COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


februarske novosti0 SPLOŠNO.


1.
LAH, Meta, 1963-
        Bralno razumevanje pri pouku tujega jezika : vloga tipa in avtentičnosti besedila / Meta Lah ; [prevod povzetka Helena Vogrinec Hribar]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Besedilo v slov., primeri v franc. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 197-209. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-540-9
a) reading b) foreign languages c) branje d) tuji jeziki e) besedila f) bralno razumevanje g) besedilne tipologije

028
028 LAH, M. Bralno
COBISS.SI-ID 263850496


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
        BRALNIK [Predmet] : Kobo Glo. - [S. l.] : Kobo, [2012]. - 1 predmet (bralnik 6 inčev, 15 cm) : č-b, ločljivost 1024 x 768 dpi ; 17 x 11 x 1 cm

a) e-bralnik

004.3(086.4)
004 BRALNIK Kobo Glo Č 004 BRALNIK Kobo Glo
COBISS.SI-ID 9553993

3.
        BRALNIK [Predmet] : Kobo Touch. - [S. l.] : Kobo, [2012]. - 1 predmet (bralnik 6 inčev, 15 cm) : č-b, ločljivost 800 x 600 dpi ; 17 x 11 x 1 cm

a) e-bralnik

004.3(086.4)
004 BRALNIK Kobo Touch
COBISS.SI-ID 9553737

4.
        BRALNIK [Predmet] : Sony PRS-T2. - [S. l.] : Sony, [2012]. - 1 predmet (bralnik 6 inčev, 15 cm) : č-b, ločljivost 800 x 600 dpi ; 17 x 11 x 1 cm

a) e-bralnik

004.3(086.4)
004 BRALNIK Sony PRS-T2
COBISS.SI-ID 9553481


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


5.
BOGDANOVIČ, Anja, 1987-
        Spletni urnik v sistemu za upravljanje z vsebinami Joomla! : diplomsko delo / Anja Bogdanovič. - Ljubljana : [A. Bogdanovič], 2012. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1271. - Bibliografija: str. 92-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) informacijska tehnologija c) internet d) spletni urnik e) sistemi za upravljanje z vsebinami f) content management systems

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) BOGDANOVIČ, A. Spletni
COBISS.SI-ID 9549385

6.
KOČAR, Anja
        Wiki portali : diplomsko delo / Anja Kočar. - Ljubljana : [A. Kočar], 2013. - IX, 150 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1285. - Bibliografija: str. 99-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) wiki v izobraževanje d) wiki ogrodje e) Wikispaces f) spletne strani

004.4(043.2)
ZZ II 004.4 KOČAR, A. Wiki
COBISS.SI-ID 9556297

7.
KOVAČIČ, Janja, 19.6.1983
        E(du) - stripi : elektronski - izobraževalni stripi : diplomsko delo / Janja Kovačič. - Ljubljana : [J. Kovačič], 2012. - 98 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1269. - Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) educational technology c) comics d) informacijska tehnologija e) izobraževalna tehnologija f) strip

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOVAČIČ, J. E(du) - stripi

COBISS.SI-ID 9549897


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
        CREATIVITY, talent and excellence / editor Ai-Girl Tan. - Singapure [etc.] : Springer, 2013. - XLVIII, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-981-4021-92-0 (trda vezava)
ISBN 978-981-4021-93-7 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-981-4021-93-7
a) talent b) creativity c) learning strategy d) talent e) ustvarjalnost f) strategija učenja g) psihologija h) izobraževalna odličnost i) študije j) sposobnosti

159.928
159.928 CREATIVITY talent
COBISS.SI-ID 9551689

9.
DAVIES, Brent, 1949-
        Talent management in education / Brent Davies and Barbara J. Davies. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2011. - XI, 188 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 183-186. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-734-4
ISBN 978-0-85702-737-5 (broš.)
a) school management b) gifted c) talent d) upravljanje šole e) nadarjeni f) talent g) odkrivanje nadarjenih h) razvijanje nadarjenosti i) menedžment j) šole

159.928
159.928 DAVIES, B. Talent
COBISS.SI-ID 48024162

10.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Ulovimo ljubezen : kolumne o ljubezni iz časopisa Politika / Zoran Milivojević ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 284 str. ; 25 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Uloviti ljubav. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2605-8
a) Ljubezen - Kolumne - Psihološki nasveti b) love c) ljubezen d) kolumne

159.942
159.942 MILIVOJEVIĆ, Z. Ulovimo
COBISS.SI-ID 263276544

11.
SUTHERLAND, Margaret B.
        Developing the gifted and talented young learner / Margaret Sutherland. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2008. - XIV, 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [107]. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-4631-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4129-4632-2 (broš.)
a) talent b) gifted c) talent d) nadarjeni e) mladi

159.928
II 159.928 SUTHERLAND, M. B. Developing
COBISS.SI-ID 9557065


17 ETIKA.


12.
ČERNIGOJ, Matej, 1972-
        Svet smo mi : učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko za 7. razred osnovne šole / Matej Černigoj, Maša Žvelc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež poln znanja)

500 izv.

ISBN 978-961-02-0275-2
a) ethics - textbook b) civics c) etika - učbenik d) državljanska vzgoja e) domovinska vzgoja f) etika

17(075.2)
II 17 ČERNIGOJ, M. Svet
COBISS.SI-ID 265007872


17(043.2) ETIKA.


13.
KRANČAN, Petra
        Vrednote v različnih razvojnih obdobjih in medgeneracijski prenos vrednot : diplomsko delo / Petra Krančan. - Ljubljana : [P. Krančan], 2013. - 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1263. - Bibliografija: str. 96-101. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) value b) value system c) vrednota d) vrednotni sistem e) klasifikacija vrednot f) oblikovanje vrednot

17.022.1:316.752
ZZ II 17(043.2) KRANČAN, P. Vrednote
COBISS.SI-ID 9547593


316 SOCIOLOGIJA.


14.
CONNELL, Raewyn, 1944-
        Moškosti / Raewyn Connell ; [prevod Alenka Ropret ; spremna beseda Milica Antić Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 422 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 168)

Prevod dela: Masculinities. - 400 izv. - Onkraj binarnosti in dihotomij / Milica Antić Gaber: str. 349-368. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Biibliografija: str. 371-400. - Kazalo

ISBN 978-961-260-057-0
a) Moškost b) Moški c) sociology d) psihologija spolov e) spolna identiteta f) sociologija

316
316.6 CONNELL, R. Moškosti
COBISS.SI-ID 264217344


33(043.2) GOSPODARSTVO.


15.
LAVRIČ, Katja, 1988-
        Zdravje razrednih učiteljev Obalno-kraške regije : diplomsko delo / Katja Lavrič. - Ljubljana : [K. Lavrič], 2013. - V f., 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1291. - Bibliografija: str. 99-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) health c) učitelj d) zdravje

331.47(497.472)(043.2)
ZZ II 61(043.2) LAVRIČ, K. Zdravje
COBISS.SI-ID 9554505


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16.
        IZ-hod iz totalnih ustanov med ljudi / [urednice [!] tematske številke Andreja Rafaelič, Vito Flaker]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 306 str. : fotogr. ; 24 cm + 1 video DVD. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 39, št. 250)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika
a) social work b) socialno delo c) dezinstitucionalizacija d) solidarnost e) duševno zdravje f) starejši ljudje g) vzgojni zavodi h) skupnost

364.4
36 IZ-HOD iz totalnih DVD 36 IZ-HOD iz totalnih
COBISS.SI-ID 16386610


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


17.
        ISSUES on education and research [Elektronski vir]. Volume 3 / edited by Gregory T. Papanikos. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2013

Sistemske zahteve: spletni brskalnik
Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/IssuesOnEducation2013.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 2. 2013. - El. publikacija v pdf formatu obsega 641 str. - Pdf tiskane izd. - "Includes selected papers on special topics in education that were presented at various conferences organized by the Athens Institute for Education and Research in 2009, 2010 and 2011" --> An Introduction, str. i. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-960-9549-33-2
a) didactics b) teaching method c) learning d) educational research e) didaktika f) didaktična metoda g) učenje h) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 ISSUES in education
COBISS.SI-ID 9562441

18.
KLEMENČIČ, Eva, 1978-
        Globalizacija edukacije / Eva Klemenčič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2012 (Ljubljana : Demat). - 166 str. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 151-160. - Kazalo. - Povzetek

ISBN 978-961-6348-76-8 (broš.)
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) znanje d) preverjanje znanja e) globalizacija

37
37 KLEMENČIČ, E. Globalizacija
COBISS.SI-ID 264804352

19.
MCCABE, Donald L.
        Cheating in college : why students do it and what educators can do about it / Donald L. McCabe, Kenneth D. Butterfield, and Linda K. Trevino. - 225 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 197-216. - Kazalo

ISBN 978-1-4214-0716-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4214-0756-2 ! (e-knjiga)
ISBN 1-4214-0716-7 (trda vezava)
ISBN 1-4214-0756-6 ! (e-knjiga)
a) higher education b) cheating c) prevention d) student e) dishonesty f) visokošolsko izobraževanje g) goljufija h) prevencija i) študent j) nepoštenost k) plagiatorstvo l) visoko šolstvo m) akademska integriteta

378
378 MCCABE, D. Cheating
COBISS.SI-ID 9555017


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


20.
RESNIK, Tadeja, 1987-
        Kakovost učnih priprav za spoznavanje okolja na spletu : diplomsko delo / Tadeja Resnik. - Ljubljana : [T. Resnik], 2012. - 103 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1267. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) lesson preparation b) environmental education c) primary school d) učne priprave e) okoljska vzgoja f) osnovna šola g) spoznavanje okolja

37:502(043.2)
ZZ II 5(043.2) RESNIK, T. Kakovost
COBISS.SI-ID 9550409

21.
SERDT Maučec, Andreja
        Vloga učitelja pri razvijanju čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Andreja Serdt Maučec. - Ljubljana : [A. Serdt Maučec], 2012. - 74 f., [4] f. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1296. - Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) intelligence b) emotionality c) inteligentnost d) emocionalnost e) čustvena inteligentnost f) učitelji

37.015.3(043.2)
ZZ II 37(091) SERDT MAUČEC, A. Vloga
COBISS.SI-ID 9551945

22.
SLAPNIČAR, Miha
        Delphi kurikularna študija in poučevanje kemije : diplomsko delo / Slapničar Miha. - Ljubljana : [S. Miha], 2013. - 83 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1284. - Bibliografija: str. 76-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) science education c) kemija d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) Delphi metodologija f) naravoslovna pismenost

37.091.2:54(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) SLAPNIČAR, M. Delphi
COBISS.SI-ID 9556041


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


23.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (6 ; 2013 ; Ljubljana)
        Samostojnost predšolskega otroka : zbornik / VI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2013 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2013. - 219 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-6-6
a) pre-school child b) child development c) adult-child relation d) predšolski otrok e) razvoj otroka f) odnos med odraslim in otrokom g) samostojnost h) zborniki

373.2
373.2 MEDNARODNA Samostojnost
COBISS.SI-ID 264773888

24.
        PLAY and learning in the early years : from research to practice / edited by Pat Broadhead, Justine Howard and Elizabeth Wood. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2010. - XIV, 194 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-84920-006-6 (pbk)
ISBN 978-1-84920-005-9 (hbk)
a) pre-school child b) learning c) play d) predšolski otrok e) učenje f) igra

373.2.016
373.2.016 PLAY
COBISS.SI-ID 30071133


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


25.
KOS, Nataša, 1987-
        Promocija zdravega življenjskega sloga v vrtcu : diplomska naloga / Nataša Kos. - Ljubljana : [N. Kos], 2012. - 82 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1292. - Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) health c) predšolski otrok d) zdravje e) življenjski slog f) program

373.2:613.95(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOS, N. Promocija
COBISS.SI-ID 9555273

26.
KOSEM, Marija, 1988-
        Skalnjak v vrtcu : diplomsko delo / Marija Kosem. - Ljubljana : [M. Kosem], 2012. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1273. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda g) skalnjak

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOSEM, M. Skalnjak
COBISS.SI-ID 9548873

27.
MAJCEN, Barbara, 1971-
        Spoznavanje iglavcev v vrtcu : diplomska naloga / Barbara Majcen. - Ljubljana : [B. Majcen], 2012. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1272. - Bibliografija: str. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) iglavci f) biološki ključ g) konstruktivizem

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAJCEN, B. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9549129

28.
STUDEN, Urška
        Predstave predšolskih otrok o pogojih in virih za preživetje organizmov : diplomsko delo / Urška Studen. - Ljubljana : [U. Studen], 2013. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1282. - Bibliografija: str. 35-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school education c) experiential learning d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolska vzgoja f) izkustveno učenje g) psi

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STUDEN, U. Predstave
COBISS.SI-ID 9548617

29.
ŠETOR, Janja
        Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu : magistrsko delo / Janja Šetor. - Ljubljana : [J. Šetor], 2013. - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1290. - Bibliografija: str. 119-126. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) pre-school child b) teacher c) social learning d) emotional adjustment e) učitelj f) socialno učenje g) čustvena prilagojenost h) kurikulum

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠETOR, J. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9553225

30.
ŠIŠKA, Alenka
        Z otroki, starimi od pet do šest let, ustvarjajmo didaktične igre iz odpadnega materiala : diplomska naloga / Alenka Šiška. - Ljubljana : [A. Šiška], 2012. - VI, 73 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1278. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) educational game c) environmental education d) predšolski otrok e) didaktična igra f) okoljska vzgoja g) odpadni materiali h) eko vrtec

373.2.016:62(043.2)
ZZ 373.2(043.2) ŠIŠKA, A. Z otroki
COBISS.SI-ID 9547337

31.
TRUPI, Sanja
        Uvajanje otroka v vrtec : diplomska naloga / Sanja Trupi. - Ljubljana : [S. Trupi], 2012. - 46 f., [3] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1281. - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) parents c) family d) interpersonal relations e) attachment f) predšolski otrok g) starši h) družina i) medosebni odnosi j) navezanost k) vključitev v vrtec

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRUPI, S. Uvajanje
COBISS.SI-ID 9548361

32.
ŽITKO, Marjeta, 1987-
        Prva srečanja s kemijo : diplomska naloga / Marjeta Žitko. - Ljubljana : [M. Žitko], 2013. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1297. - Bibliografija: str. 76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) chemistry c) pre-school education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolska vzgoja f) kemija g) raziskovanje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽITKO, M. Prva
COBISS.SI-ID 9557321


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


33.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirala Ksenija Konvalinka ; fotografije prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm. - (Vedež poln znanja)

7.000 izv.

Vsebina:
Del 1. - 71 str. + 1 f. pril. z nalepkami
Del 2. - 77 str., [4] str. pril. + 1 merilni trak

ISBN 978-961-02-0324-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-02-0325-4 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary school c) matematika - vaja d) osnovna šola

373.32.016:51(075.2)
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 2
COBISS.SI-ID 264641792

34.
KNIGHT, Sara
        Risk and adventure in early years outdoor play : learning from forest schools / Sara Knight. - 1st published. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2011. - IX, 142 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 135-138. - Kazalo

ISBN 978-1-84920-629-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-84920-630-3 (broš.)
a) open air activities b) play c) pre-school child d) dejavnosti na prostem e) igra f) predšolski otrok g) gozdna pedagogika

373.32.016:50
373.32.016:50 KNIGHT, S. Risk
COBISS.SI-ID 9555785


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


35.
HRASTNIK, Katarina
        Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike Montessori : diplomsko delo / Katarina Hrastnik. - Ljubljana : [K. Hrastnik], 2012. - VII, 104 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 100-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk

373.32.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HRASTNIK, K. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9562185

36.
KADIVEC, Tjaša
        Tibetančki za predšolske otroke v vrtcu : diplomska naloga / Tjaša Kadivec. - Ljubljana : [T. Kadivec], 2012. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1279. - Bibliografija: f. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) relaxation b) pre-school child c) mental stress d) sprostitev e) predšolski otrok f) duševni stres g) dihanje h) tibetanske vaje

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KADIVEC, T. Tibetančki
COBISS.SI-ID 9547849

37.
MLAKAR, Vesna, 1989-
        Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji : diplomsko delo / Vesna Mlakar. - Ljubljana : [V. Mlakar], 2013. - VI, 113 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1288. - Bibliografija: str. 106-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) differentiation d) matematika e) osnovna šola f) diferenciacija g) fleksibilna diferenciacija

373.32:51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MLAKAR, V. Fleksibilna
COBISS.SI-ID 9552457


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


38.
GLOBAČNIK, Bojana
        Zgodnja obravnava / Bojana Globačnik ; [Ob izidu publikacije (spremna beseda) Alenka Šelih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 99 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

400 izv. - Ob izidu publikacije / Alenka Šelih: str. 5-6. - Beseda o avtorici: str. 99. - Bibliografija: str. 89-94. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0067-0
ISBN 978-961-03-0060-1 !
a) backward child b) remedial instruction sciences c) otrok s posebnimi potrebami d) specialna pedagogika e) zgodnja obravnava

376.1
376.1 GLOBAČNIK, B. Zgodnja
COBISS.SI-ID 264720896


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


39.
JAUŠEVAC, Marika
        Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih osebah : diplomsko delo / Marika Jauševac. - Ljubljana : [M. Jauševac], 2013. - 77 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1266. - Bibliografija: str. 74-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) bilingualism c) govorna motnja d) dvojezičnost e) afazija f) test za afazijo pri dvojezičnih osebah g) bilingual aphasia test

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JAUŠEVAC, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 9550665

40.
MUZNIK, Mojca, 1987-
        Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora) : diplomsko delo / Mojca Muznik. - Ljubljana : [M. Muznik], 2012. - 149 str, [81] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1287. - Prešernova nagrada PeF za študijsko leto 2011/2012. - Bibliografija: str. 145-147. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) fonologija b) speech c) fonologija d) govor e) transkripcija f) govor

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MUZNIK, M. Fonološki
COBISS.SI-ID 9552201

41.
VARŽIČ, Bernarda
        Obravnava otrok z Downovim sindromom v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Bernarda Varžič. - Ljubljana : [B. Varžič], 2012. - 128 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1286. - Bibliografija: f. 114-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) pre-school child c) Downov sindrom d) predšolski otrok e) zgodnja obravnava

376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1-056.34 VARŽIČ, B. Obravnava
COBISS.SI-ID 9556809

42.
ZORKO, Nina, 1979-
        Učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra : specialistično delo / Nina Zorko. - Ljubljana : [N. Zorko], 2012. - 112 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1301. - Bibliografija: str. 104-106. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) pre-school child c) autism d) dance e) motion f) otrok s posebnimi potrebami g) predšolski otrok h) avtizem i) ples j) gibanje k) terapija l) Aspergerjev sindrom

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZORKO, N. Učinki
COBISS.SI-ID 9561673


39 ETNOLOGIJA.


43.
PUHAR, Alenka
        Prvotno besedilo življenja [Elektronski vir] : oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju / Alenka Puhar ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-16-8

392.34(497.4)"18"
Bralnik ek 39 PUHAR, A. Prvotno
COBISS.SI-ID 55009025


5 NARAVOSLOVNE VEDE


44.
        RAZISKUJEMO, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije Franko Florjančič, Sonja Zajc, arhiv DZS]. - 1. izd., 7. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 110 str., 16 f. pril., [4] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu. - 4.800 izv.

ISBN 978-86-341-3694-4
a) science education - exercise b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovna šola

5(075.2)
II 5(075.2) RAZISKUJEMO 5 delovni
COBISS.SI-ID 243886080

45.
        RAZISKUJEMO, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 94 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

ISBN 86-341-3693-0
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovna šola

5(075.2)
I 5(075.2) RAZISKUJEMO 5 Učbenik
COBISS.SI-ID 217998336

46.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm + 13 f. pril., [2] f. z nalepkami. - (Vedež 4)

ISBN 86-341-2949-7
a) science education - exercise b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovna šola e) osnovna šola

5(075.2)
II 5(075.2) SKRIBE-DIMEC, D. Raziskujemo 4
COBISS.SI-ID 122517760


51 MATEMATIKA.


47.
ANDERSEN, Kirsti, 1941-
        The geometry of an art : the history of the mathematical theory of perspective from Alberti to Monge / Kirsti Andersen. - New York : Springer, 2007. - XXXVII, 812 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sources and studies in the history of mathematics and physical sciences)

Bibliografija: str. 747-793. - Kazalo

ISBN 0-387-25961-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-387-25961-1 (trda vezava)
a) geometry b) art c) geometrija d) umetnost e) matematika f) geometrija g) opisna geometrija h) geometrijska perspektiva i) konstruiranje j) matematična pravila k) matematična teorija perspektive l) umetnost m) razvoj slikarstva n) Alberti o) Piero dela Francesca p) Leonardo da Vinci q) italijanska renesansa r) Dürer s) Guido Baldo t) barok u) Holandija v) Francija w) Britanija x) Monge

514
514 ANDERSEN, K. Geometry
COBISS.SI-ID 27390981

48.
PEDOE, Daniel, 1910-1998
        Geometry and the visual arts / Dan Pedoe. - Repr. - New York : Dover Publications, 1983, cop. 1976. - 296 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliography: str. 187. - Kazalo. - Vsebina: Vitruvius ; Albrecht Dürer ; Leonardo da Vinci ; Form in architecture ; The "Optics" of Euclid ; Euclid's "Elements of Geometry" ; Cartesian and projective geometry ; Curves ; Space

ISBN 0-486-24458-X (broš.)
ISBN 978-0-486-24458-7 (broš.)
a) geometry b) art c) geometrija d) umetnost

514
514 PEDOE, D. Geometry
COBISS.SI-ID 9561161


51(043.2) MATEMATIKA.


49.
BERUS, Mojca, 1988-
        Posploševanje pri reševanju problema iz obsega : diplomsko delo / Mojca Berus. - Ljubljana : [M. Berus], 2013. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1283. - Bibliografija: str. 112-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) matematični problem f) strategije reševanja g) obseg h) merjenje

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) BERUS, M. Posploševanje
COBISS.SI-ID 9552969

50.
GAČNIK, Lidija, 1989-
        Raziskujemo polovico : diplomsko delo / Lidija Gačnik. - Ljubljana : [L. Gačnik], 2013. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1295. - Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) matematični problem f) geoplošča g) deli celote

51:373.32(043.2)
ZZ II 51(043.2) GAČNIK, L. Raziskujemo
COBISS.SI-ID 9556553

51.
MARKOČIČ, Neli
        Vzorci kot učno okolje za učenje matematike : diplomsko delo / Neli Markočič. - Ljubljana : [N. Markočič], 2012. - 84 str., VII f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1275. - Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) posploševanje f) vzorci

51:37.02(043.2)
ZZ II 51(043.2) MARKOČIČ, N. Vzorci
COBISS.SI-ID 9545801

52.
OBLAK, Simona, 1981-
        Cavalierijevo načelo : diplomsko delo / Simona Oblak. - Ljubljana : [S. Oblak], 2013. - VII, 55 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1277. - Bibliografija: f. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Cavalierijevo načelo

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) OBLAK, S. Cavalierijevo
COBISS.SI-ID 9546057


53 FIZIKA.


53.
        MOJA prva fizika 1. Učbenik za 8. razred osnovne šole / Branko Beznec ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Darko Simeršek, Vilma Zupan ; fotografije poskusov Tomaž Lunder, druge fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-633-1
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) MOJA 1
COBISS.SI-ID 260851968


54 KEMIJA.


54.
        INNOVATIVE methods of teaching and learning chemistry in higher education / edited by Ingo Eilks, Bill Byers. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, RSC, 2009. - II, 266 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-1-84755-958-6 (broš.)
ISBN 1-84755-958-1 (broš.)
a) chemistry b) teaching method c) learning process d) higher education e) kemija f) didaktična metoda g) učni proces h) visokošolsko izobraževanje i) poučevanje j) učenje k) metode

54
II 54 INNOVATIVE methods
COBISS.SI-ID 3422526


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


55.
SVEČKO, Marina
        Spoznavam živi svet : delovni zvezek za biologijo v 9. razredu osnovne šole / Marina Svečko ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Mojca Lampe Kajtna, Mojca Sekulič ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 88 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež poln znanja)

6.000 izv.

ISBN 978-961-02-0303-2
a) biology - exercise b) primary school c) biologija - vaja d) osnovna šola e) biologija

57(075.2)
II 57 SVEČKO, M. Spoznavam
COBISS.SI-ID 264746496


61 MEDICINA.


56.
KOSTANJEVEC, Stojan
        Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok [Elektronski vir] / Stojan Kostanjevec. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013

Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1260. - Opis vira z dne 4. 2. 2013. - El. publikacija v pdf formatu obsega 136 str. - Bibliografija: str. 121-130. - Kazalo

ISBN 978-961-253-101-0 (pdf)
a) eating habit - Slovenia b) nutrition education c) prehrambena navada - Slovenija d) prehranska vzgoja

613.22(497.4)
COBISS.SI-ID 265104128

57.
        OPOLNOMOČENJE NVO : informiranje, znanje in povezovanje / uredil Matej Sande. - Ljubljana : Združenje Drogart, 2012 ([Domžale] : Vovk). - 163 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.zmanjsevanje-skode.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/OpolnomocenjeNVO.pdf. - 500 izv.

ISBN 978-961-91028-8-6
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) nevladne organizcije d) droge e) dobre prakse

613.8
613.8 OPOLNOMOČENJE NVO
COBISS.SI-ID 263677696

58.
        ZMANJŠEVANJE škode na področju prepovedanih drog / [urednica Ines Kvaternik ; fotografije Liljana Petruša]. - Koper : Zavod za zdravstveno varstvo, 2012. - 187 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92984-6-6
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) droge d) odvisnost

613.8
613.8 ZMANJŠEVANJE škode
COBISS.SI-ID 264883200


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


59.
BRACOVIČ, Nika, 1988-
        Organizacijski model izvedbe tehniških dni na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Nika Bracovič. - Ljubljana : [N. Bracovič], 2013. - IV f., 62 str., LXXXIX str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1294. - Bibliografija: str. 59-60. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola g) tehniški dan

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) BRACOVIČ, N. Organizacijski

COBISS.SI-ID 9554761

60.
LOGAR, Anita, 1984-
        Vključevanje vsebin s področja elektronike v splošne gimnazije : diplomsko delo / Anita Logar. - Ljubljana : [A. Logar], 2013. - VI, 57 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1289. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) tehnika c) elektronika d) gimnazija

621.38:373.5(043.2)
ZZ II 62(043.2) LOGAR, A. Vključevanje
COBISS.SI-ID 9552713


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


61.
GORIČAR, Metka, 1985-
        Pojmovne mape pri predmetu gospodinjstvo v srednjem strokovnem izobraževanju bolničar - negovalec : diplomsko delo / Metka Goričar. - Ljubljana : [M. Goričar], 2012. - VI, 79 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1268. - Bibliografija: f. 75-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) teaching aid c) gospodinjstvo d) učni pripomočki e) pojmovne mape

64:37(043.2)
ZZ II 64(043.2) GORIČAR, M. Pojmovne
COBISS.SI-ID 9550153


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


62.
ŠKARJA, Petra
        Česar nas niso naučili v šolah : podjetništvo / Petra Škarja ; [kratki vsebinski dodatki Robert Goreta, Matija Pretnar, Slava Suhač]. - Mokronog : Izobraževanja, 2012 ([Medvode] : Pleško). - 219 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-269-875-1
a) management b) vodenje c) podjetništvo d) podjetje

65
65 ŠKARJA, P. Česar
COBISS.SI-ID 264639744


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


63.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 2, Vernakularna arhitektura, severovzhod = Architecture of Slovenia. [2], Vernacular architecture, Northeast / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélene Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2010 (Bevke : Bograf). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. - Vzpor slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 185-187. - Kazalo. - Povzetek v slov., angl., nem. in fran.

ISBN 978-961-6348-63-8
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) Slovenija - Arhitekturna dediščina d) vernakularna arhitektura e) ljudska arhitektura f) stavbna dediščina g) alpska arhitektura

72.031.4(497.4)
72 JUVANEC, B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 247964928

64.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 3, Vernakularna arhitektura, osrednji pas = Architecture of Slovenia. [3], Vernacular architecture, central part / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélene Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2011 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 191 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 700 izv. - Predgovor = Preface / Peter Fister: str. 7. - Bibliografija: str. 184-185. - Izvleček ; Abstract ; Auzug ; Résumé. - Kazala

ISBN 978-961-6348-67-6 (i2)
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) Slovenija - Arhitekturna dediščina d) vernakularna arhitektura e) ljudska arhitektura f) stavbna dediščina

72.031.4(497.4)
72 JUVANEC, B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 252852480

65.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 4, Vernakularna arhitektura, južna hribovja = Architecture of Slovenia. [4], Vernacular architecture, southern hills / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélene Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 237 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - V CIP-u leto izida 2011. - 700 izv. - Predgovor = Preface / Peter Fister: str. 7. - Bibliografija: str. 230-231. - Izvleček ; Abstract ; Auszug ; Résumé. - Kazalo

ISBN 978-961-6348-71-3 (i2)
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) Slovenija - Arhitekturna dediščina d) vernakularna arhitektura e) ljudska arhitektura f) stavbna dediščina

72.031.4(497.4)
72 JUVANEC, B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 258568448

66.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 5, Vernakularna arhitektura, kraški svet = Architecture of Slovenia. [5], Vernacular architecture, the karst / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélene Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 248 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - V CIP-u leto izida 2012. - 700 izv. - Predgovor = Preface / Peter Fister: str. 7. - Bibliografija: str. 238-240. - Izvleček ; Abstract ; Auszug ; Résumé. - Kazalo

ISBN 978-961-6348-75-1 (i2)
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) Slovenija - Arhitekturna dediščina d) vernakularna arhitektura e) ljudska arhitektura f) stavbna dediščina

72.031.4(497.472)
72 JUVANEC, B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 264083200


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


67.
POGAČNIK, Marjan, 1920-2005
        O litografiji / Marjan Pogačnik ; [spremna beseda Bojan Gorenec ; fotografije Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : Inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 95 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Script:A ; 1)

500 izv. - Nekaj besed o Marjanu Pogačniku / Bojan Gorenec: str. 7-8. - Bibliografija: str. 95

ISBN 978-961-92733-2-6
a) graphic arts b) grafika c) litografija d) grafične tehnike e) ploski tisk f) referenčna literatura g) priročniki

763(035)
76 POGAČNIK, M. O litografiji
COBISS.SI-ID 249346304

68.
        VIDENJA Zorana Mušiča / [avtorji Emerik Bernard ... [et al.] ; uredniki Niko Grafenauer, Alenka Puhar, Gojko Zupan ; prevod v angleščino Martin Hugh Cregeen ; prevod besedil Veronika Simoniti ... [et al.] ; fotografije Moderna galerija ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 301 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov., dva prispevka v slov. in prevod v angl. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige

ISBN 978-961-268-018-3
a) Mušič, Zoran (1909-2005) - Likovne monografije b) fine arts c) likovna umetnost d) slovenski slikarji e) biografije

75(497.4):929Mušič Z.
II 75 VIDENJA Zorana
COBISS.SI-ID 263378432


78(043.2) GLASBA.


69.
SLANA, Anka, 1985-
        The effect of harmonic context on the perception of pitch class = Vpliv harmoničnega konteksta na zaznavo razreda tonskih višin : magistrsko delo / Anka Slana. - Ljubljana : [A. Slana], 2013. - IV f., 94 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 73-76, 94. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana

78(043.2)
ZZ II 78(043.2) SLANA, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 9562697


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


70.
KOŠAK, Živa
        Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triletja v šolah zasavske regije : diplomsko delo / Živa Košak. - Ljubljana : [Ž. Košak], 2013. - VI f., 66 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1298. - Bibliografija: str. 59-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) športna vzgoja c) opravičevanje d) športna aktivnost e) drugo triletje

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) KOŠAK, Ž. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 9557577

71.
POSEL Ilijevec, Anamari, 1987-
        Kajenje in športna aktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete : diplomsko delo / Anamari Posel Ilijevec. - Ljubljana : [A. Posel Ilijevec], 2013. - VI f., 53 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1265. - Bibliografija: str. 48-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) smoking c) šport d) kajenje e) športna aktivnost f) študenti

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) POSEL Ilijevec Kajenje
COBISS.SI-ID 9550921


796/799


72.
        VODNIŠKI učbenik / [avtorji Jože Bobovnik ... et al.] ; zbrali in uredili Bojan Rotovnik ... [et al.] ; [avtor risb Branko Ivanek]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2012. - 469 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 446-458

ISBN 978-961-6870-06-1
a) Gorsko vodništvo - Učbeniki za visoke šole b) open air activities c) dejavnosti na prostem d) planinstvo e) alpinizem f) okolje g) varnost h) narava i) prehrana j) vodniki

796.52.071.4(075.8)
796.5
796.5 VODNIŠKI učbenik
COBISS.SI-ID 262301184


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


73.
MIKŠA, Peter
        Slovensko planinstvo = Slovene mountaineering / Peter Mikša, Kornelija Ajlec ; [avtorja dodatnega besedila Matija Zorn, Borut Peršolja ; izbor slikovnega gradiva Peter Mikša, Elizabeta Gradnik, Matija Zorn ; prevod Saša Mlacović]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2011 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 188 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Bralcem knjige na pot = A note to the readers / Matija Zorn: str. 8-9. - Samozavestno naprej ali slovenska šola govorništva = Advance with confidence, or the slovene school of mountaineering / Borut Peršolja: str. 151-157. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 173-183. - Bibliografija: str. 184-188

ISBN 978-961-6156-94-3
a) open air activities b) history - Slovenia c) dejavnosti na prostem d) zgodovina - Slovenija e) planinstvo

796.52(497.4)(091)
II 796.5 MIKŠA, P. Slovensko
COBISS.SI-ID 254633216


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


74.
        LATINSKI pregovori, citati in reki [Elektronski vir] / [za elektronsko objavo zbrala in uredila Helena Grandovec ; uvod napisala Nina Vuk ; računalniško obdelala Peter Jerenko in Zvone Štor]. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2006 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-44-3

821.124'02-84
Bralnik ek 821.124 LATINSKI pregovori
COBISS.SI-ID 55887873

75.
SOPHOCLES
        Antigona ; Kralj Ojdipus [Elektronski vir] / Sofokles ; prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Gantar ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-90191-1-3

821.124+821.14-2
Bralnik ek 821.14 SOPHOCLES Antigona
COBISS.SI-ID 54999809


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


76.
ŽELEZNIK, Sandra, 1988-
        Interpretacija drugačnosti v sodobni mladinski književnosti : diplomsko delo / Sandra Železnik. - Ljubljana : [S. Železnik], 2012. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1293. - Bibliografija: str. 51-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica e) drugačnost f) tabu tema

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) ŽELEZNIK, S. Interpretacija

COBISS.SI-ID 9555529


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


77.
BARTOL, Vladimir
        Alamut [Elektronski vir] / Vladimir Bartol ; spremna beseda Vl. Bartol ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-10-9

821.163.6
Bralnik ek 821.163.6 BARTOL, V. Alamut
COBISS.SI-ID 54998273

78.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Hlapci [Elektronski vir] / Ivan Cankar ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-00-1

821.163.6-2
Bralnik ek 821.163.6 CANKAR, I. Hlapci
COBISS.SI-ID 55001857

79.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Na klancu [Elektronski vir] / Ivan Cankar. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2011

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 978-961-6742-50-4

821.163.6-311.2(0.034.2)
Bralnik ek 821.163.6 CANKAR, I. Na klancu
COBISS.SI-ID 67488001

80.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Pohujšanje v dolini šentflorjanski [Elektronski vir] / Ivan Cankar. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2011

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 978-961-6742-51-1

821.163.6-2(0.034.2)
Bralnik ek 821.163.6 CANKAR, I. Pohujšanje
COBISS.SI-ID 67508481

81.
HOFMAN, Branko
        Noč do jutra [Elektronski vir] / Branko Hofman ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-06-0

821.163.6
Bralnik ek 821.163.6 HOFMAN, B. Noč
COBISS.SI-ID 54997761

82.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Prišleki [Elektronski vir] / Lojze Kovačič ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor ; fotografije iz družinskega albuma. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-08-7

821.163.6
Bralnik ek 821.163.6 KOVAČIČ, L. Prišleki
COBISS.SI-ID 54998017

83.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Resničnost [Elektronski vir] / Lojze Kovačič ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-15-X

821.163.6
Bralnik ek 821.163.6 KOVAČIČ, L. Resničnost

COBISS.SI-ID 55008513

84.
LAINŠČEK, Feri
        Za lutkovno in otroško gledališče [Elektronski vir] / Feri Lainšček. Dramaturški in režijski napotki / Saša Jovanovič ; [za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Peter Jerenko]. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2006 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku. - Vsebina: Regarija ; Brat je škrat je tat je ; Ko se ptički ženijo ; Bara Bara ; Čiren čaj in juha kokos pokos kvak kvak ; Regratova roža ; Snežna kraljica

ISBN 961-6559-66-4
ISBN 978-961-6559-66-9

821.163.6
Bralnik ek 821.163.6 LAINŠČEK, F. Za lutkovno

COBISS.SI-ID 57993729

85.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Kapljica in morje : [izbrane pesmi] / Fran Milčinski - Ježek ; [pesmi izbrala Tatjana Oblak Milčinski]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012. - 68 str. ; 18 cm. - (Zbirka Sanje)

1.000 izv.

ISBN 978-961-274-170-9
a) poetry b) poezija c) pesmi

821.163.6
821.163.6 MILČINSKI, F. Kapljica
COBISS.SI-ID 264052480

86.
SEVLJAK, Jože
        Dinozavri v glavi / Jože Sevljak ; ilustracije Anka Švigelj Koželj. - Ljubljana : Mecen, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 33 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiskano na zahtevo

ISBN 978-961-93023-2-3
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) poezija

821.163.6
821.163.6 SEVLJAK, J. Dinozavri
COBISS.SI-ID 264301056

87.
SVETINA, Peter, 1970-
        Ropotarna / Peter Svetina ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 90 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Kazali

ISBN 978-961-272-102-2
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) slovenska književnost

821.163.6
821.163.6 SVETINA, P. Ropotarna
COBISS.SI-ID 264009472

88.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Tri pravljice / Bina Štampe Žmavc ; [ilustratorja Alenka Sottler, Svjetlan Junaković ; avtorica spremnega didaktičnega gradiva Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 131 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.200 izv. - Za vse odrasle popotnike po pravljičnini Bine Štampe Žmavc / Dragica Haramija: str. 130-131. - O avtorici: str. 120-121. - Vsebuje: Ure Kralja Mina ; Muc Mehkošapek ; Bajka o svetlobi

ISBN 978-961-01-2116-9
a) Štampe Žmavc, Bina (1951-) - "Tri pravljice" - Didaktično gradivo b) fairy tale c) pravljica d) slovenska književnost e) pouk f) književna vzgoja

821.163.6
821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Tri pravljice
COBISS.SI-ID 264772864

89.
        TLAKOVANKE : [reciklirka pesmi, aforizmov in šal kraljev & kraljic ulice] / [urednikovali/le Jurij Kunaver ... et al.]. - V Ljubljani : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2012 ([Domžale] : Vovk). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na str. 1 in v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-3-6

821.163.6
821.163.6 TLAKOVANKE
COBISS.SI-ID 264607232

90.
ZUPAN, Vitomil
        Menuet za kitaro [Elektronski vir] / Vitomil Zupan ; za elektronsko objavo uredila Helena Grandovec ; računalniško obdelal Zvone Štor. - El. knjiga. - Maribor : Ruslica, 2005 ([Maribor : Večer])

Bralnik. - Dostopno na bralniku

ISBN 961-6559-03-6

821.163.6
Bralnik ek 821.163.6 ZUPAN, V. Menuet
COBISS.SI-ID 54996993


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


91.
PANČUR, Sabina
        Velika planina kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Sabina Pančur. - Ljubljana : [S. Pančur], 2012. - 94 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1274. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) local studies c) primary school d) družba e) domoznanstvo f) osnovna šola g) naravne in kulturne znamenitosti h) pastirjevo življenje i) turizem

908:373.3(043.2)
ZZ II 908(043.2) PANČUR, S. Velika
COBISS.SI-ID 9551433


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


92.
        ZBORNIK Janka Pleterskega / uredila Oto Luthar in Jure Perovšek ; [prevodi Doris Debenjak ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Ljubljana : Present). - 666 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov., hrv., nem. ali angl. - Bibliografija prof. dr. Janka Pleterskega: str. 31-54. - Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Povzetki v nem., angl., slov., franc. ali it.

ISBN 961-6358-89-8
a) Pleterski, Janko (1923-) b) history - Slovenia c) zgodovina - Slovenija d) slovensko zgodovinopisje e) zgodovinarji f) biografije g) bibliografije

94(497.4)(082)
ZZ II 94(497.4) ZBORNIK Janka
COBISS.SI-ID 124265216


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO