko delo / Nina Kampuš. - Ljubljana : [N. Kampuš], 2016. - VIII, 120 str., [4] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3410. - Mentorica Milena Valenčič-Zuljan. - Bibliografija: str. 110-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) career development c) specialni pedagog d) poklicni razvoj e) specialni in rehabilitacijski pedagogi f) modeli profesionalnega razvoja g) kariera

376-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KAMPUŠ, N. Profesionalni

COBISS.SI-ID 10964809

60.
LAKOTA, Sara
        Dejavniki mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju : magistrsko delo / Sara Lakota. - Ljubljana : [S. Lakota], 2016. - VI, 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3417. - Mentorica Tina Runjić, somentorica Ingrid Žolgar. - Bibliografija: str. 59-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Tiflopedagogika in specifične učne težave
a) blind b) age c) slepi d) starost e) orientacija

376:617.751.98-053.9(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LAKOTA, S. Dejavniki
COBISS.SI-ID 10970185

61.
MEŽIČ, Renata
        Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Renata Mežič. - Ljubljana : [R. Mežič], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Alenka Rot Vrhovec. - Bibliografija: str. 86-89. - Povezetk ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) learning difficulty b) pupil c) učne težave d) učenec e) Romi f) romski otroci v osnovni šoli g) začetno opismenjevanje h) individualizacija i) diferenciacija j) romski pomočnik

376.7(=214.58)(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MEŽIČ, R. Težave
COBISS.SI-ID 10982985

62.
ŠUMAK, Barbara
        Primerjava izobraževanja logopedov v Sloveniji, Belgiji in na Portugalskem : diplomsko delo / Barbara Šumak. - Ljubljana : [B. Šumak], 2016. - VIII, 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3419. - Bibliografija: f. 75-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Surdopedagogika in logopedija
a) speech therapist b) education c) abroad d) comparative research e) logoped f) vzgoja in izobraževanje g) tujina h) primerjalna analiza i) logopedija j) študijski programi

376(497.4)(493)(469)(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠUMAK, B. Primerjava
COBISS.SI-ID 10971977

63.
ZUPANIČ, Jasmina
        Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami ; vpliv izvajanja kontinuuma programov : magistrsko delo / Jasmina Zupanič. - Ljubljana : [J. Zupanič], 2016. - 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3411. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 86-91. - Izvleček ; Abstract
a) backward child b) primary school c) otrok s posebnimi potrebami d) osnovna šola e) inkluzija f) otroci s posebnimi potrebami g) stališča učiteljev h) inkluzivno izobraževanje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZUPANIČ, J. Stališča
COBISS.SI-ID 10965577


378 VISOKO ŠOLSTVO.


64.
        ENHANCING teaching practice in higher education / edited by Helen Pokorny, Digby Warren. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2016. - XVII, 232 str. : illustrations, 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0284-5
ISBN 978-1-4462-0285-2 (broš.)
a) College teaching - Great Britain b) Education, Higher - Standards - Great Britain c) Lecture method in teaching

378:37.015.3
378 ENHANCING teaching
COBISS.SI-ID 10983497

65.
        PROFESSIONAL calling in higher education : challenges of teacher education in the Carpathian basin / edited by Gabriella Pusztai and Tímea Ceglédi ; [translators Mariann Lieli ... et al.]. - Nagyvárad ; Budapest : Partium, 2015. - 186 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Higher Education & Society = Felsőoktatás & Társadalom ; 3)

Dostopno tudi na: http://mek.oszk.hu/14700/14764/14764.pdf. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-12-3401-5
ISBN 978-963-12-1360-7
a) higher education - Carpathian b) teacher education c) visokošolsko izobraževanje - Karpati d) izobraževanje učiteljev e) študenti f) poklicna identiteta g) socializacijski proces h) reforme

378
378 PROFESSIONAL calling
COBISS.SI-ID 10980681


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


66.
CUXART, Bernadette
        Ustvari red brez hišnih zmed : [ustvarjalno shranjuj, pospravljaj, recikliraj in okrašuj] / [besedilo in ilustracije] Bernadette Cuxart ; [prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Cada cosa al seu lloc. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-319-1
a) manual work b) ročno delo c) naredi sam d) ročne spretnosti e) okrasni predmeti f) recikliranje g) varčevanje h) urejanje i) shranjevanje j) pospravljanje k) okraševanje l) redoljubnost

379.826:688(02.053.2)
II 379.8 CUXART, B. Ustvari
COBISS.SI-ID 260853248

67.
GARMASCH-Hatam, Polina
        Cvetno razkošje iz papirja / Polina Garmasch-Hatam ; [prevod Rosvita Šengelaja]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 30 str., 24 str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Blütenpracht natürlich schön. - Ov. nasl. - Pole so obojestransko potiskane. - Fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-364-1
a) manual skill b) ročna spretnost c) rože d) papir

745.54(035)
379.8 GARMASCH Hatam Cvetno
COBISS.SI-ID 263926272

68.
KIPP, Angelika
        Okenski tatuji : iz dekorativne folije za steklo / Angelika Kipp ; [prevod Rosvita Šengelaja]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 30 str., [4] zganj. pole : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Fenstertattoos. - Ov. nasl. - Pole so obojestransko potiskane. - Fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-366-5
a) manual skill b) ročna spretnost c) dekorativna folija d) dekorativna umetnost

748.5(035)
379.8 KIPP, A. Okenski
COBISS.SI-ID 264116992

69.
SANDERSON, Jennifer
        Čudoviti origami : [umetnost zgibanja papirja z navodili po korakih] / [napisala Jennifer Sanderson ; vzorce izdelala in fotografirala Jessica Moon ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 28 cm + [24] barvnih papirjev

Prevod dela: Amazing origami. - 3.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-01-3890-7
a) manual skill b) ročna spretnost c) origami d) papir e) oblikovanje

745.54(035)
II 379.8 SANDERSON, J. Čudoviti
COBISS.SI-ID 280584960


39 ETNOLOGIJA.


70.
        BELA kačica s kronico : [slovenska ljudska pravljica] / priredila Marjeta Zorc [!] ; ilustrirala Marjana Šegula - Miš. - Radovljica : Didakta, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Marjetice)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-2610-12-8
a) Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke

398.2(497.4)(02.053.2)
398 BELA kačica
COBISS.SI-ID 237441536

71.
        OD volkodlaka do Klepca : vsakovrstna praznoverna mnenja, šege ter pripovedi Ribničanov, Potočanov, Krašovcev in Osilničanov / [zapisali] Anton Rudež, Jožef Rudež, Janez Zima ; iz starih rokopisov in objav izpred leta 1839 zdaj prvič prevedel ter razlagal Ilja Popit ; [ilustrirala Daša Abaza]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-261-184-2
a) folk culture - Slovenia b) ljudska kultura - Slovenija c) slovenski ljudski običaji d) slovensko ljudsko slovstvo e) slovenske ljudske vraže f) praznoverje g) folkloristika h) zagovori i) šege j) prerokbe

398.3
II 398 OD volkodlaka
COBISS.SI-ID 251655936


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


72.
PALAU i Orta, Josep
        Nevarna narava : spoznajmo naravo in jo spoštujmo / Josep Palau ; [ilustracije] Rosa M. Curto ; [prevedel Srdjan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 35 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Moj planet, moja skrb)

Prevod dela: The hazards of nature. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3985-0
a) nature b) ecology c) narava d) ekologija e) naravne katastrofe f) elementarne nesreče

504.4(02.053.2)
502/504 PALAU I ORTA, J. Nevarna
COBISS.SI-ID 282438656

73.
PALAU i Orta, Josep
        Zaščitimo ogrožene vrste : spoznajmo naravo in jo spoštujmo / Josep Palau ; [ilustracije] Rosa M. Curto ; [prevedel Srdjan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 35 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Moj planet, moja skrb)

Prevod dela: Save threatened species!. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3986-7
a) animal b) plant c) environmental protection d) žival e) rastlina f) varstvo okolja g) ogrožene živali h) ogrožene rastline i) varstvo narave

502.172(02.053.2)
502/504 PALAU I ORTA, J. Zaščitimo
COBISS.SI-ID 282439168

74.
        TEACHING science in the primary classroom / edited by Hellen Ward, Judith Roden. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2016. - XI, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 215-223. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-1204-5
ISBN 978-1-4739-1205-2 (broš.)
a) science education b) teaching method c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) osnovna šola

5
5 TEACHING science
COBISS.SI-ID 10984777


51 MATEMATIKA.


75.
MOLICA Bisci, Giovanni, 1975-
        Variational methods for nonlocal fractional problems / Giovanni Molica Bisci, Vicenţiu D. Radulescu, Raffaella Servadei. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016. - XVI, 383 str. ; 24 cm. - (Encyclopedia of mathematics and its applications, ISSN 0953-4806 ; 162)

Bibliografija: str. 371-380. - Kazalo

ISBN 978-1-107-11194-3
a) mathematics b) matematika c) matematika d) variacijske metode

517.972/.974
MSC 2010:
49-02
49J40
49J35
51 MOLICA Bisci, G. Variational
COBISS.SI-ID 17642841

76.
WELLS, David G., 1940-
        Motivating mathematics : engaging teachers and engaged students / David Wells. - London : Imperial College Press, 2016. - XX, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 273-281. - Kazalo

ISBN 978-1-78326-752-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-78326-753-8 (broš.)
a) mathematics b) motivation c) teaching d) secondary education e) matematika f) motivacija g) pouk h) srednješolski pouk i) reševanje problemov j) zaznavanje k) učenci l) geometrija m) razred

51:37.02
51:371.3 WELLS, D. G. Motivating
COBISS.SI-ID 10981449


52 ASTRONOMIJA.


77.
DYER, Alan, 1953-
        Misija na Luno / Alan Dyer ; [prevod Ivan Dovič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (natisnjeno v Hong Kongu). - 80 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 DVD

Prevod dela: Mission to the Moon. - Ilustr. na spojnih listih. - Priložen DVD. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-102-9
a) astronomy b) astronomija c) Apollo d) vesoljski poleti e) astronavtika f) DVD

629.7:523.3(02.053.2)
II 52 DYER, A. Misija
COBISS.SI-ID 241161216


53 FIZIKA.


78.
CVETAŠ, Franc, 1930-2014
        Trdnost : učbenik za predmet Mehanika v 2. letniku programa Strojni tehnik in tehniška gimnazija / Franc Cvetaš ; [risbe Mira Jarc]. - 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 234. - Kazalo

ISBN 86-365-0182-2
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk e) mehanika f) trdnost

539.4(075.3)
531/533 CVETAŠ, F. Trdnost
COBISS.SI-ID 227368960

79.
DREV, Jurij
        Energetika : učbenik za predmet energetika v 3. in 4. letniku v programu Strojni tehnik / Jurij Drev, Jelka Onuk ; [fotografije Jurij Drev ... [et al.] ; ilustracije Mojca Sekulič, tehnične risbe Maja Čonč, Mojca Sekulič]. - 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 184 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-251-055-8
a) mechanical engineering - textbook b) secondary education c) strojništvo - učbenik d) srednješolski pouk e) energetika f) termodinamika g) obnovljivi viri energije

536.7(075.3)
53(075.3) DREV, J. Energetika
COBISS.SI-ID 250887168

80.
EINSTEIN, Albert
        O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz) / Albert Einstein ; prevod, opombe in spremna študija Matjaž Ličer. Einsteinovo branje Galileija in Newtona : prostor in relativnost / Françoise Balibar ; prevod in opombe Vojislav Likar. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 226 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

Prevoda del: 1. Über die Spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. 2. Galilée, Newton lus par Einstein. - 400 izv.

ISBN 978-961-254-746-2
a) Einstein, Albert (1879-1955) b) physics c) fizika d) posebna teorija relativnosti e) splošna teorija relativnosti f) relativnost

530.12
53 EINSTEIN, A. O posebni
COBISS.SI-ID 283714048

81.
MOHORIČ, Aleš, 1969-
        Fizika 1 [Dva medija] : učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / Aleš Mohorič, Vitomir Babič ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Aleš Mohorič, Vitomir Babič, Shutterstock in drugi]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča)
184 str. : ilustr. ; 26 cm
1 el. optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2102-2
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk

53(075.3)
53(075.3) MOHORIČ, A. Fizika 1
COBISS.SI-ID 279207168

82.
STROPNIK, Jože, 1947-
        Dinamika / Jože Stropnik ; [risbe Borut Jurčič-Zlobec]. - 2., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - XVI, 194 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 190. - Kazalo

ISBN 978-86-365-0124-5
a) engineering - textbook b) secondary education c) tehnika - učbenik d) srednješolski pouk e) kinetika f) kinematika

531.3(075.3)
53 STROPNIK, J. Dinamika
COBISS.SI-ID 239203072


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


83.
        EVOLUCIJA Zemlje in geološke značilnosti Slovenije / [avtorji besedil Uroš Herlec ... [et al.] ; urednik Miha Jeršek ; ilustracije Matjaž Učakar, Vladimir Leben, Matjaž Gostinčar ; risbe Matjaž Učakar ... [et al.] ; fotografije Marko Simič ... [et al.] ; karte - seizmologija Arso, Urad za seizmologijo ; geološke karte Geološki zavod Slovenije]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2009. - 383 str. : ilustr. ; 31 cm

Recenzija: Matevž Novak (paleontologija). - 1.000 izv. - Bibligrafija: str. 378-380

ISBN 978-961-6367-21-9
a) geology b) geologija c) nastanek Zemlje d) meteoriti e) zgradba Zemlje f) minerali g) kamnine h) nastanek in razvoj življenja i) voda in vodna okolja j) geološki viri k) potresna Slovenija l) cunamiji m) plazovi in podori n) drobirski tokovi o) vulkanski izbruhi p) geodiverziteta

55(497.4)(082)
II 55 EVOLUCIJA Zemlje
COBISS.SI-ID 247734784

84.
        VELIKI slikovni slovar narave / [zasnovala Delphine Gravier-Badreddine ; ilustrirali Daniele Bour ... [et al.] ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 107 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Moja prva odkritja)

Prevod dela: Le grand imagier de la nature. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3992-8
a) Narava - Knjige za otroke b) slikovni slovarji

55/59(02.053.2)
5 VELIKI slikovni
COBISS.SI-ID 282497024


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


85.
BAJŽELJ, Maja
        Gozdne živali / [avtorici Maja Bajželj in Urška Galien ; avtorica kviza Tihana Kurtin Jeraj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3946-1
a) animal b) žival

591.9(253)(02.053.2)
59 BAJŽELJ, M. Gozdne
COBISS.SI-ID 281777664

86.
BAJŽELJ, Maja
        Travniške živali / [avtorica Maja Bajželj ; avtorica kviza Tihana Kurtin Jeraj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3945-4
a) animal b) žival

591.9(251)(02.053.2)
59 BAJŽELJ, M. Travniške
COBISS.SI-ID 281777408

87.
VERANIČ, Peter
        Praktični pouk celične biologije / Peter Veranič, Rok Romih, Majda Pšeničnik. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 118

ISBN 978-86-365-0474-1
a) biology b) biologija c) genetika d) vaje

576.3(075.8)
57(075.8) VERANIČ, P. Praktični
COBISS.SI-ID 250884608

88.
VERČKOVNIK, Tatjana
        Človek in rastline. Delovni zvezek / Tatjana Verčkovnik ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Dušan Vrščaj]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli

ISBN 86-365-0373-6
a) biology - exercise b) primary education c) biologija - vaja d) osnovnošolski pouk e) izbirni predmeti f) rastline g) rastlinstvo

57(075.2)(076.1)
II 57 VERČKOVNIK, T. Človek
COBISS.SI-ID 221201408

89.
VERČKOVNIK, Tatjana
        Človek in rastline. Učbenik / Tatjana Verčkovnik ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Dušan Vrščaj]. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli. - Bibliografija: str. [56]

ISBN 86-365-0372-8
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk e) izbirni predmeti f) rastline g) rastlinstvo h) poklici

57(075.2)
II 57 VERČKOVNIK, T. Človek
COBISS.SI-ID 221201152


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


90.
ILIŠIN, Jelena
        Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem : diplomsko delo / Jelena Ilišin. - Ljubljana : [J. Ilišin], 2016. - XI, 87 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) primary education c) biologija d) osnovnošolski pouk e) fotosinteza f) celično dihanje

581.132:373.3(043.2)
ZZ II 58(043.2) ILIŠIN, J. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10983753


61 MEDICINA.


91.
CONSTANT, C. R.
        Anatomska pobarvanka / besedilo C. R. Constant, Cecilia Brassett, Michelle Spear ; ilustracije James Berrangé ; [prevod Vika Smerdu]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba, 2011 (natisnjeno v Indiji). - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The anatomy colouring book. - Hrbtne str. listov večinoma prazne. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-267-5
a) anatomy b) anatomija

611(076)
II 61 CONSTANT C. R. Anatomska
COBISS.SI-ID 255503872

92.
HILGENDORFF, Anne
        Uh, kako srbi! / Anne Hilgendorff ; ilustracije Gisela Dürr ; [prevedla Lea Jelovčan]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Mich juckt es so!. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-048-0
a) disease b) child c) bolezen d) otrok e) otroške bolezni f) srbenje g) norice h) uši i) nevrodermitis j) seneni nahod k) piki žuželk

616-053.2(02.053.2)
II 61 HILGENDORFF, A. Uh, kako
COBISS.SI-ID 234315520

93.
KAST-Zahn, Annette
        Vsak otrok se lahko nauči spati : [kako pomagati otroku, da bo vso noč spal] / Annette Kast-Zahn in Hartmut Morgenroth ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno v Nemčiji). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: Jedes Kind kann schlafen lernen. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.300 izv. - Bibliografija: str. 170. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2339-2
a) child psychology b) psihologija otroka c) dojenčki d) nespečnost e) starši f) nasveti g) motnje

613.95(035)
613.95 KAST-ZAHN, A. Vsak
COBISS.SI-ID 262138368

94.
MILČINSKI, Janez, 1913-1993
        Sodna medicina : uvod v delo z izvedencem / napisal Janez Milčinski. - Ljubljana : Državni sekretariat za notranje zadeve, 1956 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - XI, 283 str., VI f. pril. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv. - Kazalo
a) law b) medicine c) pravo d) medicina e) truplo f) smrt g) identifikacija h) poškodbe i) zadušitve j) splav k) zastrupitve l) nezgode

340.66
ZZ 61 MILČINSKI, J. Sodna
COBISS.SI-ID 35585

95.
MIRA Pons, Michele
        Jem zdravo! / [besedilo] Michele Mira Pons ; [ilustracije] Gaëlle Souppart ; [prevod Habula Milosava]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 43 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Bistroumni priročniki)

Prevod dela: Je suis bien dans mon a[s]siette!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-124-1
a) nutrition b) prehrana c) mladostniki d) zdrava prehrana e) prehrambene navade f) uravnovešena prehrana g) debelost h) nasveti

613.2-053.6(02.053.2)
613.2 MIRA PONS, M. Jem zdravo
COBISS.SI-ID 247912960

96.
        PREMAGAJMO stres in ostanimo zdravi : na stotine domiselnih načinov, kako se ubraniti stresa in pritiskov, ki jih prinaša življenje / [avtorji Susan Balfour ... [et al.] ; prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 253 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zdravstvene rešitve)

Prevod dela: Stay calm, stay healthy. - Na vrhu nasl. str.: Reader's Digest. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2169-5
a) mental stress b) psychotherapy c) duševni stres d) psihoterapija e) zdravo življenje f) duševna higiena g) spanje h) telesna aktivnost i) pozitivno mišljenje j) prehrana k) medosebni odnosi l) nasveti m) dom

613.86(035)
II 61 PREMAGAJMO stres
COBISS.SI-ID 259888640

97.
SMITH, Miranda
        Človeško telo : v gibanju in treh dimenzijah / [avtorica Miranda Smith ; prevod Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 24 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 plakat : barve ; 84 x 48 cm, zložen na 29 x 24 cm

Prevod dela: Human body. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-321-4
a) human body - children's book b) anatomy c) človeško telo - knjiga za otroke d) anatomija e) 3D f) hologrami

611/612(02.053.2)
II 61 SMITH, M. Človeško
COBISS.SI-ID 260707072

98.
        TAKO mladi, kot se počutite : vodnik za aktivno življenje v zrelih letih / [avtorice Elizabeth Adlam ... [et al.] ; prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 319 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: As young as you feel. - Na nasl. str.: Reader's Digest. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-01-2676-8
a) elderly person b) health c) starejša oseba d) zdravje e) staranje f) bolezni g) zdravstveni nasveti h) starejši ljudje i) kvaliteta življenja j) gerontologija k) prehrana l) zdravo življenje m) telesna aktivnost n) duševno zdravje

613.98(035)
613.95 TAKO mladi
COBISS.SI-ID 265356544


61(043.2) MEDICINA.


99.
HRAM, Ana
        Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja : specialistično delo / Ana Hram. - Ljubljana : [A. Hram], 2016. - 234 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3432/. - Bibliografija: str. 208-219. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) therapy b) art c) emotional disorder d) terapija e) umetnost f) čustvene motnje g) anoreksija nervoza h) bulimija nervoza i) dejavniki tveganja j) varovalni dejavniki k) družina l) samopodoba

615.851:616.89-008.441.42(043.2)
ZZ II 61(043.2) HRAM, A. Metode
COBISS.SI-ID 10981705

100.
KOVAČ, Katarina, 1977-
        Vpliv likovnih dejavnosti na zadovoljstvo z življenjem starostnikov v domu upokojencev : specialistično delo / Katarina Kovač. - Ljubljana : [K. Kovač], 2016. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3430. - Mentor Peter Praper, somentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 119-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) elderly person b) convalescent home c) starejša oseba d) dom počitka e) pomoč z likovno umetnostjo f) likovne dejavnosti g) pozitivna psihologija h) starostniki i) starost j) dom upokojencev k) zadovoljstvo z življenjem

615.851(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOVAČ, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10979401


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


101.
BAŠ, Anja, 1986-
        Lačna življenja : kako sem premagala bulimijo in se začela imeti rada / Anja Baš. - Jesenice : [samozal.] M. Jeršič, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 188 str. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-504-0
a) nutrition b) metabolism disorder c) prehrana d) motnje metabolizma e) prehranjevalne motnje f) osebna doživetja g) samorealizacija

616.89-008.441(092)
616.89 BAŠ, A. Lačna
COBISS.SI-ID 282536448

102.
CUNNINGHAM, Cliff
        Downov sindrom : priročnik za starše in skrbnike / Cliff Cunningham ; [prevod Jasmina Germadnik Kos ; predgovor k slovenski izdaji Alenka Šelih in Branka D. Jurišić]. - 1. naklada, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016 (Ljubljana : Present). - 456 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Down Syndrome: an introduction for parents and carers. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0332-9
a) Down's syndrome b) Downov sindrom c) otrok z Downovim sindromom d) družina e) vzroki f) značilnosti g) zdravljenje h) zgodnja obravnava i) inkluzija j) integracija k) izbira šole

616.899.6(035):376
376.1-056.34 CUNNINGHAM, C. Downov
COBISS.SI-ID 283573248


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


103.
BEHARIČ, Zdenka
        Materiali in obdelave v strojništvu : učbenik za modul materiali in obdelave v poklicu v programih instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, klepar - krovec, oblikovalec kovin - orodjar / Zdenka Beharič ; [tehnične risbe arhiv TZS, Maja Čonč ; fotografije Miha Zorec, arhiv TZS]. - 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 175

ISBN 978-961-251-069-5
a) mechanical engineering - textbook b) secondary education c) strojništvo - učbenik d) srednješolski pouk e) materiali f) kemija g) kovine h) obdelovalna tehnologija i) varstvo pri delu j) kemijske snovi

621(075.3)
II 62 BEHARIČ, Z. Materiali
COBISS.SI-ID 268170496

104.
OREHEK, Anton
        Merilniki in merilne metode v elektroniki / Anton Orehek. - 5. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [173]

ISBN 978-86-365-0274-7
a) electronics - textbook b) measurement c) secondary education d) elektronika - učbenik e) merjenje f) srednješolski pouk g) električna merjenja h) elektronski merilni instrumenti i) merilne metode j) osciloskop k) sonde in pretvorniki l) števci frekvence m) merilniki časa n) merilni izvori o) generatorji p) analizatorji q) senzorji r) registratorji in risalniki s) analiza signalov t) uporaba računalnika

621.317(075.3)
62 OREHEK, A. Merilniki
COBISS.SI-ID 239206656


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


105.
COPPENDALE, Jean
        Ti in tvoj morski prašiček : [kako skrbeti za svojega prvega hišnega ljubljenčka?] / Jean Coppendale ; [prevod Manca in Darja Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: You and your pet. Guinea pig. - Podnasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-031-2
a) animal b) child c) žival d) otrok e) morski prašički f) hišni ljubljenčki g) skrb za živali h) odgovornost

636.91(02.053.2)
II 63 COPPENDALE, J. Ti in tvoj
COBISS.SI-ID 233179648

106.
PUŠNIK, Vlado
        Apiterapija / Vlado Pušnik ; [fotografije Franc Šivic, Marko Borko]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2016 (Maribor : Evrografis). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 124

ISBN 978-961-203-453-5
a) agriculture b) kmetijstvo c) med d) cvetni prah e) propolis f) matični mleček g) čebelji strup h) čebelji vosek i) zdravilnost j) bolezni

638.16/.17:615.324(035)
63 PUŠNIK, V. Apiterapija
COBISS.SI-ID 283907584


64 GOSPODINJSTVO.


107.
BELLERSEN Quirini, Cosima
        Fermentiranje in najboljši shranki / Cosima Bellersen Quirini ; [prevedla Ana Inkret]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2016 (Brezovica pri Ljubljani : Simpro). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Izbor iz: Fermentieren ; 399 x einlegen & einkochen. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-203-455-9
a) nutrition b) prehrana c) konzerviranje d) prehranski izdelki e) živila f) recepti

641.4
64 BELLERSEN Q.C. Fermentiranje
COBISS.SI-ID 283960064

108.
GRILC, Mirjam
        Praznične mize : pogrinjki in jedi / Mirjam Grilc ; [fotografije Eva Legiša]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. : fotogr. ; 22 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-203-452-8
a) home economics b) nutrition c) gospodinjstvo d) prehrana e) prazniki f) običaji g) nedeljsko kosilo h) rojstni dan i) piknik v naravi j) kostanjev piknik k) Velika noč l) 1. maj m) Božič n) novo leto o) pustovanje p) valentinovo q) trgatev r) martinovo s) praznik kolin t) namizna dekoracija u) aranžiranje v) praznične jedi w) jedilniki x) priprava jedi y) kuharski recepti z) Slovenija

642.6:39(497.4)(035)
641 GRILC, M. Praznične
COBISS.SI-ID 283375616

109.
KAST-Zahn, Annette
        Vsak otrok se lahko nauči jesti / Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno v Nemčiji). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: Jedes Kind kann richtig essen. - 2.300 izv. - Bibliografija: str. 162. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2338-5
a) child b) nutrition c) otrok d) prehrana e) zdrava prehrana f) prehrambne navade g) neješčnost h) nasveti i) starši j) težave

613.22(035)
613.2 KAST-ZAHN, A. Vsak
COBISS.SI-ID 262185472

110.
KNIGHT, Lorna
        Šivanje : 250 nasvetov in tehnik za vse, ki radi šivajo / Lorna Knight ; [fotografije in ilustracije po izvirniku ; prevod Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Compendium of sewing techniques. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-359-7
a) manual work b) ročno delo c) šivanje d) tehnike e) pripomočki f) tkanine g) okraševanje tkanin

646.21(035)
64 KNIGHT, L. Šivanje
COBISS.SI-ID 263664384


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


111.
BALAŽIC, Janez, 1958-
        Zveni podob : izbrani pogledi na prekmursko umetnost / Janez Balažic. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 111 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Podobe Panonije)

300 izv. - O avtorju: str. [112]. - Zastopani umetniki: Galič Štefan, Huzjan Zdenko. - Bibliografija: str. 104-105

ISBN 978-961-255-091-2
a) art - history - Prekmurje b) umetnost - zgodovina - Prekmurje c) Mirko Rajnar d) urbanizem e) umetnostni tokovi f) Plečnik g) Dušan Šarotar

7(497.4=511.141)(091)
7 BALAŽIC, J. Zveni
COBISS.SI-ID 85528321

112.
GERM, Tine
        Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse : arhitektura in kiparstvo / Tine Germ. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 250 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 247-250

ISBN 978-961-237-808-0
a) architecture - textbook b) sculpture c) arhitektura - učbenik d) kiparstvo e) italijanska umetnost f) renesančna umetnost

7.034(450)(075.8)
72.034(075.8)
FRASCATI:
6-302
II 7.03 GERM, T. Italijanska
COBISS.SI-ID 283343872

113.
HENIGSMAN, Vlasta
        Likovna umetnost 8 [Elektronski vir] : i-učbenik za likovno umetnost v 8. razredu osnovne šole / Vlasta Henigsman, Silva Karim, Renata Kern ; [slikovno gradivo Idearna ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/lum8. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 10. 2015

ISBN 978-961-03-0273-5 (html)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole

7.02(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279926016

114.
HENIGSMAN, Vlasta
        Likovna umetnost 9 [Elektronski vir] : i-učbenik za likovno umetnost v 9. razredu osnovne šole / Vlasta Henigsman, Silva Karim, Renata Kern ; [slikovno gradivo Idearna ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/lum9. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 10. 2015

ISBN 978-961-03-0274-2 (html)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole

7.02(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279925760

115.
NARODNA galerija (Ljubljana)
        Sto umetnin Narodne galerije / [avtorji besedil Mateja Breščak ... [et al.] ; uredila Mateja Breščak ; predgovor Barbara Jaki ; foto Janko Dermastja, Bojan Salaj]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-6743-51-8
a) art b) umetnost c) Narodna galerija Ljubljana d) umetnostne zbirke

7.074(497.4)
7.03 NARODNA Sto umetnin
COBISS.SI-ID 282996992

116.
TRATNIK, Polona
        Vstop v intermedijsko umetnost / Polona Tratnik. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 62 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 61-62

ISBN 978-961-93810-6-9
a) art b) umetnost c) vizualna umetnost d) besedila e) medpredmetno izobraževanje

7.01
7.03 TRATNIK, P. Vstop
COBISS.SI-ID 283751168


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


117.
GOLLUCH, Norbert
        Jaz živim tako, kako pa ti? / Norbert Golluch ; ilustracije Hans-Günther Döring ; [prevod Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 (natisnjeno v Avstriji). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: So wohne ich --- und wie wohnst du?. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-175-0
a) home - children's book b) dom - knjige za otroke c) bivališča d) bivalna kultura e) domovanja po svetu f) bivališča živali

728(02.053.2)
II 72 GOLLUCH, N. Jaz živim
COBISS.SI-ID 251193088

118.
KOVAČ, Mojca M.
        Piran, Sv. Jurij / [Mojca M. Kovač ; fotografije Zorko Bajc ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Ljubljana : distribucija Buča, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - 57 str. : ilustr. ; 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 208)

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 57

ISBN 961-6420-16-X (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) Cerkev sv. Jurija f) kulturna zgodovina g) cerkve

726.5(497.4)
72 KOVAČ, M. Piran
COBISS.SI-ID 222849024

119.
LEBEN, Nika, 1952-
        Grad Strmol na Gorenjskem / Nika Leben ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 216)

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-6902-63-2
a) cultural heritage - Slovenia b) local studies c) kulturna dediščina - Slovenija d) domoznanstvo e) gradovi f) zgodovinski oris g) stavbna dediščina h) kulturna zgodovina

728.8(497.452)(036)
72 LEBEN, N. Grad Strmol
COBISS.SI-ID 271186944

120.
        PRENOVA Narodnega doma : uresničene sanje Narodne galerije / [avtorji besedil Anka Batič ... [et al.] ; uredila Dušan Benko, Mateja Krapež ; predgovor Barbara Jaki ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 60 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6743-50-1
a) Narodna galerija (Ljubljana) b) art c) umetnost d) umetnostne galerije e) Ljubljana f) Narodni dom g) prenova h) zgodovina

727:069:7(497.4Ljubljana)
72 PRENOVA Narodnega
COBISS.SI-ID 282986752

121.
SAGADIN, Milan
        Mali grad v Kamniku / [Milan Sagadin ; fotografije Jerneja Batič ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1997 (Koper : Gepard). - 43 str. : večinoma barvne fotogr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; zv. 191)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 40

ISBN 961-6037-22-6
a) cultural heritage - Slovenia b) kulturna dediščina - Slovenija c) gradovi d) Kamnik e) zgodovinski oris f) stavbna dediščina g) kulturna zgodovina

728.8(497.4)
72 SAGADIN, M. Mali grad
COBISS.SI-ID 65429504


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


122.
BARKER, Linda
        Oživite staro pohištvo / Linda Barker ; [prevajalka Benjamina Košir Jakelj ; fotografi Lizzie Orme, Shona Wood, Libi Pedder]. - Radovljica : Didakta, 1999 (Italija). - 141 str. : barvne fotogr. ; 29 cm

Prevod dela: Jazz up your junk. - Kazalo

ISBN 961-6214-66-7
a) furniture b) pohištvo c) staro pohištvo d) predelava e) popravila f) naredi sam

749.1.025.4(035)
II 73/74 BARKER, L. Oživite
COBISS.SI-ID 98155520

123.
KALAŠ, Bogoslav
        Bogoslav Kalaš : [stroj za slikanje : pregledna razstava = the painting machine : a survey exhibition : Moderna galerija, Ljubljana, 17. 12. 2015-20. 3. 2016] / [besedila Ksenya Gurshtein ... [et al.] ; popis opusa Marko Jenko ; bibliografija in biografija Bojana Rogina ; prevodi Marko Jenko ... [et al.] ; fotografija Dejan Habicht ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 304 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatki k nasl. navedeni v kolofonu. - Slov. in angl. besedilo. - 800 izv. - Bibliografija: str. 301-[305]

ISBN 978-961-206-117-3
a) Kalaš, Bogoslav (1942-) - Razstavni katalogi b) painting - catalog c) slikarstvo - katalog d) slovensko slikarstvo e) osebne razstave

75(497.4):929Kalaš B.
II 75 KALAŠ, B. Bogoslav
COBISS.SI-ID 282019072

124.
MARTÍN i Roig, Gabriel, 1970-
        Oljne barve : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Martin Roig ; risbe Toni Ingles ; fotografije Estudi nos & soto ; prevedla Polona Janežič]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Vodič za začetnike)

Prevod dela: Pintura al óleo. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-261-051-7
a) Oljno slikarstvo - Tehnike - Priročniki

75.021.3(035)
II 75 MARTÍN Iroig, G. Oljne
COBISS.SI-ID 241572864

125.
MARTÍN i Roig, Gabriel, 1970-
        Slikanje človeške figure : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Martín Roig ; risbe Mercedes Gaspar, Gabriel Martín in Óscar Sanchís ; fotografije Nos & Soto ; prevedla Barbara Pregelj]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Vodič za začetnike)

Prevod dela: Pintura de figura humana. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtor naveden v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-130-9
a) Človeško telo - Risarske tehnike - Priročniki

741.041(035)
II 75 MARTÍN Iroig, G. Slikanje
COBISS.SI-ID 248585984

126.
MARTÍN i Roig, Gabriel, 1970-
        Slikanje z akvareli : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Martin Roig ; risbe Toni Ingles ; fotografije Estudi nos & soto ; prevedla Marjeta Prelesnik Drozg]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Vodič za začetnike)

Prevod dela: Pintura a la acuarela. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-261-052-4
a) Akvarelno slikarstvo - Tehnike - Priročniki

75.021.322(035)
II 75 MARTÍN Iroig, G. Slikanje
COBISS.SI-ID 241566720

127.
RAČKI, Tone
        Veščina risanja. 3, Majhne skrivnosti velikih mojstrov / Tone Rački. - Ljubljana : JSKD, 2010 ([Žabnica] : Pro Grafika). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 24)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 107. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6819-03-9
a) drawing b) risanje c) risba d) risarske tehnike e) veščina risanja f) učenje risanja g) poučevanje risanja

741.04(035)
73/74 RAČKI, T. Veščina
COBISS.SI-ID 250726656

128.
        SLIKATI v Normandiji : ob izvirih impresionizma : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana, 15. januar - 5. april 2015] / [avtorja besedil Barbara Jaki, Alain Tapié ; uredili Barbara Jaki, Alenka Simončič ; predgovor Laurent Beauvais, Barbara Jaki, Pierre-François Mourier ; prevod v slovenščino Mojka Žbona ; fotografski posnetki Zbirka Peindre en Normandie (Philippe Fuzeau, Eric Bernacky, Steen Heidemann)]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 137 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov., uvod tudi v franc. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-961-6743-47-1
a) Šubic, Jurij (1855-1890) b) painting c) slikarstvo d) francosko slikarstvo e) slovensko slikarstvo f) impresionizem g) impresionisti h) 19.-20.st. i) slikarski motivi j) Normandija

75.036.2(083.824)
II 75 SLIKATI
COBISS.SI-ID 277316352


77 FOTOGRAFIJA.


129.
CLARK, Tracey
        Ujemite trenutek in ustvarite edinstveno zgodbo o svoji družini / Tracey Clark ; [prevod Miha Zorec ; avtorice [kratkih] prispevkov Denise Lynette Andrade ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Elevate the everyday. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-251-348-1
a) family life b) photography c) družinsko življenje d) fotografija e) družina f) družinske fotografije g) fotografski motivi h) fotografske tehnike i) portreti

77.02/.04(035)
77 CLARK, T. Ujemite
COBISS.SI-ID 264086784

130.
LAMPIČ, Primož, 1957-
        Svetloba kot barva : obarvana in barvna fotografija ter barvni tisk na Slovenskem od začetkov do leta 1945 = Light as colour : colour and coloured photography and colour prints on Slovenian territory from its beginnings until 1945 / Primož Lampič ; [prevod v angleški jezik Darja Horvatič]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje : Beletrina, zavod za založniško dejavnost, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 387 str. : ilustr. ; 29 cm

Biografije avtorjev: str. 339-348. - 400 izv. - Bibliografija: str. 349-355. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6669-33-7 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)
a) photography - history - Slovenia b) fotografija - zgodovina - Slovenija c) barvna fotografija d) barvni tiski e) obarvana fotografija f) zgodovina fotografije g) fotografske tehnike h) fotografski postopki i) diapozitivi j) diaprojekcije

77.04(497.4)(091)
II 76 LAMPIČ, P. Svetloba
COBISS.SI-ID 280085760


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


131.
HÄMMERLE, Susa
        Danes gremo v baletno šolo / Susa Hämmerle ; ilustracije Friderike Großekettler ; [prevod Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 (natisnjeno v Avstriji). - [20] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Heut gehen wir in die Balletschule. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-176-7
a) balet b) baletna šola

792.8(02.053.2)
792 HÄMMERLE, S. Danes
COBISS.SI-ID 251192832

132.
KRINGS, Antoon
        Drobižki se zabavajo : velika knjiga iger / [besedilo in ilustracije Antoon Krings ; v sodelovanju z Virginie Fraboulet, Syndo Tidori in Mario Vasilyevo ; prevedla Polonca Kovač]. - Radovljica : Didakta, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Drôles de petites betes. - 1.500 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-261-341-9
a) play b) igra c) družabne igre d) miselne igre e) uganke f) besedne igre g) igre spomina h) labirinti i) iskanje razlik j) pobarvanke

793.7(02.053.2)
II 79 KRINGS, A. Drobižki
COBISS.SI-ID 274819840

133.
        TRETJI film : teorija, praksa, odmevi / [izbral in] uredil Nil Baskar ; [prevedli Nil Baskar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2015 (Ljubljana : Matformat). - 241 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kino-raziskave)

400 izv. - Tretji film : teorija, praksa, odmevi / Nil Baskar: str. 219-236. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6417-95-2
a) film b) film c) tretji film d) militantni film e) dokumentarni film f) manifesti

791.32(082)
79 TRETJI film
COBISS.SI-ID 282769408


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


134.
JERAJ, Tina, 1990-
        Naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih in risankah : magistrsko delo / Tina jeraj. - Ljubljana : [T. jeraj], 2016. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3427. - Mentorica Katarina Susman. - Bibliografija: str. 150-157. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) cartoons b) science education c) risanke d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) animirani filmi f) vrste animacij g) risanke v šoli h) spodrsljaji i) vpliv medijev

791.228:5(043.2)
ZZ II 79(043.2) JERAJ, T. Naravoslovni
COBISS.SI-ID 10974537


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


135.
JACKSON, Jack, 1938-
        Priročnik za potapljanje z avtonomnim dihalnim aparatom / [Jack Jackson ; prevod Bojan Škilan]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 (Velika Britanija : New Holland Publishers). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Complete diving manual. - Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - O avtorju na zavihku ov. - Kazalo

ISBN 86-365-0580-1
a) sport b) šport c) fiziologija d) potopi e) usposabljanje f) varnost g) podvodni organizmi h) onesnaževalci

797.215(035)
II 79 JACKSON, J. Priročnik
COBISS.SI-ID 219374592

136.
ROTOVNIK-Kozjek, Nada
        Priročnik klinične športne prehrane / Nada Rotovnik Kozjek, Bojan Knap, Denis Mlakar Mastnak ; [spremna beseda Nada Rotovnik Kozjek ... [et al.] ; fotografije Aleš Fevžer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Olimpijski komite Slovenije, 2015 ([Radeče] : Radeče papir Nova). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Potiskana notr. str. ov. - Bibliografija: str. [76]

ISBN 978-961-6476-10-2
a) sport b) nutrition c) šport d) prehrana e) športna prehrana f) športniki

796.034.6-051(035):613.2
796 ROTOVNIK-KOZJEK Priročnik
COBISS.SI-ID 281599744

137.
VUTE, Rajko
        Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute in Tatjana Novak. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2016. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 31
a) elderly person b) recreation c) motor activity d) starejša oseba e) rekreacija f) motorika g) športna dejavnost h) gibanje i) vadba

796
II 79 VUTE, R. Terapevtska Č II 79 VUTE, R. Terapevtska
COBISS.SI-ID 10969417


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


138.
KLUN, Mojca, 1988-
        Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med učenci, ki obiskujejo športnointeresne dejavnosti, in učenci, ki ne obiskujejo športnointeresnih dejavnosti. : diplomsko delo / Mojca Klun. - Ljubljana : [M. Klun], 2016. - VII, 62 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3409. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franc Krpač. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) pupil c) physical characteristics d) osnovna šola e) učenec f) telesne značilnosti g) gibalne sposobnosti h) športnovzgojni karton i) športnointeresne dejavnosti j) razredna stopnja

796.012.1:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) KLUN, M. Razlike
COBISS.SI-ID 10964553

139.
KUMP, Gašper
        Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa : magistrsko delo / Gašper Kump. - Ljubljana : [G. Kump], 2016. - X, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3408. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) sport b) primary education c) opinion d) šport e) osnovnošolski pouk f) mnenje g) mali rokomet h) vadbena oprema i) pravila j) razredni učitelji

796.322:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) KUMP, G. Mnenje
COBISS.SI-ID 10964297

140.
TRDAN, Sabina, 1989-
        Učenje smučanja na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Sabina Trdan. - Ljubljana : [S. Trdan], 2016. - VI f., 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3416. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 57-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) sport c) learning d) osnovna šola e) šport f) učenje g) učitelj smučanja h) zimska šola v naravi i) zimski športni dan

796.92:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) TRDAN, S. Učenje
COBISS.SI-ID 10969929


811.111 ANGLEŠČINA.


141.
        ANGLEŠČINA 1 [Elektronski vir] : i-učbenik za angleščino v 1. letniku gimnazije / avtorice Špela Grum ... [et al.] ; urednica Viljenka Šavli ; ilustracije in risbe Idearna ... [et al.] ; fotografije Wikimedia Commons ... [et al.] ; zvočni posnetki Robert Blease ... [et al.] ; animacije in video Idearna ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/ang1

ISBN 978-961-03-0268-1 (html5)
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole

811.111(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281369088

142.
MAIDMENT, Stella
        Happy street : new edition. Delovni zvezek 1 / Stella Maidment in Lorena Roberts. - 1st publ. - Oxford [etc.] : Oxford university press, cop. 2009
88 str. : ilustr. ; 28 cm
1 CD-ROM ; 12 cm

ISBN 978-0-19-473050-1
ISBN 978-0-19-473111-9
a) English language - exercise b) angleščina - vaja

811.111'24(075)
II 811.111 MAIDMENT, S. Happy 1 cdr 811.111 MAIDMENT, S. Happy 1
COBISS.SI-ID 12912945

143.
MAIDMENT, Stella
        Happy street : new edition. Učbenik 1 / Stella Maidment in Lorena Roberts. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2009. - 71 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-473097-6
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) angleščina d) jezikovni pouk e) učbeniki za osnovne šole

811.111'243(075.2)
II 811.111 MAIDMENT, S. Happy 1
COBISS.SI-ID 12910129

144.
ROBERTS, Lorena
        Happy street : new edition. Teacher's book 1 / Lorena Roberts ; [illustrations by Peter Stevenson]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-473106-5
a) English language - teacher book b) angleščina - priročniki za učitelje

811.111'243(075.2)(076.5)
II 811.111 ROBERTS, L. Happy 1
COBISS.SI-ID 12910385

145.
ROBERTS, Lorena
        Happy street : new edition. Teacher's book 2 / Lorena Roberts ; [illustrations by Peter Stevenson ... et al.]. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2009. - 132 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-473088-4
a) English language - teacher book b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111'24(075.2)(076.5)
II 811.111 ROBERTS, L. Happy 2
COBISS.SI-ID 10385300


811.112.2 NEMŠČINA.


146.
GAJŠEK Ključarič, Nataša
        Nemščina 8 [Elektronski vir] : i-učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu osnovne šole / [avtorici Nataša Gajšek Ključarič, Mojca Velušček ; urednica Saša Podgoršek ; ilustracije in tehnične risbe Digied ... [et al.] ; fotografije Flickr.com ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015. - 237 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/nem8. - El. knjiga v formatu html5 obsega 237 str. - Besedilo pretežno v nem., posamezna navodila in opombe v slov.

ISBN 978-961-03-0270-4 (html5)
a) Nemščina - Učbeniki za osnovne šole

811.112.2(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281314304

147.
JAZBEC Colja, Maruša
        Nemščina 7 [Elektronski vir] : i-učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu osnovne šole / [avtorici Maruša Jazbec Colja, Katja Konjar ; urednica Saša Podgoršek ; ilustracije in tehnične risbe Digied ... [et al.] ; fotografije Flickr.com ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015. - 230 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/nem7. - Besedilo večinoma v nem., posamezna navodila in opombe v slov. - El. knjiga v formatu html5 obsega 230 str.

ISBN 978-961-03-0269-8 (html5)
a) Nemščina - Učbeniki za osnovne šole

811.112.2(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281316352

148.
        NEMŠČINA 1 [Elektronski vir] : i-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazij / avtorice Saša Jazbec ... [et al.] ; urednica Brigita Kacjan ; ilustracije in risbe OpenClipArt.org ... [et al.] ; fotografije Flickr.com ... [et al.] ; zvočni posnetki Brigita Kacjan ... [et al.] ; animacije Matjaž Kotnik ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/nem1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 1. 2016

ISBN 978-961-03-0272-8 (html5)
a) Nemščina - Učbeniki za osnovne šole

811.112.2(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281370880

149.
        NEMŠČINA 9 [Elektronski vir] : i-učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole / avtorji Maja Debeljak ... [et al.] ; urednica Saša Podgoršek ; ilustracije in in tehnične risbe Digied ... [et al.] ; fotografije Flickr.com ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015. - 227 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/nem9. - Besedilo večinoma v nem., posamezna navodila in opombe v slov. - El. knjiga v formatu html5 obsega 227 str.

ISBN 978-961-03-0271-1 (html5)
a) Nemščina - Učbeniki za osnovne šole

811.112.2(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281316608


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


150.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Slovenščina 4. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole / Nataša Potočnik, Sonja Osterman ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (92; 92 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-0806-1 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-1320-1 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 POTOČNIK, N. Slovenščina 4
COBISS.SI-ID 278952192

151.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Slovenščina 4. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole / Nataša Potočnik, Sonja Osterman ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (92; 92 str.) : ilustr. ; 30 cm

3.500 izv.

ISBN 978-961-01-0806-1 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-1320-1 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 POTOČNIK, N. Slovenščina 4
COBISS.SI-ID 283706880

152.
        RAZLAGE in ponazoritve jezikovnih ravni z neumetnostnimi besedili : za ponovitev jezika od 1. do 4. letnika gimnazij : za pripravo na slovenščino - jezik na maturi / Irena Ceklin Bačar ... [et al.] ; [urednica Aleksandra Lutar Ivanc]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 183

ISBN 978-86-11-16909-5
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) final examination d) slovenščina e) srednješolski pouk f) zaključni izpit g) matura h) neumetnostna besedila i) jezik na maturi

811.163.6'42
II 811.163.6 RAZLAGE
COBISS.SI-ID 283529984


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


153.
GAO, Xingjian
        Ribiška palica za starega očeta / Gao Xingjian ; [prevedla Taja Kramberger in Drago B. Rotar]. - Radovljica : Didakta, 2001 (Maribor : Ma-tisk). - 100 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: Une canne a peche pour mon grand-pere; izv. nasl.: Gei wo laoye mai yugan. - Predgovor / Nöel Dutrait: str. 5-6

ISBN 961-6363-62-X
a) Kitajska književnost - Nobelovci - Romani

821.581-311.2
821 GAO, X. Ribiška
COBISS.SI-ID 115095808

154.
KERTÉSZ, Imre
        Kadiš za nerojenega otroka / Imre Kertész ; prevedel [in spremno besedo napisal] Jože Hradil. - Radovljica : Didakta, 2003 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 135 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: Kaddis a meg nem született gyermekért. - Spremna beseda / Jože Hradil: str. 133-135

ISBN 961-6463-76-4

821.511.141-31
821 KERTÉSZ, I. Kadiš
COBISS.SI-ID 126387968

155.
MOORE-Mallinos, Jennifer
        Mamica in očka sta se skregala / besedilo Jennifer Moore-Mallinos ; ilustracije Marta Fabrega ; [prevod Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - 31 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pogovorimo se!)

Prevod dela: When my parents forgot how to be friends. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-150-7
a) divorce - children's book b) ločitev - knjiga za otroke c) razveza zakonske zveze

821.134.2-93-32
821.134.2 MOORE-MALLINOS Mamica
COBISS.SI-ID 250085376

156.
SENECA, Lucius Annaeus, ok. 4 pr.n.št.-65 n.št.
        Tiest / Seneka ; prevod, opombe in spremna študija Jera Ivanc. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2015 (Ljubljana : Littera picta). - 100 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 22)

Izv. stv. nasl.: Thyestes. - 200 izv. - Senekov Tiest : vsi mi Tantalovi potomci / Jera Ivanc: str. 9-32. - Bibliografija: str. 97-98. - Kazalo

ISBN 978-961-6192-64-4
a) drama b) drama c) rimska dramatika d) rimska književnost e) tragedije

821.124'02-21
821.124 SENECA L. A. Tiest
COBISS.SI-ID 282736128

157.
SZYMBORSKA, Wisława
        Semenj čudežev / Wisława Szymborska ; izbrali in prevedli [[ter] opombe napisali] Rozka Štefan in Jana Unuk ; spremno besedilo napisala Jana Unuk. - Radovljica : Didakta, 1997 (Kranj : Gorenjski tisk). - 120 str. ; 21 cm

Semenj čudežev / Jana Unuk: str. 113-117

ISBN 961-6214-20-9
a) Szymborska, Wisława (1923-) - Literarne študije b) poljska poezija c) 20.st.

821.162.1-1
821.162.2 SZYMBORSKA, W. Semenj
COBISS.SI-ID 67944704


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


158.
KASPARAVIČIUS, Kęstutis
        Izginula slika / [tekst in ilustracije] Kęstutis Kasparavičius ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 66 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Dingęs paveikslas. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-43-3
a) slike b) tatvine c) umetnost d) detektivi

821.172-93-32
821 KASPARAVIČIUS, K. Izginula
COBISS.SI-ID 283702784

159.
ROMANIŠIN, Romana
        Zvezde in makova zrna / besedilo in ilustracije Romana Romanišin, Andrij Lesiv ; iz ukrajinščine prevedla Andreja Kalc. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Zirky ta makovi zernjatka. - 700 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6886-20-8
a) deklice b) matematika c) štetje d) števila e) prijazno bralcem z disleksijo

821.161.2-93-32
821 ROMANIŠIN, R. Zvezde
COBISS.SI-ID 283681024

160.
SVĚRÁK, Zdeněk, 1936-
        Gospod Klobasnik in gospod Špila / Zdeněk Svěrák ; ilustriral Jiří Votruba ; prevedel Jernej Juren. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011. - 61 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Pan Buřtik a pan Špeljička. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-223-8
a) prijateljstvo

821.162.3-93-32
II 821.162.3 SVĚRÁK, Z. Gospod
COBISS.SI-ID 256815872


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


161.
COETZEE, J. M., 1940-
        Sramota / John Maxwell Coetzee ; [prevedla Alenka Moder Saje ; spremno besedo napisal Urban Vovk]. - Radovljica : Didakta, 2004 (Ljubljana : Euroadrija). - 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: Disgrace. - Sramota kot stanje. Sramota, ki nima konca / Urban Vovk: str. 247-251

ISBN 961-6530-10-0

821.111(680)-311.2
821.111(73) COETZEE J. M. Sramota
COBISS.SI-ID 215848704

162.
GREENBLATT, Stephen
        Will in svet : kako je Shakespeare postal Shakespeare / Stephen Greenblatt ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 381 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Will in the world. - 600 izv. - Bibliografske opombe: str. 364-381

ISBN 978-961-284-172-0
a) biography b) biografija c) angleška dramatika d) elizabetinska dramatika

821.111.09Shakespeare W.
821.111.09 GREENBLATT, S. Will in svet
COBISS.SI-ID 283632896

163.
HAUGHTON, Chris
        Ššš, imamo načrt / [besedilo, ilustracije] Chris Haughton ; prevedla Darja Marinšek. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - [40] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Shh! We have a plan. - Letnica izida v CIP-u 2015. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-4006-1
a) prijateljstvo b) svoboda c) ptice d) velike tiskane črke e) miroljubno sobivanje

821.111(417)-93-32
II 821 HAUGHTON, C. Ššš
COBISS.SI-ID 282501632

164.
HEANEY, Seamus
        Močvirna dežela : izbrane pesmi / Seamus Heaney ; prevedla Boris A. Novak in Irena Zorko Novak ; izbral in spremno besedo napisal Boris A. Novak. - Radovljica : Didakta, 1997 (Ljubljana : Delo). - 75 str. ; 21 cm

Seamus Heaney : pesnik osebnega in kolektivnega spomina / Boris A. Novak: str. 69-73

ISBN 961-6214-16-0
a) Heaney, Seamus (1939-) b) irski pesniki

821.111(417)-1
821.111 HEANEY, S. Močvirna
COBISS.SI-ID 66706944

165.
HUBBARD, L. Ron, 1911-1986
        K zvezdam / L. Ron Hubbard ; [prevedel Vid Sagadin]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 143 str. ; 20 cm. - (Zbirka Potovanja v neznano : Dnevnikova knjižnica ; 8)

Prevod dela: To the stars. - Uvod / urednik izvirne izdaje: str. 3-6

ISBN 86-365-0569-0
a) znanstvena fantastika

821.111(73)-312.9
821.111 HUBBARD L. R. K zvezdam
COBISS.SI-ID 216960256

166.
MALAM, John, 1957-
        Oliver Twist / priredila Fiona Macdonald [i. e. John Malam] ; [avtor izvirnega besedila] Charles Dickens ; ilustriral Penko Gelev ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (natisnjeno v [!] Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-120-3
a) priredbe b) stripi

821.111-311.2
821.111 MALAM, J. Oliver
COBISS.SI-ID 246015744

167.
NAIPAUL, V. S., 1932-
        Maser mistik / V. S. Naipaul ; prevedla Miriam Drev. - Radovljica : Didakta, 2002 (Maribor : Ma-tisk). - 255 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: The mystic masseur. - Uvod / Miriam Drev: str. 5-8

ISBN 961-6463-05-5

821.111(729)-311.2
821.111(73) NAIPAUL V. S. Maser
COBISS.SI-ID 120886784

168.
PINTER, Harold, 1930-2008
        Zabava za rojstni dan in kratka proza / Harold Pinter ; [prevod Zabave za rojstni dan Zdravko Duša, prevod kratke proze Andreja Križaj ; spremno besedo napisala Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - Radovljica : Didakta, 2006 (Ivančna Gorica : Impress). - 151 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

800 izv. - Spremna beseda / Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec: str. 147-151

ISBN 978-961-6646-02-4
ISBN 961-6646-02-8
a) Pinter, Harold (1930-)

821.111-2
821.111 PINTER, H. Zabava
COBISS.SI-ID 231584512


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


169.
MUNSCH, Robert N.
        Princesa v papirnati vrečki / zgodba Robert N. Munsch ; ilustracije Michael Martchenko ; [prevedla Gaja Kos]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Kranj] : Oman). - [27] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The paper bag princess. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-272-6

821.111(73)-93-32
821.111(73) MUNSCH. R. Princesa
COBISS.SI-ID 264516608


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


170.
GRASS, Günter
        Mačka in miš : novela / Günter Grass ; [prevajalec Štefan Vevar]. - Radovljica : Didakta, 2000 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 136 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: Katz und Maus. - O avtorju in delu / Štefan Vevar: str. 5-6

ISBN 961-6363-12-3

821.112.2-32
821.112.2 GRASS, G. Mačka
COBISS.SI-ID 109445632

171.
HANIKA, Beate Teresa, 1976-
        Krik Rdeče kapice / Beate Teresa Hanika ; prevedla Tina Štrancar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 210 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Rotkäppchen muss weinen. - 700 izv. - Ko ramena oledenijo in se po trebuhu razleze groza, v grlo pa naseli cmok / Eva Hrovat Kuhar: str. 207-210. - O avtorici: str. [211]. - O prevajalki: str. [212]. - Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis, 2007. - Bayerischen Kunstförderpreis, 2009

ISBN 978-961-272-210-4
a) dekleta b) spolna zloraba c) krvoskrunstvo d) incest

821.112.2-93-311.2
821.112.2 HANIKA, B. Krik
COBISS.SI-ID 283610112

172.
MERCIER, Pascal, 1944-
        Nočni vlak v Lizbono : [roman] / Pascal Mercier ; prevedla Ana Grmek. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 387 str. ; 18 cm

Prevod dela: Nachtzug nach Lissabon. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 5.000 izv. - Knjiga je izšla v okviru projekta Knjige za vsakogar 2011

ISBN 978-961-261-228-3
a) Mercier, Pascal (1944-) b) samorealizacija c) življenjske spremembe d) Portugalska e) Lizbona

821.112.2(494)-311.2
821.112.2 MERCIER, P. Nočni
COBISS.SI-ID 257780224


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


173.
LE Clézio, Jean-Marie Gustave
        Napev o lakoti / J. M. G. Le Clézio ; prevod Mojca Medvedšek. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 174 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: Ritournelle de la faim. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-208-5
a) Plemstvo - Pariz - 1930-1940 - V leposlovju b) Dekleta - V leposlovju

821.133.1-311.2
821.133.1 LE Clezio, J.M.G. Napev
COBISS.SI-ID 253954560


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


174.
KODRIČ Filipić, Neli
        Požar / Neli K. Filipić ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.100 izv.

ISBN 978-961-01-3974-4
a) refugee b) begunci c) strpnost d) drugačnost e) pomoč f) požari g) solidarnost h) večkulturnost

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KODRIČ FILIPIĆ Požar
COBISS.SI-ID 283330816

175.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Krilate in kosmate basni / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustriral Marjan Manček. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [27] str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-182-8
a) slovenske ljudske basni b) v verzih

821.163.6
821.163.6 KONC LORENZUTTI Krilate
COBISS.SI-ID 251496192

176.
MAV Hrovat, Nina
        Miška želi prijatelja / Nina Mav Hrovat ; ilustracije Kristina Krhin ; [prevodi Ganimet Shala ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - [40] str. : ilustr. ; 28 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Besedilo v slov., alb., angl., bos. in mak. - Vsebina na nasl. str.: Minushja dëshiron miq ; The mouse finds new friends ; Mišić želi prijatelja ; Gluvčeto bara drugar

ISBN 978-961-272-213-5

821.163.6-93-32
II 821.163.6 MAV Hrovat, N. Miška
COBISS.SI-ID 283876352

177.
MLAKAR, Ida
        Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir / Ida Mlakar ; ilustrirala Kristina Krhin. - Radovljica : Didakta, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - [23] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 961-6530-91-7
a) nesoglasja b) prepir c) pujski

821.163.6-93-32
821.163.6 MLAKAR, I. Kako sta
COBISS.SI-ID 228039680

178.
        MOJI mamici : pesmice za mamico / ilustrirala Jožica Rade ; [uredila Damijana Medved]. - Radovljica : Didakta, 2005 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 31 str. : barvne ilustr. ; 16 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-6530-19-4

821.163.6-93-1
821.163.6 MOJI mamici
COBISS.SI-ID 218098688

179.
        NOVI svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole] / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Zoran Smiljanić ; fotografije slikovna zbirka NUK in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Srbija] : Rotografika). - 143 str : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 143. - Kazalo

ISBN 978-961-271-627-1
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berila f) književnost

821.163.6(075.2)
II 821.163.6 NOVI svet 6
COBISS.SI-ID 284042240

180.
POGAČAR Kadič, Mina
        Ta rak ni bil le moj / Mina Pogačar Kadič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

1.300 izv. - Za začetek / Sara Volčič: str. 7-8

ISBN 978-961-01-1939-5
a) disease b) bolezen c) rak d) doživljanje bolezni e) osebna doživetja f) spomini g) zdravljenje

821.163.6:616-006.6
821.163.6 POGAČAR KADIČ Ta rak
COBISS.SI-ID 259292416

181.
POKOVEC, Natalija
        Žabica Polonca ima govorni nastop / napisala Natalija Pokovec ; ilustrirala Mateja Kozina. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - 25 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-162-0
a) Retorika - Knjige za mladino

808.5(02.053.2)
821.163.6 POKOVEC, N. Žabica
COBISS.SI-ID 250485760

182.
PREGELJ, Sebastijan
        Deček Brin na domačem kolišču / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 69 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 1)

Nasl. v kolofonu: Brin na domačem kolišču. - 700 izv. - Bibliografija: str. 69

ISBN 978-961-272-209-8
a) dečki b) kamena doba c) kolišča d) koliščarji e) prazgodovina f) vsakdan g) Ljubljansko barje

821.163.6-93-32
821.163.6 PREGELJ, S. Deček
COBISS.SI-ID 283430912

183.
PREGL, Slavko
        O zmaju, ki je želel biti kralj / Slavko Pregl ; [ilustriral] Damijan Stepančič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1938-8
a) zmaji b) kralji

821.163.6-93-34
II 821.163.6 PREGL, S. O zmaju
COBISS.SI-ID 259770880

184.
RUDOLF, Branko, 1904-1987
        Huda mravljica / Branko Rudolf ; ilustrirala Maša Kozjek. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 25 cm

7.000 izv.

ISBN 978-961-01-2919-6
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
821.163.6 RUDOLF, B. Huda
COBISS.SI-ID 267340544

185.
        SLOVENSKA pisateljska pot : vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev / [avtorji] Melita Forstnerič Hajnšek ... [et al.] ; [urednik Željko Kozinc] ; [avtorji in vira slikovnega gradiva Starc Andrej ... [et al.]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 357 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Vodniku na pot / Željko Kozinc: str. 7-9. - Avtorji in viri slikovnega gradiva navedeni pred kolofonom. - Kazalo

ISBN 978-961-261-282-5
a) Slovenski književniki - Rojstni kraji - Vodniki b) rojstne hiše c) slovenska književnost d) literarna zgodovina

821.163.6.09:929(036)
821.163.6.09 SLOVENSKA pisateljska
COBISS.SI-ID 266432256


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


186.
BOHANEC, Franček, 1923-2010
        Cankarjeva Vrhnika / [Franček Bohanec, Gojko Zupan]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino ; Vrhnika : Občina : Zveza kulturnih organizacij, 1997 (Koper : Gepard). - 52 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; zv. 192)

2.000 izv. - Avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 34. - Iz vsebine: Življenjepis, ki ni samo življenjepis / Franček Bohanec. Spominska hiša Ivana Cankarja / Gojko Zupan

ISBN 961-6037-24-2 (Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino)
a) Cankar, Ivan (1876-1918) b) local studies - Vrhnika c) domoznanstvo - Vrhnika d) krajepisi e) slovenski pisatelji f) rojstni kraji g) biografije

908(497.4):929
908(497.4) BOHANEC, F. Cankarjeva
COBISS.SI-ID 71780864

187.
FORTUNAT-Černilogar, Damjana
        Bovške Kluže / Damjana Fortunat Černilogar. - Ponatis. - Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1996 (Kranj : Tisk 3). - 38 str. : barvne ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 182)

Bibliografija: str. 35-38

ISBN 961-6037-05-6
a) local studies b) cultural heritage c) domoznanstvo d) kulturna dediščina e) utrdbe f) Bovško g) zgodovina h) Slovenija

908(497.12)
908(497.4) FORTUNAT ČERNILOG Bovške
COBISS.SI-ID 56575744

188.
MASON, Antony
        Bruselj in Brugge, Antwerpen in Gent : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Antony Mason ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 144 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10 : turistični vodniki za popotnike)

Podnasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-86-11-17898-1
ISBN 86-11-17898-X
a) Belgija b) turistični vodniki

913(493)(036)
914/919 MASON, A. Bruselj
COBISS.SI-ID 231261696

189.
SAGADIN, Milan
        Ajdna nad Potoki / [Milan Sagadin, Metod Rogelj ; urednica Jerneja Batič ; fotografije Milan Sagadin ... [et al.] ; računalniška risba Aljoša Rot ; zemljevid Geodetski zavod Slovenije]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1997 (Koper : Gepard). - 32 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 190)

Avtor naveden na ov. - Zvd. na hrbtnih str. ov. - Bibliografija pri obeh prispevkih. - Vsebuje tudi: Kratek opis vegetacije / Metod Rogelj

ISBN 961-6037-21-8
a) archaeology - Slovenia b) local studies c) arheologija - Slovenija d) domoznanstvo e) arheološka najdišča f) naselbine g) cerkvena arhitektura h) skeletni grobovi i) nakit j) pozna rimska doba

902/908(497.4)
902/904 SAGADIN, M. Ajdna
COBISS.SI-ID 64846592


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


190.
DAVENPORT, Coral
        Atene : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Coral Davenport, Jane Foster ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10 : turistični vodniki za popotnike)

Prevod dela: Athens. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-0715-6
a) vodič b) Atene

913(495.11)(036)
914/919 DAVENPORT, C. Atene
COBISS.SI-ID 243137280

191.
GALLAGHER, Mary-Ann
        Malta in Gozo : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Mary-Ann Gallagher ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Naj 10 : turistični vodniki za popotnike)

Prevod dela: Malta & Gozo. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - O avtorici: str. 125. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2560-0
a) vodič

913(458.2)(036)
914/919 GALLAGHER, M.A. Malta in Gozo
COBISS.SI-ID 263228160


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


192.
PLUTARCHUS
        Vzporedni življenjepisi / Plutarh ; prevod, opombe, spremna študija in uredila Maja Sunčič. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014 (Ljubljana : Littera picta). - 330 str. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 20)

300 izv. - Plutarhovi moralni portreti za sodobno rabo ; Plutarhovi moralni portreti / Maja Sunčič: str. 7-86. - Bibliografija: str. 319-325. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Kimon - Lukul ; Nikias - Kras

ISBN 978-961-6192-58-3
a) Plutarchus (ok.46-120) - Študije b) biography c) biografija d) Grki e) Rimljani f) antična Grčija g) antični Rim h) zgodovina i) anekdote j) politiki k) vojskovodje

929(37/38)
929 PLUTARCHUS Vzporedni
COBISS.SI-ID 275409664

193.
ŽVANUT, Maja
        Vodnikova domačija / Maja Žvanut. - Ljubljana : Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, 1998. - 39 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; zv. 194)

Zvd. na sprednji notr. str. ov., rokopis kratke Vodnikove avtobiografije na zadnji notr. str. ov.

ISBN 961-6037-29-3
a) Vodnik, Valentin (1758-1819) b) local studies c) domoznanstvo d) slovenski pisatelji e) biografije f) muzejske zbirke g) Ljubljana h) kulturna zgodovina

929
929 ŽVANUT, M. Vodnikova
COBISS.SI-ID 73719808


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


194.
        KAKO se je vse začelo : resnica o dogodkih, ki so oblikovali današnji svet / [napisali Tony Allen ... [et al.] ; prevedel Srdjan Milovanović]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: How it all started. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2195-4
a) history b) culture c) civilization d) zgodovina e) kultura f) civilizacija g) države h) mesta i) hrana j) pijača k) verstva l) verstva m) spremembe n) delo

94(100)
930.85(100)
II 94 KAKO se je
COBISS.SI-ID 260464384


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO